Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den"

Transkript

1 Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den I 1982 gik jeg i gang med at optage videosamtaler med personer, som på grundlag af egne erindringer kunne fortælle om væsentlige personlige eller samfundsmæssige begivenheder i den første halvdel af det 20. årh. dramatiske Danmarkshistorie, nærmere betegnet fra September-forliget mellem DA og LO i grundlaget for Den danske model - og Systemskiftet i grundlaget for indførelsen af det parlamentariske demokrati - til og med Nazi-Tysklands besættelse af Danmark Dvd erne kan erhverves for kr. 50 på e-postadressen på tlf eller på adressen Ellebakken 29, 3460 Birkerød. Hermed følger en oversigt over de indtil nu redigerede dvd er. Storlockouten og Septemberforliget 1899 Danmark er et fredeligt land. Men i 1899 var der drama i luften. Dansk Arbejdsgiverforening, DA lockoutede i godt tre måneder først ca , siden ca og til sidst næsten af De samvirkende Fagforbunds - nu LO s - dengang godt medlemmer. Anledningen var, at de danske arbejdere som de formentlig bedst organiserede i verden - den engelske fagbevægelses formand måtte ligefrem en tur til København for at se, hvordan arbejderne i dette lille bondeland havde båret sig ad - havde presset lønningerne i vejret, så 'jernbaronerne følte sig truede på deres konkurrenceevne. Pianosnedker Balduin Poulsen - opkaldt efter den dirigent i Tivoli, som uropførte Carl Nielsens smukke opus 1, Lille Suite for Strygere, Balduin Dahl - var 10 år, da hans far blev lockoutet. I københavnske arbejderkredse fik Lockouten navnet Hungerkrigen. Forklaring: Børnedødeligheden var i sommeren 1899 den hidtil højest registrerede. Kristelige arbejdsgivere og arbejdere i Jylland - hvor ellers - kunne ikke udholde denne klassekamp. Derfor stiftede de midt under kampen deres Kristelige Fællesforbund, som ikke havde noget imod at sende strejkebrydere og løntrykkere ud. Børnearbejdet i fabrikkerne I 1873 blev der gennemført et forbud mod fabriks-arbejde for børn under 10 år. Først i 1913 indførtes der også et forbud mod fabriks-arbejde for børn mellem år. For andet børnearbejde f.eks. i landbruget blev der aldrig gennemført nogen begrænsninger. Fra sit 10. år havde Balduin Poulsen i lighed med mange andre drenge i kvarteret på Nørrebro i Kbh. arbejde på en fabrik fra kl. 6 til kl. 12 for derefter at falde i søvn i skolen om eftermiddagen mellem kl. 13 til 18. Nogle lærere slog drengene, fordi de faldt i søvn - andre lod dem sove. Peter Sabroe - børnenes ven og de fattiges beskytter I årene op til 1. verdenskrig var Peter Sabroe vel landets mest kendte - og i visse kredse mest forhadte - politiker. Som journalist og siden hen som politiker kritiserede han med stor agitatorisk kraft de elendige sociale forhold, som dengang prægede vort samfund. På båndet interviewes bl.a. redaktør Sven Sabroe - en af Peter Sabroes to sønner - og redaktør Holger Eriksen - en af Peter Sabroes efterfølgere som redaktør på avisen Demokraten i Aarhus og hans efterfølger som socialdemokratisk MF er for Nordre Kreds i byen. Hulda Grubau fortæller om sit ophold på det missionske pigehjem Hebron ved Struer, hvor behandlingen var alt andet end næstekærlig. Det var hende som i 1904 lukkede Sabroe ind på pigehjemmet. Hermed påbegyndtes hans opgør med de barske vilkår på datidens børnehjem. 1

2 Hans opgør gjaldt også de elendige forhold for tjenestedrengene rundt på bøndergårdene og forholdene for det kvindelige tyende og enkerne. Det lykkedes Sabroe at få gennemført en Enkebørnslov i noget af det sidste han nåede. Først i 1959 fik enkerne en pensionslov. De var virkelig ilde stedt i mange år. Viola Nørlevs mor blev i 1903 enke med syv børn. På båndet udstøder hun et dybt suk, da jeg spørger hende, hvordan hendes mor klarede denne situation. Også de sindssyge eller evnesvage, de fattige, gamle og de fængslede havde Sabroes opmærksomhed tillige med de værnepligtige efter en række dødsfald pga. ihærdige rekrutplagere. Også dengang foranledigede polske gæstearbejdere social dumping, samtidig med at de levede under elendige forhold, hvad Sabroe påpegede. Den danske syndikalisme 1899-Septemberforliget lagde klassekampen i lidt for faste rammer - iflg. fagbevægelsens venstrefløj: Syndikalisterne. Maskinarbejder Holger Jensen - gm. en søster til den ledende syndikalist Chr. Christensen, forfatteren til erindringsbøgerne En rabarberdreng vokser op og Bondeknold og rabarberdreng - fortæller. Endvidere medvirker formanden for Smedeforbundet Hans Rasmussen. Kampen mod krigen. 1. verdenskrig og Den tyske Novemberrevolution 1918 I marts 1918 blev tyske soldater sat ind på den nordlige del af Vestfronten over en 75 km. lang strækning efter en 200 m. bred 'ildlinje' foranlediget af kanoner. Teglværksarbejder Asmus Schmidt fra Gråsten var med i denne Martsoffensiv. Han beretter om krigens helvede støttet af film fra massemyrderierne på slagmarkerne. Holger Eriksen fortæller om Socialdemokratisk Ungdomsforbunds og Holger Jensen fortæller om syndikalisternes kamp mod militarismen og krigen. Selv gik han i sultestrejke. Af politiske grunde måtte han søge til Tyskland for at få arbejde. Her kunne han til sin store forbløffelse konstatere, at krigsbegejstringen herskede selv blandt hans venstreorienterede arbejdskammerater. Men hvordan skulle den socialisme, der først i slutningen af 1800-tallet fik en vis politisk indflydelse, dog kunne magte at sætte et flertal af folket op imod en massiv borgerlig krigs-indoktrinering? En senere flygtning fra nazismen - Frits Gelbard, jødisk socialdemokrat - husker ikke bare, hvordan han (sammen med sin far og en vis A. Hitler) på Slotspladsen i Berlin hørte kejser Wilhelm II erklære Rusland og Frankrig krig. Han husker også, hvordan den tyske November-revolution - der i 1918 gjorde en ende på 1. verdenskrig og kejserriget - førte til en blodig kamp mellem parlamentarisk indstillede socialdemokrater og sovjet-kommunistisk indstillede Spartakister. Pga. borgerlig fransk hævngerrighed - nederlaget til Preussen i udmøntet i krav om at Tyskland skulle helt på knæ efter 1. verdenskrig - og pga. af den tyske højrefløjs indbildt frygt på for et kommunistisk Tyskland, blev dette store land - Europas økonomisk stærkeste op til krigen - ikke en socialdemokratisk velfærdsstat, men et nazistisk diktatur. Indførelsen af 8 timers arbejdsdagen En af de københavnske bygningsarbejdere - Bernhard Hansen - som var med til at aktionere denne sociale landvinding igennem, fortæller om kampen for at sikre dette gode. Bernhards diktion minder ikke så lidt om Ebbe Rodes Storm P ske. 2

3 Kong Chr. X.s Påskekup støttet ikke bare af de Konservative, men også af Venstre Allerede i marts 1920 søgte de kommende nazi er i Tyskland at tage magten. Det skete ved det såkaldte Kapp-kup. Den SPD-ledede regering fik imidlertid gennemført en landsdækkende generalstrejke, som efter kun fem dage fik undergravet kuppet. Men derefter fortsatte den tragiske strid mellem socialdemokraterne og kommunisterne, som fastholdt deres beundring for sovjet- diktaturet. Ledende danske erhvervsfolk ØK s grundlægger H. N. Andersen, F. L. Smidth-dir. Alexander Foss, Carlsberg-dir. Vagn Jacobsen, skibsreder A. P. Møller m.fl. - følte sig tilsyneladende inspireret af Kappkuppet. I hvert fald overtalte de kong Chr. X. til at fjerne regeringen Zahle, skønt den havde et SR-flertal bag sig. Parlamentarismen blev først grundlovsfæstet i Men de facto var denne styreform blevet indført med Systemskiftet i 1901, hvad majestæten da også erkendte under Statslånskrisen i Derfor trak han i sidste øjeblik sin plan om at udnævne en regering uden et flertal bag sig tilbage. Venstrelederen J. C. Christensen havde accepteret lederskabet af denne regering. Kun et år efter lod kong Chr. X. sig så overtale til at se væk fra parlamentarismen. Under dække af ønsket om at få så meget af Sydslesvig tilbage til Danmark som muligt fik de ledende erhvervsfolk ikke bare deres venner hos de Konservative, estrupianske efterfølgere, men også Forfatningskampens parti Venstre med på at fjerne Zahle-regeringen. Erhvervsfolkenes egl. hensigt var ikke at støtte Den slesvigske sag'. Deres og Venstres egl. hensigt var at hindre en videreudvikling af den velfærdsstat, som så småt var under opbygning i kraft af det siden 1913 eksisterende SR-flertal. De første velfærdsstats-skridt var blevet taget i begyndelsen af 1890 erne, mens der kun sad tre socialdemokrater i Folketinget. Men den 3. af disse S-folk var blevet valgt i en landkreds. Én ting var, at Socialdemokratiet var på fremmarch i byerne, men 'socialisternes' fremtrængen på landet - hvor de fleste dengang boede - skulle for enhver pris hindres. Med Bismarck som forbillede søgte VK-partierne derfor at gennemføre sociallovgivning - i den hensigt at tage vinden ud af sejlene på S. SR førte socialpolitik af andre grunde end de borgerlige. Og i 1920 var det blevet for meget for VK og erhvervslivet med en forbedret arbejdsløshedsunderstøttelse, 8-timers arbejdsdag og trusler om, at arbejderne i kraft af såkaldte bedriftsråd ville gøre indhug i arbejdsgivernes Septemberforligs-rettigheder til at "lede og fordele arbejdet". Derfor ønskede erhvervslederne at få kongen til at fjerne Zahle-regeringen, Og derfor fik han støtte af VKpartierne med den ledende V-politikker J. C. Christensen - af mange hyldet som en af vore store parlamentarikere - som en "nøgleskikkelse iflg. prof. Tage Kaarsted, der i 1968 skrev disputats om kong Chr. X.s Påskekup. Jeg taler bl.a. med ham på dette bånd. Mens vi forberedte samtalen, spurgte han mig pludselig: "Hvor har du egl. din animositet mod Venstre fra?". I fuld overensstemmelse med sandheden kunne jeg efter læsningen af hans disputats - og fortsat læsning om Venstre på egen hånd - svare: "Fra dig". V fik i 1920 opfyldt sit formål med støtten til kongens Påskekup: SR-flertallet siden 1913 forsvandt. og V dannede regering bl.a., fordi VK under valgkampen efter kuppet i 1920 for første gang kunne skræmme danske midter-vælgere med, at en fortsat regeringsdannelse baseret på S ville føre til et Sovjet- Danmark. Det var en ligeså løgnagtig påstand som de tyske borgerliges om en tilsvarende sovjet- risiko i deres land. De socialdemokratiske partier tog jo umiddelbart i 1918 afstand fra sovjet- kommunismen - en 3

4 afstandtagen, som de siden fastholdt uafkortet. Men mange hjemlige borgerlige havde meget svært ved at skelne mellem Stalin og Stauning. Generalstrejken i Randers 1922 I de fire år efter Påskekuppet i 1920, hvor V regerede, udfoldede partiet sammen med DA visse initiativer for at svække S og fagbevægelsen. Bl.a. støttede V-regeringen et af DA i 1920 oprettet landsdækkende strejkebryderkorps - Samfundshjælpen - med både politi og militær og det i en sådan grad, at aktionerne på arbejdsmarkedet blev umuliggjort, skønt lønpresset fra DA var massivt. I 1922 kunne politiet og dragonerne ikke holde styr på aktionerende arbejdere i Randers. I den situation sendte V-regeringen befalingsmandselever fra Aarhus og Viborg til byen - de menige turde man ikke lide på. Det skete med en ordre fra V-justitsministeren om i givet fald straks at gøre brug af våbnet. Det var således ikke V-regeringens skyld, at det ikke kom til et dansk Ådalen i Randers i På denne svenske lokalitet dræbte militæret i 1931 fem personer i en arbejderdemonstration (jf. Bo Widerbergs film om denne barske hændelse). Jeg taler på båndet med en af befalingsmandseleverne, Peter Schön. Han er uden nogen som helst skyldfølelse over i givet fald at skulle skyde på landsmænd. "Jeg handlede efter ordre", lyder hans svar på mit spørgsmål. Jeg taler også med en af Randers-arbejderne, maskinarbejder Viggo Dyreborg, der fortæller mig hvordan hans fagforeningsformand ved generalstrejkens indledning formanede: Man kan vinde en strejke - men man kan også tabe den - og det gjorde arbejderne efter en måneds udholdenhed. To arbejderkvinder fortæller Viola Nørlevs mor blev som nævnt enke i 1903 med syv børn - kun 38 år gammel. I alt fødte hun tolv børn, men næsten halvdelen af dem døde kort efter fødslen. Dengang var der ikke noget, der hed enkepension. En sådan gennemførtes først i 1959 (dog med en foreløbig ordning i 1933-Socialreformens Forsorgslovs revision i 1941) Violas mor måtte derfor tage forefaldende arbejde. Fattighjælp - nu kontanthjælp - ville hun ikke acceptere. Hun ønskede f.eks. ikke, at hendes børn skulle have brød, hvorpå der var stemplet FATTIGVÆSNET - så modtagerne ikke var i tvivl om, at de spiste Naadsensbrød. Det lykkedes for moderen at holde sammen på sin store familie - i en periode for kun 33 øre om dagen. For at undgå de værste kriser stampede (udlånte) hun af og til noget af hjemmets beskedne bohave til Onkel (pantelåneren). Moderen skiftede ofte bolig. På den måde kunne familien bo gratis et par måneder, hvorefter man i nattens mulm og mørke drog af til en anden lejlighed med det beskedne bohave på en trækvogn. Via Menighedsplejen modtog moderen på et tidspunkt et favorabelt tilbud mhp. imødegåelsen af familiens fattigdom: Fjernelse af børnene fra hjemmet. Maria Thomsen - tekstilarbejderske fra Vejle - blev gift kun 17 år gammel, fordi hun blev gravid. Hun fortæller om elendige boligforhold og om de meget vanskelige økonomiske kår for mange arbejderfamilier under DA-lockouterne i 1921 og 1922 (den sidstnævnte var den Randers-arbejderne reagerede på) i den - velgennemførte - arbejdsgiverhensigt at presse lønningerne ned og om pasningen af den førstefødte samtidigt med hendes natarbejde. De fleste af sine erhvervsaktive år arbejdede hun på bomuldsspinderier i Vejle. Det var før, der blev taget selv de mindste arbejdsmiljømæssige hensyn. Arbejdet var præget af støj, støv og træk, hårde fysiske 4

5 belastninger og af arbejdsulykker. Hun beretter om en sådan meget dramatisk ulykke, hvor en af hendes kolleger ved håret blev trukket ind i en spinderimaskine og kastet ned på gulvet med døden til følge, mens Maria stod ved siden af. De tjente bønder. Tjenestedrengene på landet Alle landarbejder- og husmands-børn tjente bønder i sommerhalvåret maj - oktober fra de var 8-10 år og til de som 14-årige ved konfirmationen blev udskrevet af skolen. Arbejdsdagen begyndte ved 4-5 tiden om morgenen og kunne vare til kl om aftenen. Der var ingen kontrol med behandlingen af tjenestedrengene (eller tjenestepigerne) og ingen bestemmelser om arbejdstidens længde eller arbejdets belastninger. Sovestedet var i det uopvarmede karlekammer - nabo til hestestalden - og i samme alkove som karlen, uden at der foreligger undersøgelser af, hvad det har medført af tilnærmelser. Men hvorfor skulle antallet af homofile have været mindre dengang end i dag? På dette videobånd fortæller tækkemand Hans Andersen om sin tid som tjenestedreng på landet bl.a. - som Carl Nielsen gør det i hans smukke erindringsbog Min fynske barndom - hvordan han under de drivende skyer lå og drømte sig væk til gode materielle kår. Indledningen til sidste satsen af det 20. århs. største symfoni - Carl Nielsens 5. - forestiller jeg mig er et minde om dette hyrdedrømmeri. Derfor bruger jeg den som indlednings-strofe til denne samtale med Hans Andersen. Tjenestepigerne på landet Hvad der er skrevet om børnearbejdet på landet har væsentligst drejet sig om drengenes lange ensomme dage som vogterdrenge ude på markerne, hvor køer og får gik uden indhegning, det hårde slid, de mange tæsk, den dårlige kost, de elendige sovekamre osv. Men også pigerne havde et slidsomt arbejde. Indendørs skulle der sørges for madlavning, vask af køkkengrej, pudsning af komfur, vask, stopning, syning, lapning af tøj, oprydning, sengeredning, rengøring, og pasning af de små børn. Udendørs gik pigerne til hånde i køkkenhaven og passede de mindre dyr f.eks. høns, ænder og gæs. Pigerne hjalp også til i spidsbelastningsperioder i marken f.eks. i forbindelse med rensning og optagning af roer et meget anstrengende arbejde og i forbindelse med høsten. Endelig deltog de i den årlige slagtning og den efterfølgende saltning af kødet. Det var før dybfrysernes tid. Og hvor drengene dvs. de drenge, der ikke var vogterdrenge og mændene dog kunne tage sig en middagslur, var pigerne i gang uafbrudt fra tidlig morgen til sen aften uden et middagshvil. På båndet fortæller Karen Andersen - senere formand for Husligt Arbejderforbund i Odense - hvordan en dag forløb for en tjenestepige på en gård i 1920 erne. Tjenestepigerne i byerne I årene 1936 til 1966 var Nina Andersen medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Hun fortæller om det store arbejde, som hun udførte for at bedre tjenestepigernes eller som de kom til at hedde i byerne husassistenternes vilkår. Og hun fortæller om pioneren på området Marie Kristensen, der ved et utrætteligt arbejde fik skabt bedre vilkår for det unge kvindelige tyende. Det var ligeså besværligt at organisere husassistenterne som at organisere karlene på landet, fordi de som regel var ansat enkeltvis. På den måde kunne principalen holde sig velorienteret om alt, hvad de foretog sig. 5

6 1899 oprettede Marie Kristensen Kjøbenhavns Tjenestepigeforening. I 1904 blev denne forening gjort landsdækkende under navnet De samvirkende danske Tjenestepigeforeninger. I 1913 ændrede den navn til Husassistenternes Fagforbund og i 1946 til Husligt Arbejderforbund. I 1992 blev dette forbund sammensluttet med Kommunalarbejderforbundet til Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA. Mælkedrengenes arbejde Mens landarbejdernes og husmændenes sønner og døtre fra deres år arbejdede som tjenestedrenge og tjenestepiger på fremmede gårde, så havde arbejder-sønnerne i byerne ofte plads som bude eller mælkedrenge. På dette bånd fortæller min mangeårige kollega i LO, tobaksarbejder Leif Nielsen, hvordan han i 1930 erne hver dag mødte kl. 6 i et ismejeri på Amager for at gå rundt i kvarterets opgange med mælk, sodavand og hvidtøl - dengang i tunge flasker, ikke i pap - smør eller margarine og brød, til 200 lejligheder ad ofte smalle og stejle bagtrapper - inden, han skulle i skole kl. 8. Derefter mødte han atter fra kl. 16 til kl. 18 i ismejeriet. Om fredagen og lørdagen fortsatte arbejdet til kl. 21. Også om søndagen var han på arbejde fra kl. 6 til kl. 12. Der var således ikke megen tid til at læse lektier, og som i Balduin Poulsens tilfælde havde langt fra alle lærere forståelse for, at det ikke skyldtes dovenskab, når mælkedrengene - eller de drenge, der havde andre former for budpladser - ofte havde svært ved at følge med i timerne, hvis de da ikke ligefrem faldt i søvn. Men hvor Balduin ikke fik nogen som helst hjælp fra sin far i tilfælde af klager over bryske lærere - hvis du får spanskrør (først afskaffet med S, SF-flertallet i 1966) har du vel fortjent det - mødte Leifs far af til op og skældte hans lærere ud. Landarbejdernes historie Helt frem til tiden omkring 1. verdenskrig var gruppen af landarbejdere den største erhvervsgruppe i vort samfund. Landarbejderne havde lavere løn og længere arbejdstid end byarbejderne, og gårdejerne og godsejerne var som oftest langt mere afvisende over for deres arbejderes ønske om at være medlem af en fagforening end mestrene og fabrikanterne i byerne. Men selv her var der modvilje fra arbejdsgiverside overfor fagforeningerne, skønt danske borgere - siden vor første grundlov i havde ret til at danne foreninger, også fagforeninger. Hvor de første fagforeninger for byarbejdere blev dannet i 1870erne, blev fagforeningerne for landarbejdere først dannet knapt et halvt århundrede senere. Og fagforeningerne på landet blev aldrig særligt stærke - i det omfang, de overhovedet blev oprettede. Mange steder - f.eks. i Jylland - var modstanden mod fagbevægelsen så stærk, at det var umuligt for landarbejderne at grundlægge fagforeninger. Når jeg i mine 27 år som konsulent i LO foredrog i de mindre byers SiD(nu 3F)afdelinger, spurgte jeg altid ved kaffebordet, om medlemmernes fædre havde været organiserede som landarbejdere. Det fik jeg aldrig noget positivt svar på. Helt frem til 1929 fik Venstre hindret ratificeringen af en ILOkonvention om landarbejderes ret til at danne fagforening. (International Labour (arbejds ikke arbejder) Organisation blev den eneste af Folkeforbundets organisationer, som levede videre under FN efter 2. verdenskrig). Den fhv. sjællandske landarbejder Axel Olsen genfortæller på dette bånd de danske landarbejderes historie. 6

7 Han fortæller bl.a. om Kolindsundsagen. I slutningen af 1800-tallet gennemførtes en tørlægning af Kolindsund, der strakte sig fra Grenå til Randers fjord. Arealet blev opdyrket af et aktieselskab, som indgik en overenskomst med de landarbejdere, som blev beskæftiget på det nu tørlagte sund. Men i 1921 opløstes aktieselskabet, og det ejerlaug, som overtog gårdene, ønskede ikke at videreføre overenskomsterne. Arbejdere måtte gerne organisere sig - på den måde respekterede ejerlauget Grundlovens ord om retten til at danne foreninger. Men fagforeningens deltagelse i forhandlinger om løn og arbejdsvilkår blev afvist. Man indrømmer os ret til at stå i en organisation - men man nægter os retten til at bruge den - som en af arbejderne udtrykte sig. Landarbejderforbundet aftalte et møde med ejerlaugets formand. Han udeblev imidlertid og begrundede det med, at han ikke havde noget at forhandle om. I protest undlod arbejderne også at møde frem på flere af gårdene. Det kneb imidlertid med sammenholdet. Der var ikke meget arbejde at få på Djursland. Derfor henvendte Landarbejderforbundet sig til Dansk Arbejdsmandsforbund - i dag en del af 3F - og De samvirkede Fagforbund - i dag LO - med et ønske om, at disse organisationer iværksatte en blokade af gårdene i ejerlauget, så de ikke kunne afsætte deres produkter. I den situation blandede Landbrugsrådets præsident, gårdejeren og Venstre-Folketingsmanden P. P. Pinstrup sig i sagen. Han ønskede erhvervslivet befriet for - som han kaldte det - organisationsvældet. Han gik således både til angreb på Dansk Arbejdsgiverforening - hvorved han kom i strid med de Konservative - og på De samvirkende Fagforbund, altså LO, hvorved han kom i strid med Socialdemokratiet. Axel Olsen fortæller også om Tugthusloven. I foråret 1925 fremsatte Venstre i forlængelse af Kolindsundsagen et forslag, som skulle beskytte Erhvervs- og Arbejdsfriheden - i daglig tale Tugthusloven, fordi indgåelse af overenskomster og brug af blokade iflg. dette Venstre-forslag ikke bare kunne medføre bøder sv.t kr. (sv. t. 2 mio. i dagens mønt), men også fængselsstraf. Enhver art af økonomisk eller personlig forfølgelse derunder boykotning, som tilsigter på uberettiget måde at begrænse den enkeltes frie adgang til erhverv eller arbejde eller hans (hendes) ret til at være medlem af eller stå uden for en organisation, er ulovlig og pådrager foruden erstatning bøder af indtil kr. eller simpelt fængsel. Her i 1925 blev Danmark imidlertid styret af den første socialdemokratiske regering under ledelse af Thorvald Stauning. Forslaget om Tugthusloven blev derfor afvist. I stedet prøvede Pinstrup og Venstre så at få domstolenes hjælp til at undgå eksklusivaftaler - til sikring af, at kun organiserede får adgang til arbejdspladserne - og blokaderne. Men Landsretten afviste i juni 1925, at fagbevægelsen havde gjort sig skyld i retsstridige handlinger ved at anvende blokade overfor gårdejerne i Kolindsund for på den måde at få afsluttet en overenskomst. Landsretten fik støtte i sin frifindelse både af Arbejdsgiverforeningen og af Den faste Voldgiftsret, nu Arbejdsretten. Man henviste til, at der ikke blev givet en definition af udtrykket på uberettiget måde. Otto Liebe - advokat for kongehuset - blev herefter af Venstre bedt om at føre sagen for Højesteret. I 1920 havde Liebe stillet sig til rådighed som statsminister for kong Chr. X. i forbindelse med hans fjernelse af regeringen Zahle. Her seks år senere vandt Liebe så ved Højesteret Kolindsund-sagen for Venstre - efter at Fagbevægelsen som nævnt året før med støtte både af Arbejdsretten og Arbejdsgiverforeningen havde 7

8 vundet sagen ved Landsretten. Fagbevægelsen blev dømt til at yde Kolindsund-gårdejerne en stor erstatning pga. den blokade, som de havde fået Landsrettens tilladelse til. Landbrugernes Sammenslutning, LS. Der eksisterede i Mellemkrigstiden en stærk splittelse mellem Landboforeningerne - dvs. gårdejerne - og Husmandsforeningerne og mellem mejeriernes og slagteriernes organisationer. Derfor ønskede nogle bønder på Randers-kanten - under ledelse af en lokal V- gårdejer Knud Bach - at danne én stor organisation, sådan som der var dannet én stor organisation for arbejderne De samvirkende Fagforbund (nu LO) og én stor organisation for arbejdsgiverne, Dansk Arbejdsgiverforening, DA. I nov dannedes da Landbrugerens Sammenslutning, LS. Opbakningen bag denne organisation viste sig at være stor. I løbet af kort tid var over halvdelen af de danske landbrugere organiserede i LS - iflg. denne forenings egne næppe helt korrekte oplysninger. Men mange landbrugere var med - og ikke kun de større bønder. LS krævede bl.a. kronen devalueret, renten nedsat og ejendomsskatterne reduceret til 2/3 af niveauet fra før 1. verdenskrig. I forbindelse med det berømte Kanslergadeforlig mellem Socialdemokratiet, de Radikale og Venstre i jan blev der faktisk gennemført en devaluering Men da LS ikke fik alle sine ønsker opfyldt, truede Sammenslutningen med en leveringsstrejke. Det lykkedes dog ikke at skaffe enighed om en sådan aktion - det måtte vente til 1961, hvor Landbrugsrådets præsident Anders Andersen - V-medlem af Folketinget og minister flere gange - dekreterede en sådan strejke som efter en kort forhandling sikrede det frie og selvhjulpne danske landbrug en ligeså stor statsstøtte, som den fagbevægelsen havde været et halvt århundrede om at sikre a-kasserne. En af de ledende LS'ere, den fynske godsejer og overbeviste nazist, hofjægermester Jørgen Sehested til Broholm foreslog i 1935 et Bondetog til Kongen. Det fandt sted den 29. juli Ca vrede bønder strømmede denne sommersøndag til Hovedstaden. LS formanden Knud Bach kom i audiens hos kong Chr. X, som imidlertid henviste ham til at tale med statsminister Stauning, der i LS-bladet Landboværnet blev betegnet som Danmarks skiddenrøde diktator. Det gav anledning til uro på Slotspladsen, da Knud Bach vendte tilbage til sine sympatisører med besked om, at han var blevet henvist til at tale med Stauning. Vi er ikke kommet for at lave revolution - råbte Knud Bach til mængden. Men vi vil gå ud i landet og skabe endnu større tilslutning til endnu kraftigere fremgangsmåder. Det blev ved ordene. Men LS havde i en del år - også et stykke tid ind i Besættelsesperioden - en stor indflydelse. Den danske kommunisme På dette bånd fortæller to ledende danske kommunister - fhv. landarbejder Villy Fuglsang, mangeårigt kommunistisk medlem af Folketinget og cand.mag., dr.phil. Elias Bredsdorff, bl.a. dansk lektor ved universitetet i Cambridge - om deres tilknytning til Danmarks Kommunistiske Parti, DKP. Medvirkende på båndet er også socialdemokraterne fhv. redaktør, folketingsmand Holger Eriksen, og fhv. forbundsformand Hans Rasmussen, der begge fortæller erindringer om typografen og senere vice-udenrigsminister Ernst Christiansens dannelse af Danmarks venstresocialistiske Parti i 1919, det senere DKP. Socialdemokraterne fhv. finansminister Henry Grünbaum og Frihedsrådets grundlægger, fhv. folketingsmand Frode Jakobsen, fortæller om kommunisternes voldsomme udfald mod socialdemokraterne i 1930 erne. 8

9 I nov blev DKP for første gang repræsenteret i Folketinget - ganske vist kun med to mand: Støberiarbejder Aksel Larsen og cand. mag. Arne Munch-Petersen. Kommunisternes Hovedfjende ved dette valg var hverken det minimalstats-liberalistiske og fagforeningsfjendske Madsen-Mygdal-Venstre, den nazi-orienterede organisation Landbrugernes Sammenslutning, LS, Venstres højreafskalning Det frie Folkeparti/Bondepartiet - LS talerør på Rigsdagen - det danske naziparti DNSAP eller de fascistoide kræfter i det Konservative parti. Hovedfjenden for DKP var - Socialdemokratiet. Al vor kraft skal koncentreres om at splitte dette socialfascistiske parti, hed det i DKPs valgoplæg i Det danske folkestyre blev af DKP karakteriseret som et humbugdemokrati, ligesom S blev kritiseret for at have skabt en parlamentarisk forgiftet arbejderklasse. På den kommunistiske internationales, Kominterns 7. kongres i Moskva i 1935 påstod DKP-formanden gennem tre årtier Aksel Larsen - den i 1960 erne som SFs grundlægger så beundrede politiske vejleder for den venstreorienterede ungdom - at hele Socialdemokratiets virksomhed har været og er ensbetydende med en skridtvis likvidering af folkets demokratiske friheder og rettigheder overhovedet. Socialdemokratiets regeringsvirksomhed (dvs. Stauning-Munch regeringen ) hjælper med til at skabe det ideologiske grundlag for fascismen og gennem dens (dvs. SR-regeringens) anti-demokratiske forholdsregler jævner den yderligere fascismen vejen Den danske nazisme Grundlæggeren af det første danske naziparti, historikeren cand. mag. Ejnar Vaaben - nær ven af Göring, Himmler, Alfred Rosenberg m.fl. topnazister - fortæller, hvordan man i hans omgangskredse opfattede nazismen som en mulighed for en grundtvigsk renæssance. Vaaben blev af Haustrup(Danmarks)-Kredsen - en organisation af ledende fynske og jyske erhvervsfolk, godsejere og militærpersoner - to gange sendt til Berlin, for at han ved samtaler med sine højt placerede nazivenner kunne få sikkerhed for, at man ikke fra Reichregierungs side ville skride ind, hvis Haustrup-kredsen prøvede at overtage magten i Danmark. Konservativ Ungdom, KU har ofte måttet bære hovedbyrden af den på dansk grund udformede nazisme eller fascisme. I midten af 1930 erne voksede KU fra at udgøre ca medlemmer til at udgøre KU blev på denne måde landets langt største ungdomsorganisation - og det på et tidspunkt, hvor denne forenings ledelse var stærkt højreorienteret. En af de KU ere, der som en af de første stillede spørgsmålet, om man kunne lære af nazismen og besvarede det positivt, var den senere mangeårige chefred. ved Fyens Stiftstidende Knud Secher. Han fortæller bl.a. om sin tid i KU og hans relationer til de Konservatives formand i 1930 erne, Christmas Møller, som med held bekæmpede de fascistisk, nazistiske tendenser i KU - og Ole Bjørn Kraft, udenrigsminister i VK-regeringen , der i 1932 hos Gyldendal udsendte bogen Fascisme - historie, lære, lov, hvor han nok afviste at man kunne overføre den italienske fascistiske diktator siden 1922 Mussolinis tanker til Danmark. Men Kraft mente nu, at fascismen ville kunne inspirere endogså gamle demokratiske folkestyrede samfund til nyttige og tidssvarende reformer. DsU eren Egon Højland - senere folketingskandidat for Erhard Jacobsens parti CD - deltog i kampene mod KU erne, der ikke kun foregik verbalt. Højland fik kontakt med tyske socialdemokratiske flygtninge fra 9