Certificeret tester. Syllabus Advanced level. Version International Software Testing Qualifications Board

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificeret tester. Syllabus Advanced level. Version 2007. International Software Testing Qualifications Board"

Transkript

1 Certificeret tester Version 2007 Oplysninger om copyright: Dette dokument må kopieres helt eller delvist, hvis kilden klart angives.

2 UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 1 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

3 Copyright (herefter kaldet ISTQB ). Arbejdsgruppe for Advanced level: Bernard Homès (formand), Graham Bath, Rex Black, Sigrid Eldh, Jayapradeep Jiothis, Paul Jorgensen, Vipul Kocher, Judy McKay, Klaus Olsen, Randy Rice, JürgenRichter, Eric Riou Du Cosquer, Mike Smith, Geoff Thompson, Erik Van Veenendaal UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 2 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

4 Revisionshistorik Version Dato Bemærkninger ISEB v1.1 04SEP01 ISEB Practitioner Syllabus ISTQB 1.2E SEP03 ISTQB Advanced Level Syllabus fra EOQ-SG V OKT07 for certificerede testere, version 2007 V2007DK.1.0 OKT08 Syllabus V2007 oversat til dansk af DANSK IT UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 3 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

5 Indholdsfortegnelse Certificeret tester... 1 Version Indholdsfortegnelse... 4 Tak til! Introduktion til denne syllabus Formålet med dette dokument Advanced level for certificerede testere inden for softwaretest Vidensniveau Eksamination Akkreditering Detaljeringsniveau Sådan er denne syllabus organiseret Termer og definitioner Fremgangsmåde Forventninger Advanced level-testansvarlig Advanced level-testanalytiker Advanced level-teknisk testanalytiker Læringsmål/vidensniveau Niveau 1: Huske (K1) Niveau 2: Forstå (K2) Niveau 3: Anvende (K3) Niveau 4: Analysere (K4) Læringsmål for testansvarlige Introduktion til syllabus for testansvarlige [60 minutter] Kapitel 1: Grundlæggende aspekter ved softwaretest [150 minutter] Kapitel 2: Testprocesser [120 minutter] Kapitel 3: Teststyring [1120 minutter] Kapitel 4: Testteknikker [0 minutter] Kapitel 5: Test af softwarekarakteristika [0 minutter] Kapitel 6: Reviews [120 minutter] Kapitel 8: Standarder og testforbedringsproces [120 minutter] Kapitel 9: Testværktøjer og -automatisering [90 minutter] Kapitel 10: Personlige evner gruppesammensætning [240 minutter] Undervisningsmål for testanalytikere Introduktion til syllabus for testanalytikere [60 minutter] Kapitel 2: Testprocesser [180 minutter] Kapitel 3: Teststyring [120 minutter] Kapitel 4: Testteknikker [1080 minutter] Kapitel 5: Test af softwarekarakteristika [210 minutter] Kapitel 6: Reviews [180 minutter] Kapitel 7: Hændelseshåndtering [120 minutter] Kapitel 8: Standarder og testforbedringsprocessen [0 minutter] Kapitel 9: Testværktøjer og -automatisering [90 minutter] Kapitel 10: Personlige evner gruppesammensætning [30 minutter] Undervisningsmål for tekniske testanalytikere Introduktion til syllabus for tekniske testanalytikere [60 minutter] Kapitel 2: Testprocesser [180 minutter] Kapitel 3: Teststyring [120 minutter] Kapitel 4: Testteknikker [930 minutter] Kapitel 5: Test af softwarekarakteristika [240 minutter] Kapitel 7: Hændelseshåndtering [120 minutter] Kapitel 8: Standarder og testforbedringsprocessen [0 minutter] UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 4 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

6 Kapitel 9: Testværktøjer og -automation [210 minutter] Kapitel 10: Medarbejderkvalifikationer teamsammensætning [30 minutter] Grundlæggende aspekter ved softwaretest Introduktion Test i software-livscyklen Specifikke systemer Systemer af systemer Styring og test af systemer af systemer Livscyklusegenskaber for systemer af systemer Sikkerhedskritiske systemer Overholdelse af lovgivning Sikkerhedskritiske systemer og kompleksitet Metrikker og måling Etik Testprocesser Termer: Introduktion Testprocesmodeller Testplanlægning og -kontrol Testanalyse og -design Identifikation af testbetingelser Fremstilling af testcases Testimplementering og -afvikling Testimplementering Testafvikling Evaluering af slutkriterier og rapportering Testlukningsaktiviteter Teststyring Termer: Introduktion Teststyringsdokumentation Testpolitik Teststrategi Hovedtestplan Niveautestplan Skabeloner til testplandokumentation Testestimering Testplanlægning Overvågning af testfremdrift og kontrol Den forretningsmæssige værdi af test Distribueret, outsourcet og insourcet test Risikobaseret test Introduktion til risikobaseret test Risikostyring Risikoidentifikation Risikoanalyse Risikoreduktion Reduktionsstrategier Reduktion af projektrisiko Reduktion af produktrisiko Justering af test til yderligere testcyklusser Risikostyring i livscyklussen Failure Mode and Effect Analysis Anvendelsesområder Implementeringstrin Fordele og omkostninger Teststyringsovervejelser Teststyringsovervejelser for udforskende test Teststyringsovervejelser for systemer af systemer UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 5 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

7 Teststyringsovervejelser for sikkerhedskritiske systemer Andre teststyringsovervejelser Interessentkrav Nødvendige værktøjer Nødvendig hardware Organisatoriske overvejelser Overvejelser om kommunikation Overvejelser om datasikkerhed Testteknikker Termer: Introduktion Specifikationsbaseret Strukturbaseret Dækningsanalyse Defekt- og erfaringsbaseret Defektbaserede teknikker Erfaringsbaserede teknikker Statisk analyse Statisk analyse af kode Kontrolflowanalyse Dataflowanalyse Overholdelse af kodningsstandarder Generering af kodemetrikker Statisk analyse af arkitektur Statisk analyse af et websted Kaldegrafer Dynamisk analyse Oversigt Afdækning af hukommelseslæk Registrering af vilde pointere Analyse af performance Test af softwarekarakteristika Termer Introduktion Kvalitetsattributter i domænetest Nøjagtighedstest Egnethedstest Tværoperationalitetstest Funktionel sikkerhedstest Brugervenlighedstest Specifikation af brugervenlighedstest Inspektion, evaluering eller review Validering af den faktiske implementering Analyser og spørgeskemaundersøgelser Tilgængelighedstest Kvalitetsattributter i teknisk test Test af teknisk sikkerhed Specifikation af sikkerhedstest Pålidelighedstest Test for robusthed Genoprettelsestest Specifikation af pålidelighedstest Effektivitetstest Performancetest Belastningstest Stresstest Skalerbarhedstest Test af ressourceudnyttelse Specifikation af effektivitetstest UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 6 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

8 5.3.4 Vedligeholdelsesegnethedstest Dynamisk vedligeholdelsesegnethedstest Analyseegnethed (korrigerende vedligeholdelse) Ændringsegnethed, stabilitet og testbarhed (adaptiv vedligeholdelse) Flytbarhedstest Installationstest Sameksistens Test af tilpasningsegnethed Udskiftningsegnethedstest Reviews Termer Introduktion Principperne for reviews Reviewtyper Ledelsesreview og revision Review af bestemte arbejdsprodukter Gennemførelse af et formelt review Indførelse af reviews Succesfaktorer for reviews Tekniske faktorer Organisatoriske faktorer Medarbejderspørgsmål Hændelseshåndtering Termer Introduktion Hvornår kan en fejl findes? Defektlivscyklus Trin 1: Erkendelse Trin 2: Undersøgelse Trin 3: Handling Trin 4: Arkivering Defektfelter Metrikker og hændelseshåndtering Kommunikation af hændelser Termer Introduktion Overvejelser om standarder Generelle aspekter ved standarder Kilder til standarder Værdien af standarder Sammenhæng og konflikter e standarder ISO IEEE Nationale standarder Domænespecifikke standarder Flyelektroniske systemer Rumfartsindustri Administration af fødevarer og medicin Andre standarder Testforbedringsproces Introduktion til procesforbedring Typer af procesforbedring Forbedring af testprocessen Forbedring af testprocessen med TMM Forbedring af testprocessen med TPI Forbedring af testprocessen med CTP (CTP) Forbedring af testprocessen med STEP CMMI (Capability Maturity Model Integration) UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 7 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

9 9. Testværktøjer og -automation Termer Introduktion Testværktøjskoncepter Cost-benefit og risici ved testværktøjer og automatisering Testværktøjsstrategier Integration og informationsudveksling mellem værktøjer Automatiseringssprog: Scripts, scriptsprog Begrebet testorakler Testværktøjsanvendelse Brug af open source-testværktøjer Udvikling af egne testværktøjer Klassifikation af testværktøjer Testværktøjskategorier Teststyringsværktøjer Testafviklingsværktøj Debugging- og fejlfindingsværktøjer Fejlplantnings- og fejlindsættelsesværktøjer Simulerings- og emuleringsværktøjer Statiske og dynamiske analyseværktøjer Statiske analyseværktøjer Dynamiske analyseværktøjer Nøgleordsdrevet testautomation Performancetestværktøjer Webværktøjer Personlige evner gruppesammensætning Termer Introduktion Individuelle evner Testgruppedynamik Indpasning af test i en organisation Motivation Kommunikation Referencer Standarder Pr. kapitel Alfabetisk Bøger Andre referencer Appendiks A Baggrund for syllabussen Målene med kvalifikationen Advanced Certificate Startkravene til denne kvalifikation Appendiks B Bemærkninger til læserne Eksamenspaneler Kandidater og kursusudbydere Appendiks C Bemærkninger til kursusudbydere Modularitet Uddannelsestider Uddannelse pr. modul Sammenfald Kilder Praktiske øvelser Appendiks D Anbefalinger Anbefalinger til automatisering Indeks UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 8 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

10 Tak til! Dette dokument er udarbejdet af et kerneteam fra Advanced Level-arbejdsgruppen: Bernard Homès (formand), Graham Bath, Rex Black, Sigrid Eldh, Jayapradeep Jiothis, Paul Jorgensen, Vipul Kocher, Judy McKay, Klaus Olsen, Randy Rice, Jürgen Richter, Eric Riou Du Cosquer, Mike Smith, Geoff Thompson og Erik Van Veenendaal. Kerneteamet takker review-teamet og alle nationale grupper for deres forslag og input. På færdiggørelsestidspunktet for var der følgende medlemmer i Advanced Levelarbejdsgruppen (i alfabetisk orden): Graham Bath, Rex Black, Robert Bender, Chris Carter, Maria Clara Choucair, Sigrid Eldh, Dorothy Graham, Bernard Homès (formand), Jayapradeep Jiothis, Vipul Kocher, Anastasios Kyriakopoulos, Judy McKay, Thomas Mueller, Klaus Olsen, Avinoam Porat, Meile Posthuma, Erkki Pöyhönen, Jürgen Richter, Eric Riou Du Cosquer, Jan Sabak, Hans Schaefer, Maud Schlich, Rajesh Sivaraman, Mike Smith, Michael Stahl, Geoff Thompson og Erik Van Veenendaal. Følgende personer deltog i review, kommentering og udvælgelse af denne syllabus: Bernard Homès (formand) Reto Armuzzi Phillip Isles Meile Posthuma Sue Atkins Pr. Paul C. Jorgensen Eric Riou Du Cosquer Graham Bath Vipul Kocher Stefan Ruff Paul Beekman Anastasios Kyriakopoulos Hans Schaefer Armin Beer Junfei Ma Maud Schlich Rex Black Fergus McClachlan Rajesh Sivaraman Francisca Blunschi Judy McKay Mike Smith Armin Born Don Mills Katja Stalder Con Bracke Gary Mogyorodi Neil Thompson Chris Carter Richard Morgan Benjamin Timmermans Maria Clara Choucair Silvio Moser Chris van Bael Robert Dankanin Ernst Müller Jurian van de Laar Piet de Roo Reto Müller Marnix van den Ent Sigrid Eldh Thomas Müller Mark van der Zwan Tim Edmonds Peter Mullins Stephanie van Dijck Erwin Engelsma Beat Nagel Jan van Moll Graham Freeburn Richard Neeve Erik Van Veenendaal Dorothy Graham Klaus Olsen Roland Weber Brian Hambling Dale Perry Phillip Whettlock Jeff B Higgott Helmut Pichler Derek Young Bernard Homès (formand) Jörg Pietzsch Mike Young Rob Hendriks Avionam Porat Wenqiang Zheng. Dr Suhaimi Ibrahim Iris Pinkster Horst Pohlmann Dette dokument blev formelt frigivet af generalforsamlingen i ISTQB den 12. oktober UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 9 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

11 0. Introduktion til denne syllabus 0.1 (herefter kaldet ISTQB ) består af medlemskommissioner, der repræsenterer lande eller områder over hele verden. På frigivelsestidspunktet bestod ISTQB af 33 medlemskommissioner. Flere oplysninger om strukturen i og medlemskab af ISTQB kan findes på Formålet med dette dokument Denne syllabus danner grundlag for Qualification på Advanced level. ISTQB stiller denne syllabus til rådighed som følger: 1 For medlemskommissioner, til at oversætte syllabussen til deres lokale sprog og til at akkreditere kursusudbydere. Nationale kommissioner kan tilpasse syllabussen til deres særlige sproglige behov og ændre referencerne, så de svarer til deres lokale publikationer. 2 For eksamenskommissioner, til at uddrage eksamensspørgsmål på deres lokale sprog tilpasset undervisningsmålene for hvert modul. 3 For kursusudbydere, til at udarbejde kursusmateriale og fastlægge passende undervisningsmetoder. 4 For certificeringskandidater, til forberedelse til eksamen (som en del af et undervisningsforløb eller gennem uafhængigt). 5 For det internationale software- og systemarbejdesamfund, til at fremme software- og softwaretestfaget og som grundlag for bøger og artikler. ISTQB kan give andre grupper lov til at bruge syllabussen til andre formål, forudsat at de søger om og får skriftlig tilladelse på forhånd. Advanced level for certificerede testere inden for softwaretest Kvalifikationen på Advanced level er målrettet til personer, der er nået til et videregående niveau i deres karriere inden for softwaretest. Det omfatter personer i roller som testere, testanalytikere, testteknikere, testkonsulenter, testledere, brugeraccepttestere og softwareudviklere. Advanced level-kvalifikationen egner sig også for alle, der ønsker en dybere forståelse af softwaretest, f.eks. projektledere, kvalitetschefer, softwareudviklingschefer, forretningsanalytikere, it-chefer og ledelseskonsulenter. For at kunne opnå Advanced level-certificering skal kandidaterne have Foundation Certificate, og overbevise den eksamenskommission, der eksaminerer dem, at de har tilstrækkelig praktisk erfaring til at være at betragte som kvalificerede til Advanced level. Kontakt den relevante eksamenskommission for at få oplysninger om deres specifikke kriterier for praktisk erfaring. Vidensniveau Undervisningsmålene for hvert kapitel er opdelt således, at de klart kan identificeres for hvert enkelt modul. Yderligere oplysninger og eksempler på undervisningsmål findes i afsnit 0.3. Indholdet i denne syllabus, termer og hovedelementer (formål) fra alle de nævnte standarder skal som mininum huskes (K1), selv om det/de ikke er nævnt udtrykkeligt i undervisningsmålene. Eksamination Alle eksamener til Advanced-certificering skal være baseret på denne syllabus og på syllabus for Foundation level. Svarene på eksamensspørgsmålene kan kræve brug af materiale, der er baseret på mere end et afsnit i denne syllabus og syllabus for Foundation level. Der kan eksamineres i alle afsnit af denne syllabus og syllabus for Foundation level. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 10 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

12 Eksamensformen er defineret i ISTQB s Advanced Exam Guidelines. De enkelte medlemskommissioner kan anvende andre eksaminationsmetoder, hvis det ønskes. Eksamener kan tages som en del af et godkendt undervisningsforløb, eller de kan tages uafhængigt (f.eks. i et eksaminationscenter). Eksamenerne kan tages enten på papir eller elektronisk, men alle eksamener skal foregå under tilsyn/overvågning (kontrolleret af en person, der er udpeget af et nationalt kommission eller en eksamenskommission). Akkreditering En ISTQB -medlemskommission kan akkreditere kursusudbydere, hvis kursusmateriale følger syllabussen. Kursusudbyderne kan få retningslinjerne for akkreditering fra den kommission eller den organisation, der foretager akkrediteringen. Et akkrediteret kursus er anerkendt som værende i overensstemmelse med denne syllabus og har lov til at have en ISTQB -eksamen som en del af kurset. Der er yderligere vejledning til kursusudbydere i Appendiks C Information til kursusudbydere Detaljeringsniveau Detaljeringsniveauet i denne syllabus muliggør internationalt konsistent undervisning og eksamination. For at nå dette mål består syllabussen af følgende: Generelle undervisningsmål, der beskriver hensigten med Advanced level Læringsmål for hvert vidensområde, der beskriver udbyttet af den kognitive undervisning og den tankegang, der skal opnås En liste over de emner, der skal undervises i, inklusive en beskrivelse og referencer til yderligere kilder, hvis det er påkrævet En liste over de termer, som de studerende skal kunne huske og have forstået En beskrivelse af de nøglekoncepter, der skal undervises i, inklusive kilder som godkendt litteratur eller standarder Syllabussens indhold er ikke en beskrivelse af hele vidensområdet inden for softwaretest. Den afspejler den detaljeringsgrad, der skal dækkes i Advanced level-kurser. Sådan er denne syllabus organiseret Der er 10 hovedkapitler, der hver indeholder et indledende afsnit, der giver et overblik over, hvordan de enkelte kapitler passer sammen med de forskellige testdiscipliner (moduler). Til uddannelsesformål er afsnittene 0.3 til 0.6 forsynet med specifikke læringsmål for hvert modul pr. kapitel. Disse afsnit indeholder også angivelse af den forventede minimumstid til undervisning i disse emner. Det anbefales kraftigt at læse syllabussen og studere læringsmålene for det specifikke kapitel samtidig. Det giver læseren mulighed for at få en fuldstændig forståelse af, hvad der kræves, og hvad der er væsentligt i hvert kapitel for hvert af de tre moduler. Termer og definitioner Mange af de termer, der bruges i softwarelitteraturen, bruges i flæng. Definitionerne i denne syllabus for Advanced level findes i det standardglossar for termer, der bruges i softwaretest, og som er udgivet af ISTQB. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 11 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

13 Fremgangsmåde Der er forskellige fremgangsmåder for test så som de, der er baseret på specifikationer, kodestruktur, data, risici, processer, standarder og lister over taksonomier. Forskellige processer og værktøjer understøtter testprocesserne, og metoder til forbedring af eksisterende processer er tilgængelige. Denne syllabus for Advanced level er organiseret omkring de fremgangsmåder, der er foreslået i ISO 9126, med en opdeling i funktionelle, ikke-funktionelle og støttende fremgangsmåder. Støtteprocesser og nogle metoder til forbedring er nævnt. Valget af denne opbygning og disse processer er sket på en arbitrær basis, der vurderes at give et godt grundlag for Advanced Level-testere og -testansvarlige. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 12 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

14 0.2 Forventninger Den Advanced level-certificering, der er beskrevet i denne syllabus, vil blive eksamineret ud fra tre store opgavebeskrivelser, der hver repræsenterer basale ansvarsområder og forventninger i en organisation. I alle organisationer kan ansvar og de tilhørende opgaver deles af forskellige personer eller dækkes af en enkelt person. De arbejdsmæssige ansvarsområder er beskrevet nedenfor Advanced level-testansvarlig. Medarbejdere med advanced certificering i Teststyring, skal være i stand til at: Definere de overordnede testmålsætninger og teststrategien for de systemer, der testes Planlægge, tidsplanlægge og følge op på opgaverne Beskrive og organisere de nødvendige aktiviteter Vælge, anskaffe og tildele de nødvendige ressourcer til opgaverne Vælge, organisere og lede testgrupper Organisere kommunikationen mellem medlemmerne af testgrupperne og mellem testgrupper og alle de andre interessenter Begrunde beslutningerne og sørge for passende rapportering af information Advanced level-testanalytiker. Advanced level-testanalytikere skal være i stand til at: Strukturere de opgaver, der er defineret i teststrategien i form af forretningsområdekrav Analysere systemet tilstrækkeligt detaljeret til at opfylde brugerens kvalitetsforventninger Vurdere systemkravene for at bestemme anvendeligheden (evt. validiteten?) indenfor forretningsområdet Forberede og afvikle de passede aktiviteter og rapportere om deres fremdrift Tilvejebringe den nødvendige dokumentation til at understøtte vurderinger Implementere de værktøjer og teknikker, der er nødvendige for at opnå de definerede mål Advanced level-teknisk testanalytiker. Advanced level-tekniske testanalytikere skal være i stand til at: Strukturere de opgaver, der er defineret i teststrategien i form af tekniske krav Analysere systemets interne struktur tilstrækkeligt detaljeret til at opfylde det forventede kvalitetsniveau Vurdere systemet med hensyn til tekniske kvalitetsattrubutter, f.eks. ydeevne, sikkerhed etc. Forberede og afvikle de passede aktiviteter og rapportere om deres fremdrift Udføre tekniske testaktiviteter Tilvejebringe den nødvendige dokumentation til at understøtte vurderinger Implementere de værktøjer og teknikker, der er nødvendige for at opnå de definerede mål UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 13 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

15 0.3 Læringsmål/vidensniveau De følgende læringsmål er defineret, så de gælder for denne syllabus. Hvert emne i syllabussen vil blive eksamineret i henhold til læringsmålet for det. Niveau 1: Huske (K1) Kandidaten genkender, husker og kan genkalde sig en term eller et begreb. Nøgleord: Huske, genkalde sig, genkende, vide. Eksempel Kan genkende definitionen af "afvigelse" som: "den manglende levering af en service til en slutbruger eller enhver anden interessent" eller "en komponents eller et systems faktiske afvigelse fra dens/dets forventede levering, service eller resultat". Niveau 2: Forstå (K2) Kandidaten kan vælge årsager eller forklaringer til udsagn, der er relateret til emnet, og kan opsummere, adskille, klassificere og give eksempler på fakta (f.eks. sammenligne termer), testkoncepterne og testprocedurerne (forklare rækkefølgen af opgaver). Nøgleord: Opsummere, klassificere, sammenligne, mappe, modskille, eksemplificere, fortolke, oversætte, repræsentere, udlede, konkludere, kategorisere. Eksempler Forklare årsagen til, at tests skal udarbejdes som tidligt som muligt: For at finde fejl, når de er billigere at fjerne. For at finde de vigtigste fejl først. Forklare lighederne og forskellene mellem integrations- og systemtest: Ligheder: tester mere end én komponent og kan teste ikke-funktionelle aspekter. Forskelle: integrationstest koncentrerer sig om grænseflader og sammenhænge, og systemtest koncentrerer sig om forhold ved hele systemet, f.eks. start-til-slut behandling. Niveau 3: Anvende (K3) Kandidaten kan vælge den korrekte anvendelse af et begreb eller en teknik og anvende den/det i en given kontekst. K3 anvendes normalt til proceduremæssig viden. Der er ikke involveret nogen kreativ handling som evaluering af et softwareprogram eller fremstilling af en model for en given software. Når vi har en given model og i syllabussen dækker de proceduremæssige trin, der skal bruges for at fremstille testcases fra en model, så er det K3. Nøgleord: Implementere, udføre, bruge, følge en procedure, anvende en procedure. Eksempel Kan identificere grænseværdier for gyldige og ugyldige partitioner. Bruge den generiske procedure for fremstilling af testcases til at vælge testcases fra et givet tilstandsovergangsdiagram (og et sæt af testcases) for at dække alle overgange. Niveau 4: Analysere (K4) Kandidaten kan opdele oplysninger, der er relateret til en procedure eller en teknik, i deres grundbestanddele for at få en bedre forståelse og kan skelne mellem fakta og forstyrrelser. En typisk anvendelse er at foretage en analyse af et dokument, et stykke software eller en projektsituation og at foreslå passende handlinger til løsning af et problem eller en opgave. Nøgleord: Analysere, adskille, vælge, strukturere, fokusere, tillægge, dekonstruere, evaluere, bedømme, overvåge, koordinere, fremstille, syntetisere, generere, fremsætte hypotese, planlægge, designe, konstruere, producere. Eksempel Analysere produktrisici og foreslå forebyggende og korrigerende mildnende aktiviteter. Beskrive hvilke dele af en hændelsesrapport, der er faktiske, og hvilke der er afledt af resultater. Reference (Med hensyn til de kognitive niveauer i undervisningsmål) Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain, David McKay, Co. Inc. Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (eds) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Allyn & Bacon. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 14 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

16 0.4 Læringsmål for testansvarlige Dette afsnit indeholder en liste over detaljerede læringsmål for modulet Testansvarlig. Generelt kan der eksamineres på K1-niveau i alle dele af denne syllabus. Det vil sige, at kandidaten genkender, husker og kan genkalde sig en term eller et begreb. Derfor indeholder tabellen nedenfor kun undervisningsmål for K2-, K3- og K4-niveauerne. Introduktion til syllabus for testansvarlige [60 minutter] (inkluderer repetition af syllabus for Foundation level fra ISTQB ) Kapitel 1: Grundlæggende aspekter ved softwaretest [150 minutter] 1.2 Test i software-livscyklussen (K2) Beskriv, hvordan test er en del af enhver aktivitet med softwareudviklings og - vedligeholdelsesaktivitet (K4) Analysér softwarens livscyklusmodeller, og skitsér de mest passende opgaver/testaktiviteter, der skal udføres. (idet der skelnes mellem test- og udviklingsaktiviteter) 1.3 Specifikke systemer (K2) Forklar ved hjælp af eksempler de specielle kendetegn for test af systemer af systemer (K2) Forklar, hvorfor de tre hovedresultater fra test af sikkerhedskritiske systemer kræves for at vise overholdelse af lovgivning 1.4 Metrikker og måling (K2) Beskriv og sammenlign de testrelaterede standardmetrikker (K3) Overvåg testaktiviteterne ved at måle testobjektet eller testobjekterne og testprocessen Kapitel 2: Testprocesser [120 minutter] 2.3 Testplanlægning og -kontrol (K2) Beskriv ved hjælp af eksempler, hvordan teststrategier påvirker testplanlægningen (K2) Sammenlign testarbejdsprodukter, og forklar ved hjælp af eksempler relationerne mellem udviklingsog testarbejdsprodukter (K2) Klassificer testkontrolaktiviteter, der har relation til bestemmelsen af, om testmission, -strategier og - mål er opnået 2.5 Testimplementering og -afvikling (K2) Forklar startbetingelser for testafvikling (K2) Forklar ved hjælp af eksempler fordelene og ulemperne ved tidlig testimplementering idet forskellige testteknikker tages i betragtning (K2) Forklar årsagerne til, at brugere og/eller kunder kan blive inddraget i testafviklingen. (K2) Beskriv, hvordan niveauet for testlogning kan variere afhængigt af testniveauet 2.6 Evaluering af slutkriterier og rapportering (K2) Opsummér, hvilke informationer det er nødvendigt at indsamle under testprocessen for at understøtte præcis rapportering og evaluering i forhold til slutkriterierne 2.7 Testlukningsaktiviteter (K2) Opsummér de fire grupper af testlukningsaktiviteter (K3) Generalisér erfaringerne i testlukningsfasen for at afdække, om der er områder, der skal forbedres eller gentages Kapitel 3: Teststyring [1120 minutter] 3.2 Teststyringsdokumentation (K4) Opsummer, teststyringsdokumenter, f.eks. testplan, testdesignspecifikation og testprocedure i overensstemmelse med IEEE 829 (K2) Beskriv mindst 4 vigtige elementer i en teststrategi/-tilgang, og hvilke dokumenter der i følge IEEE 829 indeholder elementer fra teststrategien (K2) Illustrer, hvordan og hvorfor afvigelser fra teststrategien styres i andre teststyringsdokumenter. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 15 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

17 3.3 Testplandokumentation (K2) Opsummér IEEE 829s struktur for en hovedtestplan (K2) Omskriv og fortolk de emner, der er foreslået i IEEE 829 standardens struktur for en testplan med hensyn til tilpasning til en organisation, produktrisikoen og risikoen, størrelsen og formaliteten for et projekt 3.4 Testestimering (K3) Estimer testarbejdet for et lille eksempelsystem ved brug af en metrikbaseret og en erfaringsbaseret metode, idet de faktorer, der påvirker omkostninger og varighed, tages i betragtning (K2) Forstå og giv eksempler på de faktorer, der er angivet i syllabus, og som kan føre til unøjagtigheder i estimaterne 3.5 Planlægning af testplanlægningen (K2) Forklar fordelene ved tidlig og iterativ testplanlægning. Understøt forklaringen med eksempler 3.6 Overvågning og kontrol af testfremdrift (K2) Sammenlign de forskellige procedurer til kontrol af testfremdrift (K2) Giv mindst 5 begrebsmæssigt forskellige eksempler på, hvordan observationer vedr. testfremdriften kan påvirke testprocessens forløb (K4) Brug observationer vedrørende testfremdrift gjort under overvågnings- og kontrolaktiviteter og måleresultater til at skitsere en handlingsplan til forbedring af den aktuelle testproces. Foreslå forbedringer (K4) Analysér testresultater, og fastslå testfremdriften, der dokumenteres i en overvågningsrapport og en endelig testopsummeringsrapport, der dækker alle 4 rapporteringsdimensioner 3.7 Forretningsværdien af test (K2) Giv eksempler (måleresultater) for hver af de 4 kategorier, der bestemmer "omkostningen ved kvalitet". (K3) List de kvantitative og/eller kvalitative værdier, der er gældende i en given sammenhæng 3.8 Distribueret, outsourcet og insourcet test (K2) List risici, ligheder og forskelle mellem 3 forskellige strategier (distribueret, outsourcet og insourcet test) 3.9 Risikobaseret test Introduktion til risikobaseret test (K2) Forklar de forskellige måder risikobaseret test behandler risici på (K4) Identificer risici i et projekt og et produkt, og fastlæg den passende teststrategi og testplan på basis af disse risici Risikostyring (K3) Udfør en risikoanalyse for produktet fra en testers synspunkt, idet du følger den specifikke FMEAmetode (K4) Opsummer resultaterne ud fra de forskellige risikosynsvinkler, som vigtige projektinteressenter har, og brug deres kollektive vurdering til at skitsere testaktiviteter, der kan afbøde risici Risikostyring i livscyklussen (K2) Beskriv karakteristika ved risikostyring, der kræver, at det er en iterativ proces (K3) Oversæt en given risikobaseret teststrategi til testaktiviteter, og overvåg dens effekt under testen (K4) Analyser og rapporter testresultater og fastlæg/foreslå residualrisici, så projektlederne bliver i stand til at tage intelligente beslutninger om frigivelse 3.10 Failure Mode and Effects Analysis (K2) Beskriv begreberne i FMEA, forklar det anvendelse i projekter og fordele for projekter ved hjælp af eksempler 3.11 Problemer med teststyring (K2) Sammenlign problemerne med teststyring ved udforskende test, systemer af systemer og test af sikkerhedskritiske systemer med hensyn til strategi, fordele og ulemper, tilstrækkelighed og deres effekt på planlægning, dækning og overvågning og kontrol UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 16 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

18 Kapitel 4: Testteknikker [0 minutter] Der gælder ingen læringsmål (på noget K-niveau) for testansvarlige. Kapitel 5: Test af softwarekarakteristika [0 minutter] Der gælder ingen læringsmål (på noget K-niveau) for testansvarlige. Kapitel 6: Reviews [120 minutter] 6.2 Principperne for reviews (K2) Forklar fordelene ved reviews sammenlignet med dynamisk test og andre statiske testteknikker 6.4 Indførelse af reviews (K2) Sammenlign reviewtyper med hinanden, og vis deres relative styrke, svagheder og anvendelsesområder. (K3) Før et reviewteam gennem et formelt review idet de fastlagte trin følges. (K4) Skitsér en reviewplan som en del af en kvalitets-/testplan for et projekt, idet reviewteknikker overvejes i forhold til de fejl, der skal findes, de tilgængelige medarbejderkvalifikationer og afstemt med passende dynamiske testmetoder 6.5 Succesfaktorer for reviews (K2) Forklar risiciene ved ikke at overveje de tekniske og organisatoriske faktorer og menneskelige aspekter ved gennemførelse af reviews. Kapitel 7: Hændelseshåndtering [80 minutter] (K3) Behandl en defekt ved at følge livscyklus proceduren for hændelseshåndtering foreslået i IEEE Standard (K3) Evaluer defektrapporter i forhold til IEEE Standard og den anvendte defekttaksonomi for at forbedre deres kvalitet. (K4) Analysér de fejlrapporter, der er oprettet over tid, og opdater defekttaksonomien Kapitel 8: Standarder og testforbedringsproces [120 minutter] (K2) Opsummer kilderne til softwarestandarder, og forklar deres værdi for softwaretest 8.4 Forbedring af testprocesserne (K3) Skriv en testforbedringsplan ved hjælp af de generiske trin, og omfattende de rigtige personer (K2) Opsummer testforbedringsprocessen, som defineret i TMM, TPI, CTP, STEP og procesområderne verificering og validering i CMMI (K2) Forklar evalueringskriterierne i testforbedringsmodellerne TMM, TPI, CTP, STEP og procesområderne verificering og validering i CMMI Kapitel 9: Testværktøjer og -automatisering [90 minutter] 9.2 Testværktøjskoncepter (K2) Sammenlign elementerne og aspekterne i hvert af testværktøjskoncepterne "Fordele og risici", "Testværktøjsstrategier", "Værktøjsintegration", "Automatiseringssprog", "Testorakler", "Værktøjsanvendelse", "Open Source-værktøjer", "Værktøjsudvikling" og "Værktøjsklassifikation" (K2) Beskriv, hvorfor og hvornår det er vigtigt at skrive en testværktøjsstrategi eller langtidsplan for testværktøj (K2) Forstå de forskellige faser i indførelse af testværktøj 9.3 Testværktøjskategorier (K2) Opsummér testværktøjskategorierne efter mål, tiltænkt anvendelse, styrker, risici og giv eksempler (K2) Opsummér de specifikke krav til testværktøjer og open source-testværktøjer, der bruges til test af sikkerhedskritiske systemer (K2) Beskriv vigtige aspekter og konsekvenser af forskellige testværktøjer og deres indførelse, brug og virkninger på testprocessen. (K2) Beskriv, hvornår og hvorfor man kan vælge at udvikle sit eget værktøj, og fordele, risici og konsekvenser ved denne løsning. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 17 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

19 Kapitel 10: Personlige evner gruppesammensætning [240 minutter] 10.2 Individuelle evner (K3) Brug et givet spørgeskema til at fastlægge gruppemedlemmernes styrker og svagheder i relation til brug af softwaresystemer, domæne- og forretningsviden, områder indenfor systemudvikling, softwaretest og mellemmenneskelige evner 10.3Testgruppedynamik (K3) Udfør en forskelsanalyse for at fastlægge de tekniske og adfærdsmæssige evner, der kræves til ledige stillinger i en organisation Indpasning af test i en organisation 10.5 Motivation (K2) Karakteriser de forskellige organisatoriske muligheder, og sammenlign dem med in-/outsourcing og in-/offshoring. (K2) Giv eksempler på faktorer, der motiverer henholdsvis demotiverer testere 10.6 Kommunikation (K2) Beskriv ved hjælp af et eksempel professionel, objektiv og effektiv kommunikation i et projekt fra testerens synspunkt. Risici og muligheder kan overvejes. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 18 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

20 0.5 Undervisningsmål for testanalytikere Dette afsnit indeholder en liste over detaljerede undervisningsmål for testanalytiker-modulet. Generelt er alle dele af denne syllabus på K1-niveau. Det vil sige, at kandidaten genkender, husker og kan genkalde sig en term eller et begreb. Derfor indeholder tabellen nedenfor kun undervisningsmål for K2-, K3- og K4-niveauerne. Introduktion til syllabus for testanalytikere [60 minutter] (inklusive revision af syllabus for Foundation level fra ISTQB ) Kapitel 1: Grundlæggende aspekter ved softwaretest [30 minutter] Kapitel 2: Testprocesser [180 minutter] 2.4 Testanalyse og -design (K2) Forklar årsagerne til den funktionelle test, der finder sted på bestemte stadier af et programs livscyklus (K2) Eksemplificer de kriterier, der påvirker strukturen og niveauet i udvikling af testbetingelser (K2) Beskriv, hvordan testanalyse og -design er statiske testteknikker, der kan bruges til at finde defekter (K2) Forklar ved hjælp af eksempler begrebet testorakler, og hvordan et testorakel kan bruges i testspecifikationer 2.5 Testimplementering og -afvikling (K2) Beskriv startbetingelserne for testafvikling, herunder: test-delprodukter, testmiljø, konfigurationsstyring og defekthåndtering 2.6 Evaluering af afslutningskriterier og rapportering (K3) Fastslå ud fra et givet sæt af måleresultater, om et testafslutningskriterium er opfyldt. Kapitel 3: Teststyring [120 minutter] 3.9 Risikobaseret test (K3) Prioriter udvælgelsen af testcases, testdækning og testdata på basis af risici, og dokumentér dette på passende måde i en testtidsplan og i testprocedurer (K2) Skitsér aktiviteterne i en risikobaseret tilgang til planlægning og afvikling af domænetest Kapitel 4: Testteknikker [1080 minutter] 4.2 Specifikationsbaseret (K2) List eksempler på typiske defekter, der identificeres af hver specifik specifikationsbaseret teknik, angiv tilhørende dækningskriterier (K3) Skriv testcases fra givne softwaremodeller ved brug af de følgende testdesignteknikker (Testene skal opnå en given modeldækning) o Ækvivalenspartitionering o Grænseværdianalyse o Beslutningstabeller o Tilstandsovergangstest o Klassifikationstræmetode o Parvis test o Usecases (K4) Analysér et system, eller dets kravspecifikation, for at bestemme, hvilke specifikationsbaserede teknikker der skal anvendes til specifikke mål, og skitsér en testspecifikation baseret på IEEE 829, der fokuserer på funktionelle og domænebaserede testcases og testprocedurer UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 19 af 111 DANSK IT oversættelse V2007DK.1.0

Certificeret Tester. Advanced Test Manager Pensum

Certificeret Tester. Advanced Test Manager Pensum Certificeret Tester Advanced Test Manager Pensum Dansk version 2012 ing Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller i uddrag, så længe kilden er angivet. Advanced niveau

Læs mere

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet Certified Tester Frigivet Version 2011 International Software Testing Qualifications Board (Dansk udgave release oktober 2011) Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller

Læs mere

Certificeret Tester. Advanced Test Analyst Pensum

Certificeret Tester. Advanced Test Analyst Pensum Certificeret Tester Advanced Test Analyst Pensum Dansk version 2012 Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller i uddrag, så længe kilden er angivet. Copyright ing (herefter

Læs mere

Certified Tester Foundation Level Syllabus

Certified Tester Foundation Level Syllabus Version 2007 Dansk udgave Copyright 2007, ophavsmændene (Thomas Müller (formand), Dorothy Graham, Debra Friedenberg og Erik van Veendendal). Copyright 2005, ophavsmændene (Thomas Müller (formand), Rex

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Testprocesser og målinger i test Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Agenda TMM måling og vores arbejde med at måle kvaliteten af den test der køres i projekter i Nykredit TMMi 2009 Baggrund Resultater

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Succesfuld implementering af automatiseret test

Succesfuld implementering af automatiseret test Succesfuld implementering af automatiseret test Forudsætningerne og faldgruberne John Fodeh john.fodeh@hp.com 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0 Dansk oversættelse af engelsk Foundation Syllabus V2.0 25. februar 1999 Pensum emne Beskrivelse Tid Testprincipper Test-terminologi Terminologilisten Dansk Testbegrebsliste anvendes. 5 Der findes ikke

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker!

Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker! Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker! Ole Chr. Hansen April 2011 2 Hvem er jeg? Ole Chr. Hansen Training Delivery Manager & Managing Consultant Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases 10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases Hvad er en testcase En testcase designes ud fra et eller flere test formål, som f.eks. at teste en speciel funktionalitet eller kvalitetsegenskab for

Læs mere

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer... 1 Appendiks til bogen Struktureret Test... 1 1. Definition og formål... 2 2. Kategorisering... 2 2.1

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer 1 Præsentation Foredragsholder Ane Clausen: Cand.Scient i Datalogi Københavns Universitet, Danmark Gift, 3 børn 25 års erfaring med IT: 12

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetsrevisor Henning Sams Har være ansat hos TDC siden 1976 og har arbejdet med kvalitet i ca. 10 år, primært som QAér og Proceskonsulent. Underviser bl.a på

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet 1 Risikostyringsprocessen og den uafhængige vurdering 2 CSM RA Siger: Jf. CSM RA. Bilag 1. pkt. 1.1.2. Denne iterative risikostyringsproces: Skal omfatte

Læs mere

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014 Test i Danmark 2014 Undersøgelse på TestExpo 2014 Indledning I forbindelse med TestExpo-konferencen (www.testexpo.dk) den 30/1 2014 i Bella Center i København blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Ny kvalifikationsramme: Terminologi for beskrivelser af læringsudbytte Viden, færdigheder og kompetencer.

Ny kvalifikationsramme: Terminologi for beskrivelser af læringsudbytte Viden, færdigheder og kompetencer. Ny kvalifikationsramme: Terminologi for beskrivelser af læringsudbytte, færdigheder og kompetencer. Lektor Annie Aarup Jensen og lektor Lone Krogh, Inst. For Uddannelse, Læring og Filosofi September, 2010

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Webinar om informationskrav Den 10. december 2009 http://echa.europa.eu 1 Anvendelse af (Q)SARmodeller Anvendelse i henhold til REACH til opfyldelse

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

Dokumentnavn: Evaluering af undervisningen Dok.nr.: PU 005

Dokumentnavn: Evaluering af undervisningen Dok.nr.: PU 005 Karsten Jepsen Brian Glyngø Thisvad Torben Dahl Godkendt 1 af 5 Formål: Formålet med proceduren er at sikre løbende, systematisk og dokumenteret evaluering af undervisningen i dialog mellem de studerende

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Statistisk databaseret automatisk test. Jesper Mortensen / Erik Dargsdorff

Statistisk databaseret automatisk test. Jesper Mortensen / Erik Dargsdorff Statistisk databaseret automatisk test Jesper Mortensen / Erik Dargsdorff Oversigt: Præsentation Baggrunden Kompetencekløften Mål med testen Typer af test der blev anvendt Hvad er statistisk databaseret

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Load Test. Projektet afgår om få minutter fra SPOR 3

Load Test. Projektet afgår om få minutter fra SPOR 3 Load Test Projektet afgår om få minutter fra SPOR 3 Vision Testforberedelse Testens troværdighed afhænger meget nøje af den overensstemmelse der er mellem testen og virkeligheden, eller sagt på en anden

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet Jette Egelund Holgaard Aalborg Universitet, Danmark Hvad nu? Aalborg modellen Anvendelsen af læringsmål

Læs mere

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen Studiets metoder Pia Bøgelund & Søren Hansen Dagsorden 1. Hvad er videnskabelighed? 1. En gruppediskussion efterfulgt af fælles opsamling 2. Hvilke metoder, teorier og modeller kender I fra jeres projektarbejde?

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

System Arkitekt Practitioner

System Arkitekt Practitioner System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelsee DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 1 IT arkitekt Practitioner System Arkitekt Denne certificering repræsenterer det

Læs mere

Test i Danmark. Undersøgelse på. TestExpo

Test i Danmark. Undersøgelse på. TestExpo Test i Danmark Undersøgelse på 2015 TestExpo 1 Indledning Velkommen til anden udgave af Test i Danmark rapporten. Test i Danmark har til formål at undersøge softwaretest og QA tendenser i Danmark og dets

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Design af organisationer

Design af organisationer Design af organisationer Overordnet køreplan for arbejde med organisering Motivation og principbeslutninger Ny organisationsstruktur Detaljering og planlægning Implementering Overordnede designkriteri

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine.

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine. Kontraktbilag 8 Prøver 1 FAT og SAT FAT og SAT skal sikre at systemet er klar til kvalificering, dvs. alle test fra IQ, OQ og PQ bør kunne genfindes. Testmateriale udarbejdet af leverandør i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Version 1.0 9. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 ANTILOPE PROJEKTET... 4 3 FASEPLAN

Læs mere

Ledelse af test. et whitepaper om at holde styring på testforløb. Henrik Timm

Ledelse af test. et whitepaper om at holde styring på testforløb. Henrik Timm Ledelse af test et whitepaper om at holde styring på testforløb af Henrik Timm Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 UDFORDRINGER... 4 1.3 TESTPOLITIK OG STRATEGI... 4 1.4 TEST FORLØB...

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Generel projektbeskrivelse

Generel projektbeskrivelse 02121 Ingeniørarbejde Softwareteknologi Januar 2010 1 Introduktion Generel projektbeskrivelse Formålet med programmeringsprojektet er at give deltagerne erfaring med at designe og konstruere et simpelt

Læs mere