Pendling fra omegnskommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pendling fra omegnskommunerne"

Transkript

1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato

2 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Analysemetode 4 3 Generelt 5 4 Randers Kommune 9 5 Favrskov Kommune 11 6 Silkeborg Kommune 13 7 Skanderborg Kommune 15 8 Odder Kommune 17 9 Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune 21

3 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 2 1 Indledning Sideløbende med planarbejdet for letbanens 1. etape ser Letbanesekretariatet i tæt samarbejde med kommunerne i letbanesamarbejdet nærmere på udvidelsesmulighederne, visioner og ønsker for kommende letbaneetaper. I rapporten "Letbaner i Århus-området", august 2006 er der præsenteret en samlet vision for letbanenettet i Århus-området. Med afsæt i denne vision har der været afholdt en række møder med kommunerne i letbanesamarbejdet. På møderne har kommunernes forslag til planstrategier, visioner og ønsker været drøftet set i relation til en evt. letbanebetjening. Der er et udbredt ønske fra kommunerne i letbanesamarbejdet om at få belyst pendleraktiviteten mellem disse kommuner og Århus Kommune med henblik på betjeningen af kommunerne og brugen af letbanen. Der er ca arbejdstagere og uddannelsessøgende, der pendler til Århus Kommune fra Odder, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs Kommune. Antallet af pendlere fra omegnskommunerne har været stærkt stigende og må forventes at udvikle sig yderligere i de kommende år. Samtidig med, at denne pendling har udviklet sig, er der sket en betydelig spredning af arbejdspladser internt i Århus Kommune, hvor der har været stor vækst langs Ringvejen og indfaldsvejene uden for Ringvejen. Rejsetiden i den kollektive trafik fra omegnskommunerne til Århus City er stadig vigtig, men det er overordnet kun ca. 20 % af de pendlere, der arbejder i det centrale cityområde, som generelt vil have en meget god og direkte kollektiv trafikbetjening. Der er fra kommunerne i letbanesamarbejdet et stærkt ønske om, at den kollektive trafik skal spille en større rolle i bolig-arbejdsstedstrafikken. Hvis det mål skal nås, er det helt afgørende, at der er et kollektivt trafiknet, der fra omegnskommunerne på en effektiv måde betjener de største rejsemål i Århus Kommune. Men også kvaliteten af det interne trafiknet i Århus Kommune spiller i den sammenhæng en stor rolle.

4 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 3 En analyse af pendlerstrømme kan foretages på forskellige detaljeringsniveauer og kan anvendes både til at fastlægge overordnede pendlerstrømme og til at vurdere letbanens forløb i forhold til geografiske tyngdepunkter. Dette notat omfatter det indledende arbejde med pendlerstrømme, hvor formålet er at fastlægge størrelsen på pendleraktiviteten fra omegnskommunerne til Århus Kommune og fordelingen af disse pendlere internt i Århus Kommune. Dette skal bidrage til at belyse potentialet for omegnskommunerne i en udbygning af letbanenettet i og omkring Århus. Arbejdet har været afgrænset af de kommuner, hvortil der i visionsarbejdet er peget på en mulig letbaneforbindelse. Dette omfatter Djurslandskommunerne, Randers Kommune, Favrskov Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune samt Odder Kommune.

5 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 4 2 Analysemetode Analysen af pendlerstrømme tager udgangspunkt i data fra 2004 for det gamle Århus Amt over bopæl og arbejdsplads/uddannelsesinstitution på adresseniveau fordelt på sognene i amtet. Pendlingen omfatter således både beskæftigede og uddannelsessøgende i Århus Kommune. Der er anvendt data på sogneniveau for at kunne inddele pendlingstrafikken på mindre områder og på denne måde fastlægge en overordnet lokalisering af de største pendlerstrømme. Anvendelsen af data opgjort på sogneniveau har sine begrænsninger og fejlkilder. Der er risiko for fejlregistrering af arbejdsplads/uddannelsessted, og ligeledes kan sogneinddelingen betyde, at en arbejdsplads deles op på flere sogne. Størrelsen på sognene kan ligeledes give et forvrænget billede af pendlingstrafikken, idet f.eks. et stort sogn med én stor arbejdsplads vil få hele sognet til at fremstå mere pendlingsattraktiv, end tilfældet egentlig er. Der er i denne analyse fokuseret på pendlingen fra omegnskommunerne ind til Århus Kommune, men ikke pendlingen den modsatte vej. Der er ligeledes fokuseret på at præsentere det overordnede antal pendlere fra omegnskommunerne, hvor der ikke er taget højde for pendlernes transportmiddelvalg eller afstand fra bopæl til en fremtidig letbane. De opgjorte pendlerstrømme gælder for Der er således ikke taget højde for byudvikling siden 2004 eller fremtidig byudvikling. Dataene fra 2004 er opgjort og præsenteret efter den nye kommunestruktur fra 1. januar Fordelingen af pendlere til Århus Kommune præsenteres for hver omegnskommune. Præsentationen på et kort suppleres med tekst og tabeller, der redegør mere specifikt for tyngdepunkterne for hver kommune.

6 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 5 3 Generelt I 2004 var der ca daglige pendlere til Århus Kommune fra omegnskommunerne Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Syddjurs og Norddjurs. Tabel 1 viser fordelingen af pendlerne til Århus Kommune fra omegnskommunerne. Som det ses, kom næsten halvdelen af pendlerne fra Skanderborg Kommune og Favrskov Kommune. Kommune Antal pendlere til Århus Kommune Skanderborg Favrskov Syddjurs Randers Odder Silkeborg Norddjurs I alt Tabel 1. Fordeling af pendlingen til Århus Kommune i 2004 fra omegnskommunerne. Figur 1 viser fordelingen af pendlerne fra omegnskommunerne i Århus Kommune. Der kan identificeres flere større destinationer/arbejdspladsområder for pendlingen: Århus C.: Århus Domsogn, Vor Frue Sogn og Skt. Pauls Sogn ligger alle centralt i Århus. Århus N.: Sognene Skt. Johannes Sogn, Christians Sogn, Skelager og Skejby sogne. Vejlby: Vejlby, Ellevang og Risskov sogne. Århus NV.: Møllevang, Hasle, Skjoldhøj og Tilst sogne Åby: Åby og Gellerup sogne. Århus SV (Viby/Holme/Hasselager): Viby, Holme, Tranbjerg, Ravnsbjerg og Kolt sogne

7 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 6 Disse seks arbejdspladsområder indeholder de væsentligste arbejdspladser og institutioner i Århus Kommune og er vist på figur 2. Figur 1. Fordelingen i Århus Kommune af det samlede antal daglige pendlere i 2004 fra omegnskommunerne Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Syddjurs samt Norddjurs Kommune. Forløbet af letbanens 1. etape er vist som en stiplet linie.

8 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 7 Figur 2. De seks arbejdspladsområder, der er identificeret som mest relevante for pendlingen til Århus Kommune. Tabel 2 viser pendlingen fra omegnskommunerne til de seks arbejdspladsområder. De seks områder ligger mere eller mindre spredt inden for Århus by, og den geografiske fordeling af områderne er med til at understrege spredningen af arbejdspladserne internt i Århus Kommune.

9 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 8 Pendlingsdestination Antal pendlere fra omegnskommunerne Andel pendlere fra omegnskommunerne Århus C % Århus N % Vejlby % Århus NV % Åby % Århus SV % I alt % Tabel 2. Oversigt over pendlingen til de største arbejdspladsområder i Århus Kommune fra omegnskommunerne i Som det fremgår af tabellen, foregår ca. 80 % af pendlingen fra omegnskommunerne til de seks udpegede arbejdspladsområder. Ud over disse arbejdspladsområder findes der et større antal arbejdspladser i Højbjerg, Lystrup og Løgten-Skødstrup, hvortil der også sker en væsentlig pendling. Over halvdelen af pendlerne fra omegnskommunerne har destination i områderne Århus C, Århus N og Århus SV. Det er dog kun hver femte, der pendler til Århus C, hvortil der i dag er direkte togforbindelse i større omfang fra alle omegnskommuner. Hver fjerde pendler fra omegnskommunerne, svarende til knap dagligt rejsende i 2004, har destination i Århus N, hvortil der i dag ikke er en direkte togforbindelse. Ligeledes var der i 2004 der ca daglige pendlere til Århus SV, hvortil der i dag kun eksisterer en direkte togforbindelse i form af Odderbanen for pendlere fra Odder Kommune samt et enkelt stop på Viby St. fra Skanderborg og Hørning. Der er således flere store rejsemål for pendlerne fra omegnskommunerne, som ligger decentralt og ikke har en effektiv kollektiv trafikbetjening for pendlere uden for Århus Kommune. Letbanens 1. etape skal sikre, at der i den kollektive trafik er en god dækning af især arbejdspladsområdet Århus N for den interne pendlertrafik i Århus Kommune samt pendlingstrafikken fra Odder Kommune og Djurslandskommunerne. I letbanens videre etaper, skal det tilstræbes at sikre en god dækning af de øvrige større arbejdspladsområder for både den interne trafik i Århus og den eksterne pendlingstrafik fra omegnskommunerne. Den resterende del af notatet fokuserer på pendleraktiviteten fra den enkelte omegnskommune herunder pendlingstrafikkens omfang og fordeling på de seks større arbejdspladsområder.

10 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 9 4 Randers Kommune I 2004 var der i alt ca daglige pendlere fra det område, der i dag svarer til Ny Randers Kommune. Ca af disse pendlere er bosat inden for det tidligere Randers Kommune. Tabel 3 viser pendlingen fra Randers Kommune til de seks arbejdspladsområder. Figur 3 viser fordelingen af pendlerne fra Randers Kommune i Århus Kommune. Pendlingsdestination Antal pendlere fra Randers Kommune Andel pendlere fra Randers Kommune Århus C % Århus N % Vejlby % Århus NV % Åby % Århus SV % Tabel 3. Oversigt over pendlingen til de største arbejdspladsområder i Århus Kommune fra Randers Kommune i Halvdelen af pendlerne fra Randers Kommune havde i 2004 deres destination i Århus N og Århus C. Koncentrationen af pendlerne i den nordlige og centrale del af Århus må tilskrives den geografiske placering af Randers Kommune i forhold til Århus Kommune samt de mange arbejdspladser og institutioner i Århus N og Århus C. Den største andel af pendlingen fra Randers Kommune foregik i 2004 til Århus N. Den eneste direkte kollektive trafikforbindelse til dette område i dag er de regionale buslinier mellem Randers og Århus. Selvom Randers Kommune ligger nord for Århus, har 10 % af pendlerne destination i Århus SV.

11 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 10 Figur 3. Fordeling af den daglige pendling fra Randers Kommune i 2004 på sognene i Århus Kommune. Forløbet af letbanens 1. etape er vist som en stiplet linie.

12 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 11 5 Favrskov Kommune I 2004 var der i alt ca daglige pendlere fra det område, der i dag svarer til Ny Favrskov Kommune. Ca af disse pendlere er bosat inden for det tidligere Hinnerup Kommune, ca af pendlerne er bosat inden for det tidligere Hadsten Kommune, mens ca af pendlerne er bosat inden for det tidligere Hammel Kommune. Tabel 4 viser pendlingen fra Favrskov Kommune til de seks arbejdspladsområder. Figur 4 viser fordelingen af pendlerne fra Favrskov Kommune i Århus Kommune. Pendlingsdestination Antal pendlere fra Favrskov Kommune Andel pendlere fra Favrskov Kommune Århus C % Århus N % Vejlby % Århus NV % Åby % Århus SV % Tabel 4. Oversigt over pendlingen til de største arbejdspladsområder i Århus Kommune fra Favrskov Kommune i Knap halvdelen af pendlerne fra Favrskov Kommune havde i 2004 deres destination i Århus N og Århus C. Der var desuden i 2004 knap dagligt pendlere til arbejdspladsområdet Århus NV og ca. 850 dagligt pendlere til arbejdspladsområdet Århus SV. Tilsammen udgør disse to områder destination for hver femte pendler fra Favrskov Kommune. Den største andel af pendlingen fra Favrskov Kommune foregik i 2004 til Århus N, og en stor del af den samlede pendling fra Favrskov Kommune foregår til områderne uden for det centrale Århus.

13 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 12 Figur 4. Fordelingen af den daglige pendling fra Favrskov Kommune i 2004 på sognene i Århus Kommune. Forløbet af letbanens 1. etape er vist som en stiplet linie.

14 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 13 6 Silkeborg Kommune I 2004 var der i alt ca daglige pendlere fra det område, der i dag svarer til Ny Silkeborg Kommune. Ca af disse pendlere er bosat inden for det tidligere Silkeborg Kommune. Tabel 5 viser pendlingen fra Silkeborg til de seks arbejdspladsområder. Figur 5 viser fordelingen af pendlerne fra Silkeborg Kommune i Århus Kommune. Pendlingsdestination Antal pendlere fra Silkeborg Kommune Andel pendlere fra Silkeborg Kommune Århus C % Århus N % Vejlby % Århus NV % Åby % Århus SV % Tabel 5. Oversigt over pendlingen til de største arbejdspladsområder i Århus Kommune fra Silkeborg Kommune i Århus N er det arbejdspladsområde, hvortil den største andel pendlere fra Silkeborg Kommune har destination. En stor del af pendlingen fra Silkeborg Kommune foregår til områderne uden for det centrale Århus. På grund af den geografiske placering af Silkeborg Kommune, er der end større andel, der pendler til Århus SV end for de foregående kommuner. Det er bemærkelsesværdigt, at andelen er pendlere til Århus N er 25 %, selvom tilgængeligheden til dette område fra Silkeborg Kommune er relativ dårlig.

15 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 14 Figur 5. Fordelingen af den daglige pendling fra Silkeborg Kommune i 2004 på sognene i Århus Kommune. Forløbet af letbanens 1. etape er vist som en stiplet linie.

16 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 15 7 Skanderborg Kommune I 2004 var der i alt ca daglige pendlere fra det område, der i dag svarer til Ny Skanderborg Kommune. Ca pendlere er bosat inden for det tidligere Skanderborg Kommune, ca pendlere er bosat inden for det tidligere Galten Kommune, ca pendlere er bosat inden for det tidligere Hørning Kommune, mens ca pendlere er bosat inden for det tidligere Ry Kommune. Tabel 6 viser pendlingen fra Skanderborg Kommune til de seks arbejdspladsområder. Figur 6 viser fordelingen af pendlerne fra Skanderborg Kommune i Århus Kommune. Pendlingsdestination Antal pendlere fra Skanderborg Kommune Andel pendlere fra Skanderborg Kommune Århus C % Århus N % Vejlby % Århus NV % Åby % Århus SV % Tabel 6. Oversigt over pendlingen til de største arbejdspladsområder i Århus Kommune fra Skanderborg Kommune i Fordelingen af pendlerne fra Skanderborg Kommune på de seks arbejdspladsområder er markant anderledes end ved de foregående kommuner, idet hver fjerde pendler har destination i Århus SV. Denne fordeling må tilskrives den geografiske placering af Skanderborg Kommune. Den øvrige pendlingsaktivitet er primært koncentreret omkring Århus C og Århus N. Der er dog også en væsentlig mængde pendlingstrafik til Århus NV, hvortil der i 2004 var ca pendlere dagligt.

17 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 16 Figur 6. Fordelingen af den daglige pendling fra Skanderborg Kommune i 2004 på sognene i Århus Kommune. Forløbet af letbanens 1. etape er vist som en stiplet linie.

18 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 17 8 Odder Kommune I 2004 var der i alt ca daglige pendlere fra det område, der i dag svarer til Ny Odder Kommune. Tabel 7 viser pendlingen fra Odder Kommune til de seks arbejdspladsområder. Figur 7 viser fordelingen af pendlerne fra Odder Kommune i Århus Kommune. Pendlingsdestination Antal pendlere fra Odder Kommune Andel pendlere fra Odder Kommune Århus C % Århus N % Vejlby % Århus NV % Åby % Århus SV % Tabel 7. Oversigt over pendlingen til de største arbejdspladsområder i Århus Kommune fra Odder Kommune i 2004 Hver femte pendler fra Odder Kommune skulle i 2004 til Århus SV, som er det arbejdspladsområde, der ligger tættest på Odder Kommune. Ud over det centrale Århus er der en betydelig andel pendlere fra Odder Kommune, der har destination i Århus N. Hver femte pendler skulle således i 2004 rejse nord for det centrale Århus. Odder Kommune vil med letbanens 1. etape få en meget god betjening af de væsentligste arbejdspladsdestinationer i Århus.

19 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 18 Figur 7. Fordelingen af den daglige pendling fra Odder Kommune i 2004 på sognene i Århus Kommune. Forløbet af letbanens 1. etape er vist som en stiplet linie.

20 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 19 9 Syddjurs Kommune I 2004 var der i alt ca daglige pendlere fra det område, der i dag svarer til Syddjurs Kommune. Ca af disse pendlere er bosat inden for det tidligere Rosenholm Kommune, ca af pendlerne er bosat inden for henholdsvis det tidligere Ebeltoft Kommune og det tidligere Rønde Kommune, mens ca pendlere er bosat inden for det tidligere Rosenholm Kommune. Tabel 8 viser pendlingen fra Syddjurs Kommune til de seks arbejdspladsområder. Figur 8 viser fordelingen af pendlerne fra Syddjurs Kommune i Århus Kommune. Pendlingsdestination Antal pendlere fra Syddjurs Kommune Andel pendlere fra Syddjurs Kommune Århus C % Århus N % Vejlby % Århus NV % Åby % Århus SV % Tabel 8. Oversigt over pendlingen til de største arbejdspladsområder i Århus Kommune fra Syddjurs Kommune i Pendlingen til Århus Kommune fra Syddjurs Kommune er koncentreret omkring den nordlige og centrale del af Århus. Over halvdelen af den samlede pendlingsaktivitet sker således til Århus N, Vejlby og Århus C, hvilket er de arbejdspladsområder, der geografisk ligger tættest på Syddjurs Kommune. Det er kun hver femte, der pendler til Århus C, hvortil der er togforbindelse i dag. Desuden har hver femte pendler destination i den vestlige del af Århus (Århus NV, Åby og Århus SV). Der er desuden en væsentlig andel af pendlerne, der har destination i Løgten- Skødstrup området, hvilket fremgår af figur 8.

21 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 20 Figur 8. Fordelingen af den daglige pendling fra Syddjurs Kommune i 2004 på sognene i Århus Kommune. Forløbet af letbanens 1. etape er vist som en stiplet linie.

22 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne Norddjurs Kommune I 2004 var der i alt ca daglige pendlere fra det område, der i dag svarer til Norddjurs Kommune. Tabel 9 viser pendlingen fra Norddjurs Kommune til de seks arbejdspladsområder. Figur 9 viser fordelingen af pendlerne fra Norddjurs Kommune i Århus Kommune. Pendlingsdestination Antal pendlere fra Norddjurs Kommune Andel pendlere fra Norddjurs Kommune Århus C % Århus N % Vejlby % Århus NV % Åby % Århus SV % Tabel 9. Oversigt over pendlingen til de største arbejdspladsområder i Århus Kommune fra Norddjurs Kommune i Fordelingen af pendlerne fra Norddjurs Kommune er i hovedtræk den samme som for Syddjurs Kommune. Således er det over halvdelen af pendlingsaktiviteten, der sker til den nordlige og centrale del af Århus. Det er dog næsten 30 % af pendlerne, der har destination i Århus N. Som for Syddjurs Kommune skal hver femte pendler til den vestlige del af Århus (Århus NV, Åby og Århus SV). Der er også en væsentlig andel pendlere, der har destination i Løgten-Skødstrup området.

23 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne 22 Figur 9. Fordelingen af den daglige pendling fra Norddjurs Kommune i 2004 på sognene i Århus Kommune. Forløbet af letbanens 1. etape er vist som en stiplet linie.

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Pendlermønstre Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Notat Pendlermønstre Favrskov Kommune er i høj grad en pendlerkommune. 6 ud af 10 beskæftigede bevæger sig hver dag til arbejde uden for kommunen. Samtidig

Læs mere

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Trafikkonference 08, Kollektiv Trafik Forum Ole Sørensen, projektleder, Letbanesekretariatet i Midttrafik Det østjyske bybånd To sammenhængende

Læs mere

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23.

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Den Dato Århus Kommune Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. oktober 2008 Ved det kommende foretræde den 23. oktober 2008 ønsker Århus Kommune at

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort over byudviklingen i kommunerne. Midttrafik A/S. Notat. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Kort over byudviklingen i kommunerne. Midttrafik A/S. Notat. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik A/S Kort over byudviklingen i kommunerne Notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Letbaneudbygning i Aarhusområdet Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper

Letbaneudbygning i Aarhusområdet Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper Letbaneudbygning i Aarhusområdet Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper I marts 2011 besluttede parterne i Letbanesamarbejdet at igangsætte en fase 1-undersøgelse, som skal udgøre en del af baggrunden

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Udbygning af bane- og letbanebetjening i Århus området.

Udbygning af bane- og letbanebetjening i Århus området. Midttrafik - Letbanesekretariatet Udbygning af bane- og letbanebetjening i Århus området. Arbejdsnotat januar Udgivelsesdato 10. januar 2008 Arbejdsnotat om udbygning af bane og letbanebetjening i Århus

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Letbaneprojektet. Peter Hermansen, Region Midtjylland. Delmøde H Et nyt supersygehus Det 60. Danske Byplanmøde, 7.- 8.

Letbaneprojektet. Peter Hermansen, Region Midtjylland. Delmøde H Et nyt supersygehus Det 60. Danske Byplanmøde, 7.- 8. Letbaneprojektet Peter Hermansen, Region Midtjylland Delmøde H Et nyt supersygehus Det 60. Danske Byplanmøde, 7.- 8. oktober, Århus www.regionmidtjylland.dk Letbaneprojektet Region Midtjyllands rolle Behov

Læs mere

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Lige muligheder i levevilkår handler ikke kun om økonomiske vilkår, men i lige så høj grad om muligheden for at leve med et ordentligt helbred. Analyserer

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Konsekvenser. Frekvenser

Konsekvenser. Frekvenser Konsekvenser Frekvenser Letbane i Århus-området UDFORDRINGEN Vækst på 1.000 nye indbyggere pr. år Antal nye arbejdspladser vokser lige så meget Ny by i Lisbjerg med 20.000 indbyggere Skejby Sygehus vokser

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikal tilgængelighedsanalyse, fase 1. Region Midtjylland. Notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Trafikal tilgængelighedsanalyse, fase 1. Region Midtjylland. Notat. 1 Indledning Region Midtjylland Trafikal tilgængelighedsanalyse, fase 1 Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Referenceramme

Læs mere

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Høringssvar til Letbanesekretariatets vision for en sammenhængende og bæredygtig

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Befolkningsudviklingen Aarhus kommune 2014-2024 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Pendlingen,

Pendlingen, Pendlingen, 1997-2006 Århus Kommune, juni 2007 Pendlingen til og fra Århus Kommune, 1997 til 2006 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret Indhold Indhold... 3 Resumé... 4

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Torvehandel i henhold til Næringslovens 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser.

Torvehandel i henhold til Næringslovens 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser. 7 Torvehandel Generelle bestemmelser Torvehandel i henhold til Næringslovens 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser. Rødt område viser husflidspladser, og grønt område viser stadepladser på Silkeborg

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Dokk1 M. P. Bruunsgade Gade. Aarhus H Ingerslevs Plads Harald Jensens Plads Marselis Boulevard Kongsvang. Wilhemsborg Hørning.

Dokk1 M. P. Bruunsgade Gade. Aarhus H Ingerslevs Plads Harald Jensens Plads Marselis Boulevard Kongsvang. Wilhemsborg Hørning. der s E45 - P& Klokhøjen - P& Humlehuse Gl. Skejby Universitetshospitalet orsøvej Olof Palmes llé Nehrus llé - D Vestre Strandallé Norden Stjernepladsen Nørreport m Den llé Navitas Par k Gam ule var d

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Sammenhæng mellem letbanens udbygningsetaper og de statslige planer for baneudbygning i Østjylland

Sammenhæng mellem letbanens udbygningsetaper og de statslige planer for baneudbygning i Østjylland Letbanesamarbejdet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. august 2013 1-7-1-10 Anne Bach aba@midttrafik.dk 8740 8271 Sammenhæng mellem letbanens udbygningsetaper og de statslige planer for baneudbygning

Læs mere

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Letbanesamarbejdet i Østjylland er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Midttrafik og 8 østjyske kommuner, Norddjurs, Syddjurs,

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Business Region Aarhus Kun hver fjerde tur er til arbejde... 3 Hverdagens mobilitet...

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2005

Naturkvalitetsplan 2005 Naturkvalitetsplan 2005 Prioritering af spærringer ARHUS AMT O NaturogMiljø 1 Prioritering af spærringer Prioritering af spærringer og områder I Regionplan for Århus Amt 2005 er de væsentligste spredningskorridorer

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel UDFORDRINGER ØKONOMI Region Midtjylland ønsker at fastholde en maksimal ramme på ca 51 % af Regional Udviklings budget Øgede udgifter bus-tog samarbejde (flere passagerer i tog) Øgede omkostninger rejsekort

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

STRATEGI FOR ANLÆG TIL KOMBINATIONSREJSER

STRATEGI FOR ANLÆG TIL KOMBINATIONSREJSER BILAG 1 STRATEGI FOR ANLÆG TIL KOMBINATIONSREJSER Center for Byudvikling og Mobilitet Teknik og Miljø Aarhus Kommune VISUALISERING LYSTRUP STATION 1 INDLEDNING Aarhus Kommune er i en udvikling, hvor både

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere