LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10"

Transkript

1 LANDSKABSGRUPPEN DAB mrk PKB Direkte tlf Dato Indholdsfortegnelse Indledning 2 Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5 Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10 Vejtræer Overordnet beskrivelse 14 Områdeinddelt 16 Bilag 1 Beskæring 18 Bilag 2 Plantning 19 Bilag 3 Årets opgaver 21 Kortbilag 1 Arealtyper og områdeinddeling DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag F:\g\torstorp\8504\12-drift\288- Pleje af de grønne områder\rapport doc

2 Side 2 Indledning Gf Torstorp dækker et ca. 72 ha stort område, omfattende arealer med forskellige boligtyper. Hele Grundejerforeningens område er omkranset af en beplantet vold. De områder, som driftsplanen for Gf Torstorp omfatter, er de fælles grønne områder, der dels går imellem boligområderne, og dels omkranser dem. Driftsplanen gælder for: 1. Den omkransende, beplantede vold omkring hele bebyggelsen. 2. Gennemgående grønne kiler, der adskiller/forbinder boligområderne nord-syd og øst-vest. 3. Vejtræer langs alle boligveje, undtagen de veje, der omfattes af busruter. De 3 forskellige arealtyper er indtegnet på oversigtskortet, kortbilag 1. Indhold i driftsplanen Driftsplanen indeholder følgende delpunkter/afsnit: Oversigt over de forskellige arealtyper Nuværende problemstillinger Fremtidige mål og ønsker Løsningsforslag til tiltag, der bør foretages forud for den egentlige pleje Plejebeskrivelser og planlægningsmetoder Forslag til fremtidigt kvalitets- og plejeniveau Beskrivelsen af hvert delområde findes som løsark i plastikchateque i et ringbind, hvilket gør det nemt at bruge for funktionærerne i marken. Under tiltag er der ved flere af delområderne beskrevet udtyndinger eller indplantninger med forslag til plantearter. Den præcise placering til indplantning og udpegning af træer til fældning kan gøres på stedet med hjælp fra Landskabsgruppens medarbejdere. Dette vil blive honoreret særskilt efter medgået tid. Vi håber, at driftsplanen kommer til at hjælpe jer fremover med at gøre arbejdet i marken lettere og mere overskuelig, samt kan bidrage til en bedre og mere effektiv planlægningen af arbejdsressourcer.

3 VOLDE Side 3

4 Side 4 Overordnet beskrivelse Problemstilling: Voldende er i dag meget uens i deres udtryk. Nogle steder er der stort set ingen overplantning, hvilket har medført at græsset har taget over, og er ved at kvæle hvad der måtte være af mindre buske. Andre steder er beplantningen meget tæt. Nogle steder er beplantningen på indersiden af voldene for høj, hvilket har resulteret i, at beboerne egenhændigt har beskåret eller fældet træerne. Der er problemer med, at de nyplantninger der er foretaget, ikke har etableret sig som forventet. Der er problemer med mosegrise og dræbersnegle. Nogle steder er volden bar Fremtidigt mål: At voldene får et mere ensartet udtryk At der kommer bedre balance i beplantningens tæthed og højde, så beboerne ikke ledes til selvtægt. At det overordnede udtryk bliver overstandere i en bund af enten græs eller bunddækkende buske At beplantningen holdes lav på indersiden nærmest boligerne, og højere (5-6m) på ydersiden. At nyplantninger tilrettelægges på en sådan måde, at planterne kan etablere sig ordentligt andre steder er volden meget tæt. Generel pleje: Vedr. plantning, beskæring og tidspunkt for plejetiltag henvises til bilag 1-3. Flere steder har græsset taget over Her skal plantes ind

5 Side 5 VOLDE OMRÅDEINDDELT Område A Volden mod Halland Boulevard er velfungerende. Yderside vold: Ydersiden af volden består af en græsskråning med enkelte tjørn. Ydersiden er fin, og bevares. Volden bevares som den er i sin sammensætning. Der gennemgås løbende for døde og syge eksemplarer. Bevoksningen gennemgås i forhold til udtynding og efterplantning om 5 år. Plejebeskrivelse: Græsskråning trimmes 1gang årligt i september. Inderside vold: Beplantningen er dejlig tæt. Kun løvfældende træer og buske bevares. Stedsegrønne træer og buske såsom graner og thuja fjernes. For at hindre indkig kan der etableres en forkant af buske, såsom rosa virginiana fk. Vigi, ribes alpinum, ligustrum vulgare Atros og cornus alba sibirica. Der indplantes på én række, 10 lbm. af samme planteart. Planteafstand 1 m. Plejebeskrivelse: Mindre vækster såsom benved, tjørn og vild rose fremmes ved løbende friholdelse for ukrudt omkring planterne. Bunden slås 1 gang årligt i september. De nederste 2m af skråning friholdes for store træer såsom eg, fuglekirsebær, syrener og ask. Der tyndes i underbevoksningen omkring de blivende træer. Forekomst af større træer fjernes.

6 Side 6 Område B Indersiden er fin med tjørn, som lukker godt af. Yderside vold: Beplantningen er rigtig fin her og bevares. Volden bevares som den er i sin sammensætning. Der gennemgås løbende for døde og syge eksemplarer. Bevoksningen gennemgås i forhold til udtynding og efterplantning om 5 år. Plejebeskrivelse: Tyndes 15-20%. Første gang til vinter. Svage og syge eksemplarer fjernes først. Inderside vold: Beplantningen er rigtig fin her. Volden bevares som den er i sin sammensætning. Der gennemgås løbende for døde og syge eksemplarer. Bevoksningen gennemgås i forhold til udtynding og efterplantning om 5 år. Plejebeskrivelse: Tyndes 15-20%. Første gang til vinter. Svage og syge eksemplarer fjernes først. Forekomst af større træer fjernes.

7 Side 7 Område C. Vold mod Halland Boulevard Yderside vold: Godt eksempel på yderrand. ingen Plejebeskrivelse: Græsset slås 2 x årligt. Inderside vold: Fint syrenhegn Sti langs syrenhegn klippes fri til passage. Plejebeskrivelse: Roser klippes ned hver 7. år. Der må ikke sprøjtes. Stien skal slås. Vildskud fjernes løbende fx på ahorn. Døde og syge træer og buske fjernes.

8 Side 8 Område D. Hjørnet Halland Boulevard/sydvej Rester af det gamle hegn ryddes. Der indplantes en gruppe af 3 kastanjer, aesculus x carnea Briotii. Det gamle hegn er skamskåret og foreslås ryddet

9 Side 9 Område E. Vold mod Sydvej Beplantningen er utrolig flot her. Vold Yderside: Perfekt Hvor der er bare pletter i beplantningen plantes ind med amelancier laevis, crataegus monogyna og malus sieboldii Hesse. Plejebeskrivelse: Græsset slås op til beplantningen og ind imellem planterne i forkanten. Område F. Vold mod sydvej. Yderside vold: Volden er fin her, dog med bare felter hist og pist, hvor der skal plantes ind. Hvor der er større bare plamager indplantes; sorbus aucuparia, amelancier laevis, crataegus monogyna og der suppleres med fuglekirsebær, prunus avium Plena. Der indplantes 5 stk. af hver planteart sammen. Hver plante kræver 4m 2. Plejebeskrivelse: græsslåning 3 x årligt indtil beplantningen har lukket sig.

10 Side 10 Område G. Vold mod Sydvej Volden mod Sydvej er rigtig vellykket her Yderside Volden er rigtig god her. Der er dog lidt bare felter, hvor der skal plantes ind. 1. del: Fra Sønderby Allé og frem til poplerne: Der indplantes 10 stk. af hver slags buske; buskparadisæble, malus sieboldii Hesse, hæg, prunus padus og bærmispel, amelancier laevis, i alt 30 stk. Planterne fordeles jævnt, hvor der mangler. 2. del: Der indplantes popler, populus maximowiczii x trichocarpa O:P:42 de steder, hvor der mangler høje træer. Ved de 3 popler som står på denne strækning, indplantes bund af malus sieboldii Hesse, fuglekirsebær, prunus padus og bærmispel, amelancier laevis, hvor der er huller i bunden. 3. del: Der suppleres med 4-5 popler, populus maximowiczii x trichocarpa O:P:42, samt bund af buskparadisæble, malus sieboldii Hesse, hæg, prunus padus og bærmispel, amelancier laevis, hvor der er huller i bunden. Der skal beregnes ca. 4m 2 pr. bundplante. Hjørnet: Der suppleres med fuglekirsebær, Prunus avium Plena og eg, quercus robur/rubra. Plejebeskrivelse: 1. og 2. del: Pleje: Græsslåning 3x årligt. 3. del: Græs slås kun 2 m s rabat fra sti. Der friholdes løbende for ukrudt omkring nyplantninger. Japansk pileurt fjernes.

11 Side 11 Område H. Vold mod Hveen Boulevard Yderside vold: Volden består af højt græs og enkelte buske. De nyplantede buske er ved at gå til i ukrudt. Der indplantes bund af buskparadisæble, malus sieboldii Hesse, bærmispel, amelancier laevis og tjørn, crataegus monogyna. Hver af disse planter kræver 4m 2. Der indplantes grupper af 5 stk. fuglekirsebær, prunus avium Plena. Grupperne fordeles jævnt på skråningen. Plejebeskrivelse: Græsslåning 4 x årl. med pisker. Pas på ikke at beskadige de blivende planter. Blivende syrener skal gødes efter endt blomstring. Det er vigtigt at renholde for ukrudt omkring de nyplantede planter, minimum én gang i hver af månederne april, juni, juli, august og september. Selvsåede mirabeller ml. spirea fjernes. Inderside vold: Volden består af højt græs med en forkant af forholdsvis nyplantede syrener og roser. På toppen er der nyplantede spirea, fjeldribs, roser og syrener. Der er ikke indplantet høje træer på strækningen. De nyplantede træer og buske er ved at drukne i ukrudt og er derfor, stort set ikke, vokset de sidste år. Der indplantes grupper af 5 stk. fuglekirsebær, prunus avium Plena. Grupperne fordeles jævnt på skråningen. Der indplantes ligeledes grupper af 3 stk.amelancier laevis jævnt fordelt på skråningen. Der suppleres med syrener, syringa vulgaris i forskellige farver i forreste række, hvor der mangler. Hvor der er bare pletter i beplantningen på toppen, indplantes: spireax cinerea Grefsheim, fjeldribs ribes alpinum, syrener syringa vulgaris og mangeblomstret rose, rosa multiflora. Plejebeskrivelse: Græsslåning 4 x årl. med pisker. Pas på ikke at beskadige de blivende planter. Blivende syrener skal gødes efter endt blomstring. Det er vigtigt at renholde for ukrudt omkring de nyplantede planter, minimum én gang i hver af månederne april, juni, juli, august og september. Selvsåede mirabeller ml. spirea fjernes.

12 Side 12 I. Vold mod Hveen Boulevard Yderside: Beplantningen er nogenlunde tæt. For at gøre forkanten mere tæt, kan der suppleres med en jævn blanding af tjørn, crataegus monogyna, gedeblad, lonicera tatarica og hassel, corylus avelana, hvor der er huller. Der skal påregnes ca. 4m 2 pr. plante. Eg, fuglekirsebær, røn, ask og bøg fremmes som blivende overstandere. Enkelte pil og birk fjernes. Plejebeskrivelse: Beplantningen tyndes nu og hver 3-5. år med ca. 15%. Græsrabatten friholdes for træer i de yderste 4-5m mod vejen. Græsset slås 1 x årligt - kun til kanten af bevoksningen. Inderside: Skråningen er forholdsvis stejl her. Overstanderne er fine. Indplantning af gedeblad, lonicera tatarica i enden mod den grønne kile, for at lukke af i forkanten. Hver plante kræver 4m 2. Plejebeskrivelse: Overstandere gennemgås for dårlige og syge eksemplarer. Hvor der kun er græs i bunden, slås kun de nederste 2m. Resten forbliver urørt.

13 Side 13 J. Vold mod Hveen Boulevard Yderside: Beplantningen er fin tæt. For at gøre forkanten mere tæt, kan der suppleres med en jævn blanding af tjørn, crataegus monogyna, gedeblad, lonicera tatarica og hassel, corylus avelana, hvor der er huller. Der skal påregnes ca. 4m 2 pr. plante. Eg, fuglekirsebær, røn, ask og bøg fremmes som blivende overstandere. Pil og birk fjernes. Pleje: Beplantningen tyndes nu og hver 3-5. år med ca % jævnt fordelt. Syge og døde eksemplarer fjernes først. Græsrabatten friholdes for træer i de yderste 4-5m mod vejen. Græsset slås 1 x årligt - kun til kanten af bevoksningen. Inderside: Beplantningen er god og tæt. For at hindre indkig kan der etableres en forkant af buske, såsom rosa virginiana fk. Vigi, ribes alpinum, ligustrum vulgare Atros og kornel, cornus alba sibirica. Der indplantes på én række, 10l lbm. af samme planteart. Planteafstand 1 m. Pleje: Tyndes nu med 5-10%. Højden reduceres ved at der tyndes ud i de højeste overstandere. Overstandere såsom røn og tjørn og fuglekirsebær fremmes.

14 KILEN Side 14

15 Side 15 Overordnet beskrivelse Problemstilling: De grønne kiler, der løber gennem bebyggelsen består hovedsageligt af klippet eller slået græs med få spredte grupper af forskellige træer. De store græsflader skaber en fin sammenhæng mellem byerne, dog uden den store variation i beplantningen over året. Flere steder er der indplantet små lunde og stedsegrønne træer, hvilket giver en god effekt, især i vintermånederne. Nogle steder er lundene plantet for tæt på haverne, hvilket har ført til at beboerne har øvet selvtægt, og skåret toppen af træerne. Grøn kile med spredte træer Fremtidigt mål: I driftsplanen beskrives hvordan kilerne kan gøres mere varierede og oplevelsesrige for dem, som passerer gennem området. Samtidig tilstræbes en større variation over året, det være sig i form af blomster, høstfarver og bær, eller i form af planter med særlige vækstformer eller løv. Nogle steder er der indplantet fyrretræer Generel pleje: Vedr. plantning, beskæring og tidspunkt for plejetiltag henvises til bilag eller mindre lunde Andre steder har beboerne skåret toppen af træerne

16 Side 16 KILEN OMRÅDEINDDELT Område L. Lunden Lunden har en god sammensætning af træer Træerne i lunden består fortrinsvis af eg, ask, fuglekirsebær og ahorn. Lunden er fin og skal forblive en blandet trægruppe i græs. For at give lidt farver til lunden foreslås indplantet grupper af påske- og pinseliljer. De plantes med 20 løg pr. gruppe. Der blandes mellem Narcissus Mount Hood, narcissus Acrea og Golden Harvest. Pleje: Lunden efterses for evt. udtynding om ca. 4 år. Græsset slås 1 x årligt i september. Der holdes afstand til træernes stammer for at undgå beskadigelse af træernes bark.

17 Side 17 Område M. Græs med fyrretræer Bortset fra de få fyrretræer, er indtrykket bart og kedeligt. Fyrretræerne er et fint element i kilen Der foreslås indplantet grupper af store træer og flere fyrretræer, pinus nigra ssp. nigra. Det foreslås at der indplantes grupper at 3 stk. gråpopler, populus canescens, i en bund af snebær, symphoricarpos chenaultii Hancock. Popler sættes med en indbyrdes afstand på 10 m., snebær plantes med 2 stk pr.m 2. 3 stk. thuja fjernes. Pleje: Græsset slås som for nuværende.

18 Side 18 Område N. Trægrupper i græs Eksempel på gruppe af træer i bund af snebær. Grupper af træer har en flot effekt i det åbne græsareal i Kilen. Der kunne godt ønskes flere som denne gruppe. Der savnes grupper af blomstrende træer i kilen. Det foreslås at der indplantes grupper af prydkirsebær i en bund af fx lav rød snebær, symphoricarpos chenaultii Hancock. Snebær sættes med en planteafstand på 2 planter pr. m 2. Der plantes 7-10 grupper med 5 træer af samme planteart i hver gruppe. Planteafstand ml. træer 6m. Der vælges mellem grupper af forskellige prydkirsebær: - Prunus serrulata Kanzan - Prunus padus - Prunus serrulata Shirofugen Der kan suppleres med slanger af løg under de eksisterende træer. De sættes med 20 løg pr. gruppe. Der blandes mellem forskellige påskeliljer: Narcissus Mount Hood og Golden Harvest. Pleje: Græsklipning foretages uden om løg-slangen frem til midten af maj. Eksisterende træer gennemgås i henhold til bilag 1.

19 Side 19 Område Nn. Nyplantet birk i græs Nyplantet birk i græs. Det foreslås at der etableres cirkler omkring træerne, ø = 80cm, hvor græsset fjernes og der udlægges flis. Der udlægges flis for at hindre græsset i at optage vand og næring fra træerne. Græsarealet mellem træerne overgår fremover til højt græs. Pleje: Græsset slås 1 x årligt i september.

20 Side 20 Område O. Område med bakker: (idéer) Piletræer på bakken har en god effekt. Det foreslås at der plantes flere. Der plantes grupper af 3 stk. salix alba Saba. Planteafstand 8m. Træerne sættes i en bund af lav rød snebær, symphoricarpos chenaultii Hancock. Snebær sættes med en planteafstand på 2 planter pr. m2. En løg-slange der snor sig op ad bakken vil bryde den bare græsflade. Der kan lægges slanger af krokus i blandede farver. Plantetæthed 300stk. pr. m2. Græsset slås tidligst midt maj. Bålpladser vil have en fin placering mellem træerne, som nævnt i skoleprojektet. Eksempel på brug af løg mellem træer

21 Side 21 O2: Egetræer i højt græs Der skal tyndes ud i bestanden af ege- og asketræer Ege- og asketræer i højt græs. Træerne trives ikke alle lige godt. Der er mange små og tynde imellem. Der tyndes med 20% nu til vinter. Syge og tynde eksemplarer tages først. Pleje: Græsset slås en gang årligt i september.

22 Side 22 Lindetræer Lindetræerne i kilen er rigtig fine. Sådan skal det bestræbes at lindetræerne skal se ud.

23 Side 23 Område P. Kilen er meget bar på dette stykke. Det foreslås at der indplantes grupper af blomstrende træer fx prydkirsebær. Det foreslås at der indplantes grupper af prydkirsebær i en bund af fx lav rød snebær, symphoricarpos chenaultii Hancock. Snebær sættes med en planteafstand på 2 planter pr. m 2. Der plantes 7-10 grupper med 5 træer af samme planteart i hver gruppe. Planteafstand ml. træer 6m. Der vælges mellem grupper af prydkirsebær: - Prunus serrulata Kanzan - Prunus padus - Prunus serrulata Shirofugen Der kan suppleres med slanger af løg under de eksisterende lærketræer. De sættes med 20 løg pr. gruppe. Der blandes mellem forskellige påskeliljer: Narcissus Mount Hood og Golden Harvest. Plejebeskrivelse: Græsklipning foretages uden om løg-slangen frem til midten af maj. Eksisterende træer gennemgås i henhold til bilag 1.

24 Side 24 Område Q: Fyrretræer og løvtræer i græs er fine og bevares som de er. Hjørnet på den anden side af den gennemgående sti; blandede træer i græs. Der udtyndes i bestanden af de blandede træer på hjørnet. Små og dårlige eksemplarer fjernes først. Herefter fjernes mindre træer, som vokser ind i kronerne på de større og flotte træer, som bevares og favoriseres. Pleje: Græsset slås som i dag.

25 VEJTRÆER Side 25

26 Side 26 Overordnet beskrivelse Problemstilling: Der er mange forskellige træer langs vejene. Nogle træer passer fint i højden og er godt placeret, mens andre har været for høje eller placeret for tæt på bygningerne, hvilket har medført hård tilbageskæring. De mange forskelligartede træer giver et rodet gadebillede. Fremtidigt mål: Træbestanden langs vejene skal være mere ensartet, og bedre tilpasset forholdene på stedet, så ressourceforbruget til fremtidig beskæring kan holdes på et minimum. Træerne er hårdt tilbageskåret Anbefalinger ved nyplantning: Når der indplantes nye træer i bebyggelsen, anbefales det at der fortsættes med spidsløn og lind. På mindre veje udskiftes hen ad vejen til prydkirsebær. Det frarådes at der plantes kugleahorn, da de skal klippes tilbage løbende og dermed er meget plejekrævende. Samtidig fylder de ikke meget i det samlede gadebillede og er dermed ikke med til at markere vejforløbet. Vi anbefaler træer, som kan udvikle sig på naturlig vis. Generel pleje: Vedr. plantning, beskæring og tidspunkt for plejetiltag henvises til bilag 1-3. Der indplantes prydkirsebær i de mindre gader

27 Side 27 VEJTRÆER Vejtræer under kategori R, højtopstammede vejtræer Eftersom de opstammede vejtræer går igen mange steder i bebyggelsen, har vi valgt at lave en fælles beskrivelse for vejtræernes træer. Betegnet R på oversigtsplanen. Samlet liste over træer, som falder ind under kategori R. Sønderby Allé: Lindetræer Fyrrekrattet: Ahorn i hæk på den ene side af vejen Nøddekrattet: Ahorn i hæk på den ene side af vejen. Syrenhegnet: Ahorn i græs på størstedel af strækningen. Vesterby Allé: Lindetræer på det meste af strækningen. Nørreby Allé: Lindetræer. Torstorpvej: Lind på det meste af strækningen. Øster Allé: Lind i vestsiden af strækningen. Plejebeskrivelse: Vanris rives af på både stammer og ved rod 1 x årligt. Hvis risene er blevet for tykke til at rive af, afklippes de med en beskæresaks. Træerne gennemgås løbende for døde, syge og beskadigede grene, min. 1 x årligt. Beskæring af kroner holdes på et minimum og udføres kun, hvis der er absolut behov for det. Kroner efterses for beskæring om 5 år.

28 Side 28 Vejtræer under kategori S. Kugleahorn Opstammet kugleahorn Eftersom kugleahorn går igen mange steder i bebyggelsen, har vi valgt at lave en fælles beskrivelse for vejtræernes pleje. Betegnet S på oversigtsplanen. Samlet liste over træer, som falder ind under kategori S: Platanlunden: Fyrrekrattet: Kugleahorn på den ene siden af vejen. Nøddekrattet: Kugleahorn på den ene side af vejen. Vesterby Allé: Perfekte kugleahorn i begge sider af vejen på en lille del af strækningen mod Halland Boulevard. Syrenhegnet: En lille del af vejen har kugleahorn.

29 Side 29 Eksempel på harmonisk og veludviklet kugleahorn samt plejebeskrivelse for samme. Træerne her er symmetriske og harmoniske træer. Plejebeskrivelse: Hvert andet år afskæres ca. 1/3 af alle grenenes længde. Hensigten er at holde kronen status quo, og de tilbageskæres derfor kun med hvad træet vokser ud med på 2 år. Beskæring påbegyndes, når træernes krone når ud over vejbanen. Vanris rives af på både stammer og ved rod 1 x årligt. Hvis risene er blevet for tykke til at rive af, afklippes de med en beskæresaks. Træerne gennemgås løbende for døde, syge og beskadigede grene, min. 1 x årligt. Flotte og harmoniske kugleahorn på Vesterby Allé

30 Side 30 VEJTRÆER MED SÆRLIGE FORHOLD Østerby Allé Træerne i hækken er skamskåret og foreslås fældet. Høje Taastrup Boulevard Kronerne på de lindetræer, som er placeret i hækken i hæk løftes, så de holdes fri af underplantingen. T. Blandede træer Ca. 7 stk. fuglekirsebær bevares. Æbler, røn og spirea fjernes. Der suppleres med hæg. Landskabsgruppen udpeger gerne mod honorar. Nørreby Torv Det største bed: De 5 bedste træer bevares jævnt fordelt i bedet, resten fældes. Bedet gennemluges for græs og ukrudt, og der udlægges gødning og flis. Der indplantes grupper af påskeliljer mellem træerne. I kanten rundt i bedet indplantes stauder, som kan hænge ud over kanten. Det kan f.eks. være: sæbeurt, saponaria lembergii eller hønsetarm, cerastium tomentosum. Det andet store bed: De 4 træer bevares. Bedet gennemluges for græs og ukrudt, og der udlægges gødning og flis. Der indplantes grupper af påskeliljer. I kanten rundt i bedet indplantes stauder, som kan hænge ud over kanten. Det kan f.eks. være: sæbeurt, saponaria lembergii eller hønsetarm, cerastium tomentosum.

31 Side 31 Generelt Snebær skal vokse helt ud til kant. Den bare bræmme indbyder kun til ukrudt. Sprøjtning omkring træer må ikke forekomme. I stedet buskryddes, trimmer med skærm, så stammer ikke beskadiges. Skoleprojekt: De røde cirkler på oversigtsplanen henviser til skoleprojektet. Større kryds markeres med en cirkelformet beplantning. Hvis der er ønsker om en mere detaljeret beskrivelse af idéen, er Landskabsgruppen gerne behjælpelig mod honorar for medgået tid. Cirkler omkring mindre træer i græs. Omkring nye og mindre træer, som er placeret i græs, etableres cirkler med flis, for at undgå barkskader ved græsslåning samt for at hindre græsset i at tage vand og næring fra planterne.

32 Side 32 Beskæring DAB mrk PKB Direkte tlf Dato Bilag 1 Unge træer Beskæring af top og krone Opstamning Harmonisk krone Træets krone opbygges ved at beskære ekstra topskud samt svage, krydsende eller døde grene af. (markeret med rødt) De laveste grene bortskæres og de lavere grene skæres tilbage som forberedelse for opstamning. (tegning 13-14) Ved opstamning skal kronen udgøre mindst 2/3 af træets totalhøjde (tegning 15) Ældre træer Ved gamle træer sker opstamning af tykke grene ved tilbageskæring over flere år. (tegning 19-20) Vanris Mange små grene, der vokser ud på stammen og ved roden skæres tilbage hvert år.

33 Side 33 Plantning Hvornår? DAB mrk PKB Direkte tlf Dato Bilag 2 Plantning foretages i vinterhalvåret i planternes hvileperiode fra 1. oktober til 31. april Plantning af træer Plantehullet: Der graves ned i cm. dybde ~ størrelsen af klumpen på træet eller så stort, at rodens fine rødder kan fordeles jævnt i hullet uden at bukke opad. Plantedybde: Træet plantes så dybt, at roden lige netop dækkes ~ samme højde som træet har stået i planteskolen. Muld: Der benyttes svær supermuld fra Dansk jordforbedring som supplement i plantehullet. Plantestørrelse: Der plantes træer langs veje af størrelsen cm. mtrkl, højstammet, 3 x ompl. I kilen og på voldene plantes størrelsen cm. mtrkl, højstammet, 3 x ompl. Dræn: Der lægges et 80 mm. korrigeret drænrør, som er afproppet i den ene ende, omkring rodklumpen. Den modsatte ende stikker op over jorden til vanding. Vanding: Der vandes med l. pr træ min. 4 g. pr. år i vækstsæsonen de første 2 år. Opbinding: Træet opbindes til 2 rundstokke i 120 cm. højde. Efter 2 år skæres stokkene ned til 90 cm. højde for at fremme rodudviklingen på træet. Der benyttes opbinding med afstandsklods.

34 Side 34 Plantning af buske Plantehullet: Der graves ned i cm. dybde ~ så stort, at rodens fine rødder kan fordeles jævnt i hullet uden at bukke opad. Plantedybde: Træet plantes så dybt, at roden lige netop dækkes. Plantestørrelse: Der plantes som udgangspunkt barrodsbuske af størrelsen 1/ cm. Vanding: Der vandes i etableringsperioden (1-2 år) efter behov. Gødskning og flisdækning: Der gødskes med NPK forud for jorddækning med 12 cm. revet barkflis.

35 Side 35 Årets opgaver 1.halvår Lugning Beskæring Græsslåning Kantstikning omkr. træer i græs + supplement af flis Plantning og flisdækning Vanding Gødskning DAB mrk PKB Direkte tlf Dato Bilag 3 Januar Februar Marts April Maj Juni 2. halvår Lugning Beskæring Græsslåning Plantning og flisdækning Vanding Gødskning Oktober Juli August September November December

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

CARLSHØJ Direkte tlf.: 7732 0507 Dato: 08.06.2012

CARLSHØJ Direkte tlf.: 7732 0507 Dato: 08.06.2012 Den selvejende almene boligorganisation CARLSHØJ DAB mrk.: ASG-2011-032338 Direkte tlf.: 7732 0507 Dato: 08.06.2012 GRØN RAPPORT Rapporten er udarbejdet på baggrund af gennemgangen d. 24.05.2012 Deltagere:

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Som lovet, vil jeg hermed komme med forslag og anbefalinger, som forhåbentlig vil gøre det lidt nemmere, når vi skal vælge hvilken hæk der skal plantes omkring

Læs mere

Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005

Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005 Skanderborg Bakker ::: Designguide november 2005 Indhold Landskab Beplantning i fælles områder Eksisterende hegn Beplantning langs veje Beplantning på støjvold Fælles grønninger Skovområder Beplantning

Læs mere

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22 Stammede træer Johansens Planteskole Sortimentet af stammede træer har en vækstform som muliggør opstamning til 3,0 m og udvikling af en hensigtsmæssig krone over denne højde. Det stiller krav om en forventet

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

Praktiske foranstaltninger for friarealer

Praktiske foranstaltninger for friarealer Praktiske foranstaltninger for friarealer 1 Indledning Dette bilag giver råd til, hvad man kan gøre for at undgå eksponering fra let forurenet jord: Generelt for alle råd er, at man skal tildække eller

Læs mere

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti Pilekæret Interrimsbro Bro revet ned Egebækvej Ridesti Gangsti/Cykelsti Egebækvej - ny bro Ridesti Sti Nyt levende hegn på

Læs mere

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER INDLEDNING Visionen med dette katalog er at gøre kommunens parkeringsarealer grønnere, og integrere beplantning, så det

Læs mere

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise Teknik og Miljøafdelingen 26. oktober 2007 BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise 1 3. Arbejdsbeskrivelser 3.1 Jordarbejder Forud for plantning fræses alle plantefelterne i 30 cm s dybde.

Læs mere

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Generelt: Flot standard på banerne i hele kommunen. Meget bløde baner flere steder i område vest og øst p.g.a. de store nedbørs mængder over en længere periode.

Læs mere

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 107 / 2010 1. Reviderede udgave - jan 2012 BSO i landskabsprogram/fp415

Læs mere

Naturplan Ånæssegård okt. 2009

Naturplan Ånæssegård okt. 2009 1 Naturplan Ånæssegård okt. 2009 V. Niels Peter Ravnsborg Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Remiser og tilag

Læs mere

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk SKRÆNTEN UDEAREALER RESUME Indgreb 2b 5 Forslaget går i korthed ud på gradvist at renovere og forny beplantning og aktiviteter i takt med at der er økonomisk råderum. Forslaget er ikke fuldstændigt, men

Læs mere

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011 DYSSEGÅRDSPARKEN Udviklingsplan 2011 1 2 FORORD I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Grøn Strukturplan, en rammeplan for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Denne nye udviklingsplan for Dyssegårdsparken

Læs mere

Morgenfruen. HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen. Udebørnehaven

Morgenfruen. HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen. Udebørnehaven Udebørnehaven Morgenfruen HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen Fra havelågen føres du gennem skoven af bærbuske, frugt- og nøddetræer til en lysåbning i det grønne. I det fjerne hjørne skimter

Læs mere

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares.

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares. 1 FORSLAG TIL NY LEGEPLADS O.H. Bærentzens Fritidshjem, Grækenlandsvej 76, 2300 Københavns S Tallene herunder henviser til tegn. nr. 1 A dateret 30.03.2013 Eksisterende forhold Rydning Eksisterende småhuse

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven Tid til haven Havetips uge 33 Af: Marianne Bachmann Andersen Planter, der er velegnet til vådområder Godt med nedbør i juli og rekord meget vand i august. Det er svært at forestille sig tidligere sommers

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år

Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år SKOVPLAN FOR VEJLESØPARKEN 2007 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Historisk baggrund side 3 Skovplan 2007-2016 side 4 Planteliste side 6 Parcel 1 side 7 Parcel 2 side 8 Parcel 3 side 9 Parcel 4 side 10 Parcel

Læs mere

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår VELKOMMEN TIL Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår Lisbeth Shooter Jan Nielsen Kristian Petersen Introduktion Lisbeth Shooter, chefkonsulent og i dag ordstyrer Jan Nielsen, planteavlskonsulent

Læs mere

Fremtidens 18 bytræer?!

Fremtidens 18 bytræer?! Fremtidens 18 bytræer?! FAGUS vinterkonferanse 2013 Palle Kristoffersen, Oliver Bühler Torsdag den 14. februar 2013 Indhold Overvejelser: Hvorfor definere et sortiment? Processen: Hvordan definere et sortiment?

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN ERIKSMINDEKVARTERET HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN DRIFT- OG PLEJEPLANEN Indhold/gennemgang af elementer og tilbudsliste, kvalitetssikring mv. Hvad er det I skal bruge

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Fuchsia Havens Perler Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Voksemedium. Jord til Fuchsia skal være humusrig og luftførende. Her i haven bruger vi en grov næringsberiget spagnum tilsat

Læs mere

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk )

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Vores Haveklub Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Plantning Ved plantning af roser er det vigtigste at få rosen sat så dybt, at podestedet er mindst 7 til 10 cm. under jorden, og at rødderne

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest

Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest Esbjerg Kommune Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest November 2004 Esbjerg Kommune Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting November 2004 Dokument nr P-058202-C-101 Revision

Læs mere

Rettet for beregningsfejl

Rettet for beregningsfejl Forslag 4.2.1 Særlig vedligeholdelse grønne områder Grundejerforeningen har indtil den ekstraordinære generalforsamling i april 2009, stået for al den udvendige vedligeholdelse af medlemmernes huse. Det

Læs mere

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m..

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Tilstand firarealer Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Græs Kortklippet græs Slåning af volde Opsamling af blade Træer og randplantninger

Læs mere

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE 1 På alle enhedens arealer gælder: At sten- og jorddiger skal betragtes som fredede fortidsminder. Det er tilstræbt at få indtegnet samtlige sten- og jorddiger på skovkortene, men der findes uden tvivl

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Inspirationsdag Danske Planteskoler

Inspirationsdag Danske Planteskoler Inspirationsdag Danske Planteskoler Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt Ph.d. Onsdag den 31. oktober 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske

Læs mere

Skovskolens træpleje kompendie

Skovskolens træpleje kompendie Skovskolens træpleje kompendie Registreringsblad Materialet er udviklet til deltagere i AMU kurserne i Træpleje. Copyright: December 2015. Undervisningsministeriet. 1. udgave 2015 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring Byggeri og anlæg på Klitten anbefalinger til bevaring og forbedring 1 Grundens indretning Områdets naturpræg bevares ved at vælge elementer med mindst mulig villapræg og ved at minimere belægningerne,

Læs mere

ri r '/JJlIM'llfj;~_jjljj}JJ\~ml\\~~r".,. -~~ : ; SKYDEBANE ØST KARRÉEN VESTERBRO f:: ! ~ af plantninger 20. marts 200 l Beskrivelse af gårdanlægget

ri r '/JJlIM'llfj;~_jjljj}JJ\~ml\\~~r.,. -~~ : ; SKYDEBANE ØST KARRÉEN VESTERBRO f:: ! ~ af plantninger 20. marts 200 l Beskrivelse af gårdanlægget idé vedligeholdelse ' SKYDEBANE ØST KARRÉEN VESTERBRO it: i Beskrivelse af gårdanlægget og intentioner af plantninger 20 marts 200 l t i: i: t '/JJlM'llfj;_jjljj}JJ\ml\\r", : ; ri r : f:: \ t ;! t' \ t

Læs mere

Notat. Rettelsesblad til Lokalplan 4.1-2 for et område til campingformål på Helnæs

Notat. Rettelsesblad til Lokalplan 4.1-2 for et område til campingformål på Helnæs Notat Rettelsesblad til Lokalplan 4.1-2 for et område til campingformål på Helnæs Der anbefales nedenstående rettelser af lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens redegørelsesdel vil gennemgå en konsekvenstilretning

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Surkirsebær Surkirsebær dyrkes overvejende til industriel brug. Bærrene høstes med maskine og afsættes hovedsagelig efter forud indgået aftale direkte til fabrik eller gennem en avlerorganisation.

Læs mere

Natur Ansgar Anlæg. Alléer

Natur Ansgar Anlæg. Alléer Natur Ansgar Anlæg Ansgar Anlæg ses i midten af billedet. I forgrunden ses OB s baner, Kastanievej, Odense Å og et hjørne af Munke Mose. I baggrunden ses Assistens Kirkegården Alléer Ansgar Anlæg vender

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bispebjerg Hospital August 2011 Hospitalet i parken. Vurdering af bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning på Bispebjerg Hospital Bispebjerg

Læs mere

Dit haveaffald sådan gør du!

Dit haveaffald sådan gør du! Dit haveaffald sådan gør du! Din have og dit affald Som haveejer er du selv ansvarlig for at komme af med dit haveaffald. I denne folder kan du se, hvordan du kan komme af med det. Du kan også læse om,

Læs mere

Tillæg Retningslinjer for Træer Uddybning og vejledning Plantning og pleje

Tillæg Retningslinjer for Træer Uddybning og vejledning Plantning og pleje Tillæg Retningslinjer for Træer Uddybning og vejledning Plantning og pleje Tillæg til Retningslinjer for Træer. Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Fotos: Trafik, Park og Havne Vordingborg

Læs mere

Fælledparken Guldbergshave Projektnr. 01041 Projektforslag Beskrivelse 2013.01.25

Fælledparken Guldbergshave Projektnr. 01041 Projektforslag Beskrivelse 2013.01.25 Fælledparken Guldbergshave Projektnr. 01041 Projektforslag Beskrivelse 2013.01.25 Overordnet Amorparken Ruten gennem Amorparken løber på tværs fra Juliane Maries Vej til krydset Tagensvej/Nørre Allé, hvor

Læs mere

Februar, 2016 Til Anna, Ella, Tea og Jacob Trekroner HAVEPLAN

Februar, 2016 Til Anna, Ella, Tea og Jacob Trekroner HAVEPLAN Februar, 2016 Til Anna, Ella, Tea og Jacob Trekroner HAVEPLAN OVERSIGT OG TANKERNE BAG Haven består fra start mest af græsplæne, og der er derfor behov for, at der bliver skabt nogle mindre rum. Dette

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Nu er de her! for år ets på visit

Nu er de her! for år ets på visit Nu er de her! Af Pia Buusmann. Foto: Jes Buusmann. Regi: Panduro Hobby, Jens Lyngsø Interiør for år ets b lomster på visit Anemoner, scilla, vintergækker og alle deres smukke følgesvende vidner om forårets

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

STRATEGI FOR HØJE-TAASTRUP KOMMUNES TRÆER

STRATEGI FOR HØJE-TAASTRUP KOMMUNES TRÆER STRATEGI FOR HØJE-TAASTRUP KOMMUNES TRÆER Forsidebillede: Egeallé, Grønhøjgårdsvej. Strategi for Høje-Taastrup Kommunes Træer Strategi for Høje-Taastrup Kommunes Træer 2008 er en videreudbygning af en

Læs mere

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Christianslund den 29.10.2013 Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 1. Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Plantetyper og plantevalg

Plantetyper og plantevalg Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 Århus, den 14. Sep. 2011 Plantearbejder, Ny motorvej mellem Brande og Give Beplantningen langs den nye motorvej spiller en stor rolle for trafikanterne.

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

FÆLLES GÅRDANLÆG. I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg.

FÆLLES GÅRDANLÆG. I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg. FÆLLES GÅRDANLÆG I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg. Formålet er at forbedre trivsel og livskvalitet for beboerne i de tæt bebyggede områder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE I DAMMS GAARD 25. JUNI 2015 PRÆSENTATION AF OMRÅDEFORNYELSES- PROJEKTET. Områdefornyelse i Felsted Aabenraa Kommune

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE I DAMMS GAARD 25. JUNI 2015 PRÆSENTATION AF OMRÅDEFORNYELSES- PROJEKTET. Områdefornyelse i Felsted Aabenraa Kommune Områdefornyelse i Felsted Aabenraa Kommune Blikfang og grønt signal - Felsted Torv og Gråstenvej 25. juni 2015 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE I DAMMS GAARD 25. JUNI 2015 PRÆSENTATION AF OMRÅDEFORNYELSES- PROJEKTET

Læs mere

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have Skibstrup kompost og topdress God kompost - glad have 2 Skibstrup kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra haver og

Læs mere

Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand

Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand Udvikling i planteskolebranchen Før Nu Mange plante producenter Lokale levarandører Lille specialisering Små produktioner Lille

Læs mere

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Silva Danica / Jørgen Stoltz, juni 2010 5993 0216 silvadanica@msn.com Fællesarealet består af en kystskrænt samt et nedenfor liggende strandareal.

Læs mere

Gør dig nogle overvejelser, inden

Gør dig nogle overvejelser, inden Af Tine Edinger og Susie Helsing Nielsen. Foto: Tine Edinger Gør dig nogle overvejelser, inden du anlægger en duftende terrasse: Det er vigtigt at vælge forskellige blomster, der blomstrer i hele udendørssæsonen,

Læs mere

Gårdrum 16 Gårdrummet skal fremstå frodigt og med flere rumlige oplevelser.

Gårdrum 16 Gårdrummet skal fremstå frodigt og med flere rumlige oplevelser. Demonstrationsprojekt Projektforslag Vision Ved at gennemføre projektet Grøn kloak med lokal afledning af regnvand i bebyggelsen Glostrup Vestergård, ønsker Glostrup Ejendomsselskab at forebygge oversvømmelse

Læs mere

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014 Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov. Mødet blev afholdt torsdag den 25. september

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S ANNONCERING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER KRAVSPECIFIKATION JANUAR 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS Ny motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Beplantningen langs den nye motortrafikvej spiller en stor rolle for trafikanterne. De plantede træer og buske skal

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Hårbølle Strand

Grundejerforeningen Hårbølle Strand Grundejerforeningen Hårbølle Strand www.grfhs.dk e-mail: grfhs.post@gmail.com Mødereferat Den 09/02-2013 Emne: Besigtigelse af hegn på Baldersvej Tid: Onsdag den 24/10-2010 kl. 14.00. Sted: Baldersvej

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

skoven NATUREN PÅ KROGERUP

skoven NATUREN PÅ KROGERUP skoven NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

De Ovale Haver. Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse. Februar 2009

De Ovale Haver. Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse. Februar 2009 Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse Februar 2009 Kirsten Lund-Andersen Landskabsarkitekter mdl Januar 2009 Sagsnr. 0722 Side 2 af 19 sider Indhold De ovale havers historie... 4 De ovale

Læs mere

LIDT OM VEJTRÆER" FREDERIKSBERG ALLÉ OG DALGAS BOULEVARD

LIDT OM VEJTRÆER FREDERIKSBERG ALLÉ OG DALGAS BOULEVARD LIDT OM VEJTRÆER" FREDERIKSBERG ALLÉ OG DALGAS BOULEVARD af TOVE CHRISTENSEN, stadsgartner Frederiksberg Raadhus, 2000 København F. ROADSIDE TREES - STORIES OF DESTINY FREDERIKSBERG ALLÉ AND DALGAS BOULEVARD

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen pragthave med stauder og græsser Tag med til en have i Østsjælland, og oplev Marianne Follings udsøgte fornemmelse for at sætte planter sammen. Hun blander stauder og græsser, så bede bliver en farveoplevelse,

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Vestre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 18 Side 2 af 18 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET December 2014 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

Farefolde med beplantning. til søer på friland. - resultater, erfaringer og anbefalinger

Farefolde med beplantning. til søer på friland. - resultater, erfaringer og anbefalinger Farefolde med beplantning til søer på friland - resultater, erfaringer og anbefalinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Før du går i gang...5 3. Kort om regler for at opnå støtte til energiafgrøder/nonfood...6

Læs mere

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Fredningsforslag i Viborg Kommune Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening december 2011 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

Forstkandidat Ove Løbner Skov- og Landskabsingeniør Jens J. Knudsen Landskabsarkitekt Dennis Næser. Rapportens titel Byens træer Beskæringsvejledning

Forstkandidat Ove Løbner Skov- og Landskabsingeniør Jens J. Knudsen Landskabsarkitekt Dennis Næser. Rapportens titel Byens træer Beskæringsvejledning »Byens træer Beskæringsvejledning«, er udarbejdet som hjælp og støtte for medarbejdere, der henholdsvis bestiller, kontrollerer og udfører træbeskæringsopgaver for Københavns Kommune. Derudover vil beskæringsvejledningen

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Beskrivelse og materialeliste for løbsledelsen:

Beskrivelse og materialeliste for løbsledelsen: Beskrivelse og materialeliste for løbsledelsen: Start: Hvert hold får sin egen farve, så vi kan kende holdene fra hinanden. Holdets farve males på kinderne af deltagerne og alles næser males røde med sminke-

Læs mere

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården Sdr. Nærå Kirke Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården 1. udgave 2016 Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet for at beskrive de arbejdsopgaver og serviceydelser, vi udfører

Læs mere

Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011.

Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011. Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011. Baggrund. Herbicidscreening i priklebede 2010 foretaget af DJF Flakkebjerg på Akkerup Planteskole viste ved bedømmelsen af skader

Læs mere

Rydning af skov i bondestenalderen

Rydning af skov i bondestenalderen Figur 1: Arkæologer klædt i stenaldertøj brænder et stykke skov. De vil finde ud af hvordan bønderne i stenalderen fik nye marker. Rydning af skov i bondestenalderen I bondestenalderen begyndte man at

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 )

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blidahpark Træregistrant opdateret pr. 01-05-2017 ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blok 7 S 221A, Ma 1 Nuv.alder/højde Max.alder/højde Bem. Vedr. dette træ Blidah plan Robinie S 150år 15m 200år 20m

Læs mere

Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012

Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012 1 Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012 Arne Høegh Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Stinelund... 4 Kristiansminde...

Læs mere

Felsted - byforskønnelse. Udarbejdet af arkitekt maa Helene Plet i samarbejde med borgere fra Felsted og Aabenraa Kommune, 2012

Felsted - byforskønnelse. Udarbejdet af arkitekt maa Helene Plet i samarbejde med borgere fra Felsted og Aabenraa Kommune, 2012 Udarbejdet af arkitekt maa Helene Plet i samarbejde med borgere fra Felsted og Aabenraa Kommune, 2012 I forbindelse med byfornyelse af Felsted, er det tanken at 1. Etape er etablering af nye byporte, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1.

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1. Indholdsfortegnelse. A. Redegørelse for lokalplanen, forhold til anden planlægning side, 2. B. Redegørelse for lokalplanens formål og indhold, side 2. C. Lokal Planforslagets midlertidige retsvirkninger,

Læs mere