Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen, Marianne Jensen, Pia Ludvigsen, Lisa Dahl Christensen, Vivi Nielsen, Jakob Lange Afbud: Nina Thomsen, Lene Sillasen, Nana Kjær Tilforordnede: Inger Margrethe Jensen, Charlotte Poulsen, Carina Starostka Villadsen (ref.) Nr. Punkt Bilag 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Næstformanden bød velkommen til mødet og dagsordnen blev godkendt. Beslutning vedr. godkendelse af referat: når referatet fremsendes til bestyrelsen skal tilbagemeldinger og kommentarer meldes tilbage til referent inden næste bestyrelsesmøde. Er der ingen kommentarer eller tilføjelser til fremsendte referat betragtes referatet som godkendt ved næste bestyrelsesmødes start. Referat af mødet 27. februar 2012 Derefter blev referatet godkendt. Forretningsordenen blev underskrevet. 2. Orientering v. formanden a) Oplæg til Resultatlønskontrakt 2012 Indstilling til beslutning om, hvilke områder der skal indgå i direktørens resultatlønskontrakt for Det foreslås at være: Eksternt samarbejde Organisation Uddannelser a) Præsentation af punkterne 1

2 Det indstilles at bestyrelsen vedtager områderne, og formandskabet indgår kontrakten. b) Bygningssituationen Grundet udviklingen i byggesagen er det ikke muligt at fremlægge en tidsplan for byggeri. Der er fremkommet nye muligheder, som de involverede eksterne parter pt. ikke ønsker offentliggjort, men som bestyrelsen vil blive orienteret om. a) Resultatlønskontrakt 2012 Direktøren redegjorde for nye retningslinjer for resultatlønskontraktens basis- og ekstraramme. Resultatlønnen skal afspejle skolens mål og strategi. Bestyrelsen skal være bekendt med hovedindsatsområderne i direktørens resultatlønskontrakt. Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indsatsområderne og at begge rammer medtages. Det vedtages, at formandskabet indgår direktørens resultatlønskontrakt. b) Bygningssituationen Hillerød: Vicedirektøren orienterede om, at direktionen er i den undersøgende fase ift. muligheder for etablering af campus i Hillerød. Opbakning fra bestyrelsen til at gå videre med planerne i Hillerød. København: Direktøren forklarede, at en skriftlig redegørelse ikke har kunnet udarbejdes da sagen behandles i fortrolighed, grundet ønske fra ejere af nye mulige bygninger/grunde. Formandskabet er orienteret om nuværende status. SOPUs advokat er inddraget for vurdering i forhold til økonomi og jura. Bestyrelsen forberedes på, at der kan blive behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Ved referatet vedlægges en kopi af avisartikler vedr. Milnersvej 40 og den mediedebat overvejelserne omkring SOPUs fraflytning har givet. 2

3 3. Regnskab v. økonomichef Hans B. Møller a) Årsrapport 2011 b) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Revisor Lars Jacobsen, Deloitte deltager i mødet Økonomichef Hans B. Møller gennemgik årsregnskabet Årsresultatet viseret overskud på 12,3 mio.kr. En væsentlig årsag til overskuddet er et stigende antal årselever og færdiggjorte i 2. halvår 2011 i forhold til budgetteret. Lønudgifterne, herunder merarbejdet, er steget i takt med den stigende elevaktivitet, samt afledt af fusionsåret. Målt på antal ansatte årsværk pr. 100 årselever er formålsgruppen Uddannelser, dvs. løn til undervisningsrelaterede aktiviteter, herunder undervisningspersonale, steget, mens antal ansatte årsværk i administrationen har håndteret flere årselever end tidl. år. Stigningen i antal årsværk i kategorien Uddannelser skyldes som anført tillige, at der er brugt personaleressourcer på fusioneringen af de to tidl. skoler, og ikke alene i undervisningen. Varekøb & tjenesteydelser er tillige steget, dels pga. udgifter til fusionsarbejdet, dels pga. overtagelse af bygninger samt nye lejemål. Formandskabet vurderer, at overskuddet er for højt. Selvom det er positivt, at flere i 2011 har søgt skolens uddannelser, og at overskuddet er en indikator for hvor uforudsigeligt SOSU-området er, skal skolens prognoseredskab forbedres; også for at imødegå den situation, hvor skolen skal reagere hurtigt på et fald i antal årselever. a) Årsrapport 2011 b) Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 Revisor Lars Jacobsen, Deloitte, anførte ved gennemgang af revisionsprotokollatet, at der både er argumenter for og imod et for stort overskud. Af argumenter for kan fremføres de bygningsmæssige udfordringer og ønsker hertil, både i København og i Hillerød. Modsat øvrige SOSU-skoler ejer SOPU en relativt lille andel af egen bygningsmasse. Endvidere er det væsentligt, at uddannelserne imødegår den taxameternedgang, der vil være tilfældet, givet globaliseringsmidlerne bortfalder helt i 2013/2014; et bortfald som i.flg. revisors vurdering vil betyde en nedgang i taxameterindtægterne på ca. 8 mio.kr. for SOPU. I sin gennemgang anbefalede revisor på det kraftigste, at SOPU udfærdiger retningslinjer for kvalitetssikring af og iværksætter egentlige kvalitetskontrolbesøg hos udliciteringspartnere vedr. gennemførelse af AMU aktivitet i disses regi. Jf. Ministeriet for Børn og Undervisning påhviler det skolerne at besøge og kvalitetssikre underleverandørerne. Formanden anførte, at formandsskabet ønsker en procedure, et regelsæt eller en trinmodel/checkliste for krav og betingelser, der skal være opfyldt ved udliciteringsaftaler. 3

4 Revisor anførte, at skolens kvalitetsarbejde og -udvikling tilsyneladende er bibeholdt på et tilfredsstillende niveau, til trods for at mange ressourcer har været bundet i fusionsarbejdet. I forlængelse heraf anbefalede revisor, at skolen fortsat handler på ratingen af elevernes tilfredshed/loyalitet, sammenlignet med SOSU-skolernes gennemsnit. Bestyrelsen gav udtryk for, at det er godt at erfare, at skolen har haft fokus på at sikre kvaliteten. Næstformanden kvitterede for revisors gennemgang. Det er centralt, at der kommer procedure, og at bestyrelsen er opmærksom og har fokus på et evt. bortfald af globaliseringsmidlerne. Næstformanden henstillede til, at bestyrelsen allerede nu drøfter evt. konsekvenser af nedskæringer på taxameteret. Beslutning: Årsregnskab 2011 og revisionsprotokollat blev godkendt. 4. Evaluering af mødet: Bestyrelsen var enig om, at man var kommet igennem punkterne på en fin måde. Kommentar: bestyrelsen ser frem til nærmere drøftelse omkring AMU vigtigt i forhold til VEU centrene. Ønskes som pkt. på næste bestyrelsesmøde. c) 4

5 5. Evt. Referat Formanden noterede at et overskud på omkring 4% af skolens budget vil være acceptabelt. 5

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Stefanie

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere