KURSUS. Businesskurser Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS. Businesskurser 2016. Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS"

Transkript

1 Businesskurser 2016 KURSUS ADMINISTRATION PERSONLIG UDVIKLING LEAN SALG TURISME MATEMATIK FØRSTEHJÆLP SPROG IT ØKONOMI OG REGNSKAB - for dig, der vil og kan Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

2 ESNORD KURSUSCENTER Velkommen til Esnord Kursuscenter Nordsjællands uddannelsescentrum for efteruddannelse Hvert år kompetenceudvikler vi mere end kursister. Og det er ikke tilfældigt, at så mange vælger Esnord Kursuscenter. På Esnord opkvalificerer vi medarbejdere, så vi bidrager til et fagligt kompetent arbejdsmarked, der medvirker til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Viften af kurser er bred. Du kan vælge kurser der giver formel kompetence (AMU), og særligt udviklede kurser, der er tilpasset din virksomhed. Vores faguddannede professionelle undervisere og øvrige personalet er altid klar til at give dig en god oplevelse. Rigtig god læselyst. Vi glæder os til at møde dig. Er du ansat/arbejdssøgende: Alle kan deltage på kurserne, og for ufaglærte eller faglærte på AMU-kurserne, betales kun et deltagergebyr for kurset, uanset hvilket kursus der vælges. Hvis du er arbejdssøgende skal dit lokale jobcenter godkende din deltagelse, og betale for kurset. Er du arbejdsgiver: AMU kurserne betales gennem undervisningsministeriet, hvis dine medarbejdere er ufaglærte eller faglærte. Der betales kun et mindre deltagergebyr, og en del af lønnen refunderes via VEUgodtgørelse. Medarbejdere med en videregående uddannelse kan også deltage. Her betales kursets pris og der kan ikke refunderes VEUgodtgørelse. 2

3 INDHOLD Kurser ADMINISTRATION 4 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 4 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 4 Kvalitetsudvikling af den administrative funktion 4 Mål og strategier for administrative medarbejdere 5 Referat- og notatteknik 5 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 5 Tekster på papir - formulering og opbygning 5 Virksomhedens sprogpolitik i praksis LEAN 6 5S modellen 6 Forandringsprocesser 6 Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere 6 Lean i administrative funktioner 7 Leankortlægning af værdistrømme i administrationen 7 Lean kørekort 7 Lean support 7 Optimering ved 5S af den administrative funktion 7 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder 8 SMED Omstillingseffektivisering 8 Tavlemøder 8 Udvikling af sikkerhedskultur PERSONLIG UDVIKLING 8 Kommunikation og dialog 9 Konflikthåndtering 9 Kunde / leverandørforhold 9 Kundeservice 9 Mentoruddannelsen 9 Personlig udvikling - til arbejde og uddannelse 10 Præsentationsteknik SALG 10 Salgsteknik 10 Sidemandsoplæring 10 Uddannelses- og jobplan 10 Værdibaserede arbejdspladser 11 Fastlæggelse af mål ved personligt salg 11 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 11 Kundeservice i detailhandelen 11 Personligt salg - kundens behov og løsninger 11 Reklamationshåndtering 12 Salgsledelse 12 Salgsplanlægning i detailhandelen MATEMATIK 12 Matematik SPROG 13 Engelsk Basic 13 Engelsk Advanced FØRSTEHJÆLP 13 Introduktion til førstehjælp på jobbet TURISME 14 Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen 14 Kulturafstemt kommunikation i salg og service 14 Kunderådgivning i rejsebranchen - outgoing 14 Målrettet mersalg i turist- og rejsebranchen 15 Rådgivning til turister i Danmark - incoming 15 Udvikling af oplevelsesprodukter 15 Værdibaseret turisme IT 15 Brug af pc på arbejdspladsen 15 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 15 Tastaturbetjening ved brug af 10-finger system 16 Anvendelse af elektroniske arbejdsrum på job 16 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling 16 Elektronisk korrektur med PDF 26 Forretningsforståelse af nøgletal i it systemer 26 Integration af data mellem adm. it systemer 17 Samarbejde om dokumenter TEKSTBEHANDLING 17 Indskrivning og formatering af mindre tekster 17 Opstilling og layout i tekst 17 Fletning af dokumenter 17 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 18 Anvendelse af etb til administrative opgaver 18 Håndtering og strukturering af længere tekster 18 Standardisering af virksomhedens dokumenter 18 Brug af grafik i tekstbehandling INTERNET 19 til jobbrug 19 Effektiv anvendelse af og kalendersystemer 19 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 19 Informationssøgning på internettet DATABASER 20 Oprette brugerflader og udskrift i databaser 20 Oprettelse af database til jobbrug REGNEARK 20 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 20 Design og automatisering af regneark 21 Anvendelse af store datamængder 21 Præsentation af tal i regneark 21 Anvendelse af pivot-tabeller 21 Anvendelse af regneark til statistik PRÆSENTATIONSPROGRAMMER 22 Præsentationsprogrammer ØKONOMI 22 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 22 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 22 Controlling af kreditorer, indkøb og lager 23 Controlling af omkostninger og investeringer 23 Controlling af salg og debitorområdet 23 Daglig registrering i et økonomisystem 23 Debitorstyring 24 Kontering af køb, salg og drift af biler og ejendom 24 Konteringsinstrukser 24 Kontoplaner og virksomhedens registreringsbehov 24 Kreditorstyring 25 Likviditets- og balancebudgettering 25 Opstilling og analyse af årsregnskabet 25 Personalejura i lønberegningen 25 Lønberegning og lønrapportering 25 Placering af resultat- og balancekonti 26 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 26 Regnskabsafstemning i forbindelse med årsafslutningen 26 Resultatbudgettering 26 Udarbejdelse af budgetkontrol 27 Udarbejdelse af standardomkostningskontrol 27 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 27 Økonomistyring af lageret 27 Årsafslutning af bogholderiet 3

4 ADMINISTRATION ARBEJDSPLANLÆGNING I DEN ADMINISTRATIVE FUNKTION AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har administrativt arbejde som hoved- eller bibeskæftigelse. Relevante planlægningsværktøjer og -metoder Sagsbehandling, disponering og kontrolopgaver Beskrive opgaver Justere i planlægning, tildeling og prioritering Planlægningsværktøjer og -metoder KOMMUNIKATION/FEEDBACK I DEN ADMINISTRATIVE FUNKTION Varighed: 22 dage AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt. Rammer og strategi for forskellige samtaletyper Sprogbrug tilpasset formål Kropssprog Aktiv lytning Spørgeteknikker Konstruktiv feedback KVALITETSUDVIKLING AF DEN ADMINISTRATIVE FUNKTION AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du arbejder med kvalitet og kvalitetsudvikling. Kvalitetskrav Kvalitetsforbedringer og -udvikling Kvalitetskrav og -principper i kvalitetsstyring Kvalitetsudviklingsværktøjer MÅL OG STRATEGIER FOR ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har administrativt arbejde som hoved- eller bibeskæftigelse. Nedbryde organisationens overordnede mål til handlingsorienterede delmål Vurdere konsekvens for eget arbejde Strategier for målopfyldelse 4

5 ADMINISTRATION REFERAT- OG NOTATTEKNIK AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du arbejder med funktioner som omfatter notat- og referatopgaver. Anvendelse af forskellige notatteknikker Uddrage det væsentligste fra møder og samtaler i forhold til opgaven og målgruppen Opstille og udarbejde notater og referater Planlægge referattagning i forhold til mødetyper Referentens aktive rolle SKRIFTLIG KOMMUNIKATION SPROG OG SPROGBRUG AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du arbejder med skriftlig kommunikation. Retskrivning og grammatik Formulere forståelige og målrettede tekster Kilder til sproglig udvikling TEKSTER PÅ PAPIR FORMULERING OG OPBYGNING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du arbejder med eller ønsker at arbejde med skriftlig kommunikation. Tekster til intern og ekstern brug Afpasning af sprog efter målgrupper og virksomhedens sprogpolitik Opsætning af skabeloner VIRKSOMHEDENS SPROGPOLITIK I PRAKSIS AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du arbejder med ekstern og intern skriftlig kommunikation, som skal være i overensstemmelse med virksomhedens sprogpolitik. Rammer for skriftlig kommunikation Sprogpolitikkens styrkelse af virksomhedens image Udvikling og vedligeholdelse af sprogpolitik 5

6 LEAN 5S MODELLEN AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Du gennemgår 5S-konceptets fem trin i teori og øvelser: Sorter System i tingene Systematisk rengøring Standardisér Selvdisciplin FORANDRINGSPROCESSER AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Du får forståelse for din egen rolle i en forandringsproces og lærer at deltage aktivt i organiseringen af arbejdsgange og nye processer. Hvordan reagerer jeg på forandringer. Hvordan håndterer jeg forandringer. Individuelle styrker. Personlige motiver. FORRETNINGSFORSTÅELSE FOR PRODUKTIONSMEDARBEJDERE AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Personer, der opfylder AMUlovensbestemmelser om målgrupper. Grundlæggende forretningsforståelse i forbindelse med operatøropgaver i produktionen. Faktorer, der påvirker en virksomheds økonomi i en globaliseret verden. En virksomheds forretningsmodel og dens forskellige bestanddele. LEAN I ADMINISTRATIVE FUNKTIONER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Personer, der opfylder AMUlovensbestemmelser om målgrupper. Anvendelse af simple lean værktøjer, fx afdække spild, og vælge arbejdsprocesser, der er velegnet som udgangspunkt for en optimering. Betydningen af at iværksætte lean-processer i egne administrative arbejdsfunktioner. Egnede lean-værktøjer som udgangspunkt for en optimering. 6

7 LEAN LEANKORTLÆGNING AF VÆRDISTRØMME I ADMINISTRATIONEN AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere med administrativearbejdsopgaver. Kortlægge værdistrømme Værdistrømsanalyse Effektivisere arbejdsprocesser Optimering af indsatsområde LEAN KØREKORT LEAN SUPPORT AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Teori omkring planlægning af Lean Workshops Praktiske eksempler på support ifm. udfyldelse af KAIZEN opgaver Praktiske eksempler på facilitering og support af forbedringstiltag og projekter Anvendelse af værktøjer til kommunikation og præsentation. Varighed: 10 dage AMU-kursusnummer: Produktionsoptimering for operatører Lean værktæjsanvendelse for operatører Systematisk problemløsning for operatører Lean support i produktionen Deltagerprofil: Personer, der opfylder AMUlovensbestemmelser om målgrupper. Lær værktøjer bl.a. fra De 5 Leanprincipper, De 7 Spildformer og Kaizen. Anvendelse af Lean værktøjer Datafremstilling og projektstyring Årsag-virkningsdiagram og handlingsplan Analyse, vurdering og prioritering af produktionstekniske problemstillinger Teori omkring planlægning af Lean OPTIMERING VED 5S AF DEN ADMINISTRATIVE FUNKTION AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Personer, der opfylder AMUlovensbestemmelser om målgrupper. Analyse af administrative arbejdsgange Optimeringsproces Leanværktøjet 5S SIKKER ADFÆRD I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Du lærer en funktionel model for adfærdsregulering. Du bliver i stand til at gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd, herunder at give konstruktiv feedback. 7

8 LEAN PERSONLIG UDVIKLING SMED OMSTILLINGSEFFEKTIVISERING UDVIKLING AF SIKKERHEDSKULTUR AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Metode til kortlægning af omstillingstider i indre og ydre omstillinger. Tilvejebringelse af værktøjer, op- og nedspænding i fixturer. samt organisering af hjælpeværktøjer Modeller til optimering af omstillingstid fra indre til ydre tid gennem arbejdsplads-organisering, enkle metodeændringer og småinvesteringer. TAVLEMØDER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere der anvender tavlemøder til planlægning af arbejdet. Opbygning af tavlemiljø. Planlægning, målopfølgning, forbedringer samt vedligehold af tavlemøder. Kommunikation og feedback ved tavlemøder. Rolle og ansvar omkring tavle og forbedringsarbejdet. AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Sikkerhedskultur som en del af kulturen på en arbejdsplads. Afdækning af barrierer for mere sikker adfærd i en virksomhed. Beskrivelse og analyse af sikkerhedskultur. Udformning af handleplan. KOMMUNIKATION OG DIALOG Varighed: 3 dage AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Grundlæggende kommunikation og kommunikativ adfærd. Perception og verdensbilleder Positiv dialog. Rettigheder og forpligtelser i samspillet mellem mennesker. Selvtillid, selvforståelse og personlige barrierer. 8

9 PERSONLIG UDVIKLING KONFLIKTHÅNDTERING Varighed: 3 dage AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere, der ønsker at kunne håndtere og nedtrappe konflikter på arbejdspladsen. Typer af konflikter. Effektiv contra ineffektiv kommunikation. Passiv adfærd og følelser. Faktorer, der udvikler og forebygger stress. Konflikt op- og nedtrapning. Ikke voldelig kommunikation. KUNDE / LEVERANDØRFORHOLD AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Hvad er kunde-og leverandørforhold. Personlige og faglige ressourcer. Information og kommunikation. Grænseflader til interne og eksterne kunder og leverandører. KUNDESERVICE Varighed: 3 dage AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Kundeadfærd. Kundekategorier. Salgspsykologiske metoder. Firmapolitik. MENTORUDDANNELSEN Varighed: 5 dage AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har god erfaring i dit job og er godt hjemme i din virksomheds historie, værdier og kultur. Du indgår frivilligt i rollen, men savner redskaber til at virke som mentor for en ny kollega eller elev. Mentorens mange roller. Aktiv lytning, feedback, coaching og sparring. Motivation og konflikthåndtering. Forskellige måder at kommunikere og lære. PERSONLIG UDVIKLING - TIL ARBEJDE OG UDDANNELSE Varighed: 5 dage AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Undervisningen tager udgangspunkt i dine egne erfaringer og problemstillinger. Opstilling af mål for egen kvalificering. Håndtering af udviklingssamtale. Takling af situationer hvor der er modstand. Hvad fremmer og hæmmer præcis kommunikation. 9

10 PERSONLIG UDVIKLING SALG SIDEMANDSOPLÆRING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Kurset henvender sig til dig, der foretager sidemandsoplæring. PRÆSENTATIONSTEKNIK Læringsstile og kompetencer. Oplæringsmetoder og oplæringsmaterialer til sidemandsoplæring. Kommunikation, herunder spørgeteknik, aktiv lytning og feedback. Varighed: 3 dage AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Kommunikation og målgrupper. Præsentationsteknikker og værktøjer, herunder AV-midler. Egen performance. Give og modtage feedback. SALGSTEKNIK AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du skal varetage salgsopgaver og kundekontakt. Kundetyper og kundekontakt. Salgsteknikker. Afslutning af salget. UDDANNELSES- OG JOBPLAN AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Et arbejdsmarked i konstant forandring. Præsentation af dine kompetencer. Brancheskift og hvad det kræver. Er alle dine potentialer i spil? VÆRDIBASEREDE ARBEJDSPLADSER AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Indsigt i et værdibaseret ledelsesgrundlag. At medvirke til at udvikle et værdigrundlag. At fungere som værdiagent samt kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde. 10

11 SALG FASTLÆGGELSE AF MÅL VED PERSONLIGT SALG AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Salgs- og servicemedarbejdere i detailvirksomheder. Mål for personligt salg. Opfølgning på mål. Videndeling. KONFLIKTHÅNDTERING FOR SALGSMEDARBEJDEREN AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Salgs- og servicemedarbejdere i detailvirksomheder. Konflikthåndteringsteknikker. Kropssprogets betydning. Konstruktive kommunikationsværktøjer. Teknik til konflikter, der ikke umiddelbart kan løses. PERSONLIGT SALG - KUWNDENS BEHOV OG LØSNINGER Varighed: 3 dage AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Salgs- og servicemedarbejdere i detailvirksomheder. Kundekontakt. Salgsteknikker. Efterservice. Klagebehandling i forhold til gældende lovgivning. REKLAMATIONSHÅNDTERING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Salgs- og servicemedarbejdere i detailvirksomheder. Forbrugerrettigheder ved køb af varer. Håndtering af reklamation fra kunden. KUNDESERVICE I DETAILHANDELEN AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Salgs- og servicemedarbejdere i detailvirksomheder. Kundeservice ud fra butikkens profil og koncept. Målgruppens forventninger. Den gode indkøbsoplevelse. Kundeservicens betydning. 11

12 SALG MATEMATIK SALGSLEDELSE MATEMATIK Varighed: 3 dage AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Ledere, der arbejder med salgsledelse. Opstille salgsmål. Metoder til at fremme sælgerens motivation. Optimering af målopfyldelse. Nedbrydning af mål til operationelle aktiviteter. Vurdere effekt af forskellige salgsmetoder. SALGSPLANLÆGNING I DETAILHANDELEN Varighed: 5 dage AMU-kursusnummer: Grundlæggende faglig matematik Grundlæggende faglig regning Deltagerprofil: Ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende matematik og regning. De 4 regningsarter. Brug af lommeregner og computer til regning. Procentregning, brøker og forholdsregning. Geometri, areal og rumfang. Diagrammer, formler og ligninger. AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Salgs- og servicemedarbejdere i detailvirksomheder. Samarbejde med kolleger. Planlægning af det daglige salgsarbejde. Butikkens overordnede profil. 12

13 SPROG FØRSTEHJÆLP ENGELSK BASIC Varighed: 5 dage AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Kommunikation med kunder og samarbejdspartnere på basalt niveau. Telefonopkald og . Ansøgninger og CV. Erhvervsrettede rollespil. ENGELSK ADVANCED Varighed: 5 dage AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har i forvejen et grundlæggende niveau i jobrelateret brug af engelsk. Kommunikation med kunder og samarbejdspartnere på nuanceret niveau. Telefonopkald og . Ansøgninger og CV. Erhvervsrettede rollespil. INTRODUKTION TIL FØRSTEHJÆLP PÅ JOBBET Varighed: 0,4 dag AMU-kursusnummer: bestemmelser om målgrupper. Stop ulykken. Nødflytning. Undersøge om person trækker vejret. Alarmering. 13

14 TURISME GRUNDLÆGGENDE SALG I TURIST- OG REJSEBRANCHEN KUNDERÅDGIVNING I REJSEBRANCHEN - OUTGOING Varighed: 3 dage AMU-kursusnummer: AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Alle med direkte kundekontakt indenfor rejseliv og turisme. Deltagerprofil: Salgs- og frontpersonale, der informerer og rådgiver kunder om rejsemål på det globale marked. Personlig og telefonisk salg. Afdækning af ønsker og behov. Salgsteknikker. Håndtering af misforståelser. Vejlede og rådgive kunder der rejser til udlandet. Søgning af information om destinationen. Ajourføring med nye destinationer. KULTURAFSTEMT KOMMUNIKATION I SALG OG SERVICE MÅLRETTET MERSALG I TURIST- OG REJSEBRANCHEN AMU-kursusnummer: AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Alle der arbejder med eller ønsker at arbejde med kommunikation, salg og service tværkulturelt nationalt og internationalt. Deltagerprofil: Alle med direkte kundekontakt indenfor rejseliv og turisme. Uddybe kundens ønsker og behov. Opstille alternative produkter. Sælge komplimentære ydelser. Optimering af salget. Målrettet kommunikation. Fortolkningsmodeller. Kommunikationsmodeller. Kulturforskelle. 14

15 TURISME IT RÅDGIVNING TIL TURISTER I DANMARK - INCOMING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere i det danske turisterhverv. Rådgive om aktiviteter og oplevelser. Søge og formidle viden om Danmark. Holde sig ajour med danske turistprodukter. UDVIKLING AF OPLEVELSESPRODUKTER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Alle der arbejder med eller ønsker at arbejde med kommunikation, salg og service tværkulturelt nationalt og internationalt. Målrettet kommunikation. Fortolkningsmodeller. Kommunikationsmodeller. Kulturforskelle. VÆRDIBASERET TURISME BRUG AF PC PÅ ARBEJDSPLADSEN Varighed: 3 dage AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Skal du i gang med at anvende pc, er dette kursus den helt rigtige start. Mus og tastatur. Styresystem. Logge på netværk. Åbne og gemme dokumenter. Elementær fejlfinding. JOBRELATERET BRUG AF STYRESYSTEMER PÅ PC AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Skal du i gang med at anvende pc, er dette kursus den helt rigtige start. Programmers anvendelse. Oprette mapper. Åbne og gemme dokumenter. Flytte og slette dokumenter. Program- og filtyper. AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Salgs- og frontpersonale, der informerer og rådgiver kunder om rejsemål på det globale marked. Rådgive og vejlede ved valg af rejseprodukter. Afdække særlige forhold ved valg af destination. Vejlede om destinationens interne forhold. TASTATURBETJENING VED BRUG AF 10-FINGER SYSTEM Varighed: 3 dage AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Dette kursus er for dig, som har brug for at skrive hurtigt og effektivt på en pc. 10-finger system. Computerens genvejstaster. Ergonomisk arbejdsplads. 15

16 IT ANVENDELSE AF ELEKTRONISKE ARBEJDSRUM PÅ JOB AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du arbejder eller skal arbejde med varetagelse af koordinerings- og planlægningsopgaver i et fælles elektronisk samarbejdsrum. Koordinering og planlægning. Samle og strukturere materialer. Udveksle informationer. ANVENDELSE AF ESDH TIL SAGSBEHANDLING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Kurset er for dig, der har arbejdsfunktioner indenfor sagsbehandling, dokumenthåndtering og lignende. Kurset forudsætter et basalt kendskab til it-anvendelse. Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering Lovgivning på området. Oprette sager, dokumenter og parter. Henvisninger og relationer. Vedligehold og søgning. Automatisering. ELEKTRONISK KORREKTUR MED PDF AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Kurset er for dig, der har arbejdsfunktioner indenfor sagsbehandling, dokumenthåndtering og lignende. Kurset forudsætter et basalt kendskab til it-anvendelse. Kommentarer og markeringer. Import og export af kommentarer. Spore, sammenligne og synkronisere kommentarer. FORRETNINGSFORSTÅELSE AF NØGLETAL I IT-SYSTEMER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Kurset er for administrative medarbejdere, som skal benytte virksomhedens interne it-system, fx et ERP-system, og forholde sig til virksomhedens nøgletal. Forretningsforståelse, politikker og værdigrundlag. Finansielle nøgletal. Effektiv anvendelse af ressourcer. INTEGRATION AF DATA MELLEM ADMINISTRATIVE IT-SYSTEMER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Dette kursus er for dig, skal arbejde med genanvendelse og integration af data mellem flere administrative IT-systemer. Genanvende og integrere data. Identificere det bedst egnede værktøj. 16

17 IT TEKSTBEHANDLING SAMARBEJDE OM DOKUMENTER OPSTILLING OG LAYOUT I TEKST AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere med administrative opgaver, der anvender IT regelmæssigt. Genanvende og integrere data. Identificere det bedst egnede værktøj. Samarbejde om færdiggørelse af større beskrivelser / tekster. INDSKRIVNING OG FORMATERING AF MINDRE TEKSTER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Dette kursus er for dig, som har deltaget i Brug af PC opå arbejdspladsen eller har tilsvarende basisviden. Indskrive, redigere og formatere tekster. Slette, flytte og kopiere tekster. Sideopsætning, margin og sidenummer. Stavekontrol og orddeling. Tabeller. AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggende kendskab til tekstbehandling. Tabulatorer. Spalter. Videre med tabeller. Autotekster, vandmærke. Punktopstilling i flere niveauer. Placering og beskæring af grafik/billeder. Sektioner og sidehoved/fod. FLETNING AF DOKUMENTER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggende kendskab til tekstbehandling, Flette forskellige typer dokumenter med en datakilde. Vedligeholde en datakilde i tekstbehandling. Vurdere hvilke data, der kan anvendes til fletning. EFFEKTIV ANVENDELSE AF TEKSTBEHANDLING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggende kendskab til tekstbehandling, Flette forskellige typer dokumenter med en datakilde. Vedligeholde en datakilde i tekstbehandling. Vurdere hvilke data, der kan anvendes til fletning. 17

18 TEKSTBEHANDLING ANVENDELSE AF ETB TIL ADMINISTRATIVE OPGAVER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Dette kursus er for dig, som har deltaget i Brug af PC på arbejdspladsen eller har tilsvarende basisviden. Håndtere daglige opgaver i et tekstbehandlingsprogram. Gemme dokumenter. Anvende formatering, herunder indryk, punktopstilling og afsnitsformatering. Udskrivningsfunktionen. Hjælpefunktion. HÅNDTERING OG STRUKTURERING AF LÆNGERE TEKSTER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggende kendskab til tekstbehandling. Visninger og faciliteter til at skabe overblik i et stort dokument. Dokumentreferencer som fx indholdsfortegnelse, hyperlinks og noter. STANDARDISERING AF VIRKSOMHEDENS DOKUMENTER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggende kendskab til tekstbehandling. Oprette, anvende og redigere en dokumentskabelon. Oprette, anvende og redigere typografier? Vurdere forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt. BRUG AF GRAFIK I TEKSTBEHANDLING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Dette kursus er for dig, der er begynder. Du har deltaget i Brug af PC på arbejdspladsen eller har tilsvarende basisviden. Indsætte, placere og formatere billeder. Anvende tekstbehandlingsprogrammets tegneværktøjer. Tekstbokse, figurer og diagrammer. 18

19 INTERNET TIL JOBBRUG AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Dette kursus er for dig, som har deltaget i Brug af PC og styresystem eller har tilsvarende basisviden. Sende og modtage . Vedhæfte filer. Online kommunikationsformer. Anvende et fælles elektronisk kalendersystem. EFFEKTIV ANVENDELSE AF OG KALENDERSYSTEMER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har deltaget i Brug af PC på arbejdspladsen eller har tilsvarende basisviden. Du er vant til at sende s. -automatisering ved hjælp af regler. Privat kalender og andres kalender. Mødeplanlægning og gruppetidsplaner. Dele og udgive kalender. Opgaver og opgavedeling. Signatur. ANVEND INFORMATIONER FRA INTERNETTET TIL JOBBRUG AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Dette kursus er for dig, som har deltaget i Brug af PC og styresystem eller har tilsvarende basisviden. Hente materiale fra internettet der er pålideligt og lovligt. Downloade jobrelevante informationer. INFORMATIONSSØGNING PÅ INTERNETTET TIL JOBBRUG AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Dette kursus er for dig, som har deltaget i Brug af PC på arbejdspladsen eller har tilsvarende basisviden. Hurtig og rationel søgning efter informationer på internettet. Internettets centrale betydning som informationskilde. 19

20 DATABASER REGNEARK OPRETTELSE AF DATABASE TIL JOBBRUG AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har grundlæggende viden svarende til Brug af pc og styresystem på arbejdspladsen. Du ønsker at komme igang med databaser. Oprette enkle relationsdatabaser. Oprette tabeller i databaser. Forespørgsler. Databaseteori. OPRETTE BRUGERFLADER OG UDSKRIFT I DATABASER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har grundlæggende viden svarende til Brug af pc og styresystem på arbejdspladsen. Du ønsker at komme igang med databaser. Udforme skærmbilleder til brugere. Udforme udskrifter. Integrere databaser. Minimere risiko for fejlindtastninger. ANVENDELSE AF REGNEARK TIL ENKLE BEREGNINGER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har grundlæggende viden svarende til Brug af pc på arbejdspladsen. Du ønsker at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner i regneark. Introduktion til regneark Indtastning af formler og autosum. Flytte/Kopiere formler og tekst. Formatering. Sideopsætning og udskrivning. Kanter og mønstre. DESIGN OG AUTOMATISERING AF REGNEARK AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggende kendskab til regneark. Oprette, redigere og formatere et regneark. Redigere diagrammer. Konsolidering. Tredimensionelle regneark. Kæder mellem ark og filer. Opslagsfunktioner. Funktionerne tæl. hvis og sum. Import/eksport af data. 20

21 REGNEARK ANVENDELSE AF PIVOT-TABELLER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggene kendskab til regneark. ANVENDELSE AF STORE DATAMÆNGDER Oprettelse af pivottabeller. Statistikker. Interaktive rapporter. analyse af data. Præsentation af data. AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggende kendskab til regneark. Tilretning af regnearkets brugerflade så det er hensigtsmæssigt i forhold til videre arbejde med data. Sammensatte funktioner. Simple makroer og D-base funktioner. Betinget formatering og datavalidering. PRÆSENTATION AF TAL I REGNEARK ANVENDELSE AF REGNEARK TIL STATISTIK AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggene kendskab til regneark og statistik. Statistiske funktioner. Rapporter. Budgetter og regnskaber. Brugerundersøgelser. Opstille og udtrække data. AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggende kendskab til regneark. Diagramtype der præsenterer data bedst Automatisk formatering af data 21

22 PRÆSENTATION ØKONOMI PRÆSENTATIONSPROGRAMMER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har et grundlæggende kendskab til regneark. Formatering af tekst. Layout. Indsættelse af billeder og andre objekter. Uddelingskopier. Notater. Animation. ANVENDELSE AF PERIODISK BEREGNING OG REGISTRERING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring, og arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag. Periodisk beregning og registrering i forbindelse med løn. Afskrivninger og salg af inventar og anlægsaktiver. Lønsedler, bogføring, afregninger til SKAT m.fl. Beregninger af tab eller fortjeneste, samt bogføring af de heraf afledte poster. BILAGSBEHANDLING MED EFTERFØLGENDE KASSERAPPORT AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere med lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring, der gerne vil arbejde med registrering og bogføring. Daglig registrering af bilag. Udarbejde kasserapport, posteringer samt afstemninger. Momsregler. Beregne, registrere og afslutte momsregnskab. Digital indberetning og indbetaling af skat. CONTROLLING AF KREDITORER, INDKØB OG LAGER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring, og arbejder med controlling. Controllingopgaver på kreditor-, indkøbs- og lagerområdet Planlægning af kontrolopgaver Gennemførelse og opfølgning af kontrolopgaver Datagrundlag til videre analyse Relevante nøgletal Opbygning af ledelsesrapportering 22

23 ØKONOMI CONTROLLING AF OMKOSTNINGER OG INVESTERINGER AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring, og arbejder med controlling. Controllingopgaver på omkostnings- og investeringsområdet. Controllingopgaver ved finansiering. Datagrundlag til videre analyse. Analyse af kapitaltilpasning. Opbygning af ledelsesrapportering. CONTROLLING AF SALG OG DEBITOROMRÅDET AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring, og arbejder med controlling. Controllingopgaver på salgs- og debitorområdet. Analyse af indtjening. Datagrundlag til videre analyse. Relevante nøgletal. Opbygning af ledelsesrapportering. DAGLIG REGISTRERING I ET ØKONOMISYSTEM AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har lidt regnskabsmæssig erfaring og varetager registrering og bogføring af daglige bilag. Daglig registrering i et økonomistyringssystem Arbejde med finansdelen i C5 Arbejde med kassekladden Udskrifter i C5 Hjemmesider der relaterer til regnskabslove DEBITORSTYRING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har regnskabsmæssig erfaring og er beskæftiget med debitorstyring. Kreditvurdering Relevante funktioner i et økonomistyringssystem Optimale betalingsbetingelser Effektiv rykkerprocedure Principper for likviditetsstyring Registrering af tab på debitorer 23

24 ØKONOMI KONTERING AF KØB, SALG OG DRIFT AF BILER OG EJENDOM AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har regnskabsmæssig erfaring og er beskæftiget med debitorstyring. Kreditvurdering. Relevante funktioner i et økonomistyringssystem. Optimale betalingsbetingelser. Effektiv rykkerprocedure. Principper for likviditetsstyring. Registrering af tab på debitorer. KONTOPLANER OG VIRKSOMHEDENS REGISTRERINGSBEHOV AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring, arbejder med registrering og bogføring og skal sikre den nødvendige rapportering i virksomhederne. Tilretning og vedligeholdelse af kontoplaner Funktionsopdelt kontoplan Kontoplaner i et økonomistyringssystem Tilpasning af kontoplaner til rapporteringsbehov KONTERINGSINSTRUKSER KREDITORSTYRING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring, og arbejder med registrering og bogføring. Tilretning af konteringsinstrukser. Funktionsopdelte og artsopdelte konteringsinstrukser. Lovgivningen om konteringsinstrukser. AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har regnskabsmæssig erfaring, og er beskæftiget med kreditorstyring. Oprettelse af kreditorer i et økonomistyringssystem. Styring af leverings og betalingsaftaler. Kredittid og kontantrabatter. Likviditetsstyring. Nøgletal om likviditet. Kontroller til sikring af betalinger. 24

25 ØKONOMI LIKVIDITETS- OG BALANCEBUDGETTERING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du arbejder i regnskabs-/ økonomifunktionen eller er leder med behov for viden omkring budgettering og rapportering af økonomiske informationer. Budgetlægning vedrørende likviditetsbudgettet. Balancebudget. Budgetforudsætningers indflydelse på likviditet. LØNBEREGNING OG LØNRAPPORTERING OPSTILLING OG ANALYSE AF ÅRSREGNSKABET Varighed: 2 dag AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Administrative medarbejdere med hoved-beskæftigelse i regnskabs-/ økonomifunktionen. Opstilling af årsregnskab i overensstemmelse med loven. Vurdering af årsregnskabet ud fra en regnskabsanalyse. PERSONALEJURA I LØNBEREGNINGEN AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har brug for indsigt i personalejura i din funktion som administrativ medarbejder. Gældende lovgivning på området. Funktionærloven. Ferielov, dagpengelov og lov om barsel. Lønberegninger ved sygdom og barsel. Lønberegning ved ansættelse/fratrædelse. AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Det anbefales at du har gennemgået kurset Personalejura i lønberegningen Lønberegning i et it-lønsystem. Lønudbetaling i et it-lønsystem. Vedligeholdelse af kartoteker i et it-lønsystem. Rapportering til ledelse og myndigheder. PLACERING AF RESULTAT- OG BALANCEKONTI AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring og varetager registrering og bogføring af daglige bilag. Formål med resultat- og balancekonti. Anvendelse af simpel kontoplan til posteringer. Virksomhedstyper og virksomhedsformer. Gældende lovgivning om virksomhedsformer. Forskellige regnskabers opbygning. 25

26 ØKONOMI REGISTRERINGSMETODER VED VIRKSOMHEDENS DRIFT AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring, og varetager registrering og bogføring af daglige bilag. Valg af forskellige registreringsmetoder Klargøre af bogføringsbilag Posteringsark og kasserapport Kontering på kontokort Bogføring af køb, salg, fragt, rabatter og rabatter REGNSKABSAFSTEMNING I FORBINDELSE MED ÅRSAFSLUTNINGEN AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/ økonomiafdeling. Opgørelse af periode- årsresultat Regnskabsmæssige afstemninger Periodiseringer af konti RESULTATBUDGETTERING AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere i regnskabs-/ økonomifunktionen og ledere med behov for viden omkring udgettering og rapportering af økonomiske informationer. Budgetlægning vedrørende resultatbudgettet Udarbejdelse af aktivitetsbudgetter Udarbejdelse af kapacitetsbudgetter Budgetforudsætningers indflydelse på resultatetbogføring af køb, salg, fragt, rabatter og rabatter UDARBEJDELSE AF STANDARDOMKOSTNINGSKONTROL AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/ økonomiafdeling. Udarbejdelse af forkalkulationer. Afvigelsesrapport for standardomkostninger. Afvigelsesrapport for standardforbrug. Rapportering af afvigelser med placering af ansvar. 26

27 ØKONOMI UDARBEJDELSE OG AFSTEMNING AF LØNSEDLER Varighed: 2 dag AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/ økonomiafdeling. Poster der indgår i en lønseddel Korrekt udregning og bogføring af løn Afstemning mellem lønudbetaling og bogholderi Digital indberetning til myndigheder Relevante dataudtræk Overenskomster og lovgivning ÅRSAFSLUTNING AF BOGHOLDERIET Varighed: 2 dag AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/ økonomiafdeling. Gennemførelse af årsafslutning Anvendelse af årsafslutningsark Efterposteringer til regnskabet Udarbejde enkle regnskabsopstillinger UDARBEJDELSE AF BUDGETKONTROL ØKONOMISTYRING AF LAGERET Varighed: 2 dag AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har regnskabsmæssig erfaring, og er beskæftiget med kreditorstyring. Styring af leverings- og prisaftaler Processen fra tilbudsgivning til fakturering Oprettelse af varer i et økonomistyringsprogram Behovsstyring af lageret Vedligeholdelse og udskrivning af prislister Registrering af prisaftaler med debitorer Minimering af lagerbeholdninger AMU-kursusnummer: Deltagerprofil: Du har regnskabsmæssig erfaring, og arbejder i virksomhedens regnskabs-/ økonomiafdeling. Gennemførelse af budgetkontrol. Lokalisering af budgetafvigelser. Vurdering og rapportering af budgetafvigelser. Lokalisering af budgetansvar. 27

28 For virksomheder og ansatte PRISER OG MÅLGRUPPER, AMU-KURSER Hvis du er ufaglært eller har en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, udgør deltagerbetalingen kr. 110 eller 184 om dagen. For øvrige skal der betales fuld pris - kontakt os for yderligere oplysninger eller se mere på vores hjemmeside kursuscenter. VEU LØNTABSGODTGØRELSE TIL AMU-KURSER Hvis du er ufaglært eller har en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, kan der søges VEU-godtgørelse efter gældende regler. Se mere på TILSKUD TIL BEFORDRING TIL AMU-KURSER Du kan søge tilskud til befordring, hvis din daglige transport er over 24 km. AMU TILMELDING OG LØNTABSGODTGØRELSE 1. Tilmelding foregår digitalt via 2. Log på med virksomhedens digitale medarbejdersignatur eller find den person hos jer, som er ansvarlig for tilmelding. 3. Tast kviknummeret fra datooversigten i søgefeltet, så kommer du direkte til det valgte kursus. 4. Indtast kursistinformation Husk at VEU løntabsgodtgørelse også søges på efteruddannelse.dk. Godtgørelsen søges senest 4 uger efter sidste uddannelsesdag. For mere information om digital tilmelding og VEU, se på eller UNDERVISNINGSTID Inden for tidsrummet kl ADRESSE Vores undervisning foregår på vores adresser: Peder Oxes allé 4 og Milnersvej 48 i Hillerød, samt på Rasmus Knudsens Vej 9 i Helsingør. Den nøjagtige adresse vil fremgå af indkaldelsesbrevet. KURSUS NÅR DET PASSER Passer datoerne på hjemmesiden ikke ind i jeres planlægning? Vil I helst have kursus ude hos jer selv? Har I andre ønsker? Har I brug for en generel snak om uddannelse for jeres medarbejdere? KONTAKT Vores konsulenter hjælper gerne med at afdække behov og planlægge uddannelse for jeres medarbejdere. Kontakt For ledige Ønsker du at benytte din ret til ét jobrettet uddannelsesforløb af maksimum 6 ugers varighed skal du kontakte din A-kasse/jobcenter. Har du været ledig ud over første ledighedsperiode, kan du kun deltage på vores kurser efter aftale med jobcenteret. Er din transport til kursus over 24 km kan du søge om tilskud til befordring. Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på pris, kursusindhold og varighed

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

ADMINISTRATION PERSONLIG UDVIKLING LEAN SALG TURISME MATEMATIK FØRSTEHJÆLP SPROG IT ØKONOMI OG REGNSKAB EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

ADMINISTRATION PERSONLIG UDVIKLING LEAN SALG TURISME MATEMATIK FØRSTEHJÆLP SPROG IT ØKONOMI OG REGNSKAB EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS Businesskurser 2016 KURSUS ADMINISTRATION PERSONLIG UDVIKLING LEAN SALG TURISME MATEMATIK FØRSTEHJÆLP SPROG IT ØKONOMI OG REGNSKAB - for dig, der vil og kan Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

ADMINISTRATION PERSONLIG UDVIKLING LEAN SALG TURISME MATEMATIK FØRSTEHJÆLP SPROG IT ØKONOMI OG REGNSKAB EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

ADMINISTRATION PERSONLIG UDVIKLING LEAN SALG TURISME MATEMATIK FØRSTEHJÆLP SPROG IT ØKONOMI OG REGNSKAB EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS Businesskurser KURSUS ADMINISTRATION PERSONLIG UDVIKLING LEAN SALG TURISME MATEMATIK FØRSTEHJÆLP SPROG IT ØKONOMI OG REGNSKAB - for dig, der vil og kan Esnord.dk Kontakt: Erhvervsskolen Nordsjælland, Peder

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Også 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige: - Grundlæggende IT

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Grundlæggende Regnskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Tilrettelagt for både ledige og beskæftigede Også 6 ugers jobrettet Grundlæggende regnskab for ledige AMU Regneark 1, Anvendelse af regneark

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

AFTENKURSER INDEN FOR IT OG REGNSKAB

AFTENKURSER INDEN FOR IT OG REGNSKAB AFTENKURSER INDEN FOR IT OG REGNSKAB Du har nu mulighed for at tage udvalgte kurser inden for IT og regnskab som aftenundervisning i vores Open Learning Center. 2 017 1 WWW.AHKURSER.DK AFTENKURSER I OPEN

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

EFTERUDDANNELSE TIL BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

EFTERUDDANNELSE TIL BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland EFTERUDDANNELSE TIL BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland ESNORD KURSUSCENTER Velkommen til Esnord Kursuscenter Nordsjællands uddannelsescentrum for efteruddannelse Kurser Hvert år

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

KURSUS. Kursuskalender 2015

KURSUS. Kursuskalender 2015 KURSUS Kursuskalender 2015 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere

CAMPUS VEJLE KURSER. Kursuskalender 2012. Kursuscentret

CAMPUS VEJLE KURSER. Kursuskalender 2012. Kursuscentret CAMPUS VEJLE KURSER Kursuskalender 2012 Fø l g o s p å w w w. f a ce b o o k. co m / k u r s u s ce n te r Praktiske Oplysninger AMU målgruppe Du er i AMU-målgruppen, hvis du ikke har en videregående uddannelse,

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling

Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling Kursuskalender forår 2013 www.esnord.dk/kursuscenter Brænd igennem som leder Arbejd med din evne til at indtage et rum, sætte scenen og få ting til at ske.

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE Kurser målrettet dig, der: vil have suppleret din viden med en efteruddannelse Har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse Har fået udarbejdet en jobplan 1. HALVÅR

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

IT- & REGNSKABSKURSER

IT- & REGNSKABSKURSER IT- & REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER TEKSTBEHANDLING MODUL 2 47214 Håndtering og strukturering af længere tekster Indhold: Typografier, indsætte forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter,

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Den effektive sælger - MBK A/S

Den effektive sælger - MBK A/S Vil du have træning, så du bliver endnu bedre til at sælge til nye kunder? Vil du være bedre til at sælge mere til dine nuværende kunder? Vil du være bedre til at få tilfredse kunder og skabe gensalg?

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Nuudbydes kurseri Microsoft Office 2010 fra introduktion til videregående Kursuscentret MS Project 2010-2 dage

Læs mere

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ 2. HALVÅR 2017

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ  2. HALVÅR 2017 FJERNUNDERVISNING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 2. HALVÅR 2017 1 LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK 2 AMU FJERNUNDERVISNING Du har nu mulighed for at opdatere dine færdigheder inden for IT og bogføring med

Læs mere

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ 1. HALVÅR 2017

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ  1. HALVÅR 2017 FJERNUNDERVISNING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1. HALVÅR 2017 1 LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK 2 AMU FJERNUNDERVISNING Du har nu mulighed for at opdatere dine færdigheder inden for IT og bogføring med

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

EFTERUDDANNELSE TIL TRANSPORTBRANCHEN KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

EFTERUDDANNELSE TIL TRANSPORTBRANCHEN KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland EFTERUDDANNELSE TIL TRANSPORTBRANCHEN KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland ESNORD KURSUSCENTER Velkommen til Esnord Kursuscenter Nordsjællands uddannelsescentrum for efteruddannelse Hvert år kompetenceudvikler

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

OPEN LEARNING CENTER

OPEN LEARNING CENTER OPEN LEARNING CENTER I Open Learning Center kan du sammensætte et personligt kursusforløb med udgangspunkt i dine ønsker og kompetencer. 2 017 1 WWW.AHKURSER.DK BEHOV FOR EFTERUDDANNELSE? Ønsker du at

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER Marts 2014 INDHOLD Billedbehandling med PSP X... 3 Billedredigering med Photofiltre... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8 DeskTop

Læs mere

Salg for ikke-sælgere - MBK A/S

Salg for ikke-sælgere - MBK A/S Vil du være mere sikker, når du skal ud af din vante rolle som faglig ekspert? Vil du have en god relation til jeres kunder, og være ambassadør for jeres virksomhed? Vil du skabe god kundekontakt, og sørge

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S

WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE - AKTUELLE TILBUD - ALECTO A/S WORKSPACE AKTUELLE TILBUD ALECTO A/S FEB 2016 METODE OPLÆG FASTE METODE - CV Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold

Læs mere

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Vælg kurserivejle, Odense eller på din arbejdsplads -semere på side 11 Kursuscentret MS Project 2003 - Grundlæggende

Læs mere

Lederuddannelse Dansk Maskinhandel 2011-2012

Lederuddannelse Dansk Maskinhandel 2011-2012 Lederuddannelse Dansk Maskinhandel 2011-2012 Indhold Formål med kurset... 2 Modul 1 Ledelse og lederrollen den personlige leder, Ledelse og samarbejde (43559)... 3 Modul 2 Kommunikation og kvalitet, Kommunikation

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT KURSUSKATALOG FORÅRET 2014 Sprog IT Velkommen til kursusafdelingen på Ribe Handelsskole Kursusafdelingen på Ribe Handelsskole byder velkommen til en ny og spændende kursussæson. Vi udbyder en række forskellige

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 19 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler AA 01-01-2015 og fremefter Godkendt til udbud 2248 Industrislagtning

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Indhold Kvalitet og Service... 3 Salg og Markedsføring... 5 Informations- og planlægningsværktøjer... 7 2 Kvalitet og Service Avanceret 1 uges varighed Formål

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

ÅBENT IT VÆRKSTED ÅBENT IT- VÆRKSTED KVIKNR.: 1354

ÅBENT IT VÆRKSTED ÅBENT IT- VÆRKSTED  KVIKNR.: 1354 ÅBENT IT VÆRKSTED ÅBENT IT- VÆRKSTED WWW.TIETGEN.DK/TKC KVIKNR.: 1354 ÅBENT IT-VÆRKSTED Stor fleksibilitet og hensyn til netop dine forudsætninger og behov opfyldes i det åbne it-værksted. Der er mange

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

ØKONOMI & REGNSKAB. » Omgås aldrig andre end den, af hvem Du kan lære noget« Citat: C.F. Tietgen

ØKONOMI & REGNSKAB. » Omgås aldrig andre end den, af hvem Du kan lære noget«  Citat: C.F. Tietgen ØKONOMI & REGNSKAB» Omgås aldrig andre end den, af hvem Du kan lære noget«citat: C.F. Tietgen WWW.TIETGEN.DK/REGNSKAB REGNESTYKKET ER ENKELT STÆRKT PRODUKT + STYR PÅ PENGENE = SUND FORRETNING Og alligevel

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 13 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2250 Lese AD 01-08-2011 og fremefter Godkendt til udbud 2265 Detailhan AD 01-01-2013 og fremefter Godkendt

Læs mere