Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT"

Transkript

1 0595J /2011 Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer Elektronischer Planetenrührwerk Manuel d utilisation - Notice originale User manual - Translation of the original instructions Bedienerhandbuch - Übersetzung der Originalanleitung Manuale di utilizzo - Traduzione delle avvertenze originali Gebruikshandleiding - Vertaling van de originele handleiding Användningsmanual - Översättning av den originala bruksanvisningen Brugervejledning - Oversættelse af de oprindelige brugsanvisninger Brukerhåndbok - Oversettelse av den originale bruksanvisningen Käyttöohjekirja - Alkuperäisen ohjeen käännös Manual de utilización - Traducción del manual original Manual de Utilização - Tradução das instruções originais FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

2 D E F /2007 XBE20/30 FR 03 07

3 XBE20/30 FR 09 05

4 Der henvises til de nummererede tegninger, som svarer til afsnitsnumrene i brugsanvisningen DK 06/2009 Indhold Indledning 1 Introduktion 1 Installation 1 Brug og sikkerhed 3 Rengøring og hygiejne 5 Fejlfinding 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelse med lovgivningen 8 Fortegnelse - Eksploderede tegninger A El-diagrammer G Indledning Brugervejledningen indeholder oplysninger, der er nyttige for at kunne udføre arbejdet sikkert og korrekt, og er beregnet til at lette brugen af maskinen (herefter angivet som maskine eller apparat ). Nedenstående må under ingen omstændigheder betragtes som en lang liste tvungne advarsler, men snarere som en serie vejledninger, der er beregnet til på alle måder at forbedre maskinens præstationer og især at undgå en serie personskader eller materielle skader, der resulterer af uegnet brug og drift. Det er vigtigt, at alle de personer, der har til opgave at sikre maskinens transport, installation, idriftsættelse, anvendelse, vedligeholdelse, reparation og afmontering, rådfører sig med og læser denne vejledning omhyggeligt, inden de forskellige processer foretages for at undgå forkert og uegnet håndtering, der vil kunne skade maskinens integritet eller personernes sikkerhed. Introduktion 1.1 BESKRIVELSE Disse elektroniske røremaskiner er professionelt bagerudstyr, som ælter, rører og pisker alle former for fødevarer. A-modellerne, som tilpasses i køkkenet, kan trække tilhørende maskiner. A Skål i rustfrit stål, kapacitet på 20 eller 30 liter (afhængigt af model) B Aftageligt sikkerhedsdæksel C Indgang til tilbehør, type H D Hoved E Kontrolpanel G Håndtag til hævning og sænkning H Planetgear I Søjle J Skålholder K Ben Installation Det er lige så vigtigt, at denne vejledning altid står til operatørens rådighed og opbevares omhyggeligt på maskinens driftssted, således at man hurtigt og let kan slå op i den i tilfælde af tvivl eller under alle omstændigheder hver gang, det er nødvendigt. Kontakt endelig fabrikanten eller den godkendte serviceafdeling i tilfælde af vedvarende tvivl eller usikkerhed om brugen af denne maskine efter at have læst vejledningen. De står til din rådighed for at sikre hurtig og omhyggelig service med henblik på at sikre, at maskinen fungerer bedst muligt med optimal effektivitet. Husk at de standarder for sikkerhed, hygiejne og miljøbeskyttelse, der er gældende i installationslandet, altid skal finde anvendelse, når maskinen bruges. Det påhviler derfor brugeren at sikre sig, at maskinen kun aktiveres og anvendes under de optimale sikkerhedsbetingelser, der er fastsat for personer, dyr og ting. Leveres som standard med tre redskaber: A Dejkrog til æltning. B Omrører til blanding. C Pisker til emulgering. 1.1b Ekstraudstyr: - Kraftig pisker til 20 og 30 liter til krævende arbejde. - Mindre skål på 10 l med tre redskaber (20 liters model). - Mindre skål på 10/20 l med tre redskaber (30 liters model). - Gasopvarmning med sikkerhedsanordning. Effekt: 3,5 KW. - Elektrisk opvarmning 230 V, 2,6 KW. - Et bord i rustfrit stål (højde 480 mm) til 20 liters bordmodellen. Ekstraudstyr til A-modeller med indgang til tilhørende maskiner: - Tilhørende maskiner (se afsnit 3.6). - Holder til fade til opsamling af produkter fra hakkemaskine, grønsagssnitter eller si. ADVARSEL!! Opbevaring af maskinen: -25 C til +50 C Omgivende temperatur under drift: +4 C til +40 C Denne maskine til professionel brug skal anvendes af personale, der er oplært til at bruge, rengøre og vedligeholde den pålideligt og driftssikkert. Anvend maskinen i et tilstrækkeligt belyst lokale (Se den tekniske standard, der er gældende i brugslandet. I Europa henvises der til standard EN ). Når maskinen håndteres, skal man altid sikre sig, at man ikke griber fat i mobile dele med risiko for fald og benskade. Maskinen er ikke designet til at fungere i eksplosiv atmosfære. 1 XBE20/30 DK 04 07

5 2.1 DIMENSIONER - VÆGT (vejledende) A Bruttovægt med emballage (kg) B Nettovægt med udstyr (kg) C Dimensioner med emballage (l x b x h (mm)) D Maskinens udvendige mål: l x b x h (mm) E Dimensioner til fastgørelse af røremaskinen: ExE xe2 (mm) Hp Højde for indgang til tilhørende maskiner (A-modeller) Håndtering - Transport - Mixeren leveres fastgjort til en træpalle. - Brug en gaffeltruck til at tage den af pallen med ved at føre gafl erne ind under fødderne. Ved manuel aflæsning skal der træffes nødvendige forholdsregler for at undgå, at mixeren vipper 2.2 PLACERING 20- og 30 liters røremaskinerne kan kun installeres på gulvet. Ved opklodsning eller indstilling af røremaskinen: - Fjern dupskoen på benet før indstilling. - Skru med en skruetrækker for at få det justerbare ben til at røre gulvet. 2.2a - Kontroller, at maskinen står stabilt ved at lade røremaskinen køre med omrøreren ved fuld hastighed. Det er eventuelt muligt at finjustere maskinen, mens den kører. - Sæt proppen på igen. Ved fastgørelse af røremaskinen til gulvet: Fastgør de bageste ben. 2.2b - Fjern dupskoene fra de to bageste ben. - Afmærk de to huller, der skal bores (skrue maks. Ø8, min. længde 80, leveres uden bolte). NB! Det er ligeledes muligt at fastgøre de forreste ben ved at fjerne den justerbare del af benet. Røremaskinerne i 20 liters bordmodel kan installeres på: - En helt stabilt underlag, som ikke giver genlyd (møbel, bord osv.) i en højde på mellem 350 og 500 mm. - Et bord i rustfrit stål med opbevaringshylde, der kan købes som ekstraudstyr. Benyt denne fremgangsmåde for at installere maskinen: - Tag de justerbare ben af foran. - Sørg for, at de fire fastspændingshuller på røremaskinens ben passer overens med hullerne på bordet. - Fastspænd røremaskinen på bordet med de medfølgende skruer og bolte. Indstilling af bordet: - Løsn fastspændingsskruen på benene (13 mm topnøgle). - Indstil foden, og bloker den i den ønskede position. - Kontroller, at bordet står stabilt, ved at lade røremaskinen køre ved høj hastighed med omrøreren monteret. Fastspænding af bordet på gulvet: - Bor fastspændingshullerne på benene ved hjælp af skabelonen (skruer med maks. Ø 8, min. længde 30 og rawlplugs medfølger ikke). 2.2c 2.3 ELEKTRISK TILSLUTNING ADVARSEL!! El-tilslutningen skal laves forskriftsmæssigt af en kvalificeret og kompetent person (se de gældende standarder og bestemmelser i installationslandet). Eventuel brug af en adapter til stikkontakten kræver, at det kontrolleres, at adapterens elektriske egenskaber ikke er mindre end maskinens egenskaber. Anvend ikke stikdåse Vekselstrømtilførslen til maskinen skal opfylde følgende betingelser: - Maks. spændingsvariationer: ±5% - Maks. frekvensvariationer: ±1% fortsat, ± 2% over korte perioder ADVARSEL: Den elektriske installation skal være i overensstemmelse med de lovgivende og normgivende bestemmelser i brugslandet (udformning, gennemførelse og vedligeholdelse). - Kontroller overensstemmelsen mellem netspændingen og den værdi, der er angivet på typeskiltet og på etiketten på el-ledningen. - Maskinens el-tilførsel skal beskyttes mod overspændinger (kortslutninger og overbelastninger) ved hjælp af sikringer eller termorelæer, der er korrekt dimensionerede i forhold til installationsstedet og maskinens data - se dataene angivet i kolonne F figur 2.3a. ADVARSEL: Med hensyn til beskyttelsen mod indirekte kontakt (afhængigt af den type tilførsel, der er beregnet, og tilslutningen af jordforbindelserne til det beskyttende ækvipotentialkredsløb) henvises der til punkt i EN (IEC ) med anvendelse af beskyttelsesanordninger til automatisk strømafbrydelse ved isolationsfejl i TN- eller TT-systemet eller for IT-systemet anvendelse af en permanent isolationskontrollør eller af differentialer til automatisk strømafbrydelse. Forskrifterne i IEC , finder anvendelse på denne beskyttelse. Eksempel: I et TT-system skal der installeres en strømafbryder ved overgang i jordkabel inden tilførslen med en brydestrøm (for eksempel 30 ma), der passer til jordforbindelsesinstallationen på det sted, hvor det er planlagt at installere maskinen. ADVARSEL: Manglende overholdelse af disse instrukser udsætter kunden for risiko for maskinfejl og/eller ulykke på grund af direkte eller indirekte kontakt. XBE20/30 DK

6 De elektroniske røremaskiner skal have en enfaset strømforsyning. Monter et standardvægstik med to poler + jord, 16/20 A. Kontroller, at netspændingen passer til den værdi, som er angivet på maskinens typeskilt og på ledningens etiket. Installationen skal beskyttes med en differentialafbryder og en sikring med en mærkeværdi på 16 A. NB: Maskinen kan kun anvendes på forsyningsnet af typen TN (nulledning) og TT (jordforbundet nulledning). Hvis en maskine skal installeres på et forsyningsnet af typen IT (impedans eller isoleret nulledning), findes der en mulighed, der består i at indføje en isoleringstransformator og lokalt at sætte maskinen på forsyningsnet TN eller TT. Advarsel til installatøren : Denne pisker er forsynet med et filter, som sender de strømforstyrrelser, der kommer fra nettet mod jorden uden at gå gennem variations transformatoren. For at fungere godt skal installationens jordstik være af god kvalitet, ellers kan strømforstyrrelserne komme til at gå gennem transformatoren og ødelægge den. Husk påkrævet jording med grøn/gul ledning. INGEN JORDFORBINDELSE = INGEN BESKYT- TELSE = FARE FOR STOP Brug og sikkerhed Bemærk : Jord værdierne er angivet afhængigt af den overskydende differentialstrøm. (Jvf. NF (fransk norm) C og PROMOTELEC vejledningerne).hvis disse forskrifter ikke overholdes, kan det medføre, at garantien bortfalder. I visse tilfælde kan det, afhængigt af HFI-relæets følsomhed, være nødvendigt at installere meget sikre anordninger for at undgå al utilsigtet udkobling. Elektriske specifi kationer: 2.3a A : Maskine C : Fødespænding D : Frekvens E : Nominel spænding F : Sikringsstørrelse til beskyttelse af elkablet (Ampere) Kontroller omdrejningsretningen; 2.3b - For planetgearet mod uret (se pil på hovedet) eller for redskabet med uret : Indstilles på fabrikken. Omdrejningsretningen kan vendes, hvis der opstår problemer (se afsnit 5.2). Rengør maskinen ordentligt inden den tages i brug første gang. ADVARSEL!! Ved ukontrolleret lukning af låget eller stamperen er der risiko for at få fi ngrene i klemme. Sæt aldrig hånden ind i udkastningsområdet, når maskinen er i drift: Risiko for skade! Det er strengt forbudt at neutralisere eller ændre sikkerhedssystemerne: Risiko for uoprettelig skade!!!! Kontroller at disse sikkerheder fungerer godt hver gang inden brug (se afsnittet indstilling af sikkerheder ). Før aldrig hånden, en hård eller dybfrossen genstand ind i apparatet. Af hygiejniske og sikkerhedsmæssige grunde skal man altid anvende en hat eller et hårnet, der er solidt, engangs eller vaskbart, og som slutter tæt om håret. 3.1 DRIFT - SIKKERHED Brugeren er sikret ved hjælp af følgende anordninger: - Motoren stopper, når sikkerhedsdækslet åbnes. - Dækslet er udformet således, at det er sikkert at tilsætte produkter, mens maskinen kører. - Motoren stopper, når skålholderen sænkes. Starter ikke igen, selv om der trykkes på START-knappen. - Efter stop skal der altid trykkes på START («spændingsmangel»). - Beskyttelsesanordning mod overstrøm, overspændinger, underspændinger og overopvarmning af motoren. - Overholdelse af nærværende instruktioner for brug, rengøring og vedligeholdelse af maskinen. Kontrolpanel 3.1 A: Afkortning af timer-tiden B: Forøgelse af timer-tiden C: STOP-knap D: START-knap E: Timer-display F: Forøgelse af hastigheden G: Formindskelse af hastigheden H: Hastighedsdisplay Røremaskinen starter normalt, når skålholderen befi nder sig i arbejdsposition. - Sikkerhedsdækslet er monteret og lukket. - Uret er indstillet på start med eller uden urindstilling. a) Tidsindstillet drift - Valg af tiden på E ved at trykke på tasterne A og B - Igangsætning ved at trykke på tasten D - Stop i slutningen af den valgte tid eller ved at trykke på C NB: - For at ændre den tid, der er under nedtælling, tryk på tasten C og ændr indstillingen ved hjælp af tast A og B, genoptag cyklus ved at trykke på tast D - Den tid, der er valgt i begyndelsen af cyklus, gemmes i hukommelsen -T ryk 2 gange på tasten C for at standse en igangværende cyklus fuldstændigt b) Fortsat drift - Valg af -----på E ved at trykke fortsat på tasten A - Igangsætning ved at trykke på tasten D - Stop ved at trykke på tasten C c) Hastighedsvariation - Valg af hastigheden på H ved at trykke på tasterne F og G 3 XBE20/30 DK 04 07

7 3.2 MONTERING OG AFMONTERING AF SIKKERHEDSDÆKSLET Det roterende sikkerhedsdæksel kan tages ud og gør det dermed lettere at rengøre maskinen. Afmontering: - Stop maskinen, sænk skålholderen, og fjern redskabet og skålen. - Da dækslet er låst, skal det drejes med uret (en hel omgang), indtil det går mod anslag. 3.2a - Dækslet hægtes af med en nedadgående bevægelse og går automatisk fra hinanden. 3.2b RØREMASKINEN KAN IKKE STARTES UDEN SIKKERHEDSDÆKSEL. Montering: - Anbring skoene ud for hakkerne i dækslets krans. 3.2b - Tryk dækslet opad, og drej det mod uret (en hel omgang), indtil det går mod anslag (det hårde punkt). NB! Dækslet holder sig selv, når rotationen starter. RØREMASKINEN KAN KUN STARTES, NÅR DÆKSLET ER KORREKT LUKKET OG LÅST FAST. 3.3 MONTERING AF SKÅL OG REDSKABER Følg nedenstående anvisninger: - Sænk skålholderen til dens laveste position ved at skubbe håndtaget G bagud. - Anbring et redskab i skålen. NB! Sørg for, at håndtagene er rene (se afsnit 4.2). - Anbring skålen i skålholderen. - Før skålens kugleled ind i skålholderens fordybning, og sænk skålen lodret ned, således at skålholderens to tapper anbringes i håndtagenes huller. 3.3a - Sæt redskabet fast i redskabsholderens aksel, og drej det mod uret for at blokere det. 3.3b Før håndtaget G ind mod Dem selv for at føre skålen op i arbejdsposition. - Luk sikkerhedsdækslet. - Tryk på START-knappen. 3.4 ÆNDRING OG VALG AF HASTIGHED Den elektroniske variator stiller en række kontinuerlige hastigheder samt fleksible anvendelsesforhold til brugerens rådighed, hvorved der kan udføres alle former for arbejde under optimale forhold med hensyn til såvel ydelse som kvalitet. Start altid maskinen ved lav hastighed 1 for at undgå sprøjt eller melstøv, og øg derefter hastigheden lidt efter lidt i henhold til det ønskede arbejde. Hastigheder for anvendelse af de forskellige redskaber. 3.4 V Planetgearets omdrejningshastighed (omdr./min.) A Hård dej B Blød dej Normalt anbefalet arbejdsområde 3.5 MAKSIMAL KAPACITET En røremaskines kapacitet afhænger af: - Det anvendte redskab. - Den bearbejdede masses art, mængde og kompakthed. - Den optimale hastighed for et arbejde af høj kvalitet. For store mængder forringer kvaliteten af det udførte arbejde, nedsætter levetiden for røremaskinens mekaniske dele og kan medføre unormal ophedning af motoren og pludseligt motorstop. (se afsnit 5.1). Anbefalede maksimumsmængder Produkter Referencer Skåle (L) Redskaber 10/20/30 Dej af mel og vand (vandindhold 60%) Kg mel 3/6/8 Pizzadej (vandindhold 40%) Kg dej 2,5/5/6 Mørdej 2,5/5/6 Linsedej 2/4/5 Kg mel Croissantdej 2,5/5/6 Briochedej 2,5/5/6 Vandbakkelsesdej Litrer vand 2/4/5 Kød Kg 5/10/15 Mos Kg kartofl er 5/10/15 Sukkermasse kg sukker 3/6/8 Æggehvider 16/32/50 Sandkagedej Antal æg 15/30/45 Småkager 15/30/45 Marengs Kg sukker 0,75/1,5/2,5 XBE20/30 DK

8 3.6 INDGANG TIL TILHØRENDE MASKINER Røremaskiner af A-typen er udstyret med et arbejdsgear med variabel hastighed, type H12, som gør det muligt at trække nedenstående tilhørende maskiner (ekstraudstyr): 3.6a - H 70 H og HV 82 H : Hakkemaskiner Ø 70 og Ø 82 mm, ENTERPRISE- eller UNGER-system. Leveres med tragt, indføringsstander, knive og plader. - CX 21 H : Grønsagssnitter med plader til at snitte indtil 8 mm, skære i tynde skiver, trævle, rive - P 200 H : Si til mos, supper, grød, fi skesuppe... Leveres med tre forskellige indsatser. - AF 16 H : Slibesten til vandbad til slibning af knive. Se brugsanvisningen for hver enkelt maskine. Ved installation af en tilhørende maskine følges nedenstående anvisninger: 3.6b - Forsyn den tilhørende maskine med det udstyr, der er nødvendigt for at udføre det pågældende arbejde. Stands altid maskinen ved lav hastighed ved at trykke på stopknappen før montering eller afmontering af en tilhørende maskine. - Løft låget H. - Tag den tilhørende maskine B, og før keglen C ind i indgangen i røremaskinen A. - Før fi rkanten D ind i drivakslen i indgang A ved at dreje B. - Anbring tappen E over for fordybningen I, og før den tilhørende maskine helt ind i indgang. - Stram låseskruen G (med uret ) i hulrummet F. - Vælg hastighed alt efter den tilhørende maskine. 3.6a NB! Ved afmontering af den tilhørende maskine løsnes skruen G mindst fi re omgange, så den kommer ud af hulrummet F. Hastigheder for anvendelse af de forskellige tilhørende maskiner: 3.6a VP = Hastighed for indgangen til tilhørende maskine (omdr./min.) Anbefalet arbejde Rengøring og hygiejne ADVARSEL!! Inden afmontering skal apparatet frakobles. Inden der anvendes rengøringsmidler, skal brugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet, der ledsager produktet, læses omhyggeligt, og der skal anvendes passende beskyttelsesudstyr. Maskinen må ikke rengøres med højtryksrenser. 4.1 VED BRUG TIL TO FORSKELLIGE TING Afmonter skålen og redskabet. Rengør redskabet og skålen i en vask med varmt vand tilsat et desinficerende eller affedtende rengøringsmiddel (ved arbejde med fedtede produkter). Skyl med rent vand, og tør skålen og redskabet. 4.2 EFTER BRUG Tag stikket ud af stikkontakten. Afmonter skålen, redskabet og sikkerhedsdækslet. Rengør skålen og redskaberne i en vask med et desinfi cerende eller affedtende rengøringsmiddel. Skyl med rent vand, og tør skålen og redskaberne. Skålen tåler vask i opvaskemaskine. Rengør planetgearets holder, redskabsholderen, sikkerhedsdækslet og skålholderen (vær særligt opmærksom på skålens håndtag). Rengør evt. røremaskinen udvendigt med en fugtig klud og et desinficerende rengøringsmiddel, og skyl. Kontroller, at de forskellige elementer er blevet ordentligt rene. Rengør planetgearets holder, redskabsholderen og sikkerhedsdækslet med en fugtig klud og et desinficerende rengøringsmiddel. Skyl med rent vand. NB! Brug rengøringsmidler, der er beregnede til aluminiumdelene. NB! - Sørg for, at rengøringsprodukterne er beregnede til det materiale, apparatets elementer er fremstillet af. - Der må ikke bruges skurepulver, som kan ridse overfl aderne. - Ved rengøring af de tilhørende maskiner følges anvisningerne i brugsanvisningen til hver enkelt maskine. Maskinen må ikke vaskes med højtryksrenser. Regelmæssigt: (mindst en gang om måneden) - Rens ventilationshullerne bag på maskinen for støv (kan ellers fremkalde unormal ophedning). - Tør og smør hæve- og sænkeanordningens stivere let med vaseline. 4.3 FINT MELSTØV: For at formindske spredningen af fint melstøv, når beholderen fyldes, tilrådes følgende: - Tøm melsækken eller skålen med mel uden at ryste den. - Fyld vand i før melet, hvis det er muligt. - Start altid på lav hastighed, når vand og mel blandes. - Ryst aldrig en tom melsæk. Rul forsigtigt melsækken sammen. Overholdelsen af disse enkle regler bidrager til at formindske spredningen af melstøv og dermed at formindske risici for allergi forbundet med dette støv. 5 XBE20/30 DK 04 07

9 Fejlfinding 5.1 RØREMASKINEN STARTER IKKE Kontroller, at: - Røremaskinen er korrekt tilsluttet. - Strømforsyningen til stikket er korrekt. - Skålen befinder sig i arbejdsposition, og at sikkerhedsdækslet er lukket. Hvis røremaskinen stadig ikke starter: - Afmonter bagpladen for at kontrollere, at variatoren ikke er defekt. - Kontakt en fagperson for reparation, hvis eller ikke vises. Overhold sikkerhedsanvisningerne. Se afsnit 5.2 med hensyn til farlig spænding. Hvis røremaskinen stopper under arbejdet: - Er variatorens termiske sonde koblet fra. Vent et par minutter, og genstart. - Reducer hastigheden eller belastningen (se afsnit 3.3 og 3.4). 5.2 UNORMALE LYDE ELLER UNORMAL DRIFT Metallisk støj - Undersøg, om redskabet er blevet deformeret, slår mod skålen eller drejer den forkerte vej (se afsnit 2.3). - Undersøg, om skålen er ødelagt eller ikke er korrekt monteret (se afsnit 3.3). - Undersøg, om planetgearet skal smøres (se afsnit 6.2 for afmontering). Skærende lyd - Remmen er defekt (se afsnit 6.1 for udskiftning eller stramning). Motorens summen - Motoren kører på to faser. Kontroller tilslutningen og den elektriske kreds (se el-diagrammet i afsnit 6.4). Variatorens manglende effekt - Den elektroniske variator kan automatisk begrænse effekten og indstille sig til en lavere hastighed end vist på potentiometeret, når:. Den valgte hastighed er for høj: Der er risiko for, at remmen glider eller bliver slidt.. Produktmængden er for stor.. Redskabet ikke er velegnet til arbejdet. - Derfor skal man, afhængigt af situationen:. Sænke den viste hastighed (se afsnit 3.3).. Arbejde med en mindre mængde produkter (se afsnit 3.4).. Eventuelt udskifte redskabet. Ingen hastighedsændring - Defekt styrekort eller frakoblede eller afbrudte ledninger. Hvis omdrejningsretningen er vendt om: - Tag altid maskinens stik ud af stikkontakten. - Afmonter bagpladen. Vent i ca. et minut, til kondensatorerne er helt afladede, før variatoren åbnes. FARLIG SPÆNDING. - Kontroller, at variatorens grønne kontrollampe er slukket, og clips klemmekassedækslet af. - Byt om på U- og V-klemmernes ledninger. Brug altid en isoleret skruetrækker. - Monter klemmekassedækslet og bagpladen igen. - Tilslut maskinen, og kontroller omdrejningsretningen. 5.3 ET REDSKAB SIDDER FAST I REDSKABSHOLDEREN Dette skyldes normalt dårlig rengøring, eller at redskabet er blevet deformeret på grund af stød. Undgå at bruge vold, hvis det er første gang, et redskab sidder fast. Smør det, eller påfør et lag løsnende væske, og vent et øjeblik, til produktet har haft mulighed for at virke. Følg nedenstående anvisninger, og brug kræfter efter behov: - Drej redskabet frem og tilbage. Vedligeholdelse - Slå på redskabet med en hammer af træ eller plast efter at have fjernet tappen fra bajonetten. - Slib eventuelt det deformerede område med sandpapir. ADVARSEL!! Kontakt forhandlerens serviceafdeling, hvis fejlen varer ved. Maskinen skal frakobles inden indgreb. Vedligeholdelse må udelukkende foretages af en kvalifi ceret, oplært og kompetent person 6.1 MEKANISME Denne røremaskine kræver minimal vedligeholdelse (lejer, motor og dele er smurt på livstid). Det anbefales mindst en gang om året at: - Rense ventilationshullerne efter behov, da de ellers kan fremkalde unormal ophedning. - Smøre planetgearets tandhjul med fedt med stor klæbeevne (afsnit 6.4). - Fjerne støv fra remmen og melstøv inden i maskinen med en støvsuger. XBE20/30 DK

10 6.2 KONTROL ELLER UDSKIFTNING AF REM Kontroller spændingen og remmens slitage. Følg nedenstående anvisninger: Tag maskinens stik ud af stikkontakten. - Afmonter den øvre skærm for at få adgang til transmissionen. Hvis remmen er defekt: - Løsn de 4 skruer, der fastholder motoren på søjlen, to omgange (13 mm nøgle). - Monter en ny rem, hvis det er nødvendigt, og kontroller, at tænderne sidder i remskivens spor. - Brug en lille bjælke som vægtstang mellem motorhovedet og -bæringen, indtil maskinen løftes lidt. - Tilspænd de 4 skruer samtidig med, at remmen strammes. - Kontroller, at spændingen er korrekt ved at trykke med tommelog pegefi ngeren. NB! Det er yderst vigtigt at sikre, at remmens spænding er korrekt. Hvis spændingen er for lav eller for høj, kan det medføre driftsforstyrrelser ved transmissionen og eventuelt for tidlig ødelæggelse af remmen eller rulningslejerne. 6.4 AFMONTERING AF PLANETGEARET - Fjern sikkerhedsdækslet. Frigør og fjern skærmen. - Fjern remmen Sæt et stykke træ mellem skålen og planetgearet for at holde dette tilbage Afmonter den drevne remskive og dens kile. - Afmonter indgangen til tilhørende maskiner, hvis modellen er udstyret med en sådan. - Afmonter planetgearenheden ved at slå på solakslen med en hammer af træ eller plast, samtidig med at skålen lidt efter lidt sænkes. 6.5 KONTROL AF SIKKERHEDSANORDNINGEN Sikkerhedsanordningen skal kontrolleres hyppigt, og motoren. Hvis en af disse funktioner ikke udføres: - Må maskinen ikke bruges. - Skal maskinen justeres af forhandlerens serviceafdeling. 6.6 ELEKTRISKE KOMPONENTER 6.6 Se el-diagrammerne. Kontroller regelmæssigt ledningen og de elektriske komponenter. Ledningernes farveafmærkning: - Jord : (V/J) grøn/gul - Nulleder : (N) blå - Fase : (L) brun - Effektkreds : sort - Styrekreds : rød Afmærkning af komponenterne: - M : Motor - S1 : Sikkerhedsanordning til hævning og sænkning - S2 : Sikkerhedsanordning til aftageligt sikkerhedsdæksel - CDE : Styrekort - V : Elektronisk variator 6.7 SERVICEEFTERSYN Vi anbefaler, at De i første omgang henvender Dem til den forhandler, De har købt maskinen hos. Forhandlerens stempel Ved alle forespørgsler eller bestilling af reservedele bedes De anføre maskinens type, serienummer og de elektriske specifi kationer. Fabrikanten forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer af sine produkter uden forudgående varsel. Købsdato:... 7 XBE20/30 DK 04 07

11 Overensstemmelse med lovgivningen Maskinen er fremstillet og produceret i overensstemmelse med: - Maskindirektivet 2006/42/EØF. - EMC-direktivet 2004/108/EØF. - Lavspændingsdirektivet 2006/95/EØF: /95/EØF: Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. 2002/96/EØF «WEEE» Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må betragtes som husholdningsaffald. I stedet skal det indleveres til genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Ved at sikre, at produktet bliver fjernet på denne måde, hjælper man med til at forebygge negative konsekvenser for miljøet og sundheden, som ville kunne opstå som følge af forkert bortskaffelse af dette produkt. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, kontakt venligst salgsafdelingen eller distributøren, eftersalgsserviceafdelingen eller den pågældende afdeling for behandling af affald. 2006/12/EØF Affald Maskinen er designet således, at den ikke bidrager eller bidrager mindst muligt til at forøge mængden eller toksiciteten af affald og risiko for forurening. Sørg venligst for at overholde genbrugsbetingelserne. 94/62/EF Emballage og affald fra emballage Maskinens emballage er designet således, at den ikke bidrager eller bidrager mindst muligt til at forøge mængden eller toksiciteten af affald og risiko for forurening.sørg venligst for at emballagens forskellige dele bortskaffes på egnede genbrugssteder. - De europæiske normer: EN Røremaskiner. Sikkerheds- og hygiejnekrav. Denne overensstemmelse attesteres ved: - CE-overensstemmelsesmærket, der sidder på maskinen. - Den tilsvarende CE-overensstemmelseserklæring, der er vedlagt garantikuponen. - Vedlagte betjeningsvejledning, som skal udleveres til bruger. Støjniveau: - Støjniveauet er målt i henhold til prøvningskoden EN ISO EN ISO 3744 < 70 dba Beskyttelsesgrader i overensstemmelse med standard EN : - Elektriske betjeninger IP55 - Hele maskinen IP23S Indbygget sikkerhed: - Maskinen er designet og fremstillet i overensstemmelse med gældende regler og normer anført ovenfor. - Operatøren skal oplæres i brug af maskinen og informeres om eventuelle resterende risici. Det er obligatorisk at oplære personalet i betjening af arbejdspladsen. Hygiejne i forbindelse med fødevarer: Maskinen er fremstillet af materialer, der opfylder kravene i gældende lovgivning samt følgende normer: - Direktiv 1935/2004/EØF: Materialer og genstande, der er i kontakt med fødevarer. - Normen EN : Legeringer af støbt aluminium, der er i kontakt med fødevarer. - Standard EN : Hygiejnekrav. Alle flader, der kommer i kontakt med fødevarer, er glatte og lette at rengøre. Brug rengøringsmidler, der er godkendt til fødevarer, og overhold anvisningerne for brug. XBE20/30 DK

12 Schéma électrique / Electrical wiring diagram 6.6 XBE20/30 FR M

13 Repérage des couleurs fils : - Terre : (B/C) vert/jaune - Neutre : (N) bleu - Phase : (L) marron - Circuit de puissance : noir - Circuit de commande : rouge Repérage des composants : - M : Moteur - S1 : Sécurité monte et baisse - S2 : Sécurité écran de protection amovible - CDE : Carte commande - V : Variateur électronique Wire colour Identification: - Earth : (B/C) yellow/green - Neutral : (N) blue - Phase : (L) brown - Power circuit : black - Control circuit: red Component identification: - M : Motor: - S1 : Raise and lower safety - S2 : Removable guard safety device - CDE : Control card - V : Electronic variator

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere