Oversigtstegning / Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtstegning / Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Oversigtstegning / Indholdsfortegnelse Yderled Side 38 Inderled Side 39 Indervinge Side 24 Triangel Side Skråstiver 15,3m Side 27 Skråstiver 16,3+18,3 Side 28 Midterled Side 40 Hjulstel Side Chassis Side 35 Inderled Side 39 Yderled Side 38 Stjært Side Ydervinge Side 37 Tromleblokke og ringe Side 12+23

3 Indholdsfortegnelse OVERSIGTSTEGNING / INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 2 MASKINBESKRIVELSE... 3 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 KONTROL VED MODTAGELSE... 3 ANVISNINGER OM AFLÆSNING OG SLUTMONTAGE... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 GENERELT... 5 TRANSPORT PÅ OFFENTLIG VEJ... 5 FORAKSELBELASTNING... 5 SIKKERHEDS- OG ANDRE MÆRKNINGER PÅ MASKINEN... 6 REKLAMATIONER... 6 VEDLIGEHOLDELSE... 7 TEKNISKE SPECIFIKATIONER / DATA... 8 UDFOLDNING... 9 SAMMENFOLDNING... 9 TROMLING SAT-SYSTEM RESERVEDELE: TROMLEBLOKKE NR. 1+5 (12,3 + 15,3M) TROMLEBLOKKE NR. 1+5 (16,3+18,3+20,3M) TROMLEBLOK NR TROMLEBLOKKE NR RINGTYPER: INDERVINGE: SKRÅSTIVER 15,3M SKRÅSTIVER 16,3M - 18,3M -20,3M HJULSTEL 12,3-15,3M HJULSTEL 16,3-18,3 20,3M TRIANGEL TRIANGEL FØR MASKINNR TRIANGEL FRA MASKINNR STJÆRT 12,3-15, STJÆRT 12,3-15,3-16,3-18,3-20,3M CHASSIS YDERVINGE YDERLED INDERLED MIDTERLED NOTER: HYDRAULIK TANKHOLDER HYDRAULIKKREDS: MIDTERLED / KÆDECYLINDER FOR YDERLED HYDRAULIKKREDS: SIDELED / HJULSTEL / LÅSEPAL HYDRAULIKKREDS: STØTTEBEN BREMSER HYDRAULISK BREMSE TRYKLUFTSBREMSE LYGTESÆT LYGTESÆT: ELDIAGRAM NOTER

4 EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING i henhold til Rådets maskindirektiv 2006/42/EF gældende fra og med den 29. December 2009 HE VA ApS N. A. Christensensvej 34, DK 7900 Nykøbing Mors erklærer herved, at nedenstående maskine er fremstillet i overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/42/EF. Erklæringen omfatter følgende produkt: King Roller 12,3m 15,3m - 16,3m - 18,3m - 20,3m Nykøbing d. 01. juni 2010 Villy Christiansen Undertegnede er også ansvarlig for udarbejdelse af det tekniske dossier for ovennævnte maskine. 2

5 Maskinbeskrivelse Anvendelsesområder King Roller er en 5 leds hydraulisk hjulmonteret marktromle. King Roller anvendes til forberedelse og pakning af pløjet jord samt normal tromling/nedtromling af sten. King Roller leveres med en arbejdsbredde på 12,3m - 15,3m - 16,3m - 18,3 og 20,3m med mulighed for 10 forskellige ringtyper. (20,3m = 4 typer) Tromleleddene er centerophængte og arbejder uafhængig af hinanden. Dette giver fri bevægelighed på alle led, hvilket sikrer optimal tilpasning til jordens overflade også midterleddet har fri bevægelighed helt uafhængig af de øvrige led. Det hydrauliske vægtudligningssystem fordeler vægten af konstruktionen (trækstang, cylinder og hjul) ud på alle 5 led, hvorved marktrykket er ens i hele arbejdsbredden. Hydraulisk omstilles King Roller let mellem arbejds- og transportstilling og den lave og kompakte transportstilling giver en sikker og stabil transportbredde på kun 3,00 m. Kontrol ved modtagelse Kontrollér tromlen for eventuelle beskadigelser. Kontrollér hydraulikslangerne for snit eller klembeskadigelser. Efterse at de øvrige hydraulikkomponenter ikke er beskadiget under transporten. Kontrollér at rammekonstruktionen ikke har lidt overlast. Ligeledes bør De sikre Dem, at tromle blokkene ikke har været udsat for slag, der har beskadiget de støbte tromleringe, eller de dobbelttætnede kuglelejer. Kontrollér også at transporthjulene er fastspændte og i orden. Efterse lufttrykket. Anvisninger om aflæsning og slutmontage For at minimere tromlens fragtmål er den fra fabrikken leveret delvis adskilt. Den skal derfor færdigmonteres hos forhandleren inden levering til brugeren. Tromlen tilkobles en traktor. Da tromlen bliver bagtung ved udfoldning og trækstangen dermed vil påvirkes kraftigt opad, skal traktoren være forsynet med gaffelbeslag eller anden sikring over prodsøjet. Tromlen udfoldes til arbejdsstilling dog undlades at hæve hjulstellet. ADVARSEL! Under ud- og sammenfoldning bliver tromlen bagtung, hvorfor den skal være tilkoblet i gaffelbeslag eller med anden sikring over prodsøjet. 3

6 De demonterede tromleblokke løftes op under rammen og monteres i følgende rækkefølge: Blok nr. 2 og 4 er monteret fra Derefter monteres blok nr. 3, efterfulgt af blok nr.1 og til slut monteres blok nr. 5. Husk at efterspænde alle bolte før brug. Maximale tilspændingsmomenter i Nm. med oliesmurt gevind Metrisk gevind Kvalitet 8.8 Kvalitet 10.9 Kvalitet 12.9 M12x1, M14x2, M16x2, M18x2, M20x2, M22x2, M24x3, Hjulbolt M18x1,5 fingevind 433 Nm Hjulbolt M22x1,5 fingevind 803 Nm 4

7 Sikkerhedsanvisninger Generelt Maskinen må ikke igangsættes, hvis der befinder sig udsatte personer** indenfor farligt område.* Når der befinder sig udsatte personer indenfor farligt område (f.eks. ved indstilling, vedligeholdelse eller til og frakobling), skal følgende punkter være opfyldt: 1. Maskinen skal være sænket ned til fast underlag. 2. Hydraulikken skal være aflastet. 3. Traktoren skal være stoppet og nøglen fjernet fra tændingen. 4. Føreren skal sikre sig, at der under brugen ikke er udsatte personer indenfor farligt område. * Farligt område: På og under maskinen indenfor en afstand af 10m fra maskinen. **Udsat person: Enhver person, der helt eller delvis befinder sig i farligt område De fleste uheld, der sker i forbindelse med maskinens arbejde, transport og vedligeholdelse, skyldes tilsidesættelse af de mest elementære sikkerhedsbestemmelser. Derfor er det af største betydning, at enhver, der arbejder med maskinen, nøje overholder de sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger, der er gældende for selve maskinen. Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med dette arbejde, og tillige er bekendte med de faremomenter, der kan opstå. Transport på offentlig vej Før transport på offentlige veje kontrolleres, at maskinens sammenkobling med traktoren er i overensstemmelse med de gældende færdselslove. (tilladt totalvægt, tilladt akselbelastning, transportbredde, lygter, advarselsskilte.) King Rollers transporthjul og konstruktion er bygget til en maks. transporthastighed på 30 km/t. Overskrides denne hastighed bortfalder garanti. Forakselbelastning Efter montering af maskinen og ved max. belastning, skal traktorens styreegenskaber være sikret. Undersøg at forakslen er tilstrækkelig belastet. Forakselbelastningen skal mindst udgøre 20% af traktorens vægt. Tilladt akselbelastning og tilladt totalvægt for traktoren skal altid overholdes. OBS! Køre, styre, og bremseegenskaber påvirkes af den efterhængte maskinkombination. 5

8 Sikkerheds- og andre mærkninger på maskinen Læs nøje instruktionsbogen igennem før maskinen tages i brug og overhold sikkerhedsanvisningerne Sørg for at der ikke er mennesker i maskinens farlige område, under ud og sammenfoldning. Typeskilt med maskinnummer og produktionsår. Indikationsmærkat for maskinens hydrauliksystemer. Rød: Transporthjul samt foldesystem indervinger Blå: Foldesystem yderled samt vægtoverføringsssystem Grøn: Støtteben Efterspænd alle bolte efter kort tids brug. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder vore garantiforpligtelser. Reklamationer Reklamationer udføres på forhandlers værksted indenfor normal arbejdstid. Maskiner der indleveres til reklamationsarbejde skal indleveres rengjort. 6

9 Vedligeholdelse DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ A. Efter ca. 10 timers drift efterspændes hjul, kuglelejer og stopringe. Slanger, fittings og cylindre efterses for eventuelle utætheder og efterspændes. Maximale tilspændingsmomenter i Nm. med oliesmurt gevind Metrisk gevind Kvalitet 8.8 Kvalitet 10.9 Kvalitet 12.9 M12x1, M14x2, M16x2, M18x2, M20x2, M22x2, M24x3, Hjulbolt M18x1,5 fingevind 433 Nm Hjulbolt M22x1,5 fingevind 803 Nm B. For hver ca. 10 timers drift smøres alle bevægelige dele i vinger,- og sidesektionerne, samt smørestederne på cylinderne. For ca. hvert 30 timers drift smøres cylinderens nagler. Vigtigt: Hydrauliksystemet er påfyldt olie type Hydro Texaco HD32 Efter sæsonen bør tromlen rengøres. Dette sker nemmest med en højtryksspuler. Sørg for at al jord og snavs fjernes. Undgå at sprøjte direkte på kuglelejer, cylindre, smørenipler og ledforbindelser da der ellers kan trænge vand ind. Efter vask smøres alle smøresteder og hjulstellets cylinder smøres ind i fedt. Når tromlen er tør, kan den evt. indsprøjtes i olie. Vigtigt: Smør stempelstængerne ind i fedt. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X = Smøre steder Bemærk! De dobbelttætnede kuglelejer i valsen bør dog kun smøres hvert 20. time og med 1-2 slag for ikke at presse tætningsringene ud. 7

10 Tekniske specifikationer / data 12,3m 15,3m 16,3m 18,3m 20,3m Arbejdsbredde 12,3m 15,3m 16,3m 18,3m 20,3m Transportbredde 3,00m 3,00m 3,00m 3,00m 3,00m Maskinlængde 6,55m 7,75m 8,35m 8,35m 9,55m Hjulmontering 500/50x17 18 Ply 560/45 R22.5 LI163A8 Dæktryk ved 40 km/t 4.4bar / 63 p.s.i 4,0bar/57 p.s.i Antal hydraulikudtag: 3 stk dobbeltvirkende 3 stk dobbeltvirkende Hydrauliktryk (minimum) 190 bar 190 bar Olietype: Hydro Texaco HD32 Hydro Texaco HD32 Eltilslutning 12 volt 12 volt Arbejdshastighed (anbefalet) 7-10 km/t 7-10 km Ringe 12,3m 15,3m 16,3m 18,3m 20,3m Cambridge 510mm Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK Cambridge 560mm Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK Cambridge 620mm Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK Crosskill mm Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK Crosskill mm Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK 2D Bølgering 500mm Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK 2D Bølgering 550mm Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK 2D Bølgering 600mm Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK Stjernering 450/500 Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK Stjernering 550/600 Antal Vægt i kilo Kraftbehov i HK 236 stk 8560 kg HK 236 stk 9310 kg HK 236 stk kg HK 125 stk 8000 kg HK 125 stk 9400 kg HK 150 stk 7480 kg HK 150 stk 8020 kg HK 150 stk 8560 kg HK 244 stk 8200 kg HK 244 stk 9470 kg HK 292 stk 9880kg HK 292 stk kg HK 292 stk kg HK 153 stk 9250 kg HK 153 stk kg HK 187 stk 9070 kg HK 187 stk 9570 kg HK 187 stk kg HK 302 stk 9830 kg HK 302 stk kg HK 306 stk kg HK 306 stk kg HK 306 stk kg HK 163 stk 9570 kg HK 163 stk kg HK 199 stk 9330kg HK 199 stk 9840 kg HK 199 stk 10350kg HK 316 stk kg HK 316 stk kg HK 346 stk kg HK 346 stk kg HK 346 stk kg HK 183 stk kg HK 183 stk kg HK 223 stk kg HK 223 stk kg HK 223 stk kg HK 356 stk kg HK 356 stk kg HK 386 stk kg HK 203 stk kg HK 248 stk kg HK 396 stk kg HK 8

11 Udfoldning DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ Kontrollér, at de fra fabrikken monterede hanlynkoblinger passer i traktorens hunlynkoblinger. 2. Ved ud og sammenfoldning af tromlen skal der holdes stille på vandret underlag, og traktoren skal kunne rulle frit. 3. Hydraulikfunktionen som er mærket med rødt aktiveres. Herved udløses den automatiske transportlås af sideleddene, hvorefter de svinges bagud mod stop. Når sideleddene er på plads skifter oliestrømmen automatisk til hjulstellet, som trækkes fremad og opad. 4. Når hjulene er løftet helt op, aktiveres hydraulikfunktionen, som er mærket med blåt. Hermed løftes yderleddene ud i arbejdsposition. King Rollers hydrauliske vægtoverføringssystem er forbundet til foldesystemet. Vægtover føringssystemet overfører vægten fra sektion 2 og 4, hvor hovedrammens vægt er placeret, over på sektion 1,3 og 5. Herved kan den hydrauliske vægtoverføring indstilles til at sikre ensartet tromling i hele arbejdsbredden. På manometeret aflæses det hydrauliske tryk i vægtoverførings systemet. Via hydraulikfunktionen mærket med blåt justeres arbejdstrykket til det ønskede. Anbefalet arbejdstryk er bar. VIGTIGT: Sørg for at der IKKE findes personer indenfor det farlige område!!!! Sammenfoldning 1. Ved ud og sammenfoldning af tromlen skal der holdes stille på vandret underlag, og traktoren skal kunne rulle frit. 2. Med hydraulikfunktionen mærket med blåt løftes yderleddene fra arbejdsposition til transport. 3. Derefter aktiveres den røde hydraulikfunktion, hvorved hjulstellet trykkes nedad og bagud. Når transporthjulene er mod stop skifter oliestrømmen automatisk til indklap af sideleddene. Når sideledene er i transportstilling låses transportlåsen automatisk. 9

12 Tromling Transporthjulene må kun sænkes i forbindelse med sammenfoldning til transportstilling. Kør aldrig med tromlen på transporthjulene i arbejdsstilling, da dette vil belaste konstruktionen uhensigtsmæssigt. Arbejdshastighed max. 10 km/t. Ved vending i forager køres så vidt muligt i store buer. Der bør ikke vendes skarpere end, at alle tromleringe roterer fremad. Kør ikke over større og jordfaste sten, da dette kan beskadige tromleringene. Ved varierende jordtyper kontrolleres tromlearbejdet løbende for at klarlægge om det er nødvendigt at justere den hydrauliske vægtoverføring, som aflæses på manometer forrest på tromlen. Anbefalet arbejdstryk er bar. Tromlearbejdet kontrolleres nemmest ved, at traktorpiloten går på tværs af kørselsretningen. Hvis marken ikke virker ensartet sammentromlet i hele arbejdsbredden skal det hydrauliske tryk justeres. Er marken tromlet hårdest, hvor de to yderste tromleled samt midterleddet har kørt justeres det hydrauliske tryk ned, så vægtoverføringen reduceres, og der overføres mere vægt til de to inderled (sektion 2 & 4). Konstateres det, at marken er hårdest tromlet, hvor de to inderled (sektion 2 & 4) har kørt skal det hydrauliske tryk justeres op, så vægtoverføringen til midter og yderleddene forøges. 10

13 SAT-System DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ King-Rollers hydrauliske foldesystem er forbundet til to trykakkumulatorer og et manometer. Herved kan traktorføreren indstille den hydrauliske vægtoverføring for at sikre ensartet tromling i hele arbejdsbredden. King-Rollers hovedramme hviler på de to mellemsektioner (O) se foto. Via dette SAT-System overføres den nødvendige del af tromlens vægt til midterleddet og ydersektionerne ( ) se foto. Alle fem tromleled på He-Va King-Roller er centerophængte og frit bevægelige i forhold til hinanden, hvorved King-Roller følger markens overflade perfekt. King-Roller er konstrueret til at modstå store arbejdsbelastninger og er også tungere end de fleste andre lignende tromler, hvilket garanterer en perfekt tromling. 11

14 Reservedele: Tromleblokke nr. 1+5 (12,3 + 15,3m)

15 Pos Varenummer Betegnelse 12,3m 15,3m Aksel 2720mm Ø60 CrNiM Aksel 2520mm Ø60 CrNiM06 (udgået 12,5m) Aksel 2420mm Ø Leje komplet UCF 312 (Ø60) Bolt M20x Låsemøtrik M Facetskive Ø Stopring m/bolt Ø60 aksel 4 4 Ringe typer: Vist på side Cambridge takring 510 mm Cambridge takring 620 mm Cambridge glatring 510 mm (reduceret, nav 80 mm) Cambridge glatring 620 mm (reduceret, nav 80 mm) Cambridge glatring 510mm Cambridge glatring 620mm Knastring 22 Udgået fra 1. okt A Stjernering Ø500, center Ø135, GGG B Stjernering Ø450, m/hals Ø60 GGG C Stjernering Ø600, center Ø135, GGG D Stjernering Ø550, m/hals Ø60 GGG Bølgering Ø500 Udgået fra 1. april A D Bølgering Ø500 Ny fra 1. april B D Bølgering Ø600 Ny fra 1. april C D Bølgering Ø Planring Ø Crosskillring Ø485 (Ø60) Crosskillring Ø550 (Ø60) Løs Crosskillring Ø Løs Crosskillring Ø Nav for løs Crosskillring Nav for løs Crosskillring Ø104/Ø Cambridge glatring 21 navbredde 82 mm Cambridge glatring 24 navbredde 82 mm

16 DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m Tromleblokke nr. 1+5 (16,3+18,3+20,3m) /

17 Pos Varenummer Betegnelse 16,3m 18,3m 20,3m Aksel 3150 mm Ø60 St Aksel 4150 mm Ø60 St Aksel 4650 mm Ø60 St Leje komplet UCF 312 (Ø60) Bolt M20x Låsemøtrik M Facetskive Ø Stopring m/bolt Ø60 aksel Ring typer: Vist på side Cambridge takring 510 mm Cambridge takring 620 mm Cambridge glatring 510 mm (reduc, nav 80mm) Cambridge glatring 620 mm (reduc, nav 80mm) Cambridge glatring 510mm Cambridge glatring 620mm Knastring 22 Udgået okt A Stjernering Ø500, Center Ø135 GGG B Stjernering Ø450 m/hals Ø60 GGG C Stjernering Ø600, Center Ø135, GGG D Stjernering Ø550 m/hals Ø60 GGG Bølgering Ø500 Udgået april A D Bølgering Ø510 Ny fra april B D Bølgering Ø620 Ny fra april C D Bølgering Ø Planring Ø505 Udgået Crosskillring Ø485 (Ø60) Crosskillring Ø550 (Ø60) Løs Crosskillring Ø Løs Crosskillring Ø Nav for løs Crosskillring Nav for løs Crosskillring Ø104/Ø Cambridge glatring 21 navbredde 72 mm Cambridge glatring 24 navbredde 72 mm Cambridge glatring 24 navbredde 72 mm Stålstøbt Fra maskinnummer Cambridge glatring 21 navbredde 82 mm Cambridge glatring 24 navbredde 82 mm Cambridge glatring 24 navbredde 82 mm Stålstøbt Fra maskinnummer Støtteskive x2mm v/støtteleje UC a Bøsning Ø60 L= Låsering udv.ø150 DIN Konsol for støtteleje Lejehus f/uc 312 leje

18 Pos Varenummer Betegnelse 16,3m 18,3m 20,3m Låsemøtrik M Facetskive Ø Dragbånd M16x100x200x Leje UC 312 (Ø60) stk Komplet Støtteleje Fjederstøtteleje fra maskinnr: Konsol for støtteleje Fjeder Dragbånd M16x100x200x Hærdet skive FZB Ø17x45x Undersænket unbrako M16x60 DIN Låsemøtrik M Bolt M20x Facetskive Ø Låsemøtrik M Lejehus f/uc 312 støtteleje Leje UCF312 (Ø60) Låsering udvendig Ø150 DIN stk Komplet fjeder støtteleje Fra maskinnr:

19 DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m Tromleblok nr /

20 Pos Varenummer Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Aksel 2960 mm Ø60 St Leje komplet UCF 312 (Ø60) Bolt M20x Låsemøtrik M Facetskive Ø Stopring m/bolt Ø60 aksel Ringe typer: Vist på side Cambridge takring 510 mm Cambridge takring 620 mm Cambridge glatring 510 mm (reduceret, nav 80mm) Cambridge glatring 620 mm (reduceret, nav 80 mm) Cambridge glatring 510mm Cambridge glatring 620mm Knastring 22 Udgået okt A Stjernering Ø500, Center Ø135 GGG B Stjernering Ø450 m/hals Ø60 GGG C Stjernering Ø600, Center Ø135, GGG D Stjernering Ø550 m/hals Ø60 GGG Bølgering Ø500 Udgået apr A D Bølgering Ø510 Ny fra april B D Bølgering Ø620 Ny fra april C D Bølgering Ø Planring Ø505 Udgået Crosskillring Ø485 (Ø60) Crosskillring Ø550 (Ø60) Løs Crosskillring Ø Løs Crosskillring Ø Nav for løs Crosskillring Nav for løs Crosskillring Ø104/Ø Cambridge glatring 21 navbredde 72 mm Cambridge glatring 24 navbredde 72 mm Cambridge glatring 24 navbredde 72 mm Stålstøbt Fra maskinnummer Cambridge glatring 21 navbredde 82 mm Cambridge glatring 24 navbredde 82 mm Cambridge glatring 24 navbredde 82 mm Stålstøbt Fra maskinnummer Støtteskive x2mm v/støtteleje UC a Bøsning Ø60 L= Låsering udv.ø150 DIN Konsol for støtteleje Lejehus f/uc 312 leje

21 Pos Varenummer Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Låsemøtrik M Facetskive Ø Dragbånd M16x100x200x Leje UC 312 (Ø60) stk Komplet Støtteleje Fjederstøtteleje fra maskinnr: Konsol for støtteleje Fjeder Dragbånd M16x100x200x Hærdet skive FZB Ø17x45x Undersænket unbrako M16x60 DIN Låsemøtrik M Bolt M20x Facetskive Ø Låsemøtrik M Lejehus f/uc 312 støtteleje Leje UCF312 (Ø60) Låsering udvendig Ø150 DIN stk Komplet fjeder støtteleje Fra maskinnr:

22 DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m Tromleblokke nr /

23 Pos. Varenummer Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Aksel 2920 mm Ø60 St Aksel 4150 mm Ø60 St Aksel 4650 mm Ø60 St Leje komplet UCF 312 (Ø60) Bolt M20x a Indv. 6-kant M20x UH fzb Låsemøtrik M Facetskive Ø Stopring m/bolt Ø60 aksel Ring typer: Vist på side Cambridge takring 510 mm Cambridge takring 620 mm Cambridge glatring 510 mm (reduc, nav 80mm) Cambridge glatring 620 mm (reduc, nav 80mm) Cambridge glatring 510mm Cambridge glatring 620mm Knastring 22 Udgået fra okt A Stjernering Ø500, Center Ø135 GGG B Stjernering Ø450 m/hals Ø60 GGG C Stjernering Ø600, Center Ø135, GGG D Stjernering Ø550 m/hals Ø60 GGG Bølgering Ø500 Udgået april A D Bølgering Ø510 Ny fra april B D Bølgering Ø620 Ny fra april C D Bølgering Ø Planring Ø505 Udgået Crosskillring Ø485 (Ø60) Crosskillring Ø550 (Ø60) Løs Crosskillring Ø Løs Crosskillring Ø Nav for løs Crosskillring Nav for løs Crosskillring Ø104/Ø Cambridge glatring 21 navbredde 72 mm Cambridge glatring 24 navbredde 72 mm Cambridge glatring 24 navbredde 72 mm Stålstøbt Fra maskinnummer Cambridge glatring 21 navbredde 82 mm Cambridge glatring 24 navbredde 82 mm Cambridge glatring 24 navbredde 82 mm Stålstøbt Fra maskinnummer Støtteskive x2mm v/støtteleje UC

24 Pos. Varenummer Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20,3 18a Bøsning Ø60 L= Låsering udv.ø150 DIN Konsol for støtteleje Lejehus f/uc 312 leje Låsemøtrik M Facetskive Ø Dragbånd M16x100x200x Leje UC 312 (Ø60) stk Komplet Støtteleje Fjederstøtteleje fra maskinnr: Konsol for støtteleje Fjeder Dragbånd M16x100x200x Hærdet skive FZB Ø17x45x Undersænket unbrako M16x60 DIN Låsemøtrik M Bolt M20x Facetskive Ø Låsemøtrik M Lejehus f/uc 312 støtteleje Leje UCF312 (Ø60) Låsering udvendig Ø150 DIN stk Komplet fjeder støtteleje Fra maskinnr:

25 DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ Ringtyper: Varenumre findes under de enkelte tromleblokke, på de foregående sider. Position 7 Position 8 Position 9 Position 10 UDG Position 10A & 10C Position 10B & 10D Position 11 UDG Position 11A-B-C Position 12 UDG Position 13 Position 14 Position 15 23

26 Indervinge: Højre indervinge vist, venstre er spejlvendt (ikke vist). 24

27 Pos Varenr. Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Indervinge, venstre 12,5m udgået Indervinge, højre 12,5m udgået Indervinge, højre før maskinnr Indervinge, højre fra maskinnr Indervinge, højre fra maskinnr Indervinge, venstre før maskinnr Indervinge, venstre fra maskinnr Indervinge, venstre fra maskinnr Indervinge, højre Indervinge, venstre Indervinge, højre Indervinge, venstre Indervinge, højre Indervinge, venstre Inderving, venstre Indervinge, højre G Nagle Ø50 L= Låsebøsning til naglehoved Bolt M16x F Nagle Ø30 L= Cylinder 90/40 x800, højre vinge Cylinder 90/40 x800, venstre vinge 2 2 6a Pakningssæt til 90/40 (Klinkby) 6b Pakningssæt 90/40 (Laizhou) Cylinder 100/40 x 1100, H Cylinder 100/40 x 1100, V 2 2 6a Pakningssæt 100/40 (Hydraflex) 6b Pakningssæt 100/40 (Laizhou) Cylinder 110/50 x 1100, H Cylinder 110/50 x 1100, V 2 6a Pakningssæt 110/50 (Hydraflex) Facetskive Ø Rørstift ø6x40mm

28 Pos Varenr. Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Koblingsled G Nagle Ø30 L= G Nagle Ø35 L= Kæde for udklap af vinge, nederste a Kæde for udklap af vinge, øverste Kæde for udklap af vinge, nederste a Kæde for udklap af vinge, øverste Kæde for udklap af vinge, nederste 2 11a Kæde for udklap af vinge, øverste G Nagle Ø40 L= Gribebeslag for låsepal, Højre Gribebeslag for låsepal, Venstre Facetskive Ø Låsemøtrik M Bolt M20x Rulle Ø20,5 x Ø56 L= Facetskive Ø Låsemøtrik M Dragbånd M16x160x80x Bolt M20x Smørenippel M Bolt M16x Møtrik M Lejebøsning Ø50/55 L= Glideskive Ø52/Ø78x

29 Skråstiver 15,3m Venstre vist, højre er spejlvendt (ikke vist). Pos Varenummer Betegnelse 15,3m Skråstiver på chassis, venstre Skråstiver på indervinge, venstre Skråstiver på chassis, højre Skråstiver på indervinge, højre Smørenippel M Facetskive Ø Bolt M20x Låsemøtrik M Bolt M16x Facetskive Ø Låsemøtrik M BK rør 30x5 L=

30 Skråstiver 16,3m - 18,3m -20,3m Venstre vist, højre er spejlvendt (ikke vist). Pos Varenummer Betegnelse 16,3m 18,3m 20,3m Skråstiver på chassis, venstre Skråstiver på indervinge, venstre Skråstiver på chassis, højre Skråstiver på indervinge, højre G Nagle Ø35 L= Låsebøsning til naglehovede Bolt M12x Smørenippel M Bolt M16x Facetskive Ø Låsemøtrik M

31 Hjulstel 12,3-15,3m Pos Varenummer Betegnelse 12,3m 15,3m Låsebøsning til naglehoved Bolt M12x G Nagle Ø35 L= Hjulstel Hjulstel efter maskinnr Hjulstel m/hydraulisk bremse Hjulstel m/hydraulisk bremse efter maskinnr Hjul komplet 500/50 x 17, Smørenippel M Møtrik M Bolt M16x Nav 3500 kg Navbolt M18 x 1,5 x Nav med bremse 3750kg TVZ 300Gx Navbolt M18 x 1,5 x Navmøtrik M18x1, Fælg Dæk 500/50x Navkapsel Ø Navkapsel Ø

32 Hjulstel 16,3-18,3 20,3m Pos Varenummer Betegnelse 16,3m 18,3m 20,3m Hjulstel m/hydraulisk bremse (5000kg) Hjulstel m/hydraulisk bremse (6000kg) fra oktober Komplet hjul, venstre a Fælg 16,00x22,5 : 8/M b Dæk 560/45 R22,5 FL 693 : Dia=1076 Bredde= Komplet hjul, højre a Fælg 16,00x22,5 : 8/M b Dæk 560/45 R22,5 FL 693 : Dia=1076 Bredde= Nav m/bremse 5000 kg aksel 90x90mm Q90x Gx100IHC 8 B90H Nav m/bremse 6000kg fra oktober 2013 Q90x Gx80 8 B90L a Navbolt M22x1, b Navmøtrik M22x1,5 incl. fjederskive c Navkapsel Ø c Navkapsel Ø150 monteret m/m6 bolte G Nagle Ø35 L= Låsebøsning til naglehoved Bolt M12x Bolt M16x Smørenippel M Møtrik M

33 Triangel DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ Triangel før maskinnr Pos Varenummer Betegnelse 12,3m 15,3m 16,3m 18,3m 20,3m 1A Triangel (Udgået) 1 1 1B Triangel B Rulle Ø20,5xØ56 L= C Triangel fra maskinnr til C Rulle Ø30,5x54 L= Facetskive Ø Låsemøtrik M Bolt M20x Bolt M16x Facetskive Ø Låsemøtrik M G Nagle Ø30 L= Låsebøsning naglehoved Bolt M12x B Bolt M16x C Bolt M16x Møtrik M

34 Triangel fra maskinnr Pos Varenummer Betegnelse 12,3m 15,3m 16,3m 18,3m 20,3m Triangel Fra maskinnr Rulle Ø20,5xØ56 L= Facetskive Ø Låsemøtrik M Bolt M20x Bolt M16x Facetskive Ø Låsemøtrik M G Nagle Ø30 L= Låsebøsning naglehoved Bolt M12x Bolt M16x Møtrik M Bolt M20x J Nagle Ø28 L= Traktorsplit Ø11,5 ring Ø Rulle Ø20,5 Ø56 L=

35 Stjært 12,3-15,3 før jan DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ Pos Varenummer Betegnelse 12,3m 15,3m Forstjært m/centermonteret støtteben Parkeringsanordning for slanger Låsemøtrik M Bolt M20x Facetskive Ø Prodsøje Ø50 35CRM04 svær model Hydraulisk støtteben 4300 kg

36 Stjært 12,3-15,3-16,3-18,3-20,3m Pos Varenummer Betegnelse 12,3m 15,3m 16,3m 18,3m 20,3m Forstjært m/centermonteret støtteben Træk komplet 35CRM a Prodsøje Ø50 35CRM04 svær model Parkeringsanordning for slanger på stjært Facetskive Ø Bolt M20x Låsemøtrik M Dobbelt rørholder Ø14 Ø14, grøn Topplade for dobbelt rørholder Bolt M8x Bolt M20x Støtteben, hydraulisk 5772 kg v/150 bar

37 Chassis DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ Pos Varenummer Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20,3 m m m m m G Nagle ø30 L= Bolt M12x Konsol for låsepaler Chassis ramme Chassis ramme 1 fra maskinnr Chassis ramme Chassis ramme Chassis ramme Låsepal Højre Låsepal Venstre Cylinder 40/25x Bolt M16x

38 Pos Varenummer Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Låsemøtrik M Facetskive Ø Låsebøsning til naglehoved Bolt M20x Facetskive Ø Fjeder Ø60xØ10x 31 vindinger Låsemøtrik M Manometerhus Bolt M10x Låsemøtrik M Facetskive Ø Cylinder 100/50 x700 Ø35/Ø a Pakningssæt 100/ Cylinder 110/50 x700 Ø35/Ø a Pakningssæt 110/ Cylinder 125/70x700 Ø40/Ø40 efter maskinnr a Pakningssæt 125/ G Nagle Ø40 L= G Nagle Ø30 L= G Nagle Ø50 L= Låsebøsning til naglehoved Bolt M16x G Nagle Ø30 L= G Nagle Ø35 L= G Nagle Ø35 L= Bolt M16x Cylinder 100/50x700 Ø35/Ø a Pakningssæt 100/ Cylinder 110/60x1000mm Ø35/Ø a Pakningssæt 110/ Cylinder 80/50x a Pakningssæt 80/ J Nagle Ø28 L= Traktorsplit Ø Smørenippel M Bolt M20x (sætbolt) Møtrik M Facetskive Ø

39 Ydervinge Venstre vist, højre spejlvendt (ikke vist). Pos Varenr. Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Ydervinge. Højre Ydervinge, Venstre Ydervinge. H (Udgået 12,5m) Ydervinge, V (Udgået 12,5m) Ydervinge. Højre (Udgået ) Ydervinge, Venstre (Udgået ) Ydervinge. Højre fra jan Ydervinge,Venstre fra jan Ydervinge. Højre Ydervinge, Venstre Ydervinge. Højre Ydervinge, Venstre Ydervinge. Højre Ydervinge, Venstre G Nagle Ø50 L=358 (Udgået) G Nagle Ø50 L= Låsebøsning til naglehoved Bolt M16x Facetskive Ø Indv.6-kant M16x Indv.6-kant M16x Låsemøtrik M Smørrenippel M Glidebøsning Ø40/Ø44 L=

40 Yderled Venstre vist, højre er spejlvendt (ikke vist). Pos Varenummer Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Yderled. Højre (Udgået 12,5m) Yderled, Venstre(Udgået 12,5m) Yderled, Højre Yderled, Venstre Yderled, Højre Yderled, Venstre Yderled, Højre Yderled, Venstre Yderled, Højre Yderled, Venstre Yderled, Højre Yderled, Venstre G Nagle Ø40 L= Låsebøsning til naglehoved Bolt M12x Facetskive Ø Bolt M20x Låsemøtrik M

41 Inderled Højre vist, venstre er spejlvendt (ikke vist). Pos Varenr. Betegnelse 12,3 m 15,3 m 16,3 m 18,3 m 20,3 m Inderled, højre Inderled, venstre Inderled, højre Inderled, venstre Inderled, højre Inderled, venstre Smørenippel M Styr for inderled Bolt M16x Facetskive Ø Låsemøtrik M Facetskive Ø Låsemøtrik M Bolt M20x Indv.6-kant M20x UH fzb

42 Midterled Pos Varenummer Betegnelse 12,3m 15,3m 16,3m 18,3m 20,3m Midterled Facetskive Ø Bolt M20x Låsemøtrik M

43 Noter: 41

44 Hydraulik Tankholder DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ Pos Varenr. Betegnelse 12.3m 15.3m 16,3m 18,3m 20,3m Tankholder Dragbånd M16x200x100x Facetskive Ø Låsemøtrik M Akkumulator HST 2,3L 40bar Spændebånd Ø

45 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ Hydraulikkreds: Midterled / kædecylinder for yderled 43

46 Pos Varenr. Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Cylinder 90/40x Cylinder 100/40x1100, højre Cylinder 110/50x1100, højre Cylinder 80/50x Cylinder 90/40x Cylinder 100/40x1100, venstre Cylinder 110/50x1100, venstre Lynkobling 1/2" E402, han Indskruning lige Ø10 x1/2" BSP Stilbar T 10 L formonteret med o ring Akkumulator HST 2,3 L 40 bar Stilbar vinkel 10mm formonteret med O ring Samler T a Omvendt samler Ø10 let/ ø10 svær Indskruning lige M18x1,5x10mm Manometer påskruning Ø10 x 1/2" Manometer 250 bar, ø Dragbånd M8x60xø Samler T Filterprop 3/8" Indskruning, vinkel 10 3/8" BSP Hydraulikslange 3300 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 3700 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 3000 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 4300 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 4000 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 4610 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 7450 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 2500 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 8600 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 9100 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 9500 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 5350 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 5640 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 4000 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 4610 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 6500 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 6000 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 350 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 820 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 2800 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 3610 mm 1/4" st/st

47 Hydraulikkreds: Sideled / hjulstel / låsepal Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 45

48 Pos Varenr. Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Cylinder 100/50x700 ø35/ø Cylinder 110/60x1000 ø35/ø Cylinder 100/50x700 ø35/ø Cylinder 110/50x700 ø35/ø Cylinder 125/70x700 Ø40/Ø40 Efter maskinnr Cylinder 40/25x Lynkobling 1/2" E402, han Endestopventil Indskruning lige Ø10 x1/2" BSP Indskruning, lige 10 3/8" BSP Indskruning, vinkel 10 3/8" BSP Stilbar T 10 L, formonteret m/o ring Stilbar vinkel 10, monteret m/ O ring Samler T Hydraulikslange 4950 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 5640 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 6000 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 6500 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 710 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 935 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 1625 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 1010 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 1850 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 2800 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 3000 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 350 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 8600 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 9100 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 9500 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 7800 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 1770 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 1850 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 3000 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 3140 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 1590 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 1950 mm 1/4" st/st Drøvling Ø1,4 mm Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 46

49 Hydraulikkreds: Støtteben Pos Varenr. Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø10 x1/2 BSP Hydraulikslange 3610 mm ¼ st/st Stilbar vinkel 10mm Indskruning, lige 10 3/8 BSP Nippelmuffe, 3/8 3/8 BSP L=22mm Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 47

50 Bremser Hydraulisk bremse DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ Pos. Vare nr. Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Nav med bremse (indv cylinder) Nav med bremse 5000kg Nav med bremse 6000kg Fra oktober (2) Hydraulikslange 500mm ¼ st/ Samler 10mm (4) Hydraulikslange 710mm ¼ st/st SamlerT Hydraulikslange 9100 mm ¼ st/st Hydraulikslange 10000mm ¼ st/st Indskruning, lige 10 1/2 BSP Lynkobling, 1/2 (hun) BSP ISO Hydraulikslange 935 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 820 mm 1/4" st/st Hydraulikslange 350 mm 1/4" st/st Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 48

51 Trykluftsbremse 49

52 Pos. Vare nr. Betegnelse m/kunststofrør til membrancyl. m/gummislange til membrancyl Membrancylinder Slangestuds M16x1,5 m/ Ø12 studs Prøvetilslutning, lige M16x1, Bonded seal PP Monteringssæt, kort gaffel Indskruning, lige M16x1,5, Ø15 slange Relæventil M22x1, Indskruning, lige M22x1,5, Ø15 slange Indskruning, lige M22x1,5, Ø10 slange Kunststofrør Ø10x1mm Kunststofrør Ø15x1,5mm Slange Ø14,5x5mm Slangestuds M22x1,5, m/ø12 studs Indstiksbøsning f/rør Ø10x1,5mm Indstiksbøsning f/rør Ø15x1,5mm Bremsekraftregulator M22x1, Anhængerbremseventil M22x1, Prop Løsnerventil Skotforskruning, lige M16x1,5+M22x1, Filter M22x1, Slangekobling M22x1,5 (rød) Slangekobling M22x1,5 (gul) Vinkelstuds M22x1, Trykluftsbeholder 40ltr Afvandingsventil Beholderophæng Trykring M22x1, O ring M22x1, Spændebånd mm

53 Lygtesæt DK King-Roller 12,3-15,3-16,3-18,3 20,3m 12/ Pos. Vare nr. Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Bolt M5x Facetskive Ø Låsemøtrik M Beslag f/lygteboks Bolt M6x Facetskive Ø Låsemøtrik M Lygteboks (venstre) Lygteboks (højre) Baglygte (komplet) Glas f/baglygte Pære f/blinklygte 12V 1x21W BA15s Pære f/bag og stoplygte 12V 1x21/5W BAY 15d Refleks (hvid) m/gevindtap og møtrik

54 Pos. Vare nr. Betegnelse 12,3 15,3 16,3 18,3 20, Refleks (rød) m/hul Refleks (gul) m/gevindtap og møtrik Markeringslygte (V+H) Glas f/markeringslygte (hvid) Glas f/markeringslygte (rød) Pære f/markeringslygte 12V 10W BA15s Skrue M5x Kabel 5 x 1 mm², venstre Kabel 5 x 1 mm², højre Samleboks 105x105x Forskruning PG11 m/møtrik Kabel 5 x 1 mm² Kabel 5 x 1 mm² Stik 7 polet DIN ISO Bemærk: Antal kabler og kabellængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. Lygtesæt: Eldiagram 52

55 Noter 53

56 Ret til konstruktionsændringer uden varsel forbeholdes

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (ekskl. 6,3m m/620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Læs mere

Swing-Roller 10,2 m & 12,2 m

Swing-Roller 10,2 m & 12,2 m DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Swing-Roller 10,2 m & 12,2 m Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

DK Sub-Tiller ECO 09/09-2015

DK Sub-Tiller ECO 09/09-2015 2,5 3,0 3,5 m 2 Indhold EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 4 Kontrol ved modtagelse... 5 Maskinbeskrivelse... 5 Anvendelsesområder... 5 Tekniske specifikationer... 5 Reklamationer... 6 Sikkerhed omkring

Læs mere

Overensstemmelseserklæring. Monterings- og brugsvejledning. Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring. Monterings- og brugsvejledning. Reservedelsliste DK Overensstemmelseserklæring Monterings- og brugsvejledning Reservedelsliste HE-VA Integreret Front-lift 55.01 Indholdsfortegnelse EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 2 1. Kontrol ved modtagelsen... 3 2.

Læs mere

Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap

Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste. He-Va Vip-Roller 5,4 6,3 7,3 8,2 m

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste. He-Va Vip-Roller 5,4 6,3 7,3 8,2 m DK Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste He-Va Vip-Roller 5,4 6,3 7,3 8,2 m Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå

Læs mere

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle MaxiRoll 2008 den fleksible tromle Med MaxiRoll 2008 sender DALBO en ny generation tromler på markedet. MaxiRoll 2008 er en særdeles kraftig tromle, der via de mangeartede udstyrsmuligheder kan bruges

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Triple-Tiller Airy

Triple-Tiller Airy 2 Indholdsfortegnelse EF- Overensstemmelseserklæring... 4 Maskinbeskrivelse... 5 Anvendelsesområder... 5 Tekniske specifikationer... 5 Kontrol ved modtagelse... 6 Klargøring af maskinen... 6 Reklamationer...

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste He-Va Tip-Roller 6,3m m/620mm Cambridge 7,3m 8,2m 9,5m 10,2m m/alle ringtyper N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Goliat tallerkenharve. Reservedelskatalog 3,0 m 4,0 m 4,8 m 5,6 m

Goliat tallerkenharve. Reservedelskatalog 3,0 m 4,0 m 4,8 m 5,6 m Goliat tallerkenharve Reservedelskatalog 3,0 m 4,0 m 4,8 m 5,6 m CMN Goliat tallerkenharve, indholdsfortegnelse Side 1 Side Bagerste ramme 2 Led hængsel 3 Stang 4 Chassis 4,0 m 5 Hjulaksel 6 Anordning

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

ALT I ÉN ARBEJ. Spring Active Transfer-Systen Fjederaktiveret vægtoverføring. bundsforhold.

ALT I ÉN ARBEJ. Spring Active Transfer-Systen Fjederaktiveret vægtoverføring. bundsforhold. TROMLER alt i en enhed! Ved at vælge en HEVA tromle forbedres effektiviteten, og vigtigst af alt du sparer både tid og penge. Til montering på HEVA tromlen tilbydes SpringBoard planerplanke, hvorved tromlen

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU ,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU GD 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHU,QGHQ UHGVNDEHW WDJHV L EUXJ $GYDUVHOVP UNDWHU YULJH VLNNHUKHGVIRUVNULIWHU 3ODFHULQJ DI DGYDUVHOVVNLOWH

Læs mere

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning Vogn med tip Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

Pumpevogn. Agrometer a/s. Reservedelsliste for DP201 Årgang 2008 - Dato: 24/6-2014 DK

Pumpevogn. Agrometer a/s. Reservedelsliste for DP201 Årgang 2008 - Dato: 24/6-2014 DK Dato: /6-01 DK Fælledvej 10 DK - 00 Grindsted Postbox 8 Tlf.: 6 13 00 Fax 6 13 8 Pumpevogn Reservedelsliste for DP01 Pumpevogn DP01 Dato: /6-01 Indholdsfortegnelse Tromle... 3 Hydrauliktank... Slangebeskyttelse...

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Fælledvej 10 DK - 7200 Grindsted Postbox 89 Tlf.: 76 72 13 00 Fax 76 72 13 98. Agrometer a/s. Pumpevogn. Reservedelsliste for DP201 årgang 2008 -

Fælledvej 10 DK - 7200 Grindsted Postbox 89 Tlf.: 76 72 13 00 Fax 76 72 13 98. Agrometer a/s. Pumpevogn. Reservedelsliste for DP201 årgang 2008 - Agrometer a/s Fælledvej 10 DK - 00 Grindsted Postbox 8 Tlf.: 6 13 00 Fax 6 13 8 Pumpevogn Reservedelsliste for DP01 årgang 008 - Side Side 3 Indholdsfortegnelse AGM Turbofiller... 1 Batterikasse... 3 Bauer

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9043628-629 Plænesweeper 45 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Plænesweeper Varenr.: 9043628-629 Beskrivelse: Plænesweeper på enten

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

Instruktionsbog. Vendeplov Model CVL DVL EVL

Instruktionsbog. Vendeplov Model CVL DVL EVL Instruktionsbog Vendeplov Model CVL DVL EVL Denne brugsanvisning omfatter ÖVERUM-vendeplove model CVL og DVL og Vari Flex EVL Indhold SIDE 1 Funktionsbeskrivelse 2 1.1 Identifikation af ploven 3 2 Generelle

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Roller 1,5 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m / 5,0 / 6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Roller 1,5 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m / 5,0 / 6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Roller,5 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m / 5,0 / 6,0 m (aulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

Introduktion. Vi ønsker tillykke med Deres nye Salt- og Grusudlægger HF120100, rustfri hydraulisk valseudlægger.

Introduktion. Vi ønsker tillykke med Deres nye Salt- og Grusudlægger HF120100, rustfri hydraulisk valseudlægger. Introduktion Kære Kunde Vi ønsker tillykke med Deres nye Salt- og Grusudlægger HF120100, rustfri hydraulisk valseudlægger. Salt- og grusudlæggeren er et dansk udviklet kvalitetsprodukt. For at sikre Dem

Læs mere

MULTIPUMPE. m / KIMADANHANE fra jan. 2004. BRUGSANVISNING og RESERVEDELSLISTE

MULTIPUMPE. m / KIMADANHANE fra jan. 2004. BRUGSANVISNING og RESERVEDELSLISTE m / KIMADANHANE fra jan. 2004 BRUGSANVISNING og RESERVEDELSLISTE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING Fremstillingsår: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE...3 2. MONTERING...3 3. BETJENING...4

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9

Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9 Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9 epoulsen@youseepost.dk Udskiftning af tætningsringe i en Regal Raptor forgaffel. Vi skal have skiftet tætningsringe i forgaflen på denne Raptor

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

AM Skivehøstere. www.krone.de

AM Skivehøstere. www.krone.de AM Skivehøstere www.krone.de AM Økonomiske skivehøstere med høj betjeningskomfort Liftophængte skivehøstere med et enormt pendelområde Kraftigt drev via kraftoverføringsaksler giver optimal effektivitet

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle 300.9D hydraulisk minigravemaskine Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt uden styrtbøjle 935 kg Transportvægt med styrtbøjle 985 kg Kompakt størrelse God manøvreevne Kompakt størrelse Med

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

T 120 PLANMIXER februar 2011

T 120 PLANMIXER februar 2011 T 120 PLANMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PLANMIXER, T 120 Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

Solift Klovbeskæringsboks

Solift Klovbeskæringsboks Brugsanvisning Varenr.: 9042790 Solift Klovbeskæringsboks Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Solift klovbeskæringsboks Varenr.: 9042790 Beskrivelse: Klovbeskæringsboksen

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Gældende fra 01.04.2014

Indholdsfortegnelse: Gældende fra 01.04.2014 Indholdsfortegnelse: K-vognen Mini K-500 Prisliste nr. 2014-1 K-vognen Mini K-600 Prisliste nr. 2014-2 K-vognen 1000 T3 / 1000 T3 RS Prisliste nr. 2014-3 K-vognen 1600 T3 / 1600 T3 RS Prisliste nr. 2014-4

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

Disc-Roller 6,3 8,0m

Disc-Roller 6,3 8,0m DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Disc-Roller 6,3 8,0m Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

BådtrailerKatalog 2014. www.brenderup.dk. www.brenderup.dk 1

BådtrailerKatalog 2014. www.brenderup.dk. www.brenderup.dk 1 DK BådtrailerKatalog 2014 www.brenderup.dk www.brenderup.dk 1 2 Brenderup bådtrailere. Vær uafhængig af en fast bådplads - og stik til søs lige der, hvor du har lyst! PREMIUM Bådtrailere 9 stærke facts

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H Maskin Dokumentation BELKI Separator type 211 H 0 Indholdsfortegnelse Maskin Dokumentation...0 Inholdsfortegnelse...1 Maskinbeskrivelse...2 Maskindata...3 Maskinskitse...4 Stykliste...5 Pumpeskitse...6

Læs mere

Hydraulisk hammer HH15

Hydraulisk hammer HH15 Hydraulisk hammer HH15 Fra serie-nr. 7738 Revideret 30.08.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

LANDBRUG. www.nolako.dk. Tlf. 5570 0201. NOLAKO A/S - Kornbuen 4 - DK-4700 Næstved - CVR.nr.: 32261795 Mail: tj@nolako.dk

LANDBRUG. www.nolako.dk. Tlf. 5570 0201. NOLAKO A/S - Kornbuen 4 - DK-4700 Næstved - CVR.nr.: 32261795 Mail: tj@nolako.dk www.nolako.dk Tlf. 5570 0201 NOLAKO A/S - Kornbuen 4 - DK-4700 Næstved - CVR.nr.: 32261795 Mail: tj@nolako.dk Hydraulisk Rundballetang Komplet med cylinder slanger, lynkoblinger og eurobeslag. Pulverlakeret

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere