Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august oktober 2

3 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig tilnærmelse o Citater fra Tibetanerens bøger o Tavshedsmure Materialet er oversat med tilladelse fra Meditation Mount, Californien, USA. Dette materiale skal du ikke betale for, men vi håber, at du vil støtte arbejdet via en donation, som kan indbetales på Danske Bank reg konto nr Oversættelse af Ebba Larsen, VisdomsNettet 3

4 Hvad er den nye tidsalders meditationsgruppe? Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse. Januar og februar: Marts og april: Maj og juni: Juli og august: September og oktober: November og december: Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER Princippet om DEN GODE VILJE Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER Princippet om SAMSTEMMIGHED Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED 4

5 Opgaver, der skal udføres fra 21. august 20. oktober skal dedikeres til loven om åndelig tilnærmelse 1. Du skal skabe og udvikle ved hjælp af meditationsomridset, mantraet og nøgleordet en veldefineret og oplyst tankeform, der er baseret på gruppebestræbelsens natur, teknik og anvendelsesmuligheder. 2. Tankeformen udbredes: a. Ved at visualisere og udstråle b. Gennem det talte og skrevne ord c. Ved at efterleve den i praksis (som et eksempel). 3. (Valgfrit) Notér dine iagttagelser om, hvordan loven om åndelig tilnærmelse kan praktiseres: a. Dine egne eksperimenter og resultater. b. Andre menneskers og gruppers eksperimenter og resultater. Mantra (Gayatri) Du, som giver næring til Universet, fra hvem alle ting udgår, til hvem alle ting vender tilbage. Afdæk for os den sande åndelige sols ansigt, skjult bag en skive af gyldent lys, så vi må kende sandheden og gøre vores fulde pligt på rejsen til dine hellige fødder. Nøgleord 1. Nedadrettede tilnærmelser. Den bebudede tredje tilnærmelse Avatarer Forberedelse og Fortætning Hierarkiets fremtræden. 2. Opadrettede tilnærmelser. Vejen Klatre op til indvielsens tinder Trænge igennem Antahkaranaen. 3. Invokation og Evokation. 4. At nærme sig Mellemspil Kontakt Fusion Syntese. 5

6 Omrids til meditation I. Forberedelse og koordinering o Vælg din foretrukne koordineringsmetode: o Den teknik til koordinering du normalt bruger eller o Benyt denne meditation om morgenen inden du foretager dig noget andet. Dermed bygger du videre på den koordinering, der allerede er opnået eller a. Løft bevidstheden op i hovedet b. Derefter løfter du bevidstheden opad gennem astrallegemet og mentallegemet til sjælen. c. Identificér personlighedens bevidsthed med sjælens bevidsthed og erkend, at de er én bevidsthed. II. Erklæring (siges sagte) Jeg dedikerer mig til tjeneste for Kristus, og vil gøre alt, hvad jeg kan for at forberede menneskers tanker og hjerter, til Hans tilsynekomst Med denne intention beslutter jeg mig til at meditere på gudsrigets love og principper, og til at samarbejde på enhver mulig måde om deres virkeliggørelse i menneskeriget og ved hjælp af andre mennesker. III. Tilnærmelse og kontakt Gentag langsomt og forsøg at forstå den dybe mening med ordene: Jeg står og venter. 6

7 Hold dig i nær kontakt med mig (Kristus) og med den mester, der overvåger dit liv. Hos os findes de lysets og kærlighedens kræfter, som du kan anvende. Hold dig nær til os, og træk dag efter dag på denne styrke og viden, som vi har, og som også er din. Lad intet forstyrre den erhvervede ro, som holder dig i nær kontakt, som bringer dig lys og forståelse, og som holder dig urokkeligt på vejen. Brug følgende nøgleord under punkt IV og V: Loven om åndelig tilnærmelse IV. Refleksiv meditation 1. Ord er levende former, der påvirker sjæl og ånd eller liv. 2. Reflektér over nøgleordet. Reflekter over idéen bag loven om åndelig tilnærmelse. Før dine tanker fremad og opad, indtil du når den højeste grad af abstraktion, du er i stand til. 3. Når du ikke kan nå længere og befinder dig i abstraktionens verden, skal du bevare din fokusering i tanken. Hold tankesindet fast i lyset så længe, du kan. 4. Iagttag dine tankeprocesser mens du gør det. Bemærk alt nyt og navnlig intuitivt i den modtagende periode. Indtag en forventningsfuld holdning. Formulér med dine egne ord den højeste forståelse, du har været i stand til at nå. 5. Intonér OM og vent i stilhed mens tankesindet holdes i ro. 6. Før detaljerede notater over de idéer, der dukker op i tankesindet. Skriv dem ned i din meditationsdagbog hver dag. V. Skabende meditation 1. Overfør meditationens tema til nutiden. Se forbindelsen til begivenhederne i verden. Se nytteværdien og den åndelige værdi for menneskeheden som en enhed. 2. Hold tankesindet i lyset. Notér enhver tanke, der har forbindelse til nøgleordet. 3. Formulér loven om åndelig tilnærmelseog udbyttet af din meditation med ord, der gør det muligt at præsentere den for andre. Tænk det igennem mentalt, følelsesmæssigt og omsat til handling. 4. Brug din forestillingsevne og udsend idéen som en levende tankeform. Før tankeformen ind i den store strøm af mental substans, som konstant påvirker menneskehedens bevidsthed. 5. Intonér OM. 7

8 VI. Afsluttende mantra og visualisering 1. Visualisér Kristus stående i horisonten som et udstrålende center af levende lys. Stråleglansen fra hans aura skjuler hans ansigtstræk. 2. Fra den nederste del af hans aura ved hans fødder dannes en vej af gyldent lys. 3. Se nu en stor skare af mennesker. Deres udstrålende lys blandes og danner en vej, som fører direkte til Kristus. Mellem de to veje er der en kløft. 4. Forestil dig, at du hører Kristus sige: Den vej, jeg må betræde for at nå til dit sted, er af lys. Dens kvalitet er god vilje, og den er næsten klar til, at jeg kan betræde den. Fortsæt dit arbejde. Du kan ikke fejle. 5. Se, hvordan kløften gradvis bliver mindre, indtil de to veje mødes og danner én vej. 6. Se Kristus nærme sig menneskeheden ad denne vej idet han til sidst siger: JEG KOMMER! 8

9 VII. Invokation Sig derefter Den store invokation: Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers sind Lad lys sænke sig over Jorden Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden Fra centret hvor Guds vilje er kendt Lad hensigt lede alle menneskers viljer Den hensigt, mestrene kender og tjener Fra centret vi kalder menneskeheden Lad planen for kærlighed og lys åbenbares Må den forsegle døren til det onde Lad lys og kærlighed og kraft genoprette planen på Jorden OM OM OM 9

10 Overblik over Loven om åndelig tilnærmelse A. Forskellige former for tilnærmelse I. Nedadrettede tilnærmelser 1. Den første store tilnærmelse Individualisering Menneskerigets opståen 2. Den anden store tilnærmelse af Hierarkiet Åbning af adgang til indvielse 3. Den lovede tredje store tilnærmelse Skabelse af Gudsriget på Jorden Hierarkiets tilsynekomst og Kristi genkomst 4. De to mellemliggende mindre tilnærmelser af Buddha og Kristus 5. Indvierens tilnærmelse a. Kristus ved 1. og 2. indvielse b. Den Ene indvier ved 3. og efterfølgende indvielser 6. Menneskehedens frigørende tilnærmelse til de lavere naturriger 7. Ydreplanetariske tilnærmelser a. Strålepåvirkninger, der nærmer sig Jorden (strålecyklusser) Den nuværende tilnærmelse af 7. stråle b. Tilnærmelser af zodiakale påvirkninger 1. Astrologiske måneder 2. Tidsalder Den nuværende tilnærmelse af Vandbærer-tegnets påvirkning 3. De større zodiakale cyklusser på ca år c. Tilnærmelse af kosmiske påvirkninger (Store Bjørn Sirius Pleomst af avatarer Avataren for syntese nærmer sig II. Opadrettede tilnærmelser 1. Individuelle tilnærmelser a. Personlighedens tilnærmelse til sjælen b. Den sjælsinspirerede personligheds tilnærmelse til en højere bevidsthed og dermed til monaden 2. Gruppers tilnærmelser Gruppeindvielser 3. Tilnærmelser på planeten a. Menneskehedens tilnærmelse til Hierarkiet b. Hierarkiets tilnærmelse til Shamballa III. Horisontale tilnærmelser Fra menneske til menneskehed (individuel psykosyntese) 1. Mennesker nærmer sig hinanden 2. Enkeltpersoner nærmer sig grupper 3. Grupper nærmer sig hinanden 4. Integrering i planetens 3. center menneskeheden 10

11 B. Åndelige energier og love stråle energi 2. Egoiske blade: V (Kærlig forståelse) VI (Gruppens kærlighed) 3. Loven om magnetisk respons (loven om pol-enhed) 1 4. Vandbærer-tegnets energi stråle energi 6. Loven om gruppefremskridt (loven om opstigning) 2 7. Stenbukke-tegnets energi C. Teknikker til tilnærmelse I. Almindelige teknikker (Teknikkerne overlapper delvis hinanden) 1. Aspiration 2. Bøn 3. Meditation 4. Invokation og evokation 5. Opbygning af antahkaranaen 6. Opstigning Gennemstrømning Bestige indvielsens tinder 7. De tre døre til Shamballa a. Fornuftens dør b. Viljens dør c. Døren til monadisk forståelse af essentiel dualitet) 3 II. Teknik til specielle cykliske tilnærmelser 1. Gruppemeditation ved fuldmåne D. Resultater og virkninger I. Resultater 1. Samspil 2. Indtagelse og optagelse af påvirkninger 3. Berøring Kontakt 4. Gradvis fusion 5. Identifikation syntese II. Virkninger 1. Energiaktivering af entusiasme (i etymologisk forstand: Opfyldt af Gud ) 2. Inspiration Indre oplysning 3. Glæde Lyksalighed 4. Kreativitet 1 Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s Se Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

12 Citater fra Tibetanerens bøger Opadrettede og nedadrettede tilnærmelser Der findes en kilde af nedstrømmende energi, der har sit udspring langt uden for det planetariske liv. Indstrømningen af energien, dens uundgåelige virkning ifølge den cykliske lov og de konsekvenser, der viser sig på det fysiske plan, har skabt og skaber stadig de forandringer, som menneskeheden med frygt og bekymring oplever på nuværende tidspunkt. Det resulterer i den aktuelle konflikt mellem fortid og fremtid. I udtalelsen er der givet udtryk for den dybeste esoteriske sandhed, menneskeheden er i stand til at opfatte Når de nedstrømmende energier passerer gennem de højere bevidsthedsniveauer, som kaldes planer, skaber de reaktioner og respons, der udelukkende afhænger af bevidsthedens udviklingstrin. Derfor er virkningerne på Hierarkiet voldsommere og mere forandrende, end de er på menneskeheden. (Sandsynligvis opleves det som mærkeligt eller direkte uforståeligt). Men menneskeheden har nået det laveste punkt for energinedstrømningen, og dermed skabes der nye muligheder. Energierne har passeret det, man kalder vendepunktet. De har nået det punkt, hvor de begynder at strømme opad med alt, hvad det indebærer. Når energierne strømmer ned, skaber de stimulering. Når de strømmer op, skaber de forandring og abstraktion. Den ene virkning er ligeså uundgåelig som den anden. Håbet for fremtiden er derfor baseret på de opstrømmende energiers uundgåelige virkninger. Intet kan standse deres tilbagevenden og videre rejse gennem planerne tilbage til udspringet. Det cykliske panorama i hele manifestationen hviler på den nedadstrømmende og opadstrømmende proces, og evolutionsprocessen afhænger af nye og højere energiers indstrømning og aktivitet. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Sjælsenergi stiger ned, og personlighedskraft stiger op, og det sker i en proces med bevidste op- og nedstigninger. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s

13 Der eksisterer en lov, som kaldes loven om magnetisk impuls eller loven om modpolers forening Loven styrer forbindelsen mellem en gruppes sjæl og andre gruppers sjæle. Den styrer samspillet, den vitale, men foreløbig uerkendte kraft, mellem det fjerde naturriges sjæl (menneskeriget), og sjælen i de tre riger under menneskeriget og desuden de tre riger over menneskeriget. Loven vil på grund af den store rolle, menneskeheden spiller i Guds system og plan, blive den afgørende lov for menneskeheden. Det vil imidlertid ikke ske, før størstedelen af menneskeheden i nogen grad forstår, hvad det betyder at fungere som sjæl. På det tidspunkt vil menneskeheden i respekt for loven fungere som formidler af lys, energi og åndelig kraft til naturrigerne under menneskeriget, og den vil derfor være en kanal, der forbinder det, der er over, og det, der er under. Det er den ophøjede skæbne, der venter menneskeheden. Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II. s. 653 et stort forløsende eksperiment er sat i gang. Tankens sønner, som valgte at blive menneskehedens sønner, men som alligevel i al evighed forbliver Guds sønner, er integrerende faktorer og videnskabelige formidlere. Tankens sønner blev i en fjern fortid, da det fjerde naturrige blev skabt, udset til at realisere videnskaben om forløsning. Historisk og esoterisk er der en sandhed i ordene i Det Nye Testamente, der lyder, at hele skabelsen sukker og har endnu veer og venter på, at Guds børn skal manifestere sig. Paulus henviser til planetarisk hensigt og til Guds sønners ihærdighed, for han siger, at belønningen efterhånden som de skabte forløsning af stof og form, og derved demonstrerede muligheden for at forløse via deres egen personlighed bliver, at de til sidst blev manifesteret som udtryk for guddommelighed. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s Hierarkiet som gruppe står over for en stor krise i sin tilnærmelse til Shamballa. Krisen minder om den, som menneskeheden står over for i nutiden, hvor den forsøger at nærme sig Hierarkiet. Der er derfor to indbyrdes forbundne kriser, der både påvirker menneskeheden og Hierarkiet, og de skulle hvis de fungerer rigtigt skabe det, der kaldes harmonisering eller integrering, og som medfører en langt friere indstrømning af guddommelig energi. Begge tilnærmelser (som er noget i retning af magnetisk tiltrækkende ryk ) er skabt af Saturn. Når det drejer sig om menneskeheden, kommer disse ryk via Hierarkiet, og uden Hierarkiet kan menneskeheden ikke klare krisen eller håndtere den rigtigt. Det skal man huske, og det skal fremskynde disciplenes og aspiranternes arbejde i verden, for de kæmper for menneskets frigørelse og for at skabe en guddommelig indgriben. Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s

14 Hierarkiet er blevet påkaldt, og medlemmerne er parate til at reagere på en kraftfuld evokation, til at respondere på menneskehedens påkaldelse og til at handle med særlig (og alligevel midlertidig) målrettethed. Det vil tvinge Hierarkiet til af egen fri vilje at skabe en ny og nærmere forbindelse til menneskeheden. Perioden vil slutte, når et kraftfuldt fysisk Hierarki har fået indflydelse på Jorden, når det arbejder i alle naturrigerne, og på den måde i sandhed virkeliggør den guddommelige plan. Planen integreres af Hierarkiets seniormedlemmer, der påkalder lysene, der udfører Guds vilje. De bliver selv påkaldt af lysbærerne dvs. mestrene. Og de bliver igen påkaldt af verdens aspiranter og disciple. Hierarkiets kæde er en livline. Guds kærlighed og liv bevæger sig ad denne livline, fra Ham til menneskeheden og fra menneskeheden til Ham. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Teknikker til tilnærmelse Det lavere aspekt er altid den invokative faktor, og det er en uforanderlig lov, der ligger bag hele evolutionsprocessen. Det er nødvendigvis en gensidig proces, men i tid og rum kan man generelt sige, at det lavere altid påkalder det højere, og at det højere derefter responderer i forhold til den grad af forståelse og dynamisk spænding, det påkaldende aspekt har skabt. Det misforstår mange. De arbejder ikke med den evokative proces. Ordet betegner ganske enkelt den respons, der stammer fra det, der er opnået. Opgaven for det lavere aspekt eller for gruppen er invokativ, og det positive resultat af den invokative handling kaldes evokation. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 47 Indvielse er dybest set en gennemstrømning til områder af guddommelig bevidsthed, som ikke ligger inden for et menneskes normale bevidsthedsområde. Den begyndende gennemstrømning skabes af disciplen ved refleksiv meditation, ved at udvikle åndelig forståelse, og ved at anvende en veludviklet skelneevne. Det resulterer til sidst i, at disciplens bevidsthed stabiliseres i det nye bevidsthedsområde. Disciplen polariseres dér og kan arbejde intelligent ud fra bevidsthedspunktet og med stor forudseenhed. Når disciplen har lært det og er fortrolig med de nye energier, bevæger disciplen sig ind i et stadie, hvor man kan fremskynde energierne i de tre verdener til tjeneste for menneskeheden, og dermed kan de bruges til at fremme den hierarkiske plan. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s

15 en refleksion en bevidst fokuseret holdning som praktiseres i alle livsforhold, og som automatisk registrerer de begivenheder, der er afgørende for menneskehedens liv. Den skaber en opadstrømmende energi, der er præget af livskvaliteten og af stråleegenskaberne hos gruppens medlemmer. Livskvaliteten og stråleegenskaberne kan følge både den opad- og nedadstrømmende energi efter behov, og disciplen vil i stigende grad registrere tingenes ånd. Disciplen vil få evnen til at trænge ind i Hierarkiets verden og til sidst nå hen til døren til den højere evolutionsvej. Disciplen vil fungere effektivt i de tre verdener som tjenende medarbejder. Afsnittet viser den åndelige, meditative levemåde for disciplen i relation til sin egen sjæl og senere til ashramen. Det viser gruppens levemåde, efterhånden som den nærmer sig Hierarkiet. Og det viser også den hierarkiske teknik, der gør det muligt for den store gruppe at nærme sig endnu højere åndelige centre og til at overføre forståelsen af den guddommelige hensigt fra Shamballa, den hensigt, der skal fremme den hierarkiske plan. Det vil gøre det muligt for Hierarkiet at danne en stor tjenende gruppe. Uanset hvilket trin af væren man når, vil man se, at fra det fjerde naturrige og fremad er det meditationsteknikken, der styrer al bevidsthedsudvidelse, al registrering af planen og hensigten og i virkeligheden hele udviklingen. Det er en teknik til åndelig forståelse, til fokuseret opmærksomhed på flere bevidsthedsniveauer og desuden til nye kontaktmetoder. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye tidsalder, II, s Fremskyndelse af de nye og længe ventede energier skabes på tre måder: 1. Ved en direkte handling fra Hierarkiets side. Det sker, når medlemmerne underviser disciple i at tappe inspirationskilden, i at blive sensitive over for inspiration og i at kanalisere det, der er nødvendigt for at give oplysning til menneskeheden og for at genskabe den oprindelige høje åndelige tilstand. Der findes en endnu højere energikoncentration, der venter på at blive fremskyndet, men den danner en regnsky af ting, som menneskeheden ikke ved noget om, og det er derfor ikke nødvendigt, at beskæftige sig med den. 2. Af de disciple og aspiranter i verden, der danner en kanal, som energierne og de inspirerende kræfter kan strømme igennem til menneskeheden. Det skabes de ved: a. Intensivering af menneskets åndelige erkendelse via refleksiv meditation, aspiration og hengivenhed. Det vil gradvis medføre overbevisning og forståelse. 15

16 b. Modtagelighed for åndelig inspiration. Det medfører evnen til at udvikle og bruge intuitionen på intelligent måde, sammen med evnen til at fastholde tankesindet i lyset, mens hjernebevidstheden forholder sig rolig og er parat til at modtage den nedstrømmende viden. c. Evne til i praksis at relatere en idé til et ideal og til at tage de skridt, der kan skabe idealets form på det fysiske plan. 3. Hele menneskehedens fortsatte fremskridt mod lyset. Efterhånden skabes der i menneskeheden en kvalitet og en vibration, der bliver mærkbar. Det er en kvalitet og vibration, der essentielt er evokativ. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, s Den anden fremskyndelse skal skabes mere bevidst af menneskeheden selv, og den nye invokation er udarbejdet for at lette processen og udbrede den overalt. Fremskyndelsen skal ske ved, at den guddommelige idé gradvist indarbejdes i menneskets bevidsthed. Lige nu er det vigtigste, at meningens verden erkendes. De, der integrerer begivenhederne i verden, og de, der bygger de trin, der fører menneskeheden videre mod målet, skal erkende meningens verden, på samme måde som masserne skal opnå erkendelse af planen. Menneskeheden skal vise tegn på de tre erkendelser, så de kan påvirke tænkning og handlinger, hvis en total undergang af menneskeheden skal undgås. Menneskeheden skal udforme temaet i det informationsarbejde, der skal udføres i de næste årtier indtil år Det er et meget kort tidsrum i betragtning af, at der skal skabes fundamentale forandringer i menneskehedens tænkning, opfattelse og retning. Men det er absolut muligt at opnå det inden for dette tidsrum, forudsat at den nye verdenstjenergruppe og mennesker med god vilje udfører deres opgaver omhyggeligt. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s

17 Fuldmånetilnærmelser den nye verdensreligion vil blive baseret på videnskaben om tilnærmelse, og den vil efterhånden erstatte de nuværende verdensreligioners dogmer og ritualer. Derfor har den indsats, der udføres af disciple i de nye grupper, stor betydning. Grupperne arbejder i virkeligheden med en proces, der skal forankre en ny religiøs idé, et frø til en ny aktivitet, som på et senere tidspunkt vil spire, vokse og bære frugt og indvarsle en ny metode til tilnærmelse til Gud at danne grupper til specielt tjenestearbejde, der går ud på at organisere kræfter, processer og former med den nye teknik til tilnærmelse til Gud eller Hierarkiet (der ligger midt mellem den åndelige virkelighed og menneskeheden). Det er hovedmålet. Vær derfor opmærksom på grupperelationen, som er det eneste, der har virkelig betydning. Det er kun den, der kan frigøre den ophobede energi på den subjektive side. Næste vigtige faktor er en dyb overbevisning om den åndelige verdens subjektive eksistens. I Den Nye Tidsalder i dagene omkring fuldmåne vil fremtidens religiøse ceremonier nærme sig Hierarkiet på en bestemt måde, for: a. At intensivere det åndelige liv ved bevidst at tilføre åndelig kraft. b. Opnå åndelig illumination via kontakt med lysets kraftcenter, Hierarkiet. c. At samle styrke til større dynamisk aktivitet i en efterfølgende periode med tjenestearbejde. d. At skabe syntese i menneskehedens subjektive og objektive liv. Det medfører en teknik til tilnærmelse, der er baseret på erkendelse af de nævnte mål, og til et forsøg på at se den tibetanske mester Djwhal Khul, som for gruppen symboliserer den åndelige vision. Og til etablering af en teknik til en tilnærmelse, der symboliseres i det ritual, der her er omtalt, hvor deltagerne skal forestille sig et gyldent bånd af lys. Det skal visualiseres sådan, at det forbinder gruppen med den tibetanske mester. Metoden til tilnærmelse er den vej, som efter planen skal blive et mere velkendt symbol, end det tidligere har været i menneskehedens religiøse liv. Det medfører gruppemedlemmernes erkendelse af nødvendigheden af en tættere grupperelation i gruppens egen kreds og til mesteren. Det er en symbolsk erkendelse af verdens behov for kærlighed, og det eksemplificeres ved at have en forstående holdning og god vilje og ved, at menneskeheden knytter sig nærmere til Hierarkiet. Tidligere er den esoteriske vægt blevet lagt på det enkelte menneskes tilnærmelse til den indre gud repræsenteret af sjælen den indre mester. I fremtiden vil vægten blive lagt på hele menneskehedens tilnærmelse til Hierarkiets mestre, og det vil ske med et stigende antal grupper af aspiranter og disciple. Den hierarkiske medarbejder, som grupperne får forbindelse til, vil svare til gruppernes status, viden og indre oplysning. Erkendelse af at sand esoterisk lydighed og en intelligent respons på tilskyndelsen fra gruppens sjæl og på Hierarkiets magnetisme er den næste store forudsætning for arbejdet. Det vil medføre, at den teknik, der kræves, praktiseres på den rigtige måde, og at man ikke interesserer sig for fænomener og ikke analyserer (på dette stadie) nogle af de virkninger, der iagttages. Individuel analyse forhindrer gruppeerkendelse. Det er et punkt, der skal overvejes og huskes 17

18 Individuel tilnærmelse skal forenes i en gruppetilnærmelse. Gruppers tilnærmelse vil en dag foregå som en organiseret tilnærmelse af den samlede menneskeheden. Det tredje stadie kan (ligesom de to forrige) inddeles i flere aktiviteter, der kræver en mental forståelse hos gruppen: 1. Visse erkendelser bliver mulige. Og der findes to: a. Første erkendelse: At tilnærmelse er mulig for enkeltpersoner, for grupper og for hele menneskeheden. b. Anden erkendelse: At energier, der normalt ikke kan kontaktes, kan opfattes og bruges, forudsat at de kontaktes af hele grupper. Derved beriges både den enkelte, gruppen og menneskeheden. 2. På disse tidspunkter kan man nærme sig Hierarkiet, kontakte mestrene og bekræfte Hierarkiets eksistens. Det kan medføre aktivt bevidst samarbejde med den plan, Hierarkiet tjener. Glem ikke at Hierarkiet nærmer sig menneskeheden ved at bruge en bestemt teknik, og dermed har man en vigtig dobbelt aktivitet. Første trin i den dobbelte aktivitet fandt sted for millioner af år siden ved tidspunktet for individualiseringen, og dermed blev menneskeheden skabt det fjerde naturrige. Andet trin er under hurtig udvikling, og det vil resultere i manifestationen af indvielse. Det mellemliggende trin er integrering. Dermed er der sået et frø til en ny videnskabelig religion, der kaldes videnskaben om tilnærmelse. Menneskeheden kan bevidst deltage i tilnærmelsen, for udviklingsniveauet tillader det. Mennesket kan opfatte målet, deltage i en fælles udvikling og leve op til de nødvendige forudsætninger. 4 Resultater og virkninger I den kommende cyklus vil man se de første stadier af den store åndelige syntese, som er målsætningen for al udvikling. Den vil vise sig som ashramens tilsynekomst. Hierarkiet (eller det center, hvor Guds kærlighed er kendt, og hvor Sanat Kumaras hensigt udtrykkes i planen) og menneskeheden vil mødes på det fysiske plan og kende hinanden på en esoterisk måde. To centre vil blive synlige i lyset Hierarkiet og menneskeheden Mestrene arbejder og lever i de første stadier af den periode, hvor der gøres forberedelser til, at Hierarkiet kan træde frem i menneskehedens verden. Hierarkiets fremtræden sker indtil videre kun på mentalplanet, men når en tankeform af Hierarkiets ydre eksistens er skabt af menneskeheden selv, og hvis invokationen er intenst nok, vil den store ashram langsomt komme til syne på det fysiske plan. På det fysiske plan vil adskillelsen mellem de to centre blive bevaret, men den indre relation og den åndelige fusion vil fortsætte indtil: 4 Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s

19 Sjæl og personlighed er ét, Kærlighed og intelligens er koordineret, Planen er fuldført. Det vil ske ved hjælp af menneskets invokerende bevidsthed og ved processen i den store ashrams underashramer. Det er umuligt at sige, hvilke forandringer processen vil medføre i civilisationen, menneskets natur og menneskets gruppeopfattelse i relation til religion, samfund og politik. Der ligger meget uforudseeligt i menneskehedens frie vilje, og den rigtige timing. Men at fremtiden indeholder et åndeligt samarbejde og samspil i og uden for den store ashram er sikkert, for det er det, alle disciple arbejder på. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Mange mindre fusioner finder sted i den udviklingsfase, der ligger mellem den ene indvielse efter den anden en trefoldig mental fusion mellem sindets tre aspekter (det lavere mentallegeme, sjælen og den højere eller abstrakte tænkeevne), fusion med mesterens bevidsthed, fusion med den ashram, der er skabt af den stråleenergi, som er forudsætningen for sjælen, og fusion i bevidstheden med summen af de integrerede ashramer, der udgør Sanat Kumaras ashram. De successive og subsidiære fusioner afslører for ham aktiviteten og kvaliteten i den åndelige triades to højere bevidsthedstilstande: Den buddhiske tilstand (den sande visdoms tilstand) og den atmiske tilstand (tilstanden med åndelig vilje). Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 565 Derfor, vær fyldt med glæde, kære pilgrim, på vejen til oplyst væren Intet forsvinder, kun smerten. Intet forbliver, kun lyksalighed lyksalighed med viden er virkelig, og den sande kontakt med det guddommelige lys er vejen til Gud. Den gamle Kommentar 19

20 Tavshedens mur Grundlaget for åndelig udvikling er udvikling af skelneevnen. Det inkluderer evaluering og refleksion, valg og beslutning på de mentale, astrale og fysisk-æteriske planer. I forbindelse med skelneevnen er det nødvendigt at være i besiddelse af diskretion. Det er vigtigt, at esoterikere forstår betydningen af tavshedens mur, hvis de underviser sig selv. Mange har på den hårde måde og via bitter erfaring lært, hvor nødvendigt det er at praktisere tavshed. Med nødvendig omtanke kan man spare sig selv og andre for mange vanskeligheder. Og det tjenestearbejde, man praktiserer, kan blive langt mere effektivt. Behovet for rigtig brug af både tale og tavshed kan man vurdere på to måder: Først ud fra et ønske om at udvikle sin karakter og sunde fornuft, og derefter ud fra en esoterisk synsvinkel. De to måder er beskrevet detaljeret i Kosmisk Ild. 5 De tavshedsmure, der her er tale om, drejer sig om forståelse af, hvornår det er klogt at være tavs om sin esoteriske overbevisning, sin esoteriske uddannelse eller sin forbindelse til en eller flere af de esoteriske grupper og skoler. Her tænkes der ikke på de disciple, der har et livsmål og et tjenestearbejde, hvor de underviser i åndsvidenskab, men på de aspiranter, studerende og verdenstjenere, der i deres relation til andre grupper er sammen med mennesker, som ikke er interesseret i åndsvidenskab, eller som måske endda er modstander af den. Det er nødvendigt at skelne. Ikke fordi man ønsker at undgå spild af tid og energi ved at fortælle om sin esoteriske overbevisning, men for at gardere sig mod, at tjenestearbejdet ødelægges. Processen kræver, at man opbygger en tavshedsmur. Hvis man benytter en mur som symbol, skal det ikke være et billede af en betonmur, men en mur af lys og tolerance, der beskytter interesse- og tjenesteområder. Indsigt, dømmekraft og velvalgte ord De fleste har oplevet en fanatisk og irriterende plageånd, der absolut vil påtvinge andre sine holdninger, selvom de tydeligt viser manglende interesse og måske endda åbenlyst er afvisende og giver udtryk for uvilje mod åndsvidenskab. Den esoteriske lære har lidt stor skade pga. den adfærd. Men med et fundament af indsigt, dømmekraft og velvalgte ord er det nemt at vælge formuleringer, som et menneske, der er åben for læren, vil respondere på. Spørgsmålene fra det interesserede menneske vil antyde, hvordan man kan præsentere grundprincipperne med ord, der passer til spørgerens niveau. Hvis en esoteriker har en stilling som f.eks. læge, underviser eller politiker, kan jobbet, arbejdsområdet og effektiviteten blive vanskeliggjort, hvis vedkommende vidt og bredt fortæller om sin interesse for åndsvidenskabelige emner og ikke mindst om mestrene. Sådan et menneske bliver et nemt bytte for intrigante medmennesker, og det kan skade en professionel karriere. Eller hvis en esoteriker, der har en selvstændig virksomhed eller profession, hvor interessen for esoteriske emner er kendt, kan det skade både projekter og relationer, selvom interessen ikke påvirker arbejdet. Enhver tale om åndsvidenskab vil blokere, hvis den esoteriske lære ikke er en del af de almindelige aktiviteter. 5 Alice A. Bailey: En afhandling om Kosmisk Ild, s

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-højtid 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-fest www.visdomsnettet.dk 2 Nyt syn på holdningen til arbejde Skabende

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 1:6 21. december februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 1:6 21. december februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Gruppen for skabende meditation

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring 1 Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri verdens ældste mantra Gayatri-mantraet er verdens ældste. Det bruges overalt på Jorden. Men hvad betyder mantraet? Der findes

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse Anden del: o Den

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

set i relation til Ga y a t r i

set i relation til Ga y a t r i 1 Sorte Huller set i relation til Ga y a t r i Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Artikel i BEACON, juli/sept. 2007 (Oversættelse: Ebba

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 5:6 21. august oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 5:6 21. august oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Viljen Anden del: o Invokation Evokation Tredje del: o Loven om

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse Anden del: o Den Nye

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

Hvad er en. esoterisk skole? Alice A. Bailey.

Hvad er en. esoterisk skole? Alice A. Bailey. 1 Hvad er en esoterisk skole? Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Hvad er en esoterisk skole? Af Alice A. Bailey Fra The Unfinished Biography (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der findes

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

FULDMÅNE- MEDITATION - for vidende

FULDMÅNE- MEDITATION - for vidende 1 FULDMÅNE- MEDITATION - for vidende Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Fuldmånemeditation - for vidende Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Der har aldrig

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere