Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august oktober 2

3 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig tilnærmelse o Citater fra Tibetanerens bøger o Tavshedsmure Materialet er oversat med tilladelse fra Meditation Mount, Californien, USA. Dette materiale skal du ikke betale for, men vi håber, at du vil støtte arbejdet via en donation, som kan indbetales på Danske Bank reg konto nr Oversættelse af Ebba Larsen, VisdomsNettet 3

4 Hvad er den nye tidsalders meditationsgruppe? Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse. Januar og februar: Marts og april: Maj og juni: Juli og august: September og oktober: November og december: Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER Princippet om DEN GODE VILJE Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER Princippet om SAMSTEMMIGHED Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED 4

5 Opgaver, der skal udføres fra 21. august 20. oktober skal dedikeres til loven om åndelig tilnærmelse 1. Du skal skabe og udvikle ved hjælp af meditationsomridset, mantraet og nøgleordet en veldefineret og oplyst tankeform, der er baseret på gruppebestræbelsens natur, teknik og anvendelsesmuligheder. 2. Tankeformen udbredes: a. Ved at visualisere og udstråle b. Gennem det talte og skrevne ord c. Ved at efterleve den i praksis (som et eksempel). 3. (Valgfrit) Notér dine iagttagelser om, hvordan loven om åndelig tilnærmelse kan praktiseres: a. Dine egne eksperimenter og resultater. b. Andre menneskers og gruppers eksperimenter og resultater. Mantra (Gayatri) Du, som giver næring til Universet, fra hvem alle ting udgår, til hvem alle ting vender tilbage. Afdæk for os den sande åndelige sols ansigt, skjult bag en skive af gyldent lys, så vi må kende sandheden og gøre vores fulde pligt på rejsen til dine hellige fødder. Nøgleord 1. Nedadrettede tilnærmelser. Den bebudede tredje tilnærmelse Avatarer Forberedelse og Fortætning Hierarkiets fremtræden. 2. Opadrettede tilnærmelser. Vejen Klatre op til indvielsens tinder Trænge igennem Antahkaranaen. 3. Invokation og Evokation. 4. At nærme sig Mellemspil Kontakt Fusion Syntese. 5

6 Omrids til meditation I. Forberedelse og koordinering o Vælg din foretrukne koordineringsmetode: o Den teknik til koordinering du normalt bruger eller o Benyt denne meditation om morgenen inden du foretager dig noget andet. Dermed bygger du videre på den koordinering, der allerede er opnået eller a. Løft bevidstheden op i hovedet b. Derefter løfter du bevidstheden opad gennem astrallegemet og mentallegemet til sjælen. c. Identificér personlighedens bevidsthed med sjælens bevidsthed og erkend, at de er én bevidsthed. II. Erklæring (siges sagte) Jeg dedikerer mig til tjeneste for Kristus, og vil gøre alt, hvad jeg kan for at forberede menneskers tanker og hjerter, til Hans tilsynekomst Med denne intention beslutter jeg mig til at meditere på gudsrigets love og principper, og til at samarbejde på enhver mulig måde om deres virkeliggørelse i menneskeriget og ved hjælp af andre mennesker. III. Tilnærmelse og kontakt Gentag langsomt og forsøg at forstå den dybe mening med ordene: Jeg står og venter. 6

7 Hold dig i nær kontakt med mig (Kristus) og med den mester, der overvåger dit liv. Hos os findes de lysets og kærlighedens kræfter, som du kan anvende. Hold dig nær til os, og træk dag efter dag på denne styrke og viden, som vi har, og som også er din. Lad intet forstyrre den erhvervede ro, som holder dig i nær kontakt, som bringer dig lys og forståelse, og som holder dig urokkeligt på vejen. Brug følgende nøgleord under punkt IV og V: Loven om åndelig tilnærmelse IV. Refleksiv meditation 1. Ord er levende former, der påvirker sjæl og ånd eller liv. 2. Reflektér over nøgleordet. Reflekter over idéen bag loven om åndelig tilnærmelse. Før dine tanker fremad og opad, indtil du når den højeste grad af abstraktion, du er i stand til. 3. Når du ikke kan nå længere og befinder dig i abstraktionens verden, skal du bevare din fokusering i tanken. Hold tankesindet fast i lyset så længe, du kan. 4. Iagttag dine tankeprocesser mens du gør det. Bemærk alt nyt og navnlig intuitivt i den modtagende periode. Indtag en forventningsfuld holdning. Formulér med dine egne ord den højeste forståelse, du har været i stand til at nå. 5. Intonér OM og vent i stilhed mens tankesindet holdes i ro. 6. Før detaljerede notater over de idéer, der dukker op i tankesindet. Skriv dem ned i din meditationsdagbog hver dag. V. Skabende meditation 1. Overfør meditationens tema til nutiden. Se forbindelsen til begivenhederne i verden. Se nytteværdien og den åndelige værdi for menneskeheden som en enhed. 2. Hold tankesindet i lyset. Notér enhver tanke, der har forbindelse til nøgleordet. 3. Formulér loven om åndelig tilnærmelseog udbyttet af din meditation med ord, der gør det muligt at præsentere den for andre. Tænk det igennem mentalt, følelsesmæssigt og omsat til handling. 4. Brug din forestillingsevne og udsend idéen som en levende tankeform. Før tankeformen ind i den store strøm af mental substans, som konstant påvirker menneskehedens bevidsthed. 5. Intonér OM. 7

8 VI. Afsluttende mantra og visualisering 1. Visualisér Kristus stående i horisonten som et udstrålende center af levende lys. Stråleglansen fra hans aura skjuler hans ansigtstræk. 2. Fra den nederste del af hans aura ved hans fødder dannes en vej af gyldent lys. 3. Se nu en stor skare af mennesker. Deres udstrålende lys blandes og danner en vej, som fører direkte til Kristus. Mellem de to veje er der en kløft. 4. Forestil dig, at du hører Kristus sige: Den vej, jeg må betræde for at nå til dit sted, er af lys. Dens kvalitet er god vilje, og den er næsten klar til, at jeg kan betræde den. Fortsæt dit arbejde. Du kan ikke fejle. 5. Se, hvordan kløften gradvis bliver mindre, indtil de to veje mødes og danner én vej. 6. Se Kristus nærme sig menneskeheden ad denne vej idet han til sidst siger: JEG KOMMER! 8

9 VII. Invokation Sig derefter Den store invokation: Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers sind Lad lys sænke sig over Jorden Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden Fra centret hvor Guds vilje er kendt Lad hensigt lede alle menneskers viljer Den hensigt, mestrene kender og tjener Fra centret vi kalder menneskeheden Lad planen for kærlighed og lys åbenbares Må den forsegle døren til det onde Lad lys og kærlighed og kraft genoprette planen på Jorden OM OM OM 9

10 Overblik over Loven om åndelig tilnærmelse A. Forskellige former for tilnærmelse I. Nedadrettede tilnærmelser 1. Den første store tilnærmelse Individualisering Menneskerigets opståen 2. Den anden store tilnærmelse af Hierarkiet Åbning af adgang til indvielse 3. Den lovede tredje store tilnærmelse Skabelse af Gudsriget på Jorden Hierarkiets tilsynekomst og Kristi genkomst 4. De to mellemliggende mindre tilnærmelser af Buddha og Kristus 5. Indvierens tilnærmelse a. Kristus ved 1. og 2. indvielse b. Den Ene indvier ved 3. og efterfølgende indvielser 6. Menneskehedens frigørende tilnærmelse til de lavere naturriger 7. Ydreplanetariske tilnærmelser a. Strålepåvirkninger, der nærmer sig Jorden (strålecyklusser) Den nuværende tilnærmelse af 7. stråle b. Tilnærmelser af zodiakale påvirkninger 1. Astrologiske måneder 2. Tidsalder Den nuværende tilnærmelse af Vandbærer-tegnets påvirkning 3. De større zodiakale cyklusser på ca år c. Tilnærmelse af kosmiske påvirkninger (Store Bjørn Sirius Pleomst af avatarer Avataren for syntese nærmer sig II. Opadrettede tilnærmelser 1. Individuelle tilnærmelser a. Personlighedens tilnærmelse til sjælen b. Den sjælsinspirerede personligheds tilnærmelse til en højere bevidsthed og dermed til monaden 2. Gruppers tilnærmelser Gruppeindvielser 3. Tilnærmelser på planeten a. Menneskehedens tilnærmelse til Hierarkiet b. Hierarkiets tilnærmelse til Shamballa III. Horisontale tilnærmelser Fra menneske til menneskehed (individuel psykosyntese) 1. Mennesker nærmer sig hinanden 2. Enkeltpersoner nærmer sig grupper 3. Grupper nærmer sig hinanden 4. Integrering i planetens 3. center menneskeheden 10

11 B. Åndelige energier og love stråle energi 2. Egoiske blade: V (Kærlig forståelse) VI (Gruppens kærlighed) 3. Loven om magnetisk respons (loven om pol-enhed) 1 4. Vandbærer-tegnets energi stråle energi 6. Loven om gruppefremskridt (loven om opstigning) 2 7. Stenbukke-tegnets energi C. Teknikker til tilnærmelse I. Almindelige teknikker (Teknikkerne overlapper delvis hinanden) 1. Aspiration 2. Bøn 3. Meditation 4. Invokation og evokation 5. Opbygning af antahkaranaen 6. Opstigning Gennemstrømning Bestige indvielsens tinder 7. De tre døre til Shamballa a. Fornuftens dør b. Viljens dør c. Døren til monadisk forståelse af essentiel dualitet) 3 II. Teknik til specielle cykliske tilnærmelser 1. Gruppemeditation ved fuldmåne D. Resultater og virkninger I. Resultater 1. Samspil 2. Indtagelse og optagelse af påvirkninger 3. Berøring Kontakt 4. Gradvis fusion 5. Identifikation syntese II. Virkninger 1. Energiaktivering af entusiasme (i etymologisk forstand: Opfyldt af Gud ) 2. Inspiration Indre oplysning 3. Glæde Lyksalighed 4. Kreativitet 1 Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s Se Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

12 Citater fra Tibetanerens bøger Opadrettede og nedadrettede tilnærmelser Der findes en kilde af nedstrømmende energi, der har sit udspring langt uden for det planetariske liv. Indstrømningen af energien, dens uundgåelige virkning ifølge den cykliske lov og de konsekvenser, der viser sig på det fysiske plan, har skabt og skaber stadig de forandringer, som menneskeheden med frygt og bekymring oplever på nuværende tidspunkt. Det resulterer i den aktuelle konflikt mellem fortid og fremtid. I udtalelsen er der givet udtryk for den dybeste esoteriske sandhed, menneskeheden er i stand til at opfatte Når de nedstrømmende energier passerer gennem de højere bevidsthedsniveauer, som kaldes planer, skaber de reaktioner og respons, der udelukkende afhænger af bevidsthedens udviklingstrin. Derfor er virkningerne på Hierarkiet voldsommere og mere forandrende, end de er på menneskeheden. (Sandsynligvis opleves det som mærkeligt eller direkte uforståeligt). Men menneskeheden har nået det laveste punkt for energinedstrømningen, og dermed skabes der nye muligheder. Energierne har passeret det, man kalder vendepunktet. De har nået det punkt, hvor de begynder at strømme opad med alt, hvad det indebærer. Når energierne strømmer ned, skaber de stimulering. Når de strømmer op, skaber de forandring og abstraktion. Den ene virkning er ligeså uundgåelig som den anden. Håbet for fremtiden er derfor baseret på de opstrømmende energiers uundgåelige virkninger. Intet kan standse deres tilbagevenden og videre rejse gennem planerne tilbage til udspringet. Det cykliske panorama i hele manifestationen hviler på den nedadstrømmende og opadstrømmende proces, og evolutionsprocessen afhænger af nye og højere energiers indstrømning og aktivitet. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Sjælsenergi stiger ned, og personlighedskraft stiger op, og det sker i en proces med bevidste op- og nedstigninger. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s

13 Der eksisterer en lov, som kaldes loven om magnetisk impuls eller loven om modpolers forening Loven styrer forbindelsen mellem en gruppes sjæl og andre gruppers sjæle. Den styrer samspillet, den vitale, men foreløbig uerkendte kraft, mellem det fjerde naturriges sjæl (menneskeriget), og sjælen i de tre riger under menneskeriget og desuden de tre riger over menneskeriget. Loven vil på grund af den store rolle, menneskeheden spiller i Guds system og plan, blive den afgørende lov for menneskeheden. Det vil imidlertid ikke ske, før størstedelen af menneskeheden i nogen grad forstår, hvad det betyder at fungere som sjæl. På det tidspunkt vil menneskeheden i respekt for loven fungere som formidler af lys, energi og åndelig kraft til naturrigerne under menneskeriget, og den vil derfor være en kanal, der forbinder det, der er over, og det, der er under. Det er den ophøjede skæbne, der venter menneskeheden. Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II. s. 653 et stort forløsende eksperiment er sat i gang. Tankens sønner, som valgte at blive menneskehedens sønner, men som alligevel i al evighed forbliver Guds sønner, er integrerende faktorer og videnskabelige formidlere. Tankens sønner blev i en fjern fortid, da det fjerde naturrige blev skabt, udset til at realisere videnskaben om forløsning. Historisk og esoterisk er der en sandhed i ordene i Det Nye Testamente, der lyder, at hele skabelsen sukker og har endnu veer og venter på, at Guds børn skal manifestere sig. Paulus henviser til planetarisk hensigt og til Guds sønners ihærdighed, for han siger, at belønningen efterhånden som de skabte forløsning af stof og form, og derved demonstrerede muligheden for at forløse via deres egen personlighed bliver, at de til sidst blev manifesteret som udtryk for guddommelighed. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s Hierarkiet som gruppe står over for en stor krise i sin tilnærmelse til Shamballa. Krisen minder om den, som menneskeheden står over for i nutiden, hvor den forsøger at nærme sig Hierarkiet. Der er derfor to indbyrdes forbundne kriser, der både påvirker menneskeheden og Hierarkiet, og de skulle hvis de fungerer rigtigt skabe det, der kaldes harmonisering eller integrering, og som medfører en langt friere indstrømning af guddommelig energi. Begge tilnærmelser (som er noget i retning af magnetisk tiltrækkende ryk ) er skabt af Saturn. Når det drejer sig om menneskeheden, kommer disse ryk via Hierarkiet, og uden Hierarkiet kan menneskeheden ikke klare krisen eller håndtere den rigtigt. Det skal man huske, og det skal fremskynde disciplenes og aspiranternes arbejde i verden, for de kæmper for menneskets frigørelse og for at skabe en guddommelig indgriben. Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s

14 Hierarkiet er blevet påkaldt, og medlemmerne er parate til at reagere på en kraftfuld evokation, til at respondere på menneskehedens påkaldelse og til at handle med særlig (og alligevel midlertidig) målrettethed. Det vil tvinge Hierarkiet til af egen fri vilje at skabe en ny og nærmere forbindelse til menneskeheden. Perioden vil slutte, når et kraftfuldt fysisk Hierarki har fået indflydelse på Jorden, når det arbejder i alle naturrigerne, og på den måde i sandhed virkeliggør den guddommelige plan. Planen integreres af Hierarkiets seniormedlemmer, der påkalder lysene, der udfører Guds vilje. De bliver selv påkaldt af lysbærerne dvs. mestrene. Og de bliver igen påkaldt af verdens aspiranter og disciple. Hierarkiets kæde er en livline. Guds kærlighed og liv bevæger sig ad denne livline, fra Ham til menneskeheden og fra menneskeheden til Ham. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Teknikker til tilnærmelse Det lavere aspekt er altid den invokative faktor, og det er en uforanderlig lov, der ligger bag hele evolutionsprocessen. Det er nødvendigvis en gensidig proces, men i tid og rum kan man generelt sige, at det lavere altid påkalder det højere, og at det højere derefter responderer i forhold til den grad af forståelse og dynamisk spænding, det påkaldende aspekt har skabt. Det misforstår mange. De arbejder ikke med den evokative proces. Ordet betegner ganske enkelt den respons, der stammer fra det, der er opnået. Opgaven for det lavere aspekt eller for gruppen er invokativ, og det positive resultat af den invokative handling kaldes evokation. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 47 Indvielse er dybest set en gennemstrømning til områder af guddommelig bevidsthed, som ikke ligger inden for et menneskes normale bevidsthedsområde. Den begyndende gennemstrømning skabes af disciplen ved refleksiv meditation, ved at udvikle åndelig forståelse, og ved at anvende en veludviklet skelneevne. Det resulterer til sidst i, at disciplens bevidsthed stabiliseres i det nye bevidsthedsområde. Disciplen polariseres dér og kan arbejde intelligent ud fra bevidsthedspunktet og med stor forudseenhed. Når disciplen har lært det og er fortrolig med de nye energier, bevæger disciplen sig ind i et stadie, hvor man kan fremskynde energierne i de tre verdener til tjeneste for menneskeheden, og dermed kan de bruges til at fremme den hierarkiske plan. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s

15 en refleksion en bevidst fokuseret holdning som praktiseres i alle livsforhold, og som automatisk registrerer de begivenheder, der er afgørende for menneskehedens liv. Den skaber en opadstrømmende energi, der er præget af livskvaliteten og af stråleegenskaberne hos gruppens medlemmer. Livskvaliteten og stråleegenskaberne kan følge både den opad- og nedadstrømmende energi efter behov, og disciplen vil i stigende grad registrere tingenes ånd. Disciplen vil få evnen til at trænge ind i Hierarkiets verden og til sidst nå hen til døren til den højere evolutionsvej. Disciplen vil fungere effektivt i de tre verdener som tjenende medarbejder. Afsnittet viser den åndelige, meditative levemåde for disciplen i relation til sin egen sjæl og senere til ashramen. Det viser gruppens levemåde, efterhånden som den nærmer sig Hierarkiet. Og det viser også den hierarkiske teknik, der gør det muligt for den store gruppe at nærme sig endnu højere åndelige centre og til at overføre forståelsen af den guddommelige hensigt fra Shamballa, den hensigt, der skal fremme den hierarkiske plan. Det vil gøre det muligt for Hierarkiet at danne en stor tjenende gruppe. Uanset hvilket trin af væren man når, vil man se, at fra det fjerde naturrige og fremad er det meditationsteknikken, der styrer al bevidsthedsudvidelse, al registrering af planen og hensigten og i virkeligheden hele udviklingen. Det er en teknik til åndelig forståelse, til fokuseret opmærksomhed på flere bevidsthedsniveauer og desuden til nye kontaktmetoder. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye tidsalder, II, s Fremskyndelse af de nye og længe ventede energier skabes på tre måder: 1. Ved en direkte handling fra Hierarkiets side. Det sker, når medlemmerne underviser disciple i at tappe inspirationskilden, i at blive sensitive over for inspiration og i at kanalisere det, der er nødvendigt for at give oplysning til menneskeheden og for at genskabe den oprindelige høje åndelige tilstand. Der findes en endnu højere energikoncentration, der venter på at blive fremskyndet, men den danner en regnsky af ting, som menneskeheden ikke ved noget om, og det er derfor ikke nødvendigt, at beskæftige sig med den. 2. Af de disciple og aspiranter i verden, der danner en kanal, som energierne og de inspirerende kræfter kan strømme igennem til menneskeheden. Det skabes de ved: a. Intensivering af menneskets åndelige erkendelse via refleksiv meditation, aspiration og hengivenhed. Det vil gradvis medføre overbevisning og forståelse. 15

16 b. Modtagelighed for åndelig inspiration. Det medfører evnen til at udvikle og bruge intuitionen på intelligent måde, sammen med evnen til at fastholde tankesindet i lyset, mens hjernebevidstheden forholder sig rolig og er parat til at modtage den nedstrømmende viden. c. Evne til i praksis at relatere en idé til et ideal og til at tage de skridt, der kan skabe idealets form på det fysiske plan. 3. Hele menneskehedens fortsatte fremskridt mod lyset. Efterhånden skabes der i menneskeheden en kvalitet og en vibration, der bliver mærkbar. Det er en kvalitet og vibration, der essentielt er evokativ. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, s Den anden fremskyndelse skal skabes mere bevidst af menneskeheden selv, og den nye invokation er udarbejdet for at lette processen og udbrede den overalt. Fremskyndelsen skal ske ved, at den guddommelige idé gradvist indarbejdes i menneskets bevidsthed. Lige nu er det vigtigste, at meningens verden erkendes. De, der integrerer begivenhederne i verden, og de, der bygger de trin, der fører menneskeheden videre mod målet, skal erkende meningens verden, på samme måde som masserne skal opnå erkendelse af planen. Menneskeheden skal vise tegn på de tre erkendelser, så de kan påvirke tænkning og handlinger, hvis en total undergang af menneskeheden skal undgås. Menneskeheden skal udforme temaet i det informationsarbejde, der skal udføres i de næste årtier indtil år Det er et meget kort tidsrum i betragtning af, at der skal skabes fundamentale forandringer i menneskehedens tænkning, opfattelse og retning. Men det er absolut muligt at opnå det inden for dette tidsrum, forudsat at den nye verdenstjenergruppe og mennesker med god vilje udfører deres opgaver omhyggeligt. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s

17 Fuldmånetilnærmelser den nye verdensreligion vil blive baseret på videnskaben om tilnærmelse, og den vil efterhånden erstatte de nuværende verdensreligioners dogmer og ritualer. Derfor har den indsats, der udføres af disciple i de nye grupper, stor betydning. Grupperne arbejder i virkeligheden med en proces, der skal forankre en ny religiøs idé, et frø til en ny aktivitet, som på et senere tidspunkt vil spire, vokse og bære frugt og indvarsle en ny metode til tilnærmelse til Gud at danne grupper til specielt tjenestearbejde, der går ud på at organisere kræfter, processer og former med den nye teknik til tilnærmelse til Gud eller Hierarkiet (der ligger midt mellem den åndelige virkelighed og menneskeheden). Det er hovedmålet. Vær derfor opmærksom på grupperelationen, som er det eneste, der har virkelig betydning. Det er kun den, der kan frigøre den ophobede energi på den subjektive side. Næste vigtige faktor er en dyb overbevisning om den åndelige verdens subjektive eksistens. I Den Nye Tidsalder i dagene omkring fuldmåne vil fremtidens religiøse ceremonier nærme sig Hierarkiet på en bestemt måde, for: a. At intensivere det åndelige liv ved bevidst at tilføre åndelig kraft. b. Opnå åndelig illumination via kontakt med lysets kraftcenter, Hierarkiet. c. At samle styrke til større dynamisk aktivitet i en efterfølgende periode med tjenestearbejde. d. At skabe syntese i menneskehedens subjektive og objektive liv. Det medfører en teknik til tilnærmelse, der er baseret på erkendelse af de nævnte mål, og til et forsøg på at se den tibetanske mester Djwhal Khul, som for gruppen symboliserer den åndelige vision. Og til etablering af en teknik til en tilnærmelse, der symboliseres i det ritual, der her er omtalt, hvor deltagerne skal forestille sig et gyldent bånd af lys. Det skal visualiseres sådan, at det forbinder gruppen med den tibetanske mester. Metoden til tilnærmelse er den vej, som efter planen skal blive et mere velkendt symbol, end det tidligere har været i menneskehedens religiøse liv. Det medfører gruppemedlemmernes erkendelse af nødvendigheden af en tættere grupperelation i gruppens egen kreds og til mesteren. Det er en symbolsk erkendelse af verdens behov for kærlighed, og det eksemplificeres ved at have en forstående holdning og god vilje og ved, at menneskeheden knytter sig nærmere til Hierarkiet. Tidligere er den esoteriske vægt blevet lagt på det enkelte menneskes tilnærmelse til den indre gud repræsenteret af sjælen den indre mester. I fremtiden vil vægten blive lagt på hele menneskehedens tilnærmelse til Hierarkiets mestre, og det vil ske med et stigende antal grupper af aspiranter og disciple. Den hierarkiske medarbejder, som grupperne får forbindelse til, vil svare til gruppernes status, viden og indre oplysning. Erkendelse af at sand esoterisk lydighed og en intelligent respons på tilskyndelsen fra gruppens sjæl og på Hierarkiets magnetisme er den næste store forudsætning for arbejdet. Det vil medføre, at den teknik, der kræves, praktiseres på den rigtige måde, og at man ikke interesserer sig for fænomener og ikke analyserer (på dette stadie) nogle af de virkninger, der iagttages. Individuel analyse forhindrer gruppeerkendelse. Det er et punkt, der skal overvejes og huskes 17

18 Individuel tilnærmelse skal forenes i en gruppetilnærmelse. Gruppers tilnærmelse vil en dag foregå som en organiseret tilnærmelse af den samlede menneskeheden. Det tredje stadie kan (ligesom de to forrige) inddeles i flere aktiviteter, der kræver en mental forståelse hos gruppen: 1. Visse erkendelser bliver mulige. Og der findes to: a. Første erkendelse: At tilnærmelse er mulig for enkeltpersoner, for grupper og for hele menneskeheden. b. Anden erkendelse: At energier, der normalt ikke kan kontaktes, kan opfattes og bruges, forudsat at de kontaktes af hele grupper. Derved beriges både den enkelte, gruppen og menneskeheden. 2. På disse tidspunkter kan man nærme sig Hierarkiet, kontakte mestrene og bekræfte Hierarkiets eksistens. Det kan medføre aktivt bevidst samarbejde med den plan, Hierarkiet tjener. Glem ikke at Hierarkiet nærmer sig menneskeheden ved at bruge en bestemt teknik, og dermed har man en vigtig dobbelt aktivitet. Første trin i den dobbelte aktivitet fandt sted for millioner af år siden ved tidspunktet for individualiseringen, og dermed blev menneskeheden skabt det fjerde naturrige. Andet trin er under hurtig udvikling, og det vil resultere i manifestationen af indvielse. Det mellemliggende trin er integrering. Dermed er der sået et frø til en ny videnskabelig religion, der kaldes videnskaben om tilnærmelse. Menneskeheden kan bevidst deltage i tilnærmelsen, for udviklingsniveauet tillader det. Mennesket kan opfatte målet, deltage i en fælles udvikling og leve op til de nødvendige forudsætninger. 4 Resultater og virkninger I den kommende cyklus vil man se de første stadier af den store åndelige syntese, som er målsætningen for al udvikling. Den vil vise sig som ashramens tilsynekomst. Hierarkiet (eller det center, hvor Guds kærlighed er kendt, og hvor Sanat Kumaras hensigt udtrykkes i planen) og menneskeheden vil mødes på det fysiske plan og kende hinanden på en esoterisk måde. To centre vil blive synlige i lyset Hierarkiet og menneskeheden Mestrene arbejder og lever i de første stadier af den periode, hvor der gøres forberedelser til, at Hierarkiet kan træde frem i menneskehedens verden. Hierarkiets fremtræden sker indtil videre kun på mentalplanet, men når en tankeform af Hierarkiets ydre eksistens er skabt af menneskeheden selv, og hvis invokationen er intenst nok, vil den store ashram langsomt komme til syne på det fysiske plan. På det fysiske plan vil adskillelsen mellem de to centre blive bevaret, men den indre relation og den åndelige fusion vil fortsætte indtil: 4 Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s

19 Sjæl og personlighed er ét, Kærlighed og intelligens er koordineret, Planen er fuldført. Det vil ske ved hjælp af menneskets invokerende bevidsthed og ved processen i den store ashrams underashramer. Det er umuligt at sige, hvilke forandringer processen vil medføre i civilisationen, menneskets natur og menneskets gruppeopfattelse i relation til religion, samfund og politik. Der ligger meget uforudseeligt i menneskehedens frie vilje, og den rigtige timing. Men at fremtiden indeholder et åndeligt samarbejde og samspil i og uden for den store ashram er sikkert, for det er det, alle disciple arbejder på. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Mange mindre fusioner finder sted i den udviklingsfase, der ligger mellem den ene indvielse efter den anden en trefoldig mental fusion mellem sindets tre aspekter (det lavere mentallegeme, sjælen og den højere eller abstrakte tænkeevne), fusion med mesterens bevidsthed, fusion med den ashram, der er skabt af den stråleenergi, som er forudsætningen for sjælen, og fusion i bevidstheden med summen af de integrerede ashramer, der udgør Sanat Kumaras ashram. De successive og subsidiære fusioner afslører for ham aktiviteten og kvaliteten i den åndelige triades to højere bevidsthedstilstande: Den buddhiske tilstand (den sande visdoms tilstand) og den atmiske tilstand (tilstanden med åndelig vilje). Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 565 Derfor, vær fyldt med glæde, kære pilgrim, på vejen til oplyst væren Intet forsvinder, kun smerten. Intet forbliver, kun lyksalighed lyksalighed med viden er virkelig, og den sande kontakt med det guddommelige lys er vejen til Gud. Den gamle Kommentar 19

20 Tavshedens mur Grundlaget for åndelig udvikling er udvikling af skelneevnen. Det inkluderer evaluering og refleksion, valg og beslutning på de mentale, astrale og fysisk-æteriske planer. I forbindelse med skelneevnen er det nødvendigt at være i besiddelse af diskretion. Det er vigtigt, at esoterikere forstår betydningen af tavshedens mur, hvis de underviser sig selv. Mange har på den hårde måde og via bitter erfaring lært, hvor nødvendigt det er at praktisere tavshed. Med nødvendig omtanke kan man spare sig selv og andre for mange vanskeligheder. Og det tjenestearbejde, man praktiserer, kan blive langt mere effektivt. Behovet for rigtig brug af både tale og tavshed kan man vurdere på to måder: Først ud fra et ønske om at udvikle sin karakter og sunde fornuft, og derefter ud fra en esoterisk synsvinkel. De to måder er beskrevet detaljeret i Kosmisk Ild. 5 De tavshedsmure, der her er tale om, drejer sig om forståelse af, hvornår det er klogt at være tavs om sin esoteriske overbevisning, sin esoteriske uddannelse eller sin forbindelse til en eller flere af de esoteriske grupper og skoler. Her tænkes der ikke på de disciple, der har et livsmål og et tjenestearbejde, hvor de underviser i åndsvidenskab, men på de aspiranter, studerende og verdenstjenere, der i deres relation til andre grupper er sammen med mennesker, som ikke er interesseret i åndsvidenskab, eller som måske endda er modstander af den. Det er nødvendigt at skelne. Ikke fordi man ønsker at undgå spild af tid og energi ved at fortælle om sin esoteriske overbevisning, men for at gardere sig mod, at tjenestearbejdet ødelægges. Processen kræver, at man opbygger en tavshedsmur. Hvis man benytter en mur som symbol, skal det ikke være et billede af en betonmur, men en mur af lys og tolerance, der beskytter interesse- og tjenesteområder. Indsigt, dømmekraft og velvalgte ord De fleste har oplevet en fanatisk og irriterende plageånd, der absolut vil påtvinge andre sine holdninger, selvom de tydeligt viser manglende interesse og måske endda åbenlyst er afvisende og giver udtryk for uvilje mod åndsvidenskab. Den esoteriske lære har lidt stor skade pga. den adfærd. Men med et fundament af indsigt, dømmekraft og velvalgte ord er det nemt at vælge formuleringer, som et menneske, der er åben for læren, vil respondere på. Spørgsmålene fra det interesserede menneske vil antyde, hvordan man kan præsentere grundprincipperne med ord, der passer til spørgerens niveau. Hvis en esoteriker har en stilling som f.eks. læge, underviser eller politiker, kan jobbet, arbejdsområdet og effektiviteten blive vanskeliggjort, hvis vedkommende vidt og bredt fortæller om sin interesse for åndsvidenskabelige emner og ikke mindst om mestrene. Sådan et menneske bliver et nemt bytte for intrigante medmennesker, og det kan skade en professionel karriere. Eller hvis en esoteriker, der har en selvstændig virksomhed eller profession, hvor interessen for esoteriske emner er kendt, kan det skade både projekter og relationer, selvom interessen ikke påvirker arbejdet. Enhver tale om åndsvidenskab vil blokere, hvis den esoteriske lære ikke er en del af de almindelige aktiviteter. 5 Alice A. Bailey: En afhandling om Kosmisk Ild, s

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Den nye verdensreligion

Den nye verdensreligion 1 Den nye verdensreligion Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Den nye verdensreligion Af Kenneth Sørensen Jorden bliver ikke forandret til det bedre, før bevidstheden hos menneskeheden forandres. Vi

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 2:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 2:4 Det esoteriske grundlag for hormonelle valg Af L. Rae Lake Fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) planeten kan

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 Det esoteriske grundlag for hormonelle valg Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OM MANI PADME HUM Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Om Mani Padme Hum Af Erik Ansvang OM er den femte rodraces mantra. Om Mani Padme Hum er den fjerde rodraces mantra. Mantraet Om Mani Padme Hum betyder

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde.

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde. Gudinde Jezebel Loven om Gudinden og Jordportene 64-70 (Rusland 2) Kanaliseret gennem Michelle Eloff Oversat af Helleh Kjær Hansen Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 21. juni 2010 Copyright bemærkning

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki.

Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki. Foki - Retreats. Nr.1= 7. stråle fokus på Kauai, Hawaii. Ligger på det æteriske plan i det sydøstlige hjørne af øen og manifesterer Lady Portias lys. Dette 7. stråle fokus er forbundet med 2 andre 7. stråle

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Indvielsesrejsen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indvielsesrejsen Af Erik Ansvang Utallige videbegærlige mennesker har forgæves forsøgt at trænge ind i Egyptens mysterier og såkaldte hemmeligheder.

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Fremtiden. Introduktion til den esoteriske lære 20. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

Fremtiden. Introduktion til den esoteriske lære 20. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 Fremtiden Introduktion til den esoteriske lære 20 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Fremtiden Introduktion til den esoteriske lære 20 Af Hardy Bennis Fremtidsscenarier Fremtiden alene ordet får ambivalente

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 S T O R H E D E N S K A L D Kenneth Sørensen, 1962, er spirituel underviser, forfatter og forlægger. Han har en MA i Psykosyntese

Læs mere

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 3:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 3:4 Det esoteriske grundlag for hormonale valg Af L. Rae Lake Fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) TEKNIKKER TIL

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

FØNIX LIVING. mindfulness i dit hjem

FØNIX LIVING. mindfulness i dit hjem FØNIX LIVING mindfulness i dit hjem Japanske lamper OPLYSNING OG MEDITATIV ENERGI Hele den japanske kultur er gennemsyret af omhyggelighed og mindfulness, og det gælder ikke mindst de smukke japanske lamper.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

De10 nye opdaterede ritualer

De10 nye opdaterede ritualer De10 nye opdaterede ritualer Introduktion Vi har brug for nye ritualer, som kan identificere det enkelte menneske med hele Jorden og med hele menneskeheden og ikke kun med en individuel identitet eller

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Sensitivitet - et problem eller en gave?

Sensitivitet - et problem eller en gave? Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere