Referat fra 7. møde mellem PL-forum, PLO, DR og MedCom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 7. møde mellem PL-forum, PLO, DR og MedCom"

Transkript

1 Dato: Vor ref.: MHM Referat fra 7. møde mellem PL-forum, PLO, DR og MedCom Dato: Onsdag den 30. september 2015 kl Sted: Lægeforeningen, Kristianiagade 12, 2100 København Ø Deltagere: Jørgen Granborg, A-data Michael Frank Christensen, EG Healthcare Jens Parker, PLO Eddie Nielsen, PLO IT-udvalg Signe Vind, Danske Regioner Lars Hulbæk, MedCom Ib Johansen, MedCom Tove Lehrmann, MedCom Mie H. Matthiesen, MedCom Fraværende: Gitte Henriksen, MedCom Kristian Nielsen Foged DataGruppen MultiMed Kjeld Gandrup, Compugroup Medical Referat: 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden Ib Johansen byder velkommen. Kort præsentationsrunde. Thomas Bo er rejst. Eddie Nielsen vil sørge for en afløser for ham i gruppen. Referat fra sidste møde er godkendt. Jørgen vil gerne tale om ydelseskartotek /opdateringer. Han efterspørger en fast procedure for at sikre, at leverandørerne har tid nok til at implementerer ændringerne. Bliver diskuteret under punkt 2.e. 2. Siden sidst, herunder nye punkter Lars Hulbæk: 1. oktober får MedCom en ny ansat som skal arbejde med kvalitetsstyring omk. test og certificering. a) Leverandørkursus, status MedCom har netop afholdt en vellykket 1-dags leverandør testcamp den 17. september med fokus på ny fysioterapihenvisning. Alle lægesystemerne undtagen MedWin er gået igennem. Drift 1. oktober. Samtidig kunne dem der ville lukke opgaver fra forårets testcamp teste igen. Svært at få de sidste med.

2 Fremadrettet strammer MedCom op på testprocedurerne. Test kommer kun til at foregår på fastlagte datoer. Det gør det lettere for alle parter at planlægge, men gør det mindre fleksibelt. Datoerne kan evt. planlægges efter ændringer som er bundet op på overenskomster, f.eks. knappen til Sundhedsjournalen. Konklusion: Der er enighed om, at hønsestrikken bør afspejle om ændringerne er implementeret hos brugerne, og ikke kun i systemet. Det vil motivere leverandørerne til at få det ud til brugerne. b) Ny FMK version Lars Hulbæk: Styregruppemøde i fredags. Region Hovedstaden har meldt ud, at de ikke kan gå over på den nye version til nytår. En fælles konsekvensanalyse er igangsat. Skal på dagsordenen d. 5/10 til den nationale bestyrelse. Hvis Region Hovedstaden ikke er gået i gang endnu, kan de ikke nå deadline. Signe Vind: Doseringsforslag er ikke opdateret endnu. Afventer Sundhedsstyrelsen. Signe vender tilbage med en ny deadline når hun ved mere. Ib Johansen: Ang. opsamlingsfunktionen for FMK skal Marianne vide hvem hun skal tage fat i hos PLO. Jens Parker: hun skal tage fat i den kontaktperson hun har i forvejen. Jørgen Granborg: vil gerne se statistikkerne på de problemer der bliver indrapporteret. Kontaktpersoner hos leverandørerne der endnu mangler fremsendes af PL. Opsamlefunktionen skal kontakte disse ikke PL-systemernes hotline Aftal gerne besøg hos disse Signe Vind: Region Nordjylland vil gerne have nogle praksisleverandører med itarkitekturkompetencer til at beskrive udbudsmateriale ang. beslutningsstøtte. Der er tale om 2-3 workshops. Signe sender en mail videre med info. Hvis man går med i arbejdet, kan man ikke give et tilbud selv. Jørgen Granborg: MedCom er ikke med, men det burde de være. Konklusion: Situationen i Region Hovedstaden og afklaring omk. doseringsforslag afventes. Marianne benytter de kanaler hun i forvejen bruger hos leverandørerne. PL sender navnene på dem hun mangler. Aftaler evt. besøg. Signe sender materiale om udbuddet i Region Nordjylland til gruppen. c) DDV test DDV skal tages i brug senest d Novax og Clinea mangler kun at vise at de har det implementeret ude hos brugerne. MyClinic er ikke klar. Og MedWin laver det ikke. Resten er klar til test i starten af november. Skal være ude hos kunderne inden 15. november. Det ser realistisk ud. 2

3 Michael Frank Christensen: Mange læger er ikke klar over at det kommer. Leverandørerne bør også få noget information om de nye begreber der anvendes så de kan informere brugerne. Eddie Nielsen: Der er ikke meldt meget ud fra PLOs side endnu. Vil ikke melde noget ud før de er sikre på, at det fungerer. Mener at det er leverandørerne der skal fortælle brugerne om den nye funktionalitet. Lars Hulbæk: Vores team hjælper gerne med at udbrede budskabet, men udmeldingen skal komme fra PLO om at nu træder DDV i kraft. Uddybende information skal de af deres leverandører. Ib Johansen: forhører sig i baglandet om NSI har begrebsbeskrivelser klar som evt. kan sendes ud med mail fra PLO. Konklusion: PLO udsender en mail med generel information om, at DDV træder i kraft 15. november efter overenskomstaftale. Leverandørerne informerer selv deres brugere om den nye funktionalitet. d) Patienterstatningsenquete Lars Hulbæk: har haft en snak med patienterstatningen som godt kunne tænke sig elektronisk fremsendelse af journaler til brug i deres sagsbehandling. De vil være tilfredse med en PDF. Man kunne evt. bruge FNUX. Kan man generere en PDF på baggrund af FNUX? Mangler stadig svar fra leverandørerne om det kan lade sig gøre. Håber at der kan laves en generisk løsning som også kan bruges til andre behov. Dette arbejde kunne komme med i MedCom10. Michael Frank Christensen: ønsker en standard, så alle leverandører ikke skal lave deres egen løsning. Konklusion: MedCom rykker for svar fra PL-leverandørerne. Gruppen bakker op om, at der arbejdes videre med dette i MedCom10. e) Ny sygesikringsafregning Danske Regioner er på vej med nyt afregningssystem - Praksys. MedCom tilretter afregningsstandarderne. Det er ikke fast endnu, hvornår det skal starte. Bliver taget op på næste porteføljestyregruppemøde ultimo oktober. Der følges op derefter. Leverandørerne skal dernæst implementere de nye standarder. Konklusion: Med på næste porteføljestyregruppe i oktober. Afventer udspil far dette. 3. FNUX PL leverandører skulle teste og implementere ny look-up service inden man kunne afteste FNUX formatet. Der er nu tilbagemelding fra PL-forum: A-Data, CGM, MultiMed klar Eg Clinea, NOVAX og Ganglion klar Konklusion: Test og udrulning idriftsættes fra

4 4. WHINN MedCom og PL Forum har en stand sammen på WHINN-ugen som finder sted i uge 43. Standen er åben d. 21. og 22. oktober fra MedCom bemander standen og PL Forum finder også deltagere. MedCom har lavet en engelsk brochure til formålet. Der bliver også arrangeret et besøg hos en lægepraksis. Det er bedst hvis besøget kan finde sted den første dag. Tove Lehrmann er tovholder på det. Næste år kommer Wonca-konferencen til Danmark. Det er en konference som har fokus på praksissektoren. En fælles stand kan også overvejes her. Konklusion: Vi tager erfaringerne fra WHINN med når vi overvejer deltagelse i Wonca. 5. MedCom10 projekter I efteråret 2015 er MedCom rundt ved parterne for at få fastlagt et program for MedCom10. Et væsentligt indsatsområde er indenfor Praksissektoren på følgende områder (til punkterne a, b og c har Sundhedsministeriet tildelt MedCom midler til at gennemføre disse projekter): a) Opfølgning på prøvesvar i almen praksis ( tilbagesvar ) Formålet er at give mulighed for at lægepraksis let og hurtigt løbende kan følge op på, om den har modtaget svar på udestående laboratorierekvisitioner og røntgenhenvisninger samt videregivet resultatet til patienten. Desuden skal det sikres, at patientens nægtelse af samtykke respekteres, når data samles op i nationale databaser fra laboratoriesystemerne og når svar sendes til rekvirenterne. Eddie: Man bør også kunne følge op på, om en henvisning er blevet effektueret. Deadline 1. april Det er ikke en udvikling som kræver mandeår, men mandedage. Konklusion: Opbakning fra PLO. PL Forum er positive over for det, hvis der er en fornuftig finansiering. Tove afklarer deadlines og finansieringsmodel, herunder at MedCom forudsætter at gamle udeståender er lavet indenfor rammerne af samarbejdsaftalen. Tove laver et udkast til en samarbejdsaftale. Det kræver opbakning fra Danske Regioner som skal hjælpe med at få alle regioner med. b) PRO i almen praksis (Patientrapporterede oplysninger) Mulighed for at give borgeren adgang til elektronisk at indrapportere hjemmemålinger og svare på spørgeskemaer til den praktiserende læge, således at data automatisk integreres i lægens laboratorieskema. Løsningen afløser den nuværende anvendelse af papirskemaer og manuel indtastning i lægepraksis. Der arbejdes på at udbrede WebPatient løsningen, der er udviklet som en integreret del af WebReq. Det er en mulighed, det er ikke et krav. Der følger finansiering med. Konklusion: PLO bakker op med lidt forbehold. Har brug for at drøfte det internt og vender tilbage til Tove. 4

5 c) It-understøttelse af forløbsplaner It-understøttelse af forløbsplanen til den kronisk syge patient i første omgang patienter med KOL. Forløbsplanen startes op af den praktiserende læge og data integreres med lægens it-system. Det skal være i luften til næste forår med mulighed for udsættelse. Projektbeskrivelsen er stadig for fluffy. Det kræver en bedre beskrivelse. Konklusion: PLO har svært ved at se den store gevinst. Har brug for noget mere konkret før de kan tage stilling til projektet. Lars Hulbæk appellerer til at det ikke går ud over opbakningen til de andre projekter. Går til ministeriet med de udmeldinger vi har fået. d) Blanketter og journaludtræk i praksissektoren Der skal findes en løsning for lægepraksis så indberetninger, formularer, blanketter mv. kan levers til modtager i elektronisk form. Fleksibel løsning søges, i form af Den Dynamiske Blanket. Konklusion: PLO er meget positiv. En løsning skal findes sammen med PL Forum. e) Korrekt anvendelse af FMK Danske Regioner ønsker fokus på korrekt anvendelse af FMK som fokuspunkt i MedCom10. Selv om MedCom-projekterne omk. FMK slutter ved årets udgang, så er der stadig behov for opfølgning. Erfaringsopsamlinger, problemløsning og sikring af korrekt anvendelse af FMK. Konklusion: PLO bakker op. 6. Opgaveliste Nye opgaver / pipeline. Opgaver der er aktuelle eller bliver aktuelle i fremtiden kunne prioriteres primært fra MC10 programmet. Her tages udgangspunkt i de opgaver der er aftalt til gennemførelse i Der er ikke umiddelbart nye opgaver ud over de allerede oplistede. Opgaver med kursiv skal aftales mellem parterne. Det drejer sig om: Se: 5

6 Konklusion: Lad nogle af de gamle standarder udgå. PL Forum er positiv. Tilslutter sig opgavelisten. 7. Eventuelt og tak for i dag Næste møde fastsættes når porteføljestyregruppen har fastlagt deres kommende møde(r). Men inden jul under alle omstændigheder. Evt. onsdag, første uge i december. Der Doodles. Signe Vind kigger på dagsordenen (inkl. afregningsproblematikken, FMK og de tre projekter Tove gennemgik) til porteføljestyregruppen. PLO skal udpege en ny person til Webreq gruppen, som også kan indgå i brugergruppen for laboratoriesvarportalen Ib Johansen kontakter PLO ang. dette. Der kommer en testcamp med fokus på MEDRUC testen er ikke frivillig. Testcampen vil også have fokus på tilbagesvar. Brugergrupperne inviteres til at fortælle hvordan de ønsker det skal se ud. Michael Frank Christensen appellerer til, at forudsætningerne er i orden til testcampen, så man ikke spilder tiden. MedCom kan ubetinget tilslutte sig dette. Dato for næste testcamp udsendes i umiddelbar forlængelse af næste møde i gruppen. 6