Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com"

Transkript

1 Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse

2 Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed. Nu er det vigtigere end nogensinde at udvikle sig. Du udvikler dig via de projekter, som du vælger at prioritere. Det er samtidig i projekterne, at organisationen udvikler sig. Og hvis det er i projekterne, at organisationens fremtid ligger, er det så ikke også værd at investere i at gøre disse projekter succesfulde? Svaret er enkelt. Det handler om: Individuelle kompetenceløft, som bygger et fundament for bedre projektresultater. Og mere end det. Kompetenceløft skaber også energi og gejst, sådan som direktøren i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning udtrykker det i artiklen på side 6. Certificeringer, der øger din markedsværdi. Projektlederuddannelser er kvalitetsmærkede både nationalt og internationalt, når de suppleres med en international certificering. Forskellige meritgivende forløb med eksamen kan også dokumentere viden, erfaring og resultater. Det kan du læse mere om på side 12. Kompetente projektledere, der leverer til tiden og til budget. Vores seneste projektlederundersøgelse blandt ca projektledere viser, at ledelsen af mennesker er en af projektlederens største udfordringer for at nå i mål. Men kan ledelsesadfærd måles for at identificere, hvad der skal forbedres og trænes? Få svaret i artiklen på side 16 om kobling mellem 360 målinger og Golemans ledelsesstile. Udvikling, der løser problemer, mens du lærer. Kompetenceudvikling handler ikke kun om teori og viden, det handler også om at blive bedre til at løse opgaverne i virkeligheden. I Action Learning forløb inddrages projektlederens egne projekter i læringen, og på side 24 fortæller Københavns Energi om deres gode resultater med dette. Jeg håber, at denne publikation vil inspirere dig til at forbedre projektledelseskompetencerne hos dig selv og i din organisation. Mannaz står klar til at hjælpe dig. God læselyst. Claus Havemann Andersen Mannaz A/S 2 Projektledelse

3 Indhold Grundlaget for god projektledelse i Mannaz 04 ArTIKEL: MEGET MErE EnD PrOJEKTLEDELSE 06 Om kompetenceløft i Københavns Kommune Længere udviklingsforløb: Mannaz Projektlederuddannelser 08 Kompetencegivende certificeringer 12 ArTIKEL: KOMPETEnCEr TIL TOPKArAKTEr 14 Temperaturmåling fra Mannaz Offentlig Projektlederuddannelse ArTIKEL: KAn EFFEKTEn AF LEDELSE MåLES? 16 De ledelsesmæssige kompetencer er projektlederens største udfordring NyT Mannaz forløb registreret af IPMA 19 Kortere udviklingsforløb: Forretningens, teamets og 20 din egen performance ArTIKEL: ACTIOn LEArnInG 24 Brug virkeligheden som læringsplatform ArTIKEL: MuLTI-KuLTurEL FOrVIrrInG KOSTEr DyrT 26 Manglende kulturforståelse udgør en stor barriere for internationale projekters succes Kalender: En verden af muligheder 30 Kompetenceudvikling i organisationer For offentlige organisationer Kontakt: Chefkonsulent Jesper Mathiesen tlf , BlIv Bedre til det, du skal være god til Kompetenceudvikling skaber dygtigere projektledere, som har kontrol over deres vigtigste styrings- og ledelsesværktøjer. Og dygtige projektledere leverer succesfulde projekter til tiden og til budget. For private organisationer Kontakt: Chefkonsulent Dorthe Thyrri rasmussen tlf , Individuel kompetenceudvikling Projektlederuddannelser og kurser Kontakt: Produktchef Charlotte Cordua tlf , Projektlederens kompetencer Arbejdet som projektleder har bevæget sig fra en styringsog tovholderfunktion med fokus på selve opgaveløsningen til en langt mere ledende og forretningsorienteret funktion. Det stiller krav til ledelsesmæssige kompetencer på tværs i organisationen på det strategiske og det taktiske niveau men også hos den enkelte projektleder. Styrk din projektorganisation Bliv inspireret til at få mening, engagement og handlekraft i dine projekter. Hos Mannaz får du solid rådgivning og læringsforløb, der tager afsæt i dig og din organisation. Kontakt Mannaz og lad os hjælpe dig med at blive bedre til det, du skal være god til. Projektledelse 3

4 grundlaget for god ProjeKtledelSe Vores erfaring fra mange års udvikling af projektledere viser, at helstøbte projektledere skaber de bedste resultater. Den helstøbte projektleder formår at balancere fokus på både forretning og team samt på at bruge sin personlighed til at komme i mål med sine projekter. Dette kalder på mangfoldige kompetencer, som kan udvikles og forfines gennem hele livet. I Mannaz rummer vores definition af disse kompetencer følgende elementer: 1. udvikling af forretningens performance 2. udvikling af dit teams performance 3. udvikling af din egen performance De tre elementer skal vægtes og udvikles forskelligt alt afhængig af din projektledelseserfaring, dit team og hvem du er som person. På vores kortere udviklingsforløb kan du udvikle en afgrænset kompetence inden for et specifikt område. På flere af de længerevarende forløb styrker du istedet dine kompetencer både forretningsmæssigt, ledelsesmæssigt og personligt. gratis servicetjek uanset hvor du er i dag, kan vi hjælpe dig med at udvikle de kompetencer, som du har brug for. Måske behøver du rådgivning om valg af den helt rigtige løsning for dig. Derfor giver vi dig et servicetjek af din karriere og en personlig kompetenceplan helt gratis. Læs mere på 4 Projektledelse

5 Kurser og udviklingsforløb for projektledere UDVIKLING AF FORRETNINGENS PERFORMANCE LÆNGERE UDVIKLINGSFORLØB UDVIKLING AF TEAMETS PERFORMANCE UDVIKLING AF DIN EGEN PERFORMANCE UDVIKLING AF FORRETNINGENS PERFORMANCE UDVIKLING AF TEAMETS PERFORMANCE UDVIKLING AF DIN EGEN PERFORMANCE LÆNGERE UDVIKLINGSFORLØB Porteføljeledelse Programledelse Managing Successful Programmes (MSP ) Lean Manager Uddannelse Lean ledelse i servicevirksomheder PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Testcertificering Foundation Test Manager Advanced level Managing International Projects Introduktion til projektarbejde for projektdeltagere Coachingbaseret lederskab Gennemslagskraft for projektledere Forandringer med succes Forandringsværktøjer for itprojektledere Forhandlingsteknik Professionelle forhandlingskompetencer Styr på tid og ressourcer Mannaz Projektlederuddannelsen Mannaz Offentlig Projektlederuddannelse Mannaz It Projektlederuddannelse Det intensive Projektlederforløb PMI Projektlederuddannelsen projektledelse 5

6 meget mere end projektledelse Af Isa Lindbæk I Københavns Kommunes Teknik- og Miljø forvaltning har et kompetenceløft inden for projektledelse ført til meget mere end bedre projekter. Personalet er blevet rystet sammen på kryds og tværs, og der er kommet mere energi og gejst. På bare tre år har mere end 180 medarbejdere i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning været igennem et projektledelsesforløb. Fra starten var planen, at kompetenceløftet også skulle medføre en organisatorisk udvikling. KOMPETEnCELøFTET HAr I DEn GrAD TrAnSFOrMErET VOrES OrGAnISATIOn Direktør i forvaltningen Pernille Andersen forklarer: Projektledelse er en fuldstændig integreret del af vores organisation og er den måde vi løser de opgaver, der ikke er drift. Den virkelighed, som vi skal løse vores opgaver i, er kompleks og derfor skal mange kompetencer i spil, hver gang vi løser en opgave, og den enkelte kan ikke umiddelbart rumme alle kompetencer. Derfor er effektiv 6 Projektledelse

7 projektledelse simpelthen en nødvendighed for at få skabt de gode resultater. Det var således helt naturligt, at vi kiggede på, hvordan vi kunne understøtte vores viden inden for projektledelse. I Teknik- og Miljøforvaltningen har projekterne meget forskellige størrelser, og dermed kan alle projekter ikke skæres over en kam. Direktør Pernille Andersen: Vi fandt hurtigt ud af, at vi ikke kunne bruge den samme projektmodel til alle projekter. Det ville ikke give mening, og derfor besluttede vi os i stedet for at arbejde på at gøre tilgangen til projektledelse ensartet. På den måde har vi skabt en fælles forståelse for projektledelse, og vi oplever, at vores projektledere rundt om i organisationen har en helhedsforståelse og taler det samme sprog. Det gør det nemmere at arbejde tværfagligt. Og tværfaglighed er noget vi gerne vil fokusere mere og mere på. Bedre projekter og tilfredse medarbejdere er noget, de fleste ledere er stolte af Om pernille andersen Pernille Andersen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun blev ansat i Københavns Kommune i 2002 og efter to år som Driftschef i Vej & Park, blev hun udnævnt til Direktør i Kommune Teknik. I dag sidder Pernille Andersen som Direktør for Forretningsudvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Hun er derfor medlem af forvaltningens direktion sammen med forvaltningens administrerende direktør. Organisatorisk udvikling Men hvordan bliver uddannelse inden for projektledelse til et organisatorisk udviklingsprojekt? Direktør Pernille Andersen: Vi valgte bevidst at løfte organisationens kompetencer for derigennem at få en mere moderne, effektiv organisation. Sådan en forandring kan selvfølgelig også opnås gennem en meget konfronterende tilgang, men vi valgte at bruge guleroden frem for pisken. Kompetenceløftet har i den grad transformeret vores organisation. Medarbejderne har fået den samme referenceramme, og de kender hinanden på kryds og tværs. Så bliver det meget nemmere lige at ringe op og løse et problem. Også medarbejderne er meget glade for udviklingen. De entydige tilbagemeldinger, som ledelsen og direktør Pernille Andersen modtager, rummer dog også ønsker til justeringer og videreudvikling. I forhold til konkrete projekter kan ledelsen i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning også tydeligt se, at de får bedre projekter. Vi er blevet meget bedre til at overholde tiden, og grundlæggende overholdes økonomien i projekterne. Fordi fundamentet er ensartet hos medarbejderne, kan vi rulle kæmpeprojekter ud, som lukningen af Nørrebrogade, hvor ufatteligt mange parter er involveret fra skiltemaleren til politiet og de lokale interessenter. Stolt af organisationen Seneste skud på stammen inden for forvaltningens projektledelsesprojekt er porteføljestyring hos ledelsen. Vi er blevet mere effektive, der er mange projekter, og derfor er det et naturligt skridt at indføre porteføljestyring. På den måde kan vi bedre styre vores ressourcer optimalt. Bedre projekter og tilfredse medarbejdere er noget de fleste ledere er stolte af. Det er direktør Pernille Andersen naturligvis også, men alligevel fremhæver hun, at hun er mest stolt af, at organisationen har været så god til at få værdi ud af alle sidegevinsterne. Det her er meget mere end en snæver højnelse af projektledelse, og selvom det hele tiden har været planen, at uddannelsesforløbene skulle være kulturforandrende, har vi alligevel været overraskede over, at udviklingen har været så markant. Vi har en helt anden positivitet. Medarbejderne har været aktive medspillere i forandringen, og der har fra starten været stor efterspørgsel efter projektledelsesforløbene. Projektledelsesforløbet i Københavns Kommune er gennemført med erfarne konsulenter fra Mannaz over en periode på tre år. projektledelse 7

8 mannaz Projektlederuddannelsen For personlig rådgivning Anette Bach, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , Projektledelse er en spændende og udfordrende karrierevej. Gå godt forberedt ind i projektlederrollen, så du får plads til både godt samarbejde og gode resultater. Udbyttet for din organisation Mannaz projektlederuddannelser giver din organisation professionelle projektledere, der kan arbejde struktureret og målrettet og skabe resultater. Projektledere der er kvalificerede sparringspartnere til ledelsen og som kan være med til at brede projektledelsen ud i organisationen. dit udbytte Ved at gennemføre Mannaz Projektlederuddannelsens fire moduler bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektledelse, der har fokus på både styring og ledelse. Du bliver trænet i alle facetter af grundlæggende projektledelse, og du får anerkendt dine kompetencer som projektleder. uddannelsen er et fantastisk fundament for din karriere som projektleder. Uddannelsens opbygning Projektlederuddannelsen er bygget op af 4 moduler og består samlet af: Projektledelse 1, 2, 3 og 4. Modulerne kan tages i rækkefølge eller efter behov. Du kan også tage kurserne hver for sig, hvis du har brug for fleksibiliteten og står med et specifikt behov. På Mannaz Projektlederuddannelsen får du 150 intensive undervisningstimer og unik mulighed for sparring undervejs samt efterfølgende på vores community MyProject.dk Projektledelse 1 og 2 fås også på engelsk Hvem deltager? Projektledelse 1 og 2: Projektledere eller kommende projektledere, som ønsker overblik over projektet, dets indhold og metode. Projektledelse 3-4: Videregående kurser der kræver erfaring. afslut din Projektlederuddannelse med Mannaz Projektlederprøve når du køber hele uddannelsen samlet, er prøven gratis men ikke obligatorisk. Du skal tage prøven senest et år efter sidste kursus. ProjektCoaching eller rabat Ved samlet tilmelding til hele Mannaz Projektlederuddannelse får du også fem individuelle coaching sessioner, som du kan placere når som helst i dit uddannelsesforløb. Du kan også konvertere disse sessioner til en rabat. Læs mere om ProjektCoaching, pris og rabat på LæS MErE OM InDHOLD, TID, STED OG PrIS På Certificering uddannelsen giver dig viden og træning i de kompetencer, der er indeholdt i The International Competence Baseline, som er udarbejdet af IPMA. Læs mere på 8 Projektledelse

9 offentlig Projektlederuddannelse For personlig rådgivning Anja Enggren, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , nyt det Intensive Projektlederforløb For personlig rådgivning Anette Bach, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , Kompetence- og meritgivende uddannelse inden for projektledelse skræddersyet til den offentlige og halvoffentlige sektor. ny intensiv og meritgivende projektlederuddannelse med Mannaz kvalitet, der gennemføres som et intensivt forløb på 12 læringsdage. dit udbytte Du får forståelse for de grundlæggende metoder og værktøjer til at få både plan, mennesker og strategier på plads uden at miste overblikket og evnen til at prioritere. Du lærer en række metoder til, hvordan du får power i din organisation og din gruppe, så du bliver styrket i din rolle som projektleder. uddannelsen giver 20 ECTS point, og du har mulighed for at søge SVu-støtte. Uddannelsens opbygning uddannelsen består af fire moduler som sætvis udgør et fag. I hvert fag udarbejdes en skriftlig opgave, der danner grundlag for eksamen. fag: Projektstyring Modul 1: Grundlæggende værktøjer, metoder og overblik Modul 2: Kommunikation og håndtering af projektgruppen fag: Projektledelse Modul 3: Dybere værktøjs- og metodekendskab. Gennemførsel og forandringsledelse Modul 4: Dig som projektleder. Det er en forudsætning, at du har erfaring fra mindst ét projekt Hvem deltager? uddannelsen er for dig, der leder eller står overfor at skulle gennemføre et projekt i et politisk præget miljø. Du er projektleder, konsulent eller koordinator i stat, amt, kommune eller i en faglig organisation. Certificering uddannelsen giver dig viden og træning i de kompetencer, der er indeholdt i The International Competence Baseline, som er udarbejdet af IPMA. Læs mere på dit udbytte Du bliver klædt på med en helhedsforståelse for projektledelse. uddannelsen har fokus på både metode, værktøjer og ledelse af mennesker. Med teori og træning og høj grad af egen praksis bliver du styrket i din rolle som projektleder. uddannelsen giver 20 ECTS point og er en meritgivende uddannelse med mulighed for SVu-støtte. Uddannelsens opbygning uddannelsen består af fire moduler som sætvis udgør et fag. I hvert fag udarbejdes en skriftlig opgave, der danner grundlag for eksamen. Gennemføres som et intensivt forløb på 12 læringsdage. fag: Projektstyring Modul 1: Grundlæggende værktøjer, metoder og overblik Modul 2: Kommunikation og håndtering af projektgruppen fag: Projektledelse Modul 3: Dybere værktøjs- og metode kendskab. Gennemførsel og forandringsledelse Modul 4: Dig som projektleder. Det er en forudsætning, at du har erfaring fra mindst ét projekt Hvem deltager? nuværende eller kommende projektledere, som ønsker et samlet intensivt forløb, der giver overblik over projektets indhold og metode. nb: Modul 4 kræver erfaring fra mindst ét projekt. Certificering uddannelsen giver dig viden og træning i de kompetencer, der er indeholdt i The International Competence Baseline, som er udarbejdet af IPMA. Læs mere på uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi og PrOADVISOr Gruppen A/S uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi og PrOADVISOr Gruppen A/S Projektledelse 9

10 mannaz It Projektlederuddannelse For personlig rådgivning Anja Enggren, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , It Projektlederuddannelsen er et intensivt læringsforløb med træning i it-relevante og udfordrende problemstillinger. dit udbytte Lær at tage roret og styre sikkert fra idé til det kørende it-system. Mannaz It Projektlederuddannelse er for dig, der arbejder med it-løsninger. Her får du mulighed for at give dine kvalifikationer og kompetencer et stort skub i den rigtige retning fra overblikket over værktøjerne til det menneskelige aspekt. Udbyttet for din organisation Din organisationen får en professionel projektleder, der kan arbejde struktureret og målrettet og skabe resultater. Den professionelle projektleder er en kvalificeret sparringspartner til ledelsen, som kan være med til at brede projektledelsen ud i organidationen. Uddannelsens opbygning Samlet består It Projektlederuddannelsen af 3 moduler: It Projektledelse 1, 2 og 3. Du kan vælge at deltage på alle tre kurser, eller du kan tage dem enkeltvis: It Projektledelse 1 Helhedsforståelse for it-projektledelse It Projektledelse 2 når dit it-projekt kræver indgående styring It Projektledelse 3 Fokus på kommunikation og samarbejde Hvem deltager? Fælles for alle 3 kurser er, at deltagerne forventes at arbejde med it-projekter eller it-relaterede projekter. Mannaz it Projektlederprøve Afslut din udannelse med It Projektlederprøven. når du køber hele uddannelsen samlet, er prøven gratis men ikke obligatorisk. ProjektCoaching eller rabat Ved samlet tilmelding til hele Mannaz It Projektlederuddannelsen får du også tre individuelle coaching sessioner, som du kan placere når som helst i dit uddannelsesforløb. Du kan også konvertere disse sessioner til en rabat. Læs mere om ProjektCoaching, samlet pris og rabat på Certificering uddannelsen kan udbygges med certificeringerne: PMI (Project Management Institute) eller IPMA (International Project Management Association). Læs mere på LæS MErE OM InDHOLD, TID, STED OG PrIS På 10 Projektledelse

11 PmI Projektlederuddannelsen eksamensklar hvordan? For personlig rådgivning Lisbeth r. Søndergaard, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , For personlig rådgivning Lisbeth r. Søndergaard, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , Deltag i et udviklingsforløb og få international anerkendelse af dine projektledelseskompetencer med PMI. Bliv klar til PMI eksamen med et brush up forberedelseskursus. dit udbytte En intensiv uddannelse, der klæder dig på til at styre projekter i et internationalt perspektiv og forbereder dig til at blive PMI certificeret. Du trænes i styring af projekter ud fra PMI s anerkendte og udbredte projektstyringsmetode. uddannelsen giver dig dybtgående indblik og kendskab til PMI metoden. Du lærer at anvende metoden, og du får stor viden om teorien. Samtidig bliver du velforberedt via eksamensopgaver til efterfølgende at tage en PMI eksamen på PMP niveau. dit udbytte PMI Preparation Course er et forberedelseskursus til dig, der selv ønsker at tage ansvar for at lære PMI teorien eller for dig, der har behov for et brush up for at blive klar til eksamen. Læs mere om forberedelseskursus på Udbyttet for din organisation Organisationen får en professionel projektleder med fokus på international projektledelse. En international projektleder der kan arbejde struktureret, målrettet og skabe resultater. Den professionelle projektleder er en kvalificeret sparringspartner til ledelsen og kan være med til at brede projektledelsen ud i organisationen. Uddannelsens opbygning uddannelsen varer ca. 6 måneder med 4 moduler fordelt på 12 intensive kursusdage. PMI forløbet er bygget op, så du gennem undervisningen på de 3 første moduler indføres og trænes i hele PMI terminologien. Modul 4 er et eksamensforberedelseskursus, og fokus på dette modul er at træne dig til eksamen bl.a. ved hjælp af prøveeksamener. undervisningen foregår på dansk med engelske materialer. Hvem deltager? Projektledere med min. 2½ års projektledererfaring. Bemærk at der er forskel på forudsætningerne for at deltage på kurset og på forudsætninger for at gå til eksamen. Certificering uddannelsen lægger naturligt op til efterfølgende at tage PMP eller CAPM eksamen. Eksamen udbydes og administreres af PMI. Mannaz er godkendt PMI registred Education Provider (rep). Læs mere på PMI, PMP, and CAPM are registered marks of Project Management Institute, Inc. Projektledelse 11

12 få en kompetencegivende certificering Styrk din markedsværdi PMi PrinCe2 ipma organisation Project Management Institute. PRojects IN Controlled Environments. International Project Management Association. Amerikansk medlemsorganisation fordelt på 125 lande. PMI er i Danmark repræsenteret ved PMI Copenhagen Chapter Mannaz er registered Education Provider for PMI i Danmark PrInCE er et registreret varemærke, som ejes af OGC (Office in Government Commerce) og administreres af APM Group i England. Mannaz er Accredited Training Organisation for PrInCE2 i Danmark IPMA certificering udbydes i Danmark af Foreningen Dansk Projektledelse. Mannaz Projektlederuddannelsen er et registreret IPMA forløb arbejdsvinkel Projektledelsesmetode med fokus på ledelse af de processer et projekt gennemløber samt styringen af centrale projektledelsesdiscipliner. Beskrivelse af metoden findes i A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK -Guide). Metoden kan anvendes i alle typer af projekter. En overordnet projektledelsesmetode med fokus på ledelse af de faser et projekt gennemløber samt styring af de komponenter, der indgår i de enkelte faser. Beskrivelse af metoden findes i PrInCE2 manualen. Metoden kan anvendes til alle typer projekter. Projektledelsesmetode, som fokuserer på projektlederens erfaringsanvendelse, metodeanvendelse og ledelsesadfærd i forhold til en række kompetenceelementer. Metoden findes i Kompetencer i projektledelse - national Competence Baseline (ncb). Metoden kan anvendes i alle typer af projekter. erfaring PMP : 4500 timers projektledererfaring og en bachelorgrad eller 7500 timers projektledererfaring, hvis der ikke haves en bachelorgrad og 35 timer undervisning i PL CAPM : 1500 timers projektledererfaring eller 23 timers undervisning i PL. PrInCE2 Foundation og registrered PrInCE2 Practitioner IPMA-A: Certificeret Projektchef IPMA-B: Certificeret Senior Projektleder IPMA-C: Certificeret Projektleder IPMA-D: Certificeret i Projektledelse 12 Projektledelse PMI, PMP, and CAPM are registered marks of Project Management Institute, Inc.

13 Kom fremtidens krav til projektlederen i møde og vælg din certificering allerede nu. En projektledercertificering giver dig og din virksomhed tyngde. når du og alle andre projektledere i organisationen taler samme projektsprog som kunder og samarbejdspartnere er grundlaget lagt for rigtigt gode resultater. Vælg din CertifiCering Med omhu Det er ikke lige meget, hvilken certificering, du vælger. Du vælger fx ud fra, om din virksomhed er primært orienteret mod det amerikanske eller europæiske marked. Dit valg afhænger også af, om du er projektleder med fokus på metode, proces eller praktik. Få overblik over forskellene på certificeringerne i skemaet. PMi PrinCe2 ipma titler PMP Project Management Professional og CAPM Certified Associate in Project Management Ingen krav om erfaring, men det største udbytte af kurset opnås ved nogle års projektledererfaring. IPMA-A: 5 års erfaring med programeller porteføljeledelse IPMA-B: 5 års projektledererfaring IPMA-C: 3 års projektledererfaring IPMA-D: 1 års projektledererfaring (anbefaling på D-niveau) Uddannelsesmuligheder PMI Projeklederuddannelsen PrInCE2 Foundation og Practitioner Mannaz Projektlederuddannelsen Mere information om organisationerne PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektledelse 13

14 Kompetencer til topkarakter Af Birgitte Lenstrup Den første Mannaz Offentlig Projektlederuddannelse, der blev gennemført som kompetence- og meritgivende, sluttede af med en vellykket eksamen. Vi har foretaget en temperaturmåling på nogle af deltagerne fra uddannelsen, som var stolte og glade. Censor var heller ikke i tvivl: han giver topkarakter til uddannelsen. CASE 1 Kalundborg Kommune Værdifuld sparring og ny energi Projektleder Bente Winkler fra Kalundborg Kommune gik direkte hjem og brugte sin nye viden på sit eksisterende projekt. Det var så stærkt motiverende for hende, at hun så en omgående omsætning af teori til praksis. Bente Winkler sidder til daglig som projektleder i Kalundborg Kommune, hvor hun er ansvarlig for et projekt om kvalitetsudvikling af forebyggelsen og behandlingen af underernæring blandt ældre i kommunen. Et projekt, hun har arbejdet på det seneste 1½ år. Hun havde stor faglig viden på området, men hun følte, at hendes kompetencer inden for projektledelse trængte til et løft. Ny bevidsthed Jeg havde gerne villet styrke min værktøjskasse inden for projektledelse et stykke tid, men vi havde simpelthen ikke budgettet til det, før prisen for nylig blev sænket. Da det skete, skyndte jeg mig at tilmelde mig, og jeg så frem til første modul, som omhandlede selve værktøjskassen. Om Bente Winkler Bente Winkler arbejder i kommunens forebyggelses- og træningsenhed. Hendes faglige baggrund er økonoma suppleret med en pædagogisk diplomuddannelse indenfor ernæring og sundhed. Under forløbet oplevede Bente Winkler, at hun fik en ny forståelse for flere elementer i sit projekt. Der var nogle analyser, som jeg ikke var helt bevidst om før. Eksempelvis lærte vi om interessentanalyser. Den havde jeg godt nok lavet på det ubevidste plan, men nu fik jeg en anden metodisk tilgang til analyser. Værdifuld sparring Da Bente Winkler mødte op på første del af forløbet, var hun super motiveret med store forventninger til kvaliteten. Det faglige niveau var højt og godt, og den sparring, man får med de andre projektledere og underviseren, er meget brugbar og værdifuld. Jeg har benyttet mig meget af begge muligheder, da jeg arbejder temmelig alene uden store chancer for at sparre med andre. Jeg tog direkte hjem og brugte det, jeg havde lært. Eksempelvis lavede jeg omgående alle de analyser, jeg i princippet burde havde lavet, inden projektet blev søsat. For Bente Winkler nåede teorien ikke at blive støvet, før den blev omformet til praktik. Det var meget motiverende for mig, at jeg kunne bruge det lærte på mit eksisterende projekt med det samme. Ny energi og friske øjne Bente Winkler var løbet ind i et dødvande på sit projekt, før uddannelsens start. Den nye viden fik hende videre. Vi havde en rigtig god underviser med erfaring fra den virkelige verden, som gav mig værdifuld feedback. Kombineret med nye værktøjer og sparring med de andre deltagere fik jeg ny energi og muligheden for at se på mit projekt med nye, friske øjne. 14 projektledelse

15 CASE 2 Nextjob i Gentofte Kommune Kreativitet behøver projektledelse Hos Nextjob i Gentofte Kommune hjælper man unge og voksne udviklings- og funktionshæmmede med at komme ud på arbejdsmarkedet. Det er her, Palle Gammelgaard fungerer som jobkonsulent og projektleder. Det er motiverede mennesker med lyst til at prøve kræfter med et rigtigt job, som kommer til os, og vi arbejder sammen med dem for at finde den jobmulighed, der er rigtig for den enkelte. For at åbne så mange døre som muligt til arbejdsmarkedet er Nextjob begyndt at udvikle deres egne beskæftigelsesprojekter, som de selv er ansvarlige for fra planlægning til drift. Palle Gammelgaard: Vi måtte uden tvivl opruste den måde, vi rullede projekter ud på, før vi begyndte på de helt store selvdrevne projekter. Derfor havde jeg allerede i løbet af sidste år afsøgt markedet for muligheder indenfor projektlederuddannelser. Jeg endte med at vælge et forløb, jeg var blevet anbefalet, fordi det bestod af komprimerede tredages moduler, hvilket passede bedst i forhold til både arbejde og privatliv. Fordel med offentlig sfære For Palle Gammelgaard er det et vigtigt element, at de andre deltagere også har deres daglige gang inden for det offentlige. Det, at de andre også kender det politiske spil, som er en del af det at søsætte projekter i det offentlige, var væsentligt for mig. Også at de kendte til det faktum, at trægheden er lidt større i det offentlige. Der er ikke så mange tjubang-løsninger hos os. CENSOR udtaler: Flot! Censor var ikke i tvivl. Gennem de sidste 10 år har censor Arne Krogh Nielsen rettet et utal af opgaver på videregående uddannelser inden for projektledelse. Han er ikke i tvivl om niveauet hos deltagerne på Mannaz Offentlig Projektlederuddannelse: Her var virkelig tale om nogle kompetencer, der gjorde en forskel. Alle deltagerne havde ikke alene fået stor viden om værktøjer inden for projektledelse, de havde rent faktisk også anvendt dem på nogle konkrete projekter. Dermed havde de tilegnet sig nogle reelle kompetencer på meget kort tid, og deres besvarelser var niveaumæssigt langt over, hvad jeg er vant til. Det skal der nok heller ikke være, for processen må gerne være lidt langsommere i det offentlige, da det er vores allesammens penge, vi forvalter. Med en fælles baggrund blandt deltagerne er der ifølge Palle Gammelgaard bedre mulighed for gensidig sparring. Det er desuden meget værdifuldt, at det er en underviser, som har en fortid i det offentlige, nemlig Forsvaret en af de største offentlige arbejdspladser. Det afføder respekt, at han ved, hvad han taler om. Personlig udvikling Palle Gammelgaard har oplevet, at han umiddelbart kan omsætte det, han har lært, til noget konkret på arbejdspladsen. Allerede efter første modul skulle vi sætte os selv nogle personlige målsætninger. Den ene af mine var at blive bedre til at registrere min tid, samt synliggøre, hvad jeg laver. Da jeg laver noget andet end mine kollegaer, er det relevant for alle parter, at jeg har styr på min tid, samt kan fremvise produkter. Det har endvidere haft den positive bivirkning, at jeg er blevet bedre til at planlægge og strukturere min tid. På andet modul blev der arbejdet med rollen som projektleder. Under forløbet fik vi feedback på, hvordan vi agerede, og der fik jeg at vide, at jeg godt måtte blive bedre til at rose. Det var en øjenåbner for mig, da jeg nok har haft en tendens til at være meget faktuel og fokuseret på målet. Så min målsætning var at blive bedre til at udtrykke min anerkendelse, og det har jeg brugt rigtigt meget. Om Palle Gammelgaard Palle Gammelgaard er jobkonsulent med opgaver som fundraiser, projektudvikler og koordinator hos Nextjob i Gentofte Kommune. projektledelse 15

16 Kan effekten af ledelse måles? Af Jon Ramskov Banja undersøgelser viser, at de ledelsesmæssige kompetencer er projektlederens største udfordring. Det er fint nok, at projektlederen er i stand til at arbejde med værktøjer og analyser, men det er ikke nok, hvis hun ønsker at skabe succes med sit projekt sammen med andre mennesker. leder på lånt tid Projektledere skal i forhold til almindelige ledere i linjen gøre sig fortjent til projektdeltagernes gunst. En linjeleder med personaleansvar har i højere grad hånd og halsret over sine medarbejdere bl.a. som forhandler af løn og vilkår. Projektledere har projektdeltagere på lånt tid. Og hvis det brænder på i driften, så forsvinder projektdeltageren for næsen af projektlederen. Derfor er projektlederens ledelseskompetencer en væsentlig forudsætning for fastholdelse og udnyttelse af projektdeltagere i projektet. i hvilken retning ledes der? Projektledere står overfor at skulle lede i flere retninger. De skal lede sponsor/styregruppe (lede opad), de skal lede projektdeltagerne (lede nedad) og de skal lede øvrige interessenter, kunder, underleverandører samt øvrige interne og eksterne aktører (svarende til at lede udad). Her møder projektlederen ofte forskellige ledelsesmæssige udfordringer. Figur 1 Personlige faktorer Styringsfaktorer Teamledelsesfaktorer Lederskabsfaktorer 16 Projektledelse

17 Derfor er det vigtigt, at projektlederens uddannelse også er struktureret med fokus på at træne relevante dilemma-situationer i de tre retninger. Fx bør projektlederen trænes i, hvordan han skaffer flere ressourcer hos styregruppen, hvordan han kan få sine leverancer til tiden hos projektdeltagerne osv. Hvordan skabes relevans for den enkelte? udviklingen kunne fx tage sit afsæt i en 360 analyse. Mannaz har udviklet sin egen 360 analyse, Project Leadership Profile (PLP), som er særligt målrettet mod projektledere. Den måler adfærd på fire forskellige faktorer (se figur 1). PLP ens 360 analyse er medvirkende til at skabe relevans og overblik over, hvor den enkelte projektleder skal fokusere sin træning. Den fungerer også som en udgangsmåling på ledelsesfaktorerne, hvor projektlederen eksempelvis efter et halvt til et helt år kan måle, hvor der sker en udvikling. Hvad er god ledelse? Her svarer projektledere ofte noget i retning af: empati, rummelighed, evnen til at coache, god til at spotte talentet, bruge folk til det de er gode til, skabe mening etc. Deltagerne har derfor fokus på ledelse, der opfattes legitimt og positivt, så som den tilknyttende, den demokratiske og den coachende ledelsesstil. Daniel Golemans forskning viser, at disse såkaldt resonante ledelsesstile, der handler om at komme på bølgelængde med projektdeltagerne, er velegnede til at skabe trivsel og et godt arbejdsklima. Men det er ikke altid nok kun at udøve de legitime ledelsesstile, hvis man skal have sit projekt færdig til tiden. Somme tider skal der skæres igennem, løses konflikter og træffes svære beslutninger, som ikke altid er populære hos alle. Dette refereres til som såkaldt disonante ledelsesstile og omfatter eksempelvis den temposættende og autoritære ledelse. Det er essentielt for projektlederen, at hun træner både resonant og disonant ledelsesadfærd, optages på video og derved undersøger, hvad ledelsesstilene kan, og hvad der har den største effekt i de respektive ledelsesretninger. ledelsessproget Hos Mannaz benyttes 6STyLES (se figur 2), som er et ledelsessprog baseret på Golemans emotionelle intelligenser. Det er også en række værktøjer, der kan anvendes i træningssituationen såvel som i organisationen til at skabe øget forståelse for sammenhængen imellem ledelse og effekt. De 6 ledelsesstile afprøves og Fortsættes >> 6StyleS ledelsesstile Autoritær stil Demokratisk stil Tilknyttende stil Temposættende stil Visionær stil Coachende stil Gør hvad jeg siger Hvad synes du Menneskene først Gør, som jeg gør. NU! Kom med mig Lad os prøve det Giver klare retningslinier Projektdeltagerne føler sig hørt Skaber harmoni Stilen udlever et stærkt behov for at præstere Udvikler og sætter ord på en tydelig vision Lyttende En handlekraftig tilgang Projektlederen giver indflydelse til folk Er empatisk Stilen virker utålmodig Inspirerer Opmuntrer medarbejderne til at finde egne løsninger Lederen tager de fleste beslutninger på egen hånd Projektlederen skaber overensstemmelser Skaber forbindelse mellem folk Udøver detaljeledelse Er energisk Virker konsulterende Figur 2 Projektledelse 17

18 udfoldes i forskellige ledelsessituationer. Det er ofte en øjenåbner at se, hvor langt man kan komme med eksempelvis kun den coachende stil på et styregruppemøde. På Mannaz forløb afprøves ledelsesstilene gennem rollespil, debat, feedback og computersimulation, hvor der fokuseres på, hvordan stilen ser ud i praksis, og hvilken effekt den har. Kobling imellem 360 PlP og 6StyleS når man oversætter 360 analysen til de 6 ledelsesstile opstår der interessante perspektiver. Det viser sig ofte, at de forskellige respondentgrupper oplever ledelsesadfærd forskelligt. Det betyder, at projektlederen kan blive opmærksom på, at han måske skal bruge noget mere af det tilknyttende i forhold til at lede opad. Og måske noget mere af det demokratiske i forhold til at lede nedad. På denne baggrund udarbejdes handlingsplaner fremadrettet. Der er ingen tvivl om, at man kan træne ledelsesadfærd. Det bliver dog først rigtig interessant for projektlederen, når man kobler ledelsesindsatsen med 360 målingen. Se eksempel i figur 3. Peter Petersen Figur selv 0% 25% 50% 75% 100% 2 - sponsor 0% 25% 50% 75% 100% Kan man måle ledelseseffekt på organisationen? Svaret er JA, det kan man godt. Der er flere projekter i gang, hvor lederstilsprofiler kobles til eksisterende målinger på både trivsel og performance i organisationen. Og det viser sig, at der er signifikante sammenhænge imellem den enkeltes lederstil og den tilhørende effekt målt både på klima og performance. 3 - projektdeltagergruppe 0% 25% 50% 75% 100% Det gør den enkelte organisation i stand til at fokusere ledelsestræningen i forhold til realdata på effektsiden. Således bliver lederstil ikke kun et fælles sprog men også en måde at etablere bevidsthed om, hvilke lederstile der afføder hvilke effekter i en konkret organisation. Hvordan kommer man i gang? Der er ingen tvivl om, at både individer og organisationer kan blive bedre til at skabe resultater i projektet ved hjælp af øget fokus på ledelse. 4 - kunde 0% 25% Autoritær ledelsesstil Demokratiske ledelsesstil Temposættende ledelsesstil 50% 75% 100% Tilknyttende ledelsesstil Visionære ledelsesstil Coachende ledelsesstil Erfaringerne viser, at det kræver: Indsigt i ledelsessproget Indsigt i hvordan andre oplever brugen af lederstile Kobling til faktuelle resultater Masser af træning! God fornøjelse med projektledelsen OM JON RAMSKOV BANJA referencer Mannaz Projektledelse 4 (PL4): 6Styles website: Cand.merc. Jon ramskov Banja er associeret konsulent hos Mannaz. Han er desuden CEO i relation Technologies. Jon har 16 års undervisningserfaring og arbejder med og rådgiver i forandringsledelse i organisationer. Han er grundlægger af no Paynet/ Gratis Danmark. 18 Projektledelse

19 NyT Mannaz forløb nu registreret af IPMA Som noget nyt har IPMA indført en registreringsordning for uddannelsesudbydere. Vi er stolte af at være blandt de første 4 udbydere af et IPMA registeret forløb i Danmark. Hvad betyder det for dig? Det betyder, at Mannaz Projektlederuddannelsen som forløb er verificeret af Dansk Projektledelse til i indhold og form at indeholde elementer fra IPMA s national Competence Baseline (nbc en). IPMA s kompetenceelementer dækker både metodekompetencer og adfærdskompetencer. Verificeringen betyder bl.a. en synliggørelse af, hvor meget teori og hvor mange træningstimer de forskellige godkendte projektlederuddannelser indeholder, samt hvor mange elementer der trænes i. Samtidig ligger der i registreringsordningen en vurdering af på hvilket niveau, du som deltager kan forvente at opnå læring. Mannaz Projektlederuddannelsen er vurderet til, at du gennem teori og træning opnår et vidensniveau i gennemsnit svarende til 5 (skala 1-10). Dette er et gennemsnits tal, og niveauerne for de enkelte elementer differentierer. Du kan læse mere om verificeringen af vores program på Projektledelse 19

20 udvikling af forretningens performance For personlig rådgivning Anja Enggren, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , For personlig rådgivning Ann Siewecke, tlf , Firmakursus Mariann Illum Vendler, tlf , Porteføljeledelse Du lærer at skabe de bedste rammer for projekterne, sætte fokus på udviklingen af gode projektledere og gå efter professionel projektledelse og projektmiljøer. Du lærer også, hvordan ledelse og styring af porteføljen kan organiseres, så fokus holdes og projektforstoppelse undgås. For den erfarne projektleder. Programledelse Lær at fokusere på forretningsværdi som det drivende for alle dine satsninger specielt når satsningerne er komplekse, ressourcekrævende og involverer mange interesser. Større opgaver, med flere indbyrdes afhængige projekter, kan med stor fordel styres med en programorienteret fremgangsmåde for gennemførsel. Lær at se fordelene ved denne fremgangsmåde. For den erfarne projektleder. lean Manager Uddannelse Bliv Lean Manager en ekspert i at lede og motivere medarbejdere, med henblik på implementering af Lean både i rollen som intern konsulent, projektleder eller daglig leder. Målet er at gøre Lean til en naturlig del af hverdagen og ikke til en sur pligt. Som Lean Manager er du klædt på til at kunne sikre sammenhængen mellem værktøjer, ledelse og organisationsudvikling. lean ledelse i servicevirksomheder Gå i dybden med effektiviseringsmetoder og få indsigt i de udfordringer, der møder dine medarbejdere og ledelsen ved start og implementering af Lean. Du får kendskab til flow, værdistrømsanalyser og spildanalyser i en virksomhed. Via implementeringsmodeller får du svar på, hvordan du iscenesætter en Lean implementering. Managing Successful Programmes (MSP ) Du får detaljeret indsigt, viden og forståelse for MSP - en programstyringsmetode og et ledelsesværktøj, der sætter fokus på organisering, ansvar, planlægning, interessenthåndtering m.m. i dine programmer. Du afslutter kurset med MSP eksamener: Foundation og Practitioner. For den erfarne projektleder. myproject.dk DAnMArKS EnESTE VIrTuELLE MøDESTED FOr PrOJEKTLEDErE MyProject.dk er Mannaz tilbud til projektledere og andre projektinteresserede, som ønsker at blive informeret om alt, hvad der rører sig inden for projektledelse. Hvad kan MyProject.dk? MyProject.dk er stedet, hvor du finder artikler, arrangementer, værktøjer og meget andet. Det er et online univers, hvor du møder ligestillede projektledere. Og et sted for netværk, viden- og erfaringsdeling, hvor du også kan fastholde din læring fra et Mannaz kursus. MyProject.dk giver dig Projektmodel og projektværktøjer Foredrag og arrangementer Artikler Projektlederbloggen Projektforum Ekspertpanel Projektpanel Invitationer til fysiske netværk Gratis adgang og prøveabonnement Hvis du har været på et af Mannaz projektledelsesforløb, får du automatisk adgang til MyProject i seks måneder. Ellers koster medlemskab af MyProject.dk årligt ekskl. moms kr. Med denne brochure i hånden kan du få tre måneders gratis prøveabonnement. Du kan tilmelde dig ved at sende dine personoplysninger til og skrive Projektlederbrochure 2010 i emnefeltet. 20 Projektledelse

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse er IPMA Registreret i Danmark

Mannaz Projektlederuddannelse er IPMA Registreret i Danmark Projektledelse 3 Skab de resultater, der skal til Efter en god opstart med planworkshop og teambuilding kommer det lange seje træk, hvor resultaterne skal indfries. Projektledelse 3 er et videregående

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Certificeringer for projektledere.

Certificeringer for projektledere. Certificeringer for projektledere www.mannaz.com/da Visionær og virkelighedsnær kompetenceudvikling Mannaz styrker virksomheder gennem udvikling af individuelle kompetencer. Med afsæt i København, London

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse.

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

30 % Verden forandrer sig. En bedre projektlederuddannelse. billigere

30 % Verden forandrer sig. En bedre projektlederuddannelse. billigere Scan QR-koden og læg din smartphone her Scan QR-koden og læg din smartphone her (hvis du ikke har en QR scanner så åbn www.mannaz.com/projektleder2012) Hvis du ikke har en QR-scanner, så åbn www.mannaz.com/projektleder2012

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

MSP Programme management

MSP Programme management MSP Programme management Managing Successful Programmes Deltag på et inspirerende og effektivt læringsforløb inden for programledelse. På forløbet får du et højt fagligt udbytte, og der er fokus på at

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes.

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre

Læs mere

Projektledercertificering

Projektledercertificering Projektledercertificering Kompetenceudvikling, karrieremuligheder og fagligt fællesskab Program for webinaret Hvorfor få en projektledercertificering? Certificeringsmuligheder generelt Generel information

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

PRINCE2 Foundation Certificering

PRINCE2 Foundation Certificering PRINCE2 Foundation Certificering Boost dit CV med et internationalt anerkendt kompetencebevis Roskilde Handelsskole tilbyder en PRINCE2 Foundation Certificering i samarbejde med Global Business Development

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Projektstyring for projektkoordinatorer

Projektstyring for projektkoordinatorer Konference 23.-24. april 2014 på i Taastrup 16.-17. september 2014 på i Aarhus Projektstyring for projektkoordinatorer Projektstyring for projektkoordinatorer For dig, der er projektlederens højre hånd

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse Byggeriets Projektlederuddannelse UDDANNELSE Ny professionel uddannelse målrettet byggeriet Byggecentrum hedder nu Molio men kvaliteten er den samme Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Kompetenceudvikling 2013/14. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2013/14. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2013/14 www.mannaz.com Visionær og virkelighedsnær kompetenceudvikling Mannaz styrker virksomheder gennem udvikling af individuelle kompetencer. Med afsæt i København, London og Hong

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Projektledelse kræver mange roller. Kan du matche dem? PROJEKTLEDELSE www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Projektledelse kræver mange roller. Kan du matche dem? PROJEKTLEDELSE www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Projektledelse kræver mange roller. Kan du matche dem? PROJEKTLEDELSE www.mannaz.com Hvilken projektleder i dag? vil du være Skal du nu igen forsvare brugen af de ressourcer, der skabte resultaterne?

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2012. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2012 www.mannaz.com Investér i din fremtid Kompetenceudvikling er en investering. En investering af tid, penge og kræfter i at sikre fremtidig succes for dig selv og din virksomhed.

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere