R FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr års jubilæum God læselyst! Velkommen til Profilen nummer 4! DALFs historie s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 4 2009 30 års jubilæum 1979-2009. God læselyst! Velkommen til Profilen nummer 4! DALFs historie s."

Transkript

1 R FILEN Nyhedsbrev Nr års jubilæum LEDER: DALFs historie s. 2-3 DALFs fremtid s. 4 Gode råd før gravningen s. 12 Profilens historie s Formandsliste s. 3 Sager og Konflikter s. 5-7 Løn før og nu s. 8-9 DALFs stiftelse s. 12 Adresseændring s. 12 God læselyst! Velkommen til Profilen nummer 4! I dette nummer af Profilen har vi valgt at sætte fokus på Danske Arkæologistuderendes LandsForening (i daglig tale DALF). Det er i disse dage faktisk 30 år siden at DALF blev dannet af de arkæologistuderende i Århus og København. I løbet af de tredive år er der sket meget og opnået meget, og det vil vi gerne gøre opmærksom på i dette blad. DALF er ikke bare en samlebetegnelse for de tre kredsforeninger (SIDAH, HIKUIN og Foreningen). DALF s bestyrelse er det forum, hvor sager og konflikter bliver taget op, diskuteret og håndteret. DALF s bestyrelse består af medlemmer fra alle tre kredsforeninger. Antallet af medlemmer i DALF afhænger af antallet af medlemmer i Kredsforeningen. Så jo flere medlemmer i Kredsforeningen jo flere medlemmer i DALF s bestyrelse til at tale Kredsforeningens sag! Det er i DALF regi, at cirkulæret fra 1984 blev udarbejdet, og det er DALF, der forhandlede særaftalen hos Dansk Magisterforening igennem. Denne særaftale er vigtig, da den giver os ret til mere rådgivning og juridisk støtte hos DM end andre studentergrupper. Så husk at melde dig ind i DALF-gruppen i DM. Du skal være medlem af en Kredsforening for at blive medlem af denne gruppe. I de sidste to år har DALF s bestyrelse koncentreret sig om at skabe en stærkere kontakt mellem medlemmer og bestyrelsen. Det er vigtigt for os, at vores medlemmer ved, vi er der. Derfor genoplivede vi blandt andet Profilen og uddelte flyers til nye studerende. Derudover søsatte vi forskellige undersøgelser af studerendes erfaringer og hvordan studerende behandles på museerne. Dette skabte en del debat, og det er vi i bestyrelsen meget glade for. I takt med at studieordningerne ændres, og man skal igennem uddannelsen hurtigere, så bliver der også mere udskiftning i DALF s bestyrelse. Det har været tendensen de sidste par år, at det er de samme Tordenskjolds Soldater, der tager arbejdet på sig hver gang. Det er opslidende og hårdt arbejde at sidde i bestyrelsen, men der er også en masse fordele. Tænk på de kontakter, der her skabes mellem fagene og byerne! En gammel formand takker af og giver faklen videre til en ny bestyrelse med masser af saft, kraft og gåpåmod Meget godt er gjort meget godt er stadig at gøre!!! Kontakt I skal huske, at I ALTID kan kontakte os. Ring, skriv, råb op, hvis I har spørgsmål om noget. Det er det vi er her for. Har man indlæg eller kommentarer eller en artikel, man bare må ud med, så skriv til Bestyrelsen kan altid kontaktes på hvis der opstår spørgsmål. Tak for (vist nok) 5 gode år i DALF, de sidste to som Formand Kamma Marie Poulsen-Hansen, Formand

2 DALF s historie Af Jonas Sigurdsson DALF s forhistorie Allerede i 1976 ser man de første spæde skridt til det, der senere bliver Dansk Arkæologisk LandsForening (forkortet DALF). Der havde i årene optil 1976 været problemer med aflønningen af studenterne samt efterfølgende skattesager. De følgende forhandlinger skete på foranledning af studenterne i København med løfte om støtte fra studenterne i Århus. Studenterforeningen i København med mandat fra Århus forsøgte således at lave en aftale med enten HK eller SiD, dette mislykkes dog. I stedet for HK og SiD viser Magisterforeningen sig villige til at lave en aftale. Magisterforeningen tilbød at køre sagen for de studerende, hvis lønforhandlingerne skulle bryde sammen. Magisterforeningen forslog en timelønsordning som i vore dages penge ville svare til 154,5 kr. i time. Efter en lang række studentermøder i sommeren 1977 besluttede de arkæologistuderende i København og Århus at boykotte alle udgravninger, som var finansieret af Forskningsrådet indtil aflønningssystemet var identisk med det, som blev benyttet af Nationalmuseets 1. afdeling. Boykotten påvirkede dog kun udgravningen i Vorbasse, da dette var den eneste som på daværende tidspunkt var i gang. Forskningsrådet indvilligede umiddelbart efter i kravene om det nye aflønningssystem. Efter boykotten stod det dog klart at der i processen havde været fejl og mangler, som der burde rådes bod på. Beklageligvis var der blandt andet ikke lavet klare retningslinjer i forbindelse med økonomisk kompensation til de berørte studerende som nedlage arbejdet. Aktionen viste således med al tydelighed nødvendigheden af en samlet organisering af studenterne i København og Århus. Diskussion om oprettelsen af en landsdækkende forening kaldet DALF startede i februar Eksistensen af en sådan forening optræder i forbindelse med udfærdigelse af vedtægter samt beskrivelse af foreningens formål. Udformningen af DALF s struktur skete de efterfølgende 12 måneder primært gennem omfattende korrespondance mellem Foreningen i København og Fagudvalget i Århus. Dertil kom en række studentermøder i København og Århus, hvoraf enkelte blev foretaget med deltagelse af repræsentanter fra det modsvarende universitet. DALF s nyere tid DALF blev stiftet den 20/ (se stiftelseserklæringen her i bladet) og efterfølgende konstitueret ved generalforsamlingen den 28/ DALF blev stiftet for at skabe sammenarbejde på landsplan mellem de studerende i Århus og København. Dette samarbejde skete på baggrund af flere års drøftelser i lønforhandlingsudvalget. DALF s målsætning var fra starten at blive statsanerkendt som fagforening og derved få ret til egen overenskomst. Igennem fagforeningsarbejdet ønskede man, at få en harmonisering af arbejds- og lønforholdene. Målet om statsanerkendelse blev dog aldrig opnået, det samme kan til dels siges om målene om en ensretning af forholdene på museerne. Her 30 år efter oprettelsen af DALF kan disse mål stadige ikke erklæres for opnået. I 1979 var der lige så mange aflønningsformer som der var museer i Danmark, siden da er der i nogen grad sket en ensretning mellem museerne, men forskellene er dog stadig utalte. I 1979 lå det i tidens ånd at oprette studenterforeninger, det var derfor også et naturligt træk, at de danske arkæologistuderende valgte at danne fælles front da arbejds- og lønforhold ikke længere blev fundet acceptable. Udover de gamle studenterforeninger ( Foreningen 1948, Hikuin 1966 og Sidah?) var der begyndt at ske en fragmentering med nye foreninger, med nye stridsemner som f.eks. kvindespecifikke problemer. Med oprettelsen af DALF ønskede man således at samle de kræfter som eksisterede indenfor alle disse studenterbevægelserne. Af de ting som DALF har opnået er det allervigtigste bibeholdelsen af de skattefri diæter. Gennem forhandlinger og advokatbistand lykkes det at bibeholde skattefriheden i forhold til diæterne, når vi altså får dem! 2 Implementeringen af DALF som ledende og effektivt organ har dog ikke været uden problemer. På baggrund af forskellige sager og konflikter har DALF gennem sin levetid raget uklar med forskellige museer rundt om i landet (Se artiklen om sager og konflikter). Disse konflikter har i konkrete sager betydet, at museer er holdt op med f.eks. at bruge jobformidlingerne til at skaffe studenter til udgravningsarbejde. I enkelte sager er der desuden sket en eskalering som beklageligvis har været DALF s egen skyld. Der har således været eksempler på

3 overvurdering af foreningens egen styrke, taktiske brølere, mangel på forudseenhed, mangel på god nok argumentering samt intern uenighed i DALF s politik. Desværre har forskellige museer i højere grad ønsket at skaffe arbejdskraft gennem personlige kontakter og ikke gennem DALF. Ud fra DALF s synspunkt er dette beklageligt, da et af vores mål som forening blandt andet er, at skaffe en ligelig fordeling af udgravningserfaringen blandt studenterne. Vi kan derfor kun udtrykke ønske om at museerne fortsætter med at fordele gravearbejdet gennem DALF og således er med til at ligge grobund for erfaringsgrundlaget i den næste generation. En væsentlig og vigtig ting i en hvilken som helst forening er engagement og virkekraft. I en foreningen som DALF hvis hovedbestyrelse udelukkende består af studenter, er en vis mængde kontinuitet også en nødvendighed, for at videregive erfaringer og anden tilegnet viden. Ulempen ved denne kontinuitet er dog at der ikke bliver tilført nyt blod og Tordenskjolds soldater således bare marcherer videre til de segner om af udmattelse. Hvad er DALF s rolle? Efter DALF blev underlagt magisterforeningen mistede landsforeningen noget af dens form, identitet og rolle som fagforening. Det samme var for så vidt også gældende da kredsforeningerne blev underlagt DALF. Både DALF og kredsforeningerne har derfor været nødt til at genopfinde sig selv... dette er dog kun lykkes i større og mindre grad. Der er her i teksten flere gange blevet nævnt et ønske om ensretning, de sidste 30 års erfaringer har dog vist at det ikke er noget som kommer af sig selv. Gennem Dansk magisterforening har vi fået tilbud om, at forhandle om vores egen overenskomst, hvis vores medlemstal i DM s DALF-gruppe udgør 50% af forhistorisk og middelalderarkæologistudenterne i København og Århus. På nuværende tidspunkt er vi ca. 1/3 del af vejen til at opnå dette mål om vor egen overenskomst Oprettelsen og den forsatte brug af en landsdækkende studenterforening igennem 30 år mellem to universiteter, må betegnes som næsten helt uhørt. Resten er som man siger historie... og forhåbentlig fremtidigt. DALF s formænd 1979/ Steffen Stumann Hansen (Foreningen) 1980/ Steffen Stumann Hansen (Foreningen) 1981/ Bobil Holm Sørensen (Hikiun) 1982/ Vibe Ødegaard (Foreningen) 1983/ Curt Jensen (Foreningen) 1984/ Lene Husum (Foreningen) 1985/ Stig Grummesgaard-Nielsen (Foreningen) 1986/ Lars Buus Eriksen (Foreningen) 1987/ Mogens Bo Henriksen (Hikiun) 1988/ Mogens Bo Henriksen (Hikiun) 1989/ Tine Lunn (Foreningen) 1990/ Marie Foged Klemensen (SiDAH) 1991/ Martin Appelt (Foreningen) 1992/ Henrik Shilling (Foreningen) 1993/ Ann Birgitte Bech Pedersen (SiDAH) 1995/ Rikke Tørnsø Sørensen (Foreningen) 1996/ Rikke Tørnsø Sørensen (Foreningen) 1997/ Thomas Nygaard Andersen (SiDAH) 1998/ Thomas Nygaard Andersen (SiDAH) 1999/ Marlena Jensen (Hikiun) 2000/ Marlena Jensen (Hikiun) 2001/ Christina Wind (Foreningen) 2002/ Christina Wind (Foreningen) 2003/ Michael Vinter (Hikiun) 2004/ Michael Vinter (Hikiun) 2005/ Kirstine Haase (SiDAH) 2006/ Kirstine Haase (SiDAH) 2007/ Kamma Marie Poulsen-Hansen (Foreningen) 2008/ Kamma Marie Poulsen-Hansen (Foreningen) 2009/ ? 3

4 DALF s fremtid Af Kamma Marie Poulsen-Hansen Som afgående formand er det umiddelbart nemt at komme med et bud på DALF s fremtid, da det ikke er mig, der skal være med til at levere varen. Men i dette tilfælde har vi i det sidste halve år drøftet intenst til bestyrelsesmøderne, om det var på tide efter 30 år at ændre lidt på strukturen. I de seneste par år, er der sket store forandringer i det landskab vi som unge arkæologer befinder os i. Der er blevet gravet som aldrig før, samtidig med universiteterne har sat tryk på pumperne, for at få os uddannet hurtigst muligt. Presset på os som arkæologistuderende har derfor været stort, og heraf er mange nye spørgsmål og situationer opstået. DALF s bestyrelse har prøvet at skabe en forståelse af disse forandringer og den betydning det har for os som fag. Et sådant arbejde er opslidende både for DALF, men også for bestyrelserne i de tre kredsforeninger. Det har præget DALF s bestyrelsesmøder de sidste to år, at det er Tordenskjolds soldater, der sidder i bestyrelserne, og at kun meget få øvrige hjælper til. Jeg er sikker på, at der nu er nogle der føler sig ramt! Og det er også meningen. Hvis kredsforeningerne og derigennem DALF skal blive ved med at bestå, så er det tid til en forandring. Derfor har vi i bestyrelsen talt om, at omstrukturere således at meget af det arbejde, der udføres i kredsforeningen nu skal udføres af DALF s bestyrelse. Det betyder, at udarbejdelse af medlemskort samt udsendelse af disse, udsendelse af Profilen, revidering af lister fra DM, oplysning om DM med mere skal udføres af DALF s bestyrelse og IKKE kredsforeningen. Dette betyder forhåbentligt at kredsforeningen vil få mere tid til at arrangere gode fester, sjove foredrag og andre hyggelige, gode, faglige arrangementer for medlemmerne. Vi gør dette som et forsøg i ét år, for at se hvordan det går? Får kredsforeningerne mere tid til at kredse om deres medlemmer i det nære? Og dør DALF s bestyrelse af administrativt arbejde? Det vil blive evalueret om ét år. Det er vigtigt for mig her at understrege, at vi gør dette for at understøtte DALF s og Kredsforeningernes Profil. Det er ikke for i sidste ende at nedlægge kredsforeningerne og slå det hele sammen i DALF regi! Denne omstrukturering får foreløbigt heller ingen betydning for Jobtelefonen. Hertil er for meget på spil for de tre kredsforeninger. Foreløbigt får det heller ingen betydning for økonomien i de tre foreninger. Når Foreningsåret er gået, så evalueres der på forsøget, og det afgøres om en større omstrukturering kan anbefales. Hvis det er tilfældet vil alle medlemmer selvfølgelig blive inddraget! Vi er i bestyrelsen enige om, at det er et forsøg værd, og alle håber meget på, at dette kan frigive tid til kredsforeningerne til at udføre nogle af de ting, de gerne vil. DALF s fremtid afhænger af jer, kære medlemmer. Det er bydende nødvendigt, at I er aktive og gør en indsats, jo flere hænder, jo nemmere bliver arbejdet. Lige i øjeblikket sidder mange af DALF s bestyrelsesmedlemmer også i Kredsforeningens bestyrelse, dette dobbelte bestyrelsesarbejde er hårdt. Meld jer til de forskellige bestyrelser, festforeninger, foredragsudvalg med mere og oplev det netværk og de nye kontakter, som dette vil give jer. Hvis jeg nu som gammel og afgående formand må se på DALF s fremtid i Krystalkuglen, så tror jeg, at det mål vi bør sigte mod nu, er en decideret overenskomst for arkæologistuderende. Jeg tror tiden er moden til dette. Der sker mange ting på museerne nu, der kan betyde meget for os som studerende, og det virker ikke så usandsynligt og umuligt længere at arbejde hen imod en overenskomst måske endda en overenskomst der gælder fra arkæologistuderende til bachelor til færdig kandidat! DALF har, som denne Profil bærer præg af, opnået rigtig meget. Forhåbentlig kan 30 års jubilæet fejres med endnu en stor sejr under bæltet! 4

5 Sager og konflikter Af Jonas Sigurdsson Generelt har DALF s rolle været at videregive oplysninger om arbejdsforhold og løn, samt at løse problemer med folks manglende praktiske udgravningserfaring. Før DALF lavede samarbejdsaftalen med DM, var det DALF som lavede overenskomstforhandlingerne bl.a. med Finansministeriet. Nedenstående sager og konflikter er efter bedste evne en sammenskrivning af de spredte oplysninger som findes fra gamle mødereferater samt korrespondance i det Københavnske arkiv Gratis arbejde på udgravninger Studenterne arbejder flere steder gratis på arkæologiske udgravninger Oprettelse af jobformidlingen skete som resultat af det store naturgas projekt. Jobformidlingen fungerede via et vagtbureau af studenter som på skift passede telefonen DALF engagerer en fast sagfører til hjælpe med det juridiske med overenskomster, kontakter og lønforhold I november 1980 bliver Middelalderarkæologi ved Århus universitet optaget som en del af DALF Sagen om halv løn Grundet studenternes manglende udgravningserfaring som for fleres vedkommende var under 16 uger, blev der kun udbetalt halv løn. Konflikten endte med at udgravningen blev afviklet med halv løn, dog under protest. Sagen illustrerede DALF s mangler, herunder blandt andet aktionsformer Sagen om gassen. I 1980 erne startede naturgas projektet, som bestod af udgravninger i forbindelse med etableringen af naturgasnettet. DALF forsøgte at lave en samarbejdsaftale med de pågældende ansvarshavende museer, som herefter omtales som gasmuseerne. Samarbejdsaftalen som DALF forelagde gasmuseerne gik blandt andet ud på at alt studenterarbejde skulle formidles gennem DALF. Dertil kom at det ikke var alle gasmuseerne som udbetalte diæter. Da disse krav ikke blev opfyldt blev det besluttet, at de studerende skulle boykotte gas projektet, samtidig blev magistrene ligeledes opfordret til ikke at deltage i udgravningerne. Resultatet af den beslutning blev til intern splid, da enkelte studenter ikke fulgte DALF s anbefalinger, hvilket måtte betegnes som problematisk. Ud fra studenternes synspunkt var en anden uheldig sideeffekt af boykotten, at brugen af ufaglært arbejdskraft blev mere udbredt Militærnægtersagen Sagen har sin oprindelse i et konkret eksempel, hvor en arkæolog som militærnægter blev udstationeret på et museum. DALF fandt dette forkert. Sagen endte hos Militærnægteradministrationen og her blev retningslinjerne efterfølgende indarbejdet i reglerne for udstationering Oprettelse af sygeforsikring I 1980 var 16 arkæologistuderende indkvarteret i et hus som nedbrændte i Bergen (Norge). En dansk og 5

6 Sager og konflikter engelsk arkæologistuderende omkom og fire andre danske studenter blev kvæstet og forbrændt. Efterfølgende opstod der problemer, da de tilskadekomne ikke kunne få dækket de store udgifter til hjemtransport. Som følge heraf tegnede DALF i 1982 en kollektiv forsikring i forbindelse med udenlandsarbejde DALF finder brugen af langtidsledige på udgravninger kritisabel og er derfor i dialog med Det arkæologiske nævn Diætsagen Problematikken i diætsagen lå i at Finansministeriet/skattevæsenet tolkede cirkulæret fra 1984 om diæter, således at tjenestestedet blev regnet for at være det pågældende museum og ikke universitetsbyen/ens faste bopæl. Dette medførte at diæter udbetalt til implicerede studerende blev betragtet som uretmæssigt udbetalt, og at der derfor var tale om A-indkomst d.v.s. skattepligtig indkomst. Sagen blev afsluttet i 1986 da statsdirektoratet besluttede at diæterne for fremtiden skulle være skattefri Sagen om weekendarbejde Weekendarbejde uden overtidsbetaling. Efter pres fra forskellige sidder resulterede det i en interessekonflikt mellem DALF og de pågældende studerende, da disse ikke ville kræve overtidsbetaling Sagen om tjenestemandsloven De ansatte arkæologistuderende modtog ikke de berettige timepenge, ifølge museet henholdte de sig til tjenestemandsloven. Resultatet blev dog at museet rettede sig efter DALF s krav og genoptog udbetalingen af timepengene Kontrakterne Indtil 1990 fandtes der ikke nogle retningslinjer for kontakternes udformning. Gennem advokatbistand blev et udkast til kontrakt udformet. Det blev forsøgt at få Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat og Kommunernes Landsforening til at anbefale brugen af kontrakten. Begge institutioner afslog med henvisning til at de ikke kunne bestemme over lokal museerne. DALF valgte derfor selv at kontakte museerne Sagen om uddannelsesgravningen Efter endt uddannelsesgravning på de officielle 4 uger blev de tilbudt en ekstra uges arbejde dog uden løn. Beslutningen om denne ekstra uges gravearbejde kom fra universitetet i København. DALF anbefalede studenterne ikke at tage imod tilbudet Sagen om udenlandske studenter 12 udenlandske studenter deltager i arkæologisk arbejde uden løn. DALF gør opmærksom på at de finder dette kritisabelt 1992 Kritik af gratis udgravning i forbindelse med marine arkæologi Sagen om publiceringsrettigheder En studerende som fungerede som udgravningsleder ønskede at publicerer resultatet. På trods af at

7 rigsantikvaren fældede en dom i sagen om publiceringsrettigheder til udgravningsmateriale fra pågældende museum, var der stadig problemer. DALF har således fået en anmodning fra studenten om advokatbistand. Sagen undersøges af advokat, pengene går fra konfliktkassen og DALF lader den falde 1997/1998 Boykot af et museum Københavnerne besluttede alene at boykotte det pågældende museum, da der her, ikke blev udbetalt diæter. Efter dialog med museet som henviste til at de derimod betalte ophold og transport, samt at museet var et Amts museum og det derfor ikke var museets beslutning ikke at betale diæter, blev konflikten afblæst Arbejdsskader Efter en DALF henvendelse til RAS om arbejdssikkerhed besluttede RAS at lave en oplysningskampagne. Dialogen med RAS skyldes at arbejdstilsynet ikke havde vist vilje til at være behjælpelige med de praktiske problemer, men kun de lovhævdende. Som en del af denne debat om arbejdssikkerhed blev der også skrevet flere indlæg i profilen Danske Magisterforening DALF tager initiativ til at blive en del af Danske Magisterforening (DM). Det lykkes at lave en særaftale med DM og der bliver derfor oprettet en DALF-gruppe Sagen om timepengene Studenter som havde arbejdet for museet have fået en regning fra skattevæsnet om tilbagebetaling af timepenge samt befordring. DALF kontaktede museet og skattevæsenet om problematikken. Resultatet blev at museet hjalp studenterne med at finde dokumentation for befordringen, men desværre var der ikke noget at gøre i forhold til timepengene, de skulle således tilbagebetales. Museet modtog derfor en næse af studenterforeningen, som de godtog, da de ikke havde informeret deres medarbejder om timepenge-reglerne KUAS brevet I 2005 lavede DALF i samarbejde med DM retningslinjer for ansættelse og aflønning af arkæologistuderende. Disse retningslinjer blev sendt til Kulturarvsstyrelsen, for at få dem til at ensrette forholdene på landets museer. Retningslinjerne bliver afslået i kulturarvsstyrelsen Fejl i kontrakten Det pågældende museum blev gjort opmærksom på kontraktens mangler. Museet ville dog ikke anerkende retningslinjerne og mente at ansættelsesforholdet burde ophøre. Der var således tale om en uretmæssig opsigelse, hvilket blev påpeget af DM, som karakteriserede det som en mindre lovovertrædelse Ingen løn udbetaling Efter flere mdr. med vedvarende problemer med helt eller delvis manglende lønudbetalinger fra kommunens bogholderi, gik de studerende på det pågældende museum til fagligt møde i 3 dage indtil løn problemerne var blevet løst. Gennem processen var der dialog med DM. 7

8 Lønforholdene før og nu Af Jonas Sigurdsson Det største problem med aflønningen af de arkæologistuderende har altid været, at der ikke eksistere en ensretning. I dag findes der 44 arkæologiske museer i Danmark, som alle har en lang tradition i, at gøre tingene på deres egen måde. Der er således ikke noget entydigt, som angiver hvorvidt museerne aflønner efter HK eller AC overenskomst eller om der bliver udbetalt diæter eller anden godtgørelse! Hvordan skaber man ensretning på 44 museer landet over? Som studenterforening/fagforening kan vi på nuværende tidspunkt ikke tvinge museerne til en ensretning af lønforholdene. Kulturarvsstyrelsen vil/kan ikke bestemme hvordan museerne skal aflønne de studerende. Et krav om konsekvent brug af AC overenskomsten med udbetaling af BA løn er heller ikke en realitet, da dette vil kræve at man kan godtgøre, at en BA uddannelse er en nødvendighed for udførelsen af det pågældende arbejde. Gennem vores samarbejde med Dansk magisterforening er vi nået frem til at målet om ensretning skal ske gennem eksemplets magt, hvorvidt dette mål nogensinde opnås kan man dog stille sig tvivlende overfor! Da DALF blev oprettet var et af målene bl.a. en afskaffelse af aflønning af arkæologistuderende efter HK overenskomsten og en mindsteløn på kr. svarende til 112,54-126,60 kr. i dag. Vi er således nået halvvejs med denne mindste løn, så måske skal der bare 30 år mere til. Der er dog også sket lidt positivt i de forgangne 30 år, selvom det nok ikke kun er vores fortjeneste. En 3. års studerende som f.eks. arbejder i Odense på HK overenskomst, får i dag hvad der svarer til 5,37 kr. mere i timen end i Studenterløn - Ikke-akademisk studenterarbejde efter HK overenskomst Staten timelønsats pr. 1 april 2008 Anciennitet Stedtillægssats II III IV V VI 1. år 103,43 105,47 106,89 108,94 110,36 2. år 103,43 105,47 106,89 108,94 110,36 3. år 105,15 107,24 108,7 110,8 112,25 4. år 105,15 107,24 108,7 110,8 112,25 5. år > 108,31 110,51 112,04 114,24 115,77 Studenterløn - Ikke-akademisk studenterarbejde efter HK overenskomst Staten timelønsats pr. 1 april 1979 omregnet til krones købekraft i 2007 eft.danmark statistik zoneinddelinger Anciennitet I II III IV V VI < 1 2. år 83,64 84,77 86,15 87,58 88,99 90, år 86, ,49 90,96 92,45 93,97 1. år 89,86 91,1 92,67 94,19 95,74 97, år 91,13 92,39 93,97 95,54 97,15 98,72 2. år 92,36 93,66 95,26 96,89 98,5 100, år 93,63 94,95 34,33 98,22 99,85 101,54 3. år 100,44 101,87 103,67 105,47 107,28 109,08 NB: Stedtillægssatserne og zoneinddelingerne er en klassificering af landets kommuner. For lettere at kunne sidestille timelønningerne er zoneinddelingerne blevet spejlvendt og svarer således bedre til stedtillægssatserne. 8

9 En personlig kommentar: Arkæologi er et lille intimt fag, hvor alle kender alle, og hvor der er en meget lille udskiftning i den faste arbejdskraft. Der er således også en stor konkurrence om studierelevantarbejde de studerende imellem. Arkæologistuderende bliver primært uddannet til musealt arbejde og mængden af udgravningserfaring m.m. har således altid været af stor betydning. Kravene om erfaring bevirker derfor, at der stort set altid findes studerende som er villige til at arbejde også under uacceptable forhold, for at gøre et godt indtryk. På nuværende tidspunkt er arkæologistudiet i en brydningstid, de studerende skal stadig hurtigere gennem uddannelsen samtidigt med at arbejdsmarkedet befinder sig i grænselandet til lavkonjunktur. Hvordan disse to faktorer vil få indvirkning på studiet og den enkelte studerendes udgravningserfaring er stadig uvis. Udgravningsarbejde skal dog ikke fortages for enhver pris, selvom man er studerende skal arbejdsforholdende være i orden. Bryd mønstret - stå sammen og vis solidaritet. Profilens historie Af Steen Frydenlund Jensen Indlæg til fremtidige numre af DALF-nyt skal være skrevet på skrivemaskine i A4-format, helst på elektrisk maskine. (DALF-nyt 1, 1979) Den 28/ blev DALF etableret, og ingen forening uden et medlemsblad, så for at lette kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer lavede man DALF-nyt. Her kunne bestyrelsen komme med meddelelser, og medlemmerne med indlæg, samt debattere aktuelle emner. Bladet var endvidere det eneste sted bestyrelsen publicerede mødereferater, da man fandt det uhensigtsmæssigt at lærere og arbejdsgivere kunne læse referaterne på opslagstavlerne på studiestederne. Bladet udkom i A5 format, men allerede efter de første par numre, hvor man havde rigeligt med stof fra bestyrelsen, begyndte man at savne indlæg fra de menige medlemmer, samt reaktioner på de trykte indlæg og debatemner. En efterhånden småolm redaktør beder således i august 1980 det enkelte medlem om for helvede at få fingeren ud af røvhullet og vis, at du har en holdning til tingene. Men tavsheden fra medlemmerne forbliver lige larmende, og man forsøger sig på andre måder at gøre bladet mere læservenligt. Der bliver gjort forsøg på at skrive hele bladet på den samme skrivemaskine, så det får et helhedspræg, samt at sælge årsabonnement til ikke medlemmer og institutioner for den rørende pris af 30 kr. (begge dele kun i nr. 5, 1980). Fra nr. 11 forsøger man sig med et mere muntert layout med håndskrevne overskrifter og små tegninger og tegneserier rundt omkring i bladet. Sidstnævnte dukker med jævne mellemrum op igen i løbet af resten af bladets levetid i A5-formatet. I nr. 18, oktober 1983 forsøger man sig med uddrag fra den da nyligt udgivne bog med børnefejlcitater De to første mennesker på Jorden var Hans og Grete af Niels Vogel, hvilket dog dybt beklages i næste nummer. Da undertegnede aldrig har prøvet at få indholdet af sine artikler beklaget af en redaktion, bringes her et uddrag, der unægtelig ryster faget i dets grundvold: I jernalderen tabte man engang to guldhorn ned i jorden, og selv om man ledte og ledte, blev de først fundet mange hundrede år senere. Det er det man har økologerne til. (Vogel, 1983:14). I nr. 23, april 1985 forsøger man sig med uddrag Fra Foreningens Annaler ( ), der indeholder grundige og personlige referater af alt fra møder til private fester. Det er meningen at klummen skal fortsætte, men som så mange andre af de oppeppende indslag ender den som et engangsforetagende, vist mest grundet manglende tid fra den ansvarshavende skribents side. 9

10 Profilens historie Udover referater og oppeppende indslag begynder der dog også at dukke indlæg op om seminarer og konferencer, praktiske oplysninger om Moesgård og andre ikke DALF-relevante ting, op i bladet. I nr. 8 kommer det første (og eneste) annoncerede medlemsindlæg. Bladets indhold hænger således meget på DALF og på kredsforeningernes bestyrelsers skuldre. For at få så ens tryk som muligt, skal manuskripter skrives på kuglehovedmaskiner IBM eller skrivehjulstype Courier 10 skrift (DALF-nyt 27, 1986) I starten går redaktionen tilsyneladende på skift imellem de forskellige kredsforeninger, men fra 1982 tager stud. mag. Curt Jensen i København over, og bliver siddende som redaktør frem til 1986; i den sidste tid under det selvbestaltede navn Den gamle redacteur. I nr. 26, 1986 takker Den gamle redacteur af i hvad der tilsyneladende er det første computerskrevne indlæg i bladets historie, og i april 1986 udkommer nr. 27, der bliver det sidste nummer af DALF-nyt. Det er bestyrelsens holdning at bladet trænger til fornyelse, og redaktørposten flyttes til Hikuin i Århus med redaktionsgrupper hos alle tre kredsforeninger, hvis formål det er at skaffe flere skribenter til bladet. Samtidig med redaktionsskiftet ønsker man et nyt navn og udskriver i den forbindelse en konkurrence, hvor læserne kan indsende forslag til et nyt navn og hoved og dermed vinde 1 2 flaske gammel dansk. Det nye format skal blive A4, og skrifttypen forsøges også standardiseret efter de elektriske skrivemaskiners formåen. Hvad skete der så? Kom bladet op i A4? Blev læserskaren forøget? Var der nøgenbilleder af rigsantikvaren på side 9, og hvem fik Gammel Dansken? Ja, vi ved det faktisk ikke! - Trods en ihærdig higen og søgen fra kredsforeningsarkivar Jonas i København lykkedes det ikke at lokalisere numrene De ér og bliver forsvundet, og vi er nået til den første lakune i kildematerialet. Vi ved således ikke hvornår det første nummer af Profilen udkom, ud over at det nok var i 1986, og vi ved heller ikke hvem der fandt på navnet. To rimeligt væsentlige detaljer i gennemgangen af Profilens historie er forsvundet, takket være vore forgængeres hang til enten a) Ikke at gemme tingene, eller b) Rydde lidt for kraftigt op, eller c) Øl! Forfatteren hælder personligt til løsningsmodel c, men skulle nogen have Profilen nummer 28-34, 36 og liggende må de gerne give et praj, så samlingen kan blive komplet. Men vi skal jo videre i beretningen, og fortsætter med nr. 35 fra 1988, der således er det ældst kendte bevarede nummer af Profilen. Ved navneskiftet vælger man pudsigt nok at fortsætte nummereringen fra DALF-nyt, så den første Profilen har nr. 28! Bladet har ved navneskiftet fået et lidt mere 80 er-fancy navnetræk og indeholder en ivrig brug af vignetter og træsnit fra ældre bøger, taget ud af og placeret helt udenfor kontekst. Indholdet er dog fortsat fokuseret på nøjagtige gengivelser af referater, og i et tilbageblik i 1989 konstaterer man at det nye appetitlige layout desværre ikke blev fulgt af et tilsvarende indhold! Der kommer dog efterhånden en del andre indlæg i bladet, mest beskrivelser af grave- eller uddannelsesophold i udlandet, samt seminarer og andre oplevelsesskildringer, der gør bladet mere læsevenligt. Og i nr. 45 og 46 (begge 1991) har man faktisk nøgenbilleder på side 9!!! Det drejer sig om stregtegninger af hhv. en topløs bronzealderpige i snoreskørt og en ditto herre. 10 Debat har der generelt ikke været meget af i bladets historie, men noget må der være sket i de forsvundne numre 49-53, for i nr. 54, 1994 beklages mudderkastningen og den perfide sprogbrug i forrige nummer, og de muntre ting og indlæg savnes stærkt. Om der hermed menes de omtalte stregtegninger vides dog ikke.

11 Materialet bedes sendt på DOS-formatterede disketter og helst skrevet på Word Perfect (Profilen nr. 56, 1995). Fra nummer 54, 1994 begynder det gamle layout at forsvinde (er på nr. 55, 1994 som det sidste nummer) hvorefter navnet Profilen skrives med forskellig skrifttype fra nummer til nummer. Desuden er man efterhånden nået ned på to årlige numre, hvoraf det sidste er nummer 58, Herefter opstår der tilsyneladende så stor redaktionel diskontinuitet, at man ved næste udgivelse i 1998 ikke kan huske hvilket nummer man er kommet til, og starter forfra med nummer 1 igen. Bladet har sædvanen tro skiftet layout igen, mens indholdet er frisket op med interviews med prominente personer. Daværende rigsantikvar Steen Hvass, og direktør for Moesgård Museum Jan Skamby, var dog de eneste der nåede at opnå den udsøgte ære at blive interviewet til bladet inden idéen gik i sig selv igen. Det efterhånden brede artikeludbud med debatoplæg og opsummerende referater fortsættes dog i de sidste numre af Profilen. Den ny nr. 1 bliver sidste nummererede profil, og de sidste 6 numre er kun navngivet med måned og årstal. Fra oktober 1999 til april 2000 forsøger man at holde samme design, men allerede i juni 2001 skifter man igen. Det kniber dog med at få samlet stoffet og i april 2003 får den profilansvarlige en næse for ikke som lovet at have lavet bladet. Man laver i stedet DALF s Nyhedsbrev, en mindre folder uden det vilde layout, men indeholdende de informationer man gerne vil have ud. Herefter kommer der kun en pamflet med info om hvad der sker og løn- og ansættelsesforhold, mens Profilen er lagt i graven, da man fra DALF s side for eftertiden vil kommunikere via hjemmesiden. Det står dig frit for om du vil maile eller snaile. Send gerne disketter og HUSK billeder eller forslag til billedmateriale. Dokumenter skal gemmes i Rich Text Format (RTF). (Profilen, april 2000) I 2007 genopstår Profilen atter som en fugl Phønix af asken; nu endeligt i højformat A4, farvetryk og i helt nyt layout. Numrene er tematiserede, og man går i dybden med emner som Arbejdsmiljø, Arbejdsforhold og Nye studieordninger, samt hvad der ellers optager de arkæologistuderende. Væk er det rene pjat, og væk er langt om længe også de støvede mødereferater. Man ønsker stadigvæk at give medlemmerne et indblik i bestyrelsens arbejde, men i stedet for at bringe ukommenterede referater sker det nu med deciderede artikler omhandlende de relevante emner. Der er i løbet af de 4 år bladet har været gravlagt virkelig sket et stort fremskridt i layout og indhold! Slutteligt en kort gennemgang af bladets udgivelsesrate. Bladet var fra starten planlagt til at udkomme 1 gang i kvartalet, og det gik også meget godt til og med det første nummer, der udkom i juni 1979 allerede andet nummer udkom 1 2 år forsinket! Fra og med 3. nummer (der udkommer som planlagt i april 1980) satser man på at udkomme 6 gange årligt, et mål man dog først når i 1982 og faktisk kun kommer op på dette ene år. I 1984 udregnes gennemsnittet til 3,8 nummer pr. år, og pr. 2002, der er det sidste år den gamle Profilen udkommer, er der kommet 2,7 blad pr. år, eller i alt 65 udgaver af Profilen. Hvis man indregner både de nye udgaver og de døde år fra er vi stadigvæk oppe på et snit på 2,3 blad pr år. Hvilket faktisk passer meget godt med den nuværende redaktions ønske om at udgive to blade om året. Og havde nummereringen ikke kokset midt i 1990 erne, så ville du nu sidde med nr. 69 i hænderne (forudsat at der naturligvis ikke dukker flere unummererede numre op). Det er da hvad man kan kalde et veletableret tidsskrift! Har man indlæg eller kommentarer eller en artikel, man bare må ud med, så skriv til (Profilen nr. 3, 2008) 11

12 Stiftelseserklæring Gode råd, adresseændring Foreningen godkender DALF Gode råd før årets gravninger Graveske: - efter sigende udmærket redskab til at mure med, hvis man skulle have de lyster. - Glimrende kageudskærer i en snæver skurvognsvending. - Fantastisk til at lukke øl op med. - Excellent til at rense de 10 cm mudder under en gummistøvler af med. Trillebør: - fantastisk lænestol når den tippes om på snuden - god til at transportere trætte arkæologer i efter deres første dag på gravning Treben: - Udgør sammen med en presenning et udmærket telt på en regnfuld dag. - Livsfarligt mordvåben hvis det ikke transporteres af autoriserede personer til og fra feltet. Advarsler: - Stil dig ALDRIG under grabben på gravemaskinen den kan falde af. - Hold hele tiden øje med, hvor grabben befinder sig, når du går efter maskinen den er ikke rar at få i hoved, og den kan give et godt rap over fingrene hvis den rammer din skovl. - Pas på hvis du beskriver høje uafstivede profiler. - Det samme gælder dybe uafstivede brønde det hele kan skride sammen om ørerne på dig. Adresseændring? Desværre er hverken DALF eller kredsforeningerne tilsluttet folkeregisteret. Det vil med andre ord sige, at der ikke er en levende sjæl som ved hvor du flytter hen. Lige så beklageligt er det, at vi ikke har ansat en sekretær til at indføre nye adresser til diverse adresselister fra Flyttemeddelelse, som du evt. husker at sende. Flyttemeddelelsen forsvinder derfor blot i et uoverskueligt brevfag. Som du nok har gættet allerede er det nødvendigt selv at tage kontakt til din kredsforening pr. . Ønsker du derimod at forsvinde ud i den blå luft er det selvfølgelig ikke nødvendigt at gøre noget som helst! Mvh. DALF 12 Redaktionen: Jonas Sigurdsson og Kamma Marie Poulsen-Hansen Korrektur: Signe Helles Olesen Opsætning & design: Signe Helles Olesen Copyright 2008 Danske Arkæologistuderendes Lands- Forening DALF

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst!

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst! PR FILEN Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008 LEDER: Kvalitativ vurdering S. 2-3 Ingen genansættelse S. 4 Kontraktudformning S. 5 Konflikten på Egnsmuseet Færgegården Lønfakta S. 6 DALF Kampagne S. 6 S. 7 Kalender

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Leder: Når studiet stresser side 2. Jeg går lige ned med stress... side 3. Snapseturen side 4. Øllets historie side 4

Leder: Når studiet stresser side 2. Jeg går lige ned med stress... side 3. Snapseturen side 4. Øllets historie side 4 Pr filen Nyhedsbrev nr. 2, 2012 Når studiet stresser side 2 Jeg går lige ned med stress... side 3 Snapseturen side 4 Øllets historie side 4 Hikuin-ekskursion til Gottorp slot side 5 Sagen om at arbejde

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Mikrobiologiske Selskab d. 20. oktober 13-162014 hos CAP Partners

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Mikrobiologiske Selskab d. 20. oktober 13-162014 hos CAP Partners Referat af bestyrelsesmøde i d. 20. oktober 13-162014 hos CAP Partners Tilstede: Lars Bogø Jensen (formand), Carsten Suhr Jacobsen (næstformand), Thomas Bjarnsholt (kasserer), Stephen Wessels, Mette Burmølle

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere