Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K"

Transkript

1 Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K Fremmødt: Afbud: Ikke mødt: Jan Albrecht, Camilla Bang Lilleør, Bent Andrup, Thomas Trøster, Peter Elleby, Oscar Svendsen, Arne Højlund, Britt Rosenstand Hansen, Kenneth Christensen, Poul Busk Sørensen, Henning Frederiksen, Asger Sørensen, Karen Inger Thorsen, Ida Binderup, Per Sieverts Nielsen, Lisbeth Hansen, Bjarne Hindsgavl, Jesper Lassen, Bente Biering-Sørensen, Hans Melgaard, Johan Gjødvad, Henrik Murmann, Anne-Marie Sejer, Julie Damlund, Peter Højgaard. Lars Udsholt, Birgitte Feiring og Søren Vincents Svendsen Kristian Sønderstrup-Granquist (1. supl.), Hans Chr. Mathiasen, Jan Nielsen Fremmødt af medarbejdere: Ann Christensen, Steen Pedersen, Thorleif Skjødt, Michael Koefod-Hansen, Niels Solholt Christensen (medarbejderrepr. i bestyrelsen) Indbudt: Revisor Henrik O. Larsen DAGSORDEN: 1. Velkomst og valg af mødeleder (herunder præsentation bordene rundt for den nye direktør) Velkomst ved repræsentantskabets formand, Julie Damlund. Meddelelser: Peder Blak er udtrådt af repr. og 1. supl. Kenneth Christensen er herefter indtrådt som medlem af repræsentantskabet. Valg af mødeleder: Jan Albrecht Præsentation af Fælleskassens nye direktør samt af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer: Vores nye direktør for Fælleskassen, Thorleif Skjødt, præsenterede kort sig selv. Han er 39 år, gift og har 2 børn på henholdsvis 5 og 10 år. Startede sit arbejdsliv som elev i Bikuben og har senere været ansat i bl.a. Danske Bank. Der henvises i øvrigt til yderligere præsentation af Thorleif, som kan læses på Fælleskassens hjemmeside. Herefter var der kort præsentation af alle tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer samt tilstedeværende medarbejdere i Fælleskassen. 2. Godkendelse af dagsorden / godkendelse af referat fra møde d. 12. september 2013

2 Mødeindkaldelsen blev godkendt. Referatet fra 12/ blev godkendt. 3. Gennemgang af årsrapport 2013 bilag udsendes pr. mail ca. 1. marts Bilaget er ikke udsendt på forhånd pga. besøg fra Finanstilsynet, hvor sidste oplysninger først fremkom op til weekenden, så derfor har bestyrelsen bedt vores revisor, Henrik O. Larsen, om at gennemgå hovedtallene. Hovedpunkter fra regnskabet: Blank påtegning fra revisor. Resultat: plus 2,157 mio. kr. Nedskrivninger steget med 20%. Finanstilsynet har ved det ordinære tilsyn netto bedt Fælleskassen om at tilbageføre kr. Vi betaler til indskydergarantifonden. Fratrædelsesgodtgørelse til L. F. på 1,1 mio.kr. til pension ved ophør før 65 år.- jf. kontrakten er medregnet i regnskab Hertil kommer ekstra opgaver udført efter aftale for ca kr. Solvens og likviditet er langt bedre end lovkrav. Finanstilsynet har udviklet en nøgletalsdiamant, som helst ikke skal overskrides. Fælleskassen ligger pænt indenfor diamanten/rammen på alle nøgletal. Nettorenteindtægter + 1 mio. kr. i forhold til sidste år. Balance 451 mio. kr. med nogenlunde uændret sammensætning. Repræsentantskabet indstiller årsregnskabet til godkendelse på GF, medmindre den endelige årsrapport afviger væsentligt fra den gennemgåede årsrapport. Taget til efterretning. 4. Orientering fra bestyrelse og direktion v/peter Højgaard. Bestyrelsen har haft meget at arbejde med siden sidst. Hovedsageligt arbejde med rekrutteringsproces i forhold til at få en ny direktør. Bestyrelsen har anvendt et rekrutteringsbureau. Der indkom12 skriftlige ansøgninger, alle meget velkvalificerede. Gennem test, samtaler, og en første runde på 4 ansøgere, som bestyrelsen talte med. Heraf blev 2 udvalgt til endelig samtale også med deltagelse af medarbejder (tillidsrepræsentant). Bestyrelsen traf så det endelige valg. Fælleskassen har haft tilsynsbesøg fra Finanstilsynet i uge 6, hvor der bl.a. blev gennemført tjek af over 60% af Fælleskassens lånearrangementer. En meget grundig gennemgang, som både omfattede gennemgang af engagementer og arbejdsgange mv. Bl.a. er Fælleskassens nedskrivninger blevet nøje gennemgået og Finanstilsynets resultat har resulteret i mindre rettelser både med plus og minus, så Fælleskassens samlede nedskrivninger er tilbageført med netto kr., altså en forbedring af Fælleskassens årsresultat. Dette betyder at Fælleskassen har en sund vurdering af engagementer og nødvendigheden af nedskrivninger. Benchmark med branchen: Risiko at Fælleskassen har en forholdsvis stor eksponering med skolesektoren ved 7 af 10 større engagementer. Finanstilsynets besøg har resulteret i en foreløbig rapport med 15 mindre påbud. Disse blev gennemgået og vil fremgå i den endelige rapport.

3 Heldigt med tilsynsbesøg lige nu i forbindelse med direktørskift. Så ved vi hvor vi er og ny direktør er fuldt oplyst om Fælleskassen ved tiltrædelsen. Vi afventer den endelig rapport før implementering. Bestyrelsen har arbejdet med årsrapporten. Skiftet til revisionsfirmaet Ernst & Young på sidste GF i Nu har vores revisor (personerne) skiftet til det ny KPMG - men vi har valgt firmaet ikke folkene, så vi fastholder vores aftaler. Nu står GF for døren og der skal i den nye periode arbejdes med strategi sammen med vores nye direktør, og direktør, bestyrelse og medarbejdere skal lære hinanden at kende, men kursen skal være efter værdibaseret ledelse. Den outsourcede opgave er (tidl. Birgitte) regnskabsfunktionen, som nu serviceres på Mors. PR-medarbejder-kontrakten (tidl. med Lone) er udløbet, så der skal overvejes, hvad Fælleskassen vil på dette område i forhold til PR og markedsføring. 5. Fælleskassens lønpolitik bilag udleveres til mødet Se bilaget. Skal revideres næste gang i februar Lønpolitikken skal underskrives af hele bestyrelsen og fremlægges på GF. Taget til efterretning. 6. Generalforsamling og andelshavertræf d 8. april 2014 Udvalg med medarbejdere og repræsentantskabsmedlemmer har arbejdet med modellen. Datoen fastholdes, men afholdes i år i Kulturhuset på Islands brygge fra kl Andelshavertræffet bliver i år det at spise og tale sammen. Denne model vil blive evalueret efterfølgende. a) Sted : Kulturhuset på Islands brygge fra kl b) Dagsorden i henhold til vedtægterne 9, stk. 2 Der er ikke indkommet nogen forslag, der skal behandles på GF udover lønpolitikken. c) Dirigent: Poul Busk Sørensen er indstillet. d) Valg til repræsentantskabet genopstillere/nyopstillere Se listen: På valg 2014: Karen Inger Thorsen Peter Højgaard Asger Sørensen genopstiller ikke Poul B. Sørensen Hans Meldgaard Bent Andrup Arne Højlund- genopstiller ikke Thomas Trøster Bjarne Hindsgaul Søren Vincents Svendsen

4 2 afgår fra repræsentantskabet: Asger Sørensen og Arne Højlund. Nye emner opfordres til at stille op. e) Stemmeudvalg 10 medlemmer meldte sig. Jan Albrecht, Johan Gjødvad, Lisbeth Hansen, Henning Frederiksen, Jesper Lassen, Per Sieverts Nielsen, Oscar Svendsen, Ida Binderup, Arne Højlund, Bente Biering-Sørensen Der vælges et par medarbejdere i reserve. f) Valg af revisor Genindstilling af revisionsfirmaet Ernst & Young Drøftelse af bedste mødetidspunkt? Er kl. 17:00 for tidligt for dem, der arbejder? Dette vil blive evalueret af den nye arbejdsgruppe mhp. næste generalforsamling. 7. Temamødet d. 7. nov evaluering Har det den form, det skal have? Er det godt at invitere folk uden for repræsentantskabet? Skulle det hellere være en slags workshop? Bemærkninger fra repræsentantskabet: Der var ikke tid nok til debat med vores oplægsholder. Godt at arrangementet er åbent for alle andelshavere. Måske lidt mere med fokus på debat/diskussion! Måske skal næste møde mere annonceres som andelshavertræf end som tema-møde? Nils Villemoes er booket til at lave oplæg til næste temamøde/andelshavertræf, som er planlagt til 13. november Hvordan kan vi tiltrække flere af de yngre andelshavere til at deltage i vores GF? Måske lidt pep-talk på hjemmesiden for vores næste vigtige arrangement? Skal tema-mødet/træffet kombineres med noget oplysende, som kan bruges af hver enkelt andelshaver? Måske arrangement som Åbent Hus- hvor andelshavere kan medtage gæster? Evt. socialt arrangement omkring Fastelavn for andelshavere og familier med børn? Evt. arrangementer med det vi gerne vil støtte, noget bæredygtigt, noget grønt? Debatter for den unge familie, energirigtig bolig mv.? 8. Evt. Hans Melgaard: Afskedsreception med Lars, - fint arrangement. Dog var indbydelsen stilet til kunder og forretningsforbindelser. Vi må ikke gøre vores andelshavere til kunder. Der var enighed om at det var en uheldig formulering. Termonologien har skiftet gennem tiderne fra andelshavere, medlemmer, brugere til i nogle tilfælde kunder. Vi må bestræbe os på at bruge en fornuftig terminologi for vores andelshavere. Mødet sluttede kl

5 Julie takkede dirigenten og takkede for god ro og orden. Referent: Anne-Marie Sejer

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere