"KRUDTUGLEN" NR.32, ÅRG.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""KRUDTUGLEN" NR.32, ÅRG.3"

Transkript

1 "KRUDTUGLEN" NR.32, ÅRG.3 NDHOLD: Saernurnmer! Feature-uger Julefesten 1981 JEG-rekorder 1981 Krydsord Gamle billeder Krudtuglen.. Forældredagen Eftermiddagsaktiviteter Nyt fra elevrådet \\-7.. \ 1., \ foto: La rs H.

2 Redaktion: Michael Blomgren Mon a Nørgaard Henrik Rostoft Tina Petersen Gitte Grooss Mia Johansen Pia Lund Ma d s Borup Tonny Hansen J ørgen Petersen Mi ch a e l Prøvensen Diana Nielsen Franz Wa gne r Berit Simonsen Fotos: Mi a Johansen Mads Borup J ørgen Petersen Diana Nielsen Henrik Rostoft Laila Clausen Michael Blomgren Franz Wagner Lars HansenjLise-Lotte Madsen Tryk: U- Bixen, ~.E.G. Januar 1982 Oplag; 200 STK Layout; ~øpe 2

3 j F-e-ATURE- UGE. L.-._.... -". -_.. - J--- {~ --~ l: H/K FULDSVNG MED ' ARBEJDET,OMKRNG FEATUREUGEN, SOM HAVED ~~ET POL~~~~ _ H/K LAVER REGNSKAB OMKRNG FEATUREUGEN,HVAD DER ELLERS 'HØRER TL. -- -!

4 - l ~ _ ~ - JEG 's e lever samlet foran stalden , l! J

5 FORÆLDREDAG. VED JULE DEKORAT ONS BODERNE. CARSTEN S. SERVERER FOR MCHAEL H.

6 FASTE EFTERMDDAGSAKTVTETER FOR ERBVERVSBOLDENE: ALLE aktiviteter foregår i tidsrummet fra kl UGE: AKTVTET: MANDAG LÆRER TRSDAG LÆRER ONSDAG LÆRE TORSDAG LÆRER ~esk by/an ~esk je/me {,LeSk 7 Boldspil/lØb el/au ~.Sk Ern. Boldspil/lØb ern. ErNi by/an PrSe je/me ErNi hk Boldspil/lØb by/an je/me hk el/au PrSe Arb.hold je/me CaLa hk PeOl el/au HeBo erno FlKr Arb.hold je/me SøCr hk PoJo el/au CaLa erno PoJo Fri hk el/au erno by/an 8 9 Boldspil/lØb hk [LeSk el/aute Sk ern. [Le Sk ~LeSk Boldspil/lØb el/au ErNi erno PrSe by/an ErNi je/me PrSe Boldspil/lØb erno by/an je/me hk Arb.hold by/an HeBo je/me JøPe hk SØCr el/au PeO Arb.hold by/an SØCr je/me PoJo hk CaLa el/au PoJo Fri je/me hk el/au erno Boldspil/lØb hk je/me(lesk el/au (LeSk erno {,LeSk {LeSk Boldspil/lØb hk ErNi el/au PrSe erno t by/an Er Ni PrSc Boldspil/lØb el/au erno by/an je/me Arb.hold erno CaLa by/an PeOl je/me HeBo hk FlKr Arb.hold erno SØCr by/an PoJo je/me CaLa hk PoJo Fri by/an je/me hk el/au 10 Boldspil/lØb je/me el/au by/an[lesk [~esk hk f~esk {LeSk Boldspil/lØb je/me ErNi hk PrSe el/au ErNi erno PrSe Boldspil/lØb hk el/au erno by/an Arb.hold el/au BeBo erno JøPe by/an SØCr je/me PeOl Arb.hold el/au SØCr erno PoJo by/an CaLa je/me.. PoJo Fri erno by/an je/me hk f~esk 11 Boldspil/lØb by/an hk er n, tle Sk je/me{,lesk flesk Boldspil/lØb l by/an ErNi je/me PrSe hk ErNi el/au PrSe Boldspil/lØb je/me hk el/au erno Arb.hold hk CaLa el/au PeOl erno BeHo by/an Flkr Arb.hold hk SØCr el/au PoJo erno CaLa by/an PoJo Fri el/au erno by/an je/me

7 Husker du vandreturen til Eskebjerg Herunder et par fotografiske minder august 1980? ;t'.: ~.~ l'. t.

8 -~,.- ~ FASTE EFTERMDDAGSAKTVTETER FOR ERHVERVSHOLDENE: ALLE aktiviteter foreqar i tidsrummet fra kl UGE: AKTVTET: MANDAG LÆRER TRSDAG LÆRER ONSDAG LÆRE TORSDAG LÆRER 2 Boldspil/lØb d/au~.sk Ern. ~esk by/an ~esk j./me {~esk Boldspil/lØb erno ErNi by/an PrSe je/me ErNi hk.prse Boldspil/lØb by/an je/me hk el/au Arb.hold je/me CaLa hk PeOl el/au BeBo erno FllCr Arb.hold je/me SØCr hk PoJo el/au CaLa erno PoJo Fri hk el/au erno by/an el/autesk e r n, r~esk 3 Boldspil/lØb by/an hk [~esk {LeSk Boldspil/lØb el/au ErNi erno PrSe by/an ErNi je/me PrSe Boldspil/lØb erno by/an je/me hk Arb.hold by/an BeBo je/me JØPe hk SØCr el/au PeOl Arb.hold by/an SØCr je/_me PoJo hk CaLa el/au PoJo Fri je/me hk el/au erno 4 Boldspil/lØb je/me[lesk hk [~esk el/au{lesk erno Boldspil/lØb hk ErNi el/au PrSe erno ErNi by/an Boldspil/lØb el/au erno by/an je/me {~esk PrSe Arb.hold erno CaLa by/an PeOl je/me BeBo hk FlKr Arb.hold erno SØCr by/an PoJo. j elme CaLa hk PoJo Fri by/an je/me hk el/au 5 Boldspil/lØb je/me el/au by/anrlesk l~esk hk f~esk Boldspil/lØb {LeSk je/me ErNi hk PrSe el/au ErNi erno i PrSe Boldspil/lØb hk el/au erno by/an Arb.hold el/au BeBo erno JØPe by/an SØCr je/me PeOl Arb.hold el/au SØCr erno PoJo by/an CaLa je/me,pojo Fri erno by/an je/me hk 6 Boldspil/lØb by/an hk erno tlesk flesk je/meflesk f,lesk Boldspil/lØb by/an ErNi je/me hk ErNi el/au PrSe PrSe Boldspil/lØb je/me hk el/au erno Arb.hold hk CaLa el/au PeOl erno BeBo by/an Flkr Arb.hold hk SØCr el/au PoJo erno CaLa by/an PoJo Fri el/au erno by/an je/me

9 HER SE S BRAN.P.MCHAL.R.OG NOGLE ANDRE,GA ~G MED AT LAVE J L~ E D E K O R A T O N E R OG J UL EKRANSE. HER SES L S SKOVGAARD,S ~ZANNE.N.CG J ~~T.S.G A N G MED AT KLPPE J VL EHALOJ, OG DEN SLAGS.

10 ,!. ' ERNÆRNG LYTTER MENS PER HOLDER FOREDRAG OM FEATUREUGEN'? PER ER EN UDEMÆRKET~TALKR9SÅDAN DR? JEG,ERE STÅR OG LÆSER OM VÆRNEPLGT'? de tror militæret vil have dem?

11 ... ET GLMT FRA BENT OG LOTTES MUS K OG SANG ="""-- ~-- HER HAR BRAN ORDET, NDEN DEN STORE D 5 CO DANS ET GLMT UD OVER SALEN, HVOR DER VAR FEST OG GLADE DAGE.

12 HER ER DEN STORE DSCO DANS GANG, MED SØREN TL HØJER. ~ _._--- ET GLMT UD OVER SALEN HVOR H/KS FOTOBOD, OG KOSK SES BAGGRlJND EN. ET GLHT FRA EL/AUTO-JE/ME OG BY/ANS BODER.

13 Træth~den efterh~nden d~n overmandede sidste pige,der her fodres med chokolade af gylle #4h1rnl?l1 d4hs f98/, De 15 elever, der deltog i marathondansen. j

14 ~VDERUPEAHVERVSRETTEDE GRUNDSKOLE - ~. E. G.(Afd. under Jyderup Realskole) Aerolitvej Jyderup. Telefon (03) Jyderup 18 j a n ANMÆRKNNGSSYSTEM: Systemet er følgende: l. Kun de to første anmærkninger kan arbejdes af. 2. De efterfølgende anmærkninger (3,4,5,osv.) takseres med kr. 5,-pr. anmærkning. BelØbet ("bøden") vil ikke blive udbetalt senere til den enkelte elev. BØderne krediteres elevkassen. 3. Såfremt den enkelte elev i gruppen ikke får arbejdet de to førete anmærkninger af, vil der også blive trukket for disse, + rådighedsbeløb for hele g ruppen. 4. Såfremt hele gruppen har fået arbejdet alle anmærkninger af i rette tid (max. 2 anm.pr. elev), udbetales hele rådighedsbeløbet til gruppen. 5. Anmærkninger der ikke er påført døgnrapporten samme dag, bortfalder. 6. Anmærksningslisten føres som hidtil, af kollegiet, med mandag som skæringsdag. 7. Sidste frist for at arbejde anmærkninger af er mandag kl "møder på kontoret".

15 Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Fællesoverenskomst med industrifagene Garantiløn, 1. september 1981 Voksne kr. 40,70 Grundløn Voksne - kr. 15,92 + dyrtidstillæg kr. 20,83 kr. 36,75 Ungarbejdere - kr. 15,92 + dyrtidstillæg kr. 10,33 kr. 26,25 Mange forskellige industrier er omfattet af denne overenskomst, f. eks. plastindustrien, fiskeindustrien, vaskerier, fjerkræ m.fl. Denne overenskomst er en normallønsoverenskomst. Det betyder, at timelønnen er fastlagt i den 2- årige periode overenskomsten gælder - dog med generelle forhøjelser. Der findes inden for denne overenskomst mange særaftaler og/eller lokalaftaler om ekstra tillæg, f.eks. jobtillæg, anciennitet m.v., der sammen med en eventuel bonusaftale bringer lønnen højere op. Sammenslutningen inden for Jern- og Metalindustrien M indstebetaling, 1. september 1981 Voskne Mindstebetalingen Voksne arbejdere Arbejdere under 18 år Dyrtidstillæg kr. 40,70 pr. time kr. 40,70 pr. time kr. 20,41 pr. time Voksne arbejdere kr. 20,98 pr. time. Arbejdere under 18 år kr. 10,36 pr. time Overenskomsten er en minimallønsoverenskomst, det vil sige, at i praksis er der kun få der arbejder på disse satser, idet man inden for dette område har løfteparagraffen. Det betyder, at man kan forhandle sin løn i overenskomstperioden, dog ikke i perioden 1/3-1/1-82. Man ge medlemmer inden for jernindustrien arbejder på akkord. På en del virksomheder er der aftale om, at gældende timelønninger og akkordlønninger er ens - uanset alder, så der kun er forskel i dyrtiden.,. lø" ' Arbejdsdreng SD/KAD Kontormedhjælper HK Avisbud SD/KAD Lagermedhjælper SD Biblioteksmedhjælper HK La db dh SD B - HK n rugsme J... letsæ ger..bud SD Opvasker HRF Bærplukker SD Piccolo/Biograf SD Chaufførmedhjælper Flaskedreng SD HK Piccolo/Hotel Piccolo/kontor HRF HK Gartnermedhjælper Pølsemand HRF Grillassistent Rengøringsarbejde KAD Husassistent Servitrice TFD skagesælger Kioskassistent HK HK Tankpasser Tjene,r SD TFD Udover de nævnte lønninger på denne side findes der mange andre lønninger. Det er derfor en gode ide, at ko ntakte den lokale afdeling af fagforeningen, si er du helt sikker pi at du fir den rigtige løn oplyst, for der kan f.eks. være tale om lokale aftaler om løn.

16

17 ~ ~--- \ ~"-: 1\, ~ \.1 / 'S-8e,(K,:'1 " f~ W ', '.~," '1' V t f MANDAG D FEBUAR FEATURE UGE. TORSDAG D. 18 FEBUAR : FASTELAVKSFEST. FREDAG D APRL PÅSKEFERE. AFG. KL' ANK. 0'13 APRL. MANDAG D. 3 MAJ STARTER SKRFTLG EKSAME. TORSDAG D MAJ BEDEDAGSFERE.AFG. KL ANK. D.10 MAJ. MANDAG O MAJ ONSDAG o MAJ FREDAG D l JUN TRSDAG Do l JUN FREDAG O. l JUN : LEJRSKOLE. (UDDANNELSE AF NYE GRUPPELEDERE). KR.H~1MELFARTSFERE.AFG.KL ANK.O. 24 MAJ, PNSEFERE. AFG.KL ANK. O. ~ JUN. : STARTER MUNDTLG EKSAME. : SO~1ERFERE FOR AFGANGS ELEVER. MANDAG D JUN ~RUPPELEDER TUR. FREDAG D. i8 JUN T SOMMERFERE. AFG. KL EFTERL Y5~4T NNGER.,,s Jesper Janning. 2 bånd Ferro BASF. Blade. Kim Jacobsen l optager bånd m sort kasette. l rødt Maxeli. Henrik v.. L l sølvgråt super Ferro.Shupidua,og blander musik. Henrik B. 2 hvide Ferro bånd. Kenneth Jensen.. Digital ur m nylonrem. l rødt Ferro bånd. Morten Jeppesen.Brune krus. 2 store øl glas.sort børste. Maxeli. Johan Frad4sen.Shupidua bånd nr. 4 Jan Hare. Blåt sengelagen. Henrik Olsen Sort lighter m. skorpionen. Børste. Kenneth Madsen. Maxeli bånd. Henrik Nielsen. Sort hampb1ad,lavet af blæk,i halskæde. Suzanne N.N. l guldring 814 karat. Eagle cowboybukser. Alex Knudseh l par skindhandsker. Christian V. C.H9.id addidae bluse m røde striper. Jan Jensen l par brune skindhandsker m kendemærke. Martin Nii1sen. l par sorte træsko. Bo Niiisen l fyldepen. l stiftblyan m nava1

18 stemning og fest ved By An's "sømbod" ved forældredagen. Fra venstre ses: Jens Kruse, Skovgaard, Kenrik Green, Tom Arly S0rensen, Suzanne Nielsen og "sømslagnings-bestyrer" Carsten. Herunder forsøger Suzanne o g Yvonne energisk at få de genstridige søm i planken.

19 ~ -~~-~-~- ",-~~-' Faste aften-aktiviteter: Mandag: Lærere på vagt: _? Syning Film i dræt i biografen hallen Carsten Henning Erling Bodil Tirsdag: Vo11yba11 -Di s c o t ek Aase Jørgen Håndbold Per Preben Onsdag: Rengøring Film i biografen Badminton Skydning F odbold i hallen Henning Søren Erling Bodil Torsdag: Badminton/Bordtennis Svømning Fodbold i hallen Flemming Aase Preben Per NY REKORD~ Ved redaktionens slutning blev der sat ny JEG-rekord i for piger: højdespring Suzanne Nyvang Nielsen sprang 1,35 ml VNDER AF KRYD&nRD r NU~~ER31: Suzanne fra HK.

20 JULEFEST,

21 - _Sp_e_cialarbe jde r forbundet Alle lønninger er mindstelønninger, d.v.s. at det er det absolutte minimum, som må betales. ANDEGS--OG BVGNNGSGRUPPEN Entreprenører ---- over 18 år 40,05 kr./time + evt. arbejdsbestemte tillæg som 17 årig 28,04 kr./time som-16-åfig-:.-: 20,03 kr./time under 16 år 16,02 kr./time For de årige tillægges time lønnen procenten af eventuelle arbejdsbestemte tillæg. For de årige er der specielle regler for deltagelse i akkordarbe jde. FABRKSGRUPPEN Jernindustrien Mindsteløn under 18 år... 20,41 kr./time Den reelle aflønning er meget variabel. Gennemsnitsløn for 15, 16 og 17 årige: 23,31 kr./time Mindsteløn over 18 år.. 40,70 kr~/time Normallønsområdet (øvrige industri). ' Mindsteløn under 18 år 26,25 kr./time Mindsteløn over 18 år 36,75 kr./time Er virksomheden medlem af arbejdsgiverforeningen, eller har afdelingen tiltrædelsesoverenskomst hertil, ydes dog mindst: kr. 40,70 pr. time. BUDE over 18 år 36,75 kr./time år 29,40 kr./time under 17.år 22,05 kr./time TRANSPORTGRUPPEN Tankstationer over 18 år år.. under 17 år. GLS-GRUPPEN Landbrug Over 18 år (løsarbejdere) 17 årige.. 16 årige.. under 16 år... 40,05 kr./time 34,04 kr./time 26,03 kr./time 42,02 kr./time 31,52 kr./time 27,31 kr./time 21,01 kr./time GARTNER og PLANTESKOLER Mindsteløn: over 18 år 42,85 kr./time 17 årige 32,14 kr./time 16 årige 27,85kr./time under 16 år 21,43 kr./time Dette er kun en del af de gældende SiDlønninger. de lokale fagforeninger kan du få en ungdomsinformation med alle lønninger for unge inden for SiD- overenskomster. ~~ime lønn i nge r i HK-området Tillæg aften Tillæg aften Tillæg lørdag Branche Timeløn efter kl Tillæg søndag Almi ndelige butikker 0/ 18 år 40,13 6,00 8,00 15,00 23,00 (ikke brugser) u/ 18 år 22, , Kontor 0/ 18 år 40, 13 6,00 8,00 15,00 23,00 u/18 år 22, ,50 12,50 Timeløn Tillæg fra Tillæg lørdag Tillæg søndag Tillæg søndag kl fra kl til kl efter kl Bagerbutikker 0/ 18 år 40,80 6,00 9,00 9,00 13,00 u/18 år 22,40 6,00 9,00 9,00 13,00

22 :'~ Navn :: Christian Født Ho~~y : dr.t., Mit sidste ky Min Mit skonumme Skoleklasse Vægt : 60 k 0jnf'arve Hårfarve Yndlingsdyr : Kat."." Min livret Hit højste Mit idol ; Min Mit yndlingsf'ag Min Min : Man lærer mere her, end på den anden skole jeg gik på. '* *' J

23 HAR \ HøRrl -'4>- H o ~ ~ man er skrap til at male grønne ~arver Skovgård for vild i tågen Tim kan ikke ~å n ok Michael Højgaard lider a~ strømsvigt og pæremangel Yvonne skal til at gå med pelstrusser E/Au søger ~or musik i spisesalen om? år Helle S. holder sig 'godt,også omkring maven Helle H. har ~ået en ny beundrer Jannie elsker de lange nætter Ernæring elsker sorte,hårde pebernødder Mini-bodybuilder :John Knudsen el~ker narmadder Jesper D. har ~ået ny frisure,~or at spare på shampooen Bo Nielsen (Piphans) kvidrer meget ~or tiden Brian S.Pedersen går ind ~or jungleloven Suzanne snorker o~ natten Christian E. har tankesvigt om natten Bent C. har ~ or' tiden svært ved at klare sin h1isighed i tider Lars H. (Ugly Duckly) tror at han har nået sine gamle dage Henrik Laursen har ~ået ny bodycreme Jan S. sover e~termiddagslur Fessor elsker 7/3'er Je/Me har kul på lofter og i containerne Eleverne kan ikke holde deres ~ingre ~or sig selv ;.JEG's piger har ~ået ny beundre. (Christian ) Helle S. vil ha'ind~ørt drenge og pige værelser sammen Bo Nielsen (Piphans) har stjålet et grin nede fra stalden.

24 -,, \1 ~'REKORDER & Mesterskaber 19S0-S1 \ ""'T'" -- Højdespring, dr-enge Michael B10mgren 1,60 m Lars Hansen 1,60 m Hø jdespring, piger Berit Simonsen 1,15 m 100 m løb, drenge Lars Harisen 11,3 sek. 100 m løb, p iger Diana Nielsen 13,0 sek. 400 m løb, drenge Lars Haneeri -1.03,2 min. Bo Andersen -1.03,2 min. 4 x 400 stafet, Bo Andersen drenge Teddy Kongebo Christian Christensen Jesper Ebbesen -4.27,8 min m terrænløb, drenge Mor t e n Jensen -4.20,1 min m terrænløb, : pige r He l l e S. Jensen -6.47,6 min. - -! 2000 m terrænløb, drenge Ma d s Borup 7.33,0 min. --, i :! r i 6 km gang/ l øb Tom Arly Sørensen -26,0 min. 25 km gang Jens Kruse , 0 timer! --{ 30 km gan g Ma d s Borup 3.34,3 timer Præmieskydning Poul Lassen points Kugl e s t ød, drenge Steen Moh r Jensen - 1 0, 50 m Kuglestød, piger Helle R. Hansen -4,50 m Vinder af idrætsdag Bygge/Anlæg =j Ma r a t h on- da n s Torbj ørn Lindh Jan Svenningsen-- i Henrik Laursen---- Christian Engberg Tom Arly Sørensen 11.25,0 timer Lars Hansen 11.30,0 timer Lars Mortensen 11.45,0 timer J ørn Møller ,0 timer - Brian S. Pedersen , 0 timer Jens Kruse ,0 timer --1 -l l -Ny J.E. G. rekord~

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

- 'I' I II. Iiii. 'If II,,II. iln III I II. Foto: Mia t I II ---- ;il" INDHOLD: )j\rets GANG PA J.E.G. cc ... I Jubilceurnsnurnrner 25;.

- 'I' I II. Iiii. 'If II,,II. iln III I II. Foto: Mia t I II ---- ;il INDHOLD: )j\rets GANG PA J.E.G. cc ... I Jubilceurnsnurnrner 25;. " I Jubilceurnsnurnrner 25;. Årgang 2, l ' -~... -..." - 'I' I II I II i4 - ml' -- ~ r I I II ---- t'~. ~_ ~ :Io- _... _~ -' DE DANSKE SPRÆNGSTOFFABRlKKER. Iiii ;il" iln III 'If l,ii II,,II INDHOLD: )j\rets

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RØDDER RANGLISTE 2012

RØDDER RANGLISTE 2012 OVERFØRTE POINTS 50% TOTAL RØDDER OPENING SØNDAG 29. APRIL THEKRATLUSKERS LØRDAG 12. MAJ MANFRED F.Q. CUP LØRDAG 9. JUNI HOOK & SLICE OPEN SØNDAG 24. JUNI MIDSUMMER MASTERS LØRDAG 7. JULI HOLIDAY INVITATIONAL

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

HG Fodbold Kontaktpersoner

HG Fodbold Kontaktpersoner HG Fodbold Kontaktpersoner 03-03-2015 Herlufsholm GF Fodbold Admin Indhold Bestyrelsen... 4 Årgangsansvarlige... 5 Sportsligtansvarlige... 6 Praktiskansvarlig... 7 Veteran... 7 Oldboys... 8 Herre... 8

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 VI39-fodbold-kasserer@live.dk Elite Tommy Larsen 21722134 tla@auroragroup.dk

Læs mere

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 VI39-fodbold-kasserer@live.dk Elite Tommy Larsen 21722134 tla@auroragroup.dk

Læs mere

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK Bestyrelsen Formand Kim Kock 61 68 10 64 krkock@gmail.com Administrationschef Kjeld P. Kjeldsen 23 32 67 07 kjeld.kjeldsen@privat.dk Bestyrelses medlem Kristian Thomsen 21 25 39 22 kvt@ok.dk Sportschef

Læs mere

Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber. Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside

Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber. Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Der kan forekomme ændringer i programmet og disse bliver lagt på hjemmesiden,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk Herredouble MOT A* Pulje 1 Badmintonklub 1 Jesper Bøje-Larsen IF Skjold Skævinge Badminton Morten Møller Bielefeldt 2 Carsten Stockholm Kenneth Mikkelsen 3 Ebbe Jannes Larsen Søren Nielsen 4 Peter Søderlund

Læs mere

Træningstider Nørrebro Parken

Træningstider Nørrebro Parken Mandag Træningstider Nørrebro Parken Træner 3m A1 U8- Drenge Årgang 2009, Argentina 3m A2 U8 - Drenge Årgang 2009, Brasilien 3m B1 U8 - Drenge Årgang 2009, Cameroun 3m B2 U8 - Drenge Årgang 2009 U10 -

Læs mere

Et sjovt cykelløb for alvor! Infomøde Velkommen

Et sjovt cykelløb for alvor! Infomøde Velkommen Et sjovt cykelløb for alvor! Infomøde Velkommen Dagens program Velkomst Cystisk Fibrose Hjælperteam Overnatningssteder Baggage Etaper - GPS Grupper & kaptajner Cykler, udstyr og reservedele Køreregler

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Klubrekorder - grupper

Klubrekorder - grupper Drenge 10-11 år Tid Navn Født Fra 60m 9.45 Luis Maillet 2004 2015 100m 15.2 Peter Lyng 1976 1987 200m 32.76 Luis Maillet 2004 2015 400m 71.1 Peter Lyng 1976 1987 800m 2.29.1 Morten Dam-Sørensen 1975 1986

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Sporting 1. Skyttegennemsnit

Sporting 1. Skyttegennemsnit Opdateret 25/6 2016 Hold Kontakt person Telefon Duer Kampe Point Holstebro 1 Jens Chr Andersen 22588548 316 5 6 Herning 1 Rene Holt 29253632 443 7 9 Trehøje 1 Jens Jørgen Nielsen 40586147 411 7 4 Holstebro

Læs mere

Juniortræner Maria Jensen (U-17) Juniortræner Nanna Levisen (U-17)

Juniortræner Maria Jensen (U-17) Juniortræner Nanna Levisen (U-17) TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 228580 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 VI39-fodbold-kasserer@live.dk Elite Tommy Larsen 222134 tla@auroragroup.dk

Læs mere

Klubmesterskaber Programmet kan også hentes på:

Klubmesterskaber Programmet kan også hentes på: Klubmesterskaber 2004-2005 Programmet kan også hentes på: Herresingle U-11 Pulje 1 1 Tobias Tofte 2 Jakob Frank 3 Daniel R. 4. 4 Mathias Kolby 5 Nikolaj Bonde 1-2 W.O. (1) 3-4 11/2 11/3 (4) 1-3 11/2 11/3

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

!!!! Fredag d. 25. april 2014. Hjørring Park Vendia Swim Cup. Vagtplan Handelsskolen. Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003

!!!! Fredag d. 25. april 2014. Hjørring Park Vendia Swim Cup. Vagtplan Handelsskolen. Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003 Vagtplan Handelsskolen Fredag d. 25. april 2014 Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003 Vagt 2 1400-2300 Erik Dahl Vagt 3 2300-0800 Bo Kjærsgaard (27125593) Vagt 3 2300-0800 Laila Kjærsgaard Køkkenchef

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m 2016-03-05 12:10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m 1 2 3 4 2 Tissø Roklub Sander Friis(1) Tissø Roklub Mads Jørgensen(1) Tissø

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

-~-- - - - - - KRUDTUGLEN. 'i.

-~-- - - - - - KRUDTUGLEN. 'i. -~-- - - - - - - KRUDTUGLEN 'i. Redaktion: Lars Hansen, Christian Engberg, Helle Sch~n Jensen, Lars Mortensen, 'ronny Johnsen, Tom Hermansen, John Carlsen, Helle R. Hansen, Jan Svenningsen, Suzanne N.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Karlslunde IF. Badmintonafd.

Karlslunde IF. Badmintonafd. Herresingle Senior Mester-række * 1 Jesper Buron 7 Tirsdag kl. 19:30 2 Thomas Gadegaard 16 Tirsdag kl. 20:30 * 3 Christian Jacobsen 4 Morten Henriksen 5 Kristoffer Wrede * 6 Michael Andreassen 8 Tirsdag

Læs mere

Voksne Hanner Klasse A - DM 2013

Voksne Hanner Klasse A - DM 2013 Voksne Hanner Klasse A - DM 2013 Grønne 63 329 134 362 388 5 1 Ring nr Opdrætter JPJ07 HAA AV MIDTV MIDTV Blå 55 38 229 49 290 205 330 7 2 Ring nr Opdrætter JPJ07 JPJ07 ANS12 JPJ07 ED.DY KK HAA Skifer

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 436 Onsdag den 27. juli 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt med nogen sol, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 436 Onsdag den 27. juli 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt med nogen sol, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 436 Onsdag den 27. juli 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt med nogen sol, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:29 (29) 2. VIBEKE DALSBERG NORDEA 38:44 P

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team MBTO DM Stafet FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma 24-05-2010 18:31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer 2008 Pl Stnr Team Name Time Time D21- (7) 1 47 Farum OK 1 48:49 Ann-Dorthe Lisbygd 23:09 Anna

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

KLUBMESTERSKABET 06. Betaling via girokort som tilsendes enten via mail eller post.

KLUBMESTERSKABET 06. Betaling via girokort som tilsendes enten via mail eller post. KLUBMESTERSKABET 06 INFO OG TERMINER: Betaling via girokort som tilsendes enten via mail eller post. Deltagere i Klubmesterskabet kan reservere 2 timer pr. person i mesterskabsperioden. Må kun benyttes

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere