Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015"

Transkript

1 Leder: EU-partierneer mindre troværdige end brugtvognsforhandlere Læs mere på side 2 Endnu en union på vej Denne gang en kulsort energiunion til skade for miljø og klima. Læs mere på side 4 TTIP bliver en økonomisk motor, siger EU og den danske regering. Eksperterne mener noget andet. Læs mere om TTIP s konsekvenser på bagsiden Så er der serveret: Ulogisk EU-buffet er alternativet til retsundtagelsen Læs mere i lederen og på side 3 Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015 Foto: Wikipedia.dk EU stikker ny kæp i hjulet på kampen mod social dumping Løndumping og cabotagekørsel er et udbredt fænomen på de europæiske landeveje. Alligevel forhindrer EU et effektivt livtag på den sociale dumping på transportområdet. Af Jens Bomholt, pressemedarbejder // Løndumping på de europæiske veje er et enormt problem, som kan underminere hele den europæiske transportsektor. Det er de fleste enige om. Derfor var der også glæde at spore hos faglige organisationer, da Tyskland i starten af 2015 indførte en mindsteløn for chauffører, der kører i Tyskland, således at folkene i førerhusene skal betales mindst 8,5 euro i timen af deres arbejdsgivere. Det svarer til godt og vel 60 danske kroner i timen. Derudover har Frankrig i kølvandet på Tysklands nye lovgivning også krævet en mindsteløn på transportområdet. Den skal ligge på 9,61 euro i timen, omtrentligt 70 kroner i timen. Mindstelønningerne bliver i de tyske og franske fagbevægelser set som et effektivt våben mod de utallige chauffører fra andre EU-lande, der kører på ringere vilkår og til en løn helt nede omkring kroner i timen. EU vil forhindre mindsteløn Men nu har EU valgt at gå i rette med den tyske og franske indsats mod social dumping. EU-Kommissionen mener nemlig, at chauffør-mindstelønningerne er i modstrid med den frie bevægelighed og det Indre Marked. Meldingen fra Kommissionen kommer blandt andet i kølvandet fra et massivt pres fra især østeuropæiske lande, der mener, at mindstelønningerne konflikter med EU-reglerne. Størstedelen af den underbetalte arbejdskraft på landevejene har østeuropæisk pas.»vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre fair konkurrence på vejene. Social dumping er et enormt problem, og det er meget kritisabelt, at EU forhindrer lande i at gøre noget ved løndumpingen«eu s modangreb på den tyske kamp mod social dumping består i første omgang af en skrivelse, der afkræver svar på, hvordan mindstelønnen undgår at hindre den frie bevægelighed. Det fik den tyske regering til at slække på kravene, således at der ikke bliver kontrol med chaufførers lønninger, når de kører gennem Tyskland, såkaldt transitkørsel, men kun en gældende mindsteløn, når vognmænd læsser varer af i Tyskland eller tager varer med. Chauffører, der arbejder til lav løn og på dårlige vilkår, fylder godt på de europæiske landeveje. Desværre modarbejder EU opgøret med løndumpingen. Mindstelønnen gælder dermed også for cabotagekørsler, hvor udenlandske vognmænd kører i Tyskland i overensstemmelse med EU-regler. Fagbevægelsen støtter kamp mod løndumping Den europæiske fagbevægelse har støttet op om den tyske indsats på transportområdet og har derfor sendt en opfordring til EU om at blande sig helt uden om tysk lønpolitik. I et brev til Kommissionen skriver ETF, der repræsenterer 3F og 230 andre europæiske fagforbund, at den tyske mindsteløn er indført, fordi Tyskland vil stoppe social dumping, der præger transportsektoren i massivt omfang. Så længe EU-kommissionen ikke indfører tiltag, der kan sikre job i europæisk transport, vil EU s medlemslande selv indføre løsninger, der kan stoppe snyd og social dumping, som der står i brevet. Debatten om mindsteløn er også nået uden for EU. I Norge kræver Norges Lastebileier-Forbund (NLF), at Norge indfører mindsteløn for at hindre underbetalt arbejdskraft. Vi ser, at der hentes chauffører fra både Sydamerika og Asien, så problemet vil fortsætte med at brede sig, hvis der ikke gøres noget, siger NLS s direktør Geir A. Mo til den norske avis Nationen. I Norge er der allerede indført mindsteløn inden for brancher som byggeri, fiskeri og landbrug. Kari: En sag for medlemslandene Medlem af EU-Parlamentet og koordinator i Arbejdsmarkedsudvalget i parlamentet, Rina Ronja Kari, er helt på linje med den europæiske fagbevægelse i spørgsmålet om EU s indblanding i den tyske løndumping-kamp. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre fair konkurrence på vejene. Social dumping er et enormt problem, og det er meget kritisabelt, at EU forhindrer lande i at gøre noget ved løndumpingen. EU skal blande sig fuldstændig uden om tysk og fransk mindsteløn, siger hun. EU er endnu ikke færdige med at vurdere, hvorvidt man vil tvinge Tyskland og Frankrig til at droppe mindstelønningerne for chauffører. En endelig vurdering ventes inden sommerferien. EU s transportkommissær Violeta Bulc oplyser desuden, at fælles regler i den europæiske transportbranche vil være en del af den vejpakke, Kommissionen kommer med til næste år.

2 2 Folk i Bevægelse nr LEDER: Brugtvognsforhandlere? // Du går til en brugtvognsforhandler og køber en bil. Nogle måneder senere kommer han med en trailer og siger, at den har du forpligtet dig til at købe. Du protesterer, men han har ret, for det stod med småt i købekontrakten. Senere gentager det sig med en tagboks. Den forhandler køber du nok ikke flere biler af. Er De Forenede EU-Partier brugtvognsforhandlere? Det er i hvert fald den galej, de vil lokke danskerne ud på. De vil have os til at stemme for at afskaffe dele af retsforbeholdet. Senere kan de så selv afskaffe resten af det, når det passer dem. Uden at spørge befolkningen. Da Folketinget traditionelt er meget mere EU-positivt end befolkningen, er det meget farligt at overlade den slags til politikerne. De siger ganske vist, at de fem partier skal være enige, men dels ligger der i aftalen, at den kan opsiges inden et folketingsvalg, dels er et hvert folketingsmedlem ifølge Grundloven kun forpligtet» Stem nej til en afskaffelse af retsforbeholdet «til at stemme efter vedkommendes samvittighed. I 1982 sagde danskerne nej til Maas trichtaftalen. Derefter lavede SF aftalen med de daværende EU-partier om de fire forbehold. Ved den efterfølgende folkeafstemning blev den reducerede Maastrichtaftale (også kaldet Edinburghaftalen) vedtaget. Befolkningen opfattede SF som garanten for, at magten over disse fire områder ikke ville blive overført til EU. Nu er SF løbet fra sit gamle tilsagn. Hvorfor skulle dette ikke kunne gentage sig i forhold til den nye aftale? De Forenede EU-Partier begrunder ønsket om at afskaffe retsforbeholdet med, at Danmark ellers ikke kan være med i Europol. Det er noget værre vrøvl. Lande som Norge, Schweiz og Rusland (!) har aftaler om samarbejde med Europol. Jeg kan ikke forestille mig at noget EU-land vil modsætte sig, at Danmark også kan indgå i et sådant samarbejde. Forskellen ved at gøre retsområdet overnationalt er, at Folketinget selv kan bestemme, om nye EU-beslutninger også skal gælde i Danmark. Det er f.eks. ikke ukendt, at stærke kræfter især i de katolske lande arbejder for at afskaffe den fri abort. Hvis det skulle lykkes dem at få EU til at vedtage det, så vil det også gælde i Danmark, hvis vi har afskaffet retsforbeholdet. Ja-siden påstår også, at Danmark vil blive et slaraffenland for blandt andet internationale forbrydere og kvindehandel, hvis vi ikke afskaffer retsforbeholdet. De danske myndigheder vil selvfølgelig fortsat som i dag bekæmpe alle former for kriminalitet. I øvrigt er det begrænset i hvor høj grad, Europol kan bekæmpe international kriminalitet. Det arbejde foregår i mindst lige så høj grad i Interpol. Derfor: Sig nej til brugtvognsforhandlernes tvivlsomme tilbud. Stem nej til en afskaffelse af retsfor beholdet! Af Jørgen Grøn, talsperson for Folkebevægelsen mod EU NYT FRA PARLAMENTET Af Henrik Bang Andersen RINA TIL KAMP MOD SKYGGEBANKERNE // EU er på ingen måde i nærheden af at have rejst sig efter den selvforskyldte finanskrises ødelæggelser. Alligevel har Kommissionen store planer om skyggebanksaktiviteter som spekulation i værdipapir skal spille en langt større rolle i finansieringen af den europæiske økonomi. Skyggebanker er en bred betegnelse, som dækker over finansinstitutioner, der laver bankforretninger uden juridisk at være banker. Men de er ikke underlagt de eksisterende bankreguleringer, og de udgør derfor en trussel mod den finansielle stabilitet og dermed almindelige menneskers liv og hverdag. For eksempel var det den ame ri kanske skyggebank, Lehman Bro thers, som for alvor fik finanskrisen til at sprede sig, da banken brød sammen. Rina Ronja Kari har i første omgang stillet to forslag, som skal komme den værste form for spekulation til livs. Dels et der sigter mod at begrænse genbrug af sikkerhed, så samme sikkerhed ikke kan bruges ved optagelse af flere lån. I dag kan en sikkerhed genbruges et uendeligt antal gang til at optage nye lån. Og dels et forslag, der skal sikre, at skyggebanker ikke kan optage lån hos hinanden svarende til 100 procent af markedsværdien af de sikkerheder, de stiller. Det er vigtigt, fordi markedsværdien af en sikkerhed kan falde, og derfor kan der komme til at mangle penge, hvis en fond ikke kan betale tilbage. RINA EVALUERER EU S KRISEHÅNDTERING // EU-eliten mener, at vi er på vej ud af den økonomiske krise, og det er takket være EU. Men spørger man Rina Ronja Kari, som er med til at udarbejde en evaluering for EU-parlamentet af EU s håndtering af den økonomiske krise, så er historien en anden. Som svar på den økonomiske krise har EU-eliten vedtaget en stribe aftaler, som fremfor alt har givet Kommissionen vidtrækkende magt over medlemslandenes økonomiske politikker. Logikken er, at medlemslandene er skyld i krisen, og de bør derfor overlade ansvaret for den økonomiske politik til EU. For eksempel skal udkastet til den danske finanslov præsenteres for EU-kommissionen og Ministerrådet før den sendes til debat og forhandling i Folketinget. Men i parlamentets evaluering har Rina først og fremmest lagt vægt på, at overdragelsen af ansvaret til EU på ingen måde har ændret på den økonomiske krise. For eksempel har den EU-dikteret nedskæringspolitik fået gælden til at vokse i gældsplagede lande som Grækenland og Portugal. Skønt Grækenland siden 2010 har været underlagt et EU-administreret nedskæringsprogram (Trojka) er gælden steget fra pct i 2009 til pct i I Portugal, som også har været underlagt et EU-administreret nedskæringsprogram, er gælden steget fra 83.6 pct i 2009 til pct i For eurozonen samlet set er gælden steget fra 83.8 pct i 2010 til 96 pct Forklaringen er, at EU er blevet offer for det såkaldte gældsparadoks, hvor nedskæringer har ført til stagnation, manglende efterspørgsel og langvarig deflation. Dermed er gælden vokset. I mange tilfælde har EU s krisehåndtering forlænget krisen for almindelige mennesker. Det gælder særligt blandt euro-landene, som er bundet op på den fælles valuta, og som dermed har mindre fleksibilitet Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen til at afvige fra nedskæringspolitikken. Samlet er arbejdsløsheden steget fra 7.6 pct. i 2008 til 11.6 pct. i Langtidsarbejdsløsheden er fordoblet, idet den steg fra 3.0 pct. i 2008 til 6 pct. i Værst er det for de unge, hvor arbejdsløsheden er steget fra 16.1 pct. i 2008 til 23.8 pct. i Årsagen er, at EU s krisehåndtering aldrig har haft til formål at vende krisen for almindelige mennesker. EU s krisehåndtering har alene haft til formål at redde EU s monetære præstige projekt, euroen, på bekostning af almindelige menneskers velfærd. Kriseinstrumenter som finanspagten, det europæiske semester og six-pack en har alle det til fælles, at de har ladet almindelige mennesker betale for krisen gennem arbejdsløshed, forringelser af arbejdsforholdene og nedskæringer i velfærden. EU-parlamentets evaluering skal færdiggøres til maj. Udgives af: Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th, 1055 København K. Tlf , fax hjemmeside: MEP Rina Ronja Kari, EU-parlamentet, ASP 07H349, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles. Tel: , Fax: , Redaktion: Jens Bomholt, Ansv.h.: Sven Skovmand. Layout: Karen Hedegaard. Tryk: Arco Grafisk Deadline: Deadline til Folk i Bevægelse nr. 3 er den 13. maj. Vi vil helst have stoffet som Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, som indsendes uopfordret, og vi forbeholder os ret til at forkorte eller udelade indsendte bidrag. Støttet af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

3 Folk i Bevægelse nr Tilvalgsordningen er designet til at sikre flertal Tilvalgsordningen er ulogisk og designet ud fra, hvad der kan sikre flertal, mener flere eksperter. Af Jens Bomholt, pressemedarbejder // Når danskerne i starten af næste år skal til stemmeurnerne for enten at bevare eller kassere den danske retsundtagelse, vil EU-partierne argumentere for, at alternativet til retsundtagelsen, den såkaldte tilvalgsordning, er det bedste for Danmark. Men den opfattelse er en række af eksperter langt fra enig i. Faktisk mener flere, at tilvalgsordningen er ulogisk, usammenhængende og udelukkende designet efter, hvad EU-partierne mener, at danskerne vil stemme ja til. Af Ditte Christensen, praktikant i Folkebevægelsen mod EU // I 2010 blev den spanske familiefar Óscar Sánchez anholdt og sendt til Italien anklaget for narkosmugling i landet på en rejse noget tid forinden. I Italien blev Óscar Sánchez kendt skyldig og siden idømt en længere fængselsstraf. Det viste sig dog, at det italienske politi havde fået fingrene i den forkerte mand og han blev derfor løsladt. Anholdelsen af den uskyldige spanier, som fra den ene dag til den anden tvungent blev udleveret til Italien, var baseret på den europæiske arrestordre, som giver en europæisk medlemsstat mulighed for at kræve udlevering af en person fra en anden medlemsstat hurtigere og nemmere end før. Den udløsende forbrydelse behøver ikke i alle tilfælde at være strafbar i begge medlemsstater, og en medlemsstat kan ikke længere nægte at udlevere en statsborger, hvis et andet medlemsland kræver udlevering med EU s arrestordre som hjemmel. Derudover er der intet i EU s arrestordre, der stiller ikke krav om, at der skal foregå en eller anden form for politisk godkendelse før en eventuel udlevering. Alt dette er et forsøg på at bekæmpe alvorlige forbrydelser såsom terrorisme og organiseret kriminalitet. Især taget i betragtning at bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og Europol-samarbejdet har været EU-partiernes helt» Tilvalgsordningen indeholder kun det, som EU-partierne regner med, at danskerne vil sige ja til«store salgsnummer. Tilvalgsordningen indeholder nemlig kun de kriminalitets-forordninger, som EU-partierne regner med, at danskerne vil sige ja til. Det virker disharmonisk, i forhold til at de danske politikere har lagt så meget vægt på kriminalitetsforebyggelse og samarbejde om straffesager i debatten om det europæiske retssamarbejde, siger Søren Dosenrode, der er professor i international politik på Aalborg Universitet, til Information. Designet efter folkestemningen Han bakkes op af adjunkt i strafferet ved Syddansk Universitet, Hen ning Sørensen, der kort og godt fastslår, at tilvalgsordningen ikke giver mening, fordi den kun rummer det, som danskernes kan lokkes til at nikke ja til. Eksperterne bakkes op af EU-ekspert fra Københavns Universitet, Rebecca Adler-Nissen. Man søger at holde sig uden for alt kontroversielt, ikke blot asyl- og immigration, men også inden for det strafferetslige, når det gælder rettigheder til andre EU-borgerne om f.eks. tolke- og advokatbistand, siger hun til Information. Samme melding lyder fra professor ved Københavns Universitet, Peter Nedergaard: Det er udtryk for, at man tager hensyn til folkeviljen og til, hvad man kan få igennem ved en folkeafstemning, siger han til Information. EU s arrestordre sender uskyldige i udenlandske fængsler Den europæiske arrestordre, som er et af EU s vigtigste retspolitiske tiltag, er et stort angreb på almindelige europæere og danskeres retssikkerhed. Det viser historien om spanieren Óscar Sánchez. Arrestordren tilsidesætter dansk retspraksis Arrestordren er baseret på en idé om gensidig tillid mellem medlemsstater og disses retssystemer, samt gensidig anerkendelse af en forbrydelse og dennes alvor, hvilket i teorien skal forhindre, at EU-borgere bliver udleveret for ubetydelige forseelser. Dette er dog bare meget langt fra den virkelighed, som arrestordren har skabt. Arrestordren er da heller ikke i stand til at sikre rettigheder, som retfærdig rettergang eller ordenlige fængselsforhold, da dette fortolkes vidt forskelligt fra stat til stat. Den europæiske arrestordre er blevet udstedt hele gange mellem 2005 og 2013, hvoraf 235 ordrer har været rettet mod Danmark. Det vil sige, at i 235 tilfælde er danske statsborgere blevet krævet udleveret til et andet europæisk land. I flere tilfælde for forbrydelser, som ikke rangerer som kriminalitet ifølge dansk retspraksis, dansk retstradition og dansk lovgivning. Foto: Wikipedia.dk EU s overnationale retspolitik har betydelige negative konsekvenser for retssikkerheden og for beskyttelsen af almindelige borgere. Også danskere. Bag de skræmmende tal gemmer sig naturligvis alvorlige forbrydelser, som for alt i verden skal straffes hårdt. Men den europæiske arrestordre er samtidig et enormt angreb på europæere og danskeres retssikkerhed, da den kan tvinge Danmark til at udlevere statsborgere, der er et hundrede procent uskyldige. Bag tallene gemmer sig altså også mennesker som Óscar Sánchez, der blev uskyldigt dømt. Det er den store og virkelige fare ved EU s arrestordre. AJOUR ØGET MASSE OVERVÅGNING PÅ VEJ I EU EU har igangsat en test af smart grænsekontrol. Det er kort fortalt en metode til at identificere personer ud fra bl.a. fingeraftryk, ansigtsgenkendelse og scanninger af iris. Det er et forsøg fra EU s side på at opnå mere kontrol med EU s ydre grænser, herunder flygtninge. Tiltaget kritiseres af menneskerettighedsorganisationer og Folkebevægelsen mod EU for at være masseovervågning (Berlingske). ISLAND DROPPER EU-ANSØGNING Islands interesser er bedst tjent uden for EU. Sådan siger den islandske regering efter, man officielt har sagt nej tak til at ansøge om EU-medlemskab. Det er regeringen bestående af Fremskridtspartiet og Selvstændighedspartiet, der har trukket ansøgningen tilbage, men ifølge meningsmålinger er et flertal af islændingene modstandere af EU og bakker op om afvisningen af EU (DR og TV2). TILVALGSBUFFET ER SERVERET EU-partierne har nu fremlagt deres tilvalgsordning, som vil træde i kraft, hvis retsundtagelsen afskaffes. I så fald vil over tyve EU-retsakter blive til dansk lov, ligesom EU-partierne i fremtiden vil have eneret til at afgive mere magt over retspolitiske områder til EU uden at spørge danskerne til råds (Ritzau). FLERE OG FLERE BÅDFLYGTNINGE 7,882 bådflygtninge ankom til Italien i de to første måneder af Det er 2376 flere end samme periode sidste år. Derfor beder Italien om hjælp og italienske lovgivere kræver, at EU gør mere. Amnesty In ternational skriver, at EU s ledere hidtil har udvist total mangel på handlekraft, og det er på tide at få vendt den triste udvikling med konkrete tiltag. I 2014 blev der dokumenteret langt over 3000 dødsfald (The Guardian). JUNCKER ØNSKER EU-HÆR Formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, ønsker, at EU i fremtiden udvikler sig til at blive en militærmagt med egen EU-hær. Ønsket kommer i kølvandet på konflikterne i Ukraine (Financial Times).

4 4 Folk i Bevægelse nr På vej mod en kulsort Energiunion Bæredygtighed og den grønne omstilling er praktisk talt fraværende i kommissionens nye udspil om en fælles europæisk energiunion. I stedet stjæler geopolitik og russisk gas scenen Af Cecilie Gundersen, praktikant i Folkebevægelsen mod EU // EU-kommissionen offentliggjorde i slutningen af februar sin strategi for en fælles europæisk energiunion. Strategien er rettet mod at sikre EU s energisikkerhed og bæredygtige omstilling. Desværre står det klart allerede fra starten, at uafhængighed af Ruslands gasleverancer er langt vigtigere end klima og miljø. Den bæredygtige omstilling glimrer ved sit fravær i Kommissionens udspil. Helt konkret opfordrer Kommissionen i sit udspil direkte medlemslandene til at investere yderligere i sorte energiformer som kul, atomkraft, biobrændsel og flydende gas for at sikre EU s energisikkerhed.alle energiformer der dårligt kan betegnes som bæredygtige. Farlig nedprioritering af klimaet Selv i underkapitlet om forskning og innovation bliver vedvarende energi ignoreret. I stedet slår Kommissionen fast, at EU skal bevare sin prominente position på atomkraftsområdet, og derfor fortsætte med at investere store summer heri. Klimaet har brug for, at vores samfund undergår en omfattende grøn omstilling. Men så længe EU fortsætter med at nedprioritere udviklingen af vedvarende energiformer, virker denne omstilling umulig. Desuden lægger kommissionen op til brug af kapacitetsmekanismer for at minimere afhængigheden af Ruslands gas. I bund og grund betyder kapacitetsmekanismer, at kraftværker betales for, hvad de kan producere i stedet for, hvad der er behov for, at de producerer. Dette kan føre til overproduk tion, som vi kender det fra den gamle landbrugsstøtte. Når der ikke opfordres til videreudvikling af vedvarende energi, er det derfor desværre EU-logik, at kapacitetsmekanismerne henvender sig til konventionelle energikraftværker som kul og gas. Det er altså et helt forkert budskab at sende i en tid, hvor vi burde forberede os på klimaforhandlingerne op mod det vigtigste topmøde i verdenshistorien, nemlig det der finder sted i Paris til december.» Det er på tide, at EU begynder at tage klimaforandringerne alvorligt og investere i en grøn fremtid«og hvad så med bæredygtige tiltag? Kommissionen slår fast, at det er vigtigt at investere i udviklingen af alternative brændstoffer. Det er såmænd rigtigt nok. Klimaet tages som gidsel Men når strategiens løsning på de store miljøsyndere i bygge- og transport sektoren er at skifte olie ud med biobrændsel, begynder alarmklokkerne at ringe. Biobrændstof er, udover at være en drivkraft bag udryddelsen af regnskoven, også med til at sende madpriserne i vejret. Som Greenpeace har sagt flere gange: I en verden, hvor landbrugsjorden svinder, giver det simpelthen ikke mening at bruge mad til brændstof. Kommissionen påstår, at kernen i en fælles europæisk energiunion er bæredygtig energi. Men samtidig er strategien skræmmende tom for seriøse og proaktive opfordringer til investeringer i vedvarende energi. Således bliver klimaet taget som gidsel i et geopolitisk spil, som udelukkende handler om at styrke EU geopolitisk overfor især Rusland. Det er efterhånden sagt så mange gange, men alligevel er vi nødt til at gentage det igen og igen: Det er på tide at EU begynder at tage klimaforandringerne alvorligt og investere i en grøn fremtid. EU-toppen ønsker sig en energiunion. I sit udkast er der lagt op til et stort fokus på sorte energiformer. Fokusset på den bæredygtige omstilling glimrer ved sit fravær. Foto: Wikipedia.dk

5 Folk i Bevægelse nr Thule-sag bekræfter rigid dansk tolkning af EU-regler Foto: Wikipedia.dk Ministeriet har været mere helligt end selveste EU i spørgsmålet om betjening af den amerikanske base i Thule. Af Sven Skovmand, ansvarshavende redaktør, tidl. MF og MEP // Lige siden oprettelsen af den amerikanske base i Thule i Nordgrønland har danskere og grønlændere taget sig af de civile serviceopgaver på basen. Det har givet arbejde til cirka 400 danskere og grønlændere og samtidig skabt indtægter til de firmaer, der har stået for arbejdet, hvoraf det ene Greenland Contractors er delvis ejet af det grønlandske hjemmestyre. Denne ordning har givet hjemmestyret en årlig indtægt på cirka 200 millioner kroner, hvoraf de 30 millioner kommer fra Greenland Contractors og resten af den skat, som personalet betaler. Men fra den 1. oktober er det slut.den dag overtages opgaven af det amerikanske selskab Exelis Services A/S, der vil benytte sig af amerikansk personale, som ikke vil betale skat til hjemmestyret. Og efter den indgåede kontrakt bevarer firmaet opgaven i de næste syv år. Man prøver ganske vist fra dansk side at få ændret aftalen, men det er meget tvivlsomt, om det lykkes. Fik udbudsreglerne ændret Når det er gået så galt, skyldes det, at Udenrigsministeriet i efteråret 2013 fik reglerne for udbuddet på arbejdet ændret, så danske firmaer ikke længere var sikre på at få opgaven. Ministeriet mente, at den hidtidige fremgangsmåde var i strid med EU s regler. Dermed blev der åbnet op for, at amerikanske firmaer kunne deltage i udbuddet, og da Exelis kom med et lavere tilbud end de danske og grønlandske firmaer, fik firmaet opgaven. Fra dansk og grønlandsk side havde man» Ministeriet sætter en ære i at undgå at få sager ført for EU s domstol i Luxembourg«ganske vist stillet krav om, at de amerikanske firmaer, der skulle deltage i udbuddet, skulle være bosiddende i Danmark, men da amerikanerne spurgte om, hvordan dette skulle forstås, fik de ikke noget svar fra Udenrigsministeriet. De nøjedes derfor med at oprette et selskab med dansk adresse nogle få dage, før udbuddet skulle gå i gang. Unødvendig forsigtighed Efter alt at dømme var det helt unødvendigt, at man lavede om på reglerne for udbuddet. Selv om Kommissionen kunne betragte udbuddet som en overtrædelse af EU s regler, ville den næppe have blandet sig. For EU er det utrolig væsentligt, at man bevarer tilknytning til Grønland, og man vil ikke udfordre grønlænderne ved at gennemføre noget, der kan være til skade for deres land. Det, sagen reelt viser, er, at det danske udenrigsministerium endnu engang går alt, alt for vidt i sin fortolkning af EU s regler. Ministeriet sætter en ære i at undgå at få sager ført for EU s domstol i Luxembourg også når der er en rimelig mulighed for, at Danmark kan få medhold. Udenrigsministeriet er kort og godt mere helligt end selveste EU i disse spørgsmål, og det er til stor skade for Danmark og det danske erhvervsliv. I et indlæg i Jyllands-Posten fra februar, der bærer titlen Dyrt for Danmark at være EU-klassens duks protesterer chefen for EU-afdelingen i Dansk Erhverv, Kasper Ernest, da også mod den politik, som føres i forhold til EU. Ernest påpeger, at Danmark følger EU s regler langt grundigere og hurtigere end andre EU-lande, især Frankrig og Italien. Det koster dansk erhvervsliv dyrt, og han foreslår derfor, at man får oprettet særlige grupper, hvor medlemslandene og EU-Kommissionen i fællesskab finder ud af, hvordan EU-reglerne skal gøres til virkelighed flyers om retsundtagelsen revet væk Af Mille Simonsen, studentermedhjælper // Søborg, Skælskør og Silkeborg i silende regn, sne og solskin. Intet vejr var for dårligt og ingen by for langt væk for Folkebevægelsen mod EU, der brugte hele uge 9 på at dele flyers ud over hele landet. Folkebevægelsens seje aktivister delte ud i utallige store gadefremstød for at oplyse om, hvorfor danskerne ikke skal afskaffe retsundtagelse. 100 forskellige steder i Danmark mødte aktivisterne danskerne på gaderne til en snak om retsundtagelsen, EU s overnationale restpolitik og Europol. Timingen kunne næsten ikke være bedre, da vi endelig har fået indblik i, hvad vi egentlig skal På Nørreport står aktivister stadig hver tirsdag og forsætter uddelingen. De er til at finde i skriggule Ud-af-EU-veste. Giv dem et klap på skulderen, hvis du møder dem. De er seje og ihærdige! stemme om i starten af næste år. EU-partierne annoncerede således i midten af marts, hvad deres alternativ til retsundtagelsen, den såkaldte tilvalgsordning, dækker over og indeholder. Budskabet fra Folkebevægelsens aktivister var blandt andet, at vi kun ved at bevare retsundtagelsen kan blive ved med selv at bestemme over vores retspolitik og stadig samarbejde internationalt. Et budskab mange danskere på gaderne i øvrigt bakkede op om! Løbesedlerne der blev delt ud var trykt i eksemplarer, og der var ikke en eneste tilbage, da ugen var slut. Men hvis du stadig synes, at du mangler løbesedler eller bare gerne vil se eller gense den, så kan du finde den på vores hjemmeside eller på vores Facebookside. Tak til alle, der trodsede vejr og uvejr og gik på gaden til kamp for retsundtagelsen!

6 6 Folk i Bevægelse nr KALENDEREN 1. MAJ Sjælland Jylland København Vestsjælland Debat om retsundtagelsen tirsdag 12. maj kl , Slagelse Bibliotek i Stenstuegade. Debat om konsekvenserne hvis retsundtagelsen fjernes eller bliver til en tilvalgsordning. Oplæg bl.a. af Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU og Meta Fuglsang, folketingskandidat for SF. Arr. Folkebevægelsens lokalkomite i Vestsjælland Ringsted Møde den 20. maj kl Sted er endnu ikke fastlagt, men du vil kunne finde det på hjemmesiden. Mødet er med fremtidsudvalget. Roskilde Sommermøde torsdag 18. juni 18:00-20:30, H/F Roarsgave 15, 4000 Roskilde. Der vil være grillmad og herefter vil Lave Broch fortælle om retsudtagelsen, og hvordan vi skal kæmpe for at bevare den. Haslev Haslevkomiteen holder sit kvartalslige medlemsmøde torsdag den 18. juni 2014 kl på Haslev bibliotek, Jernbanegade 62, Haslev, mødelokale 2 med planlægning af kommende aktiviteter. Nordsjælland Tirsdag, den 30. juni, kl. 18 arrangerer Nordsjælland mod EU overdådig kulinarisk menu med politisk snak Røde Hus, Holmegårdsvej 2, Hillerød i haven. EU-KRATI Haderslev Hvor skal vi hen? -gruppen inviterer til møde i Haderslev Tirsdag den 19. maj kl Bispebroen 3, 6100 Haderslev Gruppen vil gerne mødes med komiteerne og inviterer derfor til møde i Sønderjylland, for at få input, fremtidstanker og ideer! Borbjerg Grundlovsmøde på Borbjerg Mølle Kro fredag 5. juni 14:00-17:00 Sted: Borbjerg Møllevej 3, 7500 Holstebro Det er 100-års jubilæet for grundloven af 1915, og dermed kvindernes valgret, og til mødet vil vi fokusere på Danmarks forhold til EU, set i grundlovens lys. Der vil være to talere: Inge-Marie Arr. støttes Europanævnet og af Folketinget (pulje vedr. grundlovsjubilæet) Alle er velkomne! Bornholm Bornholm Grundlovsmøde fredag d. 5. juni, ca (ændringer kan forekomme ift. klokkeslættet) Holkadalen v. Gudhjem Grundlovsmøde arrangeret i samarbejde med Enhedslisten. Taler er bl.a. Poul Gerhard Kristiansen. København Offentligt seminar om TTIP Lørdag den 9. maj kl F, Mølle Alle 26 i Valby Kom og bliv klogere på TTIP det er dig, der skal betale regningen! Rina Ronja Kari, Folkebevægelsens MEP, byder velkommen, Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory, Nanna Clifforth, Miljøbevægelsen NOAH, Mads Barbesgaard, Afrika Kontakt, Janne Hansen, 3f Kastrup Åbent møde i Københavnsudvalget Mandag den 11. maj kl Tordenskjoldsgade 21.st.th. Dagsorden indeholder bl.a. regnskab, fremtidige aktiviteter og nyt fra komiteerne. ROPA arrangement Fredag d. 22. maj, kl Gyldenløvesgade 12, st. København ROPA afholder sit første arrangement med fokus på EU og immigration. Vi kombinerer den sædvanlige fredagsaktivitet for unge med EU-politik. Vi vil derfor servere saftige drinks, have musik, gimmicks og gadgets rundt omkring og selvfølgelig oplægsholdere, der vil vende vrangen ud på EU: Repræsentanter fra Refugees Welcome, der bl.a. vil fortælle om at være flygtning i EU, og Thomas Gammeltoft-Hansen, der er forskningschef ved institut for menneskerettigheder. Vi glæder os! Debat om Folkebevægelsen Den 27. maj kl Debat for medlemmer om Folkebevægelsens fremtid i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 Kbh. NV Grundlovsmøde fredag d. 5. juni Gl. Torv i København Velkomst ved Lars Østergaard Konferencier Sebastian Dorset Christian Juhl, MF for Enhedslisten Musik ved Arne Würgler Johanne Langdal Kristiansen, Retsforbundet Musik ved MC Einar og Kuntakt Lave K. Broch, 1. suppl. til EU-parlamentet for Folkebevægelsen. Fyn Odense Møde den 12. maj, tidspunkt kan findes på hjemmesiden Almindeligt og- forberedende møde vedrørende Grundlovsdag, Huset i Absalonsgade, Odense. Grundlovsdag Den 5. juni, tidspunkt kan findes på hjemmesiden. Grundlovsdag afholdes som sædvanlig på Brandts Klædefabriks Scene. Nærmere program følger. Deadline til Kalenderen i Folk i Bevægelse nr. 3 er den 13. maj. Af Jørgen Bitsch Esbjerg Fredag d. 1. maj Gryden, Esbjerg Kom og besøg vores 1. maj bod, og mød vores taler Henning Hyllested. Skive Fredag d. 1. maj, kl Kom og besøg vores bod med materialer i Anlægget. København NV Fredag den 1. maj, fra kl Rina Ronja Kari holder 1. maj talen ved morgenmødet i Nordvest Bogcafe Frederikssundsvej 64 Kbh. NV. Der er kaffe fra kl og Rina taler kl Alle er velkomne. København, 1. maj i Fælledparken Fredag den 1. maj, ca Københavnsudvalget deler materialer ud, for at synliggøre den kommende folkeafstemning. Hvis du har lyst til, at hjælpe til søger Københavnsudvalget aktivister til 1. maj og grundlovsdag. Skriv en til Lars Østergaard på: Hvidovre Fredag den 1. maj fra kl. 8 til ca. kl. 10, Risbjerggård i Hvidovre (Hvidovrevej 241). Hvidovre Lokalkomité af Folkebevægelsen mod EU arrangerer sammen med Enhedslisten i Hvidovre møde med kaffe og morgenbrød. Vi åbner med Cirkus Panik kl. 8 og derefter taler: Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen, Gunnar Starck fra Enhedslisten og Mogens Leo Hansen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Hvidovre. Lene Bille akkompagnerer fællessangen på harmonika. Halsnæs Halsnæs Komiteen Mod EU Fredag den 1. maj, fra kl. 14 Vi vil være at finde i Skjoldsborgparken i Frederiksværk.

7 Folk i Bevægelse nr Debatmøder om Folkebevægelsen mod EU s fremtid Landsledelsen nedsatte i september 2014 et udvalg, som skulle undersøge Folkebevægelsens organisation. Udvalgets opgave er at komme med forslag, som kan danne grundlag for debat på Landsmødet i Som et led i denne proces vil vi gerne inddrage som mange af Folkebevægelsens medlemmer som muligt. Derfor har vi arrangeret denne række af debatmøder, hvor vi vil sætte fokus på Organisation og Politik. På møderne vil to af udvalgets medlemmer holde to korte oplæg, hvorefter der vil være mulighed for kommentarer, ideer, forslag og generel debat. Tid og sted 11/5 Aalborg Fagforeningsbygningen Hadsundvej 7, 9000 Aalborg 12/5 Aarhus Brobjergskolen, Mødelokale (Lærerværelse), Frederiks Alle 20 19/5 Esbjerg Sted og adresse vil blive oplyst på hjemmesiden. 20/5 Herning Huset nr. 7, Kulturligvis, lokale 20 Nørregade 7, 7400 Herning 21/5 Odense Ungdomshuset Nørregade 60, 4. sal, 5000 Odense C 27/5 Ringsted Sted og adresse vil blive oplyst på hjemmesiden. 27/5 København Malernes Fagforening i Byggefagenes Hus Lygten 10, 2400 København NV ROPA HVAFFORNÅET? Af Sofie De Place Jørgensen og Mille Simonsen, ROPA // I sidste udgave af Folk i Bevægelse kunne du læse en kort notits om ROPA. Nu vil vi gerne præsentere os selv. Vi er ROPA. En ung, frivillig bevægelse, der insisterer på at sætte EU på dagsordenen for os selv og andre unge. For ligesom mange andre i vores generation, har vi en følelse af ikke at vide nok om EU, og det bekymrer os. Hvordan skal man kunne tage stilling til noget, man ikke helt forstår, eller turde kritisere noget, man ikke føler, man ved ret meget om? Derfor vil ROPA skabe en platform og et samlingspunkt for en anderledes EU-modstand, hvor alle kan være med. Vores mål er at være forståelige, konkrete og i øjenhøjde. Vi vil give andre lysten og modet til at sætte sig ind i og kritisere EU. Vores langsigtede og ambitiøse mål er at være i stand til at komme med bæredygtige alternativer til EU. Vi er nysgerrige og fyldt med kreativ initiativ og energi. Vi betragter ROPA som en proces, hvor vi sammen bliver klogere og skarpere på de problemer, der omfatter EU som udemokratisk institution. Denne proces vil vi gerne inddrage andre unge i. Hvis ikke du ved alt om EU, så er det ikke dig der er dum - det er faktisk EU, der er problemet! Vi opfordrer alle unge, der sidder med den samme følelse af, at det er på tide at vide mere om EU til at smide os en mail på Kom til vores møder, og bidrag med dine egne ideer eller undrener. Du kan også like vores facebookside: facebook.com/ropamodeu Vi holder desuden møder, hvor vi planlægger, projektudvikler og snakker politik. Derudover er første arrangement, som bliver en temaaften med titlen Flygtningepolitik og EU på trapperne! Vi er ROPA Europa uden EU. Tak for jeres bidrag De falder på et tørt sted Af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen Vi ved, vi står overfor en folkeafstemning om retsforbeholdet og kampagner om bankunion og TTIP. Vi ved, at debatten om EU og hele udviklingen konstant stiller store krav til vores deltagelse og indsats. Derfor er det naturligvis også dejligt, at se først den store offervilje i et valgår sidste år men dernæst også, at den er fortsat i år. Siden nytår er der kommet kr. i frivillige bidrag udover de mange kontingentindbetalinger. Det siger vi rigtig mange tak for. Det har også udmøntet sig i en række aktiviteter med en stor deltagelse ikke mindst i vores aktionuge uge 9, hvor vi var ude over 100 steder landet over. Men det sted pengene faldt er stadig tørt. Vi vil gerne være endnu mere med og vi ved, der kommer nye opgaver. Derfor vil vi opfordre til fortsatte økonomiske bidrag, som kan indsættes på vores konto i Folkesparekassen reg. nr konto På forhånd rigtig mange tak. 10/6 Rønne Folkebiblioteker Pingels Allé 1, 3700 Rønne Program Velkomst Oplæg om den politiske fremtid ved et gruppemedlem Debat om den politiske fremtid Kaffepause Oplæg om den fremtidige organisation ved et gruppemedlem Debat om den fremtidige organisation Afslutning. Læserbrevsnetværk Har du lyst til at deltage i den offentlige EU-debat? Er du i tvivl om, hvor du skal starte henne eller har du lyst til lidt ekstra inspiration? Så kan du melde dig til vores læserbrevsnetværk! Her vil vi, når der er relevante emner, sende det ud på en mailingliste, så du som læserbrevsskribent kan få inspiration, viden eller et oplæg til et læserbrev. Skriv en mail til: Offentligt seminar: KOM OG BLIV KLOGERE PÅ TTIP - det er dig, der skal betale regningen! Rina Ronja Kari, Folkebevægelsens MEP, byder velkommen Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory Nanna Clifforth, Miljøbevægelsen NOAH Mads Barbesgaard, AfrikaKontakt Janne Hansen, 3F Kastrup Lørdag den 9. maj kl F, Mølle Alle 26 i Valby Arrangør: Folkebevægelsen mod EU VÆR MED TIL AT SKAFFE NYE MEDLEMMER Stadig kun 50 kr. året ud Af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen Med jeres hjælp lykkedes det at overopfylde vores målsætning om af få 1000 nye medlemmer ind i perioden fra landsmødet 2012 til valget sidste år. Det er stadig flot. Men der er stadig plads til endnu flere medlemmer, selv om det er længe siden, Folkebevægelsen har haft så mange medlemmer i kartoteket. Det er klart, at der har været en afmatning siden valget, men alligevel har vi fået 110 nye medlemmer siden 25. august De 110 medlemmer fordeler sig på følgende komiteer: Region Hovedstaden 54 Indre By/Chr.havn 2 Frederiksberg 6 Østerbro 4 Nørrebro 7 Amager/Amagerland 6 København NV 3 København SV 1 Valby 4 Rødovre 1 Vestegnen 2 Hvidovre 1 Brønshøj-Husum 4 Vanløse 2 Ballerup 1 Gentofte/Glads./Lyngby 3 Hørsholm 1 Helsingør 1 Hillerød 1 Birkerød 1 Farum 1 Frederikssund 2 Region Sjælland 17 Roskilde 4 Vestsjælland 3 Holbæk 2 Køge 3 Haslev 1 Lolland-Falster 4 Region Syddanmark 14 Odense 4 Assens 2 Svendborg 3 Kolding 1 Haderslev 1 Esbjerg 3 Region Midtjylland 15 Skive 1 Århus 6 Odder 1 Silkeborg 2 Viborg 1 Djursland 2 Randers 2 Region Nordjylland 10 Aalborg-Nørresundby 2 Jammerbugt 3 Brønderslev 2 Hjørring 2 Frederikshavn 1

8 Der er stadig plads til NYE MEDLEMMER KAMPAGNETILBUD STADIG GÆLDENDE Af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen // Medlemmerne kom i en stærk strøm i de sidste måneder op til EU-parlamentsvalget den 25. maj. Det betyder, at vi ikke bare opfyldte landsmøde 2012 s målsætning om nye medlemmer inden valget, men overopfyldte det. Den 25. august var resultatet nyindmeldelser. Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. Vi gentager succesen med et kampagnetilbud, hvor man kan blive medlem for 50 er. Nu helt frem til 31. december 2015!! Det er et tilbud, som er til at forstå, og vil give gode muligheder for nye medlemmer til at stifte bekendtskab med Folkebevægelsen mod EU og det arbejde, vi laver og hvad det vil sige at være med i kampen mod EU s konstante indblanding i flere og flere områder. Skal EU bestemme alt? Skal EU forringe folkestyret, velfærden, sundheden og vores omverden? Er dit svar NEJ, så er det Folkebevægelsen mod EU, du skal være medlem af. Spørg i din vennekreds, din familie, på din arbejdsplads eller på dit studie og giv tilbuddet. På den måde kan de også være med i den organiserede EU-modstand. Den konsekvente og tværpolitiske EU-modstanderbevægelse og vær hele tiden beredt med hvervemateriale. God fornøjelse, og har du brug for materiale, oplysninger eller gode råd, er du altid velkommen til at ringe til Folkebevægelsen på tlf.: Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K JEG VIL MED! q Jeg vil benytte mig af tilbuddet om kun 50 kroner for medlemskab frem til 31. december 2015 q Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for pensionister, studerende og arbejdsløse) Navn Adresse Postnr. Tlf.nr. Ved indmeldelse: Fødselsdato By Underskrift Folkebevægelsen mod EU Sjælland USF B Al henvendelse: Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Maskinel Magasinpost Bladnr Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015 Foto: Global Justice Now Intet belæg for handelsaftales påståede goder Hvad får Europa ud af TTIP i form af job og vækst? Langt fra, hvad EU og den danske regering påstår, siger eksperter. Analyser har postuleret, at TTIP-handelsaftalen mellem EU og USA, vil betyde vækstog jobskabelse i Europa. Men det er højst usikkert, viser den hidtil mest omfattende beregning af aftalens konsekvenser. Af Jens Bomholt, pressemedarbejder // En fælles gennemgang af de syv foreliggende analyser af TTIP-aftalens tænkelige betydning for økonomisk vækst, beskæftigelse og husstandsøkonomierne i EU, som to uafhængige svenske tænketanke har foretaget, viser, at man reelt ikke kan sige noget som helst om, hvad TTIP vil betyde for europæisk vækst eller europæiske arbejdspladser. De potentielle økonomiske gevinster ved TTIP er meget svære at forudsige. Dog præges de studier, som citeres flittigst i debatten, af en mængde tvivlsomme forhold og ambitiøse antagelser stablet oven på hinanden. Der findes i den nuværende situation intet bevis for, at TTIP skulle være en vitaminindsprøjtning til Europas gældsplagede økonomier, står der blandt andet i den nye analyse. TTIP-goder skal tages med et gran salt Det står i skærende kontrast til de påståede goder, som aftalens fortalere, herunder den danske regering, ellers tyr til i forsvar, når kritikere påpeger handelsaftalens mørke sider. EU-Kommissionens egne beregninger viser et løft for EU s BNP på 0,48 pct. eller 119 mia. euro som følge af en TTIP-aftale med USA og det er altså disse beregninger, som aftalens tilhængere tager udgangspunkt i. Beregningerne er fra flere sider blevet kritiseret for at tage et urealistisk afsæt i de nuværende europæiske landes økonomier. Det er altså studier som disse, der får de to svenske tænketanke til i den helt nye analyse at konkludere, at alle foreliggende økonomiske prognoser bør tages med et ordentligt gran salt. TTIP-aftalen er generelt i modvind i flere europæiske lande, da kritikere mener, at aftalen vil føre til lavere standarder inden for miljøbeskyttelse, fødevaresikkerhed og arbejdstagerrettigheder, ligesom aftalens såkaldte investorbeskyttelsesmekanisme, ISDS, bliver kraftigt kritiseret fra flere sider. EU-toppen opfordrede ved seneste rådsmøde alle EU-lande til at bakke op om aftalen og sætte fart i forhandlingerne, som man ønsker færdige ved udgangen af året.

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET NOTAT DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Hvis demokratiet skal begrænses

Hvis demokratiet skal begrænses Jens-Peter Bonde Hvis demokratiet skal begrænses Før afstemningen Gyldendal Indhold Forord 11 Kapitel 1: En rigtig EU-grundlov 15 Lad os få en ærlig snak om fremtiden 1.6. Vi skal ikke stemme i mange,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Ø- posten, november 2015

Ø- posten, november 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø- posten Telefontid Aktivistmøde torsdag d. 5. november og plakater om retsforbeholdet Aldrig mere Krystalnat! Politisk laboratorium om grøn omstilling i Aalborg Medlemsmøde om

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Oversigt over spørgsmålene: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Nej til patentdomstolen

Nej til patentdomstolen Stem nej til patentdomstolen den 25. maj 2014 Nej til patentdomstolen Hvis vi stemmer ja til patentdomstolen, kommer der til at gælde mange flere patenter i Danmark. Det vil skade samfundsudviklingen.

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Ø-posten, december 2015

Ø-posten, december 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Telefontid 1 Valgfest - Retsforbeholdet 1 Medlemsmøde og Nytårskur i Enhedslisten Aalborg 2 Udvidet bestyrelsesseminar 3 Skolingslørdag, lørdag d. 23. januar 4 Kalender

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU NOTAT BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME De danske vælgere positionerer sig ud fra samme højre- venstre akse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere