Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen."

Transkript

1 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859 og i 1902 blev der lavet tilbygninger til den oprindelige skolebygning. Den bestod af en lille lejlighed til læreren i den ene ende og en skolestue og stald i den anden ende. Den istandsatte og ombyggede rytterskole eksisterer stadig og er i dag privatbeboelse. Ejeren har oplyst, at der på grunden tidligere har været et udhus til rytterskolen, som for længe siden på et tidspunkt fungerede som midlertidigt fængsel for fanger, som skulle anbringes i Kolding.

2 2 Sandstenstavlen Tavlen blev 1958 flyttet til "Andkjær Fællesskole", hvor den er indmuret i aulaen. Stenen, der er velbevaret og med ringe vejrslid, er istandsat på et tidspunkt bl.a. med forgyldning af kronen og spejlmonogrammet. Desuden er tavlen forsynet med en sort kantning. Teksten er trukket op og meget tydelig og let læselig. Rytterskolen i Andkær var den første og gennem næsten 90 år den eneste skole i Gaurslund Sogn. Undervisningen blev oprindeligt varetaget af en lærer, der så underviste flere årgange i et lokale. En stor del af undervisningen var fra begyndelsen udenadslære med hovedvægten på katekismus, salmevers og læsning. Indtil 1884 var Rytterskolen skole for hele skoledistriktet, Der omfattede: Andkær, Andkær Skov, Stranden og Sellerup. Børnene gik i skole hver anden dag. Senere var der to lærere på skolen, hvor lærerinden tog sig af de yngste årgange. Undervisningen blev efterhånden mere tidsvarende.

3 Lærerne E. Erbs & lærerinden, fru Svane Nielsen (gift med købmanden i Andkær Skovby) Einer Clausen Mads Thomsen Hans Chr. Hansen Lambert Hansen????

4 4 Andkær Skovby skole, kaldet Skovskolen har eksisteret siden 1884 De første lærer var Kristian Kjærulf Nielsen, der blev afskediget 1906 pga sygdom. Han blev efterfulgt af Jens Gert Laursen, der i 1935 søgte sin afsked pga nedsat hørelse. I 1935 blev Tage Dahl Johansen (f 1908) ansat som vikar ved Skovskolen. Såfremt han fik sig en kone, kunne han blive fastansat som enelærer ved skolen. Om det fremskyndede ægteskabet med Inger Sørensen i 1936 (f 1916), vides ikke, men TDJ blev fastansat efter brylluppet. På Skovskolen var børnene inddelt i to klasser, Lille klasse (1. 4.) og Store klasse (5. 7.). Der var ca. 20 elever på hvert hold. Børnene sad ved skolepulte, dvs bord og bænk var sammenhængende som på billedet. Klasserne gik i skole hver anden dag. Til gengæld var skoledagen lang. Om sommeren fra kl. 8 til I vinterhalvåret mødte børnene en time senere. Der var 55 minutters middagspause. Der blev fyret i en kakkelovn, der stod i klasseværelset.

5 I 1937 kom der en ny folkeskolelov, hvilket betød at de eksisterende skoler i Andkær og Andkær Skovby ikke kunne leve op til lovens krav. Det fik lidt gang i skoledebatten i området, men krigen satte en midlertidig stopper for denne debat. I slutningen af fyrrerne kom der mere gang i debatten igen. Udskrifter fra Sognerådsprotokoller fra 1948 til 1953: : Sagen om skolebyggeriet i Andkær forelægges sognerådet før den videresendes : Sognerådets påtegning af skoleplanen for den påtænkte Fællesskole i Andkær : Oplysning om forhandling med arkitekt Billund om honoraret [godkendt] :Skrivelse fra skolekommissionen om udsættelse af skolebyggeriet i Andkær :Punkt 6: Fælleslærerrådet og skolekommissionen beklager, at sognerådet har taget Andkær gymnastiksal i brug til husvild familie (rytterskolen) Punkt 7: Skrivelse fra skoledirektionen for Vejle amt, som vægrer sig ved at udlevere de til skolebyggeriet i Andkær hørende tegninger og øvrige sager :Skal sognerådet anmode skolekommissionen om et nyt forslag for kommunens samlede skolevæsen [ja] :Drøftelse af skoleplanen for Gauerslund sogn [ja] :Skoledirektionens forslag til ordning af kommunens skoleplan [6 stemmer for, 4 stemmer imod, 1 blank] :Skoledirektionens nye forslag om ordning af skoleforholdene i Andkær og Andkær skovskole Skal sognerådet rette henvendelse til den nye undervisningsminister og bede om en afgørelse af skolesagen i Andkær og Andkær Skov. - På grund af det store børnetal i Andkær skoles yngste klasse har der været tale om at lægge Fru Svanes køkken til hendes skolestue :Skolekørsel til den påtænkte Fællesskole for Andkær Andkær Skov behandles. I skolekommisionen var der i 1952 flertal for at udbygge de to eksisterende skoler. Sognerådet ønskede en ny fællesskole. Det ville koste ca kr mere + en lærerstilling mere. Skoledirektionen foreslog at Skovskolen fortsatte som en toklasset skole med dispensation for ikke at have gymnastiksal. Andkær Skole skulle så være en fireklasset skole, der senere kunne udbygges til fællesskole.

6 6 På et tidspunkt i forløbet blev der lavet arkitektforslag af en udvidelse af Skovskolen med to klasselokaler, en gymnastiksal og en håndboldbane. Fra samtale med Musse Erichsen: Striden om skoleforholdene i Andkær, som skulle bringes i overensstemmelse med den sidste nye skolelov, var hård. Befolkningen i Andkær Skovby ville ikke af med deres skole, derfor blev der fremsat forslag om at udbygge begge skoler. (se fælleslærerrådets afstemning den ). En af grundene til striden var, at Andkærfolkene ville have bygget en helt ny skole tæt ved Hvilsbjerggård, hvilket Andkær Skovbyfolkene slet ikke ville gå med til. To medlemmer af sognerådet en fra de borgerlige og en fra socialdemokraterne strikkede et forslag sammen som de hver især troede, de kunne overbevise deres grupper om. Det lykkedes efterhånden. Sognerådet besøgte på et tidspunkt arkitekten i Brædstrup, som tog dem med rundt til nogle skoler, som han var i gang med at bygge. Som afslutning på denne tur spiste sognerådet middag på Brædstrup kro og under middagen blev der enighed om, at skolen skulle bygges, hvor den ligger nu. Aftalen blev underskrevet, inden sognerådet forlod kroen!

7 Ting tager tid! I marts 1954 blev den endelige skoleplan vedtaget. I november 1956 fik kommunen bevilget statslån og materialebevilling. Endelig i januar 1957 blev der holdt offentlig licitation. Grundstenen til Andkær Fællesskole blev nedlagt den 3. maj 1957 i overværelse af sognerådets medlemmer, skolekommisionen og håndværkerne. 7 Skolens arkitekt, H. Ehlers, Brædstrup nedlagde en blyrulle med et dokument, med følgende ordlyd: Aar 1957 den 3. maj i kong Frederik den 9.s 11. regeringsaar, medens H. C. Hansen var statsminister i Danmark. Wamberg amtmand i Vejle Amt og trafikekspedient M. Kjersgaard Hansen, Børkop, sogneraadsformand i Gauerslund Kommune, nedlagdes stenen til denne bygning. Udover dokumentet indeholdt blyrøret også alle gangbare mønter. Med ønsket om, at bygningen i mange slægtsled vil komme til at danne rammen om en glad og frisk ungdom i en fri skole i et frit og selvstændigt Danmark. Den nye skolebygning skulle rumme: Fire klasseværelser, sløjdlokale, skolekøkken, gymnastiksal og endvidere en festsal for kommunens beboere. I forbindelse med skolen skal der også indrettes en lærerindebolig og en lærerbolig. Bag hele komplekset anlægges en sportsplads med fodboldbane, håndboldbane og løbebane. Den forventede byggesum: kr Så er arbejdet med Andkær Skole i gang

8 8 I løbet af fire måneder var byggeriet så fremskredet, at man kunne holde rejsegilde. Selve rejsegildet foregik med deltagelse af sognerådet, håndværksmestrene, svendene og arkitekten. Der blev holdt en del taler med gode ønsker for den kommende skole. Rejsegilde 3.september 1957 Senere var sognerådet vært ved en sammenkomst for håndværkerne på Munkebjerg Badehotel. I løbet af vinteren forventede man, at skolen kunne færdigbygges indenfor den berammede tidsfrist, så den var klar til det nye skoleårs begyndelse.

9 9 Amtmand A. Wamberg holder indvielsestalen i skolens aula, påhørt af H. Ravn Nielsen 14. august 1958 blev den nye Andkær Fællesskole indviet. Sognerådsformanden, M. Kjersgaard Hansen overdrog skolen til lærere og elever sammen med sognerådets gave, et flag. Efter overdragelsen bar seks piger i hvide bluser og røde nederdele flaget ud til skolens flagstang, hvor det blev hejst. Herefter talte formanden for skolekommisionen, Edvard Jensen. Nu var det blevet den nye skoleleder, Tage Dahl Johansens tur til at holde tale og takke for skolen.

10 10 Efter rundvisning på skolen for de voksne blev børnene trakteret med sodavand og wienerbrød i festsalen. Derpå samledes man i skolens aula, hvor amtmand Wamberg holdt den egentlige indvielsestale. I talen kom han bl.a. ind på, at denne skolesag egentlig var en af hans første embedssager, og ikke den letteste sag at begynde arbejdet med pga de forskelligrettede meninger. Senere samledes sognerådet med indbudte gæster på Munkebjerg Badehotel til frokost. Her fremkom sognerådsformanden med en historisk redegørelse for skolebyggeriet og konstaterede, at med indvielsen af Andkær Fællesskole, så opfyldte Gauerslund Sogn nu alle krav fra folkeskoleloven fra Han mente, at den nye folkeskolelov fra 1958 kunne man nok få lidt henstand med at opfylde. Den endelige byggesum blev på kr Skovskolen og Rytterskolen havde skoleår, der begyndte 1. april. Det betød, at børnene fik tre måneder ekstra, da de begyndte to gange i samme klasse, da Fællesskolen kom i gang.

11 11 Førstelærer Tage Dahl Johansen fotograferet med sin elskede cigar i førstelærerboligen i begyndelsen af 1970èrne. Tage Dahl Johansen Var førstelærer fra indvielsen af Andkær Fællesskole. TDJ havde oprindeligt været enelærer ved Andkær Skovby Skole. Han betegnes som en behagelig, stille, konservativ, cigarrygende person, der bl.a. havde den tradition at give hånd til alle medarbejderne hver morgen, hvorefter han stillede sig ved vinduet og holdt øje med børnene, der stillede op i skolegården før timen, inden de blev dirigeret ind af gårdvagten. Traditionen med at give hånd forsvandt da de nye 70èr lærere blev ansat. TDH spiste altid stærk ost til frokost, hvilket alle fik fornøjelse af bagefter! Trådte ofte til som vikar og optrådte gerne som hyggeonkel for børnene. Når TDJ havde fødselsdag blev flaget hejst. Så blev der serveret boller og læst historier. Denne dag blev skolens almindelige regler blev sat ud af drift.

12 12 Andkær Fællesskole 1960 I 60`erne indstillede lærerne eleverne til realskolen Sv.E. Haugstrup ansat på skolen. - hvert år afholdt man forældredag , hvor elevarbejder fra samtlige fag blev fremlagt med navn påført de enkelte produkter fru Troels-Jensen (småbørnslærerinde) Sv. E. Haugstrup Fra samtale med Karen Madsen: Omkring 1960 blev Karen Henriksen (senere Madsen) ansat ved skolen. Dengang skulle en ansøger besøge de forskellige skolekommissionsmedlemmer, hvilket frk. Henriksen også gjorde. Da hun nåede frem til døren på en af de store gårde, måtte hun banke adskillige gange, før døren blev åbnet af bonden, der stod med selerne hængende ned. Det første spørgsmål lød: Hvad er klokken? Der blev svaret: Ved De ikke, at herude på landet sover man til middag på det tidspunkt? Karen Henriksen fik stillingen og underviste gennem alle årene i de mindre klasser. Hun boede først alene og efter indgåelse af ægteskab, sammen med sin familie, to voksne og to børn i lejligheden på 68 m², hvor der nu er administration. På den årlige overnatningstur til fx Torn Trines Hus skulle de små sove til middag.

13 13 Dengang begyndte skolegangen med første klasse. Som en forløber for børnehaveklassen påbegyndte man Glade børn. Det foregik om lørdagen med førskolebørn. Glade børn eksisterede på Andkær Skole til børnehaveklassen blev obligatorisk i Sammen med Sv. Haugstrup tog Karen Madsen rundt til de forældre, der ønskede deres børn i skole. Efterfølgende blev børnene testet på skolen med en svensk test. Under testen måtte forældrene pænt vente udenfor. Denne testning blev brugt i fem, seks år T. Troels-Jensen Hilda Ravn Nielsen (husgerning) Karin Bjerg fortæller i august 2008: Hermed en lille historie om min skolegang på Andkær skole i tiden august 1963 juni 1970 Skolen blev dengang benævnt som Andkær Fællesskole. Lederen af skolen hed førstelærer, og var i hele perioden T. Dahl Johansen. Man sagde De til læreren og lærerinden, ved tiltale til lærerne, hed det f.eks. lærer Haugstrup, og lærerinderne blev kaldt enten frøken eller fru + efternavn, eks. fru Svane. Fru Svane var min lærer i 1.klasse og en del af 2. klasse, hun havde også været min fars lærer i de syv år han gik i skole på "Den gamle Rytterskole" I Andkær skole startede man i 1. klasse som 7 årig enkelte som 6 årig. Vi startede 15 elever i min klasse, 6 piger og 9 drenge. Skolen var fra 1. klasse til og med 7. klasse, altså ingen 0. klasse. Dengang var der ingen skolebus, så man måtte cykle til skole, om vinteren var der sommetider så meget sne, at man måtte gå, eller måske ens far kunne køre en i skole på traktor. Når man kom til skolen på cykel, måtte man trække over skolegården for at komme ned i cykelkælderen, som var i kælderen under den gamle gymnastiksal, hvor SFO'en tidligere havde garderobe. Derefter gik man op i skolegården, og når klokken ringede til time kl skulle man klassevis stille op i to rækker, hvorefter læreren kom ud og kaldte os ind klassevis, så gik vi ind på række.

14 14 I aulaen var der hver morgen morgensang kl med en salme, fadervor og en salme. Hvorefter man gik til sin klasse, stod bag sin stol til læreren kom, og sagde: Værsgo at sætte jer ned. (Mens der var fuldstændig ro i klassen). Jeg gik også i skole om lørdagen. 2. eller 3. klasse Fra venstre bagerst:: Niels Finn Ole Hans Jens Henning Bruno fru Svane forrest : Per Berit Dorthe Ellen Åse Erik Karin - Else I 1. klasse havde man dansk, regning (matematik), bibelhistorie (kristendom), sang (musik) samt gymnastik (idræt). Senere i 4. og 5. klasse fik man biologi, geografi, historie (natur og teknik). Drengene havde sløjd og pigerne havde håndgerning og skolekøkken (hjemkundskab). Alle havde formning (billedkunst). F.eks. i geografi skulle man lære hvor de enkelte lande lå, hvad hovedstaden hed, og hvad navnet var på de større floder, søer og bjerge m.m.. I geografitimerne blev f. eks et europakort hejst ned fra loftet foran tavlen, den enkelte elev blev så hørt i de forskellige ting. Man lærte derhjemme efter et atlas. Der var meget disciplin på skolen. I frikvartererne måtte man kun opholde sig i skolegården, og under halvtaget, hvor man også spiste sin madpakke, Vi blev overvåget af en lærer inde fra vinduet i lærerværelset, Toiletterne var også i gården. Havde man i gymnastik glemt sit ur, kunne man hente det på lærerværelset efter en uge. Vi havde kun forældredag en gang om året og det var sidste skoledag før sommerferien. Her blev alt det som vi havde lavet i håndarbejde, sløjd og formning udstillet så forældrene kunne se det. En gang om året tog hele skolen på udflugt et eller andet sted i landet. Man holdt fastelavnsfest hvor alle eleverne var udklædt. Der blev afholdt skolefest en gang om året som vi kender det i dag.

15 Ordensregler ved Andkær Fællesskole, som Karin fik dem udleveret 15 Ved siden af den almindelige forpligtelse til at udvise flid, lydighed og sømmelig adfærd må eleverne efterkomme følgende: 1: Eleverne skal møde rene og sømmeligt påklædt. 2: Skolens bygninger og inventar skal behandles varsomt. Skolebøgerne skal holdes forsynede med omslag. 3: I vinterhalvåret medbringer eleverne skiftesko. Eleverne må ikke færdes i klasserne med træsko, træskostøvler og skistøvler på. Eleverne skal altid færdes roligt på gangene. 4: Eleverne opholder sig i frikvartererne på legepladsen. Madpapir og lignende lægges i affaldskurvene. I vinterhalvåret spiser de elever, der forbliver på skolen i middagspausen, deres mad på gangen. Resten af pausen tilbringes på legepladsen. Denne må ikke forlades uden tilladelse fra den tilsynsførende lærer. 5: Eleverne skal udvise renlighed ved benyttelsen af toiletterne. Toiletrummene og indgangene til disse må ikke benyttes til leg. Der må ikke være mere end een elev i de små toiletrum ad gangen. Hænderne skal vaskes efter toiletbesøg. Håndklæder og sæbe skal behandles ordentligt. 6: I cykelkælderen skal eleverne behandle kammeraternes cykler ordentligt. På vejen til og fra skolen skal eleverne færdes roligt og overholde færdselsreglerne. 7: Tobaksrygning er forbudt. Tændstikker og fyrtøj må ikke medbringes. 8: Kan en elev på grund af sygdom ikke godt tåle at opholde sig ude, må en elev ikke deltage i gymnastik eller brusebad, skal en skriftlig meddelelse fra hjemmet medbringes. 9: Efter forsømmelse skal eleven medbringe en skriftlig meddelelse fra hjemmet om grunden dertil. 10: Ønsker hjemmet i særlige tilfælde en elev fritaget for undervisningen én eller Fastelavn 1965 Anne Grethe Ingelise Grethe Anne Marie (7. kl.) flere skoledage eller en del af en skoledag, må forældrene eller eleven henvende sig til skolen derom. Anmodningen må være skriftlig, hvis den overbringes af eleven, og grunden til begæringen må være angivet. Det afgøres derefter på skolen, om der er grund til at give eleven fri. Godkendt af skolekommisionen 1965/66 2. og 3. klasse samt 4. og 5. klasse blev lagt sammen. Gudrun Møller blev ansat på skolen Eksempel på en skolefest: komedie kaffebord indmarch dans tombola pølsebod æbleskivebod sodavandssalg amerikansk lotteri biograf for forældrene Fastelavn 1965: Anne Marie, Anne Grethe, Ingelise og Grethe

16 16 Gudrun Møller fortæller: Hverdag og fest i Andkær Skole. Fra nytår 1965 og til sommerferien 1973 var jeg ansat ved Andkær Skole. Det var en herlig tid med mange gode oplevelser både i hverdagen og ved de årlige festlige begivenheder. Da jeg blev ansat, var fru Svane netop gået på pension, og hun og hendes mand købmand Svane boede lige over for skolen i det sidste af en række huse, som var blevet bygget langs med vejen fra byen og op til den nye skole. I førstelærerboligen ved skolen boede Johansens, og lidt nede ad vejen mod byen boede Haugstrups og Troels Jensens i to lærerboliger, som hørte til skolen. Jeg kom til at bo i den hyggelige lejlighed oven på skolen med fin udsigt ned mod byen og ud over markerne. I begyndelsen var vi fem lærere i alt: Førstelærer Tage Dahl Johansen, Erland Haugstrup, Solvejg og Torben Troels Jensen og jeg, som hed frk. Riishede, indtil jeg blev gift og kom til at hedde fru Møller. Derudover var ansat Hilda Ravn Nielsen, som underviste i skolekøkkenet. Sigfred Svit var pedel, og Lise Svit og Ketty Knudsen gjorde rent på skolen. Alle sagde De til mig, og det gengældte jeg, indtil den ene efter den anden foreslog, at vi skulle være dus. Der var uskrevne regler, som vi ikke brød. Fru Troels Jensen og jeg gik ikke i lange bukser. Johansen stod for morgensang og bad Fadervor hver morgen. Alle børn var ude i al slags vejr i frikvartererne. Gårdvagt gik på omgang, og alle børn stillede op udenfor klassevis to og to på række, når der blev ringet ind. Der var fire store årlige begivenheder: Skolefest om efteråret, fastelavnsfest og udflugt om foråret og eksamens/forældredag lige inden sommerferien. I 1967 flyttede Troels Jensens til Gauerslund, og i deres sted kom Karen Henriksen, som senere blev fru Madsen, og Jens Peter Møller, som var min mand. Nu flyttede vi ned i lærerboligen, og fru Madsen flyttede ind oven på skolen. Fru Madsen underviste og tog sig af 1. og 2. klasse, og Møller oprettede et sangkor. Der var ingen telefon på skolen, så vi måtte løbe over til fru Johansen og låne telefon, hvis det blev nødvendigt at ringe. Det skete meget sjældent. Skolen havde en spritduplikator, så vi kunne kopiere opgaver, sange og meddelelser til forældre, men ellers dikterede vi eller skrev på tavlen korte beskeder, som børnene så skrev ned i deres meddelelsesbøger. De materialer, som vi skulle bruge, lå i depotet. De var ordnet årgangsvis, og hvert år på sidste skoledag afleverede børnene deres bøger, og vi ordnede dem i depotet, så vi kunne dele ud til næste skoleår. Det var enkelt og overskueligt, men ikke så spændende blev et år med stor forandring i forhold til den daglige undervisning. Der var i 1964 kommet en ny bibliotekslov, hvori der bl.a. stod: Ved alle skoler i folkeskolen bør det tilstræbes, at der inden 1. april 1969 oprettes et skolebibliotek som led i det kommunale skolevæsen og

17 i samarbejde med folkebiblioteket med hensyn til budget, bogvalg og biblioteksteknik. 17 Andkær Skole fik af kommunen stillet en større sum penge til rådighed til oprettelse af skolebibliotek med klassesæt af både skøn- og faglitteratur, og Johansen, som stod for en udlånssamling under folkebiblioteket, var meget interesseret i, at vi fik udbygget bogsamlingen. Det betød, at vi kunne tilbyde børnene spændende nye læse-letbøger og emnebøger. Det betød også, at der kom nye grundbøger, hvor der var henvisninger til, hvad man også kunne læse om aktuelle emner. Det var ubetinget positivt at få lov til at opleve den udvikling. Andkær Skole lå dengang midt i et åbent markareal, og der var anlagt en dejlig stor sportsplads, som kunne benyttes af skolens elever og af byens ungdom. I sommeren 1965 var der så mange unge mennesker i Andkær, at der kunne opstilles et helt håndboldhold af karle. Jeg sagde ja til at træne med dem om foråret, og efter hver træningsaften sluttede vi af i omklædningsrummet med at synge en sang. Det var jeg meget imponeret over. I foråret 65 fik vi også anlagt løbebane og springgrave til højde- og længdespring, så eleverne kunne træne til at tage idrætsmærker. Det blev meget populært, og vi deltog i idrætsstævner sammen med Gårslev og Gauerslund. I Andkær var der gode betingelser for at arbejde med alle fag. Der var en god sløjdsal og et rigtig godt skolekøkken, der samtidig tjente som køkken for festsalen. Formning og håndarbejde havde også rigtig gode rammer. Et år fik vi i formning bygget en tro kopi af en jernalderovn, som vi ville brænde smykker og små lerkar i. Det blev et stort drama, da skraldebilen kom til at køre ind i den og ødelægge den. Skraldemanden var så ked af det, at han tilbød at køre ud med en gummiged og hente en stor skovlfuld ler til genopbygning, og børnene fra 6. og 7. klasse kom en lørdag og hjalp med at få den genopbygget. Årets daglige rytme blev afbrudt af forskellige festlige begivenheder. Om efteråret holdt vi skolefest for alle børn og forældre, og 7. klasse opførte et skuespil. I 1968 gik Johansen, Haugstrup og Møller i gang med at bygge scene op, sådan at skuespillet for første gang i 1968 blev udstyret med både bagtæppe og sidekulisser. Der lå mange timers arbejde i konstruktionen, som var ret robust og udstyret med en rigtig gangbro hen over scenen. Der blev også købt et nyt klaver til festsalen/skolen. Det lød godt til både sangkor, fælles indmarch og dans til Elmo Petersens musik. I løbet af året indbød vi forældrene til forskellige arrangementer på skolen. Det kunne være et klassearrangement eller en forældreaften med et aktuelt emne. Jeg husker tydeligt et klassearrangement, hvor temaet var håndarbejde, koncentration og indlæring. Efter et kort oplæg underviste børnene deres forældre i forskellige fletteteknikker og bagefter serverede de kaffe for forældrene.

18 18 Ved sådanne lejligheder var det en stor fordel at bo dør om dør med festsalen, hvor der var god plads, og hvor køkkenet var lige ved siden af. Til fastelavn blev skoleskemaet sat ud af kraft. Både elever og lærere havde udklædningstøj med eller blev fragtet til skole i fantasifulde dragter, og når alle var klædt ud, slog vi katten af tønden, og der blev udnævnt kattekonge og kattedronning og uddelt diplomer til sjove og flotte udklædninger fra alle klasser. Den årlige udflugt kunne f.eks. gå til Den Fynske Landsby eller Havnstrup Dyrepark, og så havde vi madpakker med og penge til is og forlystelser. En knap så morsom men lige så traditionsbundet oplevelse blev en fælles bustur til Fredericia Sygehus med uddeling af poliosukker. Hvert andet år drog 6. og 7. klasserne på en længere tur. Det foretrukne rejsemål var Bornholm, men et enkelt år drog et hold til Sønderjylland. Jeg nåede at være med en gang i Sønderjylland og to gange på Bornholm, og jeg tænker med stor glæde tilbage på gode og sjove oplevelser, vi havde sammen på de ture. Hvert år ved skoleårets afslutning blev forældre og skolekommission indbudt til eksamens/forældredag. Det var allermest en festlig dag, hvor vi samlede, hvad der var arbejdet med i årets løb og arrangerede en stor udstilling i festsalen med ting fra sløjd, formning, håndarbejde og særlige emner, der var blevet arbejdet med i klasserne. Der var udarbejdet et særligt skema til dagen, sådan at alle klasser fik præsenteret forskellige fag. Forældrene kunne så gå rundt og følge med i, hvad der foregik. Frikvartererne blev lidt ekstra lange, og skolekøkkenet serverede kaffe og kage. Allerede i 1969 rejste Jens Peter fra skolen til videreuddannelse i København, og vi fik et par unge vikarer. På det tidspunkt var vi alle dus, men det har alligevel været svært for en helt ung mand at falde ind i rytmen. Det hjalp, når vi holdt lidt uhøjtidelige sammenkomster eller forberedte en udflugt og fik anledning til at grine i fællesskab. I årene fra 1970 til 1973 begyndte teknologiens spøgelse at nå frem til Andkær Skole i form af en kopimaskine. Jeg mener endda, at vi fik den før Gauerslund. Det var en sindrig mekanisme med fremkaldervæske, som ikke tålte lys, og vi fik en del tid til at gå med at holde den frisk. Når fremkaldervæsken lige var skiftet, lavede den de flotteste kopier i sort/hvid. Det kunne spritduplikatoren ikke leve op til. I det hele taget forsøgte vi at tilpasse os nye tider og skikke, og jeg så med glæde, at vi afskaffede ordningen med at stå på række uden for døren, indtil en lærer kom og gav grønt lys for at gå ind. Vi fik også studerende fra Jelling Seminarium, og det gav inspiration og nye ideer til en så lille lærergruppe. Der var et godt arbejdsklima på skolen, og hr. og fru Johansen udgjorde et naturligt midtpunkt i opfattelsen af Andkær Skole. Fru Johansen arbejdede ikke på skolen, men hun var altid med, når der foregik noget særligt, og hun var i nærheden, hvis der blev brug for hjælp.

19 19 Jeg mindes mine år på Andkær Skole med den allerstørste glæde, og det fryder både Jens Peter og mig, hver gang vi læser i avisen om den energi, der stadigvæk er omkring skolen og det sociale liv i byen. 1967/68 - Ansatte på skolen: Jens P. Møller, Gudrun Møller, Karen Henriksen (senere Madsen) hr. og fru Troels-Jensen flyttede til Gauerslund. Jens P. Møller Skolefest 1967 Jens Peter Møller i samtale med E. Haugstrup. I baggrunden Elmo Petersen, der klarede musikken Kurt Hansen, Andkær fortæller i juni 2008 om: Andkær skole anno Spændingen var på bristepunktet og forventningerne store den dag først i august i 1967, hvor jeg begav mig på vej nede fra Andkær by og op til skolen. Det var en dejlig sommerdag, Vi havde korte bukser, skjorte, strømper og sko på eller for pigernes vedkomne kjoler på, alt sammen nyanskaffet til denne første skoledag. I højre hånd bar jeg med stolthed den for mig store skoletaske, dette var jo før rygsækkens tid. Den første dag havde vi vore forældre med, for lige som ikke at blive sluppet helt alene ud i denne nye verden. Man skal huske på at for mange, var det første gang de rigtigt skulle hjemmefra, da der dengang ikke fandtes børnehaveklasser/ 0-klasser og mange ikke forud for denne dag havde gået i børnehave. Da vi kom til vores klasseværelse, blev vi modtaget af frk. Henriksen, (senere fru. Madsen). Vi blev placeret på de små træstole bag de lige så små træborde, med plads til blyanter i en rille foran på bordet. Bordene var opstillet i hestesko, således læreren kunne gå ned fra sit kateder, som var anbragt på et højere liggende plateau, og derved være midt iblandt os alle. Jeg husker egentlig ikke meget om hvad der foregik den første dag, men er sikker på vi fik udleveret et par bøger og heriblandt bogen Søren og Mette. En skoledag i Andkær i 1967 startede kl hvor vi alle blev kaldt til samling i skolegården. Vi skulle stille op klassevis to og to i rækker, startende med de største tættest på indgangen til aulaen.

20 Så snart det havde ringet stillede gårdvagten sig på det øverste trin på trappen ind til aulaen, her skuede han ud over de opstillede klasser og ventede til der var helt ro. Herefter blev hver klasse sendt ind i skolen klassevis, ja man nærmest marcherede ind i aulaen, hvor man så tog opstilling til morgensang. Det var normalt førstelærer T.D. Johansen ( i dag kaldet inspektøren) der forestod denne seance. Først blev der sunget en salme fra salmebogen, som alle fik udleveret ved skolestart, og som skulle holde alle 7 år man gik på Andkær skole, herefter blev der bedt Fadervor og evt. generelle korte meddelelser givet. Herfra gik alle til deres klasseværelse, for at påbegynde den første time, som for øvrigt var 50 min. dengang. Når læreren kom ind i klasseværelset, hvilket skete mindre som to-tre min. efter vi havde forladt morgensang, rejste alle elever sig op og stod bag deres stol. Læreren sagde godmorgen og sæt jer ned. Herefter fandt vi bøgerne frem til timen og der var ro, mens vi alle ventede spændt på hvad læreren nu havde at sige, eller hvem der nu skulle til tavlen og fortælle om det, vi skulle have øvet til denne dag. Frikvartererne tilbragtes i skolegården hele året rundt, først i de sidste år blev der åbnet op for at de ved meget dårligt vejr kunne tilbringes i klasserne. Mange af frikvartererne gik med boldspil af forskellig slags, dog kun i skolegården, eller forskellige lege og spil. Der var altid en gårdvagt som overvågede begivenhedernes gang, om end det ofte foregik i vinduet fra lærerværelset. I middagspausen spiste vi alle vore medbragte madpakker og drak vores medbragte saftevand eller mælk, som havde været i tasken fra om morgenen af. Dette var før der kom køleskab og mælke/frugtordning på skolerne. Det, der skulle indtages i løbet af dagen, skulle være medbragt hjemmefra. Da klasserne var forholdsvis små ca elever pr. klasse, var der mange undervisningstimer (ikke i 1.klasse) hvor klasserne var samlet to årgange i piger og drenge. Dette gjaldt eksempelvis gymnastik, håndarbejde, og sløjd. Dengang gik man i skole 6 dage i ugen, idet der også var undervisning lørdag formiddag. Alle gik på weekend lørdag middag kl. 12. Fagene var skarpt adskilt og det med tværfagligt samarbejde var ikke så udbredt i Andkær skole på dette tidspunkt. Vi havde fagene dansk, regning, religion, biologi, geografi, historie, sang, håndgerning, sløjd, gymnastik. Fra 5. klasse fik man engelsk og i 7 klasse kom tysk, fysik og husgerning til som nye fag. Årets store begivenheder var skolefesten hvor 7. klasse underholdt med et af klasselæreren opsat stykke og resten af aftenen blev der danset til Elmos kapel (klaverboxer og trommer) efter vi selvfølgelig havde gået den obligatoriske indmarch i festsalen, hvor vi gik dreng og pige med hinanden i hånden. Dette var ikke særligt afholdt af eleverne, men en obligatorisk pligt når man var til skolefest i Andkær. Ind imellem var der lotteri og boder hvor man kunne købe div. fremstillet i løbet af skoleåret og en pølse og sodavand. Kl takkede T.D. Johansen for fremmødet. En anden stor begivenhed var den årlige udflugt, som kunne gå til Den fynske Landsby, Kvie sø, eller noget lignende. På skolen var ansat 7 lærere, en til hver klasse. Normalt fulgte lærerne en klasse fra 3. klasse og frem til 7. klasse med de enkelte fag. Efter 7.klasse gik turen til Gauerslund, hvor vi havde nyttigt brug af de ting vi havde lært i Andkær. 20

21 /69 Kamma Jensen ansat - Præmie til den elev med den bedste orden/fremgang i hver klasse. - De mandlige lærere producerede seks borde, som skulle stå i biblioteket, indtil dette er møbleret. Derefter blev bordene brugt i formningslokalet. Efter skolefesten 1968 Edvard Knudsen danser med fru Madsen Og Sigfred Svit med Inger Dahl Johansen. I forgrunden Johannes Borch Fastelavn 1969: Johannes Erichsen med Martin Møller Og Jens Haugstrup 1969/70 - Første forsøg med indeskoordning - lørdagsfri i sommerhalvåret. - ordenspræmien ændres til, at hver lærer tildeles 1 krone pr. elev til substituerende formål. - overvejelser mht formningskarakterer. - der oprettes en biologisamling i glasskabe på gangen. (de bruges endnu!) 1970/71 - ansatte på skolen: Tage Dahl Johansen fru Madsen fru Møller Haugstrup Knudsen Dansbo - årlig forældreaften med foredrag, fx Tobakkens skadelige virkning. - Når den økonomiske krise var overstået, var det et dybfølt ønske for lærerne at få bevilget gummidupper på elevstolene. - forsøg med matematik i 1. klasse. - drengene i klasse får håndarbejde - Skoleudflugten det år:

22 22 afgang kl. 9.00, derefter Odense Zoo, videre til Den fynske Landsby, så en rundvisning på Odense Glasværk. Der fortsættes til Odense Tivoli. Evt. besøges Frøbjerg Bavnehøj eller Den nye Lillebæltsbro på hjemvejen! 1971/72 ansatte på skolen: Tage Dahl Johansen E. Sørensen Sv. E. Haugstrup fru Jensen fru Møller fru Pl. Larsen fru Madsen. - planer om at fjerne skolens 7. klasse - konfirmandforberedelse på skolen ikke i præstegården. - undervisningsmidler ,- (173 kr pr. elev) 1972/73 - svømmeundervisning i Mølholmbadet - overgang til 45 minutters lektioner - lærerkollegiet mener ikke, der er forældreinteresse for vinterferie. - tillæg til undervisningsplanen, at skolen er forpligtet til at give seksualoplysning. - matematikundervisning i alle klasser 1973/74 Ansatte på skolen: Karen Lise Petersen N. E. Jensen S. Kjærsgaard Jensen Sv. E. Haugstrup K. E. Madsen Tage D. Johansen G. Møller - undersøgelse blandt skolens forældre, om der er interesse for at indføre vinterferie. - der oprettes klasseråd - samlet færdselsundervisning for hele skolen i den sidste uge før sommerferien. 1974/75 Ansatte på skolen: Tage Dahl Johansen fru Madsen Abildgreen Hestbæk fru Petersen Haugstrup fru Seeberg-Hansen - åbent hus uge - budget til undervisningsmidler: kr , klasse deltager i idrætsdag på Gauerslund skole. - Det indskærpes, at vagthavende lærer skal opholde sig ved vinduet på lærerværelset. - forsøg med at anvende sportspladsen i frikvartererne. - der oprettes frugtbod forældrene anmodes om startkapital. - vinterferie indføres 1975/76 - Tage Dahl Johansen blev sygemeldt og døde senere. - skolefesten: komedie kaffebord indmarch 1. & 2. klasse synger film for børnene (Nattens mystiske Hændelser og Muldvarpen som maler), imens var der dans for forældrene. konkurrencer trækning af am. Lotteri slut kl Pris: voksne kr. 10,- børn kr. 5,- for en søskendeflok kr. 10,-. - skoleudflugt for klasse til Viborg for at se udstillingen: Kina, riget i midten. - der laves klasseværelse i stueetagen og specialundervisningslokale på første sal i den gamle inspektørbolig. 1976/77 Ny skoleleder blev Finn Thybæk, der kom fra Smidstrup-Skærup Skole.

23 23 Thybæks intention med skolen: Forældreskab ejerskab Faglighed vores børn skal være mindst lige så gode, som de børn, de skulle gå sammen med på overbygningsskolen. Samspil med lokalsamfundet Fælles legeplads for skolen og byen Skolen som samlingspunkt Årlig fællesdag Månedligt informationsbrev Skolebestyrelsesreferater til forældrene - skrift: 1. & 2. klasse skriver trykte bogstaver 3. & 4. klasse skriver formskrift 5. & 6. klasse skriver skråskrift 7. klasse har frit valg. - forældreaftenen, hvor emnet er Den nye folkeskolelov. - skolebladet Gong-gongen trykkes på Vejle Skolecentral. - det indskærpes gårdvagten, at vagten foregår ude blandt børnene. - Glade børn tilbud til førskolebørn om at komme på skolen om lørdagen , hvor der blev arbejdet med sang/sanglege, oplæsning, formningsaktiviteter, smøre mad, vaske op, dække bord, gymnastik. Glade børn blev varetaget af fru Madsen og fru Thybæk. - der ansøges kommunen, om at der tages hensyn til skolens variable klassekvotienter, så den kan få en fast tildeling på 132 ugentlige undervisningstimer foreløbig gældende til Egon Mikkelsen underviser 6. klasse (fra venstre: Jørn Madsen, Flemming Hansen, Henrik Jensen, Karin Juhl, Erik Rehmeier, Majbrit Christensen, Anne Marie Kragh, Dorthe Svendsen, Linda Bjerg og Birgit Bjerg.) foto fra V.A.F. 25/2-77

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen.

2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen. 2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen. Fra venstre: Marianne Sten, Lone Vivi Nielsen, Lone Nielsen, Lene Haugaard

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Lokalhistorisk Forening Romdrup Klarup 2008 Klarup Skole i 100 år.

Lokalhistorisk Forening Romdrup Klarup 2008 Klarup Skole i 100 år. Lokalhistorisk Forening Romdrup Klarup 00 Klarup Skole i 0 år. Fødselaren med sine forgængere til højre. I 00 kan skolens ældste bygning fejre 0 år. Begivenheden fejres bl.a. med denne kalender, som i

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Værdier, der spirer BØRNHAVEKLASSEN 2012/2013 Vi har stadig ledige pladser! FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Høng Privatskole www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk HØNG PRIVATSKOLE - Grundlagt

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Kære børn og forældre! Friskolen i Lemming Ugebrev 43 Lemming d. 23. oktober 2015 Ugen der

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Kommende arrangementer Torsdagsbrev, den 01.10.2015 www.mammenfri.dk Torsdag den 1. oktober Uge 41 Tirsdag den 6. oktober Tirsdag den 6. oktober Onsdag den 7. oktober Fredag den

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

UGEBREV nr. 24 uge 8. Nummeret er nu 30 74 80 32. Der kan også sendes sms. Det gamle nummer virker stadigvæk i et stykke tid.

UGEBREV nr. 24 uge 8. Nummeret er nu 30 74 80 32. Der kan også sendes sms. Det gamle nummer virker stadigvæk i et stykke tid. UGEBREV nr. 24 uge 8 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Nyt telefonnummer i SFOen Da vi ønsker at bruge mobil telefon i stedet for fastnet, har vi fået nyt nummer i SFOen. Nummeret er nu 30 74 80 32.

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 -

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 - la Cour Posten Nr. 2/2014 Juni 2014 C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. Inden længe synger vi feriesangen under flagstangen, og så spredes vi for alle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Nyhedsbrev Februar 2015

Nyhedsbrev Februar 2015 Fælles for hele Børnehuset Nyhedsbrev Februar 2015 Fødselsdag for hele Børnehuset: Tirsdag den 3. Februar holder vi fødselsdag for hele børnehuset med bla. Underholdning fra børnene og fællesspisning.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Jubilæums Uglegylp. Lidt historie om SFO Risskov på baggrund af de første 25 år med SFO.

Jubilæums Uglegylp. Lidt historie om SFO Risskov på baggrund af de første 25 år med SFO. SFO 25 ÅRS JUBILÆUM 1 LIDT HISTORIE OM SFO RISSKOV PÅ BAGGRUND AF DE FØRSTE 25 ÅR MED SFO. 1 KAN DU FINDE 2 SPØRGSMÅL TIL GAMLE PÆDAGOGER. 3 INTERVIEW MED LEIF 4 SFO EN I FORANDRING 5 SFO AKTIVITETER GENNEM

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Gallamiddag Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Maj BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

seng efter dejlig lejrdag. Se masser Husk Tjek VIGGO

seng efter dejlig lejrdag. Se masser Husk Tjek VIGGO Fredagsbrev Light uge 19 13. maj 2016 Skrevet torsdag aften mens Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup friskolens børn er ved at komme i 75753888 seng efter dejlig lejrdag. Se masser kontor@bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering Nyhedsbrev SFO bordfodboldturnering Bordfodboldturneringen var en stor succes i SFO en. 34 børn deltog og de blev delt op i 17 hold. Nim Skole og Børnehus I uge 3 til 5 brugte vi hver mandag og torsdag

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig.

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Skolens hverdag Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Alle børn møder i skolen senest klokken 8.05 Det ringer ind kl. 8.15: De to dage, hvor der er morgensang gør 0.-2. klasse

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007

Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007 Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007 Minder fra Stensballeskolen af søstrene Simonsen, tidl. Stensballe Vores skolegang strækker sig fra august 1962 til marts 1976, hvor vi flyttede fra Stensballe. Vi boede

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode er skånsom overfor forældre: 3. maj Betalt rengøring. 10. maj Betalt rengøring

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode er skånsom overfor forældre: 3. maj Betalt rengøring. 10. maj Betalt rengøring Uge 18 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge udkommer ugebrevet

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

KONTAKT 13/14 nr.7 Indhold:

KONTAKT 13/14 nr.7 Indhold: KONTAKT A P R I L 13/14 nr.7 Indhold: Aktuelt i s. 2 Teaterprojekt i 7. årg. s. 2 Billedkunstens dag s. 4 Fritternyt s. 6 Forfatterbesøg s. 7 Skolepulte og skammekrog s. 8 Design i 8. årg. s. 8 Info s.

Læs mere