SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade."

Transkript

1 SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker : Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole : P.J.M. Vinther, seminarieforstander : A.H.N. Kirkeskov, realskolebestyrer M. Dyekjær, dyrlæge Elith Dyekjær, dyrlæge (Grenå) Iflg. BBR-opl. (og indskrift i skjoldmedaljoner i mezzaninpartiet) // todelt bygningskompleks i 2 etager forbundet ved en etfags-portbygn.; t.v. seminariebygningen m. udnyttet tagetage og mezzaninparti i 3 fag langs Skolegade, t.h. realskolebygningen m. udnyttet tagetage som hjørneejendom // # tegn. mat. Jf. foto i: Jan Horskjær, Silkeborg , s f. skoleleder Kristian Johansen C. Jensen // indsættelse af butiksvindue i den gamle realskolebygning, facaden mod Skolegade // blåtryk. f. bogtrykker Kr. Johansen C. Jensen // indretn. af wc-er på begge etager i den gamle realskolebygning(?) // 2 blåtryk C. Jensen // indretn. af lejlighed i de tidl. trykkerilokaler, st.tv., i den gamle seminariebygning // blåtryk. f. dyrlæge M. Dyekjær C. Jensen // indsættelse af butiksvindue ved siden af det eksist. i den gamle realskolebygning mod Skolegade // blåtryk. 3 Particulier H. Eriksen H. Eriksen, particulier A. Jensen L. Hertz, kreaturhandler Marius Hertz, slagtermester Julius Haug, typograf Silkeborg kommune.

2 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage som forhus samt sidehus i 2 etager i skel mod nr. 5 - nedrevet // # tegn. mat. f. particulier H. Eriksen C. Jensen // mindre indv. ombygn. i sidehuset // blåtryk. f. typograf Julius Haug A. Busk, tømrerm. // indretn. af wc // lystryk. f. samme(?). 1961/62 Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før kommunal overtagelse // 2 lystryk. Jf. også LA, KTP 376. f. Silkeborg kommune. 1988/89 Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før renovering //4 lystryk. Jf. også LA, KTP Bygningsinsp.s kontor // nedrivn. af sidehuset; ombygn. og renov. af ejendommen, samt indretn. af lejl. i tagetagen // 17 lystryk. Jf. også LA, KTP Bygningsinsp.s kontor // opførelse af pergola-arrangement til siddeområde og cykelparkering i det fælles gårdareal til nr. 3, 5 og 7 // 3 lystryk Silkeborg (Vinthers) Seminarium Kornmod Realskole. (4) Emil Stecher, bogtrykker Kornmod Realskole A.P. Nielsen, ark., Kjellerup // opførelse af erhvervs- (bogtrykkeri) og beboelsesejendom i 2 etager m. mansartetage // lystryk. Jf. også LA, KTP 622. f. bogtrykker Emil Stecher Eskild Hermansen // ombygn. af ejendommen til skoleformål // 3 lystryk f. Kornmod Realskole Eskild Hermansen // mindre ombygn. og renov. af ejendommen efter omfattende vandskade // 3 lystryk. (6) Thorlund-Rasmussen, kordegn Marie Christiane Thorlund, enkefrue M.C. Thorlunds arvinger Kornmod Realskole.

3 Knud Sørensen; P. Svostrup m.fl. // opførelse af garage og værkstedsbygning m.v. // 1 blå- og 2 lystryk. LA, KTP 622. f. flere ejere Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af al eksist. byggeri på grunden og opførelse af en ny skolebygn. i 3 etager m. udnyttet tagetage som for- og sidehus i skel mod nr. 8 // 9 lystryk. f. Kornmod Realskole. (8) K. Kristiansen, landinspektør Bodil Kristiansen, direktør Axel Kristiansen, landinspektør Kornmod Realskole og 19 Hans Chr. Rasmussen m.fl. // tilbygn. af etage til den eksist. beboelsesejendom, til både for- og sidehus (1905), og opførelse af bilgarage (1919) // 1 blåtryk (1919). LA, KTP 622. f. flere ejere Hans Chr. Rasmussen // indretn. af wc i ejendommen // blåtryk. f. landinspektør K. Kristiansen Knud Sørensen // udv. af den eksist. tegnestue i sidehuset // lystryk. f. landinspektør Axel Kristiansen Eskild Hermansen // indv. ombygn. af tagetagen // lystryk. f. Kornmod Realskole. (10) P. Lauritzen P.J.N. Vinther, seminarieforstander og A.H.N. Kirkeskov, realskolebestyrer P.J.N. Vinther, seminarieforstander Herluf Jensen, seminarieforstander Kornmod Realskole Frimodt Clausen, ark., Århus // opførelse af skolebygning i 2 etager m. udnyttet tagetage, bestående af 11 fag m. fremhævet midtfag // # tegn. mat. Jf. foto i: Jan Horskjær, Silkeborg , s f. P.J.N. Vinther og A.H.N. Kirkeskov, som øvelsesskole. (LKJ). (12) P.J.N. Vinther, seminarieforstander Herluf Jensen, seminarieforstander Kornmod Realskole Frimodt Clausen, ark., Århus //opførelse af skolebygning i 2 etager m. udnyttet tagetage, bestående af 5 fag m. fremhævet

4 midtfag // # tegn. mat. Jf. foto i: Jan Horskjær, Silkeborg , s f. P.J.N. Vinther, som seminarium. (LKJ) K.P. Kristjansen // tilbygn. af veranda i 2 etager til vestgavlen // blåtryk C. Jensen // indretn. af wc i tagetagen // 2 blåtryk William Nissen, ark., Kbh. // indv. ombygn. og indlæggelse af centralvarme i ejendommen // 2 pennetegn. (delvis farvelagte). f. seminarieforstander Herluf Jensen. (10-12) I gården bag de to hovedbygninger blev efterhånden opført adskillige skolebygninger af forsk. art, hvoraf de tidligste ikke er omtalt eller beskrevet i kommunens byggesagsarkiv. (LKJ) K.P. Kristjansen // mindre ombygn. af den eksist. gymnastikbygn. i gården bag nr. 12 // blåtryk. f. seminarieforstander P.J.N. Vinther E. Svendsen Pedersen // opmåling af de to hovedbygninger // 3 lystryk. f. Kornmod Realskole J. Gam Pedersen, ark. // mindre indv. ombygning af nr. 10 og 12 og ombygning af den gamle pedelbolig til skolekøkken, samt tilbygning hertil af forgang og vaskeri i en etage som sidehus i skel mod nr. 8 nedrevet før 1995 // 5 lystryk Jørgen Fr. Nielsen, ark., Silkeborg // opførelse af 2 Record-skolepavilloner i gården bag nr. 10 // lystryk. f. samme nedrevet Jørgen Fr. Nielsen // mindre ombygn. af den eksist. gymnastikbygn. i gården bag nr. 12 // 2 lystryk Jørgen Fr. Nielsen // udskiftn. af taget på hovedbygn., nr.10, og mindre ombygn. af vestgavlen //lystryk Eskild Hermansen // ombygn. af den tidl. forstanderbolig til klasseværelser // 2 lystryk. f. samme Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af de eksist. skolepavilloner og opførelse af ny skolebygn. i 2 etager i gården bag nr. 8 og på byggekort, 1995; samt ombygn. af den eksist. gymnastikbygn. og stor tilbygn. af festsal hertil i en etage mod vest hhv. 003 og 004 på byggekort, 1995 // 15 lystryk. f. samme skoleudbygning, 1. etape Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af skolebygn. i 2 etager vinkelret på den i opførte bygn. 005 på byggekort, 1995 // 14 lystryk. f. samme skoleudbygning, 2. etape Hv. // opførelse af cykelskur bagerst i gården mod nordøst 008 på

5 byggekort, 1995 // lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // indretn. af ny legeplads bag nr. 6-8, samt indretn. af nye og udbygn. af eksist. flugtveje // 4 lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af de to gamle hovedbygn. 001 og 002 på byggekort, 1995 // 9 lystryk. 5 Tømrermester C.T. Christensen C.T. Christensen, tømrermester Marinus Bentsen Ella Bentsen, enkefrue Silkeborg kommune Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage som forhus samt sidehus i 2 etager i skel mod nr. 3 - nedrevet // # tegn. mat. f. tømrermester C.T. Christensen Hv. // tilbygn. af værkstedsbygn. i 2 etager til sidehuset // pennetegning. 1961/62 Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før kommunal overtagelse // 2 lystryk. Jf. også LA, KTP 376. f. Silkeborg kommune. 1988/89 Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før renovering // 4 lystryk. Jf. også LA, KTP Bygningsinsp.s kontor // nedrivn. af sidehuset; ombygn. og renov. af ejendommen, samt tilbygn. af altangang på gårdsiden // 17 lystryk. Jf. også LA, KTP Bygningsinsp.s kontor // opførelse af pergola-arrangement til siddeområde og cykelparkering i det fælles gårdareal til nr. 3, 5 og 7 // 3 lystryk. 7 Tømrer M. Hansen M. Hansen, tømrer C.P. Nielsen Søren Henriksen N.C. Nielsen P. Bundgaard Carl Chr. Sørensen.

6 1934- Helene Hansen Silkeborg kommune Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage som forhus og vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 9 nedrevet // # tegn. mat. f. tømrer M. Hansen Knud Sørensen // indretn. af wc // pennetegning. f. sadelmager Hansen 1938 Hv. // tilbygn. af værkstedsbygn. i en etage som side-baghus i tilknytn. til det eksist. sidehus // pennetegning. f. malermester L. Mortensen nedrevet /62 Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før kommunal overtagelse // 2 lystryk. Jf. også LA, KTP 376. f. Silkeborg kommune. 1988/89 Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 5, før renovering // 4 lystryk. Jf. også LA, KTP Bygningsinsp.s kontor // nedrivn. af sidehuset; ombygn. og renov. af ejendommen, samt tilbygn. af altangang på gårdsiden // 17 lystryk. Jf. også LA, KTP Bygningsinsp.s kontor // opførelse af pergola-arrangement til siddeområde og cykelparkering i det fælles gårdareal til nr. 3, 5 og 7 // 3 lystryk. 9 Sognefoged N.R. Kokberg Mads Christensen, murer P. Lauritzen, overportør Jens Christensen Mølbak N.R. Kokberg, sognefoged Niels Chr. Poulsen Knud Birk Nielsen Petrea Nielsen, enkefrue. 1860(?) Iflg. BBR-opl. - en noget for tidlig dat.! (LKJ) // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage med markant kvistparti som forhus // # tegn. mat Iflg. byggeanm. // opførelse af 2 sidehuse i en etage beliggende mod hver sit skel // # tegn. mat. f. sognefoged N.R. Kokberg H.P. Andersen, snedker // indretn. af badevær. i sidehuset i skel mod

7 nr. 11 // lystryk DAI // indretn. af badevær. i forhusets tagetage // 3 lystryk. f. galleriejer Willy Omme. 11 Tømrermester Niels Peter Nielsen Niels Peter Nielsen, tømrermester Christen Olsen N.R. Kokberg, sognefoged Johannes Hjort P. Chr. Kjeldahl Mads Nødskov A.C. Larsen J. Chr. Jensen, cigarhandler Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 9 // # tegn. mat. Se dog 1928-tegn. f. tømrermester Niels Peter Nielsen K.P. Kristjansen // tilbygn. af tagkvist i 3 fag mod gaden // blåtryk. f. cigarhandler J. Chr. Jensen Kristoffer Hansen // indretn. af wc i forhuset // lystryk Kristoffer Hansen // tilbygn. af sidehus i en etage til forhuset mod gården i skel mod nr. 9 // 2 lystryk. f. skomagermester Henning Nielsen Knud Johansen, murerm. // opførelse af sidehus i en etage mel. de to eksist. sidehuse i skel mosd nr. 9 // 2 lystryk. 13 Skomager Chr. Andersen Chr. Th. Christensen, tømrer Chr. Andersen, skomager Ane Kirstine Andersen Chr. Larsen, postbud Sofie Nielsen Flere ejere Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 15 // # tegn. mat. Jf. dog 1913-tegn. f. skomager Chr. Andersen M. Jensen, hv. // indsættelse af butiksvindue i forhuset mod gaden //

8 pennetegning. f. Sofie Nielsen Kristoffer Hansen // indretn. af wc i forhuset i forb. m. trappen // lystryk. f. købmand J.M. Sørensen. 14 Udgået. 15 Skomager Chr. Andersen Peter Lauritzen, overportør Chr. Andersen, skomager Peter Frede Will Lyhrs, gartner Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 13 // # tegn. mat Iflg. byggeanm. // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som sidehus midt på grunden i skel mod nr. 13 // # tegn. mat. f. skomager Chr. Andersen. 1984/85 Torben Larsen, byggetekniker // indretn. af badevær. i forhusets tagetage // lystryk. f. Merete Nielsen. 16 Udgået. 17 Hans Ferd. Jepsen Peter Lauritzen, overportør Hans Ferd. Jepsen Kirstine Jepsen, enkefrue Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage m. markant, midtanbragt tagkvist i et fag, og sidehus i en etage i skel mod nr. 19 // # tegn. mat. f. Hans Ferd. Jepsen Max Pape // indretn. af Vandkloset under Trappen i Ejendommens Forgang // pennetegning. f. enkefru Kirstine Jepsen Kristoffer Hansen // ombygn. af det eksist. køkken i forhusets tagetage til badevær. // lystryk. f. arving efter Kirstine Jepsen.

9 18 Seminarieforstander P.J.M. Vinther Børnehaven Skolegade N.C. Nielsen, murer Christoffer Steinecke, teglværksejer Ole Mogensen J. Petersen, bagermester Lars Andersen Bo, fhv. gårdejer Gustav Anton Enevoldsen Richard Kjær A/S Silkeborg Tømmerhandel P.J.M. Vinther, seminarieforstander Silkeborg kommune Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som tilbagetrukket sidehus i skel mod nr. 16 // # tegn. mat. f. bagermester J. Petersen nedrevet Søren Vig Nielsen, ark. // opførelse af beboelsesejendom, villa, i en etage m. udnyttet tagetage og markeret indgangsparti m. 3-fags tagkvist, samt et lille udhus i en etage bag det eksist. sidehus nedrevet 1972 // lystryk (af facader). f. seminarieforstander P.J.M. Vinther Knud Jørgensen, hv. // ombygn. af det eksist. sidehus til garager m.v. // lystryk. f. ørelæge K.J. Mogensen nedrevet /60 Bygningsinsp.s kontor v. Frode Johansen // forslag til indv. ombygn. af villaen til børnedaghjem // 1 blyantstegning og 3 lystryk. Jf. også LA, KTP 187. f. Silkeborg kommune Bygningsinsp.s kontor // mindre indv. ombygn. af villaen til børnedaghjem // 2 lystryk. f. samme, udlejet til Forsorgscentret for Midtjylland Chr. Høegh, tømrerm. // opførelse af mindre svømmehal i tilknytn. til og bag det eksist. sidehus // lystryk. f. samme nedrevet Ejendomsadmin. // nedrivn. af de eksist. sidehuse og opførelse af en større tilbygn. i en etage bag villaen, vinkelret på denne // 15 lystryk. f. samme, til Børnehaven Skolegade. 19 Murermester Jørgen Kornerup-Bang B.C. Schmidt, murermester Peter Lauritzen, overportør Jørgen Kornerup-Bang, murermester P. Erfurt, savskærer Mathias Petersen.

10 N. Christensen Møller K. Kristensen Hylke, jernhandler K.P. Kristjansen // opførelse af kontor- og værkstedsbygn. i en etage som baghus a på byggekort 1911 // blåtryk. f. murermester Jørgen Kornerup-Bang nedrevet Rye-Esbak // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, indeh. 2 lejl, som sidehus forrest på grunden i skel mod nr. 21 e på byggekort, 1911 // pennetegn. og blåtryk. f. savskærer P. Erfurt(!) Hv. // indretn. af wc på 1. etage i sidehuset // blyantstegning. f. jernhandler K. Kristensen Hylke og 59 Kristoffer Hansen // tilbygn. af en etage til den eksist. værksteds- og lagerbygn. bag sidehuset i skel mod nr. 21 g og h på byggekort, 1911 // 2 lystryk. f. produkthandler K. Bradal nedrevet Kingo Karlsen A/S // nedrivn. af baghuset, samt de bagerste sidehuse, indeh. lager- og værkstedsfaciliteter a, g og h på byggekort, 1911 // indtegnet på byggekort, f. Silkeborg kommune. 20 Udgået. 21 Bygmester Kristoffer Hansen Chr. Nielsen, murermester Alfred Jensen, fabrikant Kristoffer Hansen, bygmester Iflg. byggeanm. // opførelse af baghus efter medfølgende Tegning - (gået tabt!) // # tegn. mat. f. murermester Chr. Nielsen nedrevet Hans Chr. Rasmussen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus(?) i skel mod nr. 23 // blåtryk. f. fabrikant Alfred Jensen nedrevet Hv. // opførelse af beboelsesbygn. i 2 etager m. kælder som sidehus i skel mod nr. 19 a på byggekort, 1939 // pennetegning. f. tømrermester Andr. Hansen(!) Kristoffer Hansen // opførelse af vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 23 d på byggekort 1939 // lystryk. f. fabrikant Alfred Jensen nedrevet Kristoffer Hansen //opførelse af værksteds- og beboelsesbygn. i hhv. 2 etager m. udnyttet tagetage og en etage som sidehus i skel mod nr. 23, foran det eksist. vaskehus hhv. b og c på byggekort, 1939 // lystryk. f. samme nedrevet 1942.

11 1939 Kristoffer Hansen, bygmester // opførelse af beboelsesejendom i 4 etager m. kælder som forhus h på byggekort, 1939 // blyantstegn. (tagkonstruktion) og lystryk Kristoffer Hansen // nedrivn. af de eksist. side-baghuse mod nr. 23 og opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager, flankeret af 2 lagerbygn. i en etage som nye side-baghuse i skel mod nr i, k og l på byggekort, 1939 // lystryk Kristoffer Hansen // indretn. af butik i forhuset, st.tv. facadeændring // 2 lystryk Kristoffer Hansen // opførelse af kontor- og beboelsesbygn. i 2 etager og garage i en etage som sidehuse i skel mod nr. 19 bag det eksist. sidehus her m og n på byggekort, 1939 // 2 lystryk Kristoffer Hansen // ombygn. af og tilbygn. til de eksist. sidehuse mod nr. 23 c og d på byggekort, 1939 // lystryk Nil Bro, Brobyværk // ombygn. af den eksist. butik i forhuset, st. tv., til renseri // 2 lystryk. f. Jørgen Agertoft, record Rens SID N.C. Nielsen, murer Th. Nielsen, bankbogholder Hansine Nielsen, enkefrue Jens Pedersen Holm Arbejdsmændenes Fagforening Specialarbejderskolen SID Arkitektkontoret, Sanatorievej 25; DAI; K,P, Kristjansen; Per B. Laursen; Niels H. Nielsen; Max Pape // vedr. adskillige ny-, tilog ombygn. i tilknytn. til den eksist. ejendom // 1 blyants- og 2 pennetegninger, 1 blåog 9 lystryk. LA, KTP 623. f. flere ejere DAI // nedrivn. af al eksist. byggeri og opførelse af ny kontorejendom i 2 etager m. kælder // 6 lystryk. f. SID Tømrenes Andelsselskab // opførelse af cykelskur // 3 lystryk. 23A-B Tømrermester Chr. Kjeldgaard Barber Arne Ahlmann Jepsen.

12 Chr. Kjeldgaard, tømrer Rasmus Nielsen Chr. Kjeldgaard, tømrermester A. Høyer, tømmerhandler og Chr. Nielsen, murermester Marinus Traberg, bødkermester Arne Ahlmann Jepsen, barber Otto Bisgaard, sagfører Grundstykket opdeles matrikulært i 117f, Skolegade 23A, og 177be, Skolegade 23B. (23A) 1989 De eksist. sidehuse i skel mod nr. 25 nedrives // se under nr. 23B. f. B. Kjeldsen ApS Nielsen & Nielsens Tegnestue // opførelse af kontorejendom i 2 etager som forhus mod Skolegade // 7 lystryk. f. B. Kjeldsen ApS. (23B) 1910 Hv. // opførelse af beboelsesbygn. i en etage m. kælder og udnyttet tagetage m. 3-fags kvistparti, placeret på den bagerste tredjedel af grunden // delvis farvelagt pennetegning. f. tømrermester Chr. Kjeldgaard C. Jensen // tilføjelse af mansartetage til den eksist. bygn. // blåtryk. f. barber Arne Ahlmann Jepsen C. Jensen // opførelse af sidehus i en etage, indeh. brændselsrum og latriner, i skel mod nr. 25 // blåtryk. f. samme nedrevet ? // indretn. af 4 wc-er i den eksist. beboelsesbygn., samt tilbygn. af 4 tagkviste i forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen // usign., men dat., lystryk. f. blikkenslagermester Jakob Christensen Max Pape // mindre tilbygninger til det eksist. sidehus // lystryk. f. samme nedrevet Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af den eksist. beboelsesbygn. // 7 lystryk. f. B. Kjeldsen ApS. 25A-D Seminarielærer N.P. Hansen N.P. Hansen, seminarielærer H. Petersen Jensine Hvillum, enkefrue L.A. Bugge, enkefrue Carl Ostenfeldt Borghild Bugge, lærerinde.

13 (25C-D) 1901 Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesejendom i en etage m. delvis udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 27 nedrevet 1990 // # tegn. mat. f. seminarielærer N.P. Hansen F. Trans Lund, byggefa. // østgavlen isoleres m. en eternitbeklædning // lystryk. f. Thomas Bolvig, Brørup Tegnestuen Kridthuset v. Steffen Nielsen // om- og udbygning af det eksist. tofamiliehus (en lejl. pr. etage) til et dobbelthus (to lejl. over to etager) // 5 lystryk. f. Andelsboligforeningen Skolegade Tegnestuen Kridthuset v. Steffen Nielsen // det eksist. sidehus nedrives og et cykelskur opføres // 4 lystryk. (25A-B) 1910 Iflg. byggeanm., hv. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder som baghus // usign., delvis farvelagt pennetegn. f. seminarielærer N.P. Hansen Hans Chr. Rasmussen // indv. ombygn. af ejendommen, samt tilbygn. af 3 tagkviste mod syd // 3 blåtryk. f. enkefru L.A. Bugge(?) Tegnestuen Kridthuset v. Steffen Nielsen // opførelse af svalegang mod syd // 2 lystryk. f. Andelsboligforeningen Skolegade 25. (25A-D) 1998 Tegnestuen Kridthuset v. Steffen Nielsen // renov. af de to beboelsesejendomme iflg. byfornyelsesprojekt // 19 lystryk. 26 Udgået. 27 Andelsboligforeningen Skolegade J. Andersen og S. Pedersen R.P. Jepsen, ølhandler Rasmus Peter Jensen Jens L. Bruun Hans Jensen, murermester C.M. Christensen. 1990/91 Al eksist. byggeri nedrives // # tegn. mat. f. Andelsboligforeningen Skolegade Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af 2 beboelsesejendomme, indeh. 12 andelsboliger: et forhus i 2 etager m. port-

14 gennemkørsel og udnyttet tagetage, og et baghus i 2 etager // 14 lystryk A. Søndergaard, tømrer // opførelse af carport m. redskabsrum // lystryk. 28 Brændehandler Martin Christiansen Børnehuset Akacien Anton Rosen, arkitekt F. Grabow, hotelforpagter J.P. Andersen, realskolebestyrer Chr. Christensen, fotograf M. Mortensen, lærer Martin Christiansen, brændehandler Silkeborg kommune Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 30 // # tegn. mat. f. brændehandler Martin Christiansen Max Pedersen // opførelse af en staldbygn. i en etage som sidehus i skel mod nr. 30 bag det eksist. sidehus, samt et lille havehus som baghus // 2 blåtryk S. Svostrup, hv. // indretn. af 2 wc-er i forhusets kælder // pennetegning Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // indv. ombygn. af stueetagen i forhuset til lokaler for fritidshjemsaktiviteter // lystryk. f. Silkeborg kommune Bygningsinsp.s kontor // ombygn. af den tidl. staldbygn.til garager // # tegn. mat. - iflg. udskrift af Silkeborg Byraads Forhandlingsprotokol, Alfr. J. Mortensen // opførelse af transformerstation midt på grunden i skel mod nr. 24 // 2 lystryk. f. Silkeborg Elværk Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // ombygn. af den forreste tredjedel af det eksist. garageanlæg i skel mod nr. 30 til lokaler for fritidshjemsaktiviteter // lystryk. f. Silkeborg kommune Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // indv. ombygn. af 1. etage i forhuset til lokaler for fritidshjemsaktiviteter // 2 lystryk Bygningsinsp.s kontor v. B.C. // indv. ombygn. af tagetagen i forhuset til lokaler for fritidshjemsaktiviteter, samt opførelse af indv. brandtrappe // lystryk.

15 Ejendomsadmin. v. B.M. // indv. ombygn. af 1. etage og tagetagen i forhuset til bl.a. børnehaveaktiviteter m.v. // 3 lystryk. f. samme, til Børnehuset Akacien Ejendomsadmin v. B.M. // ombygn. af den midterste tredjedel af det eksist. garageanlæg i skel mod nr. 30 til overdækket legeareal // 2 lystryk Ejendomsadmin. v. B.M. // ombygn. af den sidste tredjedel af det eksist. garageanlæg til vuggestue facadeændring // 9 lystryk. 29 Snedker N.P. Ramsing M. Poulsen, guldsmed H. Eriksen, købmand N.P. Ramsing, snedker Knud R. Andersen, købmand Aage J. Pedersen, købmand J. Nørregaard Fruelund, købmand If.g. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus, og beboelses- og værkstedsejendom i en etage som baghus, samt vaskehus i en etage som sidehus mel. for- og baghus i skel mod nr. 31 hhv. a, b og c på byggekort, 1913 // # tegn. mat. f. snedker N.P. Ramsing C. Jensen // opførelse af 3 tilbygn. til baghuset i form beboelsesbygn. i en etage som sidehus i skel mod nr. 27, samt vognport m.v. i en etage som sidehuse i skel mod nr. 31 hhv. d, e og f på byggekort, 1913 // 2 blåtryk C. Jensen // opførelse af Automobil Garage mel det eksist. vaskehus og baghuset g på byggekort, 1913 // blåtryk. f. købmand Aage J. Pedersen. 1967? // indretn. af toiletter i baghusets stue- og tagetage // lystryk. f. købmand Chresten Nielsen Erik Hedegaard, blikkenslager // indretn. af toiletter i forhusets 1. etage og tagetage m.v. // lystryk Nednivn. af alle eksist. side- og baghuse // # tegn. mat. f. K.K. Totalbyg, Vestergade Nielsen & Nielsens Tegnestue // opførelse af stor lagerbygn. som nyt sidehus i skel mod nr. 31 // lystryk H.J. Nielsen ApS, byggefa., Virklund // ombygn. af portgennemkørsel i forhuset til beboelse // 6 lystryk.

16 1992 H.J. Nielsen ApS // opførelse af carport til 6 biler som sidehus i skel mod nr. 31 // 3 lystryk H.J. Nielsen ApS // ombygn. af eksist. butikslokaler i forhuset, st. th., til beboelse facadeændring // 2 lystryk. 30 Ostegrosserer H. Petersen P. Christensen, karetmager Rasmus Laursen P. Christensen, høker M. Madsen ? Ramsing, ingeniør Carl Selmer, gårdejer Chr. Bentsen, slagtermester Jens Peter Rasmussen og/eller H. Petersen, ostegrosserer Marinus Traberg Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage som forhus, t.v. på grunden mod nr. 32, samt vaskehus, stald- og værkstedsbygninger i en etage som side-baghuse hhv. a, b, d og e på byggekort, 1912 // # tegn. mat. f. ingeniør Ramsing C. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus, t.h. på grunden mod nr. 28, samt sidehus i 2 etager m. mansartetage i skel mod nr. 28 f på byggekort, 1913 // 4 blåtryk. f. ostegrosserer H. Petersen Iflg. byggeanm., C. Jensen // opførelse af staldbygn. i en etage som sidehus bag det eksist. baghus i skel mod nr. 32 g på byggekort, 1912 // # tegn. mat Kristoffer Hansen // nedrivn. af de eksist. baghuse ( d og e på byggekort, 1912), og opførelse af beboelsesbygn. i 2 etager m. udnyttet tagetage som nyt baghus h på byggekort, 1912 // lystryk. f. murermester Ingemann Møller Kristoffer Hansen // ombygn. og udv. af den eksist. butik i forhuset t.h. // lystryk. f. brød- og mælkehandler H. Blokager. 1964? // nedrivn. af det eksist. sidehus i skel mod nr b på byggekort, 1912, og opførelse af 3 halvtage i, k og l på byggekort, 1912 // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1912, m. påtegn.

17 31 Skovkasserer J.P. Christensen A.(?) Nørgaard, landinspektør Jens Andersen Bæk Chr. Nielsen Jens Larsen N.C. Nielsen, landbrugskandidat Christoffer Christensen, bagermester J.P. Christensen, skovkasserer Steen F. Søndergaard, landpost A.N. Buchave Max William Pedersen, tømrermester C. Vils, væver Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage som forhus, vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 29, samt beboelsesbygn. i 2 etager som baghus - hhv. a, b og c på byggekort, 1919 // # tegn. mat. f. skovkasserer J.P. Christensen C. Jensen // tilbygn. af 5 et-fags tagkviste til forhuset mod gaden // blåtryk Max W. Pedersen, tømrerm. // opførelse af en værkstedsbygn. i en etage som sidehus i skel mod nr. 29 bag det eksist. baghus d på byggekort, 1919 // pennetegning Max W. Pedersen // indretn af 3-vær.s lejl. i forhusets tagetage t.v., samt tilbygn. af tagkvist mod gården // blåtryk A. Ustrup // indretn. af 3-vær.s lejl. i forhusets tagetage t.h., samt tilbygn. af tagkvist mod gården // blåtryk. f. mælkehandler P. Petersen A. Ustrup // tilbygn. af wc i 2 etager til forhuset mod gården // lystryk Kristoffer Hansen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus i skel mod nr. 29 f på byggekort, 1919 // lystryk. f. malermester J. Larsen Alfr. J. Mortensen // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som baghus i tilknytn. til det eksist. værksted g på byggekort, 1919 // lystryk. f. rentier Carl O. Sørensen Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af alle de eksist. side- og baghuse og opførelse af nyt, stort sidehus i en etage, indeh. lager -,tørre- og sprøjterum, i skel mod nr. 29 // 4 lystryk. f. møbelfabrikant C.F. Christensen De bagerste 2/3 af grunden, incl. sidehus fra 1983, udskilles og tillægges Toldbodgade 29-31, Daghøjskolen.

18 Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af forhuset iflg. byfornyelsesprojekt // 17 lystryk. f. Hans Nielsen. 32 Ingeniør Peter Gårsted Severin Laursen, tømrermester Mads Jensen Lund, degn A.L. Jørgensen Peter Christensen J.P. Holt, skræddermester Merrild Christensen, købmand Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager som forhus og værkstedsbygn. i en etage som baghus // # tegn. mat. forhuset nedrevet Eivind Kristiansen // indretn. af et-vær.s lejl. i baghuset // lystryk. f. skræddermester J.P. Holt Niels H. Nielsen // ombygn. af og mindre tilbygn. i en etage til baghuset, samt opførelse af garage i tilknytn. hertil som side-baghus i skel mod nr. 34 // 2 lystryk. f. malermester Egon Farsøe Nielsen Mogens Storgaard Madsen // nedrivn. af det eksist. forhus og opførelse af kontorbygn. i en etage som nyt forhus // lystryk. f. ingeniør Peter Gårsted. 33 Former F.A. Jørgensen F.A. Jørgensen, former Karoline Hermansen, enkefrue Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, og vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 31 // # tegn. mat. f. former F.A. Jørgensen C. Jensen // mindre tilbygn. i en etage til sidehuset // blåtryk. f. enkefru Karoline Hermansen Hv. // tilbygn. af wc mel. for- og sidehus // lystryk. 1978? // indretn. af badevær. i det eksist. sidehus og mindre tilbygn. af ny baggang hertil // lystryk. f. automaler Johan Pedersen Niels Winther, ark. // ombygn. og renov. af ejendommen // lystryk.

19 34 Tømrermester R.L. Rasmussen. Hj. Toldbodgade Max Pape // opførelse af beboelsesbygn. i 4 etager m. kælder, indeh. 8 lejl., som hjørneejendom // lystryk. f. tømrermester R.L. Rasmussen Arkitekthuset i Silkeborg // renov. af køkkener og badeværelser samt udskiftning af varmeanlæg // # tegn. mat. f. Loge 56, Silkeborg v. Hilmer Pedersen. 35 Træskomager N. Chr. Nielsen N. Chr. Nielsen, træskomager Else Kirstine Nielsen, enkefrue. - # hm 1927 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 37 // # tegn. mat. f. træskomager N. Chr. Nielsen Eivind Kristiansen // tilbygn. af wc mel. for- og sidehus // lystryk. f. enkefru Else Kirstine Nielsen. 37 Sten- og billedhuggermestrene P. Jørgensen og J. P. Jørgensen. Hj. Toldbodgade Søren Pedersen, værtshusholder Th. Nielsen, bankbogholder Peter Jørgensen, sten- og billedhugger Jørgen P. Jørgensen, billedhugger Iflg. byggeanm. // opførelse af værksted i en etage som side-baghus i skel mod nr. 35 // # tegn. mat. f. sten- og billedhugger Peter Jørgensen K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus og vaskehus m.v. i en etage som sidehus i skel mod nr. 35 // blåtryk. f. billedhugger Jørgen P. Jørgensen Jørgen P. Jørgensen // udv. af det eksist. værksted // lystryk Max Pape // tilbygn. af badevær. mel. for- og sidehus // lystryk Niels H. Nielsen // ombygn. af og tilbygn. i en etage til det eksist. værksted // lystryk. f. smed A. Sørensen.

20 1996 DAI // ombygn. og renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 4 lystryk. f. murermestrer Poul M. Henriksen Hvad Ejerforhold angår, hører Skolegade i matrikulær henseende til Silkeborg Markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 38A-F Vognmand Axel Nielsen Malermester H. Toft Nielsen. (38F) 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage m. 2-fags tagkvist, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 40 // # tegn. mat Sv. Aa. Rasmussen, murerm. // opførelse af garage som side-baghus i skel mod nr. 40 og tilbygn. af wc mel. for- og sidehus - nedrevet // lystryk. f. vognmand Axel Nielsen. (38A-E) I/S Virkelyst, byggefa., Virklund // opførelse af beboelsesbygn. i en etage, indeh. 5 klubvær., som sidehus i skel mod Toldbodgade 18 // 8 lystryk. f. malermester H. Toft Nielsen. 39 Silkeborg Sygekasse HK Silkeborg Tømrer- og Snedkerforbundet i Silkeborg Forbundet Træ-Industri-Byg. Hj. Toldbodgade Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af kontor- og beboelsesejendom i 3 til 4 etager m. kælder // 5 lystryk. f. Silkeborg Sygekasse DAI // indretn. af kontorer m.v. på 1. etage // lystryk. f. HK Silkeborg Aage Jensen, rådg. ing. // etablering af spindeltrappe mel. stue- og 1. etage // lystryk. f. Tømrer- og Snedkerforbundet i Silkeborg. 40 Kriminaloverbetjent E. Berg Kristiansen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. midtanbragt portgennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus, samt sidehuse i en etage mod begge skel // # tegn. mat.?? // opmåling af for- og sidehuse // usign.og udat. pennetegning.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 210 LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 211 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er] 1998/2000/2005 13 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868 Fortegnelse over beboerne Fortegnelse over Antallet af beboerne i den. november Udarbejdet af overbetjent H. Christensen, hovedstationen,. afdeling. Nr. Bygning Etage Beboere Alder Bemærkninger Forhus

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00.

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00. 01. juli 2011 Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. Sag: 70.984.029 Ref.: TD BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00 Deltagere afbud KOND. Jesper Bundgaard

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Skodsborg Solgård Et-års vedligeholds- m.m. budget 2010/11 Budgetperiode: 01-07-2009-30-06-2010 Der er tillagt ej afløftbar moms Der er indeksreguleret Konto Kontotekst Beskrivelse Juli Aug Sep Okt Nov

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere