Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Arkivernes Årsberetninger 2008"

Transkript

1 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til den nye adresse. Det indgik derfor i planerne, at der skulle bygges nyt magasin i tilknytning til huset i Vestergade. Hele året 2008 blev der arbejdet energisk for at realisere denne plan. Køge Kommune bevilgede midler til at gennemføre et forprojekt, hvor forskellige muligheder for at opføre et nyt magasin skulle afprøves. Undersøgelsen konkluderede, at det ville blive alt for dyrt og risikabelt at satse på et underjordisk magasin. I stedet blev der fremlagt forskellige forslag til et nyt magasin over jorden. Køge Fonden vedtog at arbejde videre med et forslag til en kubeformet bygning, der kan rumme forholdsvis flest hyldemeter, og tilmed er den billigste af de foreslåede løsninger. Forprojektet blev præsenteret for Kulturudvalget i marts Den endelige udformning af magasinet fastlægges dog først, når der er bevilget midler til projektet og en egentlig projektering skal finde sted. I forbindelse med budgettet for 2009 blev der ansøgt om midler til byggeriet, men desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. Køge Fonden og arkivet havde også ønsket at fremskynde en arkæologisk forundersøgelse på grunden, men den har måttet opgives, da udgifterne hertil viste sig at være større end først antaget. Den arkæologiske undersøgelse er herefter udskudt til det tidspunkt, hvor et nybyggeri kan gå i gang. Arkivet havde håbet at kunne iværksætte undersøgelsen tidligere for at udnytte tiden optimalt. Hovedparten af arkivets arkivalier, den unikke lokale kulturarv, er således fortsat placeret i magasinerne på Torvet. De er ikke opført til formålet og lever ikke op til blandt andet kravene til klimastyring. Gode tidssvarende magasiner beskytter arkivalierne og modvirker skader, der senere skal repareres gennem omkostningstunge konserveringsarbejder. Arkivet har naturligvis sikret arkivalierne bedst muligt under de eksisterende forhold. I 2008 blev magasinerne på Torvet og alle arkivalier renset efter Alm. Brands ombygning af ejendommen på Torvet. Det var Bevaringscenter Øst på Vasebækgård, der varetog denne omfattende opgave. Adskillelsen af magasiner og øvrige lokaler medfører mange ulemper for personalet, gæsterne og arkivalierne. Transporten af arkivets materiale frem og tilbage mellem Torvet og Vestergade er et tidskrævende og tungt arbejde. Det er fysisk belastende for personalet, og der spildes tid, som kunne udnyttes bedre. Arkivet har i forvejen kun sparsomme personaleressourcer. For gæsterne er det ligeledes forbundet med besvær, da de skal bestille materialet inden, de besøger arkivet. Selv om vi forsøger at hjælpe via hjemmesiden, mail eller telefon, bliver det ofte nødvendigt at komme en ekstra gang, inden det ønskede materiale kan findes frem. Dette er i modstrid med arkivets bestræbelser i øvrigt på at lette adgangen til materialet og fremme impulsive henvendelser. Arkivets materiale, den unikke lokale kulturarv, har heller ikke godt af transporten. Det bliver bl.a. udsat for store udsving med hensyn til temperatur og luftfugtighed. Et tidssvarende nærmagasin ville forbedre bevaringen og håndteringen af materialet og modvirke nedbrydning. Når man tænker på de

2 mange ressourcer, arkivet anvender på at indsamle, registrere og pakke materialet, må man håbe, at der snarest muligt sikres bedre magasinforhold. Formidling Brugere Begrebet brugere, gæster eller besøgende er under hastig forvandling i disse år. Brugerne er blevet vant til, at der kan findes svar på næsten alle spørgsmål døgnet rundt, når behovet melder sig. Der er en forventning om, at informationer er til rådighed her og nu. Også i forbindelse med formidling til børn er det karakteristisk, at de vil have svar med det samme. I de seneste ti år har Byarkivet satset stærkt på interaktiv digital formidling både via nettet og ude i byrummet. Køge Arkivernes hjemmeside er løbende blevet udviklet og indeholder et væld af informationer, som er tilgængelige døgnet rundt overalt. Arkivet har langt de fleste besøgende på hjemmesiden, og det er her væksten ligger. I 2008 var der unikke besøg på hjemmesiden. Internettet har givet os mulighed for at udvide og lette adgangen til arkivets informationer. Det er besøgende, vi ikke ser, men som vi forhåbentlig glæder med svar på historiske spørgsmål. Samme fleksibilitet rummer muligheden for at stille spørgsmål til arkiverne via mail og hjemmesidens kontaktboks. Der kommer hvert år et stort antal af sådanne forespørgsler, selv om man her må vente lidt på svaret. Arkivet tilbyder også formidling via mobile teknikker som gps og sms. Denne mobile formidling giver brugerne mulighed for at søge oplysninger og benytte vore tilbud, når det passer ind i deres individuelle program. De er på denne måde ikke afhængige af at møde op på et bestemt tidspunkt og sted. Det samme kan siges om en noget mere afprøvet form for formidling, nemlig de bøger og hæfter, som løbende udgives af arkiverne. De når ud til et bredt publikum og kan studeres uafhængigt af åbningstider. Byarkivet søger ligeledes i sit formidlingsarbejde at nå ud til brugerne, hvor de befinder sig, og at lægge formidlingen ude i byrummet. Der vises film og holdes foredrag i foreninger, på daghjem og på skoler, ligesom der gennemføres byvandringer i forskellige sammenhænge. Alt dette naturligvis inden for de muligheder, som ressourcerne tillader. Som det er tilfældet i projektet Hit med Historien indgår vi i en dialog med brugerne af vores tilbud. I Hit med Historien inddrages børnene, som er målgruppen for bøgerne, i arbejdet, idet der er tilknyttet en børnekonsulentgruppe til hver bog. Arkivets samlinger formidles også til brugerne i arkivets lokaler i Vestergade 26. Her får gæsterne materialet stillet til rådighed og modtager den fornødne hjælp fra arkivets personale. Åbningstiderne er de samme som de senere år. Der er stadig åbent hver onsdag aften til kl. 20 undtagen i de tre sommermåneder af hensyn til dem, der ikke kan komme inden for dagtimerne. Køgedatabasen Den mest besøgte del af vores hjemmeside er Køgedatabasen. Her findes et væld af oplysninger om Køges historie, som man kan søge i via fritekstsøgning, emne og tid. Det er arkivets frivillige medarbejder Vagn Gulbrandsen, der for tiden varetager denne store opgave. Der er nu lagt oplysninger ind frem til og med Der er tale om forholdsvis kortfattede oplysninger, som kan udbygges gennem et besøg i arkivet. 2

3 Folketællinger Gennem mange år har arkivets frivillige medarbejder Ole Søndergaard indtastet folketællinger fra Køge Købstad og Landdistrikt, således at der kan søges i dem på Dansk Demografisk Databases hjemmeside De ligger på denne hjemmeside, fordi de indgår i et landsdækkende projekt, kildeindtastningsprojektet KIP, hvortil et stort antal personer leverer data. Senest er folketællingen for 1916 blevet lagt på. Ole Søndergaard er herefter gået i gang med folketællingen for Hit med Historien Hit med Historien er et tværgående samarbejde mellem Køge Byhistoriske Arkiv, KøgeBibliotekerne, Center for Undervisningsmidler i Roskilde og Ellemarkskolen i Køge. Projektet har til formål at udvikle undervisningsmateriale om Køges historie, og der er planlagt syv bøger med tilhørende hjemmeside. Bøgerne kan dog udmærket være til fornøjelse også for voksne, hvilket salgstallene vidner om. Som noget helt specielt er der til projektet knyttet en gruppe børn, der fungerer som konsulenter. Børnene har meldt sig frivilligt til at arbejde med denne opgave i deres fritid. Arkivleder Birte Broch har i 2008 udarbejdet manuskriptet til den næste bog, der omhandler Køge i perioden Børnekonsulentgruppen har i processens indledende fase givet forfatteren rigtig mange idéer til bogens indhold og disposition. Forfatteren har ligeledes forsynet projektets hjemmeside, med relevant materiale fra perioden. Projektet har med taknemmelighed modtaget økonomisk støtte fra Kulturudvalget og Skoleudvalget i Køge Kommune samt fra Carlsen-Langes Legatstiftelse. Bogen blev præsenteret Grundlovsdag 2009 ved et festligt arrangement på Torvet samtidig med, at statuen af Frederik VII vendte tilbage til Torvet efter endt renovering. Deltagerne i arrangementet var Køge Kommune, Køge Museum og Hit med Historien. Der ligger billeder fra dagen på Arkivleder Birte Broch har ved flere lejligheder skrevet og fortalt om projektet, der har tiltrukket stor interesse fra hele landet, navnlig med hensyn til de metodiske aspekter. Historieskolen Clio Historieskolen Clio er et udviklingsprojekt, der i 2006 og 2007 blev gennemført på initiativ af Køge Byhistoriske Arkiv. Efter forsøgsperioden på to år blev der udarbejdet en rapport over forløbet, og projektet er efterfølgende blevet et permanent tilbud til Køges børn takket være økonomisk støtte fra Køge Kommune. Vi er meget taknemmelige over denne opbakning til arkivernes initiativer og udviklingsarbejde. Historieskolen Clio er kendt som et foregangsprojekt i arkivverdenen og danner forbillede for lignende tilbud, der søges etableret andre steder. Formålet med Historieskolen Clio er at udvikle tilbud til børn i og uden for skoletiden, der skal formidle viden om den lokale historie. Arkivar Lars Kjær er tovholder på projektet. Der er etableret et netværk af kontaktpersoner i skoleverdenen, som videreformidler informationer vedrørende projektet. Desuden er der tilknyttet en idégruppe, der mødes jævnligt for at drøfte projektets udvikling og komme med forslag til nye tiltag. I gruppen er der repræsentanter fra skolerne, bibliotekerne og arkiverne. Historieskolen Clio udsender et nyhedsbrev. I det forløbne år er hjemmesiden blevet udvidet med en lang række ressourcer, som kan benyttes af skolerne i undervisningen eller af historisk interesserede børn og deres voksne. Der ligger tilbud om gps-jagter i Køge by og på Køge ås. Som noget nyt har Lars Kjær i samarbejde med PUC i Køge udviklet tilbud om sms-vandringer i Køge. Den ene er en quizz, hvor man skal besvare spørgsmål om renæssancen. Den anden indeholder informationer om de gadenavne, man støder på, når man går rundt i den gamle købstad. Der ligger desuden podcasts og idéer til, hvordan man kan arbejde med historiekanonen med udgangspunkt i de lokale forhold. I 2008 bidrog Historieskolen Clio til markeringen af Køge skolevæsens 200 års jubilæum. Lars Kjær udarbejdede i samarbejde med arkivernes øvrige medarbejdere en bannerudstilling, der fortalte om skolerne i kommunen og deres udvikling. Der blev fremstillet en bannerudstilling til alle skolerne og 3

4 til rådhusarkaden. Jubilæet blev markeret ved et arrangement på Køge Skitsesamling, hvor bl.a. arkivleder Birte Broch talte. I forbindelse med sommerferieaktiviteterne i 2008 blev der udarbejdet to foldere med cykelture til kommunens historiske monumenter og skulpturer. De to foldere bygger på den elektroniske kulturvandring på kommunens hjemmeside, der er blevet til i et samarbejde mellem Birte Broch, Mette Henriksen og Lone Rasmussen. Lars Kjær stod for udarbejdelsen af de to foldere, hvoraf den ene dækker den gamle Køge Kommune og den anden Skovboområdet. Denne opdeling skyldes hensynet til cykelturens længde. En flok glade børn fra fritidscenteret Spidsen i Ellemarken lavede i 2008 film med Historieskolen Clio. Børnene lavede film om Ellemarkens historie, og resultatet kan ses på Clios hjemmeside. Projektet var en del af modelkommuneprojektet Kulturelt Kvarter i Køge Kommune og blev støttet af Børnekulturens Netværk og Kulturministeriet. Lars Kjær var i 2008 ansat en dag om ugen som tovholder på modelkommuneprojektet Kulturelt Kvarter. Filmprojektet eksperimenterede med nye formidlingsmetoder og emner, som skulle sikre en større følelse af relevans hos deltagerne. Det nærhedsprincip, som var kriteriet for udvælgelsen af emnerne, havde sammen med det anderledes medie stor succes med at få børn til at interessere sig for deres eget områdes nære og fjerne lokale kulturarv - i deres fritid. Mange af tilbudene fra Historieskolen Clio består af aktiviteter og ressourcer, som frit kan benyttes af skoler, børn og forældre, når de har tid og behov for det. Historieskolen Clio er også på Facebook. Kulturjagt Køge Bugt Kulturregion København Syd er et samarbejde på det kulturelle område mellem de fire kommuner Greve, Solrød, Køge og Stevns. I 2008 blev der etableret et samarbejde mellem arkiver, museer og biblioteker i de nævnte kommuner med det formål at sætte gang i et fælles projekt med titlen Kulturjagt Køge Bugt. Vi var så heldige at få bevilget tilskud til projektet fra Kulturregionen. Det er hensigten at udvikle en fælles hjemmeside på nettet med i alt 24 kulturmiljøer, som børn, skoler og forældre kan gå på opdagelse i. Der er tale om en videreudvikling af den kulturjagtskabelon, der blev til i et samarbejde mellem kulturinstitutioner og skoler i Gentofte og Tåstrup Kommuner i Målgruppen er børn i klasse. Der er nedsat en styregruppe, hvis medlemmer er Morten Mortensen, Greve Museum og Lokalarkiv, Annie Lind, Solrød Lokalarkiv og Bibliotek, Birte Broch, Køge Arkiverne, og Jørgen Beyer Clausen, Stevns Bibliotekerne. Lars Kjær fra Køge Arkiverne er på vegne af Historieskolen Clio tovholder på projektet. Malene Erkmann fra PUC i Køge er IT-medarbejder og koordinator på projektet. Det er vældig positivt med et udviklende og tværgående samarbejde, og arbejdet med at definere indhold og form er allerede godt i gang. Kyndelmisse Køge Byhistoriske Arkiv deltog som altid i Kyndelmisse i Køge. Programmet bestod af åbent hus i lokalerne i Vestergade. Alle var velkomne til at stille spørgsmål til arkivets materiale og virksomhed. Desuden havde vi udarbejdet en plancheudstilling med billeder fra Køges historie. Der blev med stor succes vist gamle Køgefilm hele aftenen, og der var mulighed for at gå på historisk byvandring med gps er udlånt af arkivet. Endelig havde vi arrangeret et foredrag i rådhusets kantine om Flemming Juncker, grundlæggeren af Junckers Industrier. Foredragsholderen var fhv. chefredaktør Sven Ove Gade, Ekstra Bladet, der har skrevet en biografi om Flemming Juncker. 4

5 Køge Studier 2007 Arkivernes årsskrift Køge Studier udkom i 2008 for 20. gang, med Birte Broch som redaktør af alle årgange. Årsskriftet indeholdt tre lokalhistoriske artikler. Cand. mag. Jørgen Vang Larsen indledte med en artikel om Køge i 1600-tallet. Herefter berettede tidligere skovfoged Viggo Jensen om sin tid på Giesegaard og arbejdet i skovene før og nu. Den 3. artikel var skrevet af militærhistorikeren Michael H. Clemmesen og omhandlede forsvaret af Køge Bugt under 1. Verdenskrig. Desuden kunne man læse de fire arkivers årsberetninger om de mange aktiviteter i årets løb. Rachel Kollerup Fabricius havde atter udarbejdet Køge Studiers fine omslag. Nyt fælles logo Køge Arkiverne danner et fællesskab, men er alligevel fire selvstændige arkiver. For at understrege samhørigheden blev der taget initiativ til udvikling af et nyt fælles logo. Opgaven blev overladt til Rachel Kollerup Fabricius, der i flere år har udformet Køge Studiers omslag. Logoet skulle være enkelt og stiliseret samt udtrykke fællesskab og egenart på samme tid. I samspil med Birte Broch udarbejdede Rachel Kollerup Fabricius et smukt logo med fire strømmende og bugtende linjer. Det nye logo bliver indfaset i løbet af Øvrige opgaver Medarbejdere ved arkiverne deltager i mange fælles projekter og undersøgelser. Birte Broch deltog sammen med Karsten Vibild fra Køge Fonden i et udredningsarbejde i forbindelse med projektet Søndre Havn. Der blev udarbejdet en rapport over historiske spor i form af bygninger og andet på den søndre side af den gamle havn, der i de kommende år vil gennemgå store forandringer. Ligeledes er Birte Broch repræsenteret i den gruppe, der deltager i processen med at udvikle en kulturplan for børn i Køge Kommune. Fra indkomstjournalen Køge Byhistoriske Arkiv har i 2008 modtaget adskillige større indleveringer. Som altid er det lokale foreningsliv rigt repræsenteret. I forbindelse med flytning til nye lokaler på Lykkebækvej overlod fagforeningen 3 F sine ældre arkivalier til Byarkivet. Det drejer sig om materiale fra det nedlagte Arbejdsmændenes Fagforening for Kjøge og Omegn og fra SID, Specialarbejderforbundet. Begge disse organisationer er nu blevet en del af en større faglig fusion i 3 F. Dette materiale vil for fremtiden være med til at fortælle historien om de ufaglærte arbejdere i vores område og deres kamp for at skabe bedre forhold. Vi har i mange år haft et stort arkiv fra Køge Borger- og Håndværkerforening. I 2008 modtog arkivet yderligere materiale fra denne gamle forening. Denne gang var det især materiale fra Teknisk Skole i Køge, der blev etableret af KBHF i Blandt de større indleveringer skal også nævnes materiale vedrørende spejderbevægelsen i Køge fra ca Mange lokale børn har deltaget i spejderbevægelsens friluftsliv, og materialet fortæller om de mange aktiviteter, der gennem årene er blevet afviklet. Det er med til at belyse børne- og fritidslivet i området gennem en lang årrække. I årets høst af foreningsarkivalier finder vi også materiale fra Køge Gymnastikforening, Sønderjysk Forening og Grænseforeningen, Socialdemokratiet i Køge, Pensionistforeningen for Køge og Omegn, Køge Rotary Klub og Køge Jobs & Society Forening. Køge var i en lang årrække nærmest identisk med gummifabrikken Codan, hvor en meget stor del af byens borgere var ansat. Virksomheden er nu stort set lukket ned i Køge. Tilbage er firmaet Codan Tech, der er solgt fra den gamle virksomhed. Der er tidligere blevet afleveret arkivalier fra Codan til Byarkivet, og i 2008 indsamlede vi en del materiale, inden aktiviteterne blev afviklet. Sammen med arkivets samling af arbejdererindringer er disse arkivalier med til at fortælle historien om byens tidligere så dominerende arbejdsplads. 5

6 2008 var samtidig året, hvor man kunne markere 100 års jubilæet for Albert Theilgaards etablering af virksomheden i Køge. Dengang hed den Dansk Afvulkaniseringsanstalt. Byarkivet har gennem mange år haft kontakt til familien Theilgaard, der venligt har skænket billeder m.m. til arkivet. Familien markerede 100 års jubilæet ved et besøg på Codan og efterfølgende i Byarkivet i Vestergade. Her blev de modtaget af Birte Broch, der viste gamle film og billeder fra Codan. Ellemarkskolen har fejret sit 40 års jubilæum. Byarkivet har bidraget med materiale og vejledning til den jubilæumsbog, som blev skrevet af lærer Marie Holst. Efterfølgende har arkivet fået overdraget et eksemplar af bogen. Også Køge Bugt Erhvervscenter har haft jubilæum. Her har Hans-Christian Eisen udarbejdet en jubilæumsbog, som ligeledes er tilgået arkivet. Den nu afdøde David Pedersen var i mange år en drivende kraft i Køge Ungdomsskole. Han nåede inden sin død at aflevere en fin samling arkivalier både vedrørende ungdomsskolen og den kunsthandel, som han i mange år drev fra sit hjem på Egøjevej i Køge. Dette materiale kan være med til at fortælle om skiftende tiders aktiviteter i forhold til byens unge. Byarkivet har endvidere modtaget skoleblade fra Tøxens Skole, Vandrebog fra realklassen 1946 på Tøxens Skole, materiale fra Kjøge Mini-By samt en udklipssamling fra Køge Kommune. Alle indleveringer til arkivet er gaver fra personer, virksomheder eller institutioner, der ønsker at støtte vores arbejde med at bevare kilderne til den lokale historie for eftertiden. Vi er meget taknemmelige over disse gaver og bestræber os på at bevare dem bedst muligt. Det meste af vores materiale er umiddelbart tilgængeligt for arkivets gæster. Man kan dog roligt aflevere også mere følsomt materiale til arkivet, da det kan aftales, at materialet skal være lukket i en bestemt årrække. Man kan henvende sig i arkivet og aftale nærmere. Tak til alle, der har skænket arkivalier til arkivet i Personale Byarkivets ansatte personale består af kontorassistent registreret revisor Glen Sarka, arkivar mag. art. Lars Kjær og arkivleder cand. mag. Birte Broch, der tillige er leder af arkiverne i Skovbo, Herfølge og Højelse. Desuden er arkivar og bibliotekar Lone Rasmussen ansat med dagligt ansvar for Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Byarkivet har siden 2001 været så heldigt ved hjælp af tilskud fra Køge Fonden og staten at kunne ansætte Esther Hald i et servicejob. Esther Hald besluttede at gå på efterløn med udgangen af 2007, men har heldigvis valgt at blive hos os som frivillig medarbejder. I stedet har Køge Fonden bevilget midler til en halvtidsstilling, som i marts 2008 blev besat med Kirsten Søndergaard Nielsen. Hun er læreruddannet og har mange fine kvalifikationer at tilføre arbejdet i arkivet. Det ansatte personale varetager opgaver og yder faglig støtte ved alle fire arkiver. De frivillige medarbejdere er Raymond Brix, Ole Struer, Susan Hansen, Vibeke Laursen, Helene Binzer, Ole Søndergaard, Anita Ambjørn, Vagn Gulbrandsen, Jørgen R. Poulsen, Esther Hald og Jytte Sørensen. Vi har i foråret 2008 taget afsked med Erna Thomsen, der ønskede at holde op efter mange års tro tjeneste. Erna Thomsen har siden 1990 været frivillig medarbejder og har ydet en stor indsats for det lokalhistoriske arbejde. Det er en stor glæde, at arkivet i det daglige kan trække på en stab af frivillige medarbejdere, der tilfører det lokalhistoriske arbejde helt nødvendige ressourcer. Det er fortsat hensigten at bevare kombinationen af lønnede ansatte og ulønnede frivillige medarbejdere. Ikke blot på grund af det store arbejde, der ydes af de frivillige medarbejdere, men i lige så høj grad på grund af den entusiasme og store berøringsflade, arkivet hermed beriges med. Samtidig skal det understreges, at fordelingen mellem ansatte og frivillige naturligvis skal være rimelig i forhold til arbejdsopgavernes art og omfang. Arkiverne har et fantastisk personale, der med et godt humør når rigtig meget. Der er et stort pres på personaleressourcerne, og mange opgaver må vente. Der er eksempelvis et stort efterslæb, hvad angår arkivering af indleveret materiale. Mange tak til alle medarbejdere for et frugtbart og godt samarbejde i årets løb. 6

7 Støtte Den økonomiske basis for arkivets virksomhed skyldes først og fremmest tilskud fra Køge Kommune. Vi takker varmt for hjælpen og for den imødekommenhed, som kommunen viser over for vort arbejde. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Køge Fonden har igen i 2008 ydet et værdifuldt bidrag til arkivernes drift, herunder til øget sekretærhjælp, servicejob samt IT-udgifter. Undertegnede vil gerne på personalets vegne rette en hjertelig tak til Køge Fondens bestyrelse for dens positive indstilling til arbejdet i arkivet. Vi har fortsat det gode og positive samarbejde med Alm. Brand vedrørende lokalerne. Desuden takker vi Dagbladet for atter at have ydet økonomisk støtte til arkivets arbejde. Fra Køge Fondens Venner har vi fået støtte til indkøb af en makulator, en hyldevogn, et filmlærred og en skæremaskine. Danske Initiativpuljer har ydet tilskud til opdatering af arkivets og Historieskolens hjemmeside med et nyhedsbrevmodul. Vi er meget taknemmelige over denne hjælp. Køge Byhistoriske Arkiv har i det forløbne år mødt stor velvilje på Gammelkjøgegaard, hvilket vi siger tak for. Arkivet har ligeledes et godt samarbejde med Dagbladet, Køge Medie Center, Køge Onsdag, Radio Køge, Kultur- og Fællesforvaltningen, KøgeBibliotekerne, Køge Museum, Turistkontoret og de øvrige kulturinstitutioner i kommunen. Vi møder altid hjælpsomhed og venlighed, hvilket er af stor betydning for en lille institution som vores. Birte Broch Juli

8 Skovbo Lokalhistoriske Arkiv Ejendommen I løbet af foråret 2008 blev den udvendige renovering af arkivet færdiggjort. Som det sidste, da risiko for frost var overstået, blev murene pudset. Kommunen havde valgt to grå nuancer, som klæder huset rigtig godt. I dag kan vi glæde os over, at ejendommen er smukt renoveret, ligesom indeklimaet er blevet væsentlig forbedret på grund af de nye vinduer. Medvirkende hertil har også været, at vi i 2008 fik installeret nyt fyr. Pladsforholdene Vi har fortsat pladsproblemer. Heldigvis har der i årets løb ikke været meget voluminøse afleveringer. Da der ikke er muligheder for at udvide opbevaringskapaciteten indenfor de i dag givne rammer, har arkivet anmodet om at komme i betragtning til lokaler, hvis og når der besluttes noget omkring det tidligere rådhus i Borup. I løbet af året har arkivet afleveret en officiel ansøgning med beskrivelse af status quo samt krav til fremtidige lokaler. Arkivernes Dag Igen i år deltog arkivet i arrangementet. Vi havde valgt ikke at have noget tema for dagen, men blot opfordre besøgende til at kigge forbi til en snak, aflevere arkivalier mm. Vi havde omkring 20 besøgende på de tre timer, vi havde åbent. Der var en livlig dialog, også gæsterne indbyrdes, og der blev skabt en del nye kontakter. Erik Augustinussen og Lone Rasmussen deltog i arrangementet. Indkomne sager I årets løb har vi modtaget en del skolebilleder, som vi ikke havde i forvejen. Der er forsøgt sat så mange navne på som muligt, ligesom Erik Pedersen fortsat leverer billeder til arkivet, især fra Borup. Det drejer sig både om helt nye billeder samt kopier fra hans fotoarkiv. Projekt Sidste halvdel af året har i den grad stået i Grønholt skoles tegn. Erik Augustinussen og jeg gik i gang med at samle materiale til en artikel i Køge Studier 2008, og vi er kommet vidt omkring. Alt, hvad vi havde om emnet på arkivet, er blevet studeret, ligesom bøger, artikler og utrykt materiale er blevet lokaliseret. Det er rigtig spændende, om end tidskrævende, at få lov til at fordybe sig i et emne, og derved bruge noget af det materiale, der igennem tiderne er blevet afleveret, og som til dagligt ligger gemt i brandskabene på arkivet. Personale Personalet består fortsat af Lone Rasmussen, der er ansat. Derudover har arkivet to frivillige medarbejdere, Erik Augustinussen og Anne-Grethe Poulsen. Erik kommer hver tirsdag og torsdag, ligesom han afløser i ferier og ved sygdom. Anne-Grethe kommer hver anden onsdag. Støtte Grundlaget for arkivets drift skyldes først og fremmest tilskud fra Køge Kommune, hvilket vi siger mange tak for. Lone Rasmussen Marts

9 Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne Lokalhistorisk arkiv er i løbet af 2008 faldet godt til i de nye gode lokaler på Billesborgvej 1B i Herfølge. Der er indarbejdet nye rutiner, og vi har arbejdet på at bidrage til husets fælles tilbud til borgerne. I sommeren 2008 stod arkivet for en udstilling, der handlede om humledyrkningen på Carlsberg bryggeriernes forsøgsgård Nordgården i Ringsbjerg. Samtidig udgav vi en ny folder med historien om humlen og Nordgården i årene Det var en revideret udgave af en artikel, som Birte Broch udarbejdede til Bladet i 1988 i anledning af arkivets udstilling Humlen og Bakelitten. Der var pæn efterspørgsel efter folderen, der også er lagt på arkivernes hjemmeside under Herfølge. Arkivet har bidraget til Køge Arkivernes udstilling i forbindelse med 200 års jubilæet for skolevæsenet i Køge i 2008, hvor der blev udarbejdet en bannerudstilling til alle kommunens skoler. Desuden blev der på hjemmesiden lagt materiale om kommunens skoler til brug for undervisningen. Også materiale fra Herfølge og Sædder blev gjort tilgængeligt ved denne lejlighed. Der arbejdes løbende med at gøre publikum opmærksom på arkivets mange tilbud i det nye bibliotek og arkiv i Herfølge. Blandt andet er skiltningen blevet forbedret, idet både biblioteket og arkivet har fået opsat nyt skilt ved indgangen. Arkivets skilt markerede samtidig, at Køge Arkiverne havde fået nyt og elegant logo, designet af Rachel Kollerup Fabricius. Det var første gang, det nye logo blev præsenteret for offentligheden. I løbet af 2009 vil skiltningen på muren ud mod Billesborgvej blive forbedret, idet der vil blive monteret messingbogstaver med institutionernes navne. Også inde i huset har arkivet søgt at informere gæsterne om, hvor arkivet befinder sig, ved hjælp af plakater på en skiltestander. Den første lørdag i oktober måned afholdt arkiv og bibliotek et fælles åbent hus arrangement for at markere, at der fra det tidspunkt ville være åbent fredag formiddag i begge institutioner. Vi havde udarbejdet en historisk byvandring med indbygget quizz, hvor man skulle gå en lille tur rundt i det gamle Herfølge og besvare quizzens spørgsmål. Vinderne fik som præmie overrakt bøgerne fra projektet Hit med Historien. Arkivet vil fortsat søge at bidrage til husets fælles tilbud til borgerne inden for de begrænsede ressourcer, der er til rådighed. Man skal huske på, at arkivet fortrinsvis drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Det har været udgangspunktet, at sådan skulle det også være i det nye hus, idet vi ikke fra nogen side har fået stillet i udsigt, at der skulle blive midler til andet. Arkivet har modtaget 35 indleveringer i årets løb. Blandt indkomsterne kan nævnes dagbøger fra en lokal hjemmesygeplejerske samt materiale vedrørende Dansk Røde Kors og Herfølge Gymnastikforening. Viggo Pedersen har afleveret erindringer fra sin skoletid i Herfølge, og der er blevet afleveret billeder fra bl.a. Herfølge og Tessebølle Skole. Fra den sydlige del af arkivets område har vi modtaget materiale vedrørende Alkestrup ungdomsklub, sognegård og børnehave samt Alkestrup-Tureby Borgerforening. I en periode var der et mindre bibliotek i Alkestrup. Det er nu nedlagt, og der er indleveret materiale fra Alkestrup Biblioteks Venner. Endelig kan nævnes slægtshistorisk materiale vedrørende Chr. Ingvorsens familie samt Jens Olav og Sigge Jensens familie. Vi er meget glade og taknemmelige for disse fine indleveringer, der er med til at sikre kilderne til de to sognes historie. Personale Arkivet drives ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft, men med konsulentbistand fra arkivleder Birte Broch. Det har gennem årene været muligt at rekruttere gode og stabile medarbejdere til at stå for arkivering, publikumsbetjening, regnskab og øvrige opgaver i åbningstiden. Dette fortæller noget om arkivets forankring i lokalsamfundet og den betydning, som den lokale identitet tillægges. I 2008 har de frivillige medarbejdere været Ingrid Nielsen, Inger Jensen, Else Rasmussen, Henrik Christoffersen, Sonja Zingg Hansen og Leif Nolsø Hansen. Vi var så heldige, at det lykkedes os at få tilknyttet to nye dygtige medarbejdere i årets løb, nemlig Sonja Zingg Hansen og Leif Nolsø Hansen. Begge har en stærk tilknytning til lokalområdet og et omfattende netværk. Det samme gælder for Bo Michael Hansen, der siden er blevet en del af medarbejderstaben. Samtidig har vi taget afsked med 9

10 Gudmund Godske, der gennem mange år har ydet en stor indsats for arkivet. Han flyttede fra kommunen og ønskede i den forbindelse at stoppe på arkivet. Tak til alle for en stor indsats og en god, hyggelig og publikumsvenlig stemning i arkivet. Desuden har Martin Vallø Andersen varetaget opgaven med at tage fotografier i området og med udformningen af arkivets hjemmeside. I lighed med de øvrige medarbejdere ved Køge Arkiverne deltager medarbejderne fra Herfølge i det fælles Medarbejderforum for Køge Arkiverne, der afholder møde to gange om året. Tak til alle medarbejdere for et godt samarbejde også i Støtte og samarbejde Grundlaget for arkivets drift er først og fremmest tilskud fra Køge Kommune, som vi takker for et fortsat fint samarbejde. Vi takker også for, at arkivet har fået mulighed for at flytte ind i nye og bedre lokaler. Vi har som altid haft et godt samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Herfølge-Sædder Sogne, der har til formål at støtte arkivets arbejde og udbrede kendskabet til områdets historie. Også den lokale presse, Herfølge Bibliotek og Herfølge Skole takkes for godt samarbejde. Vi håber, at borgerne fortsat vil tage godt imod det nye samlede tilbud fra arkiv og bibliotek, og at rigtig mange vil finde vej til arkivets nye adresse. Alle med spørgsmål til lokalhistorien skal være hjerteligt velkomne i arkivet. Til slut vil vi opfordre alle i arkivets område til at hjælpe med at bevare historisk materiale. Endelig tak til de mange, der i 2008 har betænkt arkivet med indleveringer. Birte Broch Juli

11 Højelse Sognearkiv I Højelse Sognearkiv kan vi se tilbage på året 2008 som et godt arbejdsår, hvor der af de frivillige medarbejdere er udført et stort arbejde med registrering af indkommet materiale, ligesom der har været travlhed med at få lagt sidste hånd på arkivets nyeste bogudgivelse den lokalhistoriske bog om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup af Birgit Rosenberg. Der har været afholdt åbent hus på Arkivernes Dag. Og, specielt med henblik på en snarlig overgang til nyt arkiveringssystem, er der blevet anskaffet nyt edb udstyr. I årets løb har 2 af arkivets frivillige medarbejdere været på et 2-dages kursus i arkivregistrering. Lokalhistorisk bog om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup Alle sejl var sat til for at ovennævnte bog skrevet af Birgit Rosenberg skulle udkomme i løbet af efteråret 2008, men på grund af forskellige omstændigheder måtte udgivelsen udsættes til primo I skrivende stund er bogen netop blevet leveret fra trykkeriet i et oplag på 800 eksemplarer, og vi kan glæde os til at præsentere en flot bog med masser af billeder og illustrationer ved en reception i Skensvedhallens Selskabslokaler fredag den 27. februar. Bogen er, som Birgit Rosenbergs øvrige lokalhistoriske bøger, interessant både som læsestof og som opslagsværk, idet indholdet er grundige oplysninger om landsbyområdernes gårde og huse og disses beboere gennem de seneste århundreder suppleret med forskellige beretninger fra områderne. I forbindelse med bogudgivelsen er der lavet 3 fotoplancher med billeder af nu forsvundne ejendomme fra lokalområderne. Udover at disse plancher vises ved receptionen, vil de så vidt muligt blive vist i længere perioder andre steder i kommunen, bl.a. på Ølby Bibliotek. Arkivernes Dag Lørdag den 8. november holdt arkivet åbent i forbindelse med Arkivernes Dag, som afholdtes over hele landet denne dag. Gæsterne havde mulighed for at se gamle videofilm fra Skensved byfester, fra Højelse Skole, fra Højelse og Ølby kirker, og fra Ølsemagle Mølle. Der blev også vist lysbilleder fra Højelse, Lille Skensved og Ølby, ligesom der på computer blev vist et diasshow med billeder fra den nye bog om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup. De forskellige aktiviteter blev studeret med stor interesse af de fremmødte gæster, som også havde lejlighed til at få besvaret konkrete spørgsmål og i øvrigt få en snak med arkivets medarbejdere om lokalhistoriske emner. Det er vort indtryk, at de besøgende havde en udbytterig dag, hvilket også kan siges at gælde for arkivet og for arkivets medarbejdere, idet der blev skabt nye kontakter til gavn for det daglige arbejde på arkivet og udtrykt stor anerkendelse af det frivillige arbejde, som udføres på arkivet. Endvidere modtog arkivet nogle meget velkomne indleveringer af materiale, ligesom nogle besøgende benyttede lejligheden til at klare nogle slægtshistoriske studier. Så vi kan se tilbage på en særdeles succesrig dag. Nyt edb-udstyr Med henblik på at forberede overgang til det nyeste arkiveringssystem, Arkibas 4, er der i efteråret 2008 blevet foretaget en større investering i et nyt edb-udstyr. Der er således sket en udvidelse af vort lokale net, dels som fastnet og dels som trådløst, således at alle vore computere kan arbejde sammen og har fået mulighed for adgang til Internettet. Årsagen hertil er, at brugen af Arkibas 4 kræver Internetforbindelse for alle arkivets pc er, da registreringen vil komme til at foregå via Internettet. Endvidere er der anskaffet 2 nye stationære computere til erstatning for 2 ældre computere, som ikke ville kunne klare belastningen ved at komme på Internettet, samt 2 bærbare computere til udvidelse af kapaciteten. Investeringen omfatter endvidere en farvelaserprinter, som også kan anvendes til scanning og kopiering. Denne maskine indgår nu som arkivets kopimaskine, i stedet for den hidtil anvendte lejede Xerox fotokopimaskine. Anskaffelsen af Arkibas 4 forventes at ske i løbet af For arkivbrugerne vil det bl.a. indebære den fordel, at man på et tidspunkt kan få helt aktuelle oplysninger om arkivets beholdninger på nettet. 11

12 Indleveringer Højelse Sognearkiv har som sædvanlig modtaget et stort antal indleveringer af lokalhistorisk materiale, som har været et velkomment supplement til arkivets samlinger. Blandt det indleverede materiale, har der været en del billeder til låns, som efter endt affotografering eller scanning er tilbageleveret til ejerne, ligesom materiale, der vedrørte andre lokalområder, efter aftale er blevet videresendt til de respektive lokalhistoriske arkiver. I 2008 er der således modtaget fotos af oldermandsstaven for Oldermandslauget i Assendrup og foto af Assendrup Byhorn, som er på Køge Museum, samt en kopi af Assendrup Oldermandsbog. Endvidere 6 kopier af gamle kort over dele af Højelse Sogn, bogen Postkort fra Skovbo, 3 ejendomspapirer vedr. ejendomme i Højelse og Lille Skensved, reklamer og annoncer fra1987 vedr. købmand Bonde, Hovedgaden, Lille Skensved, Regnskabsmateriale for Ølby Brugsforening, diverse hundetegnprotokoller, en samling af Østsjællands Folkeblad , efterladt materiale vedr. Lars Andersen og Holger Larsen, Engtoftegård, Ølby, en CD med kalkmalerier i Højelse Kirke, 47 private fotos fra Assendrupvej 13, 5 snekastningslister, bogen Bistup Byens Gods , et eksemplar af rapport om stier i Højelse m.m. fra projektgruppen Stier i det åbne land, 4 pressefotos, 3 fotos i ramme, 3 bøger om Højelse og bogen Bonden bygger af Mette Skougaard, 2 fotos fra byfester i Lille Skensved 1966/1967, en maskinsynsbog fra Ejlegården, 6 bøger om besættelsestiden, luftfoto af ejendommen Assendrupvej 14 indkøbt til brug i bogen om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup, en CD med affotografering af Giesegaard jordebog, Assendrup, , diverse eksemplarer af bogen: Min barndom og ungdom i Lille Skensved af Frede P. Jensen og Trap Danmark, 31 bind, Topografisk Atlas, Danmark, stedregister og kortbilag Trap Danmark, Evald Tang Kristensen: Danske Sagn, 7 bind. Støtte Der er grund til at rette en stor tak til de mange som har bidraget med lokalhistorisk materiale til arkivet i årets løb, ikke mindst til dem, som har været Birgit Rosenberg behjælpelig med materiale og oplysninger til brug i hendes nye bog. Endvidere en stor tak til Carlsen-Langes Legatstiftelse og til Nordea Danmark-fonden for økonomisk støtte til bogudgivelsen. Ligeledes en stor tak til Køge Kommune for økonomisk tilskud til arkivets drift og til arkivleder Birte Broch og arkivar Lars Kjær fra Køge Byhistoriske Arkiv for hjælp, råd og vejledning i årets løb. Endvidere en stor tak til arkivets stab af frivillige medarbejdere for deres store engagement i at løse opgaverne på allerbedste måde og en stor tak til de 2 repræsentanter for Højelse Sognearkiv i Køge Fondens bestyrelse, Børge Møller og Bente Grubbe Hansen, fra medarbejderne i Højelse. Ingo Larsen Februar

13 Køge-Fondens bestyrelse Fælles bestyrelse for de 4 lokalarkiver i Køge Kommune Forretningsudvalg: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Poul Henning Jensen, Torvet 19 K, 4600 Køge Marie Stærke, Køge Rådhus, 4600 Køge (formand) Søren Mathiessen, Sæddervej 34, 4682 Tureby Ole Nybjerg, Auningvej 5, 4600 Køge (næstformand) Maria Jakobsen, Gymnasievej 165, 3. th., Sven Aage Kristensen, Grønnekildevej 20, 4600 Køge 4600 Køge Bent Jellesmark, Vollerslevvej 28, 4100 Ringsted Laila Christensen, Torvet 17 C, 4600 Køge Karsten Vibild, Brogade 23 B, 4600 Køge Anne-Marie Rasmussen, Sofievej 7, 4600 Køge Børge Møller, Havdrupvej 7, 4623 Ll. Skensved Bente Grubbe Hansen, Lykkebækparken 65, 4600 Køge Jørgen R. Poulsen, Timianvej 2, 4600 Køge Else Rasmussen, Søllerupvej 6, 4681 Herfølge Flemming Rieck, Nørregade 4, 4600 Køge Køge Byhistoriske Arkiv, Vestergade 26, 4600 Køge Tlf Hjemmeside: Medarbejdere Helene Binzer, Acacievej 48, 4600 Køge Anita Ambjørn, Søndre Allé 30, 1.tv., 4600 Køge Ole Struer, Glæisersvej 19, 4600 Køge Susan Hansen, Grøsmarksvej 33, 4600 Køge Raymond Brix, Skovparken 66, 4600 Køge Vibeke Laursen, Stensbjerghuse 88, 4600 Køge Ole Søndergaard, Irisvej 9, 4600 Køge Jytte Sørensen, Manøvej 3, 4600 Køge Åbent: Ma, ti, to , ons 14-20, fredag lukket Juni, juli, august: Ma, ti, ons , to 10-16, fredag lukket Vagn Gulbrandsen, Kløvervej 13, 4600 Køge Jørgen R. Poulsen, Timianvej 2, 4600 Køge Esther Hald, Kodrivervej 5, 4600 Køge Lars Kjær, Saltumvej 1, 4600 Køge Glen Sarka, Hirsevænget 21, 4681 Herfølge Kirsten S. Nielsen, N.C. Nielsensvej 3, 4672 Klippinge Birte Broch, Kingosvej 16, 4600 Køge (arkivleder) Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Kløvestedvej 2, 4140 Borup Tlf Hjemmeside: Åbent: Torsdag Lukket 3 uger i sommerferien Medarbejdere Lone Rasmussen, Truelsvang 56, 2640 Hedehusene (arkivar) Anne-Grethe Poulsen, Skovbrynet 46, 4140 Borup Erik Augustinussen, Magleskovvej 1, 4140 Borup Birte Broch, Kingosvej 16, 4600 Køge (arkivleder) 13

14 Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Billesborgvej 1 B, 4681 Herfølge Tlf eller Hjemmeside: Medarbejdere Inger Jensen, Gl. Søllerupvej 15 B, 4681 Herfølge Henrik Christoffersen, Byskovvej 6, 4682 Tureby Martin Vallø Andersen, Præstebanken 56, 4681 Herfølge Leif Nolsø Hansen, Svansbjergvej 11, 4681 Herfølge Åbent: Tirsdag og fredag 9-12 samt efter aftale Ingrid Nielsen, Scheelsvej 17, 4681 Herfølge Else Rasmussen, Søllerupvej 6, 4681 Herfølge Sonja Zingg Hansen, Vedskøllevej 30, 4681 Herfølge Bo Michael Hansen, Vedskøllevej 50, 4600 Køge Birte Broch, Kingosvej 16, 4600 Køge (arkivleder) Højelse Sognearkiv, Baunebjergvej 1 B, 4623 Lille Skensved Tlf Hjemmeside: Medarbejdere John Andersen, Knudsvej 22, 4623 Lille Skensved Inger Jensen, Rævens Kvarter 33, 4623 Lille Skensved Ingo Larsen, Klintemarken 6, 4623 Lille Skensved Birgit Rosenberg, Højelsevej 2, 4623 Lille Skensved Ellis Jensen, Knudsvej 11, 4623 Lille Skensved Palle Sigaard, Knudsvej 27, 4623 Lille Skensved Åbent: Torsdag Lukket i skolernes sommerferie Kirsten Berngaard, Ølsemaglevej 90 B, 4623 Lille Skensved Kirsten Beck, Havdrupvej 7, 4623 Lille Skensved Bente Grubbe Hansen, Lykkebækparken 65, 4600 Køge Lars Kjær, Saltumvej 1, 4600 Køge (arkivar) Birte Broch, Kingosvej 16, 4600 Køge (arkivleder) 14

15

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Beretning 2014 Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Samarbejdsgrundlag Arkivsamvirket i Vordingborg blev grundlagt i 2007 som et samarbejdsforum for kommunens syv lokalarkiver. Samvirket

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Skolerne i Køge 200 år

Skolerne i Køge 200 år Skolens udvikling i Køge gennem 200 år I 2008 fylder Køge Kommunes skolevæsen 200 år. Den 2. november 2008 er det 200 år siden at Køge grundlagde den første skole med almindelig, gratis skolegang for børn

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Jørgen Bjerring From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Hej Steen, hermed ansøgning om "Straks-pulje", incl. et par uddybende bilag. Det er min kone, Ingrid Henriksen, formand

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere