ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt 25. Årgang nr Ved genralforsamlingen takker kasserer Jørn Jensen - Bent Søndergaard for mange års formandskab i ASRA ASRA skifter formand i jubilæumsåret - Bent Søndergaard takker af efter 16 af de 25 år aktive år ASRA har eksisteret. Læs inde i bladet om formandsskiftet. Jubilæumsreceptionen afholdes den 12. september 2008

2 Kolofon ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning Tlf: (I arkivets åbningstid,som regel om onsdagen kl. 10,00-15,00) Redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Hjemmesiden: Formand - Tlf Andreas Iversen ASRAs nye formand - Andreas Iversen Kasserer - Tlf Jørn Jensen Deadline for næste nr. er den 1.maj 2008 Bladet trykkes med støtte fra: 3F i Ringkøbing Jubilæumsår Jeg sad forleden og læste i et gammelt nr. af Stof & Saks fra 1983,et nummer der er ligeså gammel som vores forening, og sjovt nok faldt jeg over en artikel om Kristelig Fagforening. Der står i artiklen, at der er indgået en overenskomst, men den er uden virkning. Den er nemlig indgået med søsterorganisationen Kristelig Arbejdsgiverforening, og er uden virkning for de aller fleste arbejdspladser. Der er også et brev til et medlem af KF som har bedt KF om at inddrage nogle feriepenge fra en virksomhed hun ikke havde fået udbetalt. Kristelig Fagforening skriver til medlemmet: Da vi har modtaget dit brev fra Karen xxxx at hun ikke kan betale dig de skyldige feriepenge, og at du skal begære dem fra lønmodtagernes garantifond. Hvis du vil for kr. 393,90 sætte alt dette i gang vedlægger vi et skema som du skal udfylde og indsende til lønmodtagernes garantifond så hurtigt som du kan, du skal jo skrive dato hun er gået konkurs. Det er en fagforening der gør noget for sine medlemmer!!!! Heldigvis fandt medlemmet ind i en rigtig fagforening, og HK fik pengene til hende, hun fortalte at hun havde meldt sig ind i KF for hun ikke regnede med hun skulle få brug for hjælp, bagefter siger medlemmet - Hold jer langt væk fra Kristelig fagforening! 2 leo

3 Leder I jubilæets tegn Som det kan læses andetsteds i bladet, har jeg på den netop afholdte generalforsamling, afløst Bent Søndergaard, der efter en lang årrække som formand, har ønsket at blive fritaget for posten. Som min første handling vil jeg derfor først sige tak for tilliden, ved valget af mig som formand og dernæst sige Bent Søndergaard tak for de mange år på posten. Jeg har ikke tænkt mig, lige nu, at udsende en erklæring om, hvad jeg vil som formand. Det er nemlig allerede fastlagt. Som det fremgår af bladet, er det den 9. april 25 år siden, ASRA blev stiftet. Det har bestyrelsen besluttet skal markeres på forskellig vis. Bl. a. med Åbent Hus den 12. september, vandreudstilling fra uge 18 til uge 47 og ikke mindst et jubilæumsskrift, der udgives primo september. Og der er allerede fuld gang i forberedelserne. Sideløbende med markeringen af jubilæet er det også besluttet at iværksætte en hvervekampagne, dels for at sikre ASRA's fremtid, og dels for at sikre økonomien til den daglige drift, bl.a. i arkivet. Og endelig for at gøre opmærksom på, at det er vigtigt at gamle protokoller, overenskomster, "gulnede papirer", billeder m.m. afleveres til arkivet, så det kan indgå som arkivalier, der kan være med til at skrive historien om arbejdslivet, i det hidtidige Ringkøbing Amt. I forbindelse med de mange aktiviteter, der bliver i forbindelse med markeringen af ASRA's jubilæum, håber jeg på, at der opstår en dialog til gavn og glæde for ASRA. Jeg vil gerne slutte med en opfordring til, at vi alle udtrykker en gensidig lykønskning i anledning af ASRA's 25 år. Med ønsket om et godt samarbejde fremover. Andreas Iversen formand 3

4 Referat fra generalforsamling i ASRA Torsdag den 6. marts 2008 kl Ålykkevej 3, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst: Velkomst v/formanden Bent Søndergaard. 2. Valg af dirigent: Egon Karlsen. 3. Beretning v/formand Bent Søndergaard. Det er 25 år siden ASRA er stiftet. Vi har i årets løb fået vores hjemmeside op at stå. Jørn og Leo har været på kursus i at kunne rette siden til. Der har været ca. 900 inde på siden. I bestyrelsen arbejder vi for at få oprettet ambassadører i det gamle Ringkøbing amt, da det ind imellem kan være svært at få hele amtet dækket af bestyrelsesmedlemmer. Udstillingen har kun været ude hos FOA i Holstebro i Men der bliver lavet en plan for 2008 i forbindelse med jubilæet. Der er kommet ny lås på døren. Har fået brandskab af TIB. Vi slider på vores arkivhold. Hvad gør vi når de ikke kan/vil mere. Vi er den sidste forening der er tilbage af de der startede den gang. Findes der en løsning eller lukker vi. Har søgt om økonomisk støtte hos LO-sektionerne. Har fået pæne beløb fra LO-Hening/ Ikast samt LO-Ringkøbing Fjord. Tak for det. ASRA nyt er sponseret af AL og forskellige fagforeninger. I 2008 bliver den sponseret af 3F Ringkøbing- Holmsland. Tak for det. Vi venter besøg her i arkivet af 3F KAD seniorklub den 11 marts og den 15 maj af 3F SID seniorklub. Måske giver det nye medlemmer. Den 9. april er det 25 år siden ASRA blev stiftet på Vestergaards hotel i Videbæk. Det vil blive fejret her den 12. september med telt, musik, festtaler, åben hus reception. Ligeledes vil der blive udgivet et hæfte med de forgangne 25 år, så glæd jer, jeg håber vi ses. Kurt Jørgensen som skriver om gamle dage i Herning Folkeblad har omtalt ASRA's jubilæum på de sider i avisen og senere meldt sig ind som medlem. Den 7. august 1992, det er næsten 16 år siden, døde Jacob Christensen pludselig. Han var formand i ASRA og jeg var næstformand og har været formand siden, men det må der gøres noget ved og det bliver der under punkt 8 A. Jeg har været formand totrediedel af ASRA's levetid, og kan min efterfølger også sige det til den tid, har han gjort det godt. Jeg vil sige tak på ASRA's vegne for alt hvad vi har modtaget i de forløbende år af både arkivalier, materialer og penge m.m. Også tak til de skiftende bestyrelser og medlemmer gennem tiderne. Også tak til nuværende medlemmer. 4

5 Til arkivpersonalet, Klatreklubben for husly, og til sidst, men ikke mindst til jer i bestyrelsen. Tak for gode timer og god vind fremover. DEBAT. Steen Jonassen LO Herning-Ikast vil gerne finiansere to til tre temamøder i jubilæumsåret. Finde folk som vil bidrage til kulturen. Knud Egon Poulsen: ASRA skal bevares og fortsætte. Skal ASRA bevare navnet? Skal det blive i Herning? Skal vi udvide eller skal vi kun være i Herning. Vedtægterne blev ændret sidste år til det tidligere Ringkøbing amt, bør også ændres på ASRA nyt. Svend Erik Jacobsen, stået for vognlæsning af kul, tager gerne ud at fortælle. Et par i bestyrelsen sætter sig sammen og finder ud af noget vi vil gøre for at markere og synliggøre ASRA, 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/jørn Jensen: 5. Regnskab gennemgået og kommenteret. Overskud kr For mue kr Regnskab Godkendt. 6. Forelæggelse af Budget.: 7. Afsat kr til jubilæum, så der budgetteres med et underskud på kr Godkendt. 8. Fastsættelse af kontingent for 2009: 9. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at sætte kontingentet op til organisationerne. Bibeholde de 100 kr. til personlige medlemmer 10. Indkomne forslag til behandling: Ingen forslag til behandling. 11. Valg: a. Valg af formand for 1 år. På valg er: Bent Søndergaard. Valgt for 1 år Andreas Iversen, Tarm. b. Valg af kasserer for 2 år. På valg er: Jørn Jensen, Herning. Valgt: Jørn Jensen, Herning. c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg er: Leo Skaaning, Herning. Hans Agerup, Herning. Valgt for 2 år: Leo Skaaning, Herning. Hans Agerup, Herning. d. Valg af 2 bestyrelsesmedl. for 1 år: På Valg er: Flora Mikkelsen.? Valgt for 1 år: Bent Søndergaard, Herning Inge Marie Jensen, Ulfborg e. Valg af to bestyrelsessuppleanter: Jørgen Iversen, Snejbjerg. Ingrid Preisler Andreasen, Tjørring. 5

6 Valgt for 1 år: Jørgen Iversen, Snejbjerg Ingrid Preisler Andreasen, Tjørring g. Valg af Revisor suppleant. På valg er: Egon Karlsen, Videbæk. Valgt for 1 år: Egon Karlsen, Videbæk. 12. Eventuelt: Jørn Jensen takkede Bent Søndergaard for hans arbejde i bestyrelsen og som formand siden Historier efterlyses Bestyrelsen Som det kan læses i dette blad, har vi en historie fra dengang Aida Buur Andreasen havde job på "Staten" i Søby brunkulslejer. Historien har vi fulgt op ved at gengive yderligere et indlæg om Aida, fra arkivet. På den måde er det lykkedes at fortælle om en person, der på forskellig vis har markeret sig i den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Vi efterlyser flere historier, enten fra dig selv eller fra "en du kender". En ven, en nabo, en slægtning, afdød eller nulevende. Lad os høre fra dig, og ønsker du en hjælpende hånd, kan vi give dig den. Vi venter ved telefonen. bk I forbindelse med generalforsamlingen trådte Flora Mikkelsen tilbage fra bestyrelsesarbejdet på grund af svigtende helbred. Elly Madsen har skrevet et lille brevhilsen til Flora: Kære Flora Du skal have tusind tak for at du for mindst 10 år siden sagde ja til at være med i ASRA s bestyrelse. Du har været en god stabil arbejdskraft, og jeg har været rigtig glad for vores venskab og de mange gode "snakker" til og fra bestyrelsesmøder. Husker du den aften, hvor vinduesviskeren gik i stykker, og vi måtte holde en time på en rasteplads uden for Herning for at vente på autohjælp i det mest forrygende regnvejr. Men det var da hyggeligt selv om det var over midnat før vi var hjemme. Tak for godt samarbejde. Vi håber du må finde dit gode helbred igen når du går på efterløn, og at vi så må se dig i arkivet engang i mellem til en kop kaffe og en hyggelig snak. Venlig hilsen Elly 6

7 Aidas møde med Bodil Koch En stor oplevelse for den unge Aida Buur Andreasen, da hun skulle servere for Bodil og Hal Koch på Staten i Søby brunkulslejer Skrevet af Aida Buur Andreasen, Ringparken 42 i Holstebro. Jeg var på Statens Marketenderi i Søby fra 1947 til Jeg blev glad for at være der, men det var meget fremmed for mig. Jeg ankom med toget til Kølkær en sen aften. Det var regnvejr, på stationen holdt der en vognmand, som jeg skulle køre med til Søby. Ingen fortrydelsesrtet Da vi så endelig kom derud sank mit humør. Det var ét stort vandhul overalt, så jeg bad vognmanden om at køre mig tilbage igen, men der hjalp ingen kære "mor". Vognmanden, der hed Marius Eriksen sagde, at jeg selv havde søgt pladsen, så måtte jeg gå med ind og se om det nu var så slemt. Jeg blev godt modtaget af hr. og fru Larsen, som var bestyrere af marketenderiet. Jeg var 2 dejlige år hos dem, 2 år hvor jeg lærte og hørte meget om mennesker på både godt og ondt. Vi var 3 piger på Staten samt Larsen, der var kok og fruen der var smørrebrødsjomfru. Der var også en altmuligmand, der hed Marius. Det var ikke for Tøsedrenge Det var mange gange hårdt arbejde, vi var på 3 holds skift. 1 uge fra kl.5 om morgenen til kl med fritimer fra kl til De 2 næste uger fra kl.8 til kl.19.00, med fritimer afhængig af hvordan vejret var. Vi lå jo midt i det hele, så når der var sandstorm blæste det ind. Så måtte vi have alt porcelæn ned fra hylderne og vaske det af, da sandkorn kom ind overalt. Primitive forhold Jeg vil også fortælle om hvordan vi vaskede op - en stor zinkbalje sat på to taburetter, fyldt med varmt vand fra komfuret. Vi var 3 til at vaske op, og skiftedes til, at skylle af under den kolde hane, vaske op og tørre af. Det var en stor opvask med håndkraft - det gik stærkt (der var jo ingen opvaskemaskine). Sådanne dage kunne vi have mange hjemme til frokost, da der ikke kunne arbejdes i lejerne, så vi fik travlt. Uden mad og drikke Vi havde 125 mand på kost + de løse, som kom engang imellem, når vi havde noget spændende på madkortet. 7

8 Ellers gik vores dag med at lave pålæg. Husk, vi havde ikke køleskab, så vi skar alt pålæg på håndmaskine. Det var dem, der havde aftenvagt, der skulle sørge for det. Pålægget blev lagt mellem 2 tallerkner. Der var mange trin op og ned i kælderen, med alle disse fade, så vores kondi fejlede ikke noget. Der skulle smøres mange stykker brød. 3 hele skiver rugbrød og 1 stykke franskbrød, i hver pakke, så der var travlt fra morgenen af. Vi skulle også lave havregrød. Vi satte vand over om aftenen, så stod det og småkogte om morgenen, det var hyggeligt at komme over i et dejligt varmt køkken, hvor vandet kogte. Vi havde trods alt en kaffemaskine, så det var bare at tænde for den, så kunne vi begynde at smøre alle de mange madpakker. Det gik stærkt, for de første kom allerede kl. 6. Så var det ellers derudad til kl. var ca.7 - så begyndte dagens næste gøremål, vi skulle skrælle kartofler. Det foregik med 3 piger på 3 stole; vi havde hver et stort fad med kartofler på knæerne. En stor tønde til skræl og en balje med vand, hvor vi smed kartoflerne ned i; sådan gik de næste timer. Vi havde da også kaffepauser. Der kom altid nogen. Så kom slagter Peter med kød, han havde gerne sønnen med, betjenten fra Kølkær kom også tit. Så sad vi og ordnede hele verdenshistorien, troede vi! Primitive boliger Jeg vil også gerne fortælle lidt om hvordan vi boede, i en stor barak med to værelser, et på hver side, og i midten en stor gang, hvor der var en ovn, som vi fyrede i. Den varmede hele barakken op og der varmede vi vand til at vaske os i. Vi kogte også alt vort tøj i en gryde på ovnen. Vi var to der delte værelse. Der lærte jeg så Anna at kende - vi var sammen på Staten al den tid jeg var der. Anna havde været i Søby i flere år, så jeg lærte mange at kende igennem Anna. Øgenavne var almindeligt Ja, Anna kendte mange, så jeg fik ikke svært ved at lære de mange forskellige typer at kende. Der var Lillebror og Gerda, de havde det gule "Palæ". Sådan blev deres pensionat kaldt. Der var noget af alt hos dem - sekser-spil og nok også billig sprut, der var jo mange spillere herude. Jeg har da kendt mange af dem. "Niels med Næsen", "Greven", "Krølle-Hans", "Cigaret-Harry", ja der var mange flere. Jeg har da også været med mange gange, som tilskuer, jeg turde ikke spille selv. Fritidshjemmet I efteråret 1947 begyndte jeg at kom - me påfritidshjemmet om aftenen, der tilbragte jeg mange gode timer. Når vi var færdige med med at arbejde, var det jo ikke særligt spændende, at sidde på værelset. Vi havde jo ikke radio, heller ikke telefon, så der var ikke meget at tage sig til, men på fritids 8

9 hjemmet kom der mange arbejdere. Så fik vi en god snak og en kop kaffe. Der var også mange arbejdere, der passede på pengene. Så satte lederen af fritidshjemmet pengene i banken. Det var jo ikke alle herude, der spillede eller drak pengene op, der var mange solide familiefædre her. Jeg har haft nogle gode oplevelser sammen med mange af disse dygtig familiefædre/arbejdere! Der var ikke fjernsyn dengang Ja jeg kommer nok lidt forkert ind i det, jeg vil fortælle. Jeg ville fortælle hvad vi også kunne få tiden til at gå med. Vi fik vognmanden til at køre os til Kølkær. Der var Alex og Reichardt, som var datidens idol for os unge. Det var en harmonikatrio, som kom ud på turne en gang imellem. Så blev bilen fyldt op, det gik nok ikke i dag, for der var jo overlæs. Men bare det at kunne komme ud at opleve noget var dejligt. Ja, nu er jeg på rette vej igen. Vi havde mange forskellige ting i løbet af vinteren. Der var også rejsebiografer en gang imellem, det var altid godt besøgt. Så havde vi fint besøg af Den Gyldenblonde, eller Paul Sabroe, som han hed. Han var fantastisk til at underholde, han havde også operasangeren Henning Hansen med, så der var underholdning, så taget var ved at løfte sig på barakken. Så er vi i vinteren Da begyndte vi at øve os på Søby-Revyen, som vi spillede i forsommeren. Ja, der skete så meget det år. Det var ikke ufarligt Der kom Falck-station herud. Det var bare alt for sent, for allerede da var det begyndt at tynde ud. Det blev nemmere at få arbejde andre steder. Vi fik også et håndboldhold op at stå; både et for mænd og et for os piger. Vi spillede mange kampe rundt omkring. Der hænger et billede af os piger på Museet derude. Jeg ville gerne have et billede af os, men det kunne jeg ikke få. Men jeg er da på. Sådan gik det meste af sommeren. I efteråret blev det endelig vedtaget, at der skulle opføres et Forsamlingshus, det skulle ligge i forlængelse af Staten, så vi på Staten fik opgaven med at tilrettelægge hele festen; i hvert fald hvad der angik arbejdet med at bage, servere mm. Det var en travl tid, men også en tid jeg aldrig glemmer! Staten Når jeg skriver Staten, er det fordi staten havde en hel barakby herude. Alle, der fik en soveplads på Staten, skulle leje det hos statens inspektør hr. Hjort - en ubehagelig herre. Han bestemte hvem der kunne få en soveplads, og han viste, at han var den der bestemte. Der var kun en seng, på en stue med 4 køjer, og et skab til hver. Man skulle også ned på inspektørens kontor hver uge, for at betale, ellers var det ud af vagten. Ja, der er altid 9

10 nogen, der nyder at være herre over andre. Tilbage til festen vi skulle lave på Staten. Vi skulle bage 30 lagkager med 3 bunde i hver, det var hårdt arbejde, for vi måtte piske alt dejen med håndkraft, vi havde jo ingen elektriske piskere. Så når jeg tænker tilbage, får jeg ondt i armene igen. 90 bunde i alt, det tog 3 dage, for vi måtte jo bruge vores fritid til det. Nå - endelig kom dagen, hvor huset skulle indvies. Der var mange fine herrer til festen, indenrigsministeren, borgmesteren fra Herning, politibetjenten fra Kølkær, sognerådsformanden for området og mange flere. Herning-kredsens folketingskandidat Bodil Koch skulle holde festtalen, hun havde sin gemal Hal Koch med. Et festligt par. Jeg havde fået den store ære at servere ved festbordet, men det var svært, for jeg havde ikke et serveringsforklæde med. Det lykkedes dog at låne ét, så alt gik som det skulde. Bodil Koch var utrolig at høre på. Hun var en særpræget person. Jeg kan se hende for mig endnu, i sort spadseredragt og sorte sygeplejesko, det kaldte vi disse sko den gang, og håret samlet som en knold i nakken. Men når hun åbnede munden, var det som om der stod en glorie omkring hende, så spændende var hun at høre på. Et anderledes par, men et par dejlige mennesker, som jeg tit tænker tilbage på. Alt får en ende I 1949 begyndte det at tynde ud i arbejderne. Vi kom ned på 50 mand og det var for lidt arbejde til 3 piger, så blev vi 2, men det gik stadigvæk den "gale" vej. Jeg rejste fra Søby i april 1949, og jeg blev gift, men det er en helt anden historie. Men mange gode minder tog jeg med mig fra Søby. Tak for dem. Læsning af tipvogne i brunkulslejerne 10

11 Argus Når Holstebrokredsens 75 årige historie skrives, skal også kredsens blad ARGUS nævnes. Inden det første nummer udkom i september 1974 var mange drøftelser og forberedelser gået forud. Det var kredsens organisatoriske udvalg - sammensat af en repræsentant fra hver af de dengang 10 foreninger - der stod for udgivelsen. Men der skulle kun gå kort tid, inden det viste sig, at et udvalg bestående af 10 personer, var alt for tungt at arbejde med. I erkendelse heraf blev der nedsat et redaktionsudvalg på 4 personer. Dette udvalg fortsatte uændret, indtil Argus ophørte med at udkomme. De fire medlemmer var: Bent Kruuse, Struer-Gimsing forening, Peter Knudsen, Holstebro forening, Kirsten Estrup fra Tvis-Mejdal forening og Poul Larsen, Aulum-Hodsager forening. I den periode Argus udkom, måtte bladet ride nogle storme af. Den første allerede ved udsendelsen af det første nummer. Det var navnet, der bragte redaktionsudvalget i modvind. Nogle partifæller havde hellere set et af de gængse navne, der bruges tilblade af den art. Navnet Argus var for intellektuelt, mente modstanderne. En påstand som nok kunne bringe smilet frem. Forslaget kom nemlig fra Peter Knudsen, der var arbejder med stort A, (Retfærdigvis skal det nævnes, at Peter Knudsens viden var stor, hvilket skyldtes hans interesse for at læse bøger). På et tidspunkt lød også kritiske røster mod indholdet i Argus - eller rettere mod redaktionsudvalget. Det var, da der i enkelte numre af bladet, bragtes nogle citater fra Mao's Den lille røde, på det tidspunkt, da den var bestseller herhjemme, Anden kritik af Argus drejede sig om bladets udseende. Dette var begrundet i at Argus (samtlige numre) var duplikeret, Sammenlignes det første og det sidste nummer, kan spores tekniske fremskridt. Det startede med de gamle stencils, hvor rettelser blev foretaget med det såkaldte neglelak, og sluttede med brænding af stencils, der gav et bedre layout. En gennemgang af Argus fra første til sidste nummer, viser mange gennemgående træk i indholdet, bl.a. orientering fra folketingsmedlemmet. Foreningsmeddelelser, artikler hentet udefra og lignende. Og kalendervers i de små tomme felter, der blev mellem lede indlæg fra læserne, herunder de 11

12 artiklerne. Et emne. der har været behandlet i forskellige sammenhænge i hele Argus-perioden, er ligestillingen. Som det kendes fra andre blade, mang batter. Dog lykkedes det af og til, ved provokerende indlæg fra redaktionens side, at få læsere til at fare i blækhuset. At redaktionen savnede indlæg udefra, fremgår af følgende, bragt i et nummer: "Det gør ikke noget, vi ingen indlæg får - bare de afleveres til tiden." I 12. årgang nr. 2 - februar skrev redaktionsudvalget: ARGUS - har det en fremtid, eller er en æra slut? Det var slut, ARGUS ophørte med at udkomme. PS! Helt uden medlemsblad er Holstebrokredsen dog ikke. I jubilæumsåret, udkommer nemlig lokale blade i de 4 af kredsens 5 kommuner. Holstebro Socialdemokrat, i Holstebro kommune - Lokaldemokraten, i Struer kommune - Thyholms røde Rose, der som navnet siger udsendes af Thyholm forening, medens Vinderup forening udsender Rosen. Ovenstående ARGUS' historie, som den er fortalt i Holstebrokredsens jubilæumsskrift Historien er fortalt af daværende kredsformand, Bent Kruuse, der var en af initiativtagerne til kredsbladet og medlem af redaktionsudvalget i alle de 12 år ARGUS udkom. Indsendt af Bent Kruuse, tidligere kredsformand for Holstebrokredsen og medredaktør på ARGUS. (samtlige numre af ARGUS er samlet af Bent Kruuse, der har skænket bladene til ASRA) Den røde Sløjfe. Redaktionsudvalget for Holstebrokredsens kontaktblad ARGUS, (September Februar 1987) indstiftede Den røde Sløjfe. I begrundelsen står der bl.a.: "Selvom vi ikke er tilhængere af "Kors og Bånd og Stjerner", har vi dog alligevel indstiftet "Den røde Sløjfe", der ikke skal være et synligt, men blot et symbolsk "hæderstegn" til enten enkeltpersoner eller grupper af personer, som et skulderklap og måske en tiltrængt opmuntring for det arbejde den/de gør". I ARGUS, Kontaktblad for Socialdemokratiet i Holstebrokredsen, 4. årgang, januar 1978, nr. 3 kan på forsiden læses følgende: Den røde Sløjfe tildeles Aida Buur Andreasen, Holstebro. For de der kender Aida og hendes indsats for Socialdemokratiet, skulle yderligere kommentarer være unødvendige, men da dette blad læses af mange, skal vi alligevel bringe udvalgets argumentation for at tildele Aida "Sløjfen". Aida har været med i lang tid og har gjort en stor indsats; en indsats der nok kun har været kendt af få - (og vist heller ikke altid er blevet værdsat nok!). Af disse aktiviteter "bag kulisserne" kan bl.a. nævnes distribution af blade m.v., tegning af nye medlemmer (hvor hun altid ligger på topscorerlisten), og opkrævning af kontingent - når der skal gøres en ekstra indsats, 12

13 (d.v.s. når det ikke kan lykkes for andre). Nu har Aida også fået "rigtige" tillidshverv - først og fremmest som en meget dynamisk amtsuddannelsessekretær. Hun gør en kæmpeindsats for at få tingene "op at stå", kommer med mange initiativer, og prøver at gøre plads for nye tanker og ideer. Meget lykkes; og det der ikke gør det, skyldes udefra kommende påvirkninger, som Aida ingen indflydelse har på. Men hendes stædighed skal nok bevirke, at en dag vil alt lykkes, til glæde for Aida og til gavn for Socialdemokratiet (det er derfor det glæder Aida). Da kredskassereren med kort varsel måtte fratræde grundet flytning, og der i hast skulle konstitueres en anden kredskasserer, blev det Aida der overtog jobbet. ("Selvfølgelig, hvem ellers", siger vi). En tillidspost som vi ved hun også vil klare på bedste måde. Vi har endvidere bragt i erfaring, at hun har været medinitiativtager til og er blevet medlem af et arbejdsudvalg, der på landsplan skal beskæftige sig med et meget forsømt område, nemlig hvad vi skal gøre for de arbejdsledige partifæller i Socialdemokratiet. Og som en anden positiv ting ved Aida skal nævnes, at ikke blot er hun Socialdemokrat - nej, hun er RIGTIG SOCIALDEMOKRAT. Vi i udvalget, der har lejlighed til at være sammen med Aida, hvad enten det er som deltager ved et møde, eller det er i en sludder på to-mands-hånd, for at udveksle erfaringer, kan kun sige, at hun er EN GÆV PIGE, som vi med stor glæde vil overrække "Sløjfen" med et HJERTELIG TILLYKKE red-udv. Indsendt af Bent Kruuse, bl.a. tidligere kredsformand i Holstebrokredsen og medredaktør på ARGUS. 13 Fakta om Aida. Aida er født i 1928 i Skive. Efter skoletiden havde hun forskellige pladser, herunder den i artiklen omtalte, som tjenestepige i Søby brunkulslejer. Hun har også prøvet at arbejde i tørvemosen og arbejdet på forskellige fabrikker. Hun har taget handelsskoleeksamen og har arbejdet på kontor, på FDB's centrallager i Holstebro. Da kontoret lukkede fik hun arbejde som hjemmehjælper og blev, efter et halv år, valgt som formand for Husligt Arbejderforbund - HAF - i Holstebro. En post hun bestred i 13 år, indtil hun gik på efterløn. Aida har, fra hun var ganske ung, været Socialdemokrat, med stort S, og har i en periode været medlem af byrådet i Holstebro. Organisatorisk har hun haft forskellige poster i partiet, bl.a. som kredskasserer i Holstebrokredsen og uddannelsessekretær i Ringkøbing amt. Den lange række af tillidsposter blev afsluttet med 10 år som næstformand i FOA Holstebro seniorklub

14 Den gamle Redacteurs Klumme af Bent Kruuse Hvad gjorde vi inden vi fik ? Spørgsmålet blev stillet i en af de mange mails, der jævnligt sendes rundt blandt de involverede, der p.t. arbejder med ASRA's forestående jubilæum, inklusive jubilæumsskriftet. Til daglig er brugen af et behageligt og nemt og næsten uundværligt redskab. Det betinger blot, at alle involverede er i besiddelse af en pc med internet forbindelse. I den professionelle verden, indgår mediet som en helt naturlig ting i dagligdagen. I det frivillige arbejde er den begrænset af, at ikke alle - endnu - er i besiddelse af en pc - Personal Computer. En gang i fremtiden vil der i næsten alle hjem være en pc, hvilket vil skabe nogle nye muligheder, også med deraf følgende ulemper. For det er helt klart, så længe der er afstand mellem de personer, der kommunikerer med hinanden over nettet, går det sociale samvær tabt. Men. Hvis f.eks. 4 personer, der bor i henholdsvis Herning, Skjern, Struer og Tarm, skulle "rende sammen" hver gang de havde noget at snakke om, ville det næppe som nu, ske indtil flere gange om dagen - ja, end ikke hver uge. Vi skal vel også se som et hjælpemiddel, i en tid hvor vi alle har travlt, til at kunne klare tingene hjemmefra. Så jo, er et medie, der med fordel skal bruges. Selvfølgelig vil nogen mene det er et problem, når ikke alle kan deltage. Men - med den udbredelse internettet har i dag, kan vi ikke sige, at det ikke skal bruges, fordi alle ikke har mulighed for det. I dag er telefonen hvermands eje. Det var den ikke for 50 år siden. Den gang sagde man ikke, at telefonen ikke kunne bruges, fordi ikke alle havde en. Man fandt på løsninger. Og det skal man også gøre i dag. Internettet er kommet for at blive, og er uden tvivl med til, at holde gang i mange fritidsbaserede interesser. Tænk på, der var engang, da foreningsfolket kun havde cyklen og/ eller toget, når de skulle mødes. I dag lever vi i fagre nye verden, og det skal vi drage nytte af. 14

15 Kære Bent 16 år som formand for ASRA! det er rigtig lang tid og en stor del af tiden har vi tilbragt sammen. Du som formand og jeg som sekretær. Du har altid været rar og imødekommende -aldrig sur eller fornærmet De første år, mens jeg endnu arbejdede, gjorde jeg vist ikke meget gavn, men fra 2000 fik vi gang i registreringen, som næsten havde ligget stille fra Jakob Christensen døde i Mange bestyrelsesmøder og generalforsamlinger er afholdt med dig for bordenden og med skiftende bestyrelsesmedlemmer. De første år blev generalforsamlingerne holdt rundt om i amtet. F. eks i Skjern på Daghøjskolen, Holstebro hos TIB, eller i Vildbjerg -- eller dengang i Lemvig på SID, hvor en snestorm betød, at der måtte indkaldes til en ekstra generalforsamling, da næsten ingen nåede frem. Bent, du har altid været vågen over for ASRA s økonomi. Når noget skulle sættes i værk, ville du vide, hvad det kostede, og det har været godt for ASRA. Nå der var måske noget med et blad engang, som blev ret dyr - men det var vi alle lige gode om. Du har repræsenteret ASRA til LO's repræsentantskabsmøder, været på besøg sammen med bestyrelsen hos "Åstedets Venner" i Århus, eller på kursus i Laugesens Have. For ikke at glemme udstillinger til Arbejderfestival flere år i træk eller udstillingen på Struer Havn i f. m. LO jubilæet. Eller en god julefrokost hos dig og Ruth eller hos Robert. Kan du huske det hele?? Skulle der laves praktisk arbejde, var du altid været parat. Det var du også, da vi skulle flytte fra Sjællandsgade til Ålykkevej. Da blev der slidt!. Der skulle bl. a. tages en tung vippeport ned. Hvordan det foregik, ved jeg ikke. Men du nævnte senere tørt, at nu vidste I da, hvordan det ikke skulle gøres. (Faldt den ned??) Du har lagt tæpper på, fjernet masser affald, bygget fanereol, tætnet ydervæg og forsøgt at sætte skruer i væggen til billeder, og fået ødelagt nogen bor. Du har slæbt arkivalier fra enkeltpersoner eller foreninger ind til arkivet og har stillet udstillingen op og hentet den igen rigtig mange steder. En stor tak skal lyde for det alt sammen. Jeg glæder mig over, at du bliver i bestyrelsen, så vi stadig kan få glæde af din arbejdskraft. En tak skal også gå til din kone Ruth. Hun har leveret utallige stabler boller og lækker kage til vores bestyrelsesmøder. STOR tak til dig Ruth! Mange hilsner Elly 15

16 Afsender: ASRA Ålykkevej Herning Tlf Modtaget i arkivet i marts 2008 Modtaget fra Regionsrådsmedlem: Conny Jensen, Gormsgade Herning: Vase fra LOFO Ringbind med Fotos fra KAD Herning samt fra besøg af indianere Gæstebog Materialer fra generalforsamlinger i KAD Midt Vest 3 videofilm 10 bøger og en del faglige hæfter Mappe med grafiske blade bl. af Carl Scharnberg Modtaget fra HK gennem Ingrid Preisler Andreasen, Herning: Materiale fra Typograferne Herning I stk. dirigentklokke. Årstal: ringbind med billeder samt telegrammer fra 100 års jubilæum i ringbind med billeder fra konflikten i 1981 bl. a. fra Brande og Taulov. Bog: En forbundsstifter: N Chr. Pallesen Gæstebog fra 1986 fra????? Gæstebog fra Typografernes 100 års jubilæum. Konfliktdagbog fra Typografernes Forbund Fra Knud Egon Poulsen, Socialdemokratiets Fællesledelse Herning. 16 ringbind med bestyrelsesmateriale fra Herning Fællesledelse samt Herning kredsen fra ca til rulle med plakater 2 pakker med stemmesedler fra urafstemninger i 1996 og 1997 til kommunevalget En stak gamle aviser.

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere