Apuleius' Æselroman, 10. bog kap oversættelse - 29/01/06 22:22 1/8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apuleius' Æselroman, 10. bog kap. 2 12 - oversættelse - 29/01/06 22:22 1/8"

Transkript

1 Apuleius' Æselroman, 10. bog kap oversættelse - 29/01/06 22:22 1/8 2. Nogle dage efter husker jeg en bemærkelsesværdig, frygtelig forbryderisk ugerning der på stedet. I skal også læse om den, og derfor skriver jeg den nu ind i min bog. En husherre havde en søn, en meget dannet ung mand; han udmærkede sig ved at respektere, hvad der er respekt værd, og ved ikke at promovere sig selv kort sagt, han var, som man ville ønske ens børn blev. Hans mor var død for lang tid siden; hans far havde giftet sig igen og havde fået endnu en søn med sin nye kone. Drengen var nu godt tolv år gammel. Men stedmoderens skønhed var større end hendes moral, og hvadenten det nu var, fordi hun var sådan selv, eller det var skæbnens vilje, at hun skulle drives til den værste af alle ugerninger kastede hun sine øjne på sin stedsøn. Du skal altså, min gode læser, nu berede dig på at læse en tragedie, ikke en komedie; vi stiger fra komediens fodform op på den høje kothurne! * Sålænge den lille Amor var i sin spæde udvikling, kunne kvinden let undertrykke en svag rødmen og holde stand endnu var hans kræfter jo ganske små. Men efterhånden fyldte Amor hele hendes bryst med sit brændende vanvid, han holdt hæmningsløse orgier i det, og hendes følelser svulmede til sidst måtte hun give efter for gudens galskab; hun lagde sig syg og skjulte, hvor ondt hun havde i sjælen, med en opdigtet fysisk sygdom. Alle ved jo, at forelskelse og sygdom har de samme symptomer i ens almentilstand og ens udseende en grim bleghed, hængeøjne, trætte ben, urolig søvn og dybe suk jo større smerte, jo voldsommere. Man kunne have troet, også hun kun led af feberanfald der var bare det, at hun også græd og græd. Ak, hvor lægerne dog var uvidende om hvad det betød, at hendes puls slog sådan, at hendes farve skiftede så meget, at hendes åndedræt var anstrengt, at hun igen og igen kastede sig fra side til side på lejet! Gode guder, hvor let er diagnosen ikke ja, måske ikke for en professionel læge, men for enhver, der er kyndig i kærlighedens drifter når man se nogen blusse, men uden feber! 3. Hun lider for meget, kan ikke længere udholde det vanvid, hun føler, og bryder derfor endelig sin lange tavshed. Hun lader sønnen kalde 'sønnen', et ord, hun nu gerne, om hun blot kunne, havde strøget ud for ikke at blive mindet om den skændsel, det var. Den unge mand udskyder * Skuespillere i Grækenland og Rom havde særlige sko på, alt efter, hvad de spillede. I tragedien havde man en slags støvle, kothurnen, på.

2 Apuleius' Æselroman, 10. bog kap oversættelse - 29/01/06 22:22 2/8 ikke sin syge moders befaling, men søger straks til sovekammeret med et ansigtsudtryk præget af en alvor, der var en gammel mand værdigt. Han vil straks yde sin faders hustru, sin broders moder enhver skyldig tjeneste! Men hun er træt efter den smertefulde tavshed og hænger endnu fast i en vis tvivl, om hun tør gå hele vejen; hvert ord, hun mente passende til det, hun nu skulle sige, forkaster hun igen, endnu vakler hendes skamfølelse og hun tøver hvor er det dog bedst at begynde fra? Men den unge mand aner endnu ikke uråd om noget forkert og spørger med blikket rettet ærbart mod jorden af sig selv om grunden til den lidelse, hun har. Så springer hun omsider ud og nu, hvor hun har fået mulighed for at tale med ham i enrum, ulykke som det var, bryder hun ud i heftig gråd og med en snip af sin klædning ført op for øjnene taler hun med bævende stemme til ham i få ord: Hele årsagen, oprindelsen til den smerte, jeg føler, og lægemidlet selv, min eneste frelse er du du og ingen anden! Dine øjne har sneget sig ind gennem mine til det inderste af min sjæl og holder nu en brand vedlige i selve marven af mine knogler så vis dog lidt medlidenhed med mig, jeg som er døden nær på grund af dig! Lad ikke hensynet til din fader skræmme dig væk du vil jo redde hans hustru, der ellers visselig må dø! Det er jo hans billede, jeg ser i dit ansigt, det er det, jeg holder af! Her kan du føle dig helt tryg, her kommer ingen, her har du ro til det, der må ske! Hvad ingen ved, det sker næsten ikke! 4. Rystet over den ulykke, der så pludselig havde ramt ham, og oprørt i sit inderste over det, der var sket, mente den unge mand dog ikke, at situationen skulle gøres værre med en uigennemtænkt hård afvisning; bedre var det vel at lette den ved at trække tiden ud med et forsigtigt løfte. Han lover hende villigt alt, beder hende være ved godt mod og råder hende til at bruge alle sine kræfter på at komme sig, på at blive rask, indtil hans fader måtte rejse væk og der således ville være fri bane for deres nydelser. Han fortrækker straks fra sin stedmoders syndige blik. En krise af den størrelse, mente han, krævede virkelig gode råd, og han henvendte sig straks til en gammel lærer, han kendte som en seriøs mand. Efter lang tids overvejelse fandt de ikke nogen bedre udvej end hurtigt at flygte og således unddrage sig den storm, skæbnen i sin vildskab havde kastet ham ud i.

3 Apuleius' Æselroman, 10. bog kap oversættelse - 29/01/06 22:22 3/8 Men kvinden kan ikke udholde selv den mindste udsættelse. Hun opdigter på en mærkelig måde en grund til, at hendes mand må ud at rejse, og overtaler ham straks til at ile ud til de fjerneste gårde, han ejer. Aldrig så snart er han væk, før hun, vanvittig af det håb, der er modnet i hendes sind, hovedkulds kræver løftet om tilfredsstillelse indfriet. Men den unge mand undgår det forfærdelige møde med snart det ene, snart det andet påskud, og endelig forstår hun på de mange forskellige beskeder, hun får, at løftet åbenlyst er blevet hende nægtet, og som et jordskred ændrer den skandaløse kærlighed sig til noget langt værre had. Hun tager straks en slave, hun havde med sig fra sit barndomshjem, til sin medskyldige, en modbydelig mand, i stand til alt, og meddeler ham de planer, hun troløst havde haft og de finder ikke bedre udvej end at berøve den unge mand livet. Slynglen sendes derfor straks afsted og køber en gift, der dræber øjeblikkeligt; han blander den omhyggeligt i vin og forbereder således den uskyldige stedsøns død. 5. Men mens forbryderne diskuterer med hinanden, hvordan de bedst kan give ham giften, kommer hvilken skæbne! lillebroderen, den forfærdelige kvindes egen søn, netop hjem efter formiddagens skolegang; tørstig efter sin frokost finder han bægeret med vin, som giften var skjult i, og tømmer det intetanende i ét drag. Straks han har skyllet den død ned, man havde beredt hans broder, falder han åndeløs til jorden og hans pædagog * kalder med et klageskrig moderen og hele huset til dybt bevæget af drengens pludselige endeligt. Straks forstår man sagen: drikken er den skyldige, og de tilstedeværende anklager på forskellige måder hver især hinanden for at være ansvarlige for ugerningen. Men denne uheldssvangre kvinde, urtypen på stedmoderlig ondskab, lod sig hverken bevæge af sin søns smertefulde død, af sin samvittighed som morder, af husets ulykke, af sin mands sorg eller af den kvalfulde begravelse hun brugte husets jammer til at få sin hævn. Hun sendte straks et ilbud afsted for at melde katastrofen til sin mand på rejsen, og da han kort efter hastigt var vendt hjem, stillede hun sig an og hvilken ryggesløs egoisme! anklager sin stedsøn for at have dræbt sin søn med * En pædagog var den slave, der fulgte børnene, når de gik ud i byen. Ordet er græsk og betyder, ordret oversat, børnefører.

4 Apuleius' Æselroman, 10. bog kap oversættelse - 29/01/06 22:22 4/8 gift. Denne løgn sagde hun endda ikke så meget, fordi drengen var kommen den død i forkøbet, der var tiltænkt hans ældre broder, men hun foregav, at den yngre broder var blevet myrdet af stedsønnen, fordi hun ikke havde villet give sig hen til en skandaløs trang, som han havde forsøgt at voldtage hende for at tilfredsstille. Disse løgne var hende dog ikke nok; hun tilføjede, at han endda truede hende med sværdet, nu da forbrydelsen var blevet opdaget. Da vakler den ulykkelige under sorgernes brænding, ramt af begge sine sønners død. Ikke alene så han sin yngste søn begravet for sine øjne, men han vidste bestemt, at den ældste søn ville blive dømt til døden for incest og mord, og desuden drev hans elskede hustrus løgnagtige klagegråd ham til at hade sit eget afkom inderligt. 6. Næppe var ligfølget og bisættelsen overstået, før den ulykkelige gamle mand iler ind på forum, direkte fra selve begravelsen, endnu med friske tårer på kinderne og med aske i det grå hår. * Der kastede han sig grædende for byrådets fødder, greb dem om knæene og tryglede dem følelsesfuldt uden ringeste anelse om sin onde hustrus bedrag! om at hjælpe ham med at gøre det af med hans anden søn: han havde begået voldtægt i sin faders seng, havde myrdet sin egen broder og havde truet sin stedmoder på livet! Med al denne jammer og al denne klage havde han i sin sorg allerede opildnet ikke bare byrådet, men også folk i øvrigt, så alle råbte, man skulle springe retsprocedurens kedsommelige gang over, alle anklagerens beviser og forsvarets snoede argumenter, og straffe dette samfundsudskud med offentlig stening. Borgmestrene blev imidlertid selv bange for, at opstandelsen skulle udvikle sig fra den smule forargelse til en ødelæggelse af samfundets orden og system, og gav sig til dels at bønfalde byrådsmedlemmerne, dels at berolige folket: man skulle afholde en retssag efter skik og brug og først, når påstandene fra de to parter var undersøgt, gå videre til at fælde en dom på civiliseret måde; man måtte ikke som i barbarisk vildskab eller tyrannisk afmægtighed lade nogen dømme uden at blive hørt og give et så ildevarslende eksempel, mens der i øvrigt herskede velsignet fred. ** * Begravelser fandt sted hurtigt; og altid uden for byen. I kejsertiden var det normalt i finere kredse at bisætte folk i gravkapeller uden for byerne. På Apuleius' tid var man begyndt at bisætte folk uden at brænde dem først. Når faderen kommer med aske i håret, er det dog tydeligvis et motiv hentet i en tid, hvor man faktisk brændte de døde. ** Byerne i romerriget var selvadministrerende i meget vid udstrækning. De blev styret af borgmestre, de selv valgte, og de havde deres egne byråd, curia, hvis medlemmer hed decuriones. Her fungerer byrådet tydeligvis også som domstol. Normalt siger man, at sager, hvor straframmen var dødsstraf, skulle pådømmes af provinsens statholder; men det sker ikke her. Måske skulle kun personer af en vis højere status fremstilles for statholderen; måske skete det i praksis kun, når statholderen var til at få fat på hvad han meget ofte ikke har været.

5 Apuleius' Æselroman, 10. bog kap oversættelse - 29/01/06 22:22 5/8 7. Dette fornuftige råd vandt tilslutning, og straks får den offentlige udråber besked på at melde, at byens fædre skal mødes i byrådssalen. De kommer straks og sætter sig på deres vante pladser, hvor deres værdighed giver dem ret til at sidde; atter råber betjenten og den første anklager træder ind. Så føres den anklagede endelig også ind under forsamlingens tilråb. I overensstemmelse med attisk ret og efter proceduren på Areopagos * instruerer betjenten sagens advokater om, at de hverken må holde lange fortaler eller appellere til følelserne. Det har jeg hørt mange snakke med hinanden om skete sådan. Men hvilke ord anklageren brugte til at mærke den anklagede, hvilke beviser den anklagede rensede sig med, ja, i det hele taget talerne og meningsudvekslingerne kan jeg ikke vide noget om jeg var der jo ikke, jeg stod ved min krybbe og jeg kan heller ikke fortælle jer, hvad jeg ikke ved. Hvad jeg direkte har erfaret, skal jeg bringe videre i denne tekst. Da de talende var færdige med deres argumenter, besluttede man at bestyrke sandheden og pålideligheden af anklagerne med sikre beviser og ikke træffe en så stor beslutning på baggrund af rene mistanker. Man mente, at navnlig den slave, der som den eneste skulle have viden om, at alt var sket som omtalt, absolut måtte fremstilles i retten. Denne galgenfugl blev ikke i bare mindste måde skræmt ved at befinde sig foran den høje domstol eller ved synet af den tæt pakkede sal, eller sågar af sin belastede samvittighed; han begyndte at insistere på, at hævde, at dét var sandt, som han selv havde opdigtet: den unge mand havde, fornærmet over sin stedmoders hovne attitude, kaldt ham til sig; han havde givet ham mordet på hendes søn til opgave for at hævne sig over fornærmelsen; han havde lovet ham en vældig belønning for at tie stille; han havde truet ham på livet, da han sagde nej; han havde selv tilberedt giften og givet den til ham, så hans broder kunne få den; han havde til sidst selv egenhændigt rakt drengen bægeret, fordi han havde fået mistanke om, at slaven havde ladet være og holdt bægeret tilbage for at kunne underbygge sin anklage. Hele denne utrolige historie fremførte slynglen under rysten og bæven, så det så ud som sandheden selv og sådan sluttede hans forklaringy. 8. Ikke én af byrådets medlemmer var længere indstillet på at vise den unge mand nåde; alle erklærede, at beviserne på forbrydelsen var helt klare, og at han skulle dømmes til døden **. Alle dømte ens, samtlige havde noteret samstemmende domme, og nu skulle dommene efter gammel * Romanen foregår i Thessalien; Apuleius synes at forestille sig, at man i byen har lagt sig efter atheniensisk retspleje. Areopagos-rådet i Athen fungerede mest som domstol i drabssager; det var en legendarisk streng domstol. ** På latin bruges udtrykket 'at sys ind i en sæk', culleo insui: dødsdomme over forbrydere, der havde myrdet nære slægtninge, bestod i Rom i, at den dømte blev tævet til blods og derefter syet ind i en sæk sammen med en abe, en slange og en hane, for så til sidst at blive kastet i floden.

6 Apuleius' Æselroman, 10. bog kap oversættelse - 29/01/06 22:22 6/8 skik kastes i en beholder af bronze; når først de var kastet derned, når det var sket med den anklagedes lykke, kunne intet længere ændres: magten over den dømtes liv blev lagt i bøddelens hænder. Men da dækkede en af byrådet, en ældre læge, som var kendt for sin troværdighed og var usædvanlig indflydelsesrig, mundingen på beholderen med hånden, så ingen uden videre kunne lægge sin dom derned, og henvendte sig til forsamlingen: Jeg har den glæde, at I har vist mig tillid i al min tid, og jeg vil ikke tillade, at der begås et åbenlyst mord på en, der er anklaget med falske beskyldninger, eller at I, som sidder til doms her under ed, begår mened, narret af en slaves løgne. Jeg kan ikke selv udtale min dom mod bedre vidende, træde gudernes magt under fode og vise min samvittighed foragt. Lad mig derfor forklare jer, hvordan sagen hænger sammen. 9. Slynglen der kom for ikke længe siden til mig for at købe en hurtigtvirkende gift; han tilbød 100 guldstykker som betaling. Han sagde, han havde brug for den til en syg mand, som var lammet af en uhelbredelig sygdom og ønskede at unddrage sig sit livs pinsler. Men jeg kunne nok se, at slynglen vrøvlede, og at hans forklaring ikke hang sammen, og jeg var sikker på, at han havde planer om en forbrydelse. Alligevel gav jeg ham midlet, jeg gav ham det; men for at beskytte mig, hvis der senere fulgte en undersøgelse, tog jeg ikke straks imod den betaling, han tilbød mig, men sagde: 'Bare nu ikke en af de mønter, du giver, viser sig at være falsk eller uægte læg dem i den her pose og sæt dit segl på, til mønterne kan blive erklæret ægte af penge-kontrolløren!' Han lod sig overtale og satte seglet på pengene. Dem har jeg nu, så snart han viste sig i retten, ladet en af mine folk løbe hjem og hente. Se, jeg har dem her hos mig nu. Lad ham se posen og lad ham genkende sit eget segl. For hvordan kan man anklage broderen for den gift, som hanhar købt? Tre guldmønter fra venstre Trajan (98-117), Hadrian ( ) og Marcus Aurelius ( ), alle kejsere, der regerede i Apuleius' levetid. 10. Slynglen blev grebet af voldsom frygt og bæven; en ligagtig bleghed trådte i stedet for hans normale menneskefarve og koldsved lagde sig over hele kroppen. Han flyttede fødderne uroligt frem og tilbage, snart

7 Apuleius' Æselroman, 10. bog kap oversættelse - 29/01/06 22:22 7/8 kradsede han sig på det ene sted på hovedet, snart på et andet; han stammede med halvåben mund og sagde noget usammenhængende vrøvl, så ingen med rimelighed kunne tro ham fri for skyld. Men som han kom til sine sanser igen, nægtede han ufortrødent og blev ved med at anklage lægen for løgn. Da lægen ser, at hans troværdighed antastes foruden den respekt, man skylder retten kaster han sig med des større iver over argumenterne mod slynglen. Til sidst giver borgmestrene byens betjente ordre til at binde slavens hænder sammen, trække signetringen af jern af ham og sammenligne den med posens forsegling. Denne sammenligning bestyrkede den mistanke, man allerede havde. Efter græsk skik hentede man både hjul og træhest til at tortere ham med og tog dem i brug, men stærk i en sær form for overbevisning brød han ikke sammen for slag af nogen art eller for den sags skyld for tortur med ild. 11. Så sagde lægen: Jeg vil ikke, jeg vil ved Gud i himlen ikke finde mig i, at I straffer denne uskyldige mand mod al ret og rimelighed, eller at denne skurk holder vor domstol for nar og slipper for straf for sin skrækkelige forbrydelse. Jeg vil give et uimodsigeligt bevis på sagens rette sammenhæng. Da monsteret der var ude på at skaffe sig dræbergiften, tænkte jeg, det var imod mit kald at forårsage nogens død overhovedet jeg har ikke lært, at lægekunsten blev opfundet for at ombringe, men for at hjælpe mennesker. Men hvis jeg nægtede at give ham noget, var jeg bange for, at det skulle vise sig uklogt at have afvist ham, at jeg således skulle vise ham en vej til forbrydelsen ad en omvej, og han skulle købe en dødelig blanding af en eller anden anden eller til sidst udføre den forbrydelse, han var i gang med, med et sværd eller et eller andet andet våben. Jeg gav ham derfor en gift, men et sovemiddel, alrune, som er berømt for sin påviselige sløvende virkning og et effektivt middel, når man vil fremkalde en dødlignende søvn. Det er ikke mærkeligt, at denne forbryder, der har mistet alt håb, er vis på den højeste straf, som han er hjemfalden til efter gammel skik, let udholdt disse pinsler, som var de ingenting. Men hvis virkelig drengen tog den mikstur, jeg blandede med mine egne hænder, lever han og sover blot roligt; han vil straks vende tilbage til den lyse dag, hvis man forjager den tunge, sløve søvn. Hvis døden blev hans lod, da må I søge grunden dertil andetsteds!

8 Apuleius' Æselroman, 10. bog kap oversættelse - 29/01/06 22:22 8/8 12. Den gamle læge sluttede sin tale således, og den fandt stor tilslutning. Man drog straks i største hast ud til graven, hvor drengens legeme lå bisat. Der var ingen fra byrådet, ingen af byens bedre borgerskab, ja ingen fra den almindelige befolkning, der ikke strømmede nysgerrigt til. Der har vi faderen, med egne hænder har han taget låget af kisten og tager sin søn i hænderne, mens han i god behold rejser sig fra dødens tærskel, så snart den dødbringende sløvhed var fjernet han omfavner ham, knuger ham, ordløs, overvældet af glæde, og fører ham frem for folket. Og endnu viklet ind i ligklæderne føres drengen frem for retten. Endelig ligger den modbydelige slaves og den endnu værre kvindes ugerninger åbent afsløret, frem træder den nøgne sandhed! Stedmoderen idømmes evigt eksil, slaven sømmes til en tværligger og i bred enighed overlades guldmønterne til lægen som betaling for den søvn, der havde været til så stor gavn. Det berømte, eventyrlige, der var sket den gamle fader, fik således en ende, der var det guddommelige forsyn værdig. En liden stund, nej det mindste øjeblik efter, at han stod i fare for at blive barnløs, blev han brat fader til to unge mænd.

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Tid til Nærvær. Time2be

Tid til Nærvær. Time2be Tid til Nærvær Time2be forord»...om middagen - når alt er dysset i søvn af varmen. Tid til Nærvær Så bliver verden gennemsigtig. Som en flod, forstår du? - Man kan se helt ned til bunden... der ligger

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

16 s e Trin. Søn d.15.sept 2013 Vinderslev kl.9 Hinge kl 10.30 Høstgudstjeneste

16 s e Trin. Søn d.15.sept 2013 Vinderslev kl.9 Hinge kl 10.30 Høstgudstjeneste 16 s e Trin. Søn d.15.sept 2013 Vinderslev kl.9 Hinge kl 10.30 Høstgudstjeneste Salmer: Vinderslev kl.9: 406-316/ 148-262 Hinge kl.10.30: 754-316- 728/ 729-477- 730 Tekst: Luk 7,11-17 Derefter gik Jesus

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere