Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse"

Transkript

1 Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med uddannelsesprocessen. De mest synlige evalueringer er summative, og måler ved hjælp f prøver og eksamener, hvor meget eleverne har lært, eller pålægger skolerne ansvaret for elevernes resultater. Men evalueringer kan også være formative. Formativ evaluering refererer til hyppige, interaktive evalueringer af elevernes udvikling og forståelse. Herved kan lærerne tilpasse undervisningsmetoderne, således at de bedre kan imødekomme, hvad eleverne har brug for. Formativ evaluering adskiller sig fra summativ evaluering ved, at resultaterne fra den formative proces skal skabe forbedringer frem for blot at fungere som en opsummering af disse resultater. Principperne ved formative evaluering kan anvendes på skole- og på politisk niveau til at identificere områder, der kan forbedres og til at fremme konstruktive evalueringskulturer gennem uddannelsessystemer. Undersøgelser har vist, at formativ evaluering er en af de mest effektive metoder til at fremme gode elevresultater. Denne metode er også vigtig for at kunne forbedre elevernes resultater, således at de ligger på et mere ensartet niveau og for at udvikle elevernes evne til at lære at lære. Men formativ evaluering praktiseres ikke systematisk, især ikke i de mindre klasser undersøgelsens fokus hvor det som oftest er sværere at overvinde barriererne for nytænkning og forandring. Disse barrierer omfatter spændinger mellem klasse-baserede formative evalueringer og yderst synlige summative prøver, der refererer til skolernes ansvarlighed (lærere har en tendens til blot at undervise eleverne i det, de skal op i), og omfatter endvidere mangel på forbindelse mellem systemiske, skole- og klassemetoder til vurdering og evaluering. Denne undersøgelse fokuserer på anvendelsen af formativ evaluering i klasser og skoler i otte uddannelsessystemer: Australien (Queensland), Canada, Danmark, England, Finland, Italien, New Zealand og Skotland. Den fokuserer mere på undervisningspraksis end normalt i OECD-undersøgelser. Ved at gøre dette giver undersøgelsen form til begrebet formativ evaluering som det praktiseres i disse lande, og analyserer, hvordan politik, der støtter FORMATIVE ASSESSMENT: IMPROVING LEARNING IN SECONDARY CLASSROOMS ISBN OECD

2 brugen af formativ evaluering, kan udvikles. Den foreslår også nye måder, hvorpå politik bedre kan støtte en bredere anvendelse af formative evaluering. Undersøgelsen består af tre større dele: Del I er en OECD-analyse af undersøgelsesresultater og international forskning vedrørende formativ evaluering. Nøgleresultaterne er fremhævet under de nedenstående underoverskrifter. Del II viser undersøgelsens resultater, der er blevet indsamlet i hver af de deltagende lande. Skolerne, der er med i undersøgelsen, blev valgt, fordi de giver brugbare eksempler på yderst effektiv anvendelse af formativ evaluering, og er derfor et billede af, hvad der er muligt. Mens der er nogle fælles elementer for undersøgelserne, er der også en række forskellige undervisnings- og indlæringsmetoder, inklusiv f.eks. et samvirkende indlæringsprogram i Skotland, en skole i Quebec, der fokuserer på brugen af ICT til at omstrukturere undervisning og indlæring, et program i New Zealand, der er designet til at imødekomme Maori-elevers kulturelle og indlæringsmæssige behov, og metoder til at fremme demokrati i danske skoler. Hver enkelt undersøgelse indledes af et overblik over den politiske kontekst, inden for hvilke skolerne arbejder, beskriver evalueringen af undervisning og indlæring i klasserne og undersøger måderne, hvorpå skoleledere har indført forandringsprocessen på netop deres skole. Del III omfatter engelske, franske og tyske litteraturanmeldelser, der beskriver konteksten for formativ evalueringsforskning i deres forskellige traditioner. Den engelske litteraturanmeldelse af Paul Black og Dylan Wiliam opsummerer resultaterne fra deres yderst indflydelsesrige anmeldelse fra 1998, og deres efterfølgende arbejde med lærere med at føre undersøgelsesresultater ud i praksis i et pilotprogram. De bemærker, at mens man ved meget om, hvilke former for klasseværelser, der fremmer effektiv indlæring, så ved man mindre om, hvordan man fremmer indlæringen i al almindelighed. Den franske litteraturanmeldelse af Linda Allal og Lucie Mottier-Lopez fokuserer specielt på begrebet regulering (hvordan lærere instrumenterer indlæring for og med elever). De understreger, hvor vigtigt det er ikke blot at give eleverne feedback, men også at tilpasse undervisningen til at imødekomme de forskellige elevers behov og at give dem færdigheder og redskaber til at kunne evaluere sig selv. Olaf Köllers anmeldelse fokuserer på den tyske litteratur om pædagogisk psykologi, og koncentrerer sig først og fremmest om, hvordan elever reagerer på forskellige former for feedback, et nøgleelement i formative evaluering. Resultaterne peger i retning af, at feedback har en større effekt baseret på individuelle fremskridt med hensyn til indlæringsmål, frem for sammenligning med andre elever. Indføring af begrebet formativ evaluering Kapitel 1 definerer begrebet formativ evaluering og beviser metodens evne til at forbedre elevernes færdigheder, give eleverne mere ensartede resultater, og til at lære dem at lære. I dette kapitel foreslås det, at formativ evaluering anvendes til at identificere områder, der kan forbedres og til at fremme effektive og konstruktive evalueringskulturer FORMATIVE ASSESSMENT: IMPROVING LEARNING IN SECONDARY CLASSROOMS ISBN OECD

3 lige fra hver enkelt klasseværelse til hele systemer. Kapitlet afsluttes med et overblik over undersøgelsens omfang og metode. Udforskning af rækken af politiske metoder Kapitel 2 introducerer rækken af politikker som undersøgelseslandene har udviklet for at fremme en bredere anvendelse af formativ evaluering. At omdanne undervisningsog evalueringsmetoder i uddannelsessystemerne kræver et stærkt politisk lederskab, seriøs investering i uddannelses- og professionel udvikling i innovative programmer, såvel som passende politiske tilskyndelser. Kapitlet danner en ramme for, hvordan politiske metoder analyseres. Der findes lovgivning, der fremmer og støtter anvendelsen af formativ evaluering og prioriterer det meget højt. Man forsøger at opmuntre til brugen af summative data til formative formål. Retningslinjer for effektiv undervisning og formativ evaluering er blevet tilføjet i det nationale pensum og andre materialer. Værktøjer og mønstre er blevet tilvejebragt for at støtte effektiv formativ evaluering. Vigtige investeringer i specielle initiativer og innovative programmer indlemmer formative evalueringsmetoder. Der investeres ligeledes i professionel lærerudvikling til formativ evaluering. Alle uddannelsessystemer skal styrke det politiske mix og undersøge det nærmere, hvis reelle ændringer i undervisningen og evaluering igennem uddannelsessystemer skal fremmes. Forståelse af de formative evalueringselementer Kapitel 3 undersøger elementerne ved formativ evaluering identificeret i undersøgelsen og i international litteratur, hvor de følgende seks elementer af klasseværelsespraksis hele tiden dukker op: Oprettelse af klasseværelsekulturer, der opfordrer til interaktion og brug af evalueringsværktøjer. Oprettelse af indlæringsmål og finde frem til individuel elevudvikling mod fastsatte mål. Anvendelse af forskellig undervisningsmetoder for at opfylde de forskellige elevers behov. Anvendelse af forskellige metoder til at vurdere elevernes forståelse af undervisningsmaterialet. Feedback på elevernes kompetencer og tilpasning af undervisningen for at opfylde identificerede behov. Aktiv elevengagement i læreprocessen. Lærerne fra de skoler i alle otte lande, der var med i undersøgelsen, havde indlemmet alle seks elementer af formativ evaluering i almindelig praksis, og brugte elementerne som ramme for undervisningen og indlæringen. Mange af dem sagde, at de havde ændret deres undervisning radikalt deres forhold til eleverne, måden de lærte fra sig og førte eleverne mod indlæringsmålene, og endda hvordan de definerede elevernes succes. Undersøgelserne viser også, at det er vigtigt, hvordan lærere anvender hver af elementerne for at forbedre elevernes præstationer. FORMATIVE ASSESSMENT: IMPROVING LEARNING IN SECONDARY CLASSROOMS ISBN OECD

4 Analyse af formativ evaluering i praksis Kapitel 4 giver levende beskrivelser af hver af elementerne af formativ evaluering i praksis. Eksemplerne, der er taget fra en række forskellige situtioner, hjælper med til at flytte diskussionen om formativ evaluering fra brede principper til en mere konkret forståelse af de forandringer som formativ evaluering medfører. Kapitlet beskriver specifikke metoder og teknikker som lærere har brugt til at indgyde til mere interaktion i klasseværelset, til bedre evalueringsniveauer af elevernes forståelse af materialet, og til at udvikle elevernes evne til at evaluere sig selv og til at blive evalueret af andre. Formativ evaluering kræver hårdt arbejde, såvel som ændring i, hvordan lærere ser deres egne roller og elevernes roller. Et kig på fordele og barrierer i skolen og i klasseværelset Kapitel 5 ser på underviserne, som kan være skeptiske over for læreres og skolers generelle evne til at anvende formativ evaluering over for logistiske udfordringer. Kapitlet benytter undersøgelsesmaterialet til at vise, hvordan lærere, efter at have eksperimenteret med en række forskellige teknikker, var i stand til at udvikle ligefremme og oprigtige løsninger på problemer, så som et stort antal elever i hver klasse og store krav til pensum. Med tiden og erfaringen er de også begyndt at bruge formative evalueringsmetoder over for mere udfordrende elever. Kapitlet undersøger også skoleledernes vitale rolle i at påbegynde, uddybe og bibeholde forandringer. At tage de politiske udfordringer op Kapitel 6 kigger på undersøgelsesresultaternes inddragning af politik og identificerer måderne, hvorpå politik kan gøre formativ evaluering nemmere og opfordre til bredere anvendelse af det. Store forandringer i undervisning og evaluering kræver stærkt politisk lederskab. Dette betyder, at lovgiverne og politikerne er nødt til at udsende konsekvente beskeder om, hvor vigtig kvaliteten af undervisningen og indlæringen er, hvor vigtigt det er at tilpasse undervisningen for at opfylde de forskellige elevers behov, og fremme elevernes evne til at lære at lære. Politik, der fokuserer på undervisning og indlæring burde kunne genkende kompleksitet, være opmærksom på indlæringsprocessen, og benytte en bred vifte af indikatorer og resultatmål for bedre at kunne forstå, hvor gode skoler og lærere er. De seks politiske principper, der diskuteres i kapitlet skal: Holde fokus på undervisning og indlæring. Ensrette summative og formative evalueringsmetoder. Sikre evalueringer af klasseværelse-, skole- og systemniveauer, der er forbundet med og anvendt formativt for at skabe forbedringer på hvert niveau. Investere i øvelse og støtte til formativ evaluering. Opfordre til nytænkning. Bygge stærkere broer mellem undersøgelse, politik og praksis. FORMATIVE ASSESSMENT: IMPROVING LEARNING IN SECONDARY CLASSROOMS ISBN OECD

5 OECD 2004 Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris Frankrig Besøg vores website FORMATIVE ASSESSMENT: IMPROVING LEARNING IN SECONDARY CLASSROOMS ISBN OECD

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Denne artikel sammenfatter de væsentligste spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere