FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual"

Transkript

1 FOCUS (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual

2 Indholdsfortegnelse Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Pas på dine øjne...4 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Produktegenskaber...6 Pakkeindhold...7 Produktoversigt...8 Hovedenhed...8 Forbindelsesvisning...9 Kontrolpanel...10 Fjernbetjening...11 De projector aansluiten...13 Tilslutning til computer/notebook..13 Forbind til Hukommelsesdrev...14 Forbind til netværk...15 Forbind til videokilder...16 Anvend projektoren...17 Tænd/sluk for projektoren...17 Tænd for projektoren...17 Sluk for projektoren...18 Advarselsindikator...18 Indstilling af det projicerede billede.. 19 Indstilling af projektorens højde...19 Indstilling af projektorens/fokus...20 Indstilling af det projicerede billedes størrelse...20 Projektering af Billede...22 Skift input-kilde...22 Opdatér Input-kilden...22 BILDE Avansert...29 SKJERM...31 SKJERM 3D...34 OPPSETT...35 OPPSETT AVANSERT...37 OPPSETT Signal...38 OPPSETT Sikkerhet...39 OPPSETT Nettverk...41 Muligheter...43 ALTERNATIVER Avansert...45 RS232 Kommandoer og protokol Funktionsliste...46 Tildeling af RS232-stikbenene...46 RS232 protokol funktionsoversigt...47 Installation af loftsmontering...51 Optomas globale kontorer...52 Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger...54 Klasse 1 Laserprodukt...55 Justér indstillingerne...23 OSD menuer...23 Sådan bruges OSD menuen...23 Menutræ...24 BILDE...27 Dansk 2

3 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsoplysninger Et lyn med en pil for enden og omringet af en trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktet, som kan være af tilstrækkelig størrelsesorden til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige drifts- og vedligeholdelses- (servicerings-)instruktioner i det trykte materiale, som følger med udstyret. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. DETTE PRODUKT INDEHOLDER HØJSPÆNDINGSDELE. APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. SERVICERING MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE Klasse B emissionsgrænser Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de Canadiske bestemmelser for radioforstyrrende udstyr. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning anbefales det, at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset. 2. Brug ikke denne projektor i nærheden af vand eller fugt. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn ellerfugt. 3. Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme. 4. Rengør kun med en blød klud. 5. Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten. 6. Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk skade/misbrug kan være (men er ikke begrænset til): Enheden har været tabt. El-ledningen eller stikket er blevet beskadiget. Der er spildt væske på projektoren. Den har været udsat for regn eller fugt. Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indei. Overlad al service til kvalificerede servicefolk. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre faremomenter. Kontakt venligst Optoma, inden du sender enheden til reparation. 7. Pas på, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele med brand og elektrisk stød som resultat. 8. Sikkerhedsangivelserne findes udenpå projektorens overdel. 9. Enheden må kun repareres at autoriserede servicefolk. 10. Produktet er ikke brugbar til anvendelse på arbejdspladser for visuel fremvisning. 11. Denne enhed må ikke udstilles. 3 Dansk

4 Bemærkninger om anvendelse Pas på dine øjne Du skal hele tiden undgå at kikke direkte ind i lysstrålen fra projektoren. Vend så meget som muligt ryggen til lysstrålen. Når projektoren bruges i et klasseværelse, skal du holde nøje opsyn med eleverne hvis de fx bliver bedt om at udpege noget på skærmen. Sikkerhedsforanstaltninger Følg alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, som nævnes i denne brugervejledning. Advarsel- Se ikke direkte ind i projektorens linse når tændt. Det skarpe lys kan gøre ondt og skade øjnene. Advarsel- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt. Advarsel- Undgå venligst at åbne eller skille denne projektor ad, da dette kan medføre elektrisk stød. Når lyset er ved at være brugt op, vil projektoren ikke tænde før lysmodulet skiftes. Advarsel- Advarsel- Brug ikke linsedækslet, når projektoren er i brug. Advarsel- Når lyset er ved at være brugt op, vil beskeden Lampeadvarsel: Lampens levetid er opbrugt. blive vist på skærmen. Kontakt din lokale forhandler eller servicecenter for at skifte lampen så snart som muligt. Advarsel- Advarsel- Kig ikke ind i og peg ikke med fjernbetjeningens laserpeger ind i dine egne eller andres øjne. Laserpointeren kan skade synet permanent. Dansk 4

5 Bemærkninger om anvendelse Du skal sørge for at: Fjerne ledningen fra stikkontakten inden rengøring af produktet. Rengør skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Trække stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges over en længere periode. Du skal ikke: Blokere indstik og åbninger, der er beregnet til ventilation. Rengøre apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler. Benytte apparatet under følgende forhold: - På ekstremt varme, kolde eller fugtige steder. Du skal sikre, at rumtemperaturen er mellem 5-40 C. Relativ fugtighed skal være 5-40 C, 80% (maks.), ikke-kondenserende. - I områder med megen støv og urenheder. - Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt. - I direkte sollys. 5 Dansk

6 Bemærkninger om anvendelse Produktegenskaber XGA (1024 x 768) nativ opløsning / WXGA (1280 x 800) nativ opløsning HD kompatibel 1080p understøttet VGA skærm loop-through (arbejder i standby > 0,5W) BrilliantColor teknologi Sikkerhedsspærre og kensington-lås RS232 kontrol Monitor udelukkende loopthrough support i VGA-In. Omgående Tænd/Sluk Indbygget højtalere Omgående Tænd/Sluk Understøtter 3D Billedprojektering Kviksølvfri Hybrid Lyskilde USB-hukommelse eller Hukommelseskortlæser uden computer (kun for Nærprojekterings-modeller) Understøtter Trådløs Projektering fra MobiShow (kun for Nærprojekterings-modeller) Netværkskontrol (via opkoblet eller trådløst LAN) (kun for Nærprojekterings-modeller) Netværksdisplay (via opkoblet eller trådløst LAN) (kun for Nærprojekterings-modeller) Dansk 6

7 FOCUS Power Source L Mode Keystone Brightness 1 HDMI 4 S-Video 7 Eco + Enter Page+ Menu 2 Freeze 5 VGA 8 USB 0 Switch Re-Sync R Page- Volume Zoom 3 AV mute 6 Video 9 3D Indledning Pakkeindhold Åbn og tjek kassens indhold for at sikre, at alle nedennævnte dele findes. Hvis noget mangler, skal du kontakte det nærmeste kunde service center. Projektor El-ledning VGA kabel På grund af forskellige programmer i hvert land kan nogle regioner have forskelligt tilbehør. 2 stk AAA batterier Dokumenter: IR fjernbetjening CD med brugermanual Brugervejledning Garantibevis Hurtigstartskort WEEE kort (kun for EMEA) 7 Dansk

8 Indledning Produktoversigt Hovedenhed FOCUS Kontrolpanel 2. IR Modtagere 3. Fokusring 4. Linse 5. IR Modtagere 6. Fødder til indstilling af hældning 7. Højttaler 8. Ventilation 9. LED indikator Dansk 8

9 PICTURE BY Indledning Forbindelsesvisning RS232C VIDEO S-VIDEO AUDIO-IN VGA-IN/YPbPr HDMI MOUSE/SERVICE SD Card RJ-45 VGA-OUT USB / DISPLAY AUDIO-OUT Monitor udelukkende loop-through support i VGA- In. * Kun for Nærprojekteringsmodeller 1. SD-kort port* 2. RS-232 stik (3-stik DIN Type) 3. Komposit video indgangsstik 4. S-Video indgangsstik 5. VGA-In/YPbPr stik (pc analogt signal/komponentvideo indgang/hdtv/ypbpr) 6. HDMI stik 7. USB Type B Port for trådløs mus og firmwareopgradering 8. Lydindgangsstik (3,5 mm ministik) 9. Ventilator 10. El-stik 11. Fødder til indstiling af hældning 12. Lydudgangsstik (3,5 mm ministik) 13. Mini USB-port* 14. USB for Trådløs dongle & Thumb drev* 15. VGA-ud stik (skærm loop-through udgang) 16. RJ-45 Netværkstilslutning* 17. Sikkerhedsspærre 18. Fødder til indstiling af hældning 19. Port til Kensington lås 9 Dansk

10 Indledning Kontrolpanel Brug Kontrolpanelet 1 LED-lys Angiver projektorlysets status. 2 Temperatur LED Angiver projektortemperaturens status. 3 Fire retningsknapper Brug til at vælge elementer eller foretage justeringer af dine valg. 4 Åbn Bekræft dit valg af elementer. 5 IR modtagere Modtagelse af fjernbetjeningssignalet. 6 Gensynkroniser 7 Tænd/Standby LED 8 Keystone 9 Menu Synkroniserer automatisk projektoren til inputkilden. Tryk for at tænde eller slukke for projektoren (se Tænd/sluk for projektoren på side 17). Angiver projektorens aktive status. Brug til at justere billedforvrængning ved hældning af projektoren. (± 40 grader) Tryk for at åbne on-screen display (OSD) menu. For at afslutte OSD, tryk på knappen igen. 10 Kilde Tryk for at vælge et indgangssignal. Dansk 10

11 Indledning Fjernbetjening 1 Power Switch 2 Source Re-Sync 25 3 L R Enter Mode Page+ Page- Keystone Volume Brightness 1 Menu 2 Zoom HDMI 4 Freeze 5 AV mute S-Video 7 VGA 8 Video Eco + USB 0 3D Brug af fjernbetjeningen 1 Strøm Se Tænd/sluk for projektoren på siderne Kilde Tryk på kilde for at vælge et tilslutningssignal. 3 V knap Venstre museklik. 4 Enter Bekræft det valgte punkt. 5 Laser-funktion (Knappen varierer efter model) Med Laserversion: Tryk for at bruge laserpointer. Uden Laserversion: Tryk Funktion for at skifte funktioner. 11 Dansk

12 Indledning 6 Keystone +/- Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. 7 Lysstyrke Juster billedets lysstyrke. 8 Fasthold Pauser skærmbilledet. Tryk på denne knap igen for at starte igen. 9 HDMI Vælg HDMI som kilde. 10 S-Video Vælg S-Video som kilde. 11 Eco+ Lysstyrkefunktionsmenu til/fra 12 Nummertaster Tryk på knapperne for at indtaste numre. 13 VGA Vælg VGA som kilde. 14 USB Vælg USB-flashdrev som kilde. 15 3D Slå 3D OSD-menuen til/fra. 16 Video Vælg Kombinationsvideo som kilde. Slår øjeblikkeligt lyd og video På/Av. Når AV-mute 17 AV tavs er aktiv, sænkes lysstyrken automatisk til 10% for at spare strøm. 18 Menu Åbn on-screen display (OSD) menu. For at afslutte OSD, tryk Menu igen. 19 Zoom For at forstørre eller reducere størrelsen af den projekterede skærm. 20 Lydstyrke +/- Justér for at øge/mindske volumen. 21 Side - Brug denne knap til at bladre ned. 22 Side + Brug denne knap til at bladre op. *Fire Retningstaster justeringer af dine valg, eller museemulering via Brug til at vælge elementer, foretage 23 USB. 24 R-knap Mus Højreklik. 25 Gensynkroniser Synkroniserer automatisk projektoren til input-kilden. * Ved tilslutning af PC og projektor via USB type B port, ændres retningstasterne automatisk til museemulering. Men så snart OSD-menuen åbnes, ændres retningstasterne tilbage til vælgerfunktionen. Dansk 12

13 E62405SP R RS232C VIDEO S-VIDEO SD Card RJ-45 VGA-IN/YPbPr VGA-OUT PICTURE BY HDMI USB / MOLEX m o l e x DISPLAY MOLEX MOUSE/SERVICE AUDIO-IN AUDIO-OUT De projector aansluiten Tilslutning til computer/notebook På grund af forskelle i programmer for hvert land kan der være nogle områder, der har andet tilbehør. (*) Ekstra Tilbehør El-ledning 2. RS232 kabel* 3. VGA kabel 4. HDMI kabel* 5. USB Type B Kabel* 6. Lydindgangskabel* 7. Lydudgangskabela* 8. VGA udgangskabel* 13 Dansk

14 RS232C VIDEO S-VIDEO RJ-45 E62405SP R VGA-IN/YPbPr VGA-OUT USB / MOUSE/SERVICE DISPLAY AUDIO-IN AUDIO-OUT De projector aansluiten Forbind til Hukommelsesdrev (Kun for Nærprojekterings-modeller) HDMI SD Card (*) Ekstra Tilbehør 1. El-ledning 2. SD-kort* 3. USB-flashdrev* Dansk 14

15 E62405SP R RS232C VIDEO S-VIDEO SD Card RJ-45 VGA-IN/YPbPr VGA-OUT PICTURE BY HDMI USB / MOUSE/SERVICE DISPLAY AUDIO-IN AUDIO-OUT De projector aansluiten Forbind til netværk (Kun for Nærprojekterings-modeller) El-ledning 2. Netwerkkabel* 3. Wi-Fi Dongle* (for trådløst netværksfunktionalitet) (*) Ekstra Tilbehør 15 Dansk

16 E62405SP R RS232C VIDEO S-VIDEO SD Card RJ-45 VGA-IN/YPbPr VGA-OUT PICTURE BY HDMI USB / MOUSE/SERVICE DISPLAY AUDIO-IN AUDIO-OUT De projector aansluiten Forbind til videokilder S-Video udgang Dvd-afspiller, dekoder, HDTV modtager Komposit videoudgang Lydudgang På grund af forskelle i programmer for hvert land kan der være nogle områder, der har andet tilbehør. (*) Ekstra Tilbehør 1. El-ledning 2. S-Videokabel* 3. VGA kabel 4. HDMI kabel 5. Komposit videokabel* 6. Lydkabel/RCA* 7. Lydkabel/RCA* stikben til 3 RCA komponent/hdtv adapter* 9. 3 RCA komponentkabel* Dansk 16

17 Anvend projektoren Tænd/sluk for projektoren Tænd for projektoren Når strømfunktionen (Standby) er sat til Eco (> 0,5 W) og projektoren er på standby, deaktiveres VGA output, Audio gennemgang og RJ Tilslut strømkablet til projektoren og til strømkilden. Når forbundet vil POWER/STANDBY LED lysene lyse gult. 2. Tryk på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. POWER/STANDBY LED lyser blåt. Opstartsskærmen vises i omkring 3 sekunder. Den første gang du bruger projektoren, bliver du muligvis bedt om indstille det ønskede sprog og strømsparefunktion. 3. Tænd og forbind til den kilde, som du ønsker at vise på skærmen (computer, bærbar, videoafspiller, osv.). Projektoren finder kilden automatisk. 4. Hvis du forbinder til flere kilder på samme tid, så tryk på kontrolpanelet eller kildens knap på fjernbetjeningen for at skifte mellem input. Hvis projektoren ikke automatisk søger efter kilde, så tryk på kontrolpanelet eller Menu-knappen på fjernbetjeningen. Gå til VALG og indstil Kildelås til Fra. STRØM/STANDBY FOCUS 17 Dansk

18 Anvend projektoren Sluk for projektoren 1. Tryk på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at slukke projektoren. Den følgende besked vises på skærmen. Slukker - beskeden forsvinder hvis ingen knap trykkes på efter 15 sekunder. 2. Tryk igen for at bekræfte. Projektoren går på standby og POWER/STANDBY LED lyser gult. Hvis du ønsker at tænde projektoren, så tryk genstarte projektoren. for at 3. For helt at slukke for projektoren, fjern strømstikket fra stikkontakten. Kontakt det nærmest servicecenter hvis projektoren udviser disse symptomer. Se Fejlfinding for mere information. Advarselsindikator Advarselsindikatorer lyser op og projektoren lukker automatisk ned ved de følgende forhold: Lys LED-indikatoren lyser gul og POWER/STANDBY - indikatoren blinker rødt. TEMP LED-indikatoren lyser gulgrønt og POWER/ STANDBY -indikatoren blinker rødt. Dette indikerer at projektoren er overophedet. Under normale forhold, kan projektoren tændes igen. TEMP LED-indikatoren blinker gulgrønt og POWER/ STANDBY -indikatoren blinker rødt. Fjern el-ledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv så igen. Hvis advarselsindikatoren stadig lyser, skal du kontakte det nærmeste servicecenter for hjælp. Dansk 18

19 Anvend projektoren Indstilling af det projicerede billede Indstilling af projektorens højde Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden. 1. Find den indstillelige fod, som du ønsker at ændre, under projektoren. 2. Roter den justerbare ring i urets retning for at hæve fremviseren eller mod urets retning for at sænke den. Gentag med resterende fødder hvis nødvendigt. Fødder til indstiling af hældning Ring til skråstilling 19 Dansk

20 Anvend projektoren Indstilling af projektorens/fokus For at fokusere billedet skal man rotere fokus ringen, indtil billedet er skarpt. XGA serier: Projektoren fokuserer på afstande fra 1,64 til 8,2 fod (0,5 og 2,5 meter). WXGA serier: Projektoren fokuserer på afstande fra 1,64 til 8,2 fod (0,5 og 2,5 meter). FOCUS Fokusring Indstilling af det projicerede billedes størrelse XGA serier: Projektions Billed Størrelse fra 39,3 to 196,5 (1,0 til 4,99 meter). WXGA serier: Projektions Billed Størrelse fra 44,6 to 222,8 (1,1 til 5,66 meter). Top Vis Billede Billede (B) Fremvisnings Afstand (D) Højde Diagonal Billede Billede (H) Bredde Side Vis Offset (Hd) Fremvisnings Afstand (D) Dansk 20

21 Anvend projektoren XGA Diagonal længde (tommer) størrelse på 4:3 Skærm Billedstørrelse B x H Fremvisnings Afstand (D) Offset (Hd) (m) (tommer) (m) (fod) Bredde Højde Bredde Højde bred tele bred tele (m) (fod) 40,00 0,81 0,61 31,89 24,02 0,50 0,50 1,64 1,64 0,09 0,30 60,00 1,22 0,91 48,03 35,83 0,80 0,80 2,62 2,62 0,14 0,45 70,00 1,42 1,07 55,91 42,13 0,90 0,90 2,95 2,95 0,16 0,53 80,00 1,63 1,22 64,17 48,03 1,00 1,00 3,28 3,28 0,18 0,60 90,00 1,83 1,37 72,05 53,94 1,10 1,10 3,61 3,61 0,21 0,67 100,00 2,03 1,52 79,92 59,84 1,30 1,30 4,26 4,26 0,23 0,75 120,00 2,44 1,83 96,06 72,05 1,50 1,50 4,92 4,92 0,27 0,90 150,00 3,05 2,29 120,08 90,16 1,90 1,90 6,23 6,23 0,34 1,13 180,00 3,66 2,74 144,09 107,87 2,30 2,30 7,54 7,54 0,41 1,35 250,00 5,08 3,81 200,00 150,00 3,20 3,20 10,50 10,50 0,57 1,87 300,00 6,10 4,57 240,16 179,92 3,66 3,66 12,01 12,01 0,69 2,25 Denne tabel er kun til brugerens reference. WXGA Diagonal længde (tommer) størrelse på 16:10 Skærm Billedstørrelse B x H Fremvisnings Afstand (D) (m) (tommer) (m) (fod) Offset (Hd) Bredde Højde Bredde Højde bred tele bred tele (m) (fod) 40,00 0,86 0,54 33,86 21,26 0,40 0,40 1,31 1,31 0,07 0,22 60,00 1,29 0,81 50,79 31,89 0,70 0,70 2,30 2,30 0,10 0,33 70,00 1,51 0,94 59,45 37,01 0,80 0,80 2,62 2,62 0,12 0,38 80,00 1,72 1,08 67,72 42,52 0,90 0,90 2,95 2,95 0,13 0,44 90,00 1,94 1,21 76,38 47,64 1,00 1,00 3,28 3,28 0,15 0,49 100,00 2,15 1,35 84,65 53,15 1,10 1,10 3,61 3,61 0,17 0,55 120,00 2,58 1,62 101,57 63,78 1,30 1,30 4,26 4,26 0,20 0,66 150,00 3,23 2,02 127,17 79,53 1,70 1,70 5,58 5,58 0,25 0,82 180,00 3,88 2,42 152,76 95,28 2,00 2,00 6,56 6,56 0,30 0,98 250,00 5,38 3,37 211,81 132,68 2,80 2,80 9,18 9,18 0,42 1,37 300,00 6,46 4,04 254,33 159,05 3,36 3,36 11,03 11,03 0,50 1,64 Denne tabel er kun til brugerens reference. 21 Dansk

22 Anvend projektoren Projektering af Billede Kun de valgte input-kilder, valgt i menuen, vil automatisk blive gennemsøgt at projektoren. Antallet af input-kilder til auto-søgning kan have indflydelse på hvor længe søgningen tager. Når projektoren tændes, søger den automatisk efter tilsluttede enheder. Når en enhed er fundet, viser projektoren billedet eller menuen for input-kilden, såsom ved: Netværksvisning: Når et lokalt netværk eller trådløst netværk er fundet (se Forbind til netværk på side15). USB-visning: Når en computer er forbundet via mini USB-porten på projektoren (se USB-visningsfunktion i manualen for Avancerede Funktioner). Hukommelsesdrevvisning: Når et flashdrev eller SD-kort er fundet (se Hukommelsesdrevvisning i manualen for Avancerede Funktioner). (Netværksvisning USB-visning, og Hukommelsesdrevvisning er kun tilgængelige for Nærprojekterings-modeller) Skift input-kilde Hvis den ønskede input-kilde ikke findes i auto-søgefunktionen (se Input-kildemenu) eller mere end én inputkildeenhed er tilsluttet, kan du skifte input-kilden manuelt ved at foretage én af følgende handlinger: Tryk på kildeknappen på fjernbetjeningen. Tryk på kontrolpanelet for at bladre gennem valgmulighederne. Tryk på gentagende Kilde-knappen på fjernbetjeningen for at bladre gennem valgmulighederne. Opdatér Input-kilden Når projektoren anvendes og en ny input-kilde tilsluttes, tryk så på kontrolpanelet eller Re-Sync på fjernbetjeningen for opdatere og synkronisere projektoren med input-kilden. Dansk 22

23 OSD menuer Justér indstillingerne Projektoren har en flersproget On-screen Display-menu, som gør det muligt at foretage justeringer og ændre projektorens indstillinger. Sådan bruges OSD menuen 1. For at åbne OSD-menuen, så tryk på kontrolpanelet eller Menu på fjernbetjeningen. 2. Når OSD-menuen vises, så brug -tasterne til at vælge elementerne i hovedmenuen. 3. Når et element er markeret, så tryk eller Enter for at åbne undermenuen. 4. Brug -tasterne til at vælge det ønskede element og justér indstillingerne med -tasterne. 5. Tryk eller Enter for at bekræfte. Skærmen vender tilbage til hovedmenuen. 6. For at afslutte, tryk eller Menu igen. OSD-menuen afsluttes og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger. Hovedmenu Undermenu Indstillinger 23 Dansk

24 Justér indstillingerne Menutræ Main Menu Sub Menu Settings Skjerm modus Presentasjon / Lys / Film / srgb / Svart tavle / Klasserom / Bruker / Tre dimensjoner Lysstyrke -50~50 Kontrast -50~50 Skarphet 1~15 1 Farve -50~50 1 Glød -50~50 BILDE Gamma BrilliantColor Fargetemperatur Film / Video / Grafikker / PC 0~10 Merk: BrilliantColor er deaktivert og grået ut i Movie/sRGB-modus Varm / Medium / Kald Avansert Format Farve Fargerom Inngangskilde Avslutt Rød lysstyrke / Grønn forst. / Blå forst. / Rød lysstyrke / Grønn grunninnst. / Bl å grunninnst. / Cyan / Magneta / Gul / Reset AUTO / RGB / YUV AUTO / RGB (0-255) / RGB (16-235) / YUV VGA / S-Video / Video / HDMI / Flash Drive*/ Network Display* / USB Display* *For Short Throw models only 4:3 / 16:9-I / 16:9-II or 16:10 (ZW210ST) / LBX (ZW210ST) / Original / AUTO SKJERM Kantmaske 0~10 Zoom -5~25 H. Posisjon -50~50 V. Posisjon -50~50 Dansk 24

25 Justér indstillingerne Main Menu Sub Menu Settings V. Keystone -40~40 SKJERM 3D-tilstand AV / DLP-Link / IR Tre dimensjoner 3 3D synk. invert På / AV Språk English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / Norsk/Dansk / Polski / Русский / Suomi / ελληνικά / Magyar / Čeština / / / / / / / / Türkçe / Tiếng Viêt Projeksjon Menyplassering 2 Skjermtype 16:10 / 16:9 (WXGA only) OPPSETT Network 4 Signal Sikkerhet Network State Read-Only DHCP Read-Only IP Address Read-Only Subnet Mask Read-Only Gateway Read-Only DNS Read-Only Apply Ja / Nei Avslutt Automatisk På / AV Fase 0~31 Frekvens -5~5 H. Posisjon -5~5 V. Posisjon -5~5 Avslutt Sikkerhet På / AV Endre Passord Avslutt 25 Dansk

26 Justér indstillingerne Main Menu Sub Menu Settings Projektor ID 0~99 Demp På / AV Volum 0~100 OPPSETT Logo Optoma / Nøytral / Bruker Avansert Skjermopptak Closed Captioning AV / CC1 / CC2 MULIGHETER Kildelås High Altitude Skjul Information Lås tastatur Bakgrunnsfarge Testmønster Avansert Direkte på Skru av automatisk (min) På / AV På / AV På / AV På / AV Sort / Rød / Blå / Grønn None / Rutenett På / AV 0~100 Sikkerhets Timer 0~100 Avslutt Reset Power Mode (Standby) Lysmodus ECO / Aktiv Lys / ECO / Eco+ Vær venligst opmærksom på, at skærm display (OSD) menuer varierer i forhold til den valgte type signal og den projektor model du anvender. (1) Farve og Glød De infrarøde alternativer kan variere fra model til model. (2) 16:9 eller 16:10 er afhængige af Skærmtype indstilling (kun tilgængelige for WXGAmodeller). (3) 3D synk. invert er kun tilgængelig, når 3D er aktiveret. (4) Signal understøttes kun i forbindelse med analogt VGA (RGB)-signal. (5) Flashdrev, Netværksvisning, og USB-visning er kun for Nærprojekterings-modeller. Dansk 26

27 Justér indstillingerne BILDE Skjermmodus Projektoren kommer med fabriksindstillinger designet til forskellige typer billeder. Vælg en passende visningsfunktion til din kilde. Præsentation: Flotte farver og lysstyrke passende for PC-input. Lys: Maksimal lysstyrke passende til PC-input. Film: For hjemmeteater. srgb: Standardiseret farvespektrum. Tavle: Vælg denne indstilling for at få optimal farveindstilling når der projekteres på en grøn tavle. Klasserom: Denne indstilling anbefales ved projicering i et klasseværelse. Bruger: Brugerindstillinger. 3D: Anbefalet indstilling hvis 3D-funktionen er aktiveret. Justeringer foretaget af bruger i 3D vil blive gemt i denne funktion til fremtidig brug. 27 Dansk

28 Justér indstillingerne Lysstyrke Juster billedets lysstyrke. Tryk på for at gøre billedet mørkt. Tryk på for at gøre billedet lyst. Farve og Glød funktionerne kan kun bruges i videotilstand. Kontrast Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Tryk på for at reducere kontrasten. Tryk på for at øge kontrasten. Skarphet Juster billedets skarphed. Tryk på for at reducere skarpheden. Tryk på for at øge skarpheden. Farve Justér billedfarve. Tryk på for at mindske billedets farve. Tryk på for at øge billedets farve. Glød Indstil rød- og grøn- farvebalancen. Tryk på for øge mængden af grønt i billedet. Tryk på for at øge mængden af rødt i billedet. Dansk 28

29 Justér indstillingerne BILDE Avansert Gamma Det gør det muligt at vælge en gammatabel, som er fintunet til at yde den bedste billedkvalitet for inputtet. Filmen: For hjemmeteater. Video: Til video- eller tv-kilde. Grafikker: Til billedkilde. PC: Til pc- eller computer-kilde. BrilliantColor Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlingsalgoritme og systemniveau-forbedringer til at opnå højere lysstyrke, mens det giver billedet sande og mere livagtige farver. Skalaen går fra 0 til 10. Hvis du ønsker et stærkere forbedret billedet, skal du justere mod maksimumindstillingen. For et blødere og mere naturligt billede skal du justere mod minimumindstillingen. Farvetemperatur Billedet forekommer køligere hvis sat til kold temperatur og varmere hvis sat til varm temperatur. 29 Dansk

30 Justér indstillingerne Farve Vælg eller for at gå til Farveindstillingsmenuen og brug til at vælge et element. Røde/Grønne/Blå/Cyan/Magenta/Gule Farver: Benyt eller for at vælge Røde, Grønne, Blå, Cyan, Magenta og Gule Farver. Genindstil: Vælg for at gå tilbage til fabriksindstilling for farvejustering. Fargerom Vælg en passede farvematrixtype: AUTO: Vælger automatisk farvematrixen. RGB: Indstiller farvematrixen til RGB. YUV: Indstiller farvematrixen til YCbCr eller YPbPr. Inngangskilde Brug denne funktion til at aktivere / deaktivere indgangskilder. Tryk på for at gå til undermenuen og vælge den ønskede kilde. Tryk på Enter for bekræfte valget. Projektoren søger ikke efter ikke-valgte indgange. Dansk 30

31 Justér indstillingerne SKJERM Format Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold. XGA 4:3: Dette format er til 4 3 indgangskilder. 16:9-I: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. (576i/p) 16:9-II: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. (480i/p) Original: Dette format viser det originale billede uden nogen skalering. AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. Når input er 4:3, vil billedet blive fremvist som 4:3. Når input er 16:9 eller derover, vil billedet blive fremvist som 16:9-I. WXGA 4:3: Dette format er til 4 x 3 indgangskilder. 16:9: Dette format er til 16 x 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. 31 Dansk

32 Justér indstillingerne 16:9 eller 16:10 er afhængige af Skærmtype - indstilling. Justeringen gælder kun for WXGA-modeller. 16:10: Dette format er til 16 x 10 indgangskilder såsom bredskærms-bærbare computere. LBX: Dette format er for ikke-16 x 9, letter-box kilder og for brugere, der benytter en ekstern 16 x 9 linse til at vise 2,35:1 størrelsesforhold med fuld resolution. Original: Dette format viser det originale billede uden nogen skalering. AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. 16:10 Skærm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC 4: x 800 center 16: x 800 center LBX Original Skalér til 1280 x 960, og vælg derefter det centrale 1280 x 800 billede til fremvisning 1:1 tilknytningscentreret 1:1 mapping display 1280 x x 720 centrerede 1:1 tilknytningscentreret 16:9 Skærm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC 4:3 960 x 720 center 16: x 720 center LBX Original Skalér til 1280 x 960, og vælg derefter det centrale 1280 x 720 billede til fremvisning 1:1 tilknytningscentreret 1:1 mapping display 1280 x x 720 centrerede 1:1 tilknytningscentreret Kantmaske Tryk på for at reducere maskeringskanten på et billede. Tryk på for at øge maskeringskanten på et billede. Dansk 32

33 Justér indstillingerne Zoom Tryk på for at gøre et billede mindre. Tryk på for at forstørre et billede på projiceringsskærmen. H. Posisjon Ændrer det projicerede billedes horisontale position. V. Posisjon Ændrer det projicerede billedes vertikale position. V. Keystone Tryk på eller for at justere billedforvrængning vertikalt. Hvis billedet er trapezformet, kan denne funktion bruges til at gøre billedet firkantet. 33 Dansk

34 Justér indstillingerne SKJERM 3D 3D-funktion aktiveres automatisk når input-kilden er 120 Hz. 3D synk. invert er kun tilgængelig, når 3D er aktiveret. Kompatibel 3D kilde, 3D indhold og briller med aktiv lukkemekanisme er påkrævet for at kunne se i 3D. 3D Brug denne funktion til at aktivere 3D-visning. Fra: Deaktivér 3D-visning. DLP-Link: Aktiverer 3D-visning i DLP-funktionen. IR: Vælg IR for at benytte optimerede indstillinger for IR-baserede 3D billeder. 3D synk. invert Vælg Til for at spejlvende venstre og højre rammeindhold. Vælg Fra for standard rammeindhold. Dansk 34

35 Justér indstillingerne OPPSETT Språk Til Bag-desktop og Bag-loft skal der bruges en gennemlyselig skærm. Vælg OSD-menuens sprog. Tryk eller for at åbne undermenuen og tryk så eller for at vælge dit foretrukne sprog. Tryk Enter færdiggøre dit valg. Projeksjon Front-desktop Dette er standardvalget. Billedet projiceres lige på skærmen. Bag-desktop Når det vælges, ses billedet omvendt. Forfra, loft 35 Dansk

36 Justér indstillingerne Når det vælges, ses billedet på hovedet. Skjermtype er kun for WXGA. Bag-loft Når det vælges, ses billedet omvendt og på hovedet. Menyplassering Vælg, hvor menuen skal placeres på skærmen. Skjermtype Vælg skærmtype: 16:10 eller 16:9. Nettverk Se SETUP Network på side 41. Signal Se SETUP Signal på side 38. Sikkerhet Se SETUP Sikkerhet på side 39. Projektor ID Brug denne funktion til at indstille ID-definition for projektoren. Dette ID bruges til at identificere og kontrollere en individuel projektor når mere end én projektor er forbundet via RS-232. Projektor ID et må gå fra 0 til 99. Der henvises til RS232 Protokol Funktionsliste på side 47 for den fulde liste af RS232 kommandoer. Demp Vælg Til for at slå lyden til. Vælg Fra for at slå lyden fra. Volum Tryk på for at reducere lydstyrken. Tryk på for at øge lydstyrken. Dansk 36

37 Justér indstillingerne OPPSETT AVANSERT For gemme et logo, vær sikker på at billedet på skærmen ikke overskrider projektorens basisopløsning. (XGA: 1024 x 768 eller WXGA: 1280 x 800). Logo Brug denne funktion til at vælge den ønskede opstartsskærm. Hvis ændringer foretages, aktiveres indstillingerne næste gang projektoren tændes. Bruger: Brug gemt billede fra Gem Logo -funktion. User: Use the saved picture from Logo Capture function. Skjermopptak Vælg for at gemme det billede som vises på skærmen og gem det under Bruger -logo. Undertekster Brug denne funktion til at aktivere eller deaktivere tekst. Den tilkoblede kilde skal understøtte tekst for at bruge denne funktion. AV: Vælg AV for at slå de skjulte undertekster fra. CC1: CC1 sprog: Amerikansk engelsk. CC2: CC2 sprog (afhænger af brugerens tv-kanal): Spansk, fransk, portugisisk, tysk og dansk. 37 Dansk

38 Justér indstillingerne OPPSETT Signal Signal understøttes kun i forbindelse med analogt VGA (RGB)-signal. AUTO Vælger automatisk signalet. Hvis du bruger denne funktion, er Phase og frekvenselementerne gråtonede. Hvis signal ikke er sat til automatisk, er Phase og frekvenselementerne aktive til manuel indstilling. Signalindstillingerne aktiveres næste gange projektoren tændes. Fase Synkroniser skærmens signal-timing med grafikkortet. Hvis billedet er ustabilt eller flimrer, kan det korrigeres med denne funktion. Frekvens Ændr skærmdatafrekvensen, så den passer med frekvensen på computerens grafikkort. Brug kun denne funktion, hvis billedet flimrer lodret. H. Posisjon Tryk på for at flytte billedet til venstre. Tryk på for at flytte billedet til højre. V. Position Tryk på for at flytte billedet ned. Tryk på for at flytte billedet op. Dansk 38

39 Justér indstillingerne OPPSETT Sikkerhet Sikkerhet Til: Vælg Til for at aktivere sikkerhedsverifikation når projektoren tændes. Fra: Vælg Fra for at tænde projektoren uden adgangskode. Adgangskoden skal indeholde 4 tegn. Sikkerhetstidtaker Brug denne funktion til at indstille hvor længe (Måned/Dag/ Time) projektoren kan bruges. Når den indstillede tid er udløbet, skal du igen indtaste koden. Endre Passord Standard-adgangskoden er For at ændre adgangskoden, vælg for at vise Indtast adgangskoden. 39 Dansk

40 Justér indstillingerne 1. rug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtast den nye adgangskode og tryk Enter Indtast den ønskede adgangskode og tryk så Enter. Indtast koden igen for at bekræfte. 4. Tryk Enter. En besked med Adgangskoden er ændret kommer frem. Adgangskode -skærmen forsvinder automatisk efter få sekunder. Hvis den forkerte adgangskode indtastes 3 gange, lukker projektoren automatisk ned. Hvis du har glemt din adgangskode, så kontakt dit lokale kontor for support. Dansk 40

41 Justér indstillingerne OPPSETT Nettverk (Kun for Nærprojekterings-modeller) Når IP-indstillingerne ændres, genstartes multimediemodulerne (deriblandt USB-visning, Netværksvisnings og Flashdrevfunktioner), og processen tager 60 ~ 90 sekunder. Nettverksstatus Visning af netværksforbindelsesstatus. Når forbundet, kan du få forbindelse til og styre projektoren via en browser. DHCP Brug denne funktion til indstille projektorens netværksforbindelse. Til: En IP-adresse tildeles automatisk til projektoren fra en DHCP-server. Fra: Vælg en IP-adresse manuelt. IP-adresse Hvis DHCP er sat til Fra, brug denne funktion til at indtaste en IP-adresse. Tryk eller for at skifte mellem felter og tryk eller for at justere værdien. Nettverksmaske Hvis DHCP er sat til Fra, indtast et undermaskenummer. Tryk eller for at skifte mellem felter og tryk eller for at justere værdien. Gateway Hvis DHCP er sat til Fra, indtast en standard port for netværksforbindelser. Tryk eller for at skifte mellem felter og tryk eller for at justere værdien. 41 Dansk

42 Justér indstillingerne DNS Hvis DHCP er sat til Fra, indtast et DNS-nummer. Tryk eller for at skifte mellem felter og tryk eller for at justere værdien. Bruk Tryk på og vælg Ja for at bruge valget. Se Sådan kontrollerer du din projektor via browseren i manualen for Advancerede Funktioner. Dansk 42

43 Justér indstillingerne Muligheter Når et støvfilter er installeret, skal High Altitude funktionen slås til. Støvfiltret er valgfrit og er muligvis ikke påkrævet i nogle regioner. For at slå tastelåsen fra, tryk og hold på kontrolpanelet nede i 5 sekunder. Kildelås Til: Projektoren er låst til den aktuelle kilde. Når projektoren tændes, vil den ikke automatisk søge efter andre input-kilder, selvom den nuværende kilde ikke er tilsluttet. Fra: Når slået til, vil projektoren automatisk søge efter tilsluttede signaler. High Altitude Når High Altitude er slået Til, drejer ventilatoren hurtigere. Denne funktion er nyttig i områder højt oppe hvor luften er tyndere. Skjul Information Til: Vælg Til for at skjule statusbeskeder. Fra: Vælg Fra for at vise statusbeskeder. Lås tastatur Når tastelåsen er slået Til, er kontrolpanelet låst. Alligevel kan projektoren stadig styres med fjernbetjeningen. For at bruge kontrolpanelet, slå tastelåsen Fra. Bakgrunnsfarge Brug denne funktion til at vælge baggrundsfarve, som vises 43 Dansk

44 Justér indstillingerne ved fravær af signal. Testmønster Brug denne funktion til at køre et testmønster. Intet: Deaktivér testmønster. Net: For at køre et net-testmønster. Avansert Brug denne funktion til at gendanne projektorindstillingerne til fabriksindstillingerne. Dansk 44

45 Justér indstillingerne ALTERNATIVER Avansert Når strømfunktionen (Standby) er sat til Eco (> 0,5 W), er VGA output, Audio gennemgang og RJ45 deaktiveret. Direkte på Vælg Til for at aktivere Direct Power funktion. Projektoren tænder automatisk når strømkablet tilsluttes, selv uden at trykke på -knappen. Skru av automatisk (min) Brug denne funktion til at indstille nedtællingstimeren (i minutter) for automatisk at slukke projektoren ved fravær af signal. Sovtidtaker (min) Brug denne funktion til at indstille nedtællingstimeren for automatisk slukning af projektoren. Når nedtælling er gennemført, slukker projektoren automatisk, uanset om et signal modtages eller ej. Power Mode (Standby) ECO: Vælg ECO for at mindske strømtab > 0,5 W. Aktiv: Vælg Aktiv for at vende tilbage til normal standbyfunktion. Lysstyrkemodus LYS: Vælg LYS for at øge lysstyrken. ECO: Vælg ECO for at dæmpe projektorens lys og dermed sænke strømforbrug og støjniveau. Eco+ : Vælg Eco + for automatisk at opfange kontrastratioen for det viste billede. 45 Dansk

46 Bilag RS232 Kommandoer og protokol Funktionsliste Tildeling af RS232-stikbenene RS232 skal er i forbindelse med jorden. Stikben nr. Specifikation (fra projektorside) 1 TXD 2 RXD 3 GND Dansk 46

47 Bilag RS232 protokol funktionsoversigt 1. Der er en <CR> efter alle ASCII kommandoer. 2. 0D er HEX koden for <CR> i ASCII koden. Baud Rate : 9600 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Flow Control : None UART16550 FIFO: Disable Projector Return (Pass): P Projector Return (Fail): F XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors SEND to projector 232 ASCII Code HEX Code Function Description ~XX00 1 7E D Power ON ~XX00 0 7E D Power OFF (0/2 for backward compatible) ~XX00 1 ~nnnn 7E a 0DPower ON with Password ~nnnn = ~0000 (a=7e ) ~9999 (a=7e ) ~XX01 1 7E D Re-sync ~XX02 1 7E D AV Mute On ~XX02 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX03 1 7E D Mute On ~XX03 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX04 1 7E D Freeze ~XX04 0 7E D Unfreeze (0/2 for backward compatible) ~XX05 1 7E D Zoom Plus ~XX06 1 7E D Zoom Minus ~XX07 1 7E D Up (Pan under zoom) ~XX08 1 7E D Down (Pan under zoom) ~XX09 1 7E D Left (Pan under zoom) ~XX10 1 7E D Right (Pan under zoom) ~XX12 1 7E D Direct Soirce HDMI ~XX12 5 7E D VGA ~XX12 8 7E D VGA Component ~XX12 9 7E D S-Video ~XX E D Video ~XX E D Flash Drive ~XX E D Network Display ~XX E D USB Display Display Mode ~XX20 0 7E D None ~XX20 1 7E D Presentation ~XX20 2 7E D Bright ~XX20 3 7E D Movie ~XX20 4 7E D srgb ~XX20 5 7E D User ~XX20 7 7E D Blackboard ~XX20 8 7E D Classroom ~XX20 9 7E D 3D ~XX21 n 7E a 0D Brightness n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX22 n 7E a 0D Contrast n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX23 n 7E a 0D Sharpness n = 1 (a=31) ~ 15 (a=31 35) ~XX24 n 7E a 0D Color Settings Red Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX25 n 7E a 0D Green Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX26 n 7E a 0D Blue Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX27 n 7E a 0D Red Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX28 n 7E a 0D Green Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) 47 Dansk

48 Bilag ~XX29 n 7E a 0D Blue Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX30 n 7E a 0D Cyan n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX31 n 7E a 0D Yellow n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX32 n 7E a 0D Magenta n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX33 1 7E D Reset ~XX34 n 7E a 0D BrilliantColor TM n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX35 1 7E D Degamma Film ~XX35 2 7E D Video ~XX35 3 7E D Graphics ~XX35 4 7E D PC ~XX36 1 7E D Color Temp. Warm ~XX36 2 7E D Medium ~XX36 3 7E D Cold ~XX37 1 7E D Color Space Auto ~XX37 2 7E D RGB ~XX37 3 7E D YUV ~XX45 n 7E a 0D Color (Saturation) n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX44 n 7E a 0D Tint n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX39 2 7E D Input Source Filter DVI-D ~XX39 5 7E D VGA ~XX39 8 7E D VGA Component ~XX39 9 7E D S-Video ~XX E D Video ~XX39 1 7E D HDMI ~XX E D Flah Drive ~XX E D Network Dlisplay ~XX E D USB Display ~XX60 1 7E D Format 4:3 ~XX60 2 7E D 16:9-l ~XX60 3 7E D 16:9-ll/16:10(ZW210ST) ~XX60 5 7E D LBX ~XX60 6 7E D Native ~XX60 7 7E D Auto ~XX61 n 7E a 0D Edge mask n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX62 n 7E a 0D Zoom n = -5 (a=2d 35) ~ 25 (a=32 35) ~XX63 n 7E a 0D H Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX64 n 7E a 0D V Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX66 n 7E a 0D V Keystone n = -40 (a=2d 34 30) ~ 40 (a=34 30) ~XX E D 3D Mode DLP-Link ~XX E D IR ~XX230 0/2 7E D Off ~XX E D 3D Sync Invert On ~XX E D 3D Sync Invert Off ~XX70 1 7E D Language English ~XX70 2 7E D German ~XX70 3 7E D French ~XX70 4 7E D Italian ~XX70 5 7E D Spanish ~XX70 6 7E D Portuguese ~XX70 7 7E D Polish ~XX70 8 7E D Dutch ~XX70 9 7E D Swedish ~XX E D Norwegian/Danish ~XX E D Finnish ~XX E D Greek ~XX E D Traditional Chinese ~XX E D Simplified Chinese ~XX E D Japanese ~XX E D Korean ~XX E D Russian ~XX E D Hungarian ~XX E D Czechoslovak ~XX E D Arabic ~XX E D Thai ~XX E D Turkish ~XX E D Farsi ~XX E D Vietnamese ~XX71 1 7E D Projection Front-Desktop ~XX71 2 7E D Rear-Desktop ~XX71 3 7E D Front-Ceiling ~XX71 4 7E D Rear-Ceiling ~XX72 1 7E D Menu Location Top Left ~XX72 2 7E D Top Right ~XX72 3 7E D Centre ~XX72 4 7E D Bottom Left ~XX72 5 7E D Bottom Right Dansk 48

49 Bilag (ZW210ST only) ~XX90 1 7E D Screen Type 16:10 ~XX90 0 7E D 16: ~XX73 n 7E a 0D Signal Frequency n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By signal ~XX91 n 7E a 0D Automatic n = 0 disable; n = 1 enable ~XX74 n 7E a 0D Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal ~XX75 n 7E a 0D H. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX76 n 7E a 0D V. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX77 n 7E aabbcc 0D Security Security Timer Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) ~XX78 1 7E D Security Settings Enable ~XX78 0 7E D Disable(0/2 for backward compatible) ~XX79 n 7E a 0D Projector ID n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) ~XX80 1 7E D Mute On ~XX80 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX81 n 7E a 0D Volume n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX82 1 7E D Logo Optoma ~XX82 2 7E D User ~XX82 3 7E D Neutral ~XX83 1 7E D Logo Capture (Option) ~XX88 0 7E D Closed Captioning Off ~XX88 1 7E D cc1 ~XX88 2 7E D cc ~XX E D Source Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Next Source ~XX E D High Altitude On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Information Hide On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Keypad Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Background Color Blue ~XX E D Black ~XX E D Red ~XX E D Green ~XX E D White ~XX E D Advanced Direct Power On On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX106 n 7E a 0D Auto Power Off (min) n = 0 (a=30) ~ 180 (a= ) step:5 ~XX107 n 7E a 0D Sleep Timer (min) n = 0 (a=30) ~ 995 (a= ) step:5 ~XX E D Eco Standby(1W) On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Brightness Mode Bright ~XX E D Eco. (0/2 for backward compatible) ~XX E D Eco+ ~XX E D Reset Yes ~XX99 1 7E D RS232 Alert Reset Reset System Alert ~XX210ST n 7E n 0D Display message on the OSD n: 1-30 characters 49 Dansk

50 Bilag SEND to emulate Remote ~XX E D Power ~XX E D Up/Page + ~XX E D Left/Source ~XX E D Enter (for projection MENU) ~XX E D Right/Re-SYNC ~XX E D Down/Page - ~XX E D Keystone + ~XX E D Keystone - ~XX E D Volume - ~XX E D Volume + ~XX E D Brightness (1) ~XX E D 3D(3) ~XX E D Menu (2) ~XX E D Contrast (4) ~XX E D Freeze (5) ~XX E D AV Mute (6) ~XX E D S-Video (7) ~XX E D VGA (8) ~XX E D Video (9) SEND from projector automatically 232 ASCII Code HEX Code Function Projector Return Description when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Light fail/ INFOn n : 0/1/2/3/4/6/7/8/9 = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Light fail/ Fan Lock/Over Temperature/Cover Open Fan Lock/Over Temperature/Cover Open READ from projector 232 ASCII Code HEX Code Function Projector Return Description ~XX E D Input Source Commands OKn n : 0/1/2/3/4/13/14/15 = None/VGA/S-Video/Video/HDMI/Flash drive/network Display/USB Display ~XX E D Sofware Version OKdddd dddd: FW version ~XX E D Display Mode OKn n : 0/1/2/3/4/5/7/8/9/ None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User/Blackboard/Classroom/3D ~XX E D Power State OKn n : 0/1 = Off/On ~XX E D Brightness OKn ~XX E D Contrast OKn ~XX E D Aspect Ratio OKn (ZW210ST) n: 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9 or 16:10 */LBX/Native/AUTO (ZX210ST) n: 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9-I/16:9-II/Native/AUTO*16:9 or 16:10 depend on Screen Type setting ~XX E D Color Temperature OKn n : 0/1/2 = Warm/Medium/Cold ~XX E D Projection Mode OKn n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling ~XX E D Information OKabbbbccdddde None/VGA1/S-Video/Video/HDMI = None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User/ a : 0/1 = Off/On bbbbb: Light source Hour cc: source 00/01/02/03/04 = dddd: FW version e : Display mode : 0/1/2/3/4/5/7/8/9 ~XX E D Model name OKn n:1/2 =ZX210ST/ZW210ST ~XX E D Light Source Hours OKbbbbb bbbbb: Light Source Hour *When Power mode is Eco, the command of Information(~XX150 1) will only return OK due to MCU memory limitation. *The command for Flash Drive, Network Display and USB Display for Short Throw Models only. Dansk 50

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Oversigt over pakkens indhold...6

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

L3502 W UM USER MANUAL

L3502 W UM USER MANUAL i3projector L3502 W UM USER MANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Indledning...6 Pakkeindhold...6 Produktoversigt...7

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-S3 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Pakkeindhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Besked til brugeren... 2

Besked til brugeren... 2 Indholdsfortegnelse Besked til brugeren... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Klasse B emissionsgrænseværdier...2 Vigtig sikkerhedsvejledning...2 Sikkerhedsforanstaltninger... Sikkkerhedsadvarsler for øjne...6

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Manual. Trail Cam Basic

Manual. Trail Cam Basic Manual Trail Cam Basic 1 Laserstråle til kamera orientering 7 infrarød blitz LED "Batteristatus" LED Hægter 2 LED lyser orange for at advare om lav batteristyrke 8 3 "Driftsstatus" LED. LED lyser rødt,

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede...

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkning vedrørende brug... 2 Forholdsregler... 2 Indledning... 4 Produktets funktioner... 4 Oversigt over emballagens indhold... 5 Oversigt over produktet...

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8

Læs mere

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren.

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse Bemærkninger om anvendelse, før du bruger projektoren. Brugervejledning Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Besked til brugeren... 2

Besked til brugeren... 2 Indholdsfortegnelse Besked til brugeren... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Klasse B emissionsgrænseværdier...2 Vigtig sikkerhedsvejledning...2 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Sikkkerhedsadvarsler for øjne...6

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Acer Projektør X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1130/X1230/X1230S serierne Originaludgave:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag Installation Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag Installation Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

VS208 serien. LCD skærm. Brugervejledning

VS208 serien. LCD skærm. Brugervejledning VS208 serien LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Samling

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning

For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Produkt features...6 Oversigt over pakkens

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

Dell M210X Projector. Brugervejledning

Dell M210X Projector. Brugervejledning Dell M210X Projector Brugervejledning Noter, Bemærkninger og Advarsler NOTE: Et NOTE-piktogram indeholder væsentlig information, som hjælper dig til bedre brug af din projektor. BEMÆRK: Et BEMÆRK-piktogram

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

MiLiX ApS - Smart lbehør l mobil elektronik!

MiLiX ApS - Smart lbehør l mobil elektronik! MiLiX ApS - Smart lbehør l mobil elektronik! Tillykke med din nye MiLi Power Pico Projector. Her er en grundig gennemgang af projectorens opbygning samt dens funk oner og muligheder. MiLi Power Pico Projector

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Anvendte vejledninger og tegn

Anvendte vejledninger og tegn Anvendte vejledninger og tegn Vejledningstyper Dokumentationen til din EPSON-projektor er fordelt over disse to vejledninger: Læs vejledningerne i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. 1. Sikkerhedsinstruktioner/Verdensomspændende

Læs mere