Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Arkivernes Årsberetninger 2008"

Transkript

1 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til den nye adresse. Det indgik derfor i planerne, at der skulle bygges nyt magasin i tilknytning til huset i Vestergade. Hele året 2008 blev der arbejdet energisk for at realisere denne plan. Køge Kommune bevilgede midler til at gennemføre et forprojekt, hvor forskellige muligheder for at opføre et nyt magasin skulle afprøves. Undersøgelsen konkluderede, at det ville blive alt for dyrt og risikabelt at satse på et underjordisk magasin. I stedet blev der fremlagt forskellige forslag til et nyt magasin over jorden. Køge Fonden vedtog at arbejde videre med et forslag til en kubeformet bygning, der kan rumme forholdsvis flest hyldemeter, og tilmed er den billigste af de foreslåede løsninger. Forprojektet blev præsenteret for Kulturudvalget i marts Den endelige udformning af magasinet fastlægges dog først, når der er bevilget midler til projektet og en egentlig projektering skal finde sted. I forbindelse med budgettet for 2009 blev der ansøgt om midler til byggeriet, men desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. Køge Fonden og arkivet havde også ønsket at fremskynde en arkæologisk forundersøgelse på grunden, men den har måttet opgives, da udgifterne hertil viste sig at være større end først antaget. Den arkæologiske undersøgelse er herefter udskudt til det tidspunkt, hvor et nybyggeri kan gå i gang. Arkivet havde håbet at kunne iværksætte undersøgelsen tidligere for at udnytte tiden optimalt. Hovedparten af arkivets arkivalier, den unikke lokale kulturarv, er således fortsat placeret i magasinerne på Torvet. De er ikke opført til formålet og lever ikke op til blandt andet kravene til klimastyring. Gode tidssvarende magasiner beskytter arkivalierne og modvirker skader, der senere skal repareres gennem omkostningstunge konserveringsarbejder. Arkivet har naturligvis sikret arkivalierne bedst muligt under de eksisterende forhold. I 2008 blev magasinerne på Torvet og alle arkivalier renset efter Alm. Brands ombygning af ejendommen på Torvet. Det var Bevaringscenter Øst på Vasebækgård, der varetog denne omfattende opgave. Adskillelsen af magasiner og øvrige lokaler medfører mange ulemper for personalet, gæsterne og arkivalierne. Transporten af arkivets materiale frem og tilbage mellem Torvet og Vestergade er et tidskrævende og tungt arbejde. Det er fysisk belastende for personalet, og der spildes tid, som kunne udnyttes bedre. Arkivet har i forvejen kun sparsomme personaleressourcer. For gæsterne er det ligeledes forbundet med besvær, da de skal bestille materialet inden, de besøger arkivet. Selv om vi forsøger at hjælpe via hjemmesiden, mail eller telefon, bliver det ofte nødvendigt at komme en ekstra gang, inden det ønskede materiale kan findes frem. Dette er i modstrid med arkivets bestræbelser i øvrigt på at lette adgangen til materialet og fremme impulsive henvendelser. Arkivets materiale, den unikke lokale kulturarv, har heller ikke godt af transporten. Det bliver bl.a. udsat for store udsving med hensyn til temperatur og luftfugtighed. Et tidssvarende nærmagasin ville forbedre bevaringen og håndteringen af materialet og modvirke nedbrydning. Når man tænker på de

2 mange ressourcer, arkivet anvender på at indsamle, registrere og pakke materialet, må man håbe, at der snarest muligt sikres bedre magasinforhold. Formidling Brugere Begrebet brugere, gæster eller besøgende er under hastig forvandling i disse år. Brugerne er blevet vant til, at der kan findes svar på næsten alle spørgsmål døgnet rundt, når behovet melder sig. Der er en forventning om, at informationer er til rådighed her og nu. Også i forbindelse med formidling til børn er det karakteristisk, at de vil have svar med det samme. I de seneste ti år har Byarkivet satset stærkt på interaktiv digital formidling både via nettet og ude i byrummet. Køge Arkivernes hjemmeside er løbende blevet udviklet og indeholder et væld af informationer, som er tilgængelige døgnet rundt overalt. Arkivet har langt de fleste besøgende på hjemmesiden, og det er her væksten ligger. I 2008 var der unikke besøg på hjemmesiden. Internettet har givet os mulighed for at udvide og lette adgangen til arkivets informationer. Det er besøgende, vi ikke ser, men som vi forhåbentlig glæder med svar på historiske spørgsmål. Samme fleksibilitet rummer muligheden for at stille spørgsmål til arkiverne via mail og hjemmesidens kontaktboks. Der kommer hvert år et stort antal af sådanne forespørgsler, selv om man her må vente lidt på svaret. Arkivet tilbyder også formidling via mobile teknikker som gps og sms. Denne mobile formidling giver brugerne mulighed for at søge oplysninger og benytte vore tilbud, når det passer ind i deres individuelle program. De er på denne måde ikke afhængige af at møde op på et bestemt tidspunkt og sted. Det samme kan siges om en noget mere afprøvet form for formidling, nemlig de bøger og hæfter, som løbende udgives af arkiverne. De når ud til et bredt publikum og kan studeres uafhængigt af åbningstider. Byarkivet søger ligeledes i sit formidlingsarbejde at nå ud til brugerne, hvor de befinder sig, og at lægge formidlingen ude i byrummet. Der vises film og holdes foredrag i foreninger, på daghjem og på skoler, ligesom der gennemføres byvandringer i forskellige sammenhænge. Alt dette naturligvis inden for de muligheder, som ressourcerne tillader. Som det er tilfældet i projektet Hit med Historien indgår vi i en dialog med brugerne af vores tilbud. I Hit med Historien inddrages børnene, som er målgruppen for bøgerne, i arbejdet, idet der er tilknyttet en børnekonsulentgruppe til hver bog. Arkivets samlinger formidles også til brugerne i arkivets lokaler i Vestergade 26. Her får gæsterne materialet stillet til rådighed og modtager den fornødne hjælp fra arkivets personale. Åbningstiderne er de samme som de senere år. Der er stadig åbent hver onsdag aften til kl. 20 undtagen i de tre sommermåneder af hensyn til dem, der ikke kan komme inden for dagtimerne. Køgedatabasen Den mest besøgte del af vores hjemmeside er Køgedatabasen. Her findes et væld af oplysninger om Køges historie, som man kan søge i via fritekstsøgning, emne og tid. Det er arkivets frivillige medarbejder Vagn Gulbrandsen, der for tiden varetager denne store opgave. Der er nu lagt oplysninger ind frem til og med Der er tale om forholdsvis kortfattede oplysninger, som kan udbygges gennem et besøg i arkivet. 2

3 Folketællinger Gennem mange år har arkivets frivillige medarbejder Ole Søndergaard indtastet folketællinger fra Køge Købstad og Landdistrikt, således at der kan søges i dem på Dansk Demografisk Databases hjemmeside De ligger på denne hjemmeside, fordi de indgår i et landsdækkende projekt, kildeindtastningsprojektet KIP, hvortil et stort antal personer leverer data. Senest er folketællingen for 1916 blevet lagt på. Ole Søndergaard er herefter gået i gang med folketællingen for Hit med Historien Hit med Historien er et tværgående samarbejde mellem Køge Byhistoriske Arkiv, KøgeBibliotekerne, Center for Undervisningsmidler i Roskilde og Ellemarkskolen i Køge. Projektet har til formål at udvikle undervisningsmateriale om Køges historie, og der er planlagt syv bøger med tilhørende hjemmeside. Bøgerne kan dog udmærket være til fornøjelse også for voksne, hvilket salgstallene vidner om. Som noget helt specielt er der til projektet knyttet en gruppe børn, der fungerer som konsulenter. Børnene har meldt sig frivilligt til at arbejde med denne opgave i deres fritid. Arkivleder Birte Broch har i 2008 udarbejdet manuskriptet til den næste bog, der omhandler Køge i perioden Børnekonsulentgruppen har i processens indledende fase givet forfatteren rigtig mange idéer til bogens indhold og disposition. Forfatteren har ligeledes forsynet projektets hjemmeside, med relevant materiale fra perioden. Projektet har med taknemmelighed modtaget økonomisk støtte fra Kulturudvalget og Skoleudvalget i Køge Kommune samt fra Carlsen-Langes Legatstiftelse. Bogen blev præsenteret Grundlovsdag 2009 ved et festligt arrangement på Torvet samtidig med, at statuen af Frederik VII vendte tilbage til Torvet efter endt renovering. Deltagerne i arrangementet var Køge Kommune, Køge Museum og Hit med Historien. Der ligger billeder fra dagen på Arkivleder Birte Broch har ved flere lejligheder skrevet og fortalt om projektet, der har tiltrukket stor interesse fra hele landet, navnlig med hensyn til de metodiske aspekter. Historieskolen Clio Historieskolen Clio er et udviklingsprojekt, der i 2006 og 2007 blev gennemført på initiativ af Køge Byhistoriske Arkiv. Efter forsøgsperioden på to år blev der udarbejdet en rapport over forløbet, og projektet er efterfølgende blevet et permanent tilbud til Køges børn takket være økonomisk støtte fra Køge Kommune. Vi er meget taknemmelige over denne opbakning til arkivernes initiativer og udviklingsarbejde. Historieskolen Clio er kendt som et foregangsprojekt i arkivverdenen og danner forbillede for lignende tilbud, der søges etableret andre steder. Formålet med Historieskolen Clio er at udvikle tilbud til børn i og uden for skoletiden, der skal formidle viden om den lokale historie. Arkivar Lars Kjær er tovholder på projektet. Der er etableret et netværk af kontaktpersoner i skoleverdenen, som videreformidler informationer vedrørende projektet. Desuden er der tilknyttet en idégruppe, der mødes jævnligt for at drøfte projektets udvikling og komme med forslag til nye tiltag. I gruppen er der repræsentanter fra skolerne, bibliotekerne og arkiverne. Historieskolen Clio udsender et nyhedsbrev. I det forløbne år er hjemmesiden blevet udvidet med en lang række ressourcer, som kan benyttes af skolerne i undervisningen eller af historisk interesserede børn og deres voksne. Der ligger tilbud om gps-jagter i Køge by og på Køge ås. Som noget nyt har Lars Kjær i samarbejde med PUC i Køge udviklet tilbud om sms-vandringer i Køge. Den ene er en quizz, hvor man skal besvare spørgsmål om renæssancen. Den anden indeholder informationer om de gadenavne, man støder på, når man går rundt i den gamle købstad. Der ligger desuden podcasts og idéer til, hvordan man kan arbejde med historiekanonen med udgangspunkt i de lokale forhold. I 2008 bidrog Historieskolen Clio til markeringen af Køge skolevæsens 200 års jubilæum. Lars Kjær udarbejdede i samarbejde med arkivernes øvrige medarbejdere en bannerudstilling, der fortalte om skolerne i kommunen og deres udvikling. Der blev fremstillet en bannerudstilling til alle skolerne og 3

4 til rådhusarkaden. Jubilæet blev markeret ved et arrangement på Køge Skitsesamling, hvor bl.a. arkivleder Birte Broch talte. I forbindelse med sommerferieaktiviteterne i 2008 blev der udarbejdet to foldere med cykelture til kommunens historiske monumenter og skulpturer. De to foldere bygger på den elektroniske kulturvandring på kommunens hjemmeside, der er blevet til i et samarbejde mellem Birte Broch, Mette Henriksen og Lone Rasmussen. Lars Kjær stod for udarbejdelsen af de to foldere, hvoraf den ene dækker den gamle Køge Kommune og den anden Skovboområdet. Denne opdeling skyldes hensynet til cykelturens længde. En flok glade børn fra fritidscenteret Spidsen i Ellemarken lavede i 2008 film med Historieskolen Clio. Børnene lavede film om Ellemarkens historie, og resultatet kan ses på Clios hjemmeside. Projektet var en del af modelkommuneprojektet Kulturelt Kvarter i Køge Kommune og blev støttet af Børnekulturens Netværk og Kulturministeriet. Lars Kjær var i 2008 ansat en dag om ugen som tovholder på modelkommuneprojektet Kulturelt Kvarter. Filmprojektet eksperimenterede med nye formidlingsmetoder og emner, som skulle sikre en større følelse af relevans hos deltagerne. Det nærhedsprincip, som var kriteriet for udvælgelsen af emnerne, havde sammen med det anderledes medie stor succes med at få børn til at interessere sig for deres eget områdes nære og fjerne lokale kulturarv - i deres fritid. Mange af tilbudene fra Historieskolen Clio består af aktiviteter og ressourcer, som frit kan benyttes af skoler, børn og forældre, når de har tid og behov for det. Historieskolen Clio er også på Facebook. Kulturjagt Køge Bugt Kulturregion København Syd er et samarbejde på det kulturelle område mellem de fire kommuner Greve, Solrød, Køge og Stevns. I 2008 blev der etableret et samarbejde mellem arkiver, museer og biblioteker i de nævnte kommuner med det formål at sætte gang i et fælles projekt med titlen Kulturjagt Køge Bugt. Vi var så heldige at få bevilget tilskud til projektet fra Kulturregionen. Det er hensigten at udvikle en fælles hjemmeside på nettet med i alt 24 kulturmiljøer, som børn, skoler og forældre kan gå på opdagelse i. Der er tale om en videreudvikling af den kulturjagtskabelon, der blev til i et samarbejde mellem kulturinstitutioner og skoler i Gentofte og Tåstrup Kommuner i Målgruppen er børn i klasse. Der er nedsat en styregruppe, hvis medlemmer er Morten Mortensen, Greve Museum og Lokalarkiv, Annie Lind, Solrød Lokalarkiv og Bibliotek, Birte Broch, Køge Arkiverne, og Jørgen Beyer Clausen, Stevns Bibliotekerne. Lars Kjær fra Køge Arkiverne er på vegne af Historieskolen Clio tovholder på projektet. Malene Erkmann fra PUC i Køge er IT-medarbejder og koordinator på projektet. Det er vældig positivt med et udviklende og tværgående samarbejde, og arbejdet med at definere indhold og form er allerede godt i gang. Kyndelmisse Køge Byhistoriske Arkiv deltog som altid i Kyndelmisse i Køge. Programmet bestod af åbent hus i lokalerne i Vestergade. Alle var velkomne til at stille spørgsmål til arkivets materiale og virksomhed. Desuden havde vi udarbejdet en plancheudstilling med billeder fra Køges historie. Der blev med stor succes vist gamle Køgefilm hele aftenen, og der var mulighed for at gå på historisk byvandring med gps er udlånt af arkivet. Endelig havde vi arrangeret et foredrag i rådhusets kantine om Flemming Juncker, grundlæggeren af Junckers Industrier. Foredragsholderen var fhv. chefredaktør Sven Ove Gade, Ekstra Bladet, der har skrevet en biografi om Flemming Juncker. 4

5 Køge Studier 2007 Arkivernes årsskrift Køge Studier udkom i 2008 for 20. gang, med Birte Broch som redaktør af alle årgange. Årsskriftet indeholdt tre lokalhistoriske artikler. Cand. mag. Jørgen Vang Larsen indledte med en artikel om Køge i 1600-tallet. Herefter berettede tidligere skovfoged Viggo Jensen om sin tid på Giesegaard og arbejdet i skovene før og nu. Den 3. artikel var skrevet af militærhistorikeren Michael H. Clemmesen og omhandlede forsvaret af Køge Bugt under 1. Verdenskrig. Desuden kunne man læse de fire arkivers årsberetninger om de mange aktiviteter i årets løb. Rachel Kollerup Fabricius havde atter udarbejdet Køge Studiers fine omslag. Nyt fælles logo Køge Arkiverne danner et fællesskab, men er alligevel fire selvstændige arkiver. For at understrege samhørigheden blev der taget initiativ til udvikling af et nyt fælles logo. Opgaven blev overladt til Rachel Kollerup Fabricius, der i flere år har udformet Køge Studiers omslag. Logoet skulle være enkelt og stiliseret samt udtrykke fællesskab og egenart på samme tid. I samspil med Birte Broch udarbejdede Rachel Kollerup Fabricius et smukt logo med fire strømmende og bugtende linjer. Det nye logo bliver indfaset i løbet af Øvrige opgaver Medarbejdere ved arkiverne deltager i mange fælles projekter og undersøgelser. Birte Broch deltog sammen med Karsten Vibild fra Køge Fonden i et udredningsarbejde i forbindelse med projektet Søndre Havn. Der blev udarbejdet en rapport over historiske spor i form af bygninger og andet på den søndre side af den gamle havn, der i de kommende år vil gennemgå store forandringer. Ligeledes er Birte Broch repræsenteret i den gruppe, der deltager i processen med at udvikle en kulturplan for børn i Køge Kommune. Fra indkomstjournalen Køge Byhistoriske Arkiv har i 2008 modtaget adskillige større indleveringer. Som altid er det lokale foreningsliv rigt repræsenteret. I forbindelse med flytning til nye lokaler på Lykkebækvej overlod fagforeningen 3 F sine ældre arkivalier til Byarkivet. Det drejer sig om materiale fra det nedlagte Arbejdsmændenes Fagforening for Kjøge og Omegn og fra SID, Specialarbejderforbundet. Begge disse organisationer er nu blevet en del af en større faglig fusion i 3 F. Dette materiale vil for fremtiden være med til at fortælle historien om de ufaglærte arbejdere i vores område og deres kamp for at skabe bedre forhold. Vi har i mange år haft et stort arkiv fra Køge Borger- og Håndværkerforening. I 2008 modtog arkivet yderligere materiale fra denne gamle forening. Denne gang var det især materiale fra Teknisk Skole i Køge, der blev etableret af KBHF i Blandt de større indleveringer skal også nævnes materiale vedrørende spejderbevægelsen i Køge fra ca Mange lokale børn har deltaget i spejderbevægelsens friluftsliv, og materialet fortæller om de mange aktiviteter, der gennem årene er blevet afviklet. Det er med til at belyse børne- og fritidslivet i området gennem en lang årrække. I årets høst af foreningsarkivalier finder vi også materiale fra Køge Gymnastikforening, Sønderjysk Forening og Grænseforeningen, Socialdemokratiet i Køge, Pensionistforeningen for Køge og Omegn, Køge Rotary Klub og Køge Jobs & Society Forening. Køge var i en lang årrække nærmest identisk med gummifabrikken Codan, hvor en meget stor del af byens borgere var ansat. Virksomheden er nu stort set lukket ned i Køge. Tilbage er firmaet Codan Tech, der er solgt fra den gamle virksomhed. Der er tidligere blevet afleveret arkivalier fra Codan til Byarkivet, og i 2008 indsamlede vi en del materiale, inden aktiviteterne blev afviklet. Sammen med arkivets samling af arbejdererindringer er disse arkivalier med til at fortælle historien om byens tidligere så dominerende arbejdsplads. 5

6 2008 var samtidig året, hvor man kunne markere 100 års jubilæet for Albert Theilgaards etablering af virksomheden i Køge. Dengang hed den Dansk Afvulkaniseringsanstalt. Byarkivet har gennem mange år haft kontakt til familien Theilgaard, der venligt har skænket billeder m.m. til arkivet. Familien markerede 100 års jubilæet ved et besøg på Codan og efterfølgende i Byarkivet i Vestergade. Her blev de modtaget af Birte Broch, der viste gamle film og billeder fra Codan. Ellemarkskolen har fejret sit 40 års jubilæum. Byarkivet har bidraget med materiale og vejledning til den jubilæumsbog, som blev skrevet af lærer Marie Holst. Efterfølgende har arkivet fået overdraget et eksemplar af bogen. Også Køge Bugt Erhvervscenter har haft jubilæum. Her har Hans-Christian Eisen udarbejdet en jubilæumsbog, som ligeledes er tilgået arkivet. Den nu afdøde David Pedersen var i mange år en drivende kraft i Køge Ungdomsskole. Han nåede inden sin død at aflevere en fin samling arkivalier både vedrørende ungdomsskolen og den kunsthandel, som han i mange år drev fra sit hjem på Egøjevej i Køge. Dette materiale kan være med til at fortælle om skiftende tiders aktiviteter i forhold til byens unge. Byarkivet har endvidere modtaget skoleblade fra Tøxens Skole, Vandrebog fra realklassen 1946 på Tøxens Skole, materiale fra Kjøge Mini-By samt en udklipssamling fra Køge Kommune. Alle indleveringer til arkivet er gaver fra personer, virksomheder eller institutioner, der ønsker at støtte vores arbejde med at bevare kilderne til den lokale historie for eftertiden. Vi er meget taknemmelige over disse gaver og bestræber os på at bevare dem bedst muligt. Det meste af vores materiale er umiddelbart tilgængeligt for arkivets gæster. Man kan dog roligt aflevere også mere følsomt materiale til arkivet, da det kan aftales, at materialet skal være lukket i en bestemt årrække. Man kan henvende sig i arkivet og aftale nærmere. Tak til alle, der har skænket arkivalier til arkivet i Personale Byarkivets ansatte personale består af kontorassistent registreret revisor Glen Sarka, arkivar mag. art. Lars Kjær og arkivleder cand. mag. Birte Broch, der tillige er leder af arkiverne i Skovbo, Herfølge og Højelse. Desuden er arkivar og bibliotekar Lone Rasmussen ansat med dagligt ansvar for Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Byarkivet har siden 2001 været så heldigt ved hjælp af tilskud fra Køge Fonden og staten at kunne ansætte Esther Hald i et servicejob. Esther Hald besluttede at gå på efterløn med udgangen af 2007, men har heldigvis valgt at blive hos os som frivillig medarbejder. I stedet har Køge Fonden bevilget midler til en halvtidsstilling, som i marts 2008 blev besat med Kirsten Søndergaard Nielsen. Hun er læreruddannet og har mange fine kvalifikationer at tilføre arbejdet i arkivet. Det ansatte personale varetager opgaver og yder faglig støtte ved alle fire arkiver. De frivillige medarbejdere er Raymond Brix, Ole Struer, Susan Hansen, Vibeke Laursen, Helene Binzer, Ole Søndergaard, Anita Ambjørn, Vagn Gulbrandsen, Jørgen R. Poulsen, Esther Hald og Jytte Sørensen. Vi har i foråret 2008 taget afsked med Erna Thomsen, der ønskede at holde op efter mange års tro tjeneste. Erna Thomsen har siden 1990 været frivillig medarbejder og har ydet en stor indsats for det lokalhistoriske arbejde. Det er en stor glæde, at arkivet i det daglige kan trække på en stab af frivillige medarbejdere, der tilfører det lokalhistoriske arbejde helt nødvendige ressourcer. Det er fortsat hensigten at bevare kombinationen af lønnede ansatte og ulønnede frivillige medarbejdere. Ikke blot på grund af det store arbejde, der ydes af de frivillige medarbejdere, men i lige så høj grad på grund af den entusiasme og store berøringsflade, arkivet hermed beriges med. Samtidig skal det understreges, at fordelingen mellem ansatte og frivillige naturligvis skal være rimelig i forhold til arbejdsopgavernes art og omfang. Arkiverne har et fantastisk personale, der med et godt humør når rigtig meget. Der er et stort pres på personaleressourcerne, og mange opgaver må vente. Der er eksempelvis et stort efterslæb, hvad angår arkivering af indleveret materiale. Mange tak til alle medarbejdere for et frugtbart og godt samarbejde i årets løb. 6

7 Støtte Den økonomiske basis for arkivets virksomhed skyldes først og fremmest tilskud fra Køge Kommune. Vi takker varmt for hjælpen og for den imødekommenhed, som kommunen viser over for vort arbejde. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Køge Fonden har igen i 2008 ydet et værdifuldt bidrag til arkivernes drift, herunder til øget sekretærhjælp, servicejob samt IT-udgifter. Undertegnede vil gerne på personalets vegne rette en hjertelig tak til Køge Fondens bestyrelse for dens positive indstilling til arbejdet i arkivet. Vi har fortsat det gode og positive samarbejde med Alm. Brand vedrørende lokalerne. Desuden takker vi Dagbladet for atter at have ydet økonomisk støtte til arkivets arbejde. Fra Køge Fondens Venner har vi fået støtte til indkøb af en makulator, en hyldevogn, et filmlærred og en skæremaskine. Danske Initiativpuljer har ydet tilskud til opdatering af arkivets og Historieskolens hjemmeside med et nyhedsbrevmodul. Vi er meget taknemmelige over denne hjælp. Køge Byhistoriske Arkiv har i det forløbne år mødt stor velvilje på Gammelkjøgegaard, hvilket vi siger tak for. Arkivet har ligeledes et godt samarbejde med Dagbladet, Køge Medie Center, Køge Onsdag, Radio Køge, Kultur- og Fællesforvaltningen, KøgeBibliotekerne, Køge Museum, Turistkontoret og de øvrige kulturinstitutioner i kommunen. Vi møder altid hjælpsomhed og venlighed, hvilket er af stor betydning for en lille institution som vores. Birte Broch Juli

8 Skovbo Lokalhistoriske Arkiv Ejendommen I løbet af foråret 2008 blev den udvendige renovering af arkivet færdiggjort. Som det sidste, da risiko for frost var overstået, blev murene pudset. Kommunen havde valgt to grå nuancer, som klæder huset rigtig godt. I dag kan vi glæde os over, at ejendommen er smukt renoveret, ligesom indeklimaet er blevet væsentlig forbedret på grund af de nye vinduer. Medvirkende hertil har også været, at vi i 2008 fik installeret nyt fyr. Pladsforholdene Vi har fortsat pladsproblemer. Heldigvis har der i årets løb ikke været meget voluminøse afleveringer. Da der ikke er muligheder for at udvide opbevaringskapaciteten indenfor de i dag givne rammer, har arkivet anmodet om at komme i betragtning til lokaler, hvis og når der besluttes noget omkring det tidligere rådhus i Borup. I løbet af året har arkivet afleveret en officiel ansøgning med beskrivelse af status quo samt krav til fremtidige lokaler. Arkivernes Dag Igen i år deltog arkivet i arrangementet. Vi havde valgt ikke at have noget tema for dagen, men blot opfordre besøgende til at kigge forbi til en snak, aflevere arkivalier mm. Vi havde omkring 20 besøgende på de tre timer, vi havde åbent. Der var en livlig dialog, også gæsterne indbyrdes, og der blev skabt en del nye kontakter. Erik Augustinussen og Lone Rasmussen deltog i arrangementet. Indkomne sager I årets løb har vi modtaget en del skolebilleder, som vi ikke havde i forvejen. Der er forsøgt sat så mange navne på som muligt, ligesom Erik Pedersen fortsat leverer billeder til arkivet, især fra Borup. Det drejer sig både om helt nye billeder samt kopier fra hans fotoarkiv. Projekt Sidste halvdel af året har i den grad stået i Grønholt skoles tegn. Erik Augustinussen og jeg gik i gang med at samle materiale til en artikel i Køge Studier 2008, og vi er kommet vidt omkring. Alt, hvad vi havde om emnet på arkivet, er blevet studeret, ligesom bøger, artikler og utrykt materiale er blevet lokaliseret. Det er rigtig spændende, om end tidskrævende, at få lov til at fordybe sig i et emne, og derved bruge noget af det materiale, der igennem tiderne er blevet afleveret, og som til dagligt ligger gemt i brandskabene på arkivet. Personale Personalet består fortsat af Lone Rasmussen, der er ansat. Derudover har arkivet to frivillige medarbejdere, Erik Augustinussen og Anne-Grethe Poulsen. Erik kommer hver tirsdag og torsdag, ligesom han afløser i ferier og ved sygdom. Anne-Grethe kommer hver anden onsdag. Støtte Grundlaget for arkivets drift skyldes først og fremmest tilskud fra Køge Kommune, hvilket vi siger mange tak for. Lone Rasmussen Marts

9 Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne Lokalhistorisk arkiv er i løbet af 2008 faldet godt til i de nye gode lokaler på Billesborgvej 1B i Herfølge. Der er indarbejdet nye rutiner, og vi har arbejdet på at bidrage til husets fælles tilbud til borgerne. I sommeren 2008 stod arkivet for en udstilling, der handlede om humledyrkningen på Carlsberg bryggeriernes forsøgsgård Nordgården i Ringsbjerg. Samtidig udgav vi en ny folder med historien om humlen og Nordgården i årene Det var en revideret udgave af en artikel, som Birte Broch udarbejdede til Bladet i 1988 i anledning af arkivets udstilling Humlen og Bakelitten. Der var pæn efterspørgsel efter folderen, der også er lagt på arkivernes hjemmeside under Herfølge. Arkivet har bidraget til Køge Arkivernes udstilling i forbindelse med 200 års jubilæet for skolevæsenet i Køge i 2008, hvor der blev udarbejdet en bannerudstilling til alle kommunens skoler. Desuden blev der på hjemmesiden lagt materiale om kommunens skoler til brug for undervisningen. Også materiale fra Herfølge og Sædder blev gjort tilgængeligt ved denne lejlighed. Der arbejdes løbende med at gøre publikum opmærksom på arkivets mange tilbud i det nye bibliotek og arkiv i Herfølge. Blandt andet er skiltningen blevet forbedret, idet både biblioteket og arkivet har fået opsat nyt skilt ved indgangen. Arkivets skilt markerede samtidig, at Køge Arkiverne havde fået nyt og elegant logo, designet af Rachel Kollerup Fabricius. Det var første gang, det nye logo blev præsenteret for offentligheden. I løbet af 2009 vil skiltningen på muren ud mod Billesborgvej blive forbedret, idet der vil blive monteret messingbogstaver med institutionernes navne. Også inde i huset har arkivet søgt at informere gæsterne om, hvor arkivet befinder sig, ved hjælp af plakater på en skiltestander. Den første lørdag i oktober måned afholdt arkiv og bibliotek et fælles åbent hus arrangement for at markere, at der fra det tidspunkt ville være åbent fredag formiddag i begge institutioner. Vi havde udarbejdet en historisk byvandring med indbygget quizz, hvor man skulle gå en lille tur rundt i det gamle Herfølge og besvare quizzens spørgsmål. Vinderne fik som præmie overrakt bøgerne fra projektet Hit med Historien. Arkivet vil fortsat søge at bidrage til husets fælles tilbud til borgerne inden for de begrænsede ressourcer, der er til rådighed. Man skal huske på, at arkivet fortrinsvis drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Det har været udgangspunktet, at sådan skulle det også være i det nye hus, idet vi ikke fra nogen side har fået stillet i udsigt, at der skulle blive midler til andet. Arkivet har modtaget 35 indleveringer i årets løb. Blandt indkomsterne kan nævnes dagbøger fra en lokal hjemmesygeplejerske samt materiale vedrørende Dansk Røde Kors og Herfølge Gymnastikforening. Viggo Pedersen har afleveret erindringer fra sin skoletid i Herfølge, og der er blevet afleveret billeder fra bl.a. Herfølge og Tessebølle Skole. Fra den sydlige del af arkivets område har vi modtaget materiale vedrørende Alkestrup ungdomsklub, sognegård og børnehave samt Alkestrup-Tureby Borgerforening. I en periode var der et mindre bibliotek i Alkestrup. Det er nu nedlagt, og der er indleveret materiale fra Alkestrup Biblioteks Venner. Endelig kan nævnes slægtshistorisk materiale vedrørende Chr. Ingvorsens familie samt Jens Olav og Sigge Jensens familie. Vi er meget glade og taknemmelige for disse fine indleveringer, der er med til at sikre kilderne til de to sognes historie. Personale Arkivet drives ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft, men med konsulentbistand fra arkivleder Birte Broch. Det har gennem årene været muligt at rekruttere gode og stabile medarbejdere til at stå for arkivering, publikumsbetjening, regnskab og øvrige opgaver i åbningstiden. Dette fortæller noget om arkivets forankring i lokalsamfundet og den betydning, som den lokale identitet tillægges. I 2008 har de frivillige medarbejdere været Ingrid Nielsen, Inger Jensen, Else Rasmussen, Henrik Christoffersen, Sonja Zingg Hansen og Leif Nolsø Hansen. Vi var så heldige, at det lykkedes os at få tilknyttet to nye dygtige medarbejdere i årets løb, nemlig Sonja Zingg Hansen og Leif Nolsø Hansen. Begge har en stærk tilknytning til lokalområdet og et omfattende netværk. Det samme gælder for Bo Michael Hansen, der siden er blevet en del af medarbejderstaben. Samtidig har vi taget afsked med 9

10 Gudmund Godske, der gennem mange år har ydet en stor indsats for arkivet. Han flyttede fra kommunen og ønskede i den forbindelse at stoppe på arkivet. Tak til alle for en stor indsats og en god, hyggelig og publikumsvenlig stemning i arkivet. Desuden har Martin Vallø Andersen varetaget opgaven med at tage fotografier i området og med udformningen af arkivets hjemmeside. I lighed med de øvrige medarbejdere ved Køge Arkiverne deltager medarbejderne fra Herfølge i det fælles Medarbejderforum for Køge Arkiverne, der afholder møde to gange om året. Tak til alle medarbejdere for et godt samarbejde også i Støtte og samarbejde Grundlaget for arkivets drift er først og fremmest tilskud fra Køge Kommune, som vi takker for et fortsat fint samarbejde. Vi takker også for, at arkivet har fået mulighed for at flytte ind i nye og bedre lokaler. Vi har som altid haft et godt samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Herfølge-Sædder Sogne, der har til formål at støtte arkivets arbejde og udbrede kendskabet til områdets historie. Også den lokale presse, Herfølge Bibliotek og Herfølge Skole takkes for godt samarbejde. Vi håber, at borgerne fortsat vil tage godt imod det nye samlede tilbud fra arkiv og bibliotek, og at rigtig mange vil finde vej til arkivets nye adresse. Alle med spørgsmål til lokalhistorien skal være hjerteligt velkomne i arkivet. Til slut vil vi opfordre alle i arkivets område til at hjælpe med at bevare historisk materiale. Endelig tak til de mange, der i 2008 har betænkt arkivet med indleveringer. Birte Broch Juli

11 Højelse Sognearkiv I Højelse Sognearkiv kan vi se tilbage på året 2008 som et godt arbejdsår, hvor der af de frivillige medarbejdere er udført et stort arbejde med registrering af indkommet materiale, ligesom der har været travlhed med at få lagt sidste hånd på arkivets nyeste bogudgivelse den lokalhistoriske bog om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup af Birgit Rosenberg. Der har været afholdt åbent hus på Arkivernes Dag. Og, specielt med henblik på en snarlig overgang til nyt arkiveringssystem, er der blevet anskaffet nyt edb udstyr. I årets løb har 2 af arkivets frivillige medarbejdere været på et 2-dages kursus i arkivregistrering. Lokalhistorisk bog om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup Alle sejl var sat til for at ovennævnte bog skrevet af Birgit Rosenberg skulle udkomme i løbet af efteråret 2008, men på grund af forskellige omstændigheder måtte udgivelsen udsættes til primo I skrivende stund er bogen netop blevet leveret fra trykkeriet i et oplag på 800 eksemplarer, og vi kan glæde os til at præsentere en flot bog med masser af billeder og illustrationer ved en reception i Skensvedhallens Selskabslokaler fredag den 27. februar. Bogen er, som Birgit Rosenbergs øvrige lokalhistoriske bøger, interessant både som læsestof og som opslagsværk, idet indholdet er grundige oplysninger om landsbyområdernes gårde og huse og disses beboere gennem de seneste århundreder suppleret med forskellige beretninger fra områderne. I forbindelse med bogudgivelsen er der lavet 3 fotoplancher med billeder af nu forsvundne ejendomme fra lokalområderne. Udover at disse plancher vises ved receptionen, vil de så vidt muligt blive vist i længere perioder andre steder i kommunen, bl.a. på Ølby Bibliotek. Arkivernes Dag Lørdag den 8. november holdt arkivet åbent i forbindelse med Arkivernes Dag, som afholdtes over hele landet denne dag. Gæsterne havde mulighed for at se gamle videofilm fra Skensved byfester, fra Højelse Skole, fra Højelse og Ølby kirker, og fra Ølsemagle Mølle. Der blev også vist lysbilleder fra Højelse, Lille Skensved og Ølby, ligesom der på computer blev vist et diasshow med billeder fra den nye bog om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup. De forskellige aktiviteter blev studeret med stor interesse af de fremmødte gæster, som også havde lejlighed til at få besvaret konkrete spørgsmål og i øvrigt få en snak med arkivets medarbejdere om lokalhistoriske emner. Det er vort indtryk, at de besøgende havde en udbytterig dag, hvilket også kan siges at gælde for arkivet og for arkivets medarbejdere, idet der blev skabt nye kontakter til gavn for det daglige arbejde på arkivet og udtrykt stor anerkendelse af det frivillige arbejde, som udføres på arkivet. Endvidere modtog arkivet nogle meget velkomne indleveringer af materiale, ligesom nogle besøgende benyttede lejligheden til at klare nogle slægtshistoriske studier. Så vi kan se tilbage på en særdeles succesrig dag. Nyt edb-udstyr Med henblik på at forberede overgang til det nyeste arkiveringssystem, Arkibas 4, er der i efteråret 2008 blevet foretaget en større investering i et nyt edb-udstyr. Der er således sket en udvidelse af vort lokale net, dels som fastnet og dels som trådløst, således at alle vore computere kan arbejde sammen og har fået mulighed for adgang til Internettet. Årsagen hertil er, at brugen af Arkibas 4 kræver Internetforbindelse for alle arkivets pc er, da registreringen vil komme til at foregå via Internettet. Endvidere er der anskaffet 2 nye stationære computere til erstatning for 2 ældre computere, som ikke ville kunne klare belastningen ved at komme på Internettet, samt 2 bærbare computere til udvidelse af kapaciteten. Investeringen omfatter endvidere en farvelaserprinter, som også kan anvendes til scanning og kopiering. Denne maskine indgår nu som arkivets kopimaskine, i stedet for den hidtil anvendte lejede Xerox fotokopimaskine. Anskaffelsen af Arkibas 4 forventes at ske i løbet af For arkivbrugerne vil det bl.a. indebære den fordel, at man på et tidspunkt kan få helt aktuelle oplysninger om arkivets beholdninger på nettet. 11

12 Indleveringer Højelse Sognearkiv har som sædvanlig modtaget et stort antal indleveringer af lokalhistorisk materiale, som har været et velkomment supplement til arkivets samlinger. Blandt det indleverede materiale, har der været en del billeder til låns, som efter endt affotografering eller scanning er tilbageleveret til ejerne, ligesom materiale, der vedrørte andre lokalområder, efter aftale er blevet videresendt til de respektive lokalhistoriske arkiver. I 2008 er der således modtaget fotos af oldermandsstaven for Oldermandslauget i Assendrup og foto af Assendrup Byhorn, som er på Køge Museum, samt en kopi af Assendrup Oldermandsbog. Endvidere 6 kopier af gamle kort over dele af Højelse Sogn, bogen Postkort fra Skovbo, 3 ejendomspapirer vedr. ejendomme i Højelse og Lille Skensved, reklamer og annoncer fra1987 vedr. købmand Bonde, Hovedgaden, Lille Skensved, Regnskabsmateriale for Ølby Brugsforening, diverse hundetegnprotokoller, en samling af Østsjællands Folkeblad , efterladt materiale vedr. Lars Andersen og Holger Larsen, Engtoftegård, Ølby, en CD med kalkmalerier i Højelse Kirke, 47 private fotos fra Assendrupvej 13, 5 snekastningslister, bogen Bistup Byens Gods , et eksemplar af rapport om stier i Højelse m.m. fra projektgruppen Stier i det åbne land, 4 pressefotos, 3 fotos i ramme, 3 bøger om Højelse og bogen Bonden bygger af Mette Skougaard, 2 fotos fra byfester i Lille Skensved 1966/1967, en maskinsynsbog fra Ejlegården, 6 bøger om besættelsestiden, luftfoto af ejendommen Assendrupvej 14 indkøbt til brug i bogen om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup, en CD med affotografering af Giesegaard jordebog, Assendrup, , diverse eksemplarer af bogen: Min barndom og ungdom i Lille Skensved af Frede P. Jensen og Trap Danmark, 31 bind, Topografisk Atlas, Danmark, stedregister og kortbilag Trap Danmark, Evald Tang Kristensen: Danske Sagn, 7 bind. Støtte Der er grund til at rette en stor tak til de mange som har bidraget med lokalhistorisk materiale til arkivet i årets løb, ikke mindst til dem, som har været Birgit Rosenberg behjælpelig med materiale og oplysninger til brug i hendes nye bog. Endvidere en stor tak til Carlsen-Langes Legatstiftelse og til Nordea Danmark-fonden for økonomisk støtte til bogudgivelsen. Ligeledes en stor tak til Køge Kommune for økonomisk tilskud til arkivets drift og til arkivleder Birte Broch og arkivar Lars Kjær fra Køge Byhistoriske Arkiv for hjælp, råd og vejledning i årets løb. Endvidere en stor tak til arkivets stab af frivillige medarbejdere for deres store engagement i at løse opgaverne på allerbedste måde og en stor tak til de 2 repræsentanter for Højelse Sognearkiv i Køge Fondens bestyrelse, Børge Møller og Bente Grubbe Hansen, fra medarbejderne i Højelse. Ingo Larsen Februar

13 Køge-Fondens bestyrelse Fælles bestyrelse for de 4 lokalarkiver i Køge Kommune Forretningsudvalg: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Poul Henning Jensen, Torvet 19 K, 4600 Køge Marie Stærke, Køge Rådhus, 4600 Køge (formand) Søren Mathiessen, Sæddervej 34, 4682 Tureby Ole Nybjerg, Auningvej 5, 4600 Køge (næstformand) Maria Jakobsen, Gymnasievej 165, 3. th., Sven Aage Kristensen, Grønnekildevej 20, 4600 Køge 4600 Køge Bent Jellesmark, Vollerslevvej 28, 4100 Ringsted Laila Christensen, Torvet 17 C, 4600 Køge Karsten Vibild, Brogade 23 B, 4600 Køge Anne-Marie Rasmussen, Sofievej 7, 4600 Køge Børge Møller, Havdrupvej 7, 4623 Ll. Skensved Bente Grubbe Hansen, Lykkebækparken 65, 4600 Køge Jørgen R. Poulsen, Timianvej 2, 4600 Køge Else Rasmussen, Søllerupvej 6, 4681 Herfølge Flemming Rieck, Nørregade 4, 4600 Køge Køge Byhistoriske Arkiv, Vestergade 26, 4600 Køge Tlf Hjemmeside: Medarbejdere Helene Binzer, Acacievej 48, 4600 Køge Anita Ambjørn, Søndre Allé 30, 1.tv., 4600 Køge Ole Struer, Glæisersvej 19, 4600 Køge Susan Hansen, Grøsmarksvej 33, 4600 Køge Raymond Brix, Skovparken 66, 4600 Køge Vibeke Laursen, Stensbjerghuse 88, 4600 Køge Ole Søndergaard, Irisvej 9, 4600 Køge Jytte Sørensen, Manøvej 3, 4600 Køge Åbent: Ma, ti, to , ons 14-20, fredag lukket Juni, juli, august: Ma, ti, ons , to 10-16, fredag lukket Vagn Gulbrandsen, Kløvervej 13, 4600 Køge Jørgen R. Poulsen, Timianvej 2, 4600 Køge Esther Hald, Kodrivervej 5, 4600 Køge Lars Kjær, Saltumvej 1, 4600 Køge Glen Sarka, Hirsevænget 21, 4681 Herfølge Kirsten S. Nielsen, N.C. Nielsensvej 3, 4672 Klippinge Birte Broch, Kingosvej 16, 4600 Køge (arkivleder) Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Kløvestedvej 2, 4140 Borup Tlf Hjemmeside: Åbent: Torsdag Lukket 3 uger i sommerferien Medarbejdere Lone Rasmussen, Truelsvang 56, 2640 Hedehusene (arkivar) Anne-Grethe Poulsen, Skovbrynet 46, 4140 Borup Erik Augustinussen, Magleskovvej 1, 4140 Borup Birte Broch, Kingosvej 16, 4600 Køge (arkivleder) 13

14 Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Billesborgvej 1 B, 4681 Herfølge Tlf eller Hjemmeside: Medarbejdere Inger Jensen, Gl. Søllerupvej 15 B, 4681 Herfølge Henrik Christoffersen, Byskovvej 6, 4682 Tureby Martin Vallø Andersen, Præstebanken 56, 4681 Herfølge Leif Nolsø Hansen, Svansbjergvej 11, 4681 Herfølge Åbent: Tirsdag og fredag 9-12 samt efter aftale Ingrid Nielsen, Scheelsvej 17, 4681 Herfølge Else Rasmussen, Søllerupvej 6, 4681 Herfølge Sonja Zingg Hansen, Vedskøllevej 30, 4681 Herfølge Bo Michael Hansen, Vedskøllevej 50, 4600 Køge Birte Broch, Kingosvej 16, 4600 Køge (arkivleder) Højelse Sognearkiv, Baunebjergvej 1 B, 4623 Lille Skensved Tlf Hjemmeside: Medarbejdere John Andersen, Knudsvej 22, 4623 Lille Skensved Inger Jensen, Rævens Kvarter 33, 4623 Lille Skensved Ingo Larsen, Klintemarken 6, 4623 Lille Skensved Birgit Rosenberg, Højelsevej 2, 4623 Lille Skensved Ellis Jensen, Knudsvej 11, 4623 Lille Skensved Palle Sigaard, Knudsvej 27, 4623 Lille Skensved Åbent: Torsdag Lukket i skolernes sommerferie Kirsten Berngaard, Ølsemaglevej 90 B, 4623 Lille Skensved Kirsten Beck, Havdrupvej 7, 4623 Lille Skensved Bente Grubbe Hansen, Lykkebækparken 65, 4600 Køge Lars Kjær, Saltumvej 1, 4600 Køge (arkivar) Birte Broch, Kingosvej 16, 4600 Køge (arkivleder) 14

15

LOKALARKIVERNE I KØGE KOMMUNE ÅRSBERETNINGER 2007

LOKALARKIVERNE I KØGE KOMMUNE ÅRSBERETNINGER 2007 LOKALARKIVERNE I KØGE KOMMUNE ÅRSBERETNINGER 2007 Organisation Som følge af kommunalreformen i 2007 blev de fire lokalarkiver i Køge Kommune fusioneret. Den nye struktur var blevet fastlagt i enighed gennem

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

HISTORIEN I KØGE. Historien i Køge. Historien i Køge - Bøger og artikler fra Køge Arkiverne. www.koegearkiv.dk

HISTORIEN I KØGE. Historien i Køge. Historien i Køge - Bøger og artikler fra Køge Arkiverne. www.koegearkiv.dk Historien i Køge Historien i Køge - Bøger og artikler fra Køge Arkiverne 1 Her i hæftet ser du en oversigt over udgivelser fra Køge Arkiverne: Indhold: Køge Byhistoriske Arkiv 3 Hit med Historien 7 Herfølge

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2015 Bestyrelsen Navn Bestyrelsen

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Årsberetning fra Køge Arkiverne 2014

Årsberetning fra Køge Arkiverne 2014 Årsberetning fra Køge Arkiverne 2014 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarv Byarkivets samlinger befinder sig fortsat hos det professionelle arkivhåndteringsfirma, Iron Mountain. Efter det store

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl

Generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl Generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 24.2.2016 Pkt. 6. Valg til bestyrelse

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk 1. Velkomst v/formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællere Erik Eriksen (EE) bød velkommen og herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.06.2013 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 29.04.2014 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Søren Drost Broegaard Henning Jensen Svend C. Dahl Bertel Hansen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Generalforsamling i Rougsø Lokalhistoriske Forening, onsdag den 9. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Langhøjskolen, Vivild.

Generalforsamling i Rougsø Lokalhistoriske Forening, onsdag den 9. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Langhøjskolen, Vivild. Generalforsamling i Rougsø Lokalhistoriske Forening, onsdag den 9. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Langhøjskolen, Vivild. Formandens beretning: Også i år vil jeg indlede med et tilbageblik på de arrangementer

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Synliggørelse af arkivet

Synliggørelse af arkivet SLA Arkivuddannelse modul 4 Arkivet og dets brugere Synliggørelse af arkivet Hvorfor er det nødvendigt, og hvilke muligheder findes? PR, reklamer, arrangement, web m.v. Synliggørelse og formidling Synliggørelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Karlebo Lokalhistoriske Forening Generalforsamling 2016 Bestyrelsens beretning for 2015 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i 2015 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt 5 orienteringer

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Denne beretning er delt op på følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2010 og planerne i 2011: 1. Bestyrelsens sammensætning 2010 2. Hjemmesiden

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2012 Tid 17:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 1, Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2009 / 2010

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2009 / 2010 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2009 / 2010 PEDER SYV SKOLEN Skolebestyrelsens beretning for skoleåret 2009 / 2010 Skolebestyrelsens beretning for skoleåret 2009/2010 består af en beskrivelse af bestyrelsens

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere