R FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr års jubilæum God læselyst! Velkommen til Profilen nummer 4! DALFs historie s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 4 2009 30 års jubilæum 1979-2009. God læselyst! Velkommen til Profilen nummer 4! DALFs historie s."

Transkript

1 R FILEN Nyhedsbrev Nr års jubilæum LEDER: DALFs historie s. 2-3 DALFs fremtid s. 4 Gode råd før gravningen s. 12 Profilens historie s Formandsliste s. 3 Sager og Konflikter s. 5-7 Løn før og nu s. 8-9 DALFs stiftelse s. 12 Adresseændring s. 12 God læselyst! Velkommen til Profilen nummer 4! I dette nummer af Profilen har vi valgt at sætte fokus på Danske Arkæologistuderendes LandsForening (i daglig tale DALF). Det er i disse dage faktisk 30 år siden at DALF blev dannet af de arkæologistuderende i Århus og København. I løbet af de tredive år er der sket meget og opnået meget, og det vil vi gerne gøre opmærksom på i dette blad. DALF er ikke bare en samlebetegnelse for de tre kredsforeninger (SIDAH, HIKUIN og Foreningen). DALF s bestyrelse er det forum, hvor sager og konflikter bliver taget op, diskuteret og håndteret. DALF s bestyrelse består af medlemmer fra alle tre kredsforeninger. Antallet af medlemmer i DALF afhænger af antallet af medlemmer i Kredsforeningen. Så jo flere medlemmer i Kredsforeningen jo flere medlemmer i DALF s bestyrelse til at tale Kredsforeningens sag! Det er i DALF regi, at cirkulæret fra 1984 blev udarbejdet, og det er DALF, der forhandlede særaftalen hos Dansk Magisterforening igennem. Denne særaftale er vigtig, da den giver os ret til mere rådgivning og juridisk støtte hos DM end andre studentergrupper. Så husk at melde dig ind i DALF-gruppen i DM. Du skal være medlem af en Kredsforening for at blive medlem af denne gruppe. I de sidste to år har DALF s bestyrelse koncentreret sig om at skabe en stærkere kontakt mellem medlemmer og bestyrelsen. Det er vigtigt for os, at vores medlemmer ved, vi er der. Derfor genoplivede vi blandt andet Profilen og uddelte flyers til nye studerende. Derudover søsatte vi forskellige undersøgelser af studerendes erfaringer og hvordan studerende behandles på museerne. Dette skabte en del debat, og det er vi i bestyrelsen meget glade for. I takt med at studieordningerne ændres, og man skal igennem uddannelsen hurtigere, så bliver der også mere udskiftning i DALF s bestyrelse. Det har været tendensen de sidste par år, at det er de samme Tordenskjolds Soldater, der tager arbejdet på sig hver gang. Det er opslidende og hårdt arbejde at sidde i bestyrelsen, men der er også en masse fordele. Tænk på de kontakter, der her skabes mellem fagene og byerne! En gammel formand takker af og giver faklen videre til en ny bestyrelse med masser af saft, kraft og gåpåmod Meget godt er gjort meget godt er stadig at gøre!!! Kontakt I skal huske, at I ALTID kan kontakte os. Ring, skriv, råb op, hvis I har spørgsmål om noget. Det er det vi er her for. Har man indlæg eller kommentarer eller en artikel, man bare må ud med, så skriv til Bestyrelsen kan altid kontaktes på hvis der opstår spørgsmål. Tak for (vist nok) 5 gode år i DALF, de sidste to som Formand Kamma Marie Poulsen-Hansen, Formand

2 DALF s historie Af Jonas Sigurdsson DALF s forhistorie Allerede i 1976 ser man de første spæde skridt til det, der senere bliver Dansk Arkæologisk LandsForening (forkortet DALF). Der havde i årene optil 1976 været problemer med aflønningen af studenterne samt efterfølgende skattesager. De følgende forhandlinger skete på foranledning af studenterne i København med løfte om støtte fra studenterne i Århus. Studenterforeningen i København med mandat fra Århus forsøgte således at lave en aftale med enten HK eller SiD, dette mislykkes dog. I stedet for HK og SiD viser Magisterforeningen sig villige til at lave en aftale. Magisterforeningen tilbød at køre sagen for de studerende, hvis lønforhandlingerne skulle bryde sammen. Magisterforeningen forslog en timelønsordning som i vore dages penge ville svare til 154,5 kr. i time. Efter en lang række studentermøder i sommeren 1977 besluttede de arkæologistuderende i København og Århus at boykotte alle udgravninger, som var finansieret af Forskningsrådet indtil aflønningssystemet var identisk med det, som blev benyttet af Nationalmuseets 1. afdeling. Boykotten påvirkede dog kun udgravningen i Vorbasse, da dette var den eneste som på daværende tidspunkt var i gang. Forskningsrådet indvilligede umiddelbart efter i kravene om det nye aflønningssystem. Efter boykotten stod det dog klart at der i processen havde været fejl og mangler, som der burde rådes bod på. Beklageligvis var der blandt andet ikke lavet klare retningslinjer i forbindelse med økonomisk kompensation til de berørte studerende som nedlage arbejdet. Aktionen viste således med al tydelighed nødvendigheden af en samlet organisering af studenterne i København og Århus. Diskussion om oprettelsen af en landsdækkende forening kaldet DALF startede i februar Eksistensen af en sådan forening optræder i forbindelse med udfærdigelse af vedtægter samt beskrivelse af foreningens formål. Udformningen af DALF s struktur skete de efterfølgende 12 måneder primært gennem omfattende korrespondance mellem Foreningen i København og Fagudvalget i Århus. Dertil kom en række studentermøder i København og Århus, hvoraf enkelte blev foretaget med deltagelse af repræsentanter fra det modsvarende universitet. DALF s nyere tid DALF blev stiftet den 20/ (se stiftelseserklæringen her i bladet) og efterfølgende konstitueret ved generalforsamlingen den 28/ DALF blev stiftet for at skabe sammenarbejde på landsplan mellem de studerende i Århus og København. Dette samarbejde skete på baggrund af flere års drøftelser i lønforhandlingsudvalget. DALF s målsætning var fra starten at blive statsanerkendt som fagforening og derved få ret til egen overenskomst. Igennem fagforeningsarbejdet ønskede man, at få en harmonisering af arbejds- og lønforholdene. Målet om statsanerkendelse blev dog aldrig opnået, det samme kan til dels siges om målene om en ensretning af forholdene på museerne. Her 30 år efter oprettelsen af DALF kan disse mål stadige ikke erklæres for opnået. I 1979 var der lige så mange aflønningsformer som der var museer i Danmark, siden da er der i nogen grad sket en ensretning mellem museerne, men forskellene er dog stadig utalte. I 1979 lå det i tidens ånd at oprette studenterforeninger, det var derfor også et naturligt træk, at de danske arkæologistuderende valgte at danne fælles front da arbejds- og lønforhold ikke længere blev fundet acceptable. Udover de gamle studenterforeninger ( Foreningen 1948, Hikuin 1966 og Sidah?) var der begyndt at ske en fragmentering med nye foreninger, med nye stridsemner som f.eks. kvindespecifikke problemer. Med oprettelsen af DALF ønskede man således at samle de kræfter som eksisterede indenfor alle disse studenterbevægelserne. Af de ting som DALF har opnået er det allervigtigste bibeholdelsen af de skattefri diæter. Gennem forhandlinger og advokatbistand lykkes det at bibeholde skattefriheden i forhold til diæterne, når vi altså får dem! 2 Implementeringen af DALF som ledende og effektivt organ har dog ikke været uden problemer. På baggrund af forskellige sager og konflikter har DALF gennem sin levetid raget uklar med forskellige museer rundt om i landet (Se artiklen om sager og konflikter). Disse konflikter har i konkrete sager betydet, at museer er holdt op med f.eks. at bruge jobformidlingerne til at skaffe studenter til udgravningsarbejde. I enkelte sager er der desuden sket en eskalering som beklageligvis har været DALF s egen skyld. Der har således været eksempler på

3 overvurdering af foreningens egen styrke, taktiske brølere, mangel på forudseenhed, mangel på god nok argumentering samt intern uenighed i DALF s politik. Desværre har forskellige museer i højere grad ønsket at skaffe arbejdskraft gennem personlige kontakter og ikke gennem DALF. Ud fra DALF s synspunkt er dette beklageligt, da et af vores mål som forening blandt andet er, at skaffe en ligelig fordeling af udgravningserfaringen blandt studenterne. Vi kan derfor kun udtrykke ønske om at museerne fortsætter med at fordele gravearbejdet gennem DALF og således er med til at ligge grobund for erfaringsgrundlaget i den næste generation. En væsentlig og vigtig ting i en hvilken som helst forening er engagement og virkekraft. I en foreningen som DALF hvis hovedbestyrelse udelukkende består af studenter, er en vis mængde kontinuitet også en nødvendighed, for at videregive erfaringer og anden tilegnet viden. Ulempen ved denne kontinuitet er dog at der ikke bliver tilført nyt blod og Tordenskjolds soldater således bare marcherer videre til de segner om af udmattelse. Hvad er DALF s rolle? Efter DALF blev underlagt magisterforeningen mistede landsforeningen noget af dens form, identitet og rolle som fagforening. Det samme var for så vidt også gældende da kredsforeningerne blev underlagt DALF. Både DALF og kredsforeningerne har derfor været nødt til at genopfinde sig selv... dette er dog kun lykkes i større og mindre grad. Der er her i teksten flere gange blevet nævnt et ønske om ensretning, de sidste 30 års erfaringer har dog vist at det ikke er noget som kommer af sig selv. Gennem Dansk magisterforening har vi fået tilbud om, at forhandle om vores egen overenskomst, hvis vores medlemstal i DM s DALF-gruppe udgør 50% af forhistorisk og middelalderarkæologistudenterne i København og Århus. På nuværende tidspunkt er vi ca. 1/3 del af vejen til at opnå dette mål om vor egen overenskomst Oprettelsen og den forsatte brug af en landsdækkende studenterforening igennem 30 år mellem to universiteter, må betegnes som næsten helt uhørt. Resten er som man siger historie... og forhåbentlig fremtidigt. DALF s formænd 1979/ Steffen Stumann Hansen (Foreningen) 1980/ Steffen Stumann Hansen (Foreningen) 1981/ Bobil Holm Sørensen (Hikiun) 1982/ Vibe Ødegaard (Foreningen) 1983/ Curt Jensen (Foreningen) 1984/ Lene Husum (Foreningen) 1985/ Stig Grummesgaard-Nielsen (Foreningen) 1986/ Lars Buus Eriksen (Foreningen) 1987/ Mogens Bo Henriksen (Hikiun) 1988/ Mogens Bo Henriksen (Hikiun) 1989/ Tine Lunn (Foreningen) 1990/ Marie Foged Klemensen (SiDAH) 1991/ Martin Appelt (Foreningen) 1992/ Henrik Shilling (Foreningen) 1993/ Ann Birgitte Bech Pedersen (SiDAH) 1995/ Rikke Tørnsø Sørensen (Foreningen) 1996/ Rikke Tørnsø Sørensen (Foreningen) 1997/ Thomas Nygaard Andersen (SiDAH) 1998/ Thomas Nygaard Andersen (SiDAH) 1999/ Marlena Jensen (Hikiun) 2000/ Marlena Jensen (Hikiun) 2001/ Christina Wind (Foreningen) 2002/ Christina Wind (Foreningen) 2003/ Michael Vinter (Hikiun) 2004/ Michael Vinter (Hikiun) 2005/ Kirstine Haase (SiDAH) 2006/ Kirstine Haase (SiDAH) 2007/ Kamma Marie Poulsen-Hansen (Foreningen) 2008/ Kamma Marie Poulsen-Hansen (Foreningen) 2009/ ? 3

4 DALF s fremtid Af Kamma Marie Poulsen-Hansen Som afgående formand er det umiddelbart nemt at komme med et bud på DALF s fremtid, da det ikke er mig, der skal være med til at levere varen. Men i dette tilfælde har vi i det sidste halve år drøftet intenst til bestyrelsesmøderne, om det var på tide efter 30 år at ændre lidt på strukturen. I de seneste par år, er der sket store forandringer i det landskab vi som unge arkæologer befinder os i. Der er blevet gravet som aldrig før, samtidig med universiteterne har sat tryk på pumperne, for at få os uddannet hurtigst muligt. Presset på os som arkæologistuderende har derfor været stort, og heraf er mange nye spørgsmål og situationer opstået. DALF s bestyrelse har prøvet at skabe en forståelse af disse forandringer og den betydning det har for os som fag. Et sådant arbejde er opslidende både for DALF, men også for bestyrelserne i de tre kredsforeninger. Det har præget DALF s bestyrelsesmøder de sidste to år, at det er Tordenskjolds soldater, der sidder i bestyrelserne, og at kun meget få øvrige hjælper til. Jeg er sikker på, at der nu er nogle der føler sig ramt! Og det er også meningen. Hvis kredsforeningerne og derigennem DALF skal blive ved med at bestå, så er det tid til en forandring. Derfor har vi i bestyrelsen talt om, at omstrukturere således at meget af det arbejde, der udføres i kredsforeningen nu skal udføres af DALF s bestyrelse. Det betyder, at udarbejdelse af medlemskort samt udsendelse af disse, udsendelse af Profilen, revidering af lister fra DM, oplysning om DM med mere skal udføres af DALF s bestyrelse og IKKE kredsforeningen. Dette betyder forhåbentligt at kredsforeningen vil få mere tid til at arrangere gode fester, sjove foredrag og andre hyggelige, gode, faglige arrangementer for medlemmerne. Vi gør dette som et forsøg i ét år, for at se hvordan det går? Får kredsforeningerne mere tid til at kredse om deres medlemmer i det nære? Og dør DALF s bestyrelse af administrativt arbejde? Det vil blive evalueret om ét år. Det er vigtigt for mig her at understrege, at vi gør dette for at understøtte DALF s og Kredsforeningernes Profil. Det er ikke for i sidste ende at nedlægge kredsforeningerne og slå det hele sammen i DALF regi! Denne omstrukturering får foreløbigt heller ingen betydning for Jobtelefonen. Hertil er for meget på spil for de tre kredsforeninger. Foreløbigt får det heller ingen betydning for økonomien i de tre foreninger. Når Foreningsåret er gået, så evalueres der på forsøget, og det afgøres om en større omstrukturering kan anbefales. Hvis det er tilfældet vil alle medlemmer selvfølgelig blive inddraget! Vi er i bestyrelsen enige om, at det er et forsøg værd, og alle håber meget på, at dette kan frigive tid til kredsforeningerne til at udføre nogle af de ting, de gerne vil. DALF s fremtid afhænger af jer, kære medlemmer. Det er bydende nødvendigt, at I er aktive og gør en indsats, jo flere hænder, jo nemmere bliver arbejdet. Lige i øjeblikket sidder mange af DALF s bestyrelsesmedlemmer også i Kredsforeningens bestyrelse, dette dobbelte bestyrelsesarbejde er hårdt. Meld jer til de forskellige bestyrelser, festforeninger, foredragsudvalg med mere og oplev det netværk og de nye kontakter, som dette vil give jer. Hvis jeg nu som gammel og afgående formand må se på DALF s fremtid i Krystalkuglen, så tror jeg, at det mål vi bør sigte mod nu, er en decideret overenskomst for arkæologistuderende. Jeg tror tiden er moden til dette. Der sker mange ting på museerne nu, der kan betyde meget for os som studerende, og det virker ikke så usandsynligt og umuligt længere at arbejde hen imod en overenskomst måske endda en overenskomst der gælder fra arkæologistuderende til bachelor til færdig kandidat! DALF har, som denne Profil bærer præg af, opnået rigtig meget. Forhåbentlig kan 30 års jubilæet fejres med endnu en stor sejr under bæltet! 4

5 Sager og konflikter Af Jonas Sigurdsson Generelt har DALF s rolle været at videregive oplysninger om arbejdsforhold og løn, samt at løse problemer med folks manglende praktiske udgravningserfaring. Før DALF lavede samarbejdsaftalen med DM, var det DALF som lavede overenskomstforhandlingerne bl.a. med Finansministeriet. Nedenstående sager og konflikter er efter bedste evne en sammenskrivning af de spredte oplysninger som findes fra gamle mødereferater samt korrespondance i det Københavnske arkiv Gratis arbejde på udgravninger Studenterne arbejder flere steder gratis på arkæologiske udgravninger Oprettelse af jobformidlingen skete som resultat af det store naturgas projekt. Jobformidlingen fungerede via et vagtbureau af studenter som på skift passede telefonen DALF engagerer en fast sagfører til hjælpe med det juridiske med overenskomster, kontakter og lønforhold I november 1980 bliver Middelalderarkæologi ved Århus universitet optaget som en del af DALF Sagen om halv løn Grundet studenternes manglende udgravningserfaring som for fleres vedkommende var under 16 uger, blev der kun udbetalt halv løn. Konflikten endte med at udgravningen blev afviklet med halv løn, dog under protest. Sagen illustrerede DALF s mangler, herunder blandt andet aktionsformer Sagen om gassen. I 1980 erne startede naturgas projektet, som bestod af udgravninger i forbindelse med etableringen af naturgasnettet. DALF forsøgte at lave en samarbejdsaftale med de pågældende ansvarshavende museer, som herefter omtales som gasmuseerne. Samarbejdsaftalen som DALF forelagde gasmuseerne gik blandt andet ud på at alt studenterarbejde skulle formidles gennem DALF. Dertil kom at det ikke var alle gasmuseerne som udbetalte diæter. Da disse krav ikke blev opfyldt blev det besluttet, at de studerende skulle boykotte gas projektet, samtidig blev magistrene ligeledes opfordret til ikke at deltage i udgravningerne. Resultatet af den beslutning blev til intern splid, da enkelte studenter ikke fulgte DALF s anbefalinger, hvilket måtte betegnes som problematisk. Ud fra studenternes synspunkt var en anden uheldig sideeffekt af boykotten, at brugen af ufaglært arbejdskraft blev mere udbredt Militærnægtersagen Sagen har sin oprindelse i et konkret eksempel, hvor en arkæolog som militærnægter blev udstationeret på et museum. DALF fandt dette forkert. Sagen endte hos Militærnægteradministrationen og her blev retningslinjerne efterfølgende indarbejdet i reglerne for udstationering Oprettelse af sygeforsikring I 1980 var 16 arkæologistuderende indkvarteret i et hus som nedbrændte i Bergen (Norge). En dansk og 5

6 Sager og konflikter engelsk arkæologistuderende omkom og fire andre danske studenter blev kvæstet og forbrændt. Efterfølgende opstod der problemer, da de tilskadekomne ikke kunne få dækket de store udgifter til hjemtransport. Som følge heraf tegnede DALF i 1982 en kollektiv forsikring i forbindelse med udenlandsarbejde DALF finder brugen af langtidsledige på udgravninger kritisabel og er derfor i dialog med Det arkæologiske nævn Diætsagen Problematikken i diætsagen lå i at Finansministeriet/skattevæsenet tolkede cirkulæret fra 1984 om diæter, således at tjenestestedet blev regnet for at være det pågældende museum og ikke universitetsbyen/ens faste bopæl. Dette medførte at diæter udbetalt til implicerede studerende blev betragtet som uretmæssigt udbetalt, og at der derfor var tale om A-indkomst d.v.s. skattepligtig indkomst. Sagen blev afsluttet i 1986 da statsdirektoratet besluttede at diæterne for fremtiden skulle være skattefri Sagen om weekendarbejde Weekendarbejde uden overtidsbetaling. Efter pres fra forskellige sidder resulterede det i en interessekonflikt mellem DALF og de pågældende studerende, da disse ikke ville kræve overtidsbetaling Sagen om tjenestemandsloven De ansatte arkæologistuderende modtog ikke de berettige timepenge, ifølge museet henholdte de sig til tjenestemandsloven. Resultatet blev dog at museet rettede sig efter DALF s krav og genoptog udbetalingen af timepengene Kontrakterne Indtil 1990 fandtes der ikke nogle retningslinjer for kontakternes udformning. Gennem advokatbistand blev et udkast til kontrakt udformet. Det blev forsøgt at få Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat og Kommunernes Landsforening til at anbefale brugen af kontrakten. Begge institutioner afslog med henvisning til at de ikke kunne bestemme over lokal museerne. DALF valgte derfor selv at kontakte museerne Sagen om uddannelsesgravningen Efter endt uddannelsesgravning på de officielle 4 uger blev de tilbudt en ekstra uges arbejde dog uden løn. Beslutningen om denne ekstra uges gravearbejde kom fra universitetet i København. DALF anbefalede studenterne ikke at tage imod tilbudet Sagen om udenlandske studenter 12 udenlandske studenter deltager i arkæologisk arbejde uden løn. DALF gør opmærksom på at de finder dette kritisabelt 1992 Kritik af gratis udgravning i forbindelse med marine arkæologi Sagen om publiceringsrettigheder En studerende som fungerede som udgravningsleder ønskede at publicerer resultatet. På trods af at

7 rigsantikvaren fældede en dom i sagen om publiceringsrettigheder til udgravningsmateriale fra pågældende museum, var der stadig problemer. DALF har således fået en anmodning fra studenten om advokatbistand. Sagen undersøges af advokat, pengene går fra konfliktkassen og DALF lader den falde 1997/1998 Boykot af et museum Københavnerne besluttede alene at boykotte det pågældende museum, da der her, ikke blev udbetalt diæter. Efter dialog med museet som henviste til at de derimod betalte ophold og transport, samt at museet var et Amts museum og det derfor ikke var museets beslutning ikke at betale diæter, blev konflikten afblæst Arbejdsskader Efter en DALF henvendelse til RAS om arbejdssikkerhed besluttede RAS at lave en oplysningskampagne. Dialogen med RAS skyldes at arbejdstilsynet ikke havde vist vilje til at være behjælpelige med de praktiske problemer, men kun de lovhævdende. Som en del af denne debat om arbejdssikkerhed blev der også skrevet flere indlæg i profilen Danske Magisterforening DALF tager initiativ til at blive en del af Danske Magisterforening (DM). Det lykkes at lave en særaftale med DM og der bliver derfor oprettet en DALF-gruppe Sagen om timepengene Studenter som havde arbejdet for museet have fået en regning fra skattevæsnet om tilbagebetaling af timepenge samt befordring. DALF kontaktede museet og skattevæsenet om problematikken. Resultatet blev at museet hjalp studenterne med at finde dokumentation for befordringen, men desværre var der ikke noget at gøre i forhold til timepengene, de skulle således tilbagebetales. Museet modtog derfor en næse af studenterforeningen, som de godtog, da de ikke havde informeret deres medarbejder om timepenge-reglerne KUAS brevet I 2005 lavede DALF i samarbejde med DM retningslinjer for ansættelse og aflønning af arkæologistuderende. Disse retningslinjer blev sendt til Kulturarvsstyrelsen, for at få dem til at ensrette forholdene på landets museer. Retningslinjerne bliver afslået i kulturarvsstyrelsen Fejl i kontrakten Det pågældende museum blev gjort opmærksom på kontraktens mangler. Museet ville dog ikke anerkende retningslinjerne og mente at ansættelsesforholdet burde ophøre. Der var således tale om en uretmæssig opsigelse, hvilket blev påpeget af DM, som karakteriserede det som en mindre lovovertrædelse Ingen løn udbetaling Efter flere mdr. med vedvarende problemer med helt eller delvis manglende lønudbetalinger fra kommunens bogholderi, gik de studerende på det pågældende museum til fagligt møde i 3 dage indtil løn problemerne var blevet løst. Gennem processen var der dialog med DM. 7

8 Lønforholdene før og nu Af Jonas Sigurdsson Det største problem med aflønningen af de arkæologistuderende har altid været, at der ikke eksistere en ensretning. I dag findes der 44 arkæologiske museer i Danmark, som alle har en lang tradition i, at gøre tingene på deres egen måde. Der er således ikke noget entydigt, som angiver hvorvidt museerne aflønner efter HK eller AC overenskomst eller om der bliver udbetalt diæter eller anden godtgørelse! Hvordan skaber man ensretning på 44 museer landet over? Som studenterforening/fagforening kan vi på nuværende tidspunkt ikke tvinge museerne til en ensretning af lønforholdene. Kulturarvsstyrelsen vil/kan ikke bestemme hvordan museerne skal aflønne de studerende. Et krav om konsekvent brug af AC overenskomsten med udbetaling af BA løn er heller ikke en realitet, da dette vil kræve at man kan godtgøre, at en BA uddannelse er en nødvendighed for udførelsen af det pågældende arbejde. Gennem vores samarbejde med Dansk magisterforening er vi nået frem til at målet om ensretning skal ske gennem eksemplets magt, hvorvidt dette mål nogensinde opnås kan man dog stille sig tvivlende overfor! Da DALF blev oprettet var et af målene bl.a. en afskaffelse af aflønning af arkæologistuderende efter HK overenskomsten og en mindsteløn på kr. svarende til 112,54-126,60 kr. i dag. Vi er således nået halvvejs med denne mindste løn, så måske skal der bare 30 år mere til. Der er dog også sket lidt positivt i de forgangne 30 år, selvom det nok ikke kun er vores fortjeneste. En 3. års studerende som f.eks. arbejder i Odense på HK overenskomst, får i dag hvad der svarer til 5,37 kr. mere i timen end i Studenterløn - Ikke-akademisk studenterarbejde efter HK overenskomst Staten timelønsats pr. 1 april 2008 Anciennitet Stedtillægssats II III IV V VI 1. år 103,43 105,47 106,89 108,94 110,36 2. år 103,43 105,47 106,89 108,94 110,36 3. år 105,15 107,24 108,7 110,8 112,25 4. år 105,15 107,24 108,7 110,8 112,25 5. år > 108,31 110,51 112,04 114,24 115,77 Studenterløn - Ikke-akademisk studenterarbejde efter HK overenskomst Staten timelønsats pr. 1 april 1979 omregnet til krones købekraft i 2007 eft.danmark statistik zoneinddelinger Anciennitet I II III IV V VI < 1 2. år 83,64 84,77 86,15 87,58 88,99 90, år 86, ,49 90,96 92,45 93,97 1. år 89,86 91,1 92,67 94,19 95,74 97, år 91,13 92,39 93,97 95,54 97,15 98,72 2. år 92,36 93,66 95,26 96,89 98,5 100, år 93,63 94,95 34,33 98,22 99,85 101,54 3. år 100,44 101,87 103,67 105,47 107,28 109,08 NB: Stedtillægssatserne og zoneinddelingerne er en klassificering af landets kommuner. For lettere at kunne sidestille timelønningerne er zoneinddelingerne blevet spejlvendt og svarer således bedre til stedtillægssatserne. 8

9 En personlig kommentar: Arkæologi er et lille intimt fag, hvor alle kender alle, og hvor der er en meget lille udskiftning i den faste arbejdskraft. Der er således også en stor konkurrence om studierelevantarbejde de studerende imellem. Arkæologistuderende bliver primært uddannet til musealt arbejde og mængden af udgravningserfaring m.m. har således altid været af stor betydning. Kravene om erfaring bevirker derfor, at der stort set altid findes studerende som er villige til at arbejde også under uacceptable forhold, for at gøre et godt indtryk. På nuværende tidspunkt er arkæologistudiet i en brydningstid, de studerende skal stadig hurtigere gennem uddannelsen samtidigt med at arbejdsmarkedet befinder sig i grænselandet til lavkonjunktur. Hvordan disse to faktorer vil få indvirkning på studiet og den enkelte studerendes udgravningserfaring er stadig uvis. Udgravningsarbejde skal dog ikke fortages for enhver pris, selvom man er studerende skal arbejdsforholdende være i orden. Bryd mønstret - stå sammen og vis solidaritet. Profilens historie Af Steen Frydenlund Jensen Indlæg til fremtidige numre af DALF-nyt skal være skrevet på skrivemaskine i A4-format, helst på elektrisk maskine. (DALF-nyt 1, 1979) Den 28/ blev DALF etableret, og ingen forening uden et medlemsblad, så for at lette kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer lavede man DALF-nyt. Her kunne bestyrelsen komme med meddelelser, og medlemmerne med indlæg, samt debattere aktuelle emner. Bladet var endvidere det eneste sted bestyrelsen publicerede mødereferater, da man fandt det uhensigtsmæssigt at lærere og arbejdsgivere kunne læse referaterne på opslagstavlerne på studiestederne. Bladet udkom i A5 format, men allerede efter de første par numre, hvor man havde rigeligt med stof fra bestyrelsen, begyndte man at savne indlæg fra de menige medlemmer, samt reaktioner på de trykte indlæg og debatemner. En efterhånden småolm redaktør beder således i august 1980 det enkelte medlem om for helvede at få fingeren ud af røvhullet og vis, at du har en holdning til tingene. Men tavsheden fra medlemmerne forbliver lige larmende, og man forsøger sig på andre måder at gøre bladet mere læservenligt. Der bliver gjort forsøg på at skrive hele bladet på den samme skrivemaskine, så det får et helhedspræg, samt at sælge årsabonnement til ikke medlemmer og institutioner for den rørende pris af 30 kr. (begge dele kun i nr. 5, 1980). Fra nr. 11 forsøger man sig med et mere muntert layout med håndskrevne overskrifter og små tegninger og tegneserier rundt omkring i bladet. Sidstnævnte dukker med jævne mellemrum op igen i løbet af resten af bladets levetid i A5-formatet. I nr. 18, oktober 1983 forsøger man sig med uddrag fra den da nyligt udgivne bog med børnefejlcitater De to første mennesker på Jorden var Hans og Grete af Niels Vogel, hvilket dog dybt beklages i næste nummer. Da undertegnede aldrig har prøvet at få indholdet af sine artikler beklaget af en redaktion, bringes her et uddrag, der unægtelig ryster faget i dets grundvold: I jernalderen tabte man engang to guldhorn ned i jorden, og selv om man ledte og ledte, blev de først fundet mange hundrede år senere. Det er det man har økologerne til. (Vogel, 1983:14). I nr. 23, april 1985 forsøger man sig med uddrag Fra Foreningens Annaler ( ), der indeholder grundige og personlige referater af alt fra møder til private fester. Det er meningen at klummen skal fortsætte, men som så mange andre af de oppeppende indslag ender den som et engangsforetagende, vist mest grundet manglende tid fra den ansvarshavende skribents side. 9

10 Profilens historie Udover referater og oppeppende indslag begynder der dog også at dukke indlæg op om seminarer og konferencer, praktiske oplysninger om Moesgård og andre ikke DALF-relevante ting, op i bladet. I nr. 8 kommer det første (og eneste) annoncerede medlemsindlæg. Bladets indhold hænger således meget på DALF og på kredsforeningernes bestyrelsers skuldre. For at få så ens tryk som muligt, skal manuskripter skrives på kuglehovedmaskiner IBM eller skrivehjulstype Courier 10 skrift (DALF-nyt 27, 1986) I starten går redaktionen tilsyneladende på skift imellem de forskellige kredsforeninger, men fra 1982 tager stud. mag. Curt Jensen i København over, og bliver siddende som redaktør frem til 1986; i den sidste tid under det selvbestaltede navn Den gamle redacteur. I nr. 26, 1986 takker Den gamle redacteur af i hvad der tilsyneladende er det første computerskrevne indlæg i bladets historie, og i april 1986 udkommer nr. 27, der bliver det sidste nummer af DALF-nyt. Det er bestyrelsens holdning at bladet trænger til fornyelse, og redaktørposten flyttes til Hikuin i Århus med redaktionsgrupper hos alle tre kredsforeninger, hvis formål det er at skaffe flere skribenter til bladet. Samtidig med redaktionsskiftet ønsker man et nyt navn og udskriver i den forbindelse en konkurrence, hvor læserne kan indsende forslag til et nyt navn og hoved og dermed vinde 1 2 flaske gammel dansk. Det nye format skal blive A4, og skrifttypen forsøges også standardiseret efter de elektriske skrivemaskiners formåen. Hvad skete der så? Kom bladet op i A4? Blev læserskaren forøget? Var der nøgenbilleder af rigsantikvaren på side 9, og hvem fik Gammel Dansken? Ja, vi ved det faktisk ikke! - Trods en ihærdig higen og søgen fra kredsforeningsarkivar Jonas i København lykkedes det ikke at lokalisere numrene De ér og bliver forsvundet, og vi er nået til den første lakune i kildematerialet. Vi ved således ikke hvornår det første nummer af Profilen udkom, ud over at det nok var i 1986, og vi ved heller ikke hvem der fandt på navnet. To rimeligt væsentlige detaljer i gennemgangen af Profilens historie er forsvundet, takket være vore forgængeres hang til enten a) Ikke at gemme tingene, eller b) Rydde lidt for kraftigt op, eller c) Øl! Forfatteren hælder personligt til løsningsmodel c, men skulle nogen have Profilen nummer 28-34, 36 og liggende må de gerne give et praj, så samlingen kan blive komplet. Men vi skal jo videre i beretningen, og fortsætter med nr. 35 fra 1988, der således er det ældst kendte bevarede nummer af Profilen. Ved navneskiftet vælger man pudsigt nok at fortsætte nummereringen fra DALF-nyt, så den første Profilen har nr. 28! Bladet har ved navneskiftet fået et lidt mere 80 er-fancy navnetræk og indeholder en ivrig brug af vignetter og træsnit fra ældre bøger, taget ud af og placeret helt udenfor kontekst. Indholdet er dog fortsat fokuseret på nøjagtige gengivelser af referater, og i et tilbageblik i 1989 konstaterer man at det nye appetitlige layout desværre ikke blev fulgt af et tilsvarende indhold! Der kommer dog efterhånden en del andre indlæg i bladet, mest beskrivelser af grave- eller uddannelsesophold i udlandet, samt seminarer og andre oplevelsesskildringer, der gør bladet mere læsevenligt. Og i nr. 45 og 46 (begge 1991) har man faktisk nøgenbilleder på side 9!!! Det drejer sig om stregtegninger af hhv. en topløs bronzealderpige i snoreskørt og en ditto herre. 10 Debat har der generelt ikke været meget af i bladets historie, men noget må der være sket i de forsvundne numre 49-53, for i nr. 54, 1994 beklages mudderkastningen og den perfide sprogbrug i forrige nummer, og de muntre ting og indlæg savnes stærkt. Om der hermed menes de omtalte stregtegninger vides dog ikke.

11 Materialet bedes sendt på DOS-formatterede disketter og helst skrevet på Word Perfect (Profilen nr. 56, 1995). Fra nummer 54, 1994 begynder det gamle layout at forsvinde (er på nr. 55, 1994 som det sidste nummer) hvorefter navnet Profilen skrives med forskellig skrifttype fra nummer til nummer. Desuden er man efterhånden nået ned på to årlige numre, hvoraf det sidste er nummer 58, Herefter opstår der tilsyneladende så stor redaktionel diskontinuitet, at man ved næste udgivelse i 1998 ikke kan huske hvilket nummer man er kommet til, og starter forfra med nummer 1 igen. Bladet har sædvanen tro skiftet layout igen, mens indholdet er frisket op med interviews med prominente personer. Daværende rigsantikvar Steen Hvass, og direktør for Moesgård Museum Jan Skamby, var dog de eneste der nåede at opnå den udsøgte ære at blive interviewet til bladet inden idéen gik i sig selv igen. Det efterhånden brede artikeludbud med debatoplæg og opsummerende referater fortsættes dog i de sidste numre af Profilen. Den ny nr. 1 bliver sidste nummererede profil, og de sidste 6 numre er kun navngivet med måned og årstal. Fra oktober 1999 til april 2000 forsøger man at holde samme design, men allerede i juni 2001 skifter man igen. Det kniber dog med at få samlet stoffet og i april 2003 får den profilansvarlige en næse for ikke som lovet at have lavet bladet. Man laver i stedet DALF s Nyhedsbrev, en mindre folder uden det vilde layout, men indeholdende de informationer man gerne vil have ud. Herefter kommer der kun en pamflet med info om hvad der sker og løn- og ansættelsesforhold, mens Profilen er lagt i graven, da man fra DALF s side for eftertiden vil kommunikere via hjemmesiden. Det står dig frit for om du vil maile eller snaile. Send gerne disketter og HUSK billeder eller forslag til billedmateriale. Dokumenter skal gemmes i Rich Text Format (RTF). (Profilen, april 2000) I 2007 genopstår Profilen atter som en fugl Phønix af asken; nu endeligt i højformat A4, farvetryk og i helt nyt layout. Numrene er tematiserede, og man går i dybden med emner som Arbejdsmiljø, Arbejdsforhold og Nye studieordninger, samt hvad der ellers optager de arkæologistuderende. Væk er det rene pjat, og væk er langt om længe også de støvede mødereferater. Man ønsker stadigvæk at give medlemmerne et indblik i bestyrelsens arbejde, men i stedet for at bringe ukommenterede referater sker det nu med deciderede artikler omhandlende de relevante emner. Der er i løbet af de 4 år bladet har været gravlagt virkelig sket et stort fremskridt i layout og indhold! Slutteligt en kort gennemgang af bladets udgivelsesrate. Bladet var fra starten planlagt til at udkomme 1 gang i kvartalet, og det gik også meget godt til og med det første nummer, der udkom i juni 1979 allerede andet nummer udkom 1 2 år forsinket! Fra og med 3. nummer (der udkommer som planlagt i april 1980) satser man på at udkomme 6 gange årligt, et mål man dog først når i 1982 og faktisk kun kommer op på dette ene år. I 1984 udregnes gennemsnittet til 3,8 nummer pr. år, og pr. 2002, der er det sidste år den gamle Profilen udkommer, er der kommet 2,7 blad pr. år, eller i alt 65 udgaver af Profilen. Hvis man indregner både de nye udgaver og de døde år fra er vi stadigvæk oppe på et snit på 2,3 blad pr år. Hvilket faktisk passer meget godt med den nuværende redaktions ønske om at udgive to blade om året. Og havde nummereringen ikke kokset midt i 1990 erne, så ville du nu sidde med nr. 69 i hænderne (forudsat at der naturligvis ikke dukker flere unummererede numre op). Det er da hvad man kan kalde et veletableret tidsskrift! Har man indlæg eller kommentarer eller en artikel, man bare må ud med, så skriv til (Profilen nr. 3, 2008) 11

12 Stiftelseserklæring Gode råd, adresseændring Foreningen godkender DALF Gode råd før årets gravninger Graveske: - efter sigende udmærket redskab til at mure med, hvis man skulle have de lyster. - Glimrende kageudskærer i en snæver skurvognsvending. - Fantastisk til at lukke øl op med. - Excellent til at rense de 10 cm mudder under en gummistøvler af med. Trillebør: - fantastisk lænestol når den tippes om på snuden - god til at transportere trætte arkæologer i efter deres første dag på gravning Treben: - Udgør sammen med en presenning et udmærket telt på en regnfuld dag. - Livsfarligt mordvåben hvis det ikke transporteres af autoriserede personer til og fra feltet. Advarsler: - Stil dig ALDRIG under grabben på gravemaskinen den kan falde af. - Hold hele tiden øje med, hvor grabben befinder sig, når du går efter maskinen den er ikke rar at få i hoved, og den kan give et godt rap over fingrene hvis den rammer din skovl. - Pas på hvis du beskriver høje uafstivede profiler. - Det samme gælder dybe uafstivede brønde det hele kan skride sammen om ørerne på dig. Adresseændring? Desværre er hverken DALF eller kredsforeningerne tilsluttet folkeregisteret. Det vil med andre ord sige, at der ikke er en levende sjæl som ved hvor du flytter hen. Lige så beklageligt er det, at vi ikke har ansat en sekretær til at indføre nye adresser til diverse adresselister fra Flyttemeddelelse, som du evt. husker at sende. Flyttemeddelelsen forsvinder derfor blot i et uoverskueligt brevfag. Som du nok har gættet allerede er det nødvendigt selv at tage kontakt til din kredsforening pr. . Ønsker du derimod at forsvinde ud i den blå luft er det selvfølgelig ikke nødvendigt at gøre noget som helst! Mvh. DALF 12 Redaktionen: Jonas Sigurdsson og Kamma Marie Poulsen-Hansen Korrektur: Signe Helles Olesen Opsætning & design: Signe Helles Olesen Copyright 2008 Danske Arkæologistuderendes Lands- Forening DALF

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst!

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst! PR FILEN Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008 LEDER: Kvalitativ vurdering S. 2-3 Ingen genansættelse S. 4 Kontraktudformning S. 5 Konflikten på Egnsmuseet Færgegården Lønfakta S. 6 DALF Kampagne S. 6 S. 7 Kalender

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DaFU kalenderen: Bestyrelsen har løbende opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter til for snarlig indl

DaFU kalenderen: Bestyrelsen har løbende opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter til for snarlig indl DaFU BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er oplistet i de nedenstående kategorier, som DaFUbestyrelsen har drøftet og har arbejdet med i det forgangne år 2010: Afholdte møder: Bestyrelsen

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog Fisets artikler om de overdækkede gange -en scrapbog Introduktion Der er 9 gange i Morbærhaven som skiller sig ud fra de andre, nemlig de 9 "overdækkede" eller "lukkede" gange. Hver af disse gange består

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Taxas Karl-Smart jonglerer med regnskaberne! Taxa 4x35 har for nyligt vundet en retssag over Finanshuset Farsø. Dette skete bl.a. fordi det mangeårige

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL OPGAVER TIL Jeg siger op NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES FÆLLES I KLASSEN Før I læser romanen Kig på bogens forside og bagside og kapitel-overskrifter. Hvad tror I, den handler om? Lav en brainstorm med alle

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Øst telefon: 9635 8016 fax: 9815 9494 e-mail: bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk http://www.studentersamfundet.aau.dk Ordinære medlemmer af bestyrelsen Christian K. Refshauge,

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

2. AU Career Arts hvem er de, og hvad kan vi som studerende bruge dem til? (15 min.)

2. AU Career Arts hvem er de, og hvad kan vi som studerende bruge dem til? (15 min.) DAGSORDEN 22. maj 2014 kl. 17.15 Lokale 1485-235A, Artsrådsmøde (17.15-20.35) 1. Formalia (10 min. 17.15-17.25) 1.1 Godkendelse af dagsorden 1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet d.25.marts 1.3

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere