Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse"

Transkript

1 Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul Undervisningsplan for ergoterapiteori modul Opgave Opgave Opgave Undervisningsplan for anatomi modul Undervisningsplan for fysiologi modul Undervisningsplan for sociologi modul Undervisningsplan for psykologi modul Retningslinjer for intern mundtlig prøve modul Obligatorisk litteraturliste - modul

3 Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Forudsætninger for modulet Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul 1 Mål for Læringsudbytte Viden At den studerende kan: identificere, definere og redegøre for begreberne i MOHO Identificere og forklare sundheds- og sygdomsbegreber i relation til ergoterapi samt forklare og forstå aktiviteters potentiale i relation til sundhed og livskvalitet forklare arbejds- og levevilkårs betydning for sundhed og sygdom samt de institutionelle omgivelsers betydning for menneskelig aktivitet forklare motivation i en professionelt fokuseret og klientcentreret sammenhæng forklare hverdagslivsbegrebet i relation til menneskelig aktivitet redegøre for benets og armens skelet, led, ledbånd, muskler, nerver og bevægemuligheder redegøre for ledbevægelser og muskelarbejde under gang redegøre for en muskels opbygning, kontraktion og musklens spændingsudvikling i forhold til dens længde beskrive muskelfiberens mekaniske reaktion og den overordnede sammenhæng mellem en muskels kontraktionskraft og hastigheden i en bevægelse beskrive kroppens forskellige slags muskelfibre samt diskutere forskellen mellem styrke og udholdenhed redegøre for, hvordan et nervesignal overføres til en muskel og vore naturlige muskelkontraktioner beskrive kroppens ATP-produktion på et overordnet plan Færdigheder At den studerende kan: anvende de teoretiske begreber fra MOHO. Beskrive og diskutere forskelle og ligheder på aktivitetsudøvelse mellem MOHO og CMOP-E anvende begreberne aktivitetsmønster og aktivitetsbalance i analyse af den studerendes egen hverdag planlægge, udføre og afprøve undersøgelsesredskaber i en aktivitetssituation samt reflektere over egne erfaringer ved brug af undersøgelsesredskaberne anvende viden om kommunikation i en professionel sammenhæng redegøre for aktivitetsanalyse samt anvende og reflektere over brugen af personbaseret aktivitetsanalyse sammenholde undersøgelsesredskaber med begrebsmodellerne MOHO og CMOP-E 1

4 afprøve enkelte undersøgelsesredskaber samt redegøre for forskellige undersøgelsesmetoder og deres styrker og svagheder samt ergoterapeutens rolle i en undersøgelsessituation specielt med vægt på den klientcentrerede tilgang planlægge, udføre og afprøve interview med udgangspunkt i MOHO og CMOP-E deltage i og modtage feedback anvende benets og armens anatomi i forhold til ergoterapiteori udpege benets tredimensionelle opbygning og identificere de væsentligste strukturer analysere en bevægelse samt redegøre for den beskrivende anatomi i forhold til bevægelsen analysere musklernes arbejdsform i en given bevægelse Kompetencer At den studerende kan: udlede sammenhæng mellem læringsmål, psykologi modul 1, og holdets udvikling tilegne sig et overblik over armens anatomi og kan redegøre for håndens greb udlede sammenhænge mellem relaterede fag og ergoterapiteori Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi Anatomi 3 84 Fysiologi 2 56 Sociologi 1 28 Psykologi 1 28 I alt 15 ECTS 420 Studieformer i modulet Lektioner /lærerstyret undervisning:opgavebaseret læring, forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v., i alt 126 lektioner Vejledning: ½ lektion Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver, i alt 12 lektioner Timer/studenterstyret undervisning Arbejde med opgaver og øvelser, i alt ca. 50 studietimer Forberedelse, i alt ca. 220 studietimer 2

5 Modulprøve, 24 studietimer Opgaver i modul 2 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgaver i modul 2. Forudsætning for modulprøven Aflevering af to skriftlige opgaver, som danner grundlag og udgangspunkt for den mundtlige modulprøve. Modulprøve Modulprøven består af to delprøver: a) Mundtlig prøve: Se retningslinjer for intern mundtlig prøve modul 2. b) Skriftlig prøve: Se retningslinjer for bevægelsesanalyse intern modul prøve 2 Bedømmelse Intern prøve, der bedømmes efter 7 trinsskalaen. a) Tæller 75% af den samlede karakter. b) Tæller 25% af den samlede karakter. Begge prøver skal som minimum bestås med karakteren 2. 3

6 Undervisningsplan for ergoterapiteori modul 2 Hold: ERG 109 Forudsætninger: Pensum og opgaver fra modul 1 både teoretisk og klinisk undervisning Læringsmål Dato Emne Litteratur Lekti At den studerende kan identificere, definere og redegøre for begreberne i MOHO At den studerende kan overføre og anvende de teoretiske begreber fra MOHO ved analyse af en case fra praksis Introduktion til modul Opgave 1: Modulbeskrivelse 1 Ki Retningslinjer for opgave 1 Introduktion Ki Kielhofner, Gary, (2006) MOHO MOHO forståelse af Modellen for menneskelig aktivitet - begreberne i Ergoterapi til uddannelse og praksis referencerammen FADL s Forlag (oversat af: Steen Christophersen, fra Gary Kielhofner (2002) A Model of Human Occupation - Theory and Application., Williams og Wilkins, A Waverly Company, 3. udg. 2002) kap. 2,3,7 oner og studi etime r Opgave 1: Fælles studietid Opgave 1: Fremlæggelse af begreber - på holdet med feedback fra medstuderende og underviser Opgave 1: Fælles studietid: arbejde med opgave 1 Opgave 1: Fælles studietid: vejledning, gruppearbejde og opsamling 7 Kielhofner (2006): kap. 4,5,6, 7 og Kielhofner (2006): kap

7 At den studerende kan beskrive og diskutere forskelle og ligheder på aktivitetsudøvelse mellem MOHO og CMOP-E en CMOP-E og MOHO - Aktivitetsudøvelse. Forskelle og ligheder Borg Tove, Ulla Runge, Jytte Tjørnov, Åse Brandt og Anette J. Madsen (red) (2007), Basisbog i ergoterapi - aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, Munksgaard Danmark. 2. udg Oplag.s , Townsend, Elisabeth A. og Polatajko, Helene J. (2008) Menneskelig aktivitet II 1. udgave 1.oplag, Munksgaard Danmark, København (oversat af Steen Christophersen fra Townsend, Elisabeth A. and Polatajko, Helene J. (2007) Enabling Occupatiotion II: Advancing an occupational Therapy Vision for Health, Wellbeing and Justice through Occupation, Ottawa, Canadian Association of Occupational Therapy Publications).: og definere begreberne aktivitetsmønstre og aktivitetsbalance samt overføre anvemde begreberne i analyse af studerendes egen hverdag Aktivitetsmønster og -balance Fælles studietid: Undersøgelse og analyse af eget aktivitetsmønster og aktivitetsbalance Fremlæggelse - aktivitetsmønster og - balance. Townsend og Polatajko (2008): Borg et al (2007): Kielhofner (2006): Identificere og forklare sundhedsog sygdomsbegreber samt livskvlitet i forhold til livskvalitet Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til ergoterapi. Borg et al (2007) S , At den studerende kan redegøre for ergoterapeutens rolle speicielt med vægt på den klientcentrerede tilgang Ergoterapeutens rolle Townsend og Polatajko: (2008) kap. 4 Kielhofner (2006): kap

8 At den studerende kan redegøre for forskellige undersøgelsesmetoder og deres styrker og svagheder samt afprøve enkelte us. redskaber At den studerende kan planlægge, udføre og afprøve interview med udgangspunkt i MOHO og CMOP- E og efterfølgende at deltage i og modtage feedback Opgave 2: Ergoterapiteori/under søgelse observation ACIS og AMPS Opgave 2: Ergoterapiteori/under søgelse - Interview herunder narrativt interview Dalland (2007): kap. 8 Kielhofner (2006): Kielhofner (2006): kap. 12 Borg et al (2007): Kompendie: Acis Scoringsark Nielsen K.K. og Andersen J. (2006) ACIS s anvendelighed i forhold til mennesker med sindslidelser. I: Ergoterapeuten maj s Kompendie: Kielhofner G. og Mallinson T. (1995) Gathering +arrative Data Through Interviews: Empirical Observations and Suggested Guidelines. I: Scandinavian Journal of Occupational Therapy 1995;2: Bendixen H.J. (1996) Uddrag af Kielhofner G. og Mallinson T. (1995) Gathering +arrative Data Through Interviews: Empirical Observations and Suggested Guidelines. I: Scandinavian Journal of Occupational Therapy 1995;s Horsdal M. (1998) Halvfemserfortællinger nye hverdagshistorier fra Danmark. Borgens Forlag. 1.udgave. s Opgave 2: Fælles studietid: interview Opgave 2: Selvrapportering Kielhofner, G (2006) s Dalland (2007): kap 7 Borg et al(2007): Kielhofner (2006):

9 At den studerende kan planlægge, udføre og afprøve undersøgelsesredskaber i en aktivitetssituation At den studerende kan reflektere over egne erfaringer ved brug af undersøgelsesredskaberne Opgave 2: Fælles studietid: selvrapportering Opgave 2: Feedback - på interview Opgave 2: Ergoterapiteori/under søgelse - øvelser i træningslejligheden Kompendium: Acis Scoringsark Nielsen K.K. og Andersen J. (2006) ACIS s anvendelighed i forhold til mennesker med sindslidelser. I: Ergoterapeuten maj s Wæhrens E. (1998) ADL-taxonomien. Manual analyse af ADL-færdigheder. ETF. (oversat til dansk fra Sonn U. og Törnqvist K. (1993) ADL-taxonomien ny version. I: Arbetsterapeuten, 1993;1 ) Bendixen A. og Bendixen H.J. (2001) AMPS (oversat til dansk fra Fischer A. (1993) AMPS. Version 7.0) At den studerende kan anvende og sammenholde undersøgelsesredsk aber med begrebsmodellerne MOHO og CMOP Opgave 2: Introduktion Opgave 2: Fælles studietid: vejledning og gruppearbejde Opgave 2: Feedback opgave 2 - på halvt hold Opgave 3: Aktivitetens potentiale - introduktion til aktivitetsfag/kreativ Retningslinjer for opgave 2 1 Gamborg, Gunnar(2007) Rehabilitering og formgivning af livet igen en analyse af kreativitet som faglig, æstetisk værdi i ergoterapi. Masterprojekt. Aarhus universitet. Tilgængelig fra g_rehabilitering_formgivning_0607.pdf ( ) Opgave 3: Introduktion opgave 3 Aktivitetsanalyse kap 9 og 10 Crepeau E.B. (2003) Analyzing occupation and activity: a way of thinking about occupational performance. I: 5 7

10 At den studerende kan anvende og reflektere over brugen af personbaseret aktivitetsanalyse At den studerende kan deltage i og modtage feedback Studieformer Crepeau E.B., Cohn E.S., Schell B.A.B. Occupational therapy. Lippinco Williams & Wilkins. Borg et al (2007): kap Opgave 3: 4 Aktivitetsfag Oplæg til modulprøve retningslinjer for modulprøve Intro opgave 3 Retningslinjer for opgave Lektioner/lærerstyret undervisning Opgave 3: Fælles studietid: vejledning og arbejde med opgave Opgave 3: Feedback opgave 3 15 min. pr. gruppe Mundtlig modulprøve Opgavebaseret læring, forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. (ca. 50 lektioner). Vejledning (1 lektion). Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver (ca. 12 lektioner). Timer/studenterstyret undervisning Arbejde med opgaver og øvelser (ca. 50 timer). Forberedelse (ca. 100 timer). Afleveringer To skriftlige opgaver. Forudsætning for modulprøven Aflevering af opgave 2 og 3 som danner grundlag og udgangspunkt for modulprøven. Bedømmelse Intern prøve 7-trinsskalaen

11 Opgave 1 Opgave i relation til den ergoterapeutiske begrebsmodel MOHO (Model Of Human Occupation). Indhold i fælles studietid: 8 timer I læser den angivne litteratur og diskuterer nedenstående begreber fra MOHO med henblik på teoretisk forståelse. Begreberne relateres til relevante dele af eget hverdagsliv. Forberedelse, sammen med tvillinggruppe, til at fremlægge den del af begrebsmodellen MOHO samt relationen til eget hverdagsliv, som begge grupper har ansvar for. Komponenter knyttet til mennesket Vilje - følelsen af handleevne - værdier - interesser Vane - vaner - roller Udøvelseskapacitet og den levede krop - objektive fysiske og mentale komponenter - den subjektive oplevelse Komponenter knyttet til omgivelserne Fysiske omgivelser - rum - objekter Sociale omgivelser - sociale grupper - aktivitetsformer Aktivitetsmiljø Handledimensioner Aktivitetsdeltagelse Aktivitetsudøvelse Aktivitetsfærdighed - motorisk - processuel - kommunikativ og interaktionel 9

12 Formidling Tvillinggrupperne har minutter til mundtlig fremlæggelse af begreber med brug af eksempler fra eget hverdagsliv, samt spørgsmål fra tilhørerne. Formidlingen foregår på halve hold Formidlingen afsluttes med udlevering af case til det videre arbejde Indhold i fælles studietid: 5 timer De enkelte grupper diskuterer hvordan begreberne i MOHO kommer til udtryk i casen. Diskuter ligeledes hvordan dynamikken i modellen kommer til udtryk i casen. Hvordan påvirker de forskellige komponenter aktivitetsudøvelsen? Hvilken betydning har aktivitetsudøvelsen for de forskellige komponenter Vejledning foregår gruppevis med vejleder, hvor dynamikken i modellen diskuteres. Tidsforbrug 8 timer og 5 timer fælles studietid. Praktisk tilrettelæggelse Holdet deles i 12 grupper. Der er 20 minutters vejledning pr. gruppe, som fordeles mellem to vejledere. 10

13 Opgave 2 Opgave i relation til ergoterapeutisk undersøgelse. Indhold i fælles studietid Forberedelse og undersøgelse af medstuderende ved hjælp af undersøgelsesredskab (30 60 min.). Analyse af undersøgelsesredskabet. Hvilke elementer undersøger undersøgelsesredskabet (tag udgangspunkt i MOHO eller CMOP-E). Navn på redskabet Formål Målgruppe Tidsforbrug Indhold Opbygning Undersøgelsesmetode Ergoterapeutens rolle Fortolkningsmåde/resultatopgørelse Andet af interesse Evaluering Hvilke erfaringer havde I med undersøgelsesredskabet? Reflekter over undersøgelsesredskabets anvendelighed i forhold til en klient i praksis? Reflektere over styrker og svagheder ved undersøgelsesredskabet? Vejledning. Formidling Skriftlig formidling indeholdende. Kort introduktion til det valgte undersøgelsesredskab Analyse af undersøgelsesredskabet Mundtlig formidling på halvt hold med feedback fra underviser og medstuderende herunder også formidling af evaluering Formelle krav Den skriftlige formidling må, excl. forside og litteraturliste, højst udgøre anslag incl. mellemrum. Siderne skal fortløbende nummereres med undtagelse af forsiden. Vedrørende kilder og litteraturhenvisningerne anvendes Harvard referencesystemet. Forudsætning for modulprøven 11

14 Den skriftlige formidling indgår som en forudsætning for modulprøven og udgør en del af grundlaget for den mundtlige eksamination. Feedback fra underviser og medstuderende kan indarbejdes i opgaven. (Se nærmere retningslinjer for mundtlig modulprøve 2). Tidsforbrug 7 timer fælles studietid. Praktisk tilrettelæggelse Holdet inddeles i grupper med 3-4 deltagere. Der er ½ times vejledning pr. gruppe, som fordeles mellem to vejledere. Feed back: På halve hold med 12

15 Opgave 3 Opgave i relation til den ergoterapeutiske personbaserede aktivitetsanalyse. Indhold i fælles studietid Skriftlig fremstilling af en personbaseret aktivitetsanalyse med udgangspunkt i en selvvalgt person Vejledning foregår gruppevis med vejleder. Formelle krav Den skriftlige personbaserede aktivitetsanalyse må, excl. forside og litteraturliste, højst udgøre anslag incl. mellemrum. Siderne skal fortløbende nummereres med undtagelse af forsiden. Vedrørende kilder og litteraturhenvisningerne anvendes Harvard referencesystemet. Feed-back 15 minutters feed-back fra vejleder pr. gruppe. Gruppen har, på baggrund af feed-back, mulighed for at redigere i den skriftlige personbaserede aktivitetsanalyse inden aflevering til modulprøven. Forudsætning for modulprøven Den skriftlige personbaserede aktivitetsanalyse indgår som en forudsætning for modulprøven og udgør en del af grundlaget for den mundtlige eksamination (se nærmere retningslinjer for mundtlig modulprøve 2). Tidsforbrug 16 timer fælles studietid. Praktisk tilrettelæggelse Holdet deles i 10 grupper. Der er 25 minutters vejledning pr. gruppe. Opgaven afleveres i en mappe på Fronter 13

16 Undervisningsplan for anatomi modul 2 Forudsætninger for anatomi: Grundlæggende viden om bevægeapparatets overordnede opbygning. Uge 9/11 Læringsmål: At den studerende - kan redegøre for armens skelet, led, ledbånd, muskler, nerver og bevægemuligheder - kan anvende armens anatomi i forhold til ergoterapiteori Emne Litteratur Lektioner Skulderbæltets ledforbindelser Bojsen-Møller (2006): , Knudsen og Sandermann (2006): 53-54, 65,66, 2 lektioner 12/11 18/11 Skulderleddet Skulderens mm. og den scapulohumerale rytme Bojsen-Møller (2006): , Knudsen og Sandermann (2006): 54-55, 66, 99 Bojsen-Møller (2006): , ), , Knudsen og Sandermann (2006): lektioner 2 lektioner 18/11 - kan analysere en bevægelse samt redegøre for den beskrivende anatomi i forhold til bevægelsen 24/11 Introduktion til bevægelsesanalyse Arbejde med bevægelsesanalyser Albueleddet og overarmens muskler Knudsen og Sandermann (2006): 9 11, (13 30) Bojsen-Møller (2006): , Knudsen og Sandermann (2006): 55, 67, 80 1 lektion 0,5 lekt./ studiegruppe 2 lektioner 24/11 Underarmens ledforbindelser, håndleddet og fingerleddene Bojsen-Møller (2006): , Knudsen og Sandermann (2006): 56, /12 Underarmens mm. Bojsen-Møller (2006): , 205, 209, Knudsen og Sandermann (2006): /12 Håndens mm. Bojsen-Møller (2006): , 2 lektioner 2 lektioner 2 lektioner 14

17 9/12 -kan redegøre for håndens forskellige greb, brugen af disse i dagligdagen og de hovedansvarlige muskler. 16/12 -kan beskrive plexus brachialis og de fem store nerver i armen samt har kendskab til armens øvrige nerver og de hyppigste udfaldssymptomer. 14/1 -kan tilegne sig et overblik over armens anatomi og kan redegøre for håndens greb Håndens greb Armens nn. Manuduktion instruktor 25/1 Intern prøve Opgaver i modul 2 Manuduktionshæfte 2 udfyldes. Pædagogiske former: Lektioner /lærerstyret undervisning : Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. Vejledning Gruppearbejde 215, , Knudsen og Sandermann (2006): s kompendie Bojsen-Møller (2006): lektioner 3 lektioner 6,5 lektioner Timer/studenterstyret: Arbejde med opgaver Forberedelse Afleveringer Skriftlig bevægelsesanalyse Bedømmelse Skriftlig bevægelsesanalyse med udgangspunkt i en ergoterapeutisk bevægelse. Karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren i anatomi og fysiologi tæller 25 % af den samlede karakter for modul 2. 15

18 Undervisningsplan for fysiologi modul 2 Forudsætninger for fysiologi: Grundlæggende viden om muskelvæv. De studerendes forudsætninger fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring kan ligeledes anvendes i modulet. Uge Læringsmål: Emne Litteratur Lektioner At den studerende Muskelfysiologi 12/11 Introduktion 1 lektion 20/11 - kan redegøre for en muskels opbygning og kontraktion Opbygningen af en muskel Kontraktion(tværbrokobling) Schibye og Klausen (2005): lektioner 27/11 - kan redegøre for, hvordan et nervesignal overføres til en muskel 1/12 - kan beskrive muskelfiberens mekaniske reaktion 7/12 16/12 - kan redegøre for en muskels spændingsudvikling i forhold til dens længde - kan beskrive den overordnede sammenhæng mellem en muskels kontraktionskraft og hastigheden i en bevægelse Irritationsprocessen (motoriske endeplader) Spændingsudvikling og tetanus Længde-/spændingsdiagram Force-/velocitykurven, effektkurven 172 Schibye og Klausen (2005): Schibye og Klausen (2005): Schibye og Klausen (2005): Schibye og Klausen (2005): lektioner 2 lektioner 2 lektioner 2 lektioner - kan analysere musklernes arbejdsform i en given bevægelse 4/1 - kan analysere musklernes arbejdsform i en given bevægelse 6/1 - kan beskrive kroppens ATP-produktion på et overordnet plan???? - kan beskrive kroppens forskellige slags Musklernes arbejdsformer (koncentrisk, excentrisk og statisk arbejde) Musklernes arbejdsformer (koncentrisk, excentrisk og statisk arbejde) Muskelfiberens energistofskifte Energi og energidannelse Muskelfibertyper, styrke versus udholdenhed Schibye og Klausen (2005): , Knudsen og Sandermann (2006): Schibye og Klausen (2005): , Knudsen og Sandermann (2006): Schibye og Klausen (2005): 185, Schibye og Klausen Teori: 1 lektion Praktisk: 3 lektioner i krop og bevægelse 4 lektioner Praktisk: 3 lektioner i 16

19 11/1 Studieformer muskelfibre samt diskutere forskellen mellem styrke og udholdenhed Lektioner /lærerstyret undervisning Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v., afprøvning (25 lektioner). Forberedelse (25 lektioner). Afleveringer Ingen. Evalueringsform/bedømmelse Indgår i modulprøven. (2005): , Idrættens træningslære, Systime Academic, 2005, s do krop og bevægelse Teori: 2 lektioner 17

20 Undervisningsplan for sociologi modul 2 Forudsætninger: Har grundlæggende kendskab til faget sociologi med særlig vægt på omgivelser og netværk. Læringsmål Dato Emne Litteratur Lekt ioner At den studerende har kendskab til hverdagslivsbegrebet i relation til menneskelig aktivitet Hverdagslivsbegrebet Livsformer Kompendium: Bech-Jørgensen, Birte (1999). Hverdagsliv Teori og metode. I: Bech- Jørgensen, Birte (1999). +ormalitetsbilleder. Aalborg Universitet: Forlaget ALFUFF. s Hald Nina (2006). Gavegivningens sociologi. I: Berlinske Tidende S Niklasson, Grit (red.) (2006). Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. København: Bogforlaget Frydenlund kap. 3 s At den studerende har kendskab til arbejdsog levevilkårs betydning for sundhed og sygdom At den studerende har kendskab til de institutionelle omgivelsers betydning for menneskelig aktivitet Opgaver Levevilkår, livsstil og sundhed Sociale systemer og institutioner Niklasson (2006) kap. 3 s og s Svabø, Anna og Ådel Bergland og Jorunn Hæreid (2000). Sociale systemer. I: Svabø, Anna og Ådel Bergland og Jorunn Hæreid (2000). Sosiologi og socialantropologi for helsearbejdere. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap Ingen selvstændig opgave i sociologi, integreres i ergoterapi. Afleveringer Ingen. Studieform Lektioner/lærerstyret undervisning: forelæsning, dialogbaseret undervisning. Evalueringsform/bedømmelse Faget sociologi og bedømmelse heraf integreres i modulprøven modul 2. 18

21 Undervisningsplan for psykologi modul 2 Forudsætninger: De studerende har grundlæggende kendskab til kommunikation, samt evne til at identificere egne roller og læringsmål. Dato Læringsmål Emne Litteratur Workload At den studerende har kendskab til klientcentreret terapi At den studerende kan anvende viden om kommunikation i en professionel sammenhæng Klientcentrering Professionelt fokuseret og klientcentreret kommunikation og empati Kompendium: Sommerbeck L. (2002) Klienten er eksperten. I: Psykolog Nyt nr.6, Rogers C. (2007) Personcentreret rådgivning i en nøddeskal. Dansk psykologisk forlag s lektioner At den studerende kan forklare motivation i en professionelt fokuseret og klientcentreret sammenhæng At den studerende har kendskab til Virksomhedsteori Motivation og udvikling Jerlang, Esben (Red) (2008)Udviklingspsykologiske teorier Hans Reitzels Forlag, 4. Udgave, 1. Oplag, København 3 lektioner kap. 8 Virksomhedsteori Jerlang (2008) kap lektioner At den studerende kan forklare begreberne motivation og læring ud fra en Virksomhedsteoretisk vinkel Opgaver Integreres i ergoterapi. Studieformer Lektioner/lærerstyret undervisning: Forelæsning, dialogbaseret undervisning. Timer/studenterstyret undervisning: Arbejde med øvelser, forberedelse. Evalueringsform/Bedømmelse Bedømmelse af psykologi integreres i modulprøven for modul 2. 19

22 Retningslinjer for intern mundtlig prøve modul 2 Intern prøve i modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Iflg. bekendtgørelse nr. 832 af 13. august 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi under Undervisningsministeriet, skal den studerende inden udgangen af 2. semester efter studiestart, for at kunne fortsætte uddannelsen, indstille sig til prøven. Prøven skal være bestået inden udgangen af 4. semester, alle eksamener skal være bestået før bacheloreksamen. Desuden henvises til bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Prøvens udstrækning Modulprøven afholdes over tre dage Den interne prøve er mundtlig. Der er 15 minutters eksamination pr. studerende: 5 minutter hvor den studerendeformidler et forberedt oplæg/uddybning på baggrund af gruppeopgaverne 2 og/ eller 3 i modul 2. 5 minutter hvor eksaminator stiller uddybende og afklarende spørgsmål til opgave 2 og 3 5 minutter hvor den studerende formidler sin besvarelse på et tilfældigt trukket emne. Emnerne vil afspejle centrale elementer fra ergoterapiteori, psykologi og sociologi i modul 2. Hvorefter der er 5 minutters votering. Placering Den mundtlige prøve er individuel og placeres i slutningen af modulet. Indhold Prøven dækker de fag og det pensum som er angivet i uddannelsesplanerne for modul 2. Der er hovedvægt på ergoterapi med integrering af psykologi og sociologi. Fremgangsmåde ved prøven De studerende kan i deres grupper i forhold til opgave 2 og 3 indarbejde de diskussioner, den feedback som er givet ved undervisningsforløbet i formidlingen og feedbacken. Den oprindelige eller nye skriftlige opgave med bearbejdelsen afleveres tre hverdage inden afholdelse af den mundtlige prøve. Opgaverne danner udelukkende baggrund og udgangspunkt for den mundtlige eksamination og indgår ikke i den individuelle bedømmelse. 20

23 De studerende eksamineres individuelt. Eksaminationen afholdes af 2 undervisere. Den studerende trækker et emne 20 minutter før eksaminationstidspunktet og forbereder i et tilstødende lokale. Formelle krav Opgave 2 og 3 afleveres til studiesekretær tre hverdage inden den mundtlige prøve. (Se formelle retningslinjer for opgave 2 og 3). Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er Mål for læringsudbytte beskrevet i modulbeskrivelsen Bedømmelse Den interne prøve bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve danner grundlag for bedømmelsen og tæller 75% af den samlede modulkarakter. Begge prøver skal som minimum bestås med karakteren 2. Reeksamination Der henvises til retningslinjer for afholdelse af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 21

24 Obligatorisk litteraturliste - modul 2 ERG 509 Denne litteraturliste indeholder kun ny litteratur i forhold til tidligere i uddannelsen. Tidligere litteraturliste er stadig gældende. Sundhedsvidenskabelige fag Ergoterapeutiske fag Ergoterapiteori Gamborg, Gunnar (2007) Rehabilitering og formgivning af livet igen en analyse af kreativitet som faglig, æstetisk værdi i ergoterapi. Masterprojekt. Aarhus universitet. Tilgængelig fra ( ) Kielhofner, Gary, (2002) MOHO - Modellen for menneskelig aktivitet -Ergoterapi til uddannelse og praksis oversat af: Steen Christophersen, (2006) fra Gary Kielhofner A Model of Human Occupation - Theory and Application., Williams og Wilkins, A Waverly Company, 3. udg :aturvidenskabelige fag Fysiologi Schibye Bente og Klausen Klaus (2005) Menneskets fysiologi, Hvile og arbejde. FADL Humanistiske fag Psykologi Jerlang, Esben (Red) (2008) Udviklingspsykologiske teorier Hans Reitzels Forlag, 4. Udgave, 1. Oplag, København Kompendium Ergoterapeutuddannelsen, modul 2, Oktober

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere