SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR- OG UNGRYTTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR- OG UNGRYTTERE"

Transkript

1 side 1 af 9

2 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Det langsigtede mål for DRF s Talentudvikling 4 Sportslige mål 4 Udtagelse til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 6 Træningsplanlægning 6 Træningssamlinger uden hest 6 Træningssamlinger med hest 6 Åbne samlinger 6 Planlagte samlinger i 7 Deltagelse i udenlandske stævner 7 Dansk Ride Forbunds ydelser til Landsholdene 7 Sponsorer 8 Årets prioriterede stævner 9 side 2 af 9

3 Introduktion Sportsplanen skal danne udgangspunkt for værdier og retningslinjer i talentudviklingen i Dansk Dressursport. Planen er udarbejdet pr og vil blive revideret hvert år i januar måned. Landstræneren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i planen i løbet af året i samarbejde med Holdleder og Elitechef. Udtagelser til de aldersbestemte landshold og bruttogrupper kvalitetssikres i dialog mellem Landstræner, Holdleder og Elitechef. Værdier HELHED - Fokus på rytternes samlede miljø! UDVIKLING - Fokus på færdigheder med det langsigtede mål for øje! SAMARBEJDE - Med rytterne i centrum og involvering af nøglepersoner! ENGAGEMENT - Træneren er afgørende for talentets udvikling og fastholdelse! TRIVSEL - Glæde til træning og evne til at håndtere modgang! Formål Formålet med sportsplanen er at udvikle et program som: Bidrager til at øge rekrutteringen til dressursporten Generelt hæver niveauet i ungdomsgrupperne Forbereder og uddanner ryttere med tanke på international deltagelse Tilrettelægger de sportslige målsætninger Inspirerer til videre udvikling mod en senior karriere Normer for landsholdene Rytterne skal optræde som gode rollemodeller for yngre udøvere Ryttere skal være totalt afholdende mht. alkohol og stoffer under stævner og samlinger. Ryttere skal sætte hesten først i.h.t. Code of conduct. Rytterne skal være loyale mod systemet og sine holdkammerater. Modarbejdelse og intriger svækker udviklingen for alle parter og for sporten. Det forventes at kommunikation på sociale medier føres i en sober tone. Ryttere og landsholdsledelsen skal have en åben kommunikation og informere hverandre. Dette indebærer også at hver rytter selv er ansvarlig for at holde sig informeret og informere landstræner og holdleder. Rytteren skal holde sig selv og sin hest i god fysisk form. Der skal lægges vægt på rigtig kost for både hest og rytter. Hvis det skønnes nødvendigt, kan der foretages sundhedscheck på hesten. Der skal stræbes efter god sportslig optræden og fair play. Man er altid velkommen til at komme i dialog med landstræner side 3 af 9

4 Det langsigtede mål for DRF s Talentudvikling At skabe seniorryttere, der har ridemæssige kompetencer blandt de allerbedste i verden. At skabe en talentudvikling der har muligheder for at udvikle ryttere maximalt til det niveau, rytterne har ressourcer og ambitioner til. at skabe en talentudvikling, hvor de enkelte ryttere og deres omgivne system kender udviklingsvejen til den internationale elite. At talentudviklinger sker med udgangspunkt i Aldersrelateret Træning - Ridning ( ATK). Sportslige mål Der stilles som udgangspunkt to forskellige hold til hhv. NM og EM. Dog kan landstræneren udtage gengangere såfremt det skønnes nødvendigt. Holdene udtages fra bruttogruppen. Nordisk Mesterskab, Århus, Danmark 25/6 30/6 At stille med hold der teknisk, taktisk og mentalt formår at repræsentere Danmark på bedste vis. I år er der mulighed for, at vi kan udtage 6 ryttere i hver kategori til Nordisk Mesterskab, hvoraf de 4 ryttere rider holdkonkurrencen. Alle 6 ryttere får mulighed for at ride til stævnet. Hvilke ryttere der skal ride hold konkurrencen til Nordisk Mesterskab vil blive besluttet efter vet-tjek til stævnet. Europa Mesterskab, San Giovanni in Marignano, Italien 24/7 28/7 At stille med hold der teknisk, taktisk og mentalt formår at repræsentere Danmark på bedste vis. EM - Hold Mesterskab Junior Top 3 EM - Hold Mesterskab Ungryttere Top 3 EM - Individuelt Junior 1 i top 5 og 2 i finalen EM - Individuelt Ungryttere 1 I top 5 og 2 i finalen Udtagelse til landsholdstruppen Vi bygger en bruttotrup op frem mod mesterskaberne og ud fra denne sættes der landshold til henholdsvis Nordisk- og Europamesterskaberne. De endelige udtagelser foretages af en komité bestående af landstræner, holdleder og landsholdsdyrlæge. Som rytter har man mulighed for at få begrundelse for, hvorfor og på hvilken baggrund man er/ikke er blevet udtaget. Ingen af de nedennævnte punkter kan stå alene i udtagelsen, og alle er udtryk for kriterier, der indgår i komiteens overvejelser, og som offentliggøres for at skabe åbenhed om udtagelserne, herunder hvilke punkter der er relevante for den enkelte rytter at opfylde. I sidste ende beror udtagelsen dog altid på komiteens faglige skøn omkring, hvordan det optimale hold sættes hen mod mesterskaberne, og hvilke ekvipager der kan være med til at opfylde de overordnede sportslige mål. side 4 af 9

5 Udtagelsen foretages på baggrund af: Resultater - i forbindelse med vurdering af ekvipagens resultater medtages stævnets sværhedsgrad og konkurrencemæssige kvalitet som bedømmelsesfaktor. Rytterens kvalifikationer, erfaring på højt niveau og aktuelle form. Hestens kvalitet, potentiale og aktuelle form (se nedenfor ) Ekvipagens resultatmæssige stabilitet samt et højt bundniveau. Ekvipagens udviklingsmuligheder Rytterens evne til at bidrage til holdets succes og atmosfære. Det forventes, at alle ryttere er indstillet på at bidrage positivt i bestræbelserne på at skabe det bedste hold og den bedste egen præstation ved stævner og mesterskaber. Dette inkluderer at deltage i træningssamlinger, hjælpe holdkammeraterne, kommunikere omkring både hestens og rytterens form, konkurrenceplanlægning, opførsel og attitude før og under stævner og mesterskabet. Fremtidens ryttere og heste Som et led i målsætningen, har der været arbejdet på mere præcist at definere de kriterier, der i øvrigt skønnes at have betydning for den langsigtede talentudvikling og som bør indgå også i de enkelte unge rytteres planlægning og målsætning. Det gælder både i forhold til anskaffelse af den rigtige hest, som i forhold til realistisk at arbejde med sin egen personlige udvikling. Den gode rytter og den gode hest defineres ud fra følgende kriterier: Den gode rytter: Har lyst og energi til at træne Har stor vilje i både medgang og modgang Har forståelse for, at vi har med levende dyr at gøre Er i stand til at ride for lette hjælpere Kan tackle modgang på professionel vis og rejse sig igen Har grundlæggende god kondition og prioriterer at udvikle sin smidighed/sundhed Forstår at sætte daglige målsætninger og holde sig til en plan Har et system og godt set-up i ryggen også i modgang. Er åben for at prøve forskellige heste og søger herigennem at udvikle sin ridning Er positivt tænkende og forstår at man som eliterytter er i fokus også som rollemodel Evner med sit set-up at strukturere og planlægge hestens forventede toppræstationer Den gode hest Har tre taktfaste gangarter Er ridelig og kan gå for lette hjælpere Har energi og lyst til at arbejde for sin rytter Har evnen til at gå i selvbæring Arbejder let og ubesværet i sit eksteriør, så elegancen fremmes Er sund og fit Udtagelsesdatoer Fredag 21/12 Deltagere til Ecco samling baseret på resultater fra mesterskaber og ECCO Finalen i 2018 og GO samling i november Tirsdag 05/3 Første bruttogruppe baseret på udvikling og standpunkt efter ECCO kval. og samlinger Tirsdag 30/4 Bruttogruppe opdateres baseret på udvikling og stabile præstationer på int. niveau Tirsdag 28/5 Bruttogruppe opdateres. Udtagelse til Hagen og foreløbig udtagelse til NM Tirsdag 18/6 Endelig udtagelse til NM Tirsdag 18/6 Udtagelse til EM Alle udtagelser vil blive annonceret på DRF s hjemmeside på de angivne datoer. side 5 af 9

6 Evaluering af landshold og bruttogrupperne Landsholdene vil blive evalueret årligt, efter behov og minimum efter sæsonens afslutning, af landstræneren. Bruttogruppen evalueres ved samlingerne. Bruttogruppen kan være så stor som kvaliteten af ryttere tillader. Træningsplanlægning Træningsplanlægning omfatter en helhedsplan for hver ekvipage i bruttogruppen. Alle ryttere skal i samarbejde med træner og landstræner udarbejde en træningsplan for hvert år under hensyntagen til årets sportsplan. Træningsplanen skal indeholde: En langsigtet målsætning En kortsigtet målsætning (delmål) En stævneplan Træningsplan inkl. træningssamlinger med og uden hest Træningssamlinger uden hest Samlingerne uden hest kan være af teoretisk art og/eller indebære færdighedstræning. Aktuelle emner kan f.eks. være: Rideteori/Ridelære Teambuilding Forebygning og pleje af skader Rytterens fysiske træning og balance Kostvejledning Mental træning og idrætspsykologi Træningssamlinger med hest Der er planlagt fem samlinger i løbet af. Der opfordres til, at den daglige træner også er til stede ved disse samlinger, for at holde en rød tråd for ekvipagen, og for at fremme kommunikationen og samarbejdet mellem daglig træner og landstræner. Samlingerne med hest indeholder træningspas, teori og præstationsudviklende aktiviteter. Antal deltagere på samlingerne med hest er begrænsede (ca. 12 stk.), og der udtages til disse samlinger ud fra følgende kriterier: Mulige/etablerede ekvipager til bruttotruppen Resultater ved B stævner Stabile ridt med højt gennemsnit Udviklingsmuligheder hos både rytter og hest Åbne samlinger Der tilbydes åbne samlinger for de ekvipager, der har meldt sin interesse til landstræner eller holdleder, og som har det mål at ride i årets ECCO stævner, DM og eventuelle internationale stævner. side 6 af 9

7 Tilmelding til disse åbne samlinger sker via Rideforbundets tilmeldingssystem GO. De åbne samlinger vil blive annonceret ud på DRF s og Junioryoungriders Facebook side. Ved de åbne samlinger, vil der blive evalueret mundtligt og skriftligt. Planlagte samlinger i : Uge 2 Tønder Samling inviterede uden hest Uge 5 Åben samling Jylland/Sjælland for ekvipager, der ønsker at rider internationalt i. Uge 13 Samling Vilhelmsborg for inviterede Uge 22 Samling for inviterede den 1. juni Uge 28 Samling for EM deltagere og reserver Efteråret Evaluering af EM og NM trupper Efteråret Åbne samlinger Deltagelse i udenlandske stævner Der aftales med landstræner, hvilke udenlandske stævner ekvipagen ønsker/kan deltage i. Herefter tilmelder ekvipagen selv hos Rigmor Kristensen (mail: I tilfælde af pladsmangel ved et CDI stævne, er det landstrænerens prioritering, der er gældende. Dansk Ride Forbunds ydelser til Landsholdene Dansk Ride Forbunds landstræner og holdleder deltager ved udvalgte internationale stævner. Rytterne kan søge løbende rådgivning og vejledning hos landstræner og holdleder. Omkostninger hertil dækkes af Dansk Ride Forbund. Rytterne i landsholdstruppen har ret til at deltage i træningssamlinger arrangeret af landstræner. Omkostninger til træning, dækkes af Dansk Ride Forbund. Boksleje og forplejning dækkes af rytteren. Dansk Ride Forbunds landsholdsdyrlæge deltager så vidt muligt ved forberedelserne til EM. Omkostningerne hertil dækkes af Dansk Ride Forbund Ekvipager i landsholdstruppen har fortrinsret i forbindelse med udtagelse til øvrige internationale stævner. Dansk Ride Forbund betaler stævne indskud/boksleje ved Nordisk- og Europamesterskaber. Sponsorer Dansk Ride Forbund ønsker at tegne sponsoraftale med virksomheder i forbindelse med drift af landshold. Dansk Ride Forbund har ret til at indgå aftaler som anses for nødvendige for at danne grundlag for finansiering af landshold. Rytteren forpligter sig til at medvirke i Dansk Ride Forbunds aftaler i landsholdssammenhæng, dog sådan at rytteren har ret til at tage forbehold jfr. trænings- og konkurrenceplanlægning. Rytteren stiller bl.a. følgende markedsrettigheder til Dansk Ride Forbunds rådighed i landsholdssammenhæng: Rytterens navn Rytterens foto eller levende billeder fra begivenheder, hvor rytteren optræder i landsholdssammenhæng. Dansk Ride Forbund og Dansk Ride Forbunds sponsorer kan benytte ovennævnte markedsrettigheder i landsholdssammenhæng til følgende: side 7 af 9

8 Annoncekampagner Udstillinger Produktdemonstrationer Autografsignering Andre markedskampagner Rytteren er forpligtet til at benytte Dansk Ride Forbunds officielle landsholdsbeklædning til hest og rytter i forbindelse med al optræden ved Europa- og Nordiske mesterskaber. Dette gælder også i de individuelle mesterskabsklasser. I tilfælde hvor rytter optræder i eget tøj under landsholdssammenhæng, må ingen eksponering af anden end godkendt leverandør til Dansk Ride Forbund, være synlig. side 8 af 9

9 2018 Årets prioriterede stævner Uge 3 Uge 9 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 24 Uge 26 Uge 30 Uge 34 Uge 44 Uge 48 Uge 49 Esbjerg og Omegns Rideklub Sundeved, 1. Kvalifikation Ecco Cup Nieuw en Sint Joosland, Holland Sint Truiden, Belgien Kolding, 2. kvalifikation Ecco Cup Kristiansand, Norge Aalborg Uggerhalne Hagen, Tyskland NM Danmark EM San Giovanni in Marignano, Italien DM Heslegård Sports Rideklub, 3 Kvalifikation ECCO Cup ECCO Cup Finale Aachen, Tyskland Ved alle stævner, der er markeret med fed, vil Landstræneren være til stede minimum en dag. Ved øvrige stævner vil Landstræneren måske være til stede. side 9 af 9