Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK"

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

2 Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det handler om personalepolitik, arbejdsmiljø og det handler om ordentlighed. Lærerne i Odense ved godt, at det er politisk besluttet, at der skal nedlægges lærerstillinger igen. Det kan der ikke laves om på. Når vi forsøger at få politikerne og resten af befolkningen i tale, er det fordi Odense Kommune lægger op til et opgør med den danske model, som bygger på tillidsfulde aftaler og samarbejde mellem arbejdsgivere og faglige organisationer, og som i årtier har sikret ordentlige forhold i ansættelsen. Der skal nedlægges lærerstillinger, men det kan efter den model, vi i Odense Lærerforening har fremlagt, gøres uden fyringer. Kort sagt kan man vente og se, om det vil blive nødvendigt at fyre, indtil man kender stillingsbehovet. Men Odense Kommune ønsker tydeligt at fyre flere end nødvendigt! Det har helt klart fremgået både i vores drøftelser med kommunen, men også i pressen. I Fyens Stiftstidende d. 12. januar udtaler den øverste ledelse bl.a.: Vi har brug for at få nye lærere ind, Vi skal have mulighed for at skille os af med lærere, hvis der er brug for nye kompetencer, Vi vil sætte det bedste hold. Man vil altså fyre flere for kort tid efter at slå de samme stillinger op. Hvor mange i det danske samfund er enige i dette nye koncept om at fyre sig til det bedste hold? Vi kan alle blive ramt af sygdom, komme op i alderen, åbenbart have et forkert køn eller manglende kompetencer og så pludselig blive en del af det forkerte hold. Det betyder, at en ledelse i en offentlig eller privat virksomhed kan vælge og vrage blandt ansatte og ledige. Har man været ansat længe i sit job og nået en forkert alder - og ledelsen ønsker unge ind så bliver man sparket ud! Eller har virksomheden ikke givet dig mulighed for efteruddannelse, og der mangler nye kompetencer, så kan ledelsen fyre dig og finde nye med de rigtige kompetencer. Ledelsen kan altså erstatte kompetenceudvikling med fyring. Eller er du for meget syg, har måske endda fået en livstruende sygdom, ja så kan du også risikere en fyreseddel og blive erstattet af mere raske og friske kræfter. Stabilitet er et af kommunens kriterier for fyring, så har du for meget barns 1. sygedag, så er du måske heller ikke en del af det bedste hold. Gennem livet gennemgår vi alle forskellige faser og kriser. Det kan være tiden som småbørnsfamilie, en skilsmisse eller sorg over at miste én, der står os nær. Det skal der være plads til - også i arbejdslivet. Odense Kommunes opgør med hidtidig praksis i forbindelse med stillingsreduktioner er et opgør med vores velfærdstanke, som bygger på et socialt menneskesyn, der betyder, at i Danmark ryger man ikke bare ud pga. alder, køn, sygdom eller andet, der pludselig sætter dig på det forkerte hold. I Danmark kan man ikke bare fyre og så slå stillinger op og stille det bedste hold. En ledelse kan og skal naturligvis altid handle, hvis der er en uduelig medarbejder, én der pjækker eller på anden vis handler utilstedeligt, men det er en del af det daglige ledelsesansvar. Har ledelsen ikke levet op til dette ansvar, så er der tale om ledelsessvigt. Disse få eksempler på ledelsessvigt skal ikke få lov til at vælte den model, vi i Danmark har kæmpet os frem til. Og den øverste ledelse siger til Fyens Stiftstidende den 14. januar, at det er dygtige lærere, der bliver fyret! Den nye persona lepol it i k i Odense t a ger udga ngspu n k t i et meget elitært samfundssyn, som vi ellers kun kender fra samfund fjernt fra det danske - og måske fra elitesportsgrene som f.eks. fodboldhold. Vi efterlyser ordentlighed i personalepolitikken. Tryghed, tillid og oplevelsen af ordentlighed er altafgørende for, at et medarbejder-hold kan yde en daglig arbejdsindsats af høj kvalitet. Det er det lærerne efterlyser. Vi opfordrer politikerne til at have tillid til, at det kan lade sig gøre uden fyringer. Odense Lærerforening har fremlagt, hvordan det kan gøres ordentligt og uden nogen ekstra udgifter for kommunen. Og så har vi sammen en chance for at komme igennem krisen på den bedst mulige måde ordentligt og i fællesskab. Forside: Fra medlemsmøde 18. januar. Foto: Anne-Marie Lindholm

3 Medlemsmøde i Odense Lærerforening: Fuldstændig uhørt personalepolitik - Man tror, det er løgn! - Uanstændigt og uansvarligt! - Brug og smid væk-model! - Duer ikke - yt! - Vil du kun din egen vej? Af Fl e m m i n g An d e r s e n Fo t o s : An n e-mar i e Li n d h o l m Der var 600 lærere. Og de var vrede, frustrerede og skuffede. Følelser, der alle rettede sig mod skolerådmanden og skolechefen oven på hele forløbet omkring de varslede fyringer. Ikke mindst en række udtalelser i pressen fra begge, men især fra rådmand Stina Willumsen, SF. 3 - Det er uanstændigt, og det er uansvarlig personalepolitik, sagde en indigneret lærerformand, Anne-Mette K. Jensen, i sin indledende tale. Hvad ligner det at føre sådan en personalepolitik? - Man vil fyre flere, og tidligere, end det er nødvendigt. Man vil fyre sig til det, man kalder det bedte hold. Hvad ligner det at føre sådan en personalepolitik? Anne-Mette Jensen understregede tydeligt, at der ikke længere var tale om ordentlighed: - Det her er udtryk for et opgør med værdier. Vi må kræve af vores politikere, at ordentlighed og ansvarlighed også gælder i Odense. Det er et spørgsmål om at ville, eller ikke at ville. Vi har anvist løsninger - Sidste år stod vi også i en situation, hvor der skulle fyres lærere. Mange lærere. Faktisk skulle der sendes Vi har anvist løsninger, fremhævede Anne-Mette Jensen fyresedler af sted. Men da havde man personalepolitisk ansvarlighed nok til at indgå en aftale, som ganske vist ikke fjernede besparelsen i undervisningen, men betød, at man ikke skulle sende fyresedlerne alligevel, sagde Anne-Mette Jensen og fortsatte: - Vi har anvist, hvordan man kan undgå det i år igen, uden at det behøver at koste Odense Kommune en krone. Hvis man har viljen til det! Lærerformanden gik skarpt i rette med rådmand Stina Willumsens udtalelser om at skrue op for ambitionsniveauet og om at skulle arbejde hårdere, samtidig med, at over 400 lærerstillinger vil være forsvundet i løbet af fire skoleår: -Hvordan hænger det overhovedet sammen? Det er da det rene Kejserens nye Klæder, sagde Anne-Mette Jensen. Bondo: - Jeg har aldrig set noget lignende! Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo, var også med til mødet: - I Odense udviser man en personalepolitik, så man tror, det er

4 løgn - eller føler sig sat 50 år tilbage i tiden! Det er fuldstændigt uacceptabelt, at jeres arbejdsgiver vil behandle jer sådan, og hvis jeg var borger i Odense, ville jeg være rasende, fastslog Anders Bondo med henvisning til, at utrygheden ikke kan undgå at smitte af på den daglige undervisning. - Det er aldeles uhørt. Jeg kan ikke mindes, at jeg har hørt om noget lignende, understregede han og opfordrede indtrængende Odense Kommune til at tage mod den udstrakte hånd fra Odense Lærerforening, så fyringer kan undgås eller minimeres kraftigt. Der var ingen forhandlingsvilje Charlotte Holm, næstformand i Odense Lærerforening og næstformand i Skoleafdelingens MED-udvalg, redegjorde kort for forløbet i udvalgets arbejde med proces og principper: - Forløbet har slet ikke været i orden. Der har været alt for kort tid, og da medarbejdersiden fremlagde sit forslag, oplevede vi, at der overhovedet ikke var forhandlingsvilje på den anden side af bordet. Det blev en ensidig ledelsesbeslutning, og vi har nu besluttet at rejse en klage for brud på MED-aftalen, sagde Charlotte Holm. Økonomisk og personlig usikkerhed - Hver eneste fyring handler om et rigtigt menneske og om risiko for personlig og økonomisk usikkerhed. Hvad ligner det at tale om, at vi skal fyre for at sætte det bedste hold? - Vi er det bedste hold, fastslog Dennis Vikkelsø fra styrelsen i Odense Lærerforening. - Duer ikke - yt! Lige nu føler jeg mig som en del af eventyret om Klods Hans, på vej til prinsessen for at blive vejet på guldvægten, sagde Rikke Johansen fra Kroggårdskolen. - Men jeg håber, vi vælger at sige nej til prinsessens bejleri. At vi siger nej til det menneskesyn, den manglende respekt og anstændighed, der så åbenlyst gennemsyrer udspillet, fortsatte hun og lagde vægt på, at den gode skole handler om mødet med mangfoldigheden: - En mangfoldighed, der skal findes blandt eleverne, men så sandelig også - Man tror, det er løgn, lød det fra Anders Bondo Anne-Mette Jensen og Anders Bondo - med i TV2 Fyn blandt de voksne, de møder hver dag, sagde Rikke Johansen. Brug og smid væk - Med Skoleafdelingens strategiskifte oplever vi nu en arbejdsgiver, der behandler sine ansatte ud fra en forbrugsideologi: Brug og smid væk! Det er uhørt, og det er uansvarligt, lød det fra Torben Lindholm, der som tillidsrepræsentant læste en udtalelse op, som var vedtaget af lærerne i Faglig Klub på Abildgårdskolen. - Sammenbruddet i MED-udvalget er skuffende. Vi havde forventet, at kommunen ville gå ind og tage ansvar for sine medarbejdere og gøre sig meget umage med at minimere konsekvenserne. Det er desværre ikke sket, men vi forventer, at arbejdsgiverne sætter sig til forhandlingsbordet for, sammen med Odense Lærerforening, at få minimeret konsekvenserne af politikernes besparelser. Det kan lade sig gøre, og det ville alle parter omkring folkeskolen i Odense have godt af, sluttede udtalelsen fra Abildgårdlærerne. Fly og flyers Flere tog ordet med kritik af rådmanden, opfordringer til politikere og netværk samt forslag til, hvad man kunne eller burde gøre. Anne-Mette Jensen fortalte om foreningens initiativer, herunder et fly med banner samt uddeling af flyers. Afsluttende formandsbudskab: - Vi kan gøre noget! Vi vil igen og igen påvise, at det ikke er nødvendigt at fyre lærere. Vi vil tale til og tale med politikerne. Og vi vil kun genvælge ordentlige og anstændige politikere. 4

5 Jobrotationsprojekt: Nej til at 36 ledige kunne komme i job Skoleafdelingen afslog 4 mio. kr. til projekt med jobrotation. Af Fl e m m i n g An d e r s e n 36 ledige lærere kunne have fået job i et halvt år. 72 lærere i arbejde kunne have fået et PD-modul i faglig læsning. Men Skoleafdelingen ville ikke godkende projektet. - Det er uforståeligt, da rotationsprojektet både ville fremme beskæftigelsen for de ledige og efteruddannelsesindsatsen og kvaliteten i skolernes indsats med faglig læsning, siger Odense Lærerforenings formand, Anne-Mette Jensen og fortsætter: - Og det stemmer da slet ikke overens med rådmandens udtalelse om, at der er brug for at få de unge lærere ind i folkeskolen. Projektet - For at skaffe beskæftigelsesmuligheder for vore ledige medlemmer i Odense Lærerforening, udarbejdede vi en ansøgning om et jobrotationsprojekt, hvor ca. 36 ledige lærere i cirka et halvt år kunne vikariere for 72 lærere, som hver kunne deltage i et PD-modul om faglig læsning siger Anne-Mette Jensen. - I alt var der mulighed for, at Skoleafdelingen kunne have modtaget godt 3 mio. kroner fra jobrotationspuljen og cirka 1 mio. kroner i sparede dagpenge. I alt en foræring på ca. 4 mio. kroner. Men desværre meddelte Skoleafdelingen, at man ikke ønskede at godkende projektet, konstaterer lærerformanden. 600 lærere: - Vil du kun din egen vej, rådmand Stina Willumsen? Udtalelse fra Odense Lærerforenings medlemsmøde den 18. januar 2012: Til rådmand Stina Willumsen, SF Som lærergruppe står vi tilbage med en klar opfattelse af, at du kan selv og ved bedst selv - og totalt undsiger og nedgør vores lærerfaglighed og arbejdsindsats. Kan du overbevise os om noget andet - eller vil du kun din egen vej? Er det en ny generel praksis i Odense, at man fyrer frem for at kompetenceudvikle? Har du tænkt over, hvilke konsekvenser det har at smide mange års erfaringer ud? Har du gjort dig nogen tanke om, hvad en udmelding som din skaber af utryghed blandt de ansatte - ikke blot lærerne, men blandt alle i kommunen? Hvor har du fået inspiration til sådan en måde at gøre tingene på? 5

6 6 Festaften Efter Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 16. marts 2012 på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel afholdes festaften. Der vil blive serveret en buffet samt lidt at drikke, hvorefter der er dans. Deltagerbetaling til festaften er 75 kr. per person. Festen, der kun er for medlemmer, slutter kl Tilmelding og betaling senest mandag den 5. marts. For medlemmer med skoletilknytning sker tilmelding gennem TR, Medlemmer uden skoletilknytning tilmelder sig i sekretariatet, Klaregade 19, 2. sal. Ønske om at sidde sammen kræver tilmelding fra samme skole. Styrelsen

7 GENERALFORSAMLING 2012 Fredag den 16. marts kl Koncerthuset, H. C. Andersen Hotel FORELØBIG DAGSORDEN Kl : Start med velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Kl : Den mundtlige beretning, mv 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere 3. Formandens beretning Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde optrykkes i LærerBLADET nr Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond 5. Indkomne forslag (Frist: 2. marts kl. 12) a. b. Arbejdsprogrammet Vedtægtsændringer 7 6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, jf Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Valg i henhold til 7, 8 og 9 Der skal foretages valg af formand, næstformand, delegerede til kongressen, styrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter 9. Eventuelt Forslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 2. marts kl. 12. Dørene åbnes kl Der serveres kaffe og brød. Gratis P-billet kan afhentes i hotellets reception. Der serveres en sandwich i løbet af eftermiddagen. Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte, der forud har betalt for arrangementet efter generalforsamlingen. Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET nr. 1, samt annonceres på plakat på skolerne, TR SkoleKom og Odense Lærerforening

8 8 Den skriftlige beretning 2012 At ville fyre sig til det bedste hold I sidste øjeblik før denne beretnings deadline er der opstået stor og grundlæggende uenighed mellem Odense Kommune og Odense Lærerforening vedrørende personalepolitikken i forbindelse med stillingsnedlæggelser. Odense Kommune har lanceret et totalt opgør med hidtidig fremgangsmåde: Nu ønsker Odense Kommune at fyre flere - og tidligere - end nødvendigt for at sætte det bedste hold. Du kan følge situationen og læse mere på vores hjemmeside - blandt andet om vores medlemsbrev, udtalelse fra TRmøde, åbent brev til Odense Byråd og et synspunkt i Fyens Stiftstidende. Økonomisk krise Odense Kommune er i en økonomisk krise, der er én af de alvorligste, vi har oplevet i årtier. Ved sidste års budget betød det, at der blev besluttet besparelser på det kommunale budget på 720 mio. kroner - i år er der vedtaget besparelser på 574 mio. kroner i budgetperioden. Der er altså hen over to budgetbehandlinger besluttet besparelser i Odense for et pænt stykke over 1 milliard kroner! Om disse besparelser nu af byrådets politikere bliver præsenteret som kloge, smarte og intelligente, der ikke rammer kerneydelsen (sidste år) - eller som ny virkelighed, ny velfærd, der vil ramme kerneydelsen (i år), kan sådan set komme ud på ét. Det afgørende er, at

9 de samme politikere vælger ikke at tage ansvaret for, hvad der konkret skal spares på, og dermed fortælle, hvad konsekvenserne vil blive og hvilke kvalitetsforringelser, de medfører. Politikerne leverer ikke ærlige besparelser, hvor de anerkender, at vi er i en økonomisk krise, tager ansvar og udpeger, hvor forringelserne skal finde sted. I stedet pakkes besparelserne ind i en omgang fine ballonord om, at vi i Odense kan det hele eller mere for det halve. Eller sagt på en anden måde: Øget kvalitet, men for færre penge. Besparelserne i forbindelse med budget 2012 er ifølge den øverste ledelse i Odense Kommune udtryk for et håb om, at man kan finde besparelser for 574 mio. kroner især på sygefravær, digitalisering, indkøbsaftaler. Byrådet kunne i princippet lige så godt beslutte, at det ikke vil sne i vinter. Men den alvorlige sandhed er, at uanset om det lykkes at finde besparelserne eller ej, så skal pengene findes, og det vil betyde en nedgang i antal stillinger på ca. 500 i Odense Kommune. I sig selv et voldsomt stort antal og endda oven i sidste års endnu højere tal. Men denne gang altså uden, at der tilsvarende er besluttet kvalitetsforringelser. Det betyder, at medarbejderne vil få de samme eller flere opgaver, men være væsentligt færre til at løse dem. Samtidig bliver det medarbejderne, der vil stå med et forklaringsproblem over for borgerne, der ikke har fået oplyst, at der vil blive skåret i velfærdsniveauet snarere tværtimod. På skoleområdet rammes vi også, når forældrene oplyses om helhedsskoler og spændende udvikling indenfor børne- og ungemiljøer. At pengene skal findes, mærker vi tydeligt - også på undervisningen, hvor vi har set forslag om en ny budgetmodel, om frikommuneforsøg, om en 9-15 model, om digitalisering osv. Fælles for disse forslag er, at de fremføres som smarte, nytænkende og innovative. Men fælles for dem er desværre også, at de er båret af økonomisk tænkning, hvor slutfacit hedder mere for mindre og gerne skulle sætte Odense på Danmarkskortet. Ingen ønsker tilsyneladende at fortælle, hvilke kvalitetsforringelser en stillingsnedgang på lærerområdet på over 300 stillinger inden for de seneste år betyder. Vi må konstatere, at også Odense er i en alvorlig økonomisk krise. Men vi efterlyser ærlighed og ordentlighed. Det er afgørende med en ordentlig og anstændig personalepolitik, hvis vi skal gennem krisen sammen. At minimere utryghed og ubalance mellem arbejdsopgaver og resurser skal stå øverst på en ansvarlig arbejdsgivers personalepolitiske målsætning. Et godt eksempel på ubalance er det vejledende timetal. Egentlig var et sparemål i Børn- og Ungeudvalget kædet sammen med en m id ler t id i g redu k t ion i u nder v isn i n gstimetallet. Men den politiske behandling af forslaget resulterede i, at denne formulering udgik af forliget. Det gjorde besparelsen imidlertid ikke! Så i Odense har man fortsat det vejledende timetal - der gives bare ikke penge til det! Tilbage står, at besparelserne skal findes. Og dermed skal der ske store personalereduktioner. Der skal skæres i kerneydelserne, så vi får forringet kvalitet i undervisningen og de arbejdsopgaver, der er omkring undervisningen. Alle ved, at det vil få mærkbare konsekvenser for elevernes fremtidige muligheder. Og undervisningen har betalt! Sidste år betalte undervisningen mere end 60 % af de samlede besparelser på hele børne- og ungeområdet - til trods for, at undervisningsdelen udgør mindre end 25 % af det samlede budget. Alligevel har man valgt at lade undervisningen betale en meget stor del af besparelserne i år igen. Det er en meget dårlig og kortsigtet løsning, omend den er mere usynlig her og nu, end om der eksempelvis er ryddet sne på vejene. Stillingssituationen Enhver besparelse på undervisningen rammer selvsagt antallet af lærerstillinger. Sidste år var situationen, at det var planlagt, at 110 lærere skulle have modtaget et brev med opsigelsesvarsel allerede omkring jul. Men Odense Lærerforening indgik en ikkefyringsaftale med Odense Kommune og fik således denne alvorlige situation afværget. Trods en reel nedgang i antallet af lærerstillinger blev der ikke udsendt fyresedler på folkeskoleområdet. Aftalen indebar bl.a., at et meget stort antal lærere valgte at få indregnet deres 6. ferieuge i årsnormen frem for at få den udbetalt. Aftalen indebar også, at 60 % af skolernes vikarbudgetter i dette skoleår er indgået i stillingsnormeringen, så vikartimerne læses af skolens egne lærere. Læs om aftalen på Det blev fra flere sider forsøgt at så tvivl om, hvorvidt aftalen ville sikre, at ingen blev fyret i forbindelse med skoleåret 2011/2012. Ærgerligt, at nogen var med til at starte denne stemning omkring aftalen. Det har alene bevirket, at mange har oplevet en voldsom utryghed uden grund. Andre har forsøgt at give aftalen skylden for, at der ikke er resurser nok til vikardækning. Det er ikke korrekt. Det var også et stort problem før, og med voldsomme besparelser rammes vikardækningen naturligvis også hårdt. Der har været mange tilbagemeldinger fra elever, forældre og lærere på, at kvaliteten af den vikardækning, der finder sted, er afgørende forbedret, idet det er uddannede lærere og ofte kendte lærere, der dækker timerne. Tidligere oplevede mange, at det var helt unge og uudannede vikarer, der naturligt havde ekstremt svære vilkår for at levere god og sammenhængende undervisning. Det bør desuden overvejes, om man skal vælge at forringe undervisningen i to klasser, ved at lade en lærer dække begge klasser, frem for fx at sende den ene klasses elever hjem og opretholde uændret undervisning i den anden klasse. Vi har opfordret til, at man i skolebestyrelsen drøfter kvalitet i vikardækningen, så det ikke alene bliver en økonomisk dagsorden om den billigst mulige løsning men en dagsorden om kvalitet. 9

10 10 Odense Lærerforening har i slutningen af november foretaget en evaluering af vikaraftalen. Alt i alt har tilbagemeldingerne været positive, idet navnlig kvaliteten ved at det er kendte lærere, der læser vikartimerne, er fremhævet som medvirkende til, at eleverne også får et godt udbytte af disse timer. I 2012 rammes skolerne af yderligere besparelser:»» antallet af elever i klasserne hæves fra 26 til 28»» digitalisering/lokalt ejerskab»» reduktion af midlerne til specialundervisning og Dansk Som Andetsprog I alt er der besluttet besparelser for mio. kroner. Hertil kommer besparelser på sygefravær, indkøbsaftaler, digitalisering, mv. I alt 124 lærerstillinger. Og med Odense Kommunes egne tal kan vi dokumentere, at der i løbet af de sidste 3 skoleår allerede er sparet over 300 lærerstillinger væk! Stillingsnedgangen er dokumenteret i:»» Notat fra Odense Kommune, juni juni 2009: Et fald på 41 stillinger.»» Odense Kommunes Personaleregnskab 2010, side 8: Et fald på 106 stillinger.»» Skoleåret 2010/2011: Et fald på ca. 60 stillinger (Odense Lærerforenings skøn, idet Personaleregnskab 2011 endnu ikke er tilgængeligt).»» Aftale om ikke-fyring mellem Odense Kommune og Odense Lærerforening, december 2010, gældende for skoleåret 2011/2012: Et fald på 110 stillinger. I alt et fald på ca. 317 lærerstillinger i en periode på 3 skoleår! Udsigten til yderligere reduktioner på 124 lærerstillinger medregner slet ikke eksempelvis besparelser på indkøbsaftaler mv. fra budget 2012, hvor besparelsen er udmøntet - men, såfremt den ikke kan findes, risikerer at ramme lærerstillinger, skolernes underskud, hvilket også risikerer at medføre yderligere nedgang i antallet af lærerstillinger, og at både de faglige organisationer samt Skoleafdelingens MED-udvalg er orienteret om, at det estimerede antal fyringer ikke tager højde for alt. Med en nedgang i antallet af lærerstillinger på 317 stillinger siden og med udsigt til yderligere reduktioner på 124 lærerstillinger, totalt over 400 lærerstillinger - er vi nået langt, langt forbi nedgangen i antallet af elever. Elevnedgangen er nemlig minimal: 6-by nøgletal fra 2006/07 til 2010/11 viser et fald på 574 elever ud af Der er således i perioden 2007/08 til 2010/11 et fald på 2-3 %. Altså en nedgang i antal elever på 2-3 %, mens nedgangen i antallet af lærerstillinger sammenlagt er over 400 stillinger, op mod 30 %!! Og samtidig ligger der en kæmpe udfordring i en stadigt voksende inklusionsopgave Undervisningen har betalt sin rigelige andel af besparelserne. Vi er nået ud over den grænse, hvor det er ansvarligt! Færre lærere betyder mindre undervisning. Det går ud over børnenes fremtidige muligheder og rammer de svageste elever ekstra hårdt For at skaffe beskæftigelsesmuligheder for vore ledige medlemmer udarbejdede Odense Lærerforening en ansøgning om et jobrotationsprojekt, hvor ca. 36 ledige lærere i cirka et halvt år kunne vikariere for 72 lærere, som hver kunne deltage i et PD-modul om faglig læsning. I alt var der mulighed for, at Skoleafdelingen kunne have modtaget godt 3 mio. kroner fra jobrotationspuljen og cirka 1 mio. kroner i sparede dagpenge. I alt en foræring på ca. 4 mio. kroner! Desværre meddelte Skoleafdelingen, at man ikke ønskede at godkende projektet. Det er uforståeligt, da rotationsprojektet både ville fremme beskæftigelsen for de ledige og efteruddannelsesindsatsen og kvaliteten i skolernes indsats med faglig læsning. Debatten om 9-15 modellen Odense Lærerforening har markeret sig stærkt i denne debat med henvendelser til alle skolebestyrelses-medlemmer på skolerne i Odense, henvendelser til Byrådet, politiske kontakter samt møder for medlemmerne rundt om på skolerne. Vores anbefaling er en lidt længere skoledag, hvor der er tale om reelle undervisningstimer, så der bliver bedre mulighed for:»» mere tid til den enkelte elev»» større vekselvirkning mellem teori og praksis i undervisningen»» mere rum til elever og lærere til mere fordybelse og en mere spændende undervisning»» inddragelse af ressourcepersoner efter elevernes konkrete behov Vi har advaret mod 9-15 modellen med dens fokus på struktur, budgetstyring og en indbygget kunstig opsplitning af undervisningen til fordel for fritidslignende aktiviteter og mod dens manglende forskningsmæssige forankring. Modellen hverken styrker eller sikrer målsætningen om, at de sidste % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

11 Det har desværre været meget vanskeligt at få enslydende meldinger om, hvilke vilkår og beslutninger, der var gældende i forbindelse med 9-15 modellen. Det har været meget frustrerende og har skabt mange myter. I et forsøg på at undgå større forvirring valgte foreningen at sende en række helt konkrete spørgsmål fra skolerne til rådmand og forvaltning. Spørgsmål, vi ikke mente at kunne svare på med de oplysninger, vi havde kunnet få. Desværre har vi fået den tilbagemelding, at spørgsmålene endnu ikke kan besvares. Dette er meget uheldigt, da det var spørgsmål, der for mange var afgørende at få afklaret, inden man skulle melde tilbage til kommunen, om man ønskede at medvirke i udviklingsforsøget. Helt sammenfattende kan dog siges, at forskningen dokumenterer, at det ikke er strukturen, men kvaliteten af undervisningen, der gør den afgørende forskel for elevernes udbytte af undervisningen. Vi ved altså - med dokumentation i forskning - hvor der skal sættes ind, hvis vi vil det bedste for eleverne. Så lad os sætte en udvikling af folkeskolen i gang i fællesskab med udgangspunkt i den viden. Alternativt er der stor risiko for, at eleverne ufrivilligt bliver forsøgskaniner i en udvikling, som vi ikke kender resultatet af. De elever, der indgår i forsøg om fleksibel skolestart, anderledes skoledag fra kl eller andre forsøg, har jo ikke selv mulighed for at indvilge i at deltage. De indgår i en forsøgssammenhæng, som andre tager ansvaret for. De har ikke mulighed for en ommer. Derfor er nødvendigt, når vi endda er i en økonomisk krisetid, hvor Odense Kommunes egne tal viser, at der er blevet flere hundrede lærere færre de seneste år, at man politisk tænker sig meget nøje om, inden man går i gang med forsøg, som er baseret på innovative tanker og ønske om at fremstå som udviklingsfrontfigur og dermed pakke besparelserne ind. Det ville klæde Odense Kommune, at man reelt involverer medarbejderne på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt, når man har planer om større forsøgsarbejder. Dette har desværre ikke været tilfældet her. Fornemmelsen har været, at tingene allerede har været besluttet ovenfra. Hvis vi skal komme ordentligt igennem krisen, skal vi finde en vej, vi kan være fælles om. Historisk har løsninger fundet i fællesskab skabt langt de bedste resultater. Løn og arbejdstid Der blev ikke afsat midler til lokalløn ved overenskomstforhandlingerne i Lokalløn eksisterer dog stadig, idet der blot ikke er afsat nye midler via overenskomstresultatet. I forbindelse med skolelukningerne har foreningen bedt om forhandling med Odense Kommune vedr. de tilbageløbsmidler, der er opstået ved, at tillæg på de lukkede skoler er faldet væk. Der har været afholdt et møde med kommunen, men man ønskede at afvente en generel afklaring vedr. lokale lønforhandlinger i kommunen i overenskomstperioden. Foreningen har nu sendt konkret forslag til Odense Kommune. De lønaftaler, der er på de enkelte skoler, er blevet videreført, nogle steder med mindre ændringer. På Odense Fagskole, hvor tillidsrepræsentanten har aftaleretten, bistår foreningen TR i forhandlingerne. Det lykkedes i 2011 at indgå en aftale om et Fagskoletillæg, der gives til alle lærere ved Odense Fagskole. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR besluttede i foråret 2011, at størsteparten af de daværende tale-/hørelærere fra 1. august 2011 skulle ansættes som konsulenter, mens en mindre del fortsat skal være ansat som lærere. Foreningen havde forud haft drøftelser med PPR om ændringerne, og efter at beslutningen var taget, indgik foreningen i forhandlinger om lønvilkårene for konsulenterne. Der blev indgået aftale om et funktionstillæg, der dækker tillæg for 200 timers tale-/høreundervisning, samt et tillæg til tale-/hørekonsulenter, der har 12 års erfaring. Der blev desuden aftalt et lille tillæg til 4 konkrete personer som kompensation for aldersreduktion, ligesom der blev aftalt udligningstillæg til personer, der ellers ville gå ned i løn. Der er nu påbegyndt forhandlinger om arbejdstidsaftalen for tale-/hørelærerne, idet PPR har ønsket ændringer i den eksisterende helhedsaftale. Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) Efter en række forhandlingsmøder blev der indgået ny A08-aftale for CSV til ikrafttræden 1. august Aftalen bygger på det samme værdigrundlag som aftalen på folkeskoleområdet. Der er tale om én aftale, der er 11

12 12 gældende for alle lærere ved CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen er aftalt til 2,18 og det maksimale undervisningstimetal er 767 timer. I forbindelse med aftalen er der endvidere aftalt et CSV-tillæg som erstatning for det tidligere tillæg for selvstyrende team. Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, regionen (CRS) CRS har i det forløbne år været ramt af besparelser, som også fortsætter i Det har i den sammenhæng været nødvendigt for CRS at afskedige enkelte lærere på grund af arbejdsmangel. På grund af de kommende besparelseskrav har CRS besluttet at hæve såvel lærernes som konsulenternes undervisningstimetal. CRS har desuden besluttet at konvertere de overenskomstansatte lærere til konsulenter. Dette er i høj grad, fordi konsulenter ikke har aldersreduktion, samt ud fra en forventning om, at konsulenter kan pålægges at varetage flere undervisningstimer end lærere. Foreningen har ved drøftelser med CRS problematiseret de beregninger, der lægger til grund for beslutningerne, idet CRS ikke har tydeliggjort, at man kan opnå den ønskede besparelse. Foreningen har desuden påpeget, at såfremt lærere og konsulenter skal varetage flere undervisningstimer, må ledelsen anvise, hvilke af de nuværende arbejdsopgaver, der ikke længere skal løses. Foreningen foreslog også, at man gør konsulentansættelsen frivillig for de enkelte, da det for nogle vil medføre forringede arbejdsvilkår, men dette ønskede CRS ikke. CRS har dog besluttet at udsætte konverteringen til konsulentansættelse til 1. januar Den økonomiske situation på Børn- og Ungeområdet Odense Kommunes budgetforlig for de kommende fire år Ny Virkelighed - Ny Velfærd kom desværre endnu en gang til at ramme undervisningen hårdt. Forud for budgetforhandlingerne havde Børn- og Ungeudvalget udsendt et særdeles omfattende høringsmateriale med forslag til besparelser på 61 mio. kroner i forbindelse med budget Det samlede sparemål i budgetårene er ikke mindre end 363 mio. kroner! Udvalgsbehandlingen af budget 2012 resulterede i, at Børn- og Ungeudvalget fandt følgende besparelser på undervisningen i de kommende år:»» Via omstilling gennem inddragelse og lokalt ejerskab samt digitalisering af læringsmiljøer reduceres skoleområdet med kr. i 2012 samt kr. i 2013 og kr. i 2014 og 2015»» Ved en klassedeling ved 28 elever mod 26 i dag i budgetmodellen, vil der blive dannet færre klasser, hvilket vil betyde mindreudgifter på kr. i 2012 og kr. i En del af provenuet tilbageføres via budgetmodel til store klasser på skolerne. Nettobesparelsen vil således være kr. i 2012 og kr. pr. år i årende »» Reduktion i tildelingen af midler til Dansk Som Andetsprog (DSA) i indskolingen. Ved halvering af tildelingen til DSA i indskolingen realiseres en besparelse på kr. i 2012, samt kr. pr. år i årene »» Inklusion indsatser med henblik på at børn hjælpes i normalområdet (skoleområdet) Den øgede inklusion på normalområdet genererer en besparelse i forhold til specialundervisning på kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i 2014 og 2015 I alt blev der således besluttet besparelser for mio. kr. (helårsvirkning). Faktuelt må det konstateres, at undervisningen allerede inden dette yderligere sparekrav har betalt sin pris. I forbindelse med besparelserne i budget 2011 kunne Odense Lærerforening påvise, at mere end 60 % af de da vedtagne besparelser ramte undervisningsdelen i folkeskolen, idet der her blev besluttet besparelser på undervisningsdelen svarende til over 157 mio. kroner.(..) Odense Lærerforening har i forbindelse med budgetbehandlingen 2012 forsøgt at påvirke det politiske niveau, både via MEDsystemet og ved mail- og brevveksling. Til alle skolebestyrelsesmedlemmer på de odenseanske skoler, samt til Byrådets politikere, blev der forud for budgetvedtagelsen sendt personlige breve med foreningens pjece Undervisningen bløder, ligesom der blev indrykket helsidesannoncer i Fyens Stiftstidende med samme tema. Foreningen har bl.a. påpeget de særdeles alvorlige konsekvenser, der er for eleverne ved fortsatte besparelser på elevernes undervisning, bl.a. ved at hæve klassedelingstallet fra 26 til 28 elever, ved besparelserne på DSA og på de øvrige områder i sparebudgettet: - Vi er stærkt bekymrede for de odenseanske skolebørn, var det alvorlige budskab, som blev underbygget af anbefalinger fra både dansk og international forskning, der understreger, at skolens succes er lig med kvaliteten af undervisningen. Endvidere henviste Odense Lærerforening til en OECD-rapport, der slog fast, at netop Danmark kunne hente en gevinst, der er ca. seks gange større end det nuværende bruttonationalprodukt gennem en - set i forhold til udbyttet - minimal investering i folkeskolen, så danske elever kom på niveau med de finske i fagene matematik, naturfag og læsning. En konklusion, der også kunne drages nytte af på det lokale, odenseanske plan. Besparelser på elevernes undervisning går ud over deres fremtidige muligheder. Også i Odense er vore børns uddannelse grundlaget for vores fremtid! Skoleafdelingen har sendt forslag til en ny budgetmodel for almenområdet i høring. Odense Lærerforening skrev i sit høringssvar, at de økonomiske rammer for folkeskolen i Odense skal leve op til den kvalitet, der er forudsat i skolelovgivningen og sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen. Foreningen understregede, at det vejledende timetal danner udgangspunkt for, hvad eleverne måles på, samt at det er Byrådets ansvar at se på det samlede skolevæsen i Odense, så der er overensstemmelse mellem ressource- Fortsættes på s. 17

13 Tag ud og gem! FOKUS på TR 13 optakt til tr-valget foråret 2012 TR-arbejdet giver høj gr ad af indflydelse giver personlig og faglig udvikling er spændende og udfordrende

14 Forventninger til tillidsrepr æsentanten (TR) Tillidsrepræsentanten er bindeleddet mellem Odense Lærerforening/Danmarks Lærerforening og skolen - og omvendt. TR er det daglige bindeled mellem foreningen og medlemmerne og er en afgørende faktor i forbindelse med at sikre nærhed og udmøntning af Odense Lærerforenings politik 14 TR er lærernes/børnehaveklasseledernes talsmand på skolen. TR er Danmarks Lærerforenings repræsentant på skolen. Det betyder, at vi forventer TR arbejder efter Danmarks Lærerforenings og den af Odense Lærerforening vedtagne politik. Samarbejdet mellem Odense Lærerforening og TR bygger på en åben og fordomsfri dialog, som giver plads til, at TR kan indgå i udviklingen af Danmarks Lærerforenings og Odense Lærerforenings politik. Kommunikation Det forventes, at TR: holder sig orienteret i den elektroniske post og videreformidler information fra Odense Lærerforening - enten elektronisk eller i papirudgave bruger Odense Lærerforenings sekretariat som sparringspartner holder sig orienteret på relevante hjemmesider (Danmarks Lærerforening, Odense Lærerforening, Odense Kommune og Undervisningsministeriet) Opgaver for Odense Lærerforening Det forventes, at TR: tjekker medlemslister, når de udsendes fra sekretariatet (noterer evt. ikkemedlemmer) orienterer Odense Lærerforening om medlemmers til- og fraflytning fra skolen besvarer undersøgelser indenfor den fastsatte tidsfrist byder velkommen og afholder møde med nye medlemmer og nyansatte og udleverer foreningens velkomstpakke

15 Møder og kurser i forhold til Odense Lærerforening Det forventes, at TR: deltager i TR- og distriktsmøder Ved afbud kan suppleanten deltage deltager i arrangementer for TR deltager i den centrale og lokale TR-uddannelse deltager i det årlige TR-kursus Samarbejde Det forventes, at TR: har et løbende samarbejde med ledelsen, herunder de pligtige drøftelser om arbejdstid m.v. har fokus på resultatet af de pligtige drøftelser i forbindelse med skoleårets planlægning deltager i MED-udvalgets arbejde (fx med at etablere retningslinier) etablerer, planlægger og leder møder i Faglig Klub arbejder for at følge Danmarks Lærerforenings/Odense Lærerforenings politik om, at TR-suppleanten og Arbejdsmiljørepræsentanten er samme person samarbejder med og informerer Arbejdsmiljørepræsentanten /TR-suppleanten 15 Samarbejde i øvrigt Der opfordres til, at TR: opstiller som kandidat til skolebestyrelsen opstiller som mødeleder til Pædagogisk Råd opstiller som næstformand i det lokale MED-udvalg

16 Faglig Klub Der skal være faglige klubber på alle skoler. Den faglige klub fungerer som tillidsrepræsentantens bagland. Stedet, hvor man giver og får informationer om, hvad der rører sig på skolen, i kommunen og i foreningen. Det er kun tillidsrepræsentanten, der kan indgå formelle aftaler med skoleledelsen, og Faglig Klub skal aktivt støtte dette arbejde. Alle medlemmer har ansvar for, at den faglige klub fungerer godt det er afgørende for et kvalificeret fagligt arbejde på skolen. Odense Lærerforening dækker udgifter til fortæring, når der holdes møde i Faglig Klub. Styrelsesmedlemmer deltager gerne i møder i Faglig Klub på din skole. 16 Uddannelse og møder Det første halvandet år gennemgår tillidsrepræsentanten Danmarks Lærerforenings grunduddannelse. Derudover er der lokale og centrale introduktionsmøder. Nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes en opsamlende samtale ca. 6 måneder efter valg. Odense Lærerforening afholder hvert efterår et 3 dages kursus for tillidsrepræsentanter. De fynske kredse afholder hvert år éndags kurser for tillidsrepræsentanter, der har været gennem grunduddannelsen. Odense Lærerforening afholder med ca. en måneds mellemrum tillidsrepræsentantmøder med bl.a. faglig opgradering. Møderne finder sted torsdag fra kl i Lærernes Hus. Derudover afholdes der jævnligt møder for tillidsrepræsentanterne i distrikterne, hvor TR bl.a. giver hinanden kollegial support. En gang årligt - oftest i januar - afholdes kursusdag for TR, Arbejdsmiljørepræsentant og TR-suppleant.

17 Fortsat fra s. 12 tildelingen og det ressourcebehov, der er nødvendigt for at sikre undervisningens kvalitet på samtlige folkeskoler i Odense. Læs høringssvaret på Pædagogik og skolepolitik Desværre er det en kendsgerning, at Odense Kommune ligger under for New Public Management- tankegangen, hvor økonomien går forud og bliver styrende for, hvilken skolepolitik Skoleafdelingen udøver. Det ses tydeligt på de skolepolitiske tiltag, der er kommet fra Skoleafdelingen de seneste år, bl.a modellen. Udviklingsprojekter, der ofte er pakket ind i glittet papir. Som regel rodfæster disse udviklingsprojekter og smarte tiltag sig ikke. Der bliver ikke givet plads på Pædagogiske Rådsmøder og fælles lærermøder for at drøfte og høre meninger om, hvad der duer og hvad der ikke duer. Man igangsætter ikke en fælles proces, men dumper udviklingen ned ovenfra uden at få den diskussion, der skal til for at skabe fælles udgangspunkt for udvikling og fælles kultur. Det er man åbenbart ikke interesseret i. Det er ærgerligt, at Skoleafdelingen ikke gør brug af den viden, som lærerne har. Det er lærerne ude i klasserne, der ved, hvad der lige netop skal til. Før i tiden samarbejdede Skoleafdelingen og Odense Lærerforening omkring udviklingsprojekter. Vi vil opfordre Skoleafdelingen til igen at indlede et samarbejde med os. Odense Lærerforening har i særdeleshed gjort kommunen opmærksom på, at det på sigt vil blive alt for dyrt ikke at investere i selve undervisningsdelen. Det bliver alt for dyrt kun at se på den økonomiske gevinst her og nu, og det kan få alt for store konsekvenser for eleverne, især for de svageste. Det må aldrig blive de svageste elever, der får det ringeste undervisningstilbud. Børn- og ungemiljøer I Odense Kommunes første oplæg til Fremtidens Skole var der planer om at opdele kommunens folkeskoler i børneskoler og ungeskoler. Dette blev forkastet. I stedet stilles der nu krav om, at skolerne arbejder med at udvikle børne- og ungemiljøer. Odense Lærerforening vil fortsat have skarpt fokus på klasselæreren og klassen som det gennemgående fundament for undervisningen, uanset om der er tale om børne- eller ungemiljøer. Børnemiljøer Kært barn har mange navne: 9-15 model, Det Nye Brede Læringsbånd, En anderledes skoledag... Sådan kalder Odense Kommune selv sit skoleudviklingsprojekt for de yngste elever. Arbejdet med børnemiljøer handler om at udvikle udviklings- og læringsmiljøer. Odense Kommune har over for lærerne understreget, at der ikke ligger en beslutning om, hvordan børnemiljøerne skal ende med at se ud. Alle er inviteret med til at byde ind. Alligevel dukker den samme model op igen og igen: 9-15 modellen modellen Modellens struktur indeholder et obligatorisk bånd midt på dagen med tvungen SFO. I 9-15 modellen ses flere politiske ønsker: Den har Kommunernes Landsforenings drøm om at råde over en større del af en lærers arbejdstid ved, gennem en ufleksibel arbejdsplanlægning, at tvinge lærerne til at opholde sig på skolen i større del af arbejdstiden. Den vil desuden lade fritidspædagogikken fylde mere på bekostning af undervisningen. Når Odense Kommune samtidig efterlader det indtryk, at der er penge til de udviklingsprojekter, der kommer tættest på 9-15 modellen, så må vi rejse spørgsmålet, om der allerede er truffet beslutninger om en ny struktur. Odense Lærerforening har taget flere initiativer i forbindelse med 9-15 modellen: Odense Lærerforening har i en folder til skolebestyrelserne beskrevet konsekvenserne af Odense Kommunes ufleksible 9-15 model over for fordelene ved en udvidet skoledag med mere undervisning. Repræsentanter fra styrelsen har deltaget i Faglig Klubmøder på alle folkeskoler om modellen. Odense Lærerforening har sammen med kredsen af tillidsrepræsentanter rettet henvendelse til både børn- og ungerådmanden og skolechefen med en række spørgsmål forud for ansøgningsrunden til En anderledes skoledag. Hverken børn- og ungerådmanden eller skolechefen kunne besvare de konkrete spørgsmål. Modellen er begrundet i politiske ideer, tro og håb og har et ensidigt fokus på struktur. Odense Lærerforening har anbefalet, at kommunen i stedet begrunder skoleudvikling i forskning og lader de gode erfaringer fra andre steder skabe retningen. Med bl.a. Odense Lærerforenings indsats vedtog Danmark Lærerforenings Kongres 2011 at intensivere arbejdet om lærerprofessionens betydning for kvaliteten i folkeskolen også i offentligheden. Fleksibel skolestart Sammen med 9-15 modellen udsættes eleverne også for nye eksperimenterende måder at begynde skolelivet på. Odense Kommune har igangsat forsøg på en skole, hvor eleverne løbende begynder i skole over et helt skoleår alt efter, hvornår på året de er født. En anden skole, som dog ikke er en del af Odense Kommunes pilotprojekt, forsøger sig med aldersintegreret skolestart, hvor eleverne opdeles på tværs af alder og årgange. Endnu to skoler er blevet bedt om at igangsætte lignende forsøg i det kommende skoleår. Odense Lærerforening har skabt et netværk for de fire skoler, hvor de har mulighed for at dele erfaringer med hinanden. Netværket har afholdt to møder og har planlagt flere. I en artikel fra LærerBLADET nr. 7/2011, Elevers ansvar for at forvalte egen ulykke, beskrives, hvilke konsekvenser fleksibel skolestart kan få. Der redegøres for undersøgelser, der viser, hvilken negativ effekt fleksibel skolestart har haft andre steder, hvor det er afprøvet. I forbindelse med hele debatten om Fremtidens Skole er der sket et skred i retning af, at ledere i indskolingen ikke 17

18 18 nødvendigvis er læreruddannede. På en række skoler i Odense er SFO-lederen også indskolingsleder. Odense Lærerforening har på det kraftigste gjort opmærksom på, at det strider imod en folkeskole, hvor fagligheden er i højsædet. På Danmarks Lærerforenings kongres fik Odense Lærerforening sat fokus på spørgsmålet om lærerprofessionens betydning for kvaliteten i undervisningen. En enig kongres stod bag en vedtagelse om dette. Ungemiljøer Det bærende i arbejdet med ungemiljøer er et begreb, der ikke eksisterer: Ungedidaktik! Og med et ikke-begreb sættes der ingen retning og heller ingen begrænsninger. Dette ses også i Odense Kommunes frikommuneansøgning, hvor man kan læse nogle af de elementer, der kan blive en del af ungemiljøerne: Fuld mulighed for holddannelse, fravigelse af fagrækken, ingen uddannelseskrav og forsøg med nye afgangsprøver, som beskrevet i et temanummer af LærerBLADET nr. 7/2011. Profilskoler og linjeskoler blev ikke en del af den politiske beslutning om Fremtidens Skole. Alligevel er flere skoler i gang med at udvikle disse. Al forskning viser, at enhedsskolen er den bedste skoleform, og på Odense Lærerforenings generalforsamling 2011 vedtog lærerne en resolution, som tydeligt tager afstand fra de individualiserende tendenser i folkeskolen, og med et krav om at bevare enhedsskolen fra klasse med klassen som den bærende enhed. Specialundervisning og inklusion Som opfølgning af programmet Status og fornyelse på det specialpædagogiske område arbejder Odense Kommune målrettet videre på to områder: Øge fleksibiliteten i tilbudsviften i forhold til målgruppernes aktuelle behov og øget overførsel af specialpædagogiske kompetencer til almenområdet. Der er også fokus på i højere grad at inkludere elever fra de mindst indgribende specialpædagogiske tilbud f.eks. nuværende specialklasseelever, OBS-elever og elever på tale-høreområdet i almensystemet. Disse initiativer skal imidlertid ses i lyset af, at Odense Kommune har et forholdsvist lavt antal elever, som modtager undervisning i specialklasser og specialskoler. I Odense er tallet 3,9 procent af eleverne mod 5,6 procent på landsplan. Der er således ikke umiddelbart grundlag for at sænke antallet af elever i specialklasser. Alligevel ønsker Odense Kommune, at tallet skal ned på 3,5 procent med en vedtaget besparelse på 2,5 millioner kroner med fuldt gennemslag i I stedet for at lade besparelser styre behovet for mindre specialundervisning og øgede krav til inklusion i almenundervisningen har Odense Lærerforening beskrevet et samlet udviklingsprojekt med en nøjere plan for bedre inklusion i alle Odenses folkeskoler. Hovedindholdet er: En afklaring af inklusion på den enkelte skole En velgennemtænkt organisering af en mere inkluderende skole fra skole til forvaltning Ikke alle elever kan inkluderes Et massivt uddannelsesprogram Ekstern inspiration og ekstern evaluering. Frikommuneforsøget Odense Kommune ansøgte og blev valgt til én af ni frikommuner. Frikommunerne skal komme med bidrag til afbureaukratisering og give inspiration til den kommunale opgaveløsning. På grund af regeringsskiftet vil frikommuneloven først få virkning fra 1. juli Forinden skal de enkelte ministerier give konkrete tilladelser til forsøg på eksempelvis skoleområdet. Hidtil har Undervisningsministeriet ikke kunnet give mulighed for at fravige formålsparagraffen og kravene til lærernes kvalifikationer. Odense Lærerforening har især hæftet sig ved kommunens ønske om øget fleksibilitet i uddannelseskvalifikationer, en anderledes organisering af udskolingen under begrebet ungedidaktik, ophævelse af holddelingsgrænserne, udvidelse af undervisningsbegrebet med tid midt på skoledagen til aktiviteter som sundhed, trivsel og bevægelse og en alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøverne med fokus på uddannelsesparathed. I Odense Lærerforenings udtalelse til frikommuneforsøget blev der lagt vægt på, at de børn og unge, der indgår i forsøgene ikke - som det ellers ofte er tilfældet, når man starter forsøgsarbejde - har mulighed for at indvilge i at deltage. De indgår i en forsøgssammenhæng, som andre - for dem - tager ansvaret for. De kender ikke konsekvenserne, og de har ingen chance for en ommer! Derfor opfordrer Odense Lærerforening til, at det nøje overvejes, hvilke forsøg, Odense Kommune ønsker at iværksætte. Vi henviser til den omfattende forskning, der findes på skoleområdet. Den viser, hvad der virker i skolen. Læs Odense Lærerforenings udtalelse på Vi læser for livet: Læsning og skrivning på 4. klassetrin. Centralt fra Danmarks Lærerforening blev der i foråret 2011 igangsat en kampagne Vi læser for livet med fokus på faglig læsning. Danmarks Lærerforening havde forud i flere år gjort opmærksom på, at problemer med læsning ikke skyldes et manglende fokus på læsning i indskolingen, men derimod et manglende fokus på faglig læsning i alle fag på mellemtrin og udskoling. Derfor besluttede foreningen centralt at investere 5 mio. kroner i projektet. Det viste sig hurtigt, at det var en succes, som også blev anerkendt af bl.a. Skolelederforeningen og Børn - og Kulturchefforeningen. I forlængelse heraf valgte Odense Lærerforening, i samarbejde med Skoleafdelingen, at iværksætte et treårigt projekt Læsning og skrivning på 4. klassetrin, hvor målrettede to-lærerordninger skal løfte niveauet i læsning. Skolens læsevejleder og klassens faglærere skal

19 Odense Lærerforening er fortsat af den opfattelse - som også Folkeskoleloven foreskriver - at undervisningen i folkeskolen varetages af uddannede lærere. Dansk Clearinghouse har forsøgt at sammenfatte, hvad der har størst betydning for elevernes læringsudbytte: Det har den veluddannede lærer, som leder klasserummet og har gode relationer til eleverne. Og det er ikke bare noget, der kan deles ud på flere personer. Odense Lærerforening har derfor oversamarbejde om at højne kvaliteten ved at have læsevejlederen med som en del af undervisningen. Odense Lærerforening sikrede sig, at der blev afsat tid til samarbejde mellem faglærere og læsevejledere. I indeværende skoleår er ni skoler i gang med projektet. Læs mere om projektet på 18 nye skoler skal i løbet af de næste to år i gang, dvs. 27 skoler ud af byens 33 almenskoler. Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at en satsning på læsning i alle skolens fag er afgørende for de unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Satsningen er et konkret eksempel på, at det virker, når man går ud og bakker lærerne op ude i det enkelte klasselokale. Som en oplagt mulighed valgte Odense Lærerforening, at årets kanonforedrag omhandlede faglig læsning. Det var derfor med stor tilfredshed, da det lykkedes Odense Lærerforening at få fat i en af de største kanoner på dette felt, nemlig lektor Elisabeth Arnbak, DPU. Forud for selve foredraget var knap 200 medlemmer mødt op fredag eftermiddag den 7. oktober til socialt samvær med kolleger over et glas vin og diverse snacks på UCL i Asylgade. Trods det sene tidspunkt og det komplicerede stof må det betegnes som en eftermiddag, hvor medlemmerne fik en faglig kickstart på faglig læsning. Endvidere har Odense Lærerforening beskrevet et nyt projekt: Læseløft i alle fag, hvor der afsættes ca. 4 mio. kroner årligt i en periode på fire år til massiv efteruddannelse af lærerne for at styrke den faglige læsning som et redskab - ikke bare gennem hele forløbet i folkeskolen, men også videre frem i ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Undervisningsassistenter I skoleårene 2009/10 og 2010/11 er der på landsplan gennemført i alt 44 forsøg med undervisningsassistenter i 38 kommuner. Fra Odense Kommune deltog Hunderupskolen og Rasmus Rask Skolen. Derudover har Odense Kommune valgt at ansætte undervisningsassistenter på Søhusskolen, Højby Skole og Skt. Klemensskolen. De 44 forsøg er meget forskellige både i omfang, indhold og målgruppe, ligesom hovedparten af forsøgsresultaterne alene bygger på et enkelt års forsøg, I alle de 44 forsøg er der tilført ekstra ressourcer til skolen i form af undervisningsassistenter. Evalueringen efterlader spørgsmålet om, hvorvidt de ekstra ressourcer kunne have været brugt mere eller lige så hensigtsmæssigt på andre måder, f.eks. som ekstra lærerressourcer, og dermed have medvirket til at skabe bedre faglige resultater for den samlede elevgruppe. Flere af forsøgene er imidlertid meget små, og den korte forsøgsperiode gør det svært at konkludere noget præcist om brugen af undervisningsassistenter. Evalueringens resultater bygger næsten udelukkende på de involveredes oplevelser, og der er meget få hårde data. I forhold til øget inklusion er det f.eks. ikke muligt at dokumentere en egentlig effekt i form af færre elever henvist til specialundervisning. Det tyder på, at en indsats, som den, der her er gennemført forsøg med, ikke i sig selv er nok til at sikre kvaliteten af elevernes læringsmiljø og medvirke til øget inklusion. Den professionelle lærer er omdrejningspunktet for god undervisning. Hvis folkeskolen skal løfte den store opgave med at inkludere flere elever med særlige behov, viser forskningen, at der er behov for undervisning, som er varetaget af lærere med relevante specialpædagogiske kvalifikationer. 19

20 20 for Odense Kommune gjort kraftigt opmærksom på denne misforståelse. Desværre er det en kendsgerning, at også Odense Kommune ligger under for New Public Management- tankegangen, hvor økonomien går forud for faglighed. Odense Lærerforening har i særdeleshed gjort kommunen opmærksom på, at det på sigt vil blive alt for dyrt ikke at investere i fagligheden, men kun se på den økonomiske gevinst her og nu. Det finder Odense Lærerforening ganske uansvarligt. Det må aldrig blive de svageste elever, der får det dårligste tilbud. Politikeraften Hvert forår inviterer Odense Lærerforening politikerne i Børn- og Ungeudvalget, samt gruppeformændene fra Byrådets partier, til en aften med uformelle skolepolitiske drøftelser. Desværre er vores oplevelse, at vi ikke hos alle politikere møder anerkendelse, hverken i forbindelse med vores erfaringer eller henvisninger til forskning, som vores udsagn bygger på. Vi oplever, at der ikke er vilje til stede til at inddrage den faglighed, vi som lærere har. Det er vores oplevelse, at beslutningerne er truffet, inden der er foregået en faglig drøftelse, som kunne kvalificere beslutningerne. Arbejdsmiljø Besparelser, omstruktureringer, skolelukninger og overflytninger har præget året Dette har sat sit tydelige spor i arbejdsmiljøet. Derfor har en stor del af Odense Lærerforenings arbejde været at følge overflyttelsesprocessen, udmøntningen af vikaraftalen og nedskæring af elevernes pausetid set i forhold til arbejdsmiljøet. Odense Lærerforening indgik en ikke-fyringsaftale med Odense Kommune, hvor 60 % af vikararbejdet indgik i normeringen til faste stillinger. Dette gav ca. 41 stillinger. Ligeledes måtte der ikke forekomme overtid, og foreningen henstillede til medlemmerne, at 6. ferieuge blev indregnet, hvilket gav ca. 20 stillinger. I forbindelse med overflytningsprocessen har der været afholdt en række møder for overflyttede lærere fra de lukkede skoler og for de øvrige overflyttede. Her har Odense Lærerforening gjort brug af psykolog Åge Thomsen og konsulent Lars Peter Nielsen, som har afholdt en møderække for overflyttede lærere. Desuden har foreningen afholdt et evalueringsmøde for overflyttelsesprocessen, som er efterfulgt af en skriftlig evaluering. Vikaraftalen er blevet evalueret, dels på møder med tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og dels ved en skriftlig evaluering. Evalueringen viste en meget positiv tendens både blandt lærere og en del af lederne. Vikaraftalen gav mere kvalitet i undervisningen med skolens egne lærere som undervisere. Lærerne kommer rundt i hinandens klasser, der er stor ansvarlighed i forhold til vikarbeskeder og mere ro i timerne. Skolerne skulle udarbejde retningslinjer for vikararbejdet. Elevernes daglige pauser blev beskåret med 10 min. daglig. En del lærere oplevede dagligdagen som mere stresset. Lærerne havde til gengæld en 10 minutters kortere tilstedeværelse hver dag. Der har i årets løb været afholdt møder, hvor både TR og AMR har deltaget. Desuden en del faglige møder på de fleste skoler, hvor repræsentanter fra styrelsen har deltaget. På arbejdsmiljøområdet har Odense Lærerforening arbejdet med følgende emner: Trivselsundersøgelsen Skolerne har i september gennemført undersøgelsen. Skolelederne har skullet forelægge resultatet for medarbejderne og i MED-udvalget. I december er der lavet handleplaner for opfølgning af undersøgelsen. Skoler med særlige/alvorlige problemer kan søge hjælp fra Skoleafdelingen. Odense Lærerforening følger nøje trivselsundersøgelsen, dels gennem TR og AMR og gennem Skoleafdelingens MED-udvalg, hvor foreningen har tre repræsentanter. Det er vigtigt, at der handles på problemerne i undersøgelsen.

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere