Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation"

Transkript

1 Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer ikke nødvendigvis Europarådets holdninger. Denne publikation blev oprettet med økonomisk støtte fra programmet Grundlæggende rettigheder og statsborgerskab ved Europa-Kommissionen. Indholdet af denne publikation afspejler Fonden C.E.G.A. s holdninger og er på ingen måde udtryk for Europa-Kommissionens oficielle standpunkter. 2011

2 Charme-faktoren: Indhold Introduktion - hvorfor er denne håndbog for dig?... 3 Charme-faktoren (kort om vores projekt)... 5 Vores charmerende ordbog - hvilke begreber bruger vi og hvorfor?... 7 Problemerne, som vi nægter at have... 9 Hvilke holdninger er der i vores organisation og skader de nogen? (at acceptere forskellighed)... 9 Hvem samarbejder vi med og hvem ikke? (målgrupper, modtagere, volontører)...13 Hvordan organiserer vi vores arbejde og tager hensyn til alle? (sted, tid, kommunikationskanaler)...15 Hvad er det, vores organisation støtter, og hvordan bestemmer vi det? (støtte til erklæringer, kampagner og initiativer)...16 Hvilke ord bruger vi i vores organisation og er de korrekte? (terminologi) Hvordan kommer vi i gang?...19 At undersøge og analysere organisationernes holdninger og behov...20 Foranstaltninger til at imødekomme organisationens behov...21 Sammenfatning af organisationens fælles principper samt udstedelse af vedkommende dokument...22 Vores erfaring udfordringer, konklusioner og perspektive...22 Projektpartnerne...24

3 Håndbogen til din ungdomsorganisation Introduktion hvorfor er denne håndbog for dig? Der findes kun én måde at finde ud af, om denne håndbog er egnet for dig: det er svaret på spørgsmålet, om du er en del af en ungdomsorganisation eller gruppe. Hvis ja, så er denne bog den rigtige for dig. Det spiller ingen rolle om organisationen eller gruppen er registreret eller uformel, om den har eksisteret i nogle få uger eller i 15 år, om den beskæftiger sig med økologi, unges deltagelse, fritid, erhvervsvejledning, deltagelse i samfundet, interkulturel dialog, folkeoplysning, alt overnævnt eller intet af disse. Det gør ingen forskel, om din organisation er offentlig, er en NGO, om den modtager finansiering eller er frivillig. Du kan stole på, at denne håndbog er noget for dig, og du kan trygt læse videre, vi er overbeviste om, at vores bog er velegnet til dig, fordi charme-faktoren spiller en vigtig rolle i alle sfærer af det offentlige liv. Vi kan simpelthen ikke tillade os at ignorere den. Vi ville ikke tvinge dig at læse disse linjer, hvis vi ikke var sikkre på, at de er pålidelige. Vi påstår ikke, at vi kender svarene på alle spørgsmål, eller at vores forslag og idéer er korrekte og passer til alle situationer. Men hver linje, som er skrevet her, er resultatet af de praktiske erfaringer, som vi har samlet organiseret i løbet af et år og uformelt - i en længere periode. I denne håndbog præsenterer vi de mest vigtige ting, vi står overfor, og som vi har overvundet eller forsøger at overvinde i rammerne af et internationalt projekt, der gennemføres i seks europæiske lande. Du kan læse mere om projektet i Charme-faktoren (kort om vores projekt). Udover at være baseret på praksis, er disse linjer baseret på vores overbevisning, at Europa har brug for en kvalitativ ændring i sin holdning over for dem, der er anderledes. Denne ændring har der været snak om i lang tid, der er blevet erklæret ønske om det i adskillige dokumenter på europæisk, nationalt og lokalt plan. Men det sker ikke så hurtigt og så effektivt som det burde. Og mens hundredervis af ungdomsgrupper og organisationer har satset på at opnå denne ændring, og det for dem er en høj prioritet, og de arbejder specielt for det, kom vi til den konklusion, at dette ikke er nok. De har brug for støtte. Støtte fra alle ungdomscentre, organisationer, klubber og grupper, uanset deres aktivitetsområde. De har brug for din støtte. Vi er sikre på, at du er parat til at give det, fordi de aktive unge mennesker ligesom dig har et ansvar, som man ikke lever op til i vores apatisk samfund. Derfor vil vi ikke prøve at overbevise dig om, hvorfor vores støtte er nødvendig. I stedet for vil vi forsøge at tilbyde dig forskellige måder, hvorpå du kan yde din støtte. 3 Som det sidste bevis for, at denne bog er velegnet til dig, foreslår vi, at du laver en kort test. Charmemetret kalder vi det - eller en test for at måle, hvor charmerende din organisation er.

4 Charme-faktoren: CHARMEMETER 4 1. Når du forbereder din organisations aktiviteter, fokuserer du på: A. De specifikke organisationsmål B. De specifikke organisationsmål og menneskelige rettigheder C. De specifikke organisationsmål, menneskerettigheder og andre europæiske værdier 2. Hvor mange etniske grupper arbejder I med? A. En B. To C. Mere end to 3. Din organisation mener, at inddragelse af unge med forskellig etnisk baggrund i aktiviteterne er nødvendigt, hvis: A. Organisationen får et sådant projekt B. Finansieringsstrukturerne kræver det C. Det er godt at de er inkluderet, uanset projektet og donorer 4. Ved udarbejdelse af et projekt, hvor der kræves en beskrivelse af den interkulturelle dimension af aktiviteterne, gør du følgende: A. Fylder ind i stil ævl kævl B. Beskriver de værdier, der allerede er din organisations politik C. Forstår, at det er vigtigt, men stadig har svært ved at beskrive det 5. Ønsker I at have flere aktiviteter om: A. Sportsbegivenheder, spil og dans B. Internationale ungdomsudvekslinger C. Indkludering af anderledeshed både i udlandet og i landet 6. Hvis din organisation beslutter sig for at lade deres aktiviteter fremme menneskerettigheder, vil det være fordi: A. Sådanne aktiviteter finansieres godt B. I ønsker ikke at halte bag de andre organisationer C. Vi mener, det er vigtigt 7. Oplys venligst, hvilke af de europæiske år har emne, som passer mest til din organisations ideer: A Det europæiske år for lige muligheder for alle B Det europæiske år for kreativitet og innovation C Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 8. Din forståelse af kønforskellen mellem mænd og kvinder er tæt på A. Hver har sine opgaver og alle kender sin plads, B. Der er ingen forskel, udover den rent biologiske forskel C. Kvinder kan håndtere mange ting, men trods alt behøver de at få støtte Hvis du får mulighed for at arrangere uddannelse for medlemmer og volontører i din organisation i forbindelse med menneskerettighederne, vil du acceptere det, fordi: A. Du tror din organisation har brug for det B. Uddannelse kan åbne muligheder for samarbejde og finansiering C. Du udnytter enhver lejlighed til at opbygge kapacitet 10. Med hensyn til socialt engagement, hvilke af følgende berømtheder kan du bedst lide? A. Bono fra U2 B. Madonna C. Justin Bieber

5 Håndbogen til din ungdomsorganisation Nøgle Svar А Svar В Svar С Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Fra 15 til 20 point Af oplysningerne, vi har her, kan vi antage, at din organisation er unægteligt charmerende, åben for anderledeshed og ansvarlig over for opbygningen af et tolerant Europa. Men det er muligt at vi tager fejl. Fortsæt med at læse håndbogen - for at sammenligne den praksis, vi tilbyder med din egen. Desuden ønsker vi at lære om din praksis. Vi vil være glade hvis du deler den med os. Fra 8 til 15 point Din organisation har utvivlsomt charmerende træk. Men der er noget mere at ønske. Organisationens holdning til de europæiske værdier er meget god, men måske halter det at gøre det til politik for organisationen. Vi håber at vores håndbog vil hjælpe i denne retning. Under 8 point Denne håndbog er uundværlig for din organisationen. Altså også en stor grad af charme. Vi håber, vi kan give det. Charme-faktoren (kort om vores projekt) Hvad præcist er en charme-faktor? CHARME (engelsk CHARM) er en forkortelse for Borgelig støtte til antiracistiske foranstaltninger (Civic Help for Anti-Racist Measures) og er mottoet for en online-kampagne, der kører parallelt med og er til støtte for det internationale projekt Unge mod Racisme. Projektet løber fra 2010 og frem til 2011 i seks europæiske lande. Ideen med projektet er at dele denne særlige form for charme ud over ungdomsområdet i Europa og især i Bulgarien, Danmark, Grækenland, Italien, Spanien og Ungarn. Det betyder, at vi ønsker at bevidstgøre holdningen overfor menneskerettigheder i forskellige ungdomsorganisationer og -strukturer og at opfordre dem til at tilslutte sig den europæiske indsats for at opbygge et tolerant Europa, hvor ingen er lukket ude. Hovedformålet med projektet Unge mod Racisme er at udvikle ungdomsarbejdet i området uden skadelige stereotyper, som igen sikrer fravær af racisme og fremmedhad i ungdomsprojekter og aktiviteter i Europa. Projektet har til formål at fortælle om racisme og fremmedhad til de unge aktivister, organisationer og institutioner, der ikke beskæftiger sig specifikt med disse spørgsmål, men arbejder med de unge, støtter deres aktive deltagelse og indflydelse på deres værdier, holdninger og adfærd. 5

6 Charme-faktoren: Ideen om projektet opstod under en træning for trænere Uddanelse om menneskerettigheder, organiseret i 2009 af Europarådet, hvor flere af partnerne deltog. Andre blev inviteret til at deltage som eksperter i uddannelse inden for interkulturel dialog, der arbejder med unge og anti-racistiske politikker. Således blev der etableret en sjov, men ekspert partnerskab med følgende deltagere: CEGA Foundation - Bulgarien United Societies of Balkans - Grækenland Hungarian Association for Community Development - Ungarn Crossing Borders - Danmark Union Romani Andalucia - Spanien Accadmie Europea di Firenze - Italien. (Kort præsentation af partnerne og deres kontakter kan findes på sidste side af håndbogen) Projektet startede i januar 2010 med koordinationsmøde og var godt igang i halvandet år, og stoppede på følgende store stationer (og snesevis af mindre, men dem vil vi spare dig for): Træning for trænere. Fandt sted i juni 2010 i Bulgarien og samlede tre ungdomsledere og undervisere fra hvert af de seks deltagerlande. Den vigtigste funktion af seminaret var at forberede deltagerne til at planlægge og organisere uddannelse for ungdomsorganisationer i deres lande. Training of Trainers var en kombination af metoder og præsentationer, som er nyttige for deltagerne både fra et tematisk synspunkt (racisme, diskrimination, minoriteter, social udstødelse) og fra et praktisk perspektiv (kommunikation, facilitering, konfliktløsning). Detaljeret rapport om uddannelsen findes i afsnittet CharmLoad på projektets hjemmeside: Nationale uddannelser. I perioden august - november 2010 blev Europa ramt af vores træning. I hvert af deltagerlandene blev der organiseret to to-dages uddannelser, som udgør i alt 12 uddannelsesseminarer, som omfattede cirka 150 deltagere - repræsentanter for ungdomsorganisationer og uformelle grupper, aktive ungdomsledere og multiplayers. Fra Barcelona til Sofia blev de undervist, og de diskuterede de vigtige og aktuelle spørgsmål i forbindelse med social udstødelse i ungdomsområdet og alles rolle i disse processer. Mere information om hver af uddannelserne findes på ovenstående hjemmeside. 6 Racistiske organisatoriske politikker. Dette er en af de vigtigste elementer i dette projekt og har til formål at opnå bæredygtighed og bygge videre på erfaringerne fra de nationalle træninger. Mellem november 2010 og marts 2011 arbejdede partnerne i projektet med deltagerne i træningen ved at facilitere processen og for at etablere organisatoriske politikker, der skal anvendes i de respektive organisationer, og dermed forhindre den social udstødelse i organisationerne. Politikkerne (som kan være i form af en erklæring, etisk kodeks, interne regler eller et lignende dokument) skal sikre, at organisationerne er på et tilfredsstillende niveau af anti-racistisk holdning, og at aktiviteterne gennemføres i henhold til den holdning. Partnerne i projektet har valgt forskellige måder at håndtere denne del af projektet på, og resultaterne er grundlaget for denne håndbog.

7 Håndbogen til din ungdomsorganisation Internationalt møde for udveksling af erfaringer. I marts 2011 deltog partnerne i projektet og repræsentanterne for de ungdomsorganisationer, som er involveret i projektet - i alt 36 personer - i et internationalt møde for at præsentere deres politik og praksis, udvekslede erfaringer, diskuterede udfordringer og opfølgning. Konklusionerne fra dette møde vil du se citeret i forskellige dele af denne håndbog. En detaljeret rapport kan findes i afsnittet CharmLoad på projektets hjemmeside: Det var kort og godt om projektet. I rammerne af projektet er der gennemført så mange ting, at vi har meget svært ved at beskrive alt på to sider. Men vi vil vende tilbage til dem på de følgende sider, fordi enhver sætning i dette materiale er baseret på projektets virksomhed. Hvis du stadig ønsker at få mere information om projektet, kan du få den på hjemmesiden, og hvis du kontakter os. Vores charmerende ordbog - hvilke begreber bruger vi og hvorfor? Der er en del ord, som vi har brugt alt for ofte i projektet Unge mod Racisme og vi kan ikke undgå at bruge dem i nærværende håndbog. For at undgå enhver forvirring, har vi besluttet at forklare dem så klart som muligt på forhånd. Racisme (Racism). Vi er sikre på, at du ved, hvad det ord betyder. Men det er godt at vide, at dens volumen er afhængig af konteksten. Oprindeligt bliver racisme brugt til at illustrere den tro, at racerne inddeles i overlegne og underlegne racer, og at denne fordeling (i henhold til samme tro) er biologisk baseret og derfor ikke kan ændres. Langt de fleste mennesker som identificerer sig med racisme, er ikke tilfreds med blot at skelne mellem racerne men indfører nye - listen underlegen omfatter også mennesker med handicap, seksuelle mindretal, etniske og religiøse grupper. Had til alle disse grupper blev en del af jobbeskrivelsen for racisten. Det er derfor at man i sammenhæng med vores projekt skal forstå racisme som intolerance over for enhver, der er anderledes uanset om at attributtet skal være race. I denne tankegang opfatter vi også følgende holdning som racistisk: at kvinder og unge mennesker ingen plads har på ledende stillinger, eller at kvinder og ældre mennesker heller ingen plads har på ungdomsområdet og på det sociale område. Anti-racistisk bevidsthed (Antiracist awareness). Ved at definere racisme har vi stort set defineret også dette udtryk. Anti-racistisk bevidsthed: evnen til at afgøre, om bestemte ideer eller fænomener er racistiske eller ej (som defineret ovenfor), og henholdsvis at distancere sig fra dem eller ej. Social udstødelse (Social exclusion). Der er snesevis af definitioner og forskninger om social udstødelse. Oftest er det defineret som en proces, hvorved en person eller en gruppe af mennesker er frataget muligheden for at deltage fuldt ud i det økonomiske, sociale og kulturelle liv i samfundet. Da vores projekt fokuserer på racisme på ungdomsområdet, forstås i den sammenhæng social udstødelse primært som manglende evne af en gruppe mennesker til at deltage på ungdomsområdet (fuld eller begrænset adgang), fordi de er anderledes end flertallet af de aktive unge. Mainstreaming (mainstreaming). Desværre findes i de fleste sprog ikke et ord, der præcist overfører betydningen af begrebet mainstreaming, hvilket er grunden til at vi bruger det engelske ord. I forskellige sammenhænge har ordet forskellige betydninger. Når det bruges sammen med uddannelse, betyder det oftest integration af børn med særlige pædagogiske behov i almindelige skoler. Når det bruges i forbindelse med ligestilling af køn, betyder det en vurdering af forskellige dimensioner for mænd og kvinder i udviklingen af hvert enkelt politikområde. Inden for projektet Unge mod Racisme under indførelse af anti-racistisk bevidsthed : forstår vi processen at overbevise de unges organisationer (med aktivitetsområ- 7

8 Charme-faktoren: der forskellige fra anti-racisme og social integration) at påtage sig ansvar for at fremme anti-racismen; processen at opfordre disse organisationer til at træffe foranstaltninger på dette område. Med andre ord at gøre anti-racismen til et horisontalt princip i deres arbejde. For at forklare mere specifikt, hvad vi mener, når vi taler om mainstreaming af anti-racistisk politik, vil vi give dig nogle eksempler på mobiltelefon-virksomheder: Næsten alle mobiltelefon-selskaber har en miljøpolitik, som forklarer, hvordan virksomheden støtter bevarelse og (genanvendelse af telefoner og batterier, osv.) Det er deres politik om miljøbeskyttelse. Nogle virksomheder, producenter af mobiltelefoner, har også en politik i forbindelse med kilder til materialerne, som anvendes til produktion. Deres foranstaltninger er hovedsagelig rettet mod at overbevise kunderne om, at de materialer (mest kobolt) ikke er udledt af mindreårige i nogle lande i Afrika, eller at udvindelsen ikke finansierer væbnede konflikter (for det meste i Congo). I begge eksempler har virksomhederne bestemt ikke ændret sine mål og sin hovedvirksomhed - at fremstille og sælge mobiltelefoner. Men de viser virksomhedens ansvar over for miljøet og menneskerettigheder, dvs disse emner er mainstreamed i selskabets hovedvirksomhed. Samme mål har vi med vores mainsreaming af anti-racistisk bevidsthed på ungdomsområdet at tiltrække forskellige ungdomsorganisationer til ideen, uden at forvente at de skal ændre på deres primære formål og aktiviteter. I denne sammenhæng har vi udviklet flere principper, som overholdes inden for hele projektet. De sikrer, at når vi i arbejdet om mainstreaming af anti-racistisk bevidsthed i ungdomsområdet: Ikke har til hensigt at undervurdere det arbejde, som ungdomsorganisationer og strukturerne gennemfører. Tværtimod - vi beundrer og støtter det! Ikke forventer at de skal ændre deres arbejdsområde og helt sikkert vil vi ikke at de skal opgive økologi, velgørenhed, unges deltagelse, kunst, sport, osv., og i stedet for det at begynde at udarbejde projekter for social integration og bekæmpelse af racisme. Ikke ønsker at tvinge organisationer til at omfatte anti-racistiske foranstaltninger i deres arbejde. Vi stoler på vores kommunikations- og pædagogiske metoder til at overbevise dem om, at dette er vigtigt. Når de ønsker at tilslutte sig, vil vi støtte dem. Så tag det roligt. Der findes mange måder ved hjælp af hvilke du kan støtte kampen mod racisme og social udstødelse gennem din organisation, uden at det er nødvendigt at ændre jeres mål og aktiviteter eller at udarbejde nye projekter og søge finansiering. Alt du behøver er at du har lyst til det og lidt fritid. Hvordan kan du gøre det- læs de næste sider.

9 Håndbogen til din ungdomsorganisation Problemerne, som vi nægter at have I denne del af bogen vil vi præsentere nogle problematiske situationer, som mange organisationer har oplevet. De dækker nogle af de måder, hvorpå en ungdomsorganisation eller gruppe vil fremstå som ikke så charmerende, selv om de betragter sig selv som åbne og med en nødvendig grad af anti-racistiske bevidsthed. Alle de situationer som er beskrevet er sket i virkeligheden, der er bare ændret lidt på dem. Af etiske grunde vil vi ikke fortælle hvilke disse organisationer er, og hvor de kommer fra. Efter hvert specifikt tilfælde vil vi give nogle forslag til, hvordan denne situation kan undgås, eller hvordan man kan komme ud af den smerteløst. Forslagene stammer fra organisatoriske politikker, der udvikles inden for projektets gennemførelse, samt diskussioner i forbindelse med disse processer. Hvis du har andre forslag, vil vi absolut ønske at høre dem. Du kan dele dem i afdelingen Sager på projektets hjemmeside hvor du kan se hver af de nedenfor nævnte sager. Hvilke holdninger er der i vores organisation og skader de nogen? (at acceptere forskellighed) Veras historie Vera er 22 år. Siden hun var 15 år, har hun været volontør i en ungdomsorganisation for økologi i byen B. Hun er en af de mest aktive medlemmer i organisationen og er en del af det uofficielle ledelsesteam. I de sidste år har Vera været plaget af fornemmelsen af, at hun er anderledes. Hun har nægtet at acceptere det i lang tid, men nu må hun erkende, at hun er lesbisk. Men kun over for sig selv. Da hun er bange for at blive afvist, holder hun det hemmeligt for sin familie, sine klassekamerater og sine venner. Men det er nok mest vanskeligt at hemmeligholde det for organisationens team, for der er ikke kun professionelle, men også nære, venskabelige forhold imellem dem. Vera har adskillige gange prøvet at samle mod til sig og fortælle sin hemmelighed til teamet. Men hver gang sker der noget, der får hende til at skifte mening mest er det en negativ, tankeløs bemærkning om bøsserne, der kom fra en ven. Hun bekymrer sig også meget om, hvordan de andre volontører vil se på hende, for hun har opnået anerkendelse blandt dem. Ivan, foreningens formand, bliver forelsket i Vera. De har et nært forhold, forstår hinanden glimrende, og for ham er overgangen til et mere seriøst forhold næsten en underforstået formalitet. Det kommer helt bag på ham, da Vera forsvinder som følge af hans kærlighedserklæring. Hun svarer ikke på telefonen og har ikke været på kontoret i allerede en hel uge. Vera sidder hjemme, græder og ser romantiske film. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre. 9

10 Charme-faktoren: Leder mellem hammer og ambolt Desværre er der i vores gruppe to personer, der er imod at vi inkluderer folk fra bestemte etniske minoriteter i vores arbejde. Deres meninger og holdninger baserer sig på faktiske begivenheder i deres liv. I den forbindelse har vi haft alvorlige interne konflikter og stridigheder, og det har næsten ødelagt organisationen allerede fra starten. Efter knap et halvt år af uoverensstemmelser er det lykkedes for os at nå frem til en skrøbelig konsensus vores organisation vil optage dårligt stillede mennesker med undtagelse af personer med roma-bagrund. Efter ønske kan også personer med roma-baggrund blive fuldgyldige medlemmer, efter først at have været på en slags prøve og bevist, at man kan stole på dem, og at de har accepteret vores principper. Denne konsensus indebærer også, at hvis organisationen vil arbejde i forbindelse med integrationen af romaer, så kan de ovennævnte to medlemmer frivilligt fravælge at deltage i projektet. Det er et virkelig følsomt emne i vores organisation, men vi har fundet en mellemvej. I de to beskrevne cases er der tale om samme spørgsmål hvilke holdninger har de veletablerede medlemmer i en ungdomsorganisation over for optagelsen af personer, der er anderledes. Og mens i første case holdningerne ikke er så tydelige (selvom Vera næppe ville fortie sin hemmelighed, hvis hun havde været sikker på, at man ville acceptere hende), så er holdningerne i andet case desværre helt klart negative. Det er måske det vigtigste øjeblik for en organisation, der gerne vil blive mere charmerende, for når dens medlemmer allerede har positive holdninger til optagelsen af folk, der er anderledes, er det meget nemmere at gennemføre andre foranstaltninger. Sådan er det ofte at den vigtigste opgave også er den mest vanskelige at gennemføre, at den kræver opfindsomhed, målrettede anstrengelser og megen tålmodighed. Når man taler om holdninger, om den måde man tænker og opfører sig på, kan man ikke forvente at man kan ændre noget på én dag (selvom man kender til sådanne tilfælde). Som nogle medlemmer i projektet YAR har sagt, undervurderer man tit holdningsændrings-processen, og man forestiller den sig nemmere, end den egentlig er. Måske fordi man meget stærkt ønsker sig, at det var sådan. 10 Her skal man tilføje, at menneskerettigheder ikke blot er ønsketænkning, især i EU (selvom der er nogle der mener, at de fremstiller et kontroversielt koncept). Tværtimod har alle medlemslande vedtaget adskillige normative dokumenter, der skal sikre overholdelsen af menneskerettigheder for alle mennesker, der bor i disse lande (herunder personer, der ikke er EU-borgere). I ethvert land er der etableret adskillige mekasnimer, der skal sørge for overholdelsen af disse rettigheder, herunder strafferetlig forfølgning af dem, der overtræder de retligt definerede normer. Med andre ord, kan ekstreme standpunkter eller diskriminerende adfærd (især i forbindelse med tjenesteydelser eller arbejdsforhold) have betydelige negative følger for en organisation og/eller dens medlemmer. Det kunne bruges som en anden begrundelse for, hvor vigtigt det er, at arbejde i den retning i en organisation. Man skal imidlertid være klar over, at man ikke kan forvente af alle medlemmer, at de vil blive aktivister og kæmpe for menneskerettigheder. Man skal sætte fornuftige og realistiske mål. Først skal man forsøge at opnå en toleranceniveau i organisationen, der vil gøre det muligt for alle at deltage i dens aktiviteter. Men dette kan også blive mere vanskeligt, end man tror. Hvad skal man så gøre?

11 Håndbogen til din ungdomsorganisation Kommunikation, kommunikation, kommunikation Vores organisation forsøger at skabe en tryg atmosfære, der gør det muligt for medlemmerne at udveksle meninger i en åben og fri dialog. Vores organisation forsøger at skabe plads til at diskutere konflikter og løse dem på en fredelig måde. Fra den ungarske assosiation GIDA s politik, udarbejdet i forbindelse med projektet Unge mod racisme Der er i vores samarbejde ikke plads til intriger, og alle problemer skal man tale åbent om. Konflikter er en slags prøve, og de er nyttige, hvis de fører til fordelagtige løsninger. Fra den Etiske kodeks af Det unge nordvest, Bulgarien, udarbejdet i forbindelse med projektet Unge mod racisme Dette er en af de mest betydende slutninger, de fleste organisationer, der har deltaget i projektet Unge mod racisme, har draget at de har brug for en åben, ærlig og ansvarsfuld kommunikation. Åbne drøftelser og diskussioner mellem medlemmer, volontører og alle mennesker, der har noget med organisationen at gøre, er yderst vigtige, især når der er tale om følsomme emner. På overfladen lyder det meget logisk og nemt at gennemføre men det sker tit, at vi, optagede af udførelsen af projekter og af vores daglige arbejdsopgaver, ikke finder tid til at tale sammen, udveksle ideer, drøfte og diskutere. Men det burde vi. Der er så mange omdiskuterede eller hede emner omkring os (tit har de meget mere med organisationen at gøre end man tror), og disse emner må ikke forblive fortiede. Man skal huske, at når man taler om anti-racisme samt social integration på ungdomsområdet og især hvis man ved, at der kunne dukke alt for ekstreme holdninger op så skal diskussionen under alle omstændigheder ledes af en erfaren facilitator. Det er oplagt at drøfte diskussionens formål med ham, at foretage en foreløbig undersøgelse af holdningerne, og at udarbejde klare regler for, hvordan den skulle udfolde sig. Ellers risikerer man, at diskussionen kun gør tingene værre, istedet for at forbedre dem. Når der er en god facilitator til stede, kan konflikten vise sig at være en meget konstruktiv del af en organisations udvikling. Træning Speciel træning i menneskerettigheder bør overvejes som nøgleprioritet i træningen af organisationernes medlemmer og volontører. Fra Håndbog om god praksis udarbejdet af organisationerne, der har deltaget i projektet i Spanien Fonden C.E.G.A. vil fortsætte med at organisere træning og andre arrangementer for at fremme kapacitetopbygningen og sensibiliseringen i forbindelse med mangfoldighed, ligestilling og social integration. Fonden C.E.G.A. vil fremme deltagelsen af netværkets medlemmer i træning, seminarer og initiativer, organiseret af andre organisationer og institutioner, der vil bidrage til denne proces. Fra Mangfoldighedens etiske kodeks udarbejdet af ungdomsnetværket Volontører på trods i forbindelse med projektet Unge mod racisme 11

12 Charme-faktoren: Behovet for mere anti-racismetræning kom til udtryk i alle lande, der deltog i projektet. Nogle af dem lykkedes at arrangere træning for deres teams, så snart de sluttede sig til projektet. Således har Levende biblioteker i Grækenland inviteret en træner for at facilitere en træning i menneskerettigheder for organisationens team kun en måned efter at en repræsentant for deres team havde deltaget i de nationale træninger, arrangeret i forbindelse med Unge mod racisme. Her skal man understrege, at det ikke blot er vigtigt at arrangere træning, men også at arrangere den hensigtsmæssigt, ved hjælp af uddannede trænere og med passende metoder. Det er også en af grundpillerne, hele projektet Unge mod racisme bygger på vi kalder den CHARMerende træning. Men egentlig er det kun et andet navn på træningen i menneskerettigheder. Træningen i menneskerettigheder er anerkendt og stærkt populariseret af Europarådets Direktorat for Ungdom & Sport. Midt i populariseringen står KOMPAS (COMPASS) håndbog i træning i menneskerettigheder for unge mennesker. I Kompas er træningen i menneskerettigheder beskrevet som træningsprogrammer med langsigtede mål om at skabe en kultur, der forstår, beskytter og respekterer menneskerettighederne. Træningen i menneskerettighed anvender en trainee-orienteret metode, idet den tager hensyn til den sociale kontekst, i hvilken hun aller han befinder sig i. En af de vigtigste fordele ved træningen i menneskerettigheder er imidlertid, at den ikke blot har til formål at tilvejebringe viden, men også at opbygge kompetencer og at udvikle holdninger og værdier. Vi indser, at det ikke er alle organisationer, der kan bruge tid og ressourcer på at tilbyde sit team sådan en træning, selvom vi synes, det helt sikkert er det værd. Derfor har organisationerne, der var involveret i projektet, fundet på nogle alternativer: Optag kontakt til en partnerorganisation, der har erfaring med træning i menneskerettigheder, eller der er specialiseret i nogen af problemstillingen inden for menneskerettigheder (fx arbejdet med mennesker med handicap, seksuelle minoriteter, indvandrernes sociale integration). Tilbyd dem en træning-udveksling en proces, der indebærer, at de tilbyder jer en træning inden for deres ekspertise, og til gengæld tilbyder I dem træning inden for jeres ekspertise. Der opstod lignende ideer og planer imellem de bulgarske organisationer, der deltog i projektet. 12 Kig efter muligheder, ved hvilke jeres repræsentant(er) kunne deltage i en træning i forbindelse med anti-racisme. Sådanne muligheder tilbydes ofte. Derfter kan I arrangere intern vidensdeling. Dette princip er medtaget i nogle af de udarbejdede politikker. Træning er en afgørende faktor for holdningsændring og social forandring dette er en af de vigtigste slutninger, vi har draget fra projektet Unge mod racisme. I kan også læse mere i afsnittet Højdepunkter og perspektiver for udvikling.

13 Håndbogen til din ungdomsorganisation Hvem samarbejder vi med og hvem ikke? (målgrupper, modtagere, volontører) Repræsentation, men ikke helt Der planlægges et møde på højt niveau mellem repræsentanter for ungdomsområdet og repræsentanter for de europæiske institutioner, der beskæftiger sig med planlægning og gennemførelse af den europæiske ungdomspolitik. Mødets vært og arrangør er den nationale agentur, der forvalter programmet Aktive unge på nationalt plan i det land, hvor mødet finder sted. Deltagergruppen består af medlemmer af repræsentative organisationer, der skal opfylde adskillige kriterier (som fx medlemmerantal). Det er dog også muligt at invitere andre deltagere. Imidlertid er der ingen repræsentanter for roma-befolkningsgruppen eller for nogen anden etnisk minoritetsgruppe. En af mødets workshopper var tilegnet Bekæmpelsen af diskrimination. Denne case skildrer et af de mest kontroversielle, men også vigtigste spørgsmål, som vi står over for, når vi taler om CHARMerende ungdomsorganisationer skal vi anstrenge os ekstra meget for at involvere repræsentanter for socialt udstødte grupper i vores aktiviteter, eller skal vi bare være åbne over for deres deltagelse, hvis de kommer til os? I et større perspektiv kender man denne diskussion som for og imod den positive særbehnadling midlertidigt oprettede foranstaltninger, der har til formål at sikre lighed for de forskellige sociale grupper på en kunstig måde. Problemstillingen bliver endnu mere interessant, når vi taler om repræsentative ungdomsorganisationer dvs fora og råd, der taler på de unges vegne, og der forsvarer deres stilling hos institutionerne. Generelt bliver deres repræsentativitet målt i medlemmernes antal, snarere end i deres mangfoldighed. Dette rejser mange spørgsmål: hvis alle medlemmer er ehrvervsaktive unge, hvordan vil man for eksempel beskytte de arbejdsløses og de studerendes interesser? Eller hvis der ikke er nogen medlemmer med handicap hvordan vil deres behov komme til udtryk? For nogle af de socialt udstødte grupper har man etableret specialiserede organisationer, som forventes at beskytte deres samfundsmæssige interesser - foreninger og organisationer af mennesker med handicap, romaer, LGBT-organisationer osv. Men ofte har de ikke samme vægt, for der står betydende færre mennesker bag dem (de er jo allesammen minoritetsgrupper). Vi er ikke på nogen måde i tvivl om disse højt profilerede organisationers vigtige samfundsrolle, men vi mener, at mainstreaming kan give mange fordele her. Vi må ikke glemme, at hvis vi forestiller os samfundet som et puslespil, i hvilket de unge er en brik, så kan romaerne, indvandrerne, menneskerne med handicap og de seksuelle minoriteter ikke være isolerede brikker, som ikke udgør en del af spillet. For en del af dem er unge mennesker, hvis stemme skal høres. Mennesker med handicap 13 Unge Unge med handicap

14 Charme-faktoren: Vi har imidlertid ikke til formål at forsvare tesen om, at enhver repræsentativ ungdomsorganisation burde forpligtes til at give kvoter på folk fra forskellige socialt udstødte grupper. Men vi mener alligevel, at disse grupper burde være repræsenterede. For hvis vi går tilbage til casen så er der formentlig ikke nogen roma-organisation, der kunne opfylde de høje krav for at blive medlem i sådan en struktur. Der en minimal sandsyndlighed for, at en ung person med roma-bagrund kommer til at lede nogen af de mainstream-repræsenterende strukturer, og der er en række forskellige grunde dertil, som vi nu ikke vil dvæle ved. Samtidig regner man med, at antallet af unge romaer i den Europæiske Union er omkring 4 millioner (mere end befolkningen i Letland og Estland tilsammen), og mange af dem står over for de samme problemer. Det lyder jo logisk at deres stilling skal høres. Om og hvordan dette vil ske det skal enhver organisation bestemme for sig efter en alvorlig debat. Når der ikke er tale om repræsenterende organisationer, så er situationen faktisk ikke meget anderledes. Der er en stor forskel på det, at være åben over for alle og det, at prøve at tiltrække forskellige grupper enten som medlemmer, eller som volontører, eller som brugere af vores tjenester og aktiviteter. Hvis vi beslutter os til det, kan vi begrunde det med mindst tre motiver. For det første, vil vi på den måde tilbagevise den opfattelse, at de forskellige socialt udstødte gruppers plads er i deres profilerede organisationer. Denne opfattelse udelukker den mulighed, at en person med handicap bekymrer sig om miljøet, eller at en indvandrer er interesseret i personlig udvikling eller karrierevejledning. Dette kalder vi en helt ny slags segregation, og oven i købet finder man den i den åbne civile sektor. (Igen vil vi understrege, at vi ikke tvivler på betydningen af de profilerede organisationer for socialt udstødte grupper. Vi synes bare ikke, at de er den eneste form for samfundsnyttig aktivitet, disse grupper har ret til.) For det andet, er der mange videnskabsmænd, der mener, at de mangfoldige teams er mere kreative og fungerer bedre de har en lang række forskellige sysnpunkter og kompetencer at vælge imellem 1. Det betyder, at man gerne må handle ud fra egoistiske motiver og få gavn af at tiltrække unge mennesker, der er anderledes. Og ikke mindst vil dette gøre jer mere CHARMerende. Og hvad kan være bedre end det? 14 Vorse organisation vil tiltrække folk fra forskellige sociale, religiøse og kulturelle grupper. Vi vil, at de får mulighed for at deltage i organisationens aktiviteter på lige fod med de andre Fra politikken af den ungarske Segediske katolske forening, udarbejdet i forbindelse med projektet Unge mod racisme. Enhver kan blive medlem af vores organisation, uanset alder, køn, nationalitet, etnisk baggrund, religiøs tilhørighed, seksualitet eller opfattelser, sålænge de sidstnævnte ikke strider mod de demokratiske principper, menneskerettigheden eller principperne i denne erklæring. Fra Erklæring om anti-racistiske foranstaltninger af 12 ungdomsorganisationer i Grækenland, udarbejdet i forbindelse medd projektet Unge mod racisme. 1 D. Kravitz, Psychological Science in the Public Interest October (2)

15 Håndbogen til din ungdomsorganisation Hvordan organiserer vi vores arbejde og tager hensyn til alle? (sted, tid, kommunikationskanaler) Rejsen Du arrangerer en 2-dages rejse for organisationens deltagere. Du har set på priser, fået et par tilbud og allerede valgt et rejsefirma, samt bestemt hvor I skal spise og sove. Stedet er til rådighed i hele oktober måned, og du synes det er bedst at rejse i månedens første weekend. Du vil gøre alt for at organisationens medlemmer skal hygge sig, og forstå, og hjælpe hinanden. Du tror, at rejsen bliver en glimrende mulighed for at gøre dette. Du underretter medlemmerne om rejsen og giver dem en ugesfrist for at give besked om, hvem der vil deltage i rejsen. Allerede om torsdagen har næsten alle bekræftet, at de vil med. Du bestiller transport og logi til første weekend i oktober måned. På fredag bekræfter også de andre. Det viser sig, at Nihat er den eneste, der ikke kan komme. Du spørger ham, om han vil sige, hvorfor han ikke vil være med. Så fortæller Nihat, at hans familie fejrer Bayran i første weekend i oktober, og han må blive hjemme. At klare problemet med holdningerne i en organisation betyder ikke nødvendigvis, at alt vil kun gå fremad, og at alle vil følge sig ligeværdige i den. Man skal genoverveje den måde, organisationen fungerer på, for at se, om mekanismerne, man anvender, er egnede til alle. Første case viser en meget interessant situation de fleste af os er nok vant til tænke på jul og påske, når vi er i gang med at planlægge vores aktiviteter, men vi glemmer de religiøse helligdage i de andre trosretninger. Når vi arbejder med folk fra forskellige kulturelle grupper, skal vi ændre på dette. Nøgleordet er igen kommunikation åben og rettidig. Det ville næsten intet koste at markere de betydende datoer for alle kulturer, repræsenteret i organisationen. På den måde kan man tage hensyn til dem, også når man planlægger aktiviteter. Man kan endda fejre disse helligdage, omend symbolsk. Dette kunne være en fantastisk mulighed for at opnå en dybere interkulturel forståelse. Organisationen i sig selv er ingen garanti for at man opnår ægte kommunikation man skal tage hensyn til den enkeltes specifikke rytme, og alle skal tage hensyn til den bevidste samhørighed. Fra den Etiske kodeks af Ungdomsparlamentet i Varna, Bulgarien, udarbejdet i forbindelse med projektet Unge mod racisme Det er vigtigt, at organisationen omhyggeligt vælger ikke kun hvornår, men også hvor deres aktiviteter skal finde sted. Her burde man mest tage hensyn til tilgængeligheden for mennesker med forskellige handicap såvel på kontoret, samt de andre steder, hvor man arrangerer aktiviteter. Når vi taler om kontoret, er det lidt mere indviklet, for der kræves betydende finansielle investeringer, hvilke man nogle gange slet ikke har råd til. Men tilgængeligheden er stadig en faktor, man burde tage hensyn til, i det mindste når man planlægger organisationens udvikling på lang sigt. 15 Vi skal sørge for, at vi bruger organisationens ejendom på en delt og ansvarlig måde. Vi skal optimisere anvendelsen af ressourcer, og vi skal tage hensyn til miljøet og tilgængeligheden... Fra i God praksis for delt ansvar for beskyttelse af menneskerettigheder, udarbejdet af italienske organisationer, involveret i projektet Unge mod racisme

16 Charme-faktoren: Og sidst, men ikke mindst, skal man se på, hvordan det daglige arbejde fungerer i en organisation, og hvordan den kommunikerer med sine medlemmer, volontører og modtagere. Der er således stadig flere organisationer, der bruger informationsteknologier for at kommunikere med deres medlemmer. Mange af de socialt udstødte (og ikke kun dem) har imidlertid ingen PC derhjemme, eller overhovedet ikke har den nødvendige kompetence for at kommunikere online. Dette skal man tage i betragtning vi går ud fra, at alle tjekker deres fem gange om dagen, men det er ikke altid tilfældet. Den mest elegante måde at løse dette problem på er gennem åben dialog og individuel tilgang til hver enkelt sag. Medlemmer, der har brug for hjæp for at deltage i processen, vil få støtte (i form af udstyr, oversættelse, transport). Personer med handicap vil få tilgængelige materialer og hjælp, og personer uden den nødvendige IT-kompetence vil også få hjælp. Fra Erklæring om anti-racistiske foranstaltninger af 12 ungdomsorganisationer i Grækenland, udarbejdet i forbindelse med projektet Unge mod racisme. I den forbindelse skal man også tage hensyn til sproget, man bruger i de moderne multikulturelle samfund bliver dette spørgsmål stadig vigtigere. Efter at have deltaget i projektet Unge mod racisme, er for eksempel den græske studenterforening AIESEC begyndt at oversætte nogle af deres materialer på albansk, for at gøre det nemmere for mennesker fra den albanske minoritet i Grækenland at forstå dem. Vi skal huske, at det forenede Europa lægger stor vægt på at respektere og bevare de forskelllige sprog, og der er ingen grund til, at ungdomsorganisationerne ikke skulle støtte dette princip. Nogle gange lyder det mere kompliceret, end det er i virkeligheden man kan altid finde nogle volontører, der er parate til at øve deres sproglige færdigheder med en oversættelse. Under samarbejdet skal netværkets medlemmer bruge bulgarsk som første prioritet. Når man anvender andre sprog (romani, tyrkisk, vestlige sprog), skal man oversætte for dem, der ikke forstår sproget. Fra Mangfoldighedens etiske kodeks, udarbejdet af ungdomsnetværket Volontører på trods i forbindelse med projektet Unge mod racisme Hvad er det, vores organisation støtter, og hvordan bestemmer vi det? (støtte til erklæringer, kampagner og initiativer) 16 At støtte eller ikke at støtte Et ungdomsparlament i en by af gennemsnitlig størrelse bliver inviteret til et møde af lederen af en nationalistisk bevægelse. Mødets emne er vedkommende lands indvandrerpolitik. Repræsentanten for parlamentet møder op og underskriver erklæringen, der bliver udarbejdet under mødet, som hedder For et renere land. I erklæringen står der, at man burde standse optagelsen af udlændinge fra de østlige lande, og især fra Mellemøsten. Endvidere står der: Indvandrere fra Mellemøsten, der allerede bor i landet, skal sendes tilbage, medmindre de har boet her i mindst 5 år, har bestået en test og har et fast og vellønnet job. Dem, der lever op til disse krav, må alligevel ikke giftes eller få barn med den lokale befolkning. Ifølge erklæringen er det den eneste måde at redde landet fra forurening på. Efter mødet bliver hele teksten offentliggjort på ungdomsparlamentets hjemmeside med den bemærkning, at de leder efter tilhængere og partnere i forbindelse med den idé. Hvis man kigger på ungdomsparlamentets hjemmeside, så finder man information om, at det har gennemført forskellige initiativer og projekter for at fremme tolerance og den interkulturelle dialog.

17 Håndbogen til din ungdomsorganisation Casen er ekstrem, men ikke desto mindre reel. Man kan se, at erklæringen eksplicit opfordrer til overtrædelse af menneskerettigheder. Der er i vedkommende ungdomsparlament åbenbart tale om problemer med såvel medlemmernes holdninger, som beslutningsprocessen. Hvis parlamentets medlemmer havde stemt om, hvorvidt de skulle støtte erklæringen, ville resultatet mest sandsynligvis ikke være det samme (i det mindste håber vi det). Der er imidlertid initiativer og kampagner, der ikke er lige så ekstreme, men som har en meget tvivlsom indflydelse på den sociale integration og beskyttelsen af menneskerettigheder. Derfor råder vi, til at man først undersøger, hvem der står bag et initiativ eller en erklæring, hvilken målsætning den har, og hvem, der finansierer den, før man støtter den. Der er for eksempel forksellige kampagner, hvilke tilsyneladende støtter menneskerettighederne, men hvis man læser mere omhyggeligt, finder man ud af, at der er tale om tolerance kun inden for en bestemt religion eller social gruppe. Vi har set underskriftsamlinger, som havde til formål at fremme rettighederne for mennesker med handicap, men som samtidig klagede over, at man mest spildte penge på sigøjnerne. Vi skal være sikre på, at når vi ønsker at støtte en idé, gør vi det på en informeret måde. Vi skal undersøge, om man har taget hensyn til alle aspekter af idéen, og om vi er overbeviste om, at dens gennemførelse ikke kommer til at skade andre grupper. Vi kan blive nødt til at igangsætte en dybtgående debat i organisationen. Og vi anbefaler også, at man spørger andre organisationer til råds organisationer med ekspertise inden for vedkommende område. Dette er endnu et bevis på, hvor vigtigt det er at samarbejde i netværk og partnerskab med organisationer med et andet arbejdsområde og ekspertise. Medlemmerne er ansvarlige over for organisationen og alle de involverede. Alle medlemer kan bidrage til organisationens udvikling på en fri og spontan måde, afhængende af deres mulighed og ansvar. Fra God praksis for delt ansvar for beskyttelse af menneskerettigheder, udarbejdet af italienske organisationer, involveret i projektet Unge mod racisme. Vi må ikke deltage i foranstaltniger, der ikke respekterer de unges værdighed, eller som er farlige og kan skade deres emotionelle udvikling. Vi må ikke deltage i foranstaltniger, der på nogen måde diskriminerer de unge på grund af deres race, etnisk baggrund, religion, køn, nationalitet, sprog osv. Fra den Etiske kodeks af De unges volontør-center i Pleven, Bulgarien, udarbejdet i forbindelse med projektet Unge mod racisme. 17

18 Charme-faktoren: Hvilke ord bruger vi i vores organisation og er de korrekte? (terminologi) Tabt i oversættelsen En repræsentant for en ungdomsorganisation deltager i et træningsseminar om sensibilisering af anti-racisme. Dybt imponeret af træningen, kommer han tilbage i sin organisation og igangsætter diskussioner med de andre om at åbne deres organisation over for forskellige socialt udstødte grupper. De bliver enige om en række foranstaltninger, der skulle gøre organisation mere CHARMerende. Den første finder sted dagen derpå man forsyner organisationens indgang, samt deres hjemmeside, med skriften Invalider og sigøjnere er velkomne 2. I løbet af en uge får de feedback fra forskellige organisationer, der dømmer skriften politisk ukorrekt. Vi har allerede sagt, at kommunikation er af stor betydning, og at den skal være åben og ansvarsfuld. Et aspekt af den ansvarsfulde kommunikation er dens politiske korrekthed. Vittigheder og jokes må man kun lave, hvis de ikke havner uden for de gode manérer, og hvis man er overbevist om, at de ikke er ydmygende. Hvis de nedværdiger nogen, skal vedkommende give et tegn på dette, idet han initierer en fredelig og åben samtale. Fra Mangfoldighedens etiske kodeks udarbejdet af ungdomsnetværket Volontører på trods i forbindelse med projektet Unge mod racisme. Når vi skal henvende os til en bestemt gruppe, er den vigtigste regel det, at man skal bruge den betegnelse, de gerne vil betegnes med. Denne regel er nem at følge, når vi har kommunikation ansigt til ansigt for så kan vi spørge dem direkte om (i linie med den åbne kommunikation), hvilken betegnelse passer bedst. Det er dog ikke så nemt, når det handler om tekster med upersonificerede adressater dokumenter, tekster på hjemmesider, publikationer, brochurer, oplysningsmaterialer, stillinger, præsentationer osv. Komplikationen opstår fra kendsgerningen, at der i mange socialt udstødte grupper ikke findes enerådende enighed om, hvordan de skal betegnes. Således, hvis vi går tilbage til vores case er der romaforeninger i forskellige dele af Europa, der selv siger sigøjnere, og ikke bryder sig om betegnelsen romaer 3. På den anden side, bliver Bulgariens ældste og største organisation for mennesker med handicap stadigvæk betegnet som Invalidernes forening. 18 Det er dog ikke tilfældigt, at der findes så mange forskellige betegnelser for de socialt udstødte grupper man indfører nye betegnelser mest på grund af stigmaet og de negative konnotationer, som de gamle betegnelser fører med sig. Det er nogle gange svært at overskue, hvor meget information et eneste ord fører med sig. En anden grund hertil er, at de første ord, man har brugt til at betegne en bestemt gruppe, blev indført af flertallet. Efterhånden som de forskellige grupper blev stærkere, er de begyndt med at finde på deres egne forslag til betegnelser. Undersøgelsen skal være kontinuerlig, oplysninger samles af og for organisationernes medlemmer. Fra Erklæringen om foranstaltninger mod racisme af 12 ungdomsorganisationer i Grækenland, udarbejdet i forbindelse med projektet Unge mod racisme 2 Dette er den eneste case, der ikke er baseret på faktiske begivenheder (sådan som vi kender dem) Terminologien blev alligevel diskuteret i de forskellige lande under projektet. 3 I 2011 har man i Rumænien truffet den politiske beslutning, at man igen skulle kalde romaerne sigøjnere, for at udlændingerne ikke skulle forveksle dem med de etniske rumænere (på engelsk ROMANIA ROMA).

19 Håndbogen til din ungdomsorganisation Her er en oversigt over de betegnelser, der p.t. er mest udbredt. Vi anbefaler dog kraftigt, at du foretager din egen undersøgelse om hvilke, der er de mest passende betegnelser i dit land. Uddaterede betegnelser Invalider, abnorme Sigøjnere Neger Homoseksuel Hensigtsmæssige betegnelser Mennesker med handicap, udfordrede, børn med særlige uddannelsesbehov (i forbindelse med uddannelse) Romaer Sort, farvet Gay, lesbisk Bemærkninger Det er klart hvorfor man undgår at bruge invalid det betyder uegnet. Beslutningen om at bruge romaer blev taget på Første roma-verdenskongres i Rom betyder menneske på romani. I Amerika bruger man mest betegnelsen African-American, men den er ikke relevant i resten af verden. Betegnelsen homoseksuel prøver man at undgå, fordi den blev indført af de victorianske videnskabsmænd for at beskrive mentale problemer og moralsk forfald. 4 Selv når du bruger de mest politisk korrekte ord, skal du passe på i hvilken sammenhæng du bruger dem. Du må fx ikke bruge udtryk som mennesker med handicap og normale mennesker arbejdede sammen eller gay og normale unge diskuterede emnet, hvilke jo ville udelukke de vedkommende grupper fra betegnelsen normale. Hvordan kommer vi i gang? I det følgende prøver vi at give en vejledning om, hvad du skal gøre, hvis du vil, at også din organisation får en anti-racistisk politik, og at den finder sin plads blandt de mest CHARMerende ungdomsorganisationer i Europa. Denne del af vejledningen er baseret på et online-laboratorium, som blev organiseret af Fonden C.E.G.A. i forbindelse med projektet Unge mod racisme med repræsentanter for forskellige ungdomsorganisationer. Formålet med online-laboratoriet var at fremme oprettelsen af anti-racisitiske organisationspolitikker i de involverede organisationer. Hele laboratoriets dokumentation kan findes i sektion CharmLoad på hjemmesiden Hvordan laver man ikke anti-racistisk politik Et ungdomscenter i byen N., registreret som almennyttig forening, og som har et stort 7-værelses-kontor til rådighed, beslutter sig for at ansøge med et projekt om tilrettelæggelsen af fritidsformer og interesseklubber - et program, iværksat af Ministeriet for uddannelse, ungdom og videnskab. En af prioriteterne er at involvere dårligt stillede unge. Et af dokumenterne, som kandidaterne skal fremlægge, er en strategi, et etisk kodeks, husregler eller andre interne regler eller et internt organisatorisk dokument, der skal anskueliggøre kandidatens politik med hensyn til de dårligt stillede unge med anden etnisk eller religiøs baggrund, indvandrere, unge med handicap, unge med en anden seksualitet m.m. Da ungdomscentret ikke har et sådant dokument, tildeler bestyrelsen den opgave til vejlederen, at udarbejde dokumentet i løbet af en nat. Vejlederen skal fremvise dokumentet dagen derpå, hvor bestyrelsen skal stemme om det

20 Charme-faktoren: Vejlederen plejer at arbejde omhyggeligt og beslutter sig for at foretage en kort undersøgelse blandt centrets volontører og brugere om deres holdning til dem, der er anderledes. Da tiden er knap, indkalder han til et hastemøde. Men der kommer kun 5 ud af 30 aktive volontører. På vejlederens opfordring er også den eneste unge med roma-baggrund til stede, der er volontør i centret. Vejlederen åbner mødet med spørgsmålet Hvordan kan vi få flere sigøjnere til at besøge os?. Han får følgende svar: Hvad skal vi dog bruge dem til? Det er bedst, de holder sig væk og Ikke et ondt ord om sigøjnerne, men de har intet med centret at gøre. Det er begyndelsen på en ophidset diskussion, som vejlederen ikke længere kan kontrollere. Til sidst forlader de allesammen mødet den unge med roma-baggrund for evigt. Vejlederen prøver at glemme, hvad der er sket, og tilbringer natten i forsøg på at opdigte organisationens politik over for unge mennesker, der er anderledes. Han beskriver den politik, han ønsker, de havde haft for længe siden... At undersøge og analysere organisationernes holdninger og behov Det er måske overflødigt at sige det, men vi skal gøre det alligevel på lige fod med enhver politik i form af et strategisk dokument (fx erklæring, regler, etisk kodeks), skal oprettelsen af en anti-racistisk politik være baseret på en analyse. Når vi taler om et strategisk dokument i forbindelse med anti-racisme og social intregration, skal vi huske, at det ikke kun er analysen, der er vigtig, men også den måde man foretager den på, for det er et delikat emne. Det er tit forbundet med selvidentifikation, fordi man erkender, at man tilhører en bestemt gruppe (etnisk, social, seksuel eller mennesker med handicap). For mange mennersker er det svært at erkende over for sig selv og/eller andre, at de tilhører en gruppe, det sættes stærkt i bås. Netop fordi de ikke vil omfattes af en stereotype. I dette tilfælde skal analysen omfatte to aspekter: 1) Stemninger, holdninger og behov inde i organisationen/institutionen/gruppen 2) Stemninger og behov i de grupper, vi gerne vil inkludere (eller vil sende budskabet til, at vi vil byde dem velkommen i vores aktiviteter) 20 Det er risikabelt at foretage de to analyser samtidigt, under et fællesmøde. Man skal vælge den bedste fremgangsmåde for hvert af de to aspekter ud fra vores erfaring, vores kontakter, vores overvejninger. Ellers kunne man for eksempel indsamle oplysninger på følgende måder: Et spørgsmålsskema (sandsynligvis helst anonymt, men det kommer an på andre faktorer); Iagttagelser af forholdene og processerne imellem organisationens medlemmer/volontører; Et møde, fokusgruppe (velovervejet og faciliteret af nogen med erfaring); Individuelle samtaler (på den måde kan man undgå det så kaldte peer pressure et underbevidst pres fra de andre, en slags konformisme; samtalen er velegnet til dem, der ikke kan lide at udtrykke sig skriftligt, eller der har brug for ekstra opmuntring til at begynde at tale om deres holdninger).

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads?

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Overraskende analyser, løsninger og handlemuligheder, når man benytter et nyt og bredere diskriminationsbegreb INDHOLD

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Project Reference 502647-LLP- 1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Projektrapport No: 4 Juli 2011 Dette projekt er finansieret med støtte

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere