Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com"

Transkript

1 Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse

2 Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed. Nu er det vigtigere end nogensinde at udvikle sig. Du udvikler dig via de projekter, som du vælger at prioritere. Det er samtidig i projekterne, at organisationen udvikler sig. Og hvis det er i projekterne, at organisationens fremtid ligger, er det så ikke også værd at investere i at gøre disse projekter succesfulde? Svaret er enkelt. Det handler om: Individuelle kompetenceløft, som bygger et fundament for bedre projektresultater. Og mere end det. Kompetenceløft skaber også energi og gejst, sådan som direktøren i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning udtrykker det i artiklen på side 6. Certificeringer, der øger din markedsværdi. Projektlederuddannelser er kvalitetsmærkede både nationalt og internationalt, når de suppleres med en international certificering. Forskellige meritgivende forløb med eksamen kan også dokumentere viden, erfaring og resultater. Det kan du læse mere om på side 12. Kompetente projektledere, der leverer til tiden og til budget. Vores seneste projektlederundersøgelse blandt ca projektledere viser, at ledelsen af mennesker er en af projektlederens største udfordringer for at nå i mål. Men kan ledelsesadfærd måles for at identificere, hvad der skal forbedres og trænes? Få svaret i artiklen på side 16 om kobling mellem 360 målinger og Golemans ledelsesstile. Udvikling, der løser problemer, mens du lærer. Kompetenceudvikling handler ikke kun om teori og viden, det handler også om at blive bedre til at løse opgaverne i virkeligheden. I Action Learning forløb inddrages projektlederens egne projekter i læringen, og på side 24 fortæller Københavns Energi om deres gode resultater med dette. Jeg håber, at denne publikation vil inspirere dig til at forbedre projektledelseskompetencerne hos dig selv og i din organisation. Mannaz står klar til at hjælpe dig. God læselyst. Claus Havemann Andersen Mannaz A/S 2 Projektledelse

3 Indhold Grundlaget for god projektledelse i Mannaz 04 ArTIKEL: MEGET MErE EnD PrOJEKTLEDELSE 06 Om kompetenceløft i Københavns Kommune Længere udviklingsforløb: Mannaz Projektlederuddannelser 08 Kompetencegivende certificeringer 12 ArTIKEL: KOMPETEnCEr TIL TOPKArAKTEr 14 Temperaturmåling fra Mannaz Offentlig Projektlederuddannelse ArTIKEL: KAn EFFEKTEn AF LEDELSE MåLES? 16 De ledelsesmæssige kompetencer er projektlederens største udfordring NyT Mannaz forløb registreret af IPMA 19 Kortere udviklingsforløb: Forretningens, teamets og 20 din egen performance ArTIKEL: ACTIOn LEArnInG 24 Brug virkeligheden som læringsplatform ArTIKEL: MuLTI-KuLTurEL FOrVIrrInG KOSTEr DyrT 26 Manglende kulturforståelse udgør en stor barriere for internationale projekters succes Kalender: En verden af muligheder 30 Kompetenceudvikling i organisationer For offentlige organisationer Kontakt: Chefkonsulent Jesper Mathiesen tlf , BlIv Bedre til det, du skal være god til Kompetenceudvikling skaber dygtigere projektledere, som har kontrol over deres vigtigste styrings- og ledelsesværktøjer. Og dygtige projektledere leverer succesfulde projekter til tiden og til budget. For private organisationer Kontakt: Chefkonsulent Dorthe Thyrri rasmussen tlf , Individuel kompetenceudvikling Projektlederuddannelser og kurser Kontakt: Produktchef Charlotte Cordua tlf , Projektlederens kompetencer Arbejdet som projektleder har bevæget sig fra en styringsog tovholderfunktion med fokus på selve opgaveløsningen til en langt mere ledende og forretningsorienteret funktion. Det stiller krav til ledelsesmæssige kompetencer på tværs i organisationen på det strategiske og det taktiske niveau men også hos den enkelte projektleder. Styrk din projektorganisation Bliv inspireret til at få mening, engagement og handlekraft i dine projekter. Hos Mannaz får du solid rådgivning og læringsforløb, der tager afsæt i dig og din organisation. Kontakt Mannaz og lad os hjælpe dig med at blive bedre til det, du skal være god til. Projektledelse 3

4 grundlaget for god ProjeKtledelSe Vores erfaring fra mange års udvikling af projektledere viser, at helstøbte projektledere skaber de bedste resultater. Den helstøbte projektleder formår at balancere fokus på både forretning og team samt på at bruge sin personlighed til at komme i mål med sine projekter. Dette kalder på mangfoldige kompetencer, som kan udvikles og forfines gennem hele livet. I Mannaz rummer vores definition af disse kompetencer følgende elementer: 1. udvikling af forretningens performance 2. udvikling af dit teams performance 3. udvikling af din egen performance De tre elementer skal vægtes og udvikles forskelligt alt afhængig af din projektledelseserfaring, dit team og hvem du er som person. På vores kortere udviklingsforløb kan du udvikle en afgrænset kompetence inden for et specifikt område. På flere af de længerevarende forløb styrker du istedet dine kompetencer både forretningsmæssigt, ledelsesmæssigt og personligt. gratis servicetjek uanset hvor du er i dag, kan vi hjælpe dig med at udvikle de kompetencer, som du har brug for. Måske behøver du rådgivning om valg af den helt rigtige løsning for dig. Derfor giver vi dig et servicetjek af din karriere og en personlig kompetenceplan helt gratis. Læs mere på 4 Projektledelse

5 Kurser og udviklingsforløb for projektledere UDVIKLING AF FORRETNINGENS PERFORMANCE LÆNGERE UDVIKLINGSFORLØB UDVIKLING AF TEAMETS PERFORMANCE UDVIKLING AF DIN EGEN PERFORMANCE UDVIKLING AF FORRETNINGENS PERFORMANCE UDVIKLING AF TEAMETS PERFORMANCE UDVIKLING AF DIN EGEN PERFORMANCE LÆNGERE UDVIKLINGSFORLØB Porteføljeledelse Programledelse Managing Successful Programmes (MSP ) Lean Manager Uddannelse Lean ledelse i servicevirksomheder PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Testcertificering Foundation Test Manager Advanced level Managing International Projects Introduktion til projektarbejde for projektdeltagere Coachingbaseret lederskab Gennemslagskraft for projektledere Forandringer med succes Forandringsværktøjer for itprojektledere Forhandlingsteknik Professionelle forhandlingskompetencer Styr på tid og ressourcer Mannaz Projektlederuddannelsen Mannaz Offentlig Projektlederuddannelse Mannaz It Projektlederuddannelse Det intensive Projektlederforløb PMI Projektlederuddannelsen projektledelse 5

6 meget mere end projektledelse Af Isa Lindbæk I Københavns Kommunes Teknik- og Miljø forvaltning har et kompetenceløft inden for projektledelse ført til meget mere end bedre projekter. Personalet er blevet rystet sammen på kryds og tværs, og der er kommet mere energi og gejst. På bare tre år har mere end 180 medarbejdere i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning været igennem et projektledelsesforløb. Fra starten var planen, at kompetenceløftet også skulle medføre en organisatorisk udvikling. KOMPETEnCELøFTET HAr I DEn GrAD TrAnSFOrMErET VOrES OrGAnISATIOn Direktør i forvaltningen Pernille Andersen forklarer: Projektledelse er en fuldstændig integreret del af vores organisation og er den måde vi løser de opgaver, der ikke er drift. Den virkelighed, som vi skal løse vores opgaver i, er kompleks og derfor skal mange kompetencer i spil, hver gang vi løser en opgave, og den enkelte kan ikke umiddelbart rumme alle kompetencer. Derfor er effektiv 6 Projektledelse

7 projektledelse simpelthen en nødvendighed for at få skabt de gode resultater. Det var således helt naturligt, at vi kiggede på, hvordan vi kunne understøtte vores viden inden for projektledelse. I Teknik- og Miljøforvaltningen har projekterne meget forskellige størrelser, og dermed kan alle projekter ikke skæres over en kam. Direktør Pernille Andersen: Vi fandt hurtigt ud af, at vi ikke kunne bruge den samme projektmodel til alle projekter. Det ville ikke give mening, og derfor besluttede vi os i stedet for at arbejde på at gøre tilgangen til projektledelse ensartet. På den måde har vi skabt en fælles forståelse for projektledelse, og vi oplever, at vores projektledere rundt om i organisationen har en helhedsforståelse og taler det samme sprog. Det gør det nemmere at arbejde tværfagligt. Og tværfaglighed er noget vi gerne vil fokusere mere og mere på. Bedre projekter og tilfredse medarbejdere er noget, de fleste ledere er stolte af Om pernille andersen Pernille Andersen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun blev ansat i Københavns Kommune i 2002 og efter to år som Driftschef i Vej & Park, blev hun udnævnt til Direktør i Kommune Teknik. I dag sidder Pernille Andersen som Direktør for Forretningsudvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Hun er derfor medlem af forvaltningens direktion sammen med forvaltningens administrerende direktør. Organisatorisk udvikling Men hvordan bliver uddannelse inden for projektledelse til et organisatorisk udviklingsprojekt? Direktør Pernille Andersen: Vi valgte bevidst at løfte organisationens kompetencer for derigennem at få en mere moderne, effektiv organisation. Sådan en forandring kan selvfølgelig også opnås gennem en meget konfronterende tilgang, men vi valgte at bruge guleroden frem for pisken. Kompetenceløftet har i den grad transformeret vores organisation. Medarbejderne har fået den samme referenceramme, og de kender hinanden på kryds og tværs. Så bliver det meget nemmere lige at ringe op og løse et problem. Også medarbejderne er meget glade for udviklingen. De entydige tilbagemeldinger, som ledelsen og direktør Pernille Andersen modtager, rummer dog også ønsker til justeringer og videreudvikling. I forhold til konkrete projekter kan ledelsen i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning også tydeligt se, at de får bedre projekter. Vi er blevet meget bedre til at overholde tiden, og grundlæggende overholdes økonomien i projekterne. Fordi fundamentet er ensartet hos medarbejderne, kan vi rulle kæmpeprojekter ud, som lukningen af Nørrebrogade, hvor ufatteligt mange parter er involveret fra skiltemaleren til politiet og de lokale interessenter. Stolt af organisationen Seneste skud på stammen inden for forvaltningens projektledelsesprojekt er porteføljestyring hos ledelsen. Vi er blevet mere effektive, der er mange projekter, og derfor er det et naturligt skridt at indføre porteføljestyring. På den måde kan vi bedre styre vores ressourcer optimalt. Bedre projekter og tilfredse medarbejdere er noget de fleste ledere er stolte af. Det er direktør Pernille Andersen naturligvis også, men alligevel fremhæver hun, at hun er mest stolt af, at organisationen har været så god til at få værdi ud af alle sidegevinsterne. Det her er meget mere end en snæver højnelse af projektledelse, og selvom det hele tiden har været planen, at uddannelsesforløbene skulle være kulturforandrende, har vi alligevel været overraskede over, at udviklingen har været så markant. Vi har en helt anden positivitet. Medarbejderne har været aktive medspillere i forandringen, og der har fra starten været stor efterspørgsel efter projektledelsesforløbene. Projektledelsesforløbet i Københavns Kommune er gennemført med erfarne konsulenter fra Mannaz over en periode på tre år. projektledelse 7

8 mannaz Projektlederuddannelsen For personlig rådgivning Anette Bach, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , Projektledelse er en spændende og udfordrende karrierevej. Gå godt forberedt ind i projektlederrollen, så du får plads til både godt samarbejde og gode resultater. Udbyttet for din organisation Mannaz projektlederuddannelser giver din organisation professionelle projektledere, der kan arbejde struktureret og målrettet og skabe resultater. Projektledere der er kvalificerede sparringspartnere til ledelsen og som kan være med til at brede projektledelsen ud i organisationen. dit udbytte Ved at gennemføre Mannaz Projektlederuddannelsens fire moduler bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektledelse, der har fokus på både styring og ledelse. Du bliver trænet i alle facetter af grundlæggende projektledelse, og du får anerkendt dine kompetencer som projektleder. uddannelsen er et fantastisk fundament for din karriere som projektleder. Uddannelsens opbygning Projektlederuddannelsen er bygget op af 4 moduler og består samlet af: Projektledelse 1, 2, 3 og 4. Modulerne kan tages i rækkefølge eller efter behov. Du kan også tage kurserne hver for sig, hvis du har brug for fleksibiliteten og står med et specifikt behov. På Mannaz Projektlederuddannelsen får du 150 intensive undervisningstimer og unik mulighed for sparring undervejs samt efterfølgende på vores community MyProject.dk Projektledelse 1 og 2 fås også på engelsk Hvem deltager? Projektledelse 1 og 2: Projektledere eller kommende projektledere, som ønsker overblik over projektet, dets indhold og metode. Projektledelse 3-4: Videregående kurser der kræver erfaring. afslut din Projektlederuddannelse med Mannaz Projektlederprøve når du køber hele uddannelsen samlet, er prøven gratis men ikke obligatorisk. Du skal tage prøven senest et år efter sidste kursus. ProjektCoaching eller rabat Ved samlet tilmelding til hele Mannaz Projektlederuddannelse får du også fem individuelle coaching sessioner, som du kan placere når som helst i dit uddannelsesforløb. Du kan også konvertere disse sessioner til en rabat. Læs mere om ProjektCoaching, pris og rabat på LæS MErE OM InDHOLD, TID, STED OG PrIS På Certificering uddannelsen giver dig viden og træning i de kompetencer, der er indeholdt i The International Competence Baseline, som er udarbejdet af IPMA. Læs mere på 8 Projektledelse

9 offentlig Projektlederuddannelse For personlig rådgivning Anja Enggren, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , nyt det Intensive Projektlederforløb For personlig rådgivning Anette Bach, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , Kompetence- og meritgivende uddannelse inden for projektledelse skræddersyet til den offentlige og halvoffentlige sektor. ny intensiv og meritgivende projektlederuddannelse med Mannaz kvalitet, der gennemføres som et intensivt forløb på 12 læringsdage. dit udbytte Du får forståelse for de grundlæggende metoder og værktøjer til at få både plan, mennesker og strategier på plads uden at miste overblikket og evnen til at prioritere. Du lærer en række metoder til, hvordan du får power i din organisation og din gruppe, så du bliver styrket i din rolle som projektleder. uddannelsen giver 20 ECTS point, og du har mulighed for at søge SVu-støtte. Uddannelsens opbygning uddannelsen består af fire moduler som sætvis udgør et fag. I hvert fag udarbejdes en skriftlig opgave, der danner grundlag for eksamen. fag: Projektstyring Modul 1: Grundlæggende værktøjer, metoder og overblik Modul 2: Kommunikation og håndtering af projektgruppen fag: Projektledelse Modul 3: Dybere værktøjs- og metodekendskab. Gennemførsel og forandringsledelse Modul 4: Dig som projektleder. Det er en forudsætning, at du har erfaring fra mindst ét projekt Hvem deltager? uddannelsen er for dig, der leder eller står overfor at skulle gennemføre et projekt i et politisk præget miljø. Du er projektleder, konsulent eller koordinator i stat, amt, kommune eller i en faglig organisation. Certificering uddannelsen giver dig viden og træning i de kompetencer, der er indeholdt i The International Competence Baseline, som er udarbejdet af IPMA. Læs mere på dit udbytte Du bliver klædt på med en helhedsforståelse for projektledelse. uddannelsen har fokus på både metode, værktøjer og ledelse af mennesker. Med teori og træning og høj grad af egen praksis bliver du styrket i din rolle som projektleder. uddannelsen giver 20 ECTS point og er en meritgivende uddannelse med mulighed for SVu-støtte. Uddannelsens opbygning uddannelsen består af fire moduler som sætvis udgør et fag. I hvert fag udarbejdes en skriftlig opgave, der danner grundlag for eksamen. Gennemføres som et intensivt forløb på 12 læringsdage. fag: Projektstyring Modul 1: Grundlæggende værktøjer, metoder og overblik Modul 2: Kommunikation og håndtering af projektgruppen fag: Projektledelse Modul 3: Dybere værktøjs- og metode kendskab. Gennemførsel og forandringsledelse Modul 4: Dig som projektleder. Det er en forudsætning, at du har erfaring fra mindst ét projekt Hvem deltager? nuværende eller kommende projektledere, som ønsker et samlet intensivt forløb, der giver overblik over projektets indhold og metode. nb: Modul 4 kræver erfaring fra mindst ét projekt. Certificering uddannelsen giver dig viden og træning i de kompetencer, der er indeholdt i The International Competence Baseline, som er udarbejdet af IPMA. Læs mere på uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi og PrOADVISOr Gruppen A/S uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi og PrOADVISOr Gruppen A/S Projektledelse 9

10 mannaz It Projektlederuddannelse For personlig rådgivning Anja Enggren, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , It Projektlederuddannelsen er et intensivt læringsforløb med træning i it-relevante og udfordrende problemstillinger. dit udbytte Lær at tage roret og styre sikkert fra idé til det kørende it-system. Mannaz It Projektlederuddannelse er for dig, der arbejder med it-løsninger. Her får du mulighed for at give dine kvalifikationer og kompetencer et stort skub i den rigtige retning fra overblikket over værktøjerne til det menneskelige aspekt. Udbyttet for din organisation Din organisationen får en professionel projektleder, der kan arbejde struktureret og målrettet og skabe resultater. Den professionelle projektleder er en kvalificeret sparringspartner til ledelsen, som kan være med til at brede projektledelsen ud i organidationen. Uddannelsens opbygning Samlet består It Projektlederuddannelsen af 3 moduler: It Projektledelse 1, 2 og 3. Du kan vælge at deltage på alle tre kurser, eller du kan tage dem enkeltvis: It Projektledelse 1 Helhedsforståelse for it-projektledelse It Projektledelse 2 når dit it-projekt kræver indgående styring It Projektledelse 3 Fokus på kommunikation og samarbejde Hvem deltager? Fælles for alle 3 kurser er, at deltagerne forventes at arbejde med it-projekter eller it-relaterede projekter. Mannaz it Projektlederprøve Afslut din udannelse med It Projektlederprøven. når du køber hele uddannelsen samlet, er prøven gratis men ikke obligatorisk. ProjektCoaching eller rabat Ved samlet tilmelding til hele Mannaz It Projektlederuddannelsen får du også tre individuelle coaching sessioner, som du kan placere når som helst i dit uddannelsesforløb. Du kan også konvertere disse sessioner til en rabat. Læs mere om ProjektCoaching, samlet pris og rabat på Certificering uddannelsen kan udbygges med certificeringerne: PMI (Project Management Institute) eller IPMA (International Project Management Association). Læs mere på LæS MErE OM InDHOLD, TID, STED OG PrIS På 10 Projektledelse

11 PmI Projektlederuddannelsen eksamensklar hvordan? For personlig rådgivning Lisbeth r. Søndergaard, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , For personlig rådgivning Lisbeth r. Søndergaard, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , Deltag i et udviklingsforløb og få international anerkendelse af dine projektledelseskompetencer med PMI. Bliv klar til PMI eksamen med et brush up forberedelseskursus. dit udbytte En intensiv uddannelse, der klæder dig på til at styre projekter i et internationalt perspektiv og forbereder dig til at blive PMI certificeret. Du trænes i styring af projekter ud fra PMI s anerkendte og udbredte projektstyringsmetode. uddannelsen giver dig dybtgående indblik og kendskab til PMI metoden. Du lærer at anvende metoden, og du får stor viden om teorien. Samtidig bliver du velforberedt via eksamensopgaver til efterfølgende at tage en PMI eksamen på PMP niveau. dit udbytte PMI Preparation Course er et forberedelseskursus til dig, der selv ønsker at tage ansvar for at lære PMI teorien eller for dig, der har behov for et brush up for at blive klar til eksamen. Læs mere om forberedelseskursus på Udbyttet for din organisation Organisationen får en professionel projektleder med fokus på international projektledelse. En international projektleder der kan arbejde struktureret, målrettet og skabe resultater. Den professionelle projektleder er en kvalificeret sparringspartner til ledelsen og kan være med til at brede projektledelsen ud i organisationen. Uddannelsens opbygning uddannelsen varer ca. 6 måneder med 4 moduler fordelt på 12 intensive kursusdage. PMI forløbet er bygget op, så du gennem undervisningen på de 3 første moduler indføres og trænes i hele PMI terminologien. Modul 4 er et eksamensforberedelseskursus, og fokus på dette modul er at træne dig til eksamen bl.a. ved hjælp af prøveeksamener. undervisningen foregår på dansk med engelske materialer. Hvem deltager? Projektledere med min. 2½ års projektledererfaring. Bemærk at der er forskel på forudsætningerne for at deltage på kurset og på forudsætninger for at gå til eksamen. Certificering uddannelsen lægger naturligt op til efterfølgende at tage PMP eller CAPM eksamen. Eksamen udbydes og administreres af PMI. Mannaz er godkendt PMI registred Education Provider (rep). Læs mere på PMI, PMP, and CAPM are registered marks of Project Management Institute, Inc. Projektledelse 11

12 få en kompetencegivende certificering Styrk din markedsværdi PMi PrinCe2 ipma organisation Project Management Institute. PRojects IN Controlled Environments. International Project Management Association. Amerikansk medlemsorganisation fordelt på 125 lande. PMI er i Danmark repræsenteret ved PMI Copenhagen Chapter Mannaz er registered Education Provider for PMI i Danmark PrInCE er et registreret varemærke, som ejes af OGC (Office in Government Commerce) og administreres af APM Group i England. Mannaz er Accredited Training Organisation for PrInCE2 i Danmark IPMA certificering udbydes i Danmark af Foreningen Dansk Projektledelse. Mannaz Projektlederuddannelsen er et registreret IPMA forløb arbejdsvinkel Projektledelsesmetode med fokus på ledelse af de processer et projekt gennemløber samt styringen af centrale projektledelsesdiscipliner. Beskrivelse af metoden findes i A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK -Guide). Metoden kan anvendes i alle typer af projekter. En overordnet projektledelsesmetode med fokus på ledelse af de faser et projekt gennemløber samt styring af de komponenter, der indgår i de enkelte faser. Beskrivelse af metoden findes i PrInCE2 manualen. Metoden kan anvendes til alle typer projekter. Projektledelsesmetode, som fokuserer på projektlederens erfaringsanvendelse, metodeanvendelse og ledelsesadfærd i forhold til en række kompetenceelementer. Metoden findes i Kompetencer i projektledelse - national Competence Baseline (ncb). Metoden kan anvendes i alle typer af projekter. erfaring PMP : 4500 timers projektledererfaring og en bachelorgrad eller 7500 timers projektledererfaring, hvis der ikke haves en bachelorgrad og 35 timer undervisning i PL CAPM : 1500 timers projektledererfaring eller 23 timers undervisning i PL. PrInCE2 Foundation og registrered PrInCE2 Practitioner IPMA-A: Certificeret Projektchef IPMA-B: Certificeret Senior Projektleder IPMA-C: Certificeret Projektleder IPMA-D: Certificeret i Projektledelse 12 Projektledelse PMI, PMP, and CAPM are registered marks of Project Management Institute, Inc.

13 Kom fremtidens krav til projektlederen i møde og vælg din certificering allerede nu. En projektledercertificering giver dig og din virksomhed tyngde. når du og alle andre projektledere i organisationen taler samme projektsprog som kunder og samarbejdspartnere er grundlaget lagt for rigtigt gode resultater. Vælg din CertifiCering Med omhu Det er ikke lige meget, hvilken certificering, du vælger. Du vælger fx ud fra, om din virksomhed er primært orienteret mod det amerikanske eller europæiske marked. Dit valg afhænger også af, om du er projektleder med fokus på metode, proces eller praktik. Få overblik over forskellene på certificeringerne i skemaet. PMi PrinCe2 ipma titler PMP Project Management Professional og CAPM Certified Associate in Project Management Ingen krav om erfaring, men det største udbytte af kurset opnås ved nogle års projektledererfaring. IPMA-A: 5 års erfaring med programeller porteføljeledelse IPMA-B: 5 års projektledererfaring IPMA-C: 3 års projektledererfaring IPMA-D: 1 års projektledererfaring (anbefaling på D-niveau) Uddannelsesmuligheder PMI Projeklederuddannelsen PrInCE2 Foundation og Practitioner Mannaz Projektlederuddannelsen Mere information om organisationerne PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektledelse 13

14 Kompetencer til topkarakter Af Birgitte Lenstrup Den første Mannaz Offentlig Projektlederuddannelse, der blev gennemført som kompetence- og meritgivende, sluttede af med en vellykket eksamen. Vi har foretaget en temperaturmåling på nogle af deltagerne fra uddannelsen, som var stolte og glade. Censor var heller ikke i tvivl: han giver topkarakter til uddannelsen. CASE 1 Kalundborg Kommune Værdifuld sparring og ny energi Projektleder Bente Winkler fra Kalundborg Kommune gik direkte hjem og brugte sin nye viden på sit eksisterende projekt. Det var så stærkt motiverende for hende, at hun så en omgående omsætning af teori til praksis. Bente Winkler sidder til daglig som projektleder i Kalundborg Kommune, hvor hun er ansvarlig for et projekt om kvalitetsudvikling af forebyggelsen og behandlingen af underernæring blandt ældre i kommunen. Et projekt, hun har arbejdet på det seneste 1½ år. Hun havde stor faglig viden på området, men hun følte, at hendes kompetencer inden for projektledelse trængte til et løft. Ny bevidsthed Jeg havde gerne villet styrke min værktøjskasse inden for projektledelse et stykke tid, men vi havde simpelthen ikke budgettet til det, før prisen for nylig blev sænket. Da det skete, skyndte jeg mig at tilmelde mig, og jeg så frem til første modul, som omhandlede selve værktøjskassen. Om Bente Winkler Bente Winkler arbejder i kommunens forebyggelses- og træningsenhed. Hendes faglige baggrund er økonoma suppleret med en pædagogisk diplomuddannelse indenfor ernæring og sundhed. Under forløbet oplevede Bente Winkler, at hun fik en ny forståelse for flere elementer i sit projekt. Der var nogle analyser, som jeg ikke var helt bevidst om før. Eksempelvis lærte vi om interessentanalyser. Den havde jeg godt nok lavet på det ubevidste plan, men nu fik jeg en anden metodisk tilgang til analyser. Værdifuld sparring Da Bente Winkler mødte op på første del af forløbet, var hun super motiveret med store forventninger til kvaliteten. Det faglige niveau var højt og godt, og den sparring, man får med de andre projektledere og underviseren, er meget brugbar og værdifuld. Jeg har benyttet mig meget af begge muligheder, da jeg arbejder temmelig alene uden store chancer for at sparre med andre. Jeg tog direkte hjem og brugte det, jeg havde lært. Eksempelvis lavede jeg omgående alle de analyser, jeg i princippet burde havde lavet, inden projektet blev søsat. For Bente Winkler nåede teorien ikke at blive støvet, før den blev omformet til praktik. Det var meget motiverende for mig, at jeg kunne bruge det lærte på mit eksisterende projekt med det samme. Ny energi og friske øjne Bente Winkler var løbet ind i et dødvande på sit projekt, før uddannelsens start. Den nye viden fik hende videre. Vi havde en rigtig god underviser med erfaring fra den virkelige verden, som gav mig værdifuld feedback. Kombineret med nye værktøjer og sparring med de andre deltagere fik jeg ny energi og muligheden for at se på mit projekt med nye, friske øjne. 14 projektledelse

15 CASE 2 Nextjob i Gentofte Kommune Kreativitet behøver projektledelse Hos Nextjob i Gentofte Kommune hjælper man unge og voksne udviklings- og funktionshæmmede med at komme ud på arbejdsmarkedet. Det er her, Palle Gammelgaard fungerer som jobkonsulent og projektleder. Det er motiverede mennesker med lyst til at prøve kræfter med et rigtigt job, som kommer til os, og vi arbejder sammen med dem for at finde den jobmulighed, der er rigtig for den enkelte. For at åbne så mange døre som muligt til arbejdsmarkedet er Nextjob begyndt at udvikle deres egne beskæftigelsesprojekter, som de selv er ansvarlige for fra planlægning til drift. Palle Gammelgaard: Vi måtte uden tvivl opruste den måde, vi rullede projekter ud på, før vi begyndte på de helt store selvdrevne projekter. Derfor havde jeg allerede i løbet af sidste år afsøgt markedet for muligheder indenfor projektlederuddannelser. Jeg endte med at vælge et forløb, jeg var blevet anbefalet, fordi det bestod af komprimerede tredages moduler, hvilket passede bedst i forhold til både arbejde og privatliv. Fordel med offentlig sfære For Palle Gammelgaard er det et vigtigt element, at de andre deltagere også har deres daglige gang inden for det offentlige. Det, at de andre også kender det politiske spil, som er en del af det at søsætte projekter i det offentlige, var væsentligt for mig. Også at de kendte til det faktum, at trægheden er lidt større i det offentlige. Der er ikke så mange tjubang-løsninger hos os. CENSOR udtaler: Flot! Censor var ikke i tvivl. Gennem de sidste 10 år har censor Arne Krogh Nielsen rettet et utal af opgaver på videregående uddannelser inden for projektledelse. Han er ikke i tvivl om niveauet hos deltagerne på Mannaz Offentlig Projektlederuddannelse: Her var virkelig tale om nogle kompetencer, der gjorde en forskel. Alle deltagerne havde ikke alene fået stor viden om værktøjer inden for projektledelse, de havde rent faktisk også anvendt dem på nogle konkrete projekter. Dermed havde de tilegnet sig nogle reelle kompetencer på meget kort tid, og deres besvarelser var niveaumæssigt langt over, hvad jeg er vant til. Det skal der nok heller ikke være, for processen må gerne være lidt langsommere i det offentlige, da det er vores allesammens penge, vi forvalter. Med en fælles baggrund blandt deltagerne er der ifølge Palle Gammelgaard bedre mulighed for gensidig sparring. Det er desuden meget værdifuldt, at det er en underviser, som har en fortid i det offentlige, nemlig Forsvaret en af de største offentlige arbejdspladser. Det afføder respekt, at han ved, hvad han taler om. Personlig udvikling Palle Gammelgaard har oplevet, at han umiddelbart kan omsætte det, han har lært, til noget konkret på arbejdspladsen. Allerede efter første modul skulle vi sætte os selv nogle personlige målsætninger. Den ene af mine var at blive bedre til at registrere min tid, samt synliggøre, hvad jeg laver. Da jeg laver noget andet end mine kollegaer, er det relevant for alle parter, at jeg har styr på min tid, samt kan fremvise produkter. Det har endvidere haft den positive bivirkning, at jeg er blevet bedre til at planlægge og strukturere min tid. På andet modul blev der arbejdet med rollen som projektleder. Under forløbet fik vi feedback på, hvordan vi agerede, og der fik jeg at vide, at jeg godt måtte blive bedre til at rose. Det var en øjenåbner for mig, da jeg nok har haft en tendens til at være meget faktuel og fokuseret på målet. Så min målsætning var at blive bedre til at udtrykke min anerkendelse, og det har jeg brugt rigtigt meget. Om Palle Gammelgaard Palle Gammelgaard er jobkonsulent med opgaver som fundraiser, projektudvikler og koordinator hos Nextjob i Gentofte Kommune. projektledelse 15

16 Kan effekten af ledelse måles? Af Jon Ramskov Banja undersøgelser viser, at de ledelsesmæssige kompetencer er projektlederens største udfordring. Det er fint nok, at projektlederen er i stand til at arbejde med værktøjer og analyser, men det er ikke nok, hvis hun ønsker at skabe succes med sit projekt sammen med andre mennesker. leder på lånt tid Projektledere skal i forhold til almindelige ledere i linjen gøre sig fortjent til projektdeltagernes gunst. En linjeleder med personaleansvar har i højere grad hånd og halsret over sine medarbejdere bl.a. som forhandler af løn og vilkår. Projektledere har projektdeltagere på lånt tid. Og hvis det brænder på i driften, så forsvinder projektdeltageren for næsen af projektlederen. Derfor er projektlederens ledelseskompetencer en væsentlig forudsætning for fastholdelse og udnyttelse af projektdeltagere i projektet. i hvilken retning ledes der? Projektledere står overfor at skulle lede i flere retninger. De skal lede sponsor/styregruppe (lede opad), de skal lede projektdeltagerne (lede nedad) og de skal lede øvrige interessenter, kunder, underleverandører samt øvrige interne og eksterne aktører (svarende til at lede udad). Her møder projektlederen ofte forskellige ledelsesmæssige udfordringer. Figur 1 Personlige faktorer Styringsfaktorer Teamledelsesfaktorer Lederskabsfaktorer 16 Projektledelse

17 Derfor er det vigtigt, at projektlederens uddannelse også er struktureret med fokus på at træne relevante dilemma-situationer i de tre retninger. Fx bør projektlederen trænes i, hvordan han skaffer flere ressourcer hos styregruppen, hvordan han kan få sine leverancer til tiden hos projektdeltagerne osv. Hvordan skabes relevans for den enkelte? udviklingen kunne fx tage sit afsæt i en 360 analyse. Mannaz har udviklet sin egen 360 analyse, Project Leadership Profile (PLP), som er særligt målrettet mod projektledere. Den måler adfærd på fire forskellige faktorer (se figur 1). PLP ens 360 analyse er medvirkende til at skabe relevans og overblik over, hvor den enkelte projektleder skal fokusere sin træning. Den fungerer også som en udgangsmåling på ledelsesfaktorerne, hvor projektlederen eksempelvis efter et halvt til et helt år kan måle, hvor der sker en udvikling. Hvad er god ledelse? Her svarer projektledere ofte noget i retning af: empati, rummelighed, evnen til at coache, god til at spotte talentet, bruge folk til det de er gode til, skabe mening etc. Deltagerne har derfor fokus på ledelse, der opfattes legitimt og positivt, så som den tilknyttende, den demokratiske og den coachende ledelsesstil. Daniel Golemans forskning viser, at disse såkaldt resonante ledelsesstile, der handler om at komme på bølgelængde med projektdeltagerne, er velegnede til at skabe trivsel og et godt arbejdsklima. Men det er ikke altid nok kun at udøve de legitime ledelsesstile, hvis man skal have sit projekt færdig til tiden. Somme tider skal der skæres igennem, løses konflikter og træffes svære beslutninger, som ikke altid er populære hos alle. Dette refereres til som såkaldt disonante ledelsesstile og omfatter eksempelvis den temposættende og autoritære ledelse. Det er essentielt for projektlederen, at hun træner både resonant og disonant ledelsesadfærd, optages på video og derved undersøger, hvad ledelsesstilene kan, og hvad der har den største effekt i de respektive ledelsesretninger. ledelsessproget Hos Mannaz benyttes 6STyLES (se figur 2), som er et ledelsessprog baseret på Golemans emotionelle intelligenser. Det er også en række værktøjer, der kan anvendes i træningssituationen såvel som i organisationen til at skabe øget forståelse for sammenhængen imellem ledelse og effekt. De 6 ledelsesstile afprøves og Fortsættes >> 6StyleS ledelsesstile Autoritær stil Demokratisk stil Tilknyttende stil Temposættende stil Visionær stil Coachende stil Gør hvad jeg siger Hvad synes du Menneskene først Gør, som jeg gør. NU! Kom med mig Lad os prøve det Giver klare retningslinier Projektdeltagerne føler sig hørt Skaber harmoni Stilen udlever et stærkt behov for at præstere Udvikler og sætter ord på en tydelig vision Lyttende En handlekraftig tilgang Projektlederen giver indflydelse til folk Er empatisk Stilen virker utålmodig Inspirerer Opmuntrer medarbejderne til at finde egne løsninger Lederen tager de fleste beslutninger på egen hånd Projektlederen skaber overensstemmelser Skaber forbindelse mellem folk Udøver detaljeledelse Er energisk Virker konsulterende Figur 2 Projektledelse 17

18 udfoldes i forskellige ledelsessituationer. Det er ofte en øjenåbner at se, hvor langt man kan komme med eksempelvis kun den coachende stil på et styregruppemøde. På Mannaz forløb afprøves ledelsesstilene gennem rollespil, debat, feedback og computersimulation, hvor der fokuseres på, hvordan stilen ser ud i praksis, og hvilken effekt den har. Kobling imellem 360 PlP og 6StyleS når man oversætter 360 analysen til de 6 ledelsesstile opstår der interessante perspektiver. Det viser sig ofte, at de forskellige respondentgrupper oplever ledelsesadfærd forskelligt. Det betyder, at projektlederen kan blive opmærksom på, at han måske skal bruge noget mere af det tilknyttende i forhold til at lede opad. Og måske noget mere af det demokratiske i forhold til at lede nedad. På denne baggrund udarbejdes handlingsplaner fremadrettet. Der er ingen tvivl om, at man kan træne ledelsesadfærd. Det bliver dog først rigtig interessant for projektlederen, når man kobler ledelsesindsatsen med 360 målingen. Se eksempel i figur 3. Peter Petersen Figur selv 0% 25% 50% 75% 100% 2 - sponsor 0% 25% 50% 75% 100% Kan man måle ledelseseffekt på organisationen? Svaret er JA, det kan man godt. Der er flere projekter i gang, hvor lederstilsprofiler kobles til eksisterende målinger på både trivsel og performance i organisationen. Og det viser sig, at der er signifikante sammenhænge imellem den enkeltes lederstil og den tilhørende effekt målt både på klima og performance. 3 - projektdeltagergruppe 0% 25% 50% 75% 100% Det gør den enkelte organisation i stand til at fokusere ledelsestræningen i forhold til realdata på effektsiden. Således bliver lederstil ikke kun et fælles sprog men også en måde at etablere bevidsthed om, hvilke lederstile der afføder hvilke effekter i en konkret organisation. Hvordan kommer man i gang? Der er ingen tvivl om, at både individer og organisationer kan blive bedre til at skabe resultater i projektet ved hjælp af øget fokus på ledelse. 4 - kunde 0% 25% Autoritær ledelsesstil Demokratiske ledelsesstil Temposættende ledelsesstil 50% 75% 100% Tilknyttende ledelsesstil Visionære ledelsesstil Coachende ledelsesstil Erfaringerne viser, at det kræver: Indsigt i ledelsessproget Indsigt i hvordan andre oplever brugen af lederstile Kobling til faktuelle resultater Masser af træning! God fornøjelse med projektledelsen OM JON RAMSKOV BANJA referencer Mannaz Projektledelse 4 (PL4): 6Styles website: Cand.merc. Jon ramskov Banja er associeret konsulent hos Mannaz. Han er desuden CEO i relation Technologies. Jon har 16 års undervisningserfaring og arbejder med og rådgiver i forandringsledelse i organisationer. Han er grundlægger af no Paynet/ Gratis Danmark. 18 Projektledelse

19 NyT Mannaz forløb nu registreret af IPMA Som noget nyt har IPMA indført en registreringsordning for uddannelsesudbydere. Vi er stolte af at være blandt de første 4 udbydere af et IPMA registeret forløb i Danmark. Hvad betyder det for dig? Det betyder, at Mannaz Projektlederuddannelsen som forløb er verificeret af Dansk Projektledelse til i indhold og form at indeholde elementer fra IPMA s national Competence Baseline (nbc en). IPMA s kompetenceelementer dækker både metodekompetencer og adfærdskompetencer. Verificeringen betyder bl.a. en synliggørelse af, hvor meget teori og hvor mange træningstimer de forskellige godkendte projektlederuddannelser indeholder, samt hvor mange elementer der trænes i. Samtidig ligger der i registreringsordningen en vurdering af på hvilket niveau, du som deltager kan forvente at opnå læring. Mannaz Projektlederuddannelsen er vurderet til, at du gennem teori og træning opnår et vidensniveau i gennemsnit svarende til 5 (skala 1-10). Dette er et gennemsnits tal, og niveauerne for de enkelte elementer differentierer. Du kan læse mere om verificeringen af vores program på Projektledelse 19

20 udvikling af forretningens performance For personlig rådgivning Anja Enggren, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , For personlig rådgivning Ann Siewecke, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , Porteføljeledelse Du lærer at skabe de bedste rammer for projekterne, sætte fokus på udviklingen af gode projektledere og gå efter professionel projektledelse og projektmiljøer. Du lærer også, hvordan ledelse og styring af porteføljen kan organiseres, så fokus holdes og projektforstoppelse undgås. For den erfarne projektleder. Programledelse Lær at fokusere på forretningsværdi som det drivende for alle dine satsninger specielt når satsningerne er komplekse, ressourcekrævende og involverer mange interesser. Større opgaver, med flere indbyrdes afhængige projekter, kan med stor fordel styres med en programorienteret fremgangsmåde for gennemførsel. Lær at se fordelene ved denne fremgangsmåde. For den erfarne projektleder. lean Manager Uddannelse Bliv Lean Manager en ekspert i at lede og motivere medarbejdere, med henblik på implementering af Lean både i rollen som intern konsulent, projektleder eller daglig leder. Målet er at gøre Lean til en naturlig del af hverdagen og ikke til en sur pligt. Som Lean Manager er du klædt på til at kunne sikre sammenhængen mellem værktøjer, ledelse og organisationsudvikling. lean ledelse i servicevirksomheder Gå i dybden med effektiviseringsmetoder og få indsigt i de udfordringer, der møder dine medarbejdere og ledelsen ved start og implementering af Lean. Du får kendskab til flow, værdistrømsanalyser og spildanalyser i en virksomhed. Via implementeringsmodeller får du svar på, hvordan du iscenesætter en Lean implementering. Managing Successful Programmes (MSP ) Du får detaljeret indsigt, viden og forståelse for MSP - en programstyringsmetode og et ledelsesværktøj, der sætter fokus på organisering, ansvar, planlægning, interessenthåndtering m.m. i dine programmer. Du afslutter kurset med MSP eksamener: Foundation og Practitioner. For den erfarne projektleder. myproject.dk DAnMArKS EnESTE VIrTuELLE MøDESTED FOr PrOJEKTLEDErE MyProject.dk er Mannaz tilbud til projektledere og andre projektinteresserede, som ønsker at blive informeret om alt, hvad der rører sig inden for projektledelse. Hvad kan MyProject.dk? MyProject.dk er stedet, hvor du finder artikler, arrangementer, værktøjer og meget andet. Det er et online univers, hvor du møder ligestillede projektledere. Og et sted for netværk, viden- og erfaringsdeling, hvor du også kan fastholde din læring fra et Mannaz kursus. MyProject.dk giver dig Projektmodel og projektværktøjer Foredrag og arrangementer Artikler Projektlederbloggen Projektforum Ekspertpanel Projektpanel Invitationer til fysiske netværk Gratis adgang og prøveabonnement Hvis du har været på et af Mannaz projektledelsesforløb, får du automatisk adgang til MyProject i seks måneder. Ellers koster medlemskab af MyProject.dk årligt ekskl. moms kr. Med denne brochure i hånden kan du få tre måneders gratis prøveabonnement. Du kan tilmelde dig ved at sende dine personoplysninger til og skrive Projektlederbrochure 2010 i emnefeltet. 20 Projektledelse

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da Kompetenceudvikling 2014/2015 www.mannaz.com/da Lær af din egen virkelighed Ofte ser vi virkelighed som et modstykke til teori. Enten er du ude i virkeligheden og handler eller også sidder du inde i teorien

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 2 Maj 2009 7. årgang ISSN Nr. 1604-4134 LÆS INDE I BLADET Lederuddannelser der virker i virkeligheden

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Nr. 3 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Ny lederuddannelse skræddersyet til byggeriet 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Kig fremad

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere