Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion"

Transkript

1 Vejledning - delliste ZAC DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke anvendes i eksplosive luftomgivelser. 24,5 MPa; (245 bar) Maksimalt væskearbejdstryk 0,56-0,9 MPa (5,6-9,0 bar) Luftindgangstrykinterval 94 C Maksimal væsketemperatur Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse forskrifter. TI2408-1A

2 Håndbogens konventioner Indhold Håndbogens konventioner Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med rundt sprøjtemønster Pistoler med fladt sprøjtemønster Pistol med fladt støttevægssprøjtemønster Pistol med stænksprøjtemønster Pistoler med bredt rundt sprøjtemønster Fire-slanget pistol Ikke 1:1 forhold pistoler Samlet overblik Isocyanat fare Sørg for at holde A og B komponenterne adskilt 10 Jordforbindelse Stempelsikkerhedslås Drejning af lufthætten Tab af lufttryk Opstilling Nedlukning Procedure for trykaflastning Ekstra konfigurationer Ekstra væskemanifoldposition Ekstra slangeposition Flade sprøjtedyser Vedligeholdelse Leveret værktøjssæt Hold pistolen ren Som påkræves Dagligt Ugentligt eller månedligt Skyl pistolen Rengør pistolens yderside Rengør lufthætte Rengør lyddæmper Rengør væskemanifolden Rengør blandingskammerdyse Rengør gennemstrømningsåbninger Rengør indtrængningsportene Fejlfinding Reparation Nødvendigt værktøj Smøring Fjern frontsiden Fastspænd frontsiden Blandingskammer og sidepakningspatronerne. 29 Kontraventiler Stempel Stempelsikkerhedslås Luftventil Dele Blandingskammersæt Fladt dysesæt Pistolreparationssæt Kontraventilnetsæt Borehovedsættene Borehovedsættene Luftrensning af greb og udrensning af boresættet. 40 Tilbehør Tekniske data Gracos Standardgaranti Graco Information Håndbogens konventioner Advarsel ADVARSEL Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for alvorlig personskade eller død, hvis vejledningen ikke følges. Symboler såsom væskeinjicering (vist) advarer dig om en specifik fare og anbefaler dig at læse de angivne fareadvarsler på siderne 7-8. Forsigtig FORSIGTIG Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for beskadigelse eller ødelæggelse af udstyr, hvis vejledningen ikke følges. Bemærk Dette symbol angiver yderligere nyttige oplysninger. 2

3 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med rundt sprøjtemønster Blandingskammer Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Pakning Materiale , A AR2020 0, RUSTFRIT STÅL , A AR2929 0,70-00 RUSTFRIT STÅL , A AR3737 0,94 Ingen RUSTFRIT STÅL , A AR4242 1,00-01 RUSTFRIT STÅL , A AR5252 1,30-02 RUSTFRIT STÅL , A AR6060 1,50-03 RUSTFRIT STÅL , A AR7070 1,75-04 RUSTFRIT STÅL , A AR8686 2,15-05 RUSTFRIT STÅL , A AR4242 1,00-01 Polycarballoy , A AR5252 1,30-02 Polycarballoy VÆSKESTRØM i liter pr. min.* * For at beregne strømmen i lb/min, ganges gallons pr. minut (gpm) raten med 10. F.eks.: 2 gpm x 10 = 20 lb/min. 18,9 15,1 11,4 7,6 3,8 0 AR8686 (05) AW8282 AR7070 (04) AW6464 AR6060 (03) AW5757 AR5252 (02), AW4646* AR4242 (01), AW3939* AR3737, AW3333* AR2929 (00), AW2828* AR2020 (000) 3,5 (35) 6,9 (69) 10,3 (103) 13,8 (138) 17,4 (174) 20,7 (207) 24,1 (241) TRYK i MPa (bar) *Tilbehørs AW (bredt mønster) blandingskamre kan leveres. Se side 41. 3

4 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med fladt sprøjtemønster Blandingskammer Flad dyse Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Delnr. Sprøjtemønsterstørrelse mm Åbningsstørrelse i mm , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2020 0, FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF2929 0,70-00 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF4242 1,00-01 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT , , A AF5252 1,30-02 FT ,22 4

5 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistoler med fladt sprøjtemønster, fortsat VÆSKESTRØM i liter pr. min.* * For at beregne strømmen i lb/min, ganges gallons pr. minut (gpm) raten med 10. F.eks.: 2 gpm x 10 = 20 lb/min. 11,4 8,55 5,7 2,85 0 AF5252 med FTXX48 dyse AF4242 med FTXX38 dyse AF2929 med FTXX38 dyse AF2020 med FTXX24 dyse 3,5 (35) 6,9 (69) 10,3 (103) 13,8 (138) 17,4 (174) 20,7 (207) 24,1 (241) TRYK i MPa (bar) Pistol med fladt støttevægssprøjtemønster Se i brugerhåndbogen for yderligere informationer. Blandingskammer Flad dyse Væskestrømdata Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Delnr. Sprøjtemønsterdiameter ved 610 mm (24 tommer) fra målet mm (tommer) Åbningsstørrelse i mm Tilnærmelsesvis væskestrøm 7,0 MPa (70 bar) AF4242 1,00-01 FTM (22) 0,97 4,99 kg/min AF5252 1,30-02 FTM (22) 0,97 6,81 kg/min 5

6 Liste over modeller/vejledning over blandingskammerudvælgelse Pistol med stænksprøjtemønster Blandingskammer Pistol delnr., Serier Delnr. Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse A AR7070 1,75-04 Pistoler med bredt rundt sprøjtemønster Pistol delnr., Serier Delnr. Blandingskammer Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Sprøjtemønsterdiameter ved 610 mm (24 tommer) fra målet mm (tommer) Ækvivalent strøm til blandingskammerstørrelse Reference delnr AW3939 0, ,4 (16) AR AW4646 1, ,2 (18) AR5252 Fire-slanget pistol Pistol med bredt rundt sprøjtemønster og fire- slanget recirkulerende pistolmanifold Pistol delnr., Serier Delnr. Blandingskammer Indtrængningsportstørrelse mm Ækvivalent størrelse Sprøjtemønsterdiameter ved 610 mm (24 tommer) fra målet mm (tommer) Tilnærmelsesvis væskestrøm ved 7,0 MPa (70 bar) AW2222 0,56 Ikke relevant (8-9) 204 kg/min Ikke 1:1 forhold pistoler Pistol delnr., serier Blandingskammer AR2232 6

7 Advarsel ADVARSEL PERSONBESKYTTELSESUDSTYR Du skal altid være iført passende beskyttelsesudstyr, når du betjener eller efterser udstyret, eller når du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde. Dette kan beskytte dig mod alvorlig personskade, herunder beskadigelse af øjnene, indånding af giftige dampe, forbrændinger og tab af høreevnen. Sådant udstyr omfatter, men er ikke begrænset til: Beskyttelsesbriller Arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger. Handsker Høreværn. FARE VED ARBEJDE MED GIFTIGE VÆSKER ELLER DAMPE Giftige væsker eller dampe kan forårsage alvorlig personskade eller i værste fald døden, hvis væsken sprøjtes i øjnene eller på huden, indåndes eller sluges. Læs dataarket for materialesikkerhed (MSDS), så du er bekendt med de konkrete farer ved de væsker, du arbejder med. Opbevar farlige væsker i godkendte beholdere, og bortskaf dem i henhold til gældende bestemmelser. FARE FOR HUDINJICERING Væske under højt tryk fra pistolen, utætte slanger eller sprængte komponenter kan gennemtrænge huden. Skaden kan se ud som et almindeligt snitsår, men skal betragtes som en alvorlig personskade, der kan medføre behov for amputation. Søg lægehjælp øjeblikkeligt (kirurgisk behandling). Ret aldrig pistolen mod andre personer eller mod nogen del af kroppen. Sæt aldrig din hånd eller fingre over pistolens væskedyse. Forsøg ikke at standse eller afbøje lækager med hænderne, kroppen, handsker eller klude. Forsøg ikke at blæse væske tilbage ; dette er ikke et luftbaseret sprøjtesystem. Følg den anviste Procedure for trykaflastning, side 15, når du standser sprøjtearbejdet, og før du rengør, undersøger eller foretager eftersyn på udstyret. Anvend altid det lavest mulige tryk ved gennemskylning, spædning eller fejlfinding. Aktivér stempelsikkerhedslåsen, når sprøjten ikke er i brug. Tilspænd alle væsketilslutninger, før udstyret tages i anvendelse. Kontrollér slanger, rør og koblinger dagligt. Udskift slidte eller ødelagte dele øjeblikkeligt. Højtryksslangen kan ikke genkobles; udskift hele slangen. FARE FOR FORBRÆNDINGER Udstyrets overflader og opvarmet væske kan blive meget varme under brug. Undgå forbrændinger rør ikke ved varmt væske eller udstyr. Vent indtil udstyret/væsken er kølet helt af. 7

8 Advarsel ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe fra opløsningsmidler og malinger, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning. Fjern alle antændelseskilder, f.eks. vågeblus, cigaretter og bærbare elektriske lamper, og undgå faren ved statiske buedannelser fra plastforhæng. Sæt ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og tænd og sluk ikke lys, når der forefindes brændbare dampe. Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin. Jordforbind udstyret og alle elektrisk ledende genstande. Se Jordforbindelse på side 10. Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, før pistolens aftrækker aktiveres. Anvend kun jordforbundne slanger. Hvis der opstår statisk gnistdannelse, eller du mærker elektrisk stød, skal pumpearbejdet standses øjeblikkeligt. Anvend ikke udstyret, før du har lokaliseret og afhjulpet problemet. RISIKO VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage alvorlig personskade eller død. Kun til professionel brug. Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din Graco forhandler. Læs alle vejledninger, advarsler, skilte og mærkater, før udstyret tages i brug. Følg alle vejledninger. Kontrollér udstyret dagligt. Reparer eller udskift slidte eller ødelagte dele øjeblikkeligt. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. Brug kun dele og tilbehør fra Graco. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimale tilladte temperatur for den svageste komponent i systemet. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Anvend kun væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs advarslerne fra producenterne af væske- og opløsningsmidler. Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Anvend aldrig slangerne til at trække udstyret. Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser. FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE DELE I ALUMINIUM Anvend ikke 1,1,1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af udstyret. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og tingskade. 8

9 Samlet overblik Samlet overblik K F R G L U N D V C S P B M A T H W J E TI2408A Nøgle: A A Sidevæskeventil (ISO) B B Sidevæskeventil (HARPIKS) C Lufthætte D Luftledningslynkobling E Lyddæmper F Væskehus G Smørefitting (under hætte) H Greb J Ekstra luftindgang K Udrensningsluftventil L Stempelsikkerhedslås M Pistolvæskemanifold N Blandingskammerdyse P Ekstra væskeindgang (A Side vist) R Låsering S Væskeindgangsdrejeled (A Side vist) T Aftrækker U Holdering foran V Pistolluftstavslange W Luftventil 9

10 Isocyanat fare Isocyanat fare Sprøjtning af materialer, som indeholder isocyanater, danner eventuelle skadelige tåger, dampe og forstøvede partikler. Læs materialerne producentens advarsler og MSDS for at lære de specifikke farer og foranstaltninger forbundet med isocyanater at kende. Forhindr indånding af isocyanattåger, -dampe og atomiserede partikler ved at sørge for tilstrækkelig udluftning i arbejdsområdet. Hvis ikke det er muligt at skabe tilstrækkelig udluftning, vil en udleveret luftrespirator være påkrævet for alle i arbejdsområdet. For at forhindre kontakt med isocyanater er passende personligt beskyttelsesudstyr, inklusiv kemisk uigennemtrængelige handsker, støvler, forklæder og beskyttelsesbriller også påkrævet for alle i arbejdsområdet. Sørg for at holde A og B komponenterne adskilt Stempelsikkerhedslås Indkobl stempelsikkerhedslåsen, så snart du stopper med at sprøjte for at undgå, at pistolen udløses ved et uheld. ADVARSEL Læs advarslerne på side 7. For at aktivere stempelsikkerhedslåsen skal du: trykke knoppen ind og dreje denne med uret. Hvis denne er aktiveret, vil pistolen ikke sættes i gang. Indkoblet TI2409A For at deaktivere stempelsikkerhedslåsen skal du: trykke knoppen ind og dreje denne mod uret indtil denne springer ud. Der vil være et mellemrum mellem knoppen og pistolhuset. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. Pistolen transporteres med A siden til venstre. Væskemanifolden, væskehuset, sidepakningspatronen og kontraventilpatronen og blandingskammeret er markeret på A siden. Jordforbindelse ADVARSEL Udkoblet TI2410A Læs advarslerne på side 8. Følg dine lokale elektriske forskrifter og se i tilblanderhåndbogen for nærmere oplysninger vedrørende jordforbindelse. Jordforbind sprøjtepistolen med en forbindelse til en Graco-godkendt jordforbundet væsketilførselsslange. 10

11 Drejning af lufthætten Drejning af lufthætten ADVARSEL Læs advarslerne på side 7. Tab af lufttryk I tilfælde af tab af lufttryk vil pistolen fortsætte med at sprøjte. For at lukke for pistolen udfør én af følgende handlinger: Tryk på stempelsikkerhedslåsen, se side 10. Luk væskeventilerne A og B. 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Luk væskeventilerne A og B før der drejes på lufthætten (C). B A TI2421A C B A TI2421A 11

12 Opstilling Opstilling 1. Luk væskeventilerne A og B. For positionsskift af væskemanifolden eller brug af ekstra væskeindgange, se siderne 16 og Tilkobl lynkoblingen (D). Skru op for luften. Åben luftventilen (W*). Der skal strømme luft ud af dysen (N). TI2411A 2. Kobl A (ISO) og B (HARPIKS) væskeslangerne til væskemanifolden. B (HARPIKS) N D W* TI2414-1A For brug af ekstra luftindgange, se side 17. A (ISO) TI2417A 6. Udkobl stempelsikkerhedslåsen, side Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2410A TI2409A 4. Kobl pistolluftstavslangen (V) og luftventilen (W*) til hovedluftslangen. Forbind væskemanifolden (M) til pistolen. 7. Tryk på pistolaftrækkeren for at sørge for komplet blandingskammervandring. Lufthætten foran (C) bør næsten være i flugt med holderingen foran (U). U C TI2414-1A M W* V TI2554A * (W) Ikke inkluderet i pistoler med stænksprøjtemønster. 12

13 Opstilling 8. Åben udrensningsluftventilen (K) 1/4-1/2 omdrejning og tryk på pistolaftrækkeren for at sikre dig, at udrensningsluften strømmer igennem. Justér efter ønske.denne procedure gælder ikke pistoler med stænksprøjtemønster Test sprøjtning på et stykke karton. Justér trykket og temperaturen for at opnå det ønskede resultat. K TI2645A TI2413A 9. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side Påfør et lag smøremiddel på pistolens frontside og låseringen eller beskyt pistolen for at undgå oversprøjtningsophobninger og for at lette demonteringen. Se side 43 for bestilling af smøremiddel og pistolbeskyttelsesanordning. TI2409A 15. Pistolen er klar til at sprøjte. 10. Tænd for tilblanderen. 11. Åben B (HARPIKS) væskeventilen (omkring halvanden omgang). Åben derefter A (ISO) væskeventilen. FORSIGTIG For at aktivere pistolen er det nødvendigt med lufttilførsel. Frakobl ikke pistollufttilførslen før væsketrykket er lettet, side 15. TI2414A 12. Udkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2410A 13

14 Nedlukning Nedlukning Nedlukning natten over: 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Lad luften stå tændt og undlad at trykke på pistolaftrækkeren. 3. Fjern smørefittinghætten. Ved at anvende smørepistolen (Y), fordel fedt ind i fitting (G) indtil fedttåge sprøjtes fra blandingskammerdysen (N). Smør ikke for meget fedt på; maksimum 2 påsmørelser. Sprøjt ikke fedttåge på sprøjtet materiale. G Y Fedtsmør pistolen dagligt for at undgå 2 komponenthærdning og hold væskegennemstrømsåbningerne rene. Renseluft bærer fedttåge gennem luftkammer (AC), indtrængningsporte (IP) og ud af blandingskammerdysen (N) og dækker alle overflader. Brug Graco Fedtstof, se side 43. N W Nøgle Renseluft Væske Udrensningsluft Smør TI3547a 4. Udskift smørehætten. TI2415A G 19 Luftkammer (AC) Indtrængningsporte (IP) 5. Kun pistoler med rundt og fladt sprøjtemønster: Sluk for luftventilen (W). Kun pistoler med stænkmønster: Luk ned for hovedlufttilførslen. N TI3546a 14

15 Procedure for trykaflastning Procedure for trykaflastning ADVARSEL 4. Sprøjt med pistolen på et stykke karton eller ind i en spildbeholder for at lette trykket. Læs advarslerne, side 7. Let trykket før du rengører eller reparerer pistolen. 1. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI4722a 5. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2409A FORSIGTIG For at aktivere pistolen er det nødvendigt med lufttilførsel. Frakobl ikke pistollufttilførslen før væsketrykket er lettet. TI2409A 2. Luk væskeventilerne A og B. Lad luftventilen (W) stå åben. ADVARSEL B W Væske i slangen og tilblander er stadig tryksat. Følg Trykaflastningsproceduren i tilblanderhåndbogen. For at lette trykket i slangen efter at pistolen er blevet fjernet, skal du placere væskemanifolden over beholderne med forsiden vendt væk dig. Åben væskeventilen med den største forsigtighed. Under højt tryk vil væsken sprøjte sideværts fra væskeportene. A TI2421A 3. Udkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. TI2484A TI2410A 15

16 Ekstra konfigurationer Ekstra konfigurationer Ekstra væskemanifoldposition 6. Tilslut væskemanifolden. Tilslut luften. Idriftsæt pistolen igen. Væskemanifolden er opstillet på pistolbunden, med A siden til venstre, set fra brugerpositionen ved pistolbagsiden. Hvis du ønsker det, kan manifolden flyttes til pistoltoppen. Ved at flytte manifolden vil A side delene blive repositioneret (væskeindgangsdrejeled, kontraventil, sidepakningspatron og blandingskammer) til højre. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Frakobl luften (D) og fjern væskemanifolden (M). M D TI2554A 3. Fjern frontsiden, side Drej væskehuset Fastspænd frontsiden, side

17 Ekstra konfigurationer Ekstra slangeposition Væskeindgangsdrejeleddene og luftlynfrakoblingsfittingenden monteres i bagposition. Hvis du ønsker det, kan disse positioner ændres, således at slangevandringen foretages nedad. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. 4. Påfør gevindtætningsmiddel på blændpropperne (12c), vinkelstykkerne (50*) og han-gevindene på drejeleddene (A, B). Montér vinkelstykkerne (50*) ind i ekstraindgangene (P) med forsiden nedad. Montér drejeleddene (A, B) ind i vinkelstykkerne. Sørg for at montere A drejeleddet (mindre) ind i A siden. Montér stikkene, der hvor drejeleddene har været. Tilspænd alle dele med et moment på 26,6-27,7 N m. Vinkelstykkerne (50*) er ikke inkluderet i pistoler med stænksprøjtemønster. 1. Følg Procedure for trykaflastning, side 15. For at lette systemtrykket skal du også se i tilblanderhåndbogen. B 12c 50* 2. Frakobl luften (D) og fjern væskemanifolden (M). P A TI2646A 5. Kobl A og B slangerne til A og B drejeleddene. M D 6. Fjern fitting (D) og blændprop (J). Byt om på positionerne. Påfør gevindtætningsmiddel og tilspænd med et moment på N m. TI2554A D 3. Frakobl væskeslangerne fra indgangsdrejeleddene (A, B). Fjern drejeleddene. Fjern blændpropperne fra ekstraindgangene (P). B TI2540A J P A TI2417A 7. Tilslut væskemanifolden. Tilslut luften. Idriftsæt pistolen igen. 17

18 Flade sprøjtedyser Flade sprøjtedyser 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Genplacér dysen horisontalt eller vertikalt eller montér en anden dysestørrelse. 2. Fjern lufthætten (10) og den flade sprøjtedyse (39). Efterse O-ringen (40) TI2557A TI2649A Hvis dysen sidder fast, skal du lirke denne af med en lille skruetrækker eller trække denne af med en tang. Dysen er hærdet til at kunne modstå denne håndtering. 3. For rengøring skal dysen blødgøres i et kompatibelt opløsningsmiddel, se side 20. Rengør forsigtigt med dyserenseværktøj 15D234, side 44 for at passe til dysekonfigurationen. TI2648A Dyser er på bagsiden markeret med de 3 sidste cifre af delnr. Se Flad dysesætnr. Referencevejledning, side Genmontér lufthætten og stram denne med fingrene. Rensehuljustering i forhold til dysen er ikke vigtig. 18

19 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Leveret værktøjssæt Sekskantmøtriknøgle; 5/16 Skruetrækker; 1/8 klinge Dyseborehoved; forskellige størrelser afhængig af dysestørrelse. Se TABLE 1, side 21. Indtrængingsportborehoved; forskellige størrelser afhængig af portstørrelsen. Se TABLE 3, side Nåleskruestik; dobbelt vendbare borepatroner 4. Rengør lyddæmper, side Rengør væskemanifolden, side Rengør gennemstrømningsåbninger, side Rengør indtrængningsportene, side 21. Vendbar Vendbar TI3864a Dagligt Følg Nedlukning på side Fedtsmør pistol; med cirka 85 g. fedt 15B817 Skyllemanifold Ikke inkluderet i pistol med stænksprøjtemønster. Hold pistolen ren Hold pistolen ren med tilbehørspistolbeskyttelsesanordningen, side 40. Påfør et tyndt lag smøremiddel gør det lettere at rengøre. Ugentligt eller månedligt 1. Rengør Blandingskammer og sidepakningspatronerne, side 29. Kontrollér O-ringene. 2. Rengør Kontraventiler, side 31. Kontrollér O-ringene og filtrene. Som påkræves 1. Rengør pistolens yderside, side Rengør blandingskammerdyse, side 21, mindst én gang om dagen. 3. Rengør lufthætte, side

20 Vedligeholdelse Skyl pistolen Hvis det er nødvendigt at skylle pistolen, skal følgende procedure følges. ADVARSEL Rengør væskemanifolden Rengør væskemanifoldpakningssiderne med et kompatibelt opløsningsmiddel og en børste, så snart disse er fjernet fra pistolen. Sørg for at rengøre de to væskeporte (X) i topkontraoverfladen. Undgå at beskadige de flade pakningsoverflader. Tildæk med fedt på udsatte områder for at tætne over for fugtighed. Læs advarslerne på side 8. X 1. Følg Procedure for trykaflastning på side Skyl med et kompatibelt opløsningsmiddel ind i en jordforbundet metalspand ved at holde væskemanifoldens metaldel godt fast mod siden af metalspanden. Brug det lavest mulige tryk ved udførelse af skyllearbejde. TI2411-1A 3. Følg Procedure for trykaflastning på side 15. For en grundigere kan Opløsningsskyllesættet købes som tilbehør. Sættet sluttes til Skyllemanifolden 15B817. Rengør pistolens yderside Aftør pistolens yderside med et kompatibelt opløsningsmiddel. Brug N Metyl Pyrrolidon (NMP), Dynasolve CU-6, Dzolv eller tilsvarende for at blødgøre hærdet materiale. FORSIGTIG Disse opløsningsmidler anbefales ikke til skylning. Rengør lufthætte Læg lufthætten i blød i et kompatibelt opløsningsmiddel. Rengør huller med et #58 (0,042) borehoved. Rengør lyddæmper Fjern og rengør lyddæmper med et kompatibelt opløsningsmiddel. 20

21 Vedligeholdelse Rengør blandingskammerdyse 1. Indkobl stempelsikkerhedslåsen, side 10. Rengør gennemstrømningsåbninger Hvis det er nødvendigt skal du rengøre gennemstrømningsåbningerne i væskehuset og bruge borehoveder. Der henvises til TABLE 2 og til Snittegning på side 26 for diametermål og placering af gennemstrømningsåbningerne. Alle borehoveder leveres i et tilbehørssæt. Bestil sættet for Luftrensehåndteringsboresættet, se side Der henvises til TABLE 1. Se også i identificeringsskemaet under Borehovedsættene, side 39. Brug de passende borehovedstørrelser for at rengøre blandingskammerdysen (N). Hvis det er nødvendigt, rengør lufthætten (C) forsigtigt med en hård børste. N C TI2409A TI2418A Table 2: Gennemstrømningsåbningsdiametre Gennemstrømningsåbningsbeskrivelse Bogstavsref. (side 26) Rengør indtrængningsportene Diameter, mm Ekstra luftindgang C 11,0; 3,1 Renseluft D 3,1 Stempelluft E, F 3,1 Luftudstødning G 8,7; 3,1 Luftventilboringsdiameter H 7,1 Udrensningsluft Ikke vist 2,35 Kontraventilhuller Ikke vist 2,35 Smør Ikke vist 2,35 1. Følg Procedure for trykaflastning på side 15. Table 1: Dyseborehovedstørrelser Rund sprøjtning Blandingskammer Delnr. Borestørrelse i mm Flad sprøjtning Blandingskammer Delnr. Borestørrelse i mm 2. Frakobl luften (D) og fjern væskemanifolden (M). AR2020 #58; 1,00 AF2020 3/32; 2,35 AR2929 #55; 1,30 AF2929 3/32; 2,35 AR3737 #55; 1,30 AR4242 #53; 1,50 AF4242 3/32; 2,35 AR5252 #50; 1,75 AF5252 3/32; 2,35 M D AR6060 #44; 2,15 TI2554A AR7070 3/32; 2,35 AR8686 #32; 2,90 3. Skyl pistolen, side 20. Hvis du ikke kan skylle pistolen, se side Fjern frontsiden, side

22 Vedligeholdelse 5. Skub blandingskammeret fremad indtil indtrængningsportene (IP) er synlige. Se TABLE 3 for passende borestørrelse til rengøring af porte. Se også i identificeringsskemaet under Borehovedsættene, side 39. Nogle blandingskamre har forsænkningsborede huller (CB) og kræver to borestørrelser for at rengøre indtrængningsportene helt. Table 3: Borehovedstørrelser på indtrængningsport Forsænkningsbor Indtrængnings- (CB) porte (IP) Blandingskammer delnr. Indtrængningsport (IP) Borehovedstørrelse mm Forsænkningsbor (CB) Borehovedstørrelse mm AR2020 #76; 0,50 #53; 1,50 AR2929 #69; 0,70 #53; 1,50 AR3737 #63; 0,94 IKKE RELEVANT AR4242 #58; 1,00 IKKE RELEVANT AR5252 #55; 1,30 IKKE RELEVANT AR6060 #53; 1,50 IKKE RELEVANT AR7070 #50; 1,75 IKKE RELEVANT AR8686 #44; 2,15 IKKE RELEVANT TI2420A Indtrængningsporte (IP) Forsænkningsbor (CB) AF2020 #76; 0,50 #53; 1,50 AF2929 #69; 0,70 #53; 1,50 AF4242 #58; 1,00 IKKE RELEVANT AF5252 #55; 1,30 IKKE RELEVANT 6. Skub blandingskammeret tilbage i dets oprindelige position. Blandingskamre AR og AF, 2020 og 2929 Blandingskamre AR og AF, 4242 eller større TI3533a 7. Fastspænd frontsiden, side Tilslut væskemanifolden. Tilslut luften. Idriftsæt pistolen igen. 22

23 Fejlfinding Fejlfinding 1. Følg Procedure for trykaflastning, side 15, før pistolen kontrolleres eller repareres. 2. Undersøg alle mulige problemer og fejlårsager før pistolen skilles ad. FORSIGTIG For at undgå krydsforurening af pistolens våddele, undlad at bytte om på A komponent (isocyanat) og B komponent (harpiks) delene. PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING Pistolen aktiveres ikke fuldstændig, Sikkerhedslåsen er indkoblet. Udkobl sikkerhedslåsen, side 10. når der trykkes på aftrækkeren. Tilstoppet lyddæmper (22). Rengør, side 20. Ødelagte luftventil O-ringe (24). Udskift. Se side 33. Væsken sprøjtes ikke, når pistolen Lukkede væskeventiler (12b). Åbn. er fuldt aktiveret. Tilstoppede indtrængningsporte. Rengør, side 21. Tilstoppede kontraventiler (26). Rengør, side 31. Pistol aktiveres langsomt. Tilstoppet lyddæmper (22). Rengør, side 20. Ødelagte stempel O-ringe (16, 17). Udskift. Se side 32. Pistol arbejder langsomt for derefter at blive aktiveret pludseligt. Tilsmudset luftventil eller ødelagte O-ringe (24). Hærdet materiale omkring sidepakningerne (18). Holdering (9) når ikke i bund. Rengør luftventilen eller udskift O-ringene, side 33. Efterse sidepakningerne (18c) og blandingskammer (19) for furer. Udskift, side 29. Stram holderingen, indtil denne når bunden. Tab af rundt sprøjtemønster. Beskidt blandingskammerdyse. Rengør, side 21. Tab af fladt sprøjtemønster. Tilstoppet sprøjtedyse. Rengør i et kompatibelt opløsningsmiddel, side 18. Slidt dyse. Udskift. Se side 18. Beskidt blandingskammerdyse. Rengør, side 21. Lækage mellem flad dyse Dyse ikke placeret korrekt. Saml igen, side 18. og blandingskammer. Ødelagt/manglende O-ring (40). Udskift. Se side 18. Uregelmæssigt tryk. Tilstoppede indtrængningsporte. Rengør, side 21. Tilstoppede kontraventiler (26). Rengør, side 31. Uensartet viskositet. Justér temperaturen for at afhjælpe problemet. 23

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAB DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

ARMATURER FOR HØJTRYK

ARMATURER FOR HØJTRYK Vejledning Delliste ARMATURER FOR HØJTRYK Kugleventiler, kontraventiler og drejeled 308D Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse forskrifter. Rev.

Læs mere

306860D VEJLEDNING DELLISTE

306860D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG. HØJTRYK Returtryksregulator Til brug i højtrykscirkulationssystemer til

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter)

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter) Vejledning delliste HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre Væskefiltre 079D Rev. N Maksimalt arbejdstryk: 0 bar ( Mpa) Model 80, serie A Åben montering Model 7, serie E Dækket montering Væskefilter

Læs mere

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Reparation Stempelpumpe 310643D Rev. J Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Model 248205, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 1095

Læs mere

Væskeafgangsfilter. Læs advarslerne og vejledningen. Oplysninger om modelnumre og maksimale arbejdstryk findes på side 2.

Væskeafgangsfilter. Læs advarslerne og vejledningen. Oplysninger om modelnumre og maksimale arbejdstryk findes på side 2. Vejledning delliste Væskeafgangsfilter 303D Rev. T Læs advarslerne og vejledningen. Oplysninger om modelnumre og maksimale arbejdstryk findes på side. Indholdsfortegnelse Modeloversigt.......................................

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Vejledning Dele : BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,8 MPa (8 bar) Maksimalt indgående lufttryk: 0,8 MPa (8 bar) Delnr. 33500 aluminiumpumpe, serie B, npt-gevind

Læs mere

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard Betjening GMAX II 3900/5900HD/5900 Convertible/7900 TexSpray 5900HD Convertible/7900HD Airless sprøjter 3A0304B DA Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt

Læs mere

G40 Luftstøttet sprøjtepistol

G40 Luftstøttet sprøjtepistol Vejledning Dele G40 Luftstøttet sprøjtepistol 333191A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionelt brug. Model: 262929, 262932 Maksimalt arbejdsstryk: 4000 psi

Læs mere

Delta Spray HVLP-sprøjtepistol

Delta Spray HVLP-sprøjtepistol Vejledning delliste Delta Spray HVLP-sprøjtepistol Maksimalt arbejdsvæsketryk 7 bar (0,7 MPa) Maksimalt arbejdslufttryk 7 bar (0,7 MPa) Maksimalt indgangslufttryk 2,8 bar (280 kpa) 30874D Rev. L Patentanmeldelse

Læs mere

G15/G40 Sprøjtepistol

G15/G40 Sprøjtepistol Vejledning - delliste G5/G40 Sprøjtepistol 3A0445E DA En letvægtsserie af luftstøttede sprøjtepistoler til sprøjtning og lakering af diverse malinger og lag, særligt ved applikationer, der kræver atomisering

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Luftdrevne Husky 205-membranpumper Maksimalt indgående lufttryk: 0,7 MPa (7 bar) Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,7 MPa (7 bar)

Luftdrevne Husky 205-membranpumper Maksimalt indgående lufttryk: 0,7 MPa (7 bar) Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,7 MPa (7 bar) Vejledning delliste Luftdrevne Husky 205-membranpumper Maksimalt indgående lufttryk: 0,7 MPa (7 bar) Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,7 MPa (7 bar) 308652D Rev. R Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Opvarmet højtrykslangesystem

Opvarmet højtrykslangesystem Betjening Opvarmet højtrykslangesystem 3A4791C - Til overvågning og kontrol af væsketemperatur - - Til brug med arkitektonisk maling og grunding med et minimumsflammepunkt på 45 C - - Ikke til brug i en

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler Reparation DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler 3A2473A DA - Kun til professionelt brug - - Ikke godkendt til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser i Europa - Modeller: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI),

Læs mere

307 619D VEJLEDNING DELLISTE

307 619D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLGSOG Kvalitet til fingerspidserne. 307 619D Rev. V Erstatter U HYDR-SPRY Monark-

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Vejledning delliste D. DOBBELTVIRKENDE Falcon og Falcon II Luftmotorer

Vejledning delliste D. DOBBELTVIRKENDE Falcon og Falcon II Luftmotorer Vejledning delliste DOBBELTVIRKENDE Falcon og Falcon II Luftmotorer 308995D Rev. E Delnr. 4504, Falcon-luftmotor, serie C Maksimalt indgangslufttryk,0 MPa (0 bar) Delnr. 4505, Falcon II-luftmotor, serie

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Automatisk G40 luftstøttet sprøjtepistol

Automatisk G40 luftstøttet sprøjtepistol Vejledning - dele Automatisk G40 luftstøttet sprøjtepistol 365G DA Til luftstøttet sprøjtning af maling og overfladebelægninger. Kun til erhvervsmæssig brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive

Læs mere

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning Betjening RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning 3A1742C DA - Anvendes til afmærkning af veje og reflekterende overflader - - Kun til professionel brug - Modeloversigt (se side 2) Maksimalt arbejdstryk:

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

LM25 og LM45 Dansk manual

LM25 og LM45 Dansk manual LM25 og LM45 Dansk manual www.cakevision.dk Sprøjtemateriale For at sprøjtepistolen fungerer optimalt skal sprøjtematerialet være rent. I tvivlstilfælde anbefales det at filtrere materialet igennem et

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der anvendes

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion Airless Sprayer rengøringsprocedure Tryk procedure for frigivelse

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Blandingsmanifold. Vejledning - delliste 3A1252G DA. Delnr. 262807 Blandingsmanifold, enkelt gennemskylning

Blandingsmanifold. Vejledning - delliste 3A1252G DA. Delnr. 262807 Blandingsmanifold, enkelt gennemskylning Vejledning - delliste Blandingsmanifold 3A15G DA Til blanding af tokomponent reaktive materialer med pluraliskomponent-sprøjter. Kun til erhvervsmæssig brug. Må ikke anvendes i eksplosive luftomgivelser.

Læs mere

Airless struktursprøjtepistol

Airless struktursprøjtepistol Vejledning delliste Airless struktursprøjtepistol 30849D Rev.M Maksimalt arbejdstryk: 27,6 MPa (276 bar) Delnr. 24705, serie B Omfatter RAC-dyseholder og GHD63 SwitchTip Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs

Læs mere

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter Betjening Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2372B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

- Kun beregnet til transportable, vandbaserede spraymaterialer, bygningsmalinger og lakker - - Ikke til brug i områder med eksplosionsfare - WARNING

- Kun beregnet til transportable, vandbaserede spraymaterialer, bygningsmalinger og lakker - - Ikke til brug i områder med eksplosionsfare - WARNING Betjening EasyMax WP Håndholdt Sprøjteanlæg U.S. Patent 6,619,569; D630,708S and other patents pending Community Design Registration No. 001228255; India Patent No. 230058 China Patent No. ZL201030238948.3;

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

S I M A L F A vandbasere t lim

S I M A L F A vandbasere t lim INNOVATIVE LØSNINGER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL P R O D U K T K A T A L O G S I M A L F A vandbasere t lim For skum & polstring VANDBASERET LIM SIMALFA VANDBASERET LIM ALFA KLEBSTOFFE AG er et schweisisk

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING LEVERANDØR: Denne vejledning skal udleveres til brugeren af dette produkt. BRUGER: Før produktet tages i brug, skal vejledningen læses og gemmes til fremtidigt brug.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere