Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso 14001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001"

Transkript

1 6/2010

2 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso Meninger der udtrykkes på sider mærket bestyrelsen, udtrykker bestyrelsens meninger og holdninger Artikler som underskrives af enkeltpersoner står for egen regning Oplag 1500 stk. Næste nummer december 2010 Materialefrist 26. november 2010 Annoncepriser 1/4 side /2 side /1 side Foto bl.a. SAS Udgiver CAU, Amager Strandvej 418, 2770 Kastrup, Tlf , Fax , Dir , Ansvarshavende Redaktør Jørn Flintholm Fink Valg Valg er et ord der vil gennemsyre dette Caution. Tiden er inde til det årlige valg til bestyrelsen af din fagforening. Som almindelig borger i et demokratisk land, opfatter vi sikkert ikke demokratiet som noget ekstraordinært, vi er jo opflasket med det og er alle et produkt af demokrati. Demokrati er grundpillen i det samfund vi lever i og den styreform vi er så heldige at leve under. Men demokrati er ikke en styreform, hvor man blot kan læne sig tilbage og se hvad der er i vente. Demokrati bygger på dig og dine holdninger og demokratiet kan kun fungere optimalt, hvis vi alle benytter os af muligheden for at lade vores stemme høre. Her tænker jeg ikke på at stille sig på talerstolen og lade sine meninger runge udover en stor forsamling, lad du politikerne om det! Men gør dig selv og demokratiet en tjeneste. Mærk efter, tag et standpunkt og find en kandidat du mener, vil kunne repræsentere dig og dine holdninger. Brug så din demokratiske ret og stem! Som menig mand kan man til tider tænke hvad betyder min lille stemme? eller jeg er godt tilfreds men selv her er det af den største betydning at du tilkendegiver din stemme Den dag vi alle negligerer vores stemmes magt eller blot læner os tilbage, må demokratiet give op. Den dag bliver det en minoritet der dikterer hvad der er op, og hvad der er ned. Så kære medlem. Brug din stemme! Med venlig hilsen Jørn Fink

3 formanden Seminar et CAU der vil noget! Jakob Esposito (Formand) Jeg troede fejlagtigt, at formandsindlægget i det forrige nummer af CAUITION skulle blive det sidste inden generalforsamlingen. Men dén vildfarelse blev jeg bragt ud af, da redaktionen og sekretariatet kort før deadline rykkede for et formandsindlæg til dette nummer. Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Det giver nemlig muligheden for, at gå lidt videre med, hvad der bl.a. er kommet ud af det bestyrelsesseminar, som jeg henviste til i det forrige indlæg, eller sagt på en anden måde: Få lidt mere kød på de overvejelser, som bestyrelsen har gjort sig omkring det fremtidige bestyrelsesarbejde. Al den stund, at vi står foran et bestyrelsesvalg, er der i sagens natur tale om et oplæg, men det er vigtigt for den siddende bestyrelse at udtrykke disse tanker for medlemmerne på nuværende tidspunkt, således at medlemmerne også kan forholde sig til den udvikling, som CAU er inde i. På den kommende generalforsamling vil dette tema således også udgøre en væsentlig del af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning. Det er et forholdsvis stort arbejde, vi er i gang med, og det kan ikke undgås, at noget af arbejdet bliver langstrakt. Man ændrer ikke en kultur fra den ene dag til den anden, men det vigtigste er, at man ved hvad man vil, herunder hvad formålet med øvelsen er. For os som bestyrelse står dette lysende klart: Vi skal have en stærk fagforening, der forsat er stærkt forankret hos medlemmerne, og som er en skarp og saglig modspiller/medspiller i de felter, hvor vi arbejder. Vi har derfor kigget grundigt på den måde, hvorpå vi arbejder som organisation, og har fundet, at der er behov for nogle oplagte forandringer, og at disse nødvendigvis må ske i en naturlig rækkefølge og i et balanceret tempo. Vi kan ikke være for fodslæbende, så vi taber momentum, men vi kan heller ikke gå frem for hurtigt, så hverken organisation eller medlemmer kan følge med. Bestyrelsen vil til at begynde med gerne kommunikere tre elementer af vores overvejelser ud, som efter vores opfattelse vil være ændringer, der skal iværksættes umiddelbart. Det første, der skal nævnes, er i forhold til 5-årsplanen. En plan som fungerer som politisk underlag for bestyrelsens arbejde i de 5 år, den omhandler. De som deltog i generalforsamlingen i 2008, vil kunne erindre en lang gennemgang af denne plan, som så efter et par timer blev tiltrådt af generalforsamlingen uden særligt mange kommentarer fra medlemmerne. Bestyrelsen kan konstatere, at her 2 år efter, er der ikke særlig mange, der husker, hvad der står i planen, hvis man i det hele taget ved, at der er en plan. Den er alt for omfattende, og indeholder såvel hensigtserklæringer, scenariebedømmelser, politiske bedømmelser, tilstandsanalyser osv. osv. Bestyrelsen har endog konstateret, at selv bestyrelsesmedlemmer overvejende kun kan huske, hvad de selv har skrevet i planen, og den fungerer således på ingen måde, som det, den var tiltænkt: En plan med en overordnet strategi. Derfor er vi kommet frem til, at det vil være langt mere hensigtsmæssigt og anvendeligt, hvis vi erstatter 5-årsplanen med et 2-årigt arbejdsgrundlag, der er langt mere konkret i sine analyser og tilgange til de opgaver, som bestyrelsen arbejder med. Tanken er, at dette 2-årige arbejdsgrundlag skal være løbende, forstået på den måde, at det skal gennemgås og revideres hvert år i forbindelse med den ordinære generalforsamling og bestyrelsesvalget. Ved at have et arbejdsgrundlag, der ser to år frem, får man en tilgang, der bliver både visionær, håndgribelig og strategisk, og ved at se på grundlaget én gang om året sikrer man, at nødvendige justeringer, der følger virkeligheden, foretages, og endelig, at alle bestyrelsesmedlemmer og medlemmer får ejerskab af den retning, som CAU bevæger sig i. Det andet element, der skal nævnes, er organisationens struktur, for så vidt angår beslutningsprocesserne, og de arbejdsgange, der bestemmer disse. Denne bestyrelse ønsker en fladere struktur, hvor det er bestyrelsen og ikke som nu formandskabet og koordinatorerne, der er omdrejningspunktet. Hidtil har der været en tendens til, at de enkelte koordinatorer kørte deres respektive områder, således at de mellem bestyrelsesmøder kørte analyse og sparring med formanden, uden at andre blev særligt indgående involveret. Det har så ofte haft den konsekvens, at debatterne på bestyrelsesmøderne har fået en uhensigtsmæssig slagside, da ikke alle i bestyrelsen har følt sig lige godt klædt på til at tage en kvalificeret diskussion. Dette er selvsagt ikke godt, da CAU s bestyrelse jo immervæk undertiden træffer beslutninger, der griber ind i CC s hverdag på flere måder, så jo flere der kan deltage i de absolut nødvendige diskussioner, der skal til for at træffe kvalificerede beslutninger, jo bedre. Det er faktisk et must for, at vi skal kunne fungere optimalt som forening. Derfor lægger bestyrelsen op til, at vi fjerner koordinator-posterne, og erstatter disse med områdegrupper/udvalg, hvor enten formanden eller næstfomanden også deltager. Det er så formandskabets opgave at stå for kontinuerlig opfølgning på, at den overordnede politiske linje, som er fastsat af bestyrelsen, følges, 3og at vidensdeling osv. fra de forskellige områder med resten af bestyrelsen foregår på en måde, så alle er tilnærmelsesvis lige godt klædt på, når beslutninger træffes. Ud fra devisen, at Formandskabet udfører bestyrelsens beslutninger og ikke omvendt, kommer formandskabet til at fungere som en koordinator/informatør, som modtager resultater, information fra udvalgene/områderne, og skal så herefter sikre, at hele bestyrelsen er tilstrækkelig opdateret på alle områder. Det tredje og sidste tema, som bestyrelsen gerne vil frem- Fortsættes næste side

4 Jakob Esposito (Formand) Fortsat fra forrige side hæve er noget mere håndgribeligt. En af de mere tankevækkende a-ha-oplevelser, der kom ud af bestyrelsens seminar, var da alle blev bedt om at svare på, hvilken oplevelse, man havde haft, da man som nyt bestyrelsesmedlem, trådte ind i CAU s bestyrelse. Der var tale om bemærkelsesværdigt enslydende tilkendegivelser: Man følte sig ikke respekteret, ikke involveret, overset, og hvis man tillod sig at have et standpunkt, der gik imod de mere toneangivende ældre medlemmer af bestyrelsen, risikerede man at blive sat håndfast på plads. Helt så galt står det forhåbentlig ikke til i dag. Men der er desværre stadig tendens til at videreføre nogle dårlige vaner fra tidligere, om end i mildere grad, hvorfor bestyrelsen på seminaret meget hurtigt nåede frem til, at her er der et indsatsområde, der skal arbejdes med umiddelbart. Er man nyvalgt bestyrelsesmedlem, skal man ikke først bruge 4 5 år til at bevise sit værd, for derefter at få del i viden og arbejde i foreningen. CAU har formentligt mistet mange ellers gode kræfter på den konto undervejs. Det mener vi, at der skal ændres på. Når et nyt bestyrelsesmedlem bliver valgt ind, skal der ligge et forløb klar, så den nye bestyrelseskollega meget hurtigt bliver bragt op på beatet, hvad angår viden og arbejdsgange. Derudover skal nye bestyrelsesmedlemmer have konkrete arbejdsopgaver i hånden fra dag ét, og ikke vente på, at man har bragt sig i en situation, hvor man har gjort sig fortjent til at få en opgave tildelt. Jo hurtigere nye bestyrelsesmedlemmer kommer godt i gang med arbejdet, jo flere strenge får CAU at spille på, jo bedre for medlemmerne. Det kan lyde som en selvfølge, at det er det, der skal være virkeligheden. Men det er det bare ikke. Det viste seminaret, og det skal vi lave om på. Det var så tre ud af flere konkrete overvejelser, som kom ud af bestyrelsens seminar i september. Det er bestyrelsens hensigt, at de øvrige og videre overvejelser selvfølgelig også viderebringes til medlemmerne. Men af respekt for den kommende bestyrelse, bør sådanne overvejelser først behandles på behørig vis, når valget har fundet sted. Vi håber dog, at medlemmerne modtager vores fremlæggelse positivt, og at medlemmerne er enige med os i, at det er nødvendigt at udvikle CAU, så vi fortsat kan være stærke som fagforening, og i øvrigt fremstå som en tidssvarende organisation. Jakob 4

5 Bestyrelsesindlæg Info fra ressourcegruppen I sidste nummer af CAUTION berørte vi ressourcesituationen, og de udmeldinger som er kommet fra SAS om skrøbeligheden ved uregelmæssigheder. Det er siden blevet yderligere aktualiseret. Vi får indikationer fra kollegaer, om at situationen til tider kan være så skrøbelig, at der fra dele af SAS systemet udtales at vi tager hellere et brud på overenskomsten end en aflysning. Har du oplevet, at du er blevet pålagt, at udføre produktion, som du ikke mener, er i henhold til overenskomsten, hører vi meget gerne fra dig. Desuden oplever vi også, at når CC spørger til duty calculation i SAS systemet, gives der til tider nogle uldne svar. Enten en meget bastant melding om, at der ingen problemer er, eller at der skulle være fejl i systemet. Desværre har SAS valgt, at ændre billede på duty calculation, således at man nu får et billede som består af 3 dele. Den første del viser den pågældende schedule, den næste del viser beregning i henhold til overenskomsten og den sidste del, beregning i henhold til Subpart Q. Søger man information om beregning af arbejdstid skal man være opmærksom på, at beregningsgrundlag i overenskomsten contra Subpart Q, er 2 forskellige. I vores overenskomst er beregningsgrunden fra første checkin efter fridag og 7 dage frem. Næste beregning sker ved første check in, efter næste fridagsblok og igen 7 dage frem. Ved disse beregninger er grænsen 42 timer og denne kan ikke overskrides i planlægningen. I Subpart Q er beregningen rullende, hvilket betyder, at beregningen kan ske på hvilket som helst givent tidspunkt. I disse bestemmelser er grænsen dog 60 timer, og disse bestemmelser skal/kan ikke sammenblandes med vores overenskomst, som heldigvis stadig ligger et godt stykke under hvad myndighedsbestemmelserne tillader. I det hele taget lader det nye system (CMS) en hel del tilbage at ønske, og vi har aftalt med SAS, at vi skal mødes for at gennemgå systemet, og se på de mangler som det nuværende system har. Vores forhåbning er naturligvis, at påvirke til, at vi får et system, som er enkelt og tydeligt for alle. Det er vores opfattelse, at hvis man mener noget med, at samarbejdet skal forbedres, så er dette absolut et område der bør prioriteres! I ressourcegruppen har vi, i den seneste tid diskuteret vores måde, at arbejde på indenfor ressourceområdet. En af de ting, som vi konstaterer, er at inden for dette område har opgaverne været holdt på for få hænder. Det har blandt andet bevirket, at den øvrige bestyrelse har været mindre involveret i området og det betyder efter vores opfattelse, en risiko for dårligere resultater end hvis flere deltager i problemløsning. Samtidig må vi jo nok erkende, at det har betydet, at diverse problemstillinger ikke har fået den fornødne opmærksomhed, se blot på arbejdsbelastningen på kortruter. Vi ser derfor på en ændret struktur indenfor området, som skal sikre en større involvering, både fra den øvrige bestyrelse men også fra Cabin Crew generelt. Mere om dette vil komme på et senere tidspunkt. Sidst men ikke mindst, så lad os glæde os over, at det nu ser ud til, at der kommer en reel ekspansion. I skrivende stund har vi dog ikke mere information end hvad der kan læses på portalen, og kan ikke ud fra det bedømme hvad det betyder for vores kollegaer, som er på tvungen orlov. Men lad os krydse fingre og håbe, at det betyder, at alle kommer tilbage! Jakob, Anna Lena, Mikkel og Charlotte 5

6 BRUG DIN STEMME!! VIGTIGT!! Vedr. valg til CAU's bestyrelse 2010/2011 I år afholder vi for første gang elektronisk valg til CAU's bestyrelse 2010/2011. Det kommer til at foregå på den måde, at der bliver sendt en mail til jer med et link til stemmesedlen. 6 I forbindelse med den nyligt afholdte urafstemning skete det, at vi fik mange mails retur - dels p.g.a., at adressen var forkert, dels med en meddelelse om, at "postkassen er fuld", hvilket betyder, at der i jeres mailsystem ikke er plads til flere nye meddelelser. Det er vigtigt, at I sørger for, at CAU har jeres mailadresser, så hvis I har skiftet mailadresse og har glemt at meddele CAU dette, så send en mail til med jeres nye mailadresse. Med venlig hilsen Sekretariatet

7 Opstillede kandidater til CAU s bestyrelsesvalg 2010/2011 A/S Lisbet Jørgensen A/P Carsten Grankow A/P Anna Lena Gustafsson A/H Monica Heggli A/P Jørn Flintholm Fink A/H Karin Ligaard A/H Peder Bjerre A/P Nick Rosenquist A/H Robert Hoffmeier A/P Lise Wanner A/S Jakob Esposito A/P Brian Daugaard A/S Mikkel Riemann Hansen A/H Signe Damgaard A/P Charlotte Halvorsen A/P Brian Lund Nielsen A/P Søren Johansen A/H Vibeke Sagfossen A/P Peter Westh 7

8 Valgindlæg fra A/S Lisbet Jørgensen Kære kolleger, Jeg hedder Lisbet Jørgensen, er 35 år og bor i Lomma lige nord for Malmø med min søn William på fire. Jeg har arbejdet som steward i SAS siden jeg blev ansat i 99. Jeg har aldrig tidligere involveret mig i noget fagpolitisk selvom de der kender mig godt vil sige at jeg har en mening om mangt og meget. Jeg stiller op til valget i CAU for at prøve mig selv af og fordi jeg stod med et valg om enten at engagere mig eller melde mig ud af foreningen. Jeg bakker op om den del af bestyrelsen der mener at styrken sagtens kan ligge i mangfoldighed og god og åben dialog med medlemmerne. vi skal have en hemmelighedsfuld og topstyret flok der på ordren Hop bare svarer Hvor højt? Jeg håber at jeg i en kommende bestyrelse kan være med til at arbejde for at trække de dårligst stillede op i stedet for at trække de bedst stillede ned. Jeg håber også at kunne bidrage med en indsats indenfor arbejdsmiljø, hvor flere arbejdsopgaver fordeles på færre CA og det hårde og monotone arbejde sætter deres tydelige spor på os alle. Venlige hilsener A/S Lisbet Jørgensen Selvfølgelig er der tidspunkter hvor en bestyrelse i sagens natur bliver nødt til at holde kortene tæt til kroppen det tror jeg alle har forståelse for. Men det betyder altså ikke at Valgindlæg B. fra A/P Carsten Grankow Undertegnede stiller op til bestyrelsen for at arbejde for at SAS indser, at de har et arbejdsgiveransvar overfor ansatte med arbejdsskader. Jeg har de senere år lagt ører til mangt og meget på klapsædet forward. Heldigvis er mine ører rummelige, og jeg mener at behovet for at få en mere konstruktiv dialog er til stede. Vi skal også arbejde med at opbygge forholdet mellem de forskellige afdelinger på basen. M.v.h. A/P Carsten Grankow Vi er nødt til at genoprette tilliden og respekten mellem SAS og de ansatte, også i de pressede tider. 8

9 Valgindlæg C. fra A/P Anna Lena Gustafsson Kära kollega För 23 år sedan blev jag flygvärdinna i SAS. Jag startade ut i Stockholm 1987 och har sedan 1989 flugit från Köpenhamns basen, både som svensk anställd och som dansk anställd. Har sju år på universitetet i min ryggsäck inom bl.a. Livsmedelsproduktion, ledarskap, kvalitetssäkring och arbetsmiljö. Lever idag på ett aktivt lantbruk med man och 3 barn. Jag är den första svensken i CAU och den som har lagt Öresundspendlarens problem på styrelsebordet i CAU. Jag har försökt samla ihop problemställningar för att finna lösningar och hänvisningar som gäller för alla CAU s Öresundspendlare (35 % av CAU s medlemmar). CAU har genom arbetet fått ytterligare ett kunskapsområde som hjälper medlemmarna till att hitta rätt information och hjälp. Mina fyra år i CAU har gått otroligt fort och jag känner fortfarande att jag har mer att göra inom CAU. Jag har varit involverad i flera projekt i CAU, så som medlemsmöten i Danmark och i Sverige, de gravidas arbetssituation, pensioner inom kabinen, förhandlingar och ferie. Mitt engagemang är helhjärtat och ärligt. Jag är en person som gärna arbetar mycket när det ger en mening och det hjälper oss som kabin crew. Jag vill göra faktabaserade beslut tillsammans med CAU styrelse. I den kommande mandat perioden är det nödvändigt att arbeta för; En jämnare arbetsbelastning mellan kortlinjer och långlinjer. Det är orimligt hårt att flyga 100 % ren kortlinjeproduktion. Att få en deltid på kortlinjer som är en deltid, även i arbetstimmar. 12 till 14 timmars dagar ska höra till ett undantag och inte vara en normalitet på kortlinjerna Att alla kabin crew, som blir 55 år, får möjligheten att lämna SAS med en ekonomisk ersättning för att prova på något annat i livet. Vi måste göra vårat arbete som kabin crew till ett arbete som vi alla orkar med och inte skapar invalider eller skapar slutkörda mammor och pappor. Jag menar att den sista tidens turbulens inom CAU, som styrelsemedlemmar har spridit utanför CAU och till offentligheten, är brist på moral och brist på ett etiskt beteende som inte får finnas i någon styrelse och ska inte accepteras i CAU styrelse. CAU ska handla professionellt. CAU ska vara som alla andra fackföreningar eller styrelser. Det som diskuteras i CAU s styrelserum kommer först utanför huset när det finns ett beslut eller ett resultat. Jag menar att CAU måste ha fokus på omvärlden och organisera sig tillsammans med annan flygande personal i Europa. Stor del av CAU s arbetet måste utföras tillsammans med andra föreningar för kabinanställda utanför och i Danmark om vi ska vara en stark förening i framtiden. Med min höga ålder både i företaget SAS och i livet, ger mig en erfarenhet som är en tillgång i ett fackligt arbete och i ett team speciellt när det blåser hårda vindar i företaget. Jag älskar kunskap, fakta, ärlighet och har lätt för att samarbeta. Jag kommer ihåg det som hände och den kunskapen är värdefull i den föränderliga värld vi har i SAS, så vi försöker undvika samma misstag som vi gjort tidigare. Inget är så bra så det inte kan bli bättre och det här är din chans att säga din mening om hur CAU s styrelse ska var sammansatt efter den 10 november. Vänlig hälsning Anna-Lena En begränsning på tvångsutlagd ferie per individ och år Samma pensions inbetalning för alla i kabinen 9

10 Valgindlæg D. fra A/H Monica Heggli Kære kollega, Hvis en ikke er tilfreds, eller enig, og synes en kan gøre en forskel, skal en stille op, og gøre noget ved det! Det ordsprog, eller motto har jeg hørt i over 11 år nu, og efter sidste tids uroligheder føler jeg at jeg vil være med til at gøre en forskel.. eller i hvert fald prøve. Jeg vil være med til at kæmpe for en hel fagforening, hvor alles meninger er ligeværdige, hvor store og små beslutninger tales om, åbent, og en fagforening der arbejder for unge som ældre, så vi har en fremtid i dette dejlige firma. Jeg vil arbejde for at vi alle, mænd som kvinder, har det samme udgangspunkt på jobbet. Jeg vil arbejde på at bygge broer mellem SAS og CAU, for det er der behov for. Tilliden til vor ledelse er blevet lidt rusten, når vi som crew skal gå ned i løn og op i arbejdstid, alt imens den ene bøde efter den anden kommer væltende ind over os. Sidst men ikke mindst vil jeg arbejde for at vi kan få job-fritid-familie til at hænge sammen. Det er vel en menneskerettighed!!?!! Jeg er klar over at der bliver kamp til stregen, og at der er mange gode kolleger der stiller op, og mit højeste ønske er derfor, at du som medlem tager dig tid til at læse alle indlæg, tænke grundigt igennem, og så stemme med fornuft. DIN STEMME ER VIGTIG!!! M.v.h. Monica Heggli, Vi skal være 1 selskab, og ikke 3, og hvad medbringer dette, af slingefordelinger, omkostninger og besparelser? Valgindlæg E. fra A/P Jørn Flintholm Fink Kære medlem og kollega, Endnu et bestyrelses år går på hæld. Og tiden nærmer sig hvor en ny bestyrelse skal sammensættes. Efter 3 valgperioder vælger jeg at opstille til en ny omgang i CAU s bestyrelse. Jeg har siddet i CAU s bestyrelse de sidste 6 år. År der har været præget af den megen usikkerhed, der omgiver vores branche. Jeg har været med ved tre kollektivforhandlinger og oplevet hvad det vil sige at sidde med ved bordet når det virkeligt gælder. Men der er meget mere til en fagforening end kollektivaftaler og deslige. Mine hovedopgaver i CAU er (i tæt samarbejde med Lise Wanner), at varetage personalesager blandt vores kollegaer. Et område der ligger mig meget 10 på sinde. Livet har det med at give os nogle stød og når det sker, vil jeg medvirke til at vi stiller op med den bedste rådgivning og vejledning. Det er af stor betydning at disse sager bliver håndteret professionelt. Jeg er idealist, hvilket betyder at jeg er af den klare opfattelse at ALLE har samme rettigheder og forpligtigelser. Derfor har mit fokus altid været at belastningen bliver så jævnt fordelt som overhovedet mulig. Udviklingen har desværre vist en skævvridning i forhold til flykvalifikation og arbejdsbelastning samt deltidsprocent og arbejdsbelastning. Mit mål er, og har altid været, at tilse at vi ikke har en opdeling af CC hvor en gruppe er mere favorabel end en anden. Det er vores fælles arbejdsplads derfor skal vi også løfte i flok. Med et ønske om et godt valg A/P Jørn Flintholm Fink

11 Valgindlæg F. fra A/H Karin Ligaard Jeg er A/H på CRJ/MD/AL og har fløjet i 17 år, de første 5 år i Maersk Air og derefter hos SAS. Jeg ønsker at bidrage med mine 11 års erfaring indenfor fagforeningsarbejde (2 år fra Maersk Air og 9 år fra CAU) til at fortsætte med at skabe gode forhold for cabin attendants. Privat bor jeg i Sverige med min mand og 7-årige tvillingedrenge. Jeg vil arbejde for, at vi skal kunne holde til et arbejdsliv som fuldtidsansatte at fordele arbejdsbelastningen bedre mellem os alle at fonden skal gælde for os alle og løbetiden skal forlænges ved hver eneste overenskomst at pensionen skal være ens for alle, dvs. at alle skal løftes op, ingen skal trækkes ned! Jeg tror på at man kommer længst med ærlighed åbenhed involvering dialog Jeg håber, at vi efter dette valg, har 12 personer der alle brænder for at gøre en forskel ikke er bange for at sige deres mening og stå ved den formår og ønsker at finde kompromisser, når de er uenige og ikke blot går efter en flertalsafstemning, så vi igen får en forening, der arbejder med fakta og underbygget research og som fra tid til anden kan lære selv SAS et og andet. De varmeste hilsner A/H Karin Ligaard Du har mulighed for indflydelse på din bestyrelses sammensætning denne ene gang om året, SÅ GØR DIN STEMME GÆLDENDE AFSTEMNINGEN ER ANONYM! 11

12 Valgindlæg G. fra A/H Peder Bjerre Jeg ønsker hermed at opstille til CAU's bestyrelse ved den ordinære generalforsamling i nov Mit navn er Peder Bjerre og jeg er A/H og flyver kombineret kort/lang. Jeg har været ansat i SAS siden 2005 og forinden det ansat i daværende Maersk Air fra 1999, indtil jeg startede i SAS. I Maersk var jeg valgt ind i kabinefagforeningens bestyrelse og arbejdede der i 5 år, hvoraf de 4 år var som næstformand. Jeg har som nogen af jer nok husker tidligere været valgt ind i CAU's bestyrelse, som suppleant, men valgte at trække mig som et resultat af de sidste forhandlinger. Forhandlingsforløbet ved denne forhandling, var efter min mening, ikke noget særligt flatterende forløb og der blev indgået en aftale som jeg principielt ikke kunne stå bag, og som jeg ikke kunne finde nogen form for pragmatisk tilgang til. Den brød med mine principper om, hvad man som fagforening kunne tillade sig at kræve af sine medlemmer, som var tvunget til at stå last og brast med foreningen. Meget vand er løbet i åen siden da, og der er blevet forsøgt på at rette op på den arbejdsgang og moral, der bør være i en fagforening. Det er med baggrund i dette at jeg nu ønsker at stille op. Jeg ser en åbenlys mulighed for, efter flere års uenighed i bestyrelsen om hvordan en fagforening bør drives, at genoprette fagforeningens primæropgave, nemlig at arbejde for medlemmernes interesser og vilkår, og på den måde bruge gavnlige uenigheder i bestyrelsen til at skabe det bedst mulige resultat for medlemmerne. Som jeg ser det, er den uenighed indtil nu blevet brugt til at fremme egne fagpolitiske karriereønsker og det er ikke noget som gavner os som medlemmer og for den sags skyld heller ikke SAS. Med tilbageblik på den netop overståede tillidsafstemning, mener jeg, at vi som medlemmer har talt et meget tydeligt sprog. Det er fuldstændig uacceptabelt at blive bedt om, at betale kontingent til en fagforening, hvor interne uoverensstemmelser fører til bagtalelse, smædekampagner og mudderkastning, i stedet for at blive brugt konstruktivt til at skaffe resultater til medlemmerne. Som sagt så mener jeg nu, at tiden er inde til at vi som medlemmer gør alvor af vores ord og sammensætter en bestyrelse, der ene og alene har medlemmerne og deres virke i SAS for øje. Det er essensen af fagforeningsarbejde og kan man ikke det, bør man ikke få nogen stemmer. En stemme på mig ved dette valg vil medføre, hvis jeg er så heldig at komme ind, at jeg vil kæmpe med næb og klør for at samarbejdet i bestyrelsen bliver sat i højsædet. Det er nemlig det, som på sigt skal komme medlemmerne til gode. Vi skal værne om det som denne fagforening har forhandlet sig frem til gennem årene, og ikke som vi har set det de sidste 5 år, at aflevere mere end hvad rimeligt er. Vi har krav på et bæredygtigt SAS, der i samarbejde med os skaber en fornuftig virksomhed og en arbejdsplads, hvor privatliv og arbejde hænger bedre sammen som ansat og ikke mindst, hvor arbejdsbelastningen og arbejdsfordelingen er lige, hvad enten man flyver den ene eller anden type, flyver kort/lang eller rent kort. Arbejdslivet bør kort sagt være tilfredsstillende for alle. Med ønsket om et godt valg for alle, men mest af alt for medlemmerne. Med venlig hilsen Peder Bjerre A/H

13 Valgindlæg H. fra A/P Nick Rosenquist Kære kollegaer, Mit navn er Nick Rosenquist og jeg har fløjet i vores firma siden På nuværende tidspunkt er jeg ansat som purser. Jeg vælger hermed at stille mit kandidatur til rådighed. For en del år siden har jeg siddet som både suppleant og bestyrelsesmedlem i CAU. I de forløbne år har jeg arbejdet i Valgudvalget (VUV) sammen med Helge Thuesen og Janette Weng. En lille oplysning - I VUV kan man ikke se, hvem der stemmes på, kun at du har stemt. Jeg nærer et stort ønske om samarbejde bestyrelsesmedlemmerne imellem, så vi kan rette vores FOKUS mod det vigtige - nemlig JER, kære kollegaer. Det er vigtigt for mig, at "vasketøjet" bliver vasket "inomhus", sådan at vi fremstår som en stærk, enig fagforening, der har masser af slagkraft og forhandlingskraft. Vi vil nyde den gensidige respekt mellem os som arbejdstager og vores arbejdsgiver, som er essentiel for en moderne virksomhed. Sammen skal vi arbejde mod nye MÅL og ikke glemme at skele tilbage på tidligere dragne erfaringer og udnytte disse. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at ønske mine medkompetanter en rigtig god valgkamp - må den bedste vinde. De venligste flyve-hilsner Nick Rosenquist 13

14 Valgindlæg I. fra A/H Robert Hoffmeier Enighed gør stærk Jeg vil hermed gerne stille mig til rådighed for en bestyrelsespost i CAU. Jeg vil gerne gøre det helt klart fra starten, at mit valgindlæg IKKE kommer til at dreje sig om den polemik, der har været i bestyrelsen, det sidste lange stykke tid. Jeg synes, at det er på tide at komme videre, videre med en bestyrelse, der er fuldt arbejdsdygtig og klar til at varetage det den primært er sat til: at tilgodese medlemmernes interesser, både de mere private, men så sandelig også i forhold til vores arbejdsgiver, SAS. Der skal ikke herske tvivl om, at vi som kabinekorps står overfor store udfordringer. SAS gennemgår i øjeblikket store organisatoriske forandringer, det betyder også, at der højst sandsynligt kommer en helt anden forhandlingskultur. CAU kommer til at stå overfor nogle endnu dygtigere eksperter, som vi skal være rustet til. Vi bliver til stadighed presset fra lavprisselskaberne, og vi får konstant at vide, at omkostningsniveauet er for højt. Derfor skal og må medlemmerne af CAU s bestyrelse også være up to date på denne front. Bliver jeg valgt ind, vil jeg med mine erfaringer og viden stå 100% til rådighed for medlemmerne, jeg vil meget gerne arbejde for, at ressourcerne bliver mere ligeligt fordelt (kort/langt), jeg vil fokusere på arbejdsmiljøet på CRJ (jeg arbejder samtidig som instruktør på CRJ), for der er stadig store udfordringer på dette område. Og de sociale aspekter i vores arbejde, er også noget der har min store interesse. Vi har alt for mange kollegaer der er plaget af at føle sig nedslidte og vi har mange, der ikke synes, at arbejde og fritid hænger sammen på en tilfredsstillende måde. Vi har i øjeblikket en mealstop-ordning, hvor der kan være indlagt et mealstop på 1 1/2 time mellem 2 flyvninger. Hvis man fratrækker den tid, det tager at komme fra en flyvning og ind på basen, få købt sin mad, og så være til briefing på den næste flyvning, så skal vi være meget heldige, hvis vi har 1/2 time ved bordet, det bør kunne gøres bedre. Samtidig er der også positive ting. Vi har fået vores FS-dage, måske vi kan forhandle os til flere? Måske kan vi få et system op at køre, hvor vi kan se kvoterne for F7S og andre kompensationsdage, og hvor mange, der er lagt ud de enkelte dage. Og sidst men ikke mindst er der opnået en langt større forståelse fra både SAS og CAU s situation og tonen parterne imellem, er blevet væsentligt forbedret det sidste års tid. Jeg håber, at medlemmerne vil tage dette indlæg og mine ideer som positive og opfordrer til at afgive en stemme på mig og sikre sig en garanti for et bestyrelsesmedlem, der arbejder for medlemmernes sag og samtidig er lydhør. Venlig hilsen Robert Hoffmeier A/H

Valg XC AUTION. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

Valg XC AUTION. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk Valg XC AUTION 2011 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk VALG TIL BESTYRELSE Vigtigt!! Vedr. valg til CAU s bestyrelse 2011/2012 Af Helge

Læs mere

C A U T I O N. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk Valg C A U T I O N 2 0 1 3 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk V A L G T I L B E S T Y R E L S E CAU VALG 2013 Kun CAU medlemmer kan stemme!

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere