Behandling af tryksår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af tryksår"

Transkript

1 Behandling af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP)

2 Behandling af tryksår Kort version af guidelines Udviklet af European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) 1

3 Indledning Disse guidelines samler retningslinjer til forebyggelse og behandling af tryksår. De er udviklet gennem et fireårigt samarbejde mellem European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) og American National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Den mere detaljerede version af guidelines Clinical Practice Guideline indeholder en detaljeret analyse og diskussion af tilgængelig forskning, kritiske evalueringer af eksisterende antagelser og viden på området, en beskrivelse af metoderne brugt til at udvikle guidelines samt anerkendelser af redaktører, forfattere og andre bidragyderes indsats. Denne Kort version af guidelines indeholder uddrag af Clinical Practice Guideline, men brugere bør ikke udelukkende sætte deres lid til disse uddrag. Udskrifter af begge udgaver af disse korte versioner af guidelines, på engelsk, er tilgængelige på NPUAP s hjemmeside (www.npuap.org). Korte versioner af guidelines er oversat til flere sprog og er tilgængelige på EPUAP s hjemmeside (www.epuap.org). Målet med dette internationale samarbejde var at udvikle evidens-baserede anbefalinger til forebyggelse og behandling af tryksår, der kan bruges af ansatte i sundhedssektoren i hele verden. En eksplicit videnskabelig metodologi er brugt til at identificere og evaluere tilgængelig forskning. I mangel på endegyldige svar, bruges ekspertvurderinger (der ofte har baggrund i indirekte beviser og andre guidelines) som baggrund for disse anbefalinger. Anbefalingerne blev gjort tilgængelige for 903 personer og 146 organisationer/foreninger, der blev registreret som interessenter, i 63 lande på seks forskellige kontinenter. De endelige guidelines er baseret på tilgængelig forskning, samt akkumuleret viden hos EPUAP, NPUAP og interessenterne. Foreslået citering EPUAP og NPUAP hilser brug og bearbejdelser af disse guidelines velkommen på nationalt såvel som lokalt plan. Vi anmoder dog om, at der bruges kildehenvisning i følgende format: European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel;

4 International guideline Behandling af tryksår: Kort version af guidelines European Pressure Ulcer Advisory panel & National Pressure Ulcer Advisory Panel 2009 Der er mulighed for udskrift af de originale guidelines på engelsk via National Pressure Ulcer Advisory Panel (www.npuap.org). Oversat af: 3

5 Afgrænsning og hensigtsmæssig brug af disse guidelines Disse guidelines er systematisk udviklede udsagn, der skal hjælpe behandler og person til at vælge den korrekte sundhedspleje under de givne kliniske omstændigheder. Anbefalingerne er ikke nødvendigvis passende til enhver situation. Valget af en given anbefaling skal tages af en person med sundhedsfaglig baggrund i lyset af tilgængelige ressourcer og personens omstændigheder. Intet i disse guidelines skal betragtes som medicinske anbefalinger til brug i specifikke tilfælde. På baggrund af den stramme metodologi brugt til at udvikle disse guidelines mener NPUAP og EPUAP, at forskningen der ligger til grund for disse guidelines, er både pålidelig og korrekt. Vi garanterer dog ikke for pålidelighed eller korrekthed, hvad angår de enkelte rapporter, der refereres til i dette dokument. Disse guidelines, samt enhver anbefaling i dem, er beregnet udelukkende til undervisning og oplysning. Disse guidelines indeholder information, der var korrekt, da de blev udgivet. Forskning og teknologi ændrer sig hurtigt, og anbefalingerne i disse guidelines er muligvis ikke konsistente med fremtidige fremskridt. Plejepersonalet er selv ansvarlig for at opdatere sin viden indenfor forskning og teknologiske fremskridt, da denne viden kan påvirke behandlerens beslutninger. Generiske produktnavne er brugt. Intet i disse guidelines er ment som blåstempling eller reklame for specifikke produkter. Disse guidelines kan ikke bruges til at klassificere produkter eller i forhold til regler for bevilling. 4

6 Indholdsfortegnelse Formål og område... 6 Metodevalg... 6 Udvikling af et internationalt klassifikationssystem til tryksår... 7 Anbefalinger vedrørende behandling af tryksår Klassifikation af tryksår Vurdering og overvågning af heling Ernæringens rolle for tryksårsheling Smertevurdering og styring Underlag i behandlingen af tryksår (madrasser og puder) Oprensning Debridering/sårrevision Bandager Vurdering og behandling af infektioner Biofysiske forbindelser ved behandling af tryksår Biologiske bandager til behandling af tryksår Vækstfaktorer til behandling af tryksår Kirurgi mod tryksår Tryksårsbehandling hos personer der modtager palliativ behandling Forfatternes tak Epilog

7 Formål og område Det overordnede formål med dette internationale samarbejde var, at udvikle evidens-baserede anbefalinger til forebyggelsen og behandlingen af tryksår til brug for plejepersonale over hele verden. En fælles Guideline Development Group med medlemmer fra både NPUAP og EPUAP planlagde guidelineudviklingen og gennemlæste al dokumentation. For at lette logistikken tog EPUAP ledelse med hensyn til anbefalinger til tryksårsforebyggelse, mens NPUAP ledede anbefalingerne til behandling af tryksår. Formålet med anbefalingerne til behandling er at guide evidensbaseret pleje for personer med tryksår. Behandlingsanbefalingerne gælder alle personer uanset hvor de opholder sig. Disse guidelines er beregnet til behandlere, der er involveret i at behandle personer, der har tryksår. De vil også guide personer med tryksår og plejepersonale. Personer, der har tryksår, er normalt i risiko for at udvikle flere tryksår; derfor skal guidelines til forebyggelse også følges til disse personer. Baseret på resultaterne af en analyse af forskellene på eksisterende guidelines til behandling af tryksår, gives anbefalinger vedrørende flere specielle populationer, der hvor der findes evidens. Dette inkluderer rygmarvsskadede, børn og unge, kritisk syge personer, bariatriske personer og personer, der har brug for palliativ pleje. Metodevalg En stram og eksplicit metodologi blev anvendt under udarbejdelsen af disse guidelines. (Se Clinical Practice Guidelines for en mere detaljeret beskrivelse.) Al dokumentation blev kvalitetssikret. De enkelte studier blev klassificeret efter design og kvalitet (Se Tabel 1). Den samlede mængde af evidens, der støttede en anbefaling blev undersøgt, og en bevisstyrke vurdering blev givet, baseret på kriterier, angivet i Tabel 2. Tabel 1. Niveau for evidens for individuelle studier Niveau 1. Store randomiserede undersøgelse(r) med klare resultater (og en lav fejlrisiko) 2. Små randomiserede undersøgelse(r) med usikre resultater (og en moderat til stor fejlrisiko) 3. Ikke randomiserede undersøgelse(r) med sideløbende eller samtidig kontrolgruppe 4. Ikke randomiserede undersøgelse(r) med historisk kontrolgruppe 5. Case serier uden kontrolgruppe. Antal undersøgelsesdeltagere er angivet. Tilpasset ud fra Sackett, Se en diskussion af metodologien for udviklingen af guidelines i Clinical Practice guideline 6

8 Tabel 2. Vurdering af bevisstyrke for hver anbefaling Bevisstyrke A. Anbefalingen understøttes af direkte videnskabelig evidens fra kontrollerede forsøg vedrørende tryksår hos mennesker (eller mennesker med risiko for tryksår). Forsøgene er korrekt designede og implementerede, og deres statistiske resultater støtter konsekvent guidelinens anbefaling (Niveau 1 studie påkrævet). B. Anbefalingen understøttes af direkte videnskabelig evidens fra kliniske serier vedrørende tryksår hos mennesker (eller mennesker med risiko for at udvikle tryksår). Serierne er korrekt designede og implementerede og leverer statistiske resultater, der konsekvent støtter anbefalingen. (Niveau 2,3,4,5 studier) C. Anbefalingen understøttes af indirekte evidens (f.eks. studier på mennesker uden kroniske sår eller med andre typer af kroniske sår end tryksår, studier på dyr) og/eller ekspertvurderinger. Disse kliniske guidelines er baseret på aktuel forskning og skal revideres, når ny evidens i fremtiden bliver udgivet. Fremtidig forskning bør fokusere på områder, der har svag eller manglende evidens. Udvikling af et internationalt klassifikationssystem til tryksår Som en del af processen med at udvikle guidelines, udviklede NPUAP og EPUAP et fælles internationalt definitions- og klassifikations system for tryksår. I løbet af de seneste år har medlemmer af de to organisationer haft løbende diskussioner omkring lighedspunkter mellem NPUAP s og EPUAP s systemer til at klassificere eller bestemme stadie på tryksår. Når vi lancerer internationale guidelines til forebyggelse og behandling af tryksår, anser vi det for et ideelt tidspunkt at udvikle et fælles klassifikations system, som kan bruges internationalt. At klassificere eller bestemme stadie medfører en progression fra I til III eller IV, men det er ikke altid tilfældet. Vi forsøgte at finde et fælles ord til at beskrive et stadie eller en grad og kunne ikke finde det. Kategori blev forslået som et neutralt ord i stedet for stadie eller grad. Selv om det forekom fremmed for dem, der var vant til andre termer, har kategori den fordel, at det er en ikke-hierarkisk betegnelse, og den tillader os at befri os fra den misforståede opfattelse af at udvikling sker fra I til IV og heling sker fra IV til I. Vi anerkender at ordene stadie og grad er i familie og derfor foreslår vi, at man bruger det ord (dvs. stadie, grad eller kategori), som virker mest præcist og forståeligt. Efter vores mening er det mest betydningsfulde udbytte af dette samarbejde nemlig, at de nuværende definitioner af tryksår og niveauerne for vævsskader er ens, selv om en bestemt gruppe kan betegne dem som enten stadie, grad eller kategori. 7

9 Vi er blevet enige om fire niveauer af skader. I erkendelse af at betegnelserne uklassificeret/uidentificérbar og dyb vævsskade generelt er betegnet som grad IV i Europa, har NPUAP accepteret at sætte dem ind i en separat tekst i guidelines. Denne forskel vil fortsat være en problemstilling, når data skal sammenlignes på tværs af lande. Fælles definition af tryksår Et tryksår er en lokaliseret skade på huden og/eller det underliggende væv, normalt ved et knoglefremspring, der er et resultat af tryk eller tryk kombineret med forskydning. Flere medvirkende eller modsigende faktorer er associeret med tryksår; betydningen af disse faktorer er endnu ikke belyst. International NPUAP-EPUAP klassifikation af tryksår Kategori/Stadie I: Ikke-blegnende rødme af intakt hud Intakt hud med en rødme, der ikke bliver bleg ved tryk på et lokalt område normalt over et knoglefremspring. Forskydning af huden, varme, ødem, hårdhed eller smerte kan også forekomme. Mørk pigmenteret hud har ikke nødvendigvis synlig afblegning. Yderligere beskrivelse: Området kan være smertefuldt, fast, blødt, varmere eller koldere end omkringliggende væv. Kategori/stadie I kan være svært at opdage hos personer med mørke nuancer af huden. Kategori/Stadie II: Delvis tab af hudlag eller vabel Delvis tab af dermis, fremstående som et lavt, åbent sår med et rødt/pink sårleje, uden dødt væv. Kan også vise sig som en intakt, eller åben/revnet serumfyldt eller sero-sanginøs vabel. Yderligere beskrivelse: Ses som et skinnende eller tørt, lavt sår uden dødt væv eller blåt mærke. Denne kategori bør ikke bruges til at beskrive flænger i huden, tape skader, inkontinens-relateret dermatitis, maceration eller hudafskrabninger. Blå mærker indikerer dyb vævsskade. Kategori/Stadie III: Fuldhudstab (synlig fedt) Fuldstændigt tab af hudlag. Subkutant fedt kan være synligt, men knogler, sener eller muskler er ikke blotlagt. Noget dødt væv kan fremstå. Kan inkludere underminering og tunnelling. Yderligere beskrivelse: Dybden af Kategori/Stadie III tryksår varierer efter anatomisk placering. Øre- næse- baghoved- og malleoler har ikke (fedt) subkutant væv og her kan Kategori/Stadie III sår være overfladiske. I modsætning hertil kan fedtholdige områder udvikle ekstremt dybe Kategori/Stadie III tryksår. Knogler/sener er ikke synlige eller direkte palpable. Kategori/stadie IV: Tab af alle vævslag (synlig muskel/knogle) Tab af alle vævslag med synlige knogler, sener eller muskler. Dødt væv eller pus kan være til stede. Ofte inkluderer det underminering og tunnelling. Yderligere beskrivelse: Dybden af Kategori/Stadie IV tryksår varierer efter anatomisk placering. Øre- næse- baghoved- og malleoler har ikke (fedt) subkutant væv, og disse sår kan være overfladiske. Kategori/Stadie IV sår kan strække sig til muskler og/eller støttevæv (f.eks. muskelhinder, sener eller ledkapsler), hvilket gør osteomyelitis eller osteitis sandsynlig. Blotlagte knogler/muskler er synlige eller direkte palpable. 8

10 Yderligere kategorier for USA Ikke klassifiérbar/ikke klassificeret: Fuldstændig tab af hud og væv - ukendt dybde Tab af alle vævslag, hvor den faktiske dybde af såret er fuldstændig skjult af dødt væv (gult, solbrun, gråt, grønt eller brunt) og/eller sårskorpe (solbrun, brun eller sort) i sårlejet. Yderligere beskrivelse: Før den rette mængde af dødt væv og/eller sårskorpe er fjernet, er det ikke muligt at bestemme den præcise dybde; men den vil være enten Kategori/Stadie III eller IV. Stabil (tør, klæbrig, intakt uden erythem eller pus i en bakteriel infektion) sårskorpe på hælene fungerer som kroppens naturlige (biologiske) dække og bør ikke fjernes. Mistanke om dyb vævsskade - ukendt dybde Et lilla eller rødbrunt lokaliseret område af misfarvet, intakt hud eller blodfyldt vabel der skyldes skade af underliggende, blødt væv fra tryk og/eller forskydning. Yderligere beskrivelse: Forud for dette kan området have været smertefuldt, fast, grødagtigt, sumpet, varmere eller koldere end det omkringliggende væv. Skade på det dybe væv kan være svært at opdage hos individer med mørkere hudfarver. Udviklingen kan inkludere en tynd vabel hen over en mørk sårbund. Såret kan udvikle sig yderligere og blive dækket af en tynd skorpe. Udviklingen kan ske hurtig og inkludere flere vævslag selv under behandling. 9

11 Anbefalinger vedrørende behandling af tryksår Klassifikation af tryksår 1. Brug et valideret tryksårs klassifikations system til at dokumentere niveauet af vævs tab 2. Brug ikke et tryksårs klassifikations system til at beskrive vævstab i andre sår end tryksår 3. Uddan plejepersonalet i de specielle klassifikationsteknikker, der skal bruges hos personer med mørk pigmenteret hud (Bevisstyrke = B) 3.1. Uskadt hud: Kategori/Stadie I tryksår og mistanke om dyb vævsskade kan være svære at opdage udelukkende ved visuel inspektion hos personer med mørk hud. Bedøm forskelle i hudens temperatur, hudens farve, vævets konsistens (fx sumpet eller fast) og smerte i ramte områder og normal hud, når huden er uskadt. (Bevisstyrke = B) 3.2. Åbne tryksår: Inflammatorisk rødme der stammer fra cellulitis og dybere vævsskade kan være svære at opdage hos personer med mørk hud. Bedøm huden for varme, ømhed, smerte eller ændring i vævets konsistens for at identificere graden af inflammation og mulig cellulitis og/eller underminering i tryksår, der ses som åbne tryksår (fx Kategori/Stadie II, III, IV og uklassificerbare sår) 4. Uddan plejepersonalet i at differentiere mellem tryksår og andre typer sår (f.eks. venøse sår, arterielle sår, neuropatiske sår, dermatitis forårsaget af inkontinens, flænger i huden og intertrigo). 5. Uddan plejepersonalet i den korrekte brug af klassifikationssystemet og udseendet af forskellige vævstyper på steder, hvor tryksår ofte forekommer. (Bevisstyrke = B) 6. Bekræft pålideligheden af klassifikationerne blandt det plejepersonale, der er ansvarligt for at klassificere tryksår. (Bevisstyrke = B) 7. Klassificer ikke tryksår på slimhinder. 10

12 Vurdering og overvågning af heling Vurdering af personen med tryksår 1. Udfør en komplet indledende undersøgelse af personen med tryksår, der inkluderer: Personens og familiens mål for plejen. Hvis personen ikke er i stand til at deltage, konsultér da familie og/eller samlever. En komplet helbreds-, medicinsk- og social forhistorie. En fokuseret fysisk undersøgelse, der inkluderer: Faktorer der kan påvirke helingen (f.eks. svækket blodgennemstrømning, nedsat følelse, systemisk infektion). Vaskulær undersøgelse i tilfælde af ekstremitets sår (f.eks. fysisk undersøgelse, historik vedrørende klaudikatis og ankel-arm indeks eller tåtryk) Laboratorietest og røntgen efter behov. Ernæringsmæssig vurdering (se afsnit om ernæring i disse guidelines). Smerte relateret til tryksår (se afsnit om smerte i disse guidelines). Risiko for udvikling af yderligere tryksår (se Forebyggelse). Psykologisk helbredstilstand, adfærd og erkendelse. Sociale og finansielle støttesystemer. Funktionel kapacitet, specielt med hensyn til positionering, holdning og behovet for hjælpemidler og hjælp fra plejepersonale. Brugen af manøvrer der afhjælper tryk. Overholdelse af brug af manøvrer der afhjælper tryk. Helhedsvurdering af sidde- og sengeoverflader (brug og slid). Personens og familiens viden og overbevisning vedrørende udvikling og heling af tryksår. 2. Revurdér personen hvis såret ikke viser tegn på heling som forventet på trods af passende sårpleje, trykfordeling og ernæring Forvent helingstegn hos de fleste personer i løbet af to uger. (Bevisstyrke = B) 2.2. Tilpas forventningerne i tilfælde af mange forskellige faktorer (specielt ikkemodificérbare faktorer) der hæmmer sårhelingen (f.eks. vedvarende underernæring, dårlig perfusion samt tilstedeværelsen af andre sygdomme, der er kendt for at hæmme sårheling). (Bevisstyrke = B) 2.3. Undervis personen og hans/hendes familie i den normale helingsproces og hold dem opdateret om fremskridt (eller mangel på samme) mod heling, inklusiv 11

13 tegn og symptomer, som den ansvarlige for plejen bør informeres om. Vurdering af tryksår 1. Foretag en vurdering af tryksåret i begyndelsen og revurdér derefter mindst en gang om ugen, dokumentér fundene. En periode på to uger anbefales til at evaluere fremskridt mod heling. En ugentlig vurdering giver dog mulighed for, at plejepersonalet kan opdage tidlige komplikationer og kan foretage de nødvendige ændringer af plejen. 2. Hver gang der skiftes bandage hold da øje med, om der er en udvikling i gang, der kan indikere nødvendighed af ændringer i behandlingen (f.eks. forbedringer af såret, forværrelse af såret, mere eller mindre ekssudat, tegn på infektion eller andre komplikationer). (Bevisstyrke = C) 3. Vurder og angiv nøjagtig fysiske karakteristika, så som placering, Kategori/Stadie, størrelse, vævstype(r), tilstand for sårleje og området omkring såret, sårets kanter, sinuskanaler, underminering, tunneller, ekssudat, nekrotisk væv, lugt, tilstedeværelse/fravær af granuleret væv og epithelialisation Placer personen i en konsekvent, neutral position ved opmåling af såret Længde og bredde: Vælg en ensartet, konsekvent metode til at måle sårets længde og bredde, således at der er mulighed for en meningsfuld sammenligning over tid. (Bevisstyrke = B) 3.3. Sårdybde, tunneller og underminering: Vælg en ensartet, konsekvent metode til at måle sårets dybde. Man bør være forsigtig for at undgå at gøre skade, når man måler sårlejets dybde eller bestemmer graden af tunneller og underminering Brug de fundne resultater af undersøgelsen af tryksåret til at planlægge indgreb, der vil styrke helingen af såret bedst muligt. (Bevisstyrke= C) Behandlingsbehovene for et tryksår ændres over tid, både med hensyn til forbedring og forværring. Behandlingsstrategierne bør tilpasses løbende baseret på sårets aktuelle status. Metoder til at overvåge helingsprocessen 1. Vurder fremskridt af heling ved hjælp af en eller flere af de følgende metoder: 12

14 1.1. Brug et valideret værktøj, så som Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH ) værktøjet eller Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT), tidligere kendt som Pressure Sore Status Tool (PSST). (Bevisstyrke = B) 1.2. Foretag en klinisk vurdering for at bedømme tegn på heling, så som en faldende mængde ekssudat, en aftagende sårstørrelse og forbedringer i sårlejevævet Overvej brugen af fotografier fra udgangspunktet, samt over tid (når udstyret er til rådighed), for at overvåge helingen af tryksåret over tid. Brug standard fotografiteknikker Overvej brugen af pålidelige og valide elektroniske dataindsamlingsværktøjer. (Bevisstyrke= C) 2. Revurder tryksåret, plejeplanen samt personen, hvis tryksåret ikke viser fremskridt i løbet af to uger (eller som forventet, betinget af personens generelle tilstand og evne til at hele) Denne anbefaling gælder for situationer, hvor målet er heling (med andre ord, hensigten er at hele) Tegn på forværring bør håndteres med det samme. Ernæringens rolle for tryksårsheling 1. Undersøg og vurder den ernæringsmæssige status for alle personer, der har tryksår ved indlæggelse, samt hver gang tilstanden ændrer sig og/eller når der ikke observeres fremskridt imod heling af tryksåret Henvis alle personer med tryksår til en diætist til en tidlig vurdering af og indgriben i ernæringsmæssige problemer Vurder vægten hos hver enkelt person for at bestemme vægt, forhistorie samt større vægttab i forhold til sædvanlig kropsvægt (> 5 % ændring på 30 dage eller > 10 % på 180 dage) Vurder personens evne til selv at spise Vurder tilstrækkeligheden af det totale ernæringsmæssige indtag (mad, væske, orale supplementer, enteral/parenteral madning). 2. Sørg for tilstrækkelige kalorier. (Bevisstyrke = B) 2.1. Sørg for kcal/kg kropsvægt til personer, der lider af tryksår. Juster mængderne baseret på vægttab, vægtforøgelse eller niveau af overvægt. Personer, 13

15 der er undervægtige, eller har et signifikant utilsigtet vægttab, kan have brug for yderligere kcal til at stoppe vægttab og/eller tage den tabte vægt på igen Revurder og foretag ændringer (vær gavmild) i ernæringsmæssige restriktioner, når begrænsningerne resulterer i reduceret mad- og væskeindtag. Ændringerne skal styres af en diætist eller en medicinsk uddannet. (Bevisstyrke = C) 2.3. Giv yderligere mad og/eller orale supplementer mellem måltider hvis det er nødvendigt. (Bevisstyrke = B) 2.4. Overvej ernæringsmæssig hjælp (enteral- eller parenteralernæring) når det orale indtag ikke er tilstrækkeligt. Dette skal være i overensstemmelse med personens mål. 3. Giv passende mængder protein med henblik på en positiv nitrogenbalance til personer med tryksår. (Bevisstyrke = B) 3.1. Tilbyd gram protein/kg kropsvægt dagligt til personer med tryksår, når dette er foreneligt med målene for plejen, og revurder når tilstanden ændres Vurder nyrefunktion for at sikre, at store mænger protein er hensigtsmæssigt for personen. 4. Giv og tilskynd til passende mængder af dagligt væskeindtag for at sikre hydrering Overvåg personer for tegn og symptomer på dehydrering: ændringer i vægt, hud turgor, urinoutput, forhøjet serum natrium eller kalkuleret serum osmose Giv ekstra væske til personer der lider af dehydrering, forhøjet temperatur, opkast, voldsom sved, diarre eller kraftigt væskende sår. 5. Giv passende mængder af vitaminer og mineraler. (Bevisstyrke = B) 5.1. Tilskynd til indtagelse af en varieret diæt, der indeholder gode kilder til vitaminer og mineraler. (Bevisstyrke = B) 5.2. Tilbyd et supplement af mineraler og vitaminer, når det ernæringsmæssige indtag er dårligt, eller når der er mistanke om eller sikkerhed for mangler. (Bevisstyrke = B) 14

16 Smertevurdering og styring Undersøg for smerter 1. Undersøg alle personer for smerter relateret til tryksår eller smerter fremkaldt af tryksårsbehandling. (Bevisstyrke = B) 2. Undersøg for tryksårsrelaterede smerter hos voksne ved hjælp af en valideret skala. (Bevisstyrke = B) 3. Undersøg for smerter hos nyfødte og børn ved hjælp af en valideret skala Brug FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, and Consolability) værktøjet til børn fra 2 måneder til 7 år Brug CRIES (Crying; Requires O2 for Saturation >95%; Increasing vital signs; Expression; Sleepless) skalaen til nyfødte op til 6 måneder. 4. En smerteundersøgelse bør inkludere en vurdering af kropssprog og nonverbale tegn (f.eks. ændringer i aktivitetsniveau, manglende appetit, afskærmning, brug af grimasser og stønnen). Smerteforebyggelse 1. Brug en lift eller et glidelagen for at minimere friktion og/eller forskydning, når en person repositioneres og hold sengetøjet glat og uden folder. 2. Undgå om muligt at placere personen på tryksåret (se afsnit om trykfordelende underlag og repositionering). 3. Undgå stillinger der øger tryk, så som Fowler s stilling større end 30 grader, 90 graders sideliggende stilling eller den halvt-liggende stilling. 4. Minimer smerter fra tryksår ved at være forsigtig omkring sår: skyl i stedet for at gnide unødvendigt når såret renses, og beskyt huden på sårets kant. Generel smertehåndtering 1. Organiser plejen således, at den er koordineret med administrationen af smertestillende medicin, og at antallet af forstyrrelser minimeres. Prioriter behandlingen. 2. Tilskynd personer til at bede om pauser, når vedkommende modtager behandling, der forårsager smerte. 3. Reducer smerter fra tryksår ved at holde såret tildækket og fugtet og ved at bruge en ikke klæbende bandage. (Bemærk: Stabile, tørre sårskorper fugtes normalt ikke.) (Bevisstyrke = B) 4. Brug bandager hvor sandsynligheden for smerte er lille og/eller bandager, der skiftes sjældnere (f.eks. hydro kolloider, hydrogel, alginate bandager, polymere membran 15

17 skumbandager, bandager af blødt silikone og bandager imprægnerede med ibuprofen (ikke tilgængelige i USA)). Bemærk: Gaze bandager er mere sandsynlige til at forårsage smerte. Se Afsnittet om bandager for yderligere information. 5. For en person med smerter forårsaget af tryksår, kan musik, meditation, distrahering, samtale og guidet visualisering en gang i mellem være gavnlig. 6. Giv smertestillende medicin regelmæssigt i korrekte doser for at kontrollere kroniske smerter, jævnfør WHO s doseringsstige. 7. Tilskynd til repositionering som en måde at mindske smerte på, hvis dette er i overensstemmelse med personens ønsker. Reducer debridement smerter 1. Brug passende smertekontrollerende tiltag, inklusiv øgede doser ved manipulering af såret, rensning, skift af bandage, debridering, etc. (se afsnit om rensning, bandager, debridering etc. for yderligere specifikke anbefalinger). 2. Overvej at bruge topiske opioider (diamorfin eller benzydamine 3%) for at reducere eller helt fjerne smerter i forbindelse med tryksår. (Bevisstyrke = B) 3. Giv topiske lægemidler ifølge producentens anvisninger, så der er passende tid til virkning, før såret behandles. Styring af kroniske smerter 1. Styr vedvarende smerter fra tryksår (neuropatisk) med lokalbedøvelse eller et adjuvant (antidepressiv eller antiepileptisk), såvel som med transkutan nervestimulering, brug af varm applikation eller tricycliske antidepressiver. 2. Henvis personer med kroniske smerter forårsaget af tryksår til en passende smerte- og/eller sårklinik ressource. Undervis personer, familie og plejepersonale 1. Undervis personer, plejere og plejepersonale i årsager, vurdering og behandling af smerter forårsaget af tryksår. Underlag i behandlingen af tryksår (madrasser og puder) Dette afsnit handler om anbefalinger vedrørende underlag til personer med eksisterende tryksår. Se afsnittet om underlag i forebyggelses guidelines for information om forebyggelse af yderligere tryksår, samt generel vejledning om positionering. Se ordforklaringerne i Clinical Practice Guideline for udvalgte termer og definitioner i forbindelse med underlag. Trykreducerende underlag alene kan hverken forbygge eller hele tryksår. De skal bruges som en del af det samlede program for forebyggelse og behandling. Når tryksår forværres eller ikke heler 16

18 bør plejepersonalet overveje at udskifte det nuværende underlag med et, der forbedrer fordelingen af tryk og mikroklimaet (styring af varme og fugt) for personen. Udskiftning af underlaget er kun en af flere strategier, der skal overvejes. Personen og hans/hendes tryksår bør vurderes igen. Præventive indgreb og lokal sårpleje bør intensiveres efter behov. En markant øget risiko kan også udløse en sådan revurdering af personen såvel som af underlaget. Generelle anbefalinger Underlag (madrasser og puder) 1. Forsyn personen med et underlag, der passer til vedkommendes behov for redistribuering af tryk, reducering af forskydningskræfter og mikroklimakontrol. 2. Udskift den eksisterende madras med en madras, der leverer bedre fordeling af tryk, reducering af forskydningskræfter samt mikroklima kontrol for personen, hvis han eller hun: Ikke kan flyttes væk fra såret Har tryksår på to eller flere liggeoverflader (f.eks. korsbenet og trochanter), der begrænser mulighederne for at vende personen Ikke viser helingstegn eller såret forværres, på trods af passende og omfattende pleje Har stor risiko for yderligere tryksår Rammer bunden på den eksisterende overflade 3. Hvis tryksår ikke heler: 3.1. Revurdér personen samt hans/hendes tryksår Intensiver strategier til forebyggelse som indikeret Overvej at skifte underlaget, for at forbedre fordelingen af tryk, reducere forskydningskræfter og forbedre mikroklima kontrollen, så det passer med personens behov. 4. Før den eksisterende madras udskiftes: 4.1. Evaluer effektiviteten af tidligere og nuværende forebyggelses- og behandlingsplan Sæt målene for behandlingen, så de er i overensstemmelse med personens mål, værdier og livsstil. 5. Vælg et underlag, der opfylder personens behov. Overvej følgende faktorer: Antal, sværhedsgrad og placering af tryksår; Risiko for yderligere tryksår; 17

19 Nødvendigheden af ekstra egenskaber, så som muligheden for at styre fugt, temperatur og friktion/forskydning. 6. Vælg et underlag, der er foreneligt med plejen. 7. Evaluer, hver gang man ser dem, om underlagene er passende og funktionelle. (Bevisstyrke = C) 8. Bekræft at underlaget stadig lever op til de originale specifikationer, før det bruges til en person med eksisterende tryksår. 9. Identificer og forebyg potentielle komplikationer ved brug af underlag. Se Clinical Practice Guideline for yderligere detaljer. 10. Vælg hjælpemidler til positionering samt underlag til inkontinens, der er kompatible med underlaget. Begræns mængden af sengetøj og lagner på sengen. Positionering 1. Placer ikke en person direkte på et tryksår. 2. Fortsæt med at vende og repositionere personen uanset hvilket underlag, der bruges. Hyppigheden af vendingen baseres på typen af underlag og personens tilbagemelding. 3. Undersøg huden for yderligere skade, hver gang personen vendes eller repositioneres i sengen. Vend ikke personen om på en flade af kroppen der er beskadiget eller stadig er rød fra tidligere tryk, specielt hvis det rødmende område ikke bleger ved tryk (f.eks. Kategori/Stadie I tryksår). 4. Begræns hævning af hovedgærdet til 30 grader for sengeliggende personer, medmindre dette er kontra indiceret af en anden diagnose. Tilskynd personer til at sove i en 30 til 40 graders sideliggende stilling eller fladt i sengen, medmindre det er kontraindiceret. 5. Brug hjælpemidler til flytning for at reducere friktion og forskydning. Løft træk ikke personen når vedkommende repositioneres. Efterlad ikke flytnings- eller håndteringsudstyr under personen efter brug. 6. Tilskynd til aktiviteter så hurtigt som personen kan klare det. 7. Lad ikke en person ligge på et bækken længere end nødvendigt. 8. Brug ikke hjælpemidler, der er cirkulære eller ringformede. 9. Brug ikke varmeapparater (f.eks. varmedunke, varmepuder, indbyggede sengevarmere) direkte på tryksår. 18

20 Varme øger stofskiftet, er svedfremmende og mindsker vævets tolerance for tryk. Når kroppen ikke kan komme af med varme, øger det risikoen for maceration af huden, og det kan hæmme helingen. Kategori /Stadie I og II tryksår Bemærk: Valget af trykfordelende underlag er komplekst og kan ikke besluttes udelukkende på baggrund af sårets kategori. I sengen 1. Overvej at bruge madrasser af højkvalitets skum eller lignende, ikke strømdrevne trykfordelende underlag, der fordeler trykket, til tryksår i kategori I og II. 2. Undgå længerevarende elevation af hovedgærdet så personen synker/presses sammen og tryk og forskydning placeres på korsbenet og halebenet. I en stol 1. Brug en siddepude der fordeler tryk i stolen til personer med kategori I eller II tryksår. 2. Minimer den tid personen sidder, og konsultér en specialist, hvis tryksår forværres på den valgte siddepude. 3. Vær sikker på at fødderne er støttet korrekt, enten direkte på gulvet, på en fodskammel eller på fodstøtterne, når personen sidder (ret) i en stol ved siden af sengen, eller i en kørestol. 4. Hvis det er nødvendigt for en person med tryksår på korsben/haleben eller siddeknogler at sidde i en stol, begræns siddetiden til tre gange 60 minutter per dag eller mindre. Konsultér en specialist for at vedkommende kan finde en passende siddepude og/eller positioneringsteknikker for at undgå eller minimere tryk på såret. 5. Undgå at en person med sår på siddeknoglerne sidder ret op (i sengen eller på en stol) 6. Foretag ændringer i siddetidsskemaet, og reevaluer siddepuden samt personens siddestilling, hvis såret forværres eller ikke viser tegn på forbedring. Kategori/Stadie I og II tryksår på hælen Bemærk: Valget af trykfordelende underlag er komplekst og kan ikke besluttes udelukkende på baggrund af sårets kategori. Afhjælp tryk på hælen(e) ved kategori/stadie I eller II tryksår, ved at placere benene på en pude, således at hælen(e) svæver over sengen eller ved at bruge trykaflastende hjælpemidler med hælophæng. (Bevisstyrke = B) 19

Guidelines til tryksår

Guidelines til tryksår Guidelines til tryksår Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer til muligheder

Læs mere

Kliniske retningslinier for brug af Handicares puder og madrasser til forebyggelse af tryksår

Kliniske retningslinier for brug af Handicares puder og madrasser til forebyggelse af tryksår Kliniske retningslinier for brug af Handicares puder og madrasser til forebyggelse af tryksår Trykfordeling Handicare støtter vigtigheden af en integreret og struktureret tilgang til tryksår som udtrykt

Læs mere

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes Skaden sker ofte på grund af direkte tryk eller forskydning (shear)

Læs mere

Principper for sårbehandling og bandagevalg

Principper for sårbehandling og bandagevalg Principper for sårbehandling og bandagevalg Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling af såret Lokal

Læs mere

Guidelines til tryksår Forebyggelse Udviklet af Fra barrierer til muligheder

Guidelines til tryksår Forebyggelse Udviklet af Fra barrierer til muligheder Guidelines til tryksår Forebyggelse Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer

Læs mere

Borgerens vægt og højde har betydning for produktvalg og indstillingsmuligheder.

Borgerens vægt og højde har betydning for produktvalg og indstillingsmuligheder. Vejledning til tryksårsskema Tryksårsskemaet er et arbejdsredskab for Hjælpemiddelteamet. For at sagsbehandleren kan lave en individuel vurdering af borgerens behov for aflastning, er det vigtigt at alle

Læs mere

Forebyggelse af tryksår

Forebyggelse af tryksår Forebyggelse af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Forebyggelse af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere - Ordforklaring Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere - Ordforklaring Af Helle Dreier - Ordforklaring 030 ORDFORKLARING Armlæn Beklædning Bækkenets neutralstilling På kørestolen kan bruges til at aflaste op til 10 % af kroppens vægt. Skal understøtte armene, når disse ikke bruges, og må

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Tryksår og forflytning

Tryksår og forflytning Tryksår og forflytning Kirsten Rasmussen, Fysioterapeut Nis Kaasby, Sygeplejerske, cand.cur.evnen til raskt å opfatte hva som er det viktigste og mest presserende i hver enkelt klinisk situasjon Benner

Læs mere

Kliniske retningslinier for brug af Handicare s puder til forebyggelse af tryksår.

Kliniske retningslinier for brug af Handicare s puder til forebyggelse af tryksår. Kliniske retningslinier for brug af Handicare s puder til forebyggelse af tryksår. Risiko er angivet efter Braden skalaens scoring: Sensorisk evne Helt begrænset Meget begrænset Lidt begrænset Ingen svækkelse

Læs mere

Tryksår og forflytning. Kirsten Rasmussen, Fysioterapeut Nis Kaasby, Sygeplejerske, cand.cur

Tryksår og forflytning. Kirsten Rasmussen, Fysioterapeut Nis Kaasby, Sygeplejerske, cand.cur Tryksår og forflytning Kirsten Rasmussen, Fysioterapeut Nis Kaasby, Sygeplejerske, cand.cur Program Vide lidt om hvordan Eksempler og demo Øvelser Anbefalinger og sammenfatning 2 Demonstration Immobilitet

Læs mere

Tryksår og forflytning

Tryksår og forflytning Tryksår og forflytning Kirsten Rasmussen, Fysioterapeut Nis Kaasby, Sygeplejerske, cand.cur.evnen til raskt å opfatte hva som er det viktigste og mest presserende i hver enkelt klinisk situasjon Benner

Læs mere

Velkommen til Dag 3 forflytningsvejlederkursus Fokus på forflytninger af borgere med særlige udfordringer

Velkommen til Dag 3 forflytningsvejlederkursus Fokus på forflytninger af borgere med særlige udfordringer Velkommen til Dag 3 forflytningsvejlederkursus Fokus på forflytninger af borgere med særlige udfordringer Oplæg fra grupper fra cases igår Hvor kan du hente mere viden? www.forflyt.dk www.bar-sosu.dk www.perlunde.no

Læs mere

Sårbehandling med kvalitet

Sårbehandling med kvalitet Sårbehandling med kvalitet Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Hvad giver kvalitet i sårbehandlingen? Diagnose primær behandling God kompression Primær behandling af sår Akutte

Læs mere

Forebyggelse af trykskader. Sygeplejefaglig instruks.

Forebyggelse af trykskader. Sygeplejefaglig instruks. Forebyggelse af trykskader. Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Nina Steffensen Keller, Hanne Jensen og Lena Jungemann Godkendt: Revideres: Juli 2015 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Introduktion, indhold

Læs mere

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Maria Plaschke, Sårkonsulent, sårsygeplejerske Maria Plaschke 3.2.2016 1 TIME sårvurdering Indhold for dagen Hvordan vurderes om der er infektion i såret

Læs mere

Indkøbsskabelon. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-03) eller 18 09 42 (-28)

Indkøbsskabelon. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-03) eller 18 09 42 (-28) Indkøbsskabelon Statisk luftpude ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-03) eller 18 09 42 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Engangshælløfter mod tryksår. Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår?

Engangshælløfter mod tryksår. Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår? Trykaflastning Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår? Af Aase Fremmelevholm, Tryksårssygeplejerske, Odense Universitetshospital Aase Fremmelevholm Tryksårssygeplejerske Odense

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Nu skal vi ordentligt i gang, og du skal have fingrene ned i suppedasen.

Nu skal vi ordentligt i gang, og du skal have fingrene ned i suppedasen. Kære deltager Nu skal vi ordentligt i gang, og du skal have fingrene ned i suppedasen. Lad os komme i gang. ABSA i praksis Når du skal bruge ABSA i praksis, udreder du de vigtigste elementer omkring nedenstående

Læs mere

ESWELL. OP-madrasser

ESWELL. OP-madrasser ESWELL OP-madrasser ESWELL Op-madrasser Kort fortalt ESWELL madrasserien består af et stort udvalg af trykfordelende madrasser og lejringspuder specielt udviklet til, og i samarbejde med førende eksperter

Læs mere

Det er indholdet det kommer an på!

Det er indholdet det kommer an på! Positioneringspuder Positionering 24/7 I dag ved vi, hvor vigtigt det er at positionere 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, for at opretholde intakte kropsfunktioner. Samtidig undgås sekundære komplikationer

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Madrassen er en vigtig del af tryksårsbehandlingen

Madrassen er en vigtig del af tryksårsbehandlingen Madrasser Madrassen er en vigtig del af tryksårsbehandlingen Tryksår er en skade i huden og det underliggende væv. Tryksår opstår, når blodforsyningen over en tid er utilstrækkelig på grund af friktion,

Læs mere

NPUAP-EPUAP Guidelines til forebyggelse og behandling af tryksår

NPUAP-EPUAP Guidelines til forebyggelse og behandling af tryksår NPUAP-EPUAP Guidelines til forebyggelse og behandling af tryksår [[ [[ Janet Cuddigan, PhD, RN, CWCN Associate Professor & Department Chair University of Nebraska Medical Center Omaha, NE USA Editor-in-Chief,

Læs mere

PRE-HABILITERING forberedelse af operation STEPHEN DE GRAAFF MBBS, FAFRM

PRE-HABILITERING forberedelse af operation STEPHEN DE GRAAFF MBBS, FAFRM PRE-HABILITERING forberedelse af operation STEPHEN DE GRAAFF MBBS, FAFRM HVAD ER PRE-HABILITERING? Pre-habilitering, eller pre-operativ rehabilitering, betegner den proces der består i at forbedre patientens

Læs mere

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling.

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Hospice Sønderjylland Oprettet d. 18-1-2012 af: KIG 5 Sidst revideret d. 28-01-2013 af: KIG 5 Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Godkendt d. 14.06.2013 af: HLE/IAB Skal revideres d. 14.06.2015

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Som du sikkert husker arbejder vi med de 4 nedenstående faktorer. Efter at have

Som du sikkert husker arbejder vi med de 4 nedenstående faktorer. Efter at have Hej igen deltager Sidste gang så vi på de kropslige faktorer i ABSA. Denne gang skal vi se på omgivelsesfaktorer. Som vi tidligere har skrevet, er der ikke et endegyldigt svar på, hvorfor tryksår opstår,

Læs mere

Antimikrobielle bandager med Safetac teknologi er mindre smertefulde 2

Antimikrobielle bandager med Safetac teknologi er mindre smertefulde 2 Antimikrobielle bandager med Safetac teknologi er mindre smertefulde 2 Mepilex Border Ag og Mepilex Ag har den unikke og patenterede Safetac klæbeteknologi, som minimerer smerte for patienten og traume

Læs mere

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM NEDSAT MOBILITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Hos patienter med MS defineres nedsat bevægelighed som enhver begrænsning af bevægelse forårsaget af summen af forskellige

Læs mere

sorbion sachet S Wound Bed Preparation

sorbion sachet S Wound Bed Preparation Produktoversigt sorbion sachet S Wound Bed Preparation Den enestående Hydration Response Technology i sorbion sachet S kombinerer fysisk modificerede cellulosefibre med geldannende komponenter. Det tætte

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 3, udgivet januar 2017 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Få en uforglemmelig nattesøvn

Få en uforglemmelig nattesøvn ESWELL Trykfordelende Madrasser og Puder Få en uforglemmelig nattesøvn ESWELL madrasser og puder giver unik komfort og støtte til din krop hele natten igennem Skum Beskrivelse ESWELL madrasser og puder

Læs mere

Flyt trykket og forebyg tryksår

Flyt trykket og forebyg tryksår Flyt trykket og forebyg tryksår 1 Vide lidt om hvordan Eksempler og demo Sammenfatning og anbefalinger 2 Et enkelt tryksår koster ca. 200.000 kr. (Bækmark N. Hjemmeside om tryksår. Ortopædkirurgisk afdeling,

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykfordelende skummadras, helmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-02 og -03) eller 18 12 18 (-25 og -26)

Indkøbsskabelon. Trykfordelende skummadras, helmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-02 og -03) eller 18 12 18 (-25 og -26) Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-02 og -03) eller 18 12 18 (-25 og -26) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

SFI til Tryksår-pakken

SFI til Tryksår-pakken SFI til Tryksår-pakken Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Horsens og Brædstrup samt Skanderborg Sundhedscenter Afdeling for Kvalitet og Sundheds IT Sundvej 30 DK-8700 Horsens Tel. +45 7842 5000

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

ESWELL. OP-madrasser

ESWELL. OP-madrasser ESWELL OP-madrasser ESWELL Op-madrasser Kort fortalt ESWELL madrasserien består af et stort udvalg af trykfordelende madrasser og lejringspuder specielt udviklet til, og i samarbejde med førende eksperter

Læs mere

Plejestandarder for personer med leddegigt

Plejestandarder for personer med leddegigt Plejestandarder for personer med leddegigt Oversættelse til: Udfyldt af: E mail: SOC 1 Personer med symptomer på leddegigt bør have rettidig adgang til læge/sundhedsperson, der er kompetent til at stille

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

NYHED Cushionsation. Bedre for brugere og økonomien

NYHED Cushionsation. Bedre for brugere og økonomien NYHED Cushionsation. Bedre for brugere og økonomien Hvor effektiv en kørestol er for brugeren i hverdagen, afgøres af et element, som man ofte ikke er tilstrækkelig opmærksom på: Siddepuden. Hvor behageligt

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Patientvejledning. Micro-needling med Dermaroller. Behandling af ar og rynker

Patientvejledning. Micro-needling med Dermaroller. Behandling af ar og rynker Patientvejledning Micro-needling med Dermaroller Behandling af ar og rynker Med tiden ændrer hudens kvalitet sig pga. påvirkning fra bla. sol, rygning, forurening, aldring, stress og livsstil. Hudens fibre

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27)

Indkøbsskabelon. Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27) Indkøbsskabelon Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Lokalbehandling af inficerede sår

Lokalbehandling af inficerede sår Bodø, 5. februar 2009, NIFS Lokalbehandling af inficerede sår Bo Jørgensen Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital 1 Lokalbehandling af inficerede sår - NIFS Sårcentret I København er kirurgisk!

Læs mere

Operation for nedgroet negl. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Operation for nedgroet negl. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Operation for nedgroet negl Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Operation for nedgroet negl Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det

Læs mere

Vejledning i positionering

Vejledning i positionering Vejledning i positionering Forord Den korrekte lejring/positionering af et menneske bliver altid til et vigtigt emne, når man er nødt til at ligge i seng i længere tid eller endda vedvarende bliver sengeliggende

Læs mere

Indkøbsskabelon. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-07) eller 18 09 42 (-32)

Indkøbsskabelon. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-07) eller 18 09 42 (-32) Indkøbsskabelon Siddepude, flydende gelé ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-07) eller 18 09 42 (-32) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Addiktiv sygepleje og sårbehandling

Addiktiv sygepleje og sårbehandling Addiktiv sygepleje og sårbehandling Abses, hvad gør vi? Der skal skabes afløb Antibiotika afhængig af patientens tilstand Sårbehandling ud fra sårfaser Tæt forbinding Kompression Stikskader Hvordan er

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

TEA / Tromendarterectomi

TEA / Tromendarterectomi Til patienter og pårørende TEA / Tromendarterectomi Oprensning af pulsåre Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en Tromendarterectomi operation, også kaldet TEA, hvor kalkaflejringerne

Læs mere

Til patienter opereret for Tethered Cord

Til patienter opereret for Tethered Cord Tlf. 8949 3390 Til patienter opereret for Tethered Cord Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 1/2009-0935 patientinformation NeuroKIRURgisk afdeling nk ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE patientinformation

Læs mere

Indkøbsskabelon. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-01) eller 18 09 42 (-26)

Indkøbsskabelon. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-01) eller 18 09 42 (-26) Indkøbsskabelon Siddepude, skum ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-01) eller 18 09 42 (-26) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

DORMI TRYKAFLASTNING TIL SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG

DORMI TRYKAFLASTNING TIL SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG DORMI TRYKAFLASTNING TIL SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG VIDEN OM Madrasser, søvn og sår VI LIGGER MEGET Vi mennesker bruger ca. 1/3 del af vores tid i sengen. Ældre, syge og svagelige bruger langt mere.

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Hej! I denne brochure fortæller vi om, hvordan din sårbehandling med negativt tryk (NPWT) fungerer, og hvorfor vi har valgt at behandle dine sår med

Læs mere

Insitu Bypass operation

Insitu Bypass operation Til patienter og pårørende Insitu Bypass operation Bypass fra lyske til knæ/underben Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en bypass-operation fra lysken til knæ/underben, hvor en

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Pressure sense. - Intelligente puder. intellegente puder. Temperaturregulerende betræk

Pressure sense. - Intelligente puder. intellegente puder. Temperaturregulerende betræk Pressure sense - Intelligente puder Temperaturregulerende betræk intellegente puder WORLD VERDENS FØRSTE FIRST Guaranteed Outcomes RESULTAT GARANTERET Every ALLE cushion PUDER Intelligent tryksensor -

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

3Health Care. Den voksende familie af 3M Tegaderm forbindinger. IV-katetre, sikkerhed og beskyttelse. Avanceret sårbehandling

3Health Care. Den voksende familie af 3M Tegaderm forbindinger. IV-katetre, sikkerhed og beskyttelse. Avanceret sårbehandling Den voksende familie af 3M Tegaderm forbindinger IV-katetre, sikkerhed og beskyttelse Avanceret sårbehandling Kirurgiske sårbehandlingsprodukter 3Health Care Protecting skin. Healing wounds. Det mest velkendte

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: 2 arbejdsdage.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Aktivt frem for passivt!

Aktivt frem for passivt! Vejledning til håndtering af personer med apopleksi Aktivt frem for passivt! Side 1 af 18 Udarbejdet af: TJA Godkendt af: MAM Dato for udarbejdelse: 01/05-2014 Sidst revideret 01/05-2014 Sekretariat +45

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Patientvejledning. Fistel. Ved endetarm

Patientvejledning. Fistel. Ved endetarm Patientvejledning Fistel Ved endetarm En fistel ved endetarmsåbningen er næsten altid en følgetilstand af en tidligere byld ved endetarmsåbningen. Det er vigtigt, at fistler bliver behandlet, da de ellers

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

OVERSKUD TIL OMSORG ENKEL OG EFFEKTIV LEJRING AF SENGELIGGENDE

OVERSKUD TIL OMSORG ENKEL OG EFFEKTIV LEJRING AF SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG ENKEL OG EFFEKTIV LEJRING AF SENGELIGGENDE STABILITET TRYGHED AFSLAPNING NEDSAT TONUS NEDSAT AROUSAL FORBEDRET HVILE OG SØVN RESTITUTION FORBEDRET FORDØJELSE BEDRE HELING NY ENERGI

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Preben Ulrich Pedersen Professor, phd Hvad er en klinisk retningslinje? En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede

Læs mere

Cutimed Siltec. Cutimed Siltec. The foam dressing that adapts to various exudate levels.

Cutimed Siltec. Cutimed Siltec. The foam dressing that adapts to various exudate levels. Cutimed Siltec Closing wounds. Together. What s the foam dressing choice for low, medium or high exudate levels? Cutimed Siltec. The foam dressing that adapts to various exudate levels. Selvjusterende

Læs mere

Nr. 101OP SAFE-OP Operationsmadras m. COMFOR OP-betræk. Gul/Rosa SAFEskum.

Nr. 101OP SAFE-OP Operationsmadras m. COMFOR OP-betræk. Gul/Rosa SAFEskum. Nr. 101OP SAFE-OP Operationsmadras m. COMFOR OP-betræk. Gul/Rosa SAFEskum. Nr. 101OP.190: 190x50x6 cm Nr. 101OP.95: 95x50x6 cm Nr. 101YP og TEX-base SAFE-OP Helmadras kombination til intensiv afd. med

Læs mere

Lejring (og forflytning) af borger i særlige situationer

Lejring (og forflytning) af borger i særlige situationer 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Lejring (og forflytning)

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER ALT OM MAVE-TARM-FORSTYRRELSER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DE? Mave-tarm-problemer forbundet med MS inkluderer alle dem, som påvirker fordøjelsessystemet og er et resultat af sygdommens

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Behandling med Simponi (PEN)

Behandling med Simponi (PEN) Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Simponi (PEN) (mod leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt) Hvad er Simponi? Simponi indeholder

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel?

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? 1. Indledning Denne rapport er en opfølgningsaudit på en særlig sårbehandlingsindsats i Område Hasle-Åbyhøj gennemført i perioden september 2012 til

Læs mere

Information om svedreducerende operation

Information om svedreducerende operation Information om svedreducerende operation Hvem henvender en svedreducerende operation sig til? Vi sveder over hele kroppen. Ansigt, håndflader, armhuler, skridtet og fødder er områder med særlig svedtendens.

Læs mere

Trykaflastning. Axel Madsen Health-care Trykaflastninger til hæl og albue. HEALTH-CARE SINCE 1909

Trykaflastning. Axel Madsen Health-care Trykaflastninger til hæl og albue. HEALTH-CARE SINCE 1909 Trykaflastning Axel Madsen Health-care Trykaflastninger til hæl og albue. AXEL MADSENAS HEALTH-CARE SINCE 1909 Forord ved Sårsygeplejerske lisa holbæk Jeg hedder Lisa Holbæk. Jeg arbejder på Videncenter

Læs mere

Til patienter med ekstern fiksation

Til patienter med ekstern fiksation Patientinformation Til patienter med ekstern fiksation Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. aug. 2011 Information til patienter med ekstern fiksation Denne pjece er tænkt som et redskab

Læs mere

Skumbehandling af åreknuder. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Klinik for Åreknuder

Skumbehandling af åreknuder. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Klinik for Åreknuder Skumbehandling af åreknuder Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Klinik for Åreknuder Indholdsfortegnelse Åreknuder... 3 Symptomer... 4 Behandling... 4 Dine forberedelser til skumbehandling...

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere