SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres"

Transkript

1 SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet Fremtid i velfærd kongres

2 2 FREMTID I VELFÆRD Indhold Det socialdemokratiske velfærdssamfund Den danske velfærdsmodel Kort resume: New Zealand - et skrækeksempel Notat 2/1-01: New Zealand - et skrækeksempel Velfærd i Danmark. Udgivet af Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD). August Tekst: Lennart Weber. Layout: Open design/advertising. Repro: Pre, Press & Co. Varenr.: 9029

3 Forord Velfærdssamfundet er konstant til debat, og det vil givetvis blive et af de helt centrale debatemner i den valgkamp, der står foran os. Der er ikke noget mærkeligt i, at velfærden er til debat. Tværtimod er det utroligt vigtigt, at vi alle løbende forholder os kritisk til den samfundsmodel, som vi er en del af, og som langt de fleste i virkeligheden føler sig mest tryg ved. I fagbevægelsen er velfærden også løbende til debat, og det vil uden tvivl blive et af hovedtemaerne på SiD s kongres i september Det er baggrunden for nærværende notat, der tager sit udgangspunkt i vores ønske om at bevare og udbygge velfærdsmodellen. Vi har samtidig valgt at sætte fokus på New Zealand, der for ca. 15 år siden startede en revolution i form af verdens hidtil største privatiseringsprojekt. Erfaringerne fra New Zealand er barske, og det er ikke uden grund, at en fremtrædende politiker i New Zealand i dag siger: Det, I kender fra Margaret Thachers England, er ren socialisme sammenlignet med det, som vi har været igennem. I SiD håber vi at vedlagte materiale kan danne grundlag for en vigtig debat om velfærdssamfundet. FREMTID I VELFÆRD 3 I SiD ønsker vi, at der sættes ekstra fart i den helt nødvendige fornyelse af den offentlige sektor: Først og fremmest er der brug for en omfattende ledelsesreform, der bygger på danske principper. Der er brug for en mærkbar styrkelse af medarbejdernes uddannelse og kompetence. Der er brug for en fornyelse af det demokratiske samarbejde med borgerne. Vi vender os imod de politikere, der tror, at privatisering er løsningen på alle problemer. Til den type politikere er der kun at sige: I skulle se på erfaringerne fra New Zealand, så får I nok en anden opfattelse. Vi har internt i SiD længe drøftet de forhold, der beskrives i vedlagte rapport og i den rapport, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet om New Zealand. Nu er tiden inde til at få bredt denne debat ud til et større forum. Jeg håber, at vores medlemmer og det omgivende samfund vil tage godt imod materialet og seriøst tage fat på disse vigtige debatemner. Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand, SiD

4 Det socialdemok Det socialdemokratiske velfærdssamfund 4 FREMTID I VELFÆRD Venstres motto f.eks. om at pengene skal følge patienten er et skalkeskjul for en reel gradvis privatisering af hospitalsvæsenet og markedets indtog i sygdomsbehandlingen. Forsikrings-Danmark bliver den uundgåelige følge.

5 Danskerne er med rette stolte af velfærdssamfundet, også selvom der er mangler og eksempler på dårlig ledelse og dårlig service. Set udefra er vi kommet langt, og mange udlændinge er imponeret over vort velfærdssamfund, fordi det - på atiske velfærdssamfund trods af fejl og mangler - set i internationalt perspektiv fungerer godt. Alle undersøgelser viser samstemmende, at danskerne bakker op omkring det socialdemokratiske velfærdssamfund. Et stort flertal ønsker, at det mindst skal bevares i samme opfang som nu. Danskerne foretrækker serviceforbedringer frem for skattelettelser. Danskerne betaler deres skat med glæde, når blot de er sikre på, at de kan få adgang til velfærdssamfundets ydelser, når de eller deres familie har brug for hjælp. Det er forklaringen på, at stort set hele den borgerlige del af Folketinget ikke har mod til sige det, de reelt ønsker, nemlig at skære i velfærdsydelserne. Selv Venstres leder, Anders Fogh Rasmussen, der i 1993 skrev den berygtede - men ærlige, nyliberalistiske - bog Fra socialstat til minimalstat, har erklæret sig som tilhænger af velfærdssamfundet. I stedet for at foreslå nedskæringer foreslås skattelettelser og skattestop - som reelt er lettelser i skatten. Men hvordan skattelettelserne kan finansieres uden at skære i den offentlige sektor, det mangler vi en forklaring på. Den forklaring, der er blevet givet, er, at man kan forvente så store besparelser ved at udlicitere, at besparelserne kan finansiere såvel skattelettelser som øgede udgifter - for der vil også blive tale om borgerlig overbudspolitik. Problemet for de borgerlige, med hensyn til disse besparelser, er, at det er luftkasteller. Hvis de borgerlige partier vinder valget, vil vi opleve meget mere privatisering og udlicitering og en styrkelse af markedskræfterne. Venstres motto f.eks. om at pengene skal følge patienten er et skalkeskjul for en reel gradvis privatisering af hospitalsvæsenet og markedets indtog i sygdomsbehandlingen. Forsikrings-Danmark bliver den uundgåelige følge. Det solidariske Danmark vil lide af svindsot. Men det er også den liberalistiske drøm. Der er grund til at slå alarm. Derfor er velfærden på dagsordenen - og i virkeligheden er det måske den arena, der afgør, hvem der vinder næste valg. Debatten omkring velfærdssamfundets fornyelse er utrolig vigtig. Hidtil har debatten kørt meget på privatisering og udlicitering. SiD vil ikke afvise, at udlicitering på meget begrænsede områder kan bruges, således som der i årevis har været tradition for med visse arbejdsopgaver. Men markedsgørelsen af den offentlige sektor er ikke løsningen. Det er SiD s klare erfaring, at der er hårdt brug for, at hele ledelsesproblematikken sættes under lup. Den offentlige sektor skal først og fremmest fornyes indefra. Fornyelsen af den offentlige sektor. Udviklingen af fremtidens velfærdsmodel. Det er de elementer, vedlagte oplæg til SiD s kongres handler om. Et samfund i forandring kræver helt naturligt fornyelse - også i den offentlige sektor. Men kravet til fornyelsen er, at den skal ske uden at svække de grundlæggende solidariske principper, nemlig den lige adgang til offentlige ydelser - skoler, hospitaler osv. - for at styrke den offentlige sektors evne til at løse offentlige opgaver. New Zealand et skrækeksempel Prøv bare at se på erfaringerne fra New Zealand. Se på hvordan man gennem liberaliseringer, privatiseringer og indførelse af frie markedskræfter har spoleret et ellers velfungerende velfærdssamfund, der i dag nærmest kontrolleres af multinationale koncerner. Over 70 procent af New Zealands økonomi styres fra direktionslokaler i store koncerner i New York, Sydney og Hong Kong. Hvorfor tage helt til New Zealand for at finde eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis de borgerlige får magt? Fordi New Zealand er verdens hidtil største privatiseringsprojekt, og fordi New Zealand i dag er et fremragende rædselskabinet i forhold til, hvad de frie markedskræfter skaber af social ulighed og ødelæggende ting for samfundets svage grupper. Blot for at nævne områder: Folkeskoler folkeskoler er omdannet til selvstændige økonomiske enheder, hvor de bedste skoler præmieres med ekstra tilskud, mens de ringeste straffes med mindre tilskud. Det har bevirket, at de bedste lærere søger til de bedste skoler. Børn fra velfungerende familier søger ligeledes til de bedste skoler. Men det resultat, at de ressourcesvage børn ikke har valgmuligheder og må nøjes med det, der er tilbage. New Zealand er verdens hidtil største privatiseringsprojekt, og derfor er New Zealand i dag et fremragende rædselskabinet i forhold til, hvad de frie markedskræfter skaber af social ulighed og ødelæggende ting for samfundets svage grupper. FREMTID I VELFÆRD 5

6 Regnmængderne har været små i New Zealand det seneste år med det resultat, at landets store privatejede vandkraftværk har svært ved at levere strøm. Priserne er steget 15 gange. 6 FREMTID I VELFÆRD Labour-regeringen ønsker at ændre folkeskolernes vilkår, men den nye regering har måttet erkende, at det er meget svært. Foreløbig har Labour dog i 1999 genetableret de gamle skoledistrikter, hvilket betyder, at eleverne ikke frit kan vælge,hvilken skole de vil gå i. Det har skabt voldsomme protester fra de rigeste familier i landet. Det har rettet en lille smule op på skævhederne og forhindret, at de stærkeste børn samles i eliteskoler, mens de svage børn overlades til deres egen skæbne. Men der er fortsat en voldsom social ulighed i New Zealands skolesystem. Hospitalerne Mange hospitaler blev omdannet til private hospitaler, og der blev indført private sundhedsforsikringer. Det har stort set haft samme effekt som på skoleområderne. De bedste læger og sygeplejersker tiltrækkes af de bedste hospitaler. Borgere med private forsikringer vælger de bedste hospitaler og de bedste læger. Tilbage står de ressourcesvage, som ikke selv kan vælge, og som må tage til takke med de ringeste hospitaler, der ofte slås med underbemanding og manglende bevillinger. Både i forhold til folkeskoler og hospitaler er New Zealand et rystende eksempel på, hvor galt det kan gå med den sociale lighed, når de frie markedskræfter slippes løs. Det er markedskræfternes natur, at de øger de sociale skel og efterlader et stigende antal borgere som tabere. Markedskræfterne Markedskræfterne betyder grundlæggende, at aktiviterne tilpasses, hvad folk kan betale. Det betyder, at de ressourcestærke kan være sikre på, at de får den vare, som de ønsker at købe og har råd til at betale, mens de svage ikke har nogen valgmuligheder og dybest set er uinteressante for virksomhederne, fordi de ikke har råd til at købe. Det er der gode eksempler på i New Zealand. Et af disse eksempler kan findes i el-sektoren, der ligesom alt andet blev privatiseret. Store multinationale selskaber overtog elmarkedet. Det har skabt enorme sociale problemer. De private familier er ikke interessante for elgiganterne, og de må vente i månedsvis på at få lavet ganske enkle reparationer eller installationer. Netop her i 2001 er der et andet grusomt eksempel. Regnmængderne har været små i New Zealand det seneste år med det resultat, at landets store privatejede vandkraftværk har svært ved at levere strøm. Priserne er steget 15 gange. Regeringen er blevet mødt med krav om at overtage el-sektoren. Men det er en håbløs tanke, fordi ejerne er store multinationale koncerner, og fordi staten mangler penge. I stedet arbejdes der med planer om at gennemføre en lov, der skal sikre, at el-priserne for de fattigste familier ikke må stige. Det har ført til voldsomme protester fra de mere velhavende familier og erhvervslivet. Det new zealandske eksperiment I forbindelse med SiD s kongres i september 2001 har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdet et omfattende notat, der systematisk gennemgår erfaringerne fra New Zealand. Jens Asp har i notatet Det New Zealandske eksperiment - Konsekvenser og erfaringer af reformerne i New Zealand sat fokus på de områder, hvor Danmark kan høste meget erfaring fra landet down under. Det new zealandske eksperiment blev for få år siden omtalt meget rosende - også i Danmark. Her var virkelig sket noget: Et nyliberalistisk eksperiment med omfattende privatiseringer, liberaliseringer og en arbejdsmarkedslovgivning, der effektivt fratog fagforeningerne den indflydelse, de havde haft. Kollektive aftaler på arbejdsmarkedet blev dog ikke forbudt, men reelt blev lovgivningen indrettet således, at kollektive aftaler nærmest blev en umulighed. Sympatikonflikter blev forbudt osv. Dette nyliberalistiske eksperiment startede i 1980 erne under en Labour-regering, helt i overensstemmelse med den herskende trend inden for økonomisk teori - Monetarismen, som samtidig dominerede tankegangen i mange regeringer. Husk at 1980 erne var Margaret Thatchers og Ronald Reagans årti. New Zealand var, før reformprocessen blev sat i gang i 1984, et velfærdssamfund, som kunne sammenlignes med de skandinaviske lande. Men til forskel for de nordiske lande var New Zealand langt stærkere reguleret, og alle erhvervssektorer nød godt af massive tilskud eller beskyttelse mod konkurrencen fra andre lande. Der skulle derfor ske noget, da Labour vandt valget i 1984, for at sætte mere gang i økonomien. Processen var styret af en lille håndfuld magtfulde ministre med finansministeren i spidsen. Men mange - især i fagbevægelsen, men også internt i Labour - blev stærkt forundret over, at Labours økonomiske politik blev baseret på en monetaristisk dogmatisme. Man kunne sige, at mottoet var: Al magt til markedet. Dog endnu ikke på arbejdsmarkedet - det skulle der en konservativ regering til at gennemføre. Den omfattende reformproces skulle have givet en lang række gevinster for det New Zealandske samfund. Men de udeblev. Den økonomiske vækst stod slet ikke mål med forventningerne, og New Zealand sakkede agterud i forhold til de fleste andre OECD-lande. Reformprocessen indebar samtidig en demontering af velfærdssamfundet. Alle indkomstoverførsler med undtagelse af pensioner blev reduceret med op til 27 procent. Færre fik mulighed for at modtage offentlig støtte, brugerbetaling blev indført på en række områder, bl.a. blev sundhedsområdet og boligmarkedet liberaliseret osv. Samtidig med dette blev overenskomstsystemet ødelagt, og lønningerne blev sat ned - især i forhold til lavindkomstgrupper.

7 RESULTAT: Fordelingen af indkomsterne blev markant skævere. De relle indkomster faldt fra for alle grupper, undtagen de rigeste 10 procent. Den elementære fattigdom steg - også som følge af liberaliseringen af boligmarkedet. Den konservative regering havde forud for valget i 1999 endog planer om at privatisere vejnettet og sælge skolerne stykvis og omdanne dem til selskaber. Men Labour vandt valget og forsøger nu at vende udviklingen. Labour-regeringen erkender helt åbent, at det er meget vanskeligt, fordi næsten alt arvesølv er solgt til især udenlandske selskaber, der sidder på vigtige sektorer som el, energi, kollektiv trafik og ligesom den finansielle sektor stort set også er ejet af multinationale selskaber med hovedsæde tusindvis af kilometer fra New Zealand. Mange har besøgt New Zealand på grund af det nyliberalistiske projekt. De fleste besøgende har rost reformerne. Vi har også i SiD haft repræsentanter på besøg i New Zealand. Det, de så og hørte, var langt værre, end det, de havde forventet. Et af de udsagn de blev mødt med var: Det, Margaret Thatcher gennemførte i England, var den rene socialisme sammenlignet med, hvad der er sket i New Zealand siden Men hvorfor interessere sig for New Zealand, som ligger så langt væk fra Danmark? Det skyldes først og fremmest fire årsager: Velfærdssamfundet kan ikke tages for givet. Der skal hele tiden kæmpes for det, fordi politiske kræfter, der ønsker en minimalstat, kan demontere det. Den markant skævere fordeling og den stærkt stigende fattigdom er en følge af markedsgørelsespolitikken og minimalstatstankegangen og en klar modsætning til velfærdssamfundets solidariske grundlag. Fagbevægelsen udgør en af velfærdssamfundets bærende søjler. I New Zealand kan vi konstatere, at organisationsprocenten faldt til ca. 17 procent. Før reformerne var samfundet meget regelstyret, og mange var utilfredse med fagbevægelsens ledere. Da reformprocessen fjernede fagbevægelsens muligheder for at lave kollektive overenskomster, faldt medlemmernes interesse for fagforeningerne dramatisk. Den konservative regerings mål var reelt at smadre den. Vi kan lære af eksperimentet. Især hvad vi ikke skal gøre. F.eks. medførte frit-valg-modellen på skoleområdet i New Zealand, at de socialt svage elever blev endnu vanskeligere stillet. På samme måde er det på hospitalsområdet, hvor princippet om, at pengene skal følge patienterne - som sælges under betegnelsen mere valgfrihed - reelt fik den betydning, at de svageste har fået det endnu sværere. De har ikke råd til at forsikre sig, og de må nøjes med den service, som det offentlige kan skaffe efter, at privathospitalerne har skummet fløden. Det positive, der kan siges f.eks. om sundhedsvæsenet, er, at den konservative regerings planer om markedsgørelse og konkurrence baseret på rene forretningsmæssige principper, og at hvert hospital blev omdannet til et selvstændigt aktieselskab, måtte opgives på grund af folkelig modstand. Læren af det new zealandske eksempel er, at det ikke tjener til efterlevelse noget sted. Det, der var bygget op gennem flere generationer, tog kun rundt regnet et årti at skære ned til uigenkendelighed. Det skal vi altid huske på. FREMTID I VELFÆRD 7

8 8 FREMTID I VELFÆRD Den danske Den danske velfærdsmodel

9 BILAG: Udover notatet fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har SiD udarbejdet et notat baseret på 2 studierejser, som SiD s næstformand Steen Andersen, informationschef Lennart Weber og cheføkonom Kai Vangskjær gennemførte i vinteren Dette notat er vedhæftet som bilag til dette materiale. velfærdsmodel Det unikke ved den danske velfærdsmodel er netop, at vi alle har lige adgang til velfærdssamfundets ydelser. Denne lige adgang er et fundamentalt element ved den danske model, og det ligger dybt i danskernes bevidsthed, at sådan ønsker de det også fremover. Kun få ønsker et samfund, hvor det er pengepungens størrelse, der afgør, om man kan få lægehjælp. Danskerne betaler (delvis med glæde) en høj skat - netop for at bevare princippet om lige adgang. Det er utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på dette element. Det er så let at overset princippet om lige adgang, når de borgerlige taler om mere frihed, mere privatisering og pengene skal følge borgerne. Lige adgang betyder jo, at vi alle har adgang til de samme velfærdsydelser. Det betyder, at alle børn principielt mødes med lige adgang. De har som udgangspunkt de samme muligheder for en sund og god opvækst, en god skolegang, en god bolig, et godt og udviklende job, etc. Fornyelse af den offentlige sektor Et samfund i forandring - kombineret med den voldsomme forandring som IT-samfundet har skabt - kræver helt naturligt fornyelse af hele den offentlige sektor. Her har vi et åbenlyst problem, fordi de borgerlige hele tiden har krævet privatisering og udlicitering. Som om det var det eneste svar på det problem. Problemet er, at fagbevægelsen ikke hidtil har været tilstrækkelig opmærksom på dette forhold og ikke har stillet de nødvendige krav. Derfor kan det i offentligheden let virke, som om, vi er i forsvarsposition, og de borgerlige er de eneste, der har de rette løsninger. Netop erfaringerne fra New Zealand viser klart, at privatisering og udlicitering ikke er nøgleordet. Bevares - der kan være situationer, hvor en udlicitering er fornuftig, og der er også forhold, som de private med fordel kan løse. Men at tro på, at privatisering er sådan et trylleord - det er for naivt. Som Rødovres borgmester, Erik Nielsen, har formuleret det: Kun få ønsker et samfund, hvor det er pengepungens størrelse, der afgør om man kan få lægehjælp. Danskerne betaler (delvis med glæde) en høj skat - netop for at bevare princippet om lige adgang. FREMTID I VELFÆRD 9 Private sundhedsforsikringer Et godt eksempel er debatten omkring private sundhedsforsikringer. De er grundlæggende et brud med reglerne om lige adgang, fordi man ved at købe en særlig forsikring angiveligt skulle få en særlig adgang til lægebehandling, hospitalsophold etc. på private hospitaler. Hvis vi tænker tanken til ende, og vi alle tegner en sådan ekstra forsikring, så er det jo skruen uden ende, fordi folk, der ønsker at komme forrest i køen, så skal betale en ekstra præmie for ekspres-hjælp. Foreløbig ser det dog ud til, at en gruppe danskere blæser på princippet om lige adgang. Bare de selv kan komme forrest i køen, så er de parate til at betale en ekstra forsikringspræmie. Spørgsmålet er, om de fortsat vil betale til disse forsikringer, når de opdager, at forsikringsselskaberne ikke kan leve op til det, de lover folk. Pt. er der 200 hospitalssenge på privathospitalerne, og hvis blot en brøkdel af dem, der har tegnet private forsikringer, får brug for deres forsikring, så rækker 200 sengepladser ikke langt. Samtidig er det værd at notere, at flere typer forsikringer kun dækker operationer, mens de ikke dækker medicinsk behandling Udlicitering er efter min mening en kommunal falliterklæring eller måske snarere erkendelse af et ledelsesproblem, som kommunen ikke vil gøre noget ved. Den offentlige opgavevaretagelse skal naturligvis udføres bedst muligt af hensyn til borgerne. Skattekronerne skal forvaltes effektivt, også fordi det er vigtigt af hensyn til befolkningens fortsatte opbakning til velfærdssamfundet. Det betyder f.eks., at unødige, bureaukratiske led skal skæres bort for at udnytte og frigøre medarbejdernes ressourcer gennem uddelegering af ansvar og kompetencer. Større kommunale enheder via en kommunalreform vil kunne sikre en bedre ressourceudnyttelsen i den offentlige sektor. Men da det har lange udsigter, bør kommunerne samarbejde over kommunegrænserne om en række specifikke opgaver. Et af hovedproblemerne i den offentlige sektor er ledelsesforholdene. I et demokratisk samfund er det vigtigt, at folketinget, amtsrådet, byrådet og andre tilsvarende demokratiske organer har en betydelig indfly-

10 10 FREMTID I VELFÆRD

11 delse over udviklingen og de rammer, der arbejdes efter. Det er dog vigtigt, at det sker i et tæt samspil med embedsmændene, med direktionen, med plejehjemslederen - ja, kort sagt med alle der har en ledelsesfunktion i forhold til det offentlige. Samtidig er det utroligt vigtigt, at alle offentligt ansatte føler et medansvar og har reel medindflydelse på, hvordan opgaverne skal løses. Der har ikke hidtil været ofret tilstrækkelig opmærksomhed på denne vigtige facet, og det er på høje tid, at den offentlige sektor iværksætter et målrettet udviklingsprogram, der kan sikre, at de embedsmænd, der får en lederrolle, også har de nødvendige værktøjer ved hånden samt sikre, at de menige medarbejdere får en reel medindflydelse, og at man udnytter deres viden og erfaring. Ledelse i fællesskab I den private sektor har man i årevis haft managementskoler, leder-kurser, leder-netværk etc. Den offentlige sektor kan ikke umiddelbart kopiere disse ting direkte, bl.a. fordi offentlig opgavevaretagelse som hovedregel sker ud fra en række politiske målsætninger i modsætning til den private sektors stort set ensidige profitmålsætning. Det politiske ansvar må aldrig blive overladt til markedet. Pleje og omsorg må aldrig afløses af managementbetragtninger. Der er altså masser af gode eksempler på, at der både i den private og den offentlige sektor er gode arbejdspladser med ledelse i fællesskab. Samtidig er det SiD s opfattelse, at der i de kommende år er brug for systematisk at arbejde med, hvordan vi får styrket kompetenceudviklingen på alle niveauer, herunder ledelsesfunktionen i hele den offentlige sektor. Fornyelse af demokratibegrebet Demokratiet er det grundlæggende fundament i den danske velfærdsmodel. Også her er der brug for en fornyelse. Det er ikke længere tilstrækkeligt at fokusere på demokratiet gennem medlemskab af et politisk parti. Det er nødvendigt, at vi også på andre fronter involverer borgerne langt stærkere og giver dem reelt medindflydelse. Der er områder, hvor det har vist sig svært at få borgerne til aktivt at deltage i den demokratiske proces og i en konstruktiv dialog. Modsat er der en lang række positive eksempler på, at borgerne ofte involverer sig meget dynamisk i områder, som ligger tæt på deres personlige interesser. Når børnene er små, er det børneinstitutionerne, der er det helt centrale, når børnene flyttes til folkeskolen, så er det skolens hverdag, der optager forældrene. I den private sektor har man i årevis haft management-skoler, leder-kurser, leder-netværk etc. Den offentlige sektor kan ikke umiddelbart kopiere disse ting direkte, bl.a. fordi offentlig opgavevaretagelse som hovedregel sker ud fra en række politiske målsætninger i modsætning til den private sektors stort set ensidige profitmålsætning. FREMTID I VELFÆRD 11 Men det betyder ikke, at man ikke kan lære af hinanden. Bl.a. med hensyn til personalepolitik og i betragtningen af de ansatte som den vigtigste ressource i den opgavevaretagelse, der finder sted i forhold til borgerne. SiD har i mere end 10 år kørt en konkurrence, Årets arbejdsplads, hvor der hvert år har været indstillet over 100 virksomheder. Når dommerpanelet har foretaget den første grovsortering og har udpeget finaledeltagerne, så har det år for år vist sig, at den gode danske arbejdsplads i høj grad er den virksomhed, hvor der er et godt og tæt samspil mellem ledelse og ansatte. Det er virksomheder, hvor ejerne og virksomhedens ledelse har indset, at de ansatte besidder utrolige ressourcer, hvis man blot forstår, at den menneskelige indsats bliver bedre, når folk føler, at de værdsættes, at de tages med på råd, og at de har medindflydelse på deres arbejde. I talrige virksomheder har vi set, at den gode arbejdsplads kendetegnes ved, at der er ledelse i fællesskab. Mange politikere har fejlagtigt fået den opfattelse, at når borgernes demokratiske interesse snævres ind, så er det fordi, de ikke interesserer sig for de store linier. Det er en klar misforståelse. Den meget høje stemmeprocent ved afstemningen om ØMU er et godt eksempel på, at danskerne måske ikke i hverdagen er dybt engageret i de store linier, men når det gælder, så bruger de deres demokratiske ret. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi i de kommende år får udviklet det demokratiske samarbejde på borgernes vilkår, og at der forskes i nye metoder til at udnytte de demokratiske modeller således, at vi sikrer, at velfærdssamfundets grundlæggende fundament også lever langt ind i fremtiden.

12 12 FREMTID I VELFÆRD Kort resume: New Zealand - et skrækeksempel

13 Bilag: Vedlagte bilag er et notat, som SiD har udarbejdet på basis af studierejser til New Zealand i vinteren : Kort resume: New Zealand har i årene været udsat for verdens hidtil største privatiseringseksperiment. Det, England gennemlevede under Margaret Thatcher, er småting sammenlignet med det, der er gennemført i New Zealand. Resultaterne fra New Zealand er rystende. Fagbevægelsen blev smadret, og den sociale nedtur gør landet til et skræmmende eksempel, hvor landet er rykket fra en plads blandt de førende OECD-lande til nr. 24 blandt verdens 29 OECD-lande. De borgerlige kræfter erkender, at resultaterne er udeblevet. De fik ikke den fremgang, som de havde spået. Det forklarer de mest reformivrige i dag med påstande om, at New Zealand ikke gik langt nok, og hvis de borgerlige i New Zealand vinder næste valg i 2002, må det forventes, at de vil skære yderligere på den sociale velfærd og svække den i forvejen dybt svækkede fagbevægelse. New Zealand er i dag et land uden økonomisk råderum, de veluddannede flygter derfra med en hastighed på netto personer pr. år. FREMTID I VELFÆRD 13 New Zealands fagbevægelse så passivt til, da privatiseringsbølgen startede under Labour i , og da de konservative i 1991 slog til med en revolution af forandringer, var fagbevægelsen så meget på hælene, at protester dårligt kunne høres. Der er så mange lighedstræk mellem Danmark og New Zealand. New Zealand var før 1984 et velfærdssamfund, der på mange måder lignede det danske. Derfor bør vi lære af erfaringerne fra New Zealand - og ikke mindst den tendens til at gennemføre reformer over-night, der har præget New Zealand. Fagbevægelsen i New Zealand har på blot 16 år gennemlevet de mest ekstreme angreb, der kan tænkes indført mod frie faglige organisationer. I dag står de nærmest på bar bund og går fra dør til dør for at vinde nye medlemmer og ny faglig styrke. Det er velkendt, at det borgerlige Danmark ønsker at svække velfærdssamfundet, og hvis de får chancen for at stække dansk fagbevægelse, så gør de det uden tvivl. Derfor er det vigtigt, at vi indhenter erfaringer fra New Zealand og lærer af dem. Vedlagte notat beskriver i kort form erfaringerne fra New Zealand.

14 14 FREMTID I VELFÆRD New Zealand - e New Zealand - et skrækeksempel

15 Over hele verden har New Zealand gennem de seneste 16 år været opfattet som et succesrigt eksempel på forandring af den offentlige sektor. Først og fremmest blandt aktieejere og borgerlige politikere og økonomer, der tror t skrækeksempel på liberalismes ufejlbarlighed. Dette idealbillede holder ikke for en nærmere prøvelse. Sandheden er at selv med liberalisternes målestok, så er verdens hidtil største privatiseringsprojekt en fiasko. De borgerlige økonomer erkender de manglende resultater, og de mest reformivrige forklarer det med, at New Zealand ikke gik vidt nok, der skal langt skrappere midler i brug. Set med fagbevægelsens øjne så er New Zealand et skræmmebillede. Det er et eksempel på, hvor hurtigt man kan nedbryde et velfærdssamfund, når først højrekræfterne tager fat. New Zealand var før 1984 et socialt mønsterland - og var i perioder flot placeret blandt verdens rigeste samfund. I dag er landet down under nr. 24 ud af de 29 OECDlande. Fremtrædende faglige ledere og Labour-parlamentarikere har i dag den klare vurdering, at New Zealand har mistet sin økonomiske selvstændighed. Det er aktiespekulanter i USA, Canada, Australien, Japan og andre store nationer, der har fat i de økonomiske styreredskaber. Men hvordan kunne det gå så galt? Hvordan kunne et velfungerende velfærdssamfund, der på mange måder kan sammenlignes med Danmark, Sverige og Norge, på så kort tid blive udsat for en så voldsom social deroute? Hvordan kunne man nedbryde et velfærdssamfund, uden at fagbevægelsen protesterede og uden storstrejker? Den skandinaviske model På mange måder lignede den new zealandske samfundsmodel de skandinaviske lande. Et lille land (3,7 mio. indbyggere) men med et velfungerende socialt sikkerhedsnet, en stor offentlig sektor, der sikrer et højt serviceniveau og et struktureret arbejdsmarked, der bygger på kollektive overenskomster. I dag duer denne sammenligning ikke. I New Zealand blev fagbevægelsen på rekordtid sat uden for indflydelse. Den sociale nød er markant voksende, og offentlig forsørgelse er reduceret til et minimum. Selv skolesystemet er voldsomt i forfald, og der er stort set ikke hold i de forherligende beretninger, som danske skolefolk har fået bragt i danske medier. Heldagsskolen med sammenhæng i børnenes undervisning og pasningsordninger i fritiden virker umiddelbart som en god idé, der er værd at overveje. Det er faktisk et af de få lyspunkter, der kan findes i New Zealand. Men projektet er ødelagt af privatisering og lærerflugt. Det er svært at forstå, at danske eksperter i årevis har besøgt New Zealand uden, at de har fået øjnene op for de skræk-eksempler, der findes overalt, og som udtrykt af faglige ledere og Labour-politikere kort kan sammenfattes således: New Zealand har i 16 år været liberalisternes laboratorium. Landet har været udsat for talrige grusomme forsøg. Intet har været en succes, og det er vigtigt, at politikere og eksperter over hele verden i fremtiden forstår at udnytte de negative erfaringer, der kan uddrages fra det new zealandske laboratorium. FREMTID I VELFÆRD 15 Arkitekten Svaret er mangesidet. Men et af svarene finder man i den bog, som den tidligere labour-finansminister Roger Douglas skrev i Han var en af arkitekterne i den revolution, der ramte New Zealand. Han skriver i bogen om processen, at det gælder om at bevæge sig så hurtigt som muligt. Reformerne skal gennemføres så hurtigt, at interesseorganisationerne ikke når at finde ud af, hvad der foregår. De politiske modstanderes skyts rammer meget mindre præcist, hvis de skyder på et mål, der bevæger sig hurtigt, skriver Roger Douglas. Historisk baggrund New Zealand har siden de store opdagelsesrejsers tid været tæt knyttet til England. Det var britiske embedsmænd og straffefanger, der koloniserede landet i 1800-tallet. New Zealand har i dag 3,7 mio. indbyggere, hvoraf 79 procent har europæisk baggrund, og langt de fleste har britiske aner. Der er 12 procent oprindelig maori-befolkning. Resten stammer fra Kina, Japan, Thailand etc. New Zealand har ligesom Danmark været et landbrugsland med stor eksport til England. I begyndelsen af erne, hvor England blev medlem af EF, mærkede New Zealand - ligesom Danmark - en voldsom afmatning i Englands-eksporten.

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Indledning... 3 En historisk kongres... 4 Regeringen angriber lønmodtagerne... 5 Forfejlet beskæftigelsespolitik...

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Den sårbare sundhed...

Den sårbare sundhed... Rapport fra New Zealand: Verdens største privatiseringsforsøg og de fatale følger. Den sårbare sundhed... Anita Yorke medvirker i filmen, Den sårbare sundhed. Det er noget, der kendetegner maori-kulturen.

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

FOGH ANGRIBER VORES VELFÆRD - FORSVAR DEN

FOGH ANGRIBER VORES VELFÆRD - FORSVAR DEN FOGH ANGRIBER VORES VELFÆRD - FORSVAR DEN af Jakob Nerup Indhold Velfærdskampen er i gang 5 Hvad går Foghs velfærdsreform ud på? 11 Der er råd til velfærd i Danmark 18 Nyliberalisme i Danmark, Europa og

Læs mere

SPARK LØKKE AF TABURETTEN

SPARK LØKKE AF TABURETTEN [Nummer 299. 15. juli, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK SPARK LØKKE AF TABURETTEN SPARK LØKKE!! Læs om konsekvenserne af Løkkes, Pias og Lenes katastrofepolitik. Læs side 2, 3,

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Af borgmester Søren Pind

Af borgmester Søren Pind aburetten NR. 4 SEPTEMBER 2002 4 Johannesburg Miljøet skal have en fremtrædende plads i Johannesburg. Fattigdomsbekæmpelse er det vigtigste emne" skriver miljøminister og MF Hans Christian Schmidt. 4 Ansvar

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2011 Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere på Bornholm SIDE 10-11 TEMA // Fantasi uden grænser ved DM for slagtere, bagere og

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere