ADIOGRAFEN BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 INTERVENTIONS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADIOGRAFEN BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 INTERVENTIONS"

Transkript

1 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 8 MENINAS, BEM-VINDO A PORTUGAL PIGER, VELKOMMEN TIL PORTUGAL 14 INTERVENTIONS 16 RADIOLOGI SUCCESFULD NORDISK KONGRES I BERGEN

2 EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. REDAKTION: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Michael Dreyer FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på IND HOLD FORMAND: Charlotte Graungaard Falkvard Tlf PRODUKTION: RADIOGRAF RÅDETS KONTOR: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis Radiograf Rådets holdninger. KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? I Region Midtjylland udføres alle undersøgelser for battered child på Aarhus Universitetshospital for at sikre den bedste kvalitet. I Region Syddanmark har man lavet en fælles regional procedure. Kan vi lære af hinanden? MENINAS, BEM-VINDO A PORTUGAL PIGER, VELKOMMEN TIL PORTUGAL Læs en beretning om et praktikophold med mangfoldige oplevelser fagligt som socialt. EVENTYRLØB Igen i år har radiograferne stået distancen på 5 eller 10 km mod en frisk fra fad ved radiografteltet. Og der blev også spist pølser til. Se billedreportagen. INTERVENTIONS RADIOLOGI Der er ikke mange steder i Danmark, der udfører interventions radiologi - særligt ikke på KAR, derfor er det en lidt overset del af radiografers arbejde. Den maj 2013 afholdt Dansk forening for interventions radiologi (DFIR) et årsmøde på Klarskovgaard ved Korsør. SUCCESFULD NORDISK KONGRES I BERGEN Læs mere om Nordisk Master, internationalt samarbejde og aftale omkring fagbladene. Derudover er der et førstehåndsindtryk af kongressen. DEADLINES Leveringsfrister Stof og annoncer til redaktionen Udkommer ca. LANDSKONFERENCE FOR STRÅLETERAPEUTER EN STRÅLENDE SUCCES Alle landets strålecentre var repræsenteret, da der mandag den 3. juni blev afholdt konference for stråleterapeuter ÅRGANG Juli Ingen udgivelse August September Oktober I HVERT NUMMER LEDER 3 KORT NYT 4-5 STUDIESIDEN 21 KURSUSKALENDEREN 22 2 RADIOGRAFEN JUNI 2013

3 FORMANDEN HAR ORDET FORDI DET KAN VÆRE VIGTIGT! Af Charlotte Graungaard Falkvard, Formand Selvom det i skrivende stund ikke er gennemført, og i læsende stund overstået - Folkemødet ligger præcist mellem deadline og udgivelse -, så vil jeg gerne fortælle om planerne for Radiograf Rådets deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Folkemødet har vokset sig fra at være et lokalt sammenrend af politikere og meningsdannere til at være en stor begivenhed på nationalt plan. Det er her vi har muligheden for at skabe kontakter til beslutningstagere og hvor vi, over for politikere og interesseorganisationer, kan profilere radiografien og synliggøre dens betydning for den samlede sundhedsindsats. Det er her vi kan fremføre en mærkesag, et synspunkt og et satsningsområde indenfor radiografien, eksempelvis strålepas - et landsdækkende register over den tilførte bestråling af hver enkelt patient. Med et strålepas får vi et præcist overblik over, hvor stor en dosis ioniserende stråling den enkelte borger modtager og under hvilke omstændigheder. Ved at optage denne viden i et nationalt register får vi en pålidelig og præcis viden omkring, hvordan og hvor meget medicinsk ioniserende stråling befolkningen udsættes for. Hvilke større sundhedsmæssige forbedringer end kvalitet, hensyn og strålehygiejne på det billeddiagnostiske område kan vi som radiografer bidrage med? ALARA princippet har i den grad præget den måde vi arbejder på. Men det har måske primært været med fingerspitzgefühl og en bevidsthed om altid at tilføre patienten lavest mulige dosis og altid i kamp med ønsket om en perfekt undersøgelse. Vi har som fagprofessionelle et ansvar for at påpege områder, hvor ting kan gøres bedre et ansvar vi tager alvorligt. Men vi skal ud over rampen, hvis ikke målgruppen for vores egne fortræffeligheder skal indsnævre sig til en mindre kreds, primært bestående af radiografer. På Folkemødet har vi mulighed for at fremstå som de, der virkelig har en viden og en indsigt omkring vores fagområde. En indsigt som vi gerne vil dele med andre ikke mindst de der tager de store beslutninger her i landet? Et konkret bud på, hvad der kunne gøre sig på Folkemødet, kunne i Hovedbestyrelsens optik være, som ovenfor nævnt, indførelsen af strålepasset. Det er et af de budskaber Hovedbestyrelsen går på Folkemødet med i et forsøg på at få italesat emnet over for beslutningstagere. Og det grundlæggende i dette, når alt kommer til alt, er selvfølgelig patientsikkerheden. Vi har selvfølgelig flere indgangsvinkler til emnet som vi skal bruge i forhold til de muligheder, der opstår. Der er ingen garantier for umiddelbar succes, for der er mange som os der gerne vil låne en politikkers øre, men hvis vi ikke forsøger os, sker der i hvert fald ikke noget. Men uanset hvordan og hvorledes det hele falder ud, så har vi hvert fald investeret på den lange bane, for synlige skal vi nok gøre os og det kan vise sig at være vigtigt! Hav en rigtig dejlig og forhåbentlig solrig sommer. JUNI 2013 RADIOGRAFEN 3

4 KORT NYT KRÆFTENS BEKÆMPELSE: ALT FOR MANGE KRÆFTPATIENTER FÅR IKKE BEHANDLING TIL TIDEN PÅ 8 UD AF DE 10 største kræftområder bliver patienterne ikke behandlet inden for den lægeligt anbefalede tid. Det viser Sundhedsministeriets nyeste tal for kræftbehandlingerne på landets sygehuse. Det betyder, at alt for mange kræftpatienter stadig må vente for længe på at blive behandlet. Sidste år fremhævede Danske Regioner indsatsen for hurtig kræftbehandling som et vigtigt mål for regionerne. Tilsvarende har regeringen fremhævet, at patienter skal sikres kortere og bedre forløb, som giver større muligheder for at overleve. Vi anerkender, at det på en række områder er gået fremad men vi er altså langt fra i mål endnu. Og særligt i betragtning af, at Danmark står overfor en voldsom stigning på op til 50 pct. i antallet af nye kræfttilfælde, er det bekymrende, at så mange kræftforløb ikke gennemføres inden for de fagligt fastsatte forløbstider, som er foreskrevet i kræftpakkerne, siger Leif Vestergaard Pedersen, administrende direktør i Kræftens Bekæmpelse BEHANDLINGSTID FOR DE TI STØRSTE KRÆFTOMRÅDER Kræfttype 1. behandling Anbefalet forløbstid Andel behandlet inden for tidsramme i pct. Brystkræft Kirurgi Prostatakræft Kirurgi Tyk- og endetarmskræft Kirurgi Lungekræft Medicin Hoved- og halskræft Stråle Modermærkekræft Kirurgi Kræft i blæren Kirurgi Kræft i hjernen Kirurgi Kræft i bugspytkirtlen Kirurgi Kræft i livmoderen Kirurgi ARBEJDSMILJØ TRUES AF FOR FÅ KURSER IFØLGE UGEBLADET A4 får mange arbejdsmiljørepræsentanter ikke tilbudt den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som loven kræver. Mangler du at få din uddannelse? Kravene til arbejdsmiljørepræsentanters efteruddannelse trådte i kraft i 2010 som et forsøg på at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Ud over en obligatorisk tre dages grunduddannelse, som de fleste modtager, skal arbejdsmiljørepræsentanterne tilbydes to dages supplerende uddannelse det første år, og de efterfølgende år skal de have mulighed for halvanden dags ekstra viden. 4 RADIOGRAFEN JUNI 2013

5 SÅDAN KOMMER NYT SUPERSYGEHUS I KØGE TIL AT SE UD I 2018 KAN DE første patienter rykke ind i det nye Universitetssygehus Køge (USK), som er en udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus. Da er første fase nemlig færdig i det enorme byggeprojekt, som skal tredoble arealet af det nuværende Køge Sygehus til i alt m². I 2021 står anden og sidste fase klar. Fakta om Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge bliver akutsygehus for borgere i Køge og omegn samt landsdelscenter med samling af al specialiseret behandling for Region Sjælland og omdrejningspunkt for regionens forsknings- og undervisningsaktiviteter. USK bliver samtidig Køges største arbejdsplads. Budgetramme: 4 mia. kr. Antal senge: ca. 900 Samlet etageareal: ca m² Nybygget etageareal: ca m² Antal sengedage: pr. år Ambulant aktivitet: pr. år Antal samtidige beskæftigede: Antal studerende og forskere: 600 KRIGEN OM PARTIKELKANONEN BLUSSER OP IGEN FOLKETINGSMEDLEM og spidskandidat for Venstre ved regionsvalget Martin Geertsen vil have sundhedsministeren i samråd om hele økonomien og finansiering af partikelkanonen, der skal placeres i Aarhus. Hvis man i ministeriet eller Sunhedsstyrelsen havde troet, at der ville komme ro på sagen om partikelkanonen til kræftbehandling, efter at det blev besluttet sidste år, at den skulle placeres i Aarhus, så må de være skuffet. For ingen har glemt den hidsige sag om partikelkanonen. Og hovedstaden har ikke opgivet kampen. sundhedsministeren om økonomien i placeringen af en partikelkanon i Aarhus frem for i København. Uden at få de svar, han ønskede. "Argumentationen fra ministeren kører i ring," som han siger. Venstres spidskandidat ved regionsvalget, Martin Geertsen, har også stillet spørgsmål til finansministeren om, hvorvidt der er hold i rygter om, at hver af de fire regioner skal betale 100 mio. kr. til etableringen af partikelcenteret i Aarhus. redegøre for hele økonomien, så vi kan få klarhed en gang for alle." Martin Gertsen forventer, at samrådet gennemføres inden Folketingets sommerferie. En af dem i frontlinjen er folketingsmedlem og spidskandidat ved regionsvalget for Venstre Martin Geertsen. Han har stillet en stribe spørgsmål til "Jeg kan ikke sige, hvor jeg har det fra, men nu må ministeren afklare, om der er hold i det. Samtidig forventer jeg bestemt også, at sundhedsministeren vil JUNI 2013 RADIOGRAFEN 5

6 BATTERED CHILD PROCEDURE I REGION MIDTJYLLAND I Region Midtjylland udføres alle undersøgelser for battered child på Aarhus Universitetshospital for at sikre den bedste kvalitet. I Region Syddanmark har man lavet en fælles regional procedure. Kan vi lære af hinanden? Af Pia Skoulund, radiograf Aarhus Universitetshospital, Skejby. Foto: Kristian S.K. Bang Radiografen marts 2013 bragte en interessant artikel om, hvordan man har indgået en aftale om en fælles regional procedure for battered child undersøgelse i Region Syddanmark. I Region Midtjylland (RM) har man ligeledes revideret battered child proceduren med henblik på en kvalitetssikring af denne undersøgelse - men har valgt en anden form end i Syddanmark og en anden procedure. I artiklen gøres der grundigt rede for, hvilke særligt høje krav der stilles til billedkvaliteten i den radiologiske undersøgelse for battered child. Det har især betydning, da billeddokumentationen indgår i en retslig proces og dermed har konsekvenser for barnet og dets familie. Det er på denne baggrund, at ortopædradiologer i RM har ønsket at undersøgelsen kun udføres ét sted i regionen for at samle erfaringer og sikre den faglige ekspertise, da der kun er få af disse undersøgelser. På Billeddiagnostisk Afdeling (BDA) på Aarhus Universitetshospital (AUH), Skejby har man gennem mange år udført radiologiske undersøgelser for battered child, og det blev børneradiologen på BDA, som for et lille års tid siden blev bedt om at stå for undersøgelserne i Region Midtjylland. Hidtil har man også foretaget undersøgelser for battered child på andre af regionens hospitaler, hvor billedmaterialet efterfølgende evt. blev sendt til second opinion ved børneradiologen på BDA, AUH i Skejby. Der er et tæt samarbejde med Center for børn udsat for overgreb (CBO), hvor alle sager omkring mishandlede børn behandles. Proceduren på BDA På BDA er vi en lille gruppe radiografer, som foretager undersøgelserne. Der er altid to radiografer til stede under hele proceduren, og vi har et tæt samarbejde og dialog med den børneafdeling, som børn og forældre hører til. Forældre er velkomne til at deltage i røntgenundersøgelsen, men de skal forinden være orienteret om, hvad der skal foregå hos os, så det ikke er os, der skal forklare dem om mistanken. Derudover skal der være en person fra børneafdelingen til stede på undersøgelsesstuen. Det kan være en sygeplejerske eller en pædagog, som kender familien godt. Det betyder meget, at barn og forældre føler sig trygge, og vi gør meget for at skabe en god og rolig stemning på stuen uden forstyrrelser. Vi sørger for, at aftaler med radiolog og sengeafdeling er på plads inden undersøgelsens start. Vi har prioriteret, at der er personale fra både børneafdeling og BDA tilstede under hele undersøgelsen for i en eventuel retssag at kunne bevidne, at barnet ikke har lidt overlast eller fået sine skader på Billeddiagnostisk Afdeling. Specielle børneprotokoller De protokoller, vi anvender, har vi arbejdet på at optimere gennem flere år for at kunne få specielle børneprotokoller til disse undersøgelser. Det er afdelingens børneradiolog, der deltager og vurderer billederne hver gang. Det kan lade FAKTA Vore knogleoptagelser ved børn op til 2 år: (1) Cranie AP Cranie LAT inkl columna cervicalis Thorax Costae skråoptagelser Columna thoracalis LAT Columna lumbalis LAT Pelvis AP Femora AP Crurae AP Fødder AP/PA Humeri AP Antebrachii AP Hænder skråoptagelser. (Litteraturen anbefaler AP/PA projektion, men da vi har fundet fraktur på skråoptagelsen, som ikke kunne ses på AP/PA optagelsen, har vi indført skråoptagelsen som standard.) Børn over 4 år får evt. foretaget scintigrafi. CT af cerebrum: hvis barnet har påfaldende neurologi eller har retinablødning. Evt. MR ved yderligere udredning sig gøre, fordi undersøgelse for battered child ikke er akut, men kan planlægges i dagtid. Hvis afdelingens børneradiolog ikke er tilstede, kan vi kontakte en radiolog på AUH, Nørrebrogade, som har et samarbejde med vores radiolog. 6 RADIOGRAFEN JUNI 2013

7 Pia Skoulund, Karin Kastberg Petersen og Charlotte Weigand. I vores overvejelser angående optimering af billedkvaliteten, har vi måttet øge dosis og i den proces har vi også været på studiebesøg på Rikshospitalet i Oslo og gjort brug af deres erfaringer og resultater. Vi har haft et tæt samarbejde med fysikeren på AUH, som har foretaget målinger for at sikre, at dosis til børnene ikke overskrider referencedosis. Som i Region Syddanmark har vi taget udgangspunkt i den internationale litteratur om emnet. Vi anvender de projektioner, som det fremgår af artiklen skrevet af PK Kleinman(1). Samtlige referencer anbefaler i øvrigt denne procedure. Sammenholdt med artiklen i Radiografen anvender vi færre projektioner, end man gør i Region Syddanmark (se faktaboks). Børn over to år har vi ikke faste protokoller til. Børneradiologen vurderer i samarbejde med pædiaterne og CBO, hvilke områder vi skal undersøge og hvilke optagelser, vi skal foretage. Radiologen ordinerer ekstra projektioner i de områder, hvor der er positive fund, og hvor der mistænkes nye eller ældre frakturer. Ved tvivl foretager vi kontrolundersøgelser dagen efter første undersøgelse, oftest costaoptagelser og optagelser fra områder, hvor vi har mistanke om fraktur, især ved mistanke om periosteal belægning på de lange rørknogler eller mistanke om corner eller buckethandle frakturer. I Region Syddanmark har man etableret et forum for erfaringsudveksling og netværk omkring proceduren for undersøgelser for battered child. Jeg vil gerne opfordre til, at vi også erfaringsudveksler på tværs af regionerne, så vi får så bredt et grundlag som muligt for at vurdere, hvordan og under hvilke former, vi mest hensigtsmæssigt udfører disse undersøgelser. Litterartur: 1. Kleinman,PK. Diagnostic Imaging ininfant Abuse. AJR 155,1990: Kemp,AM. Abuse head trauma:recognition and the essential investigation. ep. bmj.com. Sept 2011: Carbaugh, SF.Understanding Shaken Baby Syndrome. Advances in neonatal Care. April 2004,vol 4, no2: Dubbins P;Price J;Johnson K;MaguireS; Wall LM; Jaspan T;Hobbs C; Stoodley D; Chapman S; Kemp A. Standards for Radiological Investigations of Suspected Non-accidental Injury. The Royal College of of Radiologists. March Sieswerda-Hoogendrom T; Boos S; Spivack B; Bilo RAC; Van Rijn RR. Educational paper:abuse Head Trauma Part1. Clinical Aspects. Eur J Pediatr. March 2012; 171(3): ) 6. Van Rijn RR; Sieswerda-Hoogendrom T. Educational paper. Imaging child abuse: the bare bones. Eur J Pediatr. Februar 2012; 171(2): JUNI 2013 RADIOGRAFEN 7

8 MENINAS, BEM-VINDO A PORTUGAL [Piger, velkommen til Portugal] Efter 3t & 45min s flyvetur landede Nanet og jeg endelig i Lissabon, Portugal og eftersom det var min første flyvetur, var jeg glad for at være nede på jorden igen. Vi fik fat i vores bagage, og satte kurs med bus mod Coimbra. Af Suzan Odison, radiografstuderende, UCL. Ved busstationen i Coimbra, blev vi hentet af vores lære/vejleder Professor Adelino, som hilste os pænt og tog os med til vores bolig, i Santa Clara. Professoren er en hård og kontant underviser, men han er også rar samt humoristisk, og han glæder sig til at se os igen i Danmark til september. Professoren tog os med ud på en rundvisning i Coimbra, hvor han fortalte om byens historie og om de forskellige monumenter. Byen værner højt om Universitetet, som også årligt har omkring 2000 Erasmus studerende fra hele verden. Byen og universitetet gav gode muligheder for møde de andre studerende til ERASMUS festerne og arrangementerne. Byen er omgivet af rismarker og masser af natur. Santa Clara Vi boede i Santa Clara, som er en charmerende mindre landsby som ligger 20 min med bus fra Coimbra. Der vokser appelsin- og citrontræer overalt, og de lokale hilste venligt på med nysgerrige blikke og glade smil. Det meste indkøb her er billigere end hjemme i Danmark, f.eks. var alle mad og drikkevarer utrolig billige, mens meget tøj og diverse produkter var prismæssigt omkring det samme som hjemme. I byen var det også tydeligt at se klasseforskellen på folk, da nogen havde flotte huse med stakitter og blomsterbede, mens andre boede i noget der kunne minde om et gammelt skur, med et halvt færdigt tag. Beboerne smilede alligevel stort og vinkede til os fra deres små haver af, hvilket bare var så hyggeligt. Studielejligheden var perfekt, vi manglede intet. Vi var godt forsynet med tæpper og puder, badeværelse, tv-stue med spisebord, et stort køkken med masser af skabsplads og diverse køkkengrej, samt endnu et spisebord. Lejligheden var forsynet med trådløst internet og fjernsyn. Vi var i alt 8 ERASMUS studerende, en dreng og syv piger. I lejligheden boede vi med fire af de andre piger, som kom fra England og Irland, hvor de sidste to skulle bo sammen et andet sted i Santa Clara. Vi havde det rigtig hyggeligt sammen, vi havde maddage, hvor vi på skift skulle lave en traditionel ret fra vores hjemland. 8 RADIOGRAFEN JUNI 2013

9 Skolen er hierarkisk inddelt, og i toppen er lærerne som skal tiltales professor. Derudover var vi ude og spise, tog til fester og tog på ture både inden- og udenfor Coimbra. Skolen Skolen, Escola superior de Tecnologia da saúde de Coimbra, som ligger i bydelen PÓvoa, ca. 15 min med bus fra Santa Clara minder om UCL i Odense. Den er charmerende på sin egen måde med udendørs arealer og stor kantine. De studerende har et godt socialt sammenhold og hilser hinanden med et gensidigt kindkys på hver kind (en normal måde at hilse venner på i Portugal). Skolen er hierarkisk inddelt, og i toppen er lærerne som skal tiltales professor og derefter deres navn, dernæst kommer årgangene som er fra 4års og ned til 1års. Her handler om det at præstere med top karakter, for dem der er bedst får job. Vores undervisning foregik henover tre uger med Portugisisk Sprog, Kultur, Fysik, Bioetik, CT, Radiologi og Patologi. Undervisningen var primært diagnosticering af CT og Konventionelle billeder. Skolen er udstyret med 4x Ultralyds udstyr, men ingen CT/MR eller Basis røntgen apparater, som vi har hjemme. Lærerne på skolen, Prof. Joana, Prof. Alexandra, Prof. Graciano, Prof. Mário og Prof. Francisco er alle super søde, og specielle på hver deres måde og deres undervisning var super god. Jeg synes dog at mødetiderne i skolen og planlægningen af klinikken kunne være noget ustruktureret, men alt løste sig alligevel. Noget jeg lægger mærke til, er at ikke ret mange studerende kan tale engelsk, hvilket undrer mig da det er et internationalt sprog. Nanet og jeg arbejder med CT, Sygehuset Idealmed. Klasse undervisning med vores ERASMUS gruppe. Klinisk Praktik Vores kliniske praktik foregik henover ti uger. Vi skulle, fordelt i grupper af to personer, rokeres rundt på tre forskellige hospitaler, så vi havde to ugers forløb på hvert Hospital. Forløbene foregik hen over morgenvagter og senvagter. Praktikken var fordelt på privat klinikker og et offentligt sygehus. Vi fik tildelt en klinisk vejleder på hvert sted og skemaer passende til vejleders mødetid. De studerende, i klinikken betragtes som studerende og ikke kollegaer, så de studerende må ikke referere de ansatte som kollegaer, men som radiografer. Patienterne skal underskrive en erklæring om at han/hun har forstået given information samt accept af personlig data og undersøgelse, modsat hjemme i Danmark hvor stort set alt forgår mundtligt. Uniformerne består af en lang tunika eller kittel, som radiografen bærer udenpå sin alm. påklædning. Portugiserne beskriver CT som TAC, det står for tomography assist by computer. Privatklinikken, Diaton er mindre og hyggelig. De ansatte var meget afslappede i deres påklædning, med en enkelt kittel på. Kvinderne gik med løst hår og bærer neglelak og store smykker, både på hænder og hoved, hvilket kom bag på mig, når man er vant til stramme hygiejneregler hjemmefra, JUNI 2013 RADIOGRAFEN 9

10 Gruppen besøger vinkælderen i bryggeriet Cálem, Porto. Dans og musik til Paraden, Ovar. Det offentlige sygehus, universitets hospitalet HUCH, er et større sygehus med mange ansatte. Her er alle fuldt uniformerede, dog igen med større smykker og udslået hår. Her betjente de en Phillips 16 slice scanner, og de havde RIS systemer. Vi er på restaurant sammen. men derudover er de dygtige i deres arbejde og gode ved deres patienter. Klinikken har en Simens 64 CT-scanner, og jeg var glad for at deres udstyr ikke var helt forældet. Jeg lagde mærke til de intet RIS system har, og at de indtaster patient data manuelt fra en udprintet henvisning. Privat klinikken, Idealmed er et stort sygehus som tilbyder alt, fra mammografi, lungescreening, ultralyd, til MR og CT. På dette sygehus, oplevede jeg også at de ansatte var uniformsklædte, med opsat hår og smykkefri. I CT betjente de GE scannere, en 64 slice scanner og en 4 slice scanner (som dog kun anvendes i nødstilfælde) og de har RIS systemer. I morgenvagterne, havde vi ikke ret meget patientkontakt, vi arbejdede mere med at rekonstruere i planer og 3D, samt gennemgå forskellig patologi. I senvagterne kom vi til at arbejde med 64scanneren og følge med i de forskellige protokoller. Vores vejleder Jose Carlos var helt fantastisk og jeg lærte meget af ham. Her var de meget humanistisk præget, med patienten som hovedfokus, og de holdt ikke igen med at give kontrast, hvis det var påkrævet, uden ekstra omkostninger for patienten. Vores udklædninger til Magic Night, Ovar. Alle vores vejledere var super søde og de tog virkelig godt imod os på hvert af stederne vi besøgte. De andre ansatte på sygehusene, var også rigtig søde og hjælpsomme. Alle vores vejledere var super søde og de tog virkelig godt imod os på hvert af stederne vi besøgte. De andre ansatte på sygehusene, var også rigtig søde og hjælpsomme, og selvom ikke ret mange kunne tale engelsk så lærte man alligevel at forstå hinanden. Carnaval de Ovar Vi tog alle sammen til Ovar, som årligt afholder Portugals største Karneval. Vi deltog i Noite Mágica, (Magiske Nat) hvor flere hundrede var udklædte i forskellige flotte og fjollede kostumer som festede og sang hele natten. Alle folk var i godt humør, og stemningen var høj. Vi oplevede også Desfile Grande Corso Carnavalesco, som er en kæmpe parade med udsmykkede vogne, danseopvisninger og sang ned gennem byen. Det var en helt fantastisk oplevelse, med masser af dans, musik, sang, kostumer og meget mere. Desværre måtte vi tage en lang taxitur hjem derfra, grundet en togstrejke, hvilket var ret dyrt. Men oplevelsen af karnevalet og paraden var alle pengene værd. Det har været så fedt at være afsted, og jeg kommer virkelig til at savne dem alle sammen. Kan varmt anbefale Coimbra til dem der har lyst til at prøve udveksling med ERASMUS programmet. 10 RADIOGRAFEN JUNI 2013

11 Af René Gordon Larsen, Regionsnæstformand, Region Syddanmark Dagen før den store dag skulle løbe af stablen mødtes 7 friske radiografer og satte teltet op. Forventningerne til morgendagen var høje og humøret højt. Selve dagen startede med høj sol og glade radiografer og deres familier var mødt op i teltet i deres flotte orange trøjer, som var lette at få øje på blandt de andre løbere. Solen blev desværre aflyst af et voldsomt haglvejr lige inden starten gik. Af sted over stepperne det gik, hurtigste løber for radiograferne i børneløbet var Christina Lage i tiden 13 minutter og 48 sekunder. På 5 kilometeren blev Mia Larsen hurtigste løber i tiden 21 minutter og 5 sekunder. Hurtigste løber på 10 kilometeren var Jacob Lindberg Andersen i tiden 45 minutter og 33 sekunder. Stort tillykke til disse alle andre kæmpede flot og ydede deres bedste, i den kondi, de nu var i. På selve dagen var der 2 afbud, men straks sprang 2 nye til, så vi stillede fuldtalligt til start. Godt gået! Efter endt løbetur klarede vejret flot op og solen skinnede. Der blev spist pølser i lange baner, og fadøl blev skænket fra den lille fine bar fra Albani. Teltet var fint besøgt, da dagen var på det højeste var der omkring 70 radiografer samt familie. I teltet blev der snakket, grinet og stemningen var i top. En stor tak skal lyde til Biotronik, Phillips og Covidien for deres engagement og deres løbere, som har været med til at gøre dagen ekstra god. En kæmpe tak skal ligeledes lyde til alle de hjælpere som har hjulpet til, både dagen før, og på selve dagen. Uden den frivillige indsats ville det ikke være muligt at afholde sådan et flot arrangement. Sæt allerede kryds nu!! Vi ser frem til Kristi himmelfarts dag næste år, hvor vi håber endnu flere radiografer og deres familier vil finde vej til RadiografRådets stand ved eventyrløbet og nyde en super dag sammen med kollegaer fra hele Region Syd Danmark. JUNI 2013 RADIOGRAFEN 11

12 HURTIGSTE LØBER for radiograferne i børneløbet var Christina Lage i tiden 13 minutter og 48 sekunder. På 5 kilometeren blev Mia Larsen hurtigste løber i tiden 21 minutter og 5 sekunder. Hurtigste løber på 10 kilometeren var Jacob Lindberg Andersen i tiden 45 minutter og 33 sekunder. 12 RADIOGRAFEN JUNI 2013

13 one total Delivery Solution for CT Optivantage DH CT-injektor Touch screen også på sprøjtehovedet Frontplade også til forfyldte kontrastsprøjter Patency Check function minimerer risikoen for extravasal injektion Optiray (ioversol) kontraststof Hvis du vælger forfyldte kontrastsprøjter: Reducere du risikoen for kontaminering og fejladministrering 1 Sparer tid og øger patient flowet 1 Reducerer risikoen for skader 2 Hør mere kom og besøg os på vores stand, Expo C318 på ECR Venlig hilsen, Covidien Danmark A/S Pernille B. Nissum, Hanne Mikkelsen, Rune W. Kristensen & René Duvander Mallinckrodt Referencer: 1. Enterline DS. A multicenter time-efficiency trial. Imaging Economics Recommendations on the use of contrast media prefilled syringes in radiology: a roundtable discussion. Hospital Pharmacy Europe. May/June 2007 COVIDIEN, COVIDIEN with Logo and marked brands are trademarks of Covidien AG or an affiliate Covidien. All rights reserved. NOR/01/2012

14 INTERVENTION DFIR ÅRSMØDE MAJ Der er ikke mange steder i Danmark, der udfører interventions radiologi - særligt ikke på KAR, derfor er det en lidt overset del af radiografers arbejde. AfJette Honoré og Mette Groes Radiografer på Kolding sygehus En gang om året holder Dansk forening for interventions radiologi (DFIR) et årsmøde, der varer 2 dage. Der er inviteret forskellige foredragsholdere, som giver foredrag og fortæller hvad der sker på de forskellige afdelinger i Danmark. Der er også foredragsholdere fra udlandet, samt fra andre specialer inviteret, hvis der er noget nyt, der kan berige dette felt af radiologien. Vi, Jette Honoré og Mette Groes, ankommer i det spirende forår næsten helt ud til Storebælt. Deltagerne er en blanding af læger og radiografer, der arbejder med disse undersøgelser til dagligt. Efter en god gang frokost starter foredragene. Her er et lille udpluk af de foredrag der var i år: PÅ 1. DAGEN Behandling af levermetastaser og tumorer (behandling med) ved hjælp af radioembolisation - Hammersmith Hospital London. Interventions radiologi ved GI blødninger -OUH Vaskulære anomalier -Rigshospitalet Pausesnak på Klarskovgård. CO 2 angiografi -Malmö MR angiografi uden kontrast -Herlev Kontrast ved nyreinsufficiens -såvel gadolinium- som jodholdigt -Herlev Førstedagen sluttede sent, og mættede af ny og meget interessant viden gør vi klar til festmiddaggen og socialt samvær, som er en vigtig del af mødet. Det vi mest fæstnede os ved, var et foredrag om kontrast, både den gadolinium-holdige og den jodholdige Man skal være særligt opmærksom på, at der er mange flere faktorer der kan øge risikoen for nyreinsufficiens end dem, vi i dag har fokus på.det være sig både om patienten får diuretica, om de har hypotension, eller har anæmi. 14 RADIOGRAFEN JUNI 2013

15 S RADIOLOGI 2013 KLARSKOVGAARD KORSØR Vi er ikke bekendt med, om det nogle steder, ligger som rutine at undersøge dette, inden vi giver høj dosis kontrast til CT, DSA eller MRA. Noget andet der fangede os var, at anbefalingerne om at bruge Mucomyst blev skudt i sænk, samt det faktum, at nogle af de MR kontrast stoffer vi bruger nogle steder, bl.a. hos os i Kolding, også i en ny guideline som Sundhedsstyrelsen kommer med, frarådes ved GFR under 60. Her efter faldt de næste foredrag ret godt ind, nemlig MRA uden kontrast og DSA med CO2 i stedet for gadolinium eller jod-holdig kontrast, meget interessante og lærerige foredrag Igen en interessant dag, hvor det blev fastslået med mange studier, at både specificitet og sensitiviteten er ens for MRA og CTA i forhold til DSA. Et nyt begreb for os dukkede op, nemlig Angiosomer dét, at foden kan inddeles i blodforsyningssekmenter, og at det er vigtigt at prøve at revaskularisere det rigtige angiosom (område), enten ved intervention eller ved operation. Efter 2 meget lærerige dage drog vi igen tilbage mod Jylland, fulde af inspiration, energi og en god forventning om at skulle bruge store dele af al denne læring i dagligdagen på Kolding sygehus i både MR - og KAR teamet. Inden middag nåede vi lige ned til stranden og fik lidt frisk hav luft ind i lungerne, og fik fordøjet noget af alt det vi lærte og hørte om på 1. dagen. Anden dag starter ligeså flot som første slutter med solen på vej op over Danmark og mens vi spiser morgenmad gør de første undervisere klar til at berige vores dag. Dagens udpluk af foredrag: PÅ 2. DAGEN CT og MR ved perifer arteriel iskæmisk sygdom -Kolding Den smukke strand ud til Storebælt. Komplikationer i interventionsradiologi -Århus Kommunehospital Angiosomers betydning ved perifer revaskularisering -Kolding Dagen slutter med cases fra deltagerne og enqueten Slagelse,OUH og Kolding viser cases om bla a. Iliaca, EVAR og venøs trombolyse. Enqueten er selvfølgelig en interessant del for mange, da den viser hvor meget der laves af intervention på de forskellige hos-pitaler JUNI 2013 RADIOGRAFEN 15

16 SAMARBEJDE PÅ NORDISK PLAN SUCCESFULD NORDIS Det er altid udbytterigt og vigtigt at udveksle erfaringer landene i mellem. Det har været en af årsagerne til etableringen af samarbejdet mellem de nordiske radiograforganisationer. Af Erik Roland, faglig konsulent Dette samarbejde har eksisteret i mere end 30 år, og er blevet et anerkendt forum, også uden for de nordiske lande. Her kan de nordiske lande tale med en stemme, hvilket har været til stor hjælp for alle de nordiske radiograforganisationer. Et samarbejde skal nødvendigvis ikke udelukkende vurderes ud fra hvad man selv får ud af det, men kan også betragtes ud fra den synsvinkel: Hvad kan vi bidrage med? Og da de baltiske lande udtrykte ønske om at deltage i det nordiske samarbejde, blev det modtaget positivt. Der er blevet gjort et stort arbejde for at få det etableret. Ved dette nordiske møde måtte det så desværre konstateres at ingen af de baltiske lande kunne deltage. Dette kan der være flere årsager til f.eks. kommunikationsmæssigt, resursemæssigt og sidst, men ikke mindst, at deres problemstillinger er meget anderledes end de øvrige nordiske landes. Hvis der senere skulle fremkomme ønsker fra de baltiske lande om deltagelse i det nordiske samarbejde vil det igen tages op til konkret vurdering. Internationalt samarbejde Formeldt samarbejde mellem Den Europæiske Føderation (EFRS) og Den internationale sammenslutning (ISRRT) har 16 RADIOGRAFEN JUNI 2013

17 K KONGRES I BERGEN hidtil ikke eksisteret, men der har været et stort ønske/krav fra de nordiske lande, der har påpeget det uhensigtsmæssige i det manglende samarbejde ved møder både i EFRS og i ISRRT. Presset har nu ført til at der nu er indgået en formel samarbejdsaftale mellem de to organisationer, en samarbejdsaftale de nordiske organisationer er meget tilfredse med. Og hvad vigtigere er; både EFRS og ISRRT er også meget tilfredse med aftalen, og har takket de nordiske lande for den vedholdenhed vi har udvist i den forbindelse. Nordisk Master For nogle år nedsatte de nordiske radiograforganisationer en arbejdsgruppe, med henblik på opbygningen af en fælles nordisk master i radiografi. Det lykkes arbejdsgruppen at få økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd til etableringen af en fælles nordisk Master i radiografi. Kravet var at både uddannelsesorganisationer og faglige organisationer skulle deltage i arbejdet, men først måtte Finland, siden Danmark og Island melde fra fordi det ikke var muligt at få deltagere fra uddannelsesinstitutionerne. Fra dansk side er årsagen de meget store besparelser der har været gennemført på Professionshøjskolerne. Tilbage er at der stadig er nogle penge tilbage, der kun kan bruges til dette projekt. Det blev vedtaget at gøre et nyt forsøg, fordi meget af arbejdet allerede er færdiggjort. De enkelte lande vil forsøge at finde deltagere til arbejdsgruppen og Sverige indkalder arbejdsgruppen til møde med henblik på konkret planlægning for færdiggørelse af uddannelsen. Fagblade Der er et samarbejde mellem de nordiske fagblade om udveksling af faglige artikler. Norge forslog som et forsøg at december Jeg er begejstret over det faglige indhold i den nordiske kongres. nummeret 2014 blev et fælles nordisk projekt, således at der vil være faglige artikler fra alle de nordiske lande, og de samme artikler vil udkomme i hele norden. Endelig blev plan for de kommende kongresser vedtaget. Sverige 2015 Island 2017 Danmark 2019 Næste nordiske møde bliver afholdt i forbindelse med verdenskongressen i Finland juni Kongressen Der var 500 deltagere til Nordisk Kongres, hvoraf der var 40 deltagere (radiografer og radiologer) fra Danmark. Udover de nordiske lande var der desuden deltagere fra Litauen, Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, England, Ungarn, Portugal, Sydkorea, Kina, Australien, USA og Saudi Arabien. Jeg er meget tilfreds med det nordiske møde, selv om vi måtte sætte optagelse af de baltiske lande lidt i bero så er vi klar til at inddrage dem i samarbejdet når de er klar, udtaler Radiograf Rådets formand Charlotte Graungaard Falkvard, og fortsætter: Jeg er begejstret over det faglige indhold i den nordiske kongres. Jeg prøvede at følge så mange danske radiografers fremlæggelser som muligt, og jeg er imponeret over den sikkerhed og professionalisme de danske radiografer havde i deres oplæg, afslutter Charlotte Graungaard Falkvard. JUNI 2013 RADIOGRAFEN 17

18 ANSØGERE TIL RADIOGRAF RÅDETS UDDANNELSESFOND Da vi i sidste nummer af Radiografen ikke fik reklameret for fristen den 1. juni, har fonden besluttet at udsætte ansøgningsfristen, hvor alle tilgodeses på ens vilkår til den 1. august Du har derfor chancen for hen over sommeren at sende en god ansøgning. Påtænker du at videreuddanne dig, og ønsker du økonomisk hjælp, så prøv at søge radiograf rådets uddannelsesfond. Alle medlemmer af Radiograf Rådet, som er i besiddelse af en radiografnål kan søge. Du skal sende en motiveret ansøgning til Radiograf Rådet, gerne via på Har du ikke en nål, men ønsker at søge, skal du også henvende dig til Radiograf Rådet. Du kan få op til kr. i støtte til kurser, efter- og videreuddannelse. Såfremt du bliver tildelt støtte fra uddannelsesfonden, skal du producere en artikel til Radiografen, hvor du beskriver det faglige udbytte af den/det uddannelse/kursusforløb/konfernce du har deltaget i. Omfanget af artiklen aftales med Radiografens redaktion. Der er kr. tilbage for indeværende halvår, da én ansøger allerede har fået bevilget kr. pr RADIOGRAFEN JUNI 2013

19 En OK overenskomst giver dig ekstra ferie Det er OK at have en overenskomst. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under barsel. Overenskomsten sikrer dig en ordentlig løn og gode pensionsforhold. Den giver dig mulighed for efteruddannelse og meget mere. Det er din fagforening, der sikrer dig en OK overenskomst. Fagforeningen forhandler overenskomsterne på plads og giver dig et stærkt fællesskab om dit fag, så du er OK. Meld dig ind i en OK fagforening. Find den på ErDuOK.dk Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

20 LANDSKONFERENCE FOR STRÅLETERAPEUTER EN STRÅLENDE SUCCES Alle landets strålecentre var repræsenteret, da der mandag den 3. juni blev afholdt konference for stråleterapeuter. Af Troels Jeppesen Det er efterhånden en del år siden, at der sidst var en landskonference for stråleterapeuterne. Deri ligger måske noget af forklaringen på det utroligt flotte femmøde på næsten en tredjedel flere end forventet. Da vi spurgte afdelingerne om, hvor mange de kunne overveje at sende til konferencen var det samlede tal omkring 85 personer, fortæller Rasmus Lübeck Christiansen. Men 2 dage før sidste frist måtte arrangørerne lukke tilmelding på grund af pladsmangel, da deltagerantallet rundede 158. Det er rigtig imponerende og vidner om en stor vilje til at sparre om vores speciale, mener Rasmus, som tilføjer at en del af forklaringen på den store interesse kan være, at det er en del år siden der sidst var en landskonference. Om man vil kunne tiltrække lige så mange hvert år, er han ikke sikker på. En gentagelse af succesen vil der blive kikket nærmere på. En DANSK konference Et af de elementer, som ifølge Rasmus, nok har kunne tiltrække var, at alle oplæg foregik på dansk. Dette blev besluttet for at imødekomme så mange som muligt, da det til tider kan være anstrengende at benytte et fremmedsprog. Samtidig var programmet meget bredt og spændte over samtlige kernekompetencer inde for specialet. Hele dagen lidt komprimeret da arrangørerne havde valgt, at give plads til alle indlæg og med 20 mundtlige indlæg, 16 posters og workshops var der fagligt valuta for pengene på landskurset. Abstrakts fra konferencens oplæg kan findes på hjemmesiden: Medarrangør af Landskonference for Stråleterapeuter RADIOGRAFEN JUNI 2013

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

FRIVILLIGPRISEN 2010

FRIVILLIGPRISEN 2010 FRIVILLIGPRISEN 2010 Mette Lybye, Internationalt udvalg Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde i år, både som næstformand i IU, hvor hun har stået i spidsen for den nye internationale strategi, samt som

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Kina: Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Hjem-institution: Viborg sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Sichuan University Chengdu,

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt.

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt. Rapport af Sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse, Ida Katrine Heinfelt og Nickie Beth Kristoffersen vedr. praktikophold i Eskilstuna, Sverige i den lange praktikperiode på 4. sem. Forventninger

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere