Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen."

Transkript

1 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859 og i 1902 blev der lavet tilbygninger til den oprindelige skolebygning. Den bestod af en lille lejlighed til læreren i den ene ende og en skolestue og stald i den anden ende. Den istandsatte og ombyggede rytterskole eksisterer stadig og er i dag privatbeboelse. Ejeren har oplyst, at der på grunden tidligere har været et udhus til rytterskolen, som for længe siden på et tidspunkt fungerede som midlertidigt fængsel for fanger, som skulle anbringes i Kolding.

2 2 Sandstenstavlen Tavlen blev 1958 flyttet til "Andkjær Fællesskole", hvor den er indmuret i aulaen. Stenen, der er velbevaret og med ringe vejrslid, er istandsat på et tidspunkt bl.a. med forgyldning af kronen og spejlmonogrammet. Desuden er tavlen forsynet med en sort kantning. Teksten er trukket op og meget tydelig og let læselig. Rytterskolen i Andkær var den første og gennem næsten 90 år den eneste skole i Gaurslund Sogn. Undervisningen blev oprindeligt varetaget af en lærer, der så underviste flere årgange i et lokale. En stor del af undervisningen var fra begyndelsen udenadslære med hovedvægten på katekismus, salmevers og læsning. Indtil 1884 var Rytterskolen skole for hele skoledistriktet, Der omfattede: Andkær, Andkær Skov, Stranden og Sellerup. Børnene gik i skole hver anden dag. Senere var der to lærere på skolen, hvor lærerinden tog sig af de yngste årgange. Undervisningen blev efterhånden mere tidsvarende.

3 Lærerne E. Erbs & lærerinden, fru Svane Nielsen (gift med købmanden i Andkær Skovby) Einer Clausen Mads Thomsen Hans Chr. Hansen Lambert Hansen????

4 4 Andkær Skovby skole, kaldet Skovskolen har eksisteret siden 1884 De første lærer var Kristian Kjærulf Nielsen, der blev afskediget 1906 pga sygdom. Han blev efterfulgt af Jens Gert Laursen, der i 1935 søgte sin afsked pga nedsat hørelse. I 1935 blev Tage Dahl Johansen (f 1908) ansat som vikar ved Skovskolen. Såfremt han fik sig en kone, kunne han blive fastansat som enelærer ved skolen. Om det fremskyndede ægteskabet med Inger Sørensen i 1936 (f 1916), vides ikke, men TDJ blev fastansat efter brylluppet. På Skovskolen var børnene inddelt i to klasser, Lille klasse (1. 4.) og Store klasse (5. 7.). Der var ca. 20 elever på hvert hold. Børnene sad ved skolepulte, dvs bord og bænk var sammenhængende som på billedet. Klasserne gik i skole hver anden dag. Til gengæld var skoledagen lang. Om sommeren fra kl. 8 til I vinterhalvåret mødte børnene en time senere. Der var 55 minutters middagspause. Der blev fyret i en kakkelovn, der stod i klasseværelset.

5 I 1937 kom der en ny folkeskolelov, hvilket betød at de eksisterende skoler i Andkær og Andkær Skovby ikke kunne leve op til lovens krav. Det fik lidt gang i skoledebatten i området, men krigen satte en midlertidig stopper for denne debat. I slutningen af fyrrerne kom der mere gang i debatten igen. Udskrifter fra Sognerådsprotokoller fra 1948 til 1953: : Sagen om skolebyggeriet i Andkær forelægges sognerådet før den videresendes : Sognerådets påtegning af skoleplanen for den påtænkte Fællesskole i Andkær : Oplysning om forhandling med arkitekt Billund om honoraret [godkendt] :Skrivelse fra skolekommissionen om udsættelse af skolebyggeriet i Andkær :Punkt 6: Fælleslærerrådet og skolekommissionen beklager, at sognerådet har taget Andkær gymnastiksal i brug til husvild familie (rytterskolen) Punkt 7: Skrivelse fra skoledirektionen for Vejle amt, som vægrer sig ved at udlevere de til skolebyggeriet i Andkær hørende tegninger og øvrige sager :Skal sognerådet anmode skolekommissionen om et nyt forslag for kommunens samlede skolevæsen [ja] :Drøftelse af skoleplanen for Gauerslund sogn [ja] :Skoledirektionens forslag til ordning af kommunens skoleplan [6 stemmer for, 4 stemmer imod, 1 blank] :Skoledirektionens nye forslag om ordning af skoleforholdene i Andkær og Andkær skovskole Skal sognerådet rette henvendelse til den nye undervisningsminister og bede om en afgørelse af skolesagen i Andkær og Andkær Skov. - På grund af det store børnetal i Andkær skoles yngste klasse har der været tale om at lægge Fru Svanes køkken til hendes skolestue :Skolekørsel til den påtænkte Fællesskole for Andkær Andkær Skov behandles. I skolekommisionen var der i 1952 flertal for at udbygge de to eksisterende skoler. Sognerådet ønskede en ny fællesskole. Det ville koste ca kr mere + en lærerstilling mere. Skoledirektionen foreslog at Skovskolen fortsatte som en toklasset skole med dispensation for ikke at have gymnastiksal. Andkær Skole skulle så være en fireklasset skole, der senere kunne udbygges til fællesskole.

6 6 På et tidspunkt i forløbet blev der lavet arkitektforslag af en udvidelse af Skovskolen med to klasselokaler, en gymnastiksal og en håndboldbane. Fra samtale med Musse Erichsen: Striden om skoleforholdene i Andkær, som skulle bringes i overensstemmelse med den sidste nye skolelov, var hård. Befolkningen i Andkær Skovby ville ikke af med deres skole, derfor blev der fremsat forslag om at udbygge begge skoler. (se fælleslærerrådets afstemning den ). En af grundene til striden var, at Andkærfolkene ville have bygget en helt ny skole tæt ved Hvilsbjerggård, hvilket Andkær Skovbyfolkene slet ikke ville gå med til. To medlemmer af sognerådet en fra de borgerlige og en fra socialdemokraterne strikkede et forslag sammen som de hver især troede, de kunne overbevise deres grupper om. Det lykkedes efterhånden. Sognerådet besøgte på et tidspunkt arkitekten i Brædstrup, som tog dem med rundt til nogle skoler, som han var i gang med at bygge. Som afslutning på denne tur spiste sognerådet middag på Brædstrup kro og under middagen blev der enighed om, at skolen skulle bygges, hvor den ligger nu. Aftalen blev underskrevet, inden sognerådet forlod kroen!

7 Ting tager tid! I marts 1954 blev den endelige skoleplan vedtaget. I november 1956 fik kommunen bevilget statslån og materialebevilling. Endelig i januar 1957 blev der holdt offentlig licitation. Grundstenen til Andkær Fællesskole blev nedlagt den 3. maj 1957 i overværelse af sognerådets medlemmer, skolekommisionen og håndværkerne. 7 Skolens arkitekt, H. Ehlers, Brædstrup nedlagde en blyrulle med et dokument, med følgende ordlyd: Aar 1957 den 3. maj i kong Frederik den 9.s 11. regeringsaar, medens H. C. Hansen var statsminister i Danmark. Wamberg amtmand i Vejle Amt og trafikekspedient M. Kjersgaard Hansen, Børkop, sogneraadsformand i Gauerslund Kommune, nedlagdes stenen til denne bygning. Udover dokumentet indeholdt blyrøret også alle gangbare mønter. Med ønsket om, at bygningen i mange slægtsled vil komme til at danne rammen om en glad og frisk ungdom i en fri skole i et frit og selvstændigt Danmark. Den nye skolebygning skulle rumme: Fire klasseværelser, sløjdlokale, skolekøkken, gymnastiksal og endvidere en festsal for kommunens beboere. I forbindelse med skolen skal der også indrettes en lærerindebolig og en lærerbolig. Bag hele komplekset anlægges en sportsplads med fodboldbane, håndboldbane og løbebane. Den forventede byggesum: kr Så er arbejdet med Andkær Skole i gang

8 8 I løbet af fire måneder var byggeriet så fremskredet, at man kunne holde rejsegilde. Selve rejsegildet foregik med deltagelse af sognerådet, håndværksmestrene, svendene og arkitekten. Der blev holdt en del taler med gode ønsker for den kommende skole. Rejsegilde 3.september 1957 Senere var sognerådet vært ved en sammenkomst for håndværkerne på Munkebjerg Badehotel. I løbet af vinteren forventede man, at skolen kunne færdigbygges indenfor den berammede tidsfrist, så den var klar til det nye skoleårs begyndelse.

9 9 Amtmand A. Wamberg holder indvielsestalen i skolens aula, påhørt af H. Ravn Nielsen 14. august 1958 blev den nye Andkær Fællesskole indviet. Sognerådsformanden, M. Kjersgaard Hansen overdrog skolen til lærere og elever sammen med sognerådets gave, et flag. Efter overdragelsen bar seks piger i hvide bluser og røde nederdele flaget ud til skolens flagstang, hvor det blev hejst. Herefter talte formanden for skolekommisionen, Edvard Jensen. Nu var det blevet den nye skoleleder, Tage Dahl Johansens tur til at holde tale og takke for skolen.

10 10 Efter rundvisning på skolen for de voksne blev børnene trakteret med sodavand og wienerbrød i festsalen. Derpå samledes man i skolens aula, hvor amtmand Wamberg holdt den egentlige indvielsestale. I talen kom han bl.a. ind på, at denne skolesag egentlig var en af hans første embedssager, og ikke den letteste sag at begynde arbejdet med pga de forskelligrettede meninger. Senere samledes sognerådet med indbudte gæster på Munkebjerg Badehotel til frokost. Her fremkom sognerådsformanden med en historisk redegørelse for skolebyggeriet og konstaterede, at med indvielsen af Andkær Fællesskole, så opfyldte Gauerslund Sogn nu alle krav fra folkeskoleloven fra Han mente, at den nye folkeskolelov fra 1958 kunne man nok få lidt henstand med at opfylde. Den endelige byggesum blev på kr Skovskolen og Rytterskolen havde skoleår, der begyndte 1. april. Det betød, at børnene fik tre måneder ekstra, da de begyndte to gange i samme klasse, da Fællesskolen kom i gang.

11 11 Førstelærer Tage Dahl Johansen fotograferet med sin elskede cigar i førstelærerboligen i begyndelsen af 1970èrne. Tage Dahl Johansen Var førstelærer fra indvielsen af Andkær Fællesskole. TDJ havde oprindeligt været enelærer ved Andkær Skovby Skole. Han betegnes som en behagelig, stille, konservativ, cigarrygende person, der bl.a. havde den tradition at give hånd til alle medarbejderne hver morgen, hvorefter han stillede sig ved vinduet og holdt øje med børnene, der stillede op i skolegården før timen, inden de blev dirigeret ind af gårdvagten. Traditionen med at give hånd forsvandt da de nye 70èr lærere blev ansat. TDH spiste altid stærk ost til frokost, hvilket alle fik fornøjelse af bagefter! Trådte ofte til som vikar og optrådte gerne som hyggeonkel for børnene. Når TDJ havde fødselsdag blev flaget hejst. Så blev der serveret boller og læst historier. Denne dag blev skolens almindelige regler blev sat ud af drift.

12 12 Andkær Fællesskole 1960 I 60`erne indstillede lærerne eleverne til realskolen Sv.E. Haugstrup ansat på skolen. - hvert år afholdt man forældredag , hvor elevarbejder fra samtlige fag blev fremlagt med navn påført de enkelte produkter fru Troels-Jensen (småbørnslærerinde) Sv. E. Haugstrup Fra samtale med Karen Madsen: Omkring 1960 blev Karen Henriksen (senere Madsen) ansat ved skolen. Dengang skulle en ansøger besøge de forskellige skolekommissionsmedlemmer, hvilket frk. Henriksen også gjorde. Da hun nåede frem til døren på en af de store gårde, måtte hun banke adskillige gange, før døren blev åbnet af bonden, der stod med selerne hængende ned. Det første spørgsmål lød: Hvad er klokken? Der blev svaret: Ved De ikke, at herude på landet sover man til middag på det tidspunkt? Karen Henriksen fik stillingen og underviste gennem alle årene i de mindre klasser. Hun boede først alene og efter indgåelse af ægteskab, sammen med sin familie, to voksne og to børn i lejligheden på 68 m², hvor der nu er administration. På den årlige overnatningstur til fx Torn Trines Hus skulle de små sove til middag.

13 13 Dengang begyndte skolegangen med første klasse. Som en forløber for børnehaveklassen påbegyndte man Glade børn. Det foregik om lørdagen med førskolebørn. Glade børn eksisterede på Andkær Skole til børnehaveklassen blev obligatorisk i Sammen med Sv. Haugstrup tog Karen Madsen rundt til de forældre, der ønskede deres børn i skole. Efterfølgende blev børnene testet på skolen med en svensk test. Under testen måtte forældrene pænt vente udenfor. Denne testning blev brugt i fem, seks år T. Troels-Jensen Hilda Ravn Nielsen (husgerning) Karin Bjerg fortæller i august 2008: Hermed en lille historie om min skolegang på Andkær skole i tiden august 1963 juni 1970 Skolen blev dengang benævnt som Andkær Fællesskole. Lederen af skolen hed førstelærer, og var i hele perioden T. Dahl Johansen. Man sagde De til læreren og lærerinden, ved tiltale til lærerne, hed det f.eks. lærer Haugstrup, og lærerinderne blev kaldt enten frøken eller fru + efternavn, eks. fru Svane. Fru Svane var min lærer i 1.klasse og en del af 2. klasse, hun havde også været min fars lærer i de syv år han gik i skole på "Den gamle Rytterskole" I Andkær skole startede man i 1. klasse som 7 årig enkelte som 6 årig. Vi startede 15 elever i min klasse, 6 piger og 9 drenge. Skolen var fra 1. klasse til og med 7. klasse, altså ingen 0. klasse. Dengang var der ingen skolebus, så man måtte cykle til skole, om vinteren var der sommetider så meget sne, at man måtte gå, eller måske ens far kunne køre en i skole på traktor. Når man kom til skolen på cykel, måtte man trække over skolegården for at komme ned i cykelkælderen, som var i kælderen under den gamle gymnastiksal, hvor SFO'en tidligere havde garderobe. Derefter gik man op i skolegården, og når klokken ringede til time kl skulle man klassevis stille op i to rækker, hvorefter læreren kom ud og kaldte os ind klassevis, så gik vi ind på række.

14 14 I aulaen var der hver morgen morgensang kl med en salme, fadervor og en salme. Hvorefter man gik til sin klasse, stod bag sin stol til læreren kom, og sagde: Værsgo at sætte jer ned. (Mens der var fuldstændig ro i klassen). Jeg gik også i skole om lørdagen. 2. eller 3. klasse Fra venstre bagerst:: Niels Finn Ole Hans Jens Henning Bruno fru Svane forrest : Per Berit Dorthe Ellen Åse Erik Karin - Else I 1. klasse havde man dansk, regning (matematik), bibelhistorie (kristendom), sang (musik) samt gymnastik (idræt). Senere i 4. og 5. klasse fik man biologi, geografi, historie (natur og teknik). Drengene havde sløjd og pigerne havde håndgerning og skolekøkken (hjemkundskab). Alle havde formning (billedkunst). F.eks. i geografi skulle man lære hvor de enkelte lande lå, hvad hovedstaden hed, og hvad navnet var på de større floder, søer og bjerge m.m.. I geografitimerne blev f. eks et europakort hejst ned fra loftet foran tavlen, den enkelte elev blev så hørt i de forskellige ting. Man lærte derhjemme efter et atlas. Der var meget disciplin på skolen. I frikvartererne måtte man kun opholde sig i skolegården, og under halvtaget, hvor man også spiste sin madpakke, Vi blev overvåget af en lærer inde fra vinduet i lærerværelset, Toiletterne var også i gården. Havde man i gymnastik glemt sit ur, kunne man hente det på lærerværelset efter en uge. Vi havde kun forældredag en gang om året og det var sidste skoledag før sommerferien. Her blev alt det som vi havde lavet i håndarbejde, sløjd og formning udstillet så forældrene kunne se det. En gang om året tog hele skolen på udflugt et eller andet sted i landet. Man holdt fastelavnsfest hvor alle eleverne var udklædt. Der blev afholdt skolefest en gang om året som vi kender det i dag.

15 Ordensregler ved Andkær Fællesskole, som Karin fik dem udleveret 15 Ved siden af den almindelige forpligtelse til at udvise flid, lydighed og sømmelig adfærd må eleverne efterkomme følgende: 1: Eleverne skal møde rene og sømmeligt påklædt. 2: Skolens bygninger og inventar skal behandles varsomt. Skolebøgerne skal holdes forsynede med omslag. 3: I vinterhalvåret medbringer eleverne skiftesko. Eleverne må ikke færdes i klasserne med træsko, træskostøvler og skistøvler på. Eleverne skal altid færdes roligt på gangene. 4: Eleverne opholder sig i frikvartererne på legepladsen. Madpapir og lignende lægges i affaldskurvene. I vinterhalvåret spiser de elever, der forbliver på skolen i middagspausen, deres mad på gangen. Resten af pausen tilbringes på legepladsen. Denne må ikke forlades uden tilladelse fra den tilsynsførende lærer. 5: Eleverne skal udvise renlighed ved benyttelsen af toiletterne. Toiletrummene og indgangene til disse må ikke benyttes til leg. Der må ikke være mere end een elev i de små toiletrum ad gangen. Hænderne skal vaskes efter toiletbesøg. Håndklæder og sæbe skal behandles ordentligt. 6: I cykelkælderen skal eleverne behandle kammeraternes cykler ordentligt. På vejen til og fra skolen skal eleverne færdes roligt og overholde færdselsreglerne. 7: Tobaksrygning er forbudt. Tændstikker og fyrtøj må ikke medbringes. 8: Kan en elev på grund af sygdom ikke godt tåle at opholde sig ude, må en elev ikke deltage i gymnastik eller brusebad, skal en skriftlig meddelelse fra hjemmet medbringes. 9: Efter forsømmelse skal eleven medbringe en skriftlig meddelelse fra hjemmet om grunden dertil. 10: Ønsker hjemmet i særlige tilfælde en elev fritaget for undervisningen én eller Fastelavn 1965 Anne Grethe Ingelise Grethe Anne Marie (7. kl.) flere skoledage eller en del af en skoledag, må forældrene eller eleven henvende sig til skolen derom. Anmodningen må være skriftlig, hvis den overbringes af eleven, og grunden til begæringen må være angivet. Det afgøres derefter på skolen, om der er grund til at give eleven fri. Godkendt af skolekommisionen 1965/66 2. og 3. klasse samt 4. og 5. klasse blev lagt sammen. Gudrun Møller blev ansat på skolen Eksempel på en skolefest: komedie kaffebord indmarch dans tombola pølsebod æbleskivebod sodavandssalg amerikansk lotteri biograf for forældrene Fastelavn 1965: Anne Marie, Anne Grethe, Ingelise og Grethe

16 16 Gudrun Møller fortæller: Hverdag og fest i Andkær Skole. Fra nytår 1965 og til sommerferien 1973 var jeg ansat ved Andkær Skole. Det var en herlig tid med mange gode oplevelser både i hverdagen og ved de årlige festlige begivenheder. Da jeg blev ansat, var fru Svane netop gået på pension, og hun og hendes mand købmand Svane boede lige over for skolen i det sidste af en række huse, som var blevet bygget langs med vejen fra byen og op til den nye skole. I førstelærerboligen ved skolen boede Johansens, og lidt nede ad vejen mod byen boede Haugstrups og Troels Jensens i to lærerboliger, som hørte til skolen. Jeg kom til at bo i den hyggelige lejlighed oven på skolen med fin udsigt ned mod byen og ud over markerne. I begyndelsen var vi fem lærere i alt: Førstelærer Tage Dahl Johansen, Erland Haugstrup, Solvejg og Torben Troels Jensen og jeg, som hed frk. Riishede, indtil jeg blev gift og kom til at hedde fru Møller. Derudover var ansat Hilda Ravn Nielsen, som underviste i skolekøkkenet. Sigfred Svit var pedel, og Lise Svit og Ketty Knudsen gjorde rent på skolen. Alle sagde De til mig, og det gengældte jeg, indtil den ene efter den anden foreslog, at vi skulle være dus. Der var uskrevne regler, som vi ikke brød. Fru Troels Jensen og jeg gik ikke i lange bukser. Johansen stod for morgensang og bad Fadervor hver morgen. Alle børn var ude i al slags vejr i frikvartererne. Gårdvagt gik på omgang, og alle børn stillede op udenfor klassevis to og to på række, når der blev ringet ind. Der var fire store årlige begivenheder: Skolefest om efteråret, fastelavnsfest og udflugt om foråret og eksamens/forældredag lige inden sommerferien. I 1967 flyttede Troels Jensens til Gauerslund, og i deres sted kom Karen Henriksen, som senere blev fru Madsen, og Jens Peter Møller, som var min mand. Nu flyttede vi ned i lærerboligen, og fru Madsen flyttede ind oven på skolen. Fru Madsen underviste og tog sig af 1. og 2. klasse, og Møller oprettede et sangkor. Der var ingen telefon på skolen, så vi måtte løbe over til fru Johansen og låne telefon, hvis det blev nødvendigt at ringe. Det skete meget sjældent. Skolen havde en spritduplikator, så vi kunne kopiere opgaver, sange og meddelelser til forældre, men ellers dikterede vi eller skrev på tavlen korte beskeder, som børnene så skrev ned i deres meddelelsesbøger. De materialer, som vi skulle bruge, lå i depotet. De var ordnet årgangsvis, og hvert år på sidste skoledag afleverede børnene deres bøger, og vi ordnede dem i depotet, så vi kunne dele ud til næste skoleår. Det var enkelt og overskueligt, men ikke så spændende blev et år med stor forandring i forhold til den daglige undervisning. Der var i 1964 kommet en ny bibliotekslov, hvori der bl.a. stod: Ved alle skoler i folkeskolen bør det tilstræbes, at der inden 1. april 1969 oprettes et skolebibliotek som led i det kommunale skolevæsen og

17 i samarbejde med folkebiblioteket med hensyn til budget, bogvalg og biblioteksteknik. 17 Andkær Skole fik af kommunen stillet en større sum penge til rådighed til oprettelse af skolebibliotek med klassesæt af både skøn- og faglitteratur, og Johansen, som stod for en udlånssamling under folkebiblioteket, var meget interesseret i, at vi fik udbygget bogsamlingen. Det betød, at vi kunne tilbyde børnene spændende nye læse-letbøger og emnebøger. Det betød også, at der kom nye grundbøger, hvor der var henvisninger til, hvad man også kunne læse om aktuelle emner. Det var ubetinget positivt at få lov til at opleve den udvikling. Andkær Skole lå dengang midt i et åbent markareal, og der var anlagt en dejlig stor sportsplads, som kunne benyttes af skolens elever og af byens ungdom. I sommeren 1965 var der så mange unge mennesker i Andkær, at der kunne opstilles et helt håndboldhold af karle. Jeg sagde ja til at træne med dem om foråret, og efter hver træningsaften sluttede vi af i omklædningsrummet med at synge en sang. Det var jeg meget imponeret over. I foråret 65 fik vi også anlagt løbebane og springgrave til højde- og længdespring, så eleverne kunne træne til at tage idrætsmærker. Det blev meget populært, og vi deltog i idrætsstævner sammen med Gårslev og Gauerslund. I Andkær var der gode betingelser for at arbejde med alle fag. Der var en god sløjdsal og et rigtig godt skolekøkken, der samtidig tjente som køkken for festsalen. Formning og håndarbejde havde også rigtig gode rammer. Et år fik vi i formning bygget en tro kopi af en jernalderovn, som vi ville brænde smykker og små lerkar i. Det blev et stort drama, da skraldebilen kom til at køre ind i den og ødelægge den. Skraldemanden var så ked af det, at han tilbød at køre ud med en gummiged og hente en stor skovlfuld ler til genopbygning, og børnene fra 6. og 7. klasse kom en lørdag og hjalp med at få den genopbygget. Årets daglige rytme blev afbrudt af forskellige festlige begivenheder. Om efteråret holdt vi skolefest for alle børn og forældre, og 7. klasse opførte et skuespil. I 1968 gik Johansen, Haugstrup og Møller i gang med at bygge scene op, sådan at skuespillet for første gang i 1968 blev udstyret med både bagtæppe og sidekulisser. Der lå mange timers arbejde i konstruktionen, som var ret robust og udstyret med en rigtig gangbro hen over scenen. Der blev også købt et nyt klaver til festsalen/skolen. Det lød godt til både sangkor, fælles indmarch og dans til Elmo Petersens musik. I løbet af året indbød vi forældrene til forskellige arrangementer på skolen. Det kunne være et klassearrangement eller en forældreaften med et aktuelt emne. Jeg husker tydeligt et klassearrangement, hvor temaet var håndarbejde, koncentration og indlæring. Efter et kort oplæg underviste børnene deres forældre i forskellige fletteteknikker og bagefter serverede de kaffe for forældrene.

18 18 Ved sådanne lejligheder var det en stor fordel at bo dør om dør med festsalen, hvor der var god plads, og hvor køkkenet var lige ved siden af. Til fastelavn blev skoleskemaet sat ud af kraft. Både elever og lærere havde udklædningstøj med eller blev fragtet til skole i fantasifulde dragter, og når alle var klædt ud, slog vi katten af tønden, og der blev udnævnt kattekonge og kattedronning og uddelt diplomer til sjove og flotte udklædninger fra alle klasser. Den årlige udflugt kunne f.eks. gå til Den Fynske Landsby eller Havnstrup Dyrepark, og så havde vi madpakker med og penge til is og forlystelser. En knap så morsom men lige så traditionsbundet oplevelse blev en fælles bustur til Fredericia Sygehus med uddeling af poliosukker. Hvert andet år drog 6. og 7. klasserne på en længere tur. Det foretrukne rejsemål var Bornholm, men et enkelt år drog et hold til Sønderjylland. Jeg nåede at være med en gang i Sønderjylland og to gange på Bornholm, og jeg tænker med stor glæde tilbage på gode og sjove oplevelser, vi havde sammen på de ture. Hvert år ved skoleårets afslutning blev forældre og skolekommission indbudt til eksamens/forældredag. Det var allermest en festlig dag, hvor vi samlede, hvad der var arbejdet med i årets løb og arrangerede en stor udstilling i festsalen med ting fra sløjd, formning, håndarbejde og særlige emner, der var blevet arbejdet med i klasserne. Der var udarbejdet et særligt skema til dagen, sådan at alle klasser fik præsenteret forskellige fag. Forældrene kunne så gå rundt og følge med i, hvad der foregik. Frikvartererne blev lidt ekstra lange, og skolekøkkenet serverede kaffe og kage. Allerede i 1969 rejste Jens Peter fra skolen til videreuddannelse i København, og vi fik et par unge vikarer. På det tidspunkt var vi alle dus, men det har alligevel været svært for en helt ung mand at falde ind i rytmen. Det hjalp, når vi holdt lidt uhøjtidelige sammenkomster eller forberedte en udflugt og fik anledning til at grine i fællesskab. I årene fra 1970 til 1973 begyndte teknologiens spøgelse at nå frem til Andkær Skole i form af en kopimaskine. Jeg mener endda, at vi fik den før Gauerslund. Det var en sindrig mekanisme med fremkaldervæske, som ikke tålte lys, og vi fik en del tid til at gå med at holde den frisk. Når fremkaldervæsken lige var skiftet, lavede den de flotteste kopier i sort/hvid. Det kunne spritduplikatoren ikke leve op til. I det hele taget forsøgte vi at tilpasse os nye tider og skikke, og jeg så med glæde, at vi afskaffede ordningen med at stå på række uden for døren, indtil en lærer kom og gav grønt lys for at gå ind. Vi fik også studerende fra Jelling Seminarium, og det gav inspiration og nye ideer til en så lille lærergruppe. Der var et godt arbejdsklima på skolen, og hr. og fru Johansen udgjorde et naturligt midtpunkt i opfattelsen af Andkær Skole. Fru Johansen arbejdede ikke på skolen, men hun var altid med, når der foregik noget særligt, og hun var i nærheden, hvis der blev brug for hjælp.

19 19 Jeg mindes mine år på Andkær Skole med den allerstørste glæde, og det fryder både Jens Peter og mig, hver gang vi læser i avisen om den energi, der stadigvæk er omkring skolen og det sociale liv i byen. 1967/68 - Ansatte på skolen: Jens P. Møller, Gudrun Møller, Karen Henriksen (senere Madsen) hr. og fru Troels-Jensen flyttede til Gauerslund. Jens P. Møller Skolefest 1967 Jens Peter Møller i samtale med E. Haugstrup. I baggrunden Elmo Petersen, der klarede musikken Kurt Hansen, Andkær fortæller i juni 2008 om: Andkær skole anno Spændingen var på bristepunktet og forventningerne store den dag først i august i 1967, hvor jeg begav mig på vej nede fra Andkær by og op til skolen. Det var en dejlig sommerdag, Vi havde korte bukser, skjorte, strømper og sko på eller for pigernes vedkomne kjoler på, alt sammen nyanskaffet til denne første skoledag. I højre hånd bar jeg med stolthed den for mig store skoletaske, dette var jo før rygsækkens tid. Den første dag havde vi vore forældre med, for lige som ikke at blive sluppet helt alene ud i denne nye verden. Man skal huske på at for mange, var det første gang de rigtigt skulle hjemmefra, da der dengang ikke fandtes børnehaveklasser/ 0-klasser og mange ikke forud for denne dag havde gået i børnehave. Da vi kom til vores klasseværelse, blev vi modtaget af frk. Henriksen, (senere fru. Madsen). Vi blev placeret på de små træstole bag de lige så små træborde, med plads til blyanter i en rille foran på bordet. Bordene var opstillet i hestesko, således læreren kunne gå ned fra sit kateder, som var anbragt på et højere liggende plateau, og derved være midt iblandt os alle. Jeg husker egentlig ikke meget om hvad der foregik den første dag, men er sikker på vi fik udleveret et par bøger og heriblandt bogen Søren og Mette. En skoledag i Andkær i 1967 startede kl hvor vi alle blev kaldt til samling i skolegården. Vi skulle stille op klassevis to og to i rækker, startende med de største tættest på indgangen til aulaen.

20 Så snart det havde ringet stillede gårdvagten sig på det øverste trin på trappen ind til aulaen, her skuede han ud over de opstillede klasser og ventede til der var helt ro. Herefter blev hver klasse sendt ind i skolen klassevis, ja man nærmest marcherede ind i aulaen, hvor man så tog opstilling til morgensang. Det var normalt førstelærer T.D. Johansen ( i dag kaldet inspektøren) der forestod denne seance. Først blev der sunget en salme fra salmebogen, som alle fik udleveret ved skolestart, og som skulle holde alle 7 år man gik på Andkær skole, herefter blev der bedt Fadervor og evt. generelle korte meddelelser givet. Herfra gik alle til deres klasseværelse, for at påbegynde den første time, som for øvrigt var 50 min. dengang. Når læreren kom ind i klasseværelset, hvilket skete mindre som to-tre min. efter vi havde forladt morgensang, rejste alle elever sig op og stod bag deres stol. Læreren sagde godmorgen og sæt jer ned. Herefter fandt vi bøgerne frem til timen og der var ro, mens vi alle ventede spændt på hvad læreren nu havde at sige, eller hvem der nu skulle til tavlen og fortælle om det, vi skulle have øvet til denne dag. Frikvartererne tilbragtes i skolegården hele året rundt, først i de sidste år blev der åbnet op for at de ved meget dårligt vejr kunne tilbringes i klasserne. Mange af frikvartererne gik med boldspil af forskellig slags, dog kun i skolegården, eller forskellige lege og spil. Der var altid en gårdvagt som overvågede begivenhedernes gang, om end det ofte foregik i vinduet fra lærerværelset. I middagspausen spiste vi alle vore medbragte madpakker og drak vores medbragte saftevand eller mælk, som havde været i tasken fra om morgenen af. Dette var før der kom køleskab og mælke/frugtordning på skolerne. Det, der skulle indtages i løbet af dagen, skulle være medbragt hjemmefra. Da klasserne var forholdsvis små ca elever pr. klasse, var der mange undervisningstimer (ikke i 1.klasse) hvor klasserne var samlet to årgange i piger og drenge. Dette gjaldt eksempelvis gymnastik, håndarbejde, og sløjd. Dengang gik man i skole 6 dage i ugen, idet der også var undervisning lørdag formiddag. Alle gik på weekend lørdag middag kl. 12. Fagene var skarpt adskilt og det med tværfagligt samarbejde var ikke så udbredt i Andkær skole på dette tidspunkt. Vi havde fagene dansk, regning, religion, biologi, geografi, historie, sang, håndgerning, sløjd, gymnastik. Fra 5. klasse fik man engelsk og i 7 klasse kom tysk, fysik og husgerning til som nye fag. Årets store begivenheder var skolefesten hvor 7. klasse underholdt med et af klasselæreren opsat stykke og resten af aftenen blev der danset til Elmos kapel (klaverboxer og trommer) efter vi selvfølgelig havde gået den obligatoriske indmarch i festsalen, hvor vi gik dreng og pige med hinanden i hånden. Dette var ikke særligt afholdt af eleverne, men en obligatorisk pligt når man var til skolefest i Andkær. Ind imellem var der lotteri og boder hvor man kunne købe div. fremstillet i løbet af skoleåret og en pølse og sodavand. Kl takkede T.D. Johansen for fremmødet. En anden stor begivenhed var den årlige udflugt, som kunne gå til Den fynske Landsby, Kvie sø, eller noget lignende. På skolen var ansat 7 lærere, en til hver klasse. Normalt fulgte lærerne en klasse fra 3. klasse og frem til 7. klasse med de enkelte fag. Efter 7.klasse gik turen til Gauerslund, hvor vi havde nyttigt brug af de ting vi havde lært i Andkær. 20

21 /69 Kamma Jensen ansat - Præmie til den elev med den bedste orden/fremgang i hver klasse. - De mandlige lærere producerede seks borde, som skulle stå i biblioteket, indtil dette er møbleret. Derefter blev bordene brugt i formningslokalet. Efter skolefesten 1968 Edvard Knudsen danser med fru Madsen Og Sigfred Svit med Inger Dahl Johansen. I forgrunden Johannes Borch Fastelavn 1969: Johannes Erichsen med Martin Møller Og Jens Haugstrup 1969/70 - Første forsøg med indeskoordning - lørdagsfri i sommerhalvåret. - ordenspræmien ændres til, at hver lærer tildeles 1 krone pr. elev til substituerende formål. - overvejelser mht formningskarakterer. - der oprettes en biologisamling i glasskabe på gangen. (de bruges endnu!) 1970/71 - ansatte på skolen: Tage Dahl Johansen fru Madsen fru Møller Haugstrup Knudsen Dansbo - årlig forældreaften med foredrag, fx Tobakkens skadelige virkning. - Når den økonomiske krise var overstået, var det et dybfølt ønske for lærerne at få bevilget gummidupper på elevstolene. - forsøg med matematik i 1. klasse. - drengene i klasse får håndarbejde - Skoleudflugten det år:

22 22 afgang kl. 9.00, derefter Odense Zoo, videre til Den fynske Landsby, så en rundvisning på Odense Glasværk. Der fortsættes til Odense Tivoli. Evt. besøges Frøbjerg Bavnehøj eller Den nye Lillebæltsbro på hjemvejen! 1971/72 ansatte på skolen: Tage Dahl Johansen E. Sørensen Sv. E. Haugstrup fru Jensen fru Møller fru Pl. Larsen fru Madsen. - planer om at fjerne skolens 7. klasse - konfirmandforberedelse på skolen ikke i præstegården. - undervisningsmidler ,- (173 kr pr. elev) 1972/73 - svømmeundervisning i Mølholmbadet - overgang til 45 minutters lektioner - lærerkollegiet mener ikke, der er forældreinteresse for vinterferie. - tillæg til undervisningsplanen, at skolen er forpligtet til at give seksualoplysning. - matematikundervisning i alle klasser 1973/74 Ansatte på skolen: Karen Lise Petersen N. E. Jensen S. Kjærsgaard Jensen Sv. E. Haugstrup K. E. Madsen Tage D. Johansen G. Møller - undersøgelse blandt skolens forældre, om der er interesse for at indføre vinterferie. - der oprettes klasseråd - samlet færdselsundervisning for hele skolen i den sidste uge før sommerferien. 1974/75 Ansatte på skolen: Tage Dahl Johansen fru Madsen Abildgreen Hestbæk fru Petersen Haugstrup fru Seeberg-Hansen - åbent hus uge - budget til undervisningsmidler: kr , klasse deltager i idrætsdag på Gauerslund skole. - Det indskærpes, at vagthavende lærer skal opholde sig ved vinduet på lærerværelset. - forsøg med at anvende sportspladsen i frikvartererne. - der oprettes frugtbod forældrene anmodes om startkapital. - vinterferie indføres 1975/76 - Tage Dahl Johansen blev sygemeldt og døde senere. - skolefesten: komedie kaffebord indmarch 1. & 2. klasse synger film for børnene (Nattens mystiske Hændelser og Muldvarpen som maler), imens var der dans for forældrene. konkurrencer trækning af am. Lotteri slut kl Pris: voksne kr. 10,- børn kr. 5,- for en søskendeflok kr. 10,-. - skoleudflugt for klasse til Viborg for at se udstillingen: Kina, riget i midten. - der laves klasseværelse i stueetagen og specialundervisningslokale på første sal i den gamle inspektørbolig. 1976/77 Ny skoleleder blev Finn Thybæk, der kom fra Smidstrup-Skærup Skole.

23 23 Thybæks intention med skolen: Forældreskab ejerskab Faglighed vores børn skal være mindst lige så gode, som de børn, de skulle gå sammen med på overbygningsskolen. Samspil med lokalsamfundet Fælles legeplads for skolen og byen Skolen som samlingspunkt Årlig fællesdag Månedligt informationsbrev Skolebestyrelsesreferater til forældrene - skrift: 1. & 2. klasse skriver trykte bogstaver 3. & 4. klasse skriver formskrift 5. & 6. klasse skriver skråskrift 7. klasse har frit valg. - forældreaftenen, hvor emnet er Den nye folkeskolelov. - skolebladet Gong-gongen trykkes på Vejle Skolecentral. - det indskærpes gårdvagten, at vagten foregår ude blandt børnene. - Glade børn tilbud til førskolebørn om at komme på skolen om lørdagen , hvor der blev arbejdet med sang/sanglege, oplæsning, formningsaktiviteter, smøre mad, vaske op, dække bord, gymnastik. Glade børn blev varetaget af fru Madsen og fru Thybæk. - der ansøges kommunen, om at der tages hensyn til skolens variable klassekvotienter, så den kan få en fast tildeling på 132 ugentlige undervisningstimer foreløbig gældende til Egon Mikkelsen underviser 6. klasse (fra venstre: Jørn Madsen, Flemming Hansen, Henrik Jensen, Karin Juhl, Erik Rehmeier, Majbrit Christensen, Anne Marie Kragh, Dorthe Svendsen, Linda Bjerg og Birgit Bjerg.) foto fra V.A.F. 25/2-77

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3.

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3. Friskoleavis Elementernes Sang Vibeunger går til fastelavnsfest I mellemrummet Naturen vågner Kære skoledagbog. Marts 2013 3. Udgave Friskoleavisen Marts 2013 Avisen har til formål at informere om nyheder

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne

for Vrejlev-Hæstrup sogne for Vrejlev-Hæstrup sogne 1 22. ÅRGANG - 2011 BT_Master 2011_1.pmd 1 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net 23-02-2011, 10:01 Arrangementskalender - 2011 4. marts Legeaften Vrejlev-Hæstrup Hallen Arr.:

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup Nummer 35 10. årgang April 2007 LÆS OM : Verners barndom Sanne og Kurt Børn på TV2 Sydamerika Ny Præst Nørkleri Fastelavn Spejderliv i 40 erne Kirkenyt Gl. brugsvægt Skolestruktur Camping Vejviser Annoncører

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Nr. 18 15. januar 1996

Nr. 18 15. januar 1996 Nr. 18 15. januar 1996 -- LEDEREN. Hvor møj ska' vi gi'? Hvor møj er det værd? Overskriften er fra revyen 1991 Grønbjerg, hvor det drejede sig om indsamlinger til forskellige fester og mærkedage. Den er

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

Årgang 22 - Marts 2013

Årgang 22 - Marts 2013 Årgang 22 - Marts 2013 Kirstens klumme Friskolen Koncert for unge Menighedsrådet Fællesspisning Dolketidsgrav Idrætten Månedens digt Glæden ved Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden 1 redaktionen Hu hej,

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever FORTÆLLINGSKATALOG Februar 2013 HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen Faldsled I Millinge I Svanninge LOKAL NYT MAGASIN 4 8 Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen Gi en hånd til fugleskydningen 22 Eventyr på fodrejsen Sognepræsten om netop pilgrimsvandringer

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

orris sogneblad December 2014

orris sogneblad December 2014 orris sogneblad December 2014 Læs inde i bladet om UDKANTSDANMARK.Ikke her side 6 Laderstander til elbil i Borris side 8 Byens bil kommer til Borris side 27 1 Dagplejernes dag 2 GODDAG OG FARVEL Ruth Jørgensen

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere