Oldenborggade Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oldenborggade 7 7000 Fredericia"

Transkript

1 Oldenborggade Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr Hovedkontor Østre Havnevej Esbjerg Tlf Kolding Egtvedvej Kolding Tønder Ndr. Landevej 2A 6270 Tønder Medlem af TECH SAM gruppen Rådgivende Ingeniører FRI

2 Indhold 1. Resume Indledning Tilstandsvurdering Bygningsdele Tag Ydervægge Døre og vinduer Fundamenter og krybekælder Afløb i jord og bygninger Tekniske anlæg Øvrige bygningsdele Side 1 af 49

3 1. Resume Generelt fremstår bygningerne i en varierende stand. Bygningen trænger til en gennemgribende indv. renovering af alle overflader og tekniske installationer. Derudover bærer bygningen præg af, at stueplan har stået tom i længere tid. Væsentligste bemærkninger til bygningen er fugtproblemer i fundamentet og kælderen. Der henvises til gennemgang af disse bygningsdele for nærmere gennemgang. Af mindre punkter som står over for øjeblikkelig vedligeholdelse kan bl.a. nævnes følgende punkter: Tagsten eftergås Undertag lappes og vindafstivning udbedres Skotrende eftergås Skorstene. Brandtætninger udføres Tagnedløb repareres. Elastiske fuger vinduer repareres. Afskallet puds i gennemgang repareres. Af større punkter som står over for vedligeholdelse/udbedring i den nærmeste periode (0-2 år) kan bl.a. nævnes følgende punkter: Værelser tagrum. Lovliggørelse Udskiftning af tagvinduer, vinduer og døre. Sålbænke og gesimser repareres. Sokkel + trappe gårdside. Renovering og udskiftning af bygningsdel. Krybekælder. Fugtproblematik undersøges nærmere. Afløb spildevand. Der etableres faldstammer og kloak til afledning af spildevand fra håndvaske, køkkenvaske og bad. Vand - og varmeanlæg renoveres. El-anlæg renoveres. Gulve, lofter, køkkener og badeværelser udskiftes og renoveres. Hvis ikke ovenstående punkter vil blive iværksat, vil det medføre en forringelse af bygningen med en øgede omkostninger til renovering til følge. Specielt de større renoveringspunkter bør håndteres inden for en kortere periode. Side 2 af 49

4 2. Indledning Oldenborggade 7 er et ældre byhus i Fredericia. Huset er beliggende inden for den gamle by-vold og tilhører dermed nogle af de ældste huse i Fredericia. Bygningen er indvendigt meget medtaget og mangler generelt en gennemgribende renovering. Bygning Bygningsmassen består af 2 enheder. Stueplan er indrettet til lejlighed uden bad (i BBR registreret som erhverv), 1. sal er indrettet til lejlighed. I bygningen er der loftrum som er er tilset ved gennemgangen. Her er der indrettet to værelser med radiatoropvarmning (ej registreret i BBR). Jf. BBR-meddelelsen er der følgende arealopgørelser på bygningerne ( Bygning Opført 1898 iht. BBR Etage Areal [kvm] Bemærkninger Stue 95 Erhverv 1 sal 105 Bolig Gennemgangen af bygningen er alene foretages ud fra en vurdering af den samlede bygningsmasse og dens installationer. Der er ligeledes ikke foretaget destruktive indgreb, og der er heller ikke foretaget nærmere inspektion af kloak og øvrige installationer i terræn. Nærværende rapport fokuserer desuden alene på den samlede bygningsmasses tilstand, og der tages ikke højde for tidssvarende eller æstetiske forbedringer eller ændringer af bygningen. Side 3 af 49

5 3. Tilstandsvurdering Tilstandsvurderingen er beskrevet bygningsdelsvis og er indskrevet i skema med følgende indhold: Indhold Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Forklaring Beskrivelse af de anvendte materialer, konstruktionsprincipper og lignende. Beskrivelse af hvordan vurderingen er fortaget- fx: Visuel stikprøvekontrol, tegningsgennemgang, destruktiv prøve. Beskrivelse af bygningsdelens tilstand. Det år hvor bygningsdelen er indbygget i bygningen. Oplyst levetid i år. Restlevetiden er det antal år, der forventes at gå, inden bygningsdelen skal udskiftes eller renoveres. Det forudsætter, at bygningsdelen løbende vedligeholdes i restlevetiden. Ud fra restlevetiden og vedligeholds intervaller, beskrives kort anbefaling af tiltag. Side 4 af 49

6 3.1. Bygningsdele Tag Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Tag Røde teglsten på lægter og spær med undertag. Visuel stikprøve udført fra terræn. Generelt er taget på bygningen i fin stand. Dog bør det bemærkes, at enkelte tagsten har vippet sig lidt i bunden og der forventes vedligeholdelse/udbedring af dette. Tagflade mod gade Tagflade mod gård Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Tegltag er oplagt i midten af 90 erne iht. byggesagsarkiv. Teglsten: 50 år Teglsten: ca år Enkelte tagsten tilrettes. Bygningsdel Materialer / Opbygning Tagrum Div. materialer Side 5 af 49

7 Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Visuel stikprøve Loftrumet er generelt i god stand. Det vurderes at der er tilstrækkeligt med ventilation af loftrummene. Træværk/spær vurderes at være i fin stand. Der er i loftrummet indrettet vaskeri og tørresnore. I bygningen bør det undersøge om der er foretaget brandlukning ifm. at skorstenen er blevet nedtaget i tagrum. Der er i tagrum indrettet 2 værelser. Disse må ikke anvendes til beboelse da de ikke er registret i BBR. Skotrende eftergås og udbedes. Vindafstivning udbedres. Enkelte huller i undertag eftergås og udbedres. Bygning Loftrum i bygning Gavl mod øst. Side 6 af 49

8 Hul i undertag Udbedres. Gulv til venstre for trappe. Gulv er nedbrudt. Brædder udskiftes lokalt. Skorsten er sløjfet. Skorsten er sløjfet. Umiddelbart ses der ingen brandlukning i tagrummet, hvilket vurderes som kritisk ifm. brandspredning. Brandlukning kan være udført på de enkelte etager. Dette bør undersøges nærmere. Der er i lejligheden på 1.sal kakkelovn/kamin. Denne bør blændes af, således at den ikke kan anvendes. Side 7 af 49

9 Skotrende mod gård Der kan ses stor lyssprække. Dette medfører indtrængning af fugesne. Der kunne dog ikke ses skader. Loft ved trappeopgang Skunk ved værelser Side 8 af 49

10 Loftrum over værelser Værelse 1 Værelse 2 Side 9 af 49

11 Vindafstivning med lægte Vindafstivning er løs. Vindafstivning udbedres således at den er aktiv. Indbygnings år Ej kendt. Normal levetid - Skønnet rest levetid - Anbefalet tiltag I bygningen bør der foretages brandlukning ifm. at skorstenen er nedtaget. Skotrende, undertag og vindafstivning udbedres. Værelser må ikke anvendes til beboelse. Der skal ansøges om evt. lovliggørelse at disse rum i tagrum såfremt dette kan lade sig gøre. Side 10 af 49

12 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Tagvinduer/karnapper Velux vippevindue Visuel stikprøve Der er kun to vippevinduer og disse vurderes at være nedslidte. Velux vippevindue mod gård Velux vippevindue mod vej Side 11 af 49

13 Vindue Vippevindue fra Velux. Vinduet trænger til gennemgribende vedligeholdelse. Det kan ved tilsynet ikke vurderes om vinduet er utæt eller om fugtskjolder stammer fra et åbentstående vindue, eller skyldes kondens. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Vippevinduer: år Vippevinduer: 0-2 år Vippevinduer bør udskiftes til nye. Side 12 af 49

14 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Tagrende og nedløb Tagrender og nedløb fra tag er udført i zink og stål. Visuel stikprøve Tagrender er generelt udført i zink. Tagrender er funktionelle men de har en begrænset restlevetid. Tagrender modtager spildevand fra lejligheder. Dette forhold behandles under afløb. Tagrender og nedløb i zink. Tagrender og nedløb i zink. Tilslutning køkkenvask Nedløb i zink. Tilslutning køkkenvask. Rør er deformeret. Brønd renses op. Side 13 af 49

15 Nedløb Håndvask og bruser er tilsluttet nedløb. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Tagrender og rør: år Pakninger: 8-10 år Tagrender og rør: 5-15 år Tagrender og nedløb bør skiftes inden for en årrække. Deformerede nedløb bør skiftes og brønde renses for korrekt afvanding. Side 14 af 49

16 3.1.2 Ydervægge Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Tegl vægge Teglsten Visuel stikprøve Facade mod vej fremstår i nogenlunde stand. Dog bør sålbænke og gesims renoveres. Ligeledes bør udvaskede fuger omfuges. Facade mod gård fremstår i nogenlunde stand. Afskallet puds ved gennemgang bør repareres. Bygning Facade mod vej Sålbænk. Sælbænke er nedbrudte. Disse bør renoveres, for at der ikke sker skader på underliggende murværk. Der er udvaskede fuger i et omfang på 0,5 m 2 - Disse bør omfuges. Ydervæggen til krybekælderen er pudset, mens resten af facaden er blank murværk. Side 15 af 49

17 Gesims Der ses revner i pudset gesims. Dette bør udbedres for at hindre skader på nedenstående murværk. Facade haveside Ydervæggen er pudset på havesiden. Sålbænke Sålbænke er nedbrudt. Disse bør renoveres for at der ikke sker skader på underliggende murværk Side 16 af 49

18 Lille vindue køkken stueplan Der ses mindre revne i murværk. Murværk under 1.sal Der ses mindre revne i murværk. Gennemgang til gårdrum. Afskallet puds. Side 17 af 49

19 Afskallet puds. Afskallet puds bør udbedres. Indbygnings år Facade, vej: Nyt murværk men renoveret omkring år 1995 (vurderet årstal) Facade, gårdrum: Originalt murværk, indbygnings år ukendt Normal levetid Teglvæg: ca år Mørtelfuger: år Facadepuds: år Skønnet rest levetid Teglvæg, vej: ca år Teglvæg, gård: ca. 0-5år Mørtelfuger: ca år Facadepuds: 0-5 år Anbefalet tiltag Sålbænke og gesimser renoveres. Udvaskede fuger omfuges. Afskallet puds reetableres. Det må forventes at levetiden på murværket på havesiden har begrænset restlevetid og der må forventes øgede vedligeholdelsesudgifter hertil. Side 18 af 49

20 3.1.3 Døre og vinduer Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Døre og vinduer Træ vinduer med termoglas Visuel stikprøve Generelt er døre og vinder nedslidte og trænger til gennemgribende vedligeholdelse. Flere af glaslisterne bør skiftes. Generelt er den nederste glasliste udført i aluminium og dermed intakt. Det bør vurderes om det er økonomisk rentabelt at vedligeholde vinduerne frem for at udskift disse. Gummifuger omkring vinduer i bygningen er i god stand. Dog bør fuger ved bund af vinduer eftergås og skiftes. Bygning Facade dør Trænger til afrensning og malerbehandling. Vinduer vejside. Side 19 af 49

21 Fugeslip ved bund af vindue. Glaslister og vinduesramme trænger til renovering. Side 20 af 49

22 Port til baggård. Begyndende nedbrydning i bund. Bagdør Træværk er nedbrudt i bund. Dør bør skiftes inden for få år. Vinduer haveside Generelt er vinduer mod gårdrum i bedre tilstand en mod vejside. Det skyldes at de er mindre udsat grundet orienteringen mod nord Indbygnings år Normal levetid Ukendt Vinduer og døre: år Gummifuger: 5-10 år Side 21 af 49

23 Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Vinduer: 0-5 år Gummifuger: 0-2 år Døre og vinduer trænger til gennemgribende vedligeholdelse. Det bør vurderes om det er økonomisk rentabelt at vedligeholde vinduerne frem for at udskifte disse. Gummifuger omkring vinduer mod vejside udskiftes inden for en kortere periode. Side 22 af 49

24 3.1.4 Fundamenter og krybekælder Bygningsdel Fundamenter/sokkel Materialer / Opbygning Alm. pudset sokkel Tilstandsvurderingens omfang Visuel stikprøve Tilstand Generelt er sokkel mod vej side i god stand. Sokkel mod haveside skal renoveres og udskiftes grundet kraftig opfugtning. Sokkel mures om og pudses. Der etableres dræn og drænplader Sokkel ved vejside Udluftning krybekælder Udluftningen er stoppet til. Manglende ventilation kan medføre råd i bjælkelag og gulv. Udluftning renses. Side 23 af 49

25 Sokkel på havesiden Sokkel er nedbrudt grundet opstigende fugt. Sokkelpuds er afskallet og murværk og fuger er nedbrudt. Sokkel mures om og der etableres dræn. Ligeledes renses tagbrønde. Trappe Betontrappe er nedbrudt og beton smuldrer. Denne bør renoveres. Indbygnings år - Normal levetid Fundament: over 80 år Sokkelpuds: år Skønnet rest levetid Fundamenter: år ved vejsiden Fundamenter: 0-1 år ved haveside Side 24 af 49

26 Anbefalet tiltag Sokkelpuds: ca år vej Sokkelpuds: ca. 0-1 år vej Fundamenterne er generelt i fin stand på vejsiden Problemet vedr. fugt i sokkel ved havesiden skal afklares og udbedres. Det vurderes, at der bør etableres dræn og drænplader langs soklen samtidig med at soklen mures om og pudses. Bygningsdel Krybekælder Materialer / Opbygning Indv. teglvægge Tilstandsvurderingens omfang Visuel stikprøve Tilstand Der er krybekælder under bygningen. Dybden er ca. 80 cm. Gulv i stue er udført af bærende bjælker og træbaserede plader. Der er flere steder udført destruktive indgreb af andet firma. Gulv giver efter ved gang på dette. Krybekælder Murpiller til bæring af dæk. Det bemærkes at isolering hænger og fastholdelse af isolering med tråd svigter. Tråd er korroderet. Der er opfugtning i murpille. Side 25 af 49

27 Opfugtet sandlag i krybekælder Det undersøges nærmere hvad dette skyldes. Tærede rør behandles under VVS. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Det er tilsynets vurdering at dette problem bør undersøges nærmere og behandles som særskilt sag. Der er problemer med etagedækket og de murpiller som bærer dette. Isolering hænger igennem og er faldet ned hvorved isoleringsevnen er lig nul. Side 26 af 49

28 3.1.5 Afløb i jord og bygninger Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Afløb i terræn Ukendt Ej udført Stoppet brønd. Tilstand Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Der bør foretages nærmere undersøgelse af den udv. kloak for at kunne belyse dette punkt nærmere. Der kunne på besigtigelsen registreres at brønde var tilstoppede. Side 27 af 49

29 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Afløb i bygningen Afløbsskål og faldstammer og tagnedløb Visuel stikprøve Afløb og faldstammer er nedslidte og ifm. renovering af div. rum med afløb bør der udføres ny afløbsinstallation og nye faldstammer. I dag er afløb fra køkkenvaske, håndvask og bruser ført til tagnedløb. Spildevand ledes direkte ud på rist ved gårdrum. Dette tiltrækker rotter og andre skadedyr. Løsningen er ikke lovlig. Afløb fra køkkenvask, 1.sal. Tilslutning af afløb til tagnedløb slutter ikke tæt. Afløb fra håndvask og bruser, 1.sal Ført til tagnedløb. Side 28 af 49

30 Afløb toilet 1.sal Tilslutning til faldstamme ført under loft ved gennemgang til gårdrum. Toilet til stue Ældre kloset med træk og slip. Håndvask af ældre dato. Det kunne ikke registreres hvortil spildevand er tilsluttet. Side 29 af 49

31 Køkkenvask stue Afløb er tilsluttet tagnedløb. Tætning er udført med PUskum. Ej lovlig. Tilslutning af spildevand til tagnedløb. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt år 0-5 år Afløb og faldstammer er nedslidte og bør renoveres inden for en kortere periode. Spildevand skal tilsluttes nye faldstammer. Side 30 af 49

32 3.1.6 Tekniske anlæg Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Vand- og varmeanlæg Div. materialer Visuel stikprøve Vand- og varmeanlægget er af ældre dato. Systemet er funktionsdygtigt men har en begrænset levetid. Bygningen opvarmes med fjernvarme og radiatorer. Radiatorer 1.sal Side 31 af 49

33 Radiatoranlæg er af ældre dato. Radiator ved stue Side 32 af 49

34 Radiatorer er af ældre dato Radiatorer i loftsrum Radiatorer er af ældre dato. Lodret rør til termostat er meget tæret. Side 33 af 49

35 Rør i krybekælder Rør er meget tærede. Der er fugt på sandlag i krybekælder. Dette tyder på utæt varmeanlæg. Rør i krybekælder har begrænset restlevetid. Rør i gennemgang til gårdrum Fjernvarmeforsyning til 1.sal er ført under etagedæk. Rør er isoleret. Vandmåler 1.sal Måleren måler forbrug til køkkenvask. Afgang efter måler måske til badeværelse men dette kan ikke siges med sikkerhed. Der er ingen måler på varmt brugsvand. Side 34 af 49

36 Vandmåler stue. Måleren måler forbrug til køkkenvask. Der er ingen måler på varmt brugsvand Varmtvandsbeholder i loftsrum Beholder af ældre dato. Der kunne ikke registreres afløb fra evt. sikkerhedsventil. Rør i loftrum er isoleret. Fjernvarmemåler ved stue i trappeopgang. Måleren måler det samlede forbrug i ejendommen. Der er fordampningsmålere på de enkle radiatorer. Varmt brugsvand kan ikke måles. Indbygnings år Ukendt Side 35 af 49

37 Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Varmeanlæg: år Vandanlæg: år Varmeanlæg: 0-2 år Vandanlæg: 2-10 år Det anbefales, at vand- og varmeinstallationer gennemgås nærmere og at store dele af installationen udskiftes, eller at der foretaget en gennemgribende renovering. Foretages der ingen renovering/udskiftning af installationen, må der forventes løbende omkostninger ifm. udskiftning af komponenter. Utætheder på varmerør i krybekælder bør undersøges nærmere. Side 36 af 49

38 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Ventilation Div. materialer Visuel stikprøve Der er naturlig ventilation. Ventilator bad 1.sal Aftræk emhætte 1.sal Aftræk emhætte formodes ført via kanal til rist i ydervæg. Aftræk køkken stueplan Toilet under trappe stueplan. Der ingen aftræk fra toilet. Side 37 af 49

39 Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt, men indbygget i perioder Ingen nødvendige tiltag. Side 38 af 49

40 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand El-anlæg Div. kabler, el-tavler stik Visuel stikprøve El installationen bærer præg af at være indbygget over tid. Der er ældre og nyere installationer i bygningen. Installationerne er desuden udført som både skjulte og synlige installationer. Loftudtag køkken 1.sal Afbryder 1.sal Belysning trapperum Side 39 af 49

41 El tavler trapperepos 1. sal Der mangler fejlstrømsrelæ på den ene tavle iht. stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 8. El indføring med stueplan trappeopgang. Lampeudtag stueplan Side 40 af 49

42 Der hænger løs ledning fra loft uden beskyttelse. Denne fjernes med det samme da den kan være strømførende! Køkken stueplan Der er monteret stikkontakter ført fra lampeudtag. Dette er ikke lovlig. Der er anvendt alm. kabler og ikke installationskabel. Ligeledes er det ikke lovligt at etablere nyt stik fra lampeudtag. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt, men indbygget i perioder El-installationer: år El-installationer: Ca år Kabel fra lampeudtag stue fjernes med det samme grundet evt. spænding! Det anbefales, at der bestilles et el-syn ved en autoriseret elinstallatør for en komplet gennemgang af el-installationen. Side 41 af 49

43 3.1.7 Øvrige bygningsdele Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Indv. gulve Tæpper, vinyl og klinker Visuel kontrol Stue og 1.sal er begge udført med forskellige typer af gulvbelægning. Nogle er mere slidte end andre. Fælles for dem alle er dog, at de vurderes at være nedslidte inden for få år. 1.sal Laminat stue Bad vinyl Entreværelse, laminat Side 42 af 49

44 Soveværelse, laminat Der er forskydning i længdesamling Stue Wc, terrazzo Stue, vinyl Side 43 af 49

45 Værelse, trægulv blandet Værelse og køkken, trægulv og vinyl Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Vinyl: år Laminat: år Trægulv: år Terrazzogulv: år Vinyl: 0-5 år Laminat: 0-5 år Trægulv: 0-5 år Terrazzogulv: 0-5 år Ingen nødvendige tiltag, men det må forventes at der skal foretages renovering af denne bygningsdel inden for få år. Side 44 af 49

46 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Indv. døre Div. døre Visuel kontrol Entredør 1.sal Døre i lejlighed er flere steder demonteret. De kunne ikke findes på stedet. Dør wc 1.sal Entredør stue Side 45 af 49

47 Døre stue Dør pulterrum under trappe stue Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Indvendige døre: år Indvendige døre: 0-5 år Ingen nødvendige tiltag, men dørene fremstår i varieret stand. Dørplader mangler flere steder på 1.sal Side 46 af 49

48 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Indv. lofter Listelofter og pudset loft med stuk Visuel kontrol Loft 1.sal køkken Loft 1.sal soveværelse Stueplan stue Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Ukendt Pudset lofter: år Liste lofter: år Pudset lofter: 0-2 år Liste lofter: 0-2 år Side 47 af 49

49 Anbefalet tiltag Ingen nødvendige tiltag, men det må forventes at der skal foretages renovering af denne bygningsdel inden for få år. Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Køkken og bad Div. materialer Visuel kontrol Køkken og bad på 1.sal er nedslidt og trænger til udskiftning. Køkken 1.sal Bad 1. sal Side 48 af 49

50 Køkken stue Gamle elementer. Ovn er ødelagt. Der er intet bad til stueplan. Kun et toilet under trappen. Indbygnings år Ukendt Normal levetid - Skønnet rest levetid - Anbefalet tiltag Ingen nødvendige tiltag, men det må forventes at der skal foretages renovering af denne bygningsdel inden for få år. Side 49 af 49

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Side 1 af 26 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Besigtigelsesdato: 17.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Skælskørvej 55, 4250 Fuglebjerg 7. juli 2015 H-15-02833-0149 370/1690 Anders Bruun Madsen Som sælger

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

PALUDAN & RAMSAGER ARKITEKTFIRMA ApS Råbrovej 36, 2765 Smørum, tlf Mail: 07 - Forundersøgelse Skenkelsø Mølle EGEDAL KOMMUNE

PALUDAN & RAMSAGER ARKITEKTFIRMA ApS Råbrovej 36, 2765 Smørum, tlf Mail: 07 - Forundersøgelse Skenkelsø Mølle EGEDAL KOMMUNE 07 - Forundersøgelse Skenkelsø Mølle EGEDAL KOMMUNE PALUDAN & RAMSAGER ARKITEKTFIRMA 23.11.2018 1 Bygning: Skenkelsø Mølle Adresse: Maglehøjvej 42, 3650 Ølstykke Møllen Bygningsdele, som skal vurderes:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE

VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE Dronning Olgas Vej 2-2a og Mariendalsvej 1 2000 Frederiksberg UDAREJDET JANUAR 2019 Det anbefales at vedligeholdelsesplanen ajourføres årligt UDFØRT AF AI as Refshalevej

Læs mere

E/F Klerkegade 17 A og B. April E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport

E/F Klerkegade 17 A og B. April E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport E/F Klerkegade 17 A og B April 2012 E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport PROJEKT E/F Klerkegade 17 A og B Vedligeholdelsesrapport E/F Klerkegade 17 A og B Projekt nr. 205806 Dokument nr. 123965191

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

Kongens port 2b 7000 Fredericia

Kongens port 2b 7000 Fredericia Kongens port 2b 7000 Fredericia Tilstandsvurdering maj 2014 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Fax. +45

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Tilsynsrapport Sag: Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet Kunde: Ejerlejlighedsforeningen Belek Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Udgivet Dato: 02.11.2011 Underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT 2 for badeværelser i AB Vesterbrogade 99 Besigtigelsen er foretaget den 19. maj 2015 Rapporten er udført af Søren Ulff-Møller

TILSTANDSRAPPORT 2 for badeværelser i AB Vesterbrogade 99 Besigtigelsen er foretaget den 19. maj 2015 Rapporten er udført af Søren Ulff-Møller TILSTANDSRAPPORT 2 for badeværelser i AB Vesterbrogade 99 Besigtigelsen er foretaget den 19. maj 2015 Rapporten er udført af Søren Ulff-Møller Indledning: I forbindelse med aftale om udførelse af tilstandsrapport

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7172 Oversigt over klagepunkter: 1. Utilstrækkelig tagrumsudluftning. 2. Fugtskjolder udvendig på facademur ved bryggers, bad og soveværelse. 3. Fugtaftegninger på lofter omkring

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: 1960- Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje Dato: 25.01.2014 Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje (ekskl. 4 m 2 skur) Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg N Parklampe

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

TILSTANDSVURDERING STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN

TILSTANDSVURDERING STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING TILSTANDSVURDERING Tilstandsvurdering Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDERVÆGGE... 3 INDERVÆGSOVERFLADER...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Birkemosevej 10, 4293 Dianalund 26. maj 2015 H-15-02034-0172 370-002240 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger G Johs Christoffersen Adresse Menstrup Bygade 5 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 11.10.2015 Udløbsdato 11.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

VOPA I Ejendomsadministration

VOPA I Ejendomsadministration Indholdsfortegnelse! 1.! Stamdata... 5! 2.! Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 5! 3.! Grundlag... 5! 4.! Indledning... 6! 5.! Vurderingskriterier... 6! 6.! Bygningsdelskort og tilstand... 7!

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Fællesskolen Hammelev Sct. Severin

Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Beskrivelse / STED Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Afdeling SSS Varme/ventilation: Udskiftning af hoved ventilations anlægget i Bygning A. D og C. Udskiftning af induktionskabinetter til radiatorer.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Bibliotekvej 39 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-12-07 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1675942 Matr. nr./ejerla 21 B / Hvidovre

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Næssevej 53 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-043109 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 88 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-020396 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7218 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sokkel har kun fået K1 i forhold til K2 i ny rapport. 2. Østgavlens træbeklædning er ikke nævnt og har fået K3 i ny rapport. 3. Læmur er ikke nævnt

Læs mere

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 3 3. Konklusion side 6 4. side 7 5.

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere