Forord. Orientalia Suecana LXI Suppl. (2012) 1 Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 1980.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Orientalia Suecana LXI Suppl. (2012) 1 Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 1980."

Transkript

1 Forord Arabisk er ikke noget stort universitetsfag, hverken i Danmark eller i de andre nordiske lande: På trods af den stigende globalisering der har betydet at arabisk i dag er det største indvandrersprog i Norden sammen med tyrkisk, at man kan høre arabisk overalt på gader, i busser og indkøbscentre i de større nordiske byer og se arabisk skrevet på alt fra valgplakater til husmure og gravsten i det offentlige rum, er faget målt i forskerstillinger stadig svagt repræsenteret på universiteterne. De små arabiske fagmiljøer ved de nordiske universiteter har til gengæld et godt indbyrdes netværk og har i mange sammenhænge stor faglig glæde af hinanden. En af de forskere der i de sidste 33 år har bidraget aktivt til at tegne arabiskfaget i Norden, Kerstin Eksell, fratræder pr. 1. april 2013 sin stilling som professor ved Københavns Universitet, og i den anledning vil vi gerne sende en fælles nordisk kollegial tak til Kerstin for hendes indsats, både for faget og for forskningen: få har som hun hjulpet nye nordiske forskertalenter på vej og med stor velvilje udviklet og støttet initiativer der kunne forankre arabiskfaget ved de nordiske universiteter. Kerstin har været aktiv i det nordiske arabistmiljø, siden hun i 1980 forsvarede sin doktordisputats om The Analytical Genetive in the Modern Arabic Dialects 1 en afhandling der fik mange positive ord med på vejen af den tids professorer: Professor Christopher Toll udtalte fx. at afhandlingen vittnar om noggrannhet och beläsenhet och om självständig tankeförmåga, och utgör ett värdefullt bidrag till kunskapen om de arabiska dialekterna och deras utveckling i modern tid, og professor Heikki Palva fra Göteborgs universitet skrev i sin udtalelse at afhandlingen var omsorgsfullt utfört och resultaten är vetenskapligt värdefulla. Metoden är adekvat; författarens säkra grepp om de metodiskt svåra frågorna om stil och sociolingvistiska synpunkter är iögonenfallande. Den utförliga och väl underbyggda diakrona sammanfattningen är synnerligen inspirerande och vittnar om förmåga att sätta forskningsresultaten in i ett historiskt sammanhang. [...] Kerstin Eksell är en ambitiös och flitig forskare och lärare med stor intellektuell kapacitet. Siden blev Kerstin ansat ved forskellige nordiske universiteter: Først som docent ved Göteborgs Universitet ( ) og derefter som adjunkt og lektor ved Københavns Universitet for semitisk filologi ( ). I 1988 kom hun til Stockholms Universitet som professor hvor hun var ansat frem 1 Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 1980.

2 viii FORORD til 2001, dog med en afstikker til Københavns Universitet hvor hun var lektorvikar fra Fra 2001 og frem til sin fratrædelse i 2013 var Kerstin professor i semitisk filologi ved Københavns Universitet, og det er den stilling hun nu forlader for at gå på pension. Kerstins forskningsinteresser vidner om stor faglig bredde. Hun har publiceret og undervist inden for så forskelligartede fagområder som arabisk sproghistorie, herunder sammenligninger af arabiske dialekter og semitiske sprog, arabisk litteratur fra før-islamisk poesi over andalusisk litteratur til moderne skønlitteratur, og kulturmøder i Aleksandria, Bagdad og Toledo. Hertil kommer at hun har oversat en række skønlitterære værker fra arabisk til svensk: romaner af Nagib Mahfuz og Elias Khoury og digter af Mahmud Darwish. Hun har aktivt bidraget med både akademiske oplæg og mere formidlende foredrag specielt om moderne arabisk litteratur. Ved at interessere sig for så forskellige fagområder inden for arabistikken har hun, måske endda uden egentlig at gøre sig det klart, gjort en dyd ud af nødvendigheden: Små universitære fagmiljøer har brug for forskere med bredde, hvis de skal kunne leve op til både de studerendes og institutionernes forventninger om at udbyde forskningsbaserede uddannelser på alle niveauer, og den opgave har Kerstin forvaltet med stor omhu. Den faglige bredde er dog ikke sket på bekostning af faglig dybde: Kerstin har både i artikler og bøger vist at hun formår at komme dybt ned i sit stof, hvad enten det angår sproglige eller litterære problemstillinger. Gode eksempler på dette er fx The origin and development of the cursive b-imperfect in Syrian Arabic i Change in Verbal Systems (Frankfurt 2006) og Descriptions of Water in Jahiliya Poetry (Stockholm, 1997), men der kunne nævnes mange flere. Kerstin har aldrig gjort noget stort nummer ud af sig selv for hende har det altid været faget og forskningen, der stod i centrum. For os der kender Kerstin og har samarbejdet med hende gennem årene, er det imidlertid ikke mindst hendes hjælpsomhed og støtte på det personlige plan der vil blive husket. Enhver universitetskarriere har sine op- og nedture, og Kerstin har altid forstået at bidrage med støtte og hjælp, når det var nødvendigt. Vi er en hele generation af nordiske arabister der skylder hende tak for al den hjælp og det engagement, hun har udvist. Som gæsteredaktører på dette nummer af Orientalia Suecana som undtagelsesvist foreligger i både digital og trykt udgave har vi haft den fornøjelse at opleve, hvordan det faglige fællesskab af nordiske arabister og kolleger til Kerstin sammen har løftet en opgave, der på forhånd kunne se

3 FORORD ix næsten umulig ud: Fra initiativet til et festskrift kom til verden under en togtur fra København til Lund i efteråret 2012, til den færdige publikation forelå i trykt form, gik der blot 5 måneder, og det har kun kunnet lade sig gøre, fordi så mange gode mennesker lagde fælles kræfter i projektet. Det gælder både forfatterne som accepterede korte og under andre omstændigheder ganske urimelige deadlines, over Orientalia Suecanas redaktionelle velvilje og tekniske assistance, til Københavns Universitets økonomiske støtte og Syddansk Universitets trykkeri, der professionelt og på rekordtid formåede at transformere alle vores anstrengelser til den trykte udgave. Vi skal hermed takke alle for indsatsen, men understreger at eventuelle redaktionelle brister selvfølgelig er vores. Kerstin har ikke ønsket at markere sin fratrædelse fra professorstillingen ved Københavns Universitet med noget officiel arrangement hun vil jo alligevel forske videre i andet regi og oplever således ikke nogen markant forandring i sit faglige arbejde. Vi håber imidlertid at vi med denne publikation kan sende en kollegial tak til Kerstin for et godt samarbejde i den del af hendes forskerkarriere, som hidtil har været knyttet til de nordiske universiteter, og ser frem til de mange gode publikationer og faglige diskussioner som hun vil bidrage med i årene fremover. Artiklerne i dette nummer Indholdet af dette nummer af Orientalia Suecana afspejler på mange måder de faglige områder som Kerstin enten selv har arbejdet med eller interesseret sig fagligt for. Første del af festskriftet indeholder artikler om semitistik. Finn O. Hvidberg-Hansen, der er professor emeritus i semitisk filologi ved Århus Universitet, skriver om syrisk ikonografi, mens professor Lutz Edzard, Universitetet i Oslo, tager op brugen af kontroversielle termer som sionisme og anti-semitisme i det moderne Mellemøsten. Elie Wardini, professor i arabisk ved Stockholms Universitet, fokuserer på libanesiske stednavne og betragter dem som kilder til den form for aramæisk, der har været brugt i Libanon. Karin Almbladh, der er bibliotekar på det Kungliga Biblioteket i Stockholm og forsker ved Uppsala Universitet, diskuterer en karaitisk bibelkommentar der er bevaret som manuskript på det Kungliga Biblioteket. Anden del består af bidrag indenfor arabistik, hvor den første artikel er skrevet af Heikki Palva, der er professor emeritus i arabisk ved Helsingfors Universitet. Hans artikel indeholder en gengivelse og dialektologisk analyse

4 x FORORD af en fortælling reciteret af en jordansk informant. Gail Ramsay er professor i arabisk ved Uppsala Universitet, og i sin artikel analyserer hun, hvordan arabisk sprog bruges og udvikler sig blandt internetbrugere. Indlæringen af arabisk er fokus i de næste to artikler: først diskuterer Helle Lykke Nielsen, der er lektor ved Syddansk Universitet, resultatet af et pædagogisk forsøg med e-læringsredskaber. Derefter beretter Jørgen Bæk Simonsen, professor ved Københavns Universitet, om hvordan Johannes Pedersen ( ) oplevede det at lære egyptisk talesprog i Kairo i Tredje del indeholder to artikler der behandler moderne arabisk litteratur. Professor Stephan Guth, Universitetet i Oslo, præsenterer først en historisk oversigt af arabisk litteratur fra 1800-tallet op til de helt nye tendenser i begyndelsen af det 21. århundrede. Derefter følger en artikel af Elisabeth Moestrup, studielektor i arabisk ved Århus Universitet og tidligere studerende hos Kerstin Eksell i København. Hun arbejder med sin PhDafhandling om moderne arabisk litteratur, og hendes bidrag til Festskriftet er en diskussion af sprogvarianter og deres betydning hos den marokkanske forfatter Youssef Fadel. Oversættelse fra arabisk er genstand for diskussion i fjerde del, der ligeledes indeholder to bidrag. Det første er skrevet af Tetz Rooke, der er professor i arabisk ved Göteborgs Universitet. Han diskuterer oversættelsesproblematikker i forhold til arabiske digte af Adonis, og hvordan oversættelsen til svensk har påvirket digtene. Det andet bidrag er Christian Høgels artikel om den græske oversættelse af Koranen. Christian Høgel er lektor i klassisk filologi ved Syddansk Universitet, og i sin artikel fremhæver han at den græske Koran kan fungere som dokumentation af tidlig koranfortolkning. Den sidste artikel i dette nummer behandler islam, hvilket ikke hører til Kerstin Eksells kerneområder men viser bredden i hendes kontaktflade blandt forskere. Irmeli Perho, der er docent i arabisk og islamstudier ved Helsingfors Universitet, diskuterer i sit bidrag begrebet magi, og hvordan det tidlige muslimske samfund forholdte sig til magi og magikere. Givet de stramme tidsfrister som dette nummer af Orientalia Suecana har været underlagt, har det ikke været muligt for alle kolleger der måtte ønske det, at bidrage med artikler. De sender derfor i stedet deres bedste hilsner til Kerstin Eksell i en tabula gratulatoria:

5 FORORD xi Leena Ambjörn, professor i arabisk, Lunds Universitet Jaakko Hämeen-Anttila, professor i arabisk og islamstudier, Helsingfors Universitet Bo Holmberg, professor i semitiske sprog, Lunds Universitet Stig Rasmussen, mag. art., tidl. Forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, København Jan Retsö, professor i arabisk, Göteborgs Universitet Joshua Sabih, lektor, Københavns Universitet Odense København og Helsinki Helle Lykke Nielsen Irmeli Perho

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Aalborg Øst Hverdag og fællesskab Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Der er trods alt forskel på Aalborg Øst og Aalborg Øst ( ) Der er rimelig mere fredeligt på den anden side af Humlebakken. Tingene

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Nyt fra Sprognævnet 2003/1 marts Indhold Artikler Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Farvel til formanden Med udgangen af 2002 trådte

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere