Nr /2010 Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang"

Transkript

1 Munkekærskolens skoleblad... Nr /2010 Oktober årgang Navn... Jorden Alder år Masse kg Måner... 1 Overflade km 2 (29% land, 71% hav) Beboere * Lande * Kilder... Gyldendal Leksikon og Wikipedia* SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN

2 Munkekærskolen Tjørnholmvej Solrød Strand Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl Fredag kl Ledelsen kan træffes efter aftale i kontortiden. Hovednummer Sekretær Sekretær Skoleleder Viceinspektør Afdelingsleder Skolepsykolog Skolebiblioteket Pedel Skolevejleder Telefax Lærerværelse A Lærerværelse B Lærerværelse C Lærerværelse D Store lærerværelse Sundhedsplejen Klinisk psykolog Tale-høre-pædagog Spec.uv.-konsulent SFO-leder (skolen) SFO-leder (Hjørnet) SFO-leder (mobil) SFO Krogen SFO Munkekær SFO Hjørnet SFO Tjørnen/Gyngen Munketidende Skolebladet udleveres gratis til elever, ansatte, bestyrelse, forældreforening, samarbejdspartnere og lokalaviser. Det trykkes i cirka 1200 eksemplarer og udkommer 4 gange om året. Indlæg afleveres eller mailes til skolens kontor: Peter Rasmussen Skoleleder I skrivende stund er vi 8 uger inde i det ny skoleår. Starten på skoleåret er foregået stille og roligt. Det har været rigtig dejligt at se, hvor hurtigt elever og lærere har fundet sig til rette i den nye struktur. Et af formålene har været større samarbejde og vidensdeling klasser og lærere imellem. Der er udformet mange årsplaner på årgangene og adskillige årgange har afholdt fælles forældremøder. Klima-ugen er forløbet som planlagt, og det var en stor fornøjelse, at så mange forældre afsatte tid til at besøge skolen lørdag d. 26/9. Forhåbentligt har mange forældre også nydt at høre, hvor gode vore elever er til at synge. Ligeledes er vi meget glade for, at vi på denne dag kunne hejse det grønne flag. En stor tak til vore ildsjæle, Jes Larsen, Per Lerbech, Kate Gondolf, Simone Christiansen, Lene Larsen og Naturfagskonsulent Iben Dahlgård, der har været primusmotorer på projektet. Nationale tests Munkekærskolen var i september med til at afprøve nye nationale tests i engelsk på 8. årgang. Fra 15/2 til 30/ skal eleverne gennemføre de nye nationale tests. Se skema og forklaring nedenfor. Indskrivning I uge 46 og 47 er der indskrivning til de kommende børnehaveklasser. Onsdag d. 4/11 kl afholdes møder for nye børnehaveklaseforældre. Skolen har 87 kommende elever på listen. Brugerundersøgelse Skolebestyrelsen har besluttet at gennemføre en brugerundersøgelse for skole og SFO i lighed med, hvad bestyrelsen gjorde for 3 år si- Nationale test i perioden 15/ / Fag og klassetrin 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. Dansk / Læsning X X X X Deadline næste nummer Fredag d. 4. december 2009 Senere aflevering kan aftales. Redaktion Ansvar... Margrethe Gdowski Layout... Finn Berskov Tryk... Mahije Bakii Matematik X X Engelsk Geografi Biologi Fysik / Kemi X X X X Forsideillustration Testene er individuelle, it-baserede og varer ca. 45 minutter. De er ét af flere pædagogiske redskaber til at dokumentere elevernes udbytte af undervisningen, så den bedre kan målrettes den enkelte elev. Testene dækker kun de dele af fagene, som kan evalueres ved hjælp af test. Testene er adaptive. Hvis eleven besvarer første opgave rigtigt, kommer eleven automatisk videre til en lidt sværere opgave. Svarer eleven forkert på den, får eleven et spørgsmål, der er lidt lettere. Der er derfor ikke to elever, som får den samme test. Der gives ikke karakter for testen, men en beskrivelse af elevens faglige niveau inden for de fagområder, der er blevet testet. Side 2 Munkekærskolen

3 den. Undersøgelsen løber af stablen for SFO d. 23/ og for skolen d. 1/ Budget 2010 Efter høringsrunde fra medudvalg og brugerbestyrelser har politikerne besluttet at droppe alle besparelsesforslag på skole- og SFOområdet i Med kommunens aktuelle økonomi in mente må det nok forudses, at der vil komme besparelser i Kursus- og forberedelseslokale Efter sommerferien har vi indrettet et kursus- og forberedelseslokale i tilknytning til biblioteket. Klasserne kan bruge lokalet til undervisning kl , hvorefter lokalet er forbeholdt lærerne til forberedelse. I lokalet er smartboard og 24 pc er. Vi har desuden etableret et smartboard i hvert spor, så skolen nu har 10 smartboards. Personalia Skolen har pt. en lærer, der er langtidssygemeldt pga. en diskusprolaps. Lærer Gabrielle Alt-Nielsen opsagde sit job pr. 31/7. Skolen har heldigvis ikke haft problemer med at finde kvalificerede afløsere. Skolen har ansat Ditte Marie Langhans, der underviser på 4. årgang og i dansk som andet sprog, samt Kirsten Pedersen, der underviser i tysk og i specialklasse. Desuden er Mette Kongsdal vendt tilbage efter endt barsel. Vi ser frem til et godt samarbejde. Barsler For øjeblikket har skolen 6 medarbejdere på barsel, hvoraf de 3 vender tilbage i løbet af skoleåret. Juleferie Juleferien for skolerne i Solrød starter lørdag d. 19. dec. og slutter søndag d. 3. jan Vær venligst opmærksom på, at det er en ændring i forhold til den fortrykte skolekalender. Vore SFO er har åbent d. 21. dec. til 23. dec. Motionsdag Motionsdagen d. 9. okt. fra består som sædvanlig af en mængde forskellige aktiviteter. Dagen slutter med fælles sang på vort torv. Jeg vil ønske alle en god efterårsferie. Peter Rasmussen Finn Berskov, Munketidende Lørdag d. 26. september kl. 11:30 gik Solrød Kommunes første grønne skoleflag til tops på Munkekærskolen. Det skete ved et arrangement som afslutning på en uges arbejde med miljø og klima. Ligesom mange andre skoler har Munkekærskolen arbejdet med miljø og klima i uge 39. Vi havde valgt at koble os på netværket Grønt Flag - Grøn Skole og kunne derfor afslutte ugen med at hejse det grønne klimaflag. Nu er flagstangen aldrig tom. Det grønne klimaflag vil vaje flot i vinden hele året. Men hvad er Grønt Flag - Grøn Skole? Det er et internationalt miljøundervisningsprogram, hvor ca skoler i 44 lande deltager. De fleste skoler ligger i Europa, men der er også skoler i Asien, Afrika og Sydamerika. I Danmark deltager ca. 240 skoler i netværket, og 60 skoler får hvert år det grønne flag som synligt tegn på, at de har gennemført et miljøundervisningsprojekt for hele skolen af høj kvalitet. Grønt Flag - Grøn Skole tilbyder et koncept, der gør det lettere for danske skoler at leve op til kravene om miljøundervisning i den danske folkeskolelov. Bl.a. tilbydes undervisningsmateriale til en række temaer, der gør det lettere at gennemføre miljøundervisningsprojekter. Grønt Flag - Grøn Skole har 4 grundlæggende temaer: vand, energi, affald og natur. Der foregik så mange aktiviteter på skolen i hele ugen og lørdag med, at det er umuligt at dække det hele her i skolebladet, men vi har forsøgt at dække det så bredt som muligt. Munketidende fik så mange indlæg og fotos, at det har været nødvendigt at skære lidt hist og her. Det er længe siden, at vi har modtaget så meget, og derfor er bladet også på 12 sider denne gang. På grund af de mange forskellige aktiviteter overalt på skolen har det været svært at holde rede på alt, hvad der er foregået. Vi håber, at I bærer over med os, hvis der har indsneget sig fejl. Endelig skal det nævnes, at der på SkolePorten kan findes flere billeder og indlæg. Munkekærskolen Side 3

4 Gitte L. Saabye Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens medlemmer har været ude til rigtig mange forældremøder her i starten af dette skoleår. For det første vil vi som altid gerne fortælle og informere lidt om, hvad vi arbejder med; hvilke projekter og udfordringer vi har, hvad der er udrettet, f.eks. legepladsen og hvordan der konstant arbejdes for, at Munkekærskolen skal være et godt sted for både elever og lærere at være. Vi skal jo heller ikke glemme, at der til foråret er valg til skolebestyrelsen. Der er allerede nogle kandidater, der har meldt sig og vist interesse for skolebestyrelsens arbejde, og vi håber, der kommer mange flere interesserede i løbet af det næste halve års tid. Som noget nyt for næste valgperiode er der mulighed for forskudte valgperioder, dvs. at 3 ud af 7 forældrevalgte medlemmer har mulighed for at blive valgt for en 2-årig periode (ellers 4 år). Tiltrædelse er 1. august Vi vender tilbage med meget mere omkring valget, når tiden nærmer sig. Skolebestyrelsen arbejder med, at der igen i løbet af dette skoleår skal gennemføres en brugerundersøgelse. Den skal følge op på tidligere gennemførte brugerundersøgelse, således at vi løbende kan følge med i, og op på udviklingen på skolen. Netop nu, og i forløbne måneder, har vi i samarbejde med kommunen og kommunens øvrige skolebestyrelser arbejdet med høringssvar og budget for Det er også på denne årstid, at årsberetningen for skolebestyrelsen skal færdiggøres. Af Simon og Thomas (5B) Onsdag d. 16. september havde 5B besøg af en indisk musiker, som hed Ganesh og hans ven Mark. Vi skulle alle tage en eller to ting med fra køkkenet, som vi skulle spille på. Da vi havde øvet i ca. halvanden time, spillede vi en lille koncert for resten af eleverne i Spor C. Ganesh og Mark bidrog også til koncerten med nogle indiske musikstykker. Det var en dejlig oplevelse. Simone Christiansen Lærerkontakt til elevrådet Elevrådet har også i år startet aktivt op. Det startede med demokratisk valg til elevrådet d. 26. august sammen med andre skoler i landet. Før valget blev lærerne opfordret til at tale om demokrati i klasserne. I det forløbne skoleår har elevrådet haft en finger med i spillet omkring legepladsen og reglerne for den. Det var også med til det store møde, som Solrød Unge Forum arrangerede - og det har været med til at åbne diskussionen om Skoleboden. Elevrådet deltager som regel også på skolebestyrelsens møder, og det giver stor direkte indflydelse. I år skal der arbejdes på en bedre kontakt til elevernes fagforening, Danske Skoleelever, og der skal sen- des nogle elever på kursus i Danske Skoleelever. På det første møde blev valgt en række repræsentanter til forskellige poster, bl.a.: Formand... Mikkel Nielsen, 9D Næstfmd.... Nikolaj Stamp, 9A Elevrådet arbejder i øjeblikket med bl.a. flg. punkter: - egen hjemmeside - fordeling af fodboldbanerne - Skoleboden - forholdet til Danske Skoleelever Det nye elevråd samlet i det nye lokale på biblioteket - centralt på skolen. Elevrådet har åbent hver tirsdag i 10-pausen. Hvad skal skægagamerne hedde? Vi skal finde to gode navne til dem (en han og en hun). Når vi har samlet en masse forslag til navne, laver vi en afstemning. Udfyld sedlen på biblioteket, så du kan være med til at komme med forslag til navne. Åbent Hus i Elevrådet Du er altid velkommen til at besøge elevrådet i 10-pausen. Kontoret er på skolebiblioteket. Side 4 Munkekærskolen

5 Dette indlæg nåede ikke med i skolebladets sommernummer. Af William, Tobias, Thomas (5B) Mandag morgen tog vi af sted kl. 5, de fleste af os var dødtrætte. Vi tog toget til hovedbanegården og så tog vi et nyt tog til Ystad og derefter tog vi hurtigfærgen til Rønne. Fra Rønne tog vi bussen til Allinge-Sandvig. Vi gik resten af vejen til Æblehaven. Æblehaven var det feriecenter, vi skulle bo på. Så fik vi nøglerne til vores hytter og vores hyttegrupper at vide. Så fik vi 2-3 timer til at slappe af. Bagefter gik vi en lille tur til Sandvig. Tirsdag skulle vi gå den længste tur på hele lejrturen. Vi gik Hammerknuden rundt. Det var en flot tur. Vi så masser af klipper og flot natur. Vi sluttede dagen af med en is og en tur i swimmingpoolen. Onsdag kørte vi til Gudhjem og gik til Melstedgård, der var et økologisk landbrugsmuseum. Der gik vi rundt og kiggede og hørte om gårdens historie. Bagefter måtte vi gå ind i museumsbutikken og købe slik eller souvenirs. Så lavede vi opgaver til turen på Melstedgård og spiste frokost. Bagefter gik vi til Gudhjem igen og gik rundt i butikker, indtil vi skulle hjem til Æblehaven. Torsdag skulle vi til Hammershus. Hammershus er en gammel ridderborg. Det var rigtig flot at gå deroppe. Bagefter fik vi en is, spiste frokost og legede. Så skulle vi hjemad. Hjem og pakke i Æblehaven. Vi skulle gøre rent og forlade huset i god stand, ligesom da vi fik det. Det var hårdt arbejde... Da vi skulle hjem, ventede vi i en time, før skibet var klar til at sejle. Vi nåede lige at komme hjem, fordi den båd vi sejlede med var den sidste, der fik lov til at sejle over pga. stormvejr og regn. Der var 2000 mennesker, der strandede på Bornholm. Men vi nåede altså hjem og var i Køge Havn klokken 6 om morgenen... og vi var så færdige med en dejlig, lang og udmattende tur til Bornholm. 87 medlemmer på en skole med ca. 850 elever! Det er hvad skolens forældreforening har i øjeblikket. Finn Berskov, Munketidende I de 15 år, jeg har layoutet skolebladet, har forældreforeningen været yderst aktiv for at gøre det sjovere at være elev og forældre på Munkekærskolen. Desværre er opbakningen blandt forældrene ikke så stor. Forældreforeningen er et frivilligt initiativ. Det må ikke forveksles med skolebestyrelsen, som er lovbestemt. Man kan læse mere om forældreforeningen i den blå skolehåndbog og på SkolePorten, hvor Forældreforeningen har sin egen menu med referater m.v. Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling d. 23/9 med kun 4 fremmødte forældre. Ingen nye ansigter mødte op, idet alle var fra den siddende bestyrelse. Forældreforeningen yder en stor indsats for skolens elever og skolen. Fra referatet fra den netop afholdte generalforsamling kan nævnes bl.a. det store årlige kræmmermarked og den stor elevfest i maj. Begge arrangementer trækker mange elever (og forældre) af huse. Ved elevfesten i foråret mødte f.eks. ca. 330 elever op. Overskuddet fra arrangementerne bruges til gavn for skolens elever. Der er i tidens løb kommet mange gaver fra forældreforeningen, som skolen påskønner meget. I år har foreningen foræret skolen et årskort til Experimentarium, som kan bruges af alle klasser. Skolen er meget glad for kortet, som bruges hyppigt til ekskursioner. Da skolen også har kort til S-toget, koster det ikke klasserne noget at tage på ekskursion til Experimentarium - takket være vores forældreforening! Forældreforeningen ville gerne sætte endnu mere i værk, men det kniber selvsagt, når opbakningen blandt forældrene ikke er større. Medlemskabet koster 75 kr. om året pr. familie. Indbetaling foregår på girokonto Man skal huske at skrive barns/børns navn/navne og klasse/r på giroindbetalingskortet. Munkekærskolen Side 5

6 Ved arrangementet lørdag d. 26. sep. blev holdt flere taler, bl.a. denne tale af klimaforsker Louise Grøndahl, som giver et godt, kortfattet overblik over, hvad klimadebatten egentlig drejer sig om. Louise Grøndahl Ph.d., cand. scient., Energistyrelsen Som I sikkert har bemærket, er der stor opmærksomhed på klimaforandringerne i denne periode og jeg er rigtig glad for, at det også er et område, der har interesse for skolen. Her på Munkekærskolen har klimaugen været med til at åbne elevernes øjne for nogle af de mange elementer, der ligger i klimaproblemstillingerne. Klimaforandringerne er et af de højest prioriterede områder både i Danmark og internationalt. Vi står overfor meget store udfordringer, når de menneskeskabte klimaforandringer skal modvirkes. I slutningen af året afholdes FN s klimakonference her i Danmark kaldet COP15. Det er en meget vigtig begivenhed, hvor vi får mulighed for at sætte et væsentligt fingeraftryk på den fremtidige klimaudvikling. Munkekærskolen har i forbindelse med afholdelsen af klimaugen, foretaget sig en masse for at kunne opnå at få det grønne flag. Det er rigtig flot gjort! At bruge en hel uge på at undervise eleverne i de udfordringer, der er med klimaet og miljøet, er et rigtig godt initiativ. Jeg er blevet bedt om at fortælle jer lidt om ændringerne i klimaet. Eleverne har jo nok hørt meget af det i den forløbne uge, men bare for at sætte problemstillingen lidt i relief, fortæller jeg kort om klimaforandringerne, hvad de betyder og hvad vi selv kan gøre. Hvor får vi viden om klimaet fra? FN s Klimapanel (IPCC) er sammensat af forskere, der bidrager med viden om klimaforandringerne indenfor en lang række områder. Både de fysiske processer, men også hvad klimaforandringerne kommer til at betyde for blandt andet samfundet. Panelet udgiver rapporter og den seneste - Fjerde Hovedrapport - om det globale klimas tilstand, slår fast, at: 1. klimaet viser alarmerende tegn på forandring 2. klimaforandringerne kræver handling, hvis vi skal reducere risici og skader 3. og at vi må handle hurtigst muligt, inden omkostningerne bliver for store. Hvorfor går det så stærkt i disse år - og hvad er det egentligt, der foregår med klimaet i disse år? I Danmark har vi en lang serie af temperaturmålinger, der strækker sig langt tilbage i tiden. Så vi ved hvordan temperaturen har ændret sig i de seneste godt 100 år. I de sidste 14 år har vi set rekord på rekord, og det er faktisk sådan, at de 13 varmeste år i Danmark er målt i denne periode. Globalt er middeltemperaturen steget med 0,6 grader de seneste 50 år. Og opvarmningen fortsætter iflg. IPCC. Stigningen i temperatur hænger nøje sammen med udledningen af CO 2. På globalt plan er indholdet af CO 2 i atmosfæren steget markant - og det fortsætter med at stige. Et andet problem er, at vi lige nu udleder flere drivhusgasser end IPCC troede muligt! Lige nu ligger de globale udledninger af CO 2 faktisk over selv de højeste af IPCC s scenarier det er i sandhed alarmerende. Når temperaturen stiger, smelter isen, og især havisen er forsvundet med forrygende hastighed i de senere år. I løbet af de sidste 50 år er mængden af havis blevet halveret. Og de seneste prognoser viser, at havisen vil være forsvundet i sommermånederne allerede omkring Når havisen forsvinder, vil gletscherne også smelte, og det vil betyde stigende havspejl. Hvis vi ikke foretager os noget for at modvirke den globale udledning af drivhusgasser, så vil væksten fortsætte i de kommende årtier, hvilket vil medføre yderligere opvarmning og større ændringer i klimasystemet, end det vi hidtil har set i det sidste århundrede. Så hvis vi ikke gør noget nu, kan klimaforandringerne få vidtrækkende konsekvenser over de næste hundrede år. For eksempel dårligere vandforsyning, og store områder på Jorden vil opleve tørke. Disse udsigter er baggrunden for forhandlingerne i København i december. COP15 FN s 15. klimakonference afholdes her i København i december. På konferencen skal politikerne blive enige om, hvor meget drivhusgasudledningen skal reduceres for at undgå, at temperaturen stiger til et niveau, hvor der globalt vil blive store problemer. Så politikerne skal blive enige om en lang række tiltag til reduktion af drivhusgasudledningen. Og det er vigtigt at få en fælles global aftale snart, inden klimaet løber løbsk. Klimatilpasning Selv om det lykkes at få forhandlet en ambitiøs international klimaaftale på plads, vil det være uundgåeligt, at der kommer klimaændringer nu er det et spørgsmål om, hvordan vi bedst muligt tilpasser os ændringerne. I den forbindelse er det vigtigt at fokusere på, hvad den enkelte kan gøre for at tilpasse sig fremtidige klimaændringer. Vi kommer fremover til at skulle ændre vores vaner i hverdagen for at undgå, at den fremtidige klimaudvikling løber af sporet. I Danmark har vi en national strategi for, hvordan man kan tilpasse sig klimaforandringerne. I strategien peges der på, hvor der er behov for at finde ud af, hvad der skal gøres i forbindelse med klimaforandringerne - og hvad man kan gøre for at tilpasse sig klimaforandringerne. Vi ved at vejret vil blive mere ekstremt fremover - vi ved bare ikke, hvor meget klimaet ændrer sig. Til strategien er der lavt en portal, hvor man kan finde information om, hvad man selv Side 6 Munkekærskolen

7 kan gøre for at tilpasse sig det fremtidige klima. Vi kan også alle sammen blive en del af løsningen ved at spare på ressourcerne i hverdagen og ændre vores vaner. Det er nemt at gøre simple ting i hverdagen. Det har nogle af jer måske set i DR s udsendelse Guld og Grønne skove, hvor en familie får gennemgået deres hjem for at finde energiforbedringsmuligheder og udfordres på en ny grøn livsstil. Overraskelsen er ofte stor, når familien ser hvor meget, der kan spares både for miljøet og pengepungen. Og det ved simple handlinger og ændring af vaner. Vi er efterhånden vant til at køre mere i bil, og der er mange flere energislugere i vores hverdag. Det kan man ændre og tage cyklen i stedet for, og man kan spise mindre kød og flere grøntsager. Munkekærskolen har allerede tænkt over energiforbruget, og hvordan det kan reduceres. Der er installeret sensorer, der automatisk tænder lyset og sørger for at det slukker igen! Gamle vaner er blevet gennemgået, og nu er alle opmærksomme på at spare på vandet og energien her på skolen. Viden er en vigtig forudsætning. Derhjemme kan vi også selv gøre noget - og her er viden en forudsætning for at kunne tage et medansvar. Hvad betyder mine egne handlinger i den store sammenhæng? Hvad kan jeg selv gøre? De fleste kender efterhånden rådene om at skifte til energisparepærer, at vaske ved lavere temperaturer og undgå tørretumbling. Det handler om at gøre noget i hverdagen - og mange gør det allerede. Frem for alt gælder det om at sætte sig ind i problemstillingerne og ændre vanerne. Jeg synes at vi skal rose skolen for de flotte resultater og det gode initiativ. Nyttig information om klimaforandringer og reduktion af CO 2 -udledning: Det er miljøvenligt at genbruge ting, så nogle værksteder i spor C fokuserede på genbrug. Ovenfor ses to boder, der sælger alle mulige slags genbrugsting. Der var lige fra dvd-afspillere, fjernsyn og videobånd til krukker, kander og potter. Stor tak til kagebagerne Om lørdagen havde spor C en populær kagebod. Nogle forældre havde hjulpet ved at bage kager, som kunne sælges. Salg af kager og elevernes egne genbrugsting gav spor C næsten 5000 kr., der nu går til indretning af sporet efter forslag fra eleverne. Et værksted satte sig for at flette kurve af gamle aviser. Kurvene var flotte og vakte stor opsigt blandt forældrene. Men ifølge pigerne på billedet var der også gået lidt arbejdstid på det. Hvis du vil vide mere om Grønt Flag - Grøn Skole kan du ser det på adressen ovenfor. Bl.a. kan du se listen over grønne skoler. De store elever var i gang i naturfagscenteret. På det øverste billede prøver et hold at få en radio til at spille på solceller. På det nederste billede arbejdes med programmet Kontrakten, der handler om at spare energi. Munkekærskolen Side 7

8 Klimauge på 1. årgang Malene W. Petersen klasselærer 1A 1. klasserne har i klimaugen beskæftiget sig med det overordnede emne vand. Vi har haft 4 forskellige værksteder, som har beskæftiget sig med emnet på forskellige måder. I værkstedet Vandkunst har eleverne bl.a. lavet fisk på mange forskellige måder. I værkstedet Vanddigte har eleverne skrevet digte om vand. I værkstedet Rensning af vand har eleverne lavet forsøg med at rense vand og lært om vandets kredsløb. I værkstedet Forsøg med vand har eleverne lavet 4 forskellige forsøg. Forsøgene handlede om vandets kredsløb, vandindhold i frugt og grønt, vand i luften og os selv og endelig et forsøg med blomsters optagning af vand. Eleverne var igennem alle 4 værksteder i løbet af ugens 4 første dage. Fredag var vi så heldige at få besøg af en klimaforsker: Tak til Josefines og Magnus s far. Han fortalte om luftforurening og lavede nogle spændende demonstrationer. Vi har alle lært rigtig meget i løbet af ugen, men det har også været en god mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Lærer Pernille Elgaard havde konstant en flok interesserede elever til at hjælpe sig med at lave spændende og sjove forsøg med tøris (CO2 i fast form). Lørdag bestod publikum også af mange interesserede forældre. Et værksted i spor A havde bygget et lille rensningsanlæg, der kunne gøre forurenet vand rent. Det lykkedes. Nedenfor til højre pustes sæbebobler. Et værksted tog problemet med plasticposer op. Hver dansker bruger i gennemsnit 85 plastposer om året! Værkstedet havde lavet nogle flotte poser som kunne genbruges og forurenede mindre end plasticposerne. Nedenfor ses en flot model over en vindmølle. Lærer Per Lerbech Petersen og pedel Benny Tang står klar til at hejse Solrød Kommunes første grønne skoleflag, så snart borgmesteren giver signal oppe fra naturfagscenteret, hvor talerne blev holdt, og der blev spillet musik og sunget. Skolens torv var fyldt med elever og forældre lørdag formiddag. Spor B bød blandt meget andet på underholdning i form af små skuespil, som eleverne selv havde fået idéen til og udformet. Alle pladser var optaget, da forestillingen startede. Side 8 Munkekærskolen

9 Klimauge i 1E Klimauge i 0B/0C Lukas, Christian, Marcus, Emil, Mikkel. 1E skulle som udgangspunkt være sammen med resten af årgangen i spor A. Det overordnede tema var VAND. Ugen var delt op i 4 værksteder fra mandag til torsdag. Fredag var klargøringsdag til lørdag, hvor forældre og søskende kom til åbent hus. MANDAG: 1E startede i værkstedet hos Elsebeth og Gisela. Her hørte vi om vandets kredsløb og Viktor Vanddråbes vej fra hav til sky til plante til jord osv. Det var en sjov og lærerig historie. Herefter skulle vi lave et minirensningsanlæg ved hjælp af sten, vat og sand - og tænk, det virkede! TIRSDAG: 1E var i værkstedet hos Malene og Michael. Her hørte vi også lidt om vandets kredsløb og hvad der sker, når vi forurener. Af forsøg skulle vi finde ud af, om der var vand i frugt og grønt. Det gjorde vi ved at veje før og efter, at frugterne havde været i ovnen. Herudover skulle vi finde ud af, om blomster drikker vand. Vi satte en hvid blomst i frugtfarvet vand og stille og roligt blev blomsten blå. Det var vildt at se. ONSDAG: 1E var i svømmehallen, hvor der jo var en masse vand. TORSDAG: 1E var i egen klasse. Her lavede vi et forsøg omkring vandets kredsløb, og vi arbejdede med begrebet flyde/synke. Vi fik udleveret en lille figur, som sank til bunds. Vores opgave var ved hjælp af materialer at få figuren til at flyde. Det var en sjov opgave, og vi var meget kreative. Vi har haft en dejlig uge, hvor vi har lært en masse ting om vands evner samt betydning. Nanna Folkvardsen, bhkl.lærer Børnehaveklasse B/C har i klimaugen arbejdet med genanvendelse af skrald og affald. Vi startede ugen med at se film og tale om, hvorfor det er vigtigt, at vi tænker os om, når vi skal af med vores affald, så vi ikke kommer til at belaste den jord, vi bor på med for meget CO 2. Vi fandt ud af, at vi kan hjælpe med til, at det ikke går så galt ved at passe på, hvad det er, vi smider ud, da nogle ting faktisk kan genanvendes, så vi ikke udleder så meget CO 2. En af dagene samlede vi affald på skolen, sorterede det og lavede plancher med, hvor længe de enkelte ting tager om at forgå i naturen. Vi fik rigtig meget affald i poserne på vores vej rundt om skolen. Enkelte børn havde så også lige suppleret med lidt skrald fra skraldespandene, da der efterhånden gik sport i at finde mest skrald. Så den endelige mængde af smidt skrald, vi stod med til sidst, var måske ikke helt reel. Efter at have samlet skrald ind i store mængder skulle børnene nu til at lave skraldekunst og bruge skraldet kreativt. Her havde vi allieret os med forældrene, som i ugen op til klimaugen var kommet med masser af spændende skrald, som vi kunne bruge til vores skulpturer. Flere af børnene havde efterhånden, som skraldet hobede sig op i klasseværelserne, brugt det som legetøj i legetimerne og bygget spøgelsesslotte og andet, så lysten og ideerne skulle vi ikke bruge så meget tid på at vække. Børnene gik fluks i gang, og grupperne blev hurtigt enige om, hvad det var, de skulle lave sammen, og det endte med at blive nogle meget fantasifulde figurer, som børnene glædede sig til at vise forældrene. Munkekærskolen Side 9

10 Den nye struktur har åbnet for nye muligheder. Her har alle fire 4. klasser været på fælles lejrskole. Max og Anna L (4B) Alle 4. klasser har været på lejrskole i Nykøbing F. Vi boede i små hytter med køjesenge. Vi mødtes på stationen kl for at tage S-toget til Køge. Vi kunne se lidt af toget nu, det kørte lige mod stationen, men nu var toget kommet. Så gik vi ind i toget med vores bagage. Der var dejligt køligt. Vi hyggede os meget sammen og havde det sjovt. Da vi ankom til Køge, ventede vi på toget til Nykøbing F. På stationen var et springvand. Vi gik ind i toget Christoffer og Mads J (9C) Fredag den 11. september gik turen til Folketinget, hvor vi skulle prøve at være Politikere for en Dag. Politiker for en Dag er et interaktivt rollespil for 8. og 9. klasser i Folketinget. I løbet af rollespillet, der varede ca. 3 timer, blev vi ført igennem en lovgivningsproces under kyndig vejside 10 med vores bagage. Det var et super flot tog med borde og toiletter. Da vi kom til Nykøbing, gik vi ud med vores bagage - og så skulle vi bare lige gå 2 km til vandrehjemmet. Der var en dejlig stor have. Efter vi ankom, fik vi lige set os omkring, og derefter gik nogle i Zoo og andre i svømmehalen. Det var vildt sjovt at være i Zoo, og vi så mange dyr. Efter turen skulle vi hjem og spise aftensmad, og vi fik boller i karry. Så skulle vi i seng. Tirsdag eftermiddag kunne vi vælge mellem at komme i svømmebadet eller i Nykøbing Zoo. Om onsdagen var vi på heldagstur til Knuthenborg Safaripark. Der var en kamel, som så sig sur på mig, men der skete ikke noget. Torsdag sluttede vi af med en tur til Middelaldercentret, hvor alle opførte sig som i gamle dage. Det var et interessant sted med rare mennesker, som spillede et slags skuespil, så det virkede som om, at vi var midt ledning af en medarbejder fra Folketinget. Vi skulle tage stilling til tre lovforslag: et om kriminelle unge, et om dyrevelfærd og et om Danmarks deltagelse i en militær aktion. Vi skulle søge informationer, besvare spørgsmål, holde taler og deltage i afstemninger. Politiker for en Dag er indrettet i middelalderen. Man kan tage på ferie på Middelaldercentret. Vi fik også 14 opgaver, vi skulle løse. Tak for en god tur til 4. klasserne, lærerne og pædagogerne. som et minifolketing med Folketingssal, Vandrehal, udvalgsværelser og medlemskontorer. Ud over det fik vi set den rigtige Vandrehal, den rigtige Folketingssal og de 4 Grundlove. Alt i alt synes vi, at det var interessant, og man fik et bedre indblik i politikernes hverdag. Munkekærskolen

11 Med skoleloven af 2004 blev begynderundervisningen i engelsk rykket fra 4. til 3. klasse. Det kan bl.a. skolebiblioteket mærke, fordi behovet for frilæsningsbøger på engelsk er blevet større. Her har 6C og engelsklærer Anne Mette Wilson kastet sig ud i Project English School. Af Matilde og Louise (6C) I 6C har vi engelsk skole i engelsktimerne i øjeblikket. De ting vi gør i den engelske skole er bl.a., at vi skal gå med skoleuniform hver gang, vi har engelsk, og at vi skal stå i alfabetisk rækkefølge efter efternavnene uden for klassens dør ved starten af hver engelsk time. Vi har desuden lavet en lille badge for skolen og stemt om, hvilket vi skal gå med. Lasses logo blev valgt. Men nogen har svært ved at huske tøjet, og hos nogen er det ikke et stort hit, da naboklasserne har grinet lidt, når vi har stået og ventet på vores engelsklærer. Som uniform har vi skullet gå med en hvid T-shirt og vores badge. Når nogen kommer for sent til engelsktimerne eller ikke har opført sig ordentligt, bliver de sendt uden for døren. Vores lærer har været lidt streng, når hun er kommet, men ellers har hun været den samme - den meget lidt strenge engelsklærer - som vi er glade for. Vi tror, at lærerne i den engelske skole er meget strengere end vores Anne Mette. Kunne vi tænke os at gå med skole uniform? Hvis alle havde uniform på, blev man måske ikke mobbet pga. ens tøj, men det er stadig ikke alle, det ville hjælpe. Man bliver nok også lidt træt af at have den samme slags tøj på hver dag. Vi takker dig mange gange Mrs. Wilson (Anne Mette). Når det handler om engelsk, vil det være underligt, hvis der intet står på engelsk. Derfor har klassen skrevet denne tekst på det flotteste engelsk. Munketidende har desværre været nødt til at forkorte teksten. We are in 6th grade. Since we started in year 6, we had to pretend that we were an English class, in the English lessons. It was a little embarrassing to stand in lines outside the class, until Mrs. Wilson came and then said good morning or good afternoon class then we answered good morning or good afternoon Mrs. Wilson. We went in to the class and Mrs. Wilson had to ask who had done their homework. We also had to wear uniforms. We had to wear a white T-shirt or shirt, and a badge, that one of us had designed whit a new logo of our school. Some of us were wearing a cardigan. It has been a little Michael Hansen Afdelingsleder SFO Munkekær Hørt ude på prærien: Der er en bande, der hærger i Munkeville. Banden har stjålet vores kyllinger, som vi skulle bruge til suppen og erstattet dem med duer fra Rådhuspladsen. - FY FOR DEN LEDE PRÆRIE- ULV!!! Så hold udkig efter dem, så de ikke laver flere numre med os. Det første barn er blevet ramt at den gale hesteinfluenza, som I nok kan se på billedet. Magnus fra 2. klasse er hårdt ramt. Han spiser op til 4 kilo æbler om dagen. Hans læge mener dog, at han vil være klar til festen på fredag. Munkekærskolen Side 11

12 Endelig skete det! Mikroværkstedets programmer kan downloades hjemme med elevens UNI-login. De pædagogiske it-vejledere Finn Berskov Finn Christiansen Kenneth Hansen Det glæder os meget, at vi nu kan tilbyde eleverne downloadning af Mikroværkstedets programmer hjemme. I næsten al den tid, hvor vi har brugt it i undervisningen har Mikroværkstedets programmer været installeret på skolens computere. For få år siden købte vi en tillægslicens, som gjorde det muligt, at eleverne kunne låne en cd-rom med hjem fra skolebiblioteket til installation. Det har været en mulighed, kun få har gjort brug af, da det har været besværligt og givet en del problemer. Men nu er der åbnet for, at eleverne kan downloade programmerne direkte fra med deres UNI-login. Der er tale om 22 programmer, som dækker flere fag og klassetrin: lige fra de mindste til de største ele- ver inklusive specialklasser. Fagligt spænder de over især dansk, matematik, engelsk og billedkunst. 10Finger Carsten Alf og Alfabetet Den Talende Bog Ida Det Eksplorative Univers CD-ORD Diktatværkstedet - Niveau 3 Læsehuset Fortæl NU! Diktatværkstedet - Niveau 2 Galleriet En Verden med Matematik LæseVærktøjet Engelsk Læselandet 2 Matematikhuset MatematikVærktøjet Niveau 2 MatematikVærktøjet Niveau 1 staver.dk Matematik i Måneby+ Words and sentences Tegneserien Nogle programmer er nemmere at komme i gang med end andre, men det kommer an på, hvad ens behov er. Vi kan ikke beskrive alle 22 programmer her, men på ovennævnte hjemmeside kan man se en oversigt over programmerne med beskrivelse, målgruppe samt vejledning som pdffil. Mange elever vil allerede kende nogle af programmerne, fordi lærerne bruger dem i undervisningen, eller fordi de husker dem fra it-kurserne. Det gælder f.eks. de populære programmer Fortæl NU og Matematik i Måneby. Disse to programmer introduceres nemlig allerede i børnehaveklassen, men de kan bruges meget længere op på klassetrinnene. Fortæl Nu kan f.eks. bruges til dansk i klasse og til engelsk i klasse. Når eleverne kender programmet fra klasse, skal engelsklæreren ikke bruge tid på at sætte eleverne ind i programmet i klasse. Matematik i Måneby er et andet populært program. Børnene kalder det spil, men det er faktisk et matematikprogram, som kan bruges i klasse, idet det kan indstilles i sværhedsgrad. Som nævnt skal eleverne bruge UNI-login til at downloade. Alle elever i Danmark har et UNI-login. Hvis der er problemer med dette, kan eleven kontakte en it-vejleder eller skolebiblioteket. UNI-login bruges i øvrigt også til meget andet: en lang række steder på internettet, som skolen abonnerer på, nationale test, afgangsprøver. Eleven får sin UNI-login i 1. klasse. Måske bliver det nu ændret til 0. klasse. Side 12 Munkekærskolen

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN Munkekærskolen www.munkekaer.dk Side 1 Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 2 af 14 10-08-2007 14:51 Dette arbejde er for hele lærergruppen og ledes også af DPU. Lærernes videreuddannelse. Målet er at inddrage den praktisk musiske dimension

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen Sære historier For ca. 400 år siden blev et nyfødt drengebarn efterladt udenfor porten til et munkekloster. Munkene fandt ham og tog ham ind i klostret. Her voksede han op og levede som en almindelig glad

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Munkekærskolen Marts 2005 www.munkekaer.dk

Munkekærskolen Marts 2005 www.munkekaer.dk Munkekærskolen Marts 2005 www.munkekaer.dk Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk munkekaerskolen@solrod.dk Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl. 08.00-15.00 Fredag kl.

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2 HØJBONYT Kunst på kontoret side 4 Talentfaktor 2012 side 5 Nyt ungdomsmiljø på Højboskolen side 6 Ti hurtige denne gang til Lotte side 7 Frivillig skolepatrulje

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere