Certificeret tester. Syllabus Advanced level. Version International Software Testing Qualifications Board

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificeret tester. Syllabus Advanced level. Version 2007. International Software Testing Qualifications Board"

Transkript

1 Certificeret tester Version 2007 Oplysninger om copyright: Dette dokument må kopieres helt eller delvist, hvis kilden klart angives.

2 UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 1 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

3 Copyright (herefter kaldet ISTQB ). Arbejdsgruppe for Advanced level: Bernard Homès (formand), Graham Bath, Rex Black, Sigrid Eldh, Jayapradeep Jiothis, Paul Jorgensen, Vipul Kocher, Judy McKay, Klaus Olsen, Randy Rice, JürgenRichter, Eric Riou Du Cosquer, Mike Smith, Geoff Thompson, Erik Van Veenendaal UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 2 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

4 Revisionshistorik Version Dato Bemærkninger ISEB v1.1 04SEP01 ISEB Practitioner Syllabus ISTQB 1.2E SEP03 ISTQB Advanced Level Syllabus fra EOQ-SG V OKT07 for certificerede testere, version 2007 V2007DK.1.0 OKT08 Syllabus V2007 oversat til dansk af DANSK IT UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 3 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

5 Indholdsfortegnelse Certificeret tester... 1 Version Indholdsfortegnelse... 4 Tak til! Introduktion til denne syllabus Formålet med dette dokument Advanced level for certificerede testere inden for softwaretest Vidensniveau Eksamination Akkreditering Detaljeringsniveau Sådan er denne syllabus organiseret Termer og definitioner Fremgangsmåde Forventninger Advanced level-testansvarlig Advanced level-testanalytiker Advanced level-teknisk testanalytiker Læringsmål/vidensniveau Niveau 1: Huske (K1) Niveau 2: Forstå (K2) Niveau 3: Anvende (K3) Niveau 4: Analysere (K4) Læringsmål for testansvarlige Introduktion til syllabus for testansvarlige [60 minutter] Kapitel 1: Grundlæggende aspekter ved softwaretest [150 minutter] Kapitel 2: Testprocesser [120 minutter] Kapitel 3: Teststyring [1120 minutter] Kapitel 4: Testteknikker [0 minutter] Kapitel 5: Test af softwarekarakteristika [0 minutter] Kapitel 6: Reviews [120 minutter] Kapitel 8: Standarder og testforbedringsproces [120 minutter] Kapitel 9: Testværktøjer og -automatisering [90 minutter] Kapitel 10: Personlige evner gruppesammensætning [240 minutter] Undervisningsmål for testanalytikere Introduktion til syllabus for testanalytikere [60 minutter] Kapitel 2: Testprocesser [180 minutter] Kapitel 3: Teststyring [120 minutter] Kapitel 4: Testteknikker [1080 minutter] Kapitel 5: Test af softwarekarakteristika [210 minutter] Kapitel 6: Reviews [180 minutter] Kapitel 7: Hændelseshåndtering [120 minutter] Kapitel 8: Standarder og testforbedringsprocessen [0 minutter] Kapitel 9: Testværktøjer og -automatisering [90 minutter] Kapitel 10: Personlige evner gruppesammensætning [30 minutter] Undervisningsmål for tekniske testanalytikere Introduktion til syllabus for tekniske testanalytikere [60 minutter] Kapitel 2: Testprocesser [180 minutter] Kapitel 3: Teststyring [120 minutter] Kapitel 4: Testteknikker [930 minutter] Kapitel 5: Test af softwarekarakteristika [240 minutter] Kapitel 7: Hændelseshåndtering [120 minutter] Kapitel 8: Standarder og testforbedringsprocessen [0 minutter] UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 4 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

6 Kapitel 9: Testværktøjer og -automation [210 minutter] Kapitel 10: Medarbejderkvalifikationer teamsammensætning [30 minutter] Grundlæggende aspekter ved softwaretest Introduktion Test i software-livscyklen Specifikke systemer Systemer af systemer Styring og test af systemer af systemer Livscyklusegenskaber for systemer af systemer Sikkerhedskritiske systemer Overholdelse af lovgivning Sikkerhedskritiske systemer og kompleksitet Metrikker og måling Etik Testprocesser Termer: Introduktion Testprocesmodeller Testplanlægning og -kontrol Testanalyse og -design Identifikation af testbetingelser Fremstilling af testcases Testimplementering og -afvikling Testimplementering Testafvikling Evaluering af slutkriterier og rapportering Testlukningsaktiviteter Teststyring Termer: Introduktion Teststyringsdokumentation Testpolitik Teststrategi Hovedtestplan Niveautestplan Skabeloner til testplandokumentation Testestimering Testplanlægning Overvågning af testfremdrift og kontrol Den forretningsmæssige værdi af test Distribueret, outsourcet og insourcet test Risikobaseret test Introduktion til risikobaseret test Risikostyring Risikoidentifikation Risikoanalyse Risikoreduktion Reduktionsstrategier Reduktion af projektrisiko Reduktion af produktrisiko Justering af test til yderligere testcyklusser Risikostyring i livscyklussen Failure Mode and Effect Analysis Anvendelsesområder Implementeringstrin Fordele og omkostninger Teststyringsovervejelser Teststyringsovervejelser for udforskende test Teststyringsovervejelser for systemer af systemer UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 5 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

7 Teststyringsovervejelser for sikkerhedskritiske systemer Andre teststyringsovervejelser Interessentkrav Nødvendige værktøjer Nødvendig hardware Organisatoriske overvejelser Overvejelser om kommunikation Overvejelser om datasikkerhed Testteknikker Termer: Introduktion Specifikationsbaseret Strukturbaseret Dækningsanalyse Defekt- og erfaringsbaseret Defektbaserede teknikker Erfaringsbaserede teknikker Statisk analyse Statisk analyse af kode Kontrolflowanalyse Dataflowanalyse Overholdelse af kodningsstandarder Generering af kodemetrikker Statisk analyse af arkitektur Statisk analyse af et websted Kaldegrafer Dynamisk analyse Oversigt Afdækning af hukommelseslæk Registrering af vilde pointere Analyse af performance Test af softwarekarakteristika Termer Introduktion Kvalitetsattributter i domænetest Nøjagtighedstest Egnethedstest Tværoperationalitetstest Funktionel sikkerhedstest Brugervenlighedstest Specifikation af brugervenlighedstest Inspektion, evaluering eller review Validering af den faktiske implementering Analyser og spørgeskemaundersøgelser Tilgængelighedstest Kvalitetsattributter i teknisk test Test af teknisk sikkerhed Specifikation af sikkerhedstest Pålidelighedstest Test for robusthed Genoprettelsestest Specifikation af pålidelighedstest Effektivitetstest Performancetest Belastningstest Stresstest Skalerbarhedstest Test af ressourceudnyttelse Specifikation af effektivitetstest UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 6 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

8 5.3.4 Vedligeholdelsesegnethedstest Dynamisk vedligeholdelsesegnethedstest Analyseegnethed (korrigerende vedligeholdelse) Ændringsegnethed, stabilitet og testbarhed (adaptiv vedligeholdelse) Flytbarhedstest Installationstest Sameksistens Test af tilpasningsegnethed Udskiftningsegnethedstest Reviews Termer Introduktion Principperne for reviews Reviewtyper Ledelsesreview og revision Review af bestemte arbejdsprodukter Gennemførelse af et formelt review Indførelse af reviews Succesfaktorer for reviews Tekniske faktorer Organisatoriske faktorer Medarbejderspørgsmål Hændelseshåndtering Termer Introduktion Hvornår kan en fejl findes? Defektlivscyklus Trin 1: Erkendelse Trin 2: Undersøgelse Trin 3: Handling Trin 4: Arkivering Defektfelter Metrikker og hændelseshåndtering Kommunikation af hændelser Termer Introduktion Overvejelser om standarder Generelle aspekter ved standarder Kilder til standarder Værdien af standarder Sammenhæng og konflikter e standarder ISO IEEE Nationale standarder Domænespecifikke standarder Flyelektroniske systemer Rumfartsindustri Administration af fødevarer og medicin Andre standarder Testforbedringsproces Introduktion til procesforbedring Typer af procesforbedring Forbedring af testprocessen Forbedring af testprocessen med TMM Forbedring af testprocessen med TPI Forbedring af testprocessen med CTP (CTP) Forbedring af testprocessen med STEP CMMI (Capability Maturity Model Integration) UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 7 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

9 9. Testværktøjer og -automation Termer Introduktion Testværktøjskoncepter Cost-benefit og risici ved testværktøjer og automatisering Testværktøjsstrategier Integration og informationsudveksling mellem værktøjer Automatiseringssprog: Scripts, scriptsprog Begrebet testorakler Testværktøjsanvendelse Brug af open source-testværktøjer Udvikling af egne testværktøjer Klassifikation af testværktøjer Testværktøjskategorier Teststyringsværktøjer Testafviklingsværktøj Debugging- og fejlfindingsværktøjer Fejlplantnings- og fejlindsættelsesværktøjer Simulerings- og emuleringsværktøjer Statiske og dynamiske analyseværktøjer Statiske analyseværktøjer Dynamiske analyseværktøjer Nøgleordsdrevet testautomation Performancetestværktøjer Webværktøjer Personlige evner gruppesammensætning Termer Introduktion Individuelle evner Testgruppedynamik Indpasning af test i en organisation Motivation Kommunikation Referencer Standarder Pr. kapitel Alfabetisk Bøger Andre referencer Appendiks A Baggrund for syllabussen Målene med kvalifikationen Advanced Certificate Startkravene til denne kvalifikation Appendiks B Bemærkninger til læserne Eksamenspaneler Kandidater og kursusudbydere Appendiks C Bemærkninger til kursusudbydere Modularitet Uddannelsestider Uddannelse pr. modul Sammenfald Kilder Praktiske øvelser Appendiks D Anbefalinger Anbefalinger til automatisering Indeks UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 8 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

10 Tak til! Dette dokument er udarbejdet af et kerneteam fra Advanced Level-arbejdsgruppen: Bernard Homès (formand), Graham Bath, Rex Black, Sigrid Eldh, Jayapradeep Jiothis, Paul Jorgensen, Vipul Kocher, Judy McKay, Klaus Olsen, Randy Rice, Jürgen Richter, Eric Riou Du Cosquer, Mike Smith, Geoff Thompson og Erik Van Veenendaal. Kerneteamet takker review-teamet og alle nationale grupper for deres forslag og input. På færdiggørelsestidspunktet for var der følgende medlemmer i Advanced Levelarbejdsgruppen (i alfabetisk orden): Graham Bath, Rex Black, Robert Bender, Chris Carter, Maria Clara Choucair, Sigrid Eldh, Dorothy Graham, Bernard Homès (formand), Jayapradeep Jiothis, Vipul Kocher, Anastasios Kyriakopoulos, Judy McKay, Thomas Mueller, Klaus Olsen, Avinoam Porat, Meile Posthuma, Erkki Pöyhönen, Jürgen Richter, Eric Riou Du Cosquer, Jan Sabak, Hans Schaefer, Maud Schlich, Rajesh Sivaraman, Mike Smith, Michael Stahl, Geoff Thompson og Erik Van Veenendaal. Følgende personer deltog i review, kommentering og udvælgelse af denne syllabus: Bernard Homès (formand) Reto Armuzzi Phillip Isles Meile Posthuma Sue Atkins Pr. Paul C. Jorgensen Eric Riou Du Cosquer Graham Bath Vipul Kocher Stefan Ruff Paul Beekman Anastasios Kyriakopoulos Hans Schaefer Armin Beer Junfei Ma Maud Schlich Rex Black Fergus McClachlan Rajesh Sivaraman Francisca Blunschi Judy McKay Mike Smith Armin Born Don Mills Katja Stalder Con Bracke Gary Mogyorodi Neil Thompson Chris Carter Richard Morgan Benjamin Timmermans Maria Clara Choucair Silvio Moser Chris van Bael Robert Dankanin Ernst Müller Jurian van de Laar Piet de Roo Reto Müller Marnix van den Ent Sigrid Eldh Thomas Müller Mark van der Zwan Tim Edmonds Peter Mullins Stephanie van Dijck Erwin Engelsma Beat Nagel Jan van Moll Graham Freeburn Richard Neeve Erik Van Veenendaal Dorothy Graham Klaus Olsen Roland Weber Brian Hambling Dale Perry Phillip Whettlock Jeff B Higgott Helmut Pichler Derek Young Bernard Homès (formand) Jörg Pietzsch Mike Young Rob Hendriks Avionam Porat Wenqiang Zheng. Dr Suhaimi Ibrahim Iris Pinkster Horst Pohlmann Dette dokument blev formelt frigivet af generalforsamlingen i ISTQB den 12. oktober UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 9 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

11 0. Introduktion til denne syllabus 0.1 (herefter kaldet ISTQB ) består af medlemskommissioner, der repræsenterer lande eller områder over hele verden. På frigivelsestidspunktet bestod ISTQB af 33 medlemskommissioner. Flere oplysninger om strukturen i og medlemskab af ISTQB kan findes på Formålet med dette dokument Denne syllabus danner grundlag for Qualification på Advanced level. ISTQB stiller denne syllabus til rådighed som følger: 1 For medlemskommissioner, til at oversætte syllabussen til deres lokale sprog og til at akkreditere kursusudbydere. Nationale kommissioner kan tilpasse syllabussen til deres særlige sproglige behov og ændre referencerne, så de svarer til deres lokale publikationer. 2 For eksamenskommissioner, til at uddrage eksamensspørgsmål på deres lokale sprog tilpasset undervisningsmålene for hvert modul. 3 For kursusudbydere, til at udarbejde kursusmateriale og fastlægge passende undervisningsmetoder. 4 For certificeringskandidater, til forberedelse til eksamen (som en del af et undervisningsforløb eller gennem uafhængigt). 5 For det internationale software- og systemarbejdesamfund, til at fremme software- og softwaretestfaget og som grundlag for bøger og artikler. ISTQB kan give andre grupper lov til at bruge syllabussen til andre formål, forudsat at de søger om og får skriftlig tilladelse på forhånd. Advanced level for certificerede testere inden for softwaretest Kvalifikationen på Advanced level er målrettet til personer, der er nået til et videregående niveau i deres karriere inden for softwaretest. Det omfatter personer i roller som testere, testanalytikere, testteknikere, testkonsulenter, testledere, brugeraccepttestere og softwareudviklere. Advanced level-kvalifikationen egner sig også for alle, der ønsker en dybere forståelse af softwaretest, f.eks. projektledere, kvalitetschefer, softwareudviklingschefer, forretningsanalytikere, it-chefer og ledelseskonsulenter. For at kunne opnå Advanced level-certificering skal kandidaterne have Foundation Certificate, og overbevise den eksamenskommission, der eksaminerer dem, at de har tilstrækkelig praktisk erfaring til at være at betragte som kvalificerede til Advanced level. Kontakt den relevante eksamenskommission for at få oplysninger om deres specifikke kriterier for praktisk erfaring. Vidensniveau Undervisningsmålene for hvert kapitel er opdelt således, at de klart kan identificeres for hvert enkelt modul. Yderligere oplysninger og eksempler på undervisningsmål findes i afsnit 0.3. Indholdet i denne syllabus, termer og hovedelementer (formål) fra alle de nævnte standarder skal som mininum huskes (K1), selv om det/de ikke er nævnt udtrykkeligt i undervisningsmålene. Eksamination Alle eksamener til Advanced-certificering skal være baseret på denne syllabus og på syllabus for Foundation level. Svarene på eksamensspørgsmålene kan kræve brug af materiale, der er baseret på mere end et afsnit i denne syllabus og syllabus for Foundation level. Der kan eksamineres i alle afsnit af denne syllabus og syllabus for Foundation level. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 10 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

12 Eksamensformen er defineret i ISTQB s Advanced Exam Guidelines. De enkelte medlemskommissioner kan anvende andre eksaminationsmetoder, hvis det ønskes. Eksamener kan tages som en del af et godkendt undervisningsforløb, eller de kan tages uafhængigt (f.eks. i et eksaminationscenter). Eksamenerne kan tages enten på papir eller elektronisk, men alle eksamener skal foregå under tilsyn/overvågning (kontrolleret af en person, der er udpeget af et nationalt kommission eller en eksamenskommission). Akkreditering En ISTQB -medlemskommission kan akkreditere kursusudbydere, hvis kursusmateriale følger syllabussen. Kursusudbyderne kan få retningslinjerne for akkreditering fra den kommission eller den organisation, der foretager akkrediteringen. Et akkrediteret kursus er anerkendt som værende i overensstemmelse med denne syllabus og har lov til at have en ISTQB -eksamen som en del af kurset. Der er yderligere vejledning til kursusudbydere i Appendiks C Information til kursusudbydere Detaljeringsniveau Detaljeringsniveauet i denne syllabus muliggør internationalt konsistent undervisning og eksamination. For at nå dette mål består syllabussen af følgende: Generelle undervisningsmål, der beskriver hensigten med Advanced level Læringsmål for hvert vidensområde, der beskriver udbyttet af den kognitive undervisning og den tankegang, der skal opnås En liste over de emner, der skal undervises i, inklusive en beskrivelse og referencer til yderligere kilder, hvis det er påkrævet En liste over de termer, som de studerende skal kunne huske og have forstået En beskrivelse af de nøglekoncepter, der skal undervises i, inklusive kilder som godkendt litteratur eller standarder Syllabussens indhold er ikke en beskrivelse af hele vidensområdet inden for softwaretest. Den afspejler den detaljeringsgrad, der skal dækkes i Advanced level-kurser. Sådan er denne syllabus organiseret Der er 10 hovedkapitler, der hver indeholder et indledende afsnit, der giver et overblik over, hvordan de enkelte kapitler passer sammen med de forskellige testdiscipliner (moduler). Til uddannelsesformål er afsnittene 0.3 til 0.6 forsynet med specifikke læringsmål for hvert modul pr. kapitel. Disse afsnit indeholder også angivelse af den forventede minimumstid til undervisning i disse emner. Det anbefales kraftigt at læse syllabussen og studere læringsmålene for det specifikke kapitel samtidig. Det giver læseren mulighed for at få en fuldstændig forståelse af, hvad der kræves, og hvad der er væsentligt i hvert kapitel for hvert af de tre moduler. Termer og definitioner Mange af de termer, der bruges i softwarelitteraturen, bruges i flæng. Definitionerne i denne syllabus for Advanced level findes i det standardglossar for termer, der bruges i softwaretest, og som er udgivet af ISTQB. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 11 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

13 Fremgangsmåde Der er forskellige fremgangsmåder for test så som de, der er baseret på specifikationer, kodestruktur, data, risici, processer, standarder og lister over taksonomier. Forskellige processer og værktøjer understøtter testprocesserne, og metoder til forbedring af eksisterende processer er tilgængelige. Denne syllabus for Advanced level er organiseret omkring de fremgangsmåder, der er foreslået i ISO 9126, med en opdeling i funktionelle, ikke-funktionelle og støttende fremgangsmåder. Støtteprocesser og nogle metoder til forbedring er nævnt. Valget af denne opbygning og disse processer er sket på en arbitrær basis, der vurderes at give et godt grundlag for Advanced Level-testere og -testansvarlige. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 12 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

14 0.2 Forventninger Den Advanced level-certificering, der er beskrevet i denne syllabus, vil blive eksamineret ud fra tre store opgavebeskrivelser, der hver repræsenterer basale ansvarsområder og forventninger i en organisation. I alle organisationer kan ansvar og de tilhørende opgaver deles af forskellige personer eller dækkes af en enkelt person. De arbejdsmæssige ansvarsområder er beskrevet nedenfor Advanced level-testansvarlig. Medarbejdere med advanced certificering i Teststyring, skal være i stand til at: Definere de overordnede testmålsætninger og teststrategien for de systemer, der testes Planlægge, tidsplanlægge og følge op på opgaverne Beskrive og organisere de nødvendige aktiviteter Vælge, anskaffe og tildele de nødvendige ressourcer til opgaverne Vælge, organisere og lede testgrupper Organisere kommunikationen mellem medlemmerne af testgrupperne og mellem testgrupper og alle de andre interessenter Begrunde beslutningerne og sørge for passende rapportering af information Advanced level-testanalytiker. Advanced level-testanalytikere skal være i stand til at: Strukturere de opgaver, der er defineret i teststrategien i form af forretningsområdekrav Analysere systemet tilstrækkeligt detaljeret til at opfylde brugerens kvalitetsforventninger Vurdere systemkravene for at bestemme anvendeligheden (evt. validiteten?) indenfor forretningsområdet Forberede og afvikle de passede aktiviteter og rapportere om deres fremdrift Tilvejebringe den nødvendige dokumentation til at understøtte vurderinger Implementere de værktøjer og teknikker, der er nødvendige for at opnå de definerede mål Advanced level-teknisk testanalytiker. Advanced level-tekniske testanalytikere skal være i stand til at: Strukturere de opgaver, der er defineret i teststrategien i form af tekniske krav Analysere systemets interne struktur tilstrækkeligt detaljeret til at opfylde det forventede kvalitetsniveau Vurdere systemet med hensyn til tekniske kvalitetsattrubutter, f.eks. ydeevne, sikkerhed etc. Forberede og afvikle de passede aktiviteter og rapportere om deres fremdrift Udføre tekniske testaktiviteter Tilvejebringe den nødvendige dokumentation til at understøtte vurderinger Implementere de værktøjer og teknikker, der er nødvendige for at opnå de definerede mål UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 13 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

15 0.3 Læringsmål/vidensniveau De følgende læringsmål er defineret, så de gælder for denne syllabus. Hvert emne i syllabussen vil blive eksamineret i henhold til læringsmålet for det. Niveau 1: Huske (K1) Kandidaten genkender, husker og kan genkalde sig en term eller et begreb. Nøgleord: Huske, genkalde sig, genkende, vide. Eksempel Kan genkende definitionen af "afvigelse" som: "den manglende levering af en service til en slutbruger eller enhver anden interessent" eller "en komponents eller et systems faktiske afvigelse fra dens/dets forventede levering, service eller resultat". Niveau 2: Forstå (K2) Kandidaten kan vælge årsager eller forklaringer til udsagn, der er relateret til emnet, og kan opsummere, adskille, klassificere og give eksempler på fakta (f.eks. sammenligne termer), testkoncepterne og testprocedurerne (forklare rækkefølgen af opgaver). Nøgleord: Opsummere, klassificere, sammenligne, mappe, modskille, eksemplificere, fortolke, oversætte, repræsentere, udlede, konkludere, kategorisere. Eksempler Forklare årsagen til, at tests skal udarbejdes som tidligt som muligt: For at finde fejl, når de er billigere at fjerne. For at finde de vigtigste fejl først. Forklare lighederne og forskellene mellem integrations- og systemtest: Ligheder: tester mere end én komponent og kan teste ikke-funktionelle aspekter. Forskelle: integrationstest koncentrerer sig om grænseflader og sammenhænge, og systemtest koncentrerer sig om forhold ved hele systemet, f.eks. start-til-slut behandling. Niveau 3: Anvende (K3) Kandidaten kan vælge den korrekte anvendelse af et begreb eller en teknik og anvende den/det i en given kontekst. K3 anvendes normalt til proceduremæssig viden. Der er ikke involveret nogen kreativ handling som evaluering af et softwareprogram eller fremstilling af en model for en given software. Når vi har en given model og i syllabussen dækker de proceduremæssige trin, der skal bruges for at fremstille testcases fra en model, så er det K3. Nøgleord: Implementere, udføre, bruge, følge en procedure, anvende en procedure. Eksempel Kan identificere grænseværdier for gyldige og ugyldige partitioner. Bruge den generiske procedure for fremstilling af testcases til at vælge testcases fra et givet tilstandsovergangsdiagram (og et sæt af testcases) for at dække alle overgange. Niveau 4: Analysere (K4) Kandidaten kan opdele oplysninger, der er relateret til en procedure eller en teknik, i deres grundbestanddele for at få en bedre forståelse og kan skelne mellem fakta og forstyrrelser. En typisk anvendelse er at foretage en analyse af et dokument, et stykke software eller en projektsituation og at foreslå passende handlinger til løsning af et problem eller en opgave. Nøgleord: Analysere, adskille, vælge, strukturere, fokusere, tillægge, dekonstruere, evaluere, bedømme, overvåge, koordinere, fremstille, syntetisere, generere, fremsætte hypotese, planlægge, designe, konstruere, producere. Eksempel Analysere produktrisici og foreslå forebyggende og korrigerende mildnende aktiviteter. Beskrive hvilke dele af en hændelsesrapport, der er faktiske, og hvilke der er afledt af resultater. Reference (Med hensyn til de kognitive niveauer i undervisningsmål) Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain, David McKay, Co. Inc. Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (eds) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Allyn & Bacon. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 14 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

16 0.4 Læringsmål for testansvarlige Dette afsnit indeholder en liste over detaljerede læringsmål for modulet Testansvarlig. Generelt kan der eksamineres på K1-niveau i alle dele af denne syllabus. Det vil sige, at kandidaten genkender, husker og kan genkalde sig en term eller et begreb. Derfor indeholder tabellen nedenfor kun undervisningsmål for K2-, K3- og K4-niveauerne. Introduktion til syllabus for testansvarlige [60 minutter] (inkluderer repetition af syllabus for Foundation level fra ISTQB ) Kapitel 1: Grundlæggende aspekter ved softwaretest [150 minutter] 1.2 Test i software-livscyklussen (K2) Beskriv, hvordan test er en del af enhver aktivitet med softwareudviklings og - vedligeholdelsesaktivitet (K4) Analysér softwarens livscyklusmodeller, og skitsér de mest passende opgaver/testaktiviteter, der skal udføres. (idet der skelnes mellem test- og udviklingsaktiviteter) 1.3 Specifikke systemer (K2) Forklar ved hjælp af eksempler de specielle kendetegn for test af systemer af systemer (K2) Forklar, hvorfor de tre hovedresultater fra test af sikkerhedskritiske systemer kræves for at vise overholdelse af lovgivning 1.4 Metrikker og måling (K2) Beskriv og sammenlign de testrelaterede standardmetrikker (K3) Overvåg testaktiviteterne ved at måle testobjektet eller testobjekterne og testprocessen Kapitel 2: Testprocesser [120 minutter] 2.3 Testplanlægning og -kontrol (K2) Beskriv ved hjælp af eksempler, hvordan teststrategier påvirker testplanlægningen (K2) Sammenlign testarbejdsprodukter, og forklar ved hjælp af eksempler relationerne mellem udviklingsog testarbejdsprodukter (K2) Klassificer testkontrolaktiviteter, der har relation til bestemmelsen af, om testmission, -strategier og - mål er opnået 2.5 Testimplementering og -afvikling (K2) Forklar startbetingelser for testafvikling (K2) Forklar ved hjælp af eksempler fordelene og ulemperne ved tidlig testimplementering idet forskellige testteknikker tages i betragtning (K2) Forklar årsagerne til, at brugere og/eller kunder kan blive inddraget i testafviklingen. (K2) Beskriv, hvordan niveauet for testlogning kan variere afhængigt af testniveauet 2.6 Evaluering af slutkriterier og rapportering (K2) Opsummér, hvilke informationer det er nødvendigt at indsamle under testprocessen for at understøtte præcis rapportering og evaluering i forhold til slutkriterierne 2.7 Testlukningsaktiviteter (K2) Opsummér de fire grupper af testlukningsaktiviteter (K3) Generalisér erfaringerne i testlukningsfasen for at afdække, om der er områder, der skal forbedres eller gentages Kapitel 3: Teststyring [1120 minutter] 3.2 Teststyringsdokumentation (K4) Opsummer, teststyringsdokumenter, f.eks. testplan, testdesignspecifikation og testprocedure i overensstemmelse med IEEE 829 (K2) Beskriv mindst 4 vigtige elementer i en teststrategi/-tilgang, og hvilke dokumenter der i følge IEEE 829 indeholder elementer fra teststrategien (K2) Illustrer, hvordan og hvorfor afvigelser fra teststrategien styres i andre teststyringsdokumenter. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 15 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

17 3.3 Testplandokumentation (K2) Opsummér IEEE 829s struktur for en hovedtestplan (K2) Omskriv og fortolk de emner, der er foreslået i IEEE 829 standardens struktur for en testplan med hensyn til tilpasning til en organisation, produktrisikoen og risikoen, størrelsen og formaliteten for et projekt 3.4 Testestimering (K3) Estimer testarbejdet for et lille eksempelsystem ved brug af en metrikbaseret og en erfaringsbaseret metode, idet de faktorer, der påvirker omkostninger og varighed, tages i betragtning (K2) Forstå og giv eksempler på de faktorer, der er angivet i syllabus, og som kan føre til unøjagtigheder i estimaterne 3.5 Planlægning af testplanlægningen (K2) Forklar fordelene ved tidlig og iterativ testplanlægning. Understøt forklaringen med eksempler 3.6 Overvågning og kontrol af testfremdrift (K2) Sammenlign de forskellige procedurer til kontrol af testfremdrift (K2) Giv mindst 5 begrebsmæssigt forskellige eksempler på, hvordan observationer vedr. testfremdriften kan påvirke testprocessens forløb (K4) Brug observationer vedrørende testfremdrift gjort under overvågnings- og kontrolaktiviteter og måleresultater til at skitsere en handlingsplan til forbedring af den aktuelle testproces. Foreslå forbedringer (K4) Analysér testresultater, og fastslå testfremdriften, der dokumenteres i en overvågningsrapport og en endelig testopsummeringsrapport, der dækker alle 4 rapporteringsdimensioner 3.7 Forretningsværdien af test (K2) Giv eksempler (måleresultater) for hver af de 4 kategorier, der bestemmer "omkostningen ved kvalitet". (K3) List de kvantitative og/eller kvalitative værdier, der er gældende i en given sammenhæng 3.8 Distribueret, outsourcet og insourcet test (K2) List risici, ligheder og forskelle mellem 3 forskellige strategier (distribueret, outsourcet og insourcet test) 3.9 Risikobaseret test Introduktion til risikobaseret test (K2) Forklar de forskellige måder risikobaseret test behandler risici på (K4) Identificer risici i et projekt og et produkt, og fastlæg den passende teststrategi og testplan på basis af disse risici Risikostyring (K3) Udfør en risikoanalyse for produktet fra en testers synspunkt, idet du følger den specifikke FMEAmetode (K4) Opsummer resultaterne ud fra de forskellige risikosynsvinkler, som vigtige projektinteressenter har, og brug deres kollektive vurdering til at skitsere testaktiviteter, der kan afbøde risici Risikostyring i livscyklussen (K2) Beskriv karakteristika ved risikostyring, der kræver, at det er en iterativ proces (K3) Oversæt en given risikobaseret teststrategi til testaktiviteter, og overvåg dens effekt under testen (K4) Analyser og rapporter testresultater og fastlæg/foreslå residualrisici, så projektlederne bliver i stand til at tage intelligente beslutninger om frigivelse 3.10 Failure Mode and Effects Analysis (K2) Beskriv begreberne i FMEA, forklar det anvendelse i projekter og fordele for projekter ved hjælp af eksempler 3.11 Problemer med teststyring (K2) Sammenlign problemerne med teststyring ved udforskende test, systemer af systemer og test af sikkerhedskritiske systemer med hensyn til strategi, fordele og ulemper, tilstrækkelighed og deres effekt på planlægning, dækning og overvågning og kontrol UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 16 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

18 Kapitel 4: Testteknikker [0 minutter] Der gælder ingen læringsmål (på noget K-niveau) for testansvarlige. Kapitel 5: Test af softwarekarakteristika [0 minutter] Der gælder ingen læringsmål (på noget K-niveau) for testansvarlige. Kapitel 6: Reviews [120 minutter] 6.2 Principperne for reviews (K2) Forklar fordelene ved reviews sammenlignet med dynamisk test og andre statiske testteknikker 6.4 Indførelse af reviews (K2) Sammenlign reviewtyper med hinanden, og vis deres relative styrke, svagheder og anvendelsesområder. (K3) Før et reviewteam gennem et formelt review idet de fastlagte trin følges. (K4) Skitsér en reviewplan som en del af en kvalitets-/testplan for et projekt, idet reviewteknikker overvejes i forhold til de fejl, der skal findes, de tilgængelige medarbejderkvalifikationer og afstemt med passende dynamiske testmetoder 6.5 Succesfaktorer for reviews (K2) Forklar risiciene ved ikke at overveje de tekniske og organisatoriske faktorer og menneskelige aspekter ved gennemførelse af reviews. Kapitel 7: Hændelseshåndtering [80 minutter] (K3) Behandl en defekt ved at følge livscyklus proceduren for hændelseshåndtering foreslået i IEEE Standard (K3) Evaluer defektrapporter i forhold til IEEE Standard og den anvendte defekttaksonomi for at forbedre deres kvalitet. (K4) Analysér de fejlrapporter, der er oprettet over tid, og opdater defekttaksonomien Kapitel 8: Standarder og testforbedringsproces [120 minutter] (K2) Opsummer kilderne til softwarestandarder, og forklar deres værdi for softwaretest 8.4 Forbedring af testprocesserne (K3) Skriv en testforbedringsplan ved hjælp af de generiske trin, og omfattende de rigtige personer (K2) Opsummer testforbedringsprocessen, som defineret i TMM, TPI, CTP, STEP og procesområderne verificering og validering i CMMI (K2) Forklar evalueringskriterierne i testforbedringsmodellerne TMM, TPI, CTP, STEP og procesområderne verificering og validering i CMMI Kapitel 9: Testværktøjer og -automatisering [90 minutter] 9.2 Testværktøjskoncepter (K2) Sammenlign elementerne og aspekterne i hvert af testværktøjskoncepterne "Fordele og risici", "Testværktøjsstrategier", "Værktøjsintegration", "Automatiseringssprog", "Testorakler", "Værktøjsanvendelse", "Open Source-værktøjer", "Værktøjsudvikling" og "Værktøjsklassifikation" (K2) Beskriv, hvorfor og hvornår det er vigtigt at skrive en testværktøjsstrategi eller langtidsplan for testværktøj (K2) Forstå de forskellige faser i indførelse af testværktøj 9.3 Testværktøjskategorier (K2) Opsummér testværktøjskategorierne efter mål, tiltænkt anvendelse, styrker, risici og giv eksempler (K2) Opsummér de specifikke krav til testværktøjer og open source-testværktøjer, der bruges til test af sikkerhedskritiske systemer (K2) Beskriv vigtige aspekter og konsekvenser af forskellige testværktøjer og deres indførelse, brug og virkninger på testprocessen. (K2) Beskriv, hvornår og hvorfor man kan vælge at udvikle sit eget værktøj, og fordele, risici og konsekvenser ved denne løsning. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 17 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

19 Kapitel 10: Personlige evner gruppesammensætning [240 minutter] 10.2 Individuelle evner (K3) Brug et givet spørgeskema til at fastlægge gruppemedlemmernes styrker og svagheder i relation til brug af softwaresystemer, domæne- og forretningsviden, områder indenfor systemudvikling, softwaretest og mellemmenneskelige evner 10.3Testgruppedynamik (K3) Udfør en forskelsanalyse for at fastlægge de tekniske og adfærdsmæssige evner, der kræves til ledige stillinger i en organisation Indpasning af test i en organisation 10.5 Motivation (K2) Karakteriser de forskellige organisatoriske muligheder, og sammenlign dem med in-/outsourcing og in-/offshoring. (K2) Giv eksempler på faktorer, der motiverer henholdsvis demotiverer testere 10.6 Kommunikation (K2) Beskriv ved hjælp af et eksempel professionel, objektiv og effektiv kommunikation i et projekt fra testerens synspunkt. Risici og muligheder kan overvejes. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 18 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

20 0.5 Undervisningsmål for testanalytikere Dette afsnit indeholder en liste over detaljerede undervisningsmål for testanalytiker-modulet. Generelt er alle dele af denne syllabus på K1-niveau. Det vil sige, at kandidaten genkender, husker og kan genkalde sig en term eller et begreb. Derfor indeholder tabellen nedenfor kun undervisningsmål for K2-, K3- og K4-niveauerne. Introduktion til syllabus for testanalytikere [60 minutter] (inklusive revision af syllabus for Foundation level fra ISTQB ) Kapitel 1: Grundlæggende aspekter ved softwaretest [30 minutter] Kapitel 2: Testprocesser [180 minutter] 2.4 Testanalyse og -design (K2) Forklar årsagerne til den funktionelle test, der finder sted på bestemte stadier af et programs livscyklus (K2) Eksemplificer de kriterier, der påvirker strukturen og niveauet i udvikling af testbetingelser (K2) Beskriv, hvordan testanalyse og -design er statiske testteknikker, der kan bruges til at finde defekter (K2) Forklar ved hjælp af eksempler begrebet testorakler, og hvordan et testorakel kan bruges i testspecifikationer 2.5 Testimplementering og -afvikling (K2) Beskriv startbetingelserne for testafvikling, herunder: test-delprodukter, testmiljø, konfigurationsstyring og defekthåndtering 2.6 Evaluering af afslutningskriterier og rapportering (K3) Fastslå ud fra et givet sæt af måleresultater, om et testafslutningskriterium er opfyldt. Kapitel 3: Teststyring [120 minutter] 3.9 Risikobaseret test (K3) Prioriter udvælgelsen af testcases, testdækning og testdata på basis af risici, og dokumentér dette på passende måde i en testtidsplan og i testprocedurer (K2) Skitsér aktiviteterne i en risikobaseret tilgang til planlægning og afvikling af domænetest Kapitel 4: Testteknikker [1080 minutter] 4.2 Specifikationsbaseret (K2) List eksempler på typiske defekter, der identificeres af hver specifik specifikationsbaseret teknik, angiv tilhørende dækningskriterier (K3) Skriv testcases fra givne softwaremodeller ved brug af de følgende testdesignteknikker (Testene skal opnå en given modeldækning) o Ækvivalenspartitionering o Grænseværdianalyse o Beslutningstabeller o Tilstandsovergangstest o Klassifikationstræmetode o Parvis test o Usecases (K4) Analysér et system, eller dets kravspecifikation, for at bestemme, hvilke specifikationsbaserede teknikker der skal anvendes til specifikke mål, og skitsér en testspecifikation baseret på IEEE 829, der fokuserer på funktionelle og domænebaserede testcases og testprocedurer UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 19 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

Projekthåndbog E- og IKT projekter

Projekthåndbog E- og IKT projekter Projekthåndbog E- og IKT projekter Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Alrøe Versionshistorie Ver. Dato Initialer Beskrivelse 1.0 12.01.2009 MA Første version beregnet for IHA semesterprojekter 1.1 20.01.2009

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009 Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - INDLEDNING... 4 1.1 - CASEN...

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Informationsbehandlingskompendium 2001, DØK 3. år. 2.1. Avison & Fitzgerald...3 3. PARADIGMER... 5

Informationsbehandlingskompendium 2001, DØK 3. år. 2.1. Avison & Fitzgerald...3 3. PARADIGMER... 5 1. PENSUM... 2 2. BASIC TERMS AND DIFFERENT SCHOOLS OF INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT... 3 2.1. Avison & Fitzgerald...3 3. PARADIGMER... 5 3.1. Hirschheim & Klein...5 4. A FRAMEWORK FOR INFORMATION SYSTEMS

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere