Nr /2010 Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang"

Transkript

1 Munkekærskolens skoleblad... Nr /2010 Oktober årgang Navn... Jorden Alder år Masse kg Måner... 1 Overflade km 2 (29% land, 71% hav) Beboere * Lande * Kilder... Gyldendal Leksikon og Wikipedia* SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN

2 Munkekærskolen Tjørnholmvej Solrød Strand Kontortid på skoledage: Mandag - torsdag kl Fredag kl Ledelsen kan træffes efter aftale i kontortiden. Hovednummer Sekretær Sekretær Skoleleder Viceinspektør Afdelingsleder Skolepsykolog Skolebiblioteket Pedel Skolevejleder Telefax Lærerværelse A Lærerværelse B Lærerværelse C Lærerværelse D Store lærerværelse Sundhedsplejen Klinisk psykolog Tale-høre-pædagog Spec.uv.-konsulent SFO-leder (skolen) SFO-leder (Hjørnet) SFO-leder (mobil) SFO Krogen SFO Munkekær SFO Hjørnet SFO Tjørnen/Gyngen Munketidende Skolebladet udleveres gratis til elever, ansatte, bestyrelse, forældreforening, samarbejdspartnere og lokalaviser. Det trykkes i cirka 1200 eksemplarer og udkommer 4 gange om året. Indlæg afleveres eller mailes til skolens kontor: Peter Rasmussen Skoleleder I skrivende stund er vi 8 uger inde i det ny skoleår. Starten på skoleåret er foregået stille og roligt. Det har været rigtig dejligt at se, hvor hurtigt elever og lærere har fundet sig til rette i den nye struktur. Et af formålene har været større samarbejde og vidensdeling klasser og lærere imellem. Der er udformet mange årsplaner på årgangene og adskillige årgange har afholdt fælles forældremøder. Klima-ugen er forløbet som planlagt, og det var en stor fornøjelse, at så mange forældre afsatte tid til at besøge skolen lørdag d. 26/9. Forhåbentligt har mange forældre også nydt at høre, hvor gode vore elever er til at synge. Ligeledes er vi meget glade for, at vi på denne dag kunne hejse det grønne flag. En stor tak til vore ildsjæle, Jes Larsen, Per Lerbech, Kate Gondolf, Simone Christiansen, Lene Larsen og Naturfagskonsulent Iben Dahlgård, der har været primusmotorer på projektet. Nationale tests Munkekærskolen var i september med til at afprøve nye nationale tests i engelsk på 8. årgang. Fra 15/2 til 30/ skal eleverne gennemføre de nye nationale tests. Se skema og forklaring nedenfor. Indskrivning I uge 46 og 47 er der indskrivning til de kommende børnehaveklasser. Onsdag d. 4/11 kl afholdes møder for nye børnehaveklaseforældre. Skolen har 87 kommende elever på listen. Brugerundersøgelse Skolebestyrelsen har besluttet at gennemføre en brugerundersøgelse for skole og SFO i lighed med, hvad bestyrelsen gjorde for 3 år si- Nationale test i perioden 15/ / Fag og klassetrin 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. Dansk / Læsning X X X X Deadline næste nummer Fredag d. 4. december 2009 Senere aflevering kan aftales. Redaktion Ansvar... Margrethe Gdowski Layout... Finn Berskov Tryk... Mahije Bakii Matematik X X Engelsk Geografi Biologi Fysik / Kemi X X X X Forsideillustration Testene er individuelle, it-baserede og varer ca. 45 minutter. De er ét af flere pædagogiske redskaber til at dokumentere elevernes udbytte af undervisningen, så den bedre kan målrettes den enkelte elev. Testene dækker kun de dele af fagene, som kan evalueres ved hjælp af test. Testene er adaptive. Hvis eleven besvarer første opgave rigtigt, kommer eleven automatisk videre til en lidt sværere opgave. Svarer eleven forkert på den, får eleven et spørgsmål, der er lidt lettere. Der er derfor ikke to elever, som får den samme test. Der gives ikke karakter for testen, men en beskrivelse af elevens faglige niveau inden for de fagområder, der er blevet testet. Side 2 Munkekærskolen

3 den. Undersøgelsen løber af stablen for SFO d. 23/ og for skolen d. 1/ Budget 2010 Efter høringsrunde fra medudvalg og brugerbestyrelser har politikerne besluttet at droppe alle besparelsesforslag på skole- og SFOområdet i Med kommunens aktuelle økonomi in mente må det nok forudses, at der vil komme besparelser i Kursus- og forberedelseslokale Efter sommerferien har vi indrettet et kursus- og forberedelseslokale i tilknytning til biblioteket. Klasserne kan bruge lokalet til undervisning kl , hvorefter lokalet er forbeholdt lærerne til forberedelse. I lokalet er smartboard og 24 pc er. Vi har desuden etableret et smartboard i hvert spor, så skolen nu har 10 smartboards. Personalia Skolen har pt. en lærer, der er langtidssygemeldt pga. en diskusprolaps. Lærer Gabrielle Alt-Nielsen opsagde sit job pr. 31/7. Skolen har heldigvis ikke haft problemer med at finde kvalificerede afløsere. Skolen har ansat Ditte Marie Langhans, der underviser på 4. årgang og i dansk som andet sprog, samt Kirsten Pedersen, der underviser i tysk og i specialklasse. Desuden er Mette Kongsdal vendt tilbage efter endt barsel. Vi ser frem til et godt samarbejde. Barsler For øjeblikket har skolen 6 medarbejdere på barsel, hvoraf de 3 vender tilbage i løbet af skoleåret. Juleferie Juleferien for skolerne i Solrød starter lørdag d. 19. dec. og slutter søndag d. 3. jan Vær venligst opmærksom på, at det er en ændring i forhold til den fortrykte skolekalender. Vore SFO er har åbent d. 21. dec. til 23. dec. Motionsdag Motionsdagen d. 9. okt. fra består som sædvanlig af en mængde forskellige aktiviteter. Dagen slutter med fælles sang på vort torv. Jeg vil ønske alle en god efterårsferie. Peter Rasmussen Finn Berskov, Munketidende Lørdag d. 26. september kl. 11:30 gik Solrød Kommunes første grønne skoleflag til tops på Munkekærskolen. Det skete ved et arrangement som afslutning på en uges arbejde med miljø og klima. Ligesom mange andre skoler har Munkekærskolen arbejdet med miljø og klima i uge 39. Vi havde valgt at koble os på netværket Grønt Flag - Grøn Skole og kunne derfor afslutte ugen med at hejse det grønne klimaflag. Nu er flagstangen aldrig tom. Det grønne klimaflag vil vaje flot i vinden hele året. Men hvad er Grønt Flag - Grøn Skole? Det er et internationalt miljøundervisningsprogram, hvor ca skoler i 44 lande deltager. De fleste skoler ligger i Europa, men der er også skoler i Asien, Afrika og Sydamerika. I Danmark deltager ca. 240 skoler i netværket, og 60 skoler får hvert år det grønne flag som synligt tegn på, at de har gennemført et miljøundervisningsprojekt for hele skolen af høj kvalitet. Grønt Flag - Grøn Skole tilbyder et koncept, der gør det lettere for danske skoler at leve op til kravene om miljøundervisning i den danske folkeskolelov. Bl.a. tilbydes undervisningsmateriale til en række temaer, der gør det lettere at gennemføre miljøundervisningsprojekter. Grønt Flag - Grøn Skole har 4 grundlæggende temaer: vand, energi, affald og natur. Der foregik så mange aktiviteter på skolen i hele ugen og lørdag med, at det er umuligt at dække det hele her i skolebladet, men vi har forsøgt at dække det så bredt som muligt. Munketidende fik så mange indlæg og fotos, at det har været nødvendigt at skære lidt hist og her. Det er længe siden, at vi har modtaget så meget, og derfor er bladet også på 12 sider denne gang. På grund af de mange forskellige aktiviteter overalt på skolen har det været svært at holde rede på alt, hvad der er foregået. Vi håber, at I bærer over med os, hvis der har indsneget sig fejl. Endelig skal det nævnes, at der på SkolePorten kan findes flere billeder og indlæg. Munkekærskolen Side 3

4 Gitte L. Saabye Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens medlemmer har været ude til rigtig mange forældremøder her i starten af dette skoleår. For det første vil vi som altid gerne fortælle og informere lidt om, hvad vi arbejder med; hvilke projekter og udfordringer vi har, hvad der er udrettet, f.eks. legepladsen og hvordan der konstant arbejdes for, at Munkekærskolen skal være et godt sted for både elever og lærere at være. Vi skal jo heller ikke glemme, at der til foråret er valg til skolebestyrelsen. Der er allerede nogle kandidater, der har meldt sig og vist interesse for skolebestyrelsens arbejde, og vi håber, der kommer mange flere interesserede i løbet af det næste halve års tid. Som noget nyt for næste valgperiode er der mulighed for forskudte valgperioder, dvs. at 3 ud af 7 forældrevalgte medlemmer har mulighed for at blive valgt for en 2-årig periode (ellers 4 år). Tiltrædelse er 1. august Vi vender tilbage med meget mere omkring valget, når tiden nærmer sig. Skolebestyrelsen arbejder med, at der igen i løbet af dette skoleår skal gennemføres en brugerundersøgelse. Den skal følge op på tidligere gennemførte brugerundersøgelse, således at vi løbende kan følge med i, og op på udviklingen på skolen. Netop nu, og i forløbne måneder, har vi i samarbejde med kommunen og kommunens øvrige skolebestyrelser arbejdet med høringssvar og budget for Det er også på denne årstid, at årsberetningen for skolebestyrelsen skal færdiggøres. Af Simon og Thomas (5B) Onsdag d. 16. september havde 5B besøg af en indisk musiker, som hed Ganesh og hans ven Mark. Vi skulle alle tage en eller to ting med fra køkkenet, som vi skulle spille på. Da vi havde øvet i ca. halvanden time, spillede vi en lille koncert for resten af eleverne i Spor C. Ganesh og Mark bidrog også til koncerten med nogle indiske musikstykker. Det var en dejlig oplevelse. Simone Christiansen Lærerkontakt til elevrådet Elevrådet har også i år startet aktivt op. Det startede med demokratisk valg til elevrådet d. 26. august sammen med andre skoler i landet. Før valget blev lærerne opfordret til at tale om demokrati i klasserne. I det forløbne skoleår har elevrådet haft en finger med i spillet omkring legepladsen og reglerne for den. Det var også med til det store møde, som Solrød Unge Forum arrangerede - og det har været med til at åbne diskussionen om Skoleboden. Elevrådet deltager som regel også på skolebestyrelsens møder, og det giver stor direkte indflydelse. I år skal der arbejdes på en bedre kontakt til elevernes fagforening, Danske Skoleelever, og der skal sen- des nogle elever på kursus i Danske Skoleelever. På det første møde blev valgt en række repræsentanter til forskellige poster, bl.a.: Formand... Mikkel Nielsen, 9D Næstfmd.... Nikolaj Stamp, 9A Elevrådet arbejder i øjeblikket med bl.a. flg. punkter: - egen hjemmeside - fordeling af fodboldbanerne - Skoleboden - forholdet til Danske Skoleelever Det nye elevråd samlet i det nye lokale på biblioteket - centralt på skolen. Elevrådet har åbent hver tirsdag i 10-pausen. Hvad skal skægagamerne hedde? Vi skal finde to gode navne til dem (en han og en hun). Når vi har samlet en masse forslag til navne, laver vi en afstemning. Udfyld sedlen på biblioteket, så du kan være med til at komme med forslag til navne. Åbent Hus i Elevrådet Du er altid velkommen til at besøge elevrådet i 10-pausen. Kontoret er på skolebiblioteket. Side 4 Munkekærskolen

5 Dette indlæg nåede ikke med i skolebladets sommernummer. Af William, Tobias, Thomas (5B) Mandag morgen tog vi af sted kl. 5, de fleste af os var dødtrætte. Vi tog toget til hovedbanegården og så tog vi et nyt tog til Ystad og derefter tog vi hurtigfærgen til Rønne. Fra Rønne tog vi bussen til Allinge-Sandvig. Vi gik resten af vejen til Æblehaven. Æblehaven var det feriecenter, vi skulle bo på. Så fik vi nøglerne til vores hytter og vores hyttegrupper at vide. Så fik vi 2-3 timer til at slappe af. Bagefter gik vi en lille tur til Sandvig. Tirsdag skulle vi gå den længste tur på hele lejrturen. Vi gik Hammerknuden rundt. Det var en flot tur. Vi så masser af klipper og flot natur. Vi sluttede dagen af med en is og en tur i swimmingpoolen. Onsdag kørte vi til Gudhjem og gik til Melstedgård, der var et økologisk landbrugsmuseum. Der gik vi rundt og kiggede og hørte om gårdens historie. Bagefter måtte vi gå ind i museumsbutikken og købe slik eller souvenirs. Så lavede vi opgaver til turen på Melstedgård og spiste frokost. Bagefter gik vi til Gudhjem igen og gik rundt i butikker, indtil vi skulle hjem til Æblehaven. Torsdag skulle vi til Hammershus. Hammershus er en gammel ridderborg. Det var rigtig flot at gå deroppe. Bagefter fik vi en is, spiste frokost og legede. Så skulle vi hjemad. Hjem og pakke i Æblehaven. Vi skulle gøre rent og forlade huset i god stand, ligesom da vi fik det. Det var hårdt arbejde... Da vi skulle hjem, ventede vi i en time, før skibet var klar til at sejle. Vi nåede lige at komme hjem, fordi den båd vi sejlede med var den sidste, der fik lov til at sejle over pga. stormvejr og regn. Der var 2000 mennesker, der strandede på Bornholm. Men vi nåede altså hjem og var i Køge Havn klokken 6 om morgenen... og vi var så færdige med en dejlig, lang og udmattende tur til Bornholm. 87 medlemmer på en skole med ca. 850 elever! Det er hvad skolens forældreforening har i øjeblikket. Finn Berskov, Munketidende I de 15 år, jeg har layoutet skolebladet, har forældreforeningen været yderst aktiv for at gøre det sjovere at være elev og forældre på Munkekærskolen. Desværre er opbakningen blandt forældrene ikke så stor. Forældreforeningen er et frivilligt initiativ. Det må ikke forveksles med skolebestyrelsen, som er lovbestemt. Man kan læse mere om forældreforeningen i den blå skolehåndbog og på SkolePorten, hvor Forældreforeningen har sin egen menu med referater m.v. Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling d. 23/9 med kun 4 fremmødte forældre. Ingen nye ansigter mødte op, idet alle var fra den siddende bestyrelse. Forældreforeningen yder en stor indsats for skolens elever og skolen. Fra referatet fra den netop afholdte generalforsamling kan nævnes bl.a. det store årlige kræmmermarked og den stor elevfest i maj. Begge arrangementer trækker mange elever (og forældre) af huse. Ved elevfesten i foråret mødte f.eks. ca. 330 elever op. Overskuddet fra arrangementerne bruges til gavn for skolens elever. Der er i tidens løb kommet mange gaver fra forældreforeningen, som skolen påskønner meget. I år har foreningen foræret skolen et årskort til Experimentarium, som kan bruges af alle klasser. Skolen er meget glad for kortet, som bruges hyppigt til ekskursioner. Da skolen også har kort til S-toget, koster det ikke klasserne noget at tage på ekskursion til Experimentarium - takket være vores forældreforening! Forældreforeningen ville gerne sætte endnu mere i værk, men det kniber selvsagt, når opbakningen blandt forældrene ikke er større. Medlemskabet koster 75 kr. om året pr. familie. Indbetaling foregår på girokonto Man skal huske at skrive barns/børns navn/navne og klasse/r på giroindbetalingskortet. Munkekærskolen Side 5

6 Ved arrangementet lørdag d. 26. sep. blev holdt flere taler, bl.a. denne tale af klimaforsker Louise Grøndahl, som giver et godt, kortfattet overblik over, hvad klimadebatten egentlig drejer sig om. Louise Grøndahl Ph.d., cand. scient., Energistyrelsen Som I sikkert har bemærket, er der stor opmærksomhed på klimaforandringerne i denne periode og jeg er rigtig glad for, at det også er et område, der har interesse for skolen. Her på Munkekærskolen har klimaugen været med til at åbne elevernes øjne for nogle af de mange elementer, der ligger i klimaproblemstillingerne. Klimaforandringerne er et af de højest prioriterede områder både i Danmark og internationalt. Vi står overfor meget store udfordringer, når de menneskeskabte klimaforandringer skal modvirkes. I slutningen af året afholdes FN s klimakonference her i Danmark kaldet COP15. Det er en meget vigtig begivenhed, hvor vi får mulighed for at sætte et væsentligt fingeraftryk på den fremtidige klimaudvikling. Munkekærskolen har i forbindelse med afholdelsen af klimaugen, foretaget sig en masse for at kunne opnå at få det grønne flag. Det er rigtig flot gjort! At bruge en hel uge på at undervise eleverne i de udfordringer, der er med klimaet og miljøet, er et rigtig godt initiativ. Jeg er blevet bedt om at fortælle jer lidt om ændringerne i klimaet. Eleverne har jo nok hørt meget af det i den forløbne uge, men bare for at sætte problemstillingen lidt i relief, fortæller jeg kort om klimaforandringerne, hvad de betyder og hvad vi selv kan gøre. Hvor får vi viden om klimaet fra? FN s Klimapanel (IPCC) er sammensat af forskere, der bidrager med viden om klimaforandringerne indenfor en lang række områder. Både de fysiske processer, men også hvad klimaforandringerne kommer til at betyde for blandt andet samfundet. Panelet udgiver rapporter og den seneste - Fjerde Hovedrapport - om det globale klimas tilstand, slår fast, at: 1. klimaet viser alarmerende tegn på forandring 2. klimaforandringerne kræver handling, hvis vi skal reducere risici og skader 3. og at vi må handle hurtigst muligt, inden omkostningerne bliver for store. Hvorfor går det så stærkt i disse år - og hvad er det egentligt, der foregår med klimaet i disse år? I Danmark har vi en lang serie af temperaturmålinger, der strækker sig langt tilbage i tiden. Så vi ved hvordan temperaturen har ændret sig i de seneste godt 100 år. I de sidste 14 år har vi set rekord på rekord, og det er faktisk sådan, at de 13 varmeste år i Danmark er målt i denne periode. Globalt er middeltemperaturen steget med 0,6 grader de seneste 50 år. Og opvarmningen fortsætter iflg. IPCC. Stigningen i temperatur hænger nøje sammen med udledningen af CO 2. På globalt plan er indholdet af CO 2 i atmosfæren steget markant - og det fortsætter med at stige. Et andet problem er, at vi lige nu udleder flere drivhusgasser end IPCC troede muligt! Lige nu ligger de globale udledninger af CO 2 faktisk over selv de højeste af IPCC s scenarier det er i sandhed alarmerende. Når temperaturen stiger, smelter isen, og især havisen er forsvundet med forrygende hastighed i de senere år. I løbet af de sidste 50 år er mængden af havis blevet halveret. Og de seneste prognoser viser, at havisen vil være forsvundet i sommermånederne allerede omkring Når havisen forsvinder, vil gletscherne også smelte, og det vil betyde stigende havspejl. Hvis vi ikke foretager os noget for at modvirke den globale udledning af drivhusgasser, så vil væksten fortsætte i de kommende årtier, hvilket vil medføre yderligere opvarmning og større ændringer i klimasystemet, end det vi hidtil har set i det sidste århundrede. Så hvis vi ikke gør noget nu, kan klimaforandringerne få vidtrækkende konsekvenser over de næste hundrede år. For eksempel dårligere vandforsyning, og store områder på Jorden vil opleve tørke. Disse udsigter er baggrunden for forhandlingerne i København i december. COP15 FN s 15. klimakonference afholdes her i København i december. På konferencen skal politikerne blive enige om, hvor meget drivhusgasudledningen skal reduceres for at undgå, at temperaturen stiger til et niveau, hvor der globalt vil blive store problemer. Så politikerne skal blive enige om en lang række tiltag til reduktion af drivhusgasudledningen. Og det er vigtigt at få en fælles global aftale snart, inden klimaet løber løbsk. Klimatilpasning Selv om det lykkes at få forhandlet en ambitiøs international klimaaftale på plads, vil det være uundgåeligt, at der kommer klimaændringer nu er det et spørgsmål om, hvordan vi bedst muligt tilpasser os ændringerne. I den forbindelse er det vigtigt at fokusere på, hvad den enkelte kan gøre for at tilpasse sig fremtidige klimaændringer. Vi kommer fremover til at skulle ændre vores vaner i hverdagen for at undgå, at den fremtidige klimaudvikling løber af sporet. I Danmark har vi en national strategi for, hvordan man kan tilpasse sig klimaforandringerne. I strategien peges der på, hvor der er behov for at finde ud af, hvad der skal gøres i forbindelse med klimaforandringerne - og hvad man kan gøre for at tilpasse sig klimaforandringerne. Vi ved at vejret vil blive mere ekstremt fremover - vi ved bare ikke, hvor meget klimaet ændrer sig. Til strategien er der lavt en portal, hvor man kan finde information om, hvad man selv Side 6 Munkekærskolen

7 kan gøre for at tilpasse sig det fremtidige klima. Vi kan også alle sammen blive en del af løsningen ved at spare på ressourcerne i hverdagen og ændre vores vaner. Det er nemt at gøre simple ting i hverdagen. Det har nogle af jer måske set i DR s udsendelse Guld og Grønne skove, hvor en familie får gennemgået deres hjem for at finde energiforbedringsmuligheder og udfordres på en ny grøn livsstil. Overraskelsen er ofte stor, når familien ser hvor meget, der kan spares både for miljøet og pengepungen. Og det ved simple handlinger og ændring af vaner. Vi er efterhånden vant til at køre mere i bil, og der er mange flere energislugere i vores hverdag. Det kan man ændre og tage cyklen i stedet for, og man kan spise mindre kød og flere grøntsager. Munkekærskolen har allerede tænkt over energiforbruget, og hvordan det kan reduceres. Der er installeret sensorer, der automatisk tænder lyset og sørger for at det slukker igen! Gamle vaner er blevet gennemgået, og nu er alle opmærksomme på at spare på vandet og energien her på skolen. Viden er en vigtig forudsætning. Derhjemme kan vi også selv gøre noget - og her er viden en forudsætning for at kunne tage et medansvar. Hvad betyder mine egne handlinger i den store sammenhæng? Hvad kan jeg selv gøre? De fleste kender efterhånden rådene om at skifte til energisparepærer, at vaske ved lavere temperaturer og undgå tørretumbling. Det handler om at gøre noget i hverdagen - og mange gør det allerede. Frem for alt gælder det om at sætte sig ind i problemstillingerne og ændre vanerne. Jeg synes at vi skal rose skolen for de flotte resultater og det gode initiativ. Nyttig information om klimaforandringer og reduktion af CO 2 -udledning: Det er miljøvenligt at genbruge ting, så nogle værksteder i spor C fokuserede på genbrug. Ovenfor ses to boder, der sælger alle mulige slags genbrugsting. Der var lige fra dvd-afspillere, fjernsyn og videobånd til krukker, kander og potter. Stor tak til kagebagerne Om lørdagen havde spor C en populær kagebod. Nogle forældre havde hjulpet ved at bage kager, som kunne sælges. Salg af kager og elevernes egne genbrugsting gav spor C næsten 5000 kr., der nu går til indretning af sporet efter forslag fra eleverne. Et værksted satte sig for at flette kurve af gamle aviser. Kurvene var flotte og vakte stor opsigt blandt forældrene. Men ifølge pigerne på billedet var der også gået lidt arbejdstid på det. Hvis du vil vide mere om Grønt Flag - Grøn Skole kan du ser det på adressen ovenfor. Bl.a. kan du se listen over grønne skoler. De store elever var i gang i naturfagscenteret. På det øverste billede prøver et hold at få en radio til at spille på solceller. På det nederste billede arbejdes med programmet Kontrakten, der handler om at spare energi. Munkekærskolen Side 7

8 Klimauge på 1. årgang Malene W. Petersen klasselærer 1A 1. klasserne har i klimaugen beskæftiget sig med det overordnede emne vand. Vi har haft 4 forskellige værksteder, som har beskæftiget sig med emnet på forskellige måder. I værkstedet Vandkunst har eleverne bl.a. lavet fisk på mange forskellige måder. I værkstedet Vanddigte har eleverne skrevet digte om vand. I værkstedet Rensning af vand har eleverne lavet forsøg med at rense vand og lært om vandets kredsløb. I værkstedet Forsøg med vand har eleverne lavet 4 forskellige forsøg. Forsøgene handlede om vandets kredsløb, vandindhold i frugt og grønt, vand i luften og os selv og endelig et forsøg med blomsters optagning af vand. Eleverne var igennem alle 4 værksteder i løbet af ugens 4 første dage. Fredag var vi så heldige at få besøg af en klimaforsker: Tak til Josefines og Magnus s far. Han fortalte om luftforurening og lavede nogle spændende demonstrationer. Vi har alle lært rigtig meget i løbet af ugen, men det har også været en god mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Lærer Pernille Elgaard havde konstant en flok interesserede elever til at hjælpe sig med at lave spændende og sjove forsøg med tøris (CO2 i fast form). Lørdag bestod publikum også af mange interesserede forældre. Et værksted i spor A havde bygget et lille rensningsanlæg, der kunne gøre forurenet vand rent. Det lykkedes. Nedenfor til højre pustes sæbebobler. Et værksted tog problemet med plasticposer op. Hver dansker bruger i gennemsnit 85 plastposer om året! Værkstedet havde lavet nogle flotte poser som kunne genbruges og forurenede mindre end plasticposerne. Nedenfor ses en flot model over en vindmølle. Lærer Per Lerbech Petersen og pedel Benny Tang står klar til at hejse Solrød Kommunes første grønne skoleflag, så snart borgmesteren giver signal oppe fra naturfagscenteret, hvor talerne blev holdt, og der blev spillet musik og sunget. Skolens torv var fyldt med elever og forældre lørdag formiddag. Spor B bød blandt meget andet på underholdning i form af små skuespil, som eleverne selv havde fået idéen til og udformet. Alle pladser var optaget, da forestillingen startede. Side 8 Munkekærskolen

9 Klimauge i 1E Klimauge i 0B/0C Lukas, Christian, Marcus, Emil, Mikkel. 1E skulle som udgangspunkt være sammen med resten af årgangen i spor A. Det overordnede tema var VAND. Ugen var delt op i 4 værksteder fra mandag til torsdag. Fredag var klargøringsdag til lørdag, hvor forældre og søskende kom til åbent hus. MANDAG: 1E startede i værkstedet hos Elsebeth og Gisela. Her hørte vi om vandets kredsløb og Viktor Vanddråbes vej fra hav til sky til plante til jord osv. Det var en sjov og lærerig historie. Herefter skulle vi lave et minirensningsanlæg ved hjælp af sten, vat og sand - og tænk, det virkede! TIRSDAG: 1E var i værkstedet hos Malene og Michael. Her hørte vi også lidt om vandets kredsløb og hvad der sker, når vi forurener. Af forsøg skulle vi finde ud af, om der var vand i frugt og grønt. Det gjorde vi ved at veje før og efter, at frugterne havde været i ovnen. Herudover skulle vi finde ud af, om blomster drikker vand. Vi satte en hvid blomst i frugtfarvet vand og stille og roligt blev blomsten blå. Det var vildt at se. ONSDAG: 1E var i svømmehallen, hvor der jo var en masse vand. TORSDAG: 1E var i egen klasse. Her lavede vi et forsøg omkring vandets kredsløb, og vi arbejdede med begrebet flyde/synke. Vi fik udleveret en lille figur, som sank til bunds. Vores opgave var ved hjælp af materialer at få figuren til at flyde. Det var en sjov opgave, og vi var meget kreative. Vi har haft en dejlig uge, hvor vi har lært en masse ting om vands evner samt betydning. Nanna Folkvardsen, bhkl.lærer Børnehaveklasse B/C har i klimaugen arbejdet med genanvendelse af skrald og affald. Vi startede ugen med at se film og tale om, hvorfor det er vigtigt, at vi tænker os om, når vi skal af med vores affald, så vi ikke kommer til at belaste den jord, vi bor på med for meget CO 2. Vi fandt ud af, at vi kan hjælpe med til, at det ikke går så galt ved at passe på, hvad det er, vi smider ud, da nogle ting faktisk kan genanvendes, så vi ikke udleder så meget CO 2. En af dagene samlede vi affald på skolen, sorterede det og lavede plancher med, hvor længe de enkelte ting tager om at forgå i naturen. Vi fik rigtig meget affald i poserne på vores vej rundt om skolen. Enkelte børn havde så også lige suppleret med lidt skrald fra skraldespandene, da der efterhånden gik sport i at finde mest skrald. Så den endelige mængde af smidt skrald, vi stod med til sidst, var måske ikke helt reel. Efter at have samlet skrald ind i store mængder skulle børnene nu til at lave skraldekunst og bruge skraldet kreativt. Her havde vi allieret os med forældrene, som i ugen op til klimaugen var kommet med masser af spændende skrald, som vi kunne bruge til vores skulpturer. Flere af børnene havde efterhånden, som skraldet hobede sig op i klasseværelserne, brugt det som legetøj i legetimerne og bygget spøgelsesslotte og andet, så lysten og ideerne skulle vi ikke bruge så meget tid på at vække. Børnene gik fluks i gang, og grupperne blev hurtigt enige om, hvad det var, de skulle lave sammen, og det endte med at blive nogle meget fantasifulde figurer, som børnene glædede sig til at vise forældrene. Munkekærskolen Side 9

10 Den nye struktur har åbnet for nye muligheder. Her har alle fire 4. klasser været på fælles lejrskole. Max og Anna L (4B) Alle 4. klasser har været på lejrskole i Nykøbing F. Vi boede i små hytter med køjesenge. Vi mødtes på stationen kl for at tage S-toget til Køge. Vi kunne se lidt af toget nu, det kørte lige mod stationen, men nu var toget kommet. Så gik vi ind i toget med vores bagage. Der var dejligt køligt. Vi hyggede os meget sammen og havde det sjovt. Da vi ankom til Køge, ventede vi på toget til Nykøbing F. På stationen var et springvand. Vi gik ind i toget Christoffer og Mads J (9C) Fredag den 11. september gik turen til Folketinget, hvor vi skulle prøve at være Politikere for en Dag. Politiker for en Dag er et interaktivt rollespil for 8. og 9. klasser i Folketinget. I løbet af rollespillet, der varede ca. 3 timer, blev vi ført igennem en lovgivningsproces under kyndig vejside 10 med vores bagage. Det var et super flot tog med borde og toiletter. Da vi kom til Nykøbing, gik vi ud med vores bagage - og så skulle vi bare lige gå 2 km til vandrehjemmet. Der var en dejlig stor have. Efter vi ankom, fik vi lige set os omkring, og derefter gik nogle i Zoo og andre i svømmehalen. Det var vildt sjovt at være i Zoo, og vi så mange dyr. Efter turen skulle vi hjem og spise aftensmad, og vi fik boller i karry. Så skulle vi i seng. Tirsdag eftermiddag kunne vi vælge mellem at komme i svømmebadet eller i Nykøbing Zoo. Om onsdagen var vi på heldagstur til Knuthenborg Safaripark. Der var en kamel, som så sig sur på mig, men der skete ikke noget. Torsdag sluttede vi af med en tur til Middelaldercentret, hvor alle opførte sig som i gamle dage. Det var et interessant sted med rare mennesker, som spillede et slags skuespil, så det virkede som om, at vi var midt ledning af en medarbejder fra Folketinget. Vi skulle tage stilling til tre lovforslag: et om kriminelle unge, et om dyrevelfærd og et om Danmarks deltagelse i en militær aktion. Vi skulle søge informationer, besvare spørgsmål, holde taler og deltage i afstemninger. Politiker for en Dag er indrettet i middelalderen. Man kan tage på ferie på Middelaldercentret. Vi fik også 14 opgaver, vi skulle løse. Tak for en god tur til 4. klasserne, lærerne og pædagogerne. som et minifolketing med Folketingssal, Vandrehal, udvalgsværelser og medlemskontorer. Ud over det fik vi set den rigtige Vandrehal, den rigtige Folketingssal og de 4 Grundlove. Alt i alt synes vi, at det var interessant, og man fik et bedre indblik i politikernes hverdag. Munkekærskolen

11 Med skoleloven af 2004 blev begynderundervisningen i engelsk rykket fra 4. til 3. klasse. Det kan bl.a. skolebiblioteket mærke, fordi behovet for frilæsningsbøger på engelsk er blevet større. Her har 6C og engelsklærer Anne Mette Wilson kastet sig ud i Project English School. Af Matilde og Louise (6C) I 6C har vi engelsk skole i engelsktimerne i øjeblikket. De ting vi gør i den engelske skole er bl.a., at vi skal gå med skoleuniform hver gang, vi har engelsk, og at vi skal stå i alfabetisk rækkefølge efter efternavnene uden for klassens dør ved starten af hver engelsk time. Vi har desuden lavet en lille badge for skolen og stemt om, hvilket vi skal gå med. Lasses logo blev valgt. Men nogen har svært ved at huske tøjet, og hos nogen er det ikke et stort hit, da naboklasserne har grinet lidt, når vi har stået og ventet på vores engelsklærer. Som uniform har vi skullet gå med en hvid T-shirt og vores badge. Når nogen kommer for sent til engelsktimerne eller ikke har opført sig ordentligt, bliver de sendt uden for døren. Vores lærer har været lidt streng, når hun er kommet, men ellers har hun været den samme - den meget lidt strenge engelsklærer - som vi er glade for. Vi tror, at lærerne i den engelske skole er meget strengere end vores Anne Mette. Kunne vi tænke os at gå med skole uniform? Hvis alle havde uniform på, blev man måske ikke mobbet pga. ens tøj, men det er stadig ikke alle, det ville hjælpe. Man bliver nok også lidt træt af at have den samme slags tøj på hver dag. Vi takker dig mange gange Mrs. Wilson (Anne Mette). Når det handler om engelsk, vil det være underligt, hvis der intet står på engelsk. Derfor har klassen skrevet denne tekst på det flotteste engelsk. Munketidende har desværre været nødt til at forkorte teksten. We are in 6th grade. Since we started in year 6, we had to pretend that we were an English class, in the English lessons. It was a little embarrassing to stand in lines outside the class, until Mrs. Wilson came and then said good morning or good afternoon class then we answered good morning or good afternoon Mrs. Wilson. We went in to the class and Mrs. Wilson had to ask who had done their homework. We also had to wear uniforms. We had to wear a white T-shirt or shirt, and a badge, that one of us had designed whit a new logo of our school. Some of us were wearing a cardigan. It has been a little Michael Hansen Afdelingsleder SFO Munkekær Hørt ude på prærien: Der er en bande, der hærger i Munkeville. Banden har stjålet vores kyllinger, som vi skulle bruge til suppen og erstattet dem med duer fra Rådhuspladsen. - FY FOR DEN LEDE PRÆRIE- ULV!!! Så hold udkig efter dem, så de ikke laver flere numre med os. Det første barn er blevet ramt at den gale hesteinfluenza, som I nok kan se på billedet. Magnus fra 2. klasse er hårdt ramt. Han spiser op til 4 kilo æbler om dagen. Hans læge mener dog, at han vil være klar til festen på fredag. Munkekærskolen Side 11

12 Endelig skete det! Mikroværkstedets programmer kan downloades hjemme med elevens UNI-login. De pædagogiske it-vejledere Finn Berskov Finn Christiansen Kenneth Hansen Det glæder os meget, at vi nu kan tilbyde eleverne downloadning af Mikroværkstedets programmer hjemme. I næsten al den tid, hvor vi har brugt it i undervisningen har Mikroværkstedets programmer været installeret på skolens computere. For få år siden købte vi en tillægslicens, som gjorde det muligt, at eleverne kunne låne en cd-rom med hjem fra skolebiblioteket til installation. Det har været en mulighed, kun få har gjort brug af, da det har været besværligt og givet en del problemer. Men nu er der åbnet for, at eleverne kan downloade programmerne direkte fra med deres UNI-login. Der er tale om 22 programmer, som dækker flere fag og klassetrin: lige fra de mindste til de største ele- ver inklusive specialklasser. Fagligt spænder de over især dansk, matematik, engelsk og billedkunst. 10Finger Carsten Alf og Alfabetet Den Talende Bog Ida Det Eksplorative Univers CD-ORD Diktatværkstedet - Niveau 3 Læsehuset Fortæl NU! Diktatværkstedet - Niveau 2 Galleriet En Verden med Matematik LæseVærktøjet Engelsk Læselandet 2 Matematikhuset MatematikVærktøjet Niveau 2 MatematikVærktøjet Niveau 1 staver.dk Matematik i Måneby+ Words and sentences Tegneserien Nogle programmer er nemmere at komme i gang med end andre, men det kommer an på, hvad ens behov er. Vi kan ikke beskrive alle 22 programmer her, men på ovennævnte hjemmeside kan man se en oversigt over programmerne med beskrivelse, målgruppe samt vejledning som pdffil. Mange elever vil allerede kende nogle af programmerne, fordi lærerne bruger dem i undervisningen, eller fordi de husker dem fra it-kurserne. Det gælder f.eks. de populære programmer Fortæl NU og Matematik i Måneby. Disse to programmer introduceres nemlig allerede i børnehaveklassen, men de kan bruges meget længere op på klassetrinnene. Fortæl Nu kan f.eks. bruges til dansk i klasse og til engelsk i klasse. Når eleverne kender programmet fra klasse, skal engelsklæreren ikke bruge tid på at sætte eleverne ind i programmet i klasse. Matematik i Måneby er et andet populært program. Børnene kalder det spil, men det er faktisk et matematikprogram, som kan bruges i klasse, idet det kan indstilles i sværhedsgrad. Som nævnt skal eleverne bruge UNI-login til at downloade. Alle elever i Danmark har et UNI-login. Hvis der er problemer med dette, kan eleven kontakte en it-vejleder eller skolebiblioteket. UNI-login bruges i øvrigt også til meget andet: en lang række steder på internettet, som skolen abonnerer på, nationale test, afgangsprøver. Eleven får sin UNI-login i 1. klasse. Måske bliver det nu ændret til 0. klasse. Side 12 Munkekærskolen

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af:

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af: Uge 4 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt Torsdag aften havde vi inviteret

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Februar 2010 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Opslagstavlen: Redaktion: Poul En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Deadline for næste avis Indlæg kan sendes på kridthundst@sol.dk,

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere