Messe gik i vejret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Messe gik i vejret. www.danskformand.dk"

Transkript

1 Juni årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 2. august Næste nummer udkommer den 27. august Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 2. august Side 4 Side 6 Side 9 Side 14 Side 16 Side 19 Side 21 Referat fra Landsbestyrelsesmøde d. 26. marts Referat fra Landsbestyrelsesmøde d. 9. maj Når hjernen går på stand-by Kronprinsen i København Messe i Hals en succes Virksomhed med fødselsveer Nyt fra Hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Beklageligt Det var hvad Datatilsynet skulle bruge 14 måneder for at konstatere i forbindelse med ulovlig brug af dataoplysninger. Dansk Formands Forening kan dermed konstatere, at der skal meget til, før man kan forvente en myndigheds sanktion for at fremskaffe og bruge oplysninger til medlemshvervning. Dansk Formands Forening har taget afgørelsen til efterretning, og vi beslutter senere, om der skal ske yderligere i sagen. Dansk Formands Forening har netop holdt seminar for afdelingsformændene. Seminaret blev afviklet i Svendborg, og emnerne var de stigende udgifter, samt hvad der kan gøres for at stabilisere medlemstallet i DFF. Seminaret var en stor succes, og alle var med til at gøre seminaret givende for Dansk Formands Forening. Overenskomsten med Dansk Byggeri er snart klar. Vi opfordrer medlemmerne til at følge med på hjemmesiden. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat op, så jeg vil bede interesserede medlemmer læse artiklen inde i bladet. Kurset kan ikke være mere aktuelt, da vi har mange kolleger, der har måttet sygemelde sig, specielt i den offentlige sektor. Bemærk, at vi har fastholdt uge 41, men kursusstart er flyttet til mandag den 11. oktober. Temaet er stress på arbejdspladsen, og om hvordan stress udmønter sig fysisk. Husk at tilmelding til kurset er efter først til mølle princippet på eller Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i uge 29. Kim Bøje Madsen Landsformand Leder DFF mere frem i lyset På seminaret blev der arbejdet koncentreret med DFFs fremtid. Konsulent Michael Groser hjalp deltagerne på vej. Dansk Formands Forening har i Svendborg holdt seminar for afdelingsformændene. Alle gode forslag kom på bordet, og en af konklusionerne er, at DFF skal mere frem i lyset. Flere skal kende foreningen og de fordele, der er ved at være medlem af den eneste fagforening i Danmark, der har formandsoverenskomsten. Forslagene til, hvordan foreningen kan øge synligheden, var mange. Her blev bl.a. talt om busreklamer, profiltøj, oplysning til arbejdsgivere, være til stedet på uddannelsessteder og huske at fortælle den gode historie. På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at DFFs hvervefolder skal gøres mere spændende og mere informativ. Oplæg ventes på landsrådsmødet den 2. oktober i Brædstrup. 3

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 26. marts 2010 på Hovedkontoret Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 12. februar 2010, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Bladet 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Eventuelt Ad 01 Der er mange lønsager med kommunerne, i øjeblikket, men landsformanden tror, de efterhånden ebber ud, da kommunerne skal have dem med inden den 1. april. En gammel sag fra en kommune, hvor kommunen ville have vores medlem overflyttet til en anden overenskomst. Kim skal til møde med kommunen mandag den 29. marts 2010, hvor sagen forhåbentlig bliver afklaret. Et medlem af bestyrelsen sagde, at det der er meget svært, når vi får nye medlemmer. Vi skal have hævet dem op til vores lønniveau. En god ting er, at vi laver nogle forhåndsaftaler med nogle kommuner, hvor vi lave en god startløn. Vores sag med et firma er ikke afsluttet endnu, men firmaet er blevet erklæret konkurs. Vi afventer nu sagen fra Lønmodtagernes Garantifond, så vores medlem kan få, hvad han har til gode. En ny sag med vores medlem i en kommune, som er blevet fyret. Landsformanden har stillet nogle spørgsmål til kommunen om sagsgangen. 4 Der blev talt en del om, hvad der skulle til for, at vores medlem kunne komme videre i sit forløb. Alle blev enige om, at hvis medlemmet blev fritstillet, ville han ikke føle sig låst fast, og ville derfor kunne bruge al sin energi på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Et firma har fyret en del medarbejdere. Firmaet og vores medlem er blevet enige om, at hun får en ekstra månedsløn, og så stopper hun den 1. maj Medlemmet har fået nyt job hos sit gamle firma. Sag med et medlem er sendt videre til vores advokat, det drejer sig om tryghedsaftalen. Vores medlem har ikke fået sit tilgodehavende fra varmeværket, derfor har vi sagsøgt varmeværket. Sagen er endnu ikke berammet. Retten har modtaget stævningen. Der er givet sagsøgtes advokat frist til den 15. april 2010 til at sende svarskift til retten. Sagen med et fyret medlem er berammet til den 21. maj 2010 i Hillerød. Landsformanden deltager i retsmødet. Landsformanden orienterede om en kommende opsigelse fra en kommune, hvor vores medlem er blevet sagt op. Dansk Formands Forening afventer noget skriftligt fra kommunen. Vores æresmedlemmer har anmodet om et tilskud til deres sammenkomst, der i år holdes i Nordsjælland. Bestyrelsen blev enig om, at foreningen vil bevillige et tilskud. Landsformanden og vicelandsformanden gav et referat fra de årsmøder som de har deltaget i. De kunne hurtigt blive enige om, at møde deltagelsen kunne have været bedre nogle steder. Lønstatistikken for 2009 blev fremlagt og gennemgået. Ad 02 Landsformanden kom med et oplæg til forslag vedrørende overenskomsten med Dansk Byggeri Ad 03 KTO frist for indsendelse af overenskomst krav den 1. oktober 2010.

5 Bestyrelsesmøde Ad 04 Mødet i FR den 4. marts 2010 blev aflyst. Nyt møde er den 19. april Ad 05 Der er kommet brev fra Datatilsynet med en ny udsættelse. IAK kører sag i direktoratet vedrørende overflytning af medlemmer der er gået på efterløn. Det er Lederne der har anket overflytning af medlemmer til IAK, som er på efterløn. IAK bør underrette Dansk Formands Forening, når der foregår noget, der vedrører vores medlemmer. Vi har en ledighed i DFF på 1,7 pct. den samlet ledighed i IAK er på 3,3 pct. Ad 06 Budgettet for februar måned 2010 blev fremlagt og gennemgået. Landsformanden vil foreslå at vi prøver at gøre en indsat for at få flere annoncører, således at vores blad kan begynde at give overskud Kim Madsen opfordrede bestyrelsen og andre til også at skaffe kontakter vedrørende annoncører til bladet. Kim vil udarbejde et dokument til brug for bestyrelsen angående annoncering i vores blad. Årsregnskabet blev udleveret på mødet til underskrift. Bestyrelsen gennemgik de besparelser, som man mente var realistiske. En afdelingsformand spurgte, om vi har begravet spørgsmålet om en sammenlægning med en anden organisation. Ideen er ikke begravet, men derimod åben hvis der skulle dukke noget op. Vi følger udviklingen i andre relevante organisationer nøje. Ad 07 Vi har fået flere nye henvendelser på annoncering i bladet. Vi har ligeledes fået en forespørgsel på, om vi ikke kunne udsende en nyhedsmail, når det nye blad er lagt på hjemmesiden. Ad 08 Den 8. maj 2010 er der aftalt seminar i Svendborg. Hovedkontoret arrangerer seminaret. Næste landsrådsmøde er reserveret på Pejsegården i Brædstrup til den 2. oktober Ad 09 Ingen Næste møder Bestyrelsesmøde den 9. maj 2010 efter seminar i Svendborg Bestyrelsesmøde 18. juni 2010 i København. 5

6 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Søndag den 9. maj 2010 på Hotel Svendborg Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2010, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. FR 05. A-kassen 06. Budget Bladet 08. Emner til kommende møder/kurser 09. Eventuelt Ad. 01 Landsformanden har været i en kommune til forhandling sammen med en formand, der ikke har fået ny stillingsbeskrivelse. Jørgen og Kim har været i Ebeltoft den 7. maj, hvor de gav information omkring DFF til en del projektledere. En sag fra en kommune hvor vores medlem er blevet sagt op. Der er uenighed om hans loyalitet. Medlemmet vil gerne fritstilles, men det bruger man ikke i kommunen. Kommunen er ikke tilfreds med det arbejde, han udfører i øjeblikket. Medlemmet mener han udfører tre mands arbejde i øjeblikket. Sagen med medlem i en kommune som er blevet sagt op. Kim har stillet nogle spørgsmål til kommunen om sagsgangen, specielt om de samtaler der har været og har fået nogle ikke velbegrundede svar. Medlemmet er nu raskmeldt og er blevet fritstillet. Medlemmet har fået nyt arbejde. Kim vil forfølge sagen, da vi har medlemmer, der arbejder for den samme ledelse. 6 Et medlem har endnu ikke fået sit tilgodehavende fra et fjernvarmeværk. Vi har derfor sagsøgt varmeværket. Sagen er endnu ikke berammet. Landsformanden har skrevet til vores advokat, hvor han spørger, om man godt kan blive ved med at udsætte sådan en vigtig sag. Det er fjerde gang, advokaten udsætter sagen. Sagen mod Hillerød Kommune er berammet til den 21. maj 2010, hvor landsformanden vil være til stede. Til støtte for den nedlagte påstand gøres det principalt gældende, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne er valgt til kommunalbestyrelsen, jf. kommunalbestyrelseslovens 16 c. Det påhviler arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldes medlemskabet af kommunalbestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens 16 d. En opsigelse, der er delvist begrundet i det ulovlige hensyn, er også omfattet af lovens forbud. Dette har kommunen ikke bevist for DFF. Arbejdsskadesag med et medlem i Nordjylland er foreløbig slut. Vores jurist undersøger, om der kommer mere i forbindelse med erstatningen for tab af erhvervsevne. Et medlem fra et firma på Fyn er blevet fyret. Der har været sat spørgsmål omkring en konkurrence klausul. Vores jurist har rådgivet i sagen. Et medlem fra et firma er blevet sagt op. Firmaet prøver at undgå formandsoverenskomsten, da medlemmet er udnævnt til afdelingsleder. DFF har tidligere haft en sag med samme firma, som vi vandt. Ad. 02 Landsformanden har haft et kort formøde med Dansk Byggeri, som vender tilbage med mødedato, hvor også vicelandsformanden vil deltage. De øvrige overenskomster afventer. Ad. 03 KTO har nu sendt skrivelse om frist for indsendelse af overenskomstkrav den 1. oktober Forhandlingsaftalen for OK-11 på det kommunal område blev udleveret i kopi. Protokollat om aftale om nedgang i kontant løn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder, blev også udlevet i kopi. Begge aftaler skal underskrives og tilbagesendes. Ad. 04 Mødet blev aflyst på grund af askeskyen. Ad. 05 Der er kommet en afgørelse fra Datatilsynet, vedrørende klage over behandling af oplysninger hos Ledernes A-kasse. Kopi af brev er tilsendt til alle i bestyrelsen. DFF kan konstatere at Da-

7 tatilsynet har meddelt LAK, at tilsynet finder det skete beklageligt. Datatilsynet foretager sig herefter ikke yderligere i sagen, som betragtes som afsluttet fra tilsynets side. Hele bestyrelsen mener det er urimeligt, når sagen er faldet ud til fordel for DFF. Sagen bliver sendt til vores advokat til en gennemgang, og så vil vi tage den derfra. Der har været hovedbestyrelsesmøde i IAK. Landsformanden deltog ikke personligt. Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde den 3. juni Kim orienterede om en skrivelse fra IAK vedrørende medlemmer og ledige. Ad. 06 Budgettet for marts 2010 blev fremlagt og gennemgået. Budgettet for april måned var ikke færdig udarbejdet af vores revisor. Kassereren oplyste, at ud fra budgettallene er der ikke nogen ekstra udgifter i regnskabet for april måned. Ad. 07 Vi har fået to nye henvendelser på fast annoncering i bladet. Vi har ligeledes udsendt en nyhedsmail, når det nye blad er lagt på hjemmesiden. Vi har også prøvet en nyhedsmail vedrørende Karrieredag onsdag den 26. maj i Kolding. På grund af problemer med det nuværende system, har vi undersøgt hvad et nyt program koster og hvad det kan. Der er et engangsbeløb samt løbende beløb pr. måned. Landsformanden talte om hostningen af vores hjemmeside. Vicelandsformanden vil se på sagen. Ad. 08 Kommunalt kursus i uge fra mandag til onsdag på Fyn. Emnet bliver stress. Bestyrelsesmøde Karrieredag den 26. maj 2010 i Kolding. Landsrådsmøde er reserveret på Pejsegården i Brædstrup til den 2. oktober Ad. 09 Hovedkontoret renskriver og udsender de oplæg der blev konkluderet på seminar den 8. maj 2010 i Svendborg. Alle afdelinger med deres bestyrelser skal gennemgå vores hvervefolder, den skal være klar til præsentation den 2. oktober på landsrådsmøde i Brædstrup. Oplæg til en pressemeddelelse. Adresselisten til bladet skal udsendes til alle bestyrelserne. Næste møder Bestyrelsesmøde den 18. juni 2010 Bestyrelsesmøde den 13. august 2010 Bestyrelsesmøde den 21. september (tirsdag) Landsrådsmøde den 2. oktober på Pejsegaarden i Brædstrup 7

8 Kommunalt kursus på Fyn Kommunalt kursus på Fyn d. 11., d , 12. & oktober oktober Enneagrammet som værktøj til at forebygge og håndtere STRESS OG KONFLIKT Enneagrammet er det mest komplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige adfærd. Enneagrammet forklarer, hvorfor vi opfører os, som vi gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles platform for motivation, kommunikation, ledelse, salg, samarbejde samt stresshåndtering. Redskabet hjælper ledere og teams med at øge øj til at forebygge og håndtere STRESS OG KONFLIKT samspillet mellem mennesker både privat og erhvervsmæssigt. Enneagrammet indeholder 9 grundlæggende persontyper. Persontyperne giver indsigt og viden i hvorledes lederen engagerer og motiverer sine medarbejdere forskelligt. Lederen introduceres til begrebet stress i almen forstand, men mere vigtigt, får en indgående indføring i hvad der specifikt stresser dels ham/hende selv samt hvad der stresser de andre 8 Enneagram person typer. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fysiske symptomer på stress - t komplette værktøj til beskrivelse af den menneskelige a bliver det muligt for lederen både at tage vare på medarbejdernes begyndende eller eskalerende stress, samt med samme viden at forebygge egen stress. s, som gør, og hjælper ledere med at skabe en fælles plat, samarbejde Hvad er stress? samt stresshåndtering. Redskabet hjælper le Stress er et begreb de fleste hurtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles som om det er ved at stikke af r både fra én. Når privat man arbejder og hårdere erhvervsmæssigt. og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer længere og længere bagefter. Stress handler i virkeligheden ikke om at have travlt eller arbejde hårdt. grundlæggende persontyper. Persontyperne giver indsigt og Hvordan udmønter stress sig fysisk? Som så mange andre alvorlige (og faktisk livstruende) sygdomme har også stress en række forskellige fysiske medarbejdere symptomer, som i god tid forskelligt. advarer om at der er noget Lederen galt. Medmindre vi introduceres negligerer dem som værende til tegn begrebet på andre s ting. e indføring i hvad der specifikt stresser dels ham/hende selv På kurset ser vi på hvilke disse er. typer. Kombineret med viden om hvorledes man spotter fysis både at tage vare på medarbejdernes begyndende eller eska gen stress. Program oplæg til Det kommunale kursus dage med STRESS og KONFLIKT Programmet for 2010 tager afsæt i et øget generelt stress niveau på arbejdsmarkedet og et stigende antal sygemeldinger med årsag i stress. Indholdet på kurset beskæftiger sig indgående med hvorledes vi som ledere dels kan forebygge og håndtere vores egen stress, spotte den i tide og ligeledes hvordan vi kan håndtere medarbejderes stress. Konflikter på arbejdspladsen er med til både at stresse os yderligere og samtidig næsten uundgåeligt når vi er stressede. Vi ser på den onde spiral. Tilmelding efter først til mølle princippet: eller tlf. Nr Læs mere på vores hjemmeside: hurtigt anvender når arbejdet, privatlivet eller livet føles so rdere og hurtigere, blot for at konstatere at man kommer læ n ikke om at have travlt eller arbejde hårdt. 8 sig fysisk?

9 Fra afdelingsmøder Knud Kristensen er klar til at tage en ny tørn som formand. Når hjernen går på stand-by Knud Kristensen har været formand i 30 år to gange er han gået ned med stress Den dag gik det sorte rullegardin ned. Hjernen slog fra. Knud Kristensen anede ikke, hvorfor han kørte rundt i en bil i nærheden af Mariager Fjord. Så han vendte om og kørte hjem. Det var i marts Den rutinerede betonformand hos MT Højgaard havde i mere end 25 år været formand. Kompetencerne var i orden. Han kunne sit fag, og han vidste nøjagtigt, hvordan opgaverne skulle løses. Hos MT Højgaard havde Knud Kristensen på daværende tidspunkt ansvaret for en række byggepladser i Ebeltoft, Randers, Aalborg og Frederikshavn. Masser af kilometer i firmabilen, hvor der var rigeligt med tid til at fokusere på alt muligt. Også det dårlige. For hvis folkene på pladsen ikke gjorde, som de havde fået besked på, eller der var andet, som af en eller anden grund ikke fungerede 100 procent, som formanden havde forventet, så var der jo masser af tid til at lade vreden og frustrationen hobe sig op. Bægeret blev fyldt, og hvis der ikke kommer noget ud i bunden, så vil bægeret en dag løbe over hos selv den mest stærke og robuste formand. Psykologhjælp Det gjorde Knud Kristensens bæger den dag i marts MT Højgaard satte straks sit eget beredskab ind på at hjælpe formanden, der var i kontakt med virksomhedens arbejdsmiljøkonsulent, og det blev til 10 besøg hos en psykolog, der sammen med Knud Kristensen konstaterede, at han nu nok havde haft for mange bolde i luften på én gang. Siden skiftede den nordjyske formand fra MT Højgaard til Aalborgvirksomheden A. Enggaard, hvor Knud Kristensen straks blev kastet ud i opførelsen af en række lejligheder i det såkaldte DaVincini Parken i Aalborg Øst, nærmeste nabo til Gigantium. 9

10 Fra afdelingsmøder Som medlem af bestyrelsen for Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdeling har Knud Kristensen været primus motor i at arrangere den velbesøgte messe på Hals Havn. 45 mand i arbejde - I DaVinci Parken havde jeg 45 mand i arbejde, og det gik fantastisk. Vi fik arbejdet tilrettelagt fuldstændigt perfekt, og det skred fremad nøjagtig, som det skulle. Og det blev til ros og anerkendende nik fra mange sider også fra folk som havde tvivlet på, at det kunne lade sig gøre for én formand at have styr på så mange folk, fortæller Knud Kristensen hjemme i stuen på Degnelodden i Hals. Her bor han sammen med sin hustru, og lidt længere henne ad vejen bor datteren. Aben på skulderen Efter DaVinci Parken blev jeg flyttet over til opførelsen af Aalborgs ny shoppingcenter Friis, lige midt i byen. Her havde jeg ansvaret for 22 mand, men i 10 modsætning til DaVinci Parken gik projektet skævt nærmest fra første dag. Der er ikke noget at sige til A. Enggaards rolle i projektet, men de eksterne rådgivere var simpelthen aldrig til at få fat i. Enten var de optaget af at vise besøgende rundt i det spektakulære byggeri, eller også sad de til møde. Konstant. Det betød, at aben altid landede på mine skuldre. Jeg havde hele tiden mindst to mand stående på mit kontor for at spørge om det ene eller det andet, eller for at brokke sig over åbenlyse fejl i projektet. Og da jeg aldrig kunne få fat i de ansvarlige, hobede ansvaret sig op på mit kontor, selv om det ikke var mig, der havde det, påpeger Knud Kristensen, der gik til lægen, fordi han fik det dårligt. Det var i foråret Tre år efter at det sorte rullegardin var gået ned. Indlagt - Jeg kunne jo egentlig godt mærke symptomerne igen. Denne gang var de bare meget værre, og det fik jeg også at vide tre år tidligere, at de ville blive, hvis jeg blev ramt af stress igen. Min hvilepuls var på 108 den burde være på 60. Min læge sagde direkte til mig, at jeg godt kunne bestille en ét-værelses med låg, hvis jeg ikke stoppede. Herefter blev jeg straks indlagt på sygehuset i Aalborg, fortæller Knud Kristensen videre. Da Knud Kristensen blev sendt hjem igen fra sygehuset var det med beskeden: Du går ikke på arbejde inden påske. Men de alvorlige ord prellede af som vand på en gås på manden, der ba-

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ re ikke er skabt til at sidde stille hjemme i en lænestol. fik fire måneders løn. To uger efter ningslisten, men jeg blev fritstillet og - Jeg aftalte med firmaet, at jeg skulle forsøge at komme tilbage og arbejde indsatsen, siger Knud Kristensen, der sendte de mig et gavekort som tak for halvdags, men den første dag var jeg nu var fyret efter 30 år som formand. der bare i en time, så kørte jeg hjem - Min datter ringede straks og sagde, igen. Jeg kunne bare ikke. Jeg kunne at det simpelthen var det bedste, hun overhovedet ikke tænke fornuftigt. havde hørt. Nu får jeg min far igen, lød det i telefonen. Og min kone tog Fyret en uge fri fra arbejde for at være hjemme hos mig. Jeg kunne overhovedet ik- - Umiddelbart inden påske ringede Asger Enggaard til mig og sagde, at der ke tænke, husker Knud Kristensen. var noget han gerne ville tale med mig om. Den samtale var jeg forberedt PERI på. løser Aktivering kompliceret Folkene på pladsen gik alle med en opsigelse i baglommen, så det var vel na- den arbejdsomme formand ikke har Foråret Der er nu gået et år, hvor forskallingsopgave ved turligt, at når der ikke var arbejde udvidelse til haft et job. af Han patienthotel er ikke et sekund i tvivl dem, så var der heller ikke til mig, så om, at han har haft godt af at være jeg var forberedt. Asger Enggaard gjorde klart overfor mig, at han havde hjemme. Ikke at sidde i en lænestol, for Odense væ-universitetshospitaret utroligt glad, den dag han havde anme og kunne få noget fra hånden i hans det slet er ikke i gang ham. med Men at være hjem- at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal sikre plads til ekstra 100 gæster, udføres sat mig, men nu blev han desværre ved, at der bygges eget tre nye tempo. etager oven på den nuværende fem etager høje bygning. nødt til at fyre mig. Han understregede, at fyringen ikke havde noget at nederste gøre etager har være netop beboelige, været og det er ude i en måneds akti- - Jeg har fået lavet en masse, og jeg Under hele forløbet skal hotellets fem 30 millimeter, når det udløses. derfor et krav fra bygherren, der har valgt med, at jeg havde måttet sygemelde NCC som totalentreprenør vering i på et projektet, lokalt byggemarked, hvor at trapper og elevatorer fungerer normalt mig. Og det ved jeg er rigtigt, for under han hele byggeprocessen. jeg har løst De to opgaver trappeskakter og elevatorkernen skal lige som på lageret. Og det havde straks tilbudt mig alt den hjælp, resten af patienthotellet var jeg forhøjes glad med for. tre Noget af tiden herhjemme har jeg brugt på at tage truck- etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, og det komplicerer jeg måtte have behov for, da jeg blev indlagt. Jeg var utroligt glad for naturligvis at arbejde hos Enggaard, og jeg er glad PERI for, blev valgt veringen. som leverandør Jeg af materiel kan tydeligt uden for vinduerne. mærke, at jeg forskallingsarbejdet. kort, og det kunne jeg jo bruge i akti- til den komplicerede opgave, efter der var at de var glade for at have mig på lavet løn- et forskallingsforslag har fået baseret det bedre, på fordi jeg har haft no- den for forskalling or hyppig genbrug TRIO Systemforskalling. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - men terne gør det muligt at flytte komplet samlede, indvendige forme som én enhed. Samtidigt bliver afforskallingen lettet væsentligt, idet elementet krymper Stilladset, som anvendes i projektet, er PERI UP. Da det er svært af fastgøre et traditionelt stillads til bygningens elegante glasfacade, blev løsningen her, at man i stedet monterede stilladset oven på otte store stålprofiler, som blev udlagt til formålet på tværs af bygningen. En sidegevinst ved denne metode er, at patienterne på de fem nederste etager ikke generes af udsigten til stilladser Da adgangsforholdene til byggepladsen er svære, og pladsen er begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. Når hjernen går på Stand-by get at rykke i. Fordi jeg har været hjemmefra og tænkt på noget andet. - Jeg har faktisk også allerede søgt et job som formand i en nordjysk virksomhed, men jeg fik desværre ikke jobbet, selv om jeg følte, at arbejdet lige var mig, smiler Knud Kristensen, der dog har et andet formands-job på hånden, hvis et stort kloakeringsprojekt i et sommerhusområde ved Hals bliver en realitet. Den 56-årige formand har svært ved at give gode råd til andre. Symptomerne kan være svære at genkende, men noget af det, han har lært, er, at bægeret skal tømmes fra neden, for ellers løber det over en dag. Og så risikerer man, at det sorte rullegardin går ned, og at hjernen går på stand-by. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye Vi bakker at op anvende TRIO s om variable hjørner. Dansk etager i brug Formands i august Forening Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring Vi udfør Spuling af beton DANSK Gravemaskiner Cat 323 og 311 inkl. kranarbej HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at SPECIALTRANSPORT Entreprenørkørsel inkl. leve Aqua cutter Dozere Cat D6T og D5 grus og muldjord, samt co GPSbaseret 20 Doka Danmark NKI Kloak- & Industriservice A/S Harsco Effektiv fjernelse af beton uden kran og grab til haveaffald leje maskinen med fører, Minilæsser Cat 279 Flytning af alle typer Dansk Specialtransport entreprenørmaskiner m.v. Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup fordele: Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Vassingerødvej som 25, 3540 er uddannet Lynge til at køre Minigrader Cat 247B Elementtransporter Tlf. 46 skader Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle på armeringsjern med maskinstyring Alle typer specialtransport Tlf Tlf Tromler Tlf. Cat og Egen genbrugsplads for m Betydelige besparelser på maskintimer og af beton og tegl brændstof lade Pon Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938 Hurtigere færdiggørelse Perfekte formsamlinger med med optimalt BFD formlåsen. resultatvinklen trækpåvirkning. Formene egen flugter, maskinfører oprettes til og at trækkes køre i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. INGEN Mange flere OPGAVE Cat udlejningsmaskiner ER FOR LILLE - INGEN OPG Færre fejl med udstyret Ingen ventetid på landmåler, der skal lave RING kan naturligvis FOR YDERLIGERE udstyres OPLYSNINGER afsætning eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov. Mere præcist og ensartet arbejde fører, hvis du selv har erfaring Udførelse af mere komplekse opgaver i at køre med maskinstyring. Vi har maskinerne du har hænderne Forskalling Stillads Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. Rådgivning Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby PERI Tlf. Hovedkontor Pon Rental Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm :41:43 Uhr Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm COPSØ A/S 11

12 Bro et motorvejskryds i tre etager Anders Juul, Formand: Vi har valgt Peri s understøtningssystem HD 200 til opgaven, på grund af systemets høje bæreevne, enkle opbygning samt vægtmæssigt lette komponenter. Systemet har mange gennemtænkte detaljer, som f. eks. centreringslisternes udformning. Alle støttesegmenter kan monteres I højden og sammenføjes uden smådele, som bare forsvinder. Betjeningen af flangekoblingerne sker uden brug af værktøj. Med sænkegearet er det let at kontrollere afforskallingen, selv under fuld last. 10 cm sænkevej gør det let at afforskalle.

13 Motorring 3 vest om København stod i 1977 færdig med to spor i hver retning. Men biltrafikken voksede hurtigt. Antallet af biler voksede således fra cirka køretøjer pr. døgn i 1980 til cirka køretøjer pr. døgn i Netop derfor vedtog Folketinget i 2003 en anlægslov om at udvide motorvejen fra fire til seks spor. Udvidelsen, som er inddelt i fire etaper, har været i gang i flere år, og etape 1, 2 og 4 blev afleveret i Den nok mest komplicerede del af udvidelsen er imidlertid også den, der bliver lavet sidst. Etape 3, som strækker sig fra Slotsherrensvej til lidt nord for Roskildevej, udføres i perioden Etapen indeholder blandt andet en forbindelse af Frederikssundsmotorvejen med Motorring 3 herunder anlæg af ny Bro en overføring over Jyllingevej for en af de nye ramper. Dette nye store motorvejskryds i tre etager kommer i fremtiden til at hedde Motorvejskryds Rødovre. Den nye Bro bliver af E. Pihl & Søn A/S udført i insitu støbt, efterspændt beton, som etableres i hævet position for efterfølgende at blive sænket ned. Selve støbningen forventes at finde sted i ugerne 27-28, Da der i hele anlægsperioden skal bibeholdes kørende trafik i begge retninger underneden, var det afgørende for valget af understøtning, at systemet kunne nedføre store koncentrerede belastninger i få linjer. Derfor viste PERI s HD200-understøtning sig at være ideel til løsning af denne opgave. De dimensionsgivende belastninger i hver af de fire linjer - henholdsvis en i hver side og to i midterrabatten - befinder sig i omegnen af kn, svarende til tons. PERI s HD 200 er et understøtningssystem, som består af fordelingsbjælker og aluminiumssøjler med bæreevner på 200 kn (20 tons). Søjlerne og bjælkerne består af individuelle sektioner i forskellige mål, som kan sammensættes, så enhver given opgave kan løses med mindst mulig materiel. De bærende stålprofiler (HE800B), som spænder over vejen, har vederlag på en halvmåneformet centreringsliste på fordelingsbjælken, der afleverer lasten til søjlerne. På grund af de strenge krav til projektering og udførelse af brounderstøtninger har PERI s tekniske afdeling naturligvis - som ved alle broopgaver - bistået med projektering og optimering af understøtningen på Bro 58.20, således at dette kan godkendes af Vejdirektoratets rådgiver. HD 200-systemet har et væld af fordele, som vanlig stilladsunderstøtning ikke tilbyder. De fastmonterede koblinger på søjlesektionerne kan betjenes uden brug af værktøj og de lette aluminiumssøjler gør det muligt at montere disse manuelt. Endvidere er søjlerne forsynet med et indvendigt gear i fodstykket, således at sænkning foregår med akkumaskine i et kontrolleret tempo selv ved høje belastninger. Herefter kan de bærende stålprofiler let demonteres med brug af Excentervognen. De vandrette kræfter fra støbning, vind med videre føres til fundament via systemets vindkryds og fastholdes til eksisterende konstruktioner ved sammenspænding eller brug af skråstivere. Forskalling og Stillads

14 Michael Johansen er klar til at overtage formandsposten i Københavns Afdeling om to år. Kronprinsen i København Michael Johansen er tillidsmand for driftsassistenterne i Rudersdal Kommune og han er klar til at sætte sig for bordenden i Københavns Afdeling om to år Arvefølgen er kommet på plads i Dansk Formands Forenings Københavns Afdeling. Når den nuværende afdelingsformand, John Pedersen, som bebudet takker af på årsmødet om to år, står tronfølgeren klar i kulissen. Han hedder Michael Johansen og er tillidsmand for driftsassistenterne i Rudersdal Kommune og så er han ikke engang medlem af bestyrelsen i København. - Nej, jeg er faktisk kun 1. suppleant, smiler Michael Johansen, der er 52 år og kun har været medlem af formandsforeningen i to år, nemlig den 14 tid han har været ansat i kommunen som gartnerformand. Alsidigt CV Ellers kan Michael Johansen fremvise et imponerende alsidigt CV. Oprindeligt er han uddannet sømand han sejlede med Georg Stage som elev, da skibet virkede som søfartsskole. Herefter var han i ca. to år i handelsflåden. Var derefter ude at fiske. Han har arbejdet på teglværk. Han var ansat i Grib Skov, ansat i SiD som leder af a-kassen i Gartnernes Fagforening. Han har været formand i det private firma LK Anlæg. Inden han kom til Rudersdal Kommune var han selvstændig i et lille én-mands firma, hvor han løste alle mulige praktiske opgaver. Fagligt aktiv - Jeg blev hurtigt faglig aktiv. Jeg var fællestillidsmand i Esrum Skovdistrikt, hvorfra jeg blev headhuntet til Gartnernes Fagforening og SiD. Jeg tror altid, at jeg har haft en stor social forståelse. Jeg synes, at det er vigtigt at se en sag fra begge sider også i mit job som driftsassistent og så synes jeg, at det er både fagligt og personligt udviklende

15 Som driftsassistent eller gartnerformand i Rudersdal Kommune har Michael Johansen ansvaret for pasning og pleje af en række grønne arealer. at være med til at sætte et fingeraftryk på f. eks. overenskomstforhandlingerne. Man får et helt andet forhold til en overenskomst, når man kan se den anden side af den, gør Michael Johansen opmærksom på. Formanden fra Rudersdal har igennem årene deltaget i en lang, lang række faglige kurser, og føler sig derfor godt klædt på til dels at varetage kollegernes interesser i forhold til kommunen og dels til at stå i spidsen for den store Københavns Afdeling. Gartnerformand I Rudersdal Kommune er han gartnerformand med ansvar for pasning og pleje af en række grønne arealer. Afdelingen har fire græshold, der slår alle kommunens græsarealer og passer en del skovområder. - Jeg synes, at Dansk Formands Forening skal være mere offensiv i vores medlemshvervning. Vi skal være mere synlige i offentligheden, og derfor synes jeg også, at det var en god idé at have en stand på f. eks. Have & Landskab i Slagelse. Udeliv - Som fagforening behøver vi ikke være så tilbageholdende. Vi må gerne fortælle offentligheden, hver gang vi har en succes, mener Michael Johansen, der når han ikke passer sit arbejde i Rudersdal Kommune og er faglig aktiv helst opholder sig udendøre. Han står gerne ved kysten med sin fiskestang eller går en tur i skoven, hvis han da ikke springer på nakken af racercyklen. 15

16 Landsformand Kim Bøje Madsen (i midten) og afdelingsformand, Peer Nørgaard, i samtale med en af de besøgende på messen. Messe i Hals blev en succes Dansk Formands Forenings afdeling i Nordjylland trak både tilskuere og leverandører til den hyggelige Hals Havn ved Limfjordens udmunding Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdeling har i adskillige år afviklet en faglig messe i forbindelse med årsmødet. Først på Hotel Tannishus i Tversted og siden på Hotel Søparken i Aabybro. Opbakningen til de ellers flotte messer har været skiftende, men nu har afdelingen pustet nyt liv i initiativet. For første gang i årevis var der i foråret ingen messe, da afdelingen holdt årsmøde i Aabybro. Messen var udsat til maj og flyttet til den hyggelige Hals Havn ved Limfjordens østlige udmunding. 16 Og det blev en succes. Flyttede - Vi havde helt bevidst flyttet arrangementet. Opbakningen var begyndt at svigte, og en udendørs messe i marts måned har vist sig ikke altid at være den største succes. Derfor besluttede vi at flytte arrangementet hen til en lidt varmere årstid og til en lokation, hvor der kommer mange flere mennesker forbi, fortæller Knud Kristensen fra Nordjyllands Afdeling,

17 Messe i Hals der har været primus motor i arrangementet. Mange forbi Ved at sænke prisen og flytte arrangementet til et sted, hvor mange flere end blot formænd, kommer forbi, blev det straks mere attraktivt for udstillerne at deltage og vise deres materiel frem til et bredere publikum. Det var tydeligt, at der i løbet af dagen kom mange især børnefamilier forbi, og de benyttede lejligheden til at kigge på de store maskiner eller tage en tur op i liften, der samlede penge ind til gode formål. Jord- og anlægsmateriel KUNDER Bygningsmateriel Ser vice Sor timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Grønt materiel MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Fo r ve ntning nger Liftmateriel Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Nordjysk Lift kom med et bredt spekter af virksomhedens grej. Aalborg Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Billeder fra messe i Hals S.P. Jensen stillede op med det store skyts på havnen i Hals. Dansk Formands Forening bød på informationsmateriale og noget til den tørre plet. Stor interesse ved PON udlejning. Navigations udstyr blev demonstreret af Sitech Danmark. Essendrup Vejservice med det store grej. Cat. Minidozer monteret med en masse udstyr. Sæby Rørholt Kloakservice viser deres nye grej. 18 Udsigt over Hals havn.

19 Virksomhed med fødselsveer Driftsassistent hos Rudersdal Forsyning A/S, John Pedersen, ved materielgården, som han måske skal fl ytte fra. lægges ind under Rudersdal Forsyning A/S, var Birkerød Vand, som er et forbrugerejet anlæg. For at en sammenlægning kunne ske, skulle der i vandselskabet indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som man valgte at holde i et lokale med plads til 50 deltagere. Der kom 300, og de ville absolut ikke fusionere med Rudersdal Forsyning A/S. Holdningen stemte meget godt overens med den følelse, som mange i Birkerød havde af, at området var blevet overtaget i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor Rudersdal Kommune blev dannet. Så udgangen er indtil videre blevet, at Birkerød Vand Amba fortsætter som en selvstændig vandforsyning udenfor selskabet. - Besparelserne kan på kort sig være svære at få øje på, mener John Pedersen. Virksomhed med fødselsveer Rudersdal Forsyning A/S er ny virkelighed og overgangen til virksomhedsdrift er bestemt ikke forløbet uden vanskeligheder Da Folketinget i maj 2009 vedtog, at de kommunale forsyningsselskaber skulle udskilles i selvstændige virksomheder med vandtætte skodder mellem kommune og virksomhed, var der rigtigt mange af landets borgmestre, der strittede imod med arme og ben. En af dem var borgmester Erik Fabrin fra Rudersdal Kommune nord for København. Erik Fabrin er samtidig formand for Kommunernes Landsforening, men ikke engang han kunne forhindre landspolitikerne i at vedtage en lov, der indtil videre har kostet et hav af mandetimer, inden de kommunalt ejede virksomheder kunne komme op at stå. - Rudersdal Forsyning A/S blev virkelighed den 26. maj 2010, men selv om det 100 pct. kommunalt ejede selskab nu er en realitet, så er der utroligt mange spørgsmål, som endnu ikke er afklaret, sukker driftsassistent John Pedersen, der til dagligt arbejder med kommunens kloaksager. Adskillelse Et af formålene med at udskille de kommunale forsyninger fra kommunen er, at man skal kunne adskille skattefinansierede ydelser og forbrugerbetalte ydelser. Til sidstnævnte kategori hører bl.a kloak og vand. En af de enheder, der i denne forbindelse skulle DANSK SPECIALTRANSPORT Forarbejdet - Forarbejdet har været utroligt stort, og vi har brugt oceaner af tid på mange forskellige opgaver. En af de helt store udfordringer har været at værdisætte alt, hvad vi har. Og det er virkelig alt, fra vandledninger, kloakker, værktøj, materiel, biler. Alt. I den forbindelse var vort omfattende arkiv virkelig vist sin fantastiske værdi, for vi har skullet gennemgå alle vore mange, mange kilometer lange ledningsnet for at værdisætte det, forklarer John Pedersen, som kalder opgaven for krævende men også spændende. Vel igennem alle undersøgelser er værdierne anslået til én milliard kroner. Frustrerende - Men samtidig har vi mange uafklarede spørgsmål, og det er frustrerende for medarbejdere og ledelse. Et af de helt Vi udfører alle typer transporter inkl. kranarbejde som f.eks. 27t/m t/m Entreprenørkørsel inkl. levering af sten, grus og muldjord, samt containerkørsel, kran og grab til haveaffald Flytning af alle typer entreprenørmaskiner m.v. Elementtransporter Alle typer specialtransporter Egen genbrugsplads for modtagelse af beton og tegl INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGAVE ER FOR STOR RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG PRISER 19

20 Virksomhed med fødselsveer På materielgården låner man gerne grej og maskiner af hinanden. Det er slut nu. Driftsassistent hos Rudersdal Forsyning A/S, John Pedersen, ved materielgården, som han måske skal fl ytte fra. store spørgsmål er, om vi overhovedet kan blive her på materielgården på Rundforbivej i Nærum. I princippet må vi vel ikke, fordi vi lejer os ind hos Rudersdal Kommune, men der er overhovedet ingen tvivl om, at vi alle helst vil blive boende. For det første har langt de fleste medarbejderne købt hus eller lejet lejlighed indenfor en radius af bare en kilometer fra materielgården, for det andet er det umiddelbart svært at se, hvor vi ellers kan flytte hen. Der er ingen egnede lokaliteter i nærheden, påpeger John Pedersen. - Et andet afgørende spørgsmål, der også hænger sammen med, hvor vi i givet fald skal holde til, er, at vi i dag drager stor nytte af hinanden på materielgården. I spildevandsafdelingen benytter vi gerne nogle af Park & Vejs maskiner, hvis de er ledige, lige som de bruger noget af vores grej til opgaver. Nogle af vores folk tager også et nap med ved vinterbekæmpelsen, hvis der er brug for det, men ifølge den ny lov skal der jo være vandtætte skodder mellem kommune og virksomhed, og dermed vil en ganske praktisk ordning ophøre, selv om den er til fordel for alle parter. - Vi er også en del af kommunens edb-anlæg. Det kan vi heller ikke være efter den nye lov. Det betyder, at vi skal ud at investere i helt nyt edb-udstyr, lige som vi skal have vores eget lønsystem, så på kort sigt, er det godt nok svært at se den økonomiske besparelse ved loven, mener John Pedersen. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række fordele: Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat Færre fejl Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning Mere præcist og ensartet arbejde Udførelse af mere komplekse opgaver DU BESTEMMER Du kan vælge at leje maskinen med fører, som er uddannet til at køre med maskinstyring lade Pon Rental træne din egen maskinfører til at køre med udstyret eller leje maskinen uden fører, hvis du selv har erfaring i at køre med maskinstyring. Gravemaskiner Cat 323 og 311 Dozere Cat D6T og D5 Minilæsser Cat 279 Minigrader Cat 247B Tromler Cat 533 og 433 Gummihjulslæsser Cat 938 Mange flere Cat udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres med maskin styring efter behov. Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. COPSØ A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby Tlf

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. juni 2017, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. juni 2017, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. juni 2017, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Gunnar Sørensen Nils Vinther Leo Kristensen Arne Olesen Hans Jørgen Christensen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Fredag, den 4. oktober 2013 kl

Fredag, den 4. oktober 2013 kl Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark Frederiksberg, 4. oktober 2013 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag, den 4. oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Mødet

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Arnborg Bestyrelsen Fasterholtvej 10 7410 Herning Den, 27. april 2016 Referat nr. 3 Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Tilstede: Jens Degner JD Ove Dahl Jørgensen OD Bertel Knudsen BK Ib Overgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. Side 106/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere