Nr. 3 April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 April 2009 32. årgang"

Transkript

1 Nr. 3 April årgang

2 REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør & Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændr ng kan foretages v a hjemmes den Redder.dk, e er ved henvende se t redaktøren. Redaktionssekretær: Ebbe Vang Kontor Mobil Mail: Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Indhold Leder Knud har oplevet RL's udvikling Den Danske Redningsberedskabspris En hilsen fra Nicaragua En historisk milepæl år på formandsposten RL som med- og modspiller Bedre med OPP end udbud Historien om BROF Fællesskab foran "Forligsen" Annoncer, sats & trykning: PE Offset A/S Tømrervej Varde Tlf Fax Oplag: stk. Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. ISSN nr

3 Leder Noter RL sætter markante fingeraftryk Bladet er denne gang tilegnet et bemærkelsesværdigt jubilæum. Der er nemlig al mulig grund til at kippe med flaget i disse dage, hvor det er 50 år siden, Reddernes Landsklub blev grundlagt. I et gammelt, hæderkronet firma, hvor det at være redder nærmest blev betragtet som et kald (hvorfor lønnen kom i anden række), var RL med til langsomt at ændre mentaliteten både på leder- og arbejdstagerside. Det var fint med uniformer, opofrelse og korpsånd men ingen af delene kunne betale købmandsregningen. RL samlede redderne med forbundet i ryggen og udvirkede store og helt nødvendige løft i løn- og arbejdsforhold. Især i de seneste par årtier har landsklubben sat adskillige store fingeraftryk (som det på forsiden). Det gælder blandt andet rollen som primus motor bag ambulancebekendtgørelsen i 1992, som for første gang satte rammer op for bemanding, uddannelse, udstyr, køretøjer med videre. Og som nogle af de eneste holdt RL skarpt fokus på paramedicinerne i det tomrum, der opstod, mens regionerne prøvede at finde deres egne ben. I dag ser fremtiden og udviklingsmulighederne for denne frontgruppe ubetinget godt ud. Også hvad angår overenskomst, samarbejdsaftaler, sikkerhedsorganisation, udvikling på autohjælp, ATV, brand, beklædning, uddannelse, udstyr på alle disse områder har RL haft repræsentanter til at sætte markante fingeraftryk til fordel for redderne. Det er tankevækkende, at uden RL og ikke mindst storebror 3F havde fremtiden for hundredvis af reddere været meget uvis henset til de famøse udbud. I det østjyske er der fortsat langt flere spørgsmålstegn, end ret og rimeligt er. Det bekræfter blot, at Reddernes Landsklub absolut stadig har en berettigelse. Kun ved at tale med én stemme uanset om man er ambulancemand, sværvognsmand eller noget tredje og ved at bevare den massive tilslutning til RL kan vi fortsat sætte markante fingeraftryk til fordel for redderne. Tillykke til RL. Der er fremtid i fællesskabet! Barnet var levedygtigt I april 1959 var en gruppe fremsynede reddere samlet i Bygningen i Vejle, hvor de stiftede Reddernes Landsklub. Forud var gået et møde i januar 1959, hvor syv udvalgte tillidsmænd og gruppeformand Ernst Borg diskuterede OK Det førte til drøftelser om opstart af en klub, hvor forbundet lovede, at klubformanden kunne være med ved fremtidige OKforhandlinger. Initiativet viste sig at være særdeles levedygtigt: Den 3. april fejrer RL 50 års jubilæum med en reception i netop Bygningen. Den første bestyrelse konstituerede sig således: Formand Rene Højland, Esbjerg, næstformand Willy Jensen, Vejle, kasserer Ove Rasmussen, Odense, sekretær S. Chr. Stenstrop, Aalborg. Samt fire bestyrelsesmedlemmer. 3

4 Knud har oplevet RL s udvikling 72-årige Knud Hansen var RL-medlem i 41 år Af Flemming F. Kyster Reddernes Landsklub fyldte ikke det store i bevidstheden hos Knud Edvard Hansen, da han i 1961 startede hos Falck i Kolding. På det tidspunkt havde landsklubben blot et par år på bagen. - Når vagtmesteren en gang om året var rundt og opkræve til kaffekasse, juletræsfond med videre, betalte man også til RL vist nok fire kroner årligt, husker Knud Edvard Hansen. Den nu 72-årige koldingenser nåede at være RL-medlem i 41 år inden han gik på pension, så han har i høj grad oplevet den udvikling, landsklubben har gennemgået gennem årtierne. I de første år var lejlighedsvise skrivelser på opslagstavlen noget af det eneste, Knud Hansen mærkede til RL. - Og det var karakteristisk, at alle opslagstavlens papirer med fuglen på kunne folk udenad, mens de ikke rigtigt registrerede skrivelser fra landsklubben, siger han. Interessen for RL blev ikke større af, at den daværende tillidsmand i Kolding var lidet synlig og ikke videre engageret i det faglige arbejde. - Kun én gang så jeg ham virkelig træde i karakter. Det var, da en redder via en nabo, der havde telefon blev kaldt tilbage ind på stationen, netop som han var kommet hjem fra vagt. Årsagen var, at han ikke havde redt sin køje! Det var alligevel for groft, mente tillidsmanden, husker Knud Hansen. Ikke i arbejdstiden Kolding-redderen begyndte ikke desto mindre at fatte interesse for det faglige arbejde, og i 1970 blev han valgt som tillidsmand i Kolding. Hvervet omfattede blandt andet kvartalsvise tillidsmandsmøder i Toftlund for område Syd- og Sønderjylland. Der Knud Edvard Hansen var en af kræfterne bag skabelsen af nærværende blad her viser han den allerførste udgave. blev ikke bevilget fri til fagligt arbejde, så Knud Hansen og de øvrige tillidsfolk måtte naturligvis selv sørge for at bytte vagter med kolleger, så de kunne deltage. Det var både fortolkninger af Falcks cirkulærer, overenskomstspørgsmål og små og større sager, der var på dagsordenen på disse møder. - Der var eksempelvis en beskeden sag, hvor reddere havde klaget over, at stationslederen tog avisen med hjem. I et andet tilfælde havde en stationsleder krævet af en ny medarbejder, at han bosatte sig nær stationen. Men det ville vedkommende ikke, og vi gjorde gældende, at der ikke stod noget om bopælspligt i overenskomsten. Lederen holdt dog på sit lige indtil han fik Mogens Falck i røret, beretter koldingenseren. En brydningstid Knud Hansen der blev valgt som fællestillidsmand i 1973 husker første halvdel af 1970 erne som en brydningstid. Falck var en ret autoritær organisation, hvor man holdt på formerne og

5 traditionerne, men den tilgang blev i stigende grad udfordret. - Det irriterede mig altid, at man skulle være uniformeret som en pansergeneral, selv når man slæbte døde dyr ud af stalden. Man var De s med chefen, og der var en hakkeorden, der var støbt i beton. Eksempelvis blev man jo som ung, grøn redder sendt om i bårerummet, selv om man ikke anede, hvad man skulle stille op med svært tilredte patienter. Hvis man spurgte, om det ikke var bedre, at den rutinerede mand sad der, blev det blankt afvist, for han var jo ÆLDST. Korpset siger... Også fremgangsmåder var præget af traditioner og vaner, oplevede Knud Hansen. Han lagde blandt andet mærke til, at han og kollegerne tre-fire gange i træk havde haft en tung og uhåndterlig tre-bens anordning med til flytning af dyr uden at få brug for den. Men hans opfordring til derfor at lade monstrummet blive hjemme, vandt ikke gehør. - På samme måde var det med arbejdskamp. Strejker eller aktioner var ikke rigtig et tema, for det plejede vi jo ikke. Og hvis man på tillidsmandsmødet kom med forslag, der var lidt for udfordrende, var der altid et par stykker, der sagde Ja ja, det er møj godt, men æ korps saier... Det kan nok være, du synes sådan, men KORPSET siger... Korpsånd? Der var nu, ifølge den tidligere Koldingredder, al mulig grund til at kæmpe for bedre arbejdsforhold dengang. - Jobbet var ikke ret godt betalt til gengæld havde vi lange arbejdsdage, som Knud Hansen formulerer det. Han mener, korpset lukrerede på, at folk var enormt pligtopfyldende. Byer og områder fik ofte bedre beredskaber, end de havde betalt for, fordi man kunne trække på reddere, der kunne og ville stille på stationen så hurtigt, at perlegruset fløj til alle sider. - Hvis man anfægtede alt dette, blev man bebrejdende spurgt, om man ikke havde korpsånd. Men jeg svarede som regel, at jeg ikke kunne købe mad eller tobak for korpsånd, siger Knud Hansen. Banebrydende sejr Midt i 1970 erne var der dog efterhånden god opbakning til RL og fagforeningens krav om bedre løn- og arbejdsforhold. Det kulminerede i november 1976, hvor mange af landets reddere gik i De røde biler har altid ligget Kolding-redderens hjerte nærmest, så han har ikke været så ked af den specialisering, der er sket i Falck. konflikt. I Kolding udmøntede det sig i, at tillidsmand Knud Hansen via radio bad kollegerne køre hjem til stationen, når de havde afsluttet deres igangværende opgaver. - Strejken var den helt store historie på Danmarks Radio dagen igennem, husker Knud Hansen. Cirka hver halve time gik han ned til telefonboksen han turde ikke bruge korpsets telefoner for at høre, om der var nyt fra forhandlingerne i København. 50 år er ingen alder Regionernes udbud af ambulancetjenesten har vist nødvendigheden af at kæmpe sammen. Det har været en fornøjelse at kæmpe sammen med RL om, at udbuddet ikke blev på bekostning af løn og arbejdsvilkår for ambulancefolkene. Det har vist, at ved sammenhold, kan man henvise useriøse bydere til der, hvor de hører hjemme. RL har været med til at sætte dagsordenen for udvikling af det præhospitale område, og dermed fået skabt den gode ambulanceuddannelse, vi har i dag. I fremtiden ser jeg det som en udfordring f.eks. at få skabt en faglært brandmandsuddannelse lige som alle vore nordiske venner har det. Der er nok af opgaver at tage fat på, og jeg ser frem til at være med til at løfte dem sammen med jer. Brandfolkenes klub København ønsker RL tillykke med dagen, og ser frem til også et fremtidigt samarbejde, hvor målet må være at finde en form hvor alle brand- og ambulancefolk kan stå sammen i kampen for bedre løn og arbejdsvilkår i faget. Anders Villadsen næstformand Brandfolkenes klub København

6 - Hver gang jeg kom op igen, var kollegerne jo vildt spændte på, om der var nyt. På et tidspunkt spurgte jeg, om de havde nogle mønter til telefonen, for jeg var ved at løbe tør... BUM! så lå der omkring 200 kroner i mønter foran mig, husker Knud Hansen med et smil. Markant lønløft Efter cirka otte timers konflikt var der endelig nyt i telefonen godt nyt. - Vi havde fået 804 kroner pr. måned i lønforhøjelse. Jeg husker ikke, hvad det udgjorde i procent men det var et markant beløb, fastslår koldingenseren. - Jeg glemmer ikke kollegernes ansigtsudtryk, da jeg fortalte det. Så er der noget ved at være tillidsmand. - Jeg kan stadig mærke nakkehårene rejse sig ved tanken om det sammenhold, der blev demonstreret der. Det var usædvanligt, at Falckfolk stod sammen på den måde vi havde ikke tradition for at danne fælles front. Men nu var blandt andet landsklubben virkelig blevet noget, som man regnede med. Appel fra chefen Efter den markante lønstigning blev blandt andre de ledende figurer i RL kaldt til København, hvor en hændervridende direktør prøvede at prikke til en eventuel dårlig samvittighed ved at forklare, hvordan de øgede lønudgifter nærmest ville bringe Falck på fallittens rand. - En stationsleder fra en station, der ikke havde deltaget i konflikten, mente, at han og medarbejderne burde have en kontant belønning for at have holdt sig uden for al den ballade. Så tog jeg ordet og støttede forslaget, idet jeg naturligvis gik ud fra, at de samtidig fraskrev sig den lønstigning, vi havde opnået. Så hørte man ikke mere fra den kant, griner Knud Hansen. Slagkraftig organisation Koldingenseren nåede faktisk at være formand for RL et par år. Han trak sig imidlertid efter det, han oplevede som en ubehagelig og beskidt magtkamp, og vendte tilbage som almindelig tillidsmand i Kolding. Ifølge Knud Hansen skal man ikke undervurdere den effekt, Reddernes Landsklub har haft og forsat vil have. - Jeg har set RL forandre sig fra en kaffeklub til en slagkraftig organisation, som har haft afgørende indflydelse på reddernes løn- og arbejdsvilkår. - 3F, og hvad det har heddet tidligere, har kunnet trække på landsklubbens detailviden. Mange sager kunne være gået helt skævt, hvis ikke RL havde været til. - Tusindvis af tillidsfolk har gjort, at Reddernes Landsklub har kunnet sikre Tillidsmand Knud Hansen på talerstolen foran kollegerne i Kolding omtalt i den lokale avis i redderne ordentlige løn- og arbejdsforhold, og jeg er glad for at have gjort min lille del, slutter Knud Hansen. Knud Edvard Hansen (til højre med piben) i aktion i forbindelse med en trafikulykke. Stedet er Alminde ved Kolding og året er 1966.

7 Den Danske Redningsberedskabspris Indstilling og overrækkelse Prisen kan tildeles det danske redningsberedskab personale/medlemmer uanset tilhørsforhold. Det kan være frivillige, heltids- og deltidsansatte. Den kan tildeles enten en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab (hold). Selve baggrunden for indstillingen skal referere til en skarp indsats, og prisen tildeles derfor ikke for et længerevarende dagligt arbejde/tilhørsforhold. Baggrunden for stiftelsen af prisen er 2 formål: A. At hædre den eller de i redningsberedskabet, der uanset deres tilhørsforhold har gjort sig mest fortjent til det B. At søge opnået et større fællesskab i redningsberedskabet på tværs af tilhørsforhold. Som et led i prisen følger en honorering på DKK. Prisens midler bliver tilvejebragt via sponsorer af materiel og serviceydelser til det danske redningsberedskab. Som sponsor har Zenitel, ISS Facility Service og Perceptor foreløbigt meldt sig. Prisen vil årligt blive uddelt af forsvarsministeren den første fredag i oktober. Næste gang vil således være fredag den 2. oktober Beslutningen om, hvem der skal tildeles prisen, træffes af repræsentanter for organisationerne bag prisen på et møde i efteråret. Sidste frist for indstilling er mandag d. 27. april 2009, hvor indstillingen skal være modtaget hos sekretariatet. I 2007 modtog Mogens Christensen, Hjørring, prisen for en heltemodig indsats i november I 2008 blev prisen ikke uddelt, da der ikke var indsendt egnede kandidater. De involverede aktører og organisationer er: - Beredskabsforbundet - Centralforeningen for Stampersonel - Fag og Arbejde - Fagligt Fælles Forbund - Falck Danmark A/S - Foreningen af Kommunale Beredskabschefer - Hovedorganisationen af Officerer i Danmark - Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk - Landstalsmandsudvalget for Menige i Beredskabskorpset - Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund For yderligere oplysninger kontakt enten de respektive organisationer eller prisens sekretariat: Redningsberedskabsprisens sekretariat, Beredskabsforbundet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene, tlf.: ,

8 En hilsen fra Nicaragua Af Jens Harder Larsen, 3F, Nicaragua Hvordan synes du, vores (RL/3F/Falck, red.) deltagelse har påvirket din hverdag? - Jeg føler, at projektet og menneskerne er en fælles del, som hjælper os som statsvæsen, og også personligt har det hjulpet mig meget, fordi jeg har delt erfaringer sammen med dem (danskerne, red). Selv om det er mennesker langt væk fra, og som ikke snakker samme sprog som os, er de meget åbne og broderlige. Det er noget meget smukt, og jeg har været heldig, fordi jeg har kunnet rejse til Danmark og se så mange smukke ting, og møde så mange mennesker, som har behandlet os som gamle venner. Hvilke lande modtager I donationer/ køretøjer fra? - Inden Falck/3F ankom, modtog vi donationer fra blandt andet Spanien, USA og Tyskland. Men slet ikke i så stor skala som nu, hvor projektet stort set har opfyldt vores behov for ambulancer. Er der forskelle på landenes engagement? - Den er enorm. Det danske projekt har haft fokus på at finde ud af vores specifikke behov, de har sendt reddere Jorge Lister Viera og hans kolleger ønsker Reddernes Landsklub tillykke med 50 års jubilæet. (Foto: Jens Harder Larsen). Tætte bånd over Atlanten Brandbiler, ambulancer og udstyr det er nogle af de ting, som de seneste år er blevet transporteret til brand- og ambulancevæsenet i Nicaraguas hovedstad Managua i forbindelse med det unikke hjælpe- og udvekslingsprojekt, som Reddernes Landsklub, 3F og Falck er engageret i. Nok så vigtigt har et større antal danske reddere og en del nicaraguanske brandmænd siden 2005 besøgt hinanden, arbejdet sammen, lært af hinanden og samtidig på forskellig vis fået deres egen tilværelse sat i perspektiv. I anledning af RL s 50 års jubilæum har Jens Harder Larsen, 3F s medarbejder og tolk i Nicaragua, talt med den 31-årige brandmand på station Z1 i Managua, Jorge Lister Viera, om hvad projektet har betydet for ham og kollegerne. Vi bringer her et redigeret uddrag af interviewet. for at arbejde sammen med os, for at se vores behov, se hvordan vores vagtform er, hvor mange timer vi arbejder. Som kontrast til de andre donorer de andre donororganisationer sender simpelthen bare deres donationer, og holder derefter ikke øje med dem. Projektet har gjort noget ud af at holde øje med, om køretøjerne virker. Det er meget vigtigt, at der bliver fulgt op, og projektet HAR virket til fordel for brandvæsenet og især befolkningen. Hvad tænker du omkring dit ophold i Danmark? - Det var en vidunderlig oplevelse. Jeg lærte folk at kende, var sammen med dem, jeg var hjemme hos dem. Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Jeg nød at lære nye ting at kende, og det var en oplevelse at være sammen med dem i ambulancerne. Det er jo et af projektets fokuspunkter; den erfaringsudveksling, så vi kan se forskelle på, hvordan vi arbejder her, hvor vi er vant til at se blod, at se åbne benbrud. De er mere vant til at se sygdomme som blodpropper, sukkersyge, alt som hører ind under sygdomsture. Som mennesker er det nogle store mennesker. Vi oplevede at være en del af deres familie, vi følte os som en af dem, vi følte os ikke langt hjemmefra på noget tidspunkt. Vi savnede måske lidt vores land, men vi følte den varme hos familien, som vi havde brug for. De er meget venlige og værdifulde som mennesker. Jeg har altid gerne villet lære andre lande at kende, lære en anden verden at kende. Jeg nød at lære det vidunderlige land, som Danmark er, at kende, og hver dag fortæller jeg min familie om mine oplevelser under de to ophold, jeg har haft i Danmark. Hvad tænker du om forholdene på danske stationer kontra jeres? - Desværre er vi et fattigt land, men det betyder ikke, at vi ikke løser opgaverne. Men forskellen er kæmpestor. De har alle forholdene og alle mulighederne lige for, det har vi ikke. Jeg taler med kollegerne om, hvordan de danske stationer er, hvordan deres køretøjer er, hvordan de er organiseret, deres udkaldssystemer med videre. Det vil sige: En hel del ting som vi ville ønske, vi havde her og måske også får en eller anden dag. Er der noget specielt, du gerne vil sige til danskerne? - Der findes ikke ord nok til at takke. Tak for den indsats, den omsorg, de har haft. Deres vilje til at komme så langt fra, efterlade deres familie og være med til at give den hjælp, som er så nødvendig for vores befolkning. Så herfra en broderlig hilsen og tillykke. 8

9 CIVIL AMBULANCEASSISTENT / -BEHANDLER I FORSVARET SØG NU! FÅ EN PAUSE I HVERDAGEN OG EN OPLEVELSE FOR LIVET Er du uddannet ambulanceassistent eller -behandler og har du aftjent din værnepligt, har du nu mulighed for at tegne en korttidskontrakt på 5-9 måneder med Forsvaret, og blive udsendt sammen med de danske soldater, hvor der er BRUG for dine kompetencer. Uddannelsen tager ca. 2 måneder og herefter vil der være mulighed for at blive udsendt i ca. 3 til 6 måneder. Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarets Sundhedstjeneste har allerede sammen med Falck og Københavns, Gentofte, Frederiksberg og Roskilde Brandvæsen udarbejdet og underskrevet en hensigtserklæring vedrørende orlov i forbindelse med udsendelsen. Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Forsvarets Rekruttering på telefon eller klikke ind på og læse mere.

10 En historisk milepæl Vedtagelsen af en ambulancelov var en afgørende sejr for bla. RL Af Flemming F. Kyster Det kan næsten ikke overvurderes, hvor vigtig vedtagelsen af en ambulancelov i 1992 har været for redderfaget. Det siger Ebbe Vang, sekretær i Reddernes Landsklub og en af drivkræfterne bag den vigtige lov, eller rettere bekendtgørelse. Bekendtgørelsen der siden som bekendt er blevet udbygget satte langt om længe nationale rammer op for ambulancefolkenes uddannelse og kompetencer, samt udstak regler for mindstebemanding, udstyrsniveau med videre. - Det er uden tvivl en af de vigtigste milepæle i RL s historie, fastslår Ebbe Vang. - For første gang stod det sort på hvidt, hvad vi skulle kunne i ambulancetjenesten, og hvilken behandling patienterne kunne forvente. Tidligere var forholdene meget uensartede. Det var mere eller mindre tilfældige, lokale overlæger, der definerede uddannelsen for redderne, og ligeledes havde de forskellige undervisere på Landtransportskolen ikke nødvendigvis helt samme tilgang i deres kurser. - Helt op til midt i 1980 erne kunne det forekomme, at der kun var én redder med ambulancen ud. Det var ikke det normale billede, men det kunne forekomme, beretter Ebbe Vang. Fatalt uden Ifølge RL-sekretæren havde det sandsynligvis været fatalt, hvis ikke bekendtgørelsen var kommet til verden. - Efter salget af Falck i slutningen af 1980 erne så nogle ret kritisk på korpset. Politisk rumlede det med forslag om at gøre ambulancekørslen til en offentlig opgave der var sågar tanker om at inddrage Beredskabsstyrelsen og deres værnepligtige i ambulancestrukturen. - Samtidig sikrede bekendtgørelsen, at andre faggrupper ikke bare uden videre kunne sætte sig ud i ambulancerne. Så alt i alt mener jeg helt alvorligt, at redderfaget og faktisk også Falck kun havde været en skygge af sig selv i dag, hvis ikke nogen ildsjæle havde fået aftalen i hus, vurderer han. - Bekendtgørelsen cementerede, at vi var og er mere end blot dygtige førstehjælpere. Den var en anerkendelse af, at ambulancefolk er vigtige og at ambulancetjenesten er et kerneområde for samfundet. Det var også helt galt, at der var regler for eksempelvis transport af dyr, men ikke for patienter. Ildsjæle Blandt de omtalte ildsjæle nævner Ebbe Vang der dengang var formand for de københavnske reddere Harald Kortland (tidl. næstformand i RL), Lone Møller og Ingrid Rasmussen (hhv. nuværende og tidligere MF er for Socialdemokraterne ), Evan Wedell Petersen (Kbh. Brandvæsen/FOA) og korpslæge Sven Trautner. Desuden var Orla Petersen (daværen- Vedtagelsen af en formel ambulancebekendtgørelse var en skelsættende begivenhed, mener Ebbe Vang. 10

11 de formand for SiD s Transportgruppe) en uundværlig allieret også hvad angår økonomisk støtte til det udredningsarbejde, der gik forud for formuleringen af bekendtgørelsen. Endelig nævner Ebbe Vang de mange reddere, som gennem medlemskaber af politiske partier gjorde deres indflydelse gældende fra græsrodsniveau. Tog kontakt Folketingsmedlem Lone Møller udtrykker i dag stor tilfredshed med det samarbejde, der førte til gennembruddet på området, og hun er på borgernes vegne stolt af at være en af fadderne til den skelsættende bekendtgørelse, siger hun til Redderen. For RL var det daværende landsklubformand Søren Andersen (nu forhandlingssekretær i 3F), der tilbage i første halvdel af 1980 erne affyrede startskuddet til den lange march mod en ordentlig lovgivning på området. - Som tillidsmand på station Aalborg læste jeg i Aalborg Stiftstidende om en ung læge, der havde været i USA og fået en masse inspiration på det præhospitale område. Ham tog jeg kontakt til, og vi begyndte at arbejde med området. Lægen var Sven Trautner, som har spillet en stor og måske lidt overset rolle bag ambulancebekendtgørelsen, mener Søren Andersen. Egen fortjeneste Bortset fra Sven Trautner er det ifølge Ebbe Vang påfaldende, hvor lidt andre faggrupper så som læger og sygeplejersker har interesseret sig for at skabe udvikling på ambulanceområdet. - Det er redderne og de nævnte nøglepersoner, der har drevet udviklingen fremad. Det er betegnende, at daværende direktør for Sundhedsstyrelsen, Palle Juul-Jensen, havde en holdning om, at reddere næppe kunne betjene defibrillatorer. Falcks ledelse var ifølge RL-sekretæren også mange år om at se perspektivet i den opgradering af redderne, der var lagt op til, og Amtsrådsforeningen var heller ikke særlig imødekommende nok blandt andet fordi de kunne se, det ville koste penge. Der blev da også gennem årene fremsat hele tre beslutningsforslag i Folketinget, før det lykkedes at få udviklingen sat på skinner. er gået stærkt de senere år næsten FOR stærkt, vil nogle reddere måske føle. - Det er højst usædvanligt, at et fag udvikler sig så markant på så kort tid. Og det er klart, at nogle har døjet med at følge med, selv om vi sammen med Falck satte massivt ind med læsekurser og andet, som kunne hjælpe folk på vej. - Det har været svært for nogle. Men jeg er sgu stolt af kollegerne, for de gør det fantastisk godt. Det oplever jeg selv, og det hører jeg fra alle lejre, siger RLsekretæren. Må ikke gå i stå Fællesskab gør stærk Tidligere var kravene til en ambulancemand - groft sagt - at han kunne binde et slips og starte den 1. I dag er det et højt specialiseret fag. (Foto: Falck.com). Han betoner, at RL ikke skal hvile på laurbærrene. Ganske vist er den nyeste ambulancebekendtgørelse fint i tråd med reddernes ønsker, og paramedicinerne er ikke mindst takket være RL s stædige fokus på området godt i vej rundt om i regionerne. - Men hvis vi går i stå nu, bliver vi hægtet af. Vi skal bygge mere og mere uddannelse ind i faget. Og så skal vi netværke på kryds og tværs af landegrænserne. Det er ikke hensigtsmæssigt at koncentrere al opmærksomhed mod Folketinget, hvis det er i EU, at standarder for udstyr, uniformer, uddannelse, hviletid med mere bliver udstukket i fremtiden. - Og så skal vi have løftet vores paramedicinere yderligere måske med en overbygningsuddannelse. De skal kunne gøre fyldest på skadestuer, traumecentre, sundhedshuse, i forebyggende arbejde og som alternativ i tyndt befolkede egne, hvor det er svært at tiltrække praktiserende læger. Udviklingen er sat i gang, og den stopper ikke her. - Vi skal ikke tilbage til blot at kunne køre hurtigt og kunne løfte tunge byrder ikke nu, hvor vi har snuset til alt det sjove, konstaterer Ebbe Vang med et smil. Reddernes Faglige Klub København ønsker Reddernes Landsklub tillykke med 50 års jubilæet og tak for et godt samarbejde. RL er et godt bevis på, at fællesskab gør stærk og at det er der, fremtiden ligger. Kim Nielsen Fællestillidsmand RFK København Stolt af kollegerne Ebbe Vang konstaterer, at udviklingen 11

12 Spar penge med Falck Bonusværksted: Få bonus ved mekanikeren Du får rabat, uanset om bilen er brudt sammen, eller du bare skal have skiftet olie, hvis du benytter et af de 161 Falck Bonusværksteder. Der er høje krav til de værksteder, som vil være med i det gode selskab, og kontrollen er.ntmask et. Kunden får en bonus på mellem 5% og 10% af regningen, når bilen har været på værksted. Og man kan være sikker på, at værkstedet leverer god service, høj kvalitet og fair priser. Oveni får kunden ganske gratis et sikkerhedstjek af bremser, lygter, styretøj og andre af bilens vitale dele. Med et Falck Bilabonnement kan vore kunder opnå en række fordele ved at benytte ét af de 161 Falck Bonusværksteder, som findes landet over. Tilbuddet gælder, uanset om bilen er brudt sammen, skal have skiftet olie eller dæk eller skal til serviceeftersyn. Mange tror, at man kun kan bruge Bonusværkstederne, hvis man har haft et nedbrud. Men det er ikke tilfældet. Man kan benytte ordningen til alt. Det eneste, man skal gøre, er at kontakte vores vagtcentral først på , inden man kører bilen på værkstedet, siger segmentschef i Falck, René Bank Jørgensen. Et kvalitetsstempel Han understreger, at det er 100 procent frivilligt, om Falck Bilabonnenter ønsker at benytte et Bonusværksted. Hvis man hellere vil have bugseret sin bil hen til et værksted, der ikke er med i netværket, er der overhovedet ingen problemer i det. Falck får intet økonomisk ud af, at abonnenterne bruger et Bonusværksted, og bonussen ryger lige i lommen på bilejeren. Det er et frivilligt tilbud. Men vælger man et bonusværksted, kan man være sikker på, at værkstedet har orden i sagerne, siger René Bank Jørgensen. Vi har nøje udvalgt bonusværkstederne, og vi fører løbende kontrol 12

13 med dem. Falck Bonusværksted er et kvalitetsstempel, og hvis et værksted ikke lever op til vores krav, så ryger de ud af netværket, siger René Bank Jørgensen. Ingen ubehagelige overraskelser Bonusværkstedsbrugerne er også sikret mod ubehagelige overraskelser, når de modtager regningen for reparation af deres bil. Værkstederne skal nemlig udarbejde en aftaleseddel på pris og omfang af reparationen, inden de går i gang med svensknøgler og skrutrækkere. Hvis mekanikeren opdager andre problemer undervejs - så prisen kommer til at afvige med mere end 10 procent fra det aftalte - skal kunden kontaktes og godkende det ekstra arbejde. FAKTA: for abonnenter med Falck Bil Plus og Super. Bonussen modregnes i den årlige afregning af abonnement. Overstiger bonussen prisen på abonnementet, får kunden en check med det overskydende beløb. Sidste år optjente Super- og Plus-kunder med 10% i bonus i gennemsnit 314,95 kr. Ligeledes sidste år optjente Basiskunder med 5% bonus i gennemsnit 139,15 kr. Hver gang bilen er på værksted, får den et gratis sikkerhedstjek. Værkstedet kontrollerer bremser, dæk, støddæmpere, styretøj, udstødning, undervogn, motorrum, frontrude, lygter, motorgang og koblingsfunktion. René Bank Jørgensen Segmentschef Bonus på Bonusværkstederne Bonussen er 5% af regningen for abonnenter med Falck Bil basis og 10% 13

14 15 år på formandsposten Palle Thirstrup har sat sit store præg på Reddernes Landsklub Af Flemming F. Kyster juni i år forlader Palle Thirstrup posten I som formand for Reddernes Landsklub, forud for at han tiltræder en stilling som forhandlingssekretær i 3F. Men inden da, i maj, når han lige at runde 15 år som RL-formand, og dermed er han uden sammenligning den længst siddende formand i landsklubbens 50-årige historie. Den næstlængste formandsperiode var seks-syv år, og ellers har RL s frontpersoner gennem årtierne i reglen ikke siddet mere end to-tre år ad gangen. Tilmed har Palle Thirstrups periode indeholdt nogle af de største omvæltninger og udfordringer i det forgangne halve århundrede: Ambulancereddernes markante opkvalificering, paramedicinere, stigende specialisering (eksempelvis ATV) på assistanceområdet og på brand, faggrænse-tvister med blandt andet sygeplejersker og kommunale beredskaber - samt ikke mindst den seneste tids udbud. - Der har været mange bolde i luften. Men det har jo også været med til at gøre jobbet spændende, konstaterer Palle Thirstrup, der har base i Ringsted. Da han tiltrådte, var landsklubbens aktiviteter traditionelt meget præget af enkeltsager. Man tog problemer eller udfordringer op, efterhånden som de opstod. - Jeg arbejdede som ny formand for, at vi skulle have en mere langsigtet strategi at vi skulle sætte os nogle mål på den lange bane, i stedet for primært at fægte fra sag til sag, fortæller Palle Thirstrup. Noget til begge parter Hans filosofi gennem årene har været, at man kommer længere med kompromis er, diplomati og samarbejde end konfrontation og beton-holdninger. - Naturligvis er der situationer, hvor man er nødt til at sætte foden ned. Men jeg tror på, man kommer længst, hvis begge parter får noget med hjem. - Man kan kun tage røven på folk én gang og så har man samtidig skabt en modpart, der er optaget af at få revanche. Palle Thirstrup medgiver, at denne runde og pragmatiske stil ikke altid har præget ham. - Jeg har tidligere været en noget hidsig person. Men sådan var redningskulturen dengang, siger Palle Thirstrup og genkalder sig, hvordan en af Falck erne engang stillede sig op og hoppede på kølerhjelmen af en spritny bil i bar arrigskab. Ny stil Med Allan Søgaard Larsens indtog på scenen ændrede stilen sig radikalt, og det fik også RL-formanden til at slå ind på en mere forsonlig linje. - Allan Søgaard og jeg har tillid til hinanden og en god kemi. Vi kan være fuldstændig rygende uenige, men der er gensidig respekt, fastslår RL-formanden. Når der er udskiftninger på den ene eller anden side af bordet, sætter det uvægerligt samarbejdet et år eller to tilbage. Derfor er Palle Thirstrup overbevist om, at den mangeårige kontinuitet på både A- og B-side og det gælder også en stabil og erfaren RL-bestyrelse er blandt hovedårsagerne til RL s mange gode resultater: - Vi har en sikkerhedsorganisations- 14

15 aftale, en samarbejdsaftale og en personalepolitik, der hører til de bedste i landet. Vi har en overenskomst, som er så god og gennemarbejdet, at mange misunder os den. Vi har med en tålmodig og stædig indsats fået paramedicineruddannelsen på skinner. Vi har STOR indflydelse gennem vores repræsentation i diverse udvalg, og vi har etableret et Worldwide Works Council, som er unikt og som binder Falckansatte i alle lande sammen. Danmarks bedste landsklub - Desuden har vi Nicaragua-projektet samt eget blad, egen hjemmeside og diskussionsforum på nettet, nævner Palle Thirstrup, som ikke tøver med at betegne RL som Danmarks måske verdens bedste landsklub. Den afgående formand nævner, hvordan repræsentanter fra RL ofte sidder med ved bordet i råd, nævn og udvalg, som ellers har forbundsformænd og andre med mange stjerner på skuldrene som deltagere. Det gælder eksempelvis pensionsrådet, hvor RL s pensionsekspert, fællestillidsmand Jan Heine Lauvring, har sæde. Også i Dykkerrådet, NUPU, lokale uddannelsesudvalg og mange andre fora markerer landsklubben sig. I mange tilfælde tilhører posterne 3F. Men Forbundet har så megen respekt for RL s indsigt og indsats, at man lader RL-folk træde til. - Faren er selvfølgelig, at vi bliver FOR ambitiøse. For det er unægtelig en mere kompliceret butik, end da jeg trådte til. Vi skal hele tiden sikre os, at vi ikke gaber over mere, end vi kan magte, påpeger Palle Thirstrup. Koldt på toppen Trods de små og store sejre gennem årene vinder man ikke nødvendigvis popularitetspriser som formand for Reddernes Landsklub. - Der er koldt på toppen men også en god udsigt. Man har nogle gange en viden, der gør, at man handler på en måde som måske ser mærkelig ud set nedefra, men som ikke desto mindre er den mest frugtbare fremgangsmåde. Ofte er det jo sådan, at jo mindre man ved om et emne, jo mere skråsikre holdninger har man til det. - Som formand bliver man klemt mellem medlemmerne og Falck og mellem 3F og Falck, og det må man bare være indstillet på, siger Palle Thirstrup. Udfordringer forude Ifølge RL-formanden er den jubilerende redderen nr landsklub i fin form. Organisationsprocenten er nærmest uhørt høj, og også holdningen til 3F blandt redderne er ikke mindst efter udbudsopgøret mere positiv end nogensinde. Men der ligger bestemt udfordringer forude, påpeger han Det gælder blandt andet regionerne, som vil få stigende indfly delse på arbejdsforhol dene Regionernes embedsmænd ringer nok ikke for at høre vores holdning til auto matgear, klimaanlæg, båresystemer, løfte bære teknik med vide re. Der skal vi arbejde hårdt på at skabe dia log. Vi har allerede fået 2009 forklaret, at opholdsfaciliteter for en akutredder ikke er en stol i hjørnet af garagen, men der er meget andet, vi også skal have slået fast, siger Palle Thirstrup, som glæder sig til RL s fødselsdag den 3. april. F Redderonremænd i s Landsk lub Rene Højland, Esbjerg Willy Jensen, Vejle Harry Nielsen, Hillerød Børge Lundgreen, Roskilde Marcus Jensen, Esbjerg Erik Lørup, Herning Johannes Hansen Svend Åge Hansen, Næstved Poul Erik Jensen, Varde Lindgård Nielsen, Ålborg Ole Bakkendorf, Hillerød Knud Hansen, Kolding Søren Andersen, Ålborg Leon Andersen, Århus Paul Normand Petersen, Århus Palle Thirstrup, Ringsted Niels Gerlach, Frederiksværk Hjertelig tillykke med de første 50 år Kære venner i Reddernes Landsklub: Indrømmet. Jeg har ikke hukommelse til at skrive en større skål-hilsen om, hvor gode vi var i Eller andre af årene i de gode gamle dage, der efterhånden er blevet til 50 år og jubilæum. Til gengæld kan jeg i den grad tale med om de sidste 50 dage. De viser alt om, hvor vigtigt sammenhold og grundigt fagligt samarbejde kan være. Jeg tænker naturligvis på de udbud af redder-job og kørsel med ambulancer, som netop er afsluttet i regionerne. På kort sigt lykkedes det os i fællesskab at forhindre usikkerhed og lønnedgang for reddere. På lidt længere sigt har vi sammen sikret tryghed for borgerne. På den lange bane har vi forhåbentlig undgået, at politikerne får smadret redderfaget og den uddannelse, vi sammen har bygget op gennem årerne. Med andre ord. Der er virkelig noget at fejre. Reddernes Landsklub viser til fulde, at 50 år - det er ingen alder. Hjerteligt tillykke med jubilæet. Jeg ved, vi fortsat vil få et godt samarbejde fremover. Jan Villadsen Formand for 3F s Transportgruppe 15

16 RL som med- og modspiller Landsklubben er både besværlig og uundværlig, mener koncernchef Allan Søgaard Larsen Af Flemming F. Kyster Tilbage i 1990 behøvede Allan Søgaard Larsen ikke lang tid som nytiltrådt leder i det daværende Region Nord, før han vidste, at han havde ganske stærke kræfter over for sig på faglig side. Fællestillidsmændene var Kurt Hove, Sean Bisgaard og Paul Normand Petersen, og landsklubformand Leon Andersen sad også i Århus. Situationen var, at Falck stod med ryggen mod muren økonomisk, og især Region Nord der tegnede sig for 60 pct. af underskuddet blødte kraftigt, blandt andet på grund af galopperende overtidsbetalinger. - Jeg holdt et møde med de tre fællestillidsfolk, hvor jeg udtrykte frustration over, at det trods diverse tiltag ikke var lykkedes at nedbringe overtidsbetalingerne, som var ved at bringe firmaet i knæ. De kiggede på mig og sagde: Det ordner vi. Jeg troede, det var en joke men efter nogle uger var overtidsforbruget halveret, husker Allan Søgaard Larsen. Episoden illustrerede både RL s styrke og Falcks ledelsesmæssige vakuum på det tidspunkt. - Efter de interne stridigheder i Falckfamilien havde korpset opdagede jeg reelt været uden ledelse i flere år. Den ledelse der var, stod RL for. Så der var i høj grad brug for, at der kom styring og modspil på ledelsesside, for man kan trods alt ikke forlange af en faglig klub, at den skal lede en virksomhed, fastslår Allan Søgaard Larsen. Besværlig partner Koncernchef Allan Søgaard Larsen Han blev chef på landsplan, og i det følgende årti arbejdede han for at gøre Falck økonomisk bæredygtig og konkurrencedygtig. - I hele den proces oplevede jeg RL som en partner nogle gange en frygtelig besværlig partner i forhold til at bringe selskabet flot. Han betegner overenskomstforhandlingerne i 2000 som de absolut vigtigste i hans tid som chef for redningsdelen. - Der var problemstillinger omkring udkalderækkefølge for døgnvagter og effektive, afløserforhold, områdereddere med videre, som skulle løses. Også hvad angik autohjælp skulle vi have løsninger, så vi kunne matche Dansk Autohjælp. Fleksibilitet til gengæld for mener Allan Søgaard pæne lønstigninger, var overskriften for forhandlingerne set fra ledelsesside. Hvis redderne i den situation havde afvist alt, havde det sandsynligvis været fatalt, mener direktøren. Han vurderer, at en offentlig overtagelse af ambulan- 16

17 cetjenesten ville være kommet på tale, og han stod med en færdig plan for at udskille autohjælpen til underleverandører, hvis ikke ændringerne kom i hus. Dilemma - Som faglig organisation kan man stå i et dilemma mellem at hive mest muligt hjem til medlemmerne og samtidig sikre, at virksomheden kan overleve. RL og 3F gik til stålet, men valgte trods al en mere konstruktiv vej end eksempelvis typograferne, som sejrede i en grad, så det kostede dem livet. Selv om RL er en interesseorganisation, har den også en kærlighed til Falck og ønsker firmaet det bedste, mener Allan Søgaard Larsen. Gensidig tillid Ifølge koncernchefen har det tillidsforhold, der hersker og har hersket mellem ham, Lars Vester, Palle Thirstrup, Orla Petersen med flere været det middel, der har båret forhandlingerne og forbedringerne igennem i de forløbne år. - Selv om vi har råbt af hinanden under konflikter, har vi også vidst, at vi skulle sidde sammen og komme videre, når konflikten sluttede. Så vi har ikke stukket knive i hinanden kun ridset lidt, siger Allan Søgaard Larsen med et smil. - Nogle gange er en konflikt nødvendig, selv om ingen ønsker den. Den er nødvendig for at få parterne slidt ned, så nogle positioner flyttes og man nærmer sig hinanden. har været enige. Og nogle kan have svært ved at skelne mellem, hvad der er Falcks holdning og hvad der er en faglig organisations holdning. - Helt uheldigt var det en gang, hvor en fællestillidsmand iført uniform og foran en brandbil kom med politiske statements på tv, som vi bestemt ikke var enige i. Stor slagstyrke Men generelt har RL og Falck samme syn på mange ting. I en grad, så det kan virke lidt overvældende på omverdenen, mener Allan Søgaard. - Jeg har oplevet det, når jeg er sammen med embedsmænd rundt om i landet. Hvis jeg kommer med et oplæg til et emne, så kan de dagen efter tale med en faglig repræsentant, som siger fuldstændig det samme. Det er næsten for meget, synes de, griner Allan Søgaard. - Men den forståelse af hinandens positioner og enighed om, hvor vi skal hen, giver en enorm slagstyrke udadtil. Jeg har en bekendt, som er en erfaren journalist. Han siger, mange opfatter det som frygtindgydende, når Falck ruller frem. Handlekraftige folk Ifølge Søgaard Larsen er redderne handlekraftige folk, der fagligt, politisk og socialt ofte er dybt engagerede. Når Falck bliver angrebet, slår de ring om korpset og det i en grad, så det kan opfattes negativt af nogle. - Men det er en positiv udfordring, som vi må håndtere. Og hvis du spørger mig, om jeg ville undvære det engagement, er svaret ubetinget nej. Den mindre pæne side af loyaliteten har tidligere været en lille tendens til selvtilstrækkelighed, mener Falck-chefen. - I perioder har der været en vis selvfedme. En snigende opfattelse af, at vi er verdensmestre, at ingen andre end os kan løfte opgaven, og at der ikke sker os noget. Men hvis udbuddet har været godt for noget, så har det været ved at demonstrere, at det ikke er givet af Gud, at vi skal klare opgaverne. Vi er faktisk nødt til at kæmpe, for at bevare opgaverne vi er nødt til at holde os konkurrencedygtige. Håber på vækstlag Hvis Allan Søgaard Larsen skal pege på et par bekymringer vedrørende RL i fremtiden, er det, at mange af de faglige kræfter er i en moden alder. Spørgsmålet er, hvorvidt landsklubben fortsat kan rekruttere dygtige og kompetente folk i en tid, hvor familieliv og fritid hos mange vægtes højere end faglig aktivitet. - Man kunne tro, at et svækket RL var i Falcks interesse. Men sådan er det ikke, tværtimod. Så jeg håber, de unge generationer også vil involvere sig, så RL forbliver en stærk landsklub, slutter Allan Søgaard. Stor indsats Når det gælder RL s arbejde for blandt andet at styrke ambulanceområdet, er koncernchefen fuld af lovord. - Man skal ikke undervurdere landsklubbens indsats og betydning på ambulancefronten gennem årene. De har lavet et stærkt lobbyarbejde, mener Allan Søgaard Larsen. I det hele taget kan RL slippe afsted med at komme med nogle meldinger og initiativer, som det officielle Falck ikke kan. - Naturligvis synes vi godt om mange af de input, RL giver til omverdenen. Vi har jo i vid udstrækning samme interesse i eksempelvis at udvikle ambulancetjenesten. - Men det kan være et tveægget sværd. Der har været situationer, eksempelvis angående lægeambulancer og helikoptere, hvor vi bestemt ikke Til Jubilaren Branche 7, Chaufførernes Fagforening København, ønsker Reddernes Landsklub tillykke med de første 50 år. Vi takker for godt kammeratskab, og glæder os til fortsat frugtbart samarbejde i de næste mange år. Der er fremtid i fællesskabet! Ja! Reddernes Landsklub har sat sit tydelige fingeraftryk. Stort tillykke! På bestyrelsens vegne Hugo Hammel Brancheformand 17

18 Forhandlingssekretær Søren Andersen, 3F. (Arkivfoto). Bedre med OPP end udbud RL går styrket ind i de kommende års arbejde, mener Søren Andersen Af Flemming F. Kyster Det er en uhyre vigtig fight, som RL og 3F med held har udkæmpet vedrørende ambulanceudbuddene det seneste års tid. Resultatet vil få betydning flere år frem i tiden, vurderer Søren Andersen, forhandlingssekretær i 3F. - Det kan være fint med konkurrence, men det skal IKKE medføre ringere lønog arbejdsvilkår for redderne, fastslår han. Han henviser til de mange uheldige eksempler fra den siddende patienttransport, hvor politikere KUN er gået efter pris, og hvor aktører siden er gået konkurs eller der er kommet betydelige ekstra-regninger. - Katastrofen er, at politikere sjældent vil indrømme, når de tager fejl de vil hellere bruge skattekroner på at reparere skaden, mener Søren Andersen og peger på skræk-eksemplerne fra blandt andet Ringkøbing Amt og Nordsjælland. Samaritens tilbud i Region Sjælland hang heller ikke sammen, men her blev en fatal igangsætning heldigvis afværget. Amatører med bagtanker - Udbudsmaterialet i ambulanceudbuddene er lavet af amatører. De inddrager ikke arbejdsmiljø og andre centrale faktorer, og embedsmænd har med fuldt overlæg udformet materialet med henblik på at ødelægge strukturen bag 18

19 de nuværende løn- og arbejdsvilkår. Det er det billede, jeg har set, siger Søren Andersen. Han er fortaler for, at udbud på dette område afskaffes og erstattes af en form for OPP (Offentligt-Privat Partnerskab). - Ellers risikerer vi at ødelægge et område, som er velorganiseret og velordnet. Desuden ligger der jo en kæmpe ekspertise i en virksomhed som Falck. Hvorfor bare vende ryggen til den ekspertise, spørger Søren Andersen. Han opfordrer det offentlige til at engagere sig mere i og vise større interesse for det præhospitale område, selv om det budgetmæssigt kun fylder en brøkdel af omkostningerne på sundhedsområdet. Større betydning nu Søren Andersens forhold til den jubilerende landsklub er specielt derhen, at han selv for år tilbage har været fællestillidsmand og formand i RL-regi. - Der er ingen tvivl om, at RL s betydning og indflydelse er større end i min tid. Og landsklubben drives bedre og mere effektivt end dengang. - Jeg oplever, at RL er respekteret hele vejen rundt i 3F, hos Falck og i andre organisationer inden for dette område, siger den erfarne 3F er. Afgørende opbakning En væsentlig årsag til RL s succes er ifølge Søren Andersen den store opbakning fra medlemmerne. - Jo flere, der bakker op, jo mere effektiv bliver organisationen, og jo mere vægt får man bag. Der findes landsklubber, hvor medlemsprocenten er så lav, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om klubben overhovedet kan tale på medlemmernes vegne. Med RL s meget engagerede medlemmer rundt om på stationerne og med den usædvanligt høje medlemsprocent er der slet ingen tvivl om, at ja! landsklubben er repræsentativ, og det giver stor styrke, konstaterer Søren Andersen. Kommende udfordringer Styrken bliver der også brug for til de kommende års udfordringer, mener forhandlingssekretæren. Han peger på, at der er sket en enorm udvikling inden for autohjælp, inden for redning og inden for brand. Så det er en virksomhed i rivende udvikling, og det giver nogle udfordringer for redderne. Samtidig er det meget spændende, hvad ejerne agter at stille op med Falck, når det senest 2010 skal sælges. Vil man splitte selskabet op i to eller tre grene og sælge disse separat? Endelig skal parterne næste år atter til forhandlingsbordet med overenskomstforhandlingerne, og det kan også byde på et varmt forår om et års tid. - Men lad os nu ikke tage sorgerne på forskud på alle disse områder. Både Reddernes Landsklub og Falck er velfungerende organisationer, så jeg ser med fortrøstning på fremtiden. Ikke mindst i lyset af de skelsættende sejre, vi sammen har opnået det seneste år med hensyn til at sikre fundamentet for reddernes lønniveau og arbejdsmiljø, slutter Søren Andersen kroner til gadebørn Som tidligere omtalt har RL modtaget den såkaldte Ildsjæl-pris fra Faglige Fælles Lands- og Landsbrancheklubber. Begrundelsen er kampen for at bevare medlemmernes løn- og arbejdsforhold samt anerkendelse af den høje medlemsprocent. På billedet er det FTR Anders Sørensen, RL (til venstre) og gruppeformand Tina Møller Madsen, Privat service, Hotel og restauration, der modtager hver deres halvdel af prisen på 5000 kroner af Peter Jonassen, formand for Faglige Fælles Lands- og Landsbrancheklubber. RL s del af pris-pengene doneres til et gadebørns-projekt i Managua, Nicaragua. 19

20 Noter Pluk fra RL s protokol Døgnvagten så noget anderledes ud, da RL kom til verden. På stationer med flere end seks mand hed den: Døgn - fri - døgn - fri og så videre. Hver 7. uge ydes 1 vagtfritagelse fra På mindre stationer hed den fra 7.30 til næste dag kl , hvorefter der var fri til næste morgen 7.30 og så videre. Der skulle dog ydes 1 fuldt fridøgn pr. uge samt et ekstra pr. måned. 50-årig i fin form Både som tidligere amtsrådsmedlem i Frederiksborg Amt, som folketingsmedlem og som tidligere sundhedsordfører har jeg altid glædet mig over et godt og konstruktivt samarbejde med Reddernes Landsklub. Og jeg var glad for at være fadder til den første ambulancelov i Danmark. RL repræsenterer på bedste vis en lille faggruppe, der har stor betydning for befolkningens ve og vel. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, redderfaget har undergået de seneste år. Specielt på ambulanceområdet er det et kompetencemæssigt kvantespring, der er sket og det har Reddernes Landsklub en stor del af æren for. Både som borger og politiker hilser jeg det store, uddannelsesmæssige løft velkommen. Og jeg noterer mig med tilfredshed, at fortroppen i denne udvikling paramedicinerne i vid udstrækning er indtænkt i regionernes præhospitale planer. Det er derfor med stor fortrøstning for fremtiden, at jeg ønsker landsklubben et stort tillykke i anledning af jubilæet! Lone Møller MF for Socialdemokraterne Reddernes Landsklubs bestyrelse anno 2009: De tre herrer bagerst er fra venstre Morten Andersen, Per Aastrup og Vagn Flink Pedersen. I midten fra venstre Niels Gerlach, Palle Thirstrup, Jan Nielsen og Jan Berthelsen. Forrest: Ebbe Vang, Hans Friedrich Carstensen, Jan Heine Lauvring, Anders Sørensen og Kim Nielsen. John Jørgensen, John Larsen, Kenneth Jensen samt Hugo Hammel (tilforordnet) mangler. 20

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 Som annonceret i sidste nummer af bladet, vil vi fremover lave en slags læserbrevkasse, hvor tre af vore meget kloge og indsigtsfulde

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere