Torsdag den 8. december 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 8. december 2011 kl. 10.00 12.00"

Transkript

1 Udviklingsudvalget for det postale område København den 28. november 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Torsdag den 8. december 2011 kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Mødelokalerne 5. sal, 1780 København V NB: Der vil efterfølgende blive serveret frokost på Brasserie Nimb ved Tivoli. Afbud til møde eller frokost bedes meddelt Sussie Justesen, OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af referat af møde d. 7. september Opfølgningspunkter fra mødet d. 7. september Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 2.1. Meddelelser fra formandskabet 2.2. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 2.3. Meddelelser fra sekretariatet 3. Status på kernemålsaktivitet 4. Forhåndsanmeldelse 2011/ udvikling af nye uddannelsesmål ift. Forhåndsanmeldelse Forhåndsanmeldelse Drøftelse af aktuelle udviklings- og analyseaktiviteter 5.1. AMU mål: Teknologisk forandring og postal logistik 5.2. Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service. 6. Mødekalender Eventuelt Med venlig hilsen Jette Højbjerre Side 1 af 4

2 DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning 1.1. Godkendelse af referat fra møde d. 7. september 2011 Referat af møde d. 7.september 2011 er vedlagt som Bilag Opfølgningspunkter fra UU-mødet d. 7. september 2011 Det blev besluttet at sekretariatet skulle få afklaret om AMU mål: Teknologisk forandring og postal logistik, som er en revisionsopgave fra 2009/2010, og som i eksisterende udgave er på 5 dage evt. kan opsplittes og afvikles med en varighed på 2 dage - evt. ved opsplitning i 2 moduler. Dette er der ikke noget til hinder for, og opgaven er efterfølgende igangsat i overensstemmelse hermed Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 2. Meddelelser 2.1. Meddelelser fra Formandskabet 2.2. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 2.3 Meddelelser fra sekretariatet IF afholdt i fællesskab med MI en fælles konference den 6. oktober Temaet for konferencen var Innovation i AMU og EUD. På konferencen gav både forskere og praktikere forskellige bud på, hvad innovation er. På baggrund af disse bud fik deltagerne på konferencen mulighed for at drøfte, hvilke udfordringer de hver især ser i forhold til innovation i AMU og EUD. Der blev også lejlighed til at brainstorme på, hvilke løsninger, der kan findes på de identificerede udfordringer. Resultatet af konferencen er en række forslag til løsninger på forskellige udfordringer i forhold til innovation i AMU og EUD. Udvalget vil senere få tilsendt et idekatalog med forslag til konkrete tiltag der kan sikre, at innovation medtænkes i udviklingen af nye AMU mål. Postområdet er dog lidt på forkant, idet der allerede er udviklet et konkret innovationsmål: Optimering af postmedarbejderens innovationsdrevne forbedringsprocesser, 1 dag Orienteringspunkt 3. Status på kernemålsaktivitet Statistik vedr. aktiviteter på hele det postale område for 2007 og 2011 er til drøftelse som Bilag 3.1. Bemærk, at da der for 2011 endnu kun kan hentes statistik for 1. halvår har sekretariatet valgt ligeledes kun at medtage 1. halvår de øvrige år. På mødet fortsætter drøftelsen fra sidste møde vedr. problematikken med de mange AMU mål, hvor der ikke er aktivitet. Det skal bemærkes, at UVM hver år foretager en søgning 3. Status på kernemålsaktivitet Side 2 af 4

3 DAGSORDEN på uddannelsesadministration.dk for at spotte uddannelser, hvor der ikke har været aktivitet i 3 år. Efter høring i udvalget nedlægges uddannelserne. 4. Forhåndsanmeldelse 2011/ Forslag til nye uddannelsesmål ift. Forhåndsanmeldelse 2011 Sekretariatet har underskrevet kontrakter med Merete Friis Nordstrøm, EUC Lillebælt om udviklingen af 3 af de fire udviklingsopgaver som UVM har bevilget i 2011/2012. Udgangspunktet er som følger: Facility Management samarbejde, kommunikation og konflikter Opgaven omfatter i stikordsform: Kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering, behovsafdækning ved interne opgaver (fx 5 x hvorfor), eksterne opgaver er prædefineret (problem når kunder har ønsker uden for den aftalte opgave) HVORDAN: regler, rammer, samspil EGNE NOTATER 4. Forhåndsanmeldelse 2011 Facility Management værdier og jobområde Opgaven omfatter i stikordsform: Jobområde, jobtype, kundefokus/service (type intern/ekstern, værdier, behov og forventninger), strategi, FS medarbejderen, virksomhedskultur, mersalg/nye muligheder/salgslead, omfang af eksisterende opgaver (sammenhæng til kundens forventninger/ingen overdreven servicering), besøg af en kunde intern/ekstern, lav et jobopslag til ansættelse af nye medarbejdere, konsekvens, hvis kunder lukker eller vælger anden leverandør (emne: konkurrence/konkurrenter), outsourcing HVAD: Vi tegner banen op, hvem er kunden, hvordan ser processerne ud. Drøftelser med kolleger om kundernes værdier, behov og forventninger. Postal facility mangement forandringsprocesser og - ressourcer i den postale branche Uddannelsen omhandler mål der kan fremme deltagerens mulighed for udvikling af værktøjer til at håndtere forandringer i den postale branche set i relation til implementering af nye postale områder. Udviklingsperioden af aftalt fra 1. jan. til 1. maj for alle tre opgaver. Evt. supplement og kommentarer til indhold er velkommen på mødet. Ligeledes ønskes igangsat en ideudveksling om indhold af det fjerde uddannelsesmål, som er bevilget Forhåndsanmeldelse 2012 Der er tidligere besluttet at ansøge om udvikling af 5 nye AMU uddannelsesmål med tilhørende undervisningsmaterialer i 2012 samt en analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service. Der er i alt ansøgt om kr. heraf kr. til analysen. Det har efterfølgende vist sig, at UVM har bedt om en re- Side 3 af 4

4 DAGSORDEN duktion på knapt en million af den samlede IF ansøgning på kr. Der har været afholdt møde mellem IF og UVM, og resultatet er, at postområdets analyse stadig har en 1. prioritering det er dog muligt, at det vil blive nødvendigt at reducere antal ansøgte uddannelsesmål. Her er der dog mulighed via IFs omdisponering, hvilket betyder, at såfremt et andet område ikke får brugt alle udviklingsmidler, vil de kunne overføres til postområdet, såfremt det skønnes vigtigt. 5. Status på udviklings- og analyseaktiviteter 5.1. AMU mål: Teknologisk forandring og postal logistik Ifølge Merete Friis Nordentoft er udvikling/revision af uddannelsesmålet Teknologisk Forandring og Postal Logistik ved at være færdigt. Opgaven er undervejs drøftet med Anja Christensen med hensyn til mål og materialer. Opgaven forventes afleveret formelt i TUR (som jo er officiel kontaktudbyder) medio december. Indholdet ligger ifølge Merete tæt på industrioperatøruddannelsen, og er målrettet postcentermedarbejdere. EGNE NOTATER 5. Status på udviklings- og analyseaktiviteter 5.2. Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Ifølge årshjulet er der på decembermødet afsat tid til en drøftelse af FKB en dens udviklingsmuligheder og kvalitet. Sekretariatet foreslår, at drøftelsen tager udgangspunkt i den ansøgte analyse vedr. fremtidige kompetencebehov, så udvalgsmedlemmernes input til analysen medtænkes. Analysen vedlægges som Bilag Drøftelse af uddannelsesmål: Sundhed og velvære for postchauffører. Formandskabet gør opmærksom på, at dette mål er yderst relevant for hele postområdet og ønsker derfor en drøftelse af, hvorvidt det kunne omdøbes til Sundhed og velvære for postale medarbejdere. 6. Mødekalender 2012 Følgende møder er planlagt i 2012: Torsdag d. 2. marts 2012 Onsdag d. 5. september 201 Fredag d. 7. december Mødekalender Eventuelt 7. Eventuelt BILAGSLISTE Bilag : Referat fra udvalgsmøde d. 7. september 2011 Bilag 3.1.: Statistik vedr. aktiviteter på hele det postale område for 2007 og 2011 Bilag 5.2.1: Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Side 4 af 4

5 Bilag København den 31. august 2011 Referat fra udvalgsmøde i UU for Det postale Område fredag d. 7. september 2011 Tilstede: Kaj Andersen (KA), Lone Gade Nielsen LGN), Morten Søndergård (MS), Helle Ankersen (HA), Kirsten Hjøllund (KH), Anja Christensen (AC), Jette Højbjerre (ref.) DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af referat Referat af møde d. 4. marts 2011 er vedlagt som Bilag Opfølgningspunkter fra UU-mødet d. 24. november 2010 Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: Sekretariatet skulle forespørge konsulent Anna Ravndahl, UVM hvorvidt (og med hvilke ændringer) det vil være muligt at få uddannelsesmål: Sidemandsoplæring overført fra UVMs fælleskatalog til postalt kernemål, så kun EUC Lillebælt må udbyde kurset. Der vil blive orienteret om resultatet på udvalgsmødet. REFERAT 1. Indledning Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden kommentarer 1.2. Opfølgningspunkter fra UU-mødet d. 24. november 2010 Sekretariatet oplyste, at det tilsyneladende er meget vanskeligt at få ændret uddannelsesmålet: Sidemandsoplæring til et postalt kernemål. UVM er meget tøvende i forhold til dette p.t Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 2.1. Meddelelser fra formandskabet 2.2. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 2.3. Meddelelser fra sekretariatet Sekretariatet har som aftalt udarbejdet et årshjul som beskriver de opgaver som udvalget årligt er involveret i. Vedlagt som Bilag Orienteringspunkt 3. Status på kernemålsaktivitet 2010 Det blev på sidste udvalgsmøde besluttet at lade en drøftelse af de eksisterende postale kernemål være det overordnede tema for septemberudvalgsmødet. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Meddelelser 2.1. Meddelelser fra formandskabet Formandskabet konstaterede, at det ikke ser godt ud med rammen, der er meldt ud til AMU aktiviteter i udspillet til næste års finanslov. Det blev desuden oplyst, at formandskabet deltager i en IU konference om innovation som gennemføres d. 5. og 6. oktober Meddelelser fra udvalgets medlemmer 2.3. Meddelelser fra sekretariatet Udvalget sagde god for at der overordnet arbejdes i forhold til de temaer der er sat for årets udvalgsmøder i det udarbejdede årshjul. 3. Status på kernemålsaktivitet 2010 Udvalget måtte konstatere at der ikke er megen aktivitet på de postale kernemål. Det blev besluttet at ansøge via de ordinære UVM Side 1 af 3

6 DAGSORDEN Hensigten skal bl.a. være at få overblik over, i hvilket omfang, der er aktivitet på uddannelserne, for at vurdere, hvorvidt de skal bevares, revideres eller udgå. Sekretariatet vedlægger en oversigt over de postale kernemål som Bilag 3.1. Ligeledes vedlægges en oversigt over aktiviteten på en tiårig periode som Bilag 3.2. Denne viser, at følgende uddannelser ikke har været gennemført i denne periode: Markeds- og branchevilkår Post, 2 dage Postfaglig kommunikation, 2 dage Håndtering af ukurante postprodukter og emner, 1 dag Arbejdet med postprodukter på rampe og lift, 1 dag Sundhed og velvære for postchauffører, 1 dag Kendskab til postale produkter og håndtering, 2 dage Sikring af varer og medarbejdere postprodukter, 2 dage 4. Forhåndsanmeldelse 2011/ Tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) inden for Facility Management (FM) Helle Ankersen ønsker en drøftelse af udvikling af nye samlede kernemål inden for TAK er med FM. Der er p.t. 2 TAK er med tilknytning til FM: Kvalitetsforståelse og kundebehov inden for postal facility management Postale produktionsopgaver og postal facility management. For yderligere oplysninger henvises til FKB en: Postale produkter og processer se: sudvalgforpostomraadet/7251/ FKBen kan ligeledes findes på Forslag til nye uddannelsesmål ift. Forhåndsanmeldelse 2011 Udvalget har i 2011 ansøgt om fire udviklingsopgaver med udgangspunkt i ændringerne i FKB en vedr. Postal Management. Der er ansøgt i alt kr. til udvikling af 4 nye kernemål samt hertil hørende undervisningsmaterialer. UVM har endelig givet skriftligt tilsagn om, at udviklingen af de 4 uddannelsesmål kan igangsættes. Sekretariatet har - som aftalt på sidste udvalgsmøde - i samråd med Merete Friis Nordstrøm, EUC Lillebælt, udarbejdet forslag til udvikling af 3 nye uddannelsesmål med udgangspunkt i Facility Management. Forslaget er vedlagt som Bilag REFERAT forsøgsmidler om en analyse som skal belyse udviklingstendenser inden for postal facility mangement og derigennem kortlægge postområdets fremtidige kompetencebehov. Der skal i analysen ligeledes være fokus på en revision af de eksisterende kernemål og forslag til ny uddannelsesstruktur. PS (sekretariatets kommentar): Analyseforslaget har været til høring i udvalget og vedlægges med de ændringer dette har givet anledning til. 4. Forhåndsanmeldelse 2011/ Tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) inden for Facility Management (FM) HA oplyste at hun havde haft møde med medarbejdere fra både Facility Management og Facility Service. På mødet blev fastlagt hvilke nye kernemål der vil være aktuelle for begge områder. Disse indgår i de nye udviklingsforslag, som Merethe Friis Nordstrøm har fremsendt og som udvalget skal tage stilling til. Efterfølgende skal drøftes hvilke specialiseringer, der er behov for inden for de respektive områder. Såfremt udvalget får midler til en analyse på området vil det naturligvis være en stor hjælp til at få afklaret behovene Forslag til nye uddannelsesmål ift. Forhåndsanmeldelse 2011 Det blev besluttet at igangsætte udviklingen af følgende postale kernemål: Facility Management værdier og jobområde (2 dg) Facility Management samarbejde, kommunikation og konflikter (3 dg) Personlige ressourcer i forandring i den postale branche (3 dg) Udvikleren skal gøres opmærksom på at det er vigtigt at målene får en præcis drejning omkring det postale område. UVM er meget tøvende med at acceptere mål som er beskrevet i generelle termer idet de så mener de skal placeres i UVM s fælleskatalog Forhåndsanmeldelse 2012 Forhåndsanmeldelse 2012 med arbejdsmarkedspolitisk redegørelse samt ønske til udvikling af nye ud- Forhåndsanmeldelse 2012 Det blev besluttet at ansøge om: 5 nye uddannelsesmål med tilhørende under- Side 2 af 3

7 DAGSORDEN dannelsesmål og undervisningsmaterialer skal ligge klar til fremsendelse til IF s formandskab d. 12. september. Det er tidligere besluttet at ansøge om udvikling af 5 nye AMU uddannelsesmål med tilhørende undervisningsmaterialer i Er det stadig udvalgets opfattelse, at der er behov for 5 nye uddannelser i 2012? 5. Status på udviklings- og analyseaktiviteter 5.1. AMU mål: Teknologisk forandring og postal logistik Orienteringspunkt 6. Mødekalender 2011 Følgende møder er planlagt i 2011: Torsdag d. 8. december 2011 fra REFERAT visningsmaterialer en analyse omhandlende kompetencebehov inden for postal facility management 5. Status på udviklings- og analyseaktiviteter 5.1. AMU mål: Teknologisk forandring og postal logistik Uddannelsen vurderes p.t. at være for lang 5 dage. Sekretariatet spørger i UVM hvorvidt uddannelsen kan udvikles med en varighed på 2 dage - evt. ved opsplitning i 2 moduler. 6. Mødekalender Eventuelt 7. Eventuelt Side 3 af 3

8 Bilag 3.1. Antal kursister på FKB post+fkb Postale processer og produkter (mutiple FKB'er) i perioden 1. halvår ) 1.halvår halvår halvår halvår halvår 2011 Anvendelse af præsentationsprogrammer Anvendelse af regneark til talbehandling Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Brug af pc på arbejdspladsen 10 7 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Effektiv internetsøgning på jobbet Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 30 Jobrelateret brug af styresystemer på pc Kvalitet i offentlige serviceydelser Kvalitet i offentlige serviceydelser Online kommunikation til jobbrug 16 Organisationens strukturelle opbygning 219 Personligt salg - kundens behov og løsninger 263 Samarbejde i grupper i virksomheden Total Håndterminaler og scannere 50 Innovative forbedringsprocesser på postområdet 97 Kommunikation i teams Kunde/leverandørforhold for operatører 416 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer 46 Postal omdeling og logistik Post-Maskinoperatør Industriens Fællesudvalg Sikkert postarbejde registrering af skader /ulykke Teambuilding for selvstyrende grupper Teknologisk forandring og postal logistik TQM for operatører i industrien. 230 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 85 Videndeling og læring for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Total Konflikthåndtering 17 Transporterhvervets Sidemandsoplæring 154 UddannelsesRåd Total Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Dansk som andetsprog for F/I, 36 alment niveau Tværgående kurser & flygtninge- Ergonomi i.f.t. ufaglærte og /indvandrerkurser faglærte job Faglig læsning og skrivning Introduktion til førstehjælp på jobbet Total Total Bemærk: de nedenstående tal er baseret på følgende filter/filtre:

9 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 20. oktober 2011

10 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser der er inden for postal facility management samt belyse, hvordan udviklingen påvirker jobprofiler og kompetencekrav for de postale medarbejdere, der tilhører AMU-målgruppen. Facility management i postbranchen har som overordnet mål at professionalisere arbejdsgangene, at standardisere og effektivisere opgaveløsningen og at give bedre kundeservice (kilde: internt oplæg fra Post Danmark). Det handler grundlæggende om at varetage serviceopgaver for eksterne samarbejdspartnere, fx opgaver i tilknytning til dokumentmodtagelse, postomdeling og andre interne logistikopgaver (kilde: Det er analysens mål, at Industriens Fællesudvalg opnår baggrund for at vurdere, hvorvidt AMU-målgruppens behov for udvikling af kompetencer kan dækkes gennem det nuværende udbud af AMU- mål eller om der er behov for at revidere de nuværende mål. Det er endvidere målet at give baggrund for at vurdere, om postal facility management er på vej til at blive et så stort jobområde, at der er behov for yderligere tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i den fælles kompetencebeskrivelse (2251): Postale produkter og processer. I øjeblikket er området dækket af to tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK). Det er endelig målet at give baggrund for at vurdere, i hvilket omfang der er behov for at etablere strukturer af AMU- mål - og evt. af AMU- mål i kombination med anden uddannelse dels for at give medarbejdere i AMU-målgruppen inden for facility management mulighed for kerneuddannelse på området, og dels for at give dem mulighed for at blive specialiseret inden for de to jobområder. Analysen resulterer i en rapport, der beskriver nuværende og fremtidige jobprofiler og kompetencekrav, og som giver forslag til, hvordan Industriens Fællesudvalg kan arbejde videre med at revidere AMU- mål og med at etablere uddannelsesstrukturer. 2. Baggrund for analyse FKB-området Post er stadig kendetegnet ved en hastig og kontinuerlig teknologisk udvikling. Dette både i forhold til selve håndteringen/behandlingen af produkterne og i selve markedet og produkterne. Der sker i disse år en hurtig udbredelse i brugen af mails og elektroniske overførsler af andre data så som e-faktura, skatteoplysninger m.v. Udviklingen medfører, at det teknologiske indhold og jobfunktionerne i produktionen ændres. Sammen med de senere års liberalisering og privatisering af markedet og markedets aktører i EU har dette medført et øget behov for kvalificeret og specialiseret arbejdskraft inden for dele af jobområdet. Samtidig har den teknologiske udvikling i håndte- 2

11 ringen af produkterne medført, at en række jobfunktioner har ændret karakter i retning af mere rutineprægede job, som ikke kræver særlige faglige forudsætninger. Postbranchen gennemgår i disse år en kraftig markedsmæssig, teknologisk og organisatorisk udvikling. Der er således i branchen megen fokus på at videreudvikle nye produkter som fx inden for særlige postrelaterede ydelser. Postal facility management forventes at blive et vækstområde i branchen inden for den nærmeste fremtid, og der er behov for at have fokus på særlige uddannelsesbehov på dette område. Efteruddannelsesudvalget har i foråret 2010 udviklet et udkast til en ny selvstændig FKB for postrelaterede ydelser. Der er samtidig sket det, at parterne har aftalt, at sekretariatsbetjeningen for postuddannelserne samles hos Industriens Fællesudvalg. I den forbindelse nedlagdes den hidtidige FKB post (2793) og der blev udarbejdet en ny jobområdebeskrivelse (FKB 2251), som inkluderer de postrelaterede ydelser. Det daværende udvalg har i 2008 fået udarbejdet en analyse af udviklingstendenser i jobprofiler og kompetencebehov hos transport- og distributionsmedarbejder i postsektoren. 1 Analysen omfatter kun i mindre grad udviklingstendenser inden for postal facility management. Industriens Fællesudvalg finder derfor, at der er behov for en analyse, der sætter et særligt fokus på udviklingstendenser inden for postal management, og som belyser kompetencekravene til de medarbejdere i AMU-målgruppen, som arbejder på området. 3. Analysedesign Analysen bygges op med følgende to faser: En case-fase, der har til formål at belyse nuværende jobprofiler og kompetencekrav for medarbejdere i AMU-målgruppen inden for postal facility management samt belyse udviklingstendenser på området. En vurderings-fase, der har til formål at belyse, hvorvidt kompetencebehovene for medarbejdere i AMU-målgruppen inden for postal facility management kan dækkes af de nuværende AMU-mål. Fasen har endvidere til formål at vurdere behovet for uddannelsesstrukturer inden for postal facility management. I det følgende uddybes de to faser. 3.1 Virksomhedscases Case-fasen bygger på interview med udvalgte ledere og medarbejdere, der arbejder med postal facility management. Der gennemføres endvidere interview med ledere i de virksomheder, som Post Danmark udfører specifikke serviceopgaver for, således at 1 Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren. Kvalifikationsanalyse og jobprofilkatalog. Teknologisk Institut/arbejdsliv august

12 deres forventninger til den fremtidige postale facility management også indgår i vurderingen af udviklingstendenser. Der gennemføres i alt ca. 25 interview. Interviewene gennemføres som semi-strukturerede, kvalitative interviews ud fra en spørgeguide. Hvor det er relevant og muligt vil interview med medarbejdere blive gennemført som fokusgruppeinterview. Case-fasen resulterer i et jobprofil- og kompetencekatalog suppleret med en rapport, der belyser udviklingstendenser i relation til jobprofiler og kompetencebehov. 3.2 Vurdering af AMU-udbud Det eksisterende udbud af AMU-mål, der har relevans for postal facility management gennemgås for at vurdere, hvorvidt målene uddannelsesdækker det behov for kompetenceudvikling, som case-fasen har afdækket, eller om der er behov for at revidere mål. Der foretages endvidere en vurdering af behovet for strukturer med flere AMU-mål eller med en kombination af AMU-mål og anden uddannelse. Som led i vurderingen af AMU-udbud og behov for uddannelsesstrukturer afholdes der en workshop med AMU-udbydere, der har erfaring med at udbyde og gennemføre AMU-mål inden for postal facility management. Formålet er at drøfte analysens resultater og hvad der skal til, for at indfri AMU-målgruppens behov for kompetenceudvikling på dette postale jobområde. Fasen resulterer i et forslag til, hvordan analysens resultater kan afspejle sig i det fremtidige udbud af AMU-mål. 4. Organisering Der nedsættes en styregruppe bestående af formandskabet i det, af Industriens Fællesudvalg, udpegede Udviklingsudvalget for det postale område og sekretariatet for udvalget. Industriens Fællesudvalg ønsker, at analysen gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter. En konsulent fra Industriens Fællesudvalg vil indgå i analysen ved at deltage i virksomhedsbesøg for at gennemføre interview, og vil endvidere samarbejde med de eksterne konsulenter i udarbejdelsen af spørgeguide til interview, i udarbejdelsen af jobprofilkatalog, i gennemførelse af workshop med AMU-udbydere og i vurderingen af, om der er behov for at ændre AMU-udbud. 4

13 5. Tidsplan Analysen gennemføres over en periode af 6 måneder med følgende tidsplan for hovedaktiviteterne: Tabel 5.1: Tidsplan for analysen Hovedaktivitetebebeber Septem- Oktober Novem- Decem- Januar Februar Opstart af projekt Udarbejdelse af spørgeguide til interview Virksomhedscases Udarbejdelse af jobprofilkatalog og analyserapport Vurdering af AMUudbud og behov for strukturer Workshop med AMU Udarbejdelse af forslag til, hvordan IU kan arbejde videre med AMUudbud 5

14 6. Budgetramme Budgettet for analysen er på kr. inklusiv moms. Budgettet opdelt på hovedaktiviteter ser ud som følgende: Tabel 6.1: Budget opdelt på hovedaktiviteter i analysen Hovedaktivitet Omkostning i kr. Opstart af projekt Udarbejdelse af spørgeguide til interview Virksomhedscases forberedelse, gennemførelse og opsamling på interview Udarbejdelse af jobprofilkatalog og analyserapport Vurdering af AMU-udbud og behov for strukturer Workshop med AMU-udbydere forberedelse og gennemførelse Udarbejdelse af forslag til, hvordan IU kan arbejde videre med AMU-udbud Udlæg til transport Revision I alt inklusiv moms Budgettet er baseret på en konsulenttimepris eksklusiv moms på kr. og en timepris for Industriens Uddannelser på 283 kr. 6

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Fredag den 9. marts 2012 kl. 10.00 12.00

Fredag den 9. marts 2012 kl. 10.00 12.00 København den 23. februar 2012 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Fredag den 4. marts 2011 kl

Fredag den 4. marts 2011 kl København den 22.februar 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher 12. oktober 2010 Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher Arbejdets organisering De udviklingstendenser, som er beskrevet i den generelle arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 Januar 2015 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Next Uddannelse København

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH 2011 Postale kernemål Juli 2011 Industriens Uddannelser JH Side 2 40162 Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer, 2 dage Deltageren kan som fører af 2-/3- hjulet motorkøretøj, efter gennemført uddannelse

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 20./10. 2013. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 2013. Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592 (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag (AMU) Antal kursister Bilag 5.2 AO kursusaktivitet fordelt på hovedskoler 2011 2012 2013 Total AMU Nordjylland 122 254

Læs mere

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Referat 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Kl. 09.00 10.15: Bestyrelsen deltager i åbningen af Skills i Bella Centret. Der er reserveret pladser til bestyrelsen. Umiddelbart

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

København den 11. december 2013

København den 11. december 2013 København den 11. december 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Indkaldelse til:

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT Tidspunkt : Torsdag den 1. juni 2006, kl. 16.15-18.30 Sted : Hotel Prindsen, Roskilde Tilstede : Hans Chr. Kirketerp-Møller, Janne Christensen, Ole Bjørn Petersen, Hanne Højgaard

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 7. september 2010, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2251 Titel: Postale produkter og processer Kort titel: Postal produkt Status: GOD Godkendelsesperiode: 24-11-2010 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde i sektionen for lærere med dansk som 2. sprog

Bestyrelsesmøde i sektionen for lærere med dansk som 2. sprog Referat Emne Bestyrelsesmøde i sektionen for lærere med dansk som 2. sprog Dato 06. oktober 2010, kl. 09-15.00 Tilstede Afbud Fra sekretariatet Dan Sæderup, Jørgen Andersen, Dorthe Hecht, aksel Lindballe,

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ 2011 - april

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 02.09.04, kl. 10.00-14.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 02.09.04, kl. 10.00-14.00 Den 29. september 2004 THC/ld Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 02.09.04, kl. 10.00-14.00 Dagsorden 1. Velkomst og baggrund for mødet 2. Præsentation af deltagerne 3. Gennemgang af

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere