Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen."

Transkript

1 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859 og i 1902 blev der lavet tilbygninger til den oprindelige skolebygning. Den bestod af en lille lejlighed til læreren i den ene ende og en skolestue og stald i den anden ende. Den istandsatte og ombyggede rytterskole eksisterer stadig og er i dag privatbeboelse. Ejeren har oplyst, at der på grunden tidligere har været et udhus til rytterskolen, som for længe siden på et tidspunkt fungerede som midlertidigt fængsel for fanger, som skulle anbringes i Kolding.

2 2 Sandstenstavlen Tavlen blev 1958 flyttet til "Andkjær Fællesskole", hvor den er indmuret i aulaen. Stenen, der er velbevaret og med ringe vejrslid, er istandsat på et tidspunkt bl.a. med forgyldning af kronen og spejlmonogrammet. Desuden er tavlen forsynet med en sort kantning. Teksten er trukket op og meget tydelig og let læselig. Rytterskolen i Andkær var den første og gennem næsten 90 år den eneste skole i Gaurslund Sogn. Undervisningen blev oprindeligt varetaget af en lærer, der så underviste flere årgange i et lokale. En stor del af undervisningen var fra begyndelsen udenadslære med hovedvægten på katekismus, salmevers og læsning. Indtil 1884 var Rytterskolen skole for hele skoledistriktet, Der omfattede: Andkær, Andkær Skov, Stranden og Sellerup. Børnene gik i skole hver anden dag. Senere var der to lærere på skolen, hvor lærerinden tog sig af de yngste årgange. Undervisningen blev efterhånden mere tidsvarende.

3 Lærerne E. Erbs & lærerinden, fru Svane Nielsen (gift med købmanden i Andkær Skovby) Einer Clausen Mads Thomsen Hans Chr. Hansen Lambert Hansen????

4 4 Andkær Skovby skole, kaldet Skovskolen har eksisteret siden 1884 De første lærer var Kristian Kjærulf Nielsen, der blev afskediget 1906 pga sygdom. Han blev efterfulgt af Jens Gert Laursen, der i 1935 søgte sin afsked pga nedsat hørelse. I 1935 blev Tage Dahl Johansen (f 1908) ansat som vikar ved Skovskolen. Såfremt han fik sig en kone, kunne han blive fastansat som enelærer ved skolen. Om det fremskyndede ægteskabet med Inger Sørensen i 1936 (f 1916), vides ikke, men TDJ blev fastansat efter brylluppet. På Skovskolen var børnene inddelt i to klasser, Lille klasse (1. 4.) og Store klasse (5. 7.). Der var ca. 20 elever på hvert hold. Børnene sad ved skolepulte, dvs bord og bænk var sammenhængende som på billedet. Klasserne gik i skole hver anden dag. Til gengæld var skoledagen lang. Om sommeren fra kl. 8 til I vinterhalvåret mødte børnene en time senere. Der var 55 minutters middagspause. Der blev fyret i en kakkelovn, der stod i klasseværelset.

5 I 1937 kom der en ny folkeskolelov, hvilket betød at de eksisterende skoler i Andkær og Andkær Skovby ikke kunne leve op til lovens krav. Det fik lidt gang i skoledebatten i området, men krigen satte en midlertidig stopper for denne debat. I slutningen af fyrrerne kom der mere gang i debatten igen. Udskrifter fra Sognerådsprotokoller fra 1948 til 1953: : Sagen om skolebyggeriet i Andkær forelægges sognerådet før den videresendes : Sognerådets påtegning af skoleplanen for den påtænkte Fællesskole i Andkær : Oplysning om forhandling med arkitekt Billund om honoraret [godkendt] :Skrivelse fra skolekommissionen om udsættelse af skolebyggeriet i Andkær :Punkt 6: Fælleslærerrådet og skolekommissionen beklager, at sognerådet har taget Andkær gymnastiksal i brug til husvild familie (rytterskolen) Punkt 7: Skrivelse fra skoledirektionen for Vejle amt, som vægrer sig ved at udlevere de til skolebyggeriet i Andkær hørende tegninger og øvrige sager :Skal sognerådet anmode skolekommissionen om et nyt forslag for kommunens samlede skolevæsen [ja] :Drøftelse af skoleplanen for Gauerslund sogn [ja] :Skoledirektionens forslag til ordning af kommunens skoleplan [6 stemmer for, 4 stemmer imod, 1 blank] :Skoledirektionens nye forslag om ordning af skoleforholdene i Andkær og Andkær skovskole Skal sognerådet rette henvendelse til den nye undervisningsminister og bede om en afgørelse af skolesagen i Andkær og Andkær Skov. - På grund af det store børnetal i Andkær skoles yngste klasse har der været tale om at lægge Fru Svanes køkken til hendes skolestue :Skolekørsel til den påtænkte Fællesskole for Andkær Andkær Skov behandles. I skolekommisionen var der i 1952 flertal for at udbygge de to eksisterende skoler. Sognerådet ønskede en ny fællesskole. Det ville koste ca kr mere + en lærerstilling mere. Skoledirektionen foreslog at Skovskolen fortsatte som en toklasset skole med dispensation for ikke at have gymnastiksal. Andkær Skole skulle så være en fireklasset skole, der senere kunne udbygges til fællesskole.

6 6 På et tidspunkt i forløbet blev der lavet arkitektforslag af en udvidelse af Skovskolen med to klasselokaler, en gymnastiksal og en håndboldbane. Fra samtale med Musse Erichsen: Striden om skoleforholdene i Andkær, som skulle bringes i overensstemmelse med den sidste nye skolelov, var hård. Befolkningen i Andkær Skovby ville ikke af med deres skole, derfor blev der fremsat forslag om at udbygge begge skoler. (se fælleslærerrådets afstemning den ). En af grundene til striden var, at Andkærfolkene ville have bygget en helt ny skole tæt ved Hvilsbjerggård, hvilket Andkær Skovbyfolkene slet ikke ville gå med til. To medlemmer af sognerådet en fra de borgerlige og en fra socialdemokraterne strikkede et forslag sammen som de hver især troede, de kunne overbevise deres grupper om. Det lykkedes efterhånden. Sognerådet besøgte på et tidspunkt arkitekten i Brædstrup, som tog dem med rundt til nogle skoler, som han var i gang med at bygge. Som afslutning på denne tur spiste sognerådet middag på Brædstrup kro og under middagen blev der enighed om, at skolen skulle bygges, hvor den ligger nu. Aftalen blev underskrevet, inden sognerådet forlod kroen!

7 Ting tager tid! I marts 1954 blev den endelige skoleplan vedtaget. I november 1956 fik kommunen bevilget statslån og materialebevilling. Endelig i januar 1957 blev der holdt offentlig licitation. Grundstenen til Andkær Fællesskole blev nedlagt den 3. maj 1957 i overværelse af sognerådets medlemmer, skolekommisionen og håndværkerne. 7 Skolens arkitekt, H. Ehlers, Brædstrup nedlagde en blyrulle med et dokument, med følgende ordlyd: Aar 1957 den 3. maj i kong Frederik den 9.s 11. regeringsaar, medens H. C. Hansen var statsminister i Danmark. Wamberg amtmand i Vejle Amt og trafikekspedient M. Kjersgaard Hansen, Børkop, sogneraadsformand i Gauerslund Kommune, nedlagdes stenen til denne bygning. Udover dokumentet indeholdt blyrøret også alle gangbare mønter. Med ønsket om, at bygningen i mange slægtsled vil komme til at danne rammen om en glad og frisk ungdom i en fri skole i et frit og selvstændigt Danmark. Den nye skolebygning skulle rumme: Fire klasseværelser, sløjdlokale, skolekøkken, gymnastiksal og endvidere en festsal for kommunens beboere. I forbindelse med skolen skal der også indrettes en lærerindebolig og en lærerbolig. Bag hele komplekset anlægges en sportsplads med fodboldbane, håndboldbane og løbebane. Den forventede byggesum: kr Så er arbejdet med Andkær Skole i gang

8 8 I løbet af fire måneder var byggeriet så fremskredet, at man kunne holde rejsegilde. Selve rejsegildet foregik med deltagelse af sognerådet, håndværksmestrene, svendene og arkitekten. Der blev holdt en del taler med gode ønsker for den kommende skole. Rejsegilde 3.september 1957 Senere var sognerådet vært ved en sammenkomst for håndværkerne på Munkebjerg Badehotel. I løbet af vinteren forventede man, at skolen kunne færdigbygges indenfor den berammede tidsfrist, så den var klar til det nye skoleårs begyndelse.

9 9 Amtmand A. Wamberg holder indvielsestalen i skolens aula, påhørt af H. Ravn Nielsen 14. august 1958 blev den nye Andkær Fællesskole indviet. Sognerådsformanden, M. Kjersgaard Hansen overdrog skolen til lærere og elever sammen med sognerådets gave, et flag. Efter overdragelsen bar seks piger i hvide bluser og røde nederdele flaget ud til skolens flagstang, hvor det blev hejst. Herefter talte formanden for skolekommisionen, Edvard Jensen. Nu var det blevet den nye skoleleder, Tage Dahl Johansens tur til at holde tale og takke for skolen.

10 10 Efter rundvisning på skolen for de voksne blev børnene trakteret med sodavand og wienerbrød i festsalen. Derpå samledes man i skolens aula, hvor amtmand Wamberg holdt den egentlige indvielsestale. I talen kom han bl.a. ind på, at denne skolesag egentlig var en af hans første embedssager, og ikke den letteste sag at begynde arbejdet med pga de forskelligrettede meninger. Senere samledes sognerådet med indbudte gæster på Munkebjerg Badehotel til frokost. Her fremkom sognerådsformanden med en historisk redegørelse for skolebyggeriet og konstaterede, at med indvielsen af Andkær Fællesskole, så opfyldte Gauerslund Sogn nu alle krav fra folkeskoleloven fra Han mente, at den nye folkeskolelov fra 1958 kunne man nok få lidt henstand med at opfylde. Den endelige byggesum blev på kr Skovskolen og Rytterskolen havde skoleår, der begyndte 1. april. Det betød, at børnene fik tre måneder ekstra, da de begyndte to gange i samme klasse, da Fællesskolen kom i gang.

11 11 Førstelærer Tage Dahl Johansen fotograferet med sin elskede cigar i førstelærerboligen i begyndelsen af 1970èrne. Tage Dahl Johansen Var førstelærer fra indvielsen af Andkær Fællesskole. TDJ havde oprindeligt været enelærer ved Andkær Skovby Skole. Han betegnes som en behagelig, stille, konservativ, cigarrygende person, der bl.a. havde den tradition at give hånd til alle medarbejderne hver morgen, hvorefter han stillede sig ved vinduet og holdt øje med børnene, der stillede op i skolegården før timen, inden de blev dirigeret ind af gårdvagten. Traditionen med at give hånd forsvandt da de nye 70èr lærere blev ansat. TDH spiste altid stærk ost til frokost, hvilket alle fik fornøjelse af bagefter! Trådte ofte til som vikar og optrådte gerne som hyggeonkel for børnene. Når TDJ havde fødselsdag blev flaget hejst. Så blev der serveret boller og læst historier. Denne dag blev skolens almindelige regler blev sat ud af drift.

12 12 Andkær Fællesskole 1960 I 60`erne indstillede lærerne eleverne til realskolen Sv.E. Haugstrup ansat på skolen. - hvert år afholdt man forældredag , hvor elevarbejder fra samtlige fag blev fremlagt med navn påført de enkelte produkter fru Troels-Jensen (småbørnslærerinde) Sv. E. Haugstrup Fra samtale med Karen Madsen: Omkring 1960 blev Karen Henriksen (senere Madsen) ansat ved skolen. Dengang skulle en ansøger besøge de forskellige skolekommissionsmedlemmer, hvilket frk. Henriksen også gjorde. Da hun nåede frem til døren på en af de store gårde, måtte hun banke adskillige gange, før døren blev åbnet af bonden, der stod med selerne hængende ned. Det første spørgsmål lød: Hvad er klokken? Der blev svaret: Ved De ikke, at herude på landet sover man til middag på det tidspunkt? Karen Henriksen fik stillingen og underviste gennem alle årene i de mindre klasser. Hun boede først alene og efter indgåelse af ægteskab, sammen med sin familie, to voksne og to børn i lejligheden på 68 m², hvor der nu er administration. På den årlige overnatningstur til fx Torn Trines Hus skulle de små sove til middag.

13 13 Dengang begyndte skolegangen med første klasse. Som en forløber for børnehaveklassen påbegyndte man Glade børn. Det foregik om lørdagen med førskolebørn. Glade børn eksisterede på Andkær Skole til børnehaveklassen blev obligatorisk i Sammen med Sv. Haugstrup tog Karen Madsen rundt til de forældre, der ønskede deres børn i skole. Efterfølgende blev børnene testet på skolen med en svensk test. Under testen måtte forældrene pænt vente udenfor. Denne testning blev brugt i fem, seks år T. Troels-Jensen Hilda Ravn Nielsen (husgerning) Karin Bjerg fortæller i august 2008: Hermed en lille historie om min skolegang på Andkær skole i tiden august 1963 juni 1970 Skolen blev dengang benævnt som Andkær Fællesskole. Lederen af skolen hed førstelærer, og var i hele perioden T. Dahl Johansen. Man sagde De til læreren og lærerinden, ved tiltale til lærerne, hed det f.eks. lærer Haugstrup, og lærerinderne blev kaldt enten frøken eller fru + efternavn, eks. fru Svane. Fru Svane var min lærer i 1.klasse og en del af 2. klasse, hun havde også været min fars lærer i de syv år han gik i skole på "Den gamle Rytterskole" I Andkær skole startede man i 1. klasse som 7 årig enkelte som 6 årig. Vi startede 15 elever i min klasse, 6 piger og 9 drenge. Skolen var fra 1. klasse til og med 7. klasse, altså ingen 0. klasse. Dengang var der ingen skolebus, så man måtte cykle til skole, om vinteren var der sommetider så meget sne, at man måtte gå, eller måske ens far kunne køre en i skole på traktor. Når man kom til skolen på cykel, måtte man trække over skolegården for at komme ned i cykelkælderen, som var i kælderen under den gamle gymnastiksal, hvor SFO'en tidligere havde garderobe. Derefter gik man op i skolegården, og når klokken ringede til time kl skulle man klassevis stille op i to rækker, hvorefter læreren kom ud og kaldte os ind klassevis, så gik vi ind på række.

14 14 I aulaen var der hver morgen morgensang kl med en salme, fadervor og en salme. Hvorefter man gik til sin klasse, stod bag sin stol til læreren kom, og sagde: Værsgo at sætte jer ned. (Mens der var fuldstændig ro i klassen). Jeg gik også i skole om lørdagen. 2. eller 3. klasse Fra venstre bagerst:: Niels Finn Ole Hans Jens Henning Bruno fru Svane forrest : Per Berit Dorthe Ellen Åse Erik Karin - Else I 1. klasse havde man dansk, regning (matematik), bibelhistorie (kristendom), sang (musik) samt gymnastik (idræt). Senere i 4. og 5. klasse fik man biologi, geografi, historie (natur og teknik). Drengene havde sløjd og pigerne havde håndgerning og skolekøkken (hjemkundskab). Alle havde formning (billedkunst). F.eks. i geografi skulle man lære hvor de enkelte lande lå, hvad hovedstaden hed, og hvad navnet var på de større floder, søer og bjerge m.m.. I geografitimerne blev f. eks et europakort hejst ned fra loftet foran tavlen, den enkelte elev blev så hørt i de forskellige ting. Man lærte derhjemme efter et atlas. Der var meget disciplin på skolen. I frikvartererne måtte man kun opholde sig i skolegården, og under halvtaget, hvor man også spiste sin madpakke, Vi blev overvåget af en lærer inde fra vinduet i lærerværelset, Toiletterne var også i gården. Havde man i gymnastik glemt sit ur, kunne man hente det på lærerværelset efter en uge. Vi havde kun forældredag en gang om året og det var sidste skoledag før sommerferien. Her blev alt det som vi havde lavet i håndarbejde, sløjd og formning udstillet så forældrene kunne se det. En gang om året tog hele skolen på udflugt et eller andet sted i landet. Man holdt fastelavnsfest hvor alle eleverne var udklædt. Der blev afholdt skolefest en gang om året som vi kender det i dag.

15 Ordensregler ved Andkær Fællesskole, som Karin fik dem udleveret 15 Ved siden af den almindelige forpligtelse til at udvise flid, lydighed og sømmelig adfærd må eleverne efterkomme følgende: 1: Eleverne skal møde rene og sømmeligt påklædt. 2: Skolens bygninger og inventar skal behandles varsomt. Skolebøgerne skal holdes forsynede med omslag. 3: I vinterhalvåret medbringer eleverne skiftesko. Eleverne må ikke færdes i klasserne med træsko, træskostøvler og skistøvler på. Eleverne skal altid færdes roligt på gangene. 4: Eleverne opholder sig i frikvartererne på legepladsen. Madpapir og lignende lægges i affaldskurvene. I vinterhalvåret spiser de elever, der forbliver på skolen i middagspausen, deres mad på gangen. Resten af pausen tilbringes på legepladsen. Denne må ikke forlades uden tilladelse fra den tilsynsførende lærer. 5: Eleverne skal udvise renlighed ved benyttelsen af toiletterne. Toiletrummene og indgangene til disse må ikke benyttes til leg. Der må ikke være mere end een elev i de små toiletrum ad gangen. Hænderne skal vaskes efter toiletbesøg. Håndklæder og sæbe skal behandles ordentligt. 6: I cykelkælderen skal eleverne behandle kammeraternes cykler ordentligt. På vejen til og fra skolen skal eleverne færdes roligt og overholde færdselsreglerne. 7: Tobaksrygning er forbudt. Tændstikker og fyrtøj må ikke medbringes. 8: Kan en elev på grund af sygdom ikke godt tåle at opholde sig ude, må en elev ikke deltage i gymnastik eller brusebad, skal en skriftlig meddelelse fra hjemmet medbringes. 9: Efter forsømmelse skal eleven medbringe en skriftlig meddelelse fra hjemmet om grunden dertil. 10: Ønsker hjemmet i særlige tilfælde en elev fritaget for undervisningen én eller Fastelavn 1965 Anne Grethe Ingelise Grethe Anne Marie (7. kl.) flere skoledage eller en del af en skoledag, må forældrene eller eleven henvende sig til skolen derom. Anmodningen må være skriftlig, hvis den overbringes af eleven, og grunden til begæringen må være angivet. Det afgøres derefter på skolen, om der er grund til at give eleven fri. Godkendt af skolekommisionen 1965/66 2. og 3. klasse samt 4. og 5. klasse blev lagt sammen. Gudrun Møller blev ansat på skolen Eksempel på en skolefest: komedie kaffebord indmarch dans tombola pølsebod æbleskivebod sodavandssalg amerikansk lotteri biograf for forældrene Fastelavn 1965: Anne Marie, Anne Grethe, Ingelise og Grethe

16 16 Gudrun Møller fortæller: Hverdag og fest i Andkær Skole. Fra nytår 1965 og til sommerferien 1973 var jeg ansat ved Andkær Skole. Det var en herlig tid med mange gode oplevelser både i hverdagen og ved de årlige festlige begivenheder. Da jeg blev ansat, var fru Svane netop gået på pension, og hun og hendes mand købmand Svane boede lige over for skolen i det sidste af en række huse, som var blevet bygget langs med vejen fra byen og op til den nye skole. I førstelærerboligen ved skolen boede Johansens, og lidt nede ad vejen mod byen boede Haugstrups og Troels Jensens i to lærerboliger, som hørte til skolen. Jeg kom til at bo i den hyggelige lejlighed oven på skolen med fin udsigt ned mod byen og ud over markerne. I begyndelsen var vi fem lærere i alt: Førstelærer Tage Dahl Johansen, Erland Haugstrup, Solvejg og Torben Troels Jensen og jeg, som hed frk. Riishede, indtil jeg blev gift og kom til at hedde fru Møller. Derudover var ansat Hilda Ravn Nielsen, som underviste i skolekøkkenet. Sigfred Svit var pedel, og Lise Svit og Ketty Knudsen gjorde rent på skolen. Alle sagde De til mig, og det gengældte jeg, indtil den ene efter den anden foreslog, at vi skulle være dus. Der var uskrevne regler, som vi ikke brød. Fru Troels Jensen og jeg gik ikke i lange bukser. Johansen stod for morgensang og bad Fadervor hver morgen. Alle børn var ude i al slags vejr i frikvartererne. Gårdvagt gik på omgang, og alle børn stillede op udenfor klassevis to og to på række, når der blev ringet ind. Der var fire store årlige begivenheder: Skolefest om efteråret, fastelavnsfest og udflugt om foråret og eksamens/forældredag lige inden sommerferien. I 1967 flyttede Troels Jensens til Gauerslund, og i deres sted kom Karen Henriksen, som senere blev fru Madsen, og Jens Peter Møller, som var min mand. Nu flyttede vi ned i lærerboligen, og fru Madsen flyttede ind oven på skolen. Fru Madsen underviste og tog sig af 1. og 2. klasse, og Møller oprettede et sangkor. Der var ingen telefon på skolen, så vi måtte løbe over til fru Johansen og låne telefon, hvis det blev nødvendigt at ringe. Det skete meget sjældent. Skolen havde en spritduplikator, så vi kunne kopiere opgaver, sange og meddelelser til forældre, men ellers dikterede vi eller skrev på tavlen korte beskeder, som børnene så skrev ned i deres meddelelsesbøger. De materialer, som vi skulle bruge, lå i depotet. De var ordnet årgangsvis, og hvert år på sidste skoledag afleverede børnene deres bøger, og vi ordnede dem i depotet, så vi kunne dele ud til næste skoleår. Det var enkelt og overskueligt, men ikke så spændende blev et år med stor forandring i forhold til den daglige undervisning. Der var i 1964 kommet en ny bibliotekslov, hvori der bl.a. stod: Ved alle skoler i folkeskolen bør det tilstræbes, at der inden 1. april 1969 oprettes et skolebibliotek som led i det kommunale skolevæsen og

17 i samarbejde med folkebiblioteket med hensyn til budget, bogvalg og biblioteksteknik. 17 Andkær Skole fik af kommunen stillet en større sum penge til rådighed til oprettelse af skolebibliotek med klassesæt af både skøn- og faglitteratur, og Johansen, som stod for en udlånssamling under folkebiblioteket, var meget interesseret i, at vi fik udbygget bogsamlingen. Det betød, at vi kunne tilbyde børnene spændende nye læse-letbøger og emnebøger. Det betød også, at der kom nye grundbøger, hvor der var henvisninger til, hvad man også kunne læse om aktuelle emner. Det var ubetinget positivt at få lov til at opleve den udvikling. Andkær Skole lå dengang midt i et åbent markareal, og der var anlagt en dejlig stor sportsplads, som kunne benyttes af skolens elever og af byens ungdom. I sommeren 1965 var der så mange unge mennesker i Andkær, at der kunne opstilles et helt håndboldhold af karle. Jeg sagde ja til at træne med dem om foråret, og efter hver træningsaften sluttede vi af i omklædningsrummet med at synge en sang. Det var jeg meget imponeret over. I foråret 65 fik vi også anlagt løbebane og springgrave til højde- og længdespring, så eleverne kunne træne til at tage idrætsmærker. Det blev meget populært, og vi deltog i idrætsstævner sammen med Gårslev og Gauerslund. I Andkær var der gode betingelser for at arbejde med alle fag. Der var en god sløjdsal og et rigtig godt skolekøkken, der samtidig tjente som køkken for festsalen. Formning og håndarbejde havde også rigtig gode rammer. Et år fik vi i formning bygget en tro kopi af en jernalderovn, som vi ville brænde smykker og små lerkar i. Det blev et stort drama, da skraldebilen kom til at køre ind i den og ødelægge den. Skraldemanden var så ked af det, at han tilbød at køre ud med en gummiged og hente en stor skovlfuld ler til genopbygning, og børnene fra 6. og 7. klasse kom en lørdag og hjalp med at få den genopbygget. Årets daglige rytme blev afbrudt af forskellige festlige begivenheder. Om efteråret holdt vi skolefest for alle børn og forældre, og 7. klasse opførte et skuespil. I 1968 gik Johansen, Haugstrup og Møller i gang med at bygge scene op, sådan at skuespillet for første gang i 1968 blev udstyret med både bagtæppe og sidekulisser. Der lå mange timers arbejde i konstruktionen, som var ret robust og udstyret med en rigtig gangbro hen over scenen. Der blev også købt et nyt klaver til festsalen/skolen. Det lød godt til både sangkor, fælles indmarch og dans til Elmo Petersens musik. I løbet af året indbød vi forældrene til forskellige arrangementer på skolen. Det kunne være et klassearrangement eller en forældreaften med et aktuelt emne. Jeg husker tydeligt et klassearrangement, hvor temaet var håndarbejde, koncentration og indlæring. Efter et kort oplæg underviste børnene deres forældre i forskellige fletteteknikker og bagefter serverede de kaffe for forældrene.

18 18 Ved sådanne lejligheder var det en stor fordel at bo dør om dør med festsalen, hvor der var god plads, og hvor køkkenet var lige ved siden af. Til fastelavn blev skoleskemaet sat ud af kraft. Både elever og lærere havde udklædningstøj med eller blev fragtet til skole i fantasifulde dragter, og når alle var klædt ud, slog vi katten af tønden, og der blev udnævnt kattekonge og kattedronning og uddelt diplomer til sjove og flotte udklædninger fra alle klasser. Den årlige udflugt kunne f.eks. gå til Den Fynske Landsby eller Havnstrup Dyrepark, og så havde vi madpakker med og penge til is og forlystelser. En knap så morsom men lige så traditionsbundet oplevelse blev en fælles bustur til Fredericia Sygehus med uddeling af poliosukker. Hvert andet år drog 6. og 7. klasserne på en længere tur. Det foretrukne rejsemål var Bornholm, men et enkelt år drog et hold til Sønderjylland. Jeg nåede at være med en gang i Sønderjylland og to gange på Bornholm, og jeg tænker med stor glæde tilbage på gode og sjove oplevelser, vi havde sammen på de ture. Hvert år ved skoleårets afslutning blev forældre og skolekommission indbudt til eksamens/forældredag. Det var allermest en festlig dag, hvor vi samlede, hvad der var arbejdet med i årets løb og arrangerede en stor udstilling i festsalen med ting fra sløjd, formning, håndarbejde og særlige emner, der var blevet arbejdet med i klasserne. Der var udarbejdet et særligt skema til dagen, sådan at alle klasser fik præsenteret forskellige fag. Forældrene kunne så gå rundt og følge med i, hvad der foregik. Frikvartererne blev lidt ekstra lange, og skolekøkkenet serverede kaffe og kage. Allerede i 1969 rejste Jens Peter fra skolen til videreuddannelse i København, og vi fik et par unge vikarer. På det tidspunkt var vi alle dus, men det har alligevel været svært for en helt ung mand at falde ind i rytmen. Det hjalp, når vi holdt lidt uhøjtidelige sammenkomster eller forberedte en udflugt og fik anledning til at grine i fællesskab. I årene fra 1970 til 1973 begyndte teknologiens spøgelse at nå frem til Andkær Skole i form af en kopimaskine. Jeg mener endda, at vi fik den før Gauerslund. Det var en sindrig mekanisme med fremkaldervæske, som ikke tålte lys, og vi fik en del tid til at gå med at holde den frisk. Når fremkaldervæsken lige var skiftet, lavede den de flotteste kopier i sort/hvid. Det kunne spritduplikatoren ikke leve op til. I det hele taget forsøgte vi at tilpasse os nye tider og skikke, og jeg så med glæde, at vi afskaffede ordningen med at stå på række uden for døren, indtil en lærer kom og gav grønt lys for at gå ind. Vi fik også studerende fra Jelling Seminarium, og det gav inspiration og nye ideer til en så lille lærergruppe. Der var et godt arbejdsklima på skolen, og hr. og fru Johansen udgjorde et naturligt midtpunkt i opfattelsen af Andkær Skole. Fru Johansen arbejdede ikke på skolen, men hun var altid med, når der foregik noget særligt, og hun var i nærheden, hvis der blev brug for hjælp.

19 19 Jeg mindes mine år på Andkær Skole med den allerstørste glæde, og det fryder både Jens Peter og mig, hver gang vi læser i avisen om den energi, der stadigvæk er omkring skolen og det sociale liv i byen. 1967/68 - Ansatte på skolen: Jens P. Møller, Gudrun Møller, Karen Henriksen (senere Madsen) hr. og fru Troels-Jensen flyttede til Gauerslund. Jens P. Møller Skolefest 1967 Jens Peter Møller i samtale med E. Haugstrup. I baggrunden Elmo Petersen, der klarede musikken Kurt Hansen, Andkær fortæller i juni 2008 om: Andkær skole anno Spændingen var på bristepunktet og forventningerne store den dag først i august i 1967, hvor jeg begav mig på vej nede fra Andkær by og op til skolen. Det var en dejlig sommerdag, Vi havde korte bukser, skjorte, strømper og sko på eller for pigernes vedkomne kjoler på, alt sammen nyanskaffet til denne første skoledag. I højre hånd bar jeg med stolthed den for mig store skoletaske, dette var jo før rygsækkens tid. Den første dag havde vi vore forældre med, for lige som ikke at blive sluppet helt alene ud i denne nye verden. Man skal huske på at for mange, var det første gang de rigtigt skulle hjemmefra, da der dengang ikke fandtes børnehaveklasser/ 0-klasser og mange ikke forud for denne dag havde gået i børnehave. Da vi kom til vores klasseværelse, blev vi modtaget af frk. Henriksen, (senere fru. Madsen). Vi blev placeret på de små træstole bag de lige så små træborde, med plads til blyanter i en rille foran på bordet. Bordene var opstillet i hestesko, således læreren kunne gå ned fra sit kateder, som var anbragt på et højere liggende plateau, og derved være midt iblandt os alle. Jeg husker egentlig ikke meget om hvad der foregik den første dag, men er sikker på vi fik udleveret et par bøger og heriblandt bogen Søren og Mette. En skoledag i Andkær i 1967 startede kl hvor vi alle blev kaldt til samling i skolegården. Vi skulle stille op klassevis to og to i rækker, startende med de største tættest på indgangen til aulaen.

20 Så snart det havde ringet stillede gårdvagten sig på det øverste trin på trappen ind til aulaen, her skuede han ud over de opstillede klasser og ventede til der var helt ro. Herefter blev hver klasse sendt ind i skolen klassevis, ja man nærmest marcherede ind i aulaen, hvor man så tog opstilling til morgensang. Det var normalt førstelærer T.D. Johansen ( i dag kaldet inspektøren) der forestod denne seance. Først blev der sunget en salme fra salmebogen, som alle fik udleveret ved skolestart, og som skulle holde alle 7 år man gik på Andkær skole, herefter blev der bedt Fadervor og evt. generelle korte meddelelser givet. Herfra gik alle til deres klasseværelse, for at påbegynde den første time, som for øvrigt var 50 min. dengang. Når læreren kom ind i klasseværelset, hvilket skete mindre som to-tre min. efter vi havde forladt morgensang, rejste alle elever sig op og stod bag deres stol. Læreren sagde godmorgen og sæt jer ned. Herefter fandt vi bøgerne frem til timen og der var ro, mens vi alle ventede spændt på hvad læreren nu havde at sige, eller hvem der nu skulle til tavlen og fortælle om det, vi skulle have øvet til denne dag. Frikvartererne tilbragtes i skolegården hele året rundt, først i de sidste år blev der åbnet op for at de ved meget dårligt vejr kunne tilbringes i klasserne. Mange af frikvartererne gik med boldspil af forskellig slags, dog kun i skolegården, eller forskellige lege og spil. Der var altid en gårdvagt som overvågede begivenhedernes gang, om end det ofte foregik i vinduet fra lærerværelset. I middagspausen spiste vi alle vore medbragte madpakker og drak vores medbragte saftevand eller mælk, som havde været i tasken fra om morgenen af. Dette var før der kom køleskab og mælke/frugtordning på skolerne. Det, der skulle indtages i løbet af dagen, skulle være medbragt hjemmefra. Da klasserne var forholdsvis små ca elever pr. klasse, var der mange undervisningstimer (ikke i 1.klasse) hvor klasserne var samlet to årgange i piger og drenge. Dette gjaldt eksempelvis gymnastik, håndarbejde, og sløjd. Dengang gik man i skole 6 dage i ugen, idet der også var undervisning lørdag formiddag. Alle gik på weekend lørdag middag kl. 12. Fagene var skarpt adskilt og det med tværfagligt samarbejde var ikke så udbredt i Andkær skole på dette tidspunkt. Vi havde fagene dansk, regning, religion, biologi, geografi, historie, sang, håndgerning, sløjd, gymnastik. Fra 5. klasse fik man engelsk og i 7 klasse kom tysk, fysik og husgerning til som nye fag. Årets store begivenheder var skolefesten hvor 7. klasse underholdt med et af klasselæreren opsat stykke og resten af aftenen blev der danset til Elmos kapel (klaverboxer og trommer) efter vi selvfølgelig havde gået den obligatoriske indmarch i festsalen, hvor vi gik dreng og pige med hinanden i hånden. Dette var ikke særligt afholdt af eleverne, men en obligatorisk pligt når man var til skolefest i Andkær. Ind imellem var der lotteri og boder hvor man kunne købe div. fremstillet i løbet af skoleåret og en pølse og sodavand. Kl takkede T.D. Johansen for fremmødet. En anden stor begivenhed var den årlige udflugt, som kunne gå til Den fynske Landsby, Kvie sø, eller noget lignende. På skolen var ansat 7 lærere, en til hver klasse. Normalt fulgte lærerne en klasse fra 3. klasse og frem til 7. klasse med de enkelte fag. Efter 7.klasse gik turen til Gauerslund, hvor vi havde nyttigt brug af de ting vi havde lært i Andkær. 20

21 /69 Kamma Jensen ansat - Præmie til den elev med den bedste orden/fremgang i hver klasse. - De mandlige lærere producerede seks borde, som skulle stå i biblioteket, indtil dette er møbleret. Derefter blev bordene brugt i formningslokalet. Efter skolefesten 1968 Edvard Knudsen danser med fru Madsen Og Sigfred Svit med Inger Dahl Johansen. I forgrunden Johannes Borch Fastelavn 1969: Johannes Erichsen med Martin Møller Og Jens Haugstrup 1969/70 - Første forsøg med indeskoordning - lørdagsfri i sommerhalvåret. - ordenspræmien ændres til, at hver lærer tildeles 1 krone pr. elev til substituerende formål. - overvejelser mht formningskarakterer. - der oprettes en biologisamling i glasskabe på gangen. (de bruges endnu!) 1970/71 - ansatte på skolen: Tage Dahl Johansen fru Madsen fru Møller Haugstrup Knudsen Dansbo - årlig forældreaften med foredrag, fx Tobakkens skadelige virkning. - Når den økonomiske krise var overstået, var det et dybfølt ønske for lærerne at få bevilget gummidupper på elevstolene. - forsøg med matematik i 1. klasse. - drengene i klasse får håndarbejde - Skoleudflugten det år:

22 22 afgang kl. 9.00, derefter Odense Zoo, videre til Den fynske Landsby, så en rundvisning på Odense Glasværk. Der fortsættes til Odense Tivoli. Evt. besøges Frøbjerg Bavnehøj eller Den nye Lillebæltsbro på hjemvejen! 1971/72 ansatte på skolen: Tage Dahl Johansen E. Sørensen Sv. E. Haugstrup fru Jensen fru Møller fru Pl. Larsen fru Madsen. - planer om at fjerne skolens 7. klasse - konfirmandforberedelse på skolen ikke i præstegården. - undervisningsmidler ,- (173 kr pr. elev) 1972/73 - svømmeundervisning i Mølholmbadet - overgang til 45 minutters lektioner - lærerkollegiet mener ikke, der er forældreinteresse for vinterferie. - tillæg til undervisningsplanen, at skolen er forpligtet til at give seksualoplysning. - matematikundervisning i alle klasser 1973/74 Ansatte på skolen: Karen Lise Petersen N. E. Jensen S. Kjærsgaard Jensen Sv. E. Haugstrup K. E. Madsen Tage D. Johansen G. Møller - undersøgelse blandt skolens forældre, om der er interesse for at indføre vinterferie. - der oprettes klasseråd - samlet færdselsundervisning for hele skolen i den sidste uge før sommerferien. 1974/75 Ansatte på skolen: Tage Dahl Johansen fru Madsen Abildgreen Hestbæk fru Petersen Haugstrup fru Seeberg-Hansen - åbent hus uge - budget til undervisningsmidler: kr , klasse deltager i idrætsdag på Gauerslund skole. - Det indskærpes, at vagthavende lærer skal opholde sig ved vinduet på lærerværelset. - forsøg med at anvende sportspladsen i frikvartererne. - der oprettes frugtbod forældrene anmodes om startkapital. - vinterferie indføres 1975/76 - Tage Dahl Johansen blev sygemeldt og døde senere. - skolefesten: komedie kaffebord indmarch 1. & 2. klasse synger film for børnene (Nattens mystiske Hændelser og Muldvarpen som maler), imens var der dans for forældrene. konkurrencer trækning af am. Lotteri slut kl Pris: voksne kr. 10,- børn kr. 5,- for en søskendeflok kr. 10,-. - skoleudflugt for klasse til Viborg for at se udstillingen: Kina, riget i midten. - der laves klasseværelse i stueetagen og specialundervisningslokale på første sal i den gamle inspektørbolig. 1976/77 Ny skoleleder blev Finn Thybæk, der kom fra Smidstrup-Skærup Skole.

23 23 Thybæks intention med skolen: Forældreskab ejerskab Faglighed vores børn skal være mindst lige så gode, som de børn, de skulle gå sammen med på overbygningsskolen. Samspil med lokalsamfundet Fælles legeplads for skolen og byen Skolen som samlingspunkt Årlig fællesdag Månedligt informationsbrev Skolebestyrelsesreferater til forældrene - skrift: 1. & 2. klasse skriver trykte bogstaver 3. & 4. klasse skriver formskrift 5. & 6. klasse skriver skråskrift 7. klasse har frit valg. - forældreaftenen, hvor emnet er Den nye folkeskolelov. - skolebladet Gong-gongen trykkes på Vejle Skolecentral. - det indskærpes gårdvagten, at vagten foregår ude blandt børnene. - Glade børn tilbud til førskolebørn om at komme på skolen om lørdagen , hvor der blev arbejdet med sang/sanglege, oplæsning, formningsaktiviteter, smøre mad, vaske op, dække bord, gymnastik. Glade børn blev varetaget af fru Madsen og fru Thybæk. - der ansøges kommunen, om at der tages hensyn til skolens variable klassekvotienter, så den kan få en fast tildeling på 132 ugentlige undervisningstimer foreløbig gældende til Egon Mikkelsen underviser 6. klasse (fra venstre: Jørn Madsen, Flemming Hansen, Henrik Jensen, Karin Juhl, Erik Rehmeier, Majbrit Christensen, Anne Marie Kragh, Dorthe Svendsen, Linda Bjerg og Birgit Bjerg.) foto fra V.A.F. 25/2-77

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Klostermarksskolens historie

Klostermarksskolens historie Klostermarksskolens historie 1871 1880 Klostermarksskolen blev grundlagt i 1871 som forberedelsesskole til Aalborg Katedralskole. Før 1871 var det sådan, at latinskolen (gymnasiet) optog elever (drenge)

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skole og institutioner

Skole og institutioner Skole og institutioner 1539 De første latinskoler oprettes i de større byer. Skolerne var kun for drenge, og de fik mest teologisk undervisning 1814 7 års undervisningspligt for alle børn 1899 Ny skolelov,

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Folkeskolereformen. Reformens mål er at gøre skoledagen længere og at give eleverne en mere varieret undervisning.

Folkeskolereformen. Reformens mål er at gøre skoledagen længere og at give eleverne en mere varieret undervisning. Kildeskolenyt! Folkeskolereformen Fra august 2014 træder Folkeskolereformen i kraft på alle landets folkeskoler. Selv om reformen kun gælder for folkeskolerne, indeholder den så mange gode tiltag, at vi

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15.

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15. Vester Nebel Skole Dato 20. februar 2015 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

IDÉKATALOG. til kontaktforældre

IDÉKATALOG. til kontaktforældre TÅRNBY KOMMUNE Kastrupgårdsskolen IDÉKATALOG til kontaktforældre I idékataloget har vi forsøgt at samle beskrivelser af de forskellige sociale arrangementer, som kontaktforældrene på KAG selv har lavet,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af:

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af: Uge 4 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt Torsdag aften havde vi inviteret

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere