Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner"

Transkript

1 Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det i og omkring de store byer, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen og udbuddet af stillinger har klaret sig bedst gennem krisen. Befolkningen i de store byer er dog vokset endnu mere end beskæftigelsen, hvorfor beskæftigelsesfrekvensen i hovedstadsområdet og Århus fortsat er lavere end før krisen. Værst står det til i mange af udkantskommunerne, hvor beskæftigelsen nogle steder fortsat ligger ca. 20 pct. under niveauet fra før krisen. af chefanalytiker Erik Bjørsted og senioranalytiker Jes Vilhelmsen 23. september 2014 Analysens hovedkonklusioner Det går bedre på det danske arbejdsmarked, men fremgangen på det danske arbejdsmarked er ikke kommet alle landets kommuner til gode. I København, Vallensbæk, Frederiksberg, Århus, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Glostrup ligger beskæftigelsen således over niveauet fra før krisen, mens beskæftigelsen i mange (udkants)kommuner ligger pct. under niveauet fra før krisen. Mange er dog flyttet til de store byer, og befolkningen er i de store byer faktisk vokset mere end beskæftigelsen. Beskæftigelsesfrekvensen i hovedstadsområdet og Århus er således fortsat lavere end før krisen. Værst står det til på Lolland, Lageland og Struer, hvor beskæftigelsen i dag ligger pct. under niveauet før krisen. Mønsteret går igen, når man ser på udbuddet af ledige stillinger i kommunerne. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Arbejdsløsheden er faldet med godt fuldtidspersoner siden december 2012 og arbejdsløsheden er flere steder i landet relativt lav. Faldet i bruttoledigheden siden december 2012 har dog bl.a. været drevet af udfaldet af dagpengesystemet. Dertil kommer, at bruttoledigheden også har været kraftigt påvirket af kontanthjælpsreformen, hvor mange unge kontanthjælpsmodtagere ikke længere regnes som bruttoledige. Alt i alt tegner bruttoledighedstallene derfor et for rosenrødt billede af situationen på arbejdsmarkedet. Ser man i stedet på beskæftigelsestallene er beskæftigelsen dog begyndt at vokse, men overordnet er vi meget langt fra at have indhentet de tabte arbejdspladser og fremgangen er langt fra ligeligt fordelt på landets kommuner. Samlet er lønmodtagerbeskæftigelsen for de årige på trods af fremgangen det seneste år fortsat 5 pct. under før kriseniveauet, svarende til beskæftigede. Det dækker samtidig over store regionale forskelle. I København, Vallensbæk, Frederiksberg, Århus, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Glostrup ligger beskæftigelsen således over niveauet fra før krisen, mens beskæftigelsen i mange (udkants)kommuner ligger pct. under niveauet før krisen. Det fremgår af figur 1, som viser et Danmarkskort over, hvor langt beskæftigelsen for de årige i 1. kvartal 2014 lå fra beskæftigelsen i 1. kvartal 2008 før krisen. Figur 1. Danmarkskort over udviklingen i beskæftigelsen siden 1. kvartal Forskel ift. før krisen Skagerak Hjørring Frederikshavn -21, ,1 (24 kommuner) -11,1 - -7,9 (25 kommuner) -7,9 - -5,2 (25 kommuner) -5,2-9,3 (24 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Herning Ringkøbing Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Der ses på antallet af beskæftigede lønmodtagere i kommunerne i 1. kvartal 2014 sammenlignet med lønmodtagerbeskæftigelsen i 1. kvartal Beskæftigelsen er inddelt efter bopælskommune. Der ses på aldersgruppen år. Kilde: AE på baggrund af DREAM. 2

3 Mange er dog flyttet til de store byer og sammenholder man udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen med befolkningsudviklingen kan man se, at beskæftigelsesfrekvensen i hovedstadsområdet og i Århus fortsat ligger under før-kriseniveau. I tabel 1 kan man se en bund-20 kommuner, som har klaret sig dårligst gennem krisen. De kommuner, der har klaret sig dårligst igennem krisen er Lolland, Langeland og Struer, hvor antallet af beskæftigede ligger pct. under niveauet før krisen. Tabel 1. De 20 kommuner, som har klaret sig dårligst gennem krisen målt på beskæftigelse Ændring det seneste år Pct. vis forskel til før krise niveau Bund-20 Antal Pct. Pct. Lolland ,5-21,1 Struer ,6-17,4 Langeland -34-0,8-17,2 Samsø -27-2,2-16,5 Guldborgsund -90-0,4-14,3 Tønder ,7-13,7 Bornholm ,5-13,6 Kalundborg -11-0,1-13,5 Morsø 43 0,6-13,2 Vordingborg ,2-12,7 Nyborg 70 0,6-12,5 Sønderborg -24-0,1-12,4 Thisted -82-0,5-12,1 Lemvig -84-1,0-12,1 Albertslund -44-0,4-11,9 Frederikshavn ,7-11,9 Odsherred 68 0,6-11,9 Kerteminde 61 0,7-11,8 Assens -3 0,0-11,7 Ringkøbing-Skjern -53-0,2-11,4 Anm: Der ses på antallet af beskæftigede lønmodtagere i kommunerne i 1. kvartal 2014 sammenlignet med lønmodtagerbeskæftigelsen i 1. kvartal Beskæftigelsen er inddelt efter bopælskommune. Der er i tabellen set bort fra Christiansø, Læsø, Ærø samt Fanø pga. det lave antal indbyggere. Der ses på aldersgruppen år. Kilde: AE på baggrund af DREAM. I den anden ende af skalaen finder man København, Vallensbæk og Frederiksberg, hvor beskæftigelsen i dag ligger mellem 5-9 pct. højere end før krisen. Det fremgår af tabel 2, der viser de 20 kommuner, der har klaret sig bedst gennem krisen. En samlet oversigt kan ses i bilag 1, tabel B.1. 3

4 Tabel 2. De 20 kommuner, som har klaret sig bedst gennem krisen målt på beskæftigelse Ændring det seneste år Pct. vis forskel til før krise niveau Top-20 Antal Pct. Pct. Vallensbæk 69 1,1 9,3 København ,3 7,7 Frederiksberg 468 1,0 4,8 Gentofte 186 0,6 1,5 Århus ,0 1,3 Lyngby-Taarbæk 130 0,6 0,5 Gladsaxe 344 1,2 0,4 Glostrup 179 1,9 0,1 Tårnby 279 1,5-0,3 Herlev 326 2,9-1,3 Hvidovre 290 1,3-1,4 Rødovre 68 0,4-2,0 Dragør 4 0,1-2,2 Aalborg 647 0,8-2,2 Hillerød 98 0,5-2,3 Horsens 561 1,6-2,6 Rudersdal 56 0,3-3,9 Egedal -82-0,4-4,4 Roskilde 178 0,5-4,4 Skanderborg -22-0,1-4,6 Anm: Der ses på antallet af beskæftigede lønmodtagere i kommunerne i 1. kvartal 2014 sammenlignet med lønmodtagerbeskæftigelsen i 1. kvartal Beskæftigelsen er inddelt efter bopælskommune. Der er i tabellen set bort fra Christiansø, Læsø, Ærø samt Fanø pga. det lave antal indbyggere. Der ses på aldersgruppen år. Kilde: AE på baggrund af DREAM. Bok1. Beskæftigelsesoplysningerne i DREAM Beskæftigelsesoplysningerne i DREAM er baseret på eindkomstregisteret i SKAT. Dette register indeholder bl.a. månedlige oplysninger om udbetaling af løn og indkomstoverførsler, arbejdsmarkedsbidrag mv. Disse oplysninger indberettes for alle personer med meget lille forsinkelse i forhold til optjeningsperioden. Beskæftigelsen i DREAM omfatter som udgangspunkt alle lønmodtagere (med bopæl i Danmark) der har betalt arbejdsmarkedsbidrag ifølge eindkomstregisteret uanset beskæftigelsesomfang. Personer med deltidsbeskæftigelse indgår således også i opgørelsen. Beskæftigelsesoplysningerne foreligger i DREAM på månedsniveau fra januar 2008 til juni Såfremt der er indbetalt arbejdsmarkedsbidrag fra flere job i samme måned, er det udelukkende det job, hvor lønindkomsten/arbejdsmarkedsbidraget er størst, som vil fremgå. Beskæftigelsesopgørelsen er således ikke en opgørelse over fuldtidsbeskæftigelsen i de enkelte kommuner. Beskæftigelsesoplysningerne for de seneste måneder er behæftet med særlig usikkerhed, da efterregistreringer erfaringsmæssigt vil løfte niveauet i de kommende måneder. I udkantskommunerne er udbuddet af stillinger kun pct. af niveauet før krisen Ser man på udbuddet af job i de arbejdsløses jobdatabase, Jobnet, er udbuddet af ledige stillinger på det danske arbejdsmarked sammenlignet med niveauet før krisen også meget lavt. 4

5 Samlet var der på en gennemsnitsdag i 2. kvartal 2014 knap stillinger, mens der før krisen i 2. kvartal 2008 var godt ledige stillinger. Dermed er udbuddet af ledige stillinger kun lidt mere end halvt så stort, som før krisen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udbuddet af ledige stillinger på det danske arbejdsmarked er langt større end det ser ud til at være med Jobnets tal. Udviklingen i Jobnets tal kan dog bruges, som en indikator for, hvordan det går med jobskabelsen herhjemme. Ser man på de enkelte kommuner er der stor forskel på, hvor stort udbuddet er i forhold til før krisen. Generelt er udbuddet af ledige stillinger sammenlignet med før krisen størst omkring de større byer. I Århus er udbuddet af ledige stillinger i Jobnet f.eks. større end det var før krisen, mens det i København er omkring 80 pct. af udbuddet før krisen. I mange udkantskommuner er udbuddet af ledige stillinger dog kun pct. af, hvad det var krisen. Det fremgår af figur 2, som viser et Danmarkskort over, hvor stort udbuddet af ledige stillinger er i de enkelte kommuner sammenlignet med før krisen. Figur 2. Antallet af ledige stillinger i Jobnet i pct. af udbuddet før krisen Udvikling i pct. af udbud før krisen Skagerak Hjørring Frederikshavn (24 kommuner) (25 kommuner) (25 kommuner) (24 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Der ses på udbuddet af ledige stillinger i Jobnet i 2. kvartal 2014 sammenlignet med før krisen (2.kvartal 2008). Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk 5

6 I tabel 3 og 4 kan man se en top-20 og en bund-20 over de kommuner med hhv. højest og lavest udbud af ledige stillinger i Jobnet i forhold til før krisen. Den samlede oversigt over landets kommuner kan ses i tabel B.2. Det laveste udbud af ledige stillinger i Jobnet finder man i Allerød, Jammerbugt samt på Langeland, hvor udbuddet af ledige stillinger i dag er ca. 18½-20 pct. af, hvad udbuddet af ledige stillinger var før krisen. Udbuddet af ledige stillinger ligger over niveauet fra før krisen i Lejre, Høje-Taastrup, Rødovre og Århus. Tabel 3. Antallet af ledige stillinger i Jobnet på en gennemsnitsdag Bund-20 Før krisen For et år siden I dag Stigning sidste år I pct. af udbud før krisen Antal ledige stillinger Pct. Allerød ,7 18,5 Jammerbugt ,0 19,0 Langeland ,0 20,0 Morsø ,1 20,0 Odsherred ,0 21,0 Halsnæs ,7 21,2 Lolland ,3 22,4 Mariagerfjord ,2 22,8 Fredericia ,4 23,0 Favrskov ,8 24,4 Ishøj ,3 24,4 Billund ,0 24,7 Slagelse ,3 25,2 Nordfyns ,5 26,6 Aabenraa ,3 27,4 Nyborg ,2 28,0 Vordingborg ,4 29,4 Rebild ,4 29,6 Bornholm ,4 29,9 Tønder ,0 30,0 Anm: Der ses på udbuddet af ledige stillinger i Jobnet i 2. kvartal 2014 sammenlignet med før krisen (2.kvartal 2008). Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk 6

7 Tabel 4. Antallet af ledige stillinger i Jobnet på en gennemsnitsdag Før krisen For et år siden I dag Stigning sidste år I pct. af udbud før krisen Top-20 Antal ledige stillinger Pct. Lejre ,5 Høje-Tåstrup ,8 103,7 Rødovre ,2 101,9 Aarhus ,1 100,9 Helsingør ,5 98,8 Lemvig ,7 96,8 Samsø ,7 88,9 Sønderborg ,3 87,9 Ikast-Brande ,2 87,7 Lyngby-Taarbæk ,3 87,5 Rudersdal ,6 87,5 Vallensbæk ,5 Ballerup ,4 87,4 Roskilde ,3 80 København ,2 79,5 Dragør ,6 78,3 Gladsaxe ,7 77 Greve ,6 76,9 Frederiksberg ,1 74,4 Odense ,6 73 Anm: Der ses på udbuddet af ledige stillinger i Jobnet i 2. kvartal 2014 sammenlignet med før krisen (2.kvartal 2008). Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk 7

8 Bilag Tabel B.1 Udviklingen i beskæftigelsen Seneste år Pct. Pct. vis forskel til før krise niveau Albertslund -44-0,4-11,9 Allerød 4 0,0-5,7 Assens -3 0,0-11,7 Ballerup 11 0,1-5,2 Billund 39 0,4-5,7 Bornholm ,5-13,6 Brøndby 127 1,0-6,1 Brønderslev -40-0,3-7,8 Christiansø -4-12,0-24,3 Dragør 4 0,1-2,2 Egedal -82-0,4-4,4 Esbjerg 242 0,5-7,5 Fanø -2-0,1-10,2 Favrskov 124 0,6-4,7 Faxe 17 0,1-9,3 Fredensborg -89-0,6-9,2 Fredericia 139 0,7-9,1 Frederiksberg 468 1,0 4,8 Frederikshavn ,7-11,9 Frederikssund 9 0,0-7,8 Furesø 80 0,5-6,1 Faaborg-Midtfyn -9 0,0-10,8 Gentofte 186 0,6 1,5 Gladsaxe 344 1,2 0,4 Glostrup 179 1,9 0,1 Greve 96 0,5-8,7 Gribskov 8 0,0-8,2 Guldborgsund -90-0,4-14,3 Haderslev 113 0,5-11,1 Halsnæs -74-0,6-11,4 Hedensted -31-0,2-7,2 Helsingør 109 0,5-6,3 Herlev 326 2,9-1,3 Herning 164 0,5-6,4 Hillerød 98 0,5-2,3 Hjørring ,7-10,0 Holbæk ,0-9,1 8

9 Holstebro 96 0,4-7,8 Horsens 561 1,6-2,6 Hvidovre 290 1,3-1,4 Høje-Taastrup 220 1,1-7,3 Hørsholm -44-0,5-7,8 I alt ,6-5,1 Ikast-Brande -33-0,2-7,8 Ishøj 206 2,5-8,0 Jammerbugt ,7-9,8 Kalundborg -11-0,1-13,5 Kerteminde 61 0,7-11,8 Kolding 48 0,1-7,6 København ,3 7,7 Køge 350 1,5-5,7 Langeland -34-0,8-17,2 Lejre 11 0,1-9,2 Lemvig -84-1,0-12,1 Lolland ,5-21,1 Lyngby-Taarbæk 130 0,6 0,5 Læsø 0-0,1-19,0 Mariagerfjord -42-0,3-9,3 Middelfart 157 1,1-6,9 Morsø 43 0,6-13,2 Norddjurs 70 0,5-9,4 Nordfyns 2 0,0-11,2 Nyborg 70 0,6-12,5 Næstved 104 0,3-8,7 Odder -32-0,4-8,6 Odense ,6-5,1 Odsherred 68 0,6-11,9 Randers 60 0,2-6,3 Rebild -15-0,1-6,3 Ringkøbing-Skjern -53-0,2-11,4 Ringsted 147 1,1-4,7 Roskilde 178 0,5-4,4 Rudersdal 56 0,3-3,9 Rødovre 68 0,4-2,0 Samsø -27-2,2-16,5 Silkeborg 251 0,7-7,0 Skanderborg -22-0,1-4,6 Skive -22-0,1-11,0 9

10 Slagelse ,4-8,9 Solrød 68 0,7-6,2 Sorø 88 0,8-7,9 Stevns 42 0,5-9,8 Struer ,6-17,4 Svendborg ,8-10,6 Syddjurs ,8-8,6 Sønderborg -24-0,1-12,4 Thisted -82-0,5-12,1 Tønder ,7-13,7 Tårnby 279 1,5-0,3 Vallensbæk 69 1,1 9,3 Varde 68 0,3-7,4 Vejen 147 0,9-6,6 Vejle 306 0,7-4,8 Vesthimmerlands -22-0,2-11,1 Viborg 44 0,1-7,6 Vordingborg ,2-12,7 Ærø -95-4,7-16,9 Aabenraa -23-0,1-11,1 Aalborg 647 0,8-2,2 Århus ,0 1,3 Anm: Der ses på antallet af beskæftigede i kommunerne i 1. kvartal 2014 sammenlignet med beskæftigelsen i 1. kvartal Beskæftigelsen er inddelt efter bopælskommune. Kilde: AE på baggrund af DREAM. 10

11 Tabel B.2. Antallet af ledige stillinger i Jobnet på en gennemsnitsdag Før krisen For et år siden I dag Stigning sidste år I pct. af udbud før krisen Antal Pct. Albertslund ,6 64,8 Allerød ,7 18,5 Assens ,9 59,7 Ballerup ,4 87,4 Billund ,0 24,7 Bornholm ,4 29,9 Brøndby ,9 69,8 Brønderslev ,6 37,7 Dragør ,6 78,3 Egedal ,0 54,2 Esbjerg ,5 31,5 Fanø ,0 25,0 Favrskov ,8 24,4 Faxe ,3 38,2 Fredensborg ,1 36,3 Fredericia ,4 23,0 Frederiksberg ,1 74,4 Frederikshavn ,8 31,4 Frederikssund ,4 41,3 Furesø ,0 67,2 Faaborg-Midtfyn ,3 46,1 Gentofte ,2 36,6 Gladsaxe ,7 77,0 Glostrup ,5 47,8 Greve ,6 76,9 Gribskov ,3 32,8 Guldborgsund ,5 33,5 Haderslev ,2 47,2 Halsnæs ,7 21,2 Hedensted ,0 36,9 Helsingør ,5 98,8 Herlev ,6 66,0 Herning ,6 66,0 Hillerød ,9 59,1 Hjørring ,2 37,1 Holbæk ,0 44,7 Holstebro ,2 51,0 11

12 Horsens ,5 30,9 Hvidovre ,7 47,8 Høje-Tåstrup ,8 103,7 Hørsholm ,0 56,4 Ikast-Brande ,2 87,7 Ishøj ,3 24,4 Jammerbugt ,0 19,0 Kalundborg ,9 41,9 Kerteminde ,5 51,6 Kolding ,6 36,5 København ,2 79,5 Køge ,4 52,0 Langeland ,0 20,0 Lejre ,0 112,5 Lemvig ,7 96,8 Lolland ,3 22,4 Lyngby-Taarbæk ,3 87,5 Læsø ,0 57,1 Mariagerfjord ,2 22,8 Middelfart ,5 41,9 Morsø ,1 20,0 Norddjurs ,9 33,3 Nordfyns ,5 26,6 Nyborg ,2 28,0 Næstved ,8 44,2 Odder ,3 51,1 Odense ,6 73,0 Odsherred ,0 21,0 Randers ,7 39,1 Rebild ,4 29,6 Ringkøbing-Skjern ,0 39,4 Ringsted ,8 36,7 Roskilde ,3 80,0 Rudersdal ,6 87,5 Rødovre ,2 101,9 Samsø ,7 88,9 Silkeborg ,3 46,9 Skanderborg ,1 49,7 Skive ,2 64,2 Slagelse ,3 25,2 Solrød ,1 62,5 12

13 Sorø ,8 62,3 Stevns ,0 42,9 Struer ,0 32,0 Svendborg ,3 55,8 Syddjurs ,8 42,3 Sønderborg ,3 87,9 Thisted ,2 34,6 Tønder ,0 30,0 Tårnby ,5 45,2 Vallensbæk ,0 87,5 Varde ,9 49,2 Vejen ,3 32,1 Vejle ,4 41,0 Vesthimmerland ,1 31,8 Viborg ,6 34,4 Vordingborg ,4 29,4 Ærø ,0 81,8 Aabenraa ,3 27,4 Aalborg ,9 41,5 Aarhus ,1 100,9 Hele landet ,5 55,5 Anm: Der ses på udbuddet af ledige stillinger i Jobnet i 2. kvartal 2014 sammenlignet med før krisen (2.kvartal 2008). Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk 13

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere