ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]"

Transkript

1 ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG]

2 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne? 3.2. Hvem skal overholde de etiske retningslinjer 3.3. Applus+ ledere 3.4. Forretningspartnere og leverandører 3.5. De etiske retningslinjer er åbne for alle: Whistleblowerordning 3.6. Group Ethics Committee (GEC) og Chief Compliance Officer (CCO) 3.7. Klager 3.8. Undersøgelse og sanktion af et brud på retningslinjerne

3 4. PRÆCISERING AF VORES VÆRDIER 4.1. Respekt og værdighed på arbejdspladsen 4.2. Forebyggelse af sundheds- og sikkerhedsrisici samt respekt for arbejdstagernes rettigheder 4.3. Databeskyttelse 4.4. Miljøbeskyttelse 4.5. Konkurrence på markedet og forbrugerne 4.6. Bekæmpelse af korruption i Applus Protektion, sponsorering og donationer til politiske partier 4.8. Rigtighed og informationssikkerhed 4.9. Fortrolighed Integritet i vores ydelser Interessekonflikter Anvendelse af Applus+ aktiver Respekt 5. ETISKE REGLER, RESUMÉ

4 ETISKE RETNINGSLINJER 1. INDLEDNING KÆRE KOLLEGA, Det er en fornøjelse at introducere Applus+ koncernens etiske retningslinjer (Code of Ethics). Retningslinjerne er en ramme, der går videre end blot at overholde love og bestemmelser. De er styret af integritet og professionalisme i vores beslutningsproces, og opstiller en række generelle principper, der skal bestemme vores adfærd hver dag og i alle de dele af verden, hvor vi opererer. Vi kender alle betydningen af at handle med integritet og ansvarlighed. Det sæt af værdier, principper og etiske standarder som er etableret i vores retningslinjer, sikrer mere end at beskytte image og omdømme af vores virksomhed eller undgå juridiske problemer. Integriteten giver os mulighed for at opretholde et bæredygtigt virksomhedsmiljø, som vi alle kan være stolte af at tilhøre, og som er med til at sikre vores professionelle stolthed. Vores etiske retningslinjer kan hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger og give os sikkerhed for, at vi alle gør det rigtige på alle tidspunkter. Virksomhedens vækst og opretholdelse af et højt niveau i forbindelse med ledelse samt overholdelse af etiske værdier og reguleringer er gensidigt forstærkende. Opbygning af tillid i samfundet er en langsommelig proces, og kræver en kontinuerlig arbejdsindsats. Derfor er det op til os alle at beskytte vores renommé. Det betyder, at vi agerer med ærlighed, og behandler vores interne og eksterne interessenter, kunder, aktionærer, partnere og leverandører retfærdigt og med værdighed. Vi er overbevist om, at vi har din støtte og opbakning til at bygge det fremtidige Applus+, som i stadig højere grad er knyttet til de etiske værdier, der er indeholdt i disse retningslinjer, og som skal få vores organisation til at trække i samme retning. Vi beder dig om at læse disse retningslinjer omhyggeligt, at blive en ambassadør for dem, og vi takker på forhånd for dit bidrag til at opfylde dem. Med din hjælp vil Applus+ fortsætte med at leve op til den tillid, som er givet os. Med venlig hilsen 1

5 Fernando Basabe CEO Christopher Cole Chairman 2

6 ETISKE RETNINGSLINJER 2. Applus+ VÆRDIER Kvaliteten af vores ydelser og vores succes som forretning afhænger af mange parametre. Blandt dem er, at vi hver dag handler ærligt og redeligt som socialt ansvarlige personer. For at honorere disse parametre er vi nødt til at efterleve følgende principper for adfærd: Overholde loven og frem for alt respektere alle mennesker. Samarbejde med offentlige myndigheder. Have respekt for miljøet og det lokalområde vi er repræsenteret i. Innovation og overholdelse af antitrust-love (love der skal modvirke monopol- og/eller karteldannelse) er det bedste grundlag for økonomisk udvikling. Gensidig respekt, dialog og transparens er grundlaget for vores relationer. Applus+ anerkender organiseringsfrihed for fagforeninger og retten til at strejke som universelle rettigheder. At have viljen til at udøve sit hverv med integritet, uafhængighed og upartiskhed samt overstige forventningerne hos dem, der stoler på vores produkter og serviceydelser. Respekt for og ansvarlig brug af Applus+ ressourcer og interesser. 3

7 ETISKE RETNINGSLINJER 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne? Der er ingen tvivl om, at det kan være kompliceret at overholde de førnævnte værdier. I vores dagligdag står vi over for flere etiske problemstillinger: I forbindelse med overvejelserne om at forfremme en ung, kvindelig medarbejder, bør jeg da overveje det faktum, at hun kunne blive gravid i fremtiden? For at opnå en kontrakt, bør jeg udnytte mit nære venskab med en offentlig embedsmand, der er chef for den person, der træffer beslutningen om kontrakten? En kvindelig kollega er muligvis udsat for sexchikane. Er jeg forpligtet til at reagere? Disse etiske retningslinjer er ikke nødvendigvis i stand til at give svar på alle etiske dilemmaer, vi kan støde på på arbejdspladsen. De er tænkt som en guide, et sæt interne regler og bestemmelser, der skal hjælpe os med at efterleve de tidligere opstillede værdier i det omfang, det er muligt. På grund af vores virksomhedsstruktur med aktiviteter i mange lande med forskellige love, skal de etiske retningslinjer forankres lokalt med udgangspunkt i de bestemmelser, der bygger rammerne for vores globale aktiviteter Hvem skal overholde de etiske retningslinjer? Alle ansatte i Applus+-koncernen har pligt til at kende og overholde retningslinjerne. Hver ny medarbejder der ansættes i vores organisation skal udtrykkeligt anerkende og acceptere retningslinjerne og vil modtage specifik uddannelse i overensstemmelse hermed. Retningslinjerne gælder for Applus+ og alle de virksomheder, der er en direkte eller indirekte del af vores organisation. I de virksomheder, hvor vi ikke disponerer over et flertal af aktierne, vil vi foreslå vedtagelse af foranstaltninger, der sikrer overholdelse af love og menneskerettigheder, der ligner vores egne. 4

8 De etiske retningslinjer er vores værktøj til at løse etiske dilemmaer i vores dagligdag i overensstemmelse med Applus+ værdier. I tvivlstilfælde, kontakt GEC eller den ansvarlige for retningslinjerne Applus+ ledere Forpligtelsen til nøje at overholde bestemmelserne i retningslinjerne er især vigtig for direktører og andre ledere. Succesfuld implementering af retningslinjerne afhænger af engagementet hos alle. En grov overtrædelse af retningslinjerne kan få alvorlige konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold. Det særlige ansvar for den øverste ledelse omfatter følgende forpligtelser: Alle ledere er forpligtede til at træffe passende foranstaltninger for tilsyn, der sikrer overholdelsen af retningslinjerne og hjælper til at opfylde disse. I rekrutterings- og udvælgelsesproceduren af ledere vil deres forståelse for og engagement i værdierne, der er indeholdt i de etiske retningslinjer, være en del af udvælgelsen. Alle ledere skal vælge deres ansatte i henhold til deres kvalifikationer og deres arbejdsindsats. Enhver uddelegering af opgaver skal meddeles præcist og skriftligt og informere udtrykkeligt om juridiske forpligtelser Forretningspartnere og leverandører På grund af vores engagement i retningslinjernes værdier, kræver vi at vores leverandører og forretningspartnere er professionelle og ærlige, og prioriterer virksomheder, der har værdier, der ligner vores egne. For at nå dette mål har Applus+ implementeret en Politik for Erhvervsmæssig Diligenspligt. 5

9 3.5. De etiske retningslinjer er åbne for alle: Whistleblowerordning Retningslinjerne er bindende for Applus+ som virksomhed, men vi ønsker, at opfordre alle personer, der kommer i kontakt med os, til at hjælpe os med at identificere vores etiske forpligtelser. Derfor hilser Applus+ etiske komité (Group Ethics Committe) enhver kommunikation, såsom spørgsmål eller hændelser, velkommen. De vil straks kvittere for modtagelsen af forslagene og vil svare så hurtigt som muligt. Whistleblowerordning: Applus+ internationale hjemmeside har en menu, der hedder Ethics & Compliance med en whistleblowerordning, hvor man ved at udfylde en formular kan stille spørgsmål og rapportere hændelser. Vores medarbejdere kan også bruge vores intranet til at stille spørgsmål, rapportere hændelser eller indgive klager Group Ethics Committee (GEC) og Chief Compliance Officer (CCO) For at vi som virksomhed kan leve op til vores etiske retningslinjer, kræver det opbygning af nye afdelinger og funktioner. I den forbindelse er GEC ansvarlig for: Udarbejdelse og offentliggørelse af retningslinjerne og gennemførelse af den nødvendige uddannelse. 6

10 Styrkelse af interne politikker og procedurer der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af vores værdier. Modtagelse og tolkning af spørgsmål vedrørende retningslinjerne og tilhørende procedurer. Undersøge enhver overtrædelse af retningslinjerne og forestå passende disciplinære foranstaltninger. Chief Compliance Officer vil arbejde på at sikre, at bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne overholder alle myndighedernes regler og bestemmelser, at firmapolitikker og procedurer følges, og at organisationens adfærd opfylder virksomhedens etiske retningslinjer og antikorruptionsprocedure. CCO vil være et medlem af Applus+ GEC. GEC er en væsentlig institution i Applus+. GEC udfører sine opgaver på en absolut uafhængig måde, der inden for sine funktioner er øverste myndighed over alt personale. Sammensætningen af GEC er tilgængelig på Applus+ intranet. For at sikre at GEC er en aktiv institution, som er til stede i dagligdagen, CCO vil håndtere specifikke problemstillinger eller processer. 7

11 Hvad er en klage i ond tro? At rapportere en sag, hvor man blot har en mistanke, er ikke en klage i ond tro. En klage som viser sig ikke at have noget på sig, er ikke en klage i ond tro. Kun klager lavet med den hensigt at hævne, chikanere eller for at skade omdømmet for den berørte person uden hold i virkeligheden er klager i ond tro. Klager i ond tro vil blive undersøgt og sanktioneret Klager I vores samfund bliver dem, der rapporterer enhver form for uregelmæssigheder, ofte chikaneret, og det betragtes som en loyal handling at dække over en given overtrædelse og tie. Applus+ har en modsat filosofi, og opfordrer enhver medarbejder, samarbejdspartner eller enhver anden person til at indgive en klage i forbindelse med enhver overtrædelse af retningslinjerne, især vedrørende alvorlige uregelmæssigheder de måtte støde på i forbindelse med udøvelsen af deres funktioner. Klager skal indberettes via whistleblowerordningen til CCO eller Divisional Compliance Officer. For at give maksimal sikkerhed og beskyttelse af den person, som foretager indberetningen, forpligter Applus+ sig til: At bevare fortroligheden af enhver klage. Derfor vil Applus+ ikke afsløre identiteten på den person, som foretog indberetningen, uden specifik tilladelse fra vedkommende. Forhindre, undersøge og gribe ind overfor enhver form for chikane eller gengældelse mod den person, som foretog indberetningen. Informere den person, som foretog indberetningen, om eventuelle foranstaltninger der træffes på grundlag af vedkommendes klage. Overholde databeskyttelse i forbindelse med klagesystemet. 8

12 3.8. Undersøgelse og sanktioner i forbindelse med et brud på retningslinjerne Retningslinjerne og deres indflydelse på politikker er ikke blot vejledende eller henstillinger. Overholdelse af dem er obligatorisk. Bestemmelserne i disse politikker kan sammenlignes med enhver instruktion, som kommer fra selskabets øverste ledelse. Derfor er enhver overtrædelse genstand for disciplinære sanktioner, herunder opsigelse. Disciplinære sanktioner kan for eksempel komme på tale ved: Godkendelse, deltagelse i eller udførelse af ulovlig adfærd i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, der kan føre til strafferetlige eller administrative sanktioner over for Applus+ og/eller enhver leder i virksomheden. Enhver overtrædelse af retningslinjerne, relaterede politikker eller procedurer. Chikane eller nogen form for repressalier mod en klager. Tilbageholdelse af data eller hindring af undersøgelser, der foretages i forbindelse med eventuelle overtrædelser af retningslinjerne. Applus+ vil sanktionere retfærdigt i overensstemmelse med arbejdsmarkedets regler i hvert land. Disciplinære sanktioner anses som sidste udvej, og er kun forbeholdt grelle tilfælde. Respekt for retningslinjerne og vores værdier skal overvejes i tilfælde af tildeling af ansvarsområder i Applus+ og ligeledes bruges som kriterie i forbindelse med forfremmelse. 9

13 Ingen brud på retningslinjerne kan berettiges. Medarbejdere må ikke påberåbe sig en lovbestemmelse, der kan tillade en overtrædelse af retningslinjerne. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at ansatte påberåber sig, at ledelsen havde kendskab til og at de blev givet instruktioner om, at tie om brud på retningslinjerne. forholdet via den kommunikationskanal til CCO en. 10

14 ETISKE RETNINGSLINJER 4. PRÆCISERING AF VORES VÆRDIER Værdierne for Applus+ er specificeret i det nedenstående for at give vejledning i hensigtsmæssig adfærd i overensstemmelse med de etiske retningslinjer. Din hjælp er nødvendig for at færdiggøre denne del af retningslinjerne gennem forslagene via whistleblowerordningen Respekt og værdighed på arbejdspladsen 4.2. Forebyggelse af sundheds- og sikkerhedsrisici samt respekt for arbejdstagernes rettigheder Et sundt arbejdsmiljø, der samtidig respekterer de ansattes værdighed, omfatter også respekt for arbejdstagernes rettigheder. Vores firma vil respektere de internationale standarder, som fremmes af ILO (The International Labour Organization), hvor de opererer. Sundheds- og sikkerhedspolitikken for Applus+ ansatte forebygger undgåelige risici, og stræber efter at reducere uundgåelige risici til et passende niveau under hensyntagen til graden af teknologisk udvikling. 11

15 Mobning og sexchikane på arbejdspladsen betragtes som uacceptabel adfærd og skal straks rapporteres. Eksempler på chikane: Gentagne fornærmelser og anden opførsel der har til hensigt at ydmyge andre At tildele ydmygende arbejdsopgaver eller at overvåge en medarbejder i overdreven grad og på den måde ødelægge vedkommendes arbejdslyst Gentagne negative kommentarer om en kollegas kvalifikationer eller arbejdsindsats i overværelse af andre Forslag eller kommentarer af seksuel karakter, herunder især at misbruge sin position i virksomheden til at ydmyge eller komme med upassende forslag til offeret Sikring af optimale rammer for risikoforebyggelse er en pligt for alle. Derfor har enhver medarbejder pligt til at kende og overholde sikkerhedsprocedurer. Alle personer i vores virksomhed har ret til at organisere sig i fagforening. Selskabets ledelse vil give alle medarbejdere mulighed for at udøve denne ret Databeskyttelse At lede en virksomhed i dag kræver beskyttelse af de personoplysninger, der indsamles i løbet af ansættelsen. Selv om lovgivningen vedrørende databeskyttelse varierer i de forskellige lande, hvor vi som virksomhed opererer, anser Applus+ følgende elementer som grundlæggende: Applus+ vil udarbejde databeskyttelsespolitikker baseret på de love om databeskyttelse, der gælder i hvert enkelt land og tilpasset disse landes juridiske rammer. Under alle omstændigheder, uafhængigt af lokale love, skal enhver ansat eller leder respektere disse grundlæggende regler: Ingen ledere eller medarbejdere må få adgang til andre personaleoplysninger end deres egne uden udtrykkelig tilladelse. Personoplysninger må kun indsamles og arkiveres, i det omfang der skal til for at nå et legitimt forretningsmæssigt formål, og sådanne oplysninger må kun anvendes med det formål, som de er blevet indsamlet til. 12

16 Personoplysninger om de personer, som er omfattet af retningslinjerne, og som har til formål at sikre overholdelsen af retningslin-jerne, kan anvendes under undersøgelser om overtrædelser u-afhængigt af det land, hvor disse undersøgelser finder sted men i overensstemmelse med gældende lands lovgivning. Personoplysninger der behandles, kan kun meddeles til tredjemand med henblik på at opfylde forpligtelser direkte relateret til selskabets aktiviteter. Der kræves under alle omstændigheder til-ladelse fra den berørte person Miljøbeskyttelse 4.5. Konkurrencen på markedet og forbrugerne Hos Applus+ mener vi, at innovation og overholdelse af antitrust-love er grundlaget for økonomisk vækst. Derfor er følgende strengt forbudt: Enhver ulovlig aftale der har til formål at dele markederne og at fastsætte priser eller tilbudsmanipulation i den offentlige eller private sektor. Forkert brug og/eller videregivelse af forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger eller rettigheder (såsom varemærker, copyrights og patenter), der tilhører tredjepart, for eksempel ved hjælp af industrispionage. Udarbejde nogen form for tilbud eller reklame der kan være vildledende for kunderne. Ethvert tilbud eller enhver reklamekampagne skal revideres af den juridiske afdeling. 13

17 Ingen bestikkelse til embedsmænd eller ansatte i andre virksomheder giver fordele til Applus+. Vores firma kan lide store økonomisk tab, miste forretningsmuligheder, blive holdt ansvarlig for skader eller tildelt bøder. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte COO en straks Bekæmpelse af korruption i Applus+ Applus+personale og andre der repræsenterer selskabet, har pligt til at undgå alle former for korruption. Derfor er det nødvendigt at acceptere Applus+ tilsyn for at bevise rigtigheden af politikker og procedurer. Applus+ overholder nationale og internationale love vedrørende bekæmpelse af korruption i alle lande, hvor vi er repræsenteret. Som internationalt selskab ved vi, at opfattelsen af hvad der er korruption eller ej afhænger af kulturelle og juridiske forhold. Ikke desto mindre vil Applus+ implementere en såkaldt Global Anti Corruption Policy i alle lande, hvor vi opererer. Denne politik forbyder følgende aktiviteter: Give løfte om eller fordel til offentligt ansatte eller andre virksomheders ansatte ud over hvad der er fastsat i vores politik. Hvis din position hos Applus+ kræver hyppig kontakt med offentlige embedsmænd eller virksomhedsledere, skal du være fortrolig med denne politik. I tilfælde af tvivl, kontakt den person der er ansvarlig for overholdelse af politikken. Bruge et personligt forhold til en offentlig embedsmand, et medlem af hans/hendes familie eller med lederen af et politisk parti med henblik på at opnå et positiv resultat for virksomheden. Eventuelle spørgsmål om hvad der kan udgøre et uretsmæssigt forhold eller adfærd, bør vendes med den ansvarlige for overholdelse af retningslinjerne. 14

18 Ting som ikke må gives, kunne være: Penge Gaver Invitationer til arrangementer eller fritidsaktiviteter (sportsbegivenheder, jagt osv.) Aftensmad, rejser Jobtilbud til familiemedlemmer eller nære venner Rabat eller fradrag i produkter eller tjenester Betale penge til personer (tredjepart) som har til opgave at forvalte forretningsforbindelser med offentlige myndigheder eller andre virksomheder på vegne af Applus+ uden forudgående bekræftelse af deres faglige integritet og deres evne til at overholde vores antikorruptionspolitik. Foretage betalinger til menige medarbejdere eller mellemledere i offentlige embeder der kan godkende tilladelser eller lette de administrative procedurer Protektion, sponsorering og donationer til politiske partier Som en socialt ansvarlig del af samfundet vil vores virksomhed fremme kultur, videnskab og kunst og vil samarbejde med sociale og humanitære projekter. I forhold til disse projekter vil protektion af akademier samt samarbejde med offentlige myndigheder være tilladt. Under ingen omstændigheder må disse bidrag være i forbindelse med valgpropaganda eller som et middel til at bestikke en embedsmand eller forsøg på at opnå en personlig fordel. For at sikre et højt niveau af sikkerhed, må enhver protektion være godkendt i overensstemmelse med Anti-Corruption politikken. 15

19 Applus+ opretholder upartiskhed med hensyn til de politiske partier. Ethvert bidrag til et politisk parti overalt i verden er forbudt Rigtighed og informationssikkerhed Enhver transaktion skal dokumenteres og arkiveres, og skal overholde gældende love og Applus+ politikker. Udarbejdelse af en faktura eller et dokument med henblik på at simulere en transaktion, der ikke har fundet sted, har haft et andet formål, eller har involveret forskellige beløb, er strengt forbudt Fortrolighed 16

20 Fortrolige oplysninger omfatter: Kommercielle eller forretningshemmeligheder i andre selskaber, såsom prispolitik, forskningsprojekter, kundegrundlag, regnskaber eller finansielle oplysninger, knowhow, planer for markedsføring eller forretningsudvikling eller oplysninger mærket fortroligt. Videregivelse af fortrolige oplysninger er en forbrydelse og kan føre til betaling af godtgørelser. Fortrolig eller ikke-offentlig information om børsnoterede selskaber må ikke anvendes med henblik på at anbefale eller købe deres aktier eller finansielle derivater. Applus+ og tredjemand er underlagt aftaler om fortrolighed i udøvelsen af deres erhverv, og i nogle tilfælde efter fratrædelsen Integritet i vores tjenester Vore tjenester skal udføres på en professionel, uafhængig og upartisk måde, i henhold til de metoder, procedurer, praksis og politikker der gælder for Applus+ og love i de enkelte lande. Forpligtelsen til at overholde gældende love i vores aktiviteter er baseret på vores engagement i samfundet, som kommer ud over civile, administrative, strafferetlige eller andet ansvar, der måtte opstå for Applus+ eller vores personale. Den eneste måde at skabe tillid til vores ydelser på er at operere i fuld uafhængighed. Derfor skal vi undgå enhver interessekonflikt, navnligt i tilfælde af, at Applus+ leverer ydelser til en klient, der på grund af sin art kompromitterer hans eller hendes egen dømmekraft. Interne politikker definerer på en udførlig måde hvordan de skal handle i disse sager. Anbefalinger, faglige meninger, data, resultater og generelt alle fakta skal dokumenteres på en omhyggelig måde, i overensstemmelse med de interne politikker. Rapporter og certificeringer skal omfatte resultater og fund, samt den tilsvarende udtalelse fra de relevante fagfolk. 17

21 4.11. Interessekonflikter De ovennævnte interessekonflikter kan opstå mellem Applus+ og vores kunder, men kan også opstå internt. Disse situationer skal undgås, og forekomsten af enhver interessekonflikt skal indberettes straks til en overordnet eller COO en, for at få yderligere rådgivning. Almindelige eksempler på interessekonflikter er: Ansættelse af familiemedlemmer eller venner uden tilladelse. At acceptere, på en direkte eller indirekte måde, en fordel opnået på grund af den stilling man besidder i Applus+. Ansatte skal underrette den ansvarlige person om disse situationer. Gennemførelse af ethvert samarbejde eller transaktioner på vegne af Applus+ med et familiemedlem eller med en virksomhed, hvor vi har direkte eller indirekte interesser. Undlade at oplyse ledelsen om interesser, vi kan have i selskaber, der konkurrerer med Applus. Udførelse af enhver form for betalt aktivitet relateret til typen af ydelser, som Applus+ udfører, udover arbejde udført i Applus+, er forbudt uden forudgående godkendelse fra ledelsen. Gennemførelse af enhver form for lønnet aktivitet, ud over de aktiviteter man laver for Applus+, uden at have fået tilladelse fra ledelsen. 18

22 Udøvelse af enhver konkurrerende ydelse til Applus+ kunder. Sådanne tjenester skal godkendes af ledelsen Anvendelse af Applus+ aktiver Bruge sin ansættelse hos Applus+ til at opnå en privat fordel. 19

23 Anvendelse af eksterne filer og software sætter vores sikkerhed i fare og kan føre til betydelige strafferetlige og civile sanktioner for Applus+. Derfor er anvendelsen af uautoriseret software, software downloads af upassende indhold (f.eks pornografi), eller enhver handling, der krænker ejendomsrettigheder forbudt. Øvrige af Applus+ aktiver må udelukkende anvendes til at udvikle vores forretning og under ingen omstændigheder til privat brug. Alle personer skal passe ordentlig på det udstyr som er ejet af Applus+ for at undgå skader, tyveri eller forkert brug Respekt Applus+ opererer i forskellige kulturer, med forskellige skikke, som vi er nødt til at lære at færdes i, på en respektfuld måde og i henhold til de forskellige sociale kutymer. Brug af ulovlige narkotiske stoffer eller alkoholiske drikke på arbejdspladsen er strengt forbudt. 20

24 ETISKE RETNINGSLINJER 5. ETISKE REGLER, RESUMÉ Overholdelsen af vores værdier er kompleks, og retningslinjerne skal udvikle sig og dermed også give svar på fremtidige problemer. Vi beder om din hjælp til at forbedre retningslinjerne via whistleblowerordningen. GEC vil analysere alle forslag, og foreslå nødvendige ændringer til bestyrelsen. 21

25

26 ETISKE RETNINGSLINJER 2015 Campus de la UAB Ronda de la Font del Carme, s/n E Barcelona España / Spain

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

GN ETHICS GUIDE. GN STORE NORD GROUP Oktober 2015

GN ETHICS GUIDE. GN STORE NORD GROUP Oktober 2015 GN ETHICS GUIDE GN STORE NORD GROUP Oktober 2015 Contents Introduktion... 1 Ansvar... 1 Sådan får du hjælp eller indberetter et problem... 1 Etisk beslutningstagning... 2 Spørgsmål du skal stille dig selv...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-938-5 3. opdaterede

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

EU Kommisionens RFID henstilling.

EU Kommisionens RFID henstilling. Vi har behov for en proaktiv europæisk tilgang, så vi kan drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol.

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7.

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. oktober 2015 Hvad er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder?

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Globalt Adfærdskodeks

Globalt Adfærdskodeks Globalt Adfærdskodeks Topkvalitet med integritet. - Denne side er med vilje efterladt tom - Indholdsfortegnelse En meddelelse fra vores Præsident og CEO... 5 I. Grundprincipper i Globalt Adfærdskodeks...

Læs mere

CORPORATION. Etik betyder noget. Terex' Etiske. Vejen frem The Terex Way

CORPORATION. Etik betyder noget. Terex' Etiske. Vejen frem The Terex Way CORPORATION Etik betyder noget Terex' Etiske Regelsæt Vejen frem The Terex Way Indholdsfortegnelse Introduktion Sådan bruges dette etiske regelsæt...4 Hvem der skal følge dette regelsæt...4 Ledelsens ansvar...5

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere