Beretning Fremtid i fællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2004. Fremtid i fællesskab"

Transkript

1 Beretning 2004 Fremtid i fællesskab

2 VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i Det bærer denne beretning præg af. De foregående to år har SiD s beretning været bygget op om fem indsatsområder. I år har vi valgt at strukturere beretningen efter seks politiske udvalg, som nedsættes af 3F s hovedbestyrelse i 2005, nemlig uddannelse og arbejdsmarkedspolitik, social og miljø, oplysning, det internationale arbejde, ligestilling og Akassen. Hertil kommer det faglige arbejde. Derfor er alle elementer i denne beretning ikke identiske med tidligere år. Desuden har vi på grund af den specielle situation omkring fusionen flere steder forsøgt at se fremad og belyse, hvilke indsatsområde, der skal prioriteres den kommende tid i 3F. Langt fra alle SiD s og KAD s aktiviteter i 2004 er af pladsmæssige hensyn indeholdt i denne beretning. I stedet har vi valgt at beskrive årets primære indsatser og aktiviteter, herunder fusionen mellem de to forbund.

3 FAGLIGT FÆLLES FORBUND BERETNING 2004 TEKST: FORORD FAGLIGT ARBEJDE 02 Kære medlem af 3F - på tærsklen til en ny tid, formandens beretning 04 Danmarks største fagforbund, dobbeltinterview med Poul Erik Skov Christensen og Lillian Knudsen 04 Det får du i 3F, 10 gode grunde til at være medlem af 3F 08 Kim og Kirsten - sammen er de bedst, tillidsfolk fra Glud & Marstrand 11 Penge tilbage i medlemmernes lommer 12 Nu skal billedet males, to afdelingsformænd 15 3F s klageråd 16 Den faglige rygrad 17 Barselsfonden 24 De seks faglige grupper i 3F SOCIAL OG MILJØ LIGESTILLING INTERNATIONALT ARBEJDE UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKEDPOLITIK OPLYSNING AKASSEN ORGANISATION REGNSKAB 26 Social og miljø - med hjerte og fornuft 30 Verden set med ligestillingsbriller 32 Internationalt arbejde i forandring 35 Uddannelse gennem hele livet 38 Tillidsfolk i nøglerolle 40 Ny Akasse - service og kvalitet i højsædet 42 Den moderne organisation 44 Regnskab 48 De nye 3F-afdelinger TAL: 03 Medlemsudviklingen i SiD og KAD fra Inddrevne midler fra Fagligt Fælles Forbunds overenskomster 38 Antal kursusuger 40 Antal medlemmer i 3FA (Akassen) 41 Udviklingen i administrationsbidrag fra Antal medarbejdere i SiD og KAD fra Regnskabstal

4 SIDE 02 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Kære medlem af 3F - på tærsklen til en ny tid For alle valgte og ansatte i både SiD og KAD har 2004 været et meget hektisk år, der har været fuldstændig anderledes end alle foregående år. Det har været et år præget af fusionen og i særlig grad den demokratiske proces omkring de to kongresser og urafstemning blandt medlemmerne. KAD har aldrig tidligere prøvet en sådan proces. Det har SiD, der historisk set er opbygget gennem snesevis af fusioner med talrige små og mellemstore forbund, der repræsenterer 150 brancher. Men selv for SiD var fusionen med KAD en stor mundfuld. KAD var langt større end nogle af de andre forbund, som tidligere er blevet lagt sammen med SiD. Demokratisk proces I fusionen mellem KAD og SiD blev der lagt mange kræfter i den demokratiske proces, og der findes næppe noget andet område i det danske samfund, der i den grad har inddraget borgerne/medlemmerne. Hos KAD og SiD er det flere tusinde lokale tillidsrepræsentanter, der direkte har været involveret i processen, der kulminerede med de to kongresser i Odense i april og i Ålborg i september, hvor de delegerede vedtog nye love og et nyt fagligt politisk grundlag. Dertil kommer urafstemningen i maj-juni, hvor de to forbunds medlemmer blev spurgt direkte om deres holdninger til fusionen. I KAD stemte 86 procent JA og i SiD 77 procent. Stemmeprocenten var 47 hos KAD og 40 hos SiD. Sliddet værd Det var en voldsom opgave og proces. Men når jeg ser tilbage, har det været alt sliddet værd. Vi står nu med et forbund, der bygger på en solid og grundig debat blandt medlemmer og tillidsrepræsentanter. Vi har et godt afsæt for de kommende års faglige og politiske arbejde. Jeg tror, det har afgørende betydning for de kommende års arbejde, at vi netop brugte så mange kræfter i 2004 på alle mulige detaljer og på det demokratiske fundament. Det betyder, at rigtig mange i det nye forbund har et indgående kendskab til det faglige og politiske grundlag, som vi har bygget Fagligt Fælles Forbund op på. Og netop samspillet mellem det faglige og politiske bliver utvivlsomt et af de områder, som 3F i de kommende år skal bruge rigtig mange kræfter på. Ja, faktisk mange flere kræfter end KAD og SiD tilsammen brugte på dette område. Udfordringer Det danske arbejdsmarked er stærkt præget af de udfordringer, som kommer både ude- og indefra. Globaliseringen er ikke længere noget fjernt og uvirkeligt. Det er blevet hverdag for langt de fleste af vores aktive medlemmer. Stort set hver eneste arbejdsplads må nødvendigvis forholde sig til den konkurrence, der skyller ind over os fra lande med lav løn, ringere arbejdsmiljø og måske produktionsmiljøer, hvor folk arbejder under slavelignende vilkår. Det er en kæmpe udfordring både at sikre, at vores medlemmer løbende opkvalificeres og uddannes, så de har de rette kvalifikationer, og samtidig fastholde en international solidaritet med de lønmodtagere i udviklingslande, der ikke har styr på basale arbejderbeskyttelsesregler, som de findes i ILO s regelsæt.

5 FORORD BERETNING 2004 SIDE 03 På den hjemlige front er samfundet udsat for voldsomme krav til omstilling og forandring. Hele vores velkendte velfærdssystem er under politisk pres. De borgerlige partier har med god hjælp fra medierne formået at skabe et billede af sig selv som midtsøgende ja nærmest socialdemokratiske - partier og forsøger at skjule deres sande liberale ideologier. Politisk arbejde For såvel KAD som SiD har det i årtier været velkendt, at vi ikke kunne fremme vores faglige mål, uden at vi samtidig arbejdede med politisk lobbyarbejde. Det har begge forbunds medlemmer i talrige undersøgelser også klart vist forståelse for. Medlemmerne ved godt, at vi nødvendigvis må agere politisk for at nå de faglige resultater. Det bliver en stor opgave for det nye forbund. Nok er der en solid tradition for, at arbejdsmarkedet reguleres gennem frivillige aftaler mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Men på stadig flere områder er der kommet en politisk dimension ind, fordi både EU og den danske regering i stigende grad forsøger at styre arbejdsmarkedet gennem lovgivning. Netop derfor var fusionen mellem KAD og SiD meget vigtig. Nu står vi med et stort og stærkt forbund, der i fællesskab har langt bedre muligheder for at skabe resultater for medlemmerne, end de to forbund havde hver for sig. Det er uden tvivl også baggrunden for, at RBF har besluttet, at de ønsker en sammenlægning med 3F. Forhandlingerne mellem 3F og RBF skrider planmæssigt frem, og jeg tror på, at sammenlægning kan finde sted allerede fra 1. januar MEDLEMSUDVIKLINGEN I SID OG KAD FRA ÅR 2000 TIL 2004: Antal medlemmer i SiD År 2000: År 2001: År 2002: År 2003: År 2004: Antal medlemmer i KAD År 2000: År 2001: År 2002: År 2003: År 2004: Samlet antal medlemmer ved overgangen til Fagligt Fælles Forbund: Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Note: Medlemstallene for begge forbund er opgjort som det aktuelle medlemstal i forbund og afdelinger samt seniorer ved udgangen af året, minus de medlemmer der alene er medlem af Akassen. Det faldende medlemstal har flere årsager. Blandt andet, at der bliver færre ufaglærte arbejdspladser, at lønmodtagere generelt har en højere alder end tidligere, når de melder sig ind i en fagforening, og den demografiske udvikling, som giver et vigende medlemsgrundlag.

6 SIDE 04 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Danmarks største fagforbund Tårer. Travlhed. Tro på fremtiden. Læs her tidligere KAD-formand Lillian Knudsen og tidligere SiD-formand Poul Erik Skov Christensens personlige svar på spørgsmål om, hvordan det lykkedes at fusionere SiD og KAD 1. januar. 1. Hvornår begyndte du for første gang at tro på, at en fusion mellem KAD og SiD kunne blive en realitet? - Hvad var det afgørende vendepunkt? Lillian: - Da vi havde haft kongres i april 2004 og sendte beslutningerne ud til urafstemning blandt medlemmerne. Poul Erik: - Ved afleveringen af de meget omfattende udvalgsrapporter viste vore tillidsvalgte fra lokalområderne et stort engagement og vilje til et nyt forbund. Desuden ved hovedbestyrelsens beslutning om modellen for afdelingernes opbygning i det nye forbund. 2. Hvor meget af din tid og energi har du brugt i 2004 på møder m.m. i forbindelse med fusionen? Lillian: - Over 50 procent af min tid blev brugt til møder og forhandlinger om fusionen, samtidig med at jeg skulle være KAD-formand på fuld tid. Derfor var der mange andre møder, der blev meldt afbud til. Fusionsprocessen var meget vigtig. Poul Erik: - Al den tid, der har været - og mere til! 3. Hvad har set fra dit synspunkt været den største hurdle, der skulle overvindes i processen? Lillian: - Det faglige arbejde er ikke anderledes for vores medlemmer, end det er for SiD s medlemmer. Men som kvindeorganisation var der mange andre ting, vi arbejdede med i dagligdagen, som var meget anderledes end det, en faglig organisation typisk arbejder med. Det har kostet tid og kræfter at opnå forståelse for det kvindeværdisæt, som også er vores fundament. Poul Erik: - Lokalstrukturen. 4. Hvad er du mest glad for i forløbet med forhandlingerne om fusionen? Lillian: - At medlemmerne stemte ja, og vi derfor kunne gå i gang med at udmønte alle de ting, der lå i de fælles beslutninger. Men det var også en meget tidskrævende proces. Poul Erik: - Jeg vil nævne to ting. Den første er, at vores mange lokale tillidsvalgte i afdelingerne har kunnet tilsidesætte deres egen fremtid i nuværende job til fordel for at skabe et nyt forbund. Det er flot, at de valgte visionen frem for deres egen tryghed. Den anden ting er den massive opbakning ved urafstemningen. DET FÅR DU I 3F Der er mange gode grunde til at være medlem af en fagforening. Her er 10 gode grunde til at være medlem af 3F, hvor kvaliteten gør forskellen. 1 Du får en stærk organisation i ryggen, som er til for dig. Det gælder både, når din overenskomst skal fornyes, hvis du får problemer i din ansættelse og meget andet. 2 Du bliver medlem af en organisation, der også politisk arbejder for dine interesser. 3F blander sig, når politikerne vil lave love og regler, der strider imod vores medlemmers bedste. Vi påvirker også lovgivningen gennem deltagelse i udvalg, råd og nævn.

7 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 05 3 På mange arbejdspladser 4 Du er aldrig ret langt væk 5 Du får adgang til 3F s 6 Bliver du ledig, er du tæt på har de medarbejdere, der er fra din lokale 3F-afdeling. medlemsservice på nettet. personlig rådgivning og vejled- medlem af 3F, valgt en til- 3F er den fagforening i Her kan du elektronisk ind- ning i afdelingerne. I samarbej- lidsrepræsentant, ligesom 3F Danmark med flest lokale taste dit dagpengekort, stille de med Akassen kan de hjælpe har et utal af overenskomster afdelinger. juridiske spørgsmål til advo- dig i din søgning efter nyt job. med enkelt-virksomheder og katen og meget andet. Flere steder i landet er din loka- arbejdsgiverorganisationer. le fagforening anden aktør for Derfor får du en tillids- AF og står for vejledning, kon- repræsentant, som vil vare- taktforløb med mere. Desuden tage dine interesser på din betyder vores netværk af lokale arbejdsplads. afdelinger, at vi kender det lokale arbejdsmarked.

8 SIDE 06 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND 5. Hvad er du mest ærgerlig over i forløbet - hvad kunne have været bedre? Lillian: - Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke fik sat alt på plads inden den fælles kongres. Jeg mente ikke, at vi skulle tale dimensionering af medarbejdere i det nye 3F, før efter kongressen havde taget den endelige beslutning. Nu ser man altid det klareste lys i bakspejlet, så der skulle jeg have tænkt anderledes. Men det kan jeg kun takke mig selv for. Poul Erik: - Unødige politiske diskussioner og kampe om IT-systemerne i 3F. Det har taget megen tid og kræfter, som ellers var planlagt til at skulle bruges til udvikling af nye muligheder. Derfor kommer de senere i løbet af første halvår Hvad har overrasket dig mest i samarbejdet med kvinderne i KAD/mændene i SiD? Lillian: - At kulturen i hver vores huse er så forskellig fra hinanden. Der ligger en stor ledelsesopgave for det nye 3F. Vi havde i KAD en lidt mere flad struktur og har været meget åbne over for medarbejderne for de opgaver, vi står i. Det vil sige, at KAD s hus i princippet ikke var større, end at alle kendte alle, og at det var vigtigt, at man arbejdede på tværs i huset. Poul Erik: - Det har overrasket mig, hvor forskellig vores organisationskultur i realiteten er. Derfor skal vi alle lokalt og centralt arbejde meget koncentreret med at skabe ny fælles kultur i hele organisationen. 7. Hvilket øjeblik var størst for dig i forbindelse med fusionsarbejdet i 2004? Lillian: - Det var et stort øjeblik, da kongressen i Odense sluttede, og deltagerne i de to kongresser samledes i den ene sal, og vi sammen sang Når jeg ser et rødt flag smælde. Da var der en tåre, der trillede. Poul Erik: - Det mest bevægende var afslutningen af den ekstraordinære kongres i Odense i april. Da havde vi en helt særlig stemning, fornemmelsen af at sætte et skib i søen for første gang. Tankerne gik om, hvordan skibet og visionerne ville klare sig i forhold til medlemmernes vurderinger og forventninger. 8. Hvordan har du det med at være den, der lukkede KAD/SiD? Lillian: - Inde i mit hjerte gør det ondt. Og det er noget, jeg tror, alle oplever, når man afslutter en ting, man har været glad for. Det har været hele mit liv mere eller mindre siden 1964, da jeg blev valgt til mit første job som tillidsrepræsentant. Men det var med hjerne og fremskridtet for øje, at jeg tog denne udfordring op. Det at skabe et nyt forbund er noget, vi alle personligt i det tidligere KAD og SiD skal vænne os til. Nu skal vi ikke hvile på laurbærrene. Vores medlemmer i 3F venter sig meget af os, og det skal både forbund og afdelinger leve op til. Jeg har fået en ny opgave, og den glæder jeg mig meget til. Poul Erik: - Jeg har det godt med det. For jeg ved, at vi, da vi ved årsskiftet lukkede døren for SiD og KAD, samtidig åbnede en ny dør til noget nyt, bedre og stærkere. Vi fastholdt perspektivet på det lange sigt og skabte det, som vores forgængere ikke magtede. 7 Du får hver 14. dag et 8 De lokale afdelinger er 9 Alle medlemmer under 10 Du får en række gode superprofessionelt fagblad, altid parate til at yde dig 65/67 år er omfattet af en tilbud, som også omfatter hvor du kan holde dig orien- hjælp, når det gælder gruppelivsforsikring, der ved din fritid. Eksempelvis teret om hvad der sker faglige spørgsmål, men dødsfald giver dine efterladte fordele med LO Plus-kortet, indenfor dit fag og de andre også i livets andre sider. et plaster på såret. Desuden der giver dig rabat på forsik- brancher i 3F, og som ofte Eksempelvis har de fleste får du tilbud om at komme ringer, rejser med videre. sætter sin helt egen dags- afdelinger tilknyttet en med i en kollektiv og derfor orden. 3F s fagblad og socialrådgiver. billig fritidsulykkesforsikring hjemmesiden er blandt de gennem ALKA. mest citerede medier i den landsdækkende presse og har høj troværdighed.

9 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 07 DR Byen var Danmarks officielle repræsentant i kampen om at få EU's arbejdsmiljøpris i oktober Det var en uafhængig styregruppe med repræsentanter fra blandt andet Arbejdstilsynet, der havde udpeget DR Byen til deltagelse i kampen om prisen, der i 2004 stod mellem virksomheder indenfor bygge- og anlægsområdet.

10 SIDE 08 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Kim og Kirsten - sammen er de bedst Sammenlægningen af KAD og SiD optog meget tid i 2004, også for tillidsfolkene i de to forbund. Her fortæller Kim Skovlund og Kirsten Nielsen fra Glud & Marstrand om deres faglige arbejde og tanker en uge i GLUD & MARSTRAND A/S Glud & Marstrand, der producerer emballage, har flere afdelinger, her i blandt i Odense. I Odense produceres blandt andet metal-emballage til fødevarer. Odense-fabrikken har 370 ansatte, heraf 110 KAD-kvinder og 170 SiD-mænd, nu alle i 3F. Hertil kommer faglærte og funktionærer. Fællesklubben i virksomheden bestod i 2004 af de timelønnede i virksomheden, plus HK ere. Kim var formand. I alt havde virksomheden i ti tillidsrepræsentanter tre KAD ere, tre SiD ere, to fra Metal, én fra HK og en trykker. MANDAG: Møde i Samarbejdsudvalget. Både Kim og Kirsten deltog. På dagsordenen var som sædvanlig orientering om virksomhedens økonomi og beskæftigelse. De to tillidsrepræsentanter har mærket et pres for, at antallet af tillidsrepræsentanter skal skæres ned som følge af fusionen mellem KAD og SiD. Kirsten: - Jeg håber, at vi med tiden finder en god måde at få løst problemet på. For der er ingen tvivl om, at arbejdsgiverne mange steder gerne vil have færre tillidsfolk. Kim: - Der er ikke meldt noget klart ud fra ledelsen her. Det er mere noget, der kommer ud mellem sidebenene. Men det bliver svært at fastholde antallet. Eksempelvis er Kirsten og jeg valgt i samme område, og det kan give problemer i et fælles forbund. TIRSDAG: Kim: - Kl. 8 blev jeg ringet op af fabrikschefen og fik at vide, at der var nogle tjekkiske arbejdere på fabrikken. Det fik alarmklokkerne til at ringe. Spørgsmålet var, om der var problemer med at overholde danske regler og overenskomster. Vi havde flere møder om det i løbet af dagen. Det endte med, at tjekkerne dagen efter var sendt til frokost - i Prag. Så vi var med til at sikre roen på arbejdspladsen. Kirsten: - Jeg var også involveret i løbet af dagen. Egentlig havde jeg fri, men var herude alligevel. Blandt andet for at udlevere hatte og kitler til 50 mennesker, som var på besøg. ONSDAG: Kirsten var til bestyrelsesmøde i KAD Fyn, og Kim i SiD Odense Industri, hele dagen.

11 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 09 Kirsten: - Arbejdet med at fusionere med SiD har optaget utrolig meget tid. Det har været besværligt. Men jeg er ikke imod fusionen. Jeg er en af dem, der i mange år har talt om, at vi skulle fusionere. Og jeg tror, at om to år så griner vi af alt det bøvl, vi har haft. Kim: - Ja, fusion er det eneste rigtige. Her hos os har vi samme løn, samme overenskomst, samme lokalaftale. Det er helt naturligt også at stå i samme fagforening. Men jeg havde alligevel ikke drømt om, at det blev mig, der skulle nedlægge vores faglige klub, som er 82 år gammel. Kirsten: - Vores klub er 60 år gammel. Man får et sug i maven, når man tænker på det. Regnskabets time er kommet. Jeg har jo været her i mange år og har altid set op til vores klubber og det arbejde, der er gjort. Og vi har hver vores måde at gøre tingene på og hver sine traditioner i klubberne. Når vi kvinder er sammen, snakker vi også meget om familien - og hele livet. Det tror jeg ikke, at mændene gør. Der bliver nok en anden tone, når vi bliver slået sammen med mændene. Men vi finder nok ud af det alligevel. Det kan også blive en styrke.

12 SIDE 10 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND KIM: - Fusion er det eneste rigtige. Her hos os har vi samme løn, samme overenskomst, samme lokalaftale. Det er helt naturligt også at stå i samme fagforening. Men jeg havde alligevel ikke drømt om, at det blev mig, der skulle KIRSTEN: - Vores klub er 60 år gammel. Man får et sug i maven, når man tænker på det. Regnskabets time er kommet. Jeg har jo været her i mange år og har altid set op til vores klubber og det arbejde, der er gjort. nedlægge vores faglige klub, som er 82 år gammel. TORSDAG: Kirsten: - Jeg havde besøg af en skomand. Det er mig, der står for udlevering af arbejdstøj og sko. Kl. 17 kørte jeg til Munkebo til møde i SiD på Østfyn. Da vi kun har én KAD-afdeling på Fyn, skal vores medlemmer spredes rundt på flere afdelinger rundt omkring, og det har jeg været med til at få på plads. Mødet var færdigt ved tiden. Kim: - Jeg havde en ansættelsessamtale kl. 13. Ellers skete der ikke rigtig noget. Jo, kl. 14 var der noget uro i truckgruppen på grund af overflytning af en mand, som jeg måtte tage mig af. Kim og Kirsten deltager i mange møder sammen og snakker i det hele taget sammen mange gange hver dag. En gang imellem lyder de næsten som et gammelt ægtepar: Man kan godt hakke lidt på hinanden, men holder af hinanden alligevel. Kim: - Der er mange hurdler, vi skal over endnu. Vi har ikke en ny faglig klub på plads før engang ind i Men det er det, vi skal, og det er jo også det, medlemmerne vil. Kirsten: - En af de ting, der skal ændres, er, at mændene skal finde nye tidspunkter at holde møder på. De kører hen i fagforeningen efter fyraften og holder møde. Det er ikke noget problem for mig, men det er svært, hvis man er en ung kvinde, der skal hente børn. Det er en kultur, som må laves om. FREDAG: Kl. 9 var der møde i uddannelsesudvalget, hvor både Kim og Kirsten deltog. Der skal gang i læse- /stave-undervisning i virksomheden. Resten af dagen havde begge tillidsfolk flere ansættelsessamtaler. Kirsten: -Tidligere på morgenen kom en pige ind. Der var problemer i en afdeling med en mellemleder. Vi skal jo være der, når der opstår problemer. Vi fik det også løst. Kim: - Nogle gange tror arbejdsgiverne, at tillidsfolk koster penge. Men vi tjener penge ved at forsøge at få tingene til at glide, så de ikke går i hårdknude. Tag den dag med tjekkerne. Havde vi ikke fået styr på det, risikerede vi jo, at vi næste dag var ramt af både blokade, arbejdsnedlæggelser og alt muligt. Kirsten: - I hverdagen er det en stor fordel, at vi er flere tillidsrepræsentanter. Reelt, så støtter vi os meget til hinanden, ikke? Kim: - Jo. Jeg ville i hvert fald nødig stå her alene som tillidsrepræsentant. KIRSTEN NIELSEN Kirsten Nielsen, 55 år, har været tillidsrepræsentant på Glud & Marstrand, Odense i 18 år, men har haft 25 års jubilæum i virksomheden på Næsbyvej, der tidligere hed Haustrups fabrikker. Hun var formand for kvindernes faglige klub. Kirsten bor på landet i Allesø med sin mand. De har to voksne sønner og fire børnebørn. Kirstens to altopslugende interesser er familien og det faglige arbejde, som hun brænder for. Hun sad i bestyrelsen i KAD Fyn og nu i 3F Odense Industri. KIM SKOVLUND Kim Skovlund, 50 år, har været tillidsrepræsentant på Glud & Marstrand i fem år. Han er formand for fællesklubben og sad i bestyrelsen for SiD Odense Industri, nu i 3F Odense Industri. Kim bor i Assens med sin kone. De har to voksne døtre. Familien har sejlbåd, men der bliver ikke sejlet så meget, da det faglige arbejde også tager meget fritid. I sommer nåede der slet ikke at komme sejl på båden, delvist på grund af det danske sommervejr.

13 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 11 Penge tilbage i medlemmernes lommer INDDREVNE MIDLER FRA Det inddrevne beløb er vokset markant de senere år: År 2000: 548 millioner kr. År 2001: 684 millioner kr. År 2002: 768 millioner kr. År 2003: millioner kr. År 2004: millioner kr.* Note: *Korrigeret for svarprocent og opgørelsesperiode/antal måneder. Fordelingen af de inddrevne midler fordelt på 2002, 2003 og 2004 (Tal i hele mill. kr.) Faglige sager Pensionssager Arbejdsulykker/skader Juridiske sager Forsikringssager Andre Note: Tallene for 2004 er her ikke korrigeret for svarprocent og opgørelsesperiode. På trods af det, kan det bemærkes, at det inddrevne beløb vedr. pensionssager er steget i Tallene er afrundet til hele millioner, derfor er summen af tallene i 2004 her 705 millioner i stedet for 704. SiD skaffede i 2004 store millionbeløb hjem til medlemmerne. Reelt fik medlemmerne i gennemsnit lige så mange penge retur, som de havde betalt i fagligt kontingent til forbundet. En undersøgelse viser, at det mindst drejer sig om 700 millioner kroner i erstatninger til medlemmerne. Reelt er tallet formentlig på over 1 milliard kroner eller lige så stort som i På grund af fusionen mellem KAD og SiD er tallet fra afdelingerne opgjort pr. 31. oktober og dækker derfor kun årets første 10 måneder. Desuden er undersøgelsen gennemført som en frivillig undersøgelse blandt afdelingerne, og svarprocenten i 2004 blev på kun 68 procent mod 85 procent året før. Forklaringen på den lave svarprocent er formentlig, at afdelingerne i efteråret 2004 havde travlt med at fusionere med andre afdelinger. Hvis beløbet på 704 millioner, som afdelingerne har indberettet for de første 10 måneder i 2004, korrigeres fra 10 til 12 måneder, og hvis svarprocenten havde været lige så høj som i 2003, er der inddrevet millioner i KAD har ikke haft tradition for at indsamle oplysninger om de inddrevne midler fra afdelingerne, men det er besluttet at iværksætte en opgørelse i 3F i 2005.

14 SIDE 12 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Nu skal billedet males Hans Max og Gunhild Hansen er formænd for to af de nye store 3F-afdelinger. Her fortæller de om, hvordan det kom så langt, at knap 300 SiD- og KAD-afdelinger blev til 87 og senere = 87. Sådan kom regnestykket til at gå op, da 263 SiD-afdelinger og 35 KAD-afdelinger fusionerede. Resultat: 87 lokale afdelinger i 3F. Flere afdelinger har fået overgangsordninger. Når disse udløber i løbet af et års tid, kommer antallet af lokalafdelinger ned på 76. To af de nye afdelinger er 3F Rymarken i Århus, der har fået Hans Max som formand, og 3F Vejle med Gunhild Hansen i chef-stolen. De to var tidligere afdelingsformænd i SiD og KAD og har været med hele vejen i processen, mens to forbund blev til ét. - Jeg tror, det i hvert fald har taget halvdelen af vores arbejdstid i Der har været utrolig mange møder, siger Gunhild Hansen. Fra 2003 skulle hun først have en ny fusioneret KAD-afdeling til at køre i Vejle amt og snart efter indstille sig på, at medlemmerne splittes op igen i de nye 3F-afdelinger. - Jo, det var frustrerende for personalet og medlemmerne. Derfor var vores hovedstrategi, at vi ønskede så få lokalafdelinger i amtet som muligt. Der er ingen tvivl om, at det er det rigtige, vi har gjort. Men jeg havde ikke regnet med, at det ville gå så stærkt. Derfor har vi lejet vores KAD-Vejle kontor frem til år Nu håber vi selvfølgelig, at vi kommer af med det noget før, siger Gunhild. Den ny afdeling hører fra årsskiftet hjemme i Sjællandsgade. I alt fik Vejle Amt seks nye 3F-afdelinger. I Århus Amt var udgangspunktet 37 SiD-afdelinger og fire KAD-afdelinger. Resultatet blev syv lokalafdelinger, heraf en på Samsø og to i Århus. For et par år siden byggede fire af byens SiD-afdelinger en ny fælles afdeling på Rymarken, som også huser en fælles a-kasse. Da KAD forrige år udtrykte interesse for at flytte sammen, blev der bygget en ekstra etage på huset, og kvinderne flyttede ind i december Derfor var samarbejdet i forvejen tæt. Vi skulle vise dem! Men før de nye afdelinger så dagens lys, er gået et hav af møder, diskussioner, skænderier, forhandlinger og aftaler. - I begyndelsen mødte vi talstærkt op til møderne med SiD, for de skulle dæleme ikke tromle os ned, bare fordi de var flest. Vi skulle vise dem! Men det stoppede vi hurtigt med, for det var ikke nødvendigt. Forhandlingerne har været saglige nok, synes Gunhild Hansen, som fortæller, at hun ikke har måttet slås med kønsdiskriminering. I stedet oplevede hun, at der snarere var problemer mellem SiD-afdelingerne indbyrdes. - Mange gange kunne vi læne os tilbage, fordi det ikke handlede om os, men om strid mellem SiD-afdelingerne. De var mere frustrerede, end vi var. Derfor kom der først for alvor skred i forhandlingerne, da vi havde resultatet af urafstemningen. Medlemmerne bakkede op om det her, så vi skulle finde en løsning, siger Gunhild Hansen om forhandlingerne i Vejle amt. Anarkister Hans Max: - SiD erne er nok større anarkister end KAD erne. Jeg synes, at KAD erne var

15 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 13 - Med fusionsaftalerne har vi fået en ramme. Det er først nu, vi skal i gang med at male billedet. mere loyale over for de beslutninger, deres hovedbestyrelse og ledelse meldte ud. SiD erne ser det mere som en udfordring at finde andre veje. Det har noget at gøre med afdelingernes suverænitet og en følelse af selvstændighed. - Men jeg har da også lært, at vores måde at gøre tingene på ikke er den eneste rigtige, tilføjer han. Også i Århus amt oplevede Hans Max, at det snarere var SiD-afdelingerne indbyrdes, der var uenige om den ny lokalstruktur, end SiD- og KAD-afdelingerne imellem. - Det handlede selvfølgelig om, at de små afdelinger ikke ville nedlægges. Så det var naturligt, at det gav uenighed. Men det løste sig efterhånden, fortæller Hans Max. Meget skulle på plads, før dørene kunne åbnes for medlemmerne i de nye

16 SIDE 14 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND afdelinger ved årsskiftet. Det skulle aftales, om de faglige sekretærer skulle være valgt eller ansat. Om de ansatte skulle være medlem af HK eller SiD. Om personalets pensionsordning. Løn. Overenskomster. Kontingent. Love. Vedtægter. Her skulle forskellige traditioner og kulturer passes sammen. - I Århus Industri har vi været vant til, at faglige sekretærer var ansatte. I andre afdelinger var de valgte. Der kan være fordele og ulemper ved begge måder. Men det endte med, at de bliver valgte i 3F Rymarken, hvor vi bøjede os for kompromisets skyld. Vi har alle måttet strække os, fortæller Hans Max. Stor udfordring Hans og Gunhild har et stort ansvar, som formænd for henholdsvis medlemmer og cirka 40 medarbejdere i Århus og cirka medlemmer og 30 medarbejdere i Vejle. Med en fortid som almindelig lønmodtager og ingen fine papirer eller lederuddannelser er det en udfordring. På den anden side har de begge praktisk erfaring som ledere og den menneskelige ballast, som kommer med alderen og et langt arbejdsliv. - Aftalerne om de nye afdelinger er kun rammen. Det er først efter 1. januar 2005, at vi skal i gang med at male selve billedet. Den største opgave bliver at få huset til at fungere som en enhed og ikke som fem selvstændige grupper. Vi skal arbejde på tværs af uddannelse, arbejdsmiljø, internationalt arbejde, ungdomsarbejde med mere. Vi skal have udpeget nogle i huset, der tager sig af de områder. Der vil nok gå op mod et halvt år, før vi er endeligt på plads, siger Hans Max, som desuden satser på et højt informationsniveau, så alle ved, hvad der foregår. - Og ellers vil jeg bruge de værktøjer, som vi jo opfordrer andre virksomheder til at bruge eksempelvis medarbejdersamtaler og samarbejdsudvalg, siger han. Gunhild Hansen vil også sikre et højt informationsniveau og planlægger dels en konference for bestyrelsen og en konference for personalet for at sikre fælles fodslag. - Bestyrelsen og afdelingen skal spille godt sammen. Hvis vi kan få et godt samarbejde, smitter det af i forhold til medlemmerne, mener hun. Bedre service Både Hans Max og Gunhild Hansen tror, at medlemmerne kommer til at mærke de nye afdelinger som en fordel. - Jeg tror, de vil mærke en forbedring af servicen. Der skal altid være nogle, de kan snakke med, også på telefonen. De skal have hurtige svar på deres spørgsmål. Servicen bliver bedre, siger Gunhild Hansen. I forløbet med fusion blev det meldt ud, at de nye afdelinger skulle have mindst medlemmer for at være selvbærende, både økonomisk og i forhold til løsningen af opgaverne. Hans Max tror dog ikke på, at de nye afdelinger kan klare alt. - Jeg har været formand for en afdeling med medlemmer i årevis og ved, hvad vi ikke kunne selv, og hvor vi var svage. Der var områder, hvor vi kunne gøre det bedre. På den anden side var der ting, vi gjorde godt, eksempelvis på a-kasseområdet. Men det er klart, at når vi har en afdeling med medlemmer, har vi flere ressourcer til at løse opgaverne, siger han. GUNHILD HANSEN - FORMAND I VEJLE Gundhild Hansen, født i 1947, har været formand for KAD i Vejle siden Inden da var hun omsorgsmedhjælper på forsorgscentret i Brejning, hvor hun var valgt som tillidsrepræsentant. Gunhild Hansen var medlem af KAD s hovedbestyrelse og er nu medlem af 3F s hovedbestyrelse. Siden 1. januar formand for 3F Vejle, en afdeling med cirka medlemmer. Gunhild Hansen bor sammen med sin mand i Smidstrup mellem Vejle og Fredericia. Hun har to voksne sønner. HANS MAX - FORMAND I ÅRHUS Hans Max, født i 1947, har været formand for SiD Århus Industri siden Fra 1978 og indtil han blev valgt ind i afdelingen, var han stilladsarbejder - og fællestillidsmand - på Århus Flydedok. Hans Max var medlem af SiD s hovedbestyrelse og er nu medlem af hovedbestyrelsen i 3F. Siden 1. januar formand for 3F Rymarken, en afdeling med medlemmer. Han bor sammen med sin kone i Århus. De har ingen børn - men hund.

17 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 15 "Vi er fra havnen". Associated Danish Ports, der består af havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg, var tidligere et kommunalt selskab, men nu et privat aktieselskab. Her er det SiD'erne, der styrer i teams. På billedet er det medarbejdere fra havnen i Fredericia. Virksomheden var indstillet som Årets Arbejdsplads i F s klageråd SiD s Klageråd blev startet op i 2003 og har erstattet det tidligere Afskedigelsesnævn. Klagerådet, der har professor Eva Smith som formand, behandler medlemsklager over sagsbehandlingen i forbund og afdelinger, herunder også klager fra forbunds- og afdelingsansatte SiD-medlemmer. Klagerådet behandler ikke klager, hvor der er andre eksisterende klagemuligheder, som for eksempel på a-kasseområdet. Rapport over Klagerådets sagsbehandling udarbejdes en gang årligt. Der er for året 2004 ni afsluttede sager og 20 igangværende, herunder et antal til behandling hos opmanden. Det er forbundets juridiske afdeling, der fungerer som sekretariat for Klagerådet. Civile sager - et sikkerhedsnet Forbundets juridiske afdeling udgør et sikkerhedsnet for de medlemmer, som er beskæftiget hos uorganiserede arbejdsgivere, og som er så uheldige, at de ikke er dækket af en overenskomst og dermed beskyttet gennem det fagretlige system. Afdelingen udøver sit virke gennem konkret sagsbehandling og rådgivning til afdelingerne. Det udmønter sig i gennemførelse af lønkrav og erstatninger ved hjælp af det civile retssystem. Derudover gennemfører afdelingen årligt en række kurser, hvor tillidsvalgte og afdelingsfolk bliver klædt på til selv at varetage medlemmernes interesser. Kursusaktiviteten i 2004 har imidlertid været usædvanlig lav. Juridisk afdeling vurderer, at det skyldes, at afdelingerne og distrikterne har brugt kræfterne på fusionen. Juridisk Afdeling udøver dertil en regulær inkassovirksomhed ved at inddrive medlemstilgodehavender, og de krav som forbund og afdelinger har i henhold til forlig og kendelser inden for det fagretlige system. Juridisk Afdeling har i 2004 pr. 9. december 2004 afsluttet 254 sager.

18 SIDE 16 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND Den faglige rygrad Fagligt Fælles Forbund skal arbejde for at sikre gode beskæftigelses-, løn-, miljø-, uddannelses- og arbejdsforhold og for social velfærd og en retfærdig fordeling af goderne. Dette skal sikres gennem opsøgende arbejde, organisering og overenskomstdækning samt ved inddragelse af medlemmerne i det faglige arbejde. Citat fra 3F s Faglige og Politiske grundlag. FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS OVERENSKOMSTER Grupper: Hovedoverenskomster: Industrigruppen: 21 (heraf 14 med arbejdsgiverforeninger og 7 med enkeltvirksomheder) Transportgruppen: 53 Den Offentlige Gruppe: 25 Byggegruppen: 10 (heraf 1 i Grønland) Den Grønne Gruppe: 16 Den Private Service 13 (heraf 8 med Gruppe: enkeltvirksomheder) Kilde: Manuel optælling i de enkelte grupper. Lokal + tiltrædelsesoverenskomster: Cirka Cirka 137 lokaloverenskomster + cirka 500 tiltrædelsesoverenskomster Er ikke opgjort endnu tiltrædelsesoverenskomster, 89 lokaloverenskomster og 116 lokalaftaler Cirka 102 lokaloverenskomster og cirka 223 tiltrædelsesoverenskomster Første overenskomstfornyelse i fire år Året var fra begyndelsen præget af, at mange overenskomster skulle fornys efter fire års forløb. Det store tema var på forhånd oprettelsen af en central barselsfond, men den var nu ikke i forgrunden i forhandlingerne om Industriens Overenskomst. Her har man siden 1995 haft en sådan fond, der udligner de enkelte virksomheders udgifter til barsels- og fædreorlov. Til gengæld var selve barselslønnen et tema. Resultatet blev, at den hidtidige periode med fuld løn under barselsorlov blev forlænget fra 14 til i alt 24 uger - inklusive fire uger før fødslen. Da forliget i industrien blev indgået som det første, kom den aftale til at lægge linjen for det øvrige arbejdsmarked. Det samme gælder de andre centrale elementer i forliget, herunder forhøjelsen af pensionsbidraget fra 9 til i alt 10,8 procent, og forlængelsen af perioden med løn under sygdom. Ny bestemmelse om konfliktløsning Efter krav fra Dansk Industri måtte COindustri acceptere, at der blev indført nye regler om forsømt tid. Hovedregelen er nu, at medarbejdere, der har deltaget i en overenskomststridig strejke, i de efterfølgende to uger kan blive sat til at arbejde over uden at få overtidstillæg. Til gengæld blev der på CO-industris for-

19 FAGLIGT ARBEJDE BERETNING 2004 SIDE 17 anledning indført en ny bestemmelse om konfliktløsning. Nu kan ledelse eller tillidsfolk indkalde organisationerne til et møde, hvis der er optræk til arbejdsuro. Dermed kan man tage en konflikt i opløbet, og denne nye mulighed har allerede i 2004 givet gode resultater - både for medarbejdere og arbejdsgivere. Ifølge Dansk Industris egne tal er antallet af strejkedage da også faldet. Alligevel har sagsmængden været stigende, både hvad angår afholdte mæglingsmøder og fællesmøder, og når det gælder antallet af sager ved Arbejdsretten, Afskedigelsesnævnet og faglige voldgifter. Således var de førnævnte regler om forsømt tid emne for en faglig voldgift kun et halvt år efter, overenskomsten blev skrevet under. En af forklaringerne på det stigende antal sager er, at arbejdsgiverne begår flere overenskomstbrud. Samtidig er mange virksomheder så presset af den internationale konkurrence, at de prøver at udnytte overenskomsten til det yderste og altså oftere og oftere går over stregen. Globalisering Al snak om international konkurrence er i disse år uløseligt forbundet med begrebet globalisering. Udflytningen af virksomheder og arbejdspladser fra Danmark til lavtlønslande i Østeuropa og Fjernøsten blev yderligere intensive- BARSELSFONDEN - ET SEJT TRÆK Ved overenskomstforhandlingerne i begyndelsen af året blev der opnået enighed om at oprette en central barselsfond - eller rettere en udligningsordning, som delvist udjævner virksomhedernes udgifter til barselsløn. Nogle virksomheder betaler direkte til ordningen, andre - for eksempel virksomhederne i industrien og byggeriet - er med i ordningen via overenskomstaftalte barselsfonde. I første omgang omfattede udligningsordningen kun virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening, men umiddelbart efter overenskomstforhandlingerne vedtog et bredt flertal i Folketinget at ophøje aftalen til lov, så ordningen kommer til at gælde alle arbejdspladser. Hver virksomhed betaler direkte eller indirekte 785 kroner pr. fuldtidsmedarbejder om året. Når en medarbejder så holder barselsorlov eller fædreorlov, refunderes lønudgifterne. Dog højst 115 kroner i timen i 24 uger. Loftet er indført af hensyn til arbejdsgiverne i blandt andet byggeriet, der næsten ikke beskæftiger kvinder. Udligningsordningen skal være trådt i kraft 1. maj Ikke mindst KAD var med til at skubbe kravet om en barselsfond igennem ved overenskomstforhandlingerne. KAD betragter det som finalen på et sejt træk gennem år, hvor kvinderne har kæmpet mod mandsdominerede områder og arbejdsgivere, der ikke har set fordelene ved fonden. Gevinsten ved ordningen er ud fra et ligestillingsperspektiv, at den sikrer solidaritet imellem faggrupper og køn. Og den er med til at sikre, at kvinderne ikke fravælges før, eller når de bliver gravide, fordi arbejdsgiverne mener, at de bliver for dyre.

20 SIDE 18 BERETNING 2004 FAGLIGT FÆLLES FORBUND ret i 2004, og det har forstærket diskussionen om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Globaliseringen vil også stå på dagsordenen i I januar 2005 gennemførte 3F en konference om globalisering. Desuden har Industrigruppen nedsat et udvalg, som blandt andet vil gennemføre en medlemsundersøgelse og blandt andet på den baggrund fremlægge en faglig strategi og pege på alternativer til udflytningen. Initiativet skal til dels ses som modvægt til Dansk Industris kampagne, der noget ensidigt har peget på de positive sider ved at flytte produktion til udlandet. I 2005 vil Industrigruppen også sætte fokus på branchearbejdet og herunder kontakten til tillidsrepræsentanterne. Et forbund med kun 87 afdelinger giver nye muligheder for en tættere kontakt mellem grupper, afdelinger og tillidsfolk. EU-udvidelse med nye udfordringer 1. maj 2004 blev på mange måder en skelsættende dato. EU blev udvidet med hele 10 nye lande. Folketinget valgte at åbne det danske arbejdsmarked for statsborgere i de nye EU-lande. Men på visse betingelser. Den såkaldte Østaftale indebærer, at lønmodtagere fra de nye EU-lande ved ansættelse i danske virksomheder skal omfattes af arbejdets overenskomst eller arbejde på samme vilkår som danske lønmodtagere med tilsvarende arbejde. Knap statsborgere fra især Polen, Litauen og Letland har fået arbejdstilladelse efter Østaftalen. Det er især inden for gartneri og landbrug, at der er gjort brug af overgangsbestemmelserne. Udstationerede De største udfordringer i forbindelse med EU-udvidelsen er imidlertid kommet fra anden side: Det er lønmodtagere, der påberåber sig at være udstationeret af en virksomhed i deres hjemland, eller som kommer under dække af at være selvstændige. Hverken de udstationerede eller de selvstændige skal søge om arbejdstilladelse. De behøver heller ikke nødvendigvis at arbejde på dansk overenskomst, og de skal ikke melde sig til danske myndigheder forud for arbejdets påbegyndelse. Det har givet anledning til ekstraordinært meget fagligt arbejde i såvel forbund som afdelinger. Det er især i byggebranchen, vi ser en kedelig trafik, hvor danske bag- eller mellemmænd importerer arbejdskraft under dække af, at der er tale om udstationering. Virksomheder, danske eller udenlandske, bliver mødt med krav om overenskomst, uanset hvilket lov- eller regelsæt, de agerer under. Bliver vores krav afvist, bruges de sædvanlige faglige spilleregler med eksempelvis blokade og sympatikonflikt. Det er tit et stort fagligt beredskab, der skal anvendes for i visse tilfælde få personer. Men det er nødvendigt, hvis vi ikke skal se vores overenskomster og aftaler udhulet. Langsom sagsbehandling Har fagbevægelsen været parat til opgaven med arbejdskraften fra de nye EUlande, har det knebet mere med myndighedernes parathed. Mange offentlige myndigheder er involveret, når det drejer sig om udenlandsk arbejdskraft. Det betyder langsom sagsbehandling. Og det er netop hurtig afklaring, der er brug for. SiD har gennem BAT-kartellet været repræsenteret i en særlig følgegruppe, der dels har afdækket problemerne, dels anvist handling. Det mundede kort før jul ud i, at Beskæftigelsesministeriet udsendte en manual med regler og indsats for ophold og arbejde i Danmark for statsborgerne fra de nye EU-lande. EU-regler presser danske forhold Flere og flere regler og love vedtaget og planlagt på EU-niveau giver pres på de danske forhold og overenskomster. Inden for transportområdet vil vi sammen med vores søsterorganisationer i de europæiske og internationale transportarbejderforbund ETF og ITF modarbejde udviklingen mod, at det er laveste fællesnævner, der sætter fremtidens standarder på arbejdsmarkedet. I 2003 afviste Europaparlamentet det såkaldte havnedirektiv fremsat af EUkommissionen. Direktivet lagde op til at åbne de europæiske havne og håndteringen af gods for søfolk ombord på skibene for eksempel billige filippinske matroser. Knap havde havnearbejderne i

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere