AFSÆTNING AF DEPO- NERINGSEGNET FFALD. Tilbudsliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSÆTNING AF DEPO- NERINGSEGNET FFALD. Tilbudsliste"

Transkript

1 AFSÆTNING AF DEPO- NERINGSEGNET FFALD Tilbudsliste Paradigme februar 2018

2 Afsætning af deponeringsegnet affald, tilbudsliste Paradigme 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT Vejledning Oplysninger Generelle oplysninger Oplysninger i relation til udelukkelse og egnethed 3 2. PRISTILBUD 5 3. UNDERSKRIFT 6

3 Afsætning af deponeringsegnet affald, tilbudsliste Paradigme 2 1. Generelt 1.1 Vejledning Samtlige tilbudslistens poster skal udfyldes, og samtlige ønskede oplysninger skal gives. Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, men inklusive alle øvrige afgifter og omkostninger, herunder inkl. de aktuelle statsafgifter for deponering af affald Deponeringspriserne inkl. statsafgifter skal være de gældende på licitationstidspunktet. Deponeringspriserne kan herefter reguleres jf. i øvrigt Særlige betingelser og opgavebeskrivelse. Tilbud skal afleveres i et eksemplar i papir og en elektronisk kopi af tilbuddet på et USB-stick. Tilbudsmaterialet returneres ikke.

4 Afsætning af deponeringsegnet affald, tilbudsliste Paradigme Oplysninger Generelle oplysninger Med sit tilbud skal entreprenøren afgive oplysninger om nedenstående punkter. Identifikation af tilbudsgiver samt kontaktoplysninger i relation til udbuddet Henvendelser vedrørende udbuddet, herunder om resultater af udbuddet sendes hertil (primært via ): Navn: Firma: CVR nr.: Adresse: Telefon: Mail: Forbehold Eventuelle forbehold skal anføres på erklæringen nedenfor. Tilbudsgiveren skal angive, om tilbudsgiveren tager forbehold vedrørende tilbuddet eller ej og i givet fald hvilke forbehold tilbudsgiveren tager. Tilbudsgiver står inde for, at der ikke er anført yderligere forbehold eller forudsætninger andre steder i tilbuddet. Sæt kryds: Nej, der tages ikke forbehold. Ja, der tages forbehold. Beskrivelse af eventuelle forbehold er vedlagt i bilag Oplysninger i relation til udelukkelse og egnethed Egen-erklæring Der skal jf. SB afsnit xx vedlægges et udfyldt og underskrevet ESPD dokument. Dette gælder også for eventuelle underleverandører. Egenerklæringen (eespd-dokumentet) er vedlagt i udfyldt og underskrevet stand som bilag nr. Der er nedenfor angivet en oversigt over udelukkelsesgrunde og kriterier for egnethed samt, hvilke dokumenter den tilbudsgiver, der umiddelbart anses for at have vundet

5 Afsætning af deponeringsegnet affald, tilbudsliste Paradigme 4 licitationen, skal fremlægge for at dokumentere at kravene er overholdt. Det bemærkes, at ordregiver kan anmode om supplerende eller præciserende dokumentation. Nr. Betingelser for deltagelse, mindstekrav Krav til dokumentation, vindende tilbudsgiver 1 Tilbudsgiver må ikke være omfattet af Serviceattest eller tilsvarende obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens 135, stk. 1, og stk. 3, samt Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver råder over nødvendigt deponeringsanlæg og kapacitet, der har de fornødne godkendelser til lovligt at løse opgaven Oplysninger om behandlingskapacitet, herunder konkrete deponeringsanlæg, der skal anvendes til løsning af opgaven. Der skal medsendes oversigt over relevante godkendelser. Er tilbudsgiver et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal dokumentationen fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver har en gyldig grund til ikke at fremlægge ovennævnte dokumentation vedrørende sin økonomiske og finansielle kapacitet, skal tilbudsgiver vedlægge anden relevant og egnet dokumentation, som ordregiveren finder passende. En tilbudsgiver, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som tilbudsgiver) skal fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder/virksomheder har afgivet et juridisk bindende tilsagn om at ville stille økonomiske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

6 Afsætning af deponeringsegnet affald, tilbudsliste Paradigme 5 2. Pristilbud Tildeling vil ske i henhold til Særlige betingelser og Opgavebeskrivelse, afsnit xx. Tilbudsliste, for modtagelse og deponering af deponeringsegnet affald Affaldstype PCB-holdigt byggeaffald Shredderaffald A B A x B Estimeret mængde Enhedspris gældende Samlet pris pr. år på licitationstids- punktet (Ton) (Kr./ton ekskl. moms (Kr./år) og inkl. statsafgift) Mineralsk affald Asbestplader fra genbrugsstationer Asbestplader fra virksomheder Blandet deponiaffald fra genbrugsstationer Blandet deponiaffald fra virksomheder Forurenet deponeringsegnet jord I alt Beliggenhed af deponeringsanlægget indgår i vurderingen af tilbuddet, idet der tillægges et beløb for afstanden på 0,50 kr./ton/km. Afstanden i km er afstanden mellem X-kommunes modtageanlæg beliggende xx og deponeringsanlægget ved hurtigste normale rute for en lastbil. En afstand på 100 km vil således give et tillæg på 50 kr. pr. ton, der ved vurderingen af tilbuddet tillægges enhedsprisen for deponering jf. ovenfor. Angiv Deponeringsanlæggets beliggenhed for modtagelse (fuldstændig adresse):

7 Afsætning af deponeringsegnet affald, tilbudsliste Paradigme 6 3. Underskrift Sted og dato: Tilbudsgiver: (Stempel og underskrift)