Behandling af tryksår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af tryksår"

Transkript

1 Behandling af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP)

2 Behandling af tryksår Kort version af guidelines Udviklet af European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) 1

3 Indledning Disse guidelines samler retningslinjer til forebyggelse og behandling af tryksår. De er udviklet gennem et fireårigt samarbejde mellem European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) og American National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Den mere detaljerede version af guidelines Clinical Practice Guideline indeholder en detaljeret analyse og diskussion af tilgængelig forskning, kritiske evalueringer af eksisterende antagelser og viden på området, en beskrivelse af metoderne brugt til at udvikle guidelines samt anerkendelser af redaktører, forfattere og andre bidragyderes indsats. Denne Kort version af guidelines indeholder uddrag af Clinical Practice Guideline, men brugere bør ikke udelukkende sætte deres lid til disse uddrag. Udskrifter af begge udgaver af disse korte versioner af guidelines, på engelsk, er tilgængelige på NPUAP s hjemmeside (www.npuap.org). Korte versioner af guidelines er oversat til flere sprog og er tilgængelige på EPUAP s hjemmeside (www.epuap.org). Målet med dette internationale samarbejde var at udvikle evidens-baserede anbefalinger til forebyggelse og behandling af tryksår, der kan bruges af ansatte i sundhedssektoren i hele verden. En eksplicit videnskabelig metodologi er brugt til at identificere og evaluere tilgængelig forskning. I mangel på endegyldige svar, bruges ekspertvurderinger (der ofte har baggrund i indirekte beviser og andre guidelines) som baggrund for disse anbefalinger. Anbefalingerne blev gjort tilgængelige for 903 personer og 146 organisationer/foreninger, der blev registreret som interessenter, i 63 lande på seks forskellige kontinenter. De endelige guidelines er baseret på tilgængelig forskning, samt akkumuleret viden hos EPUAP, NPUAP og interessenterne. Foreslået citering EPUAP og NPUAP hilser brug og bearbejdelser af disse guidelines velkommen på nationalt såvel som lokalt plan. Vi anmoder dog om, at der bruges kildehenvisning i følgende format: European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel;

4 International guideline Behandling af tryksår: Kort version af guidelines European Pressure Ulcer Advisory panel & National Pressure Ulcer Advisory Panel 2009 Der er mulighed for udskrift af de originale guidelines på engelsk via National Pressure Ulcer Advisory Panel (www.npuap.org). Oversat af: 3

5 Afgrænsning og hensigtsmæssig brug af disse guidelines Disse guidelines er systematisk udviklede udsagn, der skal hjælpe behandler og person til at vælge den korrekte sundhedspleje under de givne kliniske omstændigheder. Anbefalingerne er ikke nødvendigvis passende til enhver situation. Valget af en given anbefaling skal tages af en person med sundhedsfaglig baggrund i lyset af tilgængelige ressourcer og personens omstændigheder. Intet i disse guidelines skal betragtes som medicinske anbefalinger til brug i specifikke tilfælde. På baggrund af den stramme metodologi brugt til at udvikle disse guidelines mener NPUAP og EPUAP, at forskningen der ligger til grund for disse guidelines, er både pålidelig og korrekt. Vi garanterer dog ikke for pålidelighed eller korrekthed, hvad angår de enkelte rapporter, der refereres til i dette dokument. Disse guidelines, samt enhver anbefaling i dem, er beregnet udelukkende til undervisning og oplysning. Disse guidelines indeholder information, der var korrekt, da de blev udgivet. Forskning og teknologi ændrer sig hurtigt, og anbefalingerne i disse guidelines er muligvis ikke konsistente med fremtidige fremskridt. Plejepersonalet er selv ansvarlig for at opdatere sin viden indenfor forskning og teknologiske fremskridt, da denne viden kan påvirke behandlerens beslutninger. Generiske produktnavne er brugt. Intet i disse guidelines er ment som blåstempling eller reklame for specifikke produkter. Disse guidelines kan ikke bruges til at klassificere produkter eller i forhold til regler for bevilling. 4

6 Indholdsfortegnelse Formål og område... 6 Metodevalg... 6 Udvikling af et internationalt klassifikationssystem til tryksår... 7 Anbefalinger vedrørende behandling af tryksår Klassifikation af tryksår Vurdering og overvågning af heling Ernæringens rolle for tryksårsheling Smertevurdering og styring Underlag i behandlingen af tryksår (madrasser og puder) Oprensning Debridering/sårrevision Bandager Vurdering og behandling af infektioner Biofysiske forbindelser ved behandling af tryksår Biologiske bandager til behandling af tryksår Vækstfaktorer til behandling af tryksår Kirurgi mod tryksår Tryksårsbehandling hos personer der modtager palliativ behandling Forfatternes tak Epilog

7 Formål og område Det overordnede formål med dette internationale samarbejde var, at udvikle evidens-baserede anbefalinger til forebyggelsen og behandlingen af tryksår til brug for plejepersonale over hele verden. En fælles Guideline Development Group med medlemmer fra både NPUAP og EPUAP planlagde guidelineudviklingen og gennemlæste al dokumentation. For at lette logistikken tog EPUAP ledelse med hensyn til anbefalinger til tryksårsforebyggelse, mens NPUAP ledede anbefalingerne til behandling af tryksår. Formålet med anbefalingerne til behandling er at guide evidensbaseret pleje for personer med tryksår. Behandlingsanbefalingerne gælder alle personer uanset hvor de opholder sig. Disse guidelines er beregnet til behandlere, der er involveret i at behandle personer, der har tryksår. De vil også guide personer med tryksår og plejepersonale. Personer, der har tryksår, er normalt i risiko for at udvikle flere tryksår; derfor skal guidelines til forebyggelse også følges til disse personer. Baseret på resultaterne af en analyse af forskellene på eksisterende guidelines til behandling af tryksår, gives anbefalinger vedrørende flere specielle populationer, der hvor der findes evidens. Dette inkluderer rygmarvsskadede, børn og unge, kritisk syge personer, bariatriske personer og personer, der har brug for palliativ pleje. Metodevalg En stram og eksplicit metodologi blev anvendt under udarbejdelsen af disse guidelines. (Se Clinical Practice Guidelines for en mere detaljeret beskrivelse.) Al dokumentation blev kvalitetssikret. De enkelte studier blev klassificeret efter design og kvalitet (Se Tabel 1). Den samlede mængde af evidens, der støttede en anbefaling blev undersøgt, og en bevisstyrke vurdering blev givet, baseret på kriterier, angivet i Tabel 2. Tabel 1. Niveau for evidens for individuelle studier Niveau 1. Store randomiserede undersøgelse(r) med klare resultater (og en lav fejlrisiko) 2. Små randomiserede undersøgelse(r) med usikre resultater (og en moderat til stor fejlrisiko) 3. Ikke randomiserede undersøgelse(r) med sideløbende eller samtidig kontrolgruppe 4. Ikke randomiserede undersøgelse(r) med historisk kontrolgruppe 5. Case serier uden kontrolgruppe. Antal undersøgelsesdeltagere er angivet. Tilpasset ud fra Sackett, Se en diskussion af metodologien for udviklingen af guidelines i Clinical Practice guideline 6

8 Tabel 2. Vurdering af bevisstyrke for hver anbefaling Bevisstyrke A. Anbefalingen understøttes af direkte videnskabelig evidens fra kontrollerede forsøg vedrørende tryksår hos mennesker (eller mennesker med risiko for tryksår). Forsøgene er korrekt designede og implementerede, og deres statistiske resultater støtter konsekvent guidelinens anbefaling (Niveau 1 studie påkrævet). B. Anbefalingen understøttes af direkte videnskabelig evidens fra kliniske serier vedrørende tryksår hos mennesker (eller mennesker med risiko for at udvikle tryksår). Serierne er korrekt designede og implementerede og leverer statistiske resultater, der konsekvent støtter anbefalingen. (Niveau 2,3,4,5 studier) C. Anbefalingen understøttes af indirekte evidens (f.eks. studier på mennesker uden kroniske sår eller med andre typer af kroniske sår end tryksår, studier på dyr) og/eller ekspertvurderinger. Disse kliniske guidelines er baseret på aktuel forskning og skal revideres, når ny evidens i fremtiden bliver udgivet. Fremtidig forskning bør fokusere på områder, der har svag eller manglende evidens. Udvikling af et internationalt klassifikationssystem til tryksår Som en del af processen med at udvikle guidelines, udviklede NPUAP og EPUAP et fælles internationalt definitions- og klassifikations system for tryksår. I løbet af de seneste år har medlemmer af de to organisationer haft løbende diskussioner omkring lighedspunkter mellem NPUAP s og EPUAP s systemer til at klassificere eller bestemme stadie på tryksår. Når vi lancerer internationale guidelines til forebyggelse og behandling af tryksår, anser vi det for et ideelt tidspunkt at udvikle et fælles klassifikations system, som kan bruges internationalt. At klassificere eller bestemme stadie medfører en progression fra I til III eller IV, men det er ikke altid tilfældet. Vi forsøgte at finde et fælles ord til at beskrive et stadie eller en grad og kunne ikke finde det. Kategori blev forslået som et neutralt ord i stedet for stadie eller grad. Selv om det forekom fremmed for dem, der var vant til andre termer, har kategori den fordel, at det er en ikke-hierarkisk betegnelse, og den tillader os at befri os fra den misforståede opfattelse af at udvikling sker fra I til IV og heling sker fra IV til I. Vi anerkender at ordene stadie og grad er i familie og derfor foreslår vi, at man bruger det ord (dvs. stadie, grad eller kategori), som virker mest præcist og forståeligt. Efter vores mening er det mest betydningsfulde udbytte af dette samarbejde nemlig, at de nuværende definitioner af tryksår og niveauerne for vævsskader er ens, selv om en bestemt gruppe kan betegne dem som enten stadie, grad eller kategori. 7

9 Vi er blevet enige om fire niveauer af skader. I erkendelse af at betegnelserne uklassificeret/uidentificérbar og dyb vævsskade generelt er betegnet som grad IV i Europa, har NPUAP accepteret at sætte dem ind i en separat tekst i guidelines. Denne forskel vil fortsat være en problemstilling, når data skal sammenlignes på tværs af lande. Fælles definition af tryksår Et tryksår er en lokaliseret skade på huden og/eller det underliggende væv, normalt ved et knoglefremspring, der er et resultat af tryk eller tryk kombineret med forskydning. Flere medvirkende eller modsigende faktorer er associeret med tryksår; betydningen af disse faktorer er endnu ikke belyst. International NPUAP-EPUAP klassifikation af tryksår Kategori/Stadie I: Ikke-blegnende rødme af intakt hud Intakt hud med en rødme, der ikke bliver bleg ved tryk på et lokalt område normalt over et knoglefremspring. Forskydning af huden, varme, ødem, hårdhed eller smerte kan også forekomme. Mørk pigmenteret hud har ikke nødvendigvis synlig afblegning. Yderligere beskrivelse: Området kan være smertefuldt, fast, blødt, varmere eller koldere end omkringliggende væv. Kategori/stadie I kan være svært at opdage hos personer med mørke nuancer af huden. Kategori/Stadie II: Delvis tab af hudlag eller vabel Delvis tab af dermis, fremstående som et lavt, åbent sår med et rødt/pink sårleje, uden dødt væv. Kan også vise sig som en intakt, eller åben/revnet serumfyldt eller sero-sanginøs vabel. Yderligere beskrivelse: Ses som et skinnende eller tørt, lavt sår uden dødt væv eller blåt mærke. Denne kategori bør ikke bruges til at beskrive flænger i huden, tape skader, inkontinens-relateret dermatitis, maceration eller hudafskrabninger. Blå mærker indikerer dyb vævsskade. Kategori/Stadie III: Fuldhudstab (synlig fedt) Fuldstændigt tab af hudlag. Subkutant fedt kan være synligt, men knogler, sener eller muskler er ikke blotlagt. Noget dødt væv kan fremstå. Kan inkludere underminering og tunnelling. Yderligere beskrivelse: Dybden af Kategori/Stadie III tryksår varierer efter anatomisk placering. Øre- næse- baghoved- og malleoler har ikke (fedt) subkutant væv og her kan Kategori/Stadie III sår være overfladiske. I modsætning hertil kan fedtholdige områder udvikle ekstremt dybe Kategori/Stadie III tryksår. Knogler/sener er ikke synlige eller direkte palpable. Kategori/stadie IV: Tab af alle vævslag (synlig muskel/knogle) Tab af alle vævslag med synlige knogler, sener eller muskler. Dødt væv eller pus kan være til stede. Ofte inkluderer det underminering og tunnelling. Yderligere beskrivelse: Dybden af Kategori/Stadie IV tryksår varierer efter anatomisk placering. Øre- næse- baghoved- og malleoler har ikke (fedt) subkutant væv, og disse sår kan være overfladiske. Kategori/Stadie IV sår kan strække sig til muskler og/eller støttevæv (f.eks. muskelhinder, sener eller ledkapsler), hvilket gør osteomyelitis eller osteitis sandsynlig. Blotlagte knogler/muskler er synlige eller direkte palpable. 8

10 Yderligere kategorier for USA Ikke klassifiérbar/ikke klassificeret: Fuldstændig tab af hud og væv - ukendt dybde Tab af alle vævslag, hvor den faktiske dybde af såret er fuldstændig skjult af dødt væv (gult, solbrun, gråt, grønt eller brunt) og/eller sårskorpe (solbrun, brun eller sort) i sårlejet. Yderligere beskrivelse: Før den rette mængde af dødt væv og/eller sårskorpe er fjernet, er det ikke muligt at bestemme den præcise dybde; men den vil være enten Kategori/Stadie III eller IV. Stabil (tør, klæbrig, intakt uden erythem eller pus i en bakteriel infektion) sårskorpe på hælene fungerer som kroppens naturlige (biologiske) dække og bør ikke fjernes. Mistanke om dyb vævsskade - ukendt dybde Et lilla eller rødbrunt lokaliseret område af misfarvet, intakt hud eller blodfyldt vabel der skyldes skade af underliggende, blødt væv fra tryk og/eller forskydning. Yderligere beskrivelse: Forud for dette kan området have været smertefuldt, fast, grødagtigt, sumpet, varmere eller koldere end det omkringliggende væv. Skade på det dybe væv kan være svært at opdage hos individer med mørkere hudfarver. Udviklingen kan inkludere en tynd vabel hen over en mørk sårbund. Såret kan udvikle sig yderligere og blive dækket af en tynd skorpe. Udviklingen kan ske hurtig og inkludere flere vævslag selv under behandling. 9

11 Anbefalinger vedrørende behandling af tryksår Klassifikation af tryksår 1. Brug et valideret tryksårs klassifikations system til at dokumentere niveauet af vævs tab 2. Brug ikke et tryksårs klassifikations system til at beskrive vævstab i andre sår end tryksår 3. Uddan plejepersonalet i de specielle klassifikationsteknikker, der skal bruges hos personer med mørk pigmenteret hud (Bevisstyrke = B) 3.1. Uskadt hud: Kategori/Stadie I tryksår og mistanke om dyb vævsskade kan være svære at opdage udelukkende ved visuel inspektion hos personer med mørk hud. Bedøm forskelle i hudens temperatur, hudens farve, vævets konsistens (fx sumpet eller fast) og smerte i ramte områder og normal hud, når huden er uskadt. (Bevisstyrke = B) 3.2. Åbne tryksår: Inflammatorisk rødme der stammer fra cellulitis og dybere vævsskade kan være svære at opdage hos personer med mørk hud. Bedøm huden for varme, ømhed, smerte eller ændring i vævets konsistens for at identificere graden af inflammation og mulig cellulitis og/eller underminering i tryksår, der ses som åbne tryksår (fx Kategori/Stadie II, III, IV og uklassificerbare sår) 4. Uddan plejepersonalet i at differentiere mellem tryksår og andre typer sår (f.eks. venøse sår, arterielle sår, neuropatiske sår, dermatitis forårsaget af inkontinens, flænger i huden og intertrigo). 5. Uddan plejepersonalet i den korrekte brug af klassifikationssystemet og udseendet af forskellige vævstyper på steder, hvor tryksår ofte forekommer. (Bevisstyrke = B) 6. Bekræft pålideligheden af klassifikationerne blandt det plejepersonale, der er ansvarligt for at klassificere tryksår. (Bevisstyrke = B) 7. Klassificer ikke tryksår på slimhinder. 10

12 Vurdering og overvågning af heling Vurdering af personen med tryksår 1. Udfør en komplet indledende undersøgelse af personen med tryksår, der inkluderer: Personens og familiens mål for plejen. Hvis personen ikke er i stand til at deltage, konsultér da familie og/eller samlever. En komplet helbreds-, medicinsk- og social forhistorie. En fokuseret fysisk undersøgelse, der inkluderer: Faktorer der kan påvirke helingen (f.eks. svækket blodgennemstrømning, nedsat følelse, systemisk infektion). Vaskulær undersøgelse i tilfælde af ekstremitets sår (f.eks. fysisk undersøgelse, historik vedrørende klaudikatis og ankel-arm indeks eller tåtryk) Laboratorietest og røntgen efter behov. Ernæringsmæssig vurdering (se afsnit om ernæring i disse guidelines). Smerte relateret til tryksår (se afsnit om smerte i disse guidelines). Risiko for udvikling af yderligere tryksår (se Forebyggelse). Psykologisk helbredstilstand, adfærd og erkendelse. Sociale og finansielle støttesystemer. Funktionel kapacitet, specielt med hensyn til positionering, holdning og behovet for hjælpemidler og hjælp fra plejepersonale. Brugen af manøvrer der afhjælper tryk. Overholdelse af brug af manøvrer der afhjælper tryk. Helhedsvurdering af sidde- og sengeoverflader (brug og slid). Personens og familiens viden og overbevisning vedrørende udvikling og heling af tryksår. 2. Revurdér personen hvis såret ikke viser tegn på heling som forventet på trods af passende sårpleje, trykfordeling og ernæring Forvent helingstegn hos de fleste personer i løbet af to uger. (Bevisstyrke = B) 2.2. Tilpas forventningerne i tilfælde af mange forskellige faktorer (specielt ikkemodificérbare faktorer) der hæmmer sårhelingen (f.eks. vedvarende underernæring, dårlig perfusion samt tilstedeværelsen af andre sygdomme, der er kendt for at hæmme sårheling). (Bevisstyrke = B) 2.3. Undervis personen og hans/hendes familie i den normale helingsproces og hold dem opdateret om fremskridt (eller mangel på samme) mod heling, inklusiv 11

13 tegn og symptomer, som den ansvarlige for plejen bør informeres om. Vurdering af tryksår 1. Foretag en vurdering af tryksåret i begyndelsen og revurdér derefter mindst en gang om ugen, dokumentér fundene. En periode på to uger anbefales til at evaluere fremskridt mod heling. En ugentlig vurdering giver dog mulighed for, at plejepersonalet kan opdage tidlige komplikationer og kan foretage de nødvendige ændringer af plejen. 2. Hver gang der skiftes bandage hold da øje med, om der er en udvikling i gang, der kan indikere nødvendighed af ændringer i behandlingen (f.eks. forbedringer af såret, forværrelse af såret, mere eller mindre ekssudat, tegn på infektion eller andre komplikationer). (Bevisstyrke = C) 3. Vurder og angiv nøjagtig fysiske karakteristika, så som placering, Kategori/Stadie, størrelse, vævstype(r), tilstand for sårleje og området omkring såret, sårets kanter, sinuskanaler, underminering, tunneller, ekssudat, nekrotisk væv, lugt, tilstedeværelse/fravær af granuleret væv og epithelialisation Placer personen i en konsekvent, neutral position ved opmåling af såret Længde og bredde: Vælg en ensartet, konsekvent metode til at måle sårets længde og bredde, således at der er mulighed for en meningsfuld sammenligning over tid. (Bevisstyrke = B) 3.3. Sårdybde, tunneller og underminering: Vælg en ensartet, konsekvent metode til at måle sårets dybde. Man bør være forsigtig for at undgå at gøre skade, når man måler sårlejets dybde eller bestemmer graden af tunneller og underminering Brug de fundne resultater af undersøgelsen af tryksåret til at planlægge indgreb, der vil styrke helingen af såret bedst muligt. (Bevisstyrke= C) Behandlingsbehovene for et tryksår ændres over tid, både med hensyn til forbedring og forværring. Behandlingsstrategierne bør tilpasses løbende baseret på sårets aktuelle status. Metoder til at overvåge helingsprocessen 1. Vurder fremskridt af heling ved hjælp af en eller flere af de følgende metoder: 12

14 1.1. Brug et valideret værktøj, så som Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH ) værktøjet eller Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT), tidligere kendt som Pressure Sore Status Tool (PSST). (Bevisstyrke = B) 1.2. Foretag en klinisk vurdering for at bedømme tegn på heling, så som en faldende mængde ekssudat, en aftagende sårstørrelse og forbedringer i sårlejevævet Overvej brugen af fotografier fra udgangspunktet, samt over tid (når udstyret er til rådighed), for at overvåge helingen af tryksåret over tid. Brug standard fotografiteknikker Overvej brugen af pålidelige og valide elektroniske dataindsamlingsværktøjer. (Bevisstyrke= C) 2. Revurder tryksåret, plejeplanen samt personen, hvis tryksåret ikke viser fremskridt i løbet af to uger (eller som forventet, betinget af personens generelle tilstand og evne til at hele) Denne anbefaling gælder for situationer, hvor målet er heling (med andre ord, hensigten er at hele) Tegn på forværring bør håndteres med det samme. Ernæringens rolle for tryksårsheling 1. Undersøg og vurder den ernæringsmæssige status for alle personer, der har tryksår ved indlæggelse, samt hver gang tilstanden ændrer sig og/eller når der ikke observeres fremskridt imod heling af tryksåret Henvis alle personer med tryksår til en diætist til en tidlig vurdering af og indgriben i ernæringsmæssige problemer Vurder vægten hos hver enkelt person for at bestemme vægt, forhistorie samt større vægttab i forhold til sædvanlig kropsvægt (> 5 % ændring på 30 dage eller > 10 % på 180 dage) Vurder personens evne til selv at spise Vurder tilstrækkeligheden af det totale ernæringsmæssige indtag (mad, væske, orale supplementer, enteral/parenteral madning). 2. Sørg for tilstrækkelige kalorier. (Bevisstyrke = B) 2.1. Sørg for kcal/kg kropsvægt til personer, der lider af tryksår. Juster mængderne baseret på vægttab, vægtforøgelse eller niveau af overvægt. Personer, 13

15 der er undervægtige, eller har et signifikant utilsigtet vægttab, kan have brug for yderligere kcal til at stoppe vægttab og/eller tage den tabte vægt på igen Revurder og foretag ændringer (vær gavmild) i ernæringsmæssige restriktioner, når begrænsningerne resulterer i reduceret mad- og væskeindtag. Ændringerne skal styres af en diætist eller en medicinsk uddannet. (Bevisstyrke = C) 2.3. Giv yderligere mad og/eller orale supplementer mellem måltider hvis det er nødvendigt. (Bevisstyrke = B) 2.4. Overvej ernæringsmæssig hjælp (enteral- eller parenteralernæring) når det orale indtag ikke er tilstrækkeligt. Dette skal være i overensstemmelse med personens mål. 3. Giv passende mængder protein med henblik på en positiv nitrogenbalance til personer med tryksår. (Bevisstyrke = B) 3.1. Tilbyd gram protein/kg kropsvægt dagligt til personer med tryksår, når dette er foreneligt med målene for plejen, og revurder når tilstanden ændres Vurder nyrefunktion for at sikre, at store mænger protein er hensigtsmæssigt for personen. 4. Giv og tilskynd til passende mængder af dagligt væskeindtag for at sikre hydrering Overvåg personer for tegn og symptomer på dehydrering: ændringer i vægt, hud turgor, urinoutput, forhøjet serum natrium eller kalkuleret serum osmose Giv ekstra væske til personer der lider af dehydrering, forhøjet temperatur, opkast, voldsom sved, diarre eller kraftigt væskende sår. 5. Giv passende mængder af vitaminer og mineraler. (Bevisstyrke = B) 5.1. Tilskynd til indtagelse af en varieret diæt, der indeholder gode kilder til vitaminer og mineraler. (Bevisstyrke = B) 5.2. Tilbyd et supplement af mineraler og vitaminer, når det ernæringsmæssige indtag er dårligt, eller når der er mistanke om eller sikkerhed for mangler. (Bevisstyrke = B) 14

16 Smertevurdering og styring Undersøg for smerter 1. Undersøg alle personer for smerter relateret til tryksår eller smerter fremkaldt af tryksårsbehandling. (Bevisstyrke = B) 2. Undersøg for tryksårsrelaterede smerter hos voksne ved hjælp af en valideret skala. (Bevisstyrke = B) 3. Undersøg for smerter hos nyfødte og børn ved hjælp af en valideret skala Brug FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, and Consolability) værktøjet til børn fra 2 måneder til 7 år Brug CRIES (Crying; Requires O2 for Saturation >95%; Increasing vital signs; Expression; Sleepless) skalaen til nyfødte op til 6 måneder. 4. En smerteundersøgelse bør inkludere en vurdering af kropssprog og nonverbale tegn (f.eks. ændringer i aktivitetsniveau, manglende appetit, afskærmning, brug af grimasser og stønnen). Smerteforebyggelse 1. Brug en lift eller et glidelagen for at minimere friktion og/eller forskydning, når en person repositioneres og hold sengetøjet glat og uden folder. 2. Undgå om muligt at placere personen på tryksåret (se afsnit om trykfordelende underlag og repositionering). 3. Undgå stillinger der øger tryk, så som Fowler s stilling større end 30 grader, 90 graders sideliggende stilling eller den halvt-liggende stilling. 4. Minimer smerter fra tryksår ved at være forsigtig omkring sår: skyl i stedet for at gnide unødvendigt når såret renses, og beskyt huden på sårets kant. Generel smertehåndtering 1. Organiser plejen således, at den er koordineret med administrationen af smertestillende medicin, og at antallet af forstyrrelser minimeres. Prioriter behandlingen. 2. Tilskynd personer til at bede om pauser, når vedkommende modtager behandling, der forårsager smerte. 3. Reducer smerter fra tryksår ved at holde såret tildækket og fugtet og ved at bruge en ikke klæbende bandage. (Bemærk: Stabile, tørre sårskorper fugtes normalt ikke.) (Bevisstyrke = B) 4. Brug bandager hvor sandsynligheden for smerte er lille og/eller bandager, der skiftes sjældnere (f.eks. hydro kolloider, hydrogel, alginate bandager, polymere membran 15

17 skumbandager, bandager af blødt silikone og bandager imprægnerede med ibuprofen (ikke tilgængelige i USA)). Bemærk: Gaze bandager er mere sandsynlige til at forårsage smerte. Se Afsnittet om bandager for yderligere information. 5. For en person med smerter forårsaget af tryksår, kan musik, meditation, distrahering, samtale og guidet visualisering en gang i mellem være gavnlig. 6. Giv smertestillende medicin regelmæssigt i korrekte doser for at kontrollere kroniske smerter, jævnfør WHO s doseringsstige. 7. Tilskynd til repositionering som en måde at mindske smerte på, hvis dette er i overensstemmelse med personens ønsker. Reducer debridement smerter 1. Brug passende smertekontrollerende tiltag, inklusiv øgede doser ved manipulering af såret, rensning, skift af bandage, debridering, etc. (se afsnit om rensning, bandager, debridering etc. for yderligere specifikke anbefalinger). 2. Overvej at bruge topiske opioider (diamorfin eller benzydamine 3%) for at reducere eller helt fjerne smerter i forbindelse med tryksår. (Bevisstyrke = B) 3. Giv topiske lægemidler ifølge producentens anvisninger, så der er passende tid til virkning, før såret behandles. Styring af kroniske smerter 1. Styr vedvarende smerter fra tryksår (neuropatisk) med lokalbedøvelse eller et adjuvant (antidepressiv eller antiepileptisk), såvel som med transkutan nervestimulering, brug af varm applikation eller tricycliske antidepressiver. 2. Henvis personer med kroniske smerter forårsaget af tryksår til en passende smerte- og/eller sårklinik ressource. Undervis personer, familie og plejepersonale 1. Undervis personer, plejere og plejepersonale i årsager, vurdering og behandling af smerter forårsaget af tryksår. Underlag i behandlingen af tryksår (madrasser og puder) Dette afsnit handler om anbefalinger vedrørende underlag til personer med eksisterende tryksår. Se afsnittet om underlag i forebyggelses guidelines for information om forebyggelse af yderligere tryksår, samt generel vejledning om positionering. Se ordforklaringerne i Clinical Practice Guideline for udvalgte termer og definitioner i forbindelse med underlag. Trykreducerende underlag alene kan hverken forbygge eller hele tryksår. De skal bruges som en del af det samlede program for forebyggelse og behandling. Når tryksår forværres eller ikke heler 16

18 bør plejepersonalet overveje at udskifte det nuværende underlag med et, der forbedrer fordelingen af tryk og mikroklimaet (styring af varme og fugt) for personen. Udskiftning af underlaget er kun en af flere strategier, der skal overvejes. Personen og hans/hendes tryksår bør vurderes igen. Præventive indgreb og lokal sårpleje bør intensiveres efter behov. En markant øget risiko kan også udløse en sådan revurdering af personen såvel som af underlaget. Generelle anbefalinger Underlag (madrasser og puder) 1. Forsyn personen med et underlag, der passer til vedkommendes behov for redistribuering af tryk, reducering af forskydningskræfter og mikroklimakontrol. 2. Udskift den eksisterende madras med en madras, der leverer bedre fordeling af tryk, reducering af forskydningskræfter samt mikroklima kontrol for personen, hvis han eller hun: Ikke kan flyttes væk fra såret Har tryksår på to eller flere liggeoverflader (f.eks. korsbenet og trochanter), der begrænser mulighederne for at vende personen Ikke viser helingstegn eller såret forværres, på trods af passende og omfattende pleje Har stor risiko for yderligere tryksår Rammer bunden på den eksisterende overflade 3. Hvis tryksår ikke heler: 3.1. Revurdér personen samt hans/hendes tryksår Intensiver strategier til forebyggelse som indikeret Overvej at skifte underlaget, for at forbedre fordelingen af tryk, reducere forskydningskræfter og forbedre mikroklima kontrollen, så det passer med personens behov. 4. Før den eksisterende madras udskiftes: 4.1. Evaluer effektiviteten af tidligere og nuværende forebyggelses- og behandlingsplan Sæt målene for behandlingen, så de er i overensstemmelse med personens mål, værdier og livsstil. 5. Vælg et underlag, der opfylder personens behov. Overvej følgende faktorer: Antal, sværhedsgrad og placering af tryksår; Risiko for yderligere tryksår; 17

19 Nødvendigheden af ekstra egenskaber, så som muligheden for at styre fugt, temperatur og friktion/forskydning. 6. Vælg et underlag, der er foreneligt med plejen. 7. Evaluer, hver gang man ser dem, om underlagene er passende og funktionelle. (Bevisstyrke = C) 8. Bekræft at underlaget stadig lever op til de originale specifikationer, før det bruges til en person med eksisterende tryksår. 9. Identificer og forebyg potentielle komplikationer ved brug af underlag. Se Clinical Practice Guideline for yderligere detaljer. 10. Vælg hjælpemidler til positionering samt underlag til inkontinens, der er kompatible med underlaget. Begræns mængden af sengetøj og lagner på sengen. Positionering 1. Placer ikke en person direkte på et tryksår. 2. Fortsæt med at vende og repositionere personen uanset hvilket underlag, der bruges. Hyppigheden af vendingen baseres på typen af underlag og personens tilbagemelding. 3. Undersøg huden for yderligere skade, hver gang personen vendes eller repositioneres i sengen. Vend ikke personen om på en flade af kroppen der er beskadiget eller stadig er rød fra tidligere tryk, specielt hvis det rødmende område ikke bleger ved tryk (f.eks. Kategori/Stadie I tryksår). 4. Begræns hævning af hovedgærdet til 30 grader for sengeliggende personer, medmindre dette er kontra indiceret af en anden diagnose. Tilskynd personer til at sove i en 30 til 40 graders sideliggende stilling eller fladt i sengen, medmindre det er kontraindiceret. 5. Brug hjælpemidler til flytning for at reducere friktion og forskydning. Løft træk ikke personen når vedkommende repositioneres. Efterlad ikke flytnings- eller håndteringsudstyr under personen efter brug. 6. Tilskynd til aktiviteter så hurtigt som personen kan klare det. 7. Lad ikke en person ligge på et bækken længere end nødvendigt. 8. Brug ikke hjælpemidler, der er cirkulære eller ringformede. 9. Brug ikke varmeapparater (f.eks. varmedunke, varmepuder, indbyggede sengevarmere) direkte på tryksår. 18

20 Varme øger stofskiftet, er svedfremmende og mindsker vævets tolerance for tryk. Når kroppen ikke kan komme af med varme, øger det risikoen for maceration af huden, og det kan hæmme helingen. Kategori /Stadie I og II tryksår Bemærk: Valget af trykfordelende underlag er komplekst og kan ikke besluttes udelukkende på baggrund af sårets kategori. I sengen 1. Overvej at bruge madrasser af højkvalitets skum eller lignende, ikke strømdrevne trykfordelende underlag, der fordeler trykket, til tryksår i kategori I og II. 2. Undgå længerevarende elevation af hovedgærdet så personen synker/presses sammen og tryk og forskydning placeres på korsbenet og halebenet. I en stol 1. Brug en siddepude der fordeler tryk i stolen til personer med kategori I eller II tryksår. 2. Minimer den tid personen sidder, og konsultér en specialist, hvis tryksår forværres på den valgte siddepude. 3. Vær sikker på at fødderne er støttet korrekt, enten direkte på gulvet, på en fodskammel eller på fodstøtterne, når personen sidder (ret) i en stol ved siden af sengen, eller i en kørestol. 4. Hvis det er nødvendigt for en person med tryksår på korsben/haleben eller siddeknogler at sidde i en stol, begræns siddetiden til tre gange 60 minutter per dag eller mindre. Konsultér en specialist for at vedkommende kan finde en passende siddepude og/eller positioneringsteknikker for at undgå eller minimere tryk på såret. 5. Undgå at en person med sår på siddeknoglerne sidder ret op (i sengen eller på en stol) 6. Foretag ændringer i siddetidsskemaet, og reevaluer siddepuden samt personens siddestilling, hvis såret forværres eller ikke viser tegn på forbedring. Kategori/Stadie I og II tryksår på hælen Bemærk: Valget af trykfordelende underlag er komplekst og kan ikke besluttes udelukkende på baggrund af sårets kategori. Afhjælp tryk på hælen(e) ved kategori/stadie I eller II tryksår, ved at placere benene på en pude, således at hælen(e) svæver over sengen eller ved at bruge trykaflastende hjælpemidler med hælophæng. (Bevisstyrke = B) 19

Guidelines til tryksår

Guidelines til tryksår Guidelines til tryksår Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer til muligheder

Læs mere

Principper for sårbehandling og bandagevalg

Principper for sårbehandling og bandagevalg Principper for sårbehandling og bandagevalg Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling af såret Lokal

Læs mere

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes Skaden sker ofte på grund af direkte tryk eller forskydning (shear)

Læs mere

Guidelines til tryksår Forebyggelse Udviklet af Fra barrierer til muligheder

Guidelines til tryksår Forebyggelse Udviklet af Fra barrierer til muligheder Guidelines til tryksår Forebyggelse Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer

Læs mere

Forebyggelse af tryksår

Forebyggelse af tryksår Forebyggelse af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Forebyggelse af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Sårbehandling med kvalitet

Sårbehandling med kvalitet Sårbehandling med kvalitet Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Hvad giver kvalitet i sårbehandlingen? Diagnose primær behandling God kompression Primær behandling af sår Akutte

Læs mere

Engangshælløfter mod tryksår. Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår?

Engangshælløfter mod tryksår. Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår? Trykaflastning Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår? Af Aase Fremmelevholm, Tryksårssygeplejerske, Odense Universitetshospital Aase Fremmelevholm Tryksårssygeplejerske Odense

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Flyt trykket og forebyg tryksår

Flyt trykket og forebyg tryksår Flyt trykket og forebyg tryksår 1 Vide lidt om hvordan Eksempler og demo Sammenfatning og anbefalinger 2 Et enkelt tryksår koster ca. 200.000 kr. (Bækmark N. Hjemmeside om tryksår. Ortopædkirurgisk afdeling,

Læs mere

Lejring (og forflytning) af borger i særlige situationer

Lejring (og forflytning) af borger i særlige situationer 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Lejring (og forflytning)

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: 2 arbejdsdage.

Læs mere

Kinetic Concepts Inc. KCI Medical ApS

Kinetic Concepts Inc. KCI Medical ApS Kinetic Concepts Inc Hvem er vi og hvad står vi for En verdensomspændende medicoteknisk virksomhed Førende indenfor sårheling og terapeutiske madrasser og senge Arbejder intenst med at forbedre kvaliteten

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Sutur af hudsår med instrumenter

Sutur af hudsår med instrumenter Sutur af hudsår med instrumenter INDIKATION Når såret ikke er potentielt kontamineret (ikke svært forurenede sår, bidsår o.lign), skal det sutureres inden 6 timer fra skadestidspunktet. Dette kaldes primær

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Sov bedre. - mærk en forskel

Sov bedre. - mærk en forskel Sov bedre - mærk en forskel [ Værd at vide ] Du behøver ikke at vide, hvad der er i din madras for at ligge godt. Men vi ved, hvad du behøver for at ligge godt og få en god nats søvn. Den viden bruger

Læs mere

alpha active 4 HeLMadras

alpha active 4 HeLMadras ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS with people in mind ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer,

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL DORMILET Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL Denne manual skal udleveres til brugeren af produktet. Brugeren bør læse denne manual før produktet tages i brug og gemme manualen til senere brug. Indhold

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

sorbion sachet S Wound Bed Preparation

sorbion sachet S Wound Bed Preparation Produktoversigt Wound Bed Preparation Den enestående Hydration Response Technology i kombinerer fysisk modificerede cellulosefibre med geldannende komponenter. Det tætte samspil mellem de to komponenter

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 22 17.2.2015 19.2.2015 Generelt for alle delaftaler - Mærkning

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

STOMI INFO. Beskyt din hud

STOMI INFO. Beskyt din hud STOMI INFO Beskyt din hud 1 Irriteret eller beskadiget hud? Det er ikke noget, du er nødt til at affinde dig med! Huden omkring stomien kræver opmærksomhed og omsorg fra dig, for at undgå rød og irriteret

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Hej! I denne brochure fortæller vi om, hvordan din sårbehandling med negativt tryk (NPWT) fungerer, og hvorfor vi har valgt at behandle dine sår med

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Datablad 3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Produktbeskrivelse: 3M Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade, serie 9100, er baseret på en helt ny teknologi med en patenteret

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Lægeordination Alle behandlinger af sår, bortset fra mindre overfladiske kvæstsår, kræver forudgående lægeordination.

Lægeordination Alle behandlinger af sår, bortset fra mindre overfladiske kvæstsår, kræver forudgående lægeordination. SÅRHÅNDBOG Indledning Behandling af sår er blandt de ydelser, der fylder aller mest i den kommunale sygepleje. Derfor er der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet fælles vejledninger, instrukser

Læs mere

Tag hånd om kattens led

Tag hånd om kattens led Tag hånd om kattens led En informationsguide til katteejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor At hoppe ned fra sengen, jage og vogte sit revir er bare nogle af de aktiviteter, der udfylder kattens

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende 1 I trygge hænder Hvem har brug for en formstøbt enhed? Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt sammen om produktionen af formstøbte

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere