Arbejdslivets konsekvenser for den enkelte og for familien. Per Bech

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdslivets konsekvenser for den enkelte og for familien. Per Bech"

Transkript

1 Arbejdslivets konsekvenser for den enkelte og for familien Per Bech Indlæg til konferencen Det grænseløse arbejde Teknologirådet, Christiansborg 15. marts Stress og distress I 2007 kan vi fejre 100 året for vor første egentlige stressforsker Hans Selye s fødsel. Han blev født i Østrig, men levede sit professionelle liv i Canada som læge og stressforsker. Han indførte i 1936 stress i den medicinske verden forstået som en kronisk, sygelig tilstand, som han kaldte distress (negativ stress). Han skrev flere afhandlinger om stress, men den bedste udgav han i 1974 under titlen Stress without distress (1). I den danske udgave fra 1980 blev distress oversat til angst, men det ville nok have været mere korrekt at bruge depression ved oversættelsen af det engelske "distress". Med tysk som modersmål havde Selye problemer med at benytte det englske stress, men kunne ikke finde et mere gangbart udtryk, for det han fokuserede på i sin forskning. I sin bog om stress without distress skriver Hans Selye meget klart, at vi må skelne mellem stressorer (de belastninger der forårsager stress) og selve stress-tilstanden (som er kroppens reaktion på stressorer). Løser kroppen ikke denne reaktion tilfredsstillende, kan det gå over i distress, som på dansk bør oversættes til depression, idet der er tale om den psykiske tilstand efter langvarige belastninger (stressorer), hvor hovedsymptomerne er nedtrykthed, søvnforstyrrelser, træthed, koncentrationsforstyrrelser og besvær med at tage beslutninger. Nogle har villet oversætte "distress" til udbrændthed, men der ligger heri noget irreversibelt. Ved depression forstås en tilstand som kan behandles, således at personen kommer tilbage til sin sædvanlige måde at leve på. Figur 1. Stressorer Stress Distress i hjemmet på arbejds-pladsen kortisol og beslægtede stress -hormoner nedtrykthed koncentrationsforstyrrelser depression 1

2 Det er vigtigt, når man taler om stress, at henvise til Hans Selyes egne arbejder og bøger, idet tiden efter hans død for snart 25 år siden blot har bekræftet hans resultater. Det er ligeledes vigtig her at understrege, at Selye forskede i den kroniske stresstilstand og ikke i det vi herhjemme siden 1994 har haft som officiel diagnose: Posttraumatisk belastningsreaktion. Dette er en stressreaktion, som er opstået efter én katastrofeagtig begivenhed (jordskælv, flystyrt, bilulykke osv.) og ikke som distress på baggrund af daglige uløste stressorer. 2 Arbejde og stress Ifølge Hans Selye skal arbejdslivet forårsage stress, idet han definerede stress som organismens uspecifikke reaktion på ethvert krav, der stiles til den. Fuldstændigt fravær af stress findes ifølge Selye kun efter døden. Han viste, at der er en monoton, næsten lineær sammenhæng mellem arbejde og stress [se Figur 2]. Han foretrak derfor at kalde mennesket for homo faber, det arbejdende og skabende menneske, men han havde den væsentlige tilføjelse, at konsekvenserne af for stor arbejdsmængde kunne få mennesket til at blive "distressed" eller deprimeret og dermed arbejdsudygtig. Det var det enkelte menneskes opgave at finde det punkt, hvor han eller hun kan leve med "stress without distress". Som motto for sin bog valgte han: "Til den der prøver at finde sig selv". Figur 2. Arbejdskapacitet stress distress krop og psyke reaktioner Hans Selye var i virkeligheden i mange år mere interesseret i selve organismens biologiske reaktion på den kroniske overbelastning (selve stresstilstanden) end i den psykologiske reaktion (distresstilstanden). Han forklarede de fleste biologiske reaktioner med henvisning til binyrehormonet kortisol. Han kaldte det for tolerancehormonet, idet en lille stigning i dette hormon ved begyndende overbelastning har en gunstig reaktion, hvorved "man tilpasser sig". Men i større 2

3 koncentrationer udvikles distresstilstande, og man kan derfor kalde kortisol for det kroniske stresshormon eller bedre for depressionshormonet. Netop fordi "distress" er en subjektiv, psykologisk oplevelse af overbelastning er personens egne selvoplevede symptomer på depression bedst angivet gennem brug af spørgeskemaer. 3 Distress: Livskvalitetsnedsættelse, psykosomatiske symptomer, depression Der er udviklet mange forskellige spørgeskemaer til måling af "distress" (2). Det tidligst udviklede fra 1950'erne er en psykosomatisk checkliste (SCL). Appendiks 1 viser et udvalg af 17 symptomer (SCL-17). Det spørgeskema som opfylder WHOs definition på depression er vist i Appendiks 2. Endelig er der udviklet en række spørgeskemaer til måling af livskvalitet. Det enkleste og bedst undersøgte er WHO- 5, som er vist i Appendiks 3. De tre spørgeskemaer, som er vist i Appendiks 1, 2 og 3, er blevet benyttet i en undersøgelse om stress hos danske ledere. Resultatet af denne undersøgelse blev udgivet i 2002 (3). 4 Distress blandt danske ledere Vi undersøgte 1256 tidligere ledere og 932 aktive ledere fra Ledernes Hovedorganisation (3). Der var ingen forskel på køn, alder eller forskellige dagligdags-stressorer, f.eks. skilsmisse (Figur 3). Vi fandt derimod signifikante forskelligheder i distress (depression og nedsat livskvalitet). Figur 3 Lederstress Tidligere ledere (N = 1256) Ledere i arbejde (N = 932) Mænd 77% 75% Kvinder 23% 25% Alder (år) gennemsnit 37,9 40,8 Fraskilt 14,1% 13,9% 3

4 Figur 4 Stress hos danske ledere Udvalgte spørgeskemaer Tidligere ledere (N = 1256) Aktive ledere (N = 932) Har brug for hjælp pga. stress 18,8% * 12,6% Har depression 20,1% * 9,1% Har nedsat livskvalitet 37,9% * 27,3% * P < 0.01 Det der gjorde indtryk ved rapportens fremlæggelse var, at koncentrationsforstyrrelser var så udtalte hos de stressramte ledere. Således vil den stressede leder udsende dissonans i organisationen, medens den ikkestressede leder udsender resonans for at opretholde de interessefællesskaber der skal være mellem ledere og ansatte i et firma elle en organisation (4). Det som gjorde størst indtryk på mig var, at vi til overmål kunne påvise, at også hos danske ledere er det de 6 arbejdspsykologiske faktorer, som Arbejdsmiljøinstituttet i andre undersøgelser har afgrænset, der har betydning for udviklingen af distress eller depression nemlig: manglende indflydelse ingen mening i det daglige arbejde ingen relevant information ingen støtte socialt ingen anerkendelse alt for store krav Vi undersøgte også, hvorledes de stressramte danske ledere havde forsøgt at bekæmpe deres distress både med ikke-receptpligtig medicin [Figur 5] og med medicin som kun fås på recept, receptpligtig medicin [Figur 6]. 4

5 Figur 5 Stress hos danske ledere Ikke-medikamentelle interventioner Depressive (N = 244) Ikke-depressive ( N = 1012) Talt med psykolog 10% 3% Talt med firmaets ledelse 39% * 28% Talt med familien 84% 75% Sygemeldt af huslæge 32% * 11% Tobak 48% * 38% Alkohol 41% * 27% Naturmedicin 17% 4% Meditation 12% 2% Akupunktur 4% 2% Motion 62% 75% * * P < 0.05 Figur 6 Stress hos danske ledere Medikamentel intervention Antidepressiva Beroligende midler Sovepiller Smertestillende Depressive (N = 244) 11% * 17% * 14% * 76% * Ikke-depressive (N = 1012) 3% 4% 3% 47% * P < 0.05 Ved en særlig statistisk analyse, hvor vi forsøgte at afgrænse de vigtigste faktorer ved udviklingen af distress, var det alkohol som slog mest ud. Det er især mænd, der benytter alkohol som en slags selv-behandling af distress. Den læge, der mest dybtgående har studeret de patienter, som søgte psykoterapi for deres distress er den amerikanske psykiater J. D. Frank. Han benyttede udtrykket demoralisering som det mest dækkende ord for distress (5). Han påviste, at det er interessefællesskabet (de meningsfulde forbindelser mellem personen og 5

6 omgivelserne både på arbejde og i hjemmet) f.eks. team spirit, der forårsager en subjektiv kompetence og selvtillid (6). Lægen og sportsmanden Knud Lundberg skrev for 30 år siden en fremragende bog (7) om motionens betydning til forebyggelse af distress. Han pegede på det vigtige forhold, at organismen efter hårdt fysisk eller psykisk betonet arbejde skal afstresses dagligt gennem en times motion. Netop da vor rapport skulle i trykken i 2002, blev det muligt for den praktiserende læge at skrive recept på motion til patienter med stress-relateret lidelse. 5 Konklusion Når man skal udtale sig om stress på arbejdspladsen, er det vigtigt at bruge den rigtige terminologi, sådan som den blev grundlagt af Hans Selye. Han definerede stress som organismens uspecifikke reaktion på de krav, livet stiller. Jo mere man arbejder, jo mere stresset skal man blive. Opgaven for den enkelte er at finde den arbejdsbyrde, som kan klares uden psykiske konsekvenser. De psykiske konsekvenser ved en længere tids overbelastning kalder Selye for distress. Dette måles ved selvurderede skemaer, der går fra begyndende lav livskvalitet over psykosomatiske symptomer til egentlig depression. I en undersøgelse af danske ledere blev det påvist, at i den mest belastede gruppe havde omkring 38% nedsat livskvalitet, og omkring 20% havde udviklet depression. De arbejdspsykologiske forhold der havde ført til dette, kunne afgrænses til de seks faktorer, som Arbejdsmiljøinstituttet har identificeret på flere arbejdspladser: manglende indflydelse, ingen mening i det daglige arbejde, manglende relevant information, insufficient social støtte, manglende anerkendelse og alt for store krav. Stressforskere har i mange år angivet, at den væsentligste faktor til at undgå distress er dyrkelsen af interessefælleskabet på arbejdspladsen, hvilket naturligvis også gælder i familielivet. Omvendt synes alkohol at være et farligt middel også ved brug som anti-stressmiddel. Daglig motion er måske den vigtigste individuelle faktor til undgåelse af distress. At benytte en time om dagen til motion, er måske den bedste "antabus" mod at påtage sig for mange arbejdsopgaver både på arbejde og i hjemmet, dog stedse med respekt for det overordnede interessefællesskabs "team spirit". 6

7 Appendiks 1 SCL-17 Psykosomatiske symptomer Hovedpine Nervøsitet Bekymringer Svimmelhed Manglende seksuel interesse Irritabilitet Manglende appetit Grådanfald Vredesudbrud Selvbebrejdelser Rygsmerter Træthed Dårligt humør Kvalme Søvnforstyrrelser Koncentrationsbesvær Trøstespisning psykiske somatiske (legemlige) 7

8 Appendiks 2 Major (ICD-10) Depression Spørgeskema Nedennævnte spørgsmål handler om hvordan du har haft det gennem de sidste 2 uger Hvor stor en del af tiden Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 1 Har du følt dig trist til mode, ked af det? 2 Har du manglet interesse for dine daglige gøremål? 3 Har du følt at du manglede energi og kræfter? 4 Har du haft mindre selvtillid? 5 Har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? 6 Har du følt, at livet ikke var værd at leve? 7 Har du haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn? 8a Har du følt dig rastløs? 8b Har du følt dig mere stille? 9 Har du haft besvær med at sove om natten? 10a Har du haft nedsat appetit? 10b Har du haft øget appetit? 8

9 Appendiks 3 WHO-Fem Trivselsindeks Sæt venligst ved hvert af de 5 udsagn et kryds i det felt der kommer tættest på hvordan du har følt dig i de seneste to uger. Bemærk at et højere tal står for bedre trivsel. Eksempel: Hvis du har følt dig glad og i godt humør i lidt mere end halvdelen af tiden i de sidste to uger, så sæt krydset i feltet med 3-tallet i øverste højre hjørne. I de sidste 2 uger Hele tiden Det meste af tiden Lidt mere end halvdelen af tiden Lidt mindre end halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 1.. har jeg været glad og i godt humør har jeg følt mig rolig og afslappet 3.. har jeg følt mig aktiv og energisk 4.. er jeg vågnet frisk og udhvilet 5.. har min dagligdag været fyldt med ting der interesserer mig Pointberegning For at beregne dit pointtal skal du lægge tallene i de afkrydsede felter sammen og gange summen med fire. Du får nu et tal mellem 0 og 100. Jo flere points jo højere trivsel. 9

10 5 Litteraturhenvisninger 1 Selye H. Stress uden angst. København, Gyldendal Bech P, Licht R, Stage K, Abildgaard W, Bech-Andersen G, Søndergaard S, Martiny K. Rating scales for affektive lidelser. Kompendium. Psykiatrisk Forskningsenhed, WHO Collaborating Centre. Psykiatrisk Sygehus Hillerød, Frederiksborg Amt, Bech P, Andersen MB, Tønnesen S, Agnarsdóttir E. Stress hos ledere i Danmark - årsager, udbredelse og konsekvenser. København: Arbejdsmiljørådets Service Center Goleman D. Følelsernes intelligens på arbejdspladsen. København, Borgen Frank JD. Persuasion and healing. New York, Schocken de Figueiredo JM, Frank JD. Subjective incompetence, the clinical hallmark of demoralization. Compr Psychiatry 1982;23: Lundberg K. Født til et andet liv. København, Rhodos

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA)

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at afgøre, om du burde tale med en læge om depression, om hvorvidt

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien Sorg med børn og unges øjne Sådan føles sorg Omsorgsmålingen NÅR SOR GEN RAM MER En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien FORSIDE Illustrationen er

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Stress i skolen Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen Indhold Forord 3 Hvad er stress? 4 Hvor stor en belastning

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere