BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde København K Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk"

Transkript

1 SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde København K Tlf.:

2 Indhold Indhold... 2 Præsentation af Lokallønsberegneren... 4 Fælles værktøj... 4 Lokale oplysninger... 4 Mulighed for ændringer... 4 Automatisk opdatering... 4 Rapporter... 4 Det kan Lokallønsberegneren ikke... 5 Log in...6 PIN-kode eller Digital Signatur... 6 Åbning af Lokallønsberegneren... 6 Log på med Pinkode... 6 Log på med Digital Signatur... 7 Kom godt i gang... 8 Første gang du er på... 8 Valg af Ansættelsesmyndighed og Kommune... 8 Oprettelse afdelinger... 9 Oprettelse af medarbejder... 9 Perioder... 9 Valg af periode Valg af stilling Ugentligt timetal Erfaringsdato Indtastning af lokale løndele Vedligeholdelse af oplysninger Nyansættelser Fratræden Ændring af timetal Ændringer i lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn Rapporter Lønoversigten Valg af medarbejdere i rapporten Periodevalg Eksport Nye midler og tilløbsmidler Forbehold for fejl og mangler Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 2

3 Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 3

4 Præsentation af Lokallønsberegneren Med lokallønsberegneren kan I få styr på lønudviklingen for de enkelte medarbejdere og medarbejdergruppen som helhed. Lokallønsberegneren kan også vise opgørelser over nye midler til den lokale løndannelse på arbejdspladsen samt tilbagefaldsmidler. Lokallønsberegneren er en videreudvikling af Socialpædagogernes Lønberegner. Og kan anvendes på arbejdspladser, der er omfattet af forbundets overenskomster med KL og Regionernes Lønningsog Takstnævn. Fælles værktøj Lokallønsberegneren er tænkt som et fælles værkstøj for ledelse og TR. Der er umiddelbart ingen grund til, at både ledelse og TR indtaster og gemmer de samme oplysninger. Hvis man vil gøre brug af værktøjet, vil det umiddelbart være smart at aftale, hvem der er ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af oplysningerne i systemet. Lokale oplysninger Brugeren af systemet skal indtaste oplysninger vedrører de lokale forhold. Eksempelvis navn på den ansatte, angivelse af oplysninger om anciennitet, oplysninger om, hvilken stilling den enkelte medarbejder har samt oplysninger om lokalt aftalt løndele. Disse oplysninger gemmes i systemet. Mulighed for ændringer Oplysningerne kan efterfølgende hentes frem og ændres, hvis der til en medarbejder eksempelvis lokalt aftales et nyt funktionstillæg. På samme måde kan der også oprettes nye medarbejdere, hvis en medarbejder holder op og en ny ansættes. Automatisk opdatering Alle centrale oplysninger om eksempelvis grundlønningerne for den enkelte stilling, samt eventuelt centralt aftalt funktions- og kvalifikationsløn ligger på forhånd i værktøjet sammen med lønsatserne. Disse oplysninger vil blive opdateret i takt med, at der sker ændringer. Rapporter Oplysningerne i systemet kan hentes ud i rapporter. I den ene rapport vises en lønoversigt over en eller flere medarbejdere. Brugeren kan vælge om rapporten skal vise lønudviklingen for en længere periode eller om den skal vise et øjebliksbillede for en enkelt måned. Den anden rapport angiver, hvor mange nye midler der tilføres til den lokale løndannelse pr. en 1. april, hvis der central er aftalt nye midler. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 4

5 Det kan Lokallønsberegneren ikke Lønberegneren kan ikke alt. Det er eksempelvis ikke muligt at lave beregninger, der omfatter særydelser som tillæg, lørdagsbetaling og lignende. Endvidere kan den kun foretage beregninger for fastansatte, altså månedslønnet personale. Det er heller ikke muligt for deltidsansatte, der oppebærer tillæg, som ikke reduceres efter ansættelseskvoten, at foretage en eksakt beregning af størrelsen af disse tillæg. Det er tillige således, at Lokallønsberegneren ikke kan håndtere tillæg, der ikke er angivet i 31/ niveau. I disse tilfælde henvises du til, at eksportere data til et Excel regneark, og efterfølgende indtaste de relevante oplysninger, der ikke kan håndteres af Lokallønsberegneren. Det skal desuden bemærkes, at værktøjet alene kan lave beregninger for ansatte i kommuner og regioner, og kun for de grupper, der omfattet af en overenskomst, som forbundet er part. Tip: Hvis du skal beregne et tillæg, der ikke er angivet i 31/ niveau, er det givetvis i den lokale lønaftale angivet på baggrund af det niveau, der var gældende på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. Det dagsaktuelle tal finder du ved at dividere grundbeløbet med den reguleringsprocent, der var gældende på det tidspunkt, der er henvist til i angivelsen af niveauet for tillægget. Efterfølgende skal du gange tallet med den aktuelle reguleringsprocent. Reguleringsprocenterne finder du på SL.DK under løn lønsatser. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 5

6 Log in Anvendelse af værktøjet forudsætter et log in. Det sikrer, at du altid kan vende tilbage til og redigere de oplysninger, du har indtastet i Lokallønsberegneren. Det sikrer naturligvis også, at det kun er dig, der har adgang til de oplysninger, du indtaster i Lokallønsberegneren. Oplysningerne vil være gemt på en server hos Socialpædagogernes Landsforbund. PIN-kode eller Digital Signatur Log in kan ske ved anvendelse af din digitale signatur - hvis du har en sådan - eller ved anvendelse af en Pinkode, som du kan rekvirere i forbundet. Pinkoden kan rekvireres via Du vil efterfølgende modtage koden med posten. Hvis du allerede har en Pinkode til sl.dk, kan den eksisterende anvendes. Bemærk: Kun medlemmer af forbundet kan anvende digital signatur eller rekvirere en loginkode. Hvis du anvender Digital Signatur skal du have denne liggende på den computer, du anvender, når du benytter Lokallønsberegneren. Alternativt skal du have din digitale signatur liggende på en usbnøgle og derfra overføre den til computer, du ønsker at anvende. Pinkoden fra Socialpædagogerne kan du anvende på en hvilken som helst computer, der har adgang til internettet. Åbning af Lokallønsberegneren Du finder en genvej til Lokallønsberegneren Klik på genvejen til Lokallønsberegneren. Du vil herefter blive bedt om at angive loginoplysninger. Log på med Pinkode Hvis du logger på med Pinkode, skal du markere feltet Log på med Pinkode med et museklik. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 6

7 Et nyt skærmbillede vil herefter dukke op. Indtast CPR-nummer og PIN-kode. Klik herefter på OK. Log på med Digital Signatur Hvis du logger på med Digital Signatur, skal du klikke på Log på med Digital Signatur i startbilledet. Herefter logger du på, som til andre tjenester, hvor du anvender din digitale signatur. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 7

8 Kom godt i gang Første gang du er på Første gang du logger på vil Lokallønsberegneren være tom. Du er nu klar til at indtaste oplysninger. Valg af Ansættelsesmyndighed og Kommune Det første du skal gøre er at angive, hvorvidt ansættelsesmyndigheden er en kommune eller en region. Marker hvorvidt, der er tale om en kommunal eller regional arbejdsplads. Herefter skal du angive i hvilken kommune arbejdspladsen geografisk er placeret. Disse valg skal kun foretages første gang du logger på. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 8

9 Oprettelse afdelinger Det næste du skal foretage dig er at oprette en afdeling. Klik på Ny afdeling og navngiv afdelingen i dialogboksen. Tryk herefter på Opret. Proceduren gentages, hvis arbejdspladsen er opdelt i flere afdelingen. Opdelingen i afdelinger betyder, at der kan laves sammenligninger mellem lønninger og lønniveauer i de enkelte afdelinger. Oprettelse af medarbejder Nu kan du begynde oprette og indtaste oplysninger om de enkelte medarbejdere i afdelingen. Klik på Ny ansat, indtast ned ansattes navn, vælg Afdeling og tryk på Opret. Perioder Når medarbejderen er oprettet, kan du begynde at indtaste de oplysninger om medarbejderen, der gør det muligt at få de rigtige beregninger ud af værktøjet. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 9

10 Der kan oprettes en eller flere perioder for en medarbejder. Perioder knytter sig til den enkelte medarbejder. Værktøjet benytter perioder for at kunne registrere, hvornår der efter lokal aftale sker ændringer, der har betydning for den ansattes løn. Der skal oprettes en ny periode for den ansatte, hvis der eksempelvis aftales et ekstra løntrin eller et nyt tillæg i forbindelse med varetagelsen af en bestemt funktion. En periode indeholder alle relevante lønoplysninger om emdarbejderen. Det vil normalt være således, at der kun oprettes en periode, når en medarbejder oprettes første gang. Det vil dog i visse tilfælde være nødvendigt at oprette flere perioder allerede ved oprettelsen af medarbejderen i systemet. Det vil være tilfældet, hvis du vælger at indtaste oplysninger med tilbagevirkende kraft eksempelvis hvis du vælger en periodestart pr. januar 2009 og der i perioden fra januar 2009 og frem til nu er sket ændringer i medarbejderens løn på grund af nye eller bortfald af gamle lokale aftaler. Hvis der ikke er sket ændringer på baggrund af lokale aftaler, kan du fortsat nøjes med at oprette én periode. Se afsnittet om Opret ny periode under hovedafsnittet om Vedligeholdelse af oplysninger. Valg af periode Ved oprettelse en periode skal du vælge start- og slutmåned samt skrive årstal for periodestart og periodeslut. Herefter skal du vælge stilling og indtaste øvrige oplysninger. Bemærk: Du kan først oprette en periode, når du har angivet, hvilken stilling medarbejderen er ansat i. Anvend ved oprettelse af en medarbejder som udgangspunkt det tidspunkt, som lokalønsberegneren angiver for periodeslut (januar 2100). Tidspunktet vil senere kunne ændres. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 10

11 Valg af stilling Du skal nu vælge den stilling, som medarbejderen er ansat i. Valget foretages på et rullepanel, som indeholder de stillingskategorier, der er indeholdt i de overenskomster som forbundet har indgået med KL og regionerne. Ugentligt timetal Det første indtastningsfelt herefter er feltet, hvor du skal indtaste medarbejderens ugentlige timetal. Såfremt du ikke er fuldtidsansat skal du indtaste det antal timer pr. uge, som medarbejderen er ansat til at præstere. Lønberegneren vil herefter reducere lønnen i forhold til dit timetal. Feltet er forudindstillet til 37 timer. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 11

12 Erfaringsdato Feltet anvendes af personer, der er ansat i en stilling, hvor overenskomsten udløser kvalifikationsløn på baggrund af den ansattes anciennitet. Konkret drejer det sig om ansatte i følgende stillinger: Socialpædagoger (basisstillinger) Lærere Værkstedsassistenter Værkstedsassistenter uden relevant uddannelse Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Erfaringsdatoen vil normalt fremgå af lønsedlen. For socialpædagoger, lærere og værkstedsassistenter fastlægges erfaringsdatoen med udgangspunkt i det antal år og måneder, den pågældende har været beskæftiget på baggrund af grunduddannelsen. Hvis man har været uafbrudt beskæftiget, er det således tidspunktet for første ansættelse efter endt uddannelse. Såfremt der har været afbrydelser i ansættelsen p.g.a. eksempelvis ledighed eller arbejde i en periode udenfor området rykkes erfaringsdatoen med det antal måneder og år, som man har været væk fra arbejdsområdet. For værkstedsassistenter uden relevant uddannelse samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere fastsættes erfaringsdatoen med udgangspunkt i den tid den pågældende har været ansat indenfor overenskomstens område. Ved uafbrudt ansættelses, er det således ansættelsestidspunktet, der skal anføres. Feltet Erfaringdato indeholder såvel et valgfelt som et indtastningsfelt. I valgfeltet skal, der vælges en måned for første ansættelse. Endvidere skal der indtastes et årstal, der for alle stillinger, som skal være 1950 eller senere. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 12

13 Indtastning af lokale løndele De resterende indtastningsfelter giver mulighed for indtastning af oplysninger om lokalt aftalte løndele. Grundløn Indtastningsfelterne under Grundløn skal kun anvendes, hvis stillingen Ledere omfattet af lederoverenskomsten er valgt. Den anvendes således ved beregningen af lønnen for ledere vis grundløn er fastsat efter lokal aftale. Det lokalt aftalte grundlønstrin samt et eventuelt lokalt aftalt grundlønstillæg indtastes. Eventuelt tillæg indtastes i 31/ niveau. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 13

14 Lokalt aftalt funktions og kvalifikationsløn I disse felter indtaster du oplysninger om lokalt aftalt funktions- og kvalifikationsløn. Tillæg indtastes i form af årligt grundbeløb i 31/ niveau, eksempelvis kr.. Lønberegneren opdaterer herefter tillægget til nutidskroner. Løntrin indtastes i form af det samlede antal løntrin, der lokalt er aftalt udover grundlønnen og eventuel centralt aftalt kvalifikationsløn, eksempelvis 1, 2, 3, 4 etc. Diverse tillæg Såfremt medarbejdere oppebærer Udligningstillæg eller Overgangstillæg, skal du indtaste det antal løntrin, som du oppebærer, udover stillingens grundløn og eventuel centralt aftalt kvalifikation. Tip: Overgangstillæg oppebæres af visse ansatte, der var ansat ved overgangen til ny løn i 1998, og som fortsat er ansat i samme stilling på samme arbejdsplads eller ved samme arbejdsgiver. Udligningstillæg oppebæres typisk af ansatte, der ved overgang fra ansættelse i et amt til ansættelse i en kommune i forbindelse med opgave- og struktur reformen, er overgået til en ny stilling med lavere grundløn. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 14

15 Gem og luk Du kan nu gemme de indtastede periodeoplysninger om den enkelte medarbejder. Klik på Opret som ny. Herefter kan du klikke på Luk. Når en periode er oprettet vil det fremgå af skærmbilledet Administrer ansat. Tip: Såfremt du sidder med alle relevante oplysninger om en medarbejder kan du oprette den pågældende i systemet på under 2 minutter. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 15

16 Vedligeholdelse af oplysninger Der vil være behov for at ændre i de oprindeligt indtastede oplysninger om medarbejderne hvis der ansættes en ny medarbejder, en medarbejder fratræder, der sker ændringer i en medarbejders timetal, der sker ændringer i de lokale aftale om funktions- og kvalifikationsløn til den enkelte medarbejder, herunder eventuelt bortfald af funktionsløn. Øvrige oplysninger i værktøjet vedligeholdes automatisk. Det vil sige, at alle centralt aftalt ændringer, eksempelvis i lønsatser, centralt aftalte grundlønsforbedring, der aftales ved overenskomstforhandlingerne automatisk opdateres af forbundet. Nyansættelser Nye medarbejdere oprettes i systemet som beskrevet i afsnittet Oprettelse af medarbejder (se side 9). Som periodestart vælges den første hele måned, hvor medarbejderen er ansat. Fratræden Såfremt en medarbejder fratræder sin stilling, skal der indføjes en måned og et årstal for Periodeslut. Log på Lokallønsberegneren. Klik på navnet på den medarbejder, der stopper, og vælg den sidste hele måned, hvor den pågældende er ansat og skriv årstallet, hvor han/hun fratræder. Afslut ved et klik på Ret. Tip: Du skal ikke slette medarbejderen, men benytte Ret-knappen. Hvis du sletter medarbejderen fra dit system vil værktøjet ikke kunne lave rigtige beregninger af nye midler til lokalløn og opgøre tilbagefaldsmidler korrekt. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 16

17 Ændring af timetal Såfremt en medarbejder går op eller ned i tid, skal der indtastes nye oplysninger i Lokallønsberegneren. Der skal oprettes en ny periode for medarbejderen og der skal indtastes nye oplysninger om slutperiode for de oplysninger, der allerede er indtastet med udgangspunkt i det oprindelige timetal. 1. Log på Lokallønsberegneren. Klik på navnet på den medarbejder, der får ændret sit timetal og klik på den allerede eksisterende periode. Vælg herefter den sidste hele måned, hvor den pågældende er ansat på det oprindelige timetal i periodeslut og skriv det relevante årstallet. Afslut ved et klik på Ret. 2. Bliv i skærmbilledet Administrer ansat. Angiv i Fra periodestart den måned, der følger efter den måned, du lige har angivet som i periodeslut som nævnt ovenfor. Husk også at ændre årstallet, hvis der er behov for det. Angiv herefter sluttidspunkt for den nye periode (anbefalet januar 2100). 3. Nu skal du ændre tallet i Ugetimer til det nye tal. Klik herefter på Opret som ny. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 17

18 Ændringer i lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn Hvis der aftales nye trin eller tillæg til medarbejder lokalt, skal der også indtastes nye oplysninger i Lokallønsberegneren. Det samme gælder, hvis en medarbejder mister lokalt aftalt funktionsløn, fordi funktionen falder væk. På samme måde, som ved ændringer i timetal, skal der oprettes en ny periode for medarbejderen, og der skal indtastes nye oplysninger om slutperiode for de oplysninger, der allerede er indtastet med udgangspunkt i det oprindelige timetal. 1. Log på Lokallønsberegneren. Klik på navnet på den medarbejder, der får ændret sit timetal og klik på den allerede eksisterende periode. Vælg herefter den sidste hele måned, hvor den pågældende er ansat med de oprindeligt angivne lønoplysninger i periodeslut og skriv det relevante årstallet. Afslut ved et klik på Ret. 2. Bliv i skærmbilledet Administrer ansat. Angiv i Fra periodestart den måned, der følger efter den måned, du lige har angivet som i periodeslut som nævnt ovenfor. Husk også at ændre årstallet, hvis der er behov for det. Angiv herefter sluttidspunkt for den nye periode (anbefalet januar 2100). Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 18

19 3. Nu skal du ændre oplysningerne om de lokalt aftalte løndele for medarbejderen i overensstemmelse med de nye aftaler. Det kan ske i indtastningsfelterne under Grundløn (kun ansatte omfattet af lederoverenskomsten med KL), Lokalt aftalt kvalifikationsløn og Lokalt aftalt funktionsløn. Når disse ændringer er indtastet, skal du klikke på Opret som ny. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 19

20 Rapporter På baggrund af de oplysninger, du har indtastet, kan du hente 2 rapporter: En lønoversigt En opgørelse af nye midler til lokal løndannelse og tilbagefaldsmidler pr. en 1. april Lønoversigten I lønoversigten kan du hente lønoplysninger om en enkelt medarbejder, medarbejderne i en afdeling eller samtlige medarbejdere omfattet af en af Socialpædagogernes overenskomster med kommuner eller regioner. Forudsætningen er naturligvis, at du har indtastes de nødvendige oplysninger i lokallønsberegneren om de pågældende medarbejdere. Oplysningerne kan hentes for en enkelt måned eller for en længere periode, eksempelvis et kalenderår. I lønoversigten er lønnen opdelt i: Samlet løn Centralt aftalt løn Lokale løndele Samlet pension Pension af lokale løndele Lokale løndele i procent af samlet løn (inkl. pension) Samlet løn inkl. pension. De opdelte løn- og pensionselementer sammenlægges både for den enkelte og for de forskellige stillingskategorier og endelig for alle ansatte, som du har valgt skulle indgå i beregningen. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 20

21 Med henblik på anvendelse af Lokallønsberegneren til budgetstyring, genererer den også en sammentælling, der inkluderer udgifterne til den særlige feriegodtgørelse. Valg af medarbejdere i rapporten Du kan vælge om alle medarbejdere, som du har indtastet oplysninger om skal medtages i rapporten. Alternativt kan du vælge en enkelt medarbejder, en bestemt overenskomstgruppe eller en bestemt afdeling. Som udgangspunkt er Lokallønsberegneren indstillet til at medtage samtlige med arbejdere i beregningen. Hvis der er medarbejdere, der ikke skal med i beregningen, skal du fjerne markeringen ud for de medarbejdere, du ikke ønsker medtaget i beregningen. Markeringen fjernes ved et enkelt klik med musen i markeringsfeltet ud for medarbejderen. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 21

22 Periodevalg Lønoversigten er indstillet til at lave beregningen for den aktuelle måned, men du kan vælge at få lavet beregningen for en længere periode eksempelvis et kalenderår. På den måde vil du kunne få overblik over lønudviklingen over en længere periode. Vælg start- og sluttidspunkt for den ønskede periode i rullepanelerne Fra måned og Til måned. Klik nu på Lønoversigt. Herefter vil beregningerne automatisk blive genereret. Tip: Hvis der er valgt en lang periode og/eller, der er mange ansatte på arbejdspladsen, vil beregningerne blive fordelt på flere sider. Lokallønsberegneren vil selv angive, hvis beregningerne er fordelt på flere sider. Du vil kunne bladre mellem siderne ved brug at klikke på piletasterne. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 22

23 Eksport Beregningen kan eksporteres til enten en PDF-fil eller til et EXEL-regneark. Når du har foretaget beregningen skal du blot vælge, hvilket format, du ønsker, at få resultatet vist i. Herefter klikker du på Eksport : Efter eksport til ret regneark, kan du eksempelvis tillægge oplysninger om særydelser og forventet overarbejde. På den måde kan du få et helt præcist billede af den forventede indtægt. Nye midler og tilløbsmidler Den anden rapport som Lokallønsberegneren kan generere indeholder en opgørelse af Ny midler til lokal løndannelse samt tilbageløbsmidler. Midlerne opgøres pr. 1. april. Vælg årstal for opgørelsen og klik på Ny midler. Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 23

24 Nye midler til lokal løndannelse beregnes efter den formel, der aftalt i Fælles aftalen om lokal løndannelse. Opgørelsen sker på baggrund af lønnen til samtlige medarbejdere, der oprettet i Lokallønsberegneren i maj måned det foregående år. Den viser naturligvis kun noget, hvis der centralt aftalt udmøntning af nye midler. Tilbageløbsmidler opgøres for hver stillingsgruppe. Der vil fremkomme et beløb under tilbageløbsmidlerne, hvis der indenfor det seneste år, har været en eller flere måneder, hvor der er udbetalt flere lokale lønmidler (inkl. pension og særligferiegodtgørelse af de lokale lønmidler) end i marts. Ved opgørelse af beløbet tages der højde for eventuelle procentstigninger i perioden. Der vil kunne fremkomme et beløb i under tilbageløbsmidler, hvis en medarbejder, der oppebærer mange lokalt aftalte lønmidler, erstattes af en ny medarbejder, der får mindre i lokalt aftalt løn. Der vil også fremkomme et beløb, hvis en medarbejder mister et funktionstillæg i perioden, fordi funktionen ophører eller fordi tillægget har været midlertidigt. Der vil dog ikke fremkomme et beløb, hvis midler der frigivet, som nævnt ovenfor, er blevet anvendt til andre medarbejdere indenfor stillingskategorien. Data fra rapporten Nye midler kan eksporteres til et regneark eller til en PDF-fil. Forbehold for fejl og mangler Lokallønsberegneren indeholder rigtigt mange informationer og beregninger. Vi har også testet den, men vil ikke garantere, at der ikke kan forekomme fejl og mangler. Falder du over en fejl, så send en mail til Brugervejledning Socialpædagogernes Lokallønsberegner Side 24

SOCIALPÆDAGOGERNES LØNBEREGNER

SOCIALPÆDAGOGERNES LØNBEREGNER SOCIALPÆDAGOGERNES LØNBEREGNER BRUGERVEJLEDNING Indhold Det kan Lønberegneren... 3 Det kan Lønberegneren ikke... 3 Valg og indtastninger, som du skal foretage... 4 Ansættelsesmyndighed - Kommune eller

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Oprettelse af Nyansat (ikke ansat hos HE Vest i forvejen) Ny medarbejder (ansat hos HE Vest i forvejen)

Oprettelse af Nyansat (ikke ansat hos HE Vest i forvejen) Ny medarbejder (ansat hos HE Vest i forvejen) Oprettelse af Nyansat (ikke ansat hos HE Vest i forvejen) Ny medarbejder (ansat hos HE Vest i forvejen) Når du skal oprette en ny medarbejder i lønsystemet, skal du åbne SD Personaleweb. 1. Tryk på menupunktet

Læs mere

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo)

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Vejledning HR-centret 14.10.2014 Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Ansættelse på timeløn kan ske, når ansættelsen varer under 1 måned og skal ske når timetallet er under 8 timer

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Vejledning Lønberegningsprogram Side 1 SL Midtsjælland 2015 Version 9. februar 2016

Vejledning Lønberegningsprogram Side 1 SL Midtsjælland 2015 Version 9. februar 2016 Vejledning Lønberegningsprogram Side 1 Indhold: A. Indtastning af alle medarbejdere og deres løndata... 2 1. Indtast arbejdsplads... 3 2. Indtast/kontroller reguleringssats... 3 3. Indtast alle medarbejdere

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt) Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: 0045 4913 6500 Fax. 0045 4913 6540 E-mail: Mail@metrologic.dk WWW. Metrologic.dk Version: 1 2005 Q-DAS GmbH, - Metrologic

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

ØKONOMIOVERBLIK - kom godt i gang

ØKONOMIOVERBLIK - kom godt i gang ØKONOMIOVERBLIK - kom godt i gang ØKONOMIOVERBLIK - KOM GODT I GANG Du skal nu i gang med at udfylde dit økonomioverblik. Det er heldigvis nemt. For at komme godt i gang, anbefaler vi, at du har forberedt

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG UNDERSTØTTELSE

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Forord Denne guide hjælper dig til at komme hurtigt i gang med at bruge Elevplansværktøjet. Elevplansværktøjet er et webbaseret

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S Brugervejledning GALLERIET Mikro Værkstedet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SØG I GALLERIET. s. 2 1.1 Fritekstsøgning... s. 3 Bladre. s. 4 Gode råd til fritekstsøgning.... s. 4 Avanceret søgning.. s. 4 Søgning

Læs mere

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Når du slår Netstambogen op på Internettet, får du dette billede: For dem, der ikke er velbevandret i spansk, så kan man vælge den engelske udgave.

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Lokal løn. Lokal løn - baggrund

Lokal løn. Lokal løn - baggrund Lokal løn Lokal løn baggrund og krav ved OK 15 Projekt i OK 15 perioden om lokal løndannelse Nyt bilag om økonomisk råderum Løn- og personaleudvikling i perioden med lokal løn dbio s regneark til lokal

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale

Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Telefon 45 12 13 14 www.danskebank.dk 17843 2015.11 A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale 1 2 Administration af MobilePay

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Kursisten sender elektronisk til vejleder og til uddannelseskonsulenten: En opgave inklusiv godkendelsesskema (bilag 5, findes

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere