"KRUDTUGLEN" NR.32, ÅRG.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""KRUDTUGLEN" NR.32, ÅRG.3"

Transkript

1 "KRUDTUGLEN" NR.32, ÅRG.3 NDHOLD: Saernurnmer! Feature-uger Julefesten 1981 JEG-rekorder 1981 Krydsord Gamle billeder Krudtuglen.. Forældredagen Eftermiddagsaktiviteter Nyt fra elevrådet \\-7.. \ 1., \ foto: La rs H.

2 Redaktion: Michael Blomgren Mon a Nørgaard Henrik Rostoft Tina Petersen Gitte Grooss Mia Johansen Pia Lund Ma d s Borup Tonny Hansen J ørgen Petersen Mi ch a e l Prøvensen Diana Nielsen Franz Wa gne r Berit Simonsen Fotos: Mi a Johansen Mads Borup J ørgen Petersen Diana Nielsen Henrik Rostoft Laila Clausen Michael Blomgren Franz Wagner Lars HansenjLise-Lotte Madsen Tryk: U- Bixen, ~.E.G. Januar 1982 Oplag; 200 STK Layout; ~øpe 2

3 j F-e-ATURE- UGE. L.-._.... -". -_.. - J--- {~ --~ l: H/K FULDSVNG MED ' ARBEJDET,OMKRNG FEATUREUGEN, SOM HAVED ~~ET POL~~~~ _ H/K LAVER REGNSKAB OMKRNG FEATUREUGEN,HVAD DER ELLERS 'HØRER TL. -- -!

4 - l ~ _ ~ - JEG 's e lever samlet foran stalden , l! J

5 FORÆLDREDAG. VED JULE DEKORAT ONS BODERNE. CARSTEN S. SERVERER FOR MCHAEL H.

6 FASTE EFTERMDDAGSAKTVTETER FOR ERBVERVSBOLDENE: ALLE aktiviteter foregår i tidsrummet fra kl UGE: AKTVTET: MANDAG LÆRER TRSDAG LÆRER ONSDAG LÆRE TORSDAG LÆRER ~esk by/an ~esk je/me {,LeSk 7 Boldspil/lØb el/au ~.Sk Ern. Boldspil/lØb ern. ErNi by/an PrSe je/me ErNi hk Boldspil/lØb by/an je/me hk el/au PrSe Arb.hold je/me CaLa hk PeOl el/au HeBo erno FlKr Arb.hold je/me SøCr hk PoJo el/au CaLa erno PoJo Fri hk el/au erno by/an 8 9 Boldspil/lØb hk [LeSk el/aute Sk ern. [Le Sk ~LeSk Boldspil/lØb el/au ErNi erno PrSe by/an ErNi je/me PrSe Boldspil/lØb erno by/an je/me hk Arb.hold by/an HeBo je/me JøPe hk SØCr el/au PeO Arb.hold by/an SØCr je/me PoJo hk CaLa el/au PoJo Fri je/me hk el/au erno Boldspil/lØb hk je/me(lesk el/au (LeSk erno {,LeSk {LeSk Boldspil/lØb hk ErNi el/au PrSe erno t by/an Er Ni PrSc Boldspil/lØb el/au erno by/an je/me Arb.hold erno CaLa by/an PeOl je/me HeBo hk FlKr Arb.hold erno SØCr by/an PoJo je/me CaLa hk PoJo Fri by/an je/me hk el/au 10 Boldspil/lØb je/me el/au by/an[lesk [~esk hk f~esk {LeSk Boldspil/lØb je/me ErNi hk PrSe el/au ErNi erno PrSe Boldspil/lØb hk el/au erno by/an Arb.hold el/au BeBo erno JøPe by/an SØCr je/me PeOl Arb.hold el/au SØCr erno PoJo by/an CaLa je/me.. PoJo Fri erno by/an je/me hk f~esk 11 Boldspil/lØb by/an hk er n, tle Sk je/me{,lesk flesk Boldspil/lØb l by/an ErNi je/me PrSe hk ErNi el/au PrSe Boldspil/lØb je/me hk el/au erno Arb.hold hk CaLa el/au PeOl erno BeHo by/an Flkr Arb.hold hk SØCr el/au PoJo erno CaLa by/an PoJo Fri el/au erno by/an je/me

7 Husker du vandreturen til Eskebjerg Herunder et par fotografiske minder august 1980? ;t'.: ~.~ l'. t.

8 -~,.- ~ FASTE EFTERMDDAGSAKTVTETER FOR ERHVERVSHOLDENE: ALLE aktiviteter foreqar i tidsrummet fra kl UGE: AKTVTET: MANDAG LÆRER TRSDAG LÆRER ONSDAG LÆRE TORSDAG LÆRER 2 Boldspil/lØb d/au~.sk Ern. ~esk by/an ~esk j./me {~esk Boldspil/lØb erno ErNi by/an PrSe je/me ErNi hk.prse Boldspil/lØb by/an je/me hk el/au Arb.hold je/me CaLa hk PeOl el/au BeBo erno FllCr Arb.hold je/me SØCr hk PoJo el/au CaLa erno PoJo Fri hk el/au erno by/an el/autesk e r n, r~esk 3 Boldspil/lØb by/an hk [~esk {LeSk Boldspil/lØb el/au ErNi erno PrSe by/an ErNi je/me PrSe Boldspil/lØb erno by/an je/me hk Arb.hold by/an BeBo je/me JØPe hk SØCr el/au PeOl Arb.hold by/an SØCr je/_me PoJo hk CaLa el/au PoJo Fri je/me hk el/au erno 4 Boldspil/lØb je/me[lesk hk [~esk el/au{lesk erno Boldspil/lØb hk ErNi el/au PrSe erno ErNi by/an Boldspil/lØb el/au erno by/an je/me {~esk PrSe Arb.hold erno CaLa by/an PeOl je/me BeBo hk FlKr Arb.hold erno SØCr by/an PoJo. j elme CaLa hk PoJo Fri by/an je/me hk el/au 5 Boldspil/lØb je/me el/au by/anrlesk l~esk hk f~esk Boldspil/lØb {LeSk je/me ErNi hk PrSe el/au ErNi erno i PrSe Boldspil/lØb hk el/au erno by/an Arb.hold el/au BeBo erno JØPe by/an SØCr je/me PeOl Arb.hold el/au SØCr erno PoJo by/an CaLa je/me,pojo Fri erno by/an je/me hk 6 Boldspil/lØb by/an hk erno tlesk flesk je/meflesk f,lesk Boldspil/lØb by/an ErNi je/me hk ErNi el/au PrSe PrSe Boldspil/lØb je/me hk el/au erno Arb.hold hk CaLa el/au PeOl erno BeBo by/an Flkr Arb.hold hk SØCr el/au PoJo erno CaLa by/an PoJo Fri el/au erno by/an je/me

9 HER SE S BRAN.P.MCHAL.R.OG NOGLE ANDRE,GA ~G MED AT LAVE J L~ E D E K O R A T O N E R OG J UL EKRANSE. HER SES L S SKOVGAARD,S ~ZANNE.N.CG J ~~T.S.G A N G MED AT KLPPE J VL EHALOJ, OG DEN SLAGS.

10 ,!. ' ERNÆRNG LYTTER MENS PER HOLDER FOREDRAG OM FEATUREUGEN'? PER ER EN UDEMÆRKET~TALKR9SÅDAN DR? JEG,ERE STÅR OG LÆSER OM VÆRNEPLGT'? de tror militæret vil have dem?

11 ... ET GLMT FRA BENT OG LOTTES MUS K OG SANG ="""-- ~-- HER HAR BRAN ORDET, NDEN DEN STORE D 5 CO DANS ET GLMT UD OVER SALEN, HVOR DER VAR FEST OG GLADE DAGE.

12 HER ER DEN STORE DSCO DANS GANG, MED SØREN TL HØJER. ~ _._--- ET GLMT UD OVER SALEN HVOR H/KS FOTOBOD, OG KOSK SES BAGGRlJND EN. ET GLHT FRA EL/AUTO-JE/ME OG BY/ANS BODER.

13 Træth~den efterh~nden d~n overmandede sidste pige,der her fodres med chokolade af gylle #4h1rnl?l1 d4hs f98/, De 15 elever, der deltog i marathondansen. j

14 ~VDERUPEAHVERVSRETTEDE GRUNDSKOLE - ~. E. G.(Afd. under Jyderup Realskole) Aerolitvej Jyderup. Telefon (03) Jyderup 18 j a n ANMÆRKNNGSSYSTEM: Systemet er følgende: l. Kun de to første anmærkninger kan arbejdes af. 2. De efterfølgende anmærkninger (3,4,5,osv.) takseres med kr. 5,-pr. anmærkning. BelØbet ("bøden") vil ikke blive udbetalt senere til den enkelte elev. BØderne krediteres elevkassen. 3. Såfremt den enkelte elev i gruppen ikke får arbejdet de to førete anmærkninger af, vil der også blive trukket for disse, + rådighedsbeløb for hele g ruppen. 4. Såfremt hele gruppen har fået arbejdet alle anmærkninger af i rette tid (max. 2 anm.pr. elev), udbetales hele rådighedsbeløbet til gruppen. 5. Anmærkninger der ikke er påført døgnrapporten samme dag, bortfalder. 6. Anmærksningslisten føres som hidtil, af kollegiet, med mandag som skæringsdag. 7. Sidste frist for at arbejde anmærkninger af er mandag kl "møder på kontoret".

15 Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Fællesoverenskomst med industrifagene Garantiløn, 1. september 1981 Voksne kr. 40,70 Grundløn Voksne - kr. 15,92 + dyrtidstillæg kr. 20,83 kr. 36,75 Ungarbejdere - kr. 15,92 + dyrtidstillæg kr. 10,33 kr. 26,25 Mange forskellige industrier er omfattet af denne overenskomst, f. eks. plastindustrien, fiskeindustrien, vaskerier, fjerkræ m.fl. Denne overenskomst er en normallønsoverenskomst. Det betyder, at timelønnen er fastlagt i den 2- årige periode overenskomsten gælder - dog med generelle forhøjelser. Der findes inden for denne overenskomst mange særaftaler og/eller lokalaftaler om ekstra tillæg, f.eks. jobtillæg, anciennitet m.v., der sammen med en eventuel bonusaftale bringer lønnen højere op. Sammenslutningen inden for Jern- og Metalindustrien M indstebetaling, 1. september 1981 Voskne Mindstebetalingen Voksne arbejdere Arbejdere under 18 år Dyrtidstillæg kr. 40,70 pr. time kr. 40,70 pr. time kr. 20,41 pr. time Voksne arbejdere kr. 20,98 pr. time. Arbejdere under 18 år kr. 10,36 pr. time Overenskomsten er en minimallønsoverenskomst, det vil sige, at i praksis er der kun få der arbejder på disse satser, idet man inden for dette område har løfteparagraffen. Det betyder, at man kan forhandle sin løn i overenskomstperioden, dog ikke i perioden 1/3-1/1-82. Man ge medlemmer inden for jernindustrien arbejder på akkord. På en del virksomheder er der aftale om, at gældende timelønninger og akkordlønninger er ens - uanset alder, så der kun er forskel i dyrtiden.,. lø" ' Arbejdsdreng SD/KAD Kontormedhjælper HK Avisbud SD/KAD Lagermedhjælper SD Biblioteksmedhjælper HK La db dh SD B - HK n rugsme J... letsæ ger..bud SD Opvasker HRF Bærplukker SD Piccolo/Biograf SD Chaufførmedhjælper Flaskedreng SD HK Piccolo/Hotel Piccolo/kontor HRF HK Gartnermedhjælper Pølsemand HRF Grillassistent Rengøringsarbejde KAD Husassistent Servitrice TFD skagesælger Kioskassistent HK HK Tankpasser Tjene,r SD TFD Udover de nævnte lønninger på denne side findes der mange andre lønninger. Det er derfor en gode ide, at ko ntakte den lokale afdeling af fagforeningen, si er du helt sikker pi at du fir den rigtige løn oplyst, for der kan f.eks. være tale om lokale aftaler om løn.

16

17 ~ ~--- \ ~"-: 1\, ~ \.1 / 'S-8e,(K,:'1 " f~ W ', '.~," '1' V t f MANDAG D FEBUAR FEATURE UGE. TORSDAG D. 18 FEBUAR : FASTELAVKSFEST. FREDAG D APRL PÅSKEFERE. AFG. KL' ANK. 0'13 APRL. MANDAG D. 3 MAJ STARTER SKRFTLG EKSAME. TORSDAG D MAJ BEDEDAGSFERE.AFG. KL ANK. D.10 MAJ. MANDAG O MAJ ONSDAG o MAJ FREDAG D l JUN TRSDAG Do l JUN FREDAG O. l JUN : LEJRSKOLE. (UDDANNELSE AF NYE GRUPPELEDERE). KR.H~1MELFARTSFERE.AFG.KL ANK.O. 24 MAJ, PNSEFERE. AFG.KL ANK. O. ~ JUN. : STARTER MUNDTLG EKSAME. : SO~1ERFERE FOR AFGANGS ELEVER. MANDAG D JUN ~RUPPELEDER TUR. FREDAG D. i8 JUN T SOMMERFERE. AFG. KL EFTERL Y5~4T NNGER.,,s Jesper Janning. 2 bånd Ferro BASF. Blade. Kim Jacobsen l optager bånd m sort kasette. l rødt Maxeli. Henrik v.. L l sølvgråt super Ferro.Shupidua,og blander musik. Henrik B. 2 hvide Ferro bånd. Kenneth Jensen.. Digital ur m nylonrem. l rødt Ferro bånd. Morten Jeppesen.Brune krus. 2 store øl glas.sort børste. Maxeli. Johan Frad4sen.Shupidua bånd nr. 4 Jan Hare. Blåt sengelagen. Henrik Olsen Sort lighter m. skorpionen. Børste. Kenneth Madsen. Maxeli bånd. Henrik Nielsen. Sort hampb1ad,lavet af blæk,i halskæde. Suzanne N.N. l guldring 814 karat. Eagle cowboybukser. Alex Knudseh l par skindhandsker. Christian V. C.H9.id addidae bluse m røde striper. Jan Jensen l par brune skindhandsker m kendemærke. Martin Nii1sen. l par sorte træsko. Bo Niiisen l fyldepen. l stiftblyan m nava1

18 stemning og fest ved By An's "sømbod" ved forældredagen. Fra venstre ses: Jens Kruse, Skovgaard, Kenrik Green, Tom Arly S0rensen, Suzanne Nielsen og "sømslagnings-bestyrer" Carsten. Herunder forsøger Suzanne o g Yvonne energisk at få de genstridige søm i planken.

19 ~ -~~-~-~- ",-~~-' Faste aften-aktiviteter: Mandag: Lærere på vagt: _? Syning Film i dræt i biografen hallen Carsten Henning Erling Bodil Tirsdag: Vo11yba11 -Di s c o t ek Aase Jørgen Håndbold Per Preben Onsdag: Rengøring Film i biografen Badminton Skydning F odbold i hallen Henning Søren Erling Bodil Torsdag: Badminton/Bordtennis Svømning Fodbold i hallen Flemming Aase Preben Per NY REKORD~ Ved redaktionens slutning blev der sat ny JEG-rekord i for piger: højdespring Suzanne Nyvang Nielsen sprang 1,35 ml VNDER AF KRYD&nRD r NU~~ER31: Suzanne fra HK.

20 JULEFEST,

21 - _Sp_e_cialarbe jde r forbundet Alle lønninger er mindstelønninger, d.v.s. at det er det absolutte minimum, som må betales. ANDEGS--OG BVGNNGSGRUPPEN Entreprenører ---- over 18 år 40,05 kr./time + evt. arbejdsbestemte tillæg som 17 årig 28,04 kr./time som-16-åfig-:.-: 20,03 kr./time under 16 år 16,02 kr./time For de årige tillægges time lønnen procenten af eventuelle arbejdsbestemte tillæg. For de årige er der specielle regler for deltagelse i akkordarbe jde. FABRKSGRUPPEN Jernindustrien Mindsteløn under 18 år... 20,41 kr./time Den reelle aflønning er meget variabel. Gennemsnitsløn for 15, 16 og 17 årige: 23,31 kr./time Mindsteløn over 18 år.. 40,70 kr~/time Normallønsområdet (øvrige industri). ' Mindsteløn under 18 år 26,25 kr./time Mindsteløn over 18 år 36,75 kr./time Er virksomheden medlem af arbejdsgiverforeningen, eller har afdelingen tiltrædelsesoverenskomst hertil, ydes dog mindst: kr. 40,70 pr. time. BUDE over 18 år 36,75 kr./time år 29,40 kr./time under 17.år 22,05 kr./time TRANSPORTGRUPPEN Tankstationer over 18 år år.. under 17 år. GLS-GRUPPEN Landbrug Over 18 år (løsarbejdere) 17 årige.. 16 årige.. under 16 år... 40,05 kr./time 34,04 kr./time 26,03 kr./time 42,02 kr./time 31,52 kr./time 27,31 kr./time 21,01 kr./time GARTNER og PLANTESKOLER Mindsteløn: over 18 år 42,85 kr./time 17 årige 32,14 kr./time 16 årige 27,85kr./time under 16 år 21,43 kr./time Dette er kun en del af de gældende SiDlønninger. de lokale fagforeninger kan du få en ungdomsinformation med alle lønninger for unge inden for SiD- overenskomster. ~~ime lønn i nge r i HK-området Tillæg aften Tillæg aften Tillæg lørdag Branche Timeløn efter kl Tillæg søndag Almi ndelige butikker 0/ 18 år 40,13 6,00 8,00 15,00 23,00 (ikke brugser) u/ 18 år 22, , Kontor 0/ 18 år 40, 13 6,00 8,00 15,00 23,00 u/18 år 22, ,50 12,50 Timeløn Tillæg fra Tillæg lørdag Tillæg søndag Tillæg søndag kl fra kl til kl efter kl Bagerbutikker 0/ 18 år 40,80 6,00 9,00 9,00 13,00 u/18 år 22,40 6,00 9,00 9,00 13,00

22 :'~ Navn :: Christian Født Ho~~y : dr.t., Mit sidste ky Min Mit skonumme Skoleklasse Vægt : 60 k 0jnf'arve Hårfarve Yndlingsdyr : Kat."." Min livret Hit højste Mit idol ; Min Mit yndlingsf'ag Min Min : Man lærer mere her, end på den anden skole jeg gik på. '* *' J

23 HAR \ HøRrl -'4>- H o ~ ~ man er skrap til at male grønne ~arver Skovgård for vild i tågen Tim kan ikke ~å n ok Michael Højgaard lider a~ strømsvigt og pæremangel Yvonne skal til at gå med pelstrusser E/Au søger ~or musik i spisesalen om? år Helle S. holder sig 'godt,også omkring maven Helle H. har ~ået en ny beundrer Jannie elsker de lange nætter Ernæring elsker sorte,hårde pebernødder Mini-bodybuilder :John Knudsen el~ker narmadder Jesper D. har ~ået ny frisure,~or at spare på shampooen Bo Nielsen (Piphans) kvidrer meget ~or tiden Brian S.Pedersen går ind ~or jungleloven Suzanne snorker o~ natten Christian E. har tankesvigt om natten Bent C. har ~ or' tiden svært ved at klare sin h1isighed i tider Lars H. (Ugly Duckly) tror at han har nået sine gamle dage Henrik Laursen har ~ået ny bodycreme Jan S. sover e~termiddagslur Fessor elsker 7/3'er Je/Me har kul på lofter og i containerne Eleverne kan ikke holde deres ~ingre ~or sig selv ;.JEG's piger har ~ået ny beundre. (Christian ) Helle S. vil ha'ind~ørt drenge og pige værelser sammen Bo Nielsen (Piphans) har stjålet et grin nede fra stalden.

24 -,, \1 ~'REKORDER & Mesterskaber 19S0-S1 \ ""'T'" -- Højdespring, dr-enge Michael B10mgren 1,60 m Lars Hansen 1,60 m Hø jdespring, piger Berit Simonsen 1,15 m 100 m løb, drenge Lars Harisen 11,3 sek. 100 m løb, p iger Diana Nielsen 13,0 sek. 400 m løb, drenge Lars Haneeri -1.03,2 min. Bo Andersen -1.03,2 min. 4 x 400 stafet, Bo Andersen drenge Teddy Kongebo Christian Christensen Jesper Ebbesen -4.27,8 min m terrænløb, drenge Mor t e n Jensen -4.20,1 min m terrænløb, : pige r He l l e S. Jensen -6.47,6 min. - -! 2000 m terrænløb, drenge Ma d s Borup 7.33,0 min. --, i :! r i 6 km gang/ l øb Tom Arly Sørensen -26,0 min. 25 km gang Jens Kruse , 0 timer! --{ 30 km gan g Ma d s Borup 3.34,3 timer Præmieskydning Poul Lassen points Kugl e s t ød, drenge Steen Moh r Jensen - 1 0, 50 m Kuglestød, piger Helle R. Hansen -4,50 m Vinder af idrætsdag Bygge/Anlæg =j Ma r a t h on- da n s Torbj ørn Lindh Jan Svenningsen-- i Henrik Laursen---- Christian Engberg Tom Arly Sørensen 11.25,0 timer Lars Hansen 11.30,0 timer Lars Mortensen 11.45,0 timer J ørn Møller ,0 timer - Brian S. Pedersen , 0 timer Jens Kruse ,0 timer --1 -l l -Ny J.E. G. rekord~

Det er dejligt at komme på ferie

Det er dejligt at komme på ferie ulf nyt A 18. årgang Nr. 6 December 2014 Det er dejligt at komme på ferie Få gode råd om kærlighed side 15 Hvorfor må jeg ikke komme ud at rejse? side 23 Dejlige feriebilleder side 17 M E D L E M S B L

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06)

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) Vebo er stiftet Men starten på selskabet er udsat et halvt år til april 2007 På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 21. juni 2006 stiftede boligforeningerne B

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] Hvad skal huset hedde? side 3 Farvel til Tonny Nissen side 8 Mere sammenhold i Møllebæk Kollegiet side 10 [ Formandens hjørne ] Generationsskiftet - og nye boliger Farvel og

Læs mere

KLUBBLAD. Nr. Søby Idrætsforening. TRÆNINGSTIDER 11-12 Håndbold, gymnastik m.v. HUSK ONLINE TILMELDING www.nsif.dk. GØR EN FORSKEL Bliv træner!

KLUBBLAD. Nr. Søby Idrætsforening. TRÆNINGSTIDER 11-12 Håndbold, gymnastik m.v. HUSK ONLINE TILMELDING www.nsif.dk. GØR EN FORSKEL Bliv træner! Nr. Søby Idrætsforening KLUBBLAD 27. årgang 2011 Avisen uddeles gratis i dele af Skive Kommune samt 7840-området TRÆNINGSTIDER 11-12 Håndbold, gymnastik m.v. HUSK ONLINE TILMELDING www.nsif.dk GØR EN FORSKEL

Læs mere

Vitalitet - maj 2009-40. årgang

Vitalitet - maj 2009-40. årgang Vitalitet - maj 2009-40. årgang Stiftet 10. december 1958 En af Morud Idrætsforenings største ildsjæle, Mette Mathiesen, formand for gymnastikafdelingen, er blevet fejret. Hun har været formand i 25 år.

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

Ringe Kost og Realskole ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Ringe Kost og Realskole ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Ringe Kostskoles værdier bygger på nærhed mellem børnene og de voksne og nærhed mellem skole og hjem. Det er vores mål, at barnet på Ringe Kostskole får en stabil skolegang med udsigt til en uddannelse

Læs mere

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg 1 Juni 2013 Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12 lemmer sparer i snit 0 kr. om året ved at e hus-, bil- og oforsikring lka Brug din medlemsfordele: Få bedre og billigere forsikringer

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Sheikh deltog i tv-programmet 'Gør Danmark dansk', der satte fokus på, hvad det vil sige at være dansk. Foto: Heidi Juul Petersen.

Sheikh deltog i tv-programmet 'Gør Danmark dansk', der satte fokus på, hvad det vil sige at være dansk. Foto: Heidi Juul Petersen. 11 Tingbjerg Times Oktober 2012 Lær at bruge en computer side 2 Derfor er Sheikh med i tv-program side 4 Sheikh deltog i tv-programmet 'Gør Danmark dansk', der satte fokus på, hvad det vil sige at være

Læs mere

Åbningstider: Tirsdag: kl. 15.00-21.00 Onsdag: kl. 15.00-21.00 Fredag: kl. 15.00-21.00 Lørdag: kl. 10.00-15.00

Åbningstider: Tirsdag: kl. 15.00-21.00 Onsdag: kl. 15.00-21.00 Fredag: kl. 15.00-21.00 Lørdag: kl. 10.00-15.00 P.M. Møllersvej 26 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 72 83 Åbningstider: Tirsdag: kl. 15.00-21.00 Onsdag: kl. 15.00-21.00 Fredag: kl. 15.00-21.00 Lørdag: kl. 10.00-15.00 Maj - Juni 2015 1. 1 Pædagog Thomas Møller

Læs mere

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden KRATTEN November 2009 Nr. 5 Årgang 42 BADMINTON Så er julekalenderen på gaden FODBOLD 23 2 15 9 11 GYMNASTIK MOTIONSCENTER 10 18 6 24 14 PETANQUE 4 20 12 17 1 TENNIS 13 21 7 19 3 VOLLEYBALL LKB's Venner

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 9 32. årgang September 2007 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF.

Læs mere

33. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2012 1

33. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2012 1 Tuse Lokalforum... Læs side 3-6 Lokalhistorisk Forening... Læs side 7 Skytterne... Læs side 9 Brugerrådet... Læs side 10-11 Fodbold... Læs side 12-13 Badminton... Læs side 15 Gymnastik... Læs side 17 33.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Vejrup Endrup. Endrup Møllekro er åben igen!!

Vejrup Endrup. Endrup Møllekro er åben igen!! Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Endrup Møllekro er åben igen!! Brian Olesen og hans kone Jane har lejet køkkenet og de to krostuer. Brian kommer fra en stilling som køkkenchef på Esbjerg

Læs mere

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død 2 Mindeord Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død Fredag den 8. oktober 2004 fik vi den triste meddelelse. Hanne var stille sovet ind om natten. Selvom vi vidste, hvor det bar hen, kom det

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance?

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? 4 02 AKANDEN Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? Er vi groet fast i arbejdstiden? Døgnbemanding - dagvagter - flextid. Arbejdstiden varierer meget fra sted til sted i amtet.

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Mørke skyer over børnehuset...

Mørke skyer over børnehuset... Mørke skyer over børnehuset... Frederik er en gut med krummer i Vinderkagen September - Oktober 2014 5. udgave - årgang 10 Sommerfesten 2014... Vinderkagen fra byens sommerfest 2014 Bagt af Willy Venstad

Læs mere

HORNSYLD BLADET NY LEGEPLADS

HORNSYLD BLADET NY LEGEPLADS NR. 3 2009 HORNSYLD BLADET NY LEGEPLADS - Lau Olsen, skoleinspektør i Hornsyld, stod for indvielsen af den nye legeplads og afslørede samtidig stenen, der røber navnet "HIM", som markerer Hornsylds højeste

Læs mere