OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro"

Transkript

1 OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro Undersøgelse efter anmodning af firmaet Aluthermo S.A., Burg-Reuland, Belgien Aix-la-Chapelle, den 17. marts 2005 Behandlet af : Dr-Ing. B. Hillemacher

2 1. Indledning Kvaliteten af den termiske isoleringsevne for byggematerialer udgør i dag et kriterium, som bliver mere og mere væsentlig, når det handler om en kvalitativ vurdering af den professionelle og tekniske opførsel af bygninger. Efter de forskellige krav fra de specifikke situationer, som ofte bestemmes af byggeriets natur, er situationen på det nuværende marked kendetegnet ved en stor mængde isoleringsmaterialer til brug både ved nybyggeri såvel som ved renovering af eksisterende byggeri. De nye koncepter for termisk isolering af byggematerialer anvender således refleksion fra overflader på højt reflekterende isoleringsmaterialer, der ofte er specielt inddelt i lag. Dette medfører en reduceret varmeoverførsel fra bygningens skal, hvilket har som effekt, dels at varmeoverførselen er mindre betydelig ind i bygningens indre om sommeren, og dels at varmetabet er mindre betydeligt fra bygningen i de kolde vintermåneder, hvilket bidrager til en væsentlig energibesparelse. 2. Beskrivelse af problemstillingen Vi vil i herværende undersøgelse via beregning af den termiske overførsel undersøge et sådan isoleringsmateriale, som besidder en overflade med meget høj refleksion på begge sider. Det er produktet kaldet Aluthermo Quattro som er genstand for disse undersøgelser. Fabrikanten af dette isoleringsmateriale er firmaet Aluthermo S.A., Burg-Reuland, Belgien. Med hensyn til produktet Aluthermo Quattro er vi i besiddelse af to forsøgsrapporter fra Institut de physique du bâtiment de Fraunhofer i Stuttgart nr. P /2005 af 7. februar 2005 med titlen Détermination du coefficient d émmision des surfaces extérieures d un matelas de calorifugeage composite à plusieurs couches ( Bestemmelse af emissionskoefficienten fra de ydre overflader af en isoleringsmåtte der består af flere lag ) og nr. P1-003/2005 af 13. februar 2005 kaldet Détermination de la résistance au passsage de chaleur selon la DIN EN ( Bestemmelse af modstanden for varmepassage ifølge DIN EN ). Vi vil henvise til resultaterne i disse forsøgsrapporter i herværende undersøgelse. De sammensatte isoleringsmåtter Aluthermo Quattro, der her undersøges, er sammensat af i alt 7 lag, der tilsammen består af 13 forskellige materialelag. Kernelaget består af et lag polyethylenskum (PE) med en tykkelse på 3 mm (materialevægt: 75 g/m²) der på hver side omgivet af et ark aluminium belagt med PE (materialevægt: 20 g/m²) som igen er indesluttet i isolerende lag af luftmåtter i PE (diameter på luftmåtte: 10 mm). Denne pakke af indvendige lag er indesluttet i aluminiumsark (materialevægt: 81 g/m²) belagt på ydersiden med celluloseholdig lak (materialevægt: 3 g/m²). De indvendige sider af disse udvendige aluminiumsark er igen belagt med PE (materialevægt: 20 g/m²). Forsøgsrapporten P /2005 angiver, at den samlede tykkelsen på isoleringsmåtten Aluthermo Quattro er cirka 11,2 mm og den nævner en emissionskoefficient fra de udvendige overflader på 0,08. Forsøgsrapporten P1-003/2005 nævner en modstand ved varmepassage for den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro på R = 0,279 m²k/w. Illustration 1 som vises nedenfor viser en typisk anvendelsessituation af et lignende isoleringsmateriale: den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro bliver lagt direkte på spærene af en tagkonstruktion.

3 Illustrationen viser formen på et saddeltag/gavltag med et fald på 35º både set fra siden og i et tværsnit. De sammensatte isoleringsmåtter Aluthermo Quattro (4) er lagt i bånd parallelle med tagrenden, og de er fastgjort ved hjælp af støttelægterne (3) på spærene (5). Støttelægterne bærer beklædningen (2), som er udført i overensstemmelse med kravene for beklædning, hvor på tagdækningen (1), for eksempel betontegl eller lersten, skal monteres. Som det meget ofte er tilfældet i dag ved indretning af loftsrum, er en gipsplade (6) installeret på den nedre side af spærene, på tagets indvendige side. III.1: Typisk situation med anvendelse af den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro på et loftsrum med skråtag på 35º, vist fra siden og i tværsnit: 1: tagdækning med ventilering bagud, f.eks. teglsten i beton eller lersten 2: beklædning 3: støttelægter 4: sammensat isoleringsmåtte Aluthermo Quattro 5: spær 6: gipsplade

4 Herefter skal vi så inden for rammerne af denne redegørelse undersøge i hvilken grad varmeoverførselen via stråling mellem de afgrænsende overflader (gipspladen indvendig og tagdækningen udvendig) bliver påvirket af brugen af den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro og i særdeleshed, beregningsværdien for den totale termiske modstand mellem gipspladerne og tagdækningen. Dette gøres ved at forudsætte visse begrænsende forhold. Principtegningen vist i illustration 2 herunder, henviser til en forenkling af situationen og beskriver levende varmeoverførselen via stråling i eksemplet, hvor den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro anvendes. Den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro, der er parallel, er lagt mellem to plane parallelle overflader af ubestemt længde (gipspladen indvendigt og tagdækningen udvendigt) og med forskellige temperaturer, således at der er en udveksling via stråling mellem den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro og overfladerne, der vender mod den fra henholdsvis gipspladen og fra tagdækningen. Dacheindeckung Verbundwärmedämm-Matte «Aluthermo Quattro» außen innen Gipskartonplatten Tagdækning Sammensat isoleringsmåtter «Aluthermo Quattro» udvendig Indvendig Gipsplade III.2: Principtegning af situationen vi vil undersøge Overfladetemperaturerne på henholdsvis gipspladen og tagdækningen med emissionskoefficienterne på de indvendige sider (vendt mod isoleringsbåndet) ε 1 og ε 2 er på ϑ 1 og ϑ 2. De sammensatte isoleringsmåtter Aluthermo Quattro er karakteriseret ved en modstand

5 for varmepassage på R iso = 0,279 m²k/w, en emissionskoefficient fra udvendige overflader på ε iso = 0,08 og tykkelse δ iso. De beregninger, der skal foretages, baseres på en ensartet forud bestemt temperatur på gipspladerne i overensstemmelse med en tilsvarende højere temperatur, i rummet (afhænger af sammensætningen af væggen) på ϑ 1 = 20º C. Hvad angår temperaturen på den indvendige side at tagdækningen, har vi ϑ 2, og vi går ud fra at ϑ 2 = -20º C for vore aktuelle beregninger. Hvad angår emissionskoefficienten for gipspladerne, går vi ud fra en værdi på ε1 = 0,9 for vore beregninger. Emissionskoefficienten for den indvendige side af tagdækningen, der vender mod den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro varierer i forhold til det anvendte materiale (tegl i beton lersten, tagpap eller bræddebelægning) mellem 0,90 og 0,94. Vi baserer beregninger på en beregningsværdi, der skønnes at blive bevaret på ε 2 = 0, Betingelsesligninger I overensstemmelse med betingelserne i de forudbestemte begrænsninger, må vi forudsætte, for de to områder indeholdt mellem gipspladerne og den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro henholdsvis mellem den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro og tagdækning, at varmeoverførselen på basis af forskellen i den forudbestemte temperatur udelukkende finder sted via stråling. Hvad angår udvekslingen via netto stråling mellem de to plane udefinerede overflader i og j, som man kan definere som den grå krop, kan man beregne følgende forhold, idet man tager højde for Stefans og Boltzmanns lov: med strålekonstanten C s = 5,67 W/m 2 K 4. På den anden side, hvis man forudsætter en termisk ledeevne på en dimension i et fast legeme med tykkelsen δ og for den termiske ledeevne λ, er den termiske overfladestrøm styret af: (1) idet den termiske inerti er: (2) For at beregne de ukendte termiske modstande R i for det respektive område i henholdsvis den totale modstand R tot mellem gipspladerne og tagdækningen, er den termiske strøm, der overføres i de respektive områder via termisk stråling henholdsvis via termisk ledning, ens ifølge ligningerne (1) og (2). Vi opnår følgende ligninger ved brug af en indeksering i overensstemmelse med illustration 2: (3) (4)

6 I overensstemmelse med betingelsesligningerne (1) henholdsvis (2) som vises ovenfor, kan vi først og fremmest via iteration beregne de ukendte temperaturer ϑ 1 og ϑ 2 for ligningssystemet (4) og (5). De termiske modstande R 11, R 1 2 og R 2 2 kan beregnes på basis af en indfaldsvinkel ifølge hvilken modstanden til varmeoverførselen via stråling, er ækvivalent til modstanden ved varmeoverførsel via ledning (5) henholdsvis (6) Den totale modstand R tot i forhold til den potentielle fremdrevne temperatur (ϑ 1 ϑ 2 ) resulterer derfor i: R tot = R 12 = R 11' + R 1'2' + R 2'2 (8) Vi opnår til sidst, ligeledes i forhold til den potentielle fremdrevne temperatur (ϑ 1 ϑ 2 ) og ækvivalent til termisk stråling, en koefficient for varmeoverførsel u 12 ved: (7) 4. Resultater De beregnede resultater vises i følgende oversigt 1: Parametre for egenskaber Sammensat isoleringsmåtte Aluthermo Quattro Temperatur ϑ 1 [º C], forudsat 20 Temperatur ϑ 1 [º C] 3,11 Temperatur ϑ 2 [º C] 1,15 Temperatur ϑ 2 [º C], forudsat -20 Total termisk modstand R 12 [m²k/w] 5,70 Koefficient for varmeoverførsel u 12 [W/m²K] 0,175 ækvivalent med termisk stråling Oversigt 1: bestemte data og beregnede resultater for den sammensatte isoleringsmåtte Aluthermo Quattro (9)

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Anemonevej 22 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2015 Til den 26. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

TEKNISK KATALOG. PAPIRISOLERING DANMARK - når kvalitet er afgørende! Intelligent Insulation System. www.thermofloc.dk

TEKNISK KATALOG. PAPIRISOLERING DANMARK - når kvalitet er afgørende! Intelligent Insulation System. www.thermofloc.dk PAPIRISOLERING DANMARK - når kvalitet er afgørende! ApS Isolering & renovering med system og naturlige materialer TEKNISK KATALOG Intelligent Insulation System www.thermofloc.dk Thermofloc_Teknisk katalog

Læs mere

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!!

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!! Følgende er et forsøg på at samle nogle begreber omkring isolering. Materialet er baseret på forskellige ældre materialer, og er ikke nødvendigvis korrekt. Derfor vil jeg med glæde modtage korrektioner

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer SAGSRAPPORT SR-0004 FINN KRISTIANSEN CARSTEN RODE 1999 ISSN 1396-402x INSTITUT

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Rockwool Energy Design 3.4. Manual

Rockwool Energy Design 3.4. Manual Rockwool Energy Design 3.4 Manual Marts 2010 1 Forord Hvad er Rockwool Energy Design Med Rockwool Energy Design kan du foretage følgende energiberegninger: Energirammeberegninger til nybyggeri Varmetabsberegninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskrænten 15 2840 Holte Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2014 Til den 6. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Konstruktion af fryse-/varmekasse til test af batterier

Konstruktion af fryse-/varmekasse til test af batterier Konstruktion af fryse-/varmekasse til test af batterier P3 Projekt Gruppe ET3-301 Energiteknik 3. semester Aalborg Universitet Den 17. December 2009 Titel: Tema: Konstruktion af køle/varmekasse til test

Læs mere

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI Hovedrapport Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DECEMBER

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jættestuen 80 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. februar 2014 Til den 18. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viva-Bolig, Østparken, Afd. 1 Saltholmsgade 14 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. juli 2012 Til den 5. juli

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgedals Alle 44 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere