Nr /2010 Oktober årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang"

Transkript

1 Munkekærskolens skoleblad... Nr /2010 Oktober årgang Navn... Jorden Alder år Masse kg Måner... 1 Overflade km 2 (29% land, 71% hav) Beboere * Lande * Kilder... Gyldendal Leksikon og Wikipedia* SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN

2 Munkekærskolen Tjørnholmvej Solrød Strand Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl Fredag kl Ledelsen kan træffes efter aftale i kontortiden. Hovednummer Sekretær Sekretær Skoleleder Viceinspektør Afdelingsleder Skolepsykolog Skolebiblioteket Pedel Skolevejleder Telefax Lærerværelse A Lærerværelse B Lærerværelse C Lærerværelse D Store lærerværelse Sundhedsplejen Klinisk psykolog Tale-høre-pædagog Spec.uv.-konsulent SFO-leder (skolen) SFO-leder (Hjørnet) SFO-leder (mobil) SFO Krogen SFO Munkekær SFO Hjørnet SFO Tjørnen/Gyngen Munketidende Skolebladet udleveres gratis til elever, ansatte, bestyrelse, forældreforening, samarbejdspartnere og lokalaviser. Det trykkes i cirka 1200 eksemplarer og udkommer 4 gange om året. Indlæg afleveres eller mailes til skolens kontor: Peter Rasmussen Skoleleder I skrivende stund er vi 8 uger inde i det ny skoleår. Starten på skoleåret er foregået stille og roligt. Det har været rigtig dejligt at se, hvor hurtigt elever og lærere har fundet sig til rette i den nye struktur. Et af formålene har været større samarbejde og vidensdeling klasser og lærere imellem. Der er udformet mange årsplaner på årgangene og adskillige årgange har afholdt fælles forældremøder. Klima-ugen er forløbet som planlagt, og det var en stor fornøjelse, at så mange forældre afsatte tid til at besøge skolen lørdag d. 26/9. Forhåbentligt har mange forældre også nydt at høre, hvor gode vore elever er til at synge. Ligeledes er vi meget glade for, at vi på denne dag kunne hejse det grønne flag. En stor tak til vore ildsjæle, Jes Larsen, Per Lerbech, Kate Gondolf, Simone Christiansen, Lene Larsen og Naturfagskonsulent Iben Dahlgård, der har været primusmotorer på projektet. Nationale tests Munkekærskolen var i september med til at afprøve nye nationale tests i engelsk på 8. årgang. Fra 15/2 til 30/ skal eleverne gennemføre de nye nationale tests. Se skema og forklaring nedenfor. Indskrivning I uge 46 og 47 er der indskrivning til de kommende børnehaveklasser. Onsdag d. 4/11 kl afholdes møder for nye børnehaveklaseforældre. Skolen har 87 kommende elever på listen. Brugerundersøgelse Skolebestyrelsen har besluttet at gennemføre en brugerundersøgelse for skole og SFO i lighed med, hvad bestyrelsen gjorde for 3 år si- Nationale test i perioden 15/ / Fag og klassetrin 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. Dansk / Læsning X X X X Deadline næste nummer Fredag d. 4. december 2009 Senere aflevering kan aftales. Redaktion Ansvar... Margrethe Gdowski Layout... Finn Berskov Tryk... Mahije Bakii Matematik X X Engelsk Geografi Biologi Fysik / Kemi X X X X Forsideillustration Testene er individuelle, it-baserede og varer ca. 45 minutter. De er ét af flere pædagogiske redskaber til at dokumentere elevernes udbytte af undervisningen, så den bedre kan målrettes den enkelte elev. Testene dækker kun de dele af fagene, som kan evalueres ved hjælp af test. Testene er adaptive. Hvis eleven besvarer første opgave rigtigt, kommer eleven automatisk videre til en lidt sværere opgave. Svarer eleven forkert på den, får eleven et spørgsmål, der er lidt lettere. Der er derfor ikke to elever, som får den samme test. Der gives ikke karakter for testen, men en beskrivelse af elevens faglige niveau inden for de fagområder, der er blevet testet. Side 2 Munkekærskolen

3 den. Undersøgelsen løber af stablen for SFO d. 23/ og for skolen d. 1/ Budget 2010 Efter høringsrunde fra medudvalg og brugerbestyrelser har politikerne besluttet at droppe alle besparelsesforslag på skole- og SFOområdet i Med kommunens aktuelle økonomi in mente må det nok forudses, at der vil komme besparelser i Kursus- og forberedelseslokale Efter sommerferien har vi indrettet et kursus- og forberedelseslokale i tilknytning til biblioteket. Klasserne kan bruge lokalet til undervisning kl , hvorefter lokalet er forbeholdt lærerne til forberedelse. I lokalet er smartboard og 24 pc er. Vi har desuden etableret et smartboard i hvert spor, så skolen nu har 10 smartboards. Personalia Skolen har pt. en lærer, der er langtidssygemeldt pga. en diskusprolaps. Lærer Gabrielle Alt-Nielsen opsagde sit job pr. 31/7. Skolen har heldigvis ikke haft problemer med at finde kvalificerede afløsere. Skolen har ansat Ditte Marie Langhans, der underviser på 4. årgang og i dansk som andet sprog, samt Kirsten Pedersen, der underviser i tysk og i specialklasse. Desuden er Mette Kongsdal vendt tilbage efter endt barsel. Vi ser frem til et godt samarbejde. Barsler For øjeblikket har skolen 6 medarbejdere på barsel, hvoraf de 3 vender tilbage i løbet af skoleåret. Juleferie Juleferien for skolerne i Solrød starter lørdag d. 19. dec. og slutter søndag d. 3. jan Vær venligst opmærksom på, at det er en ændring i forhold til den fortrykte skolekalender. Vore SFO er har åbent d. 21. dec. til 23. dec. Motionsdag Motionsdagen d. 9. okt. fra består som sædvanlig af en mængde forskellige aktiviteter. Dagen slutter med fælles sang på vort torv. Jeg vil ønske alle en god efterårsferie. Peter Rasmussen Finn Berskov, Munketidende Lørdag d. 26. september kl. 11:30 gik Solrød Kommunes første grønne skoleflag til tops på Munkekærskolen. Det skete ved et arrangement som afslutning på en uges arbejde med miljø og klima. Ligesom mange andre skoler har Munkekærskolen arbejdet med miljø og klima i uge 39. Vi havde valgt at koble os på netværket Grønt Flag - Grøn Skole og kunne derfor afslutte ugen med at hejse det grønne klimaflag. Nu er flagstangen aldrig tom. Det grønne klimaflag vil vaje flot i vinden hele året. Men hvad er Grønt Flag - Grøn Skole? Det er et internationalt miljøundervisningsprogram, hvor ca skoler i 44 lande deltager. De fleste skoler ligger i Europa, men der er også skoler i Asien, Afrika og Sydamerika. I Danmark deltager ca. 240 skoler i netværket, og 60 skoler får hvert år det grønne flag som synligt tegn på, at de har gennemført et miljøundervisningsprojekt for hele skolen af høj kvalitet. Grønt Flag - Grøn Skole tilbyder et koncept, der gør det lettere for danske skoler at leve op til kravene om miljøundervisning i den danske folkeskolelov. Bl.a. tilbydes undervisningsmateriale til en række temaer, der gør det lettere at gennemføre miljøundervisningsprojekter. Grønt Flag - Grøn Skole har 4 grundlæggende temaer: vand, energi, affald og natur. Der foregik så mange aktiviteter på skolen i hele ugen og lørdag med, at det er umuligt at dække det hele her i skolebladet, men vi har forsøgt at dække det så bredt som muligt. Munketidende fik så mange indlæg og fotos, at det har været nødvendigt at skære lidt hist og her. Det er længe siden, at vi har modtaget så meget, og derfor er bladet også på 12 sider denne gang. På grund af de mange forskellige aktiviteter overalt på skolen har det været svært at holde rede på alt, hvad der er foregået. Vi håber, at I bærer over med os, hvis der har indsneget sig fejl. Endelig skal det nævnes, at der på SkolePorten kan findes flere billeder og indlæg. Munkekærskolen Side 3

4 Gitte L. Saabye Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens medlemmer har været ude til rigtig mange forældremøder her i starten af dette skoleår. For det første vil vi som altid gerne fortælle og informere lidt om, hvad vi arbejder med; hvilke projekter og udfordringer vi har, hvad der er udrettet, f.eks. legepladsen og hvordan der konstant arbejdes for, at Munkekærskolen skal være et godt sted for både elever og lærere at være. Vi skal jo heller ikke glemme, at der til foråret er valg til skolebestyrelsen. Der er allerede nogle kandidater, der har meldt sig og vist interesse for skolebestyrelsens arbejde, og vi håber, der kommer mange flere interesserede i løbet af det næste halve års tid. Som noget nyt for næste valgperiode er der mulighed for forskudte valgperioder, dvs. at 3 ud af 7 forældrevalgte medlemmer har mulighed for at blive valgt for en 2-årig periode (ellers 4 år). Tiltrædelse er 1. august Vi vender tilbage med meget mere omkring valget, når tiden nærmer sig. Skolebestyrelsen arbejder med, at der igen i løbet af dette skoleår skal gennemføres en brugerundersøgelse. Den skal følge op på tidligere gennemførte brugerundersøgelse, således at vi løbende kan følge med i, og op på udviklingen på skolen. Netop nu, og i forløbne måneder, har vi i samarbejde med kommunen og kommunens øvrige skolebestyrelser arbejdet med høringssvar og budget for Det er også på denne årstid, at årsberetningen for skolebestyrelsen skal færdiggøres. Af Simon og Thomas (5B) Onsdag d. 16. september havde 5B besøg af en indisk musiker, som hed Ganesh og hans ven Mark. Vi skulle alle tage en eller to ting med fra køkkenet, som vi skulle spille på. Da vi havde øvet i ca. halvanden time, spillede vi en lille koncert for resten af eleverne i Spor C. Ganesh og Mark bidrog også til koncerten med nogle indiske musikstykker. Det var en dejlig oplevelse. Simone Christiansen Lærerkontakt til elevrådet Elevrådet har også i år startet aktivt op. Det startede med demokratisk valg til elevrådet d. 26. august sammen med andre skoler i landet. Før valget blev lærerne opfordret til at tale om demokrati i klasserne. I det forløbne skoleår har elevrådet haft en finger med i spillet omkring legepladsen og reglerne for den. Det var også med til det store møde, som Solrød Unge Forum arrangerede - og det har været med til at åbne diskussionen om Skoleboden. Elevrådet deltager som regel også på skolebestyrelsens møder, og det giver stor direkte indflydelse. I år skal der arbejdes på en bedre kontakt til elevernes fagforening, Danske Skoleelever, og der skal sen- des nogle elever på kursus i Danske Skoleelever. På det første møde blev valgt en række repræsentanter til forskellige poster, bl.a.: Formand... Mikkel Nielsen, 9D Næstfmd.... Nikolaj Stamp, 9A Elevrådet arbejder i øjeblikket med bl.a. flg. punkter: - egen hjemmeside - fordeling af fodboldbanerne - Skoleboden - forholdet til Danske Skoleelever Det nye elevråd samlet i det nye lokale på biblioteket - centralt på skolen. Elevrådet har åbent hver tirsdag i 10-pausen. Hvad skal skægagamerne hedde? Vi skal finde to gode navne til dem (en han og en hun). Når vi har samlet en masse forslag til navne, laver vi en afstemning. Udfyld sedlen på biblioteket, så du kan være med til at komme med forslag til navne. Åbent Hus i Elevrådet Du er altid velkommen til at besøge elevrådet i 10-pausen. Kontoret er på skolebiblioteket. Side 4 Munkekærskolen

5 Dette indlæg nåede ikke med i skolebladets sommernummer. Af William, Tobias, Thomas (5B) Mandag morgen tog vi af sted kl. 5, de fleste af os var dødtrætte. Vi tog toget til hovedbanegården og så tog vi et nyt tog til Ystad og derefter tog vi hurtigfærgen til Rønne. Fra Rønne tog vi bussen til Allinge-Sandvig. Vi gik resten af vejen til Æblehaven. Æblehaven var det feriecenter, vi skulle bo på. Så fik vi nøglerne til vores hytter og vores hyttegrupper at vide. Så fik vi 2-3 timer til at slappe af. Bagefter gik vi en lille tur til Sandvig. Tirsdag skulle vi gå den længste tur på hele lejrturen. Vi gik Hammerknuden rundt. Det var en flot tur. Vi så masser af klipper og flot natur. Vi sluttede dagen af med en is og en tur i swimmingpoolen. Onsdag kørte vi til Gudhjem og gik til Melstedgård, der var et økologisk landbrugsmuseum. Der gik vi rundt og kiggede og hørte om gårdens historie. Bagefter måtte vi gå ind i museumsbutikken og købe slik eller souvenirs. Så lavede vi opgaver til turen på Melstedgård og spiste frokost. Bagefter gik vi til Gudhjem igen og gik rundt i butikker, indtil vi skulle hjem til Æblehaven. Torsdag skulle vi til Hammershus. Hammershus er en gammel ridderborg. Det var rigtig flot at gå deroppe. Bagefter fik vi en is, spiste frokost og legede. Så skulle vi hjemad. Hjem og pakke i Æblehaven. Vi skulle gøre rent og forlade huset i god stand, ligesom da vi fik det. Det var hårdt arbejde... Da vi skulle hjem, ventede vi i en time, før skibet var klar til at sejle. Vi nåede lige at komme hjem, fordi den båd vi sejlede med var den sidste, der fik lov til at sejle over pga. stormvejr og regn. Der var 2000 mennesker, der strandede på Bornholm. Men vi nåede altså hjem og var i Køge Havn klokken 6 om morgenen... og vi var så færdige med en dejlig, lang og udmattende tur til Bornholm. 87 medlemmer på en skole med ca. 850 elever! Det er hvad skolens forældreforening har i øjeblikket. Finn Berskov, Munketidende I de 15 år, jeg har layoutet skolebladet, har forældreforeningen været yderst aktiv for at gøre det sjovere at være elev og forældre på Munkekærskolen. Desværre er opbakningen blandt forældrene ikke så stor. Forældreforeningen er et frivilligt initiativ. Det må ikke forveksles med skolebestyrelsen, som er lovbestemt. Man kan læse mere om forældreforeningen i den blå skolehåndbog og på SkolePorten, hvor Forældreforeningen har sin egen menu med referater m.v. Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling d. 23/9 med kun 4 fremmødte forældre. Ingen nye ansigter mødte op, idet alle var fra den siddende bestyrelse. Forældreforeningen yder en stor indsats for skolens elever og skolen. Fra referatet fra den netop afholdte generalforsamling kan nævnes bl.a. det store årlige kræmmermarked og den stor elevfest i maj. Begge arrangementer trækker mange elever (og forældre) af huse. Ved elevfesten i foråret mødte f.eks. ca. 330 elever op. Overskuddet fra arrangementerne bruges til gavn for skolens elever. Der er i tidens løb kommet mange gaver fra forældreforeningen, som skolen påskønner meget. I år har foreningen foræret skolen et årskort til Experimentarium, som kan bruges af alle klasser. Skolen er meget glad for kortet, som bruges hyppigt til ekskursioner. Da skolen også har kort til S-toget, koster det ikke klasserne noget at tage på ekskursion til Experimentarium - takket være vores forældreforening! Forældreforeningen ville gerne sætte endnu mere i værk, men det kniber selvsagt, når opbakningen blandt forældrene ikke er større. Medlemskabet koster 75 kr. om året pr. familie. Indbetaling foregår på girokonto Man skal huske at skrive barns/børns navn/navne og klasse/r på giroindbetalingskortet. Munkekærskolen Side 5

6 Ved arrangementet lørdag d. 26. sep. blev holdt flere taler, bl.a. denne tale af klimaforsker Louise Grøndahl, som giver et godt, kortfattet overblik over, hvad klimadebatten egentlig drejer sig om. Louise Grøndahl Ph.d., cand. scient., Energistyrelsen Som I sikkert har bemærket, er der stor opmærksomhed på klimaforandringerne i denne periode og jeg er rigtig glad for, at det også er et område, der har interesse for skolen. Her på Munkekærskolen har klimaugen været med til at åbne elevernes øjne for nogle af de mange elementer, der ligger i klimaproblemstillingerne. Klimaforandringerne er et af de højest prioriterede områder både i Danmark og internationalt. Vi står overfor meget store udfordringer, når de menneskeskabte klimaforandringer skal modvirkes. I slutningen af året afholdes FN s klimakonference her i Danmark kaldet COP15. Det er en meget vigtig begivenhed, hvor vi får mulighed for at sætte et væsentligt fingeraftryk på den fremtidige klimaudvikling. Munkekærskolen har i forbindelse med afholdelsen af klimaugen, foretaget sig en masse for at kunne opnå at få det grønne flag. Det er rigtig flot gjort! At bruge en hel uge på at undervise eleverne i de udfordringer, der er med klimaet og miljøet, er et rigtig godt initiativ. Jeg er blevet bedt om at fortælle jer lidt om ændringerne i klimaet. Eleverne har jo nok hørt meget af det i den forløbne uge, men bare for at sætte problemstillingen lidt i relief, fortæller jeg kort om klimaforandringerne, hvad de betyder og hvad vi selv kan gøre. Hvor får vi viden om klimaet fra? FN s Klimapanel (IPCC) er sammensat af forskere, der bidrager med viden om klimaforandringerne indenfor en lang række områder. Både de fysiske processer, men også hvad klimaforandringerne kommer til at betyde for blandt andet samfundet. Panelet udgiver rapporter og den seneste - Fjerde Hovedrapport - om det globale klimas tilstand, slår fast, at: 1. klimaet viser alarmerende tegn på forandring 2. klimaforandringerne kræver handling, hvis vi skal reducere risici og skader 3. og at vi må handle hurtigst muligt, inden omkostningerne bliver for store. Hvorfor går det så stærkt i disse år - og hvad er det egentligt, der foregår med klimaet i disse år? I Danmark har vi en lang serie af temperaturmålinger, der strækker sig langt tilbage i tiden. Så vi ved hvordan temperaturen har ændret sig i de seneste godt 100 år. I de sidste 14 år har vi set rekord på rekord, og det er faktisk sådan, at de 13 varmeste år i Danmark er målt i denne periode. Globalt er middeltemperaturen steget med 0,6 grader de seneste 50 år. Og opvarmningen fortsætter iflg. IPCC. Stigningen i temperatur hænger nøje sammen med udledningen af CO 2. På globalt plan er indholdet af CO 2 i atmosfæren steget markant - og det fortsætter med at stige. Et andet problem er, at vi lige nu udleder flere drivhusgasser end IPCC troede muligt! Lige nu ligger de globale udledninger af CO 2 faktisk over selv de højeste af IPCC s scenarier det er i sandhed alarmerende. Når temperaturen stiger, smelter isen, og især havisen er forsvundet med forrygende hastighed i de senere år. I løbet af de sidste 50 år er mængden af havis blevet halveret. Og de seneste prognoser viser, at havisen vil være forsvundet i sommermånederne allerede omkring Når havisen forsvinder, vil gletscherne også smelte, og det vil betyde stigende havspejl. Hvis vi ikke foretager os noget for at modvirke den globale udledning af drivhusgasser, så vil væksten fortsætte i de kommende årtier, hvilket vil medføre yderligere opvarmning og større ændringer i klimasystemet, end det vi hidtil har set i det sidste århundrede. Så hvis vi ikke gør noget nu, kan klimaforandringerne få vidtrækkende konsekvenser over de næste hundrede år. For eksempel dårligere vandforsyning, og store områder på Jorden vil opleve tørke. Disse udsigter er baggrunden for forhandlingerne i København i december. COP15 FN s 15. klimakonference afholdes her i København i december. På konferencen skal politikerne blive enige om, hvor meget drivhusgasudledningen skal reduceres for at undgå, at temperaturen stiger til et niveau, hvor der globalt vil blive store problemer. Så politikerne skal blive enige om en lang række tiltag til reduktion af drivhusgasudledningen. Og det er vigtigt at få en fælles global aftale snart, inden klimaet løber løbsk. Klimatilpasning Selv om det lykkes at få forhandlet en ambitiøs international klimaaftale på plads, vil det være uundgåeligt, at der kommer klimaændringer nu er det et spørgsmål om, hvordan vi bedst muligt tilpasser os ændringerne. I den forbindelse er det vigtigt at fokusere på, hvad den enkelte kan gøre for at tilpasse sig fremtidige klimaændringer. Vi kommer fremover til at skulle ændre vores vaner i hverdagen for at undgå, at den fremtidige klimaudvikling løber af sporet. I Danmark har vi en national strategi for, hvordan man kan tilpasse sig klimaforandringerne. I strategien peges der på, hvor der er behov for at finde ud af, hvad der skal gøres i forbindelse med klimaforandringerne - og hvad man kan gøre for at tilpasse sig klimaforandringerne. Vi ved at vejret vil blive mere ekstremt fremover - vi ved bare ikke, hvor meget klimaet ændrer sig. Til strategien er der lavt en portal, hvor man kan finde information om, hvad man selv Side 6 Munkekærskolen

7 kan gøre for at tilpasse sig det fremtidige klima. Vi kan også alle sammen blive en del af løsningen ved at spare på ressourcerne i hverdagen og ændre vores vaner. Det er nemt at gøre simple ting i hverdagen. Det har nogle af jer måske set i DR s udsendelse Guld og Grønne skove, hvor en familie får gennemgået deres hjem for at finde energiforbedringsmuligheder og udfordres på en ny grøn livsstil. Overraskelsen er ofte stor, når familien ser hvor meget, der kan spares både for miljøet og pengepungen. Og det ved simple handlinger og ændring af vaner. Vi er efterhånden vant til at køre mere i bil, og der er mange flere energislugere i vores hverdag. Det kan man ændre og tage cyklen i stedet for, og man kan spise mindre kød og flere grøntsager. Munkekærskolen har allerede tænkt over energiforbruget, og hvordan det kan reduceres. Der er installeret sensorer, der automatisk tænder lyset og sørger for at det slukker igen! Gamle vaner er blevet gennemgået, og nu er alle opmærksomme på at spare på vandet og energien her på skolen. Viden er en vigtig forudsætning. Derhjemme kan vi også selv gøre noget - og her er viden en forudsætning for at kunne tage et medansvar. Hvad betyder mine egne handlinger i den store sammenhæng? Hvad kan jeg selv gøre? De fleste kender efterhånden rådene om at skifte til energisparepærer, at vaske ved lavere temperaturer og undgå tørretumbling. Det handler om at gøre noget i hverdagen - og mange gør det allerede. Frem for alt gælder det om at sætte sig ind i problemstillingerne og ændre vanerne. Jeg synes at vi skal rose skolen for de flotte resultater og det gode initiativ. Nyttig information om klimaforandringer og reduktion af CO 2 -udledning: Det er miljøvenligt at genbruge ting, så nogle værksteder i spor C fokuserede på genbrug. Ovenfor ses to boder, der sælger alle mulige slags genbrugsting. Der var lige fra dvd-afspillere, fjernsyn og videobånd til krukker, kander og potter. Stor tak til kagebagerne Om lørdagen havde spor C en populær kagebod. Nogle forældre havde hjulpet ved at bage kager, som kunne sælges. Salg af kager og elevernes egne genbrugsting gav spor C næsten 5000 kr., der nu går til indretning af sporet efter forslag fra eleverne. Et værksted satte sig for at flette kurve af gamle aviser. Kurvene var flotte og vakte stor opsigt blandt forældrene. Men ifølge pigerne på billedet var der også gået lidt arbejdstid på det. Hvis du vil vide mere om Grønt Flag - Grøn Skole kan du ser det på adressen ovenfor. Bl.a. kan du se listen over grønne skoler. De store elever var i gang i naturfagscenteret. På det øverste billede prøver et hold at få en radio til at spille på solceller. På det nederste billede arbejdes med programmet Kontrakten, der handler om at spare energi. Munkekærskolen Side 7

8 Klimauge på 1. årgang Malene W. Petersen klasselærer 1A 1. klasserne har i klimaugen beskæftiget sig med det overordnede emne vand. Vi har haft 4 forskellige værksteder, som har beskæftiget sig med emnet på forskellige måder. I værkstedet Vandkunst har eleverne bl.a. lavet fisk på mange forskellige måder. I værkstedet Vanddigte har eleverne skrevet digte om vand. I værkstedet Rensning af vand har eleverne lavet forsøg med at rense vand og lært om vandets kredsløb. I værkstedet Forsøg med vand har eleverne lavet 4 forskellige forsøg. Forsøgene handlede om vandets kredsløb, vandindhold i frugt og grønt, vand i luften og os selv og endelig et forsøg med blomsters optagning af vand. Eleverne var igennem alle 4 værksteder i løbet af ugens 4 første dage. Fredag var vi så heldige at få besøg af en klimaforsker: Tak til Josefines og Magnus s far. Han fortalte om luftforurening og lavede nogle spændende demonstrationer. Vi har alle lært rigtig meget i løbet af ugen, men det har også været en god mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Lærer Pernille Elgaard havde konstant en flok interesserede elever til at hjælpe sig med at lave spændende og sjove forsøg med tøris (CO2 i fast form). Lørdag bestod publikum også af mange interesserede forældre. Et værksted i spor A havde bygget et lille rensningsanlæg, der kunne gøre forurenet vand rent. Det lykkedes. Nedenfor til højre pustes sæbebobler. Et værksted tog problemet med plasticposer op. Hver dansker bruger i gennemsnit 85 plastposer om året! Værkstedet havde lavet nogle flotte poser som kunne genbruges og forurenede mindre end plasticposerne. Nedenfor ses en flot model over en vindmølle. Lærer Per Lerbech Petersen og pedel Benny Tang står klar til at hejse Solrød Kommunes første grønne skoleflag, så snart borgmesteren giver signal oppe fra naturfagscenteret, hvor talerne blev holdt, og der blev spillet musik og sunget. Skolens torv var fyldt med elever og forældre lørdag formiddag. Spor B bød blandt meget andet på underholdning i form af små skuespil, som eleverne selv havde fået idéen til og udformet. Alle pladser var optaget, da forestillingen startede. Side 8 Munkekærskolen

9 Klimauge i 1E Klimauge i 0B/0C Lukas, Christian, Marcus, Emil, Mikkel. 1E skulle som udgangspunkt være sammen med resten af årgangen i spor A. Det overordnede tema var VAND. Ugen var delt op i 4 værksteder fra mandag til torsdag. Fredag var klargøringsdag til lørdag, hvor forældre og søskende kom til åbent hus. MANDAG: 1E startede i værkstedet hos Elsebeth og Gisela. Her hørte vi om vandets kredsløb og Viktor Vanddråbes vej fra hav til sky til plante til jord osv. Det var en sjov og lærerig historie. Herefter skulle vi lave et minirensningsanlæg ved hjælp af sten, vat og sand - og tænk, det virkede! TIRSDAG: 1E var i værkstedet hos Malene og Michael. Her hørte vi også lidt om vandets kredsløb og hvad der sker, når vi forurener. Af forsøg skulle vi finde ud af, om der var vand i frugt og grønt. Det gjorde vi ved at veje før og efter, at frugterne havde været i ovnen. Herudover skulle vi finde ud af, om blomster drikker vand. Vi satte en hvid blomst i frugtfarvet vand og stille og roligt blev blomsten blå. Det var vildt at se. ONSDAG: 1E var i svømmehallen, hvor der jo var en masse vand. TORSDAG: 1E var i egen klasse. Her lavede vi et forsøg omkring vandets kredsløb, og vi arbejdede med begrebet flyde/synke. Vi fik udleveret en lille figur, som sank til bunds. Vores opgave var ved hjælp af materialer at få figuren til at flyde. Det var en sjov opgave, og vi var meget kreative. Vi har haft en dejlig uge, hvor vi har lært en masse ting om vands evner samt betydning. Nanna Folkvardsen, bhkl.lærer Børnehaveklasse B/C har i klimaugen arbejdet med genanvendelse af skrald og affald. Vi startede ugen med at se film og tale om, hvorfor det er vigtigt, at vi tænker os om, når vi skal af med vores affald, så vi ikke kommer til at belaste den jord, vi bor på med for meget CO 2. Vi fandt ud af, at vi kan hjælpe med til, at det ikke går så galt ved at passe på, hvad det er, vi smider ud, da nogle ting faktisk kan genanvendes, så vi ikke udleder så meget CO 2. En af dagene samlede vi affald på skolen, sorterede det og lavede plancher med, hvor længe de enkelte ting tager om at forgå i naturen. Vi fik rigtig meget affald i poserne på vores vej rundt om skolen. Enkelte børn havde så også lige suppleret med lidt skrald fra skraldespandene, da der efterhånden gik sport i at finde mest skrald. Så den endelige mængde af smidt skrald, vi stod med til sidst, var måske ikke helt reel. Efter at have samlet skrald ind i store mængder skulle børnene nu til at lave skraldekunst og bruge skraldet kreativt. Her havde vi allieret os med forældrene, som i ugen op til klimaugen var kommet med masser af spændende skrald, som vi kunne bruge til vores skulpturer. Flere af børnene havde efterhånden, som skraldet hobede sig op i klasseværelserne, brugt det som legetøj i legetimerne og bygget spøgelsesslotte og andet, så lysten og ideerne skulle vi ikke bruge så meget tid på at vække. Børnene gik fluks i gang, og grupperne blev hurtigt enige om, hvad det var, de skulle lave sammen, og det endte med at blive nogle meget fantasifulde figurer, som børnene glædede sig til at vise forældrene. Munkekærskolen Side 9

10 Den nye struktur har åbnet for nye muligheder. Her har alle fire 4. klasser været på fælles lejrskole. Max og Anna L (4B) Alle 4. klasser har været på lejrskole i Nykøbing F. Vi boede i små hytter med køjesenge. Vi mødtes på stationen kl for at tage S-toget til Køge. Vi kunne se lidt af toget nu, det kørte lige mod stationen, men nu var toget kommet. Så gik vi ind i toget med vores bagage. Der var dejligt køligt. Vi hyggede os meget sammen og havde det sjovt. Da vi ankom til Køge, ventede vi på toget til Nykøbing F. På stationen var et springvand. Vi gik ind i toget Christoffer og Mads J (9C) Fredag den 11. september gik turen til Folketinget, hvor vi skulle prøve at være Politikere for en Dag. Politiker for en Dag er et interaktivt rollespil for 8. og 9. klasser i Folketinget. I løbet af rollespillet, der varede ca. 3 timer, blev vi ført igennem en lovgivningsproces under kyndig vejside 10 med vores bagage. Det var et super flot tog med borde og toiletter. Da vi kom til Nykøbing, gik vi ud med vores bagage - og så skulle vi bare lige gå 2 km til vandrehjemmet. Der var en dejlig stor have. Efter vi ankom, fik vi lige set os omkring, og derefter gik nogle i Zoo og andre i svømmehalen. Det var vildt sjovt at være i Zoo, og vi så mange dyr. Efter turen skulle vi hjem og spise aftensmad, og vi fik boller i karry. Så skulle vi i seng. Tirsdag eftermiddag kunne vi vælge mellem at komme i svømmebadet eller i Nykøbing Zoo. Om onsdagen var vi på heldagstur til Knuthenborg Safaripark. Der var en kamel, som så sig sur på mig, men der skete ikke noget. Torsdag sluttede vi af med en tur til Middelaldercentret, hvor alle opførte sig som i gamle dage. Det var et interessant sted med rare mennesker, som spillede et slags skuespil, så det virkede som om, at vi var midt ledning af en medarbejder fra Folketinget. Vi skulle tage stilling til tre lovforslag: et om kriminelle unge, et om dyrevelfærd og et om Danmarks deltagelse i en militær aktion. Vi skulle søge informationer, besvare spørgsmål, holde taler og deltage i afstemninger. Politiker for en Dag er indrettet i middelalderen. Man kan tage på ferie på Middelaldercentret. Vi fik også 14 opgaver, vi skulle løse. Tak for en god tur til 4. klasserne, lærerne og pædagogerne. som et minifolketing med Folketingssal, Vandrehal, udvalgsværelser og medlemskontorer. Ud over det fik vi set den rigtige Vandrehal, den rigtige Folketingssal og de 4 Grundlove. Alt i alt synes vi, at det var interessant, og man fik et bedre indblik i politikernes hverdag. Munkekærskolen

11 Med skoleloven af 2004 blev begynderundervisningen i engelsk rykket fra 4. til 3. klasse. Det kan bl.a. skolebiblioteket mærke, fordi behovet for frilæsningsbøger på engelsk er blevet større. Her har 6C og engelsklærer Anne Mette Wilson kastet sig ud i Project English School. Af Matilde og Louise (6C) I 6C har vi engelsk skole i engelsktimerne i øjeblikket. De ting vi gør i den engelske skole er bl.a., at vi skal gå med skoleuniform hver gang, vi har engelsk, og at vi skal stå i alfabetisk rækkefølge efter efternavnene uden for klassens dør ved starten af hver engelsk time. Vi har desuden lavet en lille badge for skolen og stemt om, hvilket vi skal gå med. Lasses logo blev valgt. Men nogen har svært ved at huske tøjet, og hos nogen er det ikke et stort hit, da naboklasserne har grinet lidt, når vi har stået og ventet på vores engelsklærer. Som uniform har vi skullet gå med en hvid T-shirt og vores badge. Når nogen kommer for sent til engelsktimerne eller ikke har opført sig ordentligt, bliver de sendt uden for døren. Vores lærer har været lidt streng, når hun er kommet, men ellers har hun været den samme - den meget lidt strenge engelsklærer - som vi er glade for. Vi tror, at lærerne i den engelske skole er meget strengere end vores Anne Mette. Kunne vi tænke os at gå med skole uniform? Hvis alle havde uniform på, blev man måske ikke mobbet pga. ens tøj, men det er stadig ikke alle, det ville hjælpe. Man bliver nok også lidt træt af at have den samme slags tøj på hver dag. Vi takker dig mange gange Mrs. Wilson (Anne Mette). Når det handler om engelsk, vil det være underligt, hvis der intet står på engelsk. Derfor har klassen skrevet denne tekst på det flotteste engelsk. Munketidende har desværre været nødt til at forkorte teksten. We are in 6th grade. Since we started in year 6, we had to pretend that we were an English class, in the English lessons. It was a little embarrassing to stand in lines outside the class, until Mrs. Wilson came and then said good morning or good afternoon class then we answered good morning or good afternoon Mrs. Wilson. We went in to the class and Mrs. Wilson had to ask who had done their homework. We also had to wear uniforms. We had to wear a white T-shirt or shirt, and a badge, that one of us had designed whit a new logo of our school. Some of us were wearing a cardigan. It has been a little Michael Hansen Afdelingsleder SFO Munkekær Hørt ude på prærien: Der er en bande, der hærger i Munkeville. Banden har stjålet vores kyllinger, som vi skulle bruge til suppen og erstattet dem med duer fra Rådhuspladsen. - FY FOR DEN LEDE PRÆRIE- ULV!!! Så hold udkig efter dem, så de ikke laver flere numre med os. Det første barn er blevet ramt at den gale hesteinfluenza, som I nok kan se på billedet. Magnus fra 2. klasse er hårdt ramt. Han spiser op til 4 kilo æbler om dagen. Hans læge mener dog, at han vil være klar til festen på fredag. Munkekærskolen Side 11

12 Endelig skete det! Mikroværkstedets programmer kan downloades hjemme med elevens UNI-login. De pædagogiske it-vejledere Finn Berskov Finn Christiansen Kenneth Hansen Det glæder os meget, at vi nu kan tilbyde eleverne downloadning af Mikroværkstedets programmer hjemme. I næsten al den tid, hvor vi har brugt it i undervisningen har Mikroværkstedets programmer været installeret på skolens computere. For få år siden købte vi en tillægslicens, som gjorde det muligt, at eleverne kunne låne en cd-rom med hjem fra skolebiblioteket til installation. Det har været en mulighed, kun få har gjort brug af, da det har været besværligt og givet en del problemer. Men nu er der åbnet for, at eleverne kan downloade programmerne direkte fra med deres UNI-login. Der er tale om 22 programmer, som dækker flere fag og klassetrin: lige fra de mindste til de største ele- ver inklusive specialklasser. Fagligt spænder de over især dansk, matematik, engelsk og billedkunst. 10Finger Carsten Alf og Alfabetet Den Talende Bog Ida Det Eksplorative Univers CD-ORD Diktatværkstedet - Niveau 3 Læsehuset Fortæl NU! Diktatværkstedet - Niveau 2 Galleriet En Verden med Matematik LæseVærktøjet Engelsk Læselandet 2 Matematikhuset MatematikVærktøjet Niveau 2 MatematikVærktøjet Niveau 1 staver.dk Matematik i Måneby+ Words and sentences Tegneserien Nogle programmer er nemmere at komme i gang med end andre, men det kommer an på, hvad ens behov er. Vi kan ikke beskrive alle 22 programmer her, men på ovennævnte hjemmeside kan man se en oversigt over programmerne med beskrivelse, målgruppe samt vejledning som pdffil. Mange elever vil allerede kende nogle af programmerne, fordi lærerne bruger dem i undervisningen, eller fordi de husker dem fra it-kurserne. Det gælder f.eks. de populære programmer Fortæl NU og Matematik i Måneby. Disse to programmer introduceres nemlig allerede i børnehaveklassen, men de kan bruges meget længere op på klassetrinnene. Fortæl Nu kan f.eks. bruges til dansk i klasse og til engelsk i klasse. Når eleverne kender programmet fra klasse, skal engelsklæreren ikke bruge tid på at sætte eleverne ind i programmet i klasse. Matematik i Måneby er et andet populært program. Børnene kalder det spil, men det er faktisk et matematikprogram, som kan bruges i klasse, idet det kan indstilles i sværhedsgrad. Som nævnt skal eleverne bruge UNI-login til at downloade. Alle elever i Danmark har et UNI-login. Hvis der er problemer med dette, kan eleven kontakte en it-vejleder eller skolebiblioteket. UNI-login bruges i øvrigt også til meget andet: en lang række steder på internettet, som skolen abonnerer på, nationale test, afgangsprøver. Eleven får sin UNI-login i 1. klasse. Måske bliver det nu ændret til 0. klasse. Side 12 Munkekærskolen

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Realskolen ønsker en god efterårsferie!

Realskolen ønsker en god efterårsferie! Haderslev Realskole Kridtstregen oktober 2016 Realskolen ønsker en god efterårsferie! Haderslev Realskoles officielle skoleblad Kridtstregen er Haderslev Realskoles officielle skoleblad. Det udkommer 4

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 KALENDER FOR SEPTEMBER:

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Lejrskolen. Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. Nyhedsbrev uge Side 1 af 8. Lejrskolen 2013

Lejrskolen. Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. Nyhedsbrev uge Side 1 af 8. Lejrskolen 2013 Nyhedsbrev uge 21-2013 Side 1 Side 2 Side 3 Lejrskolen 2013 Diverse Børnehaven - Lejr Side 7 Side 8 Overnatning på skolen Kalender, kontakt mm Lejrskolen I den forgangne uge har alle skolens elever været

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

En november med tryk på!

En november med tryk på! Kildeskolenyt! En november med tryk på! Så gik november måned med en masse forskellige aktiviteter, som du kan læse om her i årets sidste nummer af Kildeskolenyt! December 2010 10. årgang nummer 10 Husk

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på.

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på. Dec. 2014 NYHEDSBREV Skoleåret 2014/15 er nu rigtig godt i gang. Vi har på Solhverv allerede nået at opleve mange ting i skoleårets første halvdel, så nu glæder vi os til, at alle kan holde en rigtig god

Læs mere

Skoleblad for Terndrup Skole www.terndrup-skole.dk

Skoleblad for Terndrup Skole www.terndrup-skole.dk Skoleblad for Terndrup Skole www.terndrup-skole.dk Halvej 1, 9575 Terndrup Tfl: 99 88 80 55 Redaktionen består af: Rebecca, Freja og Patricia fra 8.a og Victoria og Lea fra 6.a Ansvarlig lærer: Helle Tengstedt

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Kære forældre! Post Danmark Rundt. Bornholm. Fripladsansøgning. Fredag den 24. august 2012

Kære forældre! Post Danmark Rundt. Bornholm. Fripladsansøgning. Fredag den 24. august 2012 Kære forældre! Fredag den 24. august 2012 Post Danmark Rundt I onsdags var vi en lille flok, der var kørt til Rimsø for at se feltet fra Post Danmark Rundt komme susende forbi. Vi fik både lidt merchandise

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Mandag

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Nyhedsbrev uge

Nyhedsbrev uge Nyhedsbrev uge 33 2016 Side 1 God weekend Side 6 Filur Side 2 Nyt fra Allan Side 7-10 Børnehaven Side 3 Høstfest Side 11-12 Vuggestue Side 4-5 0. klasse Side 13 Kalender, rengøring & kontakt Vejrumbro

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Hurtig og direkte kommunikation

Hurtig og direkte kommunikation Kildeskolenyt! Hurtig og direkte kommunikation En travl september er gået eleverne er helt tilbage og i fuld vigør! Lærerne er ved at færdiggøre læseplaner for alle fag og for hver eneste elev. Undervisningsministeriet

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

Kontakt. Juni, 2014. Vejle Friskole. Det - lakker mod enden af skoleåret 2013/14

Kontakt. Juni, 2014. Vejle Friskole. Det - lakker mod enden af skoleåret 2013/14 Vejle Friskole Kontakt Juni, 2014 Det - lakker mod enden af skoleåret 2013/14 På fredag til translokationen siger vi farvel til 19 skønne elever fra 9. Klasse. Jeg vil ønske dem alt mulig held og lykke

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Efter at være kommen hjem igen og tænkt turen og kurset igennem, vil jeg skrive lidt om turen. Vi kørte derned sent tirsdag aften og var så i Pula ved 17

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 2 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Ugebrev 36 Indskolingen 2014

Ugebrev 36 Indskolingen 2014 Ugebrev 36 Indskolingen 2014 Fælles info: Den kommende uge fortsætter stort set med det almindelige skema. I den forløbne uge var der en smule forvirring omkring fortællefagstimerne, som i år ikke ligger

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere