Litteratur vedr. Nørresundby og Sundby-Hvorup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur vedr. Nørresundby og Sundby-Hvorup"

Transkript

1 Litteratur vedr. Nørresundby og Sundby-Hvorup Oplysningerne er hentet flere steder, og ikke ensbetydende med at Sundby Samlingerne har dem i deres bibliotek. Per Thomsen, Sundby Samlingerne 2009 Emne Advokater Aalborg-Nørresundby Advokatforening i 100 år udgivet i anledning af foreningens 100 års jubilæum. Forfatter Bergh Ole Apoteker Nr. Sundby Apotek, af Niels Hedin. Farmaceutisk Tidende 1923, s Apoteker Nørresundby apoteks jubilæum 125 år i rig udvikling Forfatter Nørresundby Apotek. År 1970 Arbejdsmændenes Arbejdsmændenes Fagforening, Nørresundby juni Fagforening Forfatter Knudsen Peter, År [1956] Aviser / Blade Dagen / Nørresundby Trykkested Nørresundby, Nummerering og datering 1924: :12.12 Aviser / Blade Nørresundby Avis Trykkested Nørresundby, Nummerering og datering 2/ / Aviser / Blade Nørresundby Morgenblad Trykkested Nørresundby, Nummerering og datering 1905: :29.3 Aviser / Blade Nørresundby Folkeblad Trykkested Nørresundby, Nummerering og datering 1913: :25.7 Bagere Aalborg og Nørresundby Bagermesterforening Jubilæumsskrift oktober Forfatter E. Myrdal. År 1940 Bagere Aalborg og Nørresundby Bagermesterforening oktober 1990 Forfatter Poul Erik Kristensen År 1990 Bagere Aalborg og Nørresundby Bagermesterforenings Festskrift i Anledning af Banker Jubilæet 6. oktober År [1915] Aktieselskabet Banken for Nørresundby og Omegn Forfatter Hald Niels, År 1948 Banker Nørresundby Bank Forfatter Kristensen Poul Erik, År 1988 Baptistkirke Jubilæumsskrift Barberere Festskrift ved Aalborg og Nørresundby Barberforenings 25 Aars Jubilæum den 28de Januar 1914 Forfatter Aalborg og Nørresundby Barberforening, År 1914 Biografer Aalborgs biografer gennem 100 år, af Ib Skovfoged Laursen, 1999 Bouet Træk af landsbyen Bouets historie, af Madsen Erik 1995 ne i vore hoveder om forestillede og reelle broer mellem Aalborg og Nørresundby Henrik Haarder Hovgesen, Aalborg Universitetscenter, 2004 ne over Limfjorden. Harry Agerbak 1935 Den nye Limfjordsbro. Berg Bach Købstadsforeningens Tidskrift 1932, s Broen over Limfjorden. Nutiden , s Ny Jernbanebro over Limfjorden ved Aalborg.

2 Ingeniøren, bygningsteknik Årg. 46, s Broingeniør Ivar Tybjerg. Nekrolog af Sv. Fogtmann Stads og Havneingeniøren 1933, s. 81 Limfjordsbroens landing i Nørresundby. Dansk Vejtidende 1933, s ill. Den nye Limfjordsbros landtilslutning i Nørresundby. Sv. Fogtmann. Stads og Havneingeniøren 1930, s Færger tunnel. Aalborgbogen 1968, 120 s. ill. Den internationale konkurrence om en ny broforbindelse mellem Aalborg og Nørresundby. Ingeneøren 1920, side og 310. Den internationale konkurrence om en ny broforbindelse mellem Aalborg og Nørresundby. Teknisk Tidskrift 1921, s ill. Limfjordsbroen. O. Kierulff Byggetekniske meddelelser 1933 bind 5, s ill. Konkurrencen om en ny Limfjordsbro. Ingeniøren 1921, s ill. Den nye Limfjordsbro. O. Kierulff. Ingeniøren 1931, s ill. Limfjordsbroen ved Aalborg. Ill. Tidende , s og ill. Om Limfjordsbroen och lite till. Kritisk Revy 1927, hæfte 3, s Projektet til den nye Limfjordsbro mellem Aalborg og Nørresundby. Ivar Tybjerg. Ingeniøren Årg. 35, s ill. Limfjordsbroens frigivelse Film på Aalborg Stadsarkiv. 6. min. Festen for bropengenes afskaffelse ved ved Limfjordsbroen. Limfjordsbroens udvidelse Film på Aalborg Stadsarkiv, 44. min., Nedrivning af brohuse og gelænder, elementer fra værftet, Dykkere, nye lygtestandere, indvielse orkestre taler. Børnehaver Fuglsangsvejens Børnehave, , Cementindustri Mit liv som det formede sig indtil mit 80. år, af G. Duus Nielsen, 22 sider (Petersværk betonindustri). Durisol Den nye Andelsfabrik i Aalborg Lufthavn. Andelsbladet 1948, nr. 51, s Elektricitetsforsyning Nørresundby Oplands Andels-Elektricitetsforsyning gennem 25 Aar Forfatter Hald Niels, År 1944 Emigration Hvorup-Iowa tur/retur Forfatter Pedersen Martinus, 1993 Fagforeninger Arbejdsmændenes Fagforening, Nørresundby juni Forfatter Knudsen Peter, År [1956] Flyvestation Aalborg Flyvestations orientering. Særnummer om 9. april 1940 og tiden umiddelbart derefter. 19 sider. Flyvestation Aalborg Flyvestation Ålborg. Åbent hus 14. juni Program. Flyvestation Aalborg Jubilæumsskrift for Flyvestationseskadrille 51, Flyvestation Aalborg Nøddeknækkeren : Organ for Flyvevåbnets mather. Nørresundby Trykkested[Danmark] Fortsættes som: Urias-posten Flyvestation Aalborg Hovedværksted Aalborg Flyvestation Aalborg Flyvestation Aalborg Fodbold Folkets Hus. Arbejderpartiets Bauleitung. Bygning af Aalborg Lufthavn. Film på Aalborg Stadsarkiv. VHS. 15 min. De store udgravninger, nedrivning af gårde. Støbearbejde. Lufthavnsbygningen rejses. m.m. Det stod ikke i Avisen. Aalborg Stiftidendes forlag 1945, s ill. Aalborg ( Rødslet ) Lufthavn som tysk luftstøttepunkt. Nubi. Nørre Uttrup og Bouet idrætsforening. Årbøger. Arbejderpartiets Forsamlingsbygning (i Nørresundby) Meddelelser om Bestræbelserne i 1919 for at erhverve eget Hus, Beskrivelse over den

3 Forsamlingsbygning købte Ejendom og den i 1927 opførte Nybygning mod Smedegade samt Regnskab for Ejendommen i den forløbne syvårige Periode Folkets Hus, År [1928] Forsvarsbrødre De Danske Forsvarsbrødre, Aalborg, Nørresundby og Omegn Færger Nørresundby Færgevæsen, af Kr. Værnfelt, 1964 Færger Færger tunnel. Aalborgbogen 1968, 120 s. ill. Gabrielsværk Gabrielsværk, Festskrift Gadenavne Gadenavne i Nørresundby, af P. Munk Galster Et handelshus fallit i Nørresundby 1859 og Fra Himmerland og Kjær Herred 1951, bd. 17. s Handel og Industri Handel, søfart og industri Handel, søfart og industri Dsnsk Handel og Industri, bind III. Kulturhistorisk forlag Odense Danmarks søfart, handel og industri Nørresundby / redaktion: A. Müllertz. Kbh. : Danmarks Søfart, Handel og Industris Forlag, Side : ill. Særtryk af: Danmarks Handel, Søfart og Industri, 3. Bind: Jylland Nørresundby. Indhold: L. Klitgaard A/S ; Peder P. Hedegaard ; Hedegaard & Christensen ; C. Klitgaard Garveri ; A/S Chr. Kjærgaard, A/S Nørresundby Tømmerhandel, Ryesgades Fabriker. Hedegaard, Peder P. Peder P. Hedegaard Aktieselskab, Nørresundby juli Forfatter Jensen J. Jeppesen, År 1966 Hittebørnehjemmet Fuglsangsvejens Børnehave, , Hjemstavnsforening Broen Medlemsblad for Hjemstavnsforeningen Aalborg-Nørresundby Aalborgforeningen Hvorupgaard Erindringer om landsbyen Hvorupgaard i tiden fra Hvorupgaard Forfatter Carlo Christensen, 1995 Stationsbyen Hvorupgaard, fra o til vore dage Udgivet af Sundby-Hvorup sognehistoriske Forening og Arkiv, okt Håndværkerforeninger Nørresundby Haandværkerforening, År Aars Jubilæum Februar Forfatter Knudsen P. C. Håndværkerforeninger Nørre Uttrup Borger og Haandværkerforening, Jubilæumsskrift Håndværkerforeninger Lindholm Borger- og Håndværkerforening, 75 års jubilæumsskrift 2005 Håndværkerforeninger Lindholm Borger- og Håndværkerforening, 50 års jubilæumsskrift 1980 Isenkræmmere Otto R. Nielsen, Mine erindringer 1962, 51 sider ill. Danske Statsbaner. Beretning om Jernbanebroen over Limfjorden imellem Aalborg og Nørresundby, År 1884 Aalborg Privatbaners 50 års jubilæum. Jernbanebladet 1949, nr. 8, s Nordjyske s., ill., af Niels Jensen Farvel til Aalborg Fjerritslev jernbane. 19. marts marts Jernbanebladet Nr. 3. s Den Vendsysselske jernvej. C. Nørrelykke. Vendsyssel Årb. 1972, s Nørresundby-Frederikshavn 100 år. Jernbanebladet 1971, nr. 7, s Vendsysselbanens indvielse. Ill. Tidende , s ill. Farvel til Frederikshavn- Nørresundby havnestation. 18. juli marts Jernbanebladet 1968, nr. 4, s Kirker Nørresundby Kirke gennem 750 år, Forfatter Mikkelsen N. E. Kirker Kirker Nørresundby Kirke, Alterbillede, Fra Himmerland og Kjær Herred 1978 side 175 Nørresundby Kirke, Kirkeskib,

4 Fra Himmerland og Kjær Herred 1953 side 93 Kirker Nørresundby præstegård, Fra Himmerland og Kjær Herred 1975 side 82 Kirker Lindholm nye kirkegård. Vore kirkegårde 1933, årg. 10, s. 57 Kjærgaard, Chr. Om hundrede år er alting glemt. Chr. Kjærgaard A/S 100 år s. ill. Kommune Nørresundbys Kommunale Forvaltning, Forfatter Svend Andersen Kommune Aalborg Amt, Købstadskommunerne Konfirmation Konfirmandstuen 1839, Fra Himmerland og Kjær Herred 1955 side 123 Krige, 2. Verdenskrig Det stod ikke i Avisen. Aalborg Stiftidendes forlag 1945, s ill. Aalborg ( Rødslet ) Lufthavn som tysk luftstøttepunkt. Krige, 2. Verdenskrig Befrielsen Film på Aalborg Stadsarkiv. VHS. 15 min. Børn på Nørresundby torv. Kioskejer deler flag ud. Anholdte soldater på lastbil. m.m., Krige, 2. Verdenskrig Bauleitung. Bygning af Aalborg Lufthavn. Film på Aalborg Stadsarkiv. VHS. 27 min. De store udgravninger, nedrivning af gårde. Støbearbejde. Lufthavnsbygningen rejses. m.m. Krige, 2. Verdenskrig Flugplatz Aalborg West, den tyske udbygning af Aalborg flyveplads sider ill. Krige, 2. Verdenskrig Flyvestations orientering. Særnummer om 9. april 1940 og tiden Krige, Kejserkrigen umiddelbart derefter. 19 sider. Fra Kejserens tid. Især forholdene omkring Aalborg og Nørresundby. Om Wallensteins hærgen i Jylland under kejserkrigen Særtryk af Historisk Årbog for Aalborg Amt Krisecenter Det første år i Krisecenteret Forfatter Krisecenter for Kvinder, År [1983] Kummerowsminde Kummerowsminde. ( Sundby-Hvorup Kommunekontor ) Sundby-Hvorup Sognehistoriske Forening 1984, 15 s. ill. Kunst Skulptur i det fri i Aalborg. H. P. Jensen, 1997 Kunstmalere Kunstmalere Kusk, Anders Larsen Larsen, Rasmus Christian Biersted maleren. Jens Svend Christian Petersen Nørresundby / Sundby-Hvorup Lokalhistoriske forening Harald Kjeldsen, Maler Musiker Livskunstner Nørresundby / Sundby-Hvorup Lokalhistoriske forening og arkiv Slægtsbog for efterkommere efter Anders Larsen Kusk født 1808, gårdejer i Vestbjerg, Sulsted sogn senere Lindholm, Nørresundby sogn, År 1964 Slægtsbog for efterkommere efter Rasmus Christian Larsen født 1812, husmand i Lindholm, Nørresundby sogn Forfatter Dansk Slægtsforskning, År 1961 Leismann slægten Slægtsbog, af Arne Leismann Limfjorden Fjordkatalog Aalborg Kommunes fjordkyster, 1999 Limfjorden Fra Aalborg til Hjarbæk. Turistfilm 1938 af Carl Langballe. 22. min. Limfjordstunnellen Færger tunnel. Aalborgbogen 1968, 120 s. ill. Lindholm Lindholm Før og Nu. Evald Trudslev Lindholm Lindholm Sagaen, bidder fra Lindholm og 1960erne, af John Laden Jensen i samarbejde Arne Lybech. Lindholm Borger- og Lindholm Borger- og Håndværkerforening, 75 års jubilæumsskrift 2005 Håndværkerforening Lindholm Borger- og Lindholm Borger- og Håndværkerforening, 50 års jubilæumsskrift 1980 Håndværkerforening Lindholm 50 års jubilæumsskrift

5 Gymnastikforening Lindholm Høje Lindholm Høje. Beskrivelse af udgravninger og fund. Af Oscar Marseen Lindholm Høje Lindholm Høje gravpladsen. Thorkild Ramskou Lindholm Lindholm Idrætsforening. Jubilæumsskrift Idrætsforening Lindholm Kirkegaard Lindholm nye kirkegård. Vore kirkegårde 1933, årg. 10, s. 57 Lokalhistorie Sundsholmeren. Lokalhistorisk Tidsskrift for Hvorup, Lindholm, Nørresundby og Nørre Uttrup. 4 gange årligt siden Udgivet af Nørresundby Sundby/Hvorup Lokalhistoriske Forening Lokalhistorie Historien om de tre Torper Lokalhistorie Skizzer. Ny samling. Forfatter Niels Hancke. År 1879 Lokalhistorie Sundby-Hvorup Før og Nu. Lokalhistorisk tidsskrift for Sundby-Hvorup kommune Udgivet af Sundby-Hvorup sognehistoriske Forening Lokalhistorie Træk af Sundby sogns historie. Særtryk af Fra Himmerland og Kjær Herred 1965 Lokalhistorisk Forening Nørresundby / Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening. Internetadresse: Malerlaug Aalborg og Nørresundby Malerlaug i 100 år. Af Bergh Ole 1995 Militær Dronningens Livregiments Soldaterforening 50 års jubilæum protector Hendes Majestæt Dronning Ingrid Christensen Allan, Hæren 2000 Møller, Sophus Lægen og bryggeren. Sophus Møller og Carl Jacobsen Forfatter Tang Kristensen Johannes Evald, År 1984 Nielsen, Otto R. Mine erindringer. Forfatter Nielsen Otto R., År 1962 NOKS Nordjyllands Kulturhistoriske database, internetadresse: Nørre Uttrup Nørre Uttrup i det 20 århundrede, af Ketty Johansson. Udgivet af Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening 2007 Nørre Uttrup Borgerog Nørre Uttrup Borger- og Haandværkerforening. Jubilæumsskrift Haandværkerforening Nørresundby Danske byer og sogne, 9. bind Aalborg Amt, Forlaget vort land Århus Nørresundby Der er langt til Nørresundby Green back dollar, År 1957 Nørresundby En epoke af Nørresundbys Historie, Bind 1 og 2, samt register T. Kofoed Nielsen Nørresundby Fra Kejserens Tid, især Forholdene i og omkring Aalborg og Nørresundby. Forfatter Chr. Christensen ( udg ) Nørresundby Korte træk af Nørresundbys Historie gennem 100 år, af T. Kofoed Nielsen Nørresundby Købstadsforeningens Tidsskrift, Særtryk år 1949 Nørresundby Nørresundby-Filmen DVD. Fotograf biografejer Christian Jacobsen Nørresundby Nørresundbys historie indtil 1701, Forfatter Chr. Petresch Christensen Nørresundby Nørresundbys historie , Forfatter Chr. Petresch Christensen Nørresundby Nørresundbys historie Forfatter Johannes Evald Tang Kristensen m.fl., År 1983 Nørresundby Nørresundbys historie i billeder Nørresundby Forfatter Johs. E. Tang Kristensen, År 1973 Nørresundbys Historie med Bidrag til Egnens Historie Forfatter Chr. Petresch-Christensen, År 1986 Nørresundby Aalborg by og Nørresundby. Danske byer og deres mænd 1915 Nørresundby Velkommen til Nørresundby

6 Nørresundby Aalborgs Historie, Bind 1 6. Udgivet af Aalborg Kommune Nørresundby Solsiden har det. Boldklub Forfatter Gaardsholt Jørgen Nørresundby Boldklub. År 1989 Nørresundby brand Nørresundby Brand 17/6 1865, Fra Himmerland og Kjær Herred 1915 side 2190 Nørresundby brand Nørresundby Brand 17/6 1865, Fra Himmerland og Kjær Herred 1965 side 162 Nørresundby brand Regnskab over de til de efter branden i Nørresundby d. 17de juni 1865 trængende brandlidte indkomne goddædige gaver Forfatter Comitteen for de Trængende Brandlidte i Nørresundby, År 1867 Nørresundby Nørresundby Gymnasium og HF-Kursus Gymnasium Nørresundby Nørresundby Håndværkerforening. Jubilæumsskrift Håndværkerforening Nørresundby Nørresundby Skytteforening. Jubilæumsskrift Skytteforening Nørresundby Torv Nørre Sundby Torv. Af S. Alsted. Architekten 1922, Årg. 24, s og s ill., Konkurrencen om tegning til rådhus, posthus og apotek. Nørresundbys brand Fra Nørre Sundbys brandtomter. Ill.Tidende , årg. 6, s ill. Olesen, Anders Sagføreren konge af Hammer Bakker, (Anders Olesen ) Pibefabrik Forfatter Bergh Ole, 1998 Johan Adolph Rømers tobakspibefabrik i Nørresundby med et udsyn over tobaksrygningens og pibemageriets historie i Danmark indtil ca samt en Johs. E. Tang Kristensen bibliografi, År Pibefabrik Pibefabrik, Fra Himmerland og Kjær Herred 1981 side 39 Pibefabrik Pibemagergaarden, Fra Himmerland og Kjær Herred 1981 side 63 Pottemageri Pottemageri i Hvorup sogn, af Johs.E. Tang Kristensen, Professor Stærkstrøm Professor Stærkstrøm, Rasmussen Gorm H., År 2000 Rasch Stiftsfabrik Sejlklubber Fr. Raschs Eftf. A/S. Trykket af Handeltrykkeriet i Aalborg Gøsen Fiskerklyngens Klub, Nørresundby Sejlklub, Sejlklubben Limfjorden, Sundby/Hvorup Sejlklub, Vestre Baadelaug. En gøs= kontakt Skanseparken Skansen Nørresundby, Forfatter Per Thomsen, 2004 Skanseparken Amtsfesten på Skansen Film på Aalborg Stadsarkiv. 4. min. VHS bånd, farve, stum. Indmarch, gymnastikopvisning, folkedans. Skoler Nørresundby Kommuneskole, Skansevejens Skole, Øskov Birgit Skansevejens Skole [1996] Skoler Gl. Lindholm skole Skoler Slagterier Nørre Uttrup Skole , historie og erindringer 75 år Andelssvineslagteriet for Aalborg amt, Nørresundby januar Forfatter Jensen J. Jeppesen, År 1966 Slagterier Hvor vejene samles. Andels-Svineslagteriet for Aalborg Amt Forfattere Salomon J. Frifelt og Børge Davidsen. Smede Kær Herreds smedemesterforenings 50 års jubilæumsskrift Snedkere Aalborg og Nørresundby Snedkerlaug. Blade af lavets og håndværkets historie. Udarbejdet af Asbjørn Hellum og Hanne Gjøl. År 1985 Socialdemokratisk Vælgerforening Socialdemokratisk Vælgerforening Nørresundby stiftet års jubilæum. Forfatter Socialdemokratiet Nørresundby. År 1989 Sundby-Hvorup Velkommen til Sundby-Hvorup Sundby-Hvorup Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling, 1981.

7 Vejledning for besøgende. Sundbysamlingerne Nørresundby byhistoriske museum, internet: Søfarts-Service Sømand i Aalborg Nørresundby. Udgiver Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service. Trykkested Klarup Tekstiler Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforening 75 aar juli 1951 Vandforsyning Vinden som Drivkraft for Vandforsyningsanlæg Mortensen og Galster, Nørresundby, contra et Ingeniør-Trekløver Forfatter M. Mortensen. År 1903 Vandforsyning I/S Lindholm Vandværk. 25 års jubilæum, Vognmænd Aalborg og Nørresundby Vognmands Forening, Udgivet i anledning af foreningens 50 års jubilæum Aalborg Lufthavn Kendsgerninger om Aalborg Lufthavn. Samlet og udgivet af Aalborg Erhvervsudvalg. Aalborg 1947, 10 s. Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn. Carlo Odgaard Bygmesteren 1938, årg. 31, s Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn bliver til. Flyv, årgang 11, s

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer Undervisningsplan foråret 2008- Dato Litteratur Tema Opgaver Ti. 5. Introduktion Gruppeinddeling Fr. 8. SBC s. 11-16 (6 s.) Hvad er en by? Wirth 1938 (24 s.) Administrative, sociologiske og økonomiske

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Leth, Harald, inspektør, Livø Lidt om Livø. Livø under Vitskøl og Bjørnsholm 1914 p. 336-355 20 sider Topografi Christensen, Chr., Protokolfører i Kriminalretten, København

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19 Opdateret den 7. juli 2014 SKUEMESTRE ESL BOLIGSERVICE Ejvind Carlsen Boligselskabet Sjælland Parkvænget 25 21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup Tlf. 46 78 78 19 Ivan Dürr John Nielsen Carsten Pedersen

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

SKUEMESTRE ESL BOLIGSERVICE

SKUEMESTRE ESL BOLIGSERVICE Opdateret den 05. februar 2013 SKUEMESTRE ESL BOLIGSERVICE Anders Isaksen 70 15 04 50 22 75 90 98 70 15 04 55 ais@forbundet.dk Hardangergade 3 Fagforening 8200 Århus N. Vester Alle 7 Tlf. 86 10 45 10 8000

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Håndværkerliste Februar 2015

Håndværkerliste Februar 2015 Håndværkerliste Februar 2015 Firmaoplysning Firmanavn adresse Alarm Arden EL-service A/S Gutenbergvej 1 9510 24259560 Morten de Linde morten@arden-el.dk 40877363 Ja Hera A/S Plastvænget 20 9560 76249415

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere