Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)"

Transkript

1 Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød Tee 1 og ned mod bagrummet er tæt bevoksning, og består af forskellige træarter. Den sidste del af området fra Rød Tee og frem, er der klippet mellem træerne, og denne del består hovedsageligt af fyr. Området skal tyndes ud således, at det er de blivende træer, som skovfyr og eg, der ender med at blive tilbage, disse stammes op, så der bliver mulighed for at få lys og luft igennem. Området udtyndes og efterplantes ca. hver 5 år for at der fremover er bevoksning på området. Område 2. (Rød 1) Område med eg og skovfyr i uklippet rough, med en randbeplantning af eg mod green. Nederste del, mod område 5, udtyndes så der bliver god plads mellem træerne, med mulighed for klipning imellem dem. Tæt bevoksning af fyr, dog med rimelig luft mellem træerne. Bevoksningen står tæt på green Rød 1, og smider derfor mange nåle på green, hvilket er til gene for både greenkeepere og spillere. Udtynding af træerne hvert 5 år, så der bliver mere plads til de enkelte træer. En kraftigere udtynding det første år, tættest på green Rød 1, ville hjælpe på problemet med nåle på greenen, men dog ikke fjerne det helt. Efterplantningen med eg vil være med til at forkorte tiden med løvfald, samt for at øge levetiden på området. Denne efterplantning vil foregå samme år som udtyndingen, for at erstatte de fjernede træer med nogle yngre for lang levetid. Hyld fjernes og gives round up, ca. hvert 5 år. Område 3. (Rød 1) Et område med eg og skovfyr i uklippet rough, og med god afstand, ca. 3-8m. Dette vil på sigt give nogle solitære træer til at forme hullet, men samtidig skærme for spillere på hvid og gul tee på Rød 2. Den forrige beplantning er fjernet på grund af sygdom, men genplantning er foregået. Genplantningen er en blanding af eg og skovfyr, for at sikre lang levetid. Der er en del selvsåede og uønskede planter. Der udtyndes i træerne når de begynder at presse hinanden om ca år.

2 Nyplantningen renholdes for optimal vækst, og uønsket opvækst ryddes. Ved de planter, der ønskes bevaret, plantes dunet gedeblad, som kappe for at beskytte mod bidskader fra dyr. Vandes i tørre perioder, og der efterplantes de første 3 år. Område 4. (Rød 1/Gul 3) En blanding af eg og skovfyr i god afstand, ca. 3-8m, i uklippet rough. Tæt bevoksning af fyr i græs, som er ved at være udlevede og enkelte egetræer. Træerne står tæt og bør udtyndes så de pæneste fyr og egene bliver tilbage. Udtynding af træerne hver 5 år, så der bliver mere plads til de enkelte træer. Efterplantning med flere eg, skovfyr og navr eller tilsvarende på de åbne steder, efter udtynding, dette vil forlænge levetiden på området. Kraftig udtynding af selvsåede skovfyr, hvert 3 år. Område 5. (Rød 2) Et læhegn til afgrænsning af areal, bestående af Sitka gran, lærk, birk, Bævreasp, skovfyr, eg, gyvel, pil og rødel. Sitka gran opstammes og bevares så længe som muligt. En opstamning gør det muligt at efterplante, samt bedre mulighed for at flugte out of bounds. Læhegn langs hul Rød 2, i højre side, som er ved at være udlevet. Den nuværende beplantning er meget tæt og er ved at have nået sin maksimale levetid. Opstamning og udtynding ca. hvert 2 år, for at sikre at den nye bevoksning når at blive tæt inden den nuværende dør eller bliver fældet. På ydersiden bevares opvækst af eg, tjørn og røn. De samme arter indplantes hvor der er plads. Bævreasp fjernes og evt. rodskud fjernes efterfølgende. Når granhegnet engang er ryddet kan der plantes et bryn af buske, f.eks. sargentsæble ind mod banen. Område 6. (Rød 2) At få et område med eg, skovfyr, pil, rødel og gyvel, i uklippet rough.

3 Beplantningen bag green Rød 2, består af blågran, hyld, contorta fyr og diverse selvsåede arter. Området er rodet, med fugtig jord, men er på nuværende tidspunkt rimeligt åbent, og har en del lave buske. Oprydning af buske og uønsket trævækst, for at give plads til plantning af gyvel, som vil give et flot farvespil gennem blomstringsperioden, samt holde området grønt året rundt. Nogle hyld kan bevares, og der indplantes hæg og rødel. Område 7. (Rød 2/Gul 6) Område bestående af birk, skovfyr, eg, gyvel, pil og rødel, i uklippet rough. Består af fyr tættest på green Gul 6, men længere op mod tee er der en del eg. Området tættest på green er meget tæt, og er på vej til at gå ud. Området op mod tee udtyndes det første år, så de flotte egetræer kommer til sin ret, og deler hul Rød 2 og Gul 6 som flotte solitære træer. Området tættest på green Gul 6 udtyndes kraftigt hvert 2 år, og der fortages efterplantning i den forbindelse, så der er træer til at overtage, når de nuværende træer er fjernet over en årrække på ca. 4-5 år. Ved at åbne området op, vil det give mere lys og luft til green Rød 2 og Gul 6, hvilket vil hjælpe med til at fjerne fugt og frost i vinterperioden. Område 8. (Rød 2/Gul 6) Et område med eg og skovfyr i god afstand på 3-8m. i uklippet rough. Området består hovedsagelig af fyr og rødel. Bevoksningen er tæt, hvilket gør det svært for spillerne at finde sin bold. Området udtyndes ca. hvert 5 år, og der efterplantes med skovfyr, eg og ask, som ikke kun giver lang levetid, men også giver et flot farvespil året igennem. En udtynding vil også give luft til Gul tee 6 og dermed hjælpe med at fjerne frost og fugt i vinterperioden. Træer der er til gene for teestedet opstammes eller fjernes. Hyld fjernes og gives round up ca. hvert 5 år.

4 Område 9. (Rød 2/Gul 3) En blanding af eg og skovfyr i god afstand, ca. 3-8m, i uklippet rough. Buske fjernes, men gyvel bevares. Området består af nogle gamle gyvel som er ved at gå ud, samt eg, fyr og gran. Bevoksningen er tæt og giver ikke meget lys til tee Rød 2. Vejledende Pleje. De gamle gyvel fjernes, og der sættes nye, trægruppen udtyndes løbende ca. hvert 5 år, så der kan komme luft igennem til tee Rød 2 og Gul 3, og så der kan blive plads til de blivende træer. De åbne huller i beplantningen efterplantes i forbindelse med udtyndingen, så der ikke bliver hul over til tee Gul 3. Område 10. (Rød 3/Gul 7) Et område med birk, eg, skovfyr, rødel, bæver asp og poppel, i uklippet rough. Utrolig tæt bevoksning, som står meget fugtigt. Det består af pil, poppel, birk, bæver asp og få eg og skovfyr. På grund af tætheden kan vinden ikke komme til at hjælpe med at tørre området. Der foretages kraftig udtynding og opstamning det første år, og derefter ca. hvert 3 år. De blivende træsorter forsøges bevaret. Da området er meget fugtigt, vil det naturligt blive domineret af pil og poppel, som derfor i dette tilfælde bør udtyndes, kraftigt så de ikke overtager. Udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke, for dyrelivets skyld. Område 11. (Gul 7/Gul 5) Område med eg, birk og skovfyr i god afstand, ca. 3-8m, i uklippet rough. Området består af nogle fyr og eg, men de står alt for tæt. Efterplantning bør overvejes tættest på green Gul 5. Udtynding og opstamning af området hver 5 år. Efterplantning i de åbne huller i forbindelse med opstamning og udtynding vil sikre lang levetid.

5 Område 12. (Gul 6/Gul 5/Gul 2) En blanding af eg og døende skovfyr i god afstand, ca. 3-8m, i uklippet rough. Fyr og eg i en fornuftig størrelse, men de er vokset meget tæt sammen. Udtynding og opstamning af området hvert 5 år for at give luft til green Gul 5 og gul 2, samt Gul tee 6. Nåletræer ryddes Med undtagelse af et par stykker på nordvest siden. Der indplantes f.eks. dunet gedeblad, sargentsæble ud mod hul gul 5. Bagved plantes træer som f.eks. navr, eg eller taks. Efterplantning af området i forbindelse med udtynding og opstamning for at sikre lang levetid. Bemærkninger. Område 13. (Rød 3) At bevare det nuværende læhegn, ved at plante røn i de åbne områder og bevare de nuværende. Læhegn af sølvrøn, men med få grantræer i starten af fairway Rød 3. Læhegnet er nogle steder meget åbent og uens. Hegnet ryddes og erstattes af et to rækket hegn. Yderste række med f.eks. navr, inderste række af rød kornel, kvalkved eller lign. Alternativt kan hegnet bestå af en række hassel. De store grantræer stammes op, så det bliver muligt for greenkeeperne at klippe under dem. Område 14. (Rød 3/Gul 7) At få et område bestående af pil, rødel, kastanje, skovfyr, birk samt sølvpil, i uklippet rough. Der plantes sølvpil som erstatning for de nuværende solitære træer i semirough, så de er klar til at tage over. Området starter med at bestå af fyr og kastanje, men bliver så til et åbent område som består af pil, rødel og birk. Området kan være meget fugtigt på regnfulde tider af året. Der efterplantes hvert 5 år, for at beholde træer på området, da de nuværende er ved at være gamle, og ved at plante flere træer, kan de hjælpe med at optage fugten på området. Den nuværende beplantning stammes op.

6 Område 15. (Gul 5/Gul 7) At få enkeltstående træer, bestående af eg og skovfyr, i uklippet rough. Kun få træer og de er desværre ved at være gamle, så der bør efterplantes, for at bibeholde træer på området. Træerne opstammes. Efterplantning løbende over de næste 5 år, og der plantes som små trægrupper, for at dele hullerne Gul 5 og Gul 7, hvor de pæneste træer udvælges til solitære træer efter en årrække på ca år. Område 16. (Gul 2/Gul 5) En blanding af eg, gyvel, birk, skovfyr samt enkelte fuglekirsebær, i god afstand, ca. 3-8m, i uklippet rough. Området ligger lige op af Gul tee 2, og er meget tæt, men består af en del unge træer som hovedsageligt er fyr og eg. Området udtyndes og opstammes så der kan komme luft igennem, men også for at det giver greenkeeperne en mulighed for at se om der er spillere på tee. Udtynding vil ske ca. hvert 5 år. Efterplantning vil ske i forbindelse med udtynding for at opretholde trævækst på området. Hyld fjernes og gives round up, ca. hvert 5 år. Område 17. (Gul 1/Gul 5) Skov af udlevede skovfyr, med navr som underbevoksning. Et område lige efter rød tee på Gul 5, som har været plaget af stormfald, og forsøgt efterplantet. På nuværende tidspunkt er der kun få fyr tilbage, samt kraftig opvækst af hæg og druehyld. Området stammes op og hæg fjernes, druehyld bevares og der efterplantes løbende med navr, over de næste 5-6 år, med 2 års interval.

7 Område 18. (Gul 1) Område med birk, enkelte eg og skovfyr, med en randbeplantning af hyben i uklippet rough. Område bag green Gul 1, som består af en del birk men også få fyr. I midten af området er der en stor åben plads som er blevet til efter stormfald. Der tyndes ud i de mange birk og de pæneste udvælges. Træerne opstammes og der efterplantes således at der bliver en randbeplantning af skovfyr, da de store skovfyr og gran over mod green Gul 4, er ved at være i henfaldsfasen og bør erstattes snarrest. Efterplantning vil ske i forbindelse med udtynding og opstamning. Område 19. (Gul 1/Gul 2/Gul 3) Tæt skov af skovfyr, eg, fuglekirsebær og gyvel. På nuværende tidspunkt bliver området brugt af greenkeeperne til affald, som græs, grene, blade og rester af tørv. Kanten af området over mod Gul 3, er bevokset med gyvel. Området er efterplantet for få år siden efter stormfald.. Kanterne på området over mod Gul 2 stammes op, resten bliver ikke berørt da det er vigtigt, at det ikke er muligt for spillerne at se pladsen med affaldet. De gamle gyvel over mod Gul 3, udtyndes hvert 5 år, for at få nogle unge og pænere planter på området. Udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke, for dyrelivets skyld. Område 20. (Gul 1/Gul 4) Skov bestående af de træer der er etableret på området i uklippet rough. Område mellem Gul 1 og 4, som er meget tæt. Består af mange birk og en del eg. Bunden af bevoksningen er dækket af diverse buske, som gør at det ikke er muligt for vinden at tørre området, da det til tider kan være meget fugtigt.

8 Området udtyndes og opstammes, så de eg der er etableret på området bliver bevaret og alt bund bevoksningen fjernes så man kan kigge igennem, hvilket også giver mulighed for at finde sin bold i beplantningen. For at hjælpe med udtørring af området kan det være en mulighed at grave en grøft i midten af området, som ender i søen mellem green Gul 1 og Gul 4. Område 21. (Gul 3/Gul 1) Skovfyr og eg med god afstand, ca. 3-8m, i uklippet rough. Et lille område mellem Gul 1 og Gul 3, som består af forholdsvis unge eg og fyr. Området opstammes og der plantes træer som erstatning ved død eller fældning. Efterplantning haster ikke og tidspunkt for følgende vil blive vurderet af chef greenkeeper. Område 22. (Gul 1/Gul 4) Lille gruppe opstammede træer, bestående af skovfyr, eg og birk i god afstand, ca. 3-8m, med mulighed for klipning imellem dem. Et område hovedsageligt bestående af fyr og birk, mellem Gul 1 og Gul 4. Det er et lille område med træer i samme alder, hvilket ikke er en fordel på lang sigt. Opstamning og udtynding af de nuværende træer ca. hvert 5 år, samt efterplantning de åbne steder, i samme forbindelse, for at holde bevoksningen ung. Område 23. (Gul 4/Gul 9) Små grupper af pil til afgrænsning af hullerne. Områder med pil og få birk. Områderne er ved at gå ud og bør forynges snarrest. Områderne kan være meget fugtige i regnfulde tidspunkter af året.

9 Trægrupperne skæres ned ca. hvert 2 år, hvor der fjernes ca. ¼ del, for at forynge området. For at fjerne fugtigheden af området kan der med fordel drænes. Område 24. (Gul 4/Gul 9) Ren bestand af skovfyr i uklippet rough, med god afstand, ca. 3-8m, så der er mulighed for klipning imellem dem. Trægruppe af grantræer og fyr, som er ved at have nået sin optimale levetid. Bevoksningen er meget tæt og de forskellige træer trykker hinanden. Området udtyndes over en årrække på 5-10 år, så der bliver mulighed for en efterplantning i hullerne, så trægruppen fremtidssikres. Gran og lærk fjernes, og der efterplantes med ren skovfyr. De tilbageværende træer opstammes så det bliver nemmere for spillerne at finde, og slå deres bold. Område 25. (Gul 1) Område fortrinsvis med skovfyr og få eg og bøg. Et område som omgiver teestedet på Gul 1. Området til højre består af en del unge eg og fyr, samt en del rodskud fra et stort poppeltræ. På venstre side af teested Gul 1 er der en række birk. Opstamning og udvælgelse af de pæneste træer på højre side af Gul tee 1. Fjernelse af de mange rodskud 2 gange pr. år, for at holde området lyst og åbent. På venstre side stammes birketræerne op. De store grantræer samt de tre røn og pil, som står over mod bagrummet, stammes op og der plantes de to steder i samme forbindelse, for at sikre at der er bevoksning til at tage over, når de går ud inden for få år. Område 26. (Rød 3/Gul 8) At afskærme mellem green Rød 3 og tee Gul 8, med træsorterne birk, lærk, skovfyr og pil samt hyben til afskærmning bag green Rød 3 over mod tee Rød 4.

10 Et område bestående af lærk og forskellige arter af fyr, gran, birk, bøg, hyld, pil og hyben, som løber langs stien over til teestedet på Gul 8 og strækker sig over bag green Rød 3. Området er rimelig tæt, og der er en del væltede og døde træer. De få fyr der er i beplantningen findes og bevares. Ved udtynding forsøges eg, skovfyr og birk bevaret, og pil forynges ved at skære ¼ del væk hvert 2 år. Al bundvegetation fjernes for at skabe luft og der tyndes ud i de mange lærk. Område 27. (Gul 5/Gul 7/Gul 8) Skovområde bestående af bøg, eg, birk, ask og alle rododendron bevares. Antallet af bøg tæt på green mindskes for at give mere lys. Området over mod green Gul 7 begrænses ved at fjerne vegetation, så det bliver muligt at udvide roughen omkring green. Identitetsgivende område med store eg, bøg og gamle rododendronbuske. Et område der er plaget af fugt, men blev tyndet ud i vinteren 2008, for at forynge og udtørre området. Der plantes bag green Gul 7, for at forhindre færdsel af golfspillere mellem Gul 7 og Gul 8, da det kan give farlige situationer på en travl dag. Der tyndes i de store træer så bøgetræerne med mest velformet kroner, kommer til at præge lysningen. Området udtyndes løbende hvert 5 år, for at give plads og luft til de mange selvsåede træer, som vil sikre lang levetid hvis de bliver plejet. De første 10m. omkring green renholdes, udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke, længere inde i bevoksningen, for dyrelivets skyld. Område 28. (Gul 8) Skovområde bestående af bøg, eg, birk og rododendron som bevares. Antallet af bøg tæt på green mindskes for at give mere lys og ved at bevare lysgivende træer som eg, vil hullet forblive omgivet at store træer. Kanten over mod Gul 9 skal domineres af opstammede eg, hvor der er klippet under så man kan kigge under dem og se landingsområdet. Område med mange store bøg som skygger for både green Gul 8 og tee Gul 5 samt de store rododendron. Bundvegetation fjernes og der tyndes ud ca. hvert 5 år, for at give plads til de små egetræer som er ved at etablere sig. Ved udtynding bevares eg frem for bøg, birk og rødel. Der tyndes i de store træer så bøgetræerne med mest velformet kroner, kommer til at præge lysningen. En supplering med rododendron i randen mod nordøst vil give et mere helstøbt udtryk og styrke områdets identitet og oplevelses værdi. De rododendron som allerede vokser bag green findes frem i lyset ved at fjerne alt vegetation omkring dem. De første 10m. omkring green renholdes, udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke, længere inde i bevoksningen, for dyrelivets skyld.

11 Område 29. (Gul 8) At få et skovområde bestående af eg, bøg, rødel, og birk. Område 29 blev i 2008 udtyndet og opstammet for at skabe lys og luft omkring hul Gul 8, og samtidig hjælpe med at tørre området i våde perioder. Området indeholder en del unge egetræer, som bevares hvor dette er muligt. Det forsøges at få området til at ligne område for at få et ensartet hul. Område 30. (Gul 9/Rød 8) At få et buskads bestående af pil, gyvel, birk, som grænser op med lyssiv og uklippet rough. Et område som er bestående hovedsageligt af birk og pil. Området er meget fugtigt, hvilket er en fordel for at få lyssiv etableret. Opstamning af træerne i området, for at beholde en afskærmning over til back tee Rød 9, samt dele de to teesteder Gul 9 og Rød 9. Der plantes gyvel udvalgte steder. Område 31. (Gul 8/Rød 4) Skovområde bestående af en blanding af pil og birk. Meget fugtigt område som består af en tæt bevoksning af pilebuske og birk, samt et gammelt læhegn af sitka gran. Området er blevet udtyndet og opstammet i foråret 2009, tættest på tee Gul 8. Pilebuskene over mod Rød 4, forynges ca. hvert 2.år, ved at fjerne ¼ del hver gang, hvilket også vil være med til at gøre området med pil tæt. Pilebuskene hjælper med at holde området tørt, men der kunne evt. graves en grøft inde i området for at hjælpe de store mængder vand væk. Tidspunkt for dette vurderes af chef greenkeeper. Birketræerne udtyndes ca. hvert 5 år for at give plads til de nye selvsåede træer som naturligt vil vokse i det våde område.

12 Område 32. (Gul 9/Rød 9) Trægruppe med eg, skovfyr, lærk og birk i uklippet rough, med god afstand ca. 3-8m. Første del af området ned mellem Gul tee på Gul 9 og Rød 9 består af fyr, eg og nogle andre selvsåede arter. Området op mellem de to fairways består først af rene egetræer og senere er det ren lærk. Dette område er for tæt til at de enkelte træer kan holde sig pæne. Den første del af området opstammes og rengøres for selvsåede arter. Sidste del udtyndes hvert 5 år, så de enkelte tilbageværende træer kan komme til sin ret. Ved udtynding har eg og skovfyr førsteret frem for birk og lærk. Område 33. (Gul 4/Gul 9) Et skovområde med god afstand, ca. 3-8m., i uklippet rough, bestående af skovfyr, eg og rødel. Den etablerede del, skal være med god afstand så der kan klippes imellem dem. Der er foretaget efterplantning på stort set hele området, efter udgravning af sand til omlægning af fairway Gul 9 og Gul 4. Den etablerede trægruppe i kanten af fairway Gul 9 består af hovedsageligt af rødel og gran. Den nyplantede del renholdes for optimal vækst. Nyplantningen udtyndes efter år, når træerne begynder at presse hinanden. Den etablerede gruppe opstammes og udtyndes hvert 5 år, og der efterplantes de åbne steder i beplantningen. Område 34. (Gul 9/Rød 9) Skovområde med eg, skovfyr, lærk, røn og birk i uklippet rough, med god afstand ca. 3-8m. til opdeling af hul Gul 9 og Rød 9. Området har været plaget af stormfald, med er blevet efterplantet med skovfyr og eg. E forbindelse med grøften langs hul Gul 9, er der et læhegn af røn som er meget tæt. Længst ned mod søen mellem Gul 9 og Rød 8, er der plantet rododendron.

13 De nyplantede træer renholdes og udtyndes efter ca år, når træerne i bevoksningen begynder at presse hinanden. Længst ned mod søen, udtyndes og opstammes de etablerede træer ca. hvert 5 år, for at give lys, luft og plads til de nyplantede rododendron. Læhegnet langs åen, udtyndes og opstammes. Område 35. (Gul 4/Gul 9) En trægruppe med opstammede poppel, pil, birk og røn med god afstand, ca. 3-8m. i uklippet rough, så det er muligt at se igennem dem og se landingsområdet. Rester af et læhegn, bestående af røn, og rosenbuske. En del af området er placeret lige foran gul tee på Gul 4, og er meget tæt, bestående af poppel, pil og birk. Læhegnet udtyndes og opstammes ca. hvert 5 år, og der efterplantes på de åbne steder. Rosenbuskene ved backtee forynges ved at fjerne ¼ del hver 2 år. Området foran gul tee Gul 4, udtyndes og opstammes og alt bundvegetation fjernes hvert 5 år, så det bliver muligt at se igennem beplantningen. Område 36. (Rød 9/Blå 1) Et skovområde med eg, røn og skovfyr med god afstand, ca. 3-8m., i uklippet rough. Tæt bevoksning af fyr og få eg. Den del af bevoksningen som vender ned mod fairway på de to huller Rød 9 og Blå 1, består af meget unge fyr som står utrolig tæt. Træerne opstammes og udtyndes hvert 5 år for at give plads til de mange selvsåede egetræer, der kan i samme forbindelse blive mulighed for efterplantning på de åbne steder. Området ned mod fairway udtyndes kraftigt så der bliver god afstand mellem træerne, ca. 3-8m og der efterplantes med eg, de åbne steder, for at sikre lang levetid, samt for at få det til at ligne den gamle del af området. Området udtyndes og efterplantes ca. hver 5 år. Område 37. (Blå 1/Blå 8)

14 Området ved gul tee Blå 1, skal være et skovområde med eg, røn og skovfyr med god afstand, ca. 3-8m., i uklippet rough. Den sidste del ned mod fairway skal være en åben trægruppe, med god plads mellem træerne ca. 3-8m. i uklippet rough. Område med tæt bevoksning af eg, røn og fyr og enkelte gran. Den del af området som vender længst væk fra tee Blå 1, er rimelig åben og består af fyr. Den første del af området udtyndes og opstammes ca. hvert 5 år, for at give lys og luft til tee Blå 1. Den sidste del opstammes og udtyndes, når der fjernes træer, erstattes de af nye skovfyr og eg. Område 38. (Blå 1/Blå 8) Trægruppe med god plads mellem træerne, ca. 3-8m., i klippet rough. Døde og udgåede træer erstattes af nye skovfyr, røn og eg. Træplantning med lundkarakter, som består at store fyre træer og nogle omorikagraner, samt nogle få unge ege- og bøgetræer. Området er meget åbent. Træerne opstammes. Der efterplantes hvis der fjernes træer. Træer til efterplantning vil være eg, røn og skovfyr. Område 39. (Rød 9) Lille trægruppe med god plads mellem træerne, ca. 3-8m, bestående af skovfyr og eg, i uklippet rough. Lille beplantning i kanten af fairway Rød 9, som består af fyr, og gran, som er ved af gå ud. Træerne står rimelig tæt og presser hinanden. Fyretræerne bevares, og ved fjernelse af træer, erstattes de af skovfyr. Område 40. (Rød 9/Blå 1) Trægruppe bestående af skovfyr, eg og røn, med god plads mellem træerne, ca. 3-8m., i uklippet rough. Området omkring bunkeren klippes.

15 Rester af et gammelt læhegn af røn og sitka gran, samt en del lærk og selvsåede fyr som ikke er ret gamle. De grantræer som læhegnet består af, er ved at gå ud pga. sygdom og alderdom. Kraftig udtyndning og opstamning af grantræer, for at give mulighed for efterplantning, dette vil ske ca. hvert 5 år. De etablerede lærk omkring bunkeren bør fjernes for at undgå løvfald i bunker. Der kan evt. efterplantes med eg for at nedsætte tiden med løvfald, samt for at beholde en smule bevoksning på området. Den unge beplantning udtyndes ca. hvert 5 år, og de pæneste udvælges til solitære træer. Område 41. (Blå 8/Blå 3) Trægruppe bestående af eg, skovfyr, kvalkved, sargentsæble, bærmispel og andre blomstrende buske, samt fuglekirsebær i god afstand, ca. 3-8m., i uklippet rough. Et åbent område som består af få fyr, gyvel, fuglekirsebær, tjørn, og en del unge eg. Der er en smule bundvegetation på området. Ovre mellem tee Blå 3 og green Blå 2, er der en lille beplantning bestående af birk og gyvel. En del af området er nyplantet, efter stormfald. Al bundvegetation fjernes og de enkelte træer stammes op. De pæneste eg findes frem og der efterplantes de åbne steder med skovfyr kvalkved, sargentsæble, bærmispel, fuglekirsebær og eg for at lukke området en smule. Området med birk og gyvel fjernes og der efterplantes, og de gyvel der er over mod gangstien til green Blå 3 fjernes også, for bedre udsyn til green. Nyplantningen renholdes og vandes i tørre perioder. Udtyndes efter år når træerne presser hinanden. Område 42. (Blå 9) Lavt læhegn af røn for bedre udsyn. Trægruppe bestående af opstammede skovfyr, eg, og røn, i god afstand, ca. 3-8m., i uklippet rough, samt randbevoksning af hyben ned mod læsseplads og green Blå 9. Området er placeret lige op at tee Blå 9, og er meget tæt, og består af fyr, eg og hyben, hvilket gør det svært for greenkeeperne at se om der er nogen på tee, når de kommer af kørevejen. En del af bevoksningen er et gammelt læhegn, bestående af røn. Der er efterplantet over mod tee Blå 4. Områdes udtyndes og stammes op så det bliver muligt at kigge igennem. Dette vil give lys og luft til teestedet. Læhegnet skæres ned til ca. 1m. i højden, så det skyder igen, samt for at give bedre plads på kørevejen. Efterplantning renholdes og vandes i tørre områder. Udtyndes efter år når træerne presser hinanden.

16 Område 43. (Blå 8/Blå 2) Skovområde bestående af eg, skovfyr, røn og birk i god afstand, ca.3-8m., i uklippet rough, med en bundbevoksning af gyvel. Et gammelt læhegn af nogle store sitka gran, som er ved at gå ud. Den del der vender over mod Blå 2, er en del af en gammel skov, som væltede under anlæggelsen af de ny huller. Denne del består af en del selvsåede træer, hvoraf mange er eg, birk, gyvel og fyr. Der er efterplantet bag læhegnet over mod Blå 2, dette er præget af en del bidskader efter dyr. De store grantræer fjernes løbende over de næste 5-6 år, med 2 års interval, for at give plads til den nyplantning der er etableret bagved over mod Blå 2, der efterplantes en kappe omkring nyplantningen, med dunet gedeblad, for at mindske skader fra dyr. Alt bundvegetationen fjernes i den sidste del af området og de pæneste træer udvælges og stammes op. Den sidste del af plejen vil ske ca. hvert 5 år. Gyvel forynges ved at fjerne ¼ del hvert 2 år, for at holde dem pæne og ikke for tætte. Område 44. (Blå 1) Målsætning. Skovområde bestående af birk, hestekastanie, fuglekirsebær, eg, skovfyr og røn. Med buske, som Sargentsæble, kvalkved, benved mv. som underbevoksning, der hvor der er behov for bryn. Området bag green Blå 1, har været præget af stormfald, og er derfor meget åbent. De grantræer der er på arealet er ved at gå ud. En del af beplantningen gror i en gammel grøft, denne består hovedsagelig af birk og elm. Området rengøres, udtyndes og opstammes så der kan komme lys og luft til green Blå 1, dette vil hjælpe på fugt og frost i vinterperioden. Der efterplantes med hestekastanie, fuglekirsebær, eg, skovfyr og røn, i de åbne huller i beplantningen, for at der er noget der kan tage over når grantræerne er væk om nogle få år. Der plantes sargentsæble, kvalkved, benved som bryn hvor dette er nødvendigt. Efterplantningen renholdes og vandes i tørre perioder. Tiltaget vil foregå ca. hvert 5 år. De første 10m. omkring green renholdes, udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke, længere inde i bevoksningen, for dyrelivets skyld. Område 45. (Rød 4/Rød 8) Afgrænsning mellem de to søer, som et tæt buskads bestående af pil, poppel og birk.

17 Området udvides op mod tee. Bevoksningen mellem de to søer på henholdsvis Rød 4 og Rød 8 er pil og poppel. De pil, der vokser der, er som små buske, som gør det utrolig tæt. Området forynges ved at skære ¼ del væk hvert 2. år. En efterplantning af solitære træer i samme forbindelse, på Rød 8, langs søens venstre side op mod tee, vil være med til at give en bedre aftegning af hullet. Træer til efterplantning vil være eg, skovfyr, birk og røn, for at få det til at ligne nærliggende områder. Område 46. (Rød 4/Rød 5/Rød 6) Et afskærmende buskads mellem Rød 4+5 samt tee Rød 6. Området er meget vådt, og består af en tæt bevoksning, som hovedsageligt er pil, rødel og nyplantede, men døende ask. Området forynges ca. hvert 3 år, ved at fjerne ¼ del hver gang, For at udtørre området yderligere kan der graves grøfter, som kan hjælpe med at lede vandet bort. De døende ask bag green rød 5, fjernes og erstattes af hvidpil. De første 10m. omkring tee renholdes, udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke, længere inde i bevoksningen, for dyrelivets skyld. Område 47. (Rød 4/Rød 5) Skovområde bestående af eg, skovfyr, røn, ask, pil og birk med god afstand mellem træerne, ca. 3-8m., med uklippet rough og den underbevoksning der er på området. Trægruppen deler hul Rød 4 og Rød 5. Blev udtyndet og opstammet 2008/2009, men bunden er begyndt at blive tæt igen. Bunden renholdes for at undgå for tæt underbevoksning. Der udtyndes løbende for at give plads til de nye selvsåede træer som naturligt er på området, her tænkes specielt på eg. Udtynding af bæver asp, for at mindske løvfald. Disse tiltag vil ske ca. hvert 5 år. De første 5m. ind mod fairway renholdes, udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke, længere inde i bevoksningen, for dyrelivets skyld.

18 Område 48. (Rød 4) Målsætning. Skovområde bestående af eg, birk, røn og skovfyr, i god afstand ca. 3-8m., i uklippet rough og den underbevoksning der naturligt er på området. Beplantningen bag green Rød 4, blev rengjort, udtyndet og opstammet 2007/2008 holder sig pænt. Området opstammes og udtyndes ca. hvert 5 år. Da området er meget veletableret og da der er en del selvsåede træer, er der ikke grund til efterplantning. Bunden renholdes for at undgå for tæt underbevoksning. Område 49. (Rød 5/Rød 7) Opstammet skovområde bestående af eg, birk, røn og skovfyr, med god plads mellem træerne, ca. 3-8m, så der kan komme lys igennem til tee Rød 5. Området mellem hvid og gul tee Rød 5 og green Rød 7, består af mange flotte eg, birk, røn og nogle få fyr. Området er tæt bevokset og de forskellige træer kæmper om den smule luft der er. Området opstammes og udtyndes ca. hvert 5 år, således at eg, birk, røn og fyr får den luft de skal ha, hvilket er med til at sikre lang levetid, og dette vil også give flotte træer på lang sigt. Der kan evt. indplantes eg og røn de steder hvor dette kan være nødvendigt. Ned mod Rød tee hul 5, er der foretaget nyplantning. Denne holdes ren og vandes i tørre perioder for at sikre optimal vækst, og hurtig etablering. Område 50. (Rød 5/Rød 7) Aflang trægruppe bestående af eg, birk, røn og skovfyr, med god plads mellem træerne, ca. 3-8m. i uklippet rough. Nyplantning bestående af eg, birk, røn og skovfyr. Læhegnet der adskiller hul Rød 5 og Rød 7, består mest af sitkagran som er i henfaldsfasen, og bør derfor snart erstattes af nyplantning. Området opstammes og der efterplantes med eg og røn de steder det er nødvendigt, så der er mulighed for at opretholde adskillelsen af de to huller. De enkelte eg og birk der er i hegnet, findes og saves fri så de har mulighed for at vokse optimalt.

19 Grantræerne fjernes. Tiltaget vil ske ca. hver 5 år. Område 51. (Rød 6/Rød 7) Buskads af pil som afskærmning af tee og bænk. Området er åbent, hvilket gør at en evt. vildfaren bold, kan ramme spillere på gul tee Rød 7. En lille smule efterplantning er foregået. Området efterplantes, med træsorter der kan holde til den fugtige jord, som pil og rødel, der samtidig gror rimelig hurtigt så området lukker hurtigere. Tiltaget bør ske indenfor få år. Område 52. (Rød 8/Blå 1) Skovområde til at skærme for greenkeepernes kørevej. Åben beplantning med god plads mellem træerne, ca. 3-8m., i uklippet rough. Et åbent område, med mange forskellige selvgroede træsorter, hvor hovedparten er fyr og birk. Området kan i efteråret være fugtigt. De selvgroede træer udtyndes og opstammes således at det er de pæneste der bliver tilbage. De første 5m. omkring tee Rød 8 renholdes, udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke, længere inde i bevoksningen, for dyrelivets skyld. Område 53. (Blå 2/Blå 7) Halvåbent skovområde med ca m mellem træerne, bestående af eg, skovfyr, røn og gyvel til underbevoksning. Området er meget åbent, på grund af stormfald under opbygningen af de ny huller. Der er nogle enkelte etablerede eg og fyr på området, men der er langt imellem dem.

20 Træerne opstammes og der plantes solitære træer eller små trægrupper for at afgrænse hullet, samt for at sikre at der er træer til at tage over på lang sigt. Der plantes grupper af gyvel i samme forbindelse, for at få det til at ligne de nærliggende områder. Område 54. (Blå 5/Blå 7) Skovområde med rimelig plads mellem træerne, ca. 3-8m., i uklippet rough, med gyvel som underbevoksning. Området er bevokset af en del gyvel, men der er efterplantet på området. Der tyndes ud i de mange gyvel for at give plads til de nyplantede træer, nyplantningen renholdes løbende ca. hvert 3 år, for at få hurtigere vækst. Beplantningen vandes i tørre perioder. Træerne udtyndes når de når en alder på ca år. Område 55. (Blå 5/Blå 6/Blå 7) Åben trægruppe bestående af bøg, røn, fyr og gyvel, med god plads mellem træerne, ca. 3-8m., i uklippet rough. Et område med mange etablerede bøg, røn og enkelte fyr. Mellem de mange halvstore træer er der en del gyvel, som er med til at skjule greenkeepernes kørevej. Træerne stammes op, så det er muligt at køre under dem, da de blandt andet står langs en gangsti over til tee Blå 6. Gyvel forynges ved at fjerne ¼ del hvert 2 år. Træerne udtyndes løbende over de næste 5-6 år, således at de pæneste træer bliver bevaret. Område 56. (Blå 5/Blå 6) Skovområde med dog plads mellem træerne, bestående af eg, skovfyr og røn, i uklippet rough. Område med mange gyvel, som presser de nyplantede træer på området.

21 Der tyndes ud i de mange gyvel og nyplantningen renholdes løbende ca. hvert 3 år, for at få god vækst. Beplantningen vandes i tørre perioder. Område 57. (Blå 5) Trægruppe bestående af eg, birk, skovfyr og røn med god afstand, ca. 3-8m. med gyvel som underbevoksning. Området er i hjørnet af Blå 5, og består kun af uklippet rough. Området efterplantes for at give bedre mulighed for afstands bedømmelse og afgrænsning af hullet. Tid for plantning vurderes af chef greenkeeper. Træerne tyndes ud efter ca år efter plantning, hvor de pæneste udvælges til solitære træer eller små trægrupper. De første 10m. ind mod fairway renholdes, udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke, længere inde i bevoksningen, for dyrelivets skyld. Område 58. (Blå 2/Blå 4/Blå 7) Område med mange gyvel, som afskærmning for greenkeepernes affaldsplads. Området er hovedsageligt bevokset med gyvel, som skjuler greenkeepernes affaldsplads. Der er rester af nogle gamle læhegn i bevoksningen. Der tyndes ud i de mange gyvel, ca. hvert 2 år, for at forynge dem, ved at fjerne ¼ del hver gang, og samtidig beholde dem på området. De gamle læhegn bliver ikke rørt da de ikke er i spil, og ikke er synlige for spillere. Der kan evt. efterplantes med gyvel langs greenkeepernes kørevej, for at skjule den yderligere. Område 59. (Blå 6/Blå 7) Område med opstammede skovfyr som solitære træer, i uklippet rough.

22 Et gammelt læhegn af røn, samt et stort åbent område hvor der kun er uklippet rough. Læhegnet udtyndes og opstammes, for at gøre det pænere. Der efterplantes på det store område mellem Blå 6 og Blå 7 for at dele hullerne yderligere med solitære træer. Tid for plantning vurderes af chef greenkeeper. Område 60. (Blå 4/Blå 5/Blå 6) Aflang trægruppe bestående af eg, røn, skovfyr og birk, med god afstand, ca. 3-8m., i uklippet rough. Et gammelt læhegn af sitkagran, som er ved at have nået max levetid. Der er foretaget nyplantning langs læhegnet, det meste af vejen. Læhegnet opstammes. Hegnet fjernes løbende over de næste 7-8 år, med 2 års intervaller. Nyplantningen udtyndes efter ca år efter plantning. Yderligere efterplantning vurderes af chefgreenkeeper. Område 61. (Blå 4) Opstammet læhegn af bæver asp til at afgrænse golfbanen. Læhegn af bæver asp, som hænger ind over hullet, og gør det vanskeligt at se out of bounds. Træerne stammes op i ca. 3 m. højde og de unge selvsåede træer fjernes løbende, ca. hvert 5 år. Område 62. (Blå 9) Trægruppe til at afgrænse golfbanen, med rimelig luft mellem træerne, ca. 3-8m., i uklippet rough. Området vender ud mod nabogrund og kørevej. Der er nogle gamle fyr på området, men der er efterplantet.

23 De gamle fyr fjernes løbende over de næste 7-8 år, med 2 års interval, Nyplantningen renholdes for hurtigere vækst, og vandes i tørre perioder. Område 63. (Rød 6) Læhegn til afgrænsning af golfbanen. God afstand mellem træerne, ca. 3-8m., i uklippet rough. Læhegn som er plantet i forbindelse med bygning af de ny huller. Bestående af rødel, ask, navr, blærespirea, syren, hassel, eg og gedeblad. Nyplantningen renholdes for hurtigere vækst, og vandes i tørre perioder. Der efterplantes hvor der er åbne huller. Udtyndes efter ca år når træerne begynder at trykke hinanden. Område 64. (Rød 7) Buskads/skov/mose, bestående af birk, pil, asp, eg, skovfyr og røn, med en kant af siv. Længere oppe mod green hovedsageligt eg og skovfyr. Tæt område med birk, pil, asp, eg, skovfyr og røn, med en kant af siv. Asp fjernes på længere sigt, og skæres tilbage i 2009/2010 for at give bedre udsyn fra back tee. Området udtyndes og opstammes ca. hvert 5 år. Udgåede træer og nedfaldende grene fjernes ikke.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane Baneguide - til Odsherreds smukkeste golfbane Velkommen til Odsherred Golfklub Denne baneguide giver dig det værktøj i hænde, som kan være med til at vise vej og give gode råd til runden på vores smukke

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Naturplan Ånæssegård okt. 2009

Naturplan Ånæssegård okt. 2009 1 Naturplan Ånæssegård okt. 2009 V. Niels Peter Ravnsborg Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Remiser og tilag

Læs mere

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Besigtigelse på golfbanen den 12. juli 2006 Deltagere Klub Manager Bent Petersen, chefgreenkeeper Jan Bay og konsulent Bente Mortensen,

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned.

Alt afhængig af vækstbetingelserne begynder formning af klipninger i forhold til klippeplanen, typisk i april måned. Skovbo, 15/6 2017 Vision og tanker omkring banens udseende: Klubben ønsker at alle golfspillere skal have en god oplevelse, når de spiller Skovbo Golfklub. Banen skal være fair og smuk at spille. Roughen

Læs mere

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER INDLEDNING Visionen med dette katalog er at gøre kommunens parkeringsarealer grønnere, og integrere beplantning, så det

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

Besøg biotopen Nåleskov

Besøg biotopen Nåleskov Besøg biotopen Nåleskov Lær om de nøgenfrøede planter og om frøspredning. Få nogle triks til at kende nåletræerne fra hinanden og lær noget om, hvilke vilkår nåletræerne skaber for skovens øvrige planter.

Læs mere

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE 1 På alle enhedens arealer gælder: At sten- og jorddiger skal betragtes som fredede fortidsminder. Det er tilstræbt at få indtegnet samtlige sten- og jorddiger på skovkortene, men der findes uden tvivl

Læs mere

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår VELKOMMEN TIL Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår Lisbeth Shooter Jan Nielsen Kristian Petersen Introduktion Lisbeth Shooter, chefkonsulent og i dag ordstyrer Jan Nielsen, planteavlskonsulent

Læs mere

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Som lovet, vil jeg hermed komme med forslag og anbefalinger, som forhåbentlig vil gøre det lidt nemmere, når vi skal vælge hvilken hæk der skal plantes omkring

Læs mere

Greenkeepernes klumme

Greenkeepernes klumme Greenkeepernes klumme Af Henrik R. F. Thomsen Igen i år er det dejligt at se medlemstilgang. Vi byder jer alle hjertelig velkommen. Mange fine Company Days og gæstespillere har besøgt os igen i år. Vi

Læs mere

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Fuchsia Havens Perler Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Voksemedium. Jord til Fuchsia skal være humusrig og luftførende. Her i haven bruger vi en grov næringsberiget spagnum tilsat

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

skoven NATUREN PÅ KROGERUP

skoven NATUREN PÅ KROGERUP skoven NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Besøg biotopen Løvskov

Besøg biotopen Løvskov Besøg biotopen Løvskov Skoven giver de blomstrende urter særlige vækstbetingelser. Saml og bestem skovens urter. Undersøg lysforholdene i løvskoven. Lær at iagttage forskellige jordbundsforhold og bestem

Læs mere

Mikrokløver på fairways

Mikrokløver på fairways A r t i k e l Kan mikrokløveren blive en positiv komponent i fairwaygræs på en golfbane? Det var hvad en brugerundersøgelse på Viborg golfbane i 2005 skulle belyse. Mikrokløver blev isået et stykke af

Læs mere

Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest

Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest Esbjerg Kommune Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest November 2004 Esbjerg Kommune Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting November 2004 Dokument nr P-058202-C-101 Revision

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Frøslev Plantage er på ca.1042 ha og er beliggende få kilometer fra den dansk-tyske grænse. Mod øst afgrænses plantagen af motorvej E45. Området kaldet Frøslev Sand blev indtil

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Referat af Baneudvalgsmøde

Referat af Baneudvalgsmøde Referat af Baneudvalgsmøde 7.07.2008 Deltager Birgit, Jette, Ewan og Steen Udvalget gennemgik banen med henblik på at liste op hvad medlemmer og greenfeespillere kan tænkes at observere på en runde. Udvalg

Læs mere

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Generelt: Flot standard på banerne i hele kommunen. Meget bløde baner flere steder i område vest og øst p.g.a. de store nedbørs mængder over en længere periode.

Læs mere

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov NOTAT Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015 Mødedeltagere: Björn E.H. Jensen,Greve Kommune Morten Vincents, Roskilde

Læs mere

Notat. Rettelsesblad til Lokalplan 4.1-2 for et område til campingformål på Helnæs

Notat. Rettelsesblad til Lokalplan 4.1-2 for et område til campingformål på Helnæs Notat Rettelsesblad til Lokalplan 4.1-2 for et område til campingformål på Helnæs Der anbefales nedenstående rettelser af lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens redegørelsesdel vil gennemgå en konsekvenstilretning

Læs mere

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard. Hestkøbvænge 4 DK-3460 Birkerød +45 4581 7444 www.fggolf.dk kontor@fggolf.dk Rudersdal kommune 22-11-2012 Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Læs mere

Besøg biotopen Heden

Besøg biotopen Heden Danmarks flora, danmarksflora.dk Besøg biotopen Heden Informationer og opgaver om heden som kulturlandskab, om naturpleje, jordbundsforhold, flora især lyng og ene, dyr og insekter, mad og drikke og endelig

Læs mere

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Silva Danica / Jørgen Stoltz, juni 2010 5993 0216 silvadanica@msn.com Fællesarealet består af en kystskrænt samt et nedenfor liggende strandareal.

Læs mere

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Handlingsplan Banens handlingsplan er udviklet med fokus på klubbens vision og strategi. Planen skal fremadrettet sikre, at banens

Læs mere

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen Kære medlem. Det er mig en fornøjelse at kunne byde velkommen til Golfafdelingens Klubmesterskab 2010, som er vores 10-års-jubilæumsmatch. Klubmesterskabet er et af de vigtigste elementer i bestyrelsens

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Kulturintensitet og kulturmodeller: Erfaringer fra naturnær skovdrift og øget biomasseproduktion

Kulturintensitet og kulturmodeller: Erfaringer fra naturnær skovdrift og øget biomasseproduktion Sponsorer: ENERWOODS Kulturintensitet og kulturmodeller: Erfaringer fra naturnær skovdrift og øget biomasseproduktion NordGen Forest Thematic Day - Kulturkvalitet og øget træproduktion Sabro 23. august

Læs mere

Natur Ansgar Anlæg. Alléer

Natur Ansgar Anlæg. Alléer Natur Ansgar Anlæg Ansgar Anlæg ses i midten af billedet. I forgrunden ses OB s baner, Kastanievej, Odense Å og et hjørne af Munke Mose. I baggrunden ses Assistens Kirkegården Alléer Ansgar Anlæg vender

Læs mere

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk )

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Vores Haveklub Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Plantning Ved plantning af roser er det vigtigste at få rosen sat så dybt, at podestedet er mindst 7 til 10 cm. under jorden, og at rødderne

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul.

Hul 1 TEE B gul. Hul 2 TEE C hvid. Hul 3 Tee B gul. Hul 1 TEE B gul. Fra TEE stedet kan du se flaget på green, men pas på bunker i højre side umiddelbart før green, samt på out of bound ved asfaltvejen i venstre side af fairway. Hul 2 TEE C hvid. Fra TEE

Læs mere

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10 LANDSKABSGRUPPEN DAB mrk. 8504-12-288 PKB Direkte tlf. 77 32 05 04 Dato 17.06.08 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5 Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Velkommen til medlemsmøde. Velkomst v. Formand William Grahn.

Velkommen til medlemsmøde. Velkomst v. Formand William Grahn. Velkommen til medlemsmøde Velkomst v. Formand William Grahn. Banen Kristian Ravn Laumann orienterer. Præsentation af bunkerplan Skov arbejde Hul 15 gul teested Opretning af teesteder Fyrlunden i venstre

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer blerede, og der er kun efterplantet få stiklinger. Rødel er godt etableret med barrodsplanter, og der har ikke været behov for efterplantning. De efterplantede stiklinger er generelt slået godt an, og

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Naturnær drift i nåletræ

Naturnær drift i nåletræ Naturnær drift i nåletræ Nåletræ kan godt drives med selvforyngelse. Der skal ofte foretages en jordbearbejdning og måske indbringes andre arter. Hulbor er anvendt med held i SLS Skovadministration. Opvæksten

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse Landevej

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012

Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012 1 Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012 Arne Høegh Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Stinelund... 4 Kristiansminde...

Læs mere

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Målsætninger for banen. Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er en parkbane. Banens forhindringer skal bestå af søer, vandløb, bunkers og løvfældende træer. Greens skal bestå

Læs mere

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011 DYSSEGÅRDSPARKEN Udviklingsplan 2011 1 2 FORORD I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Grøn Strukturplan, en rammeplan for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Denne nye udviklingsplan for Dyssegårdsparken

Læs mere

Rettet for beregningsfejl

Rettet for beregningsfejl Forslag 4.2.1 Særlig vedligeholdelse grønne områder Grundejerforeningen har indtil den ekstraordinære generalforsamling i april 2009, stået for al den udvendige vedligeholdelse af medlemmernes huse. Det

Læs mere

Derudover er der på udsendelsesliste også nedenstående personer. Hvis du ønsker at blive slettet fra listen så send en mail til iddni@nst.dk.

Derudover er der på udsendelsesliste også nedenstående personer. Hvis du ønsker at blive slettet fra listen så send en mail til iddni@nst.dk. Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. januar 2015 Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Gørløse Skov. Mødet blev holdt den 22. september 2014 i Gørløse Forsamlingshus Deltagere: Anne

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Morgenfruen. HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen. Udebørnehaven

Morgenfruen. HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen. Udebørnehaven Udebørnehaven Morgenfruen HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen Fra havelågen føres du gennem skoven af bærbuske, frugt- og nøddetræer til en lysåbning i det grønne. I det fjerne hjørne skimter

Læs mere

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning 2 Titel: Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning Udgave: 1. udgave august 2002 Oplag: 4.000 stk. Layout: Gitte Bomholt, Landbrugets

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Denne plan for bevarende naturpleje danner grundlag for vedligeholdelse af Klitborg Grundejerforenings fællesarealer (Matrikel: Flyvesandslodderne

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer og mål for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

10. 10 råd. til en rigere natur på Korshage. Dyrenes trivsel på grunden

10. 10 råd. til en rigere natur på Korshage. Dyrenes trivsel på grunden 10. Dyrenes trivsel på grunden Tornede buske er gode til redeskjul og dækning mod rovfugle. De bruges også af tornskade og tornsanger til spidning og opbevaring af insekter og firben. Enebærbuske er foretrukne

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 11. september 2015 Arrangør: PI Nordsjælland Nordsjælland Open 2015 Nordsjællands Politi Idrætsforening byder kollegaer, sportsudøvere, dommere, tilskuere

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune 2015 Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse

Læs mere

Praktiske foranstaltninger for friarealer

Praktiske foranstaltninger for friarealer Praktiske foranstaltninger for friarealer 1 Indledning Dette bilag giver råd til, hvad man kan gøre for at undgå eksponering fra let forurenet jord: Generelt for alle råd er, at man skal tildække eller

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard.

Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard. Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard. På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne præsentere og have vedtaget en revideret haveplan. I forhold til den tidligere version er Mandatet for Grønt

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i dagtilbud handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser

Læs mere

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m..

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Tilstand firarealer Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Græs Kortklippet græs Slåning af volde Opsamling af blade Træer og randplantninger

Læs mere

Ulvshale Skov - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn

Ulvshale Skov - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn Side 1 af 5 Kulturhistoriske værdier på Møn Til oversigt Ulvshale Skov Alle illustrationer kan forstørres Skemanummer: Betegnelse: Kategori: Registreringsdato: Registrator: 5 Ulvshale Skov Udsnit og dele

Læs mere

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014 Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov. Mødet blev afholdt torsdag den 25. september

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet Danske Parkdage 2011 Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde Fremlægge analyser fra LiNaBy-projektet Derigennen sige noget om bynaturens

Læs mere

Masser af grønsager på et lille areal Af Peter Norris, 2010

Masser af grønsager på et lille areal Af Peter Norris, 2010 Denne lille manual til dyrkning af egne grønsager er skrevet af Peter Norris. Peter Norris har 25 års erfaring med økologisk havebrug. Han er ekspert i at dyrke grønsager også i ydersæsonen, og har derfor

Læs mere

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Projekt Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Beskrivelse af ønsket opførelse af enfamiliehus Oversigt over omkringliggende bebyggelse, arkitektur og landskab Projektets idé og tanke Huset:

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Hillerød Nordsjælland Open i golf Den 14. september 2011 Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2010 Det er med stor glæde at jeg på vegne af Hillerød Politis Idrætsforening

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor: GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION Hovedsponsor: GODE RÅD, NÅR DU SKAL BRUGE POWER POINT Giv tilhørerne tid til at se og læse, hvad der er kommet på skærmen. Hvis der er meget tekst, så inddel

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Beretning generalforsamling 2013.

Beretning generalforsamling 2013. Beretning generalforsamling 2013. Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har kunnet holde dem i den stand,

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Biomasseoptimeret skovdyrkning

Biomasseoptimeret skovdyrkning Biomasseoptimeret skovdyrkning NordGen Forest Thematic Day Kulturkvalitet og øget træproduktion Skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne Vestjylland Skovbruget som energileverandør 360 o Klimakommissionen

Læs mere

Oversigtskort for delstrækning 2

Oversigtskort for delstrækning 2 Oversigtskort for delstrækning 2 1: 2000 35 Furesøvej nr. 37 (matr. 29b) samt Furesøparken (matr. 29c) Registrering Note: For delstrækning 2, gælder det at Lyngby-Taarbæk Kommune ejer området og at begge

Læs mere

Forårsplanter i skoven

Forårsplanter i skoven Titel: Forårsplanter i skoven Fag: Natur/teknik Klassetrin: 0. 3. klasse Beskrivelse: Tag ud i det tidlige forår og find nogle af forårsskovens planter. Tid: 4 lektioner Årstid: april Kilde: www.skoven-i-skolen.dk

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

SKOVUDVIKLING VED Å BO. -Fra bar mark til naturskov

SKOVUDVIKLING VED Å BO. -Fra bar mark til naturskov SKOVUDVIKLING VED Å BO -Fra bar mark til naturskov Mødenotat Møde med Socialdemokraterne vedr. Åbo Skov Til mødet deltog: Steen B. Andersen, byrådsmedlem (S), medlem af miljøudvalget (sba@byr.aarhus.dk

Læs mere

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen Hillerød Golf Klub Velkommen VELKOMMEN TIL HILLERØD GOLF KLUB Vores bane måler 5367 / 5247 / 4879 / 4443 meter, men det vil snart opdages, at den har kvaliteter, der belønner det præcision frem for længde.

Læs mere

Kaninfører i Brøndby Golfklub 2016

Kaninfører i Brøndby Golfklub 2016 Kaninfører i Brøndby Golfklub 2016 Velkommen som kaninfører i Brøndby Golfklub. Med dette kaninførernotat forsøger vi at beskrive kaninførerrollen i Brøndby Golfklub. Kaninførernotatet skal ses som en

Læs mere

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk SKRÆNTEN UDEAREALER RESUME Indgreb 2b 5 Forslaget går i korthed ud på gradvist at renovere og forny beplantning og aktiviteter i takt med at der er økonomisk råderum. Forslaget er ikke fuldstændigt, men

Læs mere