nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie"

Transkript

1 nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

2 1 Anmeldelser 194 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Dansk og historie i samspil temaer i lange linjer. Columbus 2012 Olaf Søndberg: Danmark i krig. Fra nationale konflikter til international aktivisme. Systime 2012 Johnny Thiedecke: Religion og samfund fra reformation til nutid. Pantheon 2012 Vide verden: Paris. Aarhus Universitetsforlag 2012 Klaus Larsen: Dødens Teater. Lægekunsten i Danmark Munksgaard 2011 Anders Monrad Møller: Enevældens kroninger syv salvinger ceremoniellet, teksterne og musikken. Forlaget Falcon 2012 G.J. Meyer: Tudors. Historien om Europas mest berygtede kongehus. Informations Forlag Palle Kvist, Michael Dupont & Jørgen Mikkelsen: Mellem København og Tranquebar. På rejse med Asiatisk Kompanis skib Kronprinsessen af Danmark , Kildeskriftsselskabet 2011 Helle Schøler Kjær(Red.): Egypten på vej mod demokrati. Arbejdsmarkedets betydning for Det Arabiske Forår. Informations Forlag Palle Uhd Jepsen: Filsø. Museet for Varde By og Omegn Rasmus Glenthøj: Skilsmissen. Dansk og norsk identitet før og efter Syddansk Universitetsforlag 2012 Michael H. Clemmesen: Det lille land før den store krig. De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne Syddansk Universitetsforlag 2012 Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Rüdiger: Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig. Aalborg Universitetsforlag 2012 Kirsten Jacobsen: Den andens liv. DDR og Danmark. Gyldendal 2012 Paul Preston: Franco. Den store bedrager. Gyldendal 2012 Anna Sandberg og Detlef Siegfried (red.): Tysk kultur historie fra 1648 til i dag. Gyldendal 2012 Hans Gregersen: Fæstning Frederikshavn Højers forlag 2012 Jens Ole Christensen, Michael H. Clemmensen, Ole L. Frantzen m.fl.: Københavns befæstning. Til fædrelandets forsvar. Gads Forlag 2012

3 2 Niklas Zetterling og Anders Frankson: Slaget om Moskva. Hitlers første nederlag. Informations Forlag De sidste timer. Afskedsbreve fra frihedskæmpere, Frihedsmuseets Venners Forlag & Kristeligt Dagblads Forlag 2012 Kirsten Nilsson: De gemte børn. Gyldendal 2012 Morten Møller: Hvem er Nielsen. En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. Gyldendal 2012 Anders Otte Stensager: Kvinderne i Ravensbrück. Danske skæbner i en tysk kz-lejr. People s Press 2011 Edith Hahn Beer: Naziofficerens hustru. En jødisk kvindes dobbeltliv i det tredje rige. People s Press 2011 Christa Schroeder: Han var min chef. Hitlers privatsekretærs erindringer. Rosenkilde & Bahnhof 2011 Anne Dorthe Holm: Kvindernes modstandskamp. Krigere, koner og mødre. Gyldendal 2012 Anders Jerichow: Bladtegnere i et globalt minefelt. En verdensrejse i tabuer. Gyldendal 2011 Simon Olsson og Tommy Jonason: Tate - en dansk/tysk dobbeltagent under Anden Verdenskrig. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2011 Rikke Andreassen og Anne Folke Henningsen: Menneskeudstilling. Fremvisninger af eksotiske mennesker i Zoologisk have og Tivoli. Tiderne Skifter 2011 Sven Arvid Birkeland: Sænket af tyskerne. Danske krigssejlere i 2. verdenskrig. Gyldendal 2012 Anna Reid: Leningrad. Tragedien om en by under belejring Rosinante 2012 Poul Martinsen: Hypnosemorderen. Dobbeltmennesket Palle Hardrup. Gyldendal 2012 Lillian Munk Rösing & Tania Ørum(red.): Feminisme. Aarhus Universitetsforlag 2012

4 3 Samarbejde mellem dansk og historie LOTTE SCHOU & SUSANNE ØRNSTRØM: Dansk og historie i samspil temaer i lange linjer, Columbus 2012, 92 sider, 109 kr. eks. moms Som bekendt skal der i 1g laves et dansk-historieforløb. Det kan gøres på flere måder, og resultatet afhænger i høj grad af emne og lærernes engagement. Det er mine erfaringer, at forløbet ofte betyder mere for dansk end for historie, men omvendt har jeg et par gange haft gode erfaringer med et forløb med arbejdstitlen epokenedslag i Danmarkshistorien centreret omkring kristendommens indførelse, reformationen, enevælden og demokratiet (fra ca ). Lotte Schou og Susanne Ørnstrøm har skrevet en bog, der lægger op til et relevant samarbejde mellem de to fag. Bogen er inddelt i 8 kapitler og dermed et forløb på 8 timer (i hvert fag). Temaerne er nationens fødsel med udgangspunkt i vikingerne og den store Jellingesten (omkring 965), kirke, tro og myter om udviklingen fra den tidlige kristendom via reformationen til folkekirken, magtens udvikling fra Jyske Lov (1241) og Kongelov og Danske Lov til grundlovene, produktionsformer, fra landbrug til industriel samfund, det nationale projekt med overskrifter som nationalisme, nationalstat og national identitet, historien om den hvide hest, hvor Christian 10.s ridetur over grænsen i 1920 bruges til at arbejde med sagprosa og kilder, det moderne Danmark, der bl.a. med udgangspunkt i Bjørn Nørgaards gobelin om 1900-tallet fokuserer på det 20.århundrede, og der afsluttes med et kapitel med titlen Hvem skaber historie, hvor to familier (AP Møller og Mærsk og en arbejderkvinde fra Vordingborg) og deres betydning for Danmarkshistorien sammenlignes. Hvert kapitel er ledsaget af historiske kilder af forskellig art og dansktekster samt en række billeder, og der er knyttet få, men relevante (og ikke ledende) spørgsmål til hvert afsnit. Bogens sidste sider er helliget et par overskuelige oversigtstavler over det anvendte materiale, en model til billedanalyse, en billedliste og et indeks, hvor man kan slå eksempelvis hoveri, Popo, Jensen, Johannes V og aktantmodel op. Som eksempel har jeg valgt kapitel 3 Magtens udvikling fra side Afsnittet indledes med tre farvebilleder: samtidigt maleri af Frederik 4.(1702), historisk maleri (Tuxen: De fire stænder hylder Danmark 1883) og fotografi af Helle Thorning Schmidts regering (2011). Hertil hører 4 spørgsmål centreret om, hvordan magten skildres i billederne. Herefter følger et par sider, hvor den historiske udvikling fra Jyske Lov, håndfæstninger, Kongelov og Danske Lov samt grundloven 1849 skildres. Dette afsnit afsluttes med en relevant diskussion af, hvorvidt grundloven bør laves om, da paragrafferne om monarkens rolle er forvirrende og forældet, ligesom Danmarks placering internationalt (EU og FN) måske skal indskrives. Desuden er der en faktaboks om udviklingen af valg- og stemmeret samt grundlovsændringerne (1866, 1915 og 1953). Til historie er der tre kilder: uddrag fra Jyske Lov (1241), Kongeloven (1665) og grundloven (1953), men overraskende nok ikke fra en af håndfæstningerne, der ellers omtales som meget vigtige i samfundet før enevælden. Men her er naturligvis tale om valg og fravalg.

5 4 Danskafsnittet har et kort afsnit om den moderne myte og Darwins påvirkning af Johannes V. Jensen. Der er to tekstuddrag: Johannes V. Jensens myte Sommersolhverv (1932) og Brorsons salme Op al den ting, som Gud har gjort (1734). Til teksterne i begge fag er der arbejdsspørgsmål. Bogen er gennemarbejdet, og der lægges ikke kun op til samarbejdet mellem de to fag, men den giver også i høj grad særfagligt udbytte. Myter betyder som bekendt ét i historie, noget andet i dansk, men det er godt både for lærere, men ikke mindst for eleverne at få klarlagt begreberne. Det er også godt at lade de to fag arbejde med samme tekst(er). Det sker i høj grad i temaet om Christian 10.s hvide hest. Danskfaget skal jeg af indlysende grunde ikke komme meget ind på, men jeg føler mig i hvert fald klogere på begreber som den mundtlige fortælling, myter, eventyr og ikke mindst aktantmodellen efter læsning af bogen. For histories vedkommende er kildekritik og historiebevidsthed to relevante begreber i bogen, og dem får man absolut brug for fremover i historieundervisningen. Billeder og billedanalyse spiller en stor rolle i bogen, og det er alt fra de to krucifiks fra Åby og Elmelunde (1100 og 1350) over slaget ved Lyndanisse 1219 (1809) til Simone Åberg Kærns portræt af Anders Fogh Rasmussen (2010). Derfor kan det undre, at modellen for billedanalyse på side 92 er temmelig tynd. Elementerne er der for så vidt, men de burde være ledsaget af flere ord, som f.eks. i Gyldendals serie Historie i perspektiv, helt konkret i F. Kiilsgaard Madsen & H. Skovgaard Nielsen: Opdagelserne (1999) side 79. Der savnes en model for behandling af skriftligt arbejde. Hvis man begynder tidligt med danskhistorieforløbet, kan det ikke de få timer taget i betragtning - tages for givet, at man har nået at gå i dybden med kilder i historie inden. Bogen er velskrevet og uden graverende fejl og mangler. Der er naturligvis altid ting, der kan diskuteres. Eksempelvis synes jeg, at fire forhold (kapital, overskud af arbejdskraft, råvarer og infrastruktur) som grundlag for en industrialisering (s 45) er forenklet. Faktorer som marked, energi, teknologi og foretagere spiller vel også en rolle. I petitesseafdelingen kan nævnes, at det kunne være rart at få at vide, hvad den samme gård fra 1957 og 1980 (s 41) hedder og navnlig, hvor den ligger. Ovenstående bog er et godt bud på, hvordan man gennemfører et seriøst forløb i dansk og historie. Begge fag er med, så det vil være en god idé at lade dem deles om udgifterne til et klassesæt. Der er min faste overbevisning, at med to engagerede lærere og denne bog som grundlag vil de fleste elever i en klasse føle, at de har fået et godt udbytte og stor forståelse for de to fag i samspil. Kai Verner Nielsen

6 5 Vi vil fred her til lands OLAF SØNDBERG: Danmark i krig. Fra nationale konflikter til international aktivisme. Systime, 2012, 182 sider, ill., 174 kr. (ex. moms) Danmark har været krigsførende nation i flere omgange i de nuværende gymnasieelevers levetid. Med besættelsestiden som en delvis undtagelse er det ganske længe siden, der har levet en sådan krigsførende generation af unge danskere. Det er en oplagt god idé at tilrettelægge en historiebog, der tager sit udgangspunkt i denne virkelighed og sætter den statslige krig i et historisk perspektiv. Så meget mere ærgerligt er det, at resultatet er blevet en lidt for forudsigelig og traditionel fremstilling af Danmarkshistorien i al almindelighed. I forordet kalder Olaf Søndberg sin fremstilling en fortælling om dansk udenrigspolitik med fokus på sikkerhedspolitikken. Dette noget løse koncept er bogens grundlæggende svaghed. En mere dybtgående og problematiserende undervisning kommer til at savne nogle grundlæggende definitioner og afgrænsninger. Det gælder selve fænomenet Danmark. En bog, der tager sit udgangspunkt i vikingetid og fører linjen up to date må nødvendigvis forholde sig til rigets afgrænsning og til selve statsbegrebets udvikling, herunder magtudøvelsens karakter og organisation. Kun Frederik VI s rige anno 1820 er illustreret ved et ordentligt kort. Undertitlen Fra nationale konflikter til international aktivisme ser helt bort fra den kendsgerning, at dansk kongemagt har udkæmpet mange krige, som det vil være helt ahistorisk at benævne nationale. Også begreberne udenrigspolitik og sikkerhedspolitik burde forfatteren gå nærmere efter i sømmene. Så havde man i undervisningssituationen haft langt bedre afsæt for at diskutere, hvorfor krigen i visse situationer blev den nødvendige udvej, medens magthaverne i andre tilfælde kunne klare sig med andre sikkerhedspolitiske virkemidler. Nu bliver det hele til en fortælling, der til forveksling ligner de kortfattede discount-danmarkshistorier, som forlagene i rigt mål har haft på hylderne siden gymnasiereformen i Den valgte periodisering er ganske hensigtsmæssig. Kapitlet fra stormagt til småstat dækker rigets historie frem til Her er der ikke angivet kildetekster, kun en generel fremstilling, der til gengæld maler med den brede pensel. Her kunne man have ønsket sig et skarpere fokus på de gamle kriges teknologi og organisation: udviklingen fra ledingshær til adeligt rytteri, renæssancens købte lejetropshære, borge og fæstningsanlæg, opbygningen af en kongelig flådemagt og dens betydning i det storpolitiske spil. Nationale konflikter dækker et kort, men afgørende og ganske kompliceret snit i rigets historie. Nationalismens gennemslagskraft behandles, men der mangler en præcis sammenkædning med udviklingen af den militære strategi og organisation, herunder værnepligtens særlige betydning. De udvalgte kilder bevæger sig på det overordnede politiske plan. Kun en enkelt kilde anlægger den menige soldats synsvinkel i form af et brev, der fortæller dem derhjemme om udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849.

7 6 I Tysklands skygge behandler småstatens farlige sejlads mellem stormagter på kollisionskurs. De voldsomme forsvarspolitiske brydninger træder tydeligt frem. Det samme gælder det sønderjyske problems centrale betydning. Men også her bliver der tale om en meget generel fremstilling, der ikke rigtigt forholder sig til det helt konkrete: den voldsomme militærteknologiske udvikling og den ildkraft, det danske samfund på forunderlig vis undgik at blive ramt af. Det kunne bl.a. sønderjyderne i de kejserlige skyttegrave have vidnet om. Den kolde krig og blokpolitik behandler dansk udenrigspolitik i bred forstand, herunder deltagelsen i EFTA og EF. De valgte kilder fokuserer på 1950ernes diplomatiske balancegang i forhold til Sovjetunionen. Tiden efter 1989 dækkes af begrebet aktiv internationalisme med gennemgang af de forskellige danske internationale engagementer helt frem til bombetogterne over Libyen. Danske Afghanistan-soldater kommer til orde, men ellers er kilderne centreret om den generelle politiske debat om den danske rolle som international aktivist. Her kan man godt savne de mere dybtgående sikkerhedspolitiske og strategiske overvejelser, der f.eks. kom til udtryk i forsvarskommissionens arbejde og dannede grundlag for det historisk brede forsvarsforlig i Der er fornuftige arbejdsspørgsmål til de enkelte kilder, men man må undre sig over, at der ikke er blevet plads til en liste over velegnet litteratur, websites og film til videregående studier og opgaveskrivning. Emnet indbyder til det. Det ellers så digitaliserede forlag henviser heller ikke til en aktiv hjemmeside med relation til bogen. Danmark i krig er en overkommelig velfortalt og velillustreret bog. Den kunne med fordel have anlagt et langt skarpere fokus på sit emne, så eleverne var blevet konfronteret med krigens strategi, teknologi og dødbringende virkelighed. Knud Holch Andersen

8 7 Tekster fra Luther til Uffe Østergaard JOHNNY THIEDECKE. Religion og Samfund fra reformation til nutid, Pantheon 2012, 148 sider, 158 kr. u. moms Den initiativrige Johnny Thiedecke har fået den udmærkede idé at belyse religion og samfund fra reformation til nutid med en række tekster, der kan rejse diskussion. På bagsiden anføres, at bogen integrerer historiske, religiøse og politiske emner og at den lægger med sine mange debattekster op til en diskussion om religions fortidige, nutidige og fremtidige rolle i Danmark og verden. Det sidste er uomtvisteligt, det første holder ikke helt. Udover forordet og den obligatoriske litteraturliste ( kun den litteratur, som direkte indgår i bogens tekstmateriale, er nævnt ) består bogen af 6 kapitler. Første kapitel er gennemarbejdet og klart det bedste. Her får vi i tekst og flotte billeder en udmærket introduktion til og gennemgang af reformationen med hovedvægten lagt på den lutherske, men også et afsnit om den calvinistiske, ligesom der er et afsnit om reformationen i Danmark. Brødteksten (ss minus billeder) er naturligvis inspireret meget af forfatterens egen grundbog Europa i opbrud (2005) ss , og Herefter følger der 9 tekster, tre af Luther selv, resten perspektiverende. Særligt interessant er tekst 6, hvor Max Weber, bl.a. med udgangspunkt i Benjamin Franklin, gør rede for sin tese om sammenhængen mellem kapitalisme og protestantisme. De to næste tekster kritiserer Max Webers tese, og alt i alt giver afsnittet et godt udgangspunkt for en diskussion. Det er undervisningsmateriale, når det er bedst. Eneste indvending er, at det kan undre, at Max Weber ikke introduceres i forbindelse med tekst 6, mens der f.eks. ofres 6 linjer på introduktion af Uffe Østergaard i forbindelse med tekst 9. Som lærer formodes man at kende Max Weber, men en intro a la Henrik Jensens på netop 6 linjer i Den sønderrevne baldakin (2003) s. 116 ville ikke være af vejen. Efter læsning af dette første kapitel sidder man med store forventninger til de næste kapitler. Disse forventninger bliver desværre ikke indfriet. Kapitlerne handler om renæssancens og oplysningstidens religions- og samfundssyn; marxisme og religion; et moderne teokrati: Iran; religion og politik i nutidens Danmark samt religionen og dens sekulariserede velfærdssamfund. Hvert afsnit rummer et hav af tekster (fra tekst nr. 11 til og med nr. 74). Og der er mange interessante iblandt. Jeg nævner i flæng Locke om folkesuveræniteten (nr. 14), Kant om stjernehimlen og moralloven (nr. 16), Marx om religion som opium for folket (nr. 22), Maos religionspolitik (nr. 25), Birthe Rønn Hornbech om kirkeministerens teologi (nr. 38), Anders Fogh Rasmussen om at holde religionen indendørs (nr. 54) og den amerikanske religionssociolog Phil Zuckerman om Danmark som et lykkeligt gudeløst land (nr. 63). Desuden er der en del synspunktsmateriale i forbindelse med teksterne, og det er alt sammen udmærket. Til gengæld savnes der en introduktion til kapitlerne 2-6 og dermed en rød tråd. Det bevirker, at bogen kun kan bruges som en tekstsamling, hvilket er legitimt, men det burde nævnes som undertitel til bogen. Naturligvis kan teksterne, - i det omfang man ønsker at anvende dem, - bruges i forbindelse med noget grundbogsmateriale, men der er altså ikke tale om en gennemarbejdet undervisningsbog.

9 8 Hvad kan bogen så bruges til? I introduktionen skriver Thiedecke, at bogen er skabt ud fra ønsket om, at de enkelte fag i gymnasieundervisningen i fremtiden i højere grad skal tones efter den valgte studieretning. Her tænkes bogen anvendt til emnet religion og samfund i religion i en samfundsfaglig studieretning (og naturligvis AT-projekter og studieretningsopgaver). I den sammenhæng spiller historiefaget kun en sekundær rolle. Thiedecke skriver også, at bogen i høj grad kunne bruges i et ks-samarbejde på HF, og her har den større relevans for histories vedkommende. Som nævnt er især første kapitel meget brugbart, men det vil nok være naivt at tro - ud fra mine erfaringer med ks-undervisningen - at bogen uden videre kan anvendes i et ks-forløb. Til gengæld er den en guldgrube at hente tekster fra til undervisningen og eksamen, og det bør forfatteren honoreres for. I en eventuelt anden udgave er det dog en overvejelse værd at få kædet kapitlerne bedre sammen med noget introducerende tekst. Hvis det er for pladskrævende, kan nogle af de mange tekster udelades. Kai Verner Nielsen

10 9 Guides VIDE VERDEN: Paris, Aarhus Universitetsforlag 2012, 254 sider, 250 kr. Aarhus Universitetsforlag er for tiden i gang med et særdeles spændende bogprojekt Vide verden. Det drejer sig om en serie guides til storbyer rundt om i verden. Og lad det være sagt med det samme: det er aldeles fremragende materiale! Man kan næste ikke vente med at tage af sted. I serien er indtil videre udkommet guides om Rom, Berlin, New York, Barcelona og Skt. Petersborg Athen, London følger i efteråret. Og heldigvis er endnu flere på vej. De er alle opbygget efter samme koncept: man har fået kendere med et personligt forhold til byen / steder i byen / byens historie til at skrive et essay herom. Hver bog indeholder således omkring 12 engagerede og kvalificerede essays om forskellige emner i den pågældende storby. Man vil lede forgæves efter en overflod af anbefalinger til restauranter, transport fra lufthavnen, anbefalinger af hoteller mv. i bøgerne og tak for det! Der er jo allerede rigeligt med den slags guides i handelen. I stedet får man et dusin kvalificerede essays om et interessant emne knyttet til byen. De enkelte essays har en længde og et indhold der gør, at de vil kunne bruges direkte i forberedelsen af og under en studietur. Dertil er de velskrevne og ledsaget af passende illustrationer. Man skal dog huske selv at anskaffe sig et bykort kortet på bogens omslag kan ikke bruges til at finde rundt i byen men fungerer nærmest som bogmærke. Men det er jo altså ikke noget problem. Pladsen tillader ikke en omtale af alle de udgivne bøger, men som eksempel skal her omtales bogen om Paris. Introduktionen er skrevet af Stéphanie Surrugue, der fortæller om sine ungdomsoplevelser i Paris og dermed er den særlige atmosfære i Paris bragt på banen lige fra begyndelsen og Ulla Gjedde Palmgren fortsætter med at fortælle om den etniske sammensætning i byen og Marais-kvateret. Man kan tage på en slentretur sammen med Bo Tao Michaëlis om musketerernes Paris, læse om den store omlægning af Paris i anden halvdel af 1800 tallet og fortsætte med beretningen om Sacré-Cæur og kirkens tilblivelse. Der er artikler om kirkegårdene, musikken, arkitektur, parkerne og Som det ses kommer man vidt og spændende omkring og alle artiklerne har et indhold, der klæder læseren godt på til et besøg i byen både hvad angår atmosfære, kultur og historie. Man er med andre ord klædt rigtig godt på inden man kommer til byen. Dertil er bogen ikke mindre interessant at læse når man kommer hjem igen. Hvad mere kan man forlange? Herfra skal lyde de varmeste anbefalinger af bøgerne, der absolut må indkøbes i et antal eksemplarer til skolernes bibliotek som forberedelse til studieturen. Jeg er sikker på at eleverne vil sætte lige så stor pris på bøgerne som undertegnede. Vi venter med længsel på de næste bøger i serien! Peder Wiben

11 10 Velskrevet værk om lægekunsten KLAUS LARSEN: Dødens teater. Lægekunsten i Danmark Gyldendal sider, 290 kr. Journalist Klaus Larsens seneste udgivelse om lægekunsten i Danmark er interessant læsning skrevet i et godt og levende sprog. Forfatteren har researchet i den eksisterende litteratur og anvendt en del kildemateriale. Til værket hører en fyldig litteraturliste og et godt noteapparat. Klaus Larsen åbner ballet med en beskrivelse af den første offentlige dissektion i Danmark, som fandt sted i København i 1645 i et nyindrettet anatomisk teater. Og så følger vi lægekunstens udvikling i Danmark frem til o I sit værk får forfatteren også draget nogle paralleller til den europæiske udvikling fra o og fremefter. Centrale personer i den danske lægevidenskabs historie som Thomas Bartholin og Niels Steensen får naturligt en pæn plads i værket. Til tider slår forfatterens journalistiske baggrund igennem med hensyn til sprogbrug. Fx tales der om tornerosesøvn og lægekunstens første spæde begyndelse opfattes som fra vrøvl til videnskab. Bogens titel, Dødens teater, hører vel også mest til i den journalistiske genre. Generelt er den friske sprogtone dog med til at fastholde læseren. Forfatteren bruger gang på gang ordet lægekunsten, men lægehvervet var vel egentligt fra begyndelsen et håndværk og havde ikke ret meget med kunst at gøre. Med oplysningstiden blev lægegerningen også i Danmark en moderne videnskab. Det foreliggende værk består af 21 kapitler som alle er læseværdige, og vi kommer vidt omkring fra barberer til doktorer, fra pest til de afsindige, mad og drikke, englandskrigene, det kirurgiske akademi, kirurgskolen i Købmagergade osv. I en undervisningssituation i fx AT eller SRP eller i andre former for tværfagligt samarbejde vil Klaus Larsens værk kunne finde god anvendelse, og de fleste af vore elever vil sikkert finde, at værket er interessant læsning. Dødens teater. Lægekunsten i Danmark er en naturlig efterfølger af Klaus Larsens anmelderroste værk Ve og velfærd fra 2007, der beskriver medicinens og lægefagets udvikling i samspil med det omgivende samfund i de sidste 200 år. Endelig er en række velvalgte illustrationer med til at gøre Dødens teater særdeles læseværdig. Alt i alt et anbefalelsesværdigt værk, som vore elever kan have nytte af, men som også giver mulighed for en diskussion om, hvordan historie kan og bør skrives. Kim Beck Danielsen

12 11 Den enevældige selviscenesættelse ANDERS MONRAD MØLLER: Enevældens kroninger. Syv salvinger ceremoniellet, teksterne og musikken, Forlaget Falcon 2012, 222 sider, illustreret i farver 275 kr. I Enevældens kroninger har historiker Anders Monrad Møller (f.1942) samlet et omfattende materiale til de syv salvinger, som fandt sted under enevælden. Bogen har efter en kort indledning en gennemgang af de enkelte salvinger og præsenterer her taler, musik og andre kilder til de enkelte salvinger. Bogen har her fyldige uddrag til hver salving og specielt Christian VIII s salving i 1840 dækkes grundigt. Her kan man bl.a. finde uddrag af Christian VIII s egen dagbog og fyldige uddrag af den musik som C.E.F. Weyse komponerede i anledning af brylluppet. De musikalske indslag inkluderer flere Koraler og en kantate med tekst af Adam Oehlenschläger. Hertil kommer skriftlige beretninger fra Biskop Mynsters, maleren Eckersberg og hofmanden Carl Henrik von Holten. Tilsammen har man derfor en god materialesamling at tage udgangspunkt i. Der er derfor nok at gå i gang med og selv om ikke alle salvinger er behandlet lige så udtømmende vil det være muligt med udgangspunkt i bogen at arbejde med enten udviklingen i ceremoniellet eller med en mere detaljeret analyse af de enkelte salvinger. Dog skal man være opmærksom på at Anders Monrad Møller i høj grad betoner kontinuiteten i forhold til kroningerne før 1660 og bl.a. argumenter for dette ved at se på musikken før og under Enevælden. Her har andre historikere som Sebastian Olden-Jørgen i højere grad betonet salvingerne, som bevidst modsat tidligere tiders kroninger. Selvom en mere analytisk tilgang kunne være ønskværdig, er det set med en gymnasielærers øjne en fordel, at eleverne selv kan forholde sig til symbolikken i valget af kroningssted, dagens forløb og indholdet af programmet uden at Anders Møller har draget konklusionerne på forhånd. Selv om emnet er lidt specielt vil bogen derfor kunne finde anvendelse til en lektion eller to i årets undervisning og anbefales derfor til skolens bibliotek. Rasmus Østergaard

13 12 Sex, blod og vold G.J. MEYER: Tudors. Historien om Europas mest berygtede kongehus. Oversat af Lissi Nordahn Bredsdorff. Informations Forlag, sider med bogbånd. Ill., 399 kr. På forhånd må man gribe sig selv i et opgivelsens suk. Åh nej, ikke nu igen igen. Har vi da ikke snart fået nok af de der Tudors? Romaner, film, tv-serie, artikler og værker fra historikere og meget andet. Dynastiet og publikum har måttet lægge ryg til meget. G.J. Meyer omtales på indlægssedlen til anmelderne først som historiker. Senere på sedlen viser han sig at være M.A. i engelsk litteratur og journalist. Kan det nu ikke være lige meget? Nej, det kan det på ingen måde. Læserens forventninger og krav bør være forskellige. Anmelderens ligeledes. En forlagsredaktør eller et andet ansvarligt menneske på forlaget burde have opdaget denne diskrepans. Forfatteren er i sit forord (s.22) selv inde på, at værket ikke er et forskningsarbejde i nogen strikt og akademisk forstand. Det havde været mest regulært ikke at markedsføre ham som historiker. Tudordynastiet regerede kun i 118 år og kunne på den baggrund være blevet en parentes. Når det alligevel fyldte så meget i samtiden og ikke mindst i eftertiden, skyldes det, skriver Meyer, dels et sammentræf af tilfældigheder, dels at afslutningen var domineret af to herskere, der begge var eminente performere, som mestrede den politiske propaganda og det politiske teater (s. 20). Talen er om Henrik VIII og Elisabeth I. Eftertiden brugte og misbrugte i næsten grotesk grad de to skikkelser. Meyer følger hele dynastiet, men med hovedvægten lagt netop på Henrik VIII og Elisabeth I som hovedskikkelserne. Han går kronologisk frem med fokus på bevæggrunde og årsagssammenhænge, i det omfang afstanden i tid giver basis for den slags. Kilderne svigter ofte og overlader forfatteren til kvalificerede gæt, hvad han gør både åbent og overbevisende. Hovedparten af litteraturen om Tudordynastiet falder inden for en hævdvunden engelsk tradition, hvis holdning og resultater Meyer ikke deler. Også her lægger han kortene åbent frem. De 118 år bød på overvældende dramatik på alle mulige og ikke mindst umulige felter. Aktørernes skjulte dagsordner komplicerer billedet. Det var en blodig og til tider blodrig fase i Englands historie. Menneskeliv agtedes ikke højt, idéer ej heller. Gennemgående havde monarken fra Henrik VIII og fremad sin magt fra Gud og brugte den til sine egne formål og ikke til undersåtternes eller landets bedste. Meyer har helt åbenlyst sine helte og skurke i den ubrudte kæde af dramaer. Svaghed, inkompetence og svig ynder han ikke, mens mod, dygtighed og hæderlighed værdsættes højt, skønt tiden og dens magthavere tænkte anderledes. De fremstillende afsnit veksler med baggrundskapitler. Vekselvirkningen er overbevisende og bidrager til det på én gang vidende og medrivende indtryk. Meyer fylder hullerne i kildematerialet overbevisende ud. Hvad ville være sandsynligt? Indicier spiller ofte en afgørende rolle. Det var ikke gået i det omfang, hvis han

14 13 havde været historiker; men det er han jo netop ikke, så svagheden vendes til styrke. Værket er ganske enkelt vellykket. Meyer skriver godt, men med en vis hang til det lidt poppede. At Edward IV var et billede på larmende godt helbred (s. 27), er måske lige at stramme den selv for en journalist. Om oversætteren er medskyldig i den slags, vil det føre for vidt at kontrollere. Eksemplerne er imidlertid en del. Værket er behørigt udstyret med de fornødne udenomsværker i form af kort, stamtræ, tidslinje, noter, navneregister og kilder. Martin Salmonsen

15 14 På rejse til Tranquebar PALLE KVIST, MICHAEL DUPONT & JØRGEN MIKKELSEN: Mellem København og Tranquebar. På rejse med Asiatisk Kompagnis skib Kronprinsessen af Danmark , Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie i samarbejde med Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Nationalmuseets Tranquebar Initiativ og Statens Arkiver, sider, 200 kr. Mellem København og Tranquebar er et eksempel på de guldgruber af mikrohistorisk materiale, der kan dukke op i forbindelse med slægtsforskning, og som bare venter på at blive udnyttet. I sine slægtshistoriske undersøgelser stødte Palle Kvist på en af sine forfædre, der var kok på Kronprinsessen af Danmarks togt mellem København og Tranquebar, og som døde undervejs. Palle Kvist transskriberede skibsprotokollen, som er bogens centrale kilde. Bogen er forsynet med en indledning skrevet af cand. mag. Michael Dupont og seniorforsker ph.d. Jørgen Mikkelsen fra Statens Arkiver. Det er enevældens og merkantilismens periode, og læseren bliver grundigt orienteret om handelskompagniernes forhold: retsgrundlaget, organisationsforholdene, sejladserne, destinationerne, skibene og deres udrustning, mandskabets størrelse og sammensætning, lønforholdene, reglerne for hjemføring af privat gods, organisations-, rets- og magtforholdene på de enkelte skibe samt afstraffelsesmetoderne over for genstridige og tyvagtige besætningsmedlemmer. Således velorienteret kan man gå til de retslige kilder, der regulerede forholdene på de enkelte skibsfarter: Christian 6 s skibsartikler, kaptajnens og skibsassistentens instrukser samt nogle andre mindre bestemmelser, bl.a. reglerne for, hvem, der skulle sidde ved første og andet bord, når der blev spist. De ikke nævnte skulle spise på dækket. Efter en gengivelse af rullebogens oversigt over mandskabet kommer de centrale kilder. Forholdene på Asiatisk Kompagnis skibe var organiseret strengt hierarkisk og med indlagte magtbalancer. Derfor skulle flere føre bøger over rejsens forløb. Skibsjournalen førtes af overstyrmanden og skibsprotokollen (den officielle logbog) af skibsassistenten, der havde en uafhængig stilling og derfor var forsynet med væsentlige magtbeføjelser. Det var også skibsassistenten, som førte en protokol over justitsvæsenet under rejserne. På Kronprinsessen af Danmarks rejse var der en del processer. Kaptajnen var den øverste styrende, men skulle i særlige tilfælde indkalde det såkaldte skibsråd, men det var skibsassistenten, som rapporterede, og det gav særlig på Kronprinsessen af Danmarks hjemrejse anledning til adskillige konflikter mellem den nyansatte skibsassistent og kaptajnen. Netop de mange sager gør læsningen af skibsprotokollerne til spændende læsning. Det tager sin tid at komme ind i det gamle sprog, som efter kildeudgivelsesprincipperne er fastholdt, men for at lette læsningen er bogen forsynet med en ordforklaring, en særlig liste over maritime udtryk samt en liste over lokaliteter, som ofte hed noget helt andet dengang.

16 15 Skibsprotokollerne kan læses med flere formål. De mange konflikter og de officielle regler, gør det muligt at få et indblik i en indiensfarer som et socialt system. Det er levende mennesker, der toner frem, og jeg vil indrømme, at jeg under læsningen fik en stærk mistanke om, at hjemturens trættekære skibsassistent var lidt af en pedant og flere gange overskred sine beføjelser. I hvert tilfælde taber kaptajnen besindelsen og råber æsel og andre skældsord efter ham. Men man får også et ret sikkert indtryk af, at kaptajnen flere steder snyder på vægten og tolker reglerne i overensstemmelse med egen vinding eller almindelig sædvane, som han på et tidspunkt forsvarer sig med. Der findes selvregulering i alle sociale systemer, men hvor almindelig kaptajnens var, må stå hen i det uvisse. Hvis man er interesseret i fremmede historiske miljøer, er det svært ikke at blive suget ind i skibsprotokollens fortælling. Man følger livet om bord på godt og ondt. Man ser for sig de døde, der under almindelig andagt bliver sænket i vandet, man ser dem, der har gjort sig skyldige i tyveri eller opsætsighed blive lagt i jern og straffet med 50 piskeslag over 3 dage. Undervejs fyres der kanoner af, når man skal signalere et eller andet, og der hejses flag, når man på åbent hav får øje på fremmede skibe. Så mødes man i rum sø, sætter chaluppen i vandet og udveksler sine usikre skøn over position, sender beskeder med hinanden og får tidender. Når man ikke tør sætte båden i vandet, sidder man som læser og fornemmer skibets huggen og sejlenes smæld. Man fornemmer også kokkens mentale kuller, når han efter at være blevet kritiseret og afsat kaster sig i havet. For et postmoderne menneske med mobiltelfon og computer, udsat for nutidens adskillelse af tid og rum, får man i øjenhøjde med 1700-tallets menneske et levende indtryk af, hvor snævert mennesker levede dengang, og hvor bundet man var til hinanden i den månedslange kollektive ensomhed ude på det åbne hav, hvor man bad til Gud om at måtte komme lykkeligt frem, for forliser var der mange af. Det er klart, at der var mange gniderier og konflikter, og særlig på hjemrejsen fortæller skibsassistenten udførligt, fordi han selv er part i konflikten med kaptajnen og har formuleringens fordel. Læsningen af skibsprotokollerne har en næsten litterær værdi, og hvis man er interesseret i virkelig at forstå datidens mennesker, som næsten kun lader sig gøre på mikroniveau, så kan Mellem København og Tranquebar absolut anbefales. For mit eget vedkommende rejste læsningen flere spørgsmål, end det er muligt at få besvaret i den grundige indledning, der også indeholder et lille afsnit med analyse af bogens centrale kilder. Men en dybdeborende analyse af Asiatisk kompagnis skibe som sociale delsystemer i tallets virkelighed ligger selvfølgelig klart uden for en kildeudgivelses rammer. Sten Jacobsen

17 16 Egypten og foråret HELLE SCHØLER KJÆR (red.): Egypten på vej mod demokrati. Arbejdsmarkedets betydning for det arabiske forår. Ulandssekretariatet LO/FTF & Informations Forlag 2012, 143 sider, 199 kr. Bogen er en artikelsamling udgivet af de danske fagforeningers ulandssekretariat og skrevet af 8 velkvalificerede folk med et grundigt kendskab til Egypten og specielt forholdene på arbejdsmarkedet. Og der er særligt fokus på den del af det egyptiske forår, som vi normalt ikke hører så meget om: det drejer sig om baggrunden for foråret og ikke så meget om hvad der sker på Tahrir Pladsen. Selve baggrunden for foråret kommer drypvis gennem artiklerne og det helt aktuelle er naturligvis ikke med. Henrik Vistisen har skrevet en artikel, der grundigt belyser den økonomiske udvikling i det omfang det kan lade sig gøre at fravriste den egyptiske administration tallene. De er alle behæftet med store usikkerheder men giver dog et billede af en national økonomi i knæ og med store udfordringer i den kommende tid. Bogens fokus er naturligt nok arbejdsmarkedet og fagforeningerne, der har spillet en væsentlig rolle som optakt og forudsætning for Foråret. Her kæmper man på den ene side med en officiel og national fagforening, der er anerkendt af regeringen, men samtidig agerer som dennes forlængede arm. Overfor denne står en alternativ men uafhængig fagbevægelse, der er opstået på græsrodsplan og som kæmper mod den regeringsafhængige fagforening. Et andet problem for den nye fagbevægelse er, at man er totalt uerfaren i organisationsarbejde og helt mangler forståelse for, hvad en fagforening er og kan. Samtidig med dette arbejder Det Muslimske Broderskab på at kontrollere fagbevægelsen. Det opmuntrende er, at viljen til at etablere et nyt og uafhængigt system til regulering af arbejdsmarkedet er til stede både blandt arbejdere og på arbejdsgiversiden så snart lovgivningen er på plads på området. En anden væsentlig faktor er militæret, hvis fangarme mærkes overalt. Militæret er en helt selvstændig økonomi indenfor alle grene af erhvervslivet og samfundet i det hele taget i Egypten og dets regnskaber er fortsat hemmelige. Det har støttet tidligere salg af virksomheder til latterligt lave priser under tidligere privatiserings bølger et forhold der nu arbejdes med i form af ændret lovgivning, der skal tvinge virksomhedsejerne til at betale den reelle pris for de virksomheder, som de har købt til alt for billige penge. Lovgivningen skal også forsøge at komme den udbredte korruption til livs. Som det ses af ovenstående mener forfatterne at grundlaget for oprøret skal søges i den øgede mobilisering og bevidstgørelse af arbejderne som en forudsætning for en virkelig forandring af landet. Bogen egner sig nok mest til undervisningen i samfundsfag men enkelte kapitler kan også bruges i historieundervisningen. Peder Wiben

18 17 Vand land vand PALLE UHD JEPSEN: Filsø. Filsø under forandring. Historien om afvandingen af Danmarks næststørste sø til intensivt landbrug og genopretning til naturområde. Museet for Varde By og Omegn sider. 325 kr. For de mange der holder af at besøge Sydvestjylland, og for de noget færre, der er gået så vidt som til at bosætte sig der, må året 2012 være et annus mirabilis, det vidunderlige år hvor der igen kom vand i Filsø. Efter at Aage V. Jensens Naturfond købte arealet, er planlægnings- og godkendelsesfasen nu overstået, og når årets høst er i hus vil tre pumpestationer blive nedlagt. Man regner med at et areal på over ha vil være vanddækket inden årets udgang, og Filsø vil atter indtage sin plads som en af Danmarks største søer. Den foreliggende bog følger Filsø i alle dens forandringer. Fra ca ha i begyndelsen af 1800 tallet, gennem de første tørlægninger i midten af 1800 tallet og til det afsluttende projekt efter Anden Verdenskrig, der stort set tørlagde hele søen, bortset fra et par hjørner mod nord og syd. Den afsluttes med historien om det nuværende naturgenopretningsprojekt. Bogen er solidt håndværk, baseret på hvad der forekommer som stort set det eksisterende materiale og med omhyggelige henvisninger. Det er en flot bog, som man kunne vente det af en bog der er udgivet med fondsstøtte, dvs. med fotografier, tegninger, kort osv. Og der er gengivet mange af de centrale kilder i bogen, hvilket stærkt forøger dens anvendelighed, set med en lærers øjne. Den er skrevet med loyalitet overfor de skiftende prioriteringer af natur i forhold til andre ting. Mens de fleste nu om dage vel vil betragte tørlægningen af en så stor sø som et ondartet tilfælde af vandalisme, var den dominerende holdning før i tiden ganske anderledes. Ved læsning af bogen kan man følge disse holdningsskift: Fra rene økonomiske betragtninger, over landvinding som et nationalt projekt og til naturbevarelse som første prioritet. Hvis man læser et forløb i bevidsthedshistorie, giver bogen gode muligheder for at belyse netop disse holdningsskift på en overkommelig måde, med Filsøs udvikling som case. Man kan også følge den politiske proces, med de formelle besluttende organers samspil med pressionsgrupper, mere eller mindre institutionaliserede. Selv så sent som i 1930 erne og helt frem til efter Anden Verdenskrig havde natursynspunkterne kun en minimal politisk opbakning i forhold til landbrugsproduktionen og arbejdspladserne. Og de institutioner der var skabt i tidens løb, fik deres eget liv og egne, institutionelle interesser og sikrede at landvindingerne kunne fortsætte så at sige ved inertiens kraft, selv efter at naturbevarelse var ved at blive en mere udbredt holdning. Det siger sig selv at bogen giver udmærkede muligheder for et samarbejde med fagene naturgeografi og biologi. Den indeholder jævnligt betragtninger om udviklingen i jordbund, plante- og dyreliv. Kort sagt, en meget anvendelig bog. Axel Moos

19 18 Stat og nation RASMUS GLENTHØJ: Skilsmissen. Dansk og norsk identitet før og efter Syddansk Universitetsforlag sider. 398 kr. Formålet med bogen, som det præciseres i konklusionen, er at undersøge, om og i hvilket omfang perioden udgjorde en vigtig del af en formativ fase i udviklingen af dansk og norsk national identitet. Og konklusionen går ud på at det synes fuldt ud rimeligt at konkludere, at der fremvoksede en dansk og en norsk national identitet for borgerskabet. (s. 389). Konklusionen forekommer absolut berettiget. Bogen er en monografi af høj standard, baseret på et særdeles omfattende kildemateriale (alene listen fylder 77 sider), og de 1713 henvisninger giver læseren udmærkede muligheder for selv at gå videre med sagen. For hver af bogens 5 dele forklarer forfatteren hvordan han vil gå til værks i sin analyse, og hver del afsluttes med en sammenfatning. Ud over almindelig baggrund drejer delene sig om forestillinger om nationen, kultur, historie og nationale symboler og fællesskaber og modidentiteter. I et teoriafsnit redegøres for de begreber og teorier der anvendes i bogen, f.eks. Miroslav Hrochs trefasemodel, og for forskellige paradigmer i nationalismeforskningen. Det vigtige begreb national identitet defineres: National identitet er den kontinuerlige reproduktion og genfortolkning af mønstre af værdier, symboler, minder, myter og traditioner, der udgør en distinkt arv for nationen, og det som de individer, som besidder disse mønstre og denne arv med dens kulturelle elementer, identificerer sig med (s. 32). Bogen handler mere om identifikation end om værdierne i sig selv. Ganske vist berører forfatteren ind imellem også selve indholdet af værdierne, som f.eks. hele værdikomplekset omkring småstaten: At småt er godt, at vi må være tilfredse med det lidet vi har, at vi alligevel ikke kan gøre nogen forskel, at vi ikke kan eller vil påtage os et internationalt ansvar, beskedenhed, mangel på ambitioner, jantelov osv., dvs. alt det som vi i dag kun med megen møje og besvær er ved at vikle os ud af. Men der er ikke gjort noget systematisk forsøg på en kortlægning af disse værdier ud fra et begrebsapparat (f.eks. Hofstedes eller European Values Studies). Og forfatteren er udmærket klar over at hvad indholdet af værdier angår, skal man bruge et stærkt virkende forstørrelsesapparat for at se forskel på dansk og norsk (interview i DR 25/6). Men det er ikke dét, der er bogens sigte. Det danske og det norske borgerskab kom i perioden til at opfatte sig som to nationer, uanset lighederne. Bogen er skrevet til professionelle, dvs. i vores verden til lærerne mere end til eleverne. Den er en af de byggesten, som historieskrivningen hviler på, og som hver især kan forekomme kedelige og tørre, men som er forudsætningen for den store og spændende bygning som historiefremstillingen er. Axel Moos

20 19 Som skærgårdssejlads i tåge MICHAEL H. CLEMMESEN: Det lille land før den store krig. De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne Syddansk Universitetsforlag sider, 375 kr. inkl. moms. Michael H. Clemmesen (f. 1944) er, ud over at have gjort tjeneste som bl.a. generalstabsofficer og brigadegeneral, historiker og forfatter til militærhistoriske arbejder, således Den lange vej mod 9. april fra Det foreliggende værk er et supplement hertil og behandler de danske, og i et vist omfang også de svenske, reaktioner på de storpolitiske udfordringer og kriser før udbruddet af 1. Verdenskrig. Vægten er lagt på begivenhederne og deres følgevirkninger fra Agadir-krisen (2. Marokko-krise) i sommeren 1911 og Balkan-krisen (1. Balkankrig) igennem fra oktober 1912 til maj Fremstillingen bygger på et omfattende utrykt og trykt kildemateriale og inddrager bl.a. dele af Christian 10. s arkiv. Ud over en kildeog litteraturoversigt samt en kronologisk oversigt er værket forsynet med et engelsk resume og et stort og godt kort- og billedmateriale. Det var Agadir-krisen som udløste den tilsyneladende uundgåelige drift mod storkrigen. Det er bemærkelsesværdigt, at Storbritannien indtil andet halvår af 1911 ikke havde nogen egentlig planlægning for en krig med Tyskland, men Tysklands vrede mod Storbritannien var solid og gjorde samtidens udbredte, næsten metafysiske virkelighedsopfattelse til skamme, at konfliktløsning med fredelige midler, til nød den væbnede fred eller de tætte internationale relationer, ja civilisationen selv havde umuliggjort konflikter af det omfang, som skulle komme. I december 1912, under Balkan-krisen, kulminerede Wilhelm 2. s åbne krigsstemning i, hvad der er blevet karakteriseret således: at beslutningen om krig eller fred ikke bestemtes af statens mål eller politik, men af status i krigsforberedelserne (s. 241). Og kejseren var klar til at lade Tyskland trække ind i en krig af alliancepartneren Østrig-Ungarn. Danmarks to udenrigsministre i perioden mellem 1910 og sommeren 1914, Carl William Ahlefeldt-Laurvig og Erik Scavenius, anså begge i det tiltagende anspændte storpolitiske klima en tilpasning til Tyskland som den eneste realistiske udenrigspolitik. Periodens forsvarsministre, konseilspræsident og venstremand Klaus Berntsen og radikale Peter Munch, betragtede i lighed med udenrigsministrene ikke landets militære styrker som et centralt instrument hverken før eller under en storkrig. Forsvaret modtog da heller ikke politiske direktiver for sine forberedelser. For begge forsvarsministre var det afgørende at holde Forsvarets officerer, specielt hærens generaler, under kontrol. Dette forhold mindskede selvfølgelig ikke den usikkerhed, der altid knytter sig til planlægningen af krig eller forsvar, og specielt ikke for en småstat som Danmark, en kyststat med en uheldig beliggenhed om adgangsvejene mellem Nordsøen og Østersøen og med en erklæret neutralitet på basis af ringe militær styrke. Stemningen i Danmark var i de sidste år før krigsudbruddet forventeligt helt overvejende pro-britisk, men landets neutralitet måtte true en britisk blokade af kontinentalmagterne, mens den lettere kunne tilpasses tyske interesser, hvis Tyskland kunne være sikker på, at Danmark ville forsvare neutraliteten. I Sverige opfattedes Rusland som hovedmodstanderen, hvilket forstærkedes af kongehusets og den svenske elites stærkt pro-tyske

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen.

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen. Fortællingen om Danmarks historie Vi følger den eventyrlige Danmarkshistorie fra de ældste tider til nutiden i 20 fortællinger hver med sit tema. De væsentligste emner i Danmarks lange historie forbindes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering.

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Forløbets faglige mål: Dette forløb dækker dels over den obligatoriske danmarkshistoriske oversigtslæsning og dels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2.s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin Læseplan for historie 4. 9. klassetrin Læseplanen angiver historiefagets progression over fire forløb, og i hvert forløb arbejdes med fagets tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. I det daglige

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Fag: Historie B, HFE Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Historie B enkeltfag koncentreret Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (5):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Historie B - nethold Lærer(e) Peter

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: hf14k 0812 Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2

Undervisningsbeskrivelse for: hf14k 0812 Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2 Undervisningsbeskrivelse for: hf14k 0812 Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2 Fag: Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2 Niveau: Ingen Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: 1.

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 Herning

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Skive-Viborg HF & VUC Hfe Historie B - nethold Lærer(e)

Læs mere

Historie i fagligt samspil

Historie i fagligt samspil Historie i fagligt samspil Histories særlige forpligtelse Faget historie indgår i samtlige studieretninger og får derfor et særligt ansvar for at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i gymnasieforløbet.

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes:

Termin hvori undervisningen afsluttes: Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vestegnen 2-årigt Hf Kulturfag

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Maria Nurowska: Min ven forræderen Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Min ven forræderen Hjem DHF Aktuelt Bøger Temaer Sjov Junior Links Nyhedsbrev Om siten Sponsor Marked SKALK Søg [sitemap]

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/15 Institution Thy/Mors hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe HistorieB Lars

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere