Psykofarmaka. Tina Hoff Duedahl Farmaceut, phd Psykiatriens Medicinrådgivning Tommerup 03.april 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykofarmaka. Tina Hoff Duedahl Farmaceut, phd Psykiatriens Medicinrådgivning Tommerup 03.april 2019"

Transkript

1 Psykofarmaka M EDICIN I PSYKIATRIEN: VIRKNINGER OG BIVIRKNINGER Tina Hoff Duedahl Farmaceut, phd Psykiatriens Medicinrådgivning Tommerup 03.april 2019

2 Psykofarmaka Lægemidler mod psykiske lidelser

3 Program Grupper af psykofarmaka Medicin mod psykoser Medicin mod depression Angst- og sovemedicin Medicin mod bipolar lidelse Medicin mod ADHD Virkninger og bivirkninger Mere viden

4 Virkninger/bivirkninger 4 Al medicin har bivirkninger! Ønsket virkning >< uønsket virkning (bivirkninger)

5 Bivirkninger 5 Bivirkninger kan bl.a skyldes: At medicinen påvirker mange forskellige receptorer i kroppen At medicinen ofte har sidevirkninger At dosis ikke er indstillet rigtig At medicinen tages forkert At der er interaktion med andre præparater, fødevarer eller alkohol

6 ADHD-medicin Typer af psykofarmaka

7 Forbrug af psykofarmaka Antidepressiva Antipsykotika Benzodiazepiner Antal/1.000 borgere* Antal/1.000 borgere* Antal/1.000 borgere* Alle < 15 år år år år år * Antal borgere/1.000 der har indløst mindst en recept i løbet af 2016 i Region Syddanmark

8 Midler mod psykoser

9 Psykoser Psykoser herunder skizofreni påvirker tanker, følelser og sanser. Skizofreni bryder typisk ud i ungdomsårene og kan optræde på forskellig vis fra person til person. I Danmark lever ca mennesker med skizofreni. Der er ca nye tilfælde af skizofreni per år. Lægemidler mod psykoser = antipsykotika

10 Udvikling af antipsykotika 10

11 11

12 Antipsykotika som depot-injektion Risperdal/Rispolept Consta Xeplion Trevicta Zypadhera Abilify Maintena Cisordinol Depot 12 Fordele ulemper?

13 Nerveimpulser i hjernen

14 Dopamin-hypotese Signalstoffet dopamin er hjernens belønningsstof Ved psykose, er der påvist en øget dannelse og frisættelse af dopamin i hjernen. Dette giver anledning til (for) mange dopamin-inducerede signaloverførsler => psykose

15 15

16 16

17 17

18 Antipsykotika 18 Antipsykotika har effekt på: Høre- og synshallucinationer Vrangforestillinger Tankeforstyrrelser Svær angst Aggression etc

19 Antipsykotika s virkning Antipsykotika virker ved at blokere dopamin-d 2 - receptorerne (D 2 -antagonister), således at der sker en reducering af dopamins signaloverførsel

20 Formålet med behandling Dæmpe/fjerne positive symptomer 20 Dæmpe angst, uro og aggression Forbedre mulighederne for at inddrage andre behandlingsformer At sygdomsforløbet bliver lettere og med færre og korterevarende psykotiske episoder og indlæggelser

21 Effekt og behandlingsvarighed Positive symptomer fjernes eller dæmpes hos de fleste patienter i løbet af få uger. Fuld effekt ses oftest først efter flere måneder Det er vigtigt at fortsætte med at tage medicinen, så længe der er symptomer, for at undgå tilbagefald Ca 75% af patienterne uden medicinsk behandling får tilbagefald inden for det første år Sygdomserkendelse er en meget vigtig og forebyggende faktor for tilbagefald Jo færre tilbagefald, jo bedre prognose 21

22 Bivirkninger 22

23 23

24 Bivirkninger til antipsykotisk behandling Dopamin Noradrenalin Serotonin Acetylcholin Histamin EPS Psykiske bivirkninger Prolaktin Blodtryk Hurtig puls Næse-tilstopning Mæthedsfølelse Spisetrang Kvalme Hovedpine Kognition Hurtig puls Blodtryk Tørre slimhinder Svedtendens Sedation Vægtøgning Obstipation Uklart syn Vandladningsproblemer Kilde: Psykofarmaka. Gerlach & Vestergaard, Psykiatrifonden 2010

25 Bivirkninger ved brug af antipsykotika 1. generation 2. generation Bevægeforstyrrelser (EPS) Akatisi (rastløshed, uro, trang til bevægelse) Dystoni (krampagtige muskeltrækninger specielt i øjenog nakkemuskler) Dyskinesi (ufrivillige bevægelser fx gumlen og tungebevægelser) Metabolisk syndrom Sukkersyge Forhøjet blodtryk Forhøjet fedtindhold i blodet Øget abdominal fedt Appetitstimulation => vægtøgning Parkinsonisme (stivhed, rysten, langsomme bevægelser, små skridt)

26 Andre bivirkninger Hormonpåvirkning Forhøjet prolaktin-niveau i blodet, seksuelle dysfunktion, mælkeproduktion, brystspænding, menstruationsforstyrrelser Sedation Træthed, sløvhed Autonome bivirkninger Mundtørhed, synsforstyrrelser, forstoppelse, urinretention, kvalme og opkast Hjertekar-påvirkninger Faldende blodtryk, nedsat puls, svimmelhed, forandringer på hjertediagram (forlænget QT-interval og arytmi) Obs Leponex (clozapin) og blodprøvekontrol

27 Bivirkningsmedicin 27 Anti-parkinsonmidler Akineton (biperiden), Lysantin (orphenadrin), Kemadrin (procyclidin) Propranolol (mod tremor) Atropin dråber (mod øget spytflåd)

28 Vægtøgning

29 Hvorfor tager man på af antipsykotika? 29 Varierende risiko blandt de forskellige præparater Risikoprofil: Olanzapin/clozapin risperidon/paliperidon/quetiapin aripiprazol/amisulprid Individuelt patienter reagerer forskelligt Mange andre faktorer spiller ind

30 Vægtøgning - faktorer Mæthedsfølelse Træthed Psykiske bivirkninger Kost Svimmelhed Vægtøgning Motion Appetit Rygning Livsstil Initiativ Viden og støtte

31 Årsager til at stoppe behandling Weiden PJ & Newcomer JW: Evidence of Switching Antipsychotic Therapy to Improve Metabolic Disturbances. J Clin Psychiatry 2007

32 Hvad kan man så gøre? Fokus på livsstil Ændre på kost og motionsvaner Justere i dosis af nuværende præparat Evt. forsøge at skifte til et andet præparat med anden bivirkningsprofil Huske screening for metabolisk syndrom Få hjælp!

33 Valg af præparat 33 Der er ikke stor forskel på effekten af de enkelte præparater inden for samme gruppe Bivirkningerne er derimod meget forskellige og ofte bestemmende for valg af præparat

34 Interaktioner Forandring af et lægemiddels virkning ved samtidig indgift af: Et andet lægemiddel Visse fødevarer Alkohol Virkningen øges, svækkes eller der kan opstå bivirkninger

35 Udvalgte interaktioner for antipsykotika Alkohol Alkohol forstærker den sløvende virkning af alle antipsykotika Naturlægemidler Fx Perikum: kan nedsætte virkningen af bl.a Abilify og Leponex Koffein Koffein kan øge virkningen af bl.a Leponex og Zyprexa Tobaksrøg Tobaksrøg kan nedsætte virkningen af bl.a. Leponex, Zyprexa og Serenase 35

36 Midler mod depression

37 Depression Depression er en af de almindeligste psykiske sygdomme. Hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet. Depression kan vise sig som nedtrykthed gennem længere tid uden årsag, samt nedsat evne til at føle glæde, lyst eller interesse for livet. Lægemidler mod depression = antidepressiva

38 Antidepressiva Ældre typer Saroten (amitriptylin) Noritren (nortriptylin) Imipramin Anafranil (clomipramin) Nyere typer Cipramil (citalopram) Cipralex (escitalopram) Zoloft (sertralin) Fontex (fluoxetin) Cymbalta (duloxetin) Efexor (venlafaxin) Remeron (mirtazapin) Tolvon (mianserin) Valdoxan (agomelatin)

39 Virkningsmekanisme Ved depression er der mangel på signalstof mellem nervecellerne

40 Antidepressiva s virkning Hæmmer genoptagelsen af signalstofferne serotonin og noradrenalin => mere aktivitet

41 Bruges til moderate og svære depressioner Lette depressioner skal ikke behandles med medicin! Genopretter mængden af de signalstoffer i hjernen, der bedrer humøret Øger aktivitet, mindsker træthed og ligegyldighed Bedrer søvnen og appetitten Hjælper på uro og angst

42 Virkningsvarighed Virkning mærkes efter 1-2 uger, men fuld effekt ses først efter 6-8 uger. Oftest bedres den psykomotoriske hæmning før det sænkede stemningsleje. Obs på en lang behandlingsvarighed, typisk 6-12 mdr. og mere hvis man har tilbagevendende depressioner. Hvis behandlingen stoppes for tidligt, får 50% en ny depression indenfor 3-6 måneder Langsom nedtrapning/udtrapning

43 Bivirkninger Ældre typer Mundtørhed Tågesyn Svedtendens Vægtøgning Hjertepåvirkninger (obs EKG) Nyere typer Kvalme og opkast Hovedpine Sløvhed Hjertepåvirkninger (obs EKG) Seksuelle bivirkninger (manglende lyst, rejsning, udløsning) Flest bivirkninger i starten af behandlingen

44 Sertralin Citalopram Mirtazapin Venlafaxin Nortriptylin (Noritren) Amitriptylin (Saroten) Mundtørhed, svedtendens, sløret syn, forstoppelse Kvalme Sløvhed Søvnløshed/opstemthed Seksuelle bivirkninger Svimmelhed, når man rejser sig Vægtøgning

45 Angst- og sovemedicin

46 Angst og sovemedicin Angst og stressrelaterede tilstande kan komme til udtryk på mange måder fx ved at lamme følelser, tanker og handlinger. Det estimeres, at ca danskere rammes af angst i løbet af et år. Lægemidler mod angst = benzodiazepiner

47 Angst og sovemedicin Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende præparater Alprox (alprazolam) Stesolid, Apozepam, Hexalid (diazepam) Klopoxid, Risolid (chlordiazepoxid) Oxapax, Oxabenz (oxazepam) Rivotril (clonazepam) Stilnoct (zolpidem) Imozop (zopiclon)

48 Benzodiazepiner Bruges ved angst og uro Søvnproblemer Akutte psykotiske urotilstande Abstinenser Virkning på angst ved lavere doser, giver sedation ved højere men overlap. Desuden muskelafslappende. Obs ved brug til ældre!

49 Halveringstid Der går ca 5 x halveringstiden, før en enkelt dosis er udskilt fra kroppen.

50 Bivirkninger Sløvende (0bs trafik) Forstærker effekten af alkohol Risiko for tolerans og afhængighed! Kort behandlingsvarighed: Søvnløshed: 1-2 uger Angst og uro: max 4 uger Start low go slow Langsom nedtrapning

51 Hypnotika (søvn) Anxiolytika (angst) Motivation for ophør kørekort Præparater Halveringstid (timer) Maksimal døgndosis ift. kørsel Alprazolam 12 Ikke forenelig med kørsel Bromazepam 15 Ikke forenelig med kørsel Chlordiazepoxid 72 Ikke forenelig med kørsel Clonazepam 40 Ikke forenelig med kørsel Diazepam 72 Ikke forenelig med kørsel Lorazepam 12 Ikke forenelig med kørsel Oxazepam mg Nitrazepam 24 Ikke forenelig med kørsel Lormetazepam 10 1 mg Triazolam 3 0,125 mg Zolpidem 2 10 mg Zopiclon 5 7,5 mg

52 Midler mod bipolar lidelse

53 Bipolar lidelse Lithium Valproat Lamotrigin Antipsykotika

54 Lithium Lithium bruges i behandlingen af bipolar sygdom Stabiliserer stemningslejet både fra et depressivt og manisk niveau Har et snævert terapeutisk vindue! Blodprøvekontrol er derfor vigtig! Udskilles gennem nyrerne, Derfor obs på nyrefunktion Væske- og saltbalance (inkl feber, opkast)

55 Terapeutisk vindue Forgiftning Terapeutisk vindue Ingen/ringe effekt

56 Lithium tegn på forgiftning Kraftig rysten på hænderne Træthed og sløvhed Mavekneb og diarre Opkastning og kvalme Kramper Utydelig tale Forvirring Usikker gang Problemer med at koordinere bevægelser

57 Midler mod ADHD

58 ADHD ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kendetegn kan være forstyrrende adfærd, aggressive udbrud eller manglende følelser for andre. Omkring 5 % af børn og unge under 18 år har ADHD, mens tallet er ~ 4 % af den voksne befolkning. Lægemidler mod ADHD: primært centralstimulantia

59 ADHD Kernesymptomer: Uopmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet Funktionsnedsættelse % har samtidig andre psykiatriske lidelser/adfærdsforstyrrelser Børn: 3-5 %, hyppigst drenge Voksne: 3-4 %, hyppigst kvinder Medicin: Knap brugere har indløst recept på ADHDmedicin i 2016

60 Midler mod ADHD Ritalin, Concerta, Medikinet (methylphenidat) Attentin (dexamfetamin) Aduvanz (lisdexamfetamin) Strattera (atomoxetin) Intuniv (guanfacin)

61 Bivirkninger Nedsat appetit Besvær med at falde i søvn Hovedpine Mavesmerter Svimmelhed Obs på risiko for misbrug af methylphenidat og dexamfetamin!

62 ADHD medicinsk behandling Førstevalg: Methylphenidat (fx Ritalin, Medikinet, Concerta) Umiddelbar effekt Risiko for misbrug Meget forsigtig ved angst, depression, bipolar lidelse, skizofreni eller anden psykose Andet valg: Atomoxetin (Strattera) Bruges ved misbrug/risiko for misbrug af methylphenidat, andet misbrug, angst, depression Effekt efter 1-2 mdr Manglende effekt/bivirkninger af methylphenidat: Atomoxetin (Strattera), dexamfetamin (Attentin), lisdexamfetamin (fx Elvanse) (Guanfacin (Intuniv))

63 Generika og compliance

64 Lægemidler Lægemidler består af et (eller flere) aktive lægemiddelstoffer og en række uvirksomme hjælpestoffer Aktivt lægemiddelstof + bindemiddel fyldemiddel farvestof konserveringsmiddel sødemiddel overtræk

65 Generika Lægemiddelfirmaerne har patent på deres egne udviklede originale (første) lægemidler 65 Ved patentudløb af et originalt lægemiddel, må andre virksomheder producere identiske lægemidler med samme lægemiddelstof = generika Generiske lægemidler indeholder det samme aktive lægemiddelstof og har samme effekt

66 Generika Der er ofte stor forskel i prisen mellem det originale (første) lægemiddel og de generiske lægemidler 66 Generisk substitution betyder, at det billigste lægemiddel altid tilbydes

67 Priser på aripiprazol Abilify 5 mg, 56 stk, Pris 2636,60 kr Aripiprazol Krka 5 mg, 56 stk Pris 31,70 kr Lemilvo 5 mg, 100 stk Pris 137,20 kr Priser pr

68 Compliance - medicinefterlevelse Medicin virker ikke, hvis den ikke tages! et stort problem også i somatisk behandling Den største årsag til tilbagefald/behandlingssvigt og genindlæggelse er ophør med medicinen 68

69 Compliance - medicinefterlevelse Hvorfor afviser patienter ofte medicin? Ofte ringe fornemmelse af positiv virkning, også selv om symptomerne tydeligt aftager. Manglende sygdomserkendelse Bivirkninger Manglende information om medicinens virkninger 69

70 Compliance - medicinefterlevelse Compliance kan bl.a. forbedres ved: Bedre samarbejde om medicinsk behandling Mere og bedre oplysning til patienter og pårørende Brug af præparater med færre eller andre typer af bivirkninger Brug af depotmedicin 70

71 Lidt af en kunst at finde frem til den bedste medicin for den enkelte patient. 71

72 Mere info Min.medicin.dk Medicinkombination.dk Psykinfo Psykiatrifonden Egen læge/behandler Hvis du undrer dig så SPØRG!

73 Mere info til lægen Behandlingsvejledninger Psykiatriens Medicinrådgivning Rådgivning til sundhedspersonale Medicingennemgang Undervisning

74 Tak for opmærksomheden! 74