Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog"

Transkript

1 Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

2 Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat af Socialministeriet, der indeholder efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog. Efteruddannelsesforløbet tilbyder pædagoger og kommunale nøglepersoner nye kompetencer til arbejdet med børns sprogtilegnelse, implementering af de nye regler om sprogvurdering og den nyeste viden om pædagogiske metoder, som kan understøtte udviklingen af børns sproglige kompetencer. Sprogpakken består af et efteruddannelsesforløb for pædagogisk personale i daginstitutioner og et videregående forløb for nøglepersoner. Sprogpakken omfatter desuden gå hjem-møder, der informerer om initiativet. Gå hjem-møderne er målrettet både nøglepersoner og det pædagogiske personale, herunder daginstitutionernes ledere. Efteruddannelsesforløbene i sprogpakken baserer sig på den nyeste forskningsbaserede viden om børns sprog og sproglige udvikling i dagtilbudsalderen. Som deltager opnår man blandt andet indsigt i sprogindsatser til gavn for alle børn og indblik i sprogindsatser i forhold til børn med fokuserede behov. Og man bliver introduceret til risikofaktorer, der kan have betydning for sproglige forsinkelser. Omdrejningspunkterne vil være samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde. Gennem handling, refleksion og viden styrker efteruddannelsesforløbet: Handlinger i praksis for den enkelte pædagog Handlemuligheder i den samlede institutionskultur. I alt vil 6000 pædagoger og pædagogmedhjælpere samt 250 nøglepersoner blive efteruddannet i løbet af 2011 og

3 tilrettelæggelse Det samlede kursustilbud: Er forskningsbaseret Er baseret på best practice Er praksisnært Er interaktivt Får en varig effekt i praksis efter kursets ophør Kvalitetssikres løbende. UNDERVISNINGSMATERIALER Sprogpakkens undervisningsmaterialer, som består af en række værktøjer, blandt andet web, video-optagelser og cases, er valgt for at give mulighed for interaktive læreprocesser. Inddragelse af video og webmediet skal skabe en platform for løbende videndeling, refleksion og erfaringsudveksling både under og efter efteruddannelsesforløbet. Deltagerne modtager i forbindelse med kursusstart et afgrænset materiale, der er særligt udviklet til Sprogpakken og suppleres med andre materialer til download. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at skabe en vekselvirkning mellem praksisopgaver og tilstedeværelsesundervisning. Desuden vil en e-platform fungere som en base for undervisningsmaterialer og refleksion. E-platformen består af en værktøjskasse, videoer med eksempler fra den pædagogiske hverdag og vejledningsfilm. 3

4 Sprogpakken praksis der gør en forskel Efteruddannelsesforløb for pædagogisk personale i daginstitutioner Temaer i læringsforløbet Børns sprogtilegnelse og milepæle i børns sprogudvikling Sprogvurdering og sproglige kompetencer Sprogmiljøer og den daglige praksis Samtaler i hverdagen Dialogisk læsning når det er bedst Tematisk sprogarbejde begreber og viden om verden Den voksne som sproglig rollemodel Indsatser over for børn med sproglige vanskeligheder De daglige udfordringer i det sprogpædagogiske arbejde Samarbejdet med forældre om børns sprog Tværfagligt samarbejde om børns sprogudvikling. Tilrettelæggelse Sprogpakkens efteruddannelsesforløb for pædagogisk personale omfatter: To dages tilstedeværelsesundervisning med baggrundsviden, introduktion til sproglige strategier, refleksion og interaktive læreprocesser En mellemperiode, hvor deltagerne afprøver de sprogpædagogiske strategier i den daglige praksis i dagtilbuddet To dages tilstedeværelsesundervisning, hvor der blandt andet er fokus på praksiserfaringer, børn med fokuserede behov og samarbejde med forældre. 4

5 Videregående efteruddannelsesforløb for nøglepersoner Det videregående forløb åbner mulighed for, at Sprogpakken kan fungere som ramme for projektudvikling og innovationsperspektiver i den enkelte kommune. Læringsforløbet sætter samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde i perspektiv i forhold til det pædagogiske arbejde med børns sprog og læring. Forløbet afsluttes med et konsulentbesøg, hvor nøglepersonen får mulighed for at udfolde og rammesætte udviklingsperspektiver og udfordringer i forlængelse af sprogpakkens efteruddannelsesforløb. Temaer i læringsforløbet Dokumentation og evaluering i et udviklingsog læringsperspektiv Projektudvikling og innovation i et udviklingsog læringsperspektiv Viden om børns sprogtilegnelse, sprogvurdering og indsatser, der understøtter børns sprogudvikling Viden om forskellige læringsrum og muligheder for ny og fokuseret praksis Kommunikation og vejledning i et udviklingsog læringsperspektiv herunder vejledningens muligheder for at understøtte sproglig praksis i forhold til børn, forældre og kollegaer Undersøgelse af lokale mål og rammer som grundlag for ny sproglig praksis. Tilrettelæggelsen Sprogpakkens videregående efteruddannelsesforløb for nøglepersoner kan afholdes med nøglepersoner fra en eller flere kommuner på samme hold. Det videregående efteruddannelsesforløb omfatter: Tre gange to dages tilstedeværelsesundervisning To mellemperioder hvor nøglepersonerne arbejder med at koble teori og praksis gennemen praksisopgave. 5

6 Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogpakkens fokus Sprogpakkens aktiviteter er tilrettelagt ud fra en forståelse af, at både kvaliteten og kvantiteten af det talte sprog i dagtilbuddet har betydning for barnets sproglige udvikling. Jo flere erfaringer med sprog, barnet har mulighed for at få, desto bedre grundlag har barnet for selv at tilegne sig alle disse forskellige aspekter af sproget. Det er derfor vigtigt at tilrettelægge hverdagen, så det enkelte barn får lejlighed til at lytte og bruge sproget ofte. Det er også vigtigt at have øje for, at nogle strategier og praksisformer er mere understøttende end andre, når det gælder barnets sproglige udvikling. Sprogpakken har fokus på de strategier, der både virker som en integreret del af den pædagogiske praksis og samtidig kan målrettes i forhold til indsatsen over for børn med særlige sproglige udfordringer. Kernen: Kvaliteten og kvantiteten af samtaler i hverdagen Syv understøttende sprogstrategier Sprogindsats 1: Samtaler i hverdagen Sprogindsats 2: Dialogisk læsning Sprogindsats 3: Tematisk sprogarbejde 6

7 Baggrund: Lovændringer i Dagtilbudsloven Sprogpakken giver indsigt i ændringer i Dagtilbudslovens 11 om sprogvurdering og sprogstimulering. Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli Formålet med lovændringen er at afbureaukratisere og forenkle reglerne på dagtilbudsområdet og i højere grad at målrette sprogvurderingerne mod de børn, som har behov for hjælp i deres sproglige udvikling. Det vil blandt andet sige, at kravene til sprogvurdering afhænger af, om barnet er i dagtilbud eller ej. Sprogvurderinger skal gennemføres i forhold til børn i treårsalderen. Dagtilbudsloven 11 Dagtilbudsloven 11, stk. 1: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Dagtilbudsloven 11, stk. 2: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har endvidere ansvaret for, at forældre i forbindelse med sprogvurderingen gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud. Dagtilbudsloven 11, stk. 3: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Tosprogede børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for opfølgning, skal modtage sprogstimulering af en varighed på 15 timer ugentligt. Dagtilbudsloven 11, stk. 4: Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 samt sprogstimulering efter stk. 3. Dagtilbudsloven 11, stk. 5: Sprogvurdering efter stk. 1 og 2 og sprogstimulering efter stk. 3 varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven. Dagtilbudsloven 11, stk. 6: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-3, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling. Dagtilbudsloven 11, stk. 7: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering. 7

8 Servicestyrelsen Edisonsvej Odense C Tlf Fax: servicestyrelsen.dk Besøg sprogpakken.dk for mere information. Sprogpakken er udviklet for Servicestyrelsen af: Professionshøjskolen UCC, University College Lillebælt, VIA University College COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Indholdsfortegnelse Forskningskortlægning / 1 1 Overordnet introduktion / 3 1.1 Baggrund / 3 1.2 Konceptet

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

PALS De gode cirker i skole og SFO

PALS De gode cirker i skole og SFO PALS De gode cirker i skole og SFO 1 I frikvartererne er der konflikter mellem børnene, og konflikterne bliver tit bragt ind i timerne. I klassen tager en lille gruppe børn al opmærksomhed, fordi de har

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere