DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982"

Transkript

1 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

2 2 Ha ATLAS-QUICK A-S KBH.S.

3 Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe under side 19 Handelsskibe på 500 og derover 25 Fiskeskibe Skibe, hvis i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistikken opføft med største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne På side 47 er givet en mere udførlig beskrivelse af to søulyker. Industriministeriet har valgt at beskrive netop disse ulykker mere udførligt, da hændelsesforløbet kan tænkes at have interesse for en større kreds af søfarende. 3

4 FØLGENDE FORKORTELSER ANVENDES: Bpl. = boreplatform D. = dampskib M. = motorskib S. = sejlskib SM. = sejlskib med hjælpemotor Lgt. = lægter Bgs. = bugserskib Bj. = bjærgningsskib Bjkr. = bjærgningskran Bjlgt. = bjærgningslægter = fiskefartøj Fg. = færge Fry. = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Fy. = fyrskib Hvalf. = hvalfanger Is. = isbryder Kr. = kran Lf. = lystfartøj Lst. = lastskib Pa. = skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Patr. = patruljefartøj Pont. = ponton Sdp. = sandpumper Tk. = tankskib Ud. = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe under 500 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-7 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 5

6 Uddrag af Dansk Søulykke-Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på 500 og derover (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-7 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 6

7 Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ar Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-7 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 7

8 HANDELSSKIBE UNDER 500 I 31 tilfælde er handelsskibe under 500 blevet ramt af en søulykke. I 7 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Dårligt vejr med høj sø var årsagen i 3 søulykkestilfælde opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". I 1 tilfælde skyldes ulykken sejlads i is. 5 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag". er henført under denne årsag skyldes fejl begået i det andet skib. Af de 12 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering og dårlig udkig. Den 31. december 1981 var der registreret 850 danske handelsskibemellem 20 og

9 HANDELSSKIBE UNDER 500 SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari 1 2 Brand, eksplosion Forsvundet Ialt: Sagen ikke afsluttet Antal Samlet 9

10 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER I 20 tilfælde er handelsskibe over 500 blevet ramt af en søulykke. I 1 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. De 3 søulykker henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes henholdsvis vanskelige besejlingsforhold og maskinsvigt. Den under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykke skyldes mangelfuld udkig. At en kollision er opført under "Uopklaret" skyldes, at den skete med et udenlandsk skib, hvorfra ikke foreligger. Den 31. december 1981 var der registreret 318 danske handelsskibe på 500 og derover. 10

11 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret , påsejling Kæntring 1 Sprunget læk Maskinhavari 2 Andet havari 3 Brand, eksplosion 1 Forsvundet Ialt: Sagen ikke afsluttet Antal Samlet 11

12 FISKESKIBE I 91 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 25 tilfælde er skibet forlist. Ulykkerne opført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes for de flestes vedkommende diverse havarier, som er opstået under sejlads. Af de 19 ulykker hemført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning. At 25 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1981 var der registreret 1535 danske fiskeskibe på 20 og derover. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet lait: Sagen ikke afsluttet Antal Samlet 13

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1981 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe under Handelsskibe på 500 og derover Fiskeskibe x) Ialt: 32 (35) 45 (20) 8 (36) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. x) 7 af de omkomne var besætningsmedlemmer på et fiskeskib, som forsvandt ved Grønland. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE UNDER 500, påsejling Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Kæntring 1 6 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 1 1 Forgiftninger, ætsninger og lignende Antal Tilskadekomne Arbejde med laste- og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Andet havari 1 1 Overbordfald 2 2 Forgiftninger, ætsninger og lignende Antal Tilskadekomne Arbejde med laste- og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 2 2 Andet arbejde Anden årsag 3 3 I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne, påsejling 2 3 Kæntring 2 3 Skibet forlist eller forsvundet 5 17 Brand, eksplosion Antal Tilskadekomne Andet havari 1 1 Overbordfald 3 3 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andel arbejde Anden årsag I alt

18

19 HANDELSSKIBE UNDER

20 skibet kw Bemærkninger BIRGIT Hanstholm Lodsfartøj Brand Hanstholm 13.juni Selvantændelse i endetræet omkring aftræksrøret fra en olieovn. B.P.DIANA København M.Tk Kalundborg Grenå Gasolie Grenå 19.maj Mangelfuld navigering. Hjulpet fri af en fiskekutter. BRIS Rønne S København Rønne Stykgods Kæntring Østersøen 7.november Rønne 10.november Forlist. DANALITH Ærøskøbing I havn Jorsnødder Brand i ladning Algier 3 juni Algier 9.juni Havnearbejderes rygning i lastrum. Ilden opstod under losning. ERRIA Marstal Larne Loneonderry Ballast Atlanterhavt 27.februar København 13.marts Trosse i skruen. Grundstødt. Forlist. FINN MELFI Nykøbing F Stralsund Kolding Briketter på paller Havari Stralsund 17.oktober Kolding 26.oktober Slagside opstået som følge af, at lasten forskubbede sig. 20

21 skibet kw Bemærkninger FØROYA BJÓR Klaksvík Tórshavn Tvøroyri Ved Litla Dimun 13.maj Tvøroyri 13.maj Kollideret i tåge med STREYM- BORG af Runavík. FØROYA BJÓR sejlede for stærkt og opfyldte ikke sin vigepligt. GRETHE DANIA København Boulogne Antwerpen Ballast Påsejling Den engelske Kanal 10.juli København 16. og 23. juli Anvendt kort i for lille målestoksforhold. Påsejlet fyr i tåge. Forlist. GUSTAV Godthåb M.-Sdp Frederikshåb Arsuk Skærver Sprunget læk Grønlands vestkyst 2.juni Godthåb 18.juni Fast i storisen. Skibet slået læk, men bjærget i havn. HEBE Marstal Køge Bordeaux Papirmasse Rudkøbing løb 28.januar Ærøskøbing 18.maj Lav vandstand. Grundstødt. HELENE CLIPPER INGER NOVA København Antwerpen Annaba, Algeriet Stykgods Las Palmas Asuncion Stykgods Antwerpen havn 2.februar Sprunget læk Sydlige Atlanterhav 3.december Antwerpen 9.februar Korsør 19.december Kollideret med kinesisk DEX- ING, der var under bugsering. Bugsertrossen sprængtes. Søforklaring fra D. foreligger ikke. Skibet sprunget læk. Forlist. Ha

22 skibet kw Bemærkninger JOPA-F Klaksvík Quebec Wivenhoe Træprodukter Atlanterhavet 7.september Kollideret med M/S PHOEVOS af Piraeus. Søforklaring fra P. foreligger ikke. KAREN CLIPPER Marseille Misurata Stykgods Slagside Middelhavet 21.august Marseille 26. og 31. august For ringe stabilitet i forbindelse med dårligt vejr. Oferde en del af dækslasten. KGH's flyvebåd Egedesminde Motorbåd Egedesminde havn 30.juli Egedesminde 31.juli Kollideret med motorbåd. Mangelfuld udkig. KIM Marstal Fakse Göteborg Hvede Fakse havns indsejling 13.maj Assens 22.maj Fejlbedømmelse af dybden i den gravede rende. LAURENT Julianehåb M.-Lægebåd I havn Beskadigelser mod kaj Julianehåb 13.februar Julianehåb 13.februar Fortøjningerne slækket under stormvejr, hvorved skibet stødte mod kajen. LILLE BJØRN Nyborg S Puerto cabello Colon Ballast Panamas nordkyst 5.februar Panama City 9.april Anvendt forkert dato ved astronomisk pladsbestemmelse. Forlist. 22

23 skibet kw Bemærkninger LONE DANIA København Lübeck Varberg Ballast Øresund 22.januar Hjørring 27.januar Vagthavende faldet i søvn. LÆSØ Vesterø Havn M.-Pa Frederikshavn Vesterø Havn Kattegat 27.januar Frederikshavn 5.februar Lav vandstand. RF.2 M.-redningsfartøj SAM Vestmanna M.-Pa Passagerer Kæntring Skagerrak 1.december Brand Vestmanna 13.februar 2.december Forlist. Besætningen på 6 mand omkommet. Spildolie samlet sig i udstødsrør og antændt. SCANDYK II Køge M.-dykkerskib SEPTIMUS Frederikshavn Point Wilson Darwin Brand Københavns havn 27.august Koralrev Trym Rocks, NV-Australien 28.september Uforsigtighed ved anvendelse af vinkelsliber. Brand opstået på dækket. Anvendt søkort for oceanpassage tæt ved kyst. Ha

24 skibet kw Bemærkninger SIGRID S. Svendborg I havn Brand Port Said 11.juni Antagelig rygning i køjen. 3 kamre udbrændt. SIRI MARIA Årøsund Helsingborg Hull Soda Kæntring Nordsøen 27.april Haderslev 8.maj Lasten forskubbet sig p.g.a. hårdt vejr. Forlist. SIRIUS Ålborg Elnesvågen Skive Marmorskærver Haugsfjorden 1.januar Frederikshavn 7.januar Snebyger og kraftig vind. Grundstødt. SPEJLÆGGET Lemvig Øvelsesfartøj Påsejling Frederikshavn 15.september Under øvelsessejlads påsejlet M/S HAVØRNEN, der lå ved kaj. STREYMBORG Runavík Kollafjord Vagur Oliegrus Ved Litla Dimun 13.maj Tvøroyri 13.maj Kollideret i tåge med FØ- ROYA BJÓR af Klaksvík, som sejlede for stærkt og ikke opfyldte sin vigepligt. SVENDBORG GRACE Svendborg Abjidan Ved Abjidan 29.juni Århus 30.juli Vagthavende faldet i søvn. TRILLE Juelsminde SM.-Pa Göteborg Juelsminde Sprunget læk Kattegat 31.juli Grenå 12.august Sprunget læk. 24

25 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER 25

26 skibet kw Bemærkninger CHARM Svendborg Bathurst Halifax Papir Nova Scotia 19.juli Kollideret i tåge med M/S BERLIND af Singapore. CIMBRIA Århus Rørdal Kolding Kolding fjord 9.juli Kolding 21.august Drej til styrbord i snæver sejlrute kunne ikke udføres som følge af sugeeffekt mellem skib og landgrund. Grundstødt. DISKO København M.-Pa Frederikshåb Arsuk Passagerer Frederikshåb 26.oktober Christianshåb 9.november Vejrforholdene. Rørte et skær 2 gange, men kunne fortsætte sejladsen. GEDSER Gedser M.-Fg Travemünde Gedser Østersøen 20.maj Nykøbing F 2.juni Uopklaret. Kollideret med vesttysk minestryger DIANA. Søforklaring fra D. foreligger ikke. FREDENSBORG København M.-Tk Ama Anchorage Reserve, Cargills Kaustisk soda Mississippi 5.maj New Orleans 7.maj Fejl ved selvstyrer. HANNE LUPE Årøsund M.-Tk Århus Stigsnæs Ballast Farvandet N. for Fyn 19.juni Fredericia 25.juni Vagthavende faldet i søvn. 26

27 skibet kw Bemærkninger ICEBERG København Sukkertoppen Ålborg Fisk Ovenbords skader Atlanterhavet 26.oktober Ålborg 3.november Ramt af forkert sø, som voldte skade på styrehus m.m. l mand slået overbord og forsvundet. ICEBERG København Godthåb Stykgods Maskinhavari Grønland 24.november Godthåb 27.november Hovedmaskinens ferskvandspumpe brudt sammen. Slæbt til Godthåb af et tysk skib. JUGO EXPRESS Roskilde Constanza Houston Stykgods Maskinhavari Middelhavet 15.december Piræus 7.januar 1982 Maskinstop på grund af fejl ved oliekøler. Skibet tværs i søen, dækslast revet løs, søgt nødhavn. KOMMANDOR THE- RESE Rømø Nordsøen Grådyb 4.november 27.november Hård kuling og stærk sydgående strøm. KSG-l København Pram-Sdp Fakse Bugt København Kæntring Fakse Bugt 25.september København 12.oktober Uopklaret. Kæntret under bugsering. LÓMUR Tórshavn Stavanger Tórshavn Stykgods Lasten forskubbet sig Atlanterhavet 20.december Vejrforholdene. Lasten forskubbet sig og beskadiget under slingerage. Ha

28 skibet kw Bemærkninger MAGNUS JENSEN Ålborg MÆRSK TRADER Færingehavn Godthåb Stykgods Gormfeltet Grønlands vestkyst 17.december Havari Nordsøen 24.november Godthåb 21.december 4.december Forlist. Sagen ikke afsluttet. Orkanagtig storm. Forkant af styrehus slået ind af sø og raseret. NORDHVAL København Argentina Novorossisk Majs Novorossisk 17.september København 4.december Skibet lå for anker og drev under stom ind mod kysten og grundstødte. POVL ANKER Rønne M.-Fg København Rønne Passagerer m.v. Østersøen 2.juni Rønne 4.juni Kollideret i tåge med svensk kutter VINGARØ. Søforklaring fra V. foreligger ikke. PRINSESSE ELI- SABETH Århus M.-Pa.-Fg Kalundborg Århus Påsejling Kalundborg havn 24.november Århus 27.november Kraftig storm. Påsejlet duc d'albe under havnemanøvre, slået læk. TEISTIN Tórshavn M.-Fg Tórshavn Skála Tørnet dokkran Skála 1.april Skála 6.april Tørnet kran under inddokning. 28

29 skibet kw Bemærkninger TERKOL Århus Lübeck Vestlige Østersø Ballast Lübeck 10.juli Lübeck 14.juli Maskinsvigt på M/S HANS LEH- MANN af Lübeck. Kollideret med H.L. Ubetydelige skader. TRAVEMÜNDE Gedser M.-Fg Travemünde Gedser Passagerer og biler Brand Østersøen 8.december Nykøbing F 17.december Brand opstået i restaurationsafdelingen. Ha

30

31 F I S K E S K I B E 31

32 skibet kw Bemærkninger AMALIA Godthåb M Godthåb Sprunget læk V. for Kookøerne 27.marts Formentlig sprunget læk p.g. a. isskade. Forlist. 2 mand omkommet. ANDERS PEDER Thorsminde I havn Brand Thorsminde 15.april Beskadingelse af den elektriske installation i maskinrum. Brandvæsenet tilkaldt, slukkede ilden. ANNA Bønnerup Bønnerup Kattegat 2. maj Grenå 18.maj Kursen lagt for tæt under land. Forlist. ARERAK Frederikshåb M Sprunget læk Frederikshåb havn 7.februar Frederikshåb 9.februar Skibet ramt af isskosser og sprunget læk, medens fortøjet i havn. ARKALO MIKKELES Egedesminde I havn Sunket ved kaj Egedesminde 7.-8.februar Egedesminde 10.februar Kajsiden af skibet grebet fat i kajen. Skibet derefter kæntret ved indtrædende højvande og sunket. Senere hævet. BENT-NETTE Thyborøn SM Thyborøn Nordsøen 15. maj Lemvig 2.juni Kollideret med ukendt fiskeskib. Mangelfuld udkig. 32

33 skibet kw Bemærkninger BERTT Hirshals september 28.oktober Kollideret med EMMA VÅEN af Strandby under havnemanøvrer. BETTE Hartlepool England Sprunget læk Nordsøen 12.juni 19.juni Vandindstrømning gennem hul i dækket. Forlist. BOLETTE Skagen Skagen Kattegat 12.maj Frederikshavn 14.maj Mangelfuld udkig. Kollideret med BROVIG af Skagen. BONITA Neksø Neksø Påsejling Neksø 22.oktober Rønne 3.november Mangelfuld udkig. Påsejlet havnemole. BRITT Gilleleje Gilleleje Kattegat 23.september Helsinge 30.oktober Kollideret med TIKI af Gilleleje. Uopklaret. BROVIG Skagen M Skagen Kattegat 12.maj Skagen 13.juli Uforsigtig navigering. Kollideret med BOLETTE af Skagen. BURKARL Nordsøen 15.maj 10.august Påsejlet af MONA GREEN af. Ha

34 skibet kw Bemærkninger BURKARL M Sprunget læk Fladengrund 21.november 30.november Forlist. CALYPSO Thyborøn M Skagerrak 22.august Thisted 3.september Mangelfuld udkig. Påsejlet til ankers af PONDUS af Hanstholm. CHRISTINA ENE- MARK Neksø Neksø Østersøen 9.april Rønne 14.april Uopklaret. Kollideret med engelsk ST.JEROME af Hull. Søforklaring fra ST.J. foreligger ikke. DOGGERBANK Nordsøen 7.april Hjørring 13. april Uopklaret. Kollideret med hollandsk bomtrawler, hvorfra der ikke foreligger. ELSE LAUST Vesterø 19 Vesterø Kattegat 30.maj Uopklaret. Påsejlet af sovjetisk skib, hvorfra der ikke foreligger. EMMA VÅEN Strandby september 11. november Dårligt udsyn p.g.a. lys i land. Kollideret med BE- RIT af under havnemanøvrer. 34

35 skibet kw Bemærkninger FLIPPER Hanstholm SM Hatterrev 20.juni Grenå 2.juli Grundstødt under forsøg på at komme nøstedt lystfartøj til hjælp. FORTUNA Århus M.- Brand Århus havn 7.marts Branden påsat. FRATELLI Skagen SM Neksø Brand Østersøen 21.marts Frederikshavn 2.april Brand opstået i maskinrum. Kortslutning i vandalarmkabel. FREM Årsdale M Årsdale Malkværn, Neksø 3. januar Neksø 9. januar Uopklaret. FURUNO M I havn Påsejling 29.oktober 10.november Fejlbetjening af manøvrehåndbog. Påsejlet ERIK SUSANNE og havnemole. GÁSHÓLMUR Vág SM Havari Atlanterhavet 12.april Skader opstået ombord som følge af hårdt vejr. GRETHE Frederikshavn Frederikshavn Kattegat 8.juli Frederikshavn 15.juli Mangelfuld brug af autopilot. Kollideret med TRIALA af Sejrø. Forlist. Ha

36 skibet B R T k W Bemærkninger GUANJENKA Skagen SM Brand Grenå 25.januar Kortslutning i el- tavle. Brand opstået i maskinrum. GUDRUN Gilleleje M Neksø Salthammer Rev ved Neksø 1.april Helsinge 23. april Skibet slået læk og senere kæntret efter berøring af Salthammer Rev. Neksø og Snogebæk molehoved forvekslet på radar. GUDRUN Årsdale Årsdale Sprunget læk Østersøen 29.august Vejrforholdene. Forlist. 2 mand omkommet. HALIDA Nordsøen 16.februar Hjørring 4.marts Motorstop p.g.a. indtrængende vand. HAMRABERG Midvág M I havn Påsejling Tórshavn 15.januar Lysmaskinen, som leverer strøm til omstyringen, gik i stå. 3 joller påsejlet, hvoraf de 2 sank. HANNE DORTHE november 2. og 8. december og Hjørring Vejforholdene. Forlist. 3 mand omkommet. 36

37 skibet kw Bemærkninger HAVET Årsdale Årsdale Østersøen 4.april Rønne 8. april Kollideret med INGRID af Cuxhaven. Søforklaring fra I. foreligger ikke. HAVGASIN Klaksvík Klaksvík Bordfyldt af en sø Færøerne 6.november Klaksvík 9.november En sø skyllede ind over agterstævnen, vand trængte ind i skibet, som sank på få minutter. Besætningen reddet i oppustelig redningsflåde. H.BØRSMOSE Hjerting SM På fiskeri Påsejling Nordsøen 6.marts 12.marts Uopklaret. Påsejlet til ankers af ukendt skib. Forlist. 2 mand omkommet. HELEN Hanstholm Egersund Skagerrak 3.september Egersund 4. september Manglende agtpågivenhed. Kollideret med norsk VESTER JUNIOR. HORNSTRUP Thyborøn SM Lemvig fiskeplads Forsvundet Nordsøen november Lemvig 30.december Forsvundet. Besætningen omkommet. HVALEN Bønnerup Bønnerup Sprunget læk Kattegat 15. januar Grenå 12.august Uopklaret. Forlist. Ha

38 skibet kw Bemærkninger INGEBORG I havn l.juni Hjørring 2.juli Påsejlet af kutter NIELSEN. INGE-DORTHE Århus SM Brand Århus havn 7.marts Brand påsat. IRENE Kolding På fiskeri Påsejling Kolding Fjord 5.august Kolding 6. august Tåge. Påsejlet af THUNBOX 2 af Lidköping. Føreren af I. muligvis faldet over bord og druknet inden påsejlingen. forlist. JAN NIELSEN Hunde Eilande Egedesminde Hunde Eilande Forsvundet Vestgrønlandske skærgård 9.februar Egedesminde 9. februar Skibet forladt i isen. Forsvundet.Uopklaret. J.B.OLSEN Godhavn M Forsvundet Disko Bugt Medio december Forsvundet under storm i Disko Bugt. Formentlig forlist p.g.a. overisning. Besætning på 7 mand savnes. JEAN ENEVOLDSEN Havari Nordsøen 24.november Vejrforholdene. Styrehus ramt af sø. Vinduer slået ind. 1 mand kvæstet. 38

39 skibet kw Bemærkninger JENS CHR. NORD- FISK Skagen M Skagen Skagerrak 28.januar Frederikshavn 10. februar Ingen vagthavende i J.C.N.s styrehus. Kollideret med ukendt skib. JENS SØMAND Skagen SM På fiskeri Østersøen 27.april Frederikshavn 14.maj Mangelfuld udkig. Kollideret med SKARVØ af Skagen. JETTE Kalundborg På fiskeri Kalundborg Fjord 7.december Kalundborg 6.januar 1982 Fik trawlen i skruen og drev på grund. JYTTE Bønnerup Strand M Brand Østersøen 14.januar Defekt olieregulator i forbindelse med slingerage. Brand i styrehus. KATIAN Gilleleje Kæntret Kattegat 10.november Helsinge 25.november Vejrforholdene i forbindelse med for ringe stabilitet. Forlist. KENT Sæby Kæntring Slagerrak 2. november Hjørring 15. december Vejrforholdene. Forlist. 2 mand omkommet. Ha

40 skibet Bemærkninger kw KORONA M På fiskeri Nordsøen 30. maj 22.juli Uopklaret. Kollideret med ukendt skib. KRÚNBORG Tórshavn M Tórshavn Fiskeri Brand Atlanterhavet 7.juli Uopklaret. Brand opstået i skibets værksted. LARS A. KRUSE Skagen M N. for Samsø 18.februar Frederikshavn 2. marts Manglende omhu ved navigeringen. LIANA Hvalpsund M Thyborøn Sprunget læk Ved Agger Tange 14.februar Lemvig 8. maj Uopklaret. Forlist. LINDA MARIE Bagenkop På fiskeri Kæntring Østersøen 12.januar Vejrforholdene. Forlist. 2 mand omkommet. LISE LONE Århus Grenå havn 18. december Grenå 23. december Kollideret med ZENITH af Frederikshavn. LOTTE MEJDAHL Strandby M Fiskeri Kæntring Skagerrak 18.juli Frederikshavn 24.juli Ved krængning strømmede vand ind gennem åbne isdæksler samt dør til bakken. Forlist. 40

41 skibet kw Bemærkninger LOTTE POLARIS M På fiskeri Nordsøen 23.august 11.november Uopklaret. Kollideret med URSEL af Bremerhaven. Søforklaring fra U. foreligger ikke. MARIE VEST Skagen M Skagen Fiskeri Østersøen 26.marts Frederikshavn 14.april Uopklaret. Kollideret med M/S VIRGO af Helsingfors. Søforklaring fra V. foreligger ikke. METTE HOLM M Fiskeri Nordsøen 29.september 8.oktober Kollideret med hollandsk PIETERTJE ELISABETH. Søforklaring fra P.E. foreligger ikke. MICHAEL RUBY Thyborøn SM Thyborøn Fiskeri Sprunget læk Nordsøen 21.april Lemvig 28.april Sprunget læk. Forlist. Uopklaret. MONA I havn 5.april Hjørring 13.april Føreren uopmærksom. Sejlede ind i siden på 36 m lang, tom mudderpram. MONA GREEN På fiskeplads Nordsøen 15.maj Hjørring 9.juni Mangelfuld udkig. Påsejlet af BURKARL af. Ha

42 skibet kw Bemærkninger NIELSEN I havn 1.juni Hjørring 2.juli Manglende agtpågivenhed. Påsejlet kutter INGEBORG. N.V.JØRGENSEN Godthåb M.- 20 Godthåbsfjorden 14.juni Godthåb 17.august Vagthavende faldet i søvn. ONKEL SAM Neksø SM På fiskeri Maskinrums-brand Østersøen 3.marts Mangelfuld rengøring af oliespild i maskinrum. Brandden slukket af Halon anlægget. PONDUS Hanstholm M På fiskeri Skagerrak 22.august Thisted 3.september Mangelfuld udkig. Påsejlet ankerligger CALYPSO af Thyborøn. RIKKE KENT Hanstholm 5 Hanstholm Fiskeri Nordsøen 22.november Thisted 12.februar 1982 Mangelfuld navigering. RITA IRENE SM Fiskeri Sprunget læk Nordsøen 20.oktober 26. oktober Skibet sprunget læk i maskinrummet. Sank umiddelbart før pumpegrej skulle bringes om bord. 42

43 skibet kw Bemærkninger ROBINIA M Sprunget læk Nordsøen 19.oktober 26. oktober Læk i maskinrum. Forlist. SCAVENIUS Skagen SM Brand i maskinrum Nørdsøen 22.februar Skagen 18.september Brandårsag uopklaret. SERMILIK Sukkertoppen Sukkertoppen Patreksfjordur (Island) Kæntring Island 23.marts Reykjavik 24.marts Overisning. Forlist. Føreren omkommet. SKARVUR Fuglefjord M På fiskeri Påsejling Færøerne 19.januar Fuglefjord 19.januar Vagthavende faldet i søvn. Tørnet lodret klippevæg. SKARVØ Skagen M Fiskeri Østersøen 27.april Frederikshavn 14.maj Mangelfuld udkig. Kollideret med JENS SØMAND af Skagen. SKOPARIN TÓrshavn SM Brand Nordatlanten 10.august Uopklaret. Brand i maskin-rummet. SONJA JENSEN Thyborøn M Thyborøn Hanstholm Påsejling Hanstholm 29.juni Fejl ved omstyringen. Påsejlet norsk lystfartøj. Ha

44 skibet kw Bemærkninger STELLA NORDFISK Skagen M.- SUJUMUT Godthåb M.- SUSANNE JETTE Hanstholm M Fiskeri Skagen Sydprøven Julianehåb Stykgods Påsejling Falsterbokanalen 7. februar Grønlands vestkyst 19. januar Påsejling Rønne havn 13. maj Frederikshavn 10. februar Julianehåb 20. januar Mangelfuld udkig. Pasejlet molehoved. Dårligt vejr med snetykning og kraftig blast. Beruselse. Under havnemanøvre påsejlet BIRGIT af Helsingfors og VIOLA af Rønne, der lå fortajet ved kaj. SVEND IVER Havneby SM Havneby Lister Dyb 3. november Tønder 18. november Manglende agtpågivenhed. Kollideret med M/S VIKING- LAND af List. TEIDE M Grådyb 21. april 7. maj Fejl ved el-styringen. THOMALI Hanstholm Hanstholm Kæntring Nordsøen 23. september Thisted 1. oktober Forlist. 44

45 skibet kw Bemaarkninger TIKI Gilleleje SM Skagen Gilleleje Kattegat 23. september Helsinge 30. oktober Kollideret med BRITT af Gilleleje. Uopklaret. TINA Skagen I havn Tørnet mole Beruselse. Tørnet mole og grundstødt. TOMMY Frederikshavan Fiskeri Hirthshals Skagerrak 10. april 21. april Tæt tåge. TRIGLA Sejerø Frederikshavn Kattegat 8. juli Frederikshavn 15. juli Kollideret med GRETHE af Frederikshavn. Mangelfuld brug af autopilot i G. VAGN BERG Skagen SM Skagen Sprunget læk Kattegat - Frederikshavn 15. januar Sprunget læk. Forlist. VESTERHAVET II Grenå Thyborøn Nordsøen 14. februar Thisted 23. februar Motorstop. VESTFINNUR Vestmanna M På fiskeri Brand Nordatlanten 29. juni Uopklaret. Brand opstået i maskinrum. Ha

46 skibet kw Bemærkninger VESTURBÚGVIN Vestmanna M Vestmanna Færøerne 17.august Tórshavn 20.august Vagthavende faldet i søvn. Skibet fri ved højvande. ZENITH Frederikshavn SM Grenå havn 18. december Grenå 23.december Kollideret med LISE LONE af Århus. 46

47 SØULYKKER SOM FØLGE AF NAVIGERING I SØKORT MED FOR LILLE MÅLESTOKSFORHOLD I 1981 indtraf to alvorlige søulykker som følge af navigering i søkort med for lille målestoksforhold. A. Et lastskib (299 ) påsejlede i tåge et bundfast fyr, hvorved skibet fik en flænge under vandlinien på 34 m og sank kort tid efter. Under navigationen var anvendt et oversejlingskort i målestok 1: , uanset at skibet var i færd med at anduve havn. Det bundfaste fyr var ikke angivet i det anvendte søkort, men fandtes i et søkort over området i målestok 1: , som burde have været anvendt under anduvningen. B. Et lastskib (399 ) grundstødte på et koralrev tæt ved en fastlandskyst. Skibet blev slået læk og måtte senere bjærges. Ved sejladsen blev anvendt et søkort til oceanpassage i målestok 1: , d.v.s. at 1 sømil svarer til 0,5 mm i søkortet. Ved passage af koralrevet ca. 8 sømil fra land burde der efter industriministeriets opfattelse have været anvendt et søkort i et større målestoksforhold. Et sådant fandtes i målestok 1:

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt,

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt, Strandinger Efter godt og vel to år på kysten indsender Heering en ansøgning om orlov, da det er ham»magtpaaliggende i Familieanliggende at foretage en Rejse til Fyn.«124 Emilie er gravid igen og er rejst

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 STROMBUS Overbordfald den 18. januar 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og foto: frost Ideen med at skrive lidt om Lillebælts Nordlige del er at fortælle om de oplevelser og muligheder der er her, og så er det også mit farvand her har jeg sejlet i 60 år men der er stadig noget

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand.

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. 28 Fyns Hoved Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. Fyns Hoved er toppen af Fyn Korshavns stemningsfulde bugt med mange ankerliggere og solen på vej

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Nu bliver det lettere at prøve sine maritime drømme af i praksis

Nu bliver det lettere at prøve sine maritime drømme af i praksis Nu bliver det lettere at prøve sine maritime drømme af i praksis For Frederiksværk Lystbådehavn og havnens klubber er gået med i et nyt, ambitiøst Vild med Vand - projekt. Baggrunden for projekt Vild med

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Ulykker til søs 1995

Ulykker til søs 1995 Ulykker til søs 1995 Dansk Søulykkesstatistik Nordisk Søulykkesstatistik Arbejdsskader til søs Danske Erhvervsdykkerulykker Else Terkol grundstødte ved faldende vand i Bristolkanlen den 28, januar 1995,

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2016

LILLA DAN Togtplan 2016 ! LILLA DAN Togtplan 2016 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 65 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Skagen d. 23 maj 2011. Our. Ref pj/cp.

Læs mere

Ulykker til søs 1993

Ulykker til søs 1993 Ulykker til søs 99 Dansk Søulykkesstatistik 99 Dansk Arbejdsskadesstatistik 99 Dansk Dykkerulykkesstatistik 99 December 99 Søfartsstyrelsen Vermundsgade 8C København Ø Ulykker til søs 99 Ulykker til søs

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Godkendte Blå Flag strande 2008

Godkendte Blå Flag strande 2008 Godkendte Blå Flag strande 2008 1 Egense Skanse Aalborg Nordjylland 2 Egholm Strand Aalborg Nordjylland 3 Hesteskoen Strand Aalborg Nordjylland 4 Hou Strand Aalborg Nordjylland 5 Møllestenen (Koldkær Strand)

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 5-7-2016 Ærøskøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 11-11-2015 - Plan 1: 11-11-2015 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Ærø N-kyst 54 53,6'N 10 24,7'E - kort 152 Møllegab

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-6-2016 Kerteminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Beliggenhed Storebælt, Kerteminde Bugt 55 27,1'N 10 40,1'E - kort 141 Havnen set

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 17. september 2004 Sag 199947798 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44

Læs mere

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 158 Offentligt Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Goddag, I relation til den

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 50 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket DS (Dansk Sejlunion). For benyttelse

Læs mere